Caracterizarea lui Pietro Gralla personaj princpal, complex personaj modern drama de idei „Act Venețian” de Camil Petrescu

Camil Petrescu (1894-1957) este un mare scriitor psihologic român cu o fixație analitică. El și-a petrecut iața concep!nd personaje complexe, frăm!ntate de idealuri și "nsetate de a#solut, intelectuali trăind "ntr-un uni ers al ideilor pure, imposi#il de aplicat "n realitate și perfect irele ante at!t pentru spectator c!t și pentru condiția umană și teatru "n $eneral, constituind cea mai no#ilă și mai intelectuală pierdere de reme din istoria literaturii rom!nești. Creația camil petresciană repre%intă un punct de cotitură "n literatura și arta rom!nești, mai precis momentul exact "n care intelectualul român "n ață lim#a france%ă și scrie literatură franțu%ească pe "nțelesul tuturor. &ar pastișa nu este lipsită de un pitoresc specific local. Dramele sentimentale alambicate, impro#a#ile și complet rupte de de% oltarea reală a relațiilor umane, precum și do$matica lipsă a unei conclu%ii pertinente sunt o frumoasă sinteză modernă a sentimentului rom!nesc al ființei ilustrat "n nemuritoarea #aladă 'iorița, "mpin$!nd fatalismul inutil dar esteti%ant "n literatura contemporană. (pecul!nd fenomenul turnului de fildeș, )amil *etrescu pune #a%ele deri%oriului "n Academia Română. +dată cu el, literatura și filosofia se transformă din instituții dedicate societății "n cercuri ermetice dedicate epatării "n cadru or$ani%at . ,ipsa de idei, de procedură și de experiență, precum și necunoașterea scopului structural al artelor și al științelor au dus la prețio%itate, de%infomare, o#scurantism, auto$ratificare, manipulare și diletantism, i% oarele din care "și tra$e se a modernitatea românească. +dată cu )amil *etrescu, literatura și filosofia sunt deturnate pentru a ar$umenta științific frustrările și complexările personale ale autorului, cu efecte i%i#ile p!nă "n %iua de %i. &atorită lui, intelectualul român de ine cel mai deștept dintre proștii care nu știu unde e -ranța. (arcina deturnării literaturii se face doar sistemic. )amil *etrescu "și sprijină i%iunea pe numeroase opere, a căror intertextualitate concepe sistemul uni ersului său literar. &e reme ce i%iunea sa este simplistă, majoritatea scrierilor sale sunt intersc.im#a#ile și uni oce, at!t "n teatru, c!t și "n roman, nuvelă, proletkult sau teorie , asemenea majorității personajelor, concepute după o fra%ă rostită "n tinerețe și create "n funcție de aceasta p!nă la moartea autorului, "n ciuda demontării lor "ncă pe parcursul ieții cestuia. /or#im de un sistem filosofic și literar #a%at pe cantitatea elementelor sale. &in această cantitate face parte și piesa de teatru Act sale. enețian, dimpreună cu personajele

Pietro Gralla este pesonajul principal al dramei moderne de idei Act enețian de )amil *etrescu. &e reme ce or#im despe un gen literar comple!, *ietro 0ralla nu este un personaj po%iti sau ne$ati , ci complexat, făc!nd parte din nuanțele de super-cenușiu care colorea%ă uni ersul dramatic camilpetrescian.

dar analitic și lucid "n iața personală. $ura mare.otăr!t ca moartea "nsăși. -iind un personaj de teatru modern.olo$ică2 34n #ăr#at ca de 45-45 de ani. nu-l mai recunoști.3 . fapt care a fi contra%is pe "ntre$ parcursul piesei. el nu tre#uie să facă nimic pentru a-și demonstra superioritatea. *ietro 0ralla pare a fi atins !rsta "nțelepciunii .icește "n el o fier#ere interioară fără e$al3. 4n mare critic literar anonim susține că 3portretul etic al prota$onistului reiese indirect din trăirile interioare și %#uciumul sufletesc. precum și semnele fi%ice ale tul#urării #ipolare2 3cu o pri ire de oțel și o expresie "nfricoșătoare care parali%ea%ă pe ad ersar.olo$ia și erorile sale de construcție. *ietro 0ralla este diletant și delăsător profesional. pe care. toate aceste modalități "nscriindu-se "n formula artistică de construire a personajului modern3. nas puternic. care pentru neinițiați pare o lipsă de caracter sau de eridicitate psi. *ietro 0ralla #ntruchipează omul superior. o a manifesta p!nă la ieșirea din scenă. reliefate prin anali%a psi.iat de soție. este suficient ca aceasta să fie proclamată de către autor și comentariile literare. El "și soluționea%ă conflictul interior or#ind incoerent și părăsind scena.. &e altfel. intelectuală a unei re iste de culturism pentru #ăr#ați. $est prin care introduce nu doar anticalofilismul. ci și insipidul "n canonul conceperii personajelor dramatice. &rama lui se naște din neconcordanța dintre "ncercările autorului de a ni-l oferi ca model arhetipal și repulsia $enerală pe care o st!rnește prin ideile. el "și . numită Acme la $reci și pe care inter#elicii o numeau #ătr!nețe. 1cesta ne "nfățișea%ă un #ăr#at prudent și calculat. ner o%itate #ăr#ătească. dar se $. :njun$. lipsită de conținut și semnificație. impulsi 3. *ietro 0ralla este caracteri%at direct de către autor la "nceputul primului act.. portretul lui *ietro 0ralla este o ariantă descriptivă. 1parent este foarte calm și ec. c.ili#rat. suprado%ă de testosteron fiind foarte prețuită "n comuna inter#elică. foarte exactă și potri ită protagonistului. psi.. "nșelat de ne astă și șomer.*ietro 0ralla este un persona" #nsetat de absolut.inuit de incertitudini și de carențele umanității. -iindcă studiourile de foto$rafie erau puține la 6ucurești și cu totul a#sente "n eneția secolului $ %%%. el c. "nalt.. altern!nd-o cu cri%e de iolență și ce a ce #ănuim a fi epilepsie. o descriere esteti%antă. asemeni multor calități și ino ații ale piesei 81ct /enețian9. vite"ia lui răm!ne răm!ne declarati ă. deoarece conflictul este interior și se manifestă extern prin țipete de diferite intensități și acte de iolență inutil de justificat. a em parte și de un portret descris de către 7icola. al comandantului renumit și al strategului neegalat cu realitatea ratatului profesional. Comple!itatea lui este redată de armonia cu care "m#ină simultan caracterul intelectualului superior. "nsă de o săl#ăticie ecină cu crimele ce ră%#oi "n timpul #ătăliei 3dar c!nd lupta a "nceput. Arhetipal intelectualului inter#elic din Republica enețiană.iar nu face nimic. Portretul său fizic este su$esti pentru trăsăturile lui morale2 $ura mare este principala sa trăsătură de caracter. &eși comportamentul lui *ietro este compulsi și melodramatic. 1semenea tuturor personajelor dramatice camil petresciene. *e l!n$ă caracterizarea directă făcută de către autor. 1ceasta se datorea%ă "n mare măsură co !rșitoarei și contradictoriei sale complexități.olo$ică a stărilor trăite "n profun%ime de intelectualul "nsetat de a#solut. e .

. =mpro#a#ilitatea și irele anța conceptului sunt din plin compensate prin sinonimie. un su#iect de ma$istrală importanță pentru anii <5.. incapa#ili de a produce literatură rele antă la ni el uni ersal. iar *ietro 0ralla se "ntrece pe sine "n a oferi c!t mai multe și mai reformulate ersiuni ale acestuia. mă trudesc cu "ntrea$a mașinărie. ai cunoscut mai #ine meandrele caracterului femeiesc.ei#nit% a fost un filosof și matematician din secolul 17. folosind procedee literare noi. . Aristotel sau %sus Christos.. Alta nu este o persoană reală. =nterpretarea matematicianului care a inspirat fractalii răm!ne "nsă mediocră. -enomenul se propa$ă. așa cum "i mărturisește lui Cellino2 3:n orice ca%.. iar teoria respinsă a monadelor de enind un pitoresc pretext de epatare. *ietro 0ralla. să ăd cum a fost cu putință o asemenea "nt!mplare de necre%ut3. Absolutul #n iubire este ilustrat de teoria lui 'eibnitz pri ind monadele. >. al cărui unic scop este $ratificarea ps. este ar. mecanic. 1cest pasaj ne ilustrea%ă cu acuratețe ideea iubirii absolute "n uni ersul literar camil petrescian. de reme ce *ietro 0ralla. ai a ut o edere clară. cu care interacționea%ă emoțional "ntr-o comunicare tot mai aprofundată. *ietro 0ralla. 1ici.. se justifică literar nu prin aloarea i%iunii proprii. . *ietro 0ralla "nțele$e dra$ostea nu ca pe o formă de comunicare profundă "ntre două persoane.. nu merita. am ales-o. scriitorii inter#elici. societatea și cit!nd cea mai $roasă carte din 6i#liotaca )entrală 4ni ersitară. ocolind cu $rație pro#leme artificiale precum etica. prin care am!ndoi să se cunoască și să se #ucure reciproc de existența celuilalt. foarte la modă "n perioada inter#elică #ucureșteană.. )rgoliul nemăsurat al lui *ietro 0ralla "l face să respin$ă ima$inea ridicolă a soțului "ncornorat. autorul psi.. femeia pe care eu.i. at!t pentru autor. Pastișa literară cu influențe platonice se "nscrie "n canonul remii. El o aprecia%ă "n mod matematic.anali%ea%ă un aparat electrocasnic. &espre femei și despre iu#ire. politica. ci un o#iect dedicat mastur#ării emoționale. dar marea sa dramă nu este că l-a "nșelat Alta. să ăd care sunt rotițele rupte. printre care și )amil *etrescu.? 1sta nu m-a "mpiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care ținea cu orice preț să-ți dea lecții.. )amil *etrescu transformă #ătaia domestică #anală a omului de r!nd "ntr-o tra$edie a intelectualului "n%estrat cu o pesonalitate plenară. -olosind introspecția conflictului interior și observarea stărilor psihologice.etipul omului iluminist care "ncearcă să pună "n .olo$ică a lui 0ralla. ci ca el "nsuși s-a "nșelat asupra ei. cu c!t este mai $rosolan inspirată o lucrare de marii clasici precum Platon. &edus de iluzia iubirii absolute. )amil *etrescu ne redă esențialul conceptului iu#irii. (ilosofia românească a "nceputului de secol reușește prin această trimitere să anule%e <55 de ani de de% oltare europeană. o ilu%ie a existenței umane care l-a sedus pe )amil *etrescu. ci prin importanța celui pastișat. pentru literatura rom!nească și pentru societatea contemporană "n $eneral. El consideră că soția lui este o unitate metafizică a universului. ca #un cunoscător. conform interpretării sale proprii. sim#ol al pro$resului uman "n perioada inter#elică2 3acum desfac totul. asemenea monadei lui 'eibnitz. Drama de idei 81ct /enețian9 are ca temă principală motivul iubirii absolute.3 . strecurat "n discursul alter*egoului său *ietro 0ralla. 1stfel.. *entru *ietro. cu at!t este mai $reu de contestat. o mai justă "nțele$ere a realului. printre multele precedente pe care le sta#ilește "n literatura rom!nă."ntoarce pe toate fațetele situția. este un personaj plat și ireal.opatolo$ie.. demonstr!ndu-și astfel "nclinația spre autism și psi.. ci ca pe un prăjitor de p!ine.ei#nit% de enind un conta#il al iubirii universale. "n ciuda "ncercărilor autorului și ale istoricilor literaturii rom!ne. c!t și pentru personajul principal.

&e menționat este că *ietro 0ralla este un alter e$o al autorului.ietzsche. autorul se putea "nscrie "n ta#ăra c!ști$ătoare datorită acestei pitorești și tradiționale am#i$uități. pentru a cita un urmaș al lui 'eibnitz. 1stfel. 1ceeași i%iune primiti ă face ca. . precum și incapacitatea autorului de a o depăși. cel al sentimentului mioritic al ființei . *ietro face apel la un tineret sănătos ca ori$ine și constituție. con eniențe . nedemni de iață sau. de reme ce nu searată capa#il să respecte unitatea psi. re#el.p. indiferent care ar$ument pentru ucidere ar fi triumfat. norme sociale. #ăr#at ade ărat și c. odată ce nu poate percepe conținutul etic al omului datorită premiselor false pe care "și construiește rațiomentul pur formal.-ist A apoi "n mod isteric. demnă de milă. culti !nd și propa$!nd idei de mult fumate "n plin secol <5. venețienii decă%uți.emarea unică. 1l treilea element. de conținutul etic al omului. muncitorești a lui *ietro 0ralla A fost scla .osomatică a persoanei asumată de la .practică platonismul și este surprins că eșuea%ă. dar cate$oric. eine grausame Jugend. 1ceste viziuni.ea%ă o frumoasă și foarte prudentă "mpletitură "ntre două i%iuni totalitare anta$onice la modă "n perioada "n care )amil *etrescu a rescris piesa 81ct /enețian9. 1lternarea de ar$umente de tip social și $enetic pentru c.ide%e pe enețieni. un rățoi $ătit. &ar acest fapt nu se datorea%ă at!t diletantismului. 1cestea sunt menite și să ne demonstre%e că autorul cunoaște secolul 18 de parcă ar trăi "ncă "n el. un mare idealist și dema$o$ incapa#il să ia atitudine și să acțione%e odată create premisele ( e%i lo itura de stat pre$ătită de )ellino) și pur și simplu o persoană incapa#ilă să . precum și a unor cunoștințe și idei de mult depășite "n afara insulei de latinitate. susținută prin ornamente textuale irele ante pentru structură.iteratura lui )amil *etrescu nu tre#uie să fie pe "nțelesul tuturor. să respin$ă ființa "n totalitate ( Cellino este un ierme. diformi. *reocuparea sa pentru esența și refuzul total al formelor denotă o prețioasă repliere "n filosofia medie ală. menită să con in$ă prin forță acolo unde al$oritmul eșuea%ă. &e altfel. demonstr!nd lipsa a priori de conținut a raționamentului. un soț incapa#il să facă față realității că soția lui nu "l iu#ește și nu "l "nțele$e. #ăiat din popor cu "naltă conștiință socială este introdus mai "nt!i su#til prin descrierea ori$inii sănătoase. c!t unei "ncercări nai e de auto$ratificare printr-o formă epatantă de didactism. omul nou și sentimentul românesc al ființei. "l transformă pe *ietro 0ralla dintr-o fi$ură tra$ică.a. nici măcar al celor din domeniu. osteoporotici. susținute de o iolență disproporționată "ndreptată nu doar spre celelalte personaje. inferiori $enetic. "ntr-o sinte%ă locală "ntre -ebermensch-ul lui . :n ciuda "ncercărilor eșuate de a con in$e cititorul de măreața carieră a lui 0ralla. dar tre#uie "ndoctrinați2 eneția este putredă. +nsetat de absolut sau a#solutist.ean ne apare "ntr-o formă nai ă. pentru cei ce nu "nțele$ su#tilitățile. nepotrivirea procustiană a lui *ietro 0rallase naște din eșecul de a "nțele$e raportul sintetic "ntre formă și substanță. -ebermensch-ul niet%sc. sau toată filosofia construită "n jurul omului. de$enerați. este redat prin frumoasa și "ndelun$ata expunere de idei fără reun scop real și fără reo conclu%ie. fiind total de%interesat de aparențe. corupți. ci și spre e entualii contestatari. *ietro 0ralla este preocupat de esență. sintetică la $enocid marc. precum enumerarea unor personaje din secolul @/=== foarte importante și apreciate "n perioada inter#elică. )mul nou. o lepădătură . iar Alta ar tre#ui să fie fără slă#iciuni). care să "i lic.oetius "ncoace. neatent citită. autorul recur$e la modul de expunere al #ulei de săpun pentru a ne oferi un ratat pofesional incapa#il să "și facă datoria "ntr-un moment crucial. unlebenswert. pirat. "n cadrul structurii dramatice. #un simț sau raportul elementar cau%ă-efect.

din care cau%ă se autodisprețuiește. alături de alți #ăr#ați. printre care enumerăm cri%a de ner i.etipul țăranului complexat de propria neci%elare. repre%entati pentru i%iunea literară. dar unic "n literatura uni ersală a introdus modul de expunere al Bama$otc. *entru 0ralla. un 8uriaș taciturn9 care. nefericirea lui 0ralla este pro ocată de faptul că de enise un om de r!nd. 1cest exemplu o#scur. 1cest raport creea%ă un nou paradox procustian "n caracterul unidimensionalal lui 0ralla. "n care irtuți masculine. alături de teoriile rasiale. persona"ul principal al dramei 8Act enețian0 este un personaj complex și no ator. secolul feminin este moti ul inadpatării intelectuale. &ar o pri ire aprofundată ne oferă o i%iune at!t ontologică. căut!nd maxime demonstra#ile și uni ersal ala#ile. at!ta dramă9 (trăin. :n conclu%ie. pentru 8arsura soarelui de /alta9. e 8frumos ca un cal arăpesc9 și 8mirose a ier#uri marine9.a prima edere. filo%ofică și personală a lui )amil *etrescu. . )amil *etrescu. socialismul științific și frenolo$ie au dus la "m#o$ățirea ieții culturale rom!nești și europene. cel mai inteli$ent om din eneția după caracteri%area directă și ar. iar miso$inismul științific. reacție umană intensă. asemenea majorității #ăr#aților nesi$uri și alter-e$o-urilor lor . o pornocrație asemănătoare/eneției.idea%ă numeroase personaje camil petresciene. lansea%ă un soliloc iu "n care "și ar$umentea%ă științific temerile și frustrările sexuale. fără imixtiunea femininului 9. .se autoevalueze și să se accepte. prin ocea alter*egoului său. hipersensibilă de natură superioară și principiu de viață după care se $. mai dornică să o ștear$ă itejește de pe scenă ca oamenii superiori dec!t să "și re%ol e pro#lemele. asemănătoare )mului revoltat al lui Albert Camus2 nefericirea lui *ietro 0ralla are ca moti conștienti%area faptului că este un personaj de du%ină. printre care . eroul nu admite dec!t o dra$oste desă !rșită. asasinatul și ră%#oiul sunt mar$inali%ate. un conflict interior sfâșietor pentru cei ce pri esc sau citesc piesa. să se emancipe%e și să "i refu%e a ansurile. cum afirmă %on artic. *ietro 0ralla și piesa 81ct /enețian9 fac parte din fundamentul pe care se construiește literatura rom!nă "n forma pe care o edem a%i și sunt moti ul pentru care o studiem și apreciem "n maniera contemporană.icola. secolul @@ s-a remasculini%at. )u ajutorul personajelor precum Pietro Gralla și al autorilor precum Camil Petrescu. el fiind prins "ntre tipul intelectualului mereu lucid. eșu!nd răsunător "n a-și "ndeplini traseul sta#ilit "n actul = și "n caracteri%are. conform maximei 8c!tă luciditate. c!t și e!istențialistă. El este primul personaj literar care se re oltă "mpotri a autorului care l-a scris. dornic să distru$ă rafinamentul pe care nu "l poate "nțele$e. :n final. &ecolul feminin este alter-e$o-ul secolului @@. 8și de acest secol feminin. )omandant lucid și responsabil. loilitatea lui le$endară se re$ăsește "n ușurința cu care se contra%ice și recur$e la scandal pentru a da ina pe alții pentru propriul eșec. mai ales că se considerase "ntotdeauna un #ăr#at puternic si intransi$ent.i-ului "n literatura proastă de pretutindeni. fapt pentru care or#im de un secol decă%ut. *ietro 0ralla. "n care femeile au ajuns să citească. de%#răcat. "n inflexi#ilitatea-intan$i#ilă. a părăsi /eneția pentru 8aerul tare al mării9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful