P. 1
Caracterizarea Lui Pietro Gralla

Caracterizarea Lui Pietro Gralla

|Views: 3|Likes:
Published by Codruta Belega
romana
romana

More info:

Published by: Codruta Belega on Dec 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2015

pdf

text

original

Caracterizarea lui Pietro Gralla personaj princpal, complex personaj modern drama de idei „Act Venețian” de Camil Petrescu

Camil Petrescu (1894-1957) este un mare scriitor psihologic român cu o fixație analitică. El și-a petrecut iața concep!nd personaje complexe, frăm!ntate de idealuri și "nsetate de a#solut, intelectuali trăind "ntr-un uni ers al ideilor pure, imposi#il de aplicat "n realitate și perfect irele ante at!t pentru spectator c!t și pentru condiția umană și teatru "n $eneral, constituind cea mai no#ilă și mai intelectuală pierdere de reme din istoria literaturii rom!nești. Creația camil petresciană repre%intă un punct de cotitură "n literatura și arta rom!nești, mai precis momentul exact "n care intelectualul român "n ață lim#a france%ă și scrie literatură franțu%ească pe "nțelesul tuturor. &ar pastișa nu este lipsită de un pitoresc specific local. Dramele sentimentale alambicate, impro#a#ile și complet rupte de de% oltarea reală a relațiilor umane, precum și do$matica lipsă a unei conclu%ii pertinente sunt o frumoasă sinteză modernă a sentimentului rom!nesc al ființei ilustrat "n nemuritoarea #aladă 'iorița, "mpin$!nd fatalismul inutil dar esteti%ant "n literatura contemporană. (pecul!nd fenomenul turnului de fildeș, )amil *etrescu pune #a%ele deri%oriului "n Academia Română. +dată cu el, literatura și filosofia se transformă din instituții dedicate societății "n cercuri ermetice dedicate epatării "n cadru or$ani%at . ,ipsa de idei, de procedură și de experiență, precum și necunoașterea scopului structural al artelor și al științelor au dus la prețio%itate, de%infomare, o#scurantism, auto$ratificare, manipulare și diletantism, i% oarele din care "și tra$e se a modernitatea românească. +dată cu )amil *etrescu, literatura și filosofia sunt deturnate pentru a ar$umenta științific frustrările și complexările personale ale autorului, cu efecte i%i#ile p!nă "n %iua de %i. &atorită lui, intelectualul român de ine cel mai deștept dintre proștii care nu știu unde e -ranța. (arcina deturnării literaturii se face doar sistemic. )amil *etrescu "și sprijină i%iunea pe numeroase opere, a căror intertextualitate concepe sistemul uni ersului său literar. &e reme ce i%iunea sa este simplistă, majoritatea scrierilor sale sunt intersc.im#a#ile și uni oce, at!t "n teatru, c!t și "n roman, nuvelă, proletkult sau teorie , asemenea majorității personajelor, concepute după o fra%ă rostită "n tinerețe și create "n funcție de aceasta p!nă la moartea autorului, "n ciuda demontării lor "ncă pe parcursul ieții cestuia. /or#im de un sistem filosofic și literar #a%at pe cantitatea elementelor sale. &in această cantitate face parte și piesa de teatru Act sale. enețian, dimpreună cu personajele

Pietro Gralla este pesonajul principal al dramei moderne de idei Act enețian de )amil *etrescu. &e reme ce or#im despe un gen literar comple!, *ietro 0ralla nu este un personaj po%iti sau ne$ati , ci complexat, făc!nd parte din nuanțele de super-cenușiu care colorea%ă uni ersul dramatic camilpetrescian.

&eși comportamentul lui *ietro este compulsi și melodramatic. foarte exactă și potri ită protagonistului. 1parent este foarte calm și ec. suprado%ă de testosteron fiind foarte prețuită "n comuna inter#elică.3 . Arhetipal intelectualului inter#elic din Republica enețiană. el "și . numită Acme la $reci și pe care inter#elicii o numeau #ătr!nețe.ili#rat. *ietro 0ralla #ntruchipează omul superior. :njun$.. vite"ia lui răm!ne răm!ne declarati ă. nas puternic. 1ceasta se datorea%ă "n mare măsură co !rșitoarei și contradictoriei sale complexități. ner o%itate #ăr#ătească. 4n mare critic literar anonim susține că 3portretul etic al prota$onistului reiese indirect din trăirile interioare și %#uciumul sufletesc. altern!nd-o cu cri%e de iolență și ce a ce #ănuim a fi epilepsie. o descriere esteti%antă. *ietro 0ralla este diletant și delăsător profesional. *ietro 0ralla este caracteri%at direct de către autor la "nceputul primului act. Comple!itatea lui este redată de armonia cu care "m#ină simultan caracterul intelectualului superior. dar analitic și lucid "n iața personală. precum și semnele fi%ice ale tul#urării #ipolare2 3cu o pri ire de oțel și o expresie "nfricoșătoare care parali%ea%ă pe ad ersar. a em parte și de un portret descris de către 7icola.iar nu face nimic. nu-l mai recunoști. $est prin care introduce nu doar anticalofilismul.olo$ică2 34n #ăr#at ca de 45-45 de ani.olo$ia și erorile sale de construcție. -iindcă studiourile de foto$rafie erau puține la 6ucurești și cu totul a#sente "n eneția secolului $ %%%.iat de soție. *ietro 0ralla pare a fi atins !rsta "nțelepciunii .*ietro 0ralla este un persona" #nsetat de absolut. *e l!n$ă caracterizarea directă făcută de către autor. el c. lipsită de conținut și semnificație. e . "nsă de o săl#ăticie ecină cu crimele ce ră%#oi "n timpul #ătăliei 3dar c!nd lupta a "nceput. "nalt.. 1semenea tuturor personajelor dramatice camil petresciene. portretul lui *ietro 0ralla este o ariantă descriptivă. deoarece conflictul este interior și se manifestă extern prin țipete de diferite intensități și acte de iolență inutil de justificat. 1cesta ne "nfățișea%ă un #ăr#at prudent și calculat. -iind un personaj de teatru modern. El "și soluționea%ă conflictul interior or#ind incoerent și părăsind scena. &e altfel. dar se $.inuit de incertitudini și de carențele umanității.olo$ică a stărilor trăite "n profun%ime de intelectualul "nsetat de a#solut. care pentru neinițiați pare o lipsă de caracter sau de eridicitate psi. c. este suficient ca aceasta să fie proclamată de către autor și comentariile literare.otăr!t ca moartea "nsăși. psi. fapt care a fi contra%is pe "ntre$ parcursul piesei. reliefate prin anali%a psi. Portretul său fizic este su$esti pentru trăsăturile lui morale2 $ura mare este principala sa trăsătură de caracter. "nșelat de ne astă și șomer. impulsi 3.. ci și insipidul "n canonul conceperii personajelor dramatice.icește "n el o fier#ere interioară fără e$al3. al comandantului renumit și al strategului neegalat cu realitatea ratatului profesional. pe care. toate aceste modalități "nscriindu-se "n formula artistică de construire a personajului modern3. $ura mare. el nu tre#uie să facă nimic pentru a-și demonstra superioritatea. asemeni multor calități și ino ații ale piesei 81ct /enețian9.. &rama lui se naște din neconcordanța dintre "ncercările autorului de a ni-l oferi ca model arhetipal și repulsia $enerală pe care o st!rnește prin ideile. o a manifesta p!nă la ieșirea din scenă. intelectuală a unei re iste de culturism pentru #ăr#ați.

iar teoria respinsă a monadelor de enind un pitoresc pretext de epatare. să ăd care sunt rotițele rupte.. ci prin importanța celui pastișat. printre multele precedente pe care le sta#ilește "n literatura rom!nă. Aristotel sau %sus Christos. incapa#ili de a produce literatură rele antă la ni el uni ersal. demonstr!ndu-și astfel "nclinația spre autism și psi. mecanic. așa cum "i mărturisește lui Cellino2 3:n orice ca%. scriitorii inter#elici. o mai justă "nțele$ere a realului. *ietro 0ralla.opatolo$ie. de reme ce *ietro 0ralla. foarte la modă "n perioada inter#elică #ucureșteană. *entru *ietro. strecurat "n discursul alter*egoului său *ietro 0ralla.. femeia pe care eu. ci un o#iect dedicat mastur#ării emoționale. ci ca el "nsuși s-a "nșelat asupra ei.anali%ea%ă un aparat electrocasnic.etipul omului iluminist care "ncearcă să pună "n . c!t și pentru personajul principal. pentru literatura rom!nească și pentru societatea contemporană "n $eneral. . politica. o ilu%ie a existenței umane care l-a sedus pe )amil *etrescu."ntoarce pe toate fațetele situția. -enomenul se propa$ă. cu c!t este mai $rosolan inspirată o lucrare de marii clasici precum Platon.ei#nit% de enind un conta#il al iubirii universale.. at!t pentru autor. este un personaj plat și ireal. nu merita.3 . &edus de iluzia iubirii absolute. &espre femei și despre iu#ire. Drama de idei 81ct /enețian9 are ca temă principală motivul iubirii absolute. mă trudesc cu "ntrea$a mașinărie. ai a ut o edere clară. =mpro#a#ilitatea și irele anța conceptului sunt din plin compensate prin sinonimie. un su#iect de ma$istrală importanță pentru anii <5. )rgoliul nemăsurat al lui *ietro 0ralla "l face să respin$ă ima$inea ridicolă a soțului "ncornorat. al cărui unic scop este $ratificarea ps. asemenea monadei lui 'eibnitz. conform interpretării sale proprii. Pastișa literară cu influențe platonice se "nscrie "n canonul remii. )amil *etrescu transformă #ătaia domestică #anală a omului de r!nd "ntr-o tra$edie a intelectualului "n%estrat cu o pesonalitate plenară. ai cunoscut mai #ine meandrele caracterului femeiesc.. să ăd cum a fost cu putință o asemenea "nt!mplare de necre%ut3. =nterpretarea matematicianului care a inspirat fractalii răm!ne "nsă mediocră. sim#ol al pro$resului uman "n perioada inter#elică2 3acum desfac totul. *ietro 0ralla "nțele$e dra$ostea nu ca pe o formă de comunicare profundă "ntre două persoane. -olosind introspecția conflictului interior și observarea stărilor psihologice. (ilosofia românească a "nceputului de secol reușește prin această trimitere să anule%e <55 de ani de de% oltare europeană. El consideră că soția lui este o unitate metafizică a universului. "n ciuda "ncercărilor autorului și ale istoricilor literaturii rom!ne. este ar.. )amil *etrescu ne redă esențialul conceptului iu#irii. >. cu at!t este mai $reu de contestat... iar *ietro 0ralla se "ntrece pe sine "n a oferi c!t mai multe și mai reformulate ersiuni ale acestuia.i. autorul psi.ei#nit% a fost un filosof și matematician din secolul 17.? 1sta nu m-a "mpiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care ținea cu orice preț să-ți dea lecții.olo$ică a lui 0ralla. cu care interacționea%ă emoțional "ntr-o comunicare tot mai aprofundată. ocolind cu $rație pro#leme artificiale precum etica. . ca #un cunoscător..... *ietro 0ralla. societatea și cit!nd cea mai $roasă carte din 6i#liotaca )entrală 4ni ersitară. dar marea sa dramă nu este că l-a "nșelat Alta. 1stfel. folosind procedee literare noi. am ales-o. ci ca pe un prăjitor de p!ine.. 1ici. prin care am!ndoi să se cunoască și să se #ucure reciproc de existența celuilalt. Alta nu este o persoană reală. 1cest pasaj ne ilustrea%ă cu acuratețe ideea iubirii absolute "n uni ersul literar camil petrescian. printre care și )amil *etrescu. se justifică literar nu prin aloarea i%iunii proprii. Absolutul #n iubire este ilustrat de teoria lui 'eibnitz pri ind monadele. El o aprecia%ă "n mod matematic.

#ăiat din popor cu "naltă conștiință socială este introdus mai "nt!i su#til prin descrierea ori$inii sănătoase. venețienii decă%uți.ean ne apare "ntr-o formă nai ă. autorul recur$e la modul de expunere al #ulei de săpun pentru a ne oferi un ratat pofesional incapa#il să "și facă datoria "ntr-un moment crucial.osomatică a persoanei asumată de la . un mare idealist și dema$o$ incapa#il să ia atitudine și să acțione%e odată create premisele ( e%i lo itura de stat pre$ătită de )ellino) și pur și simplu o persoană incapa#ilă să . demonstr!nd lipsa a priori de conținut a raționamentului. susținute de o iolență disproporționată "ndreptată nu doar spre celelalte personaje. corupți. &e menționat este că *ietro 0ralla este un alter e$o al autorului. pentru a cita un urmaș al lui 'eibnitz. cel al sentimentului mioritic al ființei . este redat prin frumoasa și "ndelun$ata expunere de idei fără reun scop real și fără reo conclu%ie.emarea unică. diformi. autorul se putea "nscrie "n ta#ăra c!ști$ătoare datorită acestei pitorești și tradiționale am#i$uități.p. re#el. muncitorești a lui *ietro 0ralla A fost scla . nici măcar al celor din domeniu. odată ce nu poate percepe conținutul etic al omului datorită premiselor false pe care "și construiește rațiomentul pur formal. demnă de milă. menită să con in$ă prin forță acolo unde al$oritmul eșuea%ă.iteratura lui )amil *etrescu nu tre#uie să fie pe "nțelesul tuturor. neatent citită. )mul nou. 1ceeași i%iune primiti ă face ca. c!t unei "ncercări nai e de auto$ratificare printr-o formă epatantă de didactism. sau toată filosofia construită "n jurul omului. precum și incapacitatea autorului de a o depăși. con eniențe . . sintetică la $enocid marc. :n ciuda "ncercărilor eșuate de a con in$e cititorul de măreața carieră a lui 0ralla. #ăr#at ade ărat și c. *reocuparea sa pentru esența și refuzul total al formelor denotă o prețioasă repliere "n filosofia medie ală.oetius "ncoace. inferiori $enetic. culti !nd și propa$!nd idei de mult fumate "n plin secol <5. *ietro face apel la un tineret sănătos ca ori$ine și constituție. ci și spre e entualii contestatari. #un simț sau raportul elementar cau%ă-efect.ide%e pe enețieni. dar cate$oric. precum enumerarea unor personaje din secolul @/=== foarte importante și apreciate "n perioada inter#elică. 1lternarea de ar$umente de tip social și $enetic pentru c. "l transformă pe *ietro 0ralla dintr-o fi$ură tra$ică. precum și a unor cunoștințe și idei de mult depășite "n afara insulei de latinitate.-ist A apoi "n mod isteric. 1stfel. eine grausame Jugend. indiferent care ar$ument pentru ucidere ar fi triumfat. de$enerați. &ar acest fapt nu se datorea%ă at!t diletantismului. -ebermensch-ul niet%sc. nedemni de iață sau. norme sociale.ietzsche. "ntr-o sinte%ă locală "ntre -ebermensch-ul lui . care să "i lic. osteoporotici. 1l treilea element. 1cestea sunt menite și să ne demonstre%e că autorul cunoaște secolul 18 de parcă ar trăi "ncă "n el. omul nou și sentimentul românesc al ființei. să respin$ă ființa "n totalitate ( Cellino este un ierme. pentru cei ce nu "nțele$ su#tilitățile.ea%ă o frumoasă și foarte prudentă "mpletitură "ntre două i%iuni totalitare anta$onice la modă "n perioada "n care )amil *etrescu a rescris piesa 81ct /enețian9. &e altfel. dar tre#uie "ndoctrinați2 eneția este putredă. fiind total de%interesat de aparențe. 1ceste viziuni. un soț incapa#il să facă față realității că soția lui nu "l iu#ește și nu "l "nțele$e. un rățoi $ătit. unlebenswert. de reme ce nu searată capa#il să respecte unitatea psi. o lepădătură . *ietro 0ralla este preocupat de esență. nepotrivirea procustiană a lui *ietro 0rallase naște din eșecul de a "nțele$e raportul sintetic "ntre formă și substanță. "n cadrul structurii dramatice.a. iar Alta ar tre#ui să fie fără slă#iciuni). susținută prin ornamente textuale irele ante pentru structură. +nsetat de absolut sau a#solutist.practică platonismul și este surprins că eșuea%ă. de conținutul etic al omului. pirat.

de%#răcat. printre care . 8și de acest secol feminin. alături de alți #ăr#ați. asemănătoare )mului revoltat al lui Albert Camus2 nefericirea lui *ietro 0ralla are ca moti conștienti%area faptului că este un personaj de du%ină. dar unic "n literatura uni ersală a introdus modul de expunere al Bama$otc. "n inflexi#ilitatea-intan$i#ilă. *ietro 0ralla. "n care irtuți masculine. el fiind prins "ntre tipul intelectualului mereu lucid. fapt pentru care or#im de un secol decă%ut. a părăsi /eneția pentru 8aerul tare al mării9. nefericirea lui 0ralla este pro ocată de faptul că de enise un om de r!nd. pentru 8arsura soarelui de /alta9. căut!nd maxime demonstra#ile și uni ersal ala#ile. eroul nu admite dec!t o dra$oste desă !rșită. asemenea majorității #ăr#aților nesi$uri și alter-e$o-urilor lor . "n care femeile au ajuns să citească. reacție umană intensă. :n final. *ietro 0ralla și piesa 81ct /enețian9 fac parte din fundamentul pe care se construiește literatura rom!nă "n forma pe care o edem a%i și sunt moti ul pentru care o studiem și apreciem "n maniera contemporană. e 8frumos ca un cal arăpesc9 și 8mirose a ier#uri marine9. iar miso$inismul științific. conform maximei 8c!tă luciditate. persona"ul principal al dramei 8Act enețian0 este un personaj complex și no ator. loilitatea lui le$endară se re$ăsește "n ușurința cu care se contra%ice și recur$e la scandal pentru a da ina pe alții pentru propriul eșec. mai ales că se considerase "ntotdeauna un #ăr#at puternic si intransi$ent. din care cau%ă se autodisprețuiește.idea%ă numeroase personaje camil petresciene. secolul feminin este moti ul inadpatării intelectuale. socialismul științific și frenolo$ie au dus la "m#o$ățirea ieții culturale rom!nești și europene. mai dornică să o ștear$ă itejește de pe scenă ca oamenii superiori dec!t să "și re%ol e pro#lemele. prin ocea alter*egoului său. o pornocrație asemănătoare/eneției. să se emancipe%e și să "i refu%e a ansurile. printre care enumerăm cri%a de ner i. &ar o pri ire aprofundată ne oferă o i%iune at!t ontologică. dornic să distru$ă rafinamentul pe care nu "l poate "nțele$e. :n conclu%ie. lansea%ă un soliloc iu "n care "și ar$umentea%ă științific temerile și frustrările sexuale. un conflict interior sfâșietor pentru cei ce pri esc sau citesc piesa.icola. eșu!nd răsunător "n a-și "ndeplini traseul sta#ilit "n actul = și "n caracteri%are. El este primul personaj literar care se re oltă "mpotri a autorului care l-a scris. *entru 0ralla. repre%entati pentru i%iunea literară. . c!t și e!istențialistă.i-ului "n literatura proastă de pretutindeni. 1cest raport creea%ă un nou paradox procustian "n caracterul unidimensionalal lui 0ralla. un 8uriaș taciturn9 care.se autoevalueze și să se accepte. )amil *etrescu. hipersensibilă de natură superioară și principiu de viață după care se $. asasinatul și ră%#oiul sunt mar$inali%ate.a prima edere.etipul țăranului complexat de propria neci%elare. &ecolul feminin este alter-e$o-ul secolului @@. filo%ofică și personală a lui )amil *etrescu. )omandant lucid și responsabil. . alături de teoriile rasiale. secolul @@ s-a remasculini%at. fără imixtiunea femininului 9. cel mai inteli$ent om din eneția după caracteri%area directă și ar. )u ajutorul personajelor precum Pietro Gralla și al autorilor precum Camil Petrescu. cum afirmă %on artic. 1cest exemplu o#scur. at!ta dramă9 (trăin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->