Stadializarea+t.n.m

STADIALIZAREA TNM

DEFINIŢIE
 Sistemul TNM reprezintă expresia extensiei anatomice a bolii neoplazice şi se bazează pe definirea a 3 componente: – T – extensia tumorii primare; – N – absenţa sau prezenţa invaziei ganglionilor
limfatici regionali;

– M – absenţa sau prezenţa metastazelor la
distanţă.

GENERALITĂŢI
 Realizată de AJCC – The American Joint Committee on Cancer.  Identică cu cea dată de UICC – International Union Against Cancer.  Clasificarea TNM se bazează pe premisa că neoplasmele cu aceeaşi localizare anatomică şi aceeaşi histologie au acelaşi model de creştere şi acelaşi prognostic.  În viitor – se vor include în clasificarea cancerelor markerii biologici şi mutaţiile genetice; în prezent acestea sunt considerate elemente adiţionale (suplimentare) şi nu în mod necesar componente ale stadializării TNM.

• Contribuţie în cercetarea neoplaziilor umane. • Estimarea prognosticului. • Evaluarea răspunsului la tratament.OBIECTIVELE STADIALIZĂRII TNM • Selectarea tratamentului adecvat (primar şi adjuvant). . • Facilitează schimburile de informaţii între diverse centre de tratament.

• În cazul în care nu există biopsie sau citologie. dar trebuie analizată separat şi nu trebuie inclusă în analizele statistice de supravietuire. tumora poate fi stadializată. .REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Toate cazurile trebuie confirmate histopatologic pentru a fi stadializate TNM.

aTNM .REGULI GENERALE DE CLASIFICARE • Se descriu 4 clasificări: – Clinică – cTNM / TNM – Patologică – pTNM – În cazul recidivei – rTNM – La autopsie .

CLASIFICAREA CLINICĂ – cTNM / TNM • Se bazează pe date obţinute înaintea începerii tratamentului. endoscopie. biopsie. • Se încheie dacă se decide să nu se efectueze nici un tratament. • Este esenţial în selectarea şi evaluarea terapiei primare. . imagistică. • Nu se limitează la examenul clinic. utilizează şi metode paraclinice (ex. explorare chirurgicală). • Stadiul clinic se desemnează înaintea începerii oricărui tatament specific şi nu se va modifica ulterior.

. • Furnizează informaţii suplimentare utile pentru estimarea prognosticului.pTNM • Utilizează informaţii obţinute înainte de tratament şi suplimentate sau modificate de datele achiziţionate în timpul intervenţiei chirurgicale şi în mod deosebit de informaţiile date de examinarea histopatologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ .

• O evaluare completă şi adecvată a extensiei în ganglionii limfatici regionali (pN) – necesită înlăturarea unui număr suficient de mare de ganglioni pentru a aprecia cea mai mare categorie de pN.pTNM • Extensia patologică a tumorii primare (pT) necesită o rezecţie largă. .CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . Exepţie – tehnica ganglionului santinelă. astfel încât să poată fi apreciată cea mai mare categorie de pT. dar numărul ganglionilor este mai mic decât cel sugerat util pentru disecţia ganglionară (pentru fiecare localizare în parte) – se consideră a fi pN0. • Dacă analiza histopatologică a ganglionilor excizaţi nu decelează invazie neoplazică.

PCR) – pN0. pM0.2 mm detectate de obicei prin imunohistochimie. . • Depistarea de celule tumorale izolate sau componente celulare neoplazice prin tehnici non-morfologice (ex.pTNM • Celulele tumorale izolate (ITC – isolated tumor cells) – sunt celule singure sau conglomerate de câteva celule cu diametrul maxim de 0. • Prezenţa ITC în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – clasificată ca pN0.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . flowcitometria. respectiv pM0. • Aceste cazuri trebuie analizate separat şi trebuie să aibă reguli speciale de înregistrare în funcţie de localizarea anatomică.

pTNM • Clasificarea patologică a metastazelor la distanţă poate fi clinică sau patologică. când categoria de T şi/sau N întruneşte criteriile pentru stadializarea patologică.CLASIFICAREA PATOLOGICĂ . .

.rTNM • Realizată atunci când e necesară continuarea sau reluarea tratamentului pentru o tumoră care a recidivat după o perioadă liberă de boală. în măsura în care este clinic posibilă. • Biopsia de confirmare a recurenţei este utilă. dar nu indispensabilă.CLASIFICAREA ÎN CAZUL RECIDIVEI .

CLASIFICAREA LA AUTOPSIE . • Cuprinde toate informaţiile patologice obţinute la momentul morţii. .aTNM • Se realizează după moartea pacientului. în situaţia în care neoplazia nu era evidentă înaintea morţii.

T1.3. . M TUMORA PRIMARĂ .T • • • • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. N. T0 – fără evidenţa tumorii primare.2.4 – creşterea mărimii şi/sau invaziei locale a tumorii primare. Tis – carcinom in situ.DEFINIREA T.

.3 – afectarea progresivă a ganglionilor limfatici. M GANGLIONII LIMFATICI REGIONALI .DEFINIREA T. • N1. N.N • Nx – ganglionii limfatici regionali nu pot fi evaluaţi • N0 – fără invazie în ganglionii regionali. .2.invazia neoplazică a oricărui alt ganglion limfatic decât cei regionali – se consideră metastază la distanţă. Notă – extensia directă a tumorii primare într-un ganglion limfatic – este clasificată ca metastază limfatică.

HEP. Notă – pentru stadializarea patologică – dacă s-a obţinut suficient ţesut pentru a evalua cea mai mare categorie de T.M1 poate fi stabilit clinic (cM1). LYM. MAR. . N. SKI. Categoria M1 este ulterior specificată în funcţie de organul afectat – ex. N.M • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă. OSS.DEFINIREA T. PLE. • M1 – cu metastaze la distanţă. ADR. OTH. BRA. PUL. M METASTAZE LA DISTANŢĂ .

colangiocarcinom etc.TIPUL HISTOPATOLOGIC • Reprezintă o descriere calitativă a tumorii în funcţie de ţesutul normal sau tipul celular cu care se aseamănă cel mai mult (ex. carcinom scuamos. osteosarcom.). • În general – utilă – clasificarea histologică a tumorilor realizată de WHO (World Health Organisation). .

• Utilizat şi în cazul altor parametrii predictori legaţi de ţesut – gradul nuclear. • Este exprimat numeric – G1 → G4 (G1 – bine diferenţiat. indicele mitotic. G4 – nediferenţiat). .GRADUL HISTOLOGIC • Este o apreciere calitativă a gradului de diferenţiere a tumorii exprimată ca fiind proporţia în care o tumoră seamănă cu ţesutul normal de origine.

G3 – slab diferenţiat.GRADUL HISTOLOGIC • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. . G4 – nediferenţiat. G2 – moderat diferenţiat. • • • • G1 – bine diferenţiat.

• Dacă într-o tumoră există mai multe grade de diferenţiere – cel mai puţin diferenţiat este considerat ca fiind gradul histologic al tumorii respective. .GRADUL HISTOLOGIC • Sisteme de gradare histologică care să includă gradul nuclear celular şi activitatea mitotică – în curs de evaluare.

• Unele tipuri histopatologice – prin definiţie G4: .GRADUL HISTOLOGIC • NU se aplică pentru: – – – – – – – – – carcinoamele tiroidiene carcinoamele pleoapei retinoblastoame tumori testiculare maligne melanoame cutanate. carcinoame cu celulă mică (indiferent de localizare) carcinom bronhopulmonar cu celulă mare sarcom Ewing rabdomiosarcoame ale ţesuturilor moi.

a – Invazia vasculară limfatică (L) – Invazia venoasă (V) – Tumora reziduală (R) . r.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM – Sufixul m – Prefixele y.

• În cazul tumorilor multiple. • În unele situaţii (ex.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Sufixul m: • Indică prezenţa de tumori multiple primare într-un singur organ. • Este notat între paranteze – T(m)NM – ex. T2(m) sau T2(5). hepatic) – multiplicitatea este un criteriu de clasificare T. . simultane într-un organ – tumora cu cea mai mare categorie de T este cea selectată pentru clasificare şi stadializare. neoplasm tiroidian. ovarian. • Tumori simultane bilaterale în organe pereche – se clasifică separat ca tumori independente în organe diferite.

• Se adaugă prefixul y la prescurtarea cTNM sau pTNM – ycTNM. • Reprezintă extensia tumorii la momentul examinării. • NU este o estimare a extensiei bolii înaintea începerii tratamentului. . ypTNM.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul y • Indică acele situaţii în care clasificarea s-a realizat în timpul sau după un tratament multimodal specific iniţial.

ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Prefixul r • Indică o tumoră recurentă. după un interval liber de boală. . Prefixul a • Se foloseşte atunci când stadializarea TNM s-a realizat la autopsie. • Se prescurtează rTNM.

• L0 – fără invazie vasculară limfatică. . • L1 – cu invazie vasculară limfatică.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia vasculară limfatică (L) • Lx – invazia vasculară limfatică nu poate fi apreciată.

.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Invazia venoasă (V): • • • • Vx – invazia venoasă nu poate fi apreciată V0 – fără invazie venoasă V1 – cu invazie venoasă microscopică V2 – cu invazie venoasă macroscopică.

– R2 – tumoră reziduală macroscopică. – Rx – prezenţa tumorii reziduale nu poate fi apreciată. • Este un puternic factor prognostic. • Influenţează modalitatea terapeutică ulterioară aleasă.ELEMENTE DE DESCRIERE A STADIILOR TNM Tumora reziduală (R): • Indică prezenţa sau absenţa tumorii reziduale după terminarea tratamentului. – R0 – fără tumoră reziduală. . • Reflectă efectele tratamentului. – R1 – tumoră reziduală microscopică.

pM – acestea pot fi grupate în stadii. • Stadiile adoptate – sunt pe cât posibil omogene în ceea ce priveşte supravieţuirea. • Dacă există dubiu în ceea ce priveşte categoria de T.GRUPAREA PE STADII • După stabilirea categoriilor cT. acelaşi principiu se aplică şi pentru gruparea pe stadii. nu se modifică. cât şi stadiul odată stabilite. • Atât clasificarea TNM. . cN. • Excepţie – CIS (carcinom in situ) – prin definiţie el nu invadează nici o structură a organului care să permită celulelor neoplazice să disemineze în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă – se notează pTis cN0 cM0 – stadiul 0. pN. N sau M – se ia în considerare categoria cea mai mică (mai puţin avansată). cM şi/sau pT.

SUBSTADII TNM • Categoriile TNM şi stadiile pot fi divizate în subseturi în scop de cercetare. • Ex. N. atâta timp cât definiţiile iniţiale nu s-au modificat. . M poate fi împărţită în subgrupuri pentru studiere – dacă sunt validate. – orice clasificare T. acestea vor putea fi supuse spre aprobare AJCC sau Comitetului TNM al UICC.

• Clasificarea patologică – după intervenţia chirurgicală şi analiza anatomopatologică a piesei rezecate. pentru evidenţierea metastazelor la distanţă – investigaţii suplimentare: radiografie pulmonară. colonoscopie cu biopsie. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL • Clasificarea clinică – se bazează pe: istoric. examen clinic. PET. CT abdominal. ecografie abdominală.

T1 – tumora invadează submucoasa. • T0 – fără evidenţa tumorii primare. T4 – tumora invadează direct alte organe sau structuri şi/sau perforează peritoneul visceral. .EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria T: • Tx – tumora primară nu poate fi evaluată. T3 – tumora invadează subseroasa sau ţesuturile pericolice sau perirectale neacoperite de peritoneu. T2 – tumora invadează musculara proprie. • Tis – carcinom in situ: intraepitelial sau cu invazia laminei • • • • propria.

limfatici regionali. . • N0 – fără afectarea ganglionilor limfatici regionali. • N1 – metastaze în 1-3 ggl. limfatici regionali.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria N: • Nx – invazia ganglionilor limfatici regionali nu poate fi apreciată. • N2 – metastaze în ≥4 ggl.

. • M1 – cu metastaze la distanţă.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Categoria M: • Mx – metastazele la distanţă nu pot fi evaluate • M0 – fără metastaze la distanţă.

EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Clasificare pe stadii: Stadiu 0 – Tis N0 M0 Stadiul I – T1 N0 M0 T2 N0 M0 Stadiul IIA – T3 N0 M0 Stadiul IIB – T4 N0 M0 Stadiul IIIA – T1-T2 N1 M0 Stadiul IIIB – T3-T4 N1 M0 Stadiul IIIC – oriceT N2 M0 Stadiul IV – oriceToriceN M1 .

pentru carcinoame (nu se aplică • • • • • • • • • sarcoamelor. . limfoamelor sau tumorilor carcinoide): Adenocarcinom in situ Adenocarcinom Carcinom medular Carcinom mucinos (tipul coloid) Carcinom cu celule în inel de pecete Carcinom epidermoid Carcinom adenoscuamos Carcinom cu celulă mică Carcinom nediferenţiat.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tipul histopatologic .

• G4 – nediferenţiat. • G1 – bine diferenţiat.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Gradul histologic: • Gx – gradul de diferenţiere nu poate fi apreciat. • G2 – moderat diferenţiat. • G3 – slab diferenţiat. .

margini pozitive. . • R2 – rezecţie incompletă. tumoră microscopică reziduală după rezecţia tumorii macroscopice. • R1 – rezecţie incompletă. margini negative.EXEMPLIFICARE – NEOPLASMUL COLO-RECTAL Tumora reziduală: • R0 – rezecţie completă. fără tumoră reziduală după rezecţie. margini pozitive sau tumoră reziduală macroscopică după rezecţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful