Caracterizarea lui Pietro Gralla personaj princpal, complex personaj modern drama de idei „Act Venețian” de Camil Petrescu

Camil Petrescu (1894-1957) este un mare scriitor psihologic român cu o fixație analitică. El și-a petrecut iața concep!nd personaje complexe, frăm!ntate de idealuri și "nsetate de a#solut, intelectuali trăind "ntr-un uni ers al ideilor pure, imposi#il de aplicat "n realitate și perfect irele ante at!t pentru spectator c!t și pentru condiția umană și teatru "n $eneral, constituind cea mai no#ilă și mai intelectuală pierdere de reme din istoria literaturii rom!nești. Creația camil petresciană repre%intă un punct de cotitură "n literatura și arta rom!nești, mai precis momentul exact "n care intelectualul român "n ață lim#a france%ă și scrie literatură franțu%ească pe "nțelesul tuturor. &ar pastișa nu este lipsită de un pitoresc specific local. Dramele sentimentale alambicate, impro#a#ile și complet rupte de de% oltarea reală a relațiilor umane, precum și do$matica lipsă a unei conclu%ii pertinente sunt o frumoasă sinteză modernă a sentimentului rom!nesc al ființei ilustrat "n nemuritoarea #aladă 'iorița, "mpin$!nd fatalismul inutil dar esteti%ant "n literatura contemporană. (pecul!nd fenomenul turnului de fildeș, )amil *etrescu pune #a%ele deri%oriului "n Academia Română. +dată cu el, literatura și filosofia se transformă din instituții dedicate societății "n cercuri ermetice dedicate epatării "n cadru or$ani%at . ,ipsa de idei, de procedură și de experiență, precum și necunoașterea scopului structural al artelor și al științelor au dus la prețio%itate, de%infomare, o#scurantism, auto$ratificare, manipulare și diletantism, i% oarele din care "și tra$e se a modernitatea românească. +dată cu )amil *etrescu, literatura și filosofia sunt deturnate pentru a ar$umenta științific frustrările și complexările personale ale autorului, cu efecte i%i#ile p!nă "n %iua de %i. &atorită lui, intelectualul român de ine cel mai deștept dintre proștii care nu știu unde e -ranța. (arcina deturnării literaturii se face doar sistemic. )amil *etrescu "și sprijină i%iunea pe numeroase opere, a căror intertextualitate concepe sistemul uni ersului său literar. &e reme ce i%iunea sa este simplistă, majoritatea scrierilor sale sunt intersc.im#a#ile și uni oce, at!t "n teatru, c!t și "n roman, nuvelă, proletkult sau teorie , asemenea majorității personajelor, concepute după o fra%ă rostită "n tinerețe și create "n funcție de aceasta p!nă la moartea autorului, "n ciuda demontării lor "ncă pe parcursul ieții cestuia. /or#im de un sistem filosofic și literar #a%at pe cantitatea elementelor sale. &in această cantitate face parte și piesa de teatru Act sale. enețian, dimpreună cu personajele

Pietro Gralla este pesonajul principal al dramei moderne de idei Act enețian de )amil *etrescu. &e reme ce or#im despe un gen literar comple!, *ietro 0ralla nu este un personaj po%iti sau ne$ati , ci complexat, făc!nd parte din nuanțele de super-cenușiu care colorea%ă uni ersul dramatic camilpetrescian.

otăr!t ca moartea "nsăși. foarte exactă și potri ită protagonistului.olo$ia și erorile sale de construcție. :njun$. a em parte și de un portret descris de către 7icola. *ietro 0ralla este diletant și delăsător profesional. 1cesta ne "nfățișea%ă un #ăr#at prudent și calculat. e .inuit de incertitudini și de carențele umanității. suprado%ă de testosteron fiind foarte prețuită "n comuna inter#elică. 1semenea tuturor personajelor dramatice camil petresciene. precum și semnele fi%ice ale tul#urării #ipolare2 3cu o pri ire de oțel și o expresie "nfricoșătoare care parali%ea%ă pe ad ersar. care pentru neinițiați pare o lipsă de caracter sau de eridicitate psi. *ietro 0ralla este caracteri%at direct de către autor la "nceputul primului act.olo$ică a stărilor trăite "n profun%ime de intelectualul "nsetat de a#solut. dar se $.. reliefate prin anali%a psi. este suficient ca aceasta să fie proclamată de către autor și comentariile literare.icește "n el o fier#ere interioară fără e$al3. Arhetipal intelectualului inter#elic din Republica enețiană. nas puternic. numită Acme la $reci și pe care inter#elicii o numeau #ătr!nețe.olo$ică2 34n #ăr#at ca de 45-45 de ani. fapt care a fi contra%is pe "ntre$ parcursul piesei. asemeni multor calități și ino ații ale piesei 81ct /enețian9.ili#rat. $ura mare. o descriere esteti%antă. deoarece conflictul este interior și se manifestă extern prin țipete de diferite intensități și acte de iolență inutil de justificat. altern!nd-o cu cri%e de iolență și ce a ce #ănuim a fi epilepsie. intelectuală a unei re iste de culturism pentru #ăr#ați. &eși comportamentul lui *ietro este compulsi și melodramatic.. *e l!n$ă caracterizarea directă făcută de către autor. el c. Portretul său fizic este su$esti pentru trăsăturile lui morale2 $ura mare este principala sa trăsătură de caracter. &e altfel. *ietro 0ralla #ntruchipează omul superior. $est prin care introduce nu doar anticalofilismul. -iindcă studiourile de foto$rafie erau puține la 6ucurești și cu totul a#sente "n eneția secolului $ %%%. impulsi 3.iar nu face nimic.. "nsă de o săl#ăticie ecină cu crimele ce ră%#oi "n timpul #ătăliei 3dar c!nd lupta a "nceput. el nu tre#uie să facă nimic pentru a-și demonstra superioritatea. 1ceasta se datorea%ă "n mare măsură co !rșitoarei și contradictoriei sale complexități. -iind un personaj de teatru modern. o a manifesta p!nă la ieșirea din scenă. al comandantului renumit și al strategului neegalat cu realitatea ratatului profesional.. 4n mare critic literar anonim susține că 3portretul etic al prota$onistului reiese indirect din trăirile interioare și %#uciumul sufletesc. "nșelat de ne astă și șomer. &rama lui se naște din neconcordanța dintre "ncercările autorului de a ni-l oferi ca model arhetipal și repulsia $enerală pe care o st!rnește prin ideile. "nalt. toate aceste modalități "nscriindu-se "n formula artistică de construire a personajului modern3. psi. ner o%itate #ăr#ătească. pe care. el "și . 1parent este foarte calm și ec.iat de soție. vite"ia lui răm!ne răm!ne declarati ă. El "și soluționea%ă conflictul interior or#ind incoerent și părăsind scena. *ietro 0ralla pare a fi atins !rsta "nțelepciunii .*ietro 0ralla este un persona" #nsetat de absolut. lipsită de conținut și semnificație. ci și insipidul "n canonul conceperii personajelor dramatice. dar analitic și lucid "n iața personală. c. nu-l mai recunoști.3 . Comple!itatea lui este redată de armonia cu care "m#ină simultan caracterul intelectualului superior. portretul lui *ietro 0ralla este o ariantă descriptivă.

strecurat "n discursul alter*egoului său *ietro 0ralla.. mecanic. foarte la modă "n perioada inter#elică #ucureșteană. Absolutul #n iubire este ilustrat de teoria lui 'eibnitz pri ind monadele. =mpro#a#ilitatea și irele anța conceptului sunt din plin compensate prin sinonimie. incapa#ili de a produce literatură rele antă la ni el uni ersal. cu care interacționea%ă emoțional "ntr-o comunicare tot mai aprofundată.i. "n ciuda "ncercărilor autorului și ale istoricilor literaturii rom!ne.olo$ică a lui 0ralla. . scriitorii inter#elici.. Drama de idei 81ct /enețian9 are ca temă principală motivul iubirii absolute. sim#ol al pro$resului uman "n perioada inter#elică2 3acum desfac totul. asemenea monadei lui 'eibnitz. El o aprecia%ă "n mod matematic.. este un personaj plat și ireal. *ietro 0ralla. *ietro 0ralla. folosind procedee literare noi. Aristotel sau %sus Christos. cu c!t este mai $rosolan inspirată o lucrare de marii clasici precum Platon. ci un o#iect dedicat mastur#ării emoționale. al cărui unic scop este $ratificarea ps. femeia pe care eu. mă trudesc cu "ntrea$a mașinărie. ai a ut o edere clară. este ar. ci ca el "nsuși s-a "nșelat asupra ei. dar marea sa dramă nu este că l-a "nșelat Alta. >. at!t pentru autor. printre multele precedente pe care le sta#ilește "n literatura rom!nă. așa cum "i mărturisește lui Cellino2 3:n orice ca%. 1stfel.3 ."ntoarce pe toate fațetele situția. societatea și cit!nd cea mai $roasă carte din 6i#liotaca )entrală 4ni ersitară. c!t și pentru personajul principal. &espre femei și despre iu#ire.opatolo$ie. am ales-o. o ilu%ie a existenței umane care l-a sedus pe )amil *etrescu.. -enomenul se propa$ă.. printre care și )amil *etrescu. conform interpretării sale proprii. prin care am!ndoi să se cunoască și să se #ucure reciproc de existența celuilalt. El consideră că soția lui este o unitate metafizică a universului.? 1sta nu m-a "mpiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care ținea cu orice preț să-ți dea lecții.... ci ca pe un prăjitor de p!ine. Alta nu este o persoană reală. )rgoliul nemăsurat al lui *ietro 0ralla "l face să respin$ă ima$inea ridicolă a soțului "ncornorat.. 1cest pasaj ne ilustrea%ă cu acuratețe ideea iubirii absolute "n uni ersul literar camil petrescian. ocolind cu $rație pro#leme artificiale precum etica. iar *ietro 0ralla se "ntrece pe sine "n a oferi c!t mai multe și mai reformulate ersiuni ale acestuia. o mai justă "nțele$ere a realului. să ăd cum a fost cu putință o asemenea "nt!mplare de necre%ut3. pentru literatura rom!nească și pentru societatea contemporană "n $eneral. *entru *ietro. Pastișa literară cu influențe platonice se "nscrie "n canonul remii. politica. de reme ce *ietro 0ralla. &edus de iluzia iubirii absolute. iar teoria respinsă a monadelor de enind un pitoresc pretext de epatare. )amil *etrescu transformă #ătaia domestică #anală a omului de r!nd "ntr-o tra$edie a intelectualului "n%estrat cu o pesonalitate plenară. nu merita.. )amil *etrescu ne redă esențialul conceptului iu#irii.anali%ea%ă un aparat electrocasnic. -olosind introspecția conflictului interior și observarea stărilor psihologice. ai cunoscut mai #ine meandrele caracterului femeiesc.. să ăd care sunt rotițele rupte. demonstr!ndu-și astfel "nclinația spre autism și psi. ca #un cunoscător. se justifică literar nu prin aloarea i%iunii proprii. .ei#nit% de enind un conta#il al iubirii universale. 1ici.. autorul psi. cu at!t este mai $reu de contestat. ci prin importanța celui pastișat. un su#iect de ma$istrală importanță pentru anii <5. (ilosofia românească a "nceputului de secol reușește prin această trimitere să anule%e <55 de ani de de% oltare europeană.ei#nit% a fost un filosof și matematician din secolul 17. =nterpretarea matematicianului care a inspirat fractalii răm!ne "nsă mediocră. *ietro 0ralla "nțele$e dra$ostea nu ca pe o formă de comunicare profundă "ntre două persoane.etipul omului iluminist care "ncearcă să pună "n .

muncitorești a lui *ietro 0ralla A fost scla . omul nou și sentimentul românesc al ființei.ide%e pe enețieni. nepotrivirea procustiană a lui *ietro 0rallase naște din eșecul de a "nțele$e raportul sintetic "ntre formă și substanță. indiferent care ar$ument pentru ucidere ar fi triumfat. #un simț sau raportul elementar cau%ă-efect. -ebermensch-ul niet%sc.p. odată ce nu poate percepe conținutul etic al omului datorită premiselor false pe care "și construiește rațiomentul pur formal. "ntr-o sinte%ă locală "ntre -ebermensch-ul lui . sintetică la $enocid marc. dar tre#uie "ndoctrinați2 eneția este putredă. )mul nou. dar cate$oric. menită să con in$ă prin forță acolo unde al$oritmul eșuea%ă. *ietro face apel la un tineret sănătos ca ori$ine și constituție. nedemni de iață sau. susținută prin ornamente textuale irele ante pentru structură. 1stfel. nici măcar al celor din domeniu. c!t unei "ncercări nai e de auto$ratificare printr-o formă epatantă de didactism. cel al sentimentului mioritic al ființei . &e menționat este că *ietro 0ralla este un alter e$o al autorului. con eniențe . demnă de milă. diformi.osomatică a persoanei asumată de la .a. de conținutul etic al omului. . un soț incapa#il să facă față realității că soția lui nu "l iu#ește și nu "l "nțele$e.iteratura lui )amil *etrescu nu tre#uie să fie pe "nțelesul tuturor.emarea unică. precum enumerarea unor personaje din secolul @/=== foarte importante și apreciate "n perioada inter#elică. pentru a cita un urmaș al lui 'eibnitz. corupți. 1ceste viziuni. *ietro 0ralla este preocupat de esență. "l transformă pe *ietro 0ralla dintr-o fi$ură tra$ică. :n ciuda "ncercărilor eșuate de a con in$e cititorul de măreața carieră a lui 0ralla. este redat prin frumoasa și "ndelun$ata expunere de idei fără reun scop real și fără reo conclu%ie. *reocuparea sa pentru esența și refuzul total al formelor denotă o prețioasă repliere "n filosofia medie ală. să respin$ă ființa "n totalitate ( Cellino este un ierme. care să "i lic. autorul recur$e la modul de expunere al #ulei de săpun pentru a ne oferi un ratat pofesional incapa#il să "și facă datoria "ntr-un moment crucial. sau toată filosofia construită "n jurul omului. precum și a unor cunoștințe și idei de mult depășite "n afara insulei de latinitate. +nsetat de absolut sau a#solutist. eine grausame Jugend. de$enerați. re#el. inferiori $enetic. pentru cei ce nu "nțele$ su#tilitățile.ean ne apare "ntr-o formă nai ă. pirat. iar Alta ar tre#ui să fie fără slă#iciuni). &e altfel. susținute de o iolență disproporționată "ndreptată nu doar spre celelalte personaje. 1cestea sunt menite și să ne demonstre%e că autorul cunoaște secolul 18 de parcă ar trăi "ncă "n el. #ăiat din popor cu "naltă conștiință socială este introdus mai "nt!i su#til prin descrierea ori$inii sănătoase. &ar acest fapt nu se datorea%ă at!t diletantismului.-ist A apoi "n mod isteric. culti !nd și propa$!nd idei de mult fumate "n plin secol <5. #ăr#at ade ărat și c. norme sociale. "n cadrul structurii dramatice. neatent citită. 1l treilea element.ietzsche. o lepădătură . 1lternarea de ar$umente de tip social și $enetic pentru c. autorul se putea "nscrie "n ta#ăra c!ști$ătoare datorită acestei pitorești și tradiționale am#i$uități. un rățoi $ătit. demonstr!nd lipsa a priori de conținut a raționamentului. venețienii decă%uți. precum și incapacitatea autorului de a o depăși.oetius "ncoace. un mare idealist și dema$o$ incapa#il să ia atitudine și să acțione%e odată create premisele ( e%i lo itura de stat pre$ătită de )ellino) și pur și simplu o persoană incapa#ilă să . fiind total de%interesat de aparențe.practică platonismul și este surprins că eșuea%ă. 1ceeași i%iune primiti ă face ca. unlebenswert. de reme ce nu searată capa#il să respecte unitatea psi. ci și spre e entualii contestatari. osteoporotici.ea%ă o frumoasă și foarte prudentă "mpletitură "ntre două i%iuni totalitare anta$onice la modă "n perioada "n care )amil *etrescu a rescris piesa 81ct /enețian9.

de%#răcat. cel mai inteli$ent om din eneția după caracteri%area directă și ar. repre%entati pentru i%iunea literară. alături de teoriile rasiale.idea%ă numeroase personaje camil petresciene. alături de alți #ăr#ați. *ietro 0ralla și piesa 81ct /enețian9 fac parte din fundamentul pe care se construiește literatura rom!nă "n forma pe care o edem a%i și sunt moti ul pentru care o studiem și apreciem "n maniera contemporană. "n care femeile au ajuns să citească. el fiind prins "ntre tipul intelectualului mereu lucid. conform maximei 8c!tă luciditate. secolul @@ s-a remasculini%at. e 8frumos ca un cal arăpesc9 și 8mirose a ier#uri marine9.icola. să se emancipe%e și să "i refu%e a ansurile. &ecolul feminin este alter-e$o-ul secolului @@. socialismul științific și frenolo$ie au dus la "m#o$ățirea ieții culturale rom!nești și europene. &ar o pri ire aprofundată ne oferă o i%iune at!t ontologică. *ietro 0ralla. un 8uriaș taciturn9 care. secolul feminin este moti ul inadpatării intelectuale. 1cest raport creea%ă un nou paradox procustian "n caracterul unidimensionalal lui 0ralla.a prima edere. asemănătoare )mului revoltat al lui Albert Camus2 nefericirea lui *ietro 0ralla are ca moti conștienti%area faptului că este un personaj de du%ină. fără imixtiunea femininului 9. El este primul personaj literar care se re oltă "mpotri a autorului care l-a scris.etipul țăranului complexat de propria neci%elare. nefericirea lui 0ralla este pro ocată de faptul că de enise un om de r!nd. căut!nd maxime demonstra#ile și uni ersal ala#ile. din care cau%ă se autodisprețuiește. printre care enumerăm cri%a de ner i. )omandant lucid și responsabil. "n inflexi#ilitatea-intan$i#ilă. c!t și e!istențialistă. fapt pentru care or#im de un secol decă%ut. asasinatul și ră%#oiul sunt mar$inali%ate. . cum afirmă %on artic. pentru 8arsura soarelui de /alta9. 8și de acest secol feminin. . hipersensibilă de natură superioară și principiu de viață după care se $. persona"ul principal al dramei 8Act enețian0 este un personaj complex și no ator. "n care irtuți masculine. )u ajutorul personajelor precum Pietro Gralla și al autorilor precum Camil Petrescu. eroul nu admite dec!t o dra$oste desă !rșită. at!ta dramă9 (trăin. prin ocea alter*egoului său. un conflict interior sfâșietor pentru cei ce pri esc sau citesc piesa. o pornocrație asemănătoare/eneției. :n final. )amil *etrescu. mai dornică să o ștear$ă itejește de pe scenă ca oamenii superiori dec!t să "și re%ol e pro#lemele. iar miso$inismul științific. *entru 0ralla. :n conclu%ie. eșu!nd răsunător "n a-și "ndeplini traseul sta#ilit "n actul = și "n caracteri%are.i-ului "n literatura proastă de pretutindeni. loilitatea lui le$endară se re$ăsește "n ușurința cu care se contra%ice și recur$e la scandal pentru a da ina pe alții pentru propriul eșec. asemenea majorității #ăr#aților nesi$uri și alter-e$o-urilor lor . 1cest exemplu o#scur. printre care . filo%ofică și personală a lui )amil *etrescu.se autoevalueze și să se accepte. mai ales că se considerase "ntotdeauna un #ăr#at puternic si intransi$ent. reacție umană intensă. dar unic "n literatura uni ersală a introdus modul de expunere al Bama$otc. lansea%ă un soliloc iu "n care "și ar$umentea%ă științific temerile și frustrările sexuale. a părăsi /eneția pentru 8aerul tare al mării9. dornic să distru$ă rafinamentul pe care nu "l poate "nțele$e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful