CURS X

II.2. COMPUSI HIDROXILICI 1 II.2.1. ALCOOLI 1 II.2.1.1. Clasificarea si nomenclatura 1 II.2.1.2. Metode de obtinere a alcoolilor 2 II.2.1.2.1. Metode de obtinere a alcoolilor din hidrocarburi 2 II.2.1.2.2. Metode de obtinere a alcoolilor din alte functiuni organice si derivati functionali 2 II.2.1.3. Proprietati fizice si spectrale 8 II.2.1.4. Reactivitatea alcoolilor 9 II.2.1.4.1. Caracterul acido-bazic 9 II.2.1.4.2. Reactivitatea datorata caracterului nucleofil 11 II.2.1.4.2.1. Reactivitatea fata de alcooli si compusi halogenati 11 II.2.1.4.2.2. Reactivitatea fata de compusi carbonilici si carboxilici 13 II.2.1.4.2.3. Reactivitatea fata de oxoacizi anorganici si cloruri ale acestora 16 II.2.1.4.3. Reactivitatea fata de hidracizi 19 II.2.1.4.4. Reactivitatea ca agenti reducatori: oxidarea alcoolilor 20 II.2.1.4.5. Transpozitia pinacolica 23 II.2.2. FENOLI 24 II.2.2.1. Definitie si nomenclatura 24 II.2.2.2. Metode de obtinere a fenolilor 24 II.2.2.2.1. Hidroxilarea alcalina 24 II.2.2.2.1.1. Hidroxilarea alcalina a acizilor sulfonici aromatici 24 II.2.2.2.1.2. Hidroxilarea alcalina a halogenoderivatilor aromatici 25 II.2.2.2.2. Hidroxilarea izopropilbenzenului 26 II.2.2.3. Proprietati fizice si structurale 27 II.2.2.4. Reactivitatea fenolilor 28 II.2.2.4.1. Reactivitatea grupei hidroxil fenolice 28 II.2.2.4.2. Reactivitatea inelului aromatic in reactii de Substitutie Electrofila 31 II.2.2.4.3. Reactii de Substitutie Electrofila specifice fenolilor 33 II.2.2.4.4. Oxidoreducerea radicalica a fenolilor 38
Modificarile ulterioare asupra continutului, operate de catre autor, nu fac obiectul vreunei notificari prealabile.

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

1

II.2. COMPUSI HIDROXILICI
Clasificarea de baza a clasei de compusi tine cont de tipul de hibridizare a atomului de carbon apartinand unui radical hidrocarbonat pe care este grefata functiunea organica monovalenta hidroxil (CURS 1, 3. II.):

C OH Alcooli R-OH

sp3

2 C sp

OH

C OH Fenoli Ar-OH

sp2

Enoli

II.2.1. Alcooli
II.2.1.1. Clasificarea si nomenclatura
Nomenclatura: se adauga sufixul OL la numele hidrocarburii cu acelasi numar de atomi de carbon. Incepand cu alcoolii C3 se precizeaza pozitia gruparii hidroxil, de exemplu: 3 2 1 3 2 1 CH3-CHOH-CH3 CH3-CH2-CH2OH 2-Propanol 1-Propanol (Izopropanol) (n-Propanol) Alcool izopropilic Alcool n-propilic Prefixele multiplicative di, tri etc. se folosesc in cazul alcoolilor polihidroxilici, de exemplu: HO-CH2-CH2-OH HO-CH2-CHOH-CH2-OH 1,2-Etandiol 1,2,3-Propantriol Etilenglicol Glicerina Daca pe catena hidrocarbonata se gasesc grefate si alte grupe functionale, in construirea denumirii se tine cont de prioritatea de citare a acestora in sensul crescator: R < X < C=C < OH < C=O < COOH. Prefixul gruparii functionale hidroxil este hidroxi (I.U.P.A.C.): 3 2 1 HO-CH2-CH2-CH=O 3-Hidroxipropanal

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

2

Sunt in uz si inca tolerate denumiri triviale, inclusiv cele care folosesc cuvantul alcool inaintea radicalului hidrocarbonat la care se adauga sufixul ic. C6H5-CH2OH Fenilmetanol Alcool benzilic CH2=CH-CH2OH 2-Propen-1-ol Alcool alilic CH3OH Metanol Alcool metilic CH3-CH2OH Etanol Alcool etilic R3C-OH „Carbinol”

Clasificarea in functie de natura radicalului hidrocarbonat: - alcooli saturati: cu formula generala C2N2n+1-OH alcoolii saturati cu catena hidrocarbonata ciclica CnH2n-1-OH se mai numesc si „ciclanoli” - alcooli nesaturati: H2C=CH-CH2OH gruparea hidroxil este legata de un atom de carbon hibrid sp3 (nu confunda cu enolii ) - alcooli aromatici: C6H5-CH2OH dar gruparea hidroxil este legata de un atom de carbon hibrid sp3 (nu confunda cu fenolii ) Clasificarea in functie de natura atomului de carbon hibrid sp3 care poarta grupa functionala monovalenta hidroxil: R-CH2OH Alcool: Primar R2CH-OH Secundar R3C-OH Tertiar („Carbinoli”)

II.2.1.2. Metode de obtinere a alcoolilor
II.2.1.2.1. Metode de obtinere a alcoolilor din hidrocarburi
1. DIN ALCANI: prin oxidare radicalica (Substitutie Radicalica, S.R. Curs 6, I.1.1.3.1.3.). 2. DIN ALCHENE: prin aditia apei in cataliza acida (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.2.) prin hidroborare (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.3.) prin oximercurare (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.4.) prin reactie Prins (Aditie Electrofila, A.E. Curs 7, I.1.3.5.1.2.5. B) prin oxidare (Curs 7, I.1.3.5.3.1. )

II.2.1.2.2. Metode de obtinere a alcoolilor din alte functiuni organice si derivati functionali
1. DIN COMPUSI HALOGENATI: prin hidroliza alcalina a celor cu reactivitate marita sau normala (Substitutie Nucleofila SN1, SN2, CURS 9, II.1.5.1.1., CURS 9 II.1.5.1.2.).

Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X

Pag.

3

2. DIN DERIVATI FUNCTIONALI: A) Hidroliza in cataliza acida („acidoliza”) a esterilor alchilsulfurici (Curs 7, I.1.3.5.1.2.2.):

de izopropil

S.N. .. + H+ / Δ (CH3)2CH-O-SO3H + HOH .. (mare exces) - H+ Sulfat acid H+

(CH3)2CH-OH + HO-SO3H
Izopropanol

B) Hidroliza esterilor organici in cataliza acida („acidoliza”) sau in mediu bazic:

O R
1

C O

S.N. + HOH / H+ / Δ OR
2

O R
1

Reversibila

C

+ R2-OH OH

R

1

S.N. + NaOH / H2O / Δ C Ireversibila OR2

O R
1

C

O Na

-

+

+ R2-OH

C) Hidroliza acida („acidoliza”) eterilor aciclici si a celor ciclici (e.g. epoxizi, Curs 7, I.1.3.5.3.1.1.):

R R Eter aciclic

.. O ..

H + H+ / Δ
+ O ..

R R Ion de oxoniu

.. HO-H (SN1, SN2) .. mare exces

R-OH + R-OH2 - H+ R-OH

+

i) Ruta SN1 este preferata in cazul in care R+ este tertiar sau secundar. Reactie secundara posibila: deshidratarea alcoolului la alchena corespunzatoare. ii) Eterii inferiori (CH3-O-CH3, C2H5-O-C2H5) prefera ruta SN2 si sunt foarte rezistenti la acidoliza.

: OH H R H :OH ..MgXCl.3. 2 Diol vicinal Diastereo(izo)mer Mezoforma R PROCES DIASTEREOSPECIFIC: Cis-alchena furnizeaza perechea de enantiomeri ai diolului (racemic) ii) prin tratare cu compusi organomagnezieni (Grignard) in mediu anhidru..MgXCl. :OH H R H . I.. : OH ≡ H R1 OH H R1 H R2 R1 R1 H H R1 HO OH 2 + R2 R HO OH + H H R1 R1 R1 R1 H H H R2 ≡ R1 :O: Trans epoxid (prin oxidarea Trans alchenei) δ- H R1 δ+ H δ- R1 R2-MgX δ+ SN2 R≠H + NH4Cl H R1 H R1 1 1 . :O-MgX .5. + SN2 R . 4 D) Deschiderea (diastereospecifica) in TRANS a epoxizilor (oxiranilor): i) prin hidroliza acida („acidoliza”.1. -NH3 H H R R1 R2 2 2 R R . :OH ≡ H R1 OH R2 ≡ H R1 Diastereo(izo)meri configurationali cis .. CURS 7. -NH3 R R H H R2 R2 .I slab :O: H R + R +H . :O-MgX .3.trans PROCES DIASTEREOSPECIFIC Diastereo(izo)meri configurationali datorita polichiralitatii ....Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X Pag.): ..I puternic :OH R H R H .1. hidrolizat in final: :O: Cis epoxid (prin oxidarea Cis alchenei) δ- H H δ+ R1 δ2 R1 R -MgX δ+ SN2 + NH4Cl H R1 H R1 1 . H ≡ H H R OH OH ≡ R H H R OH OH Trans epoxid (prin oxidarea Trans alchenei) R≠H Scindare in Trans a ciclului epoxidic tensionat steric + OH ..1.. HO-H .H+ R .

Li+ 4 Nota 1: din cei patru ioni de hidrura care se comporta ca agenti nucleofili in realitatea experimentala sunt transferati cel putin doi dintre ei dupa care procesul scade in eficacitate. -AlH3 C O . H C-O ..→ (R2CH-O-)4Al-Li+ (R2CH-O-)4Al-Li+ + 4 H-OH → 4 R-CHOH-R + Al(OH)3 + LiOH Activarea dublei legaturi carbonil de catre Li+ δδ+ C O: . + Li + C O . R-CH=O + H2(g) → R-CH2-OH Aldehida Alcool primar R-CO-R + H2(g) → R-CHOH-R Cetona Alcool secundar B) Reducerea aldehidelor si cetonelor cu hidruri metalice: ionul de hidrura H: ca nucleofil .. Nota 2: LiAlH4 este un reactiv energic de reducere si foarte sensibil la umiditate. Pt. Pd) ..Al.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. Li II + H H C-O-Al-O-C H H Li+ III. IV H C-O. DIN COMPUSI CARBONILICI si ANALOGI CARE CONTIN GRUPE >C=O A) Hidrogenarea aldehidelor si cetonelor: . CURS-X Pag.cu hidrogen gazos in prezenta catalizatorilor metalici fin divizati (Ni. 5 3... cu apa hidrolizeaza violent: LiAlH4 + 4 HOH → LiOH + Al(OH)3 + 4 H2 Se lucreaza cu exces de LiAlH4 pentru a mentine eficacitatea reactivului ! . Li + + AlH4I Li+ . - - 4 R-CO-R + Li+AlH4.aldehidele furnizeaza alcooli primari iar cetonele alcooli secundari.sunt de interes Li+AlH4 (hidrura de litiu si aluminiu) si Na+BH4 (borohidrura de sodiu).

III H C O B 3 + 3 HOH ..H3BO3 3 × H C-OH C) Reducerea esterilor organici: + . C O: .. umiditate. Na+ + BH4. 4 R1-CO-O-R2 + 2 Li+AlH4. BH2 ..Na+/ EtOH δ+ C O: . II.decurge similar reducerii compusilor carbonilici.. . H C O . CURS-X Pag.→ (R1-CH2-O-)4Al-Li+ + Li+-Al(-O-R2)4 (R1-CH2-O-)4Al-Li+ + Li+-Al(-O-R2)4 + 8 H2O → 4 R1-CH2-OH + 4 R2-OH + 2 LiOH + 2 Al(OH)3 .H H .Na+ 4 H Hidroliza finala B. Nota 2: Solventul EtOH este necesar si pentru a activa. C O .. C O .Na+ + 3 HOH 4 H C O H + NaH2BO3 Nota 1: din cei patru ioni de hidrura sunt transferati maximum doi. : AlH2 ] Continua procesul ca sursa de ioni H:- . II Na + + H Na H C O-B-O-C H H-OEt III.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. I H-OEt H C O 4 Na+ . I H B. 6 Activarea suplimentara a dublei legaturi carbonil δ. IV H C O B..in unele cazuri. -BH3 .+ AlH2+ . C O .. suplimentar. singur este insuficient). sub actiunea Li AlH4 .... H C O . + R1-CH2-OLi + [R2-O . concomitent cu eliberarea alcoolului initial din care a fost preparat esterul... etc). dubla legatura carbonilica (Na+.. [LiAlH3]+ + H:sp3 C R1 δ+ OR2 δ:O: sp3 Li :O: C H OR 2 R 1 H:.. este eficace si boranul BH3: + BH3 + C O .este redusa functiunea carbonil din ester pana la alcool primar. Nota 3: NaBH4 este mai putin eficienta decat LiAlH4 dar mai toleranta cu conditiile de reactie (temperatura..

3-diol ("pinacol") H3C :O: CH3 H3C :O: CH3 H3C . Zn.Reactia are loc in mediu de eter anhidru iar in final se hidrolizeaza in mediu (slab) acid.) a organomagnezienilor la aldehide furnizeaza alcooli secundari (exceptie formaldehida). δ- R δ- MgX δ+ Solvent eteric anhidru R C O MgX δ.Mg(OH) 2 H3C H3C HO CH3 CH3 OH tertiari ! ..Aditica Nucleofila (A. : - Radical anioni H3C :O :O .2-Difenil-1..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. .MgXCl.3-Dimetilbutan-2.. 7 D) ADITIA COMPUSILOR ORGANOMAGNEZIENI (GRIGNARD) LA COMPUSI CARBONILICI .NH3 1 R C O H i) H3C-CH2-CH2-H2C-MgBr (CH3)2C=O (bromura de butilmagneziu) ii) NH4Cl C6H5-CH=O CH3 4 5 6 H3C-C-CH2-CH2-CH2-CH3 2 3 OH 2-Metil-2-hexanol C6H5-CH-CH2-CH2-CH2-CH3 OH 1-Fenil-1-pentanol 1 2 3 4 5 E) CONDENSAREA PINACOLICA . ..) a organomagnezienilor la cetone furnizeaza alcooli tertiari. . : :O .2-etandiol ("hidrobenzoina) 1 2 2.Metoda speciala de preparare a diolilor vicinali din cetone sau aldehide aromatice (nu insa si alifatice !) sub actiunea reducatoare a unor metale (Al. CH3 H3C .N.Aditica Nucleofila (A. CURS-X Pag. la cald: H3C CH3 i) Mo → Mn+ + n e1 CH3 CH3 4 2 C O + O C H C 3 3 CH3 ii) H2O CH3 H3C OH OH C6H5-CH=O + O=CH-C6H5 C6H5-CHOH-CHOH-C6H5 1.δ+ + NH4Cl .N. δ+ C O: . Mg. Na) in mediu anhidru. : 2+ Mg Dianion + 2 H2O CH3 .. CH3 .. :.Mg 2+ H3C CH3 hidroliza finala Mgo → Mg2+ + 2e- :O .

Na+ + 2 H2O . azeotropi (heterogeni) cu apa.. odata cu cresterea ramificarii catenei. .3.0 ∞ CH3-(CH2)5-CH2OH 195..96 A H H 104o 5' H3C 104o 9' H Solubilitatea in apa: o regula generala prevede ca aceasta scade odata cu cresterea radicalului hidrocarbonat (R) si creste odata cu cresterea numarului de grupe hidroxil. de exemplu. Pentru o aceeasi catena.si intermoleculare. Alcoolii formeaza. Proprietati spectrale specifice (IR..5 % apa).. punctul de fierbere scade odata cu cresterea ramificarii catenei. P..96 A O 0.iar legatura σCsp3-Osp3 este polara in favoarea oxigenului.. . Pag.f.. Densitatile sunt subunitare pentru alcoolii alifatici si usor supraunitare pentru cei aromatici si polialcooli. : Na H H Ph Ph Na+ -O O.3 ∞ HO-CH2-CH2-OH 197.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. .2 NaOH H H Ph Ph HO OH Anion radical stabilizat prin conjugare II.1. ( C / 760 mm Hg): Solubilitatea in apa: o CH3-CH2OH 78. RMN si MS. .. pentru o aceeasi catena. CURS-X . Etanolul (4 % apa) se distila de pe oxid de calciu (CaO) sau clorura de calciu (CaCl2) pentru a furniza „alcoolul absolut” (< 0.2. + CH-O . 8 Na + .0 0. 1. Proprietati fizice si spectrale Din punct de vedere structural. Curs 4 – 6).40 A O 0. in scopul anhidrificarii. CH-O:. . de regula. alcoolii (R-OH) se aseamana cu apa (H-OH) si cu eterii (R-O-R): sunt molecule angulare in zona legaturilor -O. . creste solubilitatea in apa.05 % Punctele de fierbere ridicate ale alcoolilor si solubilitatile acestora in apa se datoresc asocierii puternice prin formarea de legaturi de hidrogen intra. . Punctul de fierbere: o data cu cresterea masei moleculare creste si punctul de fierbere.

CH3OH + Na+OH- Metoxid de sodiu este comaparabila cu ce a HOH CH3-O. . alcoolii cu catena hidrocarbonata saturata R-OH sunt acizi mai slabi decat apa. + H+ + R + HOH R O H R O .0 +IH = 0 creste efectul +I al lui R Scade caracterul acid al R-OH Creste taria bazei conjugate R-O .cu exceptia metanolului (avand pKa comparabil cu al apei).scindarea legaturii C-O. .2. ea devine insa o buna Grupa Fugace prin protonare (apa este o baza mult mai slaba !).3 15..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing...1. . in mod corespunzator. datorata caracterului (slab) acid al alcoolilor . II. de exemplu: HOH CH3-OH CH3-CH2-OH (CH3)3C-OH pKa 15. ionul de hidroxil HO ..9 18.se datoreaza caracterului polar al legaturii O --H .2. + H . 9 II.scindarea legaturii hidroxilice. bazele lor conjugate R-O (numite „alcoxizi”) sunt baze mai tari decat baza conjugata apei.. . Caracterul acido-bazic CARACTERUL ACID: δ δ+ . aciditatea scade. in mediu acid: . Reactivitatea alcoolilor Reactivitatea alcoolilor se manifesta in d o u a d i r e c t i i f u n d a m e n t a l e : .4..7 15..este fundamnetal influentat de natura radicalului hidrocarbonat saturat R: pe masura ce radicalul hidrocarbonat saturat R este mai mare si mai ramificat (adica manifesta un efect +I mai important)..H+ H DE RETINUT: gruparea hidroxilica este o Grupare Fugace slaba din cauza bazicitatii sale ridicate (HO-). CURS-X Pag.Na+ + H2O aciditatea CH3OH bazicitatea CH3O este comparabila cu cea a HO- ..4. +H .1. .1. + R O H R O: .

alcoolii pot fi deprotonati cu usurinta de catre baze conjugate unor acizi mai slabi decat ei si care sunt. de exemplu: Et-OH + HC≡C:-Na+ → EtO-Na+ + HC≡C-H pKa = 18 pKa = 26 Et-OH + Na+NH2.→ EtO-Na+ + NH2-H pKa = 18 pKa = 36 Et-OH + C6H5Li → EtO-Li + C6H5-H pKa = 18 pKa = 37 EtOH + EtMgBr → EtO-MgBr+ + Et-H pKa = 18 pKa = 42 CARACTERUL BAZIC: . . CURS-X Pag.caracterul bazic al alcoolilor se manifesta numai fata de acizi foarte tari.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. Al. .5 H2 ↑ Alcoxid de sodiu . etc. baze mai tari ca ionul de alcoxid.) in conditii anhidre: R-OH + Na → R-O Na+ + 0. Brønsted sau Lewis.se datoreaza existentei celor doua perechi de electroni neparticipanti de la oxigenul hidroxilic. Mg. 10 . alcoxizii corespunzatori se prepara prin reactia directa cu sodiu metalic (sau alt metal suficient de electropozitiv K. evident.alcoolii superiori nu pot fi deprotonati de catre ionul hidroxil (sunt acizi prea slabi). caracterul bazic se intensifica: HOH CH3-OH CH3-CH2-OH (CH3)3C-OH +IH = 0 creste efectul +I al lui R Creste taria bazei R-OH R-OH + H ' R-O H H + + ≡ R-O H2 + R-OH + H2SO4 ' RO+H2 + HSO4Ion de (alchil)oxoniu .cu cat densitatea electronica la oxigenul hidroxilic creste.

temporar. Reactivitatea datorata caracterului nucleofil II.1.H+ (CH3)3C-O H2 + . B-F3 Acid Bronsted slab Acid Lewis Acid Bronsted tare tare Baza Bronsted slaba 2p pur vacant MEDIU + BF3 ANHIDRU R R Eter . 11 .2.4.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.H+ (CH3)2C=CH2 .aceeasi comportare R-OH o manifesta fata de Acizii Lewis.2.. Eter nesimetric (mixt) Rapid (CH3)3C-OH Alcool tertiar +H + . CURS-X Pag. Reactivitatea fata de alcooli si compusi halogenati ETERIFICAREA Alcoolii se manifesta ca agenti nucleofili fata de atomul de carbon hibrid sp3 din alcooli sau compusi halogenati: Eterificarea in cataliza acida: 1 2 H+ R1-OH + HO-R2 R1-O-R2 + H2O R ≡ R . B-F3 Acid Lewis tare II. H ANHIDRU R ..H+ (CH3)3C-O-CH3 Tertbutil-metil eter Eter mixt (Eter nesimetric) Rapid Proces E-1 favorizat de: concentratii mari de acid temperaturi relativ ridicate .H2O Lent (CH3)3C + + HO-CH3 Proces SN1 favorizat de: concentratii mici de catalizator acid temperaturi relativ scazute Rapid (CH3)3C-O -CH3 H + . la fel ca si eterii (R-O-R). Eter simetric R1 ≠ R2.2..2.. MEDIU + R-O + BF3 O . utilizati tocmai in scopul de a stabiliza. O . R + "Trifluorura de bor O eterata" R . unii Acizi Lewis foartre energici..1.4. de exemplu: H ..1.

prin mecanism paralel SN2) si (t-Bu)-O-(t-Bu) [(t-Bu)2O.1. Eterificarea in mediu bazic (vezi si CURS 9. Eter simetric R1 ≠ R2. rezultatul final este acelasi. Mediu R1-X + Na+ -O-R2 anhidru R1-O-R2 + NaX R1 ≡ R2. . ca sursa de carbocation mai stabil. Nota 2: mecanismul este. Nota 3: nu are importanta care dintre alcoolii primari se protoneaza preferential. Nota 3: produsul secundar posibil este cel de eliminare E-2 corespunzator lui R1-X. CURS-X Pag. in cazul de mai sus Me-O-Me (Me2O. . prin mecanism SN1]. mai bazic. de-obicei. 12 Nota 1: mecanismul SN1 implica alcoolul tertiar.H+ Metil-etil eter Me-O-Et Alcooli primari Stare de tranzitie pentacoordinata Nota 1: mecanismul SN2 implica alcooli primari. Eter nesimetric (mixt) Nota 1: se utilizeaza alcoxidul alcalin al alcoolului cu caracter acid mai pronuntat (R mai putin voluminos).): Metoda Williamson Consta din tratarea compusilor halogenati cu reactivitate marita sau normala cu alcoxizi.1.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. indiferent de scopul sintezei: eter simetric sau nesimetric.nu pot fi evitati eterii simetrici.H+ (mai bazic !) Proces SN2 CH3-Oδ+ H CH3 C H H Oδ+H2 Me-O+-Et H . Este metoda preferata pentru obtinerea eterilor (ne)simetrici. Nota 2: in ansamblu metoda nu este total chemioselectiva deoarece: .pot apare produsi de eliminare E-1.5. SN2. Nota 2: in ansamblu metoda nu este total chemiselectiva deoarece nu pot fi evitati eterii simetrici.4. Nota 4: mediul anhidru este necesar pentru a evita hidroliza alcoxidului alcalin. II. Rapid + +H Lent CH3-OH + CH OH + CH CH -O H 3 3 2 2 CH3CH2-OH . in mediu anhidru. in cazul de mai sus Me-O-Me (Me2O) si Et-O-Et (Et2O).

Diol O .H+ C + H+ OH + semi(a)cetal INSTABIL .H+ C + H+ + O .H+ :OH . INSTABIL OH . stabilizat OR .. + Metoda larg raspandita de protejare temporara a functiunii carbonil..2. C OH .4. Compus carbonilic + H+ .. :O-R Lent + HO-R .. :O+H2+ HOH Carbocation . .H 2O Rapid STABIL + H2O semiacetali (din aldehide) semicetali (din cetone) INSTABILI acetali (din aldehide) cetali (din cetone) ETERI AI DIOLILOR STABILI se elimina din proces pentru deplasarea echilibrului inspre dreapta GEMINALI . + C O-R C . :O-R + H+ C . H geminal . CURS-X Pag. ... (a)cetalii pot fi cu usurinta hidrolizati.. + . alcoolulul este cel care se indeparteaza din proces pentru deplasarea echilibrului.2.1.. Reactivitatea fata de compusi carbonilici si carboxilici (A)CETALIZAREA: Reactie a alcoolilor cu compusi carbonilici (aldehide sau cetone) in cataliza acida furnizand eteri ai diolilor geminali.. H-R OR C O-R AN SN1 C O-R . . .... Rapid ... . H + . Etapa 1 Compus carbonilic Etapa 2 O Aditie Nucleofila (A. 13 II.N.. C O .H+ C O . H :O-R . Mecanism: Rapid Cataliza acida .. + HO-R .2...HO-R . in cataliza acida..HO-R ..) R-OH / H+ Substitutie Nucleofila (SN1) OH R-OH / H+ / .HOH OR OR OR . ...HOH ...Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. pentru a reface aldehida (cetona) initiala: de aceasta data.

CURS-X Pag.distilarea din amestecul de reactie a componentei mai volatile pe masura ce aceasta se formeaza. in cataliza acida. acidul sau alcoolul (limitata economic). valoarea constantei de echilibru termodinamic este K = 4. in cataliza acida. ea corespunzand urmatoarelor valori ale concentratiilor la echilibru: K= [CH3-COO-CH2CH3] [H2O] [CH3-COOH] [CH3CH2OH] = [0.atingerea rapida a starii de echilibru prin utilizarea catalizei acide (uzual H2SO4) .67] [0. sunt reactii in doua etape: I: aditia nucleofila a alcoolului la dubla legatura carbonilica >C=O din gruparea carboxil.este un proces reversibil.33] =4 Prezinta interes major pentru chimia organica preparativa si la scara industriala: . I In ansamblu. .67] [0. . Mecanism: In marea majoritate.deplasarea convenabila a echilibrului inspre dreapta prin: . este vorba despre o Substitutie Nucleofila SN la atomul de carbon hibrid sp2. la temperatura ambianta.la un raport echimolar acid acetic : etanol.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.la un raport echimolar molar acid acetic : etanol. II: eliminarea. 14 ESTERIFICAREA CU ACIZI CARBOXILICI SI DERIVATI FUNCTIONALI AI ACESTORA: Reactie de importanta fundamentala dintre alcooli si acizi carboxilici prin care se obtin esteri organici. . Reactia directa intre un alcool si un acid carboxilic are stoichiometria: R-CO-OH + Acid carboxilic Exemplu: CH3-CO-OH Acid acetic + HO-CH2-CH3 Etanol ' CH3-CO-O-CH2-CH3 Acetal de etil + H2O HO-R’ Alcool ' R-CO-O-R’ + Ester carboxilic H2O . la atingerea starii de echilibru. a bazei celei mai slabe din intermediarul de aditie neizolabil de la pct. . derivati functionali ai acizilor carboxilici si ai alcoolilor.33] [0.utilizarea in exces a componentei mai ieftine. starea de echilibru se atinge in 16 ani.

.. acida :O: Cataliza : OH + H+ R C R C .. 2 O: sp Ester R C carboxilic 18 :OR' .HOH + HOH sp2 18 R C + H+ :OR' . O+-H . +E Acid carboxilic .. 18 . .H+ .. CURS-X Pag. Baza cea mai slaba este Grupa Fugace din INTERMEDIARUL TETRAEDRIC: H2O < HO.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.HOR' :OH ... 2 INTERMEDIAR TETRAEDRIC 18 sp3 :OH . Nota 3: prin marcaj izotopic (O18) se demonstreaza ca in aceste cazuri legatura C-O din alcool nu se scindeaza niciodata. Daca se inlocuieste acidul carboxilic cu un derivat functional al sau (o clorura acida R-CO-Cl.< R- AN E-1 Nota 1: protonarea acidului carboxilic are loc rapid la atomul de oxigen cel mai bazic.. O: -E R C sp :OH .. sau o anhidrida R-CO-OCO-OR) procesul de esterificare (aditie nucleofila + eliminare) devine i r e v e r s i b i l deoarece bazele eliminate din intermediarul tetraedric sunt mult mai slabe decat ionul de alcoxid.. R C O+-R' R C O-R' H + OH :OH . 15 . H Rapid .H+ + + O O . . . Nota 3: bazicitatile apei si alcoolilor inferiori fiind relativ apropiate.. Nota 2: Gruparea OH devine Grupare Fugace din intermediarul tetraedric numai in cataliza acida sub forma H2O.. necesitand indepartarea apei (concurentul nucleofil pentru R-OH). sp 2 :OH ... + + HOR' 18 sp3 :OH . 18 Cabocation stabilizat de doua efecte +EOH R C . R-CO-Cl + HO-R’ → R-CO-O-R’ + HCl Clorura a acidului Carboxilic R-CO-O-CO-R + HO-R’ → R-CO-O-R’ + R-CO-OH Anhidrida a acidului Carboxilic .. sp2 :OH R C+ :OR' .HOH + HOH 2 ..< R'O. in sensul manifestarii conjugarii p → π urmare a exercitarii efectelor +EOH (donor) → -EC=O (acceptor). cu exces mare de apa.. neimpedimentati steric. cel carbonilic >C=O → >C=O+-H. procesul este reversibil. totdeauna. Nota 5: mecanismul se refera mai ales la acizii carboxilici si alcoolii inferiori.. H . Nota 4: in procesul invers („acidoliza”) se lucreaza.

<< Rcarboxilic Grupa Fugace .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. 16 sp 2 .3. sau. mai convenabil. δO: -E R C δ+ . HO + OH3CO + OHOH + + +S H3CO S CH3-O: +S H3CO S HO O HO O+ HOH HO O HO O δ+ H .< R'-O.. : Cl: ... necesitand.).. este necesara prezenta unei baze autentice si nenucleofile care sa neutralizeze aceasta aciditate (Na2CO3.. ca si in cazul acizilor carboxilici..4. Nota 2: din reactie rezulta cantitati echimolare de acid clorhidric. : 3 sp :OR' .. suficient de tare pentru a protona partial alcoolul care isi diminueaza astfel nucleofilicitatea. K2CO3 etc.. de exemplu: R-OH + HO-NO2 ' R-O-NO2 + H2O Nitrati (azotati) de alchil R-OH + HO-N=O ' R-O-N=O + H2O Nitriti (azotiti) de alchil R-OH + HO-SO3H ' R-O-SO3H + H2O Sulfati acizi de alchil R-OH + R-O-SO2-OH ' R-O-SO2-O-R + H2O Dialchilsulfati Sunt procese reversibile. INTERMEDIAR +ECl < -ICl TETRAEDRIC Clorura a acidului Cl < HO. pentru deplasarea echilibrelor catre dreapta. 2 . R'-OH . in clorura sa acida atomul de carbon carbonilic >C=O este mai pozitivat R C deoarece gruparea hidroxilica (+EOH >> -IOH) este :OR' inlocuita cu un atom de clor (+ECl < -ICl): atacul nucleofil .. formand esteri ai acizilor anorganici.HCl R C Cl . indepartarea apei din sistem.1.. . H O: sp Nota 1: spre deosebire de acidul carboxilic. O: II. Reactivitatea fata de oxoacizi anorganici si cloruri ale acestora ESTERIFICAREA CU OXOACIZI ANORGANICI Alcoolii primari cu catena hidrocarbonata saturata reactioneaza cu oxoacizii anorganici prin Aditie Nucleofila urmata de eliminare. H + OO H HO HO δ. . al alcoolului este astfel facilitat. CURS-X Pag.2. la cald.2. prin utilizarea de alcool in exces..

(baze foarte slabe) sunt excelente Grupe Fugace din esterii mentionati. via halogenuri ale acestor esteri. in procese de Aditie Nucleofila urmate de eliminari. halogenuirle oxoacizilor anorganici pot deveni agenti de halogenare nucleofila prin Mecanism SN2 . La cald. ESTERIFICAREA CU HALOGENURI ALE OXOACIZILOR ANORGANICI Alcoolii primari saturati reactioneaza. in mediu anhidru. CURS-X Pag. R-OH. Nota 2: reactiile sunt de interes pentru alcoolii primari saturati C1 – C5. NO3. cu formarea de esteri ai acestor acizi. anionul Cl-) este o baza mult mai slaba decat nucleofilul. Nota 4: acesti esteri anorganici ai fosforului sau sulfului sunt surse de carbocationi R+ pe care ii transfera in procese SN2. cu cloruri ale oxoacizilor anorganici polibazici ai fosforului sau sulfului. de exemplu: 2 R-OH + Cl-SO-Cl → R-O-SO-O-R + 2 HCl Clorura de tionil Dialchil sulfit 2 R-OH + Cl-SO2-Cl → Clorura de sulfuril 3 R-OH + O=PCl3 → Oxitriclorura de fosfor R-O-SO2-O-R + 2 HCl Dialchil sulfat O=P(OR)3 + 3 HCl Trialchilfosfat 3 R-OH + PCl3 → P(OR)3 + 3 HCl Triclorura de fosfor Trialchilfosfit Nota 1: mediul anhidru este necesar pentru a conserva halogenurile oxoacizilor anorganici. procese ireversibile deoarece Grupa Fugace (de ex.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. 17 i) in aceste sinteze sunt de interes alcoolii primari inferiori (C1 – C5) care nu dau reactii de eliminare E-1. Nota 3: sunt. HSO4-. instabile in prezenta apei. fara exceptie. ii) acesti esteri anorganici sunt surse de carbocationi R+ pe care ii transfera in procese SN2 deoarece fragmentele anionice SO42-. in mediu anhidru.

cu anionul Cl-) δ+ . R-CH2-O-SO-Cl R-CH2OH R-CH2O . + A.. la limita. + -.1.. Cl ..3.. EXEMPLU: Halogenare nucleofila cu clorura de tionil SOCl2 (CURS 9.Cl-.... ... pot fi inlocuiti toti cei trei atomi de halogen. δ+ Cl :P Cl Cl δ- Anhidru ! Δ 3 R-Cl + H3PO3 . SN2) : Cl + HO-PCl2 C R-CH2O O-PCl2 Cl 2 .ClR-CH2O P Cl Cl H . .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing....1. Trialchil fosfit Cl Alchildicloro fosfit Diclorura acidului H fosforos (excelenta . ii) in locul trihalogenurilor de fosfor PX3. CURS-X Pag. ... cu rezultate mai bune.. Grupa Fugace in raport R + :Cl: .S Cl (R-CH2O)2S=O . II.H+ . + Cl + SO-Cl δR-CH O : Cl C R-CH2O+ . .. Cl .. ...Cl-...) 3 R-CH2-OH + PCl3 .. .3. . H H H H H H H Cl Stare de tranzitie R-CH2-OH + SOCl2 Anhidru ! Δ Metoda rapida si predilecta de clorurare a alcoolilor primari.S Cl O-SOCl + HO-SO-Cl 2 Cl .Cl δ+ . δE : O: O .δ+ SO2 + HCl R Lent (SN2) : O: R . . . .H+ . . . δ + PCl (Lent. -. pentahalogenurile PX5 sau oxitrihalogenurile corespunzatoare.N.3. se pot folosi. R-CH2OH . . Cl Cl Dialchil sulfit H Cl . (R-CH2O)3P R-CH2-O-PCl R-CH2O+ P Cl 2 . : S . H H H H H H Stare de tranzitie i) in locul PCl3 poate fi utilizate PBr3 sau PI3..... R ..3. POX3....) R-Cl + SO2 + HCl . . 18 EXEMPLU: Halogenare nucleofila cu triclorura de fosfor PCl3 (CURS 9... II. rezultand bromurile respectiv iodurile corespunzatoare.

N.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.1. Reactivitatea fata de hidracizi Prin tratare cu hidracizi (HX) compusii halogenati se transforma in compusi halogenati (CURS 9.3. 1). eliminari).5 accelerarea formarii cationului R-O+H2 cresterea nucleofilicitatii anionului X ii) cu cat alcoolul furnizeaza un carbocation mai stabil(izat). + E) + B: (baza) R-OH + Cl-SO2-C6H4-CH3-p .g. II.2.3. fara procese secundare (e. ii) in urma „tosilarii” (reactie cu randamnete foarte mari si nepretentioasa) rezulta esterii acidului p-toluensulfonic din care Gruparea Fugace este foarte usor de substituit.0 -9. 19 EXEMPLU: Reactie inrudita: t o s i l a r e a H3C p-Toluen sulfoclorura "Clorura de Tosil" Clorura acidului p-toluensulfonic O S-Cl p-H3C-C6H4-SO2Cl p-Ts-Cl O (A.2 -7. II.1. pct.3. -Cl RO-SO2-C6H4-CH3-p "Tosilare" p-Toluensulfonat de alchil ("Tosilat de alchil": R-OTs) Excelenta Grupa Fugace O-SO2-C6H4-CH3-p (Baza foarte slaba.4.0 -9. factorii care o favorizeaza sunt foarte importanti: i) cu cat hidracidul este un acid mai tare. R-OH + HX → R-X + H2O Metoda de sinteza fiind foarte simpla. procesul este accelerat in directia mecanismului SN1: CH3OH < (CH3)2CH-OH < (CH3)3C-OH < H2C=CH-CH2OH < C6H5-CH2OH cresterea vitezei de halogenare prin mecanism SN1 .BH. conjugata unui acid foarte tare) Nu:SN1 sau SN2 δ+ R O-SO2-C6H4-CH3-p δ- Nu-R + - i) este o metoda predilecta de a activa scindarea heterolitica a legaturii C-O din alcooli deoarece gruparea –OH din R-OH nu este Grupa Fugace decat din ioni de oxoniu R-O+H2 (forma protonata a alcoolului). procesul este accelerat: HF < HCl < HBr < HI pKa + 3. CURS-X Pag.

> Cl- CH3CH2CH2CH2-O H H + :Br: . t..4. 1 CH3CH2CH2CH2-OH + 1 HBr + 1 HCl SN2 Δ + H+ -H+ + CH3CH2CH2CH2-Br + CH3CH2CH2CH2-Cl > 95% < 5% Oδ+H H Atacul nucleofil al anionului de halogenura X. CH2CH2CH3 H H II. Lent .H2O se produce in Etapa Lenta de catre nucleofilul mai moale si mai usor polarizabil Br. mai ales la cald.H2O sp2 + CH + 3 se produce in Etapa Rapida.2.1. :X: Rapid . ca simplu impact H3C (CH3)3C-O H O intre doi ioni de semn opus: (CH3)3C+ + X+ H 2 CH 3 sp3 H .a... 50% 50% :X: Rapid . SN1 H2O.. Lent + H+ -H+ Atacul nucleofil al anionului de halogenura X. Halogenarea cantitativa a a unui alcool primar (n-butanolul) prin Mecanism SN2 cu discriminare intre nucleofilicitatea anionilor de halogenura. CURS-X Pag.4.alcoolii primari sunt oxidati la acizi carboxilici: 2 [O] (KMnO4 / H2SO4) R-CH2OH R-COOH + H2O . δ:Br . ... 20 Principala reactie secundara: i) izomerizarea carbocationilor secundar → tertiar ii) deshidratarea in conditiile mecanismului SN1.. EXEMPLE: Halogenarea cantitativa a a unui alcool tertiar (tertbutanolul) prin Mecanism SN1.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. fara produsi secundari de eliminare. Reactivitatea ca agenti reducatori: oxidarea alcoolilor Alcoolii manifesta proprietati reducatoare fata de oxidantii tipici dupa cum urmeaza: A) Cu KMnO4 / H2SO4: .. !! (CH3)3C-Br + (CH3)3C-Cl (CH3)2C=CH2 LIPSA 1 (CH3)3C-OH + 1 HBr + 1 HCl .

in general. cu fragmentarea catenei. in general.alcoolii secundari sunt oxidati la acizi carboxilici.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.alcoolii primari sunt oxidati la aldehide dar procesul. 21 . CURS-X Pag. unitare: 1 [O] (K2Cr2O7 / H2SO4) (CH3)2CH-OH (CH3)2C=O + H2O C) Variante actuale de reactivi de oxidare care limiteaza supraoxidarea aldehidelor la acizi carboxilici. de exemplu: CO + H2O 4 [O] (KMnO4 / H2SO4) (CH3)2CH-OH CH3-COOH + H2O + [HCOOH] B) Cu K2Cr2O7 / H2SO4: . de exemplu: Reactivul Jones Reactivul Collins CrO3 / H2SO4 N CrO3- + O-CO-CH3 H3C-OC-O O-CO-CH 3 I O O Reactivul Dess-Martin O Cl H3C O S O Cl Clorura de oxalil Dimetilsulfoxid CH3 O-CO-CH3 H3C-OC-O O-CO-CH 3 I O R-CH2OH + O (CH3CH2)3N Trietilamina H3C-OC-O R-CH=O + 2 CH3COOH + Et3N I O Reactivul Swern O R-CH=O + CH3-S-CH3 + 2 HCl + CO + CO2 R-CH2OH + CH3-SO-CH3 + Cl-CO-CO-Cl .alcoolii secundari sunt oxidati la cetone prin reactii. nu este chemioselectiv (posibilitate de oxidare mai departe a aldehidei la acidul carboxilic corespunzator): 1 [O] (K2Cr2O7 / H2SO4) R-CH2OH R-CH=O + H2O . pornind din alcooli primari.

respectiv cetone: R-CHOH-CHOH-R + Pb(OOC-CH3)4 → 2 R-CH=O + Pb(OOC-CH3)2 + 2 CH3COOH Diol vicinal disecundar Diol vicinal ditertiar 4+ 2+ R2COH-COHR2 + Pb(OOC-CH3)4 → 2 R2C=O + Pb(OOC-CH3)2 + 2 CH3COOH -2 +1 +1 -H +1 + OH +1 OH -1 -1 O-CO-CH3 4+ 2+ . Metoda Criege Reactivul de oxidare este Tetraacetatul de Plumb Pb(O-CO-CH3)4 : Pb + 2 e → Pb + 4 CH3-COO + 2 H → 2 CH3-COOH + 2 CH3-COO Prin aceasta metoda diolii vicinali. disecundari sau ditertiari sunt transformati in aldehide.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. CURS-X Pag.2 CH3COOH [ Pb ( O-CO-CH ) ] 3 2 O-CO-CH3 + - O O -2 O -2 +2 Pb ( O-CO-CH3)2 +2 2+ - :Pb(O-CO-CH3)2 O -2 -H Metoda Malaprade Reactivul de oxidare este acidul periodic HIO4. 22 D) REACTIVITATEA SPECIFICA DIOLILOR VICINALI IN REACTII DE OXIDARE CONTROLATA Reactivitatea ca reducatori a diolilor vicinali este specifica si de interes deoarece permite obtinerea de compusi carbonilici fara supraoxidare la acizi carboxilici sau degradari ale catenei hidrocarbonate. -2 O -2 O +2 +1 O O +1 -1 O H O 3+ OH O I 2 2+ OH : I2+ OH I OH +1 O H O +1 O O O-1 +2 -2 -2 O . Metoda este de interes analitic deoarece permite identificarea pozitiei vicinale a grupelor hidroxil din polioli tinand cont de structura compusilor carbonilici obtinuti.

ca si comportare tipica a alcoolilor tertiari in asemenea conditii.3-butandiol ("pinacol") H3C CH3 CH3 O CH3 CH3 CH3 H3C OH O CH3 H Dimetilbutanona ("pinacolona") C6H5 H2SO4 / Δ C6H5-CHOH-CHOH-C6H5 CH-CH=O .5.3-Dimetil-2.1. +E C CH3 O . forta motrice a reactiei consta in formarea unei legaturi duble >C=O. in mediu acid. puternica. .2. de exemplu: CH3 CH3 H2SO4 / Δ H3C CH3 . se transforma in cetone. 23 II. Transpozitia pinacolica Izomerizare specifica diolilor vicinali ditertiari si diolilor vicinali disecundari aromatici prin care acestia. : H Carbocation secundar CH3 H3C C CH3 + Odata cu generarea carbocationului tertiar stabil(izat). CURS-X Pag. la cald..H2O H3C C C CH3 OH + OH2 Lent CH3 H3C C + CH3 grupa metil C CH3 OH Migrare (CH3)3C-CO-CH3 Carbocation tertiar stabilizat prin efecte +I stabilizat prin efecte +I.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. ceea ce forteaza migrarea grupei metil.H+ OH OH -H + Rapid CH3 CH3 .H2O C6H5 Mecanism: CH3 CH3 + H+ H3C C C CH3 .H2O OH OH 2.4.

I.2.C.P. I.) aplicat asupra sarurilor alcaline (in unele cazuri si alcalino pamantoase) ale acizilor sulfonici aromatici. Hidroxilarea alcalina II.2.3.4: hidrochinona "uleiurilor eterice" 4 CH2-CH=CH2 II.U.3.2.2.5. CURS-X Pag.2. accepta denumirea de „fenol(i)”. component al 1. dupa schema generala: + → Ar-SO3 Na + H2O Ar-SO3H + NaOH Acid arilsulfonic Arilsulfonat de sodiu Ar-SO3-Na+ + 2 NaOH + → Ar-O Na + Na2SO3 + H2O Sarea de sodiu a fenolului - + Ar-O Na + CO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHCO3 . Metode de obtinere a fenolilor II.2.1. 24 II. fenolul) este reprezentantul tipic al clasei.3.6.2. m-.1.2.2. metilfenolii se denumesc ca si „cresoli” iar trifenolii au denumiri specifice.) Metoda de obtinere si proces industrial care decurge prin Mecanism SN2-Ar (CURS 9.1.3: resorcina 1.2.2.1.5: fluoroglucina Fenol natural.2.2. Hidroxibenzenul (C6H5-OH.1. Hidroxilarea alcalina a acizilor sulfonici aromatici (CURS 8.2. II.1. triviale de exemplu: OH 1 2 OCH3 OH OH OH OH OH 1 1 1 4 6 5 4 2 3 II.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. p-cresol) 4-Alil-2-metoxifenol 1.2: pirocatehina 1.2. Definitie si nomenclatura CH3 6 5 2 3 OH HO 6 5 2 3 4 OH Hidroxibenzen Metilfenoli (Fenol) (o-. Fenoli Sunt compusi hidroxilici in care gruparea hidroxil (-OH) este direct legata de un atom de carbon hibrid sp2 dintr-un ciclu aromatic.2.A.2.4: hidroxihidrochinona α(β)-Naftol ("eugenol") 1.

Na+ .1. randamnetele acestor reactii sunt.5. practic.6. asadar mecanismul arinic E-1-cb (CURS 9.) aplicat. KOH. 25 Metoda este cunoscuta si sub denumirea de „topire alcalina” deoarece are loc.6. de la foarte drastic pana la foarte accesibil: .1.1.1.Na2SO3 -1/3δ Na+ OH topit Neutralizare rapida Intermediar de aditie stabilizat prin conjugare Eliberarea fenolului din sare alcalina prin tratare cu un acid mai tare C6H5-OH + NaOH .2. conditiile de reactie difera substantial.6.1..2. asupra cloroderivatilor din seria benzenica. CURS-X Pag. Nota 5: este posibilia si utilizarea altor baze. utilizand benzensulfonat de sodiu ca 14C-SO3-Na+ in fenolul obtinut apare legatura 14 C-OH. in conditii drastice (in jur de 300 oC). utilizand Na18OH izotopul 18O este. mari (peste 80%). In functie de absenta sau prezenta pe inelul aromatic a substituentilor labilizanti pentru legatura Csp2-Cl (efecte electronoatragatoare –E).1. in final.1.) fie prin SN2-Ar (CURS 9. Mecanism: SO3-Na+ -I slab al grupei SO3-Na+ δ+ HO Na (topit) δ300 oC - + Na+ -O3S OH Na+ -O3S -1/3δ -1/3δ OH .2. Ca(OH)2 mai ales in cazul acizilor aromatici disulfonici. de obicei. II.1.5. II. II. Hidroxilarea alcalina a halogenoderivatilor aromatici Metoda de obtinere si proces industrial care decurge prin fie prin Mecanism Arinic (E-1-cb.1. Nota 4: in pofida conditiilor dure. intre reactanti topiti (sau medii de reactie foarte concentrate).) este exclus.2.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing..H2O ca produs final al topirii alcaline C6H5-O-Na+ Fenoxid de sodiu + CO2 + H2O .NaHCO3 C6H5-OH Nota 1: dupa un mecanism identic decurge topirea alcalina in cazul acizilor naftalensulfonici ca saruri de sodiu. Nota 3: prin marcaj izotopic. Nota 2: prin marcaj izotopic. in general. CURS 9. II. regasit numai in fenol si in apa formata in reactie: asadar oxigenul fenolic provine numai din NaOH.2.5.

2 2 + 4 (orto si para) 80 . . S.2.6-Trinitroclorobenzen "clorura NO2 de picril" este instabil in contact indelungat cu umiditatea atmosferica. + 2 × (+ICH3) + H2O C6H5-OC (CH ) C6H5-O-CH-O 3 2 ..3.NaCl . I. + CH3 + H .NaCl. protonarea acestuia declanseaza suita de transformari. II.100 oC. Carbocation stabilizat CH3 H +E CH3 H3C + C6H5 O C O H C6H5-OH + C O + H+ H3C H CH3 Nota: hidroperoxidul de cumen este un compus destul de stabil.2..) Metoda de obtinere si proces industrial de interes major deoarece.NaHCO3 O-Na+ (NO2)n OH OH + H+ / H2O Cl (NO2)n Mecanism SN2-Ar + 2 NaOH (NO2)n . H2O 2.. intramoleculara cu rearanjare .H2O C6H5-C-O-OH CH3 H CH3 . δ+ δ- CH3 .. datorita activarii puternice in directia SN2-Ar a NO2 clorului de catre cele trei grupe nitro.1.2. + H3C C O . 3 2 + 4 + 6 (2 × orto + 1 para) 25 oC.4.H2O Numar de grupe NO2 Pozitia in raport cu Cl Conditii o O2N 1 4 (para) 125 C.1. 26 Cl Mecanism Arinic (E-1cb) Cl 300 oC 350 atm + 2 NaOH .E.3.1. CH3 + H2O / H+ O2 / promotori / H+ C6H5-OH + (CH3)2C=O C6H5-CH(CH3)2 C6H5-C-O-OH CH3 Izopropilbenzen + +H ("Cumen") Hidroperoxid de cumen CH3 + .2. H3C C O . NaOH dil. CURS-X Pag.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.. pe langa fenol.H2O O-Na+ + CO2. furnizeaza simultan si acetona. + H2O . NaOH dil.. Hidroxilarea izopropilbenzenului (vezi si CURS 6.

2. de exemplu: H O O N+ Oo O H O +O N O- H O.) dintre cele doua forme tatomere posibile ale fenolului.2. putin solubili in apa.Legatura de hidrogen intramoleculara sub forma N + O unui chelat ciclic de 6 atomi Asociere intermoleculara puternica Proprietatri spectrale: vezi Curs 4 – 6.5 (Kcal/mol) Resorcina Tautomer (Tautomer enolic) dicetonic .3. OH . cea aromatica (tautomer „enolic”) domina net.1. Solubilitate in apa si puncte de fierbere ridicate prezinta fenolii care formeaza legaturi de hidrogen intermoleculare. I. p.t. O H H OH O + H2 OH O O O 1.f.3-Ciclohexandiona (Dicetona autentica) TOTAL . din cauza inelului aromatic.18% p-Nitrofenol o-Nitrofenol p.21% Asociere intramoleculara puternica B) CARACTERUL AROMATIC si ENOLIZAREA Spre deosebire de enolii alifatici (CURS 8.36 Econj.5. = 217.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. = 45 oC p. = 114 C sublima solubil in apa 1. CURS-X Pag.t. 27 II. Proprietati fizice si structurale A) PROPRIETATI FIZICE GENERALE: Fenolii sunt substante solide.366 (Kcal/mol) * (din Energii de legatura) .2. Sunt solubili in solventi organici. fata de cei care prezinta legaturi de hidrogen intramoleculare („chelatare interna”).2 oC (760 mm Hg) solubil in apa 0.13 Kcal/mol Tautomer Enolic ΔHf . cristaline.2.361 (Kcal/mol)* .379 Cetonic .343 . cu puncte de topire relativ scazute.2.

fenolii pot fi transformati in saruri si prin tratare cu hidroxizi alcalini. HCO3 .3. ambii tautomeri pot fi pusi foarte clar in evidenta. II.2. sunt mai tari decat bazele conjugate acizilor anorganici slabi (e.Reactivitatea inelului aromatic mult mai mare in comparatie cu benzenul.Reactivitatea grupei hidroxilice deoarece conjugarea p → π a acesteia (+EOH) cu sextetul aromatic determina un caracter acid al fenolilor mult mai pronuntat in comparatie cu alcoolii si apa. fenoxizii.4. HSO3 .).4. datorata efectului +EOH.1. in mediu apos: Ar-OH + NaOH → Ar-O Na + HOH Fenoxid de sodiu Bazele conjugate fenolilor.3. Reactivitatea fenolilor Reactivitatea fenolilor este fundamnetal definita de cele doua entitati structurale: . etc): + Ar-O Na + CO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHCO3 + . etc.5-Trimetoxibenzen Fluoroglucina 1.3 H2O O HO-N N-OH OH N-OH 1. Reactivitatea grupei hidroxil fenolice CARACTERUL ACID Spre deosebire de alcooli.5-Ciclohexantriona (Tautomer enolic) (Tautomer cetonic) REACTIVITATE TIPICA DE FENOL REACTIVITATE TIPICA DE COMPUS CARBONILIC II. o data cu cresterea numarului de grupe hidroxilice.2. manifestata fata de electrofili putin reactivi (cu care hidrocarburile aromatice nu reactioneaza). drept care fenolii pot fi eliberati din fenoxizi de catre acizii anorganici slabi. ei fiind acizi mai slabi decat acestia (H2CO3.2. CURS-X Pag. 28 In cazul fenolilor polihidroxilici si al naftolilor.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. cazul fluoroglucinei fiind cel mai reprezentativ: OCH3 3 × :CH2 H3CO OCH3 HO OH O O + 3 H2N-OH (hidroxilamina) .2.g. H2SO3. .

29 < pKa: Ar-OH Fenoli ≈ 10 - < R-COOH Acizi Carboxilici ≈5 - Corespunzator. O: -1/3δ Prezenta substituentilor cu efect –E. :O H -H .. +O H + -H .. mai ales atunci cand ei se afla in pozitii conjugate orto / para cu gruparea hidroxilica (+EOH).... +O H + . legatura O-H este slabita si hidrogenul poate fi cedat mai usor sub forma de proton. ionii fenoxid rezultati sunt stabilizati printr-un efect de conjugare p → π puternic (+EO.. δ+ O H +O H .. de exemplu: ... O: -1/3δ -1/3δ .. -I pe ciclul aromatic mareste semnificativ aciditatea fenolilor. O: . sarcina negativa a oxigenului fenolic fiind disipata la nivelul intregului ciclu aromatic adiacent: ..>> +EOH)....- -. O: -.. incadrarea generala ca bazicitate a ionior de fenoxid este: R-O > HO > Ar-O > R-COO Cauza aparitiei aciditatii crescute in cazul fenolilor este structurala si se datoreaza conjugarii p → π dintre electronii neparticipanti ai oxigenului din gruparea hidroxil (+EOH puternic) si sextetul aromatic: drept urmare. . -1/3δ -1/3δ -1/3δ Prin pierderea unui proton. ...H+ . :O:.. . CURS-X - Ar-O Na + SO2 + H2O → Ar-OH ↓ + NaHSO3 Incadrarea generala ca aciditate a fenolilor este: R-OH Alcooli 15 – 18 < HOH 15 - + Pag..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.H+ .

in mediu alcalin. mai rar fenolul ca atare (datorita conjugarii gruparii hidroxilice cu sextetul aromatic. asupra ei se manifesta ambele efecte-INO2.O-SO2-O-CH3 → C6H5-O-CH3 + Na O-SO2-O-CH3 Metoxibenzen (Anisol) δ- + - Sunt de interes O-alchilarile fenolilor care au loc prin Mecanism SN2. furnizand eteri nesimetrici (variante ale sintezei Williamson).4 NO2 3 × -ENO2 3 × -INO2 pKa = 8.15 Gruparea nitro este conjugata cu OH. Asupra gruparii OH se exercita efecte electronoatragatoare exacerbate (-INO2.39 Gruparea nitro nu este conjugata cu OH. Grupa fugace trebuie sa fie o baza mult mai slaba ca ionul fenoxid. -ENO2 care maresc aciditatea grupei OH dar coplanaritatea ceruta de conjugarea +EOH → -ENO2 este (partial) impiedecata steric ("efect orto") pKa = 7.. H : O ON -ENO2 + O -INO2 -H -H .. +EOH :O H + O2N - . :O H -H + +EOH -INO2 NO2 . . sau dialchilsulfati.22 Gruparea nitro este conjugata cu OH. :O H NO2 -ENO2 N O +O pKa = 0. CURS-X Pag. +EOH → -ENO2. Partenerii de reactie sunt compusi bromurati sau iodurati cu reactivitate marita sau normala. asupra ei se manifesta doar efectul -INO2 care mareste aciditatea grupei OH pKa = 7...Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.H+ . Exemple: + δδ+ C6H5-O Na + I -CH3 → C6H5-O-CH3 + NaI C6H5-O Na + + δ+ - CH3. 30 + . densitatea electronica la oxigenul fenolic este prea mica pentru a asigura nucleofilicitatea acesteia). asupra ei se manifesta mai ales efectul -ENO2 care mareste aciditatea grupei OH. -ENO2) Compusul sa mnifesta ca un acid autentic "Acid picric" ETERIFICAREA FENOLILOR: FENOLII CA NUCLEOFILI CU OXIGEN Eterificarea fenolilor decurge ca o reactie de Substitutie Nucleofila in care nucleofilul este ionul fenoxid (Ar-O ).

- .). atomul O din fenoxidul rezultat (Ar-O ) actioneaza ca o grupare orto / para directoare inca mai puternica +EO. II..2. I.> ClScaderea bazicitatii grupei fugace ii) se lucreaza cu fenoxizi si cu derivati functionali ai acizilor carboxilici mai reactivi decat acestia (cloruri acide. Reactia este posibila si cu randamente mari daca: i) se lucreaza cu fenoli dar cu derivati functionali ai acizilor carboxilici mai reactivi decat acestia (cloruri acide..2.) reactia Schotten-Baumann: Ar-O Na + R-CO-Cl → Ar-O-CO-R + NaCl + Ar-O Na+ + R-CO-O-CO-R → Ar-O-CO-R + R-CO-O Na + II.2.2.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.2. Complecsii σ rezultati din atac electrofil asupra fenolilor neutri sunt specii cationice.> OH. decat fenolii ca forme neutre. CURS-X Pag. δ+ O H3C C Cl δ- CH3-CO-O-C6H5 + HCl Acetat de fenil OH H3C Cl O-C6H5 Clorura de acetil CH3:. H2O (CURS 10.3. problema majora in cazul reactiilor de substititie electrofila la nucleul aromatic este aceea de a opri reactia in faza de monosubstitutie. etc.2. care sunt specii neutre.) Datorita efectului puternic de activare al grupei hidroxil fenolice. anhidride. Prin deprotonarea fenolului (Ar-OH). . C6H5-OH .).>> +EOH. etc.B. anionii fenoxid fiind mult mai reactivi in reactiile S.1.E.> C6H5-O. mult mai instabile decat complecsii σ formati prin atac electrofil asupra ionului fenoxid. Reactivitatea inelului aromatic in reactii de Substitutie Electrofila Reactivitatea ciclului aromatic din fenoli este mult mai mare decat cea din bezen si hidrocarburi aromatice deoarece grupa hidroxilica prin efectul ei +E este o grupa activanta orto / para directoare p u t e r n i c a (CURS 8.4.2.2.6.4. 31 ESTERIFICAREA FENOLILOR: FENOLII CA NUCLEOFILI CU OXIGEN Reactia directa intre fenol(i) si acizi carboxilici nu reuseste deoarece fenolii sunt nucleofili prea putin reactivi si baze prea slabe pentru a expulza din intermediarul tetraedric o baza mai tare ca ei. anhidride.

-1/3δ .2 HBr Br OH Br 2. Acid o-fenolsulfonic Acid p-fenolsulfonic SO3H .. O: -1/3δ . 32 Complex σ cationic: tendinta de deprotonare si rearomatizare . +OH .Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing... -. O: -1/3δ -1/3δ . . O: . :O:- Complex σ neutru: tendinta de rearomatizare . . .. O: . O: . H E H E .....HBr OH + Br OH Br + 2 Br-Br ..-. ..4. OH OH H E + + H E H E E H BROMURAREA: Reactie de halogenare tipica pentru fenol: E H E H OH + Br-Br .. + OH . :OH ... δ+ OH ....+ OH + OH -....... + OH -1/3δ -1/3δ . CURS-X Pag.. O: -..6-Tribromofenol Br 100% (reactie in solventi polari sau H2O) Reactia poate fi oprita in faza de monosubstitutie doar lucrand in solventi nepolari (CCl4) sau putin polari (CHCl3) SULFONAREA: Reactia de monsulfonare poate avea loc sub control cinetic (pozitia orto) sau control termodinamic (pozitia para): OH + H SO4 SO3H 15 -220 o C 150 oC OH + H2SO4 150 oC OH Acidul o-fenolsulfonic este instabil termodinamic din cauza impedimentului steric intre cei doi substituenti si din cauza influentei activante a grupei +EOH in directia desulfonarii. + OH . O: .

intr-o singura etapa.2'-Dihidroxidifenilmetan . 33 NITRAREA: i) In conditii dure (HNO3 / H2SO4.3.2.) OH OH OH OH + H2SO4 NO2 NO2 + HNO3 / H2SO4 + H2O / H+ / Δ 150 oC Control termodinamic . I.H2SO4 SO3H Acid 4-fenol-3-nitrobenzensulfonic SO3H II.2. in mod distinct.2. In ambele variante se formeaza alcooli aromatici. Reactii de Substitutie Electrofila specifice fenolilor Este vorba despre Reactii de Substitutie Electrofila in care se manifesta. efectul activant remarcabil +EOH al grupei hidroxil fenolice orto / para directoare asupra ciclului aromatic. CURS-X Pag.4.3. HIDROXIMETILAREA: Se poate desfasura atat in mediu acid cat si in mediu bazic.H2O HO OH 4. pana la 2. OH + HNO3 / H2SO4 OH NO2 + OH OH NO2 O2 N OH NO2 Acid picric Nu se izoleaza in aceste conditii NO2 NO2 NO2 ii) reversibilitatea sulfonarii poate fi exploatata in directia obtinerii orto-nitrofenolului ca si regioizomer unic (CURS 8.4'-Dihidroxidifenilmetan 2. cerute de acumularea progresiva a grupelor nitro dezactivante –ENO2) fenolul poate fi nitrat.6-trinitrofenol („acid picric”).4. la tratarea fenolilor cu formaldehida. In mediu acid: OH H2 OH OH H2 1 C 1' C + H2C=O / H+ / rece + 4 4' .3.2. prin realizarea de noi legaturi carbon-carbon.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing.

(o-. o’-). OH HO CH2+ H2 H C Rapid -H O+H + H2 C OH Carbocation de tip benzil stabilizat prin conjugare HO H+O CH2 In mediu bazic: activarea fenolului ca si fenoxid si atac nucleofil asupra formaledehidei OH OH OH HOH2C CH2OH i) + H2C=O / OH.. HO Electrofil H Lent . reactia poate fi oprita in oricare stadiu al gradului de substitutie. in pozitiile 4-.4’.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. + H+ H2C=O H2C=O+H H2C+-OH Rapid + -H Electrofil :OH Lent + H2C+-OH OH H Rapid CH2OH .H+ OH CH2OH Similar se formeaza si regioizomerul para Alcool 2-hidroxibenzilic (neizolabil in aceste conditii) Rapid HO Alcool 4-hidroxibenzilic + H+ CH2OH . de exemplu: . 34 Mecanismul consta din activarea formaldehidei prin protonare (devine un puternic electrofil) urmata de doua substitutii electrofile foarte regioselective.H2O . a fenolului ca si fenoxid.4.6-Tris(hidroximetil)fenol CH2OH Mecanismul consta in activarea. de aceasta data. p’-) si 2-. in mediu alcalin (NaOH).(p-.2’../ rece CH2OH ii) H+ Alcool 2(4)-hidroxibenzilic 2. CURS-X Pag.

+E puternic O C H H2C=O δ+ δ- CH2-OO C H - O C CH2O-H Acidulare finala + H+ H-O CH2O-H REACTIA REIMER-TIEMANN: Metoda importanta de sinteza a hidroxibenzaldehidelor prin formilarea fenolilor. :O: K+ : Cl Cl :CCl2 + KCl + H2O . :O: K+ O: H Cl CHCl2 (S.ClCl O.KOCH: Metoda importanta de sinteza complet regioselectiva a p-hidroxibenzaldehidei prin formilarea fenolului si.KCl... pct. intermediarii diclorometilfenolici sunt in final hidrolizati la hidroxibenzaldehidele corespunzatoare fara izolare..1. generata in situ (CURS 9..3.K+ CH=O O-H + +H CH=O . + KOH Cl .K+ .) + -OH :C K+ . CURS-X Pag. II.. prin extinderea metodologiei (reactia HEUBEN-HOESCH). -H O 2 O. OH i) NaOH (sau KOH) / CHCl3 ii) H2O / HO- OH CHCl2 OH CH=O C O Radical Formil H 2(4)-Diclorometilfenol o(p)-Hidroxibenzaldehida o(p)-Formilfenol Mecanismul consta din Substitutia Electrofila in pozitiile aromatice orto / para puternic activate in structura de ion fenoxid.1.N. 35 . CHCl3 + KOH ..K+ REACTIA GATTERMANN .. . CH-O-H . 2)..Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. Agentul electrofil este diclorocarbema singlet. sinteza complet regioselectiva a cetonelor fenolice: .

. Generarea agentului electrofil: H H H H δ+ δClδ+ δ. in mediu anhidru si in absenta solventilor.. . REACTIA KOLBE .. .g. O-Na+ i) CO2 / 6 atm / 125 oC ii) H+ OH COOH Acid 2-hidroxibenzoic (Acid salicilic) . generat fie din acid cianhidric fie din nitrili in conditii acide (activare cu acizi Brøonsted.SCHMIDT: Denumita si „carboxilare Kolbe – Schmidt” deoarece consta in tratarea fenoxidului de sodiu sau a naftoxizilor de sodiu cu dioxid de carbon.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. + HCl . HCl)... CURS-X Pag. formand hidroxiacizi carboxilici aromatici.HCl . 36 OH i) + HCN / HCl ii) H2O H-C≡N: OH OH OH i) + RCN / HCl ii) H2O R-C≡N: Nitril OH OH CH=NH CH=O p-hidroxibenzaldehida C=NH R R C=O Mecanismul consta in substitutia electrofila in pozitia para a ciclului aromatic de catre un electrofil putin reactiv. e. etc.). in conditii anhidre si acizi Lewis puternici (ZnCl2. +C N H-C≡N: + HCl HCCl=NH C N + Cl electrofil Acid Baza Exces Cl Cl H H Substitutia electrofila: .H+ H H +C N H C NH2 CHCl-NH CH=O CH=NH H Cl 2 H H Cl Pentru activarea legaturii triple -C≡N pot fi utilizati. AlCl3. Hidroliza finala :OH :OH OH OH O+H + H2O -NH3 .

Cl .... generat in situ. CURS-X Pag.. 37 Mecanism: . : O: Na+ O C O δ+ δ- Na+ O O C O H Acidulare H Na OH finala :O: :O: COOH + H+ C O ...Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. Cl. ..33 Ǻ regioizomerul para este.. . para. peste 230 oC apare si regioizomerul mai stabil. . in mediu apos puternic acid cand se produce substitutia electrofila numita nitrozare.95 Ǻ) asigura o regioselectivitate 100% in pozitia orto datorita formarii unui intermediar stabilizat printr-o puternica chelatizare interna (pentru analogul K+ avand raza cationica 1.. Acidul salicilic este un intermediar cheie in industria farmaceutica. in conditii identice.Na+ + Chelat intern de 6 atomi stabil pana la 280 oC (!) i) numai cationul sodiu (raza cationica 0. ii) reactie are loc sub control cinetic (125 oC).+ +:N=O . este moale si slab reactiv (izoster cu molecula de azot :N≡N:): NaNO2 + HCl HO-N=O + NaCl Acid azotos . . in echilibru cu regioizomerul orto.. de exemplu: O OH NaNO2 / HCl / H2O / rece p-Benzochinon monooxima Randamnet... regioselectivitate 100% N-OH Numai fenolii si alti compusi aromatici cu nuclee puternic activate dau aceasta reactie. cationul nitrozoniu (+N=O ↔ N≡O+).. dominant). . . . H2O+-N=O .. H2O + Cl-N=O . HO-N=O . Clorura de nitrozil Cation nitrozoniu . + HCl .. cu mare regioselectivitate formandu-se nitrozoderivati aromatici. deoarece agentul electrofil. NITROZAREA FENOLILOR: Consta in tratarea fenolilor cu acid azotos.

cu tendinta mai redusa de a transfera proton. EXEMPLE: i) reactia de culoare cu FeCl3 produce coloratii specifice (verde. p'-dihidroxibifenil . de exemplu: .E puternic p-Nitrozofenol N O- Baza tare N-OH + E slab N=O+H Acid (mai) slab i) este o reactie de Substitutie Electrofila aromatica tipica. :OH . O+ H Acid tare ..5. Radical stabilizat prin conjugare . :O.2.. Stabilizarea prin dimerizare a radicalului: H : : : : O O O H O HO OH .1.FeCl2. Oxidoreducerea radicalica Marea majoritate a fenolilor sunt structuri usor oxidabile. . I. implicit..4. Oxidarea fenolilor are loc prin mecanism radicalic.. 38 Mecanism: .2.2..2. O+H . cu regioselectivitate para totala. :O: :O: + Fe3+ + 3 Cl.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. II. ii) p-Nitrozofenolul rezultat izomerizeaza (tautomerie prototropica. centrul acid si cel bazic mai slabe.. :O H 1 e1 H+ . violaceu.H+ +E puternic . .4. albastru. CURS-X Pag.2.HCl .) in p-chinonoxima deoarece aceasta contine perechea de substituenti (>C=O si =N-OH) cu efecte electronice opuse mai slabe decat in tautomerul fenolic (-OH si –N=O) si. p-. :O H . CURS 8.E slab O O- Baza (mai) slaba + NO H NO N O . rosu) datorate speciilor radicalice care se formeaza prin oxidare. fiind sensibile la oxigenul din aer.

:OH :O: O : : . CURS-X Pag. 39 ii) unii radicali fenolici au o stabilitatea atat de mare incat pot fi utilizati ca inhibitori in reactiile prin mecanism radicalic..2 H+ + 2 H+ Hidrochinona . 2. : . de exemplu: .2 e+ 2 eDianion : : : :OH :O:- O Diradical p-Benzochinona : O.Mircea Darabantu CHIMIE ORGANICA an II Ing. :O (H3C)3C C(CH3)3 .4. de exemplu: :O.6-Tris(tertbutil)fenol C(CH3)3 iii) in cazul fenolilor dihidroxilici sunt caracteristice si reversibile reactiile de oxidoreducere controlata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful