Sunteți pe pagina 1din 4

coala Naional de Studii Politice i Administrative Facultatea de Comunicare i Relaii Publice

REFERAT Lucian Blaga - Principalele ori onturi temporale ale incon!tientului

Lic Valentina-Adriana Anul I, Seria I, Grupa 4

coala Naional de Studii Politice i Administrative Facultatea de Comunicare i Relaii Publice Cerin"# Redactea un re$erat de dou pagini care s rspund la %ntrebarea# "Care sunt principalele orizonturi temporale ale incontientului?" Psi&icul uman $unc"ionea ' %n mare' cu o parte con!tient cu a(utorul creia se pot reali a pun"i de rela"ionare %ntre ceea ce se petrece %n interiorul nostru din toate punctele de vedere cu ceea ce %nseamn lumea %ncon(urtoare) Se cuno!te $aptul c partea cu a(utorul creia noi g*ndim' sim"im' au im' iubim' vorbim' partea care ne arat $aptul c noi de"inem ra"iune !i sentimente se nume!te con!tiin") +ns %na$ar de aceasta' mai e,ist o parte care nu se $ace aproape niciodat va ut' o parte pe care nu prea o gsim la supra$a" !i de aceea aceasta a $ost numit incon!tient) Lucian Blaga %ncearc %n -Trilogia culturii. s $ormule e o -teorie e,plicativ. dup cum acesta singur marturise!te) Cu originile stabilite %n $enomenele originare grece!ti' p*n la teoriile curente ale epocii sale cu ba ele $ormulate de /ant' Niet sc&e' Simmel' Frobenius' Spengler sau Alois Riegel' autori cita"i !i comenta"i de ctre Blaga)0123) Esen"a stilului cultural %n vi iunea lui Blaga are ca punct de plecare categoriile incon!tientului' numite de ctre acesta -abisale.) Aparent' acestea corespund structurilor similare ale cunoa!terii con!tiente' %ns sunt pre entate !i structurate de ctre Blaga %ntr-o manier nou $a" de cele precedente' cpt*nd ast$el !i semni$ica"ii di$erite) +nc de la %nceput Blaga separ $unc"iile con!tientului de cele ale incon!tientului) Pentru incon!tient spa"iul !i timpul se conturea %ntr-un mod diversi$icat' iar pentru con!tiin"' spa"iul !i timpul sunt cele propuse de ctre Ne4ton !i acceptate !i de ctre Blaga) S nu uitm !i de personan"' cea care $ace legtura dintre con!tient !i incon!tient' care se mani$est !i se impune %n incon!tient' $oarte rar c*nd %!i pune amprenta pe con!tient) 5ri ontul spa"ial 6in$init' la in i7 spa"iul bolt' la &ami"i' spa"iul plan' la ru!i' alveolar la c&ine i !i mioritic' la rom*ni etc)8' ori ontul temporal 6timpul-&avu ' timpul-cascad !i timpul-$luviu8' accentul a,iologic 6a$irmativ sau negativ8' atitudinea 6anabasic' catabasic sau neutr8' n uin"a $ormativ 6individual' tipic sau sti&ial8 sunt $actori alctuiesc -matricea stilistic. %n opinia lui Blaga)

coala Naional de Studii Politice i Administrative Facultatea de Comunicare i Relaii Publice -9atricea stilistic. este cea care alctuie!te structura !i con$igura"ia unui stil' cu preci area' blagian c' ace!tia sunt e,clusiv $actorii principali' %n (urul crora gravitea o mul"ime de sateli"i' de importan" secundar) Lucian Blaga propune trei varia"ii posibile cu privire la principalele ori onturi temporale ale incon!tientului si anume# -Timpul-&avu ). ' -Timpul-cascad). !i -Timpul-$luviu.) +n timpul &avu vi iunea noastr incon!tient este orientat ctre viitor' pre entul !i trecutul po i"ion*ndu-se pe plan secundar) Timpul cascad este repre entativ pentru persoanele care triesc %n permanen" %n trecut !i sunt in$luen"a"i de acesta %n privin"a deci iilor pe care le desv*r!esc' pre entul !i viitorul sunt o degradare a celui care a $ost glorios c*ndva) :ar timpul $luviu este perceput ca $iind timpul permanent al pre entului' participarea noastr la scurgerea timpului se $ace dec*t aici !i acum' %mpreun cu timpul) +n esen" -Trilogia culturii;' cu cele trei pr"i compondente -5ri ont !i stil;' -Spa"iul mioritic; !i -<ene a meta$orei repre int o oper estetic cu valoare care situea pentru prima dat omul %n ori ontul misterului) Ele sunt dovada vie c Blaga nu a vrut' scriind $iloso$ie' doar s scrie $rumos' ci' cum %nsu!i mrturisea -am scris $r a compromite g*ndul %nsu!i;

Surse internet: 1) ttp:!!"""#sa$ulescu-md#ro!documente!lim%a&ul'()inconstientului!cap*lim%a&ul'()inconstientului# tml =) ttp:!!"""#art-emis#ro!analize!4+,-timpul-in--andirea-.iloso.ica-%la-iana-*# tml

+#

ttp:!!"""#sa$ulescu-md#ro!documente!%la-a!cap/# tml

coala Naional de Studii Politice i Administrative Facultatea de Comunicare i Relaii Publice 0i%lo-ra.ie: 1) Abstracie i intropatie, Ed) >nivers' Bucure!ti' 1?@A =) A$orisme B Lucian Blaga 7 te,t stabilit si %ngri(it de 9onica 9anu 2) L) Blaga' Trilogia Culturii' Editura pentru Literatur >niversal' Bucure!tiC1?D? E) L) Blaga'01?2F3' Sc&i"a unei autopre entri $iloso$ice' +n # Al) Surdu' Goca"ii $iloso$ice H) L) Blaga 01?2H3' 1??H' 5ri ont !i stil' Ed) Iumanitas'Bucure!ti D) L) Blaga' Jespre g*ndirea magica' Fundatia Regala pentru Literatura si Arta' 1?E1' Bucuresti @) Lucian Blaga. Filosofia prin metafore, A)B)Romnia' Buc) =AAA F) Blaga' Jespre constiinta $iloso$ica' Facla' Craiova 1?@E ?) Jic"ionarul operelor $iloso$ice rom*ne!ti' 01??@3' ve i # :lie 9) Pintea' Trilogia culturii' p)=HH 1A) Jr%mba 5vidiu' Filoso$ia lui Blaga' E,celsior-9ulti Press' 1?HH 11) Jespina Petecel T&eodoru' De la mimezis la arhetip, Ed) 9u icala' =AA2 1=) Filosofia prin metafore, AB Romnia' =AAA' p) HF 12) Leonard <avriliu' :nconstientul in vi iunea lui Lucian Blaga' Editura# :R: Anul aparitiei# 1??@ 1E) <ogoneata' Nicolae Panta i' Curente si orientari %n istoria $ilo o$iei rom*nesti' Bucuresti' Editura Academiei R)S)Rom*nia' 1?D@ 1H) :anosi' :on' -5pere $iloso$ice rom*ne!ti.' Editua Iumanitas' Bucure!ti 1??@ 1D) :mmanuel /ant' Critica raiunii pure, Ed) Ktiin"i$ic' Bucure!ti' 1?D?' :ntroducere :G' Despre diferena dintre judec ile analitice i judec ile sintetice. 1@) C) Noica' 1??D' Sentimentul rom*nesc al $iin"ei' Ed) Iumanitas' Bucure!ti 1F) <)Savulescu' Lucian Blaga $iloso$ia prin meta$ore' Colectia -Focul vesnic viu.' Bucuresti' =AAA 1?) Gatamaniuc' J)' -Lucian Blaga.' Editura Ktiin"i$ic !i Enciclopedic' Bucure!ti 1?@@ =A) Teodor Gidam' =AA?' 5riginalitatea g*ndirii blagiene %n peisa(ul $iloso$ic contemporan' Ed) Jetectiv' Bucure!ti