Sunteți pe pagina 1din 13

Master in Criminalistica

1. Titlul modulului: IMPACTUL MODIFICARILOR LEGISTLATIVE (PENALE SI PROCESUAL PENALE) ASUPRA INVESTIGATIILOR CRIMINALISTICE 2. Numar de credite transferabile - 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: o o drept penal-infractiune, infractor, victime, pedepse drept procesual penal-organe judiciare, sesizare, prejudiciu, probe si mijloace de probe etc.

4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modulului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgeri modulului.

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite (Extras): Modulul este conceput sa ofere cursantilor informatii privind conceptele de infractiune, infractor, victima, pedepse, organele judiciare competente, procedurile de ascultare a partilor in procesul penal, probe si mijloace de probe etc. 6. Continutul modulului. (Extras). Insusirea conceptelor care opereaza dreptul penal si dreptul procesual penal in domeniul investigatiei criminalistice Drept penal: infractiunea, sanctiuni penale, raspunderea penala, etc. Drept procesual penal: organizarea si competenta organelor judiciare, probele si mijloacele de proba, proceduri de ascultare a partilor in procesul penal 7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 50% 50%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor. Capacitatea de a efectua activitati procesuale.

8. Bibliografie (Extras):

1. 2. 3.

C. Mitrache - Drept penal roman, Ed. Universul juridic, Bucuresti, 2003 V. Berchesan - Cercetarea penala, Ed. Actami, Bucuresti, 2002 Al. Pintea - Drept procesual penal, Ed. Lmina Lex, Bucuresti, 2002

1. Titlul modulului: ISTORIA CRIMINALISTICII - CRIMINALISTICA SI MASSMEDIA 2. Numar de credite transferabile - 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: criminalistica universala, criminalistica romaneasca, mass-media, mediatizare etc. 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modulului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite (Extras): Cunoasterea de catre masterat a istorii criminalisticii universale si romanesti. Rolul mass-media si deontologia expertului criminalist in relatia cu presa. 6. Continutul modulului (Extras):
2.

Modulul ofera informatii privind personalitatile care au contribuit prin opera lor la formarea criminalisticii ca stiinta autonoma. Scurt istoric al criminalisticii universale privind perioada empirica si perioada stiintifica a personalitatilor care au contribuit la dezvoltarea criminalisticii. Repere ale formarii criminalisticii romanesti si contributia personalitatilor stiintifice care au dezvoltat aceasta stiinta.

3. 4.

7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 70% 30%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de analiza pentru a lua decizii n situatii reale

8. Bibliografie (Extras):

1. Carjan L., Compendiu de criminalistica, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004 2. Popescu C.F., Manual de jurnalism vol. I, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2003 3. Carjan L., Tratat de criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2006

1. Titlul modulului: TEHNICI PERSOANEI

CRIMINALISTICE

DE

IDENTIFICAREA

2. Numarul de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: identificare, identitate, AFIS 2000, IMAGERTREAK 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modulului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite (Extras): Modulul ofera informatii privind conceptiile de identificare criminalistica a persoanei, tehnici ADN, portret vorbit, lucrarii practice cu diverse sisteme informatice de identificare persoanei. Intelegerea conceptelor de identificare criminalistica a persoanei si tehnicile folosite. 6. Continutul modulului (Extras): 1. Notiunea, obiectul si importanta identificarii criminalistice. 2. Identificarea persoanei dupa semnalmentele exterioare, dupa voce si vorbire, dupa iris, dupa profilul genetic, dupa scris, dupa urmele de ureche si buze, dupa amprentele digitale. 7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 40% 60%

Evaluare Nivel de Insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de a utiliza tehnicile criminalistice de identificarea persoanei.

8. Bibliografie (Extras):
1. 2. 3.

D. Sandu, L. Ionescu, Identificarea criminalistica, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1990 V. Berchesan, M. Rusu, Valorificarea stiintifica a urmelor infractiunii, Curs de tehnica criminalistica, vol.I-III, Ed. Little Star, Bucuresti, 2002, 2003 Gh. Popa - Criminalistica, Ed. Biblioteca, Targoviste, 2004

1. Titlul modulului: URMELE - OBIECT DE STUDIU AL CRIMINALISTICII 2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: urme ale infractiunii, criterii de clasificare, individualizare, expertiza, identificare. 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modulului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): Modulul ofera informatii privind urmele infractiunii si clasificarea criminalistica a acestora. Investigarea criminalistica a diferitelor categorii de urme create la locul faptei de obiecte, persoane sau fenomene fizico-chimice. Dobandirea de informatii privind acceptiunea criminalistica a notiunii de urma a infractiunii si rolul acestora in identificare. 6. Continutul modulului (Extras). 1. Notiunea de urma a infractiuni si clasificarea generala a acestora 2. Ridicarea si exploatarea urmelor in criminalistica 3. Perspective nationale si mondiale privind cercetarea si exploatarea urmelor in cadrul stiintelor forensice. 7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 60% 40%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de analiza pentru a lua decizii in situatii reale

8. Bibliografie (Extras):
1. 2. 3.

E. Stancu, Tratat de criminalistica Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2004 C. Draghici, A. Iacob, C. Iftimie, Metode si Tehnici moderne de cercetare si identificare criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2004 C. Draghici, M. Lupu, Tehnica criminalistica, Ed. Fundatia Culturala LIBRA, Bucuresti, 2004

1. Titlul modulului: INVESTIGAREA CRIMINALISTICA A LOCULUI FAPTEI 2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: probe, acte procedurale, cercetare la fata locului 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): Acest modul ofera informatii privind abordarea cercetarii la fata locului din perspectiva unui act procesual de importanta deosebita si cu repercursiuni directe asupra solutionarii temeinice si legale a infractiuni lor. Cercetarea la fata locului activitate procesuala si de tactica criminalistica ce se realizeaza in debutul urmaririi penale. La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va trebui sa: o o cunoasca cadrul juridic si cerintele activitatii de investigare criminalistica a locului faptei; constientizeze necesitatea executarii cu profesionalism a cercetarii locului faptei.

6. Continutul modulului (Extras). 1. Reglementarea juridica. Importanta si obiectivele investigarii criminalistice a locului faptei 2. Regulile tactice generale ale efectuarii cercetarii locului faptei 3. Cercetarea la fata locului in echipa: organizare, competente, sarcini 7. Evaluare:

Pondere

Observatii

Evaluare

Teste Studii de caz

60% 40%

Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de analiza pentru a lua decizii in situatii reale

8. Bibliografie (Extras): E. Stancu, Tratat de criminalistica Ed. Actami, Bucuresti, 2002 Ion Mircea, Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1999 Vasile Berchesan, Valorificarea stiinrifica a urmelor infractiunii, vol. I, Ed. Little Star, Bucuresti, 2002 Colectia revistei Criminalistica, editata de Asociatia Criminalistilor din Romania

1. Titlul modulului: INVESTIGAREA CRIMINALISTICA A UNOR INFRACTIUNI COMISE CU VIOLENTA SI DIN SFERA CRIMEI ORGANIZATE 2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: infractiune, omor, talharie, viol, vatamare corporala, violenta etc. 4. Cerint e anterioare pentru parcurgerea modului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes a acestui modul, masterandul va fi capabil sa: o o o o cunoasca metodologia investigarii infractiunilor comise cu violenta; regulile tactice de efectuare a unor activitati de urmarire penala; modul de administrare a probatoriului; cunoasca metodele si mijloacele criminalistice folosite pentru investigarea infractiunilor comise cu violenta.

6. Continutul modulului (Extras). 1. Consideratii generale privind fenomenul violentei si al crimei organizate. Diagnoza acestor fenomene la nivel national si international. 2. Organizarea si desfasurarea activitatilor de investigare a crimelor si delictelor comise cu violenta. 3. Investigarea criminalistica a omorului in serie si a celui comis la comanda.

4. Investigarea criminalistica a talhariilor comise cu costuri de operare deosebite. 7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 80% 20%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Modul de aplicare in practica a cunostintelor dobandite

8. Bibliografie (Extras): E. Stancu, Tratat de criminalistica Ed. Panteonul Juridic, Bucuresti, 2003 Vasile Berchesan, Metodologia investigarii infractiunilor, Ed. Little Star, Bucuresti, 2003 C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972 D. Sandu, L. Ionescu, Identificarea criminalistica, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1990

1. Titlul modulului: INVESTIGATIA JUDICIARA 2. Numar de credite transferabile: 5 credite transferabile 3. Termeni cheie: investigatie judiciara, elementele investigatiei 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va trebui sa: o Modul de efectuare a unor activitati de studiu si analiza a materialelor existente intr-o cauza concreta, elaborarea de ipoteze de lucru, formarea cercului de banuiti, proiectarea activitatilor specifice; Modul de efectuare a verificarilor si investigatiilor concomitent cu cercetarea la fata locului si dupa; Modul de audiere a persoanelor ce intereseaza cauza respectiva.

o o

6. Continutul modulului (Extras).

0. 1.

Investigatia in slujba combaterii fenomenului criminal: definitie, clasificare; Principiile investigatiei judiciare; 2. Elementele investigatiei 7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 60% 40%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Modul de aplicare in practica a cunostintelor acumulate

8. Bibliografie (Extras): Constitutia Romaniei, modificata prin Legea nr. 429/2003 Codul de procedura penala, modificat prin Legea nr. 281/2003 si O.U.G. nr. 109/2003 Vasile Berchesan, Metodologia investigarii infractiunilor, Ed. Paralela 45, Bucuresti, 2000 St. Pruna, Victimizarea judiciara, Editura MAI, Bucuresti, 2003

1. Titlul modulului: BAZE DE DATE IN CRIMINALISTICA 2. Numar de credite transferabile: 5 credite transferabile 3. Termeni cheie: informatie, data, sistem informational, sistem informatic, baza de date, camp inregistrare, comanda 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: Cunostinte elementare de operare pe calculator Elemente despre sistemul de operare Windows

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va trebui sa: o o o Inteleaga conceptele de informatie, data, baze de date, inregistrare, camp Realizeze o baza de date. Exploateze o baza de date

6. Continutul modulului (Extras).

Informatii si date. Sistem informational - sistem informatic. Baze de date. Baze de date relationale. Sisteme de gestiune a bazelor de date. SGBD - Fox Pro. Campuri si inregistrari 1. Tipuri de date in FoxPro. Tipurile de date logic, numeric, sir de caractere, data calendaristica si comentariu. Functii valabile pentru toate tipurile de date.
0.

7. Evaluare:

Pondere Teste

Observatii 40%

Evaluare Gradul de insusire a cunostintelor predate si a deprinderilor dobandite la laborator Capacitatea de sinteza a cunostintelor dobandite

Proiect

60%

8. Bibliografie (Extras): D. Gogoncea, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Ed.ERA, Bucuresti, 2000 L. Vasiu, FoxPro, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1996 M. A. Homorodean, S. Petrescu, Limbajul de programare VISUAL FOX PRO 6.0, Ed. Niculescu, Bucuresti, 2002

1. Titlul modulului: INTERPRETAREA LOCUL FAPTEI

CRIMINALISTICA

URMELOR

LA

2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: urme, cercetarea locului faptei, interpretarea criminalistica a urmelor 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va trebui sa: o o o Recunoasca diferitele categorii de urme ce pot fi intalnite la locul savarsirii infractiunilor cu violenta si a altor fapte penale Determine mecanismul de producere a urmelor intalnite Elaboreze ipoteze cu privire la obiectele, persoanele sau fenomenele care au produs urme

6. Continutul modulului (Extras). Notiuni introductive Scopul, obiectivele si principiile interpretarii criminalistice a urmelor la locul faptei Metodologia generala a interpretarii criminalistice a urmelor la locul faptei 7.Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 50% 50%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de a interpreta urmele in situatiile reale prezentate si de a emite ipotezele si versiunile realiste ce se impun

8. Bibliografie (Extras): I. Mircea, Valoarea criminalistica a unor urme de la locul faptei, Ed. Vasile Goldis, Arad, 1996 Gh. Pasescu, Interpretarea criminalistica a urmelor la locul faptei, Ed. National, Bucuresti, 2000 E. Stancu, Tratat de criminalistica, Ed Panteonul Juridic, Bucuresti, 2003

1. Titlul modulului: VALORIFICAREA CRIMINALISTICE

URMELOR

PRIN

EXPERTIZE

2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: grafica, traseologie, profil ADN, urme biologice, spectrometrie, fluorescenta, raze X 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: o o Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va trebui sa cunoasca: - modul de dispunere a expertizelor criminalistice si intrebarile ce pot fi puse expertului - valoarea caracteristicilor generale si individuale pentru formularea unei concluzii pertinente

- modul de efectuare a demonstratiilor comun sau specific, fiecarui gen de expertiza fizico-chimica 6. Continutul modulului (Extras). 1. notiuni generale privind expertiza criminalistica 2. expertize criminalistice clasice: balistica judiciara, grafica documentelor, raseologica, dactiloscopica si expertiza de portret 3. genomul uman, variabilitate si unicitate 7. Evaluare: si tehnic

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 60% 40%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Modul de aplicare in practica a cunostintelor acumulate

8. Bibliografie (Extras): 1. Buzatu Nicolae, Indrumar de expertiza grafica 2. Buzatu Nicolae, Popa Gheorghe, Expertizarea bancnotelor si a altor mijloace de plata 3. E. Stancu, Tratat de criminalistica, Ed Panteonul Juridic, Bucuresti, 2003 4. Revista Romana de Criminalistica nr. 2-5/1999 i 1-2/2000

1. Titlul modulului: APORTUL EXPERTULUI CRIMINALIST

MEDICINEI

LEGALE

IN

FORMAREA

2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: genetica medico-legala, antropologie medico-legala etc. 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: o o Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul va putea efectua cercetarea omuciderilor bazandu-se pe notiunile biomedicale si totodata va fi in masura sa solicite institutiei medico-legale prin intrebari pertinente raspunsurile care sa-l ajute in incadrarea juridica obiectiva a faptei. 6. Continutul modulului (Extras). 1. organizarea activitatii si functionarea institutiei de medicina legala conform Legii nr. 459/2001

2.expertiza medico-legala traumatologica a cadavrului: specificul investigatiei medico-legale a cadavrului la fata locului; particularitatile autopsiei medico-legale; 3.expertiza medico-legala traumatologica a persoanei; 4.notiuni de genetica medico-legala 7.Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 70% 30%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de a actiona adecvat in situatii reale si de a lua deciziile optime

8. Bibliografie (Extras): 1.V. Iftenie, Traumatologie medico-legala buco-maxilo-faciala - repere orientative de interpretare in traumatismele nemortale, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000 2.V. Panaitescu, Curs de odontostomatologie medico-legala, Ed. Tehno Plast Company SRL, Bucuresti, 1996 3.V. Belis, Tratat de medicina legala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1995 4.Codul penal, comentat si adnotat 1. Titlul modulului: INSTRUMENTE ALE COOPERARII INTERNATIONALE IN VEDEREA VALORIFICARII MIJLOACELOR CRIMINALISTICE DE PROBA 2. Numar de credite transferabile: 10 credite transferabile 3. Termeni cheie: extradare, comisie rogatorie internationala, supravegheata, echipe comune de ancheta, supraveghere transfrontaliera 4. Cerinte anterioare pentru parcurgerea modului: o o Cerinte generale acceptarii la master Cerinte concomitente, parcurgerii modulului livrare

5. Obiectivele modulului. Insusiri dobandite. (Extras): -La finalizarea cu succes al acestui modul, masterandul dobandeste cunostinte solide de ordin teoretic si practic care permit sa apeleze in orice imprejurare si in cunostinta de cauza la instrumentele cooperarii internationale pentru rezolvarea unor cazuri cu elemente de extraneitate 6. Continutul modulului (Extras). 1. organizatii internationale si regionale cu atributii in realizarea cooperarii in materie judiciara 2. mijloace si instrumente specifice puse in opera pentru asigurarea cooperarii in vederea valorificarii mijloacelor criminalistice de proba

3. instrumente juridice elaborate in acest sens in domenii specifice ale cooperarii judiciare la nivel international

7. Evaluare:

Pondere Teste Studii de caz

Observatii 80% 20%

Evaluare Nivel de insusire a cunostintelor generale. Capacitatea de adaptare la situatii reale

8. Bibliografie (Extras): 1. I. Hurdubaie, Pavel Abraham, Conventii europene in materie penala, culegere de texte, Ed. National, Bucuresti, 2001 2. Codul de procedura penala 3. Conventiile in materie penala adoptate de Consiliul Uniunii Europene