STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

• Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). • Evaluarea răspunsului la tratament. • Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament. • Estimarea prognosticului. .

. tumora poate fi stadializată.REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire. • În cazul în care nu există biopsie sau citologie.

REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .aTNM .

• Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. imagistică. • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare. . utilizează şi metode paraclinice (ex. biopsie.CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului. explorare chirurgicală). • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior. endoscopie. • Nu se limitează la examenul clinic.

pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică. • Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . .

astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. .CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . Exepţie – tehnica ganglionului santinelă. • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică. • O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN.pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0.

• Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex. . PCR) – pN0. flowcitometria. • Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie. respectiv pM0. pM0.

pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică. .

în măsura în care este clinic posibilă.CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI . dar nu indispensabilă.rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală. • Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă. .

.CLASIFICAREA LA AUTOPSIE .aTNM • Se realizează după moartea pacientului. în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii. • Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii.

N. .DEFINIREA T. T1. Tis – carcinom in situ. M TUMORA PRIMARĂ .3.4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare.2. T0 – fără evidenţa tumorii primare.T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată.

2. N. .DEFINIREA T. M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI . .N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali. • N1.3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici.invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă. Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică.

M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. OTH. LYM. N. SKI. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex. MAR. HEP. BRA. • M1 – cu metastaze la distanţă.DEFINIREA T. M METASTAZE LA DISTANŢĂ . OSS. PUL. Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T. . ADR. N. PLE.M1 poate fi stabilit clinic (cM1).

• În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation).). . colangiocarcinom etc.TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex. osteosarcom. carcinom scuamos.

• Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear. indicele mitotic. . • Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine. G4 – nediferenţiat).

. G3 – slab diferenţiat. • • • • G1 – bine diferenţiat. G2 – moderat diferenţiat. G4 – nediferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat.

• Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective.GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare. .

GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate. • Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: . carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi.

a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y. r.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. • În cazul tumorilor multiple. hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare. • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. • În unele situaţii (ex. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite. neoplasm tiroidian. . T2(m) sau T2(5). ovarian.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial. • Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului. ypTNM. • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării.

. după un interval liber de boală.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă. Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie. • Se prescurtează rTNM.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată. • L1 – cu invazie vasculară limfatică. . • L0 – fără invazie vasculară limfatică.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică.

– Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. • Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă. – R2 – tumoră reziduală macroscopică. – R1 – tumoră reziduală microscopică. .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. • Reflectă efectele tratamentului. • Este un puternic factor prognostic. – R0 – fără tumoră reziduală.

cN. cât şi stadiul odată stabilite. • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. . nu se modifică. pM – acestea pot fi grupate în stadii. • Atât clasificarea TNM.GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT. • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T. cM şi/sau pT. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii. N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). pN.

SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. N. M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate. . – orice clasificare T. acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. • Ex.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară. • Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate. CT abdominal. ecografie abdominală. PET. . colonoscopie cu biopsie. examen clinic.

T1 – tumora invadează submucoasa. T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral. • T0 – fără evidenţa tumorii primare. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. T2 – tumora invadează musculara proprie.

• N1 – metastaze în 1-3 ggl. • N2 – metastaze în ≥4 ggl. • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali. limfatici regionali. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată. limfatici regionali.

. • M1 – cu metastaze la distanţă.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat.pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic .

• G1 – bine diferenţiat. . • G4 – nediferenţiat. • G3 – slab diferenţiat.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G2 – moderat diferenţiat.

margini pozitive. • R1 – rezecţie incompletă.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă. margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie. tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. . • R2 – rezecţie incompletă. fără tumoră reziduală după rezecţie. margini negative.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful