Sunteți pe pagina 1din 2

Titlul proiectului: ARHITECTURI PERFORMANTE - MICROINCAPSULAREA DE MEDICAMENTE SI ULEIURI ESENTIALE CU AJUTORUL POLIMERILOR BIOCOMPATIBILI Acronim: ENCAP Institutia coordonatoare:

UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI, Bd. Bucuresti, nr. 39, Ploiesti, 100680, tel. 0244-573171, fax 0244 - 575847, e-mail: rectorat@upg-ploiesti.ro Componenta consortiului: 1. Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti (UPG) - coodonator 2. Universitatea Maribor, Slovenia- partener Autoritatea contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica Durata proiectului: 18 luni

Obiective generale urmarite:


o o o o o o o

Initierea colaborarii dintre Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Romania si Universitatea Maribor, Slovenia. Sinteza microcapsulelor din polimeri biocompatibili. Izolarea uleiurilor esentiale. Optimizarea procedurii de incapsulare a uleiului in chitozan si etilceluloza. Optimizarea procedurii de incapsulare a captoprilului. Caracterizarea microcapsulelor obtinute din polimeri biocompatibili. Analiza microcapsulelor obtinute prin metode spectrale FTIR - UV, Raman, termogravimetrice si SEM. Impregnarea pe tesaturi textile a microcapsulelor care contin uleiuri volatile.

Rezumat
Microcapsulele polimerice sunt cunoscute ca sisteme de transport al gazelor, lichidelor sau materialelor solide si au diametre cuprinse intre 1 si 20 um. Se pot incapsula diferite materiale cum ar fi coloranti, cerneluri, reactivi chimici, medicamente, feromoni, agenti parfumistici, uleiuri esentiale, pesticide, ierbicide, proteine sau alte materiale care se pot fi dizolvate, suspendate intr-un lichid si incapsulate. Tema proiectului se incadreaza in cercetarea fundamentala si aplicativa bazata pe sinergia abordarii multidisciplinare dintre chimie si biologie; obiectivul acestui proiect este studiul si dezvoltarea de noi materiale de inalta performanta: biomateriale (chitozan si etil celuloza) pentru incapsularea de uleiuri esentiale si medicamente. Drept uleiuri esentiale au fost testate nerolul, limonenul si uleiul de Rozmarin, iar ca medicamente, a fost utilizat captoprilul. Pentru prepararea unor microcapsule convenabile au fost testate atat metoda de emulsionare apa/ulei, urmata sau nu de adaugarea unui nesolvent sau evaporarea solventului, cat si reticularea interfaciala a peretelui chitozanic, utilizand o-vanilina. Strategia utilizarii chitozanului pentru incapsularea de medicamente si uleiuri esentiale a fost condusa pe urmatoarele directii principale:

obtinerea de abilitati experimentale specifice procedurii de incapsulare prin prepararea unor emulsii apa/ulei, abilitati necesare obtinerii de microcapsule cu forme si diametre uniforme; optimizarea parametrilor de incapsulare: natura solventului, temperatura si viteza de agitare; analiza FT-IR, UV-VIS a microcapsulelor, cu scopul stabilirii unor noi metode cantitative de determinare a compusului volatil eliberat;

analize termogravimetrice si Raman, SEM, pentru caracterizarea microcapsulelor obtinute.

Figura 1. Structura si prezentarea chitozanului

Figura 2. Unitatile structrurale ale chitosanului (a) unitate N-acetilglucosamina (b) unitatea glucosamina

Figura 3. Structura etil celulozei

Date de contact ale directorului de proiect:


Sef lucr.chim. Mihai Sonia Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti Facultatea Tehnologia Petrolului si Petrochimie Catedra de Chimie tel.: 0244-575975 fax: 0244 - 575847 e-mail: smihai@upg-ploiesti.ro

IT&C Department

Digitally signed by IT&C Department DN: cn=IT&C Department, o=Petroleum - Gas University of Ploiesti, ou, email=dtic@upg-ploiesti.ro, c=RO Date: 2011.03.30 11:22:11 +03'00'