STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

• Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane. • Estimarea prognosticului. • Evaluarea răspunsului la tratament.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). • Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament. .

tumora poate fi stadializată.REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire. . • În cazul în care nu există biopsie sau citologie.

REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .aTNM .

. • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare. • Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. imagistică. • Nu se limitează la examenul clinic. • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior. explorare chirurgicală). endoscopie. utilizează şi metode paraclinice (ex.CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului. biopsie.

.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică. • Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului.

. astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. Exepţie – tehnica ganglionului santinelă. • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică. • O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN.pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

• Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . .pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0. • Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex. flowcitometria.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică. pM0. PCR) – pN0. respectiv pM0.

CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică. .pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică.

• Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă.rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală. .CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI . în măsura în care este clinic posibilă. dar nu indispensabilă.

• Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii.aTNM • Se realizează după moartea pacientului. în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii. .CLASIFICAREA LA AUTOPSIE .

. N.2. T0 – fără evidenţa tumorii primare. M TUMORA PRIMARĂ .T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. Tis – carcinom in situ.DEFINIREA T. T1.3.4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare.

2.3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici.N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali. .invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă. .DEFINIREA T. N. • N1. Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică. M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI .

BRA. M METASTAZE LA DISTANŢĂ . N. . SKI.M1 poate fi stabilit clinic (cM1). HEP. OSS. MAR. PLE. OTH. Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T. LYM. N. • M1 – cu metastaze la distanţă.DEFINIREA T. PUL. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex.M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. ADR.

carcinom scuamos. osteosarcom. • În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation).TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex. .). colangiocarcinom etc.

G4 – nediferenţiat).GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine. indicele mitotic. • Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear. • Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat. .

G4 – nediferenţiat. • • • • G1 – bine diferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. G2 – moderat diferenţiat. G3 – slab diferenţiat. .

• Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective. .GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare.

carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi. • Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: .GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate.

r. a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y.

• În cazul tumorilor multiple.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite. • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. T2(m) sau T2(5). hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. • În unele situaţii (ex. ovarian. . neoplasm tiroidian. simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare.

ypTNM.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial. • Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului. . • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării.

. • Se prescurtează rTNM. după un interval liber de boală. Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată. • L0 – fără invazie vasculară limfatică. • L1 – cu invazie vasculară limfatică. .

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică. .

– R1 – tumoră reziduală microscopică. • Reflectă efectele tratamentului.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. – R0 – fără tumoră reziduală. • Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă. – Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. . • Este un puternic factor prognostic. – R2 – tumoră reziduală macroscopică.

nu se modifică. cN. pN. N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). pM – acestea pot fi grupate în stadii. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii. • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. cM şi/sau pT. . cât şi stadiul odată stabilite. • Atât clasificarea TNM. • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0.GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT.

. • Ex. N.SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. – orice clasificare T. acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC.

. pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară. examen clinic. PET.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. • Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate. CT abdominal. ecografie abdominală. colonoscopie cu biopsie.

. T1 – tumora invadează submucoasa. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria. • T0 – fără evidenţa tumorii primare. T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu. T2 – tumora invadează musculara proprie.

• N1 – metastaze în 1-3 ggl. • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali. limfatici regionali. . • N2 – metastaze în ≥4 ggl. limfatici regionali.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată.

. • M1 – cu metastaze la distanţă.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat.pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic . .

. • G3 – slab diferenţiat.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G4 – nediferenţiat. • G1 – bine diferenţiat. • G2 – moderat diferenţiat.

margini negative. . tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. fără tumoră reziduală după rezecţie. margini pozitive. • R1 – rezecţie incompletă. • R2 – rezecţie incompletă. margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful