Sunteți pe pagina 1din 9

Cursul III

ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR TEHNICO-MATERIALE (Analiza mijloacelor i!e" #$ Analiza %inamicii& s'ruc'urii (i s')rii mijloacelor i!e Analiza dinamicii mijloacelor fixe presupune luarea n considerare a unui sistem de indicatori care reflect fluxurile nregistrate n cursul perioadei analizate cu privire la valoarea mijloacelor fixe. Valoarea mijloacelor fixe poate fi dat de: valoarea de intrare a mijloacelor fixe n patrimoniu, valoarea medie a mijloacelor fixe, valoarea net a mijloacelor fixe. Valoarea medie a mijloacelor fixe ( Mf )este o valoare calculat pe baza rela iei:
Mf =Vi + I E

unde: Vi ! reprezint valoarea mijloacelor fixe la nceputul exerci iului financiar" I # valoarea medie a intrrilor de mijloacelor fixe n cursul exerci iului financiar" E # valoarea medie a ie$irilor de mijloace fixe n cursul exerci iului financiar. n n I tf i E i tnf i I = i iar E = %& %& i =% i =% unde: 'i ! reprezint valoarea mijloacelor fixe intrate, pe categorii" tfi ! timpul de func ionare (n luni) a mijloacelor fixe intrate, pe categorii, n cursul exerci iului financiar" (i ! valoarea mijloacelor fixe ie$ite, pe categorii" tnfi ! timpul de nefunc ionare (n luni) a mijloacelor fixe ie$ite, pe categorii, n cursul exerci iului financiar. Valoarea net a mijloacelor fixe reprezint valoarea nregistrat n bilan ul contabil patrimonial al firmei $i presupune deducerea amortizrii din valoarea brut a mijloacelor fixe. )rincipalii indicatori ai dinamicii mijloacelor fixe sunt: a) Modificarea absolut a valorii mijloacelor fixe * +f , +f% ! +fsau * mfi , mfi% ! mfiunde: +f ! reprezint valoarea total a mijloacelor fixe mfi ! valoarea mijloacelor fixe din categoria .i/ b) Modificarea relativ a valorii mijloacelor fixe # 'ndicele statistic Mf % mfi% %-- sau 'mfi (0) , %-' +f (0) , Mf mfi# 1itmul statistic Mf % Mf mfi% mfi%-- sau 1mfi , %-1+f (0) , Mf mfic) Coeficientul intrrilor de mijloace fixe 2' , Mf sau 2' , Mf unde: ' ! reprezint valoarea intrrilor de mijloace fixe d) Coeficientul ieirilor de mijloace fixe 2( , Mf sau 2( , Mf unde: ( ! reprezint valoarea ie$irilor de mijloace fixe e) Coeficientul micrii globale a mijloacelor fixe %
E
E

2+ ,

I +E Mf

sau 2+ ,

I +E Mf

3 analiz pertinent a dinamicii mijloacelor fixe presupune corelarea acestor indicatori cu rezultatele ob inute n urma utilizrii mijloacelor fixe ()roduc ia exerci iului, 4ifra de afaceri, Valoarea adugat, 1ezultatul exploatrii, etc.) $i cu faza de maturitate a unit ii patrimoniale. 5in punct de vedere al structurii mijloacelor fixe, analiza economico#financiar presupune delimitarea $i analiza mijloacelor fixe pe diferite categorii, n func ie de mai multe criterii, cele mai importante fiind: a) dup func ia ndeplinit, mijloacele fixe se grupeaz n: # 4onstruc ii # 'nstala ii te6nice $i ma$ini # Alte instala ii, utilaje $i mobilier c) dup implicarea lor n realizarea procesului de exploatare, mijloacele fixe sunt: # mijloace fixe active # mijloace fixe n conservare d) dup forma de proprietate, mijloacele fixe utilizate de ntreprindere pot fi: # mijloace fixe proprii # mijloace fixe de inute n leasing 'ndiferent de structura luat n considerare, analiza economico#financiar a structurii mijloacelor fixe vizeaz: cuantificarea $i analiza ponderii fiecrei categorii n valoarea total a mijloacelor fixe (cu ajutorul coeficientului de structur), modificrile structurale $i implica iile acestora la nivel de ntreprindere. 4oeficientul de structur a mijloacelor fixe ( gmfi) se determin cu ajutorul raportului:
g mfi = mf i Mf

sau g mfi ( 0 ) =

mf i %-Mf

unde: mfi ! reprezint valoare mijloacelor fixe din categoria .i/ +f ! valoarea total a mijloacelor fixe +odificrile de structur corelate cu nivelul eficien ei individuale a mijloacelor fixe repartizate pe categorii, se reflect direct n valoarea eficien ei medii totale la nivel de ntreprindere $i implicit asupra performan elor de ansamblu ale ntreprinderii. Analiza strii mijloacelor fixe aduce un plus de informa ii cu privire la principalele resurse te6nice ale ntreprinderii, informa ii ce pot fi utilizate n aprecierea politicii de investi ii a firmei. 'ndicatorii care stau la baza analizei strii mijloacelor fixe sunt: a) 7radul de amortizare sau de uzur (7A) se determin ca raport ntre suma amortizrii (Amz) $i valoarea brut a mijloacelor fixe (+fb): 7A(0) ,
Amz %-Mf b

b) 7radul de rennoire (78) se determin ca raport ntre valoarea mijloacelor fixe noi intrate prin investi ii (+f inv) $i valoarea total a mijloacelor fixe (+ft): Mf inv %-78(0), Mf t c) 7radul de modernizare (7+) se determin ca raport ntre valoarea mijloacelor fixe modernizate (+f m) $i valoarea total a mijloacelor fixe (+ft): Mf m %-7+(0), Mf t +rimea acestor indicatori este dependent de sistemul de amortizare utilizat la nivelul unit ii patrimoniale, de politica de investi ii dar $i de faza de maturitate a firmei. *$ Analiza e icien+ei u'iliz)rii mijloacelor i!e &

8ntr#o economie concuren ial devine necesar utilizarea c9t mai deplin a oricrui factor de produc ie $i implicit desf$urarea de activit i profitabile nu numai pe termen scurt, dar $i pe termen lung. :a nivel microeconomic, un astfel de obiectiv poate fi realizat $i prin utilizarea eficient a mijloacelor fixe din dotare. )rin raportarea efectelor ob inute la eforturile implicate se ob ine sistemul indicatorilor de eficien privind mijloacele fixe: Eficien
E!EC$ E!"#$

'ndicatorii de rezultate (efect) care pot fi considera i n str9ns corela ie cu utilizarea mijloacelor fixe sunt da i de: produc ia exerci iului (;ex), valoarea adugat (VA), rezultatul exploatrii (1(), rezultatul net al exerci iului (1net), cifra de afaceri (4A). 8n func ie de specificul activit ii, se poate alege unul sau mai mul i dintre ace$ti indicatori cu scopul de a exprima opinii pertinente cu privire la eficien a mijloacelor fixe. 8n ceea ce prive$te indicatorii de efort, ace$tia pot fi considera i: valoarea medie a mijloacelor fixe (+f), valoarea medie a mijloacelor active (mijlocele fixe care particip efectiv la activitatea luat n considerare # +fa), valoarea oricrei categorii de mijloace fixe. )ornind de la ace$ti indicatori, analiza eficien ei mijloacelor fixe se poate mai realiza $i pe baza compara iei ritmului de cre$tere al rezultatelor cu ritmul de cre$tere al valorii mijloacelor fixe pe total sau pe categorii implicate n procesul de produc ie. 5ac dinamica produc iei exerci iului (sau a oricrui rezultat legat de utilizarea direct sau indirect a mijloacelor fixe) devanseaz dinamica mijloacelor fixe, atunci: ' ;ex< '+f. Aceast inegalitatea reflect un aspect favorabil din punct de vedere al eficien ei utilizrii mijloacelor fixe, n sensul c prin .acumularea/ unei valori suplimentare de mijloace fixe se ob in rezultate care .justific/ acest efort. 5ar, o analiz mai pertinent a eficien ei mijloacelor fixe implic luarea n considerare a factorilor care pot influen a modificarea acesteia. =e pot considera astfel, o serie de modele de analiz factorial, cel mai des utilizate fiind: a)
%ex ( CA, VA, #E , #net ) Mfa %ex ( CA, VA, #E , #net ) %--- = %--Mf Mf Mfa

unde:
Mfa # reprezint ponderea valorii mijloacelor fixe active n valoarea total a Mf

%ex ( CA, VA, #E , #net ) %--- # eficien a utilizrii mijloacelor fixe active Mfa

mijloacelor fixe active

)otrivit acestui model se analizeaz contribu ia eficien ei mijloacelor fixe active la eficien a total a mijloacelor fixe, in9nd cont ns $i de ponderea mijloacelor fixe active n totalul mijloacelor fixe. b)
%ex ( CA) Mfa %ex z CAz %--- = $ %--Mf Mf Mfa

unde:

%ex z CAz Mfa

# reprezint eficien a medie zilnic a mijloacelor fixe active

(randamentul zilnic al mijloacelor fixe active) $ ! timpul de munc exprimat n numr de zile lucrate )otrivit acestui model, randamentul zilnic al mijloacelor fixe active, structura mijloacelor fixe $i timpul de munc reprezint variabilele principale ale eficien ei mijloacelor fixe.

>

c)

%ex ( CA) %--- = Mf

fi

ei

%--

unde: gfi ! reprezint structura mijloacelor fixe pe unit i opera ionale, segmente de activitate, etc. ei ! eficien a mijloacelor fixe pe structura implicat n analiz Acest model surprinde contribu ia modificrilor structurale privind repartizarea mijloacelor fixe $i ale eficien ei pe structurile respective asupra eficien ei medii a mijloacelor fixe totale. d)
% VA VA %--- = ex %--Mf Mf %ex

unde:
VA # reprezint .bog ia/ creat la o unitate de valoare a produc iei exerci iului %ex

e) Mf %--- = Mf CA %--unde:
#E # reprezint rata rentabilit ii comerciale (aferent exploatrii) CA

#E

CA

#E

Cursul I,
ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR TEHNICO-MATERIALE (Analiza s'ocurilor" #$ Analiza e icien+ei -es'iunii s'ocurilor 8n practica analizei economico#financiare se utilizeaz: stocul ini ial, stocul final $i mult mai frecvent, stocul mediu. =tocul ini ial (=i) reprezint stocul existent n ntreprindere la nceputul perioadei de gestiune sau al perioadei luate n analiz. =tocul final (=f) se determin pe baza modelului balan ier care ia n considerare stocul ini ial al perioadei analizate (=i), intrrile (') $i ie$irile (() de stocuri din cursul perioadei respective: =f , =i @ ' # ( 8n ceea ce prive$te stocul mediu ( & ), determinarea valorii acestuia se poate face utiliz9nd unul dintre urmtoarele modele: a) +odelul mediei cronologice simple: &% &n + & & + & > + ..... + &i + .... + & , & & , atunci c9nd avem o serie de momente ec6idistante, n % unde: =i ! reprezint stocul aferent momentului de timp .i/ n ! numrul de momente b) +odelul mediei cronologice ponderate: t +t t +t t t t +t &% % + & & % & + & > & > + ..... + &i i % i + .... + &n n % & , & & & & & , atunci c9nd avem o serie de momente t% + t & + t > + ...t n % cu distan e diferite de timp, unde: =i ! reprezint stocul aferent momentului de timp .i/ n ! numrul de momente ti ! reprezint distan a (n zile) dintre dou momente succesive c) +odelul economic:
&

%-unde: 4A # reprezint cifra de afaceri total CA z # cifra de afaceri medie zilnic ' # durata medie de rota ie a stocurilor A# durata n zile a perioadei analizate gi # structura cifrei de afaceri pe grupe de produse (mrfuri) di # durata de rota ie individual pe grupele respective (di) d) +odelul dat de suma stocurilor aferente tuturor grupelor de produse (mrfuri) ale unei ntreprinderi: & , s% + s & + ... + si + ... + s n unde: s i # reprezint stocul mediu al grupei de produse (mrfuri) .i/" s i , cazi x di n ! numrul de grupe de produse (mrfuri) cazi ! cifra de afaceri zilnic aferent grupei .i/ di ! durata de rota ie individual a grupei .i/ )ornind de la modelul economic (c), factorii direc i care pot influen a stocul mediu sunt: cifra de afaceri medie zilnic, structura cifrei de afaceri pe grupe de produse $i durata de rota ie pe structura implicat n analiz.

CA ' , CA z ' , $

CA z

di

1ela iile cu ajutorul crora se determin influen ele absolute ale factorilor asupra stocului mediu sunt: 'nfluen a modificrii volumului de activitate mediu zilnic (cifra de afaceri medie zilnic): * & ( CA z ) , CA z% '- # CA z - '3 cre$tere a volumului de activitate mediu zilnic determin n condi iile unei durate medii de rota ie constante, o cre$tere justificat a stocului mediu" situa ia se apreciaz ca normal at9ta timp c9t cre$terea stocului mediu este devansat de cre$terea volumului de activitate (I & C I CA z ). 'nfluen a modificrii structurii cifrei de afaceri pe grupe de produse: g d i* & (gi) , CA z% i% # CA z% '- , CA z% ( ' # # ' - ) %-4re$terea ponderii cifrei de afaceri aferente grupelor de produse care au o durat lent de rota ie (numr mare de zile aferente unei rota ii a stocurilor) determin o cre$tere a stocului mediu la nivelul ntreprinderii (efect nefavorabil), dup cum o cre$tere a ponderii cifrei de afaceri aferente grupelor de produse care au o durat de rota ie accelerat (numr mic de zile aferente unei rota ii a stocurilor) determin o diminuare a stocului mediu la nivelul ntreprinderii (efect favorabil). 'nfluen a modificrii duratei individuale de rota ie (pe grupe de produse): g d i% g d i* & (di) , CA z% i% # CA z% i% , CA z% ( ' % # ' # ) %-%-3 cre$tere a duratei individuale de rota ie (sau o ncetinire a acesteia) la toate grupele de produse sau numai la cele care de in ponderi semnificative determin o cre$tere a stocului mediu la nivel de ntreprindere, ceea ce reprezint o situa ie nefavorabil din punct de vedere al gestiunii stocurilor. )rincipalele premise ale asigurrii unei gestiuni eficiente a stocurilor la nivelul unei ntreprinderi sunt: # ritmicitatea optim a aprovizionrilor" # men inerea unei rate de rota ie a stocurilor favorabil" # evitarea rupturilor de stoc, dar $i a supra#stocajelor. )entru asigurarea ritmicitii o(time a a(rovizionrilor cu materii prime, materiale consumabile, mrfuri, etc., este necesar o planificare riguroas a activit ii de aprovizionare strict corelat cu activitatea de produc ie, respectiv v9nzare. 8n acest context devin prioritare activit i precum: # determinarea cantitativ $i calitativ a necesarului de aprovizionat" # stabilirea termenelor optime de aprovizionare" # stabilirea limitelor de pre $i nc6eierea de contracte ferme cu furnizorii, asigur9ndu#se o importan deosebit furnizorilor fideli sau celor care pot asigura intrri semnificative" # analiza eventualelor abateri de la desf$urarea normal a procesului de aprovizionare $i remedierea disfunc ionalit ilor. 8n ceea ce prive$te rata de rotaie a stocurilor) aceasta poate exprimat at9t n zile ($i reprezint durata medie de rota ie), c9t $i n numr de rota ii, dup rela iile:
V

sau ' zile = !lux de activitate cores(unzator >D!lux de activitate cores(unzator &toc

&toc

V nr . rotatii =

En aspect important, de care depinde n mare msur veridicitatea rezultatelor analizei, l reprezint asigurarea corela iei n exprimarea celor doi indicatori: stoc $i flux de activitate. 8n practic se poate ine cont de urmtoarele concordan e: S'ocul .lu!ul %e ac'i/i'a'e cores0unz)'or D

# =toc mediu de produse finite # =toc mediu de mrfuri # =tocul mediu de materii prime # =tocul mediu de materiale

# # # #

)roduc ie v9ndut (exprimat n cost de produc ie) 4ostul de ac6izi ie al mrfurilor v9ndute 4ostul de ac6izi ie al materiilor prime consumate

4ostul de ac6izi ie al materialelor consumate 8n reglementrile contabile actuale se folose$te frecvent 4ifra de afaceri ca flux corespunztor stocului mediu, astfel c n cursul de fa vom opta pentru utilizarea prioritar a acestui indicator. 'ndiferent de modelul utilizat, factorii care influen eaz n mod direct rata de rota ie a stocurilor sunt: # fluxul de activitate # valoarea stocului mediu )e l9ng factorii direc i de influen , n analiza ratei de rota ie a stocurilor pot fi implica i $i factorii cu ac iune indirect, precum: timpul de munc (exprimat n numr de salaria i, om#zile, om#ore), productivitatea medie anual, productivitatea medie zilnic, productivitatea medie orar, cantitatea de produse, pre ul de v9nzare unitar, etc. Ace$ti factori influen eaz n mod direct fluxul de activitate luat n considerare $i implicit durata de rota ie a stocurilor corespunztoare. 5at fiind conjunctura economic actual, n care ntreprinderile produc $i v9nd o gam diversificat de produse, durata medie de rota ie a stocurilor la nivelul ntreprinderii este dependent de structura fluxului de activitate pe grupe sau repere de produse (gi) $i durata de rota ie individual pe grupele sau reperele respective (di). g di +odelul de analiz este dat de rela ia: V sau ' zile = i %-+odificare duratei medii de rota ie a stocurilor (* ' zile ) este dat de influen a celor doi factori: a) 'nfluen a modificrii structurii fluxului de activitate (gi) asupra duratei medii de rota ie: * ' zile (gi) ,

i%

d i-

%--

i-

d i-

%--

, ' # # '-

b) 'nfluen a modificrii duratei individuale de rota ie (di) aferent structurii considerate asupra duratei medii de rota ie: * ' zile (di) ,

i%

d i%

%--

i%

d i-

%--

, '% # ' #

*$ Analiza s'ocurilor ac'i/e (i a s'ocurilor %e si-uran+) 5up rolul lor n cadrul procesului de exploatare, stocurile se pot grupa n : # stocuri active # stocuri de siguran &tocul activ este acel stoc care permite unei ntreprinderi desf$urarea activit ii de exploatare n condi ii normale ale aprovizionrilor de la furnizori $i ale cererii manifestate pe pia fa de produsele firmei. Acest stoc poate fi determinat at9t n unit i fizice sau valorice c9t $i n zile, conform rela iilor:

a) =a (u.f.Fu.val.),

% &

b) =a (zile) ,

&

unde: ;# reprezint cantitatea sau valoarea aprovizionrilor * ! termenul de reaprovizionare (n zile) )entru optimizarea din punct de vedere economic a stocului activ, n rela ia de calcul a acestuia se poate utiliza ;optim determinat cu ajutorul modelului Hilson, conform cruia: ;optim ,
& C + ( rc*.s

sau ;optim ,

& C + cs

unde: ;optim ! reprezint cantitatea optim de aprovizionat 4 ! cererea sau consumul anual : ! costul lansrii unei comenzi p# pre ul de ac6izi ie unitar rc6.s ! rata c6eltuielilor de stocare la un leu stoc cs ! costul de stocare unitar 5at fiind faptul c existen a unui stoc inferior celui necesar satisfacerii cererii sau consumului anual determin un nivel al activit ii de v9nzare sau de produc ie sub nivelul poten ial, iar un stoc superior celui necesar desf$urrii normale a activit ii implic un plus de c6eltuieli de exploatare (privind depozitarea $i pstrarea stocurilor) $i a c6eltuielilor financiare (privind dob9nzile la creditele contractate pentru aprovizionarea cu stocuri), rezult c dimensiunea optim a stocului poate asigura maximizarea performan elor economice ale ntreprinderii. &tocul , este stocul de siguran necesar desf$urrii normale a activit ii de v9nzare, n condi iile caracterului aleatoriu al cererii. 1ela ia dup care se calculeaz este: =I, t x s x unde: t , & pentru o probabilitate de JB0 (se nume$te coeficient de corec ie n func ie de nivelul de serviciu asigurat) s ! abaterea medie ptratic a v9nzrilor efective (K) fa de cele medii ( . ): s,

( . . )
n

&

unde: n ! reprezint nr. de perioade" L ! raportul dintre termenul de reaprovizionare (*) $i intervalul analizat (A) )entru determinarea valorii medii a v9nzrilor ( . ) se folose$te rela ia mediei aritmetice simple:
.

.
n

&tocul / reprezint stocul de siguran necesar desf$urrii normale a activit ii de produc ie sau de v9nzare n condi iile neritmicit ii intrrilor sau n situa ia n care furnizorii nu respect graficele de livrare. 1ela ia de calcul este: =M,
t s n %

unde: t , & s ! abaterea medie ptratic a intrrilor efective (N) fa de cele prevzute (*) n ! numrul de intervale (perioade) implicate n calcul 3bsO 'ntrrile efective pot fi exprimate n unit i fizice, valorice sau cu ajutorul indicatorului .asigurarea desf$urrii activit ii (de produc ie sau de v9nzare) n zile/. s,

( z )
n

&

.Asigurarea desf$urrii activit ii (de produc ie sau de v9nzare) n zile/ se determin pe baza rela iei: P

z , valoarea efectiv a intrrilor de la furnizoriFfluxul mediu zilnic al activit ii (de produc ie sau de v9nzare)" * , valoarea prevzut a intrrilor de la furnizoriFfluxul mediu zilnic al activit ii (de produc ie sau de v9nzare). 5eterminarea stocului mediu optim necesar desf$urrii activit ii, atunci c9nd cererea privind produsele firmei este aleatoare sau n situa ia neritmicit ii aprovizionrilor de la furnizori, implic luarea n considerare a stocului activ (care se presupune a fi optim n condi ii normale de aprovizionare $i v9nzare) $i a stocurilor de siguran , astfel:
@ = I(zile) sau & optim (zile) , @ = M(zile) & & % % @ = I(u.f.Fu.val) sau & optim (u.f.Fu.val.) , @ = M(u.f.Fu.val.) & optim (u.f.Fu.val.) , & &
&
optim (zile)