Sunteți pe pagina 1din 2

COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

PLAN DE IMBUNATATIRE

PUNCTE SLABE -reticenta unor parinti fata de consilierea psihopedagogica; -plata cursurilor de formare continua aduce in randul cadrelor didactice dezinteres de a mai participa la acestea; -fonduri insuficiente pentru formarea unei baze material didactice corespunzatoare; -insuficienta spatiului pentru desfasurarea optima a activitatilor din gradinita ( amfiteatru, sala de sport, sala pentru desfasurarea activitatilor optionale, clase separate pentru dormit); -dotarea slaba a bibliotecii gradinitei.

CAUZE -finantare redusa -costurile cursurilor de formare( efort intelectual, timp investit, resurse financiare) -slaba constientizare a rolului educatiei de catre parinti

MASURI AMELIORATIVE -dotarea salilor de grupa cu mijloace mass-media moderne -dezbateri, mese rotunde in cadrul COMISIEI METODICE, schimb de experienta -colaborarea reala intre mentori si debutanti -participarea la activitati extrascolare si extracurriculare -parcurgerea unor programe non-formale ( Sa stii mai multe, sa fii mai bun!) -implicarea in procesul didactic a parintilor si a reprezentantilor comunitatii locale , ca parteneri. -parteneriate cu institutii de educatie si cultura (muzeu, teatru, expozitii, centre de ingrijire a copiilor si a batranilor, ateliere de creatie, biblioteca)