Sunteți pe pagina 1din 3

ARIA CURRICULAR : LIMBA SI COMUNICARE Disciplina- LIMBA SI LITERATURA ROMANA Manualul utilizat - Ed. ARAMIS (autori T. Pitila, C.

Mihailescu) Nr. ore/saptamana 6 (curriculum e tins) Total 200 ore Semestrul I - 02 ore Semestrul al II-lea !" ore LIMBA I LITERATURA ROMN PLANIFICARE CALENDARISTIC AN COLAR 2013-2014

Nr. crt.

Unitatea de invatare S NE REAMINTIM(

O de re!. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.4 3.5

C"ntin#t#ri$e %nva&arii

Nr. "re

Peri"ada O '.

1.

SEMESTRUL I Organizarea textului scris. Scrierea caligrafic A!ezarea c"rect #n $agina caietului% $lasarea titlului& f"l"sirea alineatel"r. 'extul narati( A!ezarea c"rect #n $agin a textului #n (ersuri 'ranscrieri. C"$ieri Cu()ntul. Sila*a. +es$artirea #n sila*e Sunetul !i litera.,"cale !i c"ns"ane Cu(inte cu #n-eles ase. n t"r Cu(inte cu #nteles "$us /tilizarea se.nel"r 0e $unctua-ie

!"

!# I$ % &'I$

2.

COALA

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.3 3.1 3.4 3.5 3.4 4.1

#ectur$% )P"ve'te * Pr"'tia "+enea'c,-. 0e 1"n Creang 2 !# Cartea. 5le.entele c".$"nente ale c r-ii. A!ezarea textului #n $agin . Cu$rinsul 6actualizare7 'i$uri 0e litere 0e ti$ar C".unicarea "ral . C".$"nentele c".unic rii "rale C".unicarea n"n(er*al C".unicarea $rin i.agini +ial"gul. 8"r.ule 0e $rezentare& $er.isiune& s"licitare. Te/te0'#1"rt: .Sc"a$a din P"n"are.20u$a Cezar 9etrescu .P"ve'tea #nei carti. .D"+n#3Tranda!ir.20u$a :.Sa0"(eanu #ectur$% )S1ai+a 4+ei$"r. 0e 1"an Sla(ici2 )Cinci 15ni.2 0e 1"n Creang 2 Reca$itulare 5(aluare 9r"$"zitia. +eli.itarea cu(intel"r #n $r"$"zi-ie Se.nele 0e $unctua-ie.1nt"narea $r"$"zi-iil"r Cu()ntul. Sila*a. +es$ r-irea #n sila*e Sunetul !i litera. ,"cale !i c"ns"ane Cu(inte cu #n-eles ase. n t"r Cu(inte cu #n-eles "$us Te/te0'#1"rt: .P#i'"rii.2 d#1a 5.;arleanu .Ce te $e6eni()& 0e :. 5.inescu )Ca'a 1a1#'ii)& 0u$a '.C"nstantinescu Lectur* + )L#1#$ 1"c,it. 0e Ant"n 9ann2 .C"dr#$e2 M,ria0ta)2 0e :. 5.inescu Reca$itulare 5(aluare
!#

&#.I$!' $

3.

TOAMNA

1.2 1.3 1.5 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4 4.1 4.5 4.3

!# $ % ,!.$