STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

• Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament. • Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane. • Evaluarea răspunsului la tratament.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). . • Estimarea prognosticului.

• În cazul în care nu există biopsie sau citologie. tumora poate fi stadializată. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire. .REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM.

REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .aTNM .

utilizează şi metode paraclinice (ex. • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior. • Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. explorare chirurgicală). imagistică. • Nu se limitează la examenul clinic. endoscopie. . • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare. biopsie.CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului.

. • Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului.pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

• O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN. astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . . • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică. Exepţie – tehnica ganglionului santinelă.pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă.

• Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0. • Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică. flowcitometria. respectiv pM0.pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0. PCR) – pN0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . . pM0.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie.

pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică. . când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

în măsura în care este clinic posibilă.rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală. • Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă. dar nu indispensabilă. .CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI .

. • Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii. în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii.aTNM • Se realizează după moartea pacientului.CLASIFICAREA LA AUTOPSIE .

T1. N.3.DEFINIREA T.2.4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare. Tis – carcinom in situ. M TUMORA PRIMARĂ . T0 – fără evidenţa tumorii primare.T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. .

.DEFINIREA T. N. M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI .N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali.invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă. • N1.2. Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică. .3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici.

PLE. LYM.M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. SKI. . OSS. Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T. • M1 – cu metastaze la distanţă. N. HEP.DEFINIREA T. M METASTAZE LA DISTANŢĂ . BRA. MAR. N. OTH. PUL. ADR. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex.M1 poate fi stabilit clinic (cM1).

. carcinom scuamos. osteosarcom.TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex.). colangiocarcinom etc. • În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation).

• Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat. indicele mitotic. • Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear.GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine. . G4 – nediferenţiat).

G3 – slab diferenţiat. G4 – nediferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • • • • G1 – bine diferenţiat. G2 – moderat diferenţiat. .

• Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective.GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare. .

GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate. • Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: . carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y. a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) . r.

• În unele situaţii (ex. hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite. • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. • În cazul tumorilor multiple. ovarian. T2(m) sau T2(5). . simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. neoplasm tiroidian.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial. • Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului. . • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării. ypTNM.

Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie. după un interval liber de boală. .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă. • Se prescurtează rTNM.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată. • L0 – fără invazie vasculară limfatică. • L1 – cu invazie vasculară limfatică.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică.

– R2 – tumoră reziduală macroscopică. • Reflectă efectele tratamentului. .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. – R0 – fără tumoră reziduală. • Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă. – Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. • Este un puternic factor prognostic. – R1 – tumoră reziduală microscopică.

• Atât clasificarea TNM. nu se modifică. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii. cN. cM şi/sau pT. pM – acestea pot fi grupate în stadii. • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0.GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). . cât şi stadiul odată stabilite. pN. • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T.

N. • Ex. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC. . M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate.SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. – orice clasificare T.

CT abdominal. examen clinic. colonoscopie cu biopsie. pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. ecografie abdominală. . PET. • Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate.

. • T0 – fără evidenţa tumorii primare.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu. T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral. T2 – tumora invadează musculara proprie. T1 – tumora invadează submucoasa. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria.

limfatici regionali.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată. . • N1 – metastaze în 1-3 ggl. • N2 – metastaze în ≥4 ggl. limfatici regionali. • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali.

. • M1 – cu metastaze la distanţă.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic .pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor. limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat. .

. • G1 – bine diferenţiat.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G3 – slab diferenţiat. • G2 – moderat diferenţiat. • G4 – nediferenţiat.

• R1 – rezecţie incompletă. margini pozitive.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă. margini negative. tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie. fără tumoră reziduală după rezecţie. . • R2 – rezecţie incompletă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful