P. 1
Stadializarea+t.n.m

Stadializarea+t.n.m

|Views: 3|Likes:
Published by Eliza Mihaela
onco
onco

More info:

Categories:Types
Published by: Eliza Mihaela on Sep 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2014

pdf

text

original

STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). • Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane. • Estimarea prognosticului. • Evaluarea răspunsului la tratament. • Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament.

. tumora poate fi stadializată.REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM. • În cazul în care nu există biopsie sau citologie. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire.

aTNM .REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .

utilizează şi metode paraclinice (ex. • Nu se limitează la examenul clinic. • Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. biopsie. imagistică. endoscopie. • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare. explorare chirurgicală).CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului. • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior. .

CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică. . • Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului.

astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. . • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică. Exepţie – tehnica ganglionului santinelă. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0.pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă. • O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

• Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex. pM0.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie. • Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . PCR) – pN0.pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0. flowcitometria. respectiv pM0. .

pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică. când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică. .CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

• Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă.CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI .rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală. . dar nu indispensabilă. în măsura în care este clinic posibilă.

• Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii. . în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii.aTNM • Se realizează după moartea pacientului.CLASIFICAREA LA AUTOPSIE .

4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare. M TUMORA PRIMARĂ .T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. .DEFINIREA T. Tis – carcinom in situ.3.2. T1. N. T0 – fără evidenţa tumorii primare.

Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică.2.DEFINIREA T.N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali. . • N1.invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă. .3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici. N. M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI .

M METASTAZE LA DISTANŢĂ . Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T. HEP. ADR. SKI. PLE. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex. MAR. PUL.DEFINIREA T. OSS. N.M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. OTH.M1 poate fi stabilit clinic (cM1). . N. LYM. BRA. • M1 – cu metastaze la distanţă.

carcinom scuamos. • În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation).). colangiocarcinom etc. . osteosarcom.TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex.

G4 – nediferenţiat). indicele mitotic. . • Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear.GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine. • Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat.

• • • • G1 – bine diferenţiat. .GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. G2 – moderat diferenţiat. G3 – slab diferenţiat. G4 – nediferenţiat.

. • Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective.GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare.

• Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: . carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi.GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y. r. a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) .

. • În unele situaţii (ex. neoplasm tiroidian. hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite. • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. T2(m) sau T2(5). ovarian.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. • În cazul tumorilor multiple.

. ypTNM. • Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM. • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului.

după un interval liber de boală. .ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă. • Se prescurtează rTNM. Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată. • L1 – cu invazie vasculară limfatică. . • L0 – fără invazie vasculară limfatică.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică. .

• Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. • Reflectă efectele tratamentului. • Este un puternic factor prognostic. – Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. – R1 – tumoră reziduală microscopică. – R2 – tumoră reziduală macroscopică. – R0 – fără tumoră reziduală. .

N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T. pN. cN. nu se modifică.GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT. • Atât clasificarea TNM. . • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0. cât şi stadiul odată stabilite. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. pM – acestea pot fi grupate în stadii. cM şi/sau pT. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii.

acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC.SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. • Ex. M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate. N. . – orice clasificare T.

pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară. PET. colonoscopie cu biopsie. ecografie abdominală. CT abdominal. examen clinic.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. . • Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria. • T0 – fără evidenţa tumorii primare. . T1 – tumora invadează submucoasa. T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu. T2 – tumora invadează musculara proprie.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată. . limfatici regionali. • N2 – metastaze în ≥4 ggl. limfatici regionali. • N1 – metastaze în 1-3 ggl. • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali.

• M1 – cu metastaze la distanţă. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic . limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G3 – slab diferenţiat. . • G4 – nediferenţiat. • G1 – bine diferenţiat. • G2 – moderat diferenţiat.

margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă. tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. • R2 – rezecţie incompletă. margini pozitive. • R1 – rezecţie incompletă. fără tumoră reziduală după rezecţie. margini negative.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->