P. 1
alcooli

alcooli

|Views: 8|Likes:
Published by Catherine Morris
compusi hidroxilici
compusi hidroxilici

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Catherine Morris on Jul 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Sections

  • II.2. COMPUSI HIDROXILICI
  • II.2.1.2. Metode de obtinere a alcoolilor
  • II.2.1.4. Reactivitatea alcoolilor
  • II.2.1.4.1. Caracterul acido-bazic
  • II.2.1.4.2.1. Reactivitatea fata de alcooli si compusi halogenati
  • II.2.1.4.5. Transpozitia pinacolica
  • II.2.2.2. Metode de obtinere a fenolilor
  • II.2.2.3. Proprietati fizice si structurale
  • II.2.2.4. Reactivitatea fenolilor
  • II.2.2.4.3. Reactii de Substitutie Electrofila specifice fenolilor

CURS X

II.2. COMPUSI HIDROXILICI 1 II.2.1. ALCOOLI 1 II.2.1.1. Clasificarea si nomenclatura 1 II.2.1.2. Metode de obtinere a alcoolilor 2 II.2.1.2.1. Metode de obtinere a alcoolilor din hidrocarburi 2 II.2.1.2.2. Metode de obtinere a alcoolilor din alte functiuni organice si derivati functionali 2 II.2.1.3. Proprietati fizice si spectrale 8 II.2.1.4. Reactivitatea alcoolilor 9 II.2.1.4.1. Caracterul acido-bazic 9 II.2.1.4.2. Reactivitatea datorata caracterului nucleofil 11 II.2.1.4.2.1. Reactivitatea fata de alcooli si compusi halogenati 11 II.2.1.4.2.2. Reactivitatea fata de compusi carbonilici si carboxilici 13 II.2.1.4.2.3. Reactivitatea fata de oxoacizi anorganici si cloruri ale acestora 16 II.2.1.4.3. Reactivitatea fata de hidracizi 19 II.2.1.4.4. Reactivitatea ca agenti reducatori: oxidarea alcoolilor 20 II.2.1.4.5. Transpozitia pinacolica 23 II.2.2. FENOLI 24 II.2.2.1. Definitie si nomenclatura 24 II.2.2.2. Metode de obtinere a fenolilor 24 II.2.2.2.1. Hidroxilarea alcalina 24 II.2.2.2.1.1. Hidroxilarea alcalina a acizilor sulfonici aromatici 24 II.2.2.2.1.2. Hidroxilarea alcalina a halogenoderivatilor aromatici 25 II.2.2.2.2. Hidroxilarea izopropilbenzenului 26 II.2.2.3. Proprietati fizice si structurale 27 II.2.2.4. Reactivitatea fenolilor 28 II.2.2.4.1. Reactivitatea grupei hidroxil fenolice 28 II.2.2.4.2. Reactivitatea inelului aromatic in reactii de Substitutie Electrofila 31 II.2.2.4.3. Reactii de Substitutie Electrofila specifice fenolilor 33 II.2.2.4.4. Oxidoreducerea radicalica a fenolilor 38
Modificarile ulterioare asupra continutului, operate de catre autor, nu fac obiectul vreunei notificari prealabile.

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

1

II.2. COMPUSI HIDROXILICI
Clasificarea de baza a clasei de compusi tine cont de tipul de hibridizare a atomului de carbon apartinand unui radical hidrocarbonat pe care este grefata functiunea organica monovalenta hidroxil (CURS 1, 3. II.):

C OH Alcooli R-OH

sp3

2 C sp

OH

C OH Fenoli Ar-OH

sp2

Enoli

II.2.1. Alcooli
II.2.1.1. Clasificarea si nomenclatura
Nomenclatura: se adauga sufixul OL la numele hidrocarburii cu acelasi numar de atomi de carbon. Incepand cu alcoolii C3 se precizeaza pozitia gruparii hidroxil, de exemplu: 3 2 1 3 2 1 CH3-CHOH-CH3 CH3-CH2-CH2OH 2-Propanol 1-Propanol (Izopropanol) (n-Propanol) Alcool izopropilic Alcool n-propilic Prefixele multiplicative di, tri etc. se folosesc in cazul alcoolilor polihidroxilici, de exemplu: HO-CH2-CH2-OH HO-CH2-CHOH-CH2-OH 1,2-Etandiol 1,2,3-Propantriol Etilenglicol Glicerina Daca pe catena hidrocarbonata se gasesc grefate si alte grupe functionale, in construirea denumirii se tine cont de prioritatea de citare a acestora in sensul crescator: R < X < C=C < OH < C=O < COOH. Prefixul gruparii functionale hidroxil este hidroxi (I.U.P.A.C.): 3 2 1 HO-CH2-CH2-CH=O 3-Hidroxipropanal

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

2

Sunt in uz si inca tolerate denumiri triviale, inclusiv cele care folosesc cuvantul alcool inaintea radicalului hidrocarbonat la care se adauga sufixul ic. C6H5-CH2OH Fenilmetanol Alcool benzilic CH2=CH-CH2OH 2-Propen-1-ol Alcool alilic CH3OH Metanol Alcool metilic CH3-CH2OH Etanol Alcool etilic R3C-OH „Carbinol”

Clasificarea in functie de natura radicalului hidrocarbonat: - alcooli saturati: cu formula generala C2N2n+1-OH alcoolii saturati cu catena hidrocarbonata ciclica CnH2n-1-OH se mai numesc si „ciclanoli” - alcooli nesaturati: H2C=CH-CH2OH gruparea hidroxil este legata de un atom de carbon hibrid sp3 (nu confunda cu enolii ) - alcooli aromatici: C6H5-CH2OH dar gruparea hidroxil este legata de un atom de carbon hibrid sp3 (nu confunda cu fenolii ) Clasificarea in functie de natura atomului de carbon hibrid sp3 care poarta grupa functionala monovalenta hidroxil: R-CH2OH Alcool: Primar R2CH-OH Secundar R3C-OH Tertiar („Carbinoli”)

II.2.1.2. Metode de obtinere a alcoolilor
II.2.1.2.1. Metode de obtinere a alcoolilor din hidrocarburi
1. DIN ALCANI: prin oxidare radicalica (Substitutie Radicalica, S.R. Curs 6, I.1.1.3.1.3.). 2. DIN ALCHENE: prin aditia apei in cataliza acida (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.2.) prin hidroborare (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.3.) prin oximercurare (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.4.) prin reactie Prins (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.5. B) prin oxidare (Curs 7, I.1.3.5.3.1. )

II.2.1.2.2. Metode de obtinere a alcoolilor din alte functiuni organice si derivati functionali
1. DIN COMPUSI HALOGENATI: prin hidroliza alcalina a celor cu reactivitate marita sau normala (Substitutie Nucleofila SN1, SN2, CURS 9, II.1.5.1.1., CURS 9 II.1.5.1.2.).

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

3

2. DIN DERIVATI FUNCTIONALI: A) Hidroliza in cataliza acida („acidoliza”) a esterilor alchilsulfurici (Curs 7, I.1.3.5.1.2.2.):

de izopropil

S.N. .. + H+ / Δ (CH3)2CH-O-SO3H + HOH .. (mare exces) - H+ Sulfat acid H+

(CH3)2CH-OH + HO-SO3H
Izopropanol

B) Hidroliza esterilor organici in cataliza acida („acidoliza”) sau in mediu bazic:

O R
1

C O

S.N. + HOH / H+ / Δ OR
2

O R
1

Reversibila

C

+ R2-OH OH

R

1

S.N. + NaOH / H2O / Δ C Ireversibila OR2

O R
1

C

O Na

-

+

+ R2-OH

C) Hidroliza acida („acidoliza”) eterilor aciclici si a celor ciclici (e.g. epoxizi, Curs 7, I.1.3.5.3.1.1.):

R R Eter aciclic

.. O ..

H + H+ / Δ
+ O ..

R R Ion de oxoniu

.. HO-H (SN1, SN2) .. mare exces

R-OH + R-OH2 - H+ R-OH

+

i) Ruta SN1 este preferata in cazul in care R+ este tertiar sau secundar. Reactie secundara posibila: deshidratarea alcoolului la alchena corespunzatoare. ii) Eterii inferiori (CH3-O-CH3, C2H5-O-C2H5) prefera ruta SN2 si sunt foarte rezistenti la acidoliza.

2 Diol vicinal Diastereo(izo)mer Mezoforma R PROCES DIASTEREOSPECIFIC: Cis-alchena furnizeaza perechea de enantiomeri ai diolului (racemic) ii) prin tratare cu compusi organomagnezieni (Grignard) in mediu anhidru... I.trans PROCES DIASTEREOSPECIFIC Diastereo(izo)meri configurationali datorita polichiralitatii ..1. : OH ≡ H R1 OH H R1 H R2 R1 R1 H H R1 HO OH 2 + R2 R HO OH + H H R1 R1 R1 R1 H H H R2 ≡ R1 :O: Trans epoxid (prin oxidarea Trans alchenei) δ- H R1 δ+ H δ- R1 R2-MgX δ+ SN2 R≠H + NH4Cl H R1 H R1 1 1 . : OH H R H :OH . CURS-X Pag.. H ≡ H H R OH OH ≡ R H H R OH OH Trans epoxid (prin oxidarea Trans alchenei) R≠H Scindare in Trans a ciclului epoxidic tensionat steric + OH .H+ R .3. HO-H .MgXCl. :O-MgX .. :OH H R H . -NH3 R R H H R2 R2 .1.MgXCl.I slab :O: H R + R +H ..): . :O-MgX . + SN2 R .. hidrolizat in final: :O: Cis epoxid (prin oxidarea Cis alchenei) δ- H H δ+ R1 δ2 R1 R -MgX δ+ SN2 + NH4Cl H R1 H R1 1 . 4 D) Deschiderea (diastereospecifica) in TRANS a epoxizilor (oxiranilor): i) prin hidroliza acida („acidoliza”.I puternic :OH R H R H . -NH3 H H R R1 R2 2 2 R R . CURS 7.1.5.. :OH ≡ H R1 OH R2 ≡ H R1 Diastereo(izo)meri configurationali cis ..3.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing..

CURS-X Pag.sunt de interes Li+AlH4 (hidrura de litiu si aluminiu) si Na+BH4 (borohidrura de sodiu). -AlH3 C O . cu apa hidrolizeaza violent: LiAlH4 + 4 HOH → LiOH + Al(OH)3 + 4 H2 Se lucreaza cu exces de LiAlH4 pentru a mentine eficacitatea reactivului ! .cu hidrogen gazos in prezenta catalizatorilor metalici fin divizati (Ni. Nota 2: LiAlH4 este un reactiv energic de reducere si foarte sensibil la umiditate.Li+ 4 Nota 1: din cei patru ioni de hidrura care se comporta ca agenti nucleofili in realitatea experimentala sunt transferati cel putin doi dintre ei dupa care procesul scade in eficacitate.. R-CH=O + H2(g) → R-CH2-OH Aldehida Alcool primar R-CO-R + H2(g) → R-CHOH-R Cetona Alcool secundar B) Reducerea aldehidelor si cetonelor cu hidruri metalice: ionul de hidrura H: ca nucleofil . + Li + C O . - - 4 R-CO-R + Li+AlH4. H C-O . Pd) .. Li + + AlH4I Li+ . Li II + H H C-O-Al-O-C H H Li+ III. 5 3.aldehidele furnizeaza alcooli primari iar cetonele alcooli secundari. Pt.→ (R2CH-O-)4Al-Li+ (R2CH-O-)4Al-Li+ + 4 H-OH → 4 R-CHOH-R + Al(OH)3 + LiOH Activarea dublei legaturi carbonil de catre Li+ δδ+ C O: . DIN COMPUSI CARBONILICI si ANALOGI CARE CONTIN GRUPE >C=O A) Hidrogenarea aldehidelor si cetonelor: ... IV H C-O.Al.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing..

suplimentar. : AlH2 ] Continua procesul ca sursa de ioni H:- .. etc). sub actiunea Li AlH4 .este redusa functiunea carbonil din ester pana la alcool primar. Na+ + BH4... C O .H3BO3 3 × H C-OH C) Reducerea esterilor organici: + . 4 R1-CO-O-R2 + 2 Li+AlH4. IV H C O B.Na+/ EtOH δ+ C O: . H C O . CURS-X Pag.decurge similar reducerii compusilor carbonilici. 6 Activarea suplimentara a dublei legaturi carbonil δ. umiditate.Na+ 4 H Hidroliza finala B.. II Na + + H Na H C O-B-O-C H H-OEt III. I H B. [LiAlH3]+ + H:sp3 C R1 δ+ OR2 δ:O: sp3 Li :O: C H OR 2 R 1 H:. C O .H H .→ (R1-CH2-O-)4Al-Li+ + Li+-Al(-O-R2)4 (R1-CH2-O-)4Al-Li+ + Li+-Al(-O-R2)4 + 8 H2O → 4 R1-CH2-OH + 4 R2-OH + 2 LiOH + 2 Al(OH)3 ... + R1-CH2-OLi + [R2-O .. dubla legatura carbonilica (Na+. H C O ..... este eficace si boranul BH3: + BH3 + C O .Na+ + 3 HOH 4 H C O H + NaH2BO3 Nota 1: din cei patru ioni de hidrura sunt transferati maximum doi. BH2 . I H-OEt H C O 4 Na+ . Nota 3: NaBH4 este mai putin eficienta decat LiAlH4 dar mai toleranta cu conditiile de reactie (temperatura.. II. . singur este insuficient). C O: . C O ..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.in unele cazuri. concomitent cu eliberarea alcoolului initial din care a fost preparat esterul. Nota 2: Solventul EtOH este necesar si pentru a activa...+ AlH2+ . III H C O B 3 + 3 HOH . -BH3 .

N.Mg(OH) 2 H3C H3C HO CH3 CH3 OH tertiari ! . .3-diol ("pinacol") H3C :O: CH3 H3C :O: CH3 H3C .) a organomagnezienilor la aldehide furnizeaza alcooli secundari (exceptie formaldehida).Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.δ+ + NH4Cl . .3-Dimetilbutan-2. CURS-X Pag. Na) in mediu anhidru.. :.Reactia are loc in mediu de eter anhidru iar in final se hidrolizeaza in mediu (slab) acid.2-etandiol ("hidrobenzoina) 1 2 2.) a organomagnezienilor la cetone furnizeaza alcooli tertiari. Zn.Aditica Nucleofila (A.Aditica Nucleofila (A. δ- R δ- MgX δ+ Solvent eteric anhidru R C O MgX δ. : - Radical anioni H3C :O :O .. CH3 .Mg 2+ H3C CH3 hidroliza finala Mgo → Mg2+ + 2e- :O ..NH3 1 R C O H i) H3C-CH2-CH2-H2C-MgBr (CH3)2C=O (bromura de butilmagneziu) ii) NH4Cl C6H5-CH=O CH3 4 5 6 H3C-C-CH2-CH2-CH2-CH3 2 3 OH 2-Metil-2-hexanol C6H5-CH-CH2-CH2-CH2-CH3 OH 1-Fenil-1-pentanol 1 2 3 4 5 E) CONDENSAREA PINACOLICA . Mg.Metoda speciala de preparare a diolilor vicinali din cetone sau aldehide aromatice (nu insa si alifatice !) sub actiunea reducatoare a unor metale (Al.. ..N. 7 D) ADITIA COMPUSILOR ORGANOMAGNEZIENI (GRIGNARD) LA COMPUSI CARBONILICI .2-Difenil-1. CH3 H3C . : 2+ Mg Dianion + 2 H2O CH3 .. : :O . δ+ C O: . la cald: H3C CH3 i) Mo → Mn+ + n e1 CH3 CH3 4 2 C O + O C H C 3 3 CH3 ii) H2O CH3 H3C OH OH C6H5-CH=O + O=CH-C6H5 C6H5-CHOH-CHOH-C6H5 1.MgXCl.

de regula.. punctul de fierbere scade odata cu cresterea ramificarii catenei. . + CH-O .2 NaOH H H Ph Ph HO OH Anion radical stabilizat prin conjugare II..3 ∞ HO-CH2-CH2-OH 197.96 A O 0.. . alcoolii (R-OH) se aseamana cu apa (H-OH) si cu eterii (R-O-R): sunt molecule angulare in zona legaturilor -O.. Curs 4 – 6).si intermoleculare.iar legatura σCsp3-Osp3 este polara in favoarea oxigenului. P.1. 8 Na + . azeotropi (heterogeni) cu apa.05 % Punctele de fierbere ridicate ale alcoolilor si solubilitatile acestora in apa se datoresc asocierii puternice prin formarea de legaturi de hidrogen intra.0 ∞ CH3-(CH2)5-CH2OH 195. creste solubilitatea in apa.5 % apa). Alcoolii formeaza. Proprietati fizice si spectrale Din punct de vedere structural. odata cu cresterea ramificarii catenei. 1. CH-O:.f. de exemplu.. Etanolul (4 % apa) se distila de pe oxid de calciu (CaO) sau clorura de calciu (CaCl2) pentru a furniza „alcoolul absolut” (< 0. Pag. . .96 A H H 104o 5' H3C 104o 9' H Solubilitatea in apa: o regula generala prevede ca aceasta scade odata cu cresterea radicalului hidrocarbonat (R) si creste odata cu cresterea numarului de grupe hidroxil. ( C / 760 mm Hg): Solubilitatea in apa: o CH3-CH2OH 78. . Proprietati spectrale specifice (IR.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. Densitatile sunt subunitare pentru alcoolii alifatici si usor supraunitare pentru cei aromatici si polialcooli. pentru o aceeasi catena.. : Na H H Ph Ph Na+ -O O. . Punctul de fierbere: o data cu cresterea masei moleculare creste si punctul de fierbere.0 0.Na+ + 2 H2O .2. in scopul anhidrificarii.40 A O 0. RMN si MS. CURS-X . Pentru o aceeasi catena. ..3.

datorata caracterului (slab) acid al alcoolilor . .2.. + H+ + R + HOH R O H R O . in mod corespunzator.este fundamnetal influentat de natura radicalului hidrocarbonat saturat R: pe masura ce radicalul hidrocarbonat saturat R este mai mare si mai ramificat (adica manifesta un efect +I mai important). ea devine insa o buna Grupa Fugace prin protonare (apa este o baza mult mai slaba !). alcoolii cu catena hidrocarbonata saturata R-OH sunt acizi mai slabi decat apa..1.. aciditatea scade.1.. +H .. in mediu acid: .H+ H DE RETINUT: gruparea hidroxilica este o Grupare Fugace slaba din cauza bazicitatii sale ridicate (HO-). Caracterul acido-bazic CARACTERUL ACID: δ δ+ . CH3OH + Na+OH- Metoxid de sodiu este comaparabila cu ce a HOH CH3-O. bazele lor conjugate R-O (numite „alcoxizi”) sunt baze mai tari decat baza conjugata apei.Na+ + H2O aciditatea CH3OH bazicitatea CH3O este comparabila cu cea a HO- . + R O H R O: ..9 18..4.cu exceptia metanolului (avand pKa comparabil cu al apei). + H .2.3 15. 9 II..0 +IH = 0 creste efectul +I al lui R Scade caracterul acid al R-OH Creste taria bazei conjugate R-O .7 15. . II. Reactivitatea alcoolilor Reactivitatea alcoolilor se manifesta in d o u a d i r e c t i i f u n d a m e n t a l e : .scindarea legaturii hidroxilice. .1.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.scindarea legaturii C-O. CURS-X Pag.se datoreaza caracterului polar al legaturii O --H . ..4. . ionul de hidroxil HO . de exemplu: HOH CH3-OH CH3-CH2-OH (CH3)3C-OH pKa 15.

alcoolii superiori nu pot fi deprotonati de catre ionul hidroxil (sunt acizi prea slabi). Al. alcoxizii corespunzatori se prepara prin reactia directa cu sodiu metalic (sau alt metal suficient de electropozitiv K.caracterul bazic al alcoolilor se manifesta numai fata de acizi foarte tari. evident. caracterul bazic se intensifica: HOH CH3-OH CH3-CH2-OH (CH3)3C-OH +IH = 0 creste efectul +I al lui R Creste taria bazei R-OH R-OH + H ' R-O H H + + ≡ R-O H2 + R-OH + H2SO4 ' RO+H2 + HSO4Ion de (alchil)oxoniu .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. baze mai tari ca ionul de alcoxid. . Mg. CURS-X Pag. etc. .) in conditii anhidre: R-OH + Na → R-O Na+ + 0.→ EtO-Na+ + NH2-H pKa = 18 pKa = 36 Et-OH + C6H5Li → EtO-Li + C6H5-H pKa = 18 pKa = 37 EtOH + EtMgBr → EtO-MgBr+ + Et-H pKa = 18 pKa = 42 CARACTERUL BAZIC: .alcoolii pot fi deprotonati cu usurinta de catre baze conjugate unor acizi mai slabi decat ei si care sunt.cu cat densitatea electronica la oxigenul hidroxilic creste.se datoreaza existentei celor doua perechi de electroni neparticipanti de la oxigenul hidroxilic. Brønsted sau Lewis. 10 . de exemplu: Et-OH + HC≡C:-Na+ → EtO-Na+ + HC≡C-H pKa = 18 pKa = 26 Et-OH + Na+NH2.5 H2 ↑ Alcoxid de sodiu .

CURS-X Pag.4. temporar.aceeasi comportare R-OH o manifesta fata de Acizii Lewis.H+ (CH3)3C-O-CH3 Tertbutil-metil eter Eter mixt (Eter nesimetric) Rapid Proces E-1 favorizat de: concentratii mari de acid temperaturi relativ ridicate . Eter simetric R1 ≠ R2. Reactivitatea datorata caracterului nucleofil II. Eter nesimetric (mixt) Rapid (CH3)3C-OH Alcool tertiar +H + . 11 .1. B-F3 Acid Bronsted slab Acid Lewis Acid Bronsted tare tare Baza Bronsted slaba 2p pur vacant MEDIU + BF3 ANHIDRU R R Eter . R + "Trifluorura de bor O eterata" R .. utilizati tocmai in scopul de a stabiliza. la fel ca si eterii (R-O-R).2. H ANHIDRU R . MEDIU + R-O + BF3 O .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.2. unii Acizi Lewis foartre energici..H+ (CH3)3C-O H2 + .1...H+ (CH3)2C=CH2 . O .1.. Reactivitatea fata de alcooli si compusi halogenati ETERIFICAREA Alcoolii se manifesta ca agenti nucleofili fata de atomul de carbon hibrid sp3 din alcooli sau compusi halogenati: Eterificarea in cataliza acida: 1 2 H+ R1-OH + HO-R2 R1-O-R2 + H2O R ≡ R .H2O Lent (CH3)3C + + HO-CH3 Proces SN1 favorizat de: concentratii mici de catalizator acid temperaturi relativ scazute Rapid (CH3)3C-O -CH3 H + .2.4. B-F3 Acid Lewis tare II.. de exemplu: H .2.

H+ (mai bazic !) Proces SN2 CH3-Oδ+ H CH3 C H H Oδ+H2 Me-O+-Et H . II.5. Eter nesimetric (mixt) Nota 1: se utilizeaza alcoxidul alcalin al alcoolului cu caracter acid mai pronuntat (R mai putin voluminos). de-obicei. in cazul de mai sus Me-O-Me (Me2O) si Et-O-Et (Et2O). Eterificarea in mediu bazic (vezi si CURS 9. ca sursa de carbocation mai stabil. Mediu R1-X + Na+ -O-R2 anhidru R1-O-R2 + NaX R1 ≡ R2.nu pot fi evitati eterii simetrici.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.1.1. Eter simetric R1 ≠ R2. in cazul de mai sus Me-O-Me (Me2O. Nota 4: mediul anhidru este necesar pentru a evita hidroliza alcoxidului alcalin. Nota 3: produsul secundar posibil este cel de eliminare E-2 corespunzator lui R1-X. rezultatul final este acelasi. Nota 2: in ansamblu metoda nu este total chemioselectiva deoarece: .H+ Metil-etil eter Me-O-Et Alcooli primari Stare de tranzitie pentacoordinata Nota 1: mecanismul SN2 implica alcooli primari. in mediu anhidru. mai bazic. CURS-X Pag.): Metoda Williamson Consta din tratarea compusilor halogenati cu reactivitate marita sau normala cu alcoxizi. Nota 2: in ansamblu metoda nu este total chemiselectiva deoarece nu pot fi evitati eterii simetrici.pot apare produsi de eliminare E-1. Rapid + +H Lent CH3-OH + CH OH + CH CH -O H 3 3 2 2 CH3CH2-OH . Nota 2: mecanismul este. prin mecanism paralel SN2) si (t-Bu)-O-(t-Bu) [(t-Bu)2O. Este metoda preferata pentru obtinerea eterilor (ne)simetrici. . Nota 3: nu are importanta care dintre alcoolii primari se protoneaza preferential. prin mecanism SN1].4. 12 Nota 1: mecanismul SN1 implica alcoolul tertiar. indiferent de scopul sintezei: eter simetric sau nesimetric. SN2. .

.H+ C + H+ OH + semi(a)cetal INSTABIL .4. H-R OR C O-R AN SN1 C O-R .) R-OH / H+ Substitutie Nucleofila (SN1) OH R-OH / H+ / . H :O-R ..2.2. pentru a reface aldehida (cetona) initiala: de aceasta data.2.1. :O-R + H+ C . + Metoda larg raspandita de protejare temporara a functiunii carbonil.... H geminal . + .. . :O+H2+ HOH Carbocation .H 2O Rapid STABIL + H2O semiacetali (din aldehide) semicetali (din cetone) INSTABILI acetali (din aldehide) cetali (din cetone) ETERI AI DIOLILOR STABILI se elimina din proces pentru deplasarea echilibrului inspre dreapta GEMINALI . in cataliza acida. C O ...H+ C + H+ + O ...H+ C O .. + HO-R .HO-R ... .HOH . Diol O ..HO-R . (a)cetalii pot fi cu usurinta hidrolizati. INSTABIL OH . . :O-R Lent + HO-R . Rapid . Etapa 1 Compus carbonilic Etapa 2 O Aditie Nucleofila (A. ....... C OH .. alcoolulul este cel care se indeparteaza din proces pentru deplasarea echilibrului. . Reactivitatea fata de compusi carbonilici si carboxilici (A)CETALIZAREA: Reactie a alcoolilor cu compusi carbonilici (aldehide sau cetone) in cataliza acida furnizand eteri ai diolilor geminali. + C O-R C . H + . Mecanism: Rapid Cataliza acida . .H+ :OH .. stabilizat OR .N.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. 13 II.HOH OR OR OR . CURS-X Pag.. Compus carbonilic + H+ .

II: eliminarea. . Reactia directa intre un alcool si un acid carboxilic are stoichiometria: R-CO-OH + Acid carboxilic Exemplu: CH3-CO-OH Acid acetic + HO-CH2-CH3 Etanol ' CH3-CO-O-CH2-CH3 Acetal de etil + H2O HO-R’ Alcool ' R-CO-O-R’ + Ester carboxilic H2O . .atingerea rapida a starii de echilibru prin utilizarea catalizei acide (uzual H2SO4) . 14 ESTERIFICAREA CU ACIZI CARBOXILICI SI DERIVATI FUNCTIONALI AI ACESTORA: Reactie de importanta fundamentala dintre alcooli si acizi carboxilici prin care se obtin esteri organici. in cataliza acida.67] [0. ea corespunzand urmatoarelor valori ale concentratiilor la echilibru: K= [CH3-COO-CH2CH3] [H2O] [CH3-COOH] [CH3CH2OH] = [0. la temperatura ambianta.33] =4 Prezinta interes major pentru chimia organica preparativa si la scara industriala: . a bazei celei mai slabe din intermediarul de aditie neizolabil de la pct.67] [0. I In ansamblu. acidul sau alcoolul (limitata economic).distilarea din amestecul de reactie a componentei mai volatile pe masura ce aceasta se formeaza.este un proces reversibil.la un raport echimolar acid acetic : etanol. CURS-X Pag.utilizarea in exces a componentei mai ieftine. Mecanism: In marea majoritate. . valoarea constantei de echilibru termodinamic este K = 4. . in cataliza acida. derivati functionali ai acizilor carboxilici si ai alcoolilor.33] [0.deplasarea convenabila a echilibrului inspre dreapta prin: .la un raport echimolar molar acid acetic : etanol.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. starea de echilibru se atinge in 16 ani. sunt reactii in doua etape: I: aditia nucleofila a alcoolului la dubla legatura carbonilica >C=O din gruparea carboxil. este vorba despre o Substitutie Nucleofila SN la atomul de carbon hibrid sp2. la atingerea starii de echilibru.

.. 2 O: sp Ester R C carboxilic 18 :OR' .. sau o anhidrida R-CO-OCO-OR) procesul de esterificare (aditie nucleofila + eliminare) devine i r e v e r s i b i l deoarece bazele eliminate din intermediarul tetraedric sunt mult mai slabe decat ionul de alcoxid. sp2 :OH R C+ :OR' ... O+-H ... 15 . 18 Cabocation stabilizat de doua efecte +EOH R C . procesul este reversibil. R-CO-Cl + HO-R’ → R-CO-O-R’ + HCl Clorura a acidului Carboxilic R-CO-O-CO-R + HO-R’ → R-CO-O-R’ + R-CO-OH Anhidrida a acidului Carboxilic .. +E Acid carboxilic . ..HOH + HOH sp2 18 R C + H+ :OR' ...Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. O: -E R C sp :OH . Nota 4: in procesul invers („acidoliza”) se lucreaza.HOH + HOH 2 . . cu exces mare de apa. R C O+-R' R C O-R' H + OH :OH .. neimpedimentati steric. totdeauna. sp 2 :OH .HOR' :OH .. Daca se inlocuieste acidul carboxilic cu un derivat functional al sau (o clorura acida R-CO-Cl.< R- AN E-1 Nota 1: protonarea acidului carboxilic are loc rapid la atomul de oxigen cel mai bazic. in sensul manifestarii conjugarii p → π urmare a exercitarii efectelor +EOH (donor) → -EC=O (acceptor).< R'O. CURS-X Pag. Nota 5: mecanismul se refera mai ales la acizii carboxilici si alcoolii inferiori. cel carbonilic >C=O → >C=O+-H..H+ . Nota 2: Gruparea OH devine Grupare Fugace din intermediarul tetraedric numai in cataliza acida sub forma H2O. 18 . Baza cea mai slaba este Grupa Fugace din INTERMEDIARUL TETRAEDRIC: H2O < HO. H Rapid . + + HOR' 18 sp3 :OH .... 2 INTERMEDIAR TETRAEDRIC 18 sp3 :OH . . Nota 3: bazicitatile apei si alcoolilor inferiori fiind relativ apropiate.H+ + + O O . H . necesitand indepartarea apei (concurentul nucleofil pentru R-OH). Nota 3: prin marcaj izotopic (O18) se demonstreaza ca in aceste cazuri legatura C-O din alcool nu se scindeaza niciodata. acida :O: Cataliza : OH + H+ R C R C .

suficient de tare pentru a protona partial alcoolul care isi diminueaza astfel nucleofilicitatea..HCl R C Cl .< R'-O. H + OO H HO HO δ. formand esteri ai acizilor anorganici. in clorura sa acida atomul de carbon carbonilic >C=O este mai pozitivat R C deoarece gruparea hidroxilica (+EOH >> -IOH) este :OR' inlocuita cu un atom de clor (+ECl < -ICl): atacul nucleofil . : 3 sp :OR' . R'-OH . al alcoolului este astfel facilitat.2. indepartarea apei din sistem. CURS-X Pag.. la cald. este necesara prezenta unei baze autentice si nenucleofile care sa neutralizeze aceasta aciditate (Na2CO3.1. . .4.. O: II. HO + OH3CO + OHOH + + +S H3CO S CH3-O: +S H3CO S HO O HO O+ HOH HO O HO O δ+ H . : Cl: . 2 . Reactivitatea fata de oxoacizi anorganici si cloruri ale acestora ESTERIFICAREA CU OXOACIZI ANORGANICI Alcoolii primari cu catena hidrocarbonata saturata reactioneaza cu oxoacizii anorganici prin Aditie Nucleofila urmata de eliminare... ca si in cazul acizilor carboxilici. sau.). pentru deplasarea echilibrelor catre dreapta..<< Rcarboxilic Grupa Fugace . de exemplu: R-OH + HO-NO2 ' R-O-NO2 + H2O Nitrati (azotati) de alchil R-OH + HO-N=O ' R-O-N=O + H2O Nitriti (azotiti) de alchil R-OH + HO-SO3H ' R-O-SO3H + H2O Sulfati acizi de alchil R-OH + R-O-SO2-OH ' R-O-SO2-O-R + H2O Dialchilsulfati Sunt procese reversibile. mai convenabil. 16 sp 2 .. K2CO3 etc. δO: -E R C δ+ .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.2.. necesitand.. H O: sp Nota 1: spre deosebire de acidul carboxilic. Nota 2: din reactie rezulta cantitati echimolare de acid clorhidric.3. INTERMEDIAR +ECl < -ICl TETRAEDRIC Clorura a acidului Cl < HO. prin utilizarea de alcool in exces...

cu cloruri ale oxoacizilor anorganici polibazici ai fosforului sau sulfului. cu formarea de esteri ai acestor acizi. CURS-X Pag. procese ireversibile deoarece Grupa Fugace (de ex. fara exceptie. La cald. in procese de Aditie Nucleofila urmate de eliminari. in mediu anhidru. 17 i) in aceste sinteze sunt de interes alcoolii primari inferiori (C1 – C5) care nu dau reactii de eliminare E-1. NO3. instabile in prezenta apei. Nota 3: sunt. ii) acesti esteri anorganici sunt surse de carbocationi R+ pe care ii transfera in procese SN2 deoarece fragmentele anionice SO42-.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. HSO4-. via halogenuri ale acestor esteri. halogenuirle oxoacizilor anorganici pot deveni agenti de halogenare nucleofila prin Mecanism SN2 . ESTERIFICAREA CU HALOGENURI ALE OXOACIZILOR ANORGANICI Alcoolii primari saturati reactioneaza. Nota 2: reactiile sunt de interes pentru alcoolii primari saturati C1 – C5.(baze foarte slabe) sunt excelente Grupe Fugace din esterii mentionati. in mediu anhidru. de exemplu: 2 R-OH + Cl-SO-Cl → R-O-SO-O-R + 2 HCl Clorura de tionil Dialchil sulfit 2 R-OH + Cl-SO2-Cl → Clorura de sulfuril 3 R-OH + O=PCl3 → Oxitriclorura de fosfor R-O-SO2-O-R + 2 HCl Dialchil sulfat O=P(OR)3 + 3 HCl Trialchilfosfat 3 R-OH + PCl3 → P(OR)3 + 3 HCl Triclorura de fosfor Trialchilfosfit Nota 1: mediul anhidru este necesar pentru a conserva halogenurile oxoacizilor anorganici. R-OH. anionul Cl-) este o baza mult mai slaba decat nucleofilul. Nota 4: acesti esteri anorganici ai fosforului sau sulfului sunt surse de carbocationi R+ pe care ii transfera in procese SN2.

se pot folosi.. CURS-X Pag.S Cl O-SOCl + HO-SO-Cl 2 Cl . H H H H H H Stare de tranzitie i) in locul PCl3 poate fi utilizate PBr3 sau PI3..ClR-CH2O P Cl Cl H . EXEMPLU: Halogenare nucleofila cu clorura de tionil SOCl2 (CURS 9.3.) R-Cl + SO2 + HCl .Cl-..H+ .. . cu rezultate mai bune. ..1. .. pot fi inlocuiti toti cei trei atomi de halogen.δ+ SO2 + HCl R Lent (SN2) : O: R . .. ..... δ+ Cl :P Cl Cl δ- Anhidru ! Δ 3 R-Cl + H3PO3 ... . Cl .. . cu anionul Cl-) δ+ . pentahalogenurile PX5 sau oxitrihalogenurile corespunzatoare.. II..N.S Cl (R-CH2O)2S=O .. 18 EXEMPLU: Halogenare nucleofila cu triclorura de fosfor PCl3 (CURS 9. Cl Cl Dialchil sulfit H Cl ..3.) 3 R-CH2-OH + PCl3 .3...H+ . R . rezultand bromurile respectiv iodurile corespunzatoare..... δ + PCl (Lent.. Cl .. + Cl + SO-Cl δR-CH O : Cl C R-CH2O+ . Trialchil fosfit Cl Alchildicloro fosfit Diclorura acidului H fosforos (excelenta . POX3. R-CH2-O-SO-Cl R-CH2OH R-CH2O .. SN2) : Cl + HO-PCl2 C R-CH2O O-PCl2 Cl 2 ... -. . R-CH2OH .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. . la limita..3. + -. . : S . + A.1. Grupa Fugace in raport R + :Cl: .Cl-.. δE : O: O . . . H H H H H H H Cl Stare de tranzitie R-CH2-OH + SOCl2 Anhidru ! Δ Metoda rapida si predilecta de clorurare a alcoolilor primari. II.. . ii) in locul trihalogenurilor de fosfor PX3. .Cl δ+ . (R-CH2O)3P R-CH2-O-PCl R-CH2O+ P Cl 2 .

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. procesul este accelerat in directia mecanismului SN1: CH3OH < (CH3)2CH-OH < (CH3)3C-OH < H2C=CH-CH2OH < C6H5-CH2OH cresterea vitezei de halogenare prin mecanism SN1 .2.3. procesul este accelerat: HF < HCl < HBr < HI pKa + 3.1.0 -9.2 -7. eliminari). factorii care o favorizeaza sunt foarte importanti: i) cu cat hidracidul este un acid mai tare.3.3.4. II.0 -9.5 accelerarea formarii cationului R-O+H2 cresterea nucleofilicitatii anionului X ii) cu cat alcoolul furnizeaza un carbocation mai stabil(izat).BH. fara procese secundare (e. + E) + B: (baza) R-OH + Cl-SO2-C6H4-CH3-p . II. CURS-X Pag.N. R-OH + HX → R-X + H2O Metoda de sinteza fiind foarte simpla. 19 EXEMPLU: Reactie inrudita: t o s i l a r e a H3C p-Toluen sulfoclorura "Clorura de Tosil" Clorura acidului p-toluensulfonic O S-Cl p-H3C-C6H4-SO2Cl p-Ts-Cl O (A. ii) in urma „tosilarii” (reactie cu randamnete foarte mari si nepretentioasa) rezulta esterii acidului p-toluensulfonic din care Gruparea Fugace este foarte usor de substituit. pct. -Cl RO-SO2-C6H4-CH3-p "Tosilare" p-Toluensulfonat de alchil ("Tosilat de alchil": R-OTs) Excelenta Grupa Fugace O-SO2-C6H4-CH3-p (Baza foarte slaba. 1).g.1. conjugata unui acid foarte tare) Nu:SN1 sau SN2 δ+ R O-SO2-C6H4-CH3-p δ- Nu-R + - i) este o metoda predilecta de a activa scindarea heterolitica a legaturii C-O din alcooli deoarece gruparea –OH din R-OH nu este Grupa Fugace decat din ioni de oxoniu R-O+H2 (forma protonata a alcoolului). Reactivitatea fata de hidracizi Prin tratare cu hidracizi (HX) compusii halogenati se transforma in compusi halogenati (CURS 9.

2. CURS-X Pag.. :X: Rapid . Reactivitatea ca agenti reducatori: oxidarea alcoolilor Alcoolii manifesta proprietati reducatoare fata de oxidantii tipici dupa cum urmeaza: A) Cu KMnO4 / H2SO4: .. 1 CH3CH2CH2CH2-OH + 1 HBr + 1 HCl SN2 Δ + H+ -H+ + CH3CH2CH2CH2-Br + CH3CH2CH2CH2-Cl > 95% < 5% Oδ+H H Atacul nucleofil al anionului de halogenura X.> Cl- CH3CH2CH2CH2-O H H + :Br: .. t. mai ales la cald.4..a. ca simplu impact H3C (CH3)3C-O H O intre doi ioni de semn opus: (CH3)3C+ + X+ H 2 CH 3 sp3 H . fara produsi secundari de eliminare. Halogenarea cantitativa a a unui alcool primar (n-butanolul) prin Mecanism SN2 cu discriminare intre nucleofilicitatea anionilor de halogenura..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. 20 Principala reactie secundara: i) izomerizarea carbocationilor secundar → tertiar ii) deshidratarea in conditiile mecanismului SN1.4. CH2CH2CH3 H H II. EXEMPLE: Halogenarea cantitativa a a unui alcool tertiar (tertbutanolul) prin Mecanism SN1... Lent + H+ -H+ Atacul nucleofil al anionului de halogenura X..1. . SN1 H2O. δ:Br . !! (CH3)3C-Br + (CH3)3C-Cl (CH3)2C=CH2 LIPSA 1 (CH3)3C-OH + 1 HBr + 1 HCl .H2O se produce in Etapa Lenta de catre nucleofilul mai moale si mai usor polarizabil Br. 50% 50% :X: Rapid .H2O sp2 + CH + 3 se produce in Etapa Rapida. Lent .alcoolii primari sunt oxidati la acizi carboxilici: 2 [O] (KMnO4 / H2SO4) R-CH2OH R-COOH + H2O .

cu fragmentarea catenei. de exemplu: Reactivul Jones Reactivul Collins CrO3 / H2SO4 N CrO3- + O-CO-CH3 H3C-OC-O O-CO-CH 3 I O O Reactivul Dess-Martin O Cl H3C O S O Cl Clorura de oxalil Dimetilsulfoxid CH3 O-CO-CH3 H3C-OC-O O-CO-CH 3 I O R-CH2OH + O (CH3CH2)3N Trietilamina H3C-OC-O R-CH=O + 2 CH3COOH + Et3N I O Reactivul Swern O R-CH=O + CH3-S-CH3 + 2 HCl + CO + CO2 R-CH2OH + CH3-SO-CH3 + Cl-CO-CO-Cl .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X Pag.alcoolii secundari sunt oxidati la acizi carboxilici.alcoolii primari sunt oxidati la aldehide dar procesul.alcoolii secundari sunt oxidati la cetone prin reactii. de exemplu: CO + H2O 4 [O] (KMnO4 / H2SO4) (CH3)2CH-OH CH3-COOH + H2O + [HCOOH] B) Cu K2Cr2O7 / H2SO4: . 21 . in general. pornind din alcooli primari. nu este chemioselectiv (posibilitate de oxidare mai departe a aldehidei la acidul carboxilic corespunzator): 1 [O] (K2Cr2O7 / H2SO4) R-CH2OH R-CH=O + H2O . unitare: 1 [O] (K2Cr2O7 / H2SO4) (CH3)2CH-OH (CH3)2C=O + H2O C) Variante actuale de reactivi de oxidare care limiteaza supraoxidarea aldehidelor la acizi carboxilici. in general.

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. Metoda este de interes analitic deoarece permite identificarea pozitiei vicinale a grupelor hidroxil din polioli tinand cont de structura compusilor carbonilici obtinuti. disecundari sau ditertiari sunt transformati in aldehide.2 CH3COOH [ Pb ( O-CO-CH ) ] 3 2 O-CO-CH3 + - O O -2 O -2 +2 Pb ( O-CO-CH3)2 +2 2+ - :Pb(O-CO-CH3)2 O -2 -H Metoda Malaprade Reactivul de oxidare este acidul periodic HIO4. -2 O -2 O +2 +1 O O +1 -1 O H O 3+ OH O I 2 2+ OH : I2+ OH I OH +1 O H O +1 O O O-1 +2 -2 -2 O . respectiv cetone: R-CHOH-CHOH-R + Pb(OOC-CH3)4 → 2 R-CH=O + Pb(OOC-CH3)2 + 2 CH3COOH Diol vicinal disecundar Diol vicinal ditertiar 4+ 2+ R2COH-COHR2 + Pb(OOC-CH3)4 → 2 R2C=O + Pb(OOC-CH3)2 + 2 CH3COOH -2 +1 +1 -H +1 + OH +1 OH -1 -1 O-CO-CH3 4+ 2+ . Metoda Criege Reactivul de oxidare este Tetraacetatul de Plumb Pb(O-CO-CH3)4 : Pb + 2 e → Pb + 4 CH3-COO + 2 H → 2 CH3-COOH + 2 CH3-COO Prin aceasta metoda diolii vicinali. CURS-X Pag. 22 D) REACTIVITATEA SPECIFICA DIOLILOR VICINALI IN REACTII DE OXIDARE CONTROLATA Reactivitatea ca reducatori a diolilor vicinali este specifica si de interes deoarece permite obtinerea de compusi carbonilici fara supraoxidare la acizi carboxilici sau degradari ale catenei hidrocarbonate.

2.1.H2O H3C C C CH3 OH + OH2 Lent CH3 H3C C + CH3 grupa metil C CH3 OH Migrare (CH3)3C-CO-CH3 Carbocation tertiar stabilizat prin efecte +I stabilizat prin efecte +I. 23 II.3-Dimetil-2. Transpozitia pinacolica Izomerizare specifica diolilor vicinali ditertiari si diolilor vicinali disecundari aromatici prin care acestia.4.3-butandiol ("pinacol") H3C CH3 CH3 O CH3 CH3 CH3 H3C OH O CH3 H Dimetilbutanona ("pinacolona") C6H5 H2SO4 / Δ C6H5-CHOH-CHOH-C6H5 CH-CH=O .5.H2O C6H5 Mecanism: CH3 CH3 + H+ H3C C C CH3 . .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. puternica. +E C CH3 O . se transforma in cetone. CURS-X Pag. de exemplu: CH3 CH3 H2SO4 / Δ H3C CH3 . in mediu acid.. la cald. forta motrice a reactiei consta in formarea unei legaturi duble >C=O.H+ OH OH -H + Rapid CH3 CH3 . : H Carbocation secundar CH3 H3C C CH3 + Odata cu generarea carbocationului tertiar stabil(izat). ceea ce forteaza migrarea grupei metil. ca si comportare tipica a alcoolilor tertiari in asemenea conditii.H2O OH OH 2.

2: pirocatehina 1.2.2. Hidroxilarea alcalina II.2. Definitie si nomenclatura CH3 6 5 2 3 OH HO 6 5 2 3 4 OH Hidroxibenzen Metilfenoli (Fenol) (o-. 24 II.C.2.6.1.2. fenolul) este reprezentantul tipic al clasei.2.2.3.2.2.4: hidrochinona "uleiurilor eterice" 4 CH2-CH=CH2 II.2. Hidroxilarea alcalina a acizilor sulfonici aromatici (CURS 8.2. Fenoli Sunt compusi hidroxilici in care gruparea hidroxil (-OH) este direct legata de un atom de carbon hibrid sp2 dintr-un ciclu aromatic.2.2.5: fluoroglucina Fenol natural. I.A. m-. Hidroxibenzenul (C6H5-OH. II.3.2.2.1.2.3: resorcina 1.1.P. component al 1.) Metoda de obtinere si proces industrial care decurge prin Mecanism SN2-Ar (CURS 9.1.) aplicat asupra sarurilor alcaline (in unele cazuri si alcalino pamantoase) ale acizilor sulfonici aromatici. Metode de obtinere a fenolilor II. I.4: hidroxihidrochinona α(β)-Naftol ("eugenol") 1.3. CURS-X Pag.5.1. metilfenolii se denumesc ca si „cresoli” iar trifenolii au denumiri specifice.U. accepta denumirea de „fenol(i)”.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. p-cresol) 4-Alil-2-metoxifenol 1. dupa schema generala: + → Ar-SO3 Na + H2O Ar-SO3H + NaOH Acid arilsulfonic Arilsulfonat de sodiu Ar-SO3-Na+ + 2 NaOH + → Ar-O Na + Na2SO3 + H2O Sarea de sodiu a fenolului - + Ar-O Na + CO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHCO3 .1. triviale de exemplu: OH 1 2 OCH3 OH OH OH OH OH 1 1 1 4 6 5 4 2 3 II.2.

) aplicat. Nota 5: este posibilia si utilizarea altor baze. CURS 9. Nota 4: in pofida conditiilor dure.1. Nota 3: prin marcaj izotopic. practic.5.2.1.1. in conditii drastice (in jur de 300 oC). in general.1.1.6. Ca(OH)2 mai ales in cazul acizilor aromatici disulfonici.Na2SO3 -1/3δ Na+ OH topit Neutralizare rapida Intermediar de aditie stabilizat prin conjugare Eliberarea fenolului din sare alcalina prin tratare cu un acid mai tare C6H5-OH + NaOH .2. asadar mecanismul arinic E-1-cb (CURS 9.1.1.2. de obicei.5.Na+ .1. CURS-X Pag.6. de la foarte drastic pana la foarte accesibil: . II.) fie prin SN2-Ar (CURS 9..6. II. II.2. regasit numai in fenol si in apa formata in reactie: asadar oxigenul fenolic provine numai din NaOH.) este exclus. utilizand benzensulfonat de sodiu ca 14C-SO3-Na+ in fenolul obtinut apare legatura 14 C-OH.NaHCO3 C6H5-OH Nota 1: dupa un mecanism identic decurge topirea alcalina in cazul acizilor naftalensulfonici ca saruri de sodiu. Nota 2: prin marcaj izotopic. mari (peste 80%). conditiile de reactie difera substantial.H2O ca produs final al topirii alcaline C6H5-O-Na+ Fenoxid de sodiu + CO2 + H2O . asupra cloroderivatilor din seria benzenica. 25 Metoda este cunoscuta si sub denumirea de „topire alcalina” deoarece are loc. KOH. intre reactanti topiti (sau medii de reactie foarte concentrate). II. Hidroxilarea alcalina a halogenoderivatilor aromatici Metoda de obtinere si proces industrial care decurge prin fie prin Mecanism Arinic (E-1-cb.5. utilizand Na18OH izotopul 18O este.1.. In functie de absenta sau prezenta pe inelul aromatic a substituentilor labilizanti pentru legatura Csp2-Cl (efecte electronoatragatoare –E). Mecanism: SO3-Na+ -I slab al grupei SO3-Na+ δ+ HO Na (topit) δ300 oC - + Na+ -O3S OH Na+ -O3S -1/3δ -1/3δ OH . in final.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.2. randamnetele acestor reactii sunt.

3 2 + 4 + 6 (2 × orto + 1 para) 25 oC... + H2O .. .H2O C6H5-C-O-OH CH3 H CH3 . CH3 + H2O / H+ O2 / promotori / H+ C6H5-OH + (CH3)2C=O C6H5-CH(CH3)2 C6H5-C-O-OH CH3 Izopropilbenzen + +H ("Cumen") Hidroperoxid de cumen CH3 + .1.1. intramoleculara cu rearanjare . furnizeaza simultan si acetona. 26 Cl Mecanism Arinic (E-1cb) Cl 300 oC 350 atm + 2 NaOH .2. H3C C O . NaOH dil. I.) Metoda de obtinere si proces industrial de interes major deoarece. CURS-X Pag.2.2.100 oC. NaOH dil.NaCl.1.3. II.NaCl . + CH3 + H . S. 2 2 + 4 (orto si para) 80 .2.. H2O 2.E. δ+ δ- CH3 .NaHCO3 O-Na+ (NO2)n OH OH + H+ / H2O Cl (NO2)n Mecanism SN2-Ar + 2 NaOH (NO2)n .3.H2O Numar de grupe NO2 Pozitia in raport cu Cl Conditii o O2N 1 4 (para) 125 C.6-Trinitroclorobenzen "clorura NO2 de picril" este instabil in contact indelungat cu umiditatea atmosferica. + H3C C O . datorita activarii puternice in directia SN2-Ar a NO2 clorului de catre cele trei grupe nitro.H2O O-Na+ + CO2.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.4. + 2 × (+ICH3) + H2O C6H5-OC (CH ) C6H5-O-CH-O 3 2 .. Carbocation stabilizat CH3 H +E CH3 H3C + C6H5 O C O H C6H5-OH + C O + H+ H3C H CH3 Nota: hidroperoxidul de cumen este un compus destul de stabil.. pe langa fenol. protonarea acestuia declanseaza suita de transformari. Hidroxilarea izopropilbenzenului (vezi si CURS 6.

de exemplu: H O O N+ Oo O H O +O N O- H O.f. Solubilitate in apa si puncte de fierbere ridicate prezinta fenolii care formeaza legaturi de hidrogen intermoleculare.2 oC (760 mm Hg) solubil in apa 0. Proprietati fizice si structurale A) PROPRIETATI FIZICE GENERALE: Fenolii sunt substante solide.t. I. cristaline.343 .13 Kcal/mol Tautomer Enolic ΔHf . O H H OH O + H2 OH O O O 1. p.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.5.3. 27 II. din cauza inelului aromatic.379 Cetonic .3-Ciclohexandiona (Dicetona autentica) TOTAL . putin solubili in apa. cu puncte de topire relativ scazute. = 45 oC p.18% p-Nitrofenol o-Nitrofenol p.2.) dintre cele doua forme tatomere posibile ale fenolului. = 114 C sublima solubil in apa 1.2.366 (Kcal/mol) * (din Energii de legatura) .Legatura de hidrogen intramoleculara sub forma N + O unui chelat ciclic de 6 atomi Asociere intermoleculara puternica Proprietatri spectrale: vezi Curs 4 – 6. cea aromatica (tautomer „enolic”) domina net.1. fata de cei care prezinta legaturi de hidrogen intramoleculare („chelatare interna”).2. = 217.2. OH .21% Asociere intramoleculara puternica B) CARACTERUL AROMATIC si ENOLIZAREA Spre deosebire de enolii alifatici (CURS 8. CURS-X Pag.36 Econj.t.2.5 (Kcal/mol) Resorcina Tautomer (Tautomer enolic) dicetonic .361 (Kcal/mol)* . Sunt solubili in solventi organici.

5-Ciclohexantriona (Tautomer enolic) (Tautomer cetonic) REACTIVITATE TIPICA DE FENOL REACTIVITATE TIPICA DE COMPUS CARBONILIC II. in mediu apos: Ar-OH + NaOH → Ar-O Na + HOH Fenoxid de sodiu Bazele conjugate fenolilor. drept care fenolii pot fi eliberati din fenoxizi de catre acizii anorganici slabi. o data cu cresterea numarului de grupe hidroxilice. HSO3 . sunt mai tari decat bazele conjugate acizilor anorganici slabi (e. Reactivitatea fenolilor Reactivitatea fenolilor este fundamnetal definita de cele doua entitati structurale: . 28 In cazul fenolilor polihidroxilici si al naftolilor.5-Trimetoxibenzen Fluoroglucina 1.g. ambii tautomeri pot fi pusi foarte clar in evidenta. II.2.3 H2O O HO-N N-OH OH N-OH 1. etc. HCO3 .3. etc): + Ar-O Na + CO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHCO3 + . manifestata fata de electrofili putin reactivi (cu care hidrocarburile aromatice nu reactioneaza).2. fenolii pot fi transformati in saruri si prin tratare cu hidroxizi alcalini. H2SO3.1.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.3.4.). datorata efectului +EOH.2. . CURS-X Pag. ei fiind acizi mai slabi decat acestia (H2CO3.Reactivitatea inelului aromatic mult mai mare in comparatie cu benzenul.2.4. Reactivitatea grupei hidroxil fenolice CARACTERUL ACID Spre deosebire de alcooli.Reactivitatea grupei hidroxilice deoarece conjugarea p → π a acesteia (+EOH) cu sextetul aromatic determina un caracter acid al fenolilor mult mai pronuntat in comparatie cu alcoolii si apa. cazul fluoroglucinei fiind cel mai reprezentativ: OCH3 3 × :CH2 H3CO OCH3 HO OH O O + 3 H2N-OH (hidroxilamina) . fenoxizii.

O: .... +O H + ... sarcina negativa a oxigenului fenolic fiind disipata la nivelul intregului ciclu aromatic adiacent: ... incadrarea generala ca bazicitate a ionior de fenoxid este: R-O > HO > Ar-O > R-COO Cauza aparitiei aciditatii crescute in cazul fenolilor este structurala si se datoreaza conjugarii p → π dintre electronii neparticipanti ai oxigenului din gruparea hidroxil (+EOH puternic) si sextetul aromatic: drept urmare.. . . ionii fenoxid rezultati sunt stabilizati printr-un efect de conjugare p → π puternic (+EO. -I pe ciclul aromatic mareste semnificativ aciditatea fenolilor. .. de exemplu: .H+ . O: -1/3δ Prezenta substituentilor cu efect –E...- -. legatura O-H este slabita si hidrogenul poate fi cedat mai usor sub forma de proton.>> +EOH). :O:.. CURS-X - Ar-O Na + SO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHSO3 Incadrarea generala ca aciditate a fenolilor este: R-OH Alcooli 15 – 18 < HOH 15 - + Pag...H+ . mai ales atunci cand ei se afla in pozitii conjugate orto / para cu gruparea hidroxilica (+EOH). 29 < pKa: Ar-OH Fenoli ≈ 10 - < R-COOH Acizi Carboxilici ≈5 - Corespunzator.. O: -1/3δ -1/3δ .... δ+ O H +O H .. :O H -H . +O H + -H .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. O: -. -1/3δ -1/3δ -1/3δ Prin pierderea unui proton.

asupra ei se manifesta mai ales efectul -ENO2 care mareste aciditatea grupei OH. 30 + . Partenerii de reactie sunt compusi bromurati sau iodurati cu reactivitate marita sau normala. sau dialchilsulfati. :O H NO2 -ENO2 N O +O pKa = 0. Exemple: + δδ+ C6H5-O Na + I -CH3 → C6H5-O-CH3 + NaI C6H5-O Na + + δ+ - CH3.O-SO2-O-CH3 → C6H5-O-CH3 + Na O-SO2-O-CH3 Metoxibenzen (Anisol) δ- + - Sunt de interes O-alchilarile fenolilor care au loc prin Mecanism SN2. +EOH :O H + O2N - .22 Gruparea nitro este conjugata cu OH. H : O ON -ENO2 + O -INO2 -H -H . Grupa fugace trebuie sa fie o baza mult mai slaba ca ionul fenoxid. densitatea electronica la oxigenul fenolic este prea mica pentru a asigura nucleofilicitatea acesteia).4 NO2 3 × -ENO2 3 × -INO2 pKa = 8.. -ENO2) Compusul sa mnifesta ca un acid autentic "Acid picric" ETERIFICAREA FENOLILOR: FENOLII CA NUCLEOFILI CU OXIGEN Eterificarea fenolilor decurge ca o reactie de Substitutie Nucleofila in care nucleofilul este ionul fenoxid (Ar-O ).H+ . CURS-X Pag.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. +EOH → -ENO2. :O H -H + +EOH -INO2 NO2 .39 Gruparea nitro nu este conjugata cu OH. . furnizand eteri nesimetrici (variante ale sintezei Williamson).15 Gruparea nitro este conjugata cu OH. mai rar fenolul ca atare (datorita conjugarii gruparii hidroxilice cu sextetul aromatic. Asupra gruparii OH se exercita efecte electronoatragatoare exacerbate (-INO2.. asupra ei se manifesta doar efectul -INO2 care mareste aciditatea grupei OH pKa = 7. asupra ei se manifesta ambele efecte-INO2. in mediu alcalin. -ENO2 care maresc aciditatea grupei OH dar coplanaritatea ceruta de conjugarea +EOH → -ENO2 este (partial) impiedecata steric ("efect orto") pKa = 7..

> OH.2.4..2.2. C6H5-OH . Prin deprotonarea fenolului (Ar-OH).> C6H5-O. H2O (CURS 10. care sunt specii neutre. etc.4.2.2. Complecsii σ rezultati din atac electrofil asupra fenolilor neutri sunt specii cationice.2. decat fenolii ca forme neutre. mult mai instabile decat complecsii σ formati prin atac electrofil asupra ionului fenoxid. Reactia este posibila si cu randamente mari daca: i) se lucreaza cu fenoli dar cu derivati functionali ai acizilor carboxilici mai reactivi decat acestia (cloruri acide.3. etc. CURS-X Pag.B.2. problema majora in cazul reactiilor de substititie electrofila la nucleul aromatic este aceea de a opri reactia in faza de monosubstitutie.6.) Datorita efectului puternic de activare al grupei hidroxil fenolice. - . I. anhidride. anhidride. II.).Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. δ+ O H3C C Cl δ- CH3-CO-O-C6H5 + HCl Acetat de fenil OH H3C Cl O-C6H5 Clorura de acetil CH3:.2. Reactivitatea inelului aromatic in reactii de Substitutie Electrofila Reactivitatea ciclului aromatic din fenoli este mult mai mare decat cea din bezen si hidrocarburi aromatice deoarece grupa hidroxilica prin efectul ei +E este o grupa activanta orto / para directoare p u t e r n i c a (CURS 8. 31 ESTERIFICAREA FENOLILOR: FENOLII CA NUCLEOFILI CU OXIGEN Reactia directa intre fenol(i) si acizi carboxilici nu reuseste deoarece fenolii sunt nucleofili prea putin reactivi si baze prea slabe pentru a expulza din intermediarul tetraedric o baza mai tare ca ei.>> +EOH. .E.> ClScaderea bazicitatii grupei fugace ii) se lucreaza cu fenoxizi si cu derivati functionali ai acizilor carboxilici mai reactivi decat acestia (cloruri acide..1.). anionii fenoxid fiind mult mai reactivi in reactiile S. atomul O din fenoxidul rezultat (Ar-O ) actioneaza ca o grupare orto / para directoare inca mai puternica +EO.) reactia Schotten-Baumann: Ar-O Na + R-CO-Cl → Ar-O-CO-R + NaCl + Ar-O Na+ + R-CO-O-CO-R → Ar-O-CO-R + R-CO-O Na + II.

. O: ....6-Tribromofenol Br 100% (reactie in solventi polari sau H2O) Reactia poate fi oprita in faza de monosubstitutie doar lucrand in solventi nepolari (CCl4) sau putin polari (CHCl3) SULFONAREA: Reactia de monsulfonare poate avea loc sub control cinetic (pozitia orto) sau control termodinamic (pozitia para): OH + H SO4 SO3H 15 -220 o C 150 oC OH + H2SO4 150 oC OH Acidul o-fenolsulfonic este instabil termodinamic din cauza impedimentului steric intre cei doi substituenti si din cauza influentei activante a grupei +EOH in directia desulfonarii.. O: .... H E H E . 32 Complex σ cationic: tendinta de deprotonare si rearomatizare . ....... .2 HBr Br OH Br 2.. O: . δ+ OH . O: -1/3δ . O: -. O: ..HBr OH + Br OH Br + 2 Br-Br . +OH .. CURS-X Pag.+ OH + OH -... . + OH .. + OH .. -. :O:- Complex σ neutru: tendinta de rearomatizare . OH OH H E + + H E H E E H BROMURAREA: Reactie de halogenare tipica pentru fenol: E H E H OH + Br-Br .. + OH -1/3δ -1/3δ . Acid o-fenolsulfonic Acid p-fenolsulfonic SO3H . -1/3δ .. O: -1/3δ -1/3δ .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.4... :OH .-.

OH + HNO3 / H2SO4 OH NO2 + OH OH NO2 O2 N OH NO2 Acid picric Nu se izoleaza in aceste conditii NO2 NO2 NO2 ii) reversibilitatea sulfonarii poate fi exploatata in directia obtinerii orto-nitrofenolului ca si regioizomer unic (CURS 8.6-trinitrofenol („acid picric”).2'-Dihidroxidifenilmetan . I. pana la 2.4'-Dihidroxidifenilmetan 2. efectul activant remarcabil +EOH al grupei hidroxil fenolice orto / para directoare asupra ciclului aromatic. intr-o singura etapa. cerute de acumularea progresiva a grupelor nitro dezactivante –ENO2) fenolul poate fi nitrat. Reactii de Substitutie Electrofila specifice fenolilor Este vorba despre Reactii de Substitutie Electrofila in care se manifesta.2.H2SO4 SO3H Acid 4-fenol-3-nitrobenzensulfonic SO3H II. HIDROXIMETILAREA: Se poate desfasura atat in mediu acid cat si in mediu bazic.3.) OH OH OH OH + H2SO4 NO2 NO2 + HNO3 / H2SO4 + H2O / H+ / Δ 150 oC Control termodinamic . 33 NITRAREA: i) In conditii dure (HNO3 / H2SO4.H2O HO OH 4. in mod distinct.2. CURS-X Pag.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. prin realizarea de noi legaturi carbon-carbon.4. In ambele variante se formeaza alcooli aromatici.2. la tratarea fenolilor cu formaldehida.2.3.4. In mediu acid: OH H2 OH OH H2 1 C 1' C + H2C=O / H+ / rece + 4 4' .3.

4. in pozitiile 4-. reactia poate fi oprita in oricare stadiu al gradului de substitutie.(p-. a fenolului ca si fenoxid. in mediu alcalin (NaOH)..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing..6-Tris(hidroximetil)fenol CH2OH Mecanismul consta in activarea. de aceasta data. 34 Mecanismul consta din activarea formaldehidei prin protonare (devine un puternic electrofil) urmata de doua substitutii electrofile foarte regioselective. OH HO CH2+ H2 H C Rapid -H O+H + H2 C OH Carbocation de tip benzil stabilizat prin conjugare HO H+O CH2 In mediu bazic: activarea fenolului ca si fenoxid si atac nucleofil asupra formaledehidei OH OH OH HOH2C CH2OH i) + H2C=O / OH. HO Electrofil H Lent . + H+ H2C=O H2C=O+H H2C+-OH Rapid + -H Electrofil :OH Lent + H2C+-OH OH H Rapid CH2OH . CURS-X Pag. o’-).H+ OH CH2OH Similar se formeaza si regioizomerul para Alcool 2-hidroxibenzilic (neizolabil in aceste conditii) Rapid HO Alcool 4-hidroxibenzilic + H+ CH2OH .4’. de exemplu: .H2O .(o-./ rece CH2OH ii) H+ Alcool 2(4)-hidroxibenzilic 2.2’. p’-) si 2-.

:O: K+ O: H Cl CHCl2 (S. :O: K+ : Cl Cl :CCl2 + KCl + H2O ..K+ CH=O O-H + +H CH=O .. CHCl3 + KOH . Agentul electrofil este diclorocarbema singlet. CURS-X Pag.ClCl O.KCl. CH-O-H ..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.1. pct.N.1.. 2). 35 . OH i) NaOH (sau KOH) / CHCl3 ii) H2O / HO- OH CHCl2 OH CH=O C O Radical Formil H 2(4)-Diclorometilfenol o(p)-Hidroxibenzaldehida o(p)-Formilfenol Mecanismul consta din Substitutia Electrofila in pozitiile aromatice orto / para puternic activate in structura de ion fenoxid. -H O 2 O.) + -OH :C K+ . +E puternic O C H H2C=O δ+ δ- CH2-OO C H - O C CH2O-H Acidulare finala + H+ H-O CH2O-H REACTIA REIMER-TIEMANN: Metoda importanta de sinteza a hidroxibenzaldehidelor prin formilarea fenolilor.KOCH: Metoda importanta de sinteza complet regioselectiva a p-hidroxibenzaldehidei prin formilarea fenolului si. II.. + KOH Cl .... .3. prin extinderea metodologiei (reactia HEUBEN-HOESCH).K+ . generata in situ (CURS 9. sinteza complet regioselectiva a cetonelor fenolice: .K+ REACTIA GATTERMANN . intermediarii diclorometilfenolici sunt in final hidrolizati la hidroxibenzaldehidele corespunzatoare fara izolare.

. HCl).SCHMIDT: Denumita si „carboxilare Kolbe – Schmidt” deoarece consta in tratarea fenoxidului de sodiu sau a naftoxizilor de sodiu cu dioxid de carbon.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.HCl . Hidroliza finala :OH :OH OH OH O+H + H2O -NH3 . etc. e. + HCl .. CURS-X Pag. in conditii anhidre si acizi Lewis puternici (ZnCl2.H+ H H +C N H C NH2 CHCl-NH CH=O CH=NH H Cl 2 H H Cl Pentru activarea legaturii triple -C≡N pot fi utilizati... AlCl3. generat fie din acid cianhidric fie din nitrili in conditii acide (activare cu acizi Brøonsted. . formand hidroxiacizi carboxilici aromatici. . 36 OH i) + HCN / HCl ii) H2O H-C≡N: OH OH OH i) + RCN / HCl ii) H2O R-C≡N: Nitril OH OH CH=NH CH=O p-hidroxibenzaldehida C=NH R R C=O Mecanismul consta in substitutia electrofila in pozitia para a ciclului aromatic de catre un electrofil putin reactiv. O-Na+ i) CO2 / 6 atm / 125 oC ii) H+ OH COOH Acid 2-hidroxibenzoic (Acid salicilic) . REACTIA KOLBE .g.).. +C N H-C≡N: + HCl HCCl=NH C N + Cl electrofil Acid Baza Exces Cl Cl H H Substitutia electrofila: . Generarea agentului electrofil: H H H H δ+ δClδ+ δ. in mediu anhidru si in absenta solventilor.

in conditii identice. NITROZAREA FENOLILOR: Consta in tratarea fenolilor cu acid azotos. HO-N=O . .. .... cationul nitrozoniu (+N=O ↔ N≡O+). regioselectivitate 100% N-OH Numai fenolii si alti compusi aromatici cu nuclee puternic activate dau aceasta reactie. : O: Na+ O C O δ+ δ- Na+ O O C O H Acidulare H Na OH finala :O: :O: COOH + H+ C O .. peste 230 oC apare si regioizomerul mai stabil. H2O+-N=O .Na+ + Chelat intern de 6 atomi stabil pana la 280 oC (!) i) numai cationul sodiu (raza cationica 0.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. + HCl ... de exemplu: O OH NaNO2 / HCl / H2O / rece p-Benzochinon monooxima Randamnet.. ... . dominant). cu mare regioselectivitate formandu-se nitrozoderivati aromatici. deoarece agentul electrofil. generat in situ... para. CURS-X Pag. ii) reactie are loc sub control cinetic (125 oC). este moale si slab reactiv (izoster cu molecula de azot :N≡N:): NaNO2 + HCl HO-N=O + NaCl Acid azotos . ... Clorura de nitrozil Cation nitrozoniu . in echilibru cu regioizomerul orto. H2O + Cl-N=O . . Cl .. Acidul salicilic este un intermediar cheie in industria farmaceutica.+ +:N=O . .33 Ǻ regioizomerul para este. in mediu apos puternic acid cand se produce substitutia electrofila numita nitrozare.95 Ǻ) asigura o regioselectivitate 100% in pozitia orto datorita formarii unui intermediar stabilizat printr-o puternica chelatizare interna (pentru analogul K+ avand raza cationica 1. Cl. 37 Mecanism: .

:OH .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. CURS-X Pag.2. Oxidarea fenolilor are loc prin mecanism radicalic. CURS 8. p-..2. rosu) datorate speciilor radicalice care se formeaza prin oxidare. centrul acid si cel bazic mai slabe. :O: :O: + Fe3+ + 3 Cl. O+H .) in p-chinonoxima deoarece aceasta contine perechea de substituenti (>C=O si =N-OH) cu efecte electronice opuse mai slabe decat in tautomerul fenolic (-OH si –N=O) si.. O+ H Acid tare . ii) p-Nitrozofenolul rezultat izomerizeaza (tautomerie prototropica. p'-dihidroxibifenil .2. ..HCl .E slab O O- Baza (mai) slaba + NO H NO N O .. Radical stabilizat prin conjugare . violaceu. :O H 1 e1 H+ . :O.4.1.2. albastru. . EXEMPLE: i) reactia de culoare cu FeCl3 produce coloratii specifice (verde.H+ +E puternic . cu tendinta mai redusa de a transfera proton.2.4. I.E puternic p-Nitrozofenol N O- Baza tare N-OH + E slab N=O+H Acid (mai) slab i) este o reactie de Substitutie Electrofila aromatica tipica. implicit.. :O H . II. cu regioselectivitate para totala. de exemplu: .5. Oxidoreducerea radicalica Marea majoritate a fenolilor sunt structuri usor oxidabile.FeCl2. 38 Mecanism: . Stabilizarea prin dimerizare a radicalului: H : : : : O O O H O HO OH . fiind sensibile la oxigenul din aer.

39 ii) unii radicali fenolici au o stabilitatea atat de mare incat pot fi utilizati ca inhibitori in reactiile prin mecanism radicalic.4. CURS-X Pag. :O (H3C)3C C(CH3)3 . :OH :O: O : : .2 H+ + 2 H+ Hidrochinona .6-Tris(tertbutil)fenol C(CH3)3 iii) in cazul fenolilor dihidroxilici sunt caracteristice si reversibile reactiile de oxidoreducere controlata.2 e+ 2 eDianion : : : :OH :O:- O Diradical p-Benzochinona : O..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. 2. : . de exemplu: . de exemplu: :O.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->