Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE LITERE FORMA ID

TEMATICA EXAMENULUI DE LICEN LA FORMA DE NVMNT ID SESIUNEA IUNIE-IULIE 2012

I. DISCIPLINE SPECIALIZAREA A

Disciplina: LIMBA ROMN CONTEMPORAN (prob obligatorie)

1. Structura fonologic a limbii romne. Tendine ale limbii romne actuale: aspecte fonetice, ortoepice, ortografice, ale punctuaiei. Bibliografie: Coteanu, I. (coord.), Limba romn contemporan, E.D.P., Bucureti, 1984 ***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed. Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, Bucureti, 2005 Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie, Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010 Vasiliu, E., Fonologia limbii romne, E..E, Bucureti, 1965 2. Vocabularul limbii romne contemporane: structur, tipuri de relaii interne, greeli lexico-semantice. Dinamica vocabularului limbii romne contemporane. Bibliografie: ***, [DOOM] Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne, Ed. Academiei, Institutul de Lingvistic I. Iordan i Al. Rosetti, 2005 Ene, A., Limba romn contemporan. Elemente de fonetic, fonologie, lexicologie, Editura Universitii Transilvania, Braov, 2010 Guu-Romalo, V., Aspecte ale evoluiei limbii romne, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2005 Guu-Romalo, V. Corectitidine i greeal, Ed. Humanitas Educaional, Bucureti, 2000 Stoichioiu-Ichim, A., Vocabularul limbii romne actuale. Dinamic, influene, creativitate, Ed. Bic All, Bucureti, 2005 3. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Grupuri sintactice. Bibliografie: Guu-Romalo, V. (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne, 2008, p. 47-124 4. Organizarea structural-ierarhic a enunului. Funcii sintactice.
Pag. 1/5

Bibliografie: Guu-Romalo, Valeria (coord.), Gramatica limbii romne, vol. II, Ed. Academiei Romne, 2008, p. 241-473 Gheorghe, Mihaela, Limba romn. Probleme teoretice i aplicaii. O introducere n sintaxa modern a complementelor, Ed. Universitii Transilvania din Braov, 2009 Neamu, G. G., Teoria i practica analizei gramaticale, Ed. Excelsior, Cluj-Napoca, 1999 Pan-Dindelegan, G., Elemente de gramatic. Dificulti, controverse, noi interpretri, Ed. Humanitas, Bucureti, 2003 Pan-Dindelegan, G., Teorie i analiz gramatical, Ed. Coresi, Bucureti, 1993 Prof.univ.dr. Mihaela GHEORGHE Lector univ. dr. Ana ENE

Disciplina: LITERATURA ROMN I FOLCLOR (prob obligatorie) Tipuri de discurs n literatura romn veche. Proza sentimental a prozatorilor paoptiti i postpaoptiti. Teme eminesciene. Direcii i grupuri n poezia romn postbelic. 5. Poezia riturilor de trecere.
1. 2. 3. 4.

Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU Prof. univ. dr. Andrei BODIU Conf. univ. dr. Ruxandra IVNCESCU Disciplina: LINGVISTIC GENERAL 1. Limba sistem de semne. (Teza lui Ferdinand de Saussure despre conceptul de limb). 2. Semnul lingvistic. Definiie. Caracteristici. 3. Schimbrile fonetice. Tipuri i consecine. Bibliografie obligatorie: Ionescu, Emil Manual de lingvistic general, ediia a II-a, Editura All, Bucureti, 1997, p.44-64 Coteanu, Ion (ed.) Crestomaie de lingvistic general, Editura Fundaiei Romnia de mine, Bucureti, 1998, p.7-35 Saussure, (de) Ferdinand Curs de lingvistic general, Editura Polirom, Iai, 1998 Bibliografie facultativ (orientativ): Benveniste, Emile Probleme de lingvistic general, 1-2, Editura Teora, Bucureti, 2000 Graur, Alexandru Introducere n lingvistic, Editura tiinific, Bucureti, 1972 Graur, Al., S. Stati, L. Wald Tratat de lingvistic general, Editura Academiei, Bucureti, 1971 Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE Lector univ. dr. Ana ENE

Pag. 2/5

Disciplina: TEORIA LITERATURII 1. Natura i funciile literaturii. 2. Modul de existen i structura operei literare. 3. Teoria, critica i istoria literar. 4. Conceptul de literatur i cmpul lui de semnificaii: literatura cult/popular; sacr/profan. 5. Puncte de vedere canonice asupra genurilor literare. Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Conf. univ. dr. Rodica ILIE Lector univ. dr. Romulus BUCUR

Disciplina: LITERATUR COMPARAT Marile epoci ale culturii i literaturii Greciei antice. Reprezentani i opere. Conceptul de imaginaie n romantismul european. 3. Specificul poeziei moderne: poetul, poemul, fabricarea poeziei. 4. Tipuri de eu liric n poezia modern.
1. 2.

Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs Conf. univ. dr. Adrian LCTU Conf. univ. dr. Rodica ILIE

II. DISCIPLINE SPECIALIZAREA B (ENGLEZ/FRANCEZ)

Disciplina: LIMBA ENGLEZ CONTEMPORAN 1. FONETIC/LEXICOLOGIE: The Suprasegmental Phonemes. Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor pentru disciplina LEC din anul I, semestrele I i II 2. MORFOLOGIE: Inflectional Morphemes in the English Language System. Grammatical Categories in English: Mood, Tense, Aspect, Voice, Number, Gender, Case, Comparison. Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II, semestrul I 3. SINTAX: The simple Sentence Types of Predication: Copulative, Intransitive, Transitive The Complex Sentence: That Complement Clauses; Infinitive Complement Clauses; Gerundial Clauses; Relative Clauses
Pag. 3/5

Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina LEC din anul II, semestrul II Conf. univ. dr. Elena BUJA Conf. univ. dr. Liliana COPOSESCU Conf. univ. dr. Gabriela CUSEN

Disciplina: LITERATURA ENGLEZ 1. Comediile lui W. Shakespeare: caracteristici, personaje, modaliti de realizare a comicului. 2. Tragediile lui W. Shakespeare: caracteristici, eroul tragic, modaliti de realizare a tragicului. 3. Aspecte ale prozei engleze n sec. al XIX-lea. 4. Romanul modern englez. Bibliografie obligatorie: *** suporturile de curs pentru disciplina Literatura englez din anii I, II i III, semestrele I i II (seciunile referitoare la temele de mai sus) i bibliografia aferent temelor enunate din suporturile de curs Shakespeare, W - The Complete Works, Wordsworth Editions Ltd., 1995 *** The New Pelican Guide to English Literature: The Age of Shakespeare ; ed. Boris Ford, Penguin Books, 1982 *** The Cambridge Companion to Shakespeare Studies, ed. Stanley Wells; CUP Brown, John Russell Shakespeare: the Tragedie, Palgrave, N. Y. , 2001 Greer, Germeine Shakespeare, OUP, 1986 Honigmann, E. A. J. Myriad-Minder Shakespeare: Essays on the Tragedies, Problem Comedies and Shakespeare the Man, Macmillan Press Ltd., 1998
Not: Titlurile din lista bibliografic se gsesc la Biblioteca Universitii Transilvania (Aula) i la Biblioteca Centrului Cultural Britanic.

Lector univ. dr. Aura SIBIAN Asist. univ. drd. Anca BDULESCU Disciplina: LIMBA FRANCEZ CONTEMPORAN 1. LEXICOLOGIE: Formarea cuvintelor: derivarea sintagmatica i paradigmatica. Compunerea. mprumuturile. 2. MORFOLOGIE: Grupul verbal i categoriile verbale: timp, mod, aspect, diatez. 3. SINTAXA PROPOZIIEI: Grupul predicativ. Complementul direct i complementul indirect. 4. SINTAXA FRAZEI: Tipurile de fraz: asertiv, exclamativ, interogativ, negativ, pasiv, emfatic, impersonal. 5. SEMANTIC: Semul, sememul, clasemul. Relaii paradigmatice (sinonimie, omonimie, hiperonimie, antonimie). Relaii sintagmatice (tipuri de sintagme).

Pag. 4/5

Bibliografie obligatorie: cea aferent suporturilor de curs pentru disciplina LFC din anii I, II i III, semestrele I i II Lector univ. dr. Corina MICU Lector univ. dr. Andrei BARNA

Disciplina: LITERATURA FRANCEZ 1. SECOLUL AL XIX-LEA: Balzac, le demiurge de La Commedie Humaine. Stendhal, le roman miroir promen au long dun chemin. Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura francez a sec. al XIX-lea (autor: Lect. univ. dr. Andrei BARNA) 2. SECOLUL AL XX-LEA: Andr Gide la pulvrisation des valeurs morales traditionnelles et la libert totale; le renouveau des techniques romanesques (la mise en abyme). Marcel Proust: le roman comme vision du monde et de soi; les nouveaux chemins de lcriture; lexprience de lintemporel; la mtaphore proustienne. Le Thtre de labsurde et la crise du langage: Ionesco, Becket (Gent, Adamov). Bibliografie obligatorie: cea aferent suportului de curs pentru disciplina Literatura francez a sec. al XX-lea (autor: Lect. univ. dr. Monica HRAN) Bibliografie critic facultativ (orientativ): Albaret, C. Monsieur Proust, Laffont, Paris, 1973 Albrs, R.-M. Mtamorphoses du roman, Albin Michel, Paris, 1967 Deleuze, G. Proust et les signes, P.U.F., 1964 Henry, A. Marcel Proust, Thorie pour une esthtique, Klincksieck, Paris, 1982 Martin, C. Gide par lui-mme, Seuil, Paris, 1953 Maurois, A. la recherche de Marcel Proust, Hachette, Paris, 1949 Richard, J.-P. Proust et le monde sensible, Seuil, Paris, 1974 Surer, P. 50 annes de thtre franais, Sedes, Paris, 1969 Tadi, J.-Y. Lectures de Proust, Armand Colin, Paris, 1971 Vernois, J. La dynamique thtrale dEugne Ionesco, Klincksieck, Paris, 1972 Lector univ. dr. Monica HRAN Lector univ. dr. Andrei BARNA

NOT: ncepnd cu sesiunea de licen iunie 2010, metodologia desfurrii examenului de licen (nr. probe, modul de alegere a disciplinelor etc.) este urmtoarea: proba 1 o disciplin, la alegere, dintre cele fundamentale ( Lingvistic general / Teoria literaturii / Literatur comparat); proba 2 prob obligatorie din disciplinele de specialitate A, constituit din subiecte de LRC i Literatur romn i Folclor; proba 3 prob obligatorie din disciplinele de specialitate B, constituit din LEC / LFC i Literatur englez / Literatur francez.

Pag. 5/5

S-ar putea să vă placă și