P. 1
mesterul manole

mesterul manole

|Views: 1,548|Likes:
Published by Ioana Nastasiu

More info:

Published by: Ioana Nastasiu on Aug 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2015

pdf

text

original

Motto: Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică, lupta.

Unde nu există adversitate, latentă sau declarată, nu există nici dramatism”. (Adrian Marino, Dicţionar de idei literare). DRAMA INTERBELICĂ Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-o dramă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - evidenţierea trăsăturilor dramei pentru care ai optat, care fac posibilă încadrarea într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică; - prezentarea temei dramei, reflectată în textul dramatic ales, prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului; - sublinierea a patru elemente ale textului dramatic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); - exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în drama aleasă. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare –3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte;aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Literatura este fiica mitologiei. Mircea Eliade Meşterul Manole Teatru mitic Dramă de idei, expresionistă Lucian Blaga (1895-1961) Lucian Blaga a fost un poet modern, dramaturg, prozator, filozof şi eseist. Personalitate marcantă a literaturii române, Blaga a debutat cu volumul de versuri Poemele luminii în anul 1919, acesta fiind urmat de Paşii profetului, În marea trecere, La cumpăna apelor, La curţile dorului, Nebănuitele trepte. Cele mai reprezentative opere dramatice ale autorului sunt: Meşterul Manole, Tulburarea apelor, Daria, Ivanca, Cruciada copiilor, Anton Pann, Arca lui Noe, Avram Iancu, iar, în domeniul filozofiei, Blaga scrie Trilogia cunoaşterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor.

1

trăirea frenetică de esenţă dionisiacă. Expoziţiunea concentrează motivul surpării zidurilor. neliniştea existenţială. Blaga sugerează tema morţii ca jertfă implicată în orice act creator şi lupta conştientului cu iraţionalul. Conflictul dramatic exterior apare între Manole şi Bogumil deoarece acesta din urmă susţine ideea unui sacrificiu uman.. dar şi din realitatea exterioară. Actul I începe prin prezentarea camerei de lucru a lui Manole. Principala temă a operei este destinul creatorului de frumos obsedat de atingerea idealului estetic absolut. Pe masă se află "un chip mic de lemn al viitoarei biserici". cu o barbă "lungă şi împletită". binele şi răul: "Şi dacă întru veşnicie bunul Dumnezeu şi crâncenul Satanail sunt fraţi? [.] Poate că unul slujeşte celuilalt". mai multe scene şi replici. cu ilimitatul. În concepţia lui Blaga. aplecat "peste pergamente şi planuri". neînţelegând raţiunea acesteia: „Jertfa aceasta de neînchipuit cine o cere? Din lumină Dumnezeu nu poate s-o ceară fiindcă e jertfă de sânge. accentele tragice împletindu-se uneori cu cele comice sau lirice. drama creatorului. ilustrată aici prin ideea că echilibrul şi eternitatea Universului sunt determinate de cele două forţe la fel de puternice care-1 compun. iar protagonistul refuză. Coordonatele spaţio-temporale sunt precizate în didascalia iniţială. Teatrul expresionist este definit prin limbajul metaforic. produsul artistic expresionist sugerează „relaţiuni cu cosmicul. În scenă se află Manole. câmpul obscur al inconştientului. cu absolutul. "noaptea târziu". în proză. Meşterul respinge cu fermitate ideea: "A fost săpat în piatră: să nu ucizi. Călinescu: mitul estetic sau al jertfei pentru creaţie. măsurând "chinuit şi frământat".” Un alt conflict exterior apare între Manole şi cei nouă meşteri care doresc să renunţe la construirea bisericii după şapte ani de trudă şi suferinţă. un deznodământ grav. Opera este alcătuită din cinci acte. Stareţul Bogumil şi Găman. Şi alt fulger de atunci n-a mai căzut să şteargă poruncile". Coordonata temporală .Opera Meşterul Manole este o dramă expresionistă deoarece reprezintă o specie a genului dramatic. zidurile se prăbuşiseră de nenumărate ori. Autorul promovează un teatru mitic deoarece valorifică artistic unul dintre cele patru mituri fundamentale ale poporului român identificate de G. valorificarea miturilor. tensiunile sufleteşti. în decurs de şapte ani. dar şi din cauză că îl suspectează pe artist de trădarea jurământului.” Drama Meşterul Manole a fost publicată în anul 1927 la Sibiu şi a fost reprezentată scenic în 1929 la Teatrul Naţional din Bucureşti. care doarme şi scoate sunete ciudate. din adâncimi puterile necurate nu pot s-o ceară fiindcă jertfa e împotriva lor. susţine atmosfera de mister. acţiunea dramei petrecându-se „pe Argeş în jos” în „timp mitic românesc”. Balada populară Monastirea Argeşului publicată de Vasile Alecsandri în anul 1852 reprezintă HIPOTEXTUL operei lui Blaga care se validează ca HIPERTEXT. Titlul este un element de paratextualitate şi un motiv anticipativ. sugerând tensiunea sufletească a personajului dramatic. Manole este tulburat din cauză că. afirmă stareţul Bogumil. cu elementele malefice din interiorul fiinţei umane. De asemenea. O altă temă a dramei este iubirea ca alternativă a împlinirii umane. Blaga este interesat de conflictul interior pe care îl trăieşte Manole sfâşiat între patima pentru creaţie şi iubirea pentru Mira. Necesitatea unui sacrificiu uman este explicată prin doctrina bogomilistă. interesul pentru crizele de conştiinţă. raportarea permanentă la absolut. prezenţa unor personaje cu valoare de simbol. iar unica soluţie propusă de Bogumil rămâne jertfirea unei fiinţe umane în zidurile mănăstirii. cu un conflict puternic. Titlul dramei sugerează importanţa creatorului de frumos în timp ce titlul baladei populare Monastirea Argeşului aduce în prim-plan imaginea produsului artistic.. al cărei decor sugerează o atmosferă de meditaţie şi mister deoarece există "foarte multe lumânări aprinse". 2 .

[. fiică luminată". pe care Mira şi -1 asumă cu seninătate mioritică. Totuşi. dacă nu e frumoasă.. Iureşul zidirii din actul al patrulea este redat printr-o succesiune de metafore. fiind subliniată şi la nivelul indicaţiilor de regie: „O umbră mare. Ca şi Manole. să o zidească . care condensează un tragism cutremurător. să fie cel puţin înspăimântătoare!".] Manole. să fie cel puţin frumoasă.. sănchidem viaţa în zidul de jos. Protagonistul rosteşte aici cea mai cutremurătoare idee de sorginte faustiană. care confirmă concepţia că nicio creaţie majoră nu se poate înfăptui decât prin iubire: "A mea a fost patima. relevat prin replicile concise. care mai tare va iubi". eu am fost al patimei". în virtutea jurământului făcut. de aceea acceptă moartea. Manole şi Mira sunt uniţi în moarte. jertfa va fi o soţie care încă n-a născut. ci altar [. Ei îi aduc lui Manole vestea că zidurile mănăstirii s-au prăbuşit pentru a şaptezeci şi şaptea oară. El va fi un cântec de iubire împletit cu un cântec de moarte". crezând că au "clădit pe pământ nărăvit". În actul al doilea.. "aducând bucate". capătă proporţii uriaşe: "Dacă fapta noastră nu e bună.. Meşterul vrea să spargă zidul pentru a-şi elibera fiinţa iubită. [.. Ana venise din dragoste pentru soţul ei. solul trimis de Vodă îi aminteşte lui Manole că mănăstirea trebuia construită în doi ani. Meşterul încearcă s-o convingă să plece. Mira vine cu intenţia declarată de a împiedica omorul: ". pentru ca artistul să-şi poată împlini idealul estetic: "Lăcaşul creşte nebun.] soră curată. Motivul zidirii treptate din baladă este eludat din diegeza dramei (acţiune) şi recuperat parţial prin rememorare. prima carte a Vechiului Testament). numai împreună reuşind să desăvârşească miracolul zidirii. El este obsedat de vaietul ce răzbate din zidurile bisericii. replica lui devenind un laitmotiv: "biserica se va înălţa!" Manole anunţă zidarilor că sacrificiul trebuie să fie la fel de măreţ ca zidirea însăşi. meşterii se revoltă împotriva hotărârii lui Manole. dar zidarii îl constrâng.Intriga se declanşează în scena a patra a primului act. care îi dă puterea să împlinească ritualul jocului cu moartea..] Isteţi fiţi ea şerpii şi blânzi ca porumbul. nici izvor. febrile şi ritmate ale meşterilor: "Zvârliţi tencuiala pe coapse şi os. acest moment esenţial este reconstituit din replicile meşterilor la solicitarea lui Manole. care-şi motivează patima creaţiei: "am început să clădesc fiindcă n-am putut altfel" şi le mărturiseşte zidarilor ideea jertfei pe care trebuie s-o împlinească împreună. că unul din voi a ucis ". aşa cum fuseseră în viaţă. Daţi sfoara şi plumbul". Scena jurământului este semnificativă." Scena zidirii Mirei lipseşte. viaţă de om în ziduri nu veţi clădi! [.] între blestemul ce ne-a prigonit şi jurământul cu care l-am învins. Manole cere un ultim răgaz de trei zile şi hotărăşte că "biserica se va ridica!" În desfăşurarea acţiunii. fiind acum obsedat de ridicarea bisericii cu orice preţ. figuri semantice. Revolta sa. Manole simte că sacrificiul celei mai iubite fiinţe este o formă a jertfirii de sine. Mira nu mai este acum "nici căprioară. nu înjuraţi că sunteţi pe o biserică.".Manole. Manole rosteşte un blestem dureros şi crud. îmbinată cu o înălţare spirituală superioară. "nu scuipaţi că sunteţi pe un mormânt. Blaga valorificând o tehnică numită lacună diegetică. insistând şi asupra implicaţiei de conştiinţă a tuturor celor ce au zidit: "Judecata mea mi -o voi face-o singur... ai mai văzut minuni înălţate pe moarte?. nu în şapte ( cifră simbolică ce aminteşte de Geneză. în baladă. Drama se amplifică prin ideea jertfirii din iubire. Prima ei replică evocă hipotextul: „Bună dimineaţa—nouă ucigaşi şi cu Manole zece…” Dacă. "o viaţă scumpă de om se va clădi în zid.. bine hotărnicită cade între ei!” Apariţia Mirei are valoarea unui punct culminant. Urmaţi-mi măsura. "aceluia i se va lua. Manole exprimă o dureroasă 3 . judecata voastră cine va face-o?" Printr-un monolog.. iar disperarea îl face să rostească: "Aprindeţi pădurile să se vadă de departe că aici zece draci clădesc o biserică lui Hristos". Mira este o fiinţă superioară şi. tăceţi molcom. când meşterii vor să abandoneze construirea bisericii. soră sau fiică. Deznodământul cuprinde răzvrătirea lui Manole împotriva faptei cumplite. Manole însuşi este cuprins de febrilitatea zidirii.

] Doamne. Meşterii rămân dezorientaţi fără Manole. luptându-se cu propriul său destin . Acesta este realizat prin caracterizare directă în replica Mirei: „Meşterul meu. al cincilea.”ori „Manole e chin.. Şi e pedeapsă şi e blestem. iraţionale. ". aflat acum lângă un "lăcaş abia început. Manole este chinuit de întrebări şi dilema sa privitoare la blestemul patimei este plină de dramatism: "Că patima aceasta coborâtă de aiurea în om e foc ce mistuie preajmă şi purtător. după credinţa populară în viaţa de dincolo. mormânt de îngeri şi sfinţi". Manole ăsta!” In discuţia cu Bogumil. strigând că "Meşterul neasemănat trebuie să trăiască!.. în opera populară meşterii îşi găsesc sfârşitul alături de Manole în timp ce în opera lui Blaga ei rămân în viaţă deoarece au fost martorii unei întâmplări de excepţie şi trebuie să o transmită mai departe. vom rătăci din loc în loc [. [. "plâns de femei". Manole este simbolul creatorului stăpânit de patima pentru frumos. însă Manole s-a urcat în turla bisericii.” Autorul nu insistă pe aspectul fizic. Personajele dramei sunt construite în manieră expresionistă. mai bătrân. faţa devastată. Bogumil aminteşte de erezia bogomilistă. ce strălucire aici şi ce pustietate în noi". inocenţa.". Fiind anulat ca fiinţă prin jertfirea Mirei.. al iubirii şi al purităţii.] Doamne. într-o comuniune de dreptate şi iubire cu Mira.] şi e pedeapsă şi e blestem. dar preoţii şi boierii veniţi să vadă lăcaşul. central datorită rolului dominant pe care îl are în transmiterea mesajului operei.” Manole trăieşte la cote maxime tragedia creatorului de valori spirituale.” în timp ce Vodă îl caracterizează printr-un epitet antepus: „Straşnic om. Vodă a sosit să se închine la noua biserică. al doilea a fost cândva pescar. Manole află singura salvare în moarte. al treilea a fost cândva călugăr. Păr negru.”. Mulţimea adunată în jurul bisericii îl apără pe Manole. „Manole vorbeşte aiurea. un sacrificiu identic cu cel al persoanei iubite şi nu o sinucidere. apoi s-a aruncat în gol. după zidirea Mirei.. ci pe portretul moral sau etopee. dar şi capacitatea de a da viaţă. Manole este personaj principal datorită ocurenţei sale pe parcursul discursului dramatic.. Mira aminteşte de zeiţa destinului în mitologia greacă deoarece sugerează prin atitudinea ei o demnă şi înţeleaptă acceptare a inevitabilului. simbol al condiţiei tragice a creatorului. eu am fost al patimei". l-au sfătuit să-1 judece pe Manole pentru crimă. Cap fierbinte”... o moarte necesară. pentru ce vină neştiută am fost pedepsit cu dorul de a zămisli frumuseţe?. dar mulţimea şi Vodă îl apără. Găman simbolizează forţele stihiale. fiind simboluri ale unor idei esenţiale. el însuşi se autocaracterizează ca fiind dominat de patima creaţiei care "e foc ce mistuie [. în cele din urmă artistul fiind învingător în faţa omului Manole. Ca referent uman.meditaţie privind singurătatea sufletului său. Ultima dorinţă a lui Manole este aceea de a trage el "clopotul întâia oară pentru aceea care cântare de clopot n-a avut". gând treaz. Manole este prezentat printr-un portret fizic sau prosopografie. eponim deoarece se regăseşte în titlul operei. numele ei este asociat cu verbul „ a se mira” şi cu substantivul „miracol” semnificând uimirea femeii în faţa puterii creatoare a bărbatului. Acesta e realizat prin caracterizare directă realizată de alte personaje. şoapte: "Manole s-a aruncat în văzduh. Mira îl numeşte metaforic: "inimă fără odihnă. Vodă este simbolul autorităţii. prezintă moartea lui Manole.. mitic prin destinul său care îl repetă pe al oricărui creator absolut.” Al şaselea meşter îl consideră: „Meşterul Nenoroc” sau afirmă: „Meşterul nostru e nebun. Ultimul act."..” Ca instanţă dramatică. "nu vom şti cum să găsim un loc în viaţă. Mira este simbolul vieţii. durabile peste timp. De asemenea. visare fără popas" sau: „Eşti un copil. dar şi într-o didascalie: „Manole istovit. al frumuseţii. În acest moment se aude ţipătul mulţimii. Călugării cer pedepsirea lui Manole. iar primii patru meşteri sunt individualizaţi prin ocupaţia lor anterioară: „Întâiul a fost cândva cioban. al patrulea a fost cândva ocnaş. barba crescută. 4 .. a tras clopotul. Remarcabilă este diferenţa dintre baladă şi dramă."A mea a fost patima.

În concluzie. protejând frumuseţea lumii. opera lui Lucian Blaga susţine propria sa idee că „Omul trebuie să fie un creator” şi că trebuie să trăiască „întru mister şi pentru revelare”. 5 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->