P. 1
Stadializarea+t.n.m

Stadializarea+t.n.m

|Views: 3|Likes:
Published by Eliza Mihaela
onco
onco

More info:

Categories:Types
Published by: Eliza Mihaela on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

• Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament. • Estimarea prognosticului. • Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). . • Evaluarea răspunsului la tratament.

. • În cazul în care nu există biopsie sau citologie. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire. tumora poate fi stadializată.REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM.

REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .aTNM .

biopsie. imagistică.CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului. • Nu se limitează la examenul clinic. • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior. utilizează şi metode paraclinice (ex. . explorare chirurgicală). endoscopie. • Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare.

• Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului. .pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă. Exepţie – tehnica ganglionului santinelă. • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0. astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. . • O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

.pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie. PCR) – pN0. pM0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . • Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0. respectiv pM0. • Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex. flowcitometria. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică.

când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică.pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . .

dar nu indispensabilă. în măsura în care este clinic posibilă. • Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă.rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală.CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI . .

în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii. • Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii.CLASIFICAREA LA AUTOPSIE . .aTNM • Se realizează după moartea pacientului.

DEFINIREA T. M TUMORA PRIMARĂ .4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare.3. N. T1.2.T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. . Tis – carcinom in situ. T0 – fără evidenţa tumorii primare.

.2.3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici.DEFINIREA T. • N1. Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică. . M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI .invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă.N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali. N.

N. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex. LYM.M1 poate fi stabilit clinic (cM1). OTH. M METASTAZE LA DISTANŢĂ . N.DEFINIREA T. SKI. ADR. MAR.M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. HEP. BRA. Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T. • M1 – cu metastaze la distanţă. . PUL. PLE. OSS.

carcinom scuamos.TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex. .). colangiocarcinom etc. osteosarcom. • În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation).

indicele mitotic. G4 – nediferenţiat). . • Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat. • Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear.GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine.

G4 – nediferenţiat. . G3 – slab diferenţiat. • • • • G1 – bine diferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. G2 – moderat diferenţiat.

• Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective.GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare. .

• Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: .GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate. carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y. a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) . r.

hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite. neoplasm tiroidian. . • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. • În cazul tumorilor multiple. ovarian. T2(m) sau T2(5).ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. • În unele situaţii (ex. simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului. ypTNM. • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării. . • Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM.

după un interval liber de boală. • Se prescurtează rTNM. Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă. .

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată. . • L1 – cu invazie vasculară limfatică. • L0 – fără invazie vasculară limfatică.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică.

– Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. • Reflectă efectele tratamentului. – R2 – tumoră reziduală macroscopică. – R1 – tumoră reziduală microscopică. . • Este un puternic factor prognostic.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. • Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă. – R0 – fără tumoră reziduală.

pN. • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T. cât şi stadiul odată stabilite. pM – acestea pot fi grupate în stadii. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii. • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. .GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT. nu se modifică. N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). • Atât clasificarea TNM. cN. cM şi/sau pT.

SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. • Ex. acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC. M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate. . N. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. – orice clasificare T.

examen clinic.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară. ecografie abdominală. colonoscopie cu biopsie. PET. • Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate. CT abdominal. .

T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral. T1 – tumora invadează submucoasa. • T0 – fără evidenţa tumorii primare. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. . T2 – tumora invadează musculara proprie. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu.

limfatici regionali. . • N2 – metastaze în ≥4 ggl. limfatici regionali.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată. • N1 – metastaze în 1-3 ggl. • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali.

• M1 – cu metastaze la distanţă. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat. .pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic .

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G3 – slab diferenţiat. . • G1 – bine diferenţiat. • G2 – moderat diferenţiat. • G4 – nediferenţiat.

margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie. margini negative. • R1 – rezecţie incompletă. • R2 – rezecţie incompletă. tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. margini pozitive.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă. fără tumoră reziduală după rezecţie. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->