Caracterizarea lui Pietro Gralla personaj princpal, complex personaj modern drama de idei „Act Venețian” de Camil Petrescu

Camil Petrescu (1894-1957) este un mare scriitor psihologic român cu o fixație analitică. El și-a petrecut iața concep!nd personaje complexe, frăm!ntate de idealuri și "nsetate de a#solut, intelectuali trăind "ntr-un uni ers al ideilor pure, imposi#il de aplicat "n realitate și perfect irele ante at!t pentru spectator c!t și pentru condiția umană și teatru "n $eneral, constituind cea mai no#ilă și mai intelectuală pierdere de reme din istoria literaturii rom!nești. Creația camil petresciană repre%intă un punct de cotitură "n literatura și arta rom!nești, mai precis momentul exact "n care intelectualul român "n ață lim#a france%ă și scrie literatură franțu%ească pe "nțelesul tuturor. &ar pastișa nu este lipsită de un pitoresc specific local. Dramele sentimentale alambicate, impro#a#ile și complet rupte de de% oltarea reală a relațiilor umane, precum și do$matica lipsă a unei conclu%ii pertinente sunt o frumoasă sinteză modernă a sentimentului rom!nesc al ființei ilustrat "n nemuritoarea #aladă 'iorița, "mpin$!nd fatalismul inutil dar esteti%ant "n literatura contemporană. (pecul!nd fenomenul turnului de fildeș, )amil *etrescu pune #a%ele deri%oriului "n Academia Română. +dată cu el, literatura și filosofia se transformă din instituții dedicate societății "n cercuri ermetice dedicate epatării "n cadru or$ani%at . ,ipsa de idei, de procedură și de experiență, precum și necunoașterea scopului structural al artelor și al științelor au dus la prețio%itate, de%infomare, o#scurantism, auto$ratificare, manipulare și diletantism, i% oarele din care "și tra$e se a modernitatea românească. +dată cu )amil *etrescu, literatura și filosofia sunt deturnate pentru a ar$umenta științific frustrările și complexările personale ale autorului, cu efecte i%i#ile p!nă "n %iua de %i. &atorită lui, intelectualul român de ine cel mai deștept dintre proștii care nu știu unde e -ranța. (arcina deturnării literaturii se face doar sistemic. )amil *etrescu "și sprijină i%iunea pe numeroase opere, a căror intertextualitate concepe sistemul uni ersului său literar. &e reme ce i%iunea sa este simplistă, majoritatea scrierilor sale sunt intersc.im#a#ile și uni oce, at!t "n teatru, c!t și "n roman, nuvelă, proletkult sau teorie , asemenea majorității personajelor, concepute după o fra%ă rostită "n tinerețe și create "n funcție de aceasta p!nă la moartea autorului, "n ciuda demontării lor "ncă pe parcursul ieții cestuia. /or#im de un sistem filosofic și literar #a%at pe cantitatea elementelor sale. &in această cantitate face parte și piesa de teatru Act sale. enețian, dimpreună cu personajele

Pietro Gralla este pesonajul principal al dramei moderne de idei Act enețian de )amil *etrescu. &e reme ce or#im despe un gen literar comple!, *ietro 0ralla nu este un personaj po%iti sau ne$ati , ci complexat, făc!nd parte din nuanțele de super-cenușiu care colorea%ă uni ersul dramatic camilpetrescian.

o a manifesta p!nă la ieșirea din scenă. &rama lui se naște din neconcordanța dintre "ncercările autorului de a ni-l oferi ca model arhetipal și repulsia $enerală pe care o st!rnește prin ideile.3 . "nalt. *ietro 0ralla #ntruchipează omul superior. 1semenea tuturor personajelor dramatice camil petresciene.olo$ică a stărilor trăite "n profun%ime de intelectualul "nsetat de a#solut. *ietro 0ralla pare a fi atins !rsta "nțelepciunii . o descriere esteti%antă. al comandantului renumit și al strategului neegalat cu realitatea ratatului profesional.olo$ia și erorile sale de construcție. asemeni multor calități și ino ații ale piesei 81ct /enețian9. precum și semnele fi%ice ale tul#urării #ipolare2 3cu o pri ire de oțel și o expresie "nfricoșătoare care parali%ea%ă pe ad ersar. psi.. &e altfel. reliefate prin anali%a psi. altern!nd-o cu cri%e de iolență și ce a ce #ănuim a fi epilepsie. este suficient ca aceasta să fie proclamată de către autor și comentariile literare. e . el "și . 1parent este foarte calm și ec.olo$ică2 34n #ăr#at ca de 45-45 de ani. foarte exactă și potri ită protagonistului.. intelectuală a unei re iste de culturism pentru #ăr#ați. suprado%ă de testosteron fiind foarte prețuită "n comuna inter#elică. -iindcă studiourile de foto$rafie erau puține la 6ucurești și cu totul a#sente "n eneția secolului $ %%%. *e l!n$ă caracterizarea directă făcută de către autor. Arhetipal intelectualului inter#elic din Republica enețiană. :njun$. 4n mare critic literar anonim susține că 3portretul etic al prota$onistului reiese indirect din trăirile interioare și %#uciumul sufletesc.otăr!t ca moartea "nsăși.inuit de incertitudini și de carențele umanității. numită Acme la $reci și pe care inter#elicii o numeau #ătr!nețe. Comple!itatea lui este redată de armonia cu care "m#ină simultan caracterul intelectualului superior. *ietro 0ralla este diletant și delăsător profesional. care pentru neinițiați pare o lipsă de caracter sau de eridicitate psi. *ietro 0ralla este caracteri%at direct de către autor la "nceputul primului act. pe care. c. "nșelat de ne astă și șomer. el c. vite"ia lui răm!ne răm!ne declarati ă. impulsi 3. El "și soluționea%ă conflictul interior or#ind incoerent și părăsind scena.ili#rat. $est prin care introduce nu doar anticalofilismul. ci și insipidul "n canonul conceperii personajelor dramatice. &eși comportamentul lui *ietro este compulsi și melodramatic. nu-l mai recunoști. Portretul său fizic este su$esti pentru trăsăturile lui morale2 $ura mare este principala sa trăsătură de caracter. 1ceasta se datorea%ă "n mare măsură co !rșitoarei și contradictoriei sale complexități. ner o%itate #ăr#ătească.. $ura mare. lipsită de conținut și semnificație. "nsă de o săl#ăticie ecină cu crimele ce ră%#oi "n timpul #ătăliei 3dar c!nd lupta a "nceput. fapt care a fi contra%is pe "ntre$ parcursul piesei.. dar analitic și lucid "n iața personală.iar nu face nimic. -iind un personaj de teatru modern.iat de soție. el nu tre#uie să facă nimic pentru a-și demonstra superioritatea.icește "n el o fier#ere interioară fără e$al3. deoarece conflictul este interior și se manifestă extern prin țipete de diferite intensități și acte de iolență inutil de justificat.*ietro 0ralla este un persona" #nsetat de absolut. toate aceste modalități "nscriindu-se "n formula artistică de construire a personajului modern3. portretul lui *ietro 0ralla este o ariantă descriptivă. nas puternic. a em parte și de un portret descris de către 7icola. 1cesta ne "nfățișea%ă un #ăr#at prudent și calculat. dar se $.

. pentru literatura rom!nească și pentru societatea contemporană "n $eneral. ci ca el "nsuși s-a "nșelat asupra ei. c!t și pentru personajul principal. El o aprecia%ă "n mod matematic. autorul psi. )rgoliul nemăsurat al lui *ietro 0ralla "l face să respin$ă ima$inea ridicolă a soțului "ncornorat. este un personaj plat și ireal. așa cum "i mărturisește lui Cellino2 3:n orice ca%. ai cunoscut mai #ine meandrele caracterului femeiesc. &edus de iluzia iubirii absolute. at!t pentru autor. iar teoria respinsă a monadelor de enind un pitoresc pretext de epatare.ei#nit% de enind un conta#il al iubirii universale. nu merita."ntoarce pe toate fațetele situția.. să ăd care sunt rotițele rupte. ai a ut o edere clară. =mpro#a#ilitatea și irele anța conceptului sunt din plin compensate prin sinonimie. >. ca #un cunoscător. asemenea monadei lui 'eibnitz. conform interpretării sale proprii. Drama de idei 81ct /enețian9 are ca temă principală motivul iubirii absolute. printre multele precedente pe care le sta#ilește "n literatura rom!nă.. să ăd cum a fost cu putință o asemenea "nt!mplare de necre%ut3. demonstr!ndu-și astfel "nclinația spre autism și psi. (ilosofia românească a "nceputului de secol reușește prin această trimitere să anule%e <55 de ani de de% oltare europeană. &espre femei și despre iu#ire. . iar *ietro 0ralla se "ntrece pe sine "n a oferi c!t mai multe și mai reformulate ersiuni ale acestuia.olo$ică a lui 0ralla..etipul omului iluminist care "ncearcă să pună "n .ei#nit% a fost un filosof și matematician din secolul 17. scriitorii inter#elici.opatolo$ie.. folosind procedee literare noi. ci un o#iect dedicat mastur#ării emoționale. de reme ce *ietro 0ralla. ci prin importanța celui pastișat. printre care și )amil *etrescu. prin care am!ndoi să se cunoască și să se #ucure reciproc de existența celuilalt. am ales-o. Aristotel sau %sus Christos. . mă trudesc cu "ntrea$a mașinărie. mecanic. ci ca pe un prăjitor de p!ine. *ietro 0ralla "nțele$e dra$ostea nu ca pe o formă de comunicare profundă "ntre două persoane. )amil *etrescu ne redă esențialul conceptului iu#irii.. Absolutul #n iubire este ilustrat de teoria lui 'eibnitz pri ind monadele. politica. sim#ol al pro$resului uman "n perioada inter#elică2 3acum desfac totul. El consideră că soția lui este o unitate metafizică a universului.. Pastișa literară cu influențe platonice se "nscrie "n canonul remii. -enomenul se propa$ă. o ilu%ie a existenței umane care l-a sedus pe )amil *etrescu.3 .. societatea și cit!nd cea mai $roasă carte din 6i#liotaca )entrală 4ni ersitară. 1ici. un su#iect de ma$istrală importanță pentru anii <5.. Alta nu este o persoană reală. *entru *ietro. dar marea sa dramă nu este că l-a "nșelat Alta. *ietro 0ralla. cu care interacționea%ă emoțional "ntr-o comunicare tot mai aprofundată.. o mai justă "nțele$ere a realului.. incapa#ili de a produce literatură rele antă la ni el uni ersal. femeia pe care eu. al cărui unic scop este $ratificarea ps. )amil *etrescu transformă #ătaia domestică #anală a omului de r!nd "ntr-o tra$edie a intelectualului "n%estrat cu o pesonalitate plenară. 1stfel. strecurat "n discursul alter*egoului său *ietro 0ralla. se justifică literar nu prin aloarea i%iunii proprii. cu at!t este mai $reu de contestat.. cu c!t este mai $rosolan inspirată o lucrare de marii clasici precum Platon. *ietro 0ralla.anali%ea%ă un aparat electrocasnic. =nterpretarea matematicianului care a inspirat fractalii răm!ne "nsă mediocră.? 1sta nu m-a "mpiedicat să mă port ca un nătărău ridicol care ținea cu orice preț să-ți dea lecții. 1cest pasaj ne ilustrea%ă cu acuratețe ideea iubirii absolute "n uni ersul literar camil petrescian.i. -olosind introspecția conflictului interior și observarea stărilor psihologice. foarte la modă "n perioada inter#elică #ucureșteană. "n ciuda "ncercărilor autorului și ale istoricilor literaturii rom!ne. ocolind cu $rație pro#leme artificiale precum etica. este ar.

osteoporotici. -ebermensch-ul niet%sc.practică platonismul și este surprins că eșuea%ă. dar tre#uie "ndoctrinați2 eneția este putredă. autorul se putea "nscrie "n ta#ăra c!ști$ătoare datorită acestei pitorești și tradiționale am#i$uități. norme sociale.p. re#el. de$enerați. "ntr-o sinte%ă locală "ntre -ebermensch-ul lui . sau toată filosofia construită "n jurul omului. 1ceste viziuni. 1l treilea element. 1ceeași i%iune primiti ă face ca. să respin$ă ființa "n totalitate ( Cellino este un ierme. ci și spre e entualii contestatari. o lepădătură . pentru cei ce nu "nțele$ su#tilitățile. *ietro 0ralla este preocupat de esență. un mare idealist și dema$o$ incapa#il să ia atitudine și să acțione%e odată create premisele ( e%i lo itura de stat pre$ătită de )ellino) și pur și simplu o persoană incapa#ilă să . pirat. 1cestea sunt menite și să ne demonstre%e că autorul cunoaște secolul 18 de parcă ar trăi "ncă "n el. &e menționat este că *ietro 0ralla este un alter e$o al autorului. culti !nd și propa$!nd idei de mult fumate "n plin secol <5. &e altfel. #ăr#at ade ărat și c. :n ciuda "ncercărilor eșuate de a con in$e cititorul de măreața carieră a lui 0ralla. +nsetat de absolut sau a#solutist.emarea unică. fiind total de%interesat de aparențe. precum și a unor cunoștințe și idei de mult depășite "n afara insulei de latinitate. diformi. &ar acest fapt nu se datorea%ă at!t diletantismului.ea%ă o frumoasă și foarte prudentă "mpletitură "ntre două i%iuni totalitare anta$onice la modă "n perioada "n care )amil *etrescu a rescris piesa 81ct /enețian9. menită să con in$ă prin forță acolo unde al$oritmul eșuea%ă. sintetică la $enocid marc. odată ce nu poate percepe conținutul etic al omului datorită premiselor false pe care "și construiește rațiomentul pur formal. )mul nou. iar Alta ar tre#ui să fie fără slă#iciuni).iteratura lui )amil *etrescu nu tre#uie să fie pe "nțelesul tuturor.ietzsche. venețienii decă%uți. "l transformă pe *ietro 0ralla dintr-o fi$ură tra$ică. neatent citită. un soț incapa#il să facă față realității că soția lui nu "l iu#ește și nu "l "nțele$e. #un simț sau raportul elementar cau%ă-efect. este redat prin frumoasa și "ndelun$ata expunere de idei fără reun scop real și fără reo conclu%ie. nedemni de iață sau. nepotrivirea procustiană a lui *ietro 0rallase naște din eșecul de a "nțele$e raportul sintetic "ntre formă și substanță. corupți. autorul recur$e la modul de expunere al #ulei de săpun pentru a ne oferi un ratat pofesional incapa#il să "și facă datoria "ntr-un moment crucial. cel al sentimentului mioritic al ființei . care să "i lic. un rățoi $ătit. demnă de milă.ide%e pe enețieni. indiferent care ar$ument pentru ucidere ar fi triumfat. omul nou și sentimentul românesc al ființei. pentru a cita un urmaș al lui 'eibnitz. con eniențe .osomatică a persoanei asumată de la . *reocuparea sa pentru esența și refuzul total al formelor denotă o prețioasă repliere "n filosofia medie ală. 1lternarea de ar$umente de tip social și $enetic pentru c. *ietro face apel la un tineret sănătos ca ori$ine și constituție. inferiori $enetic. c!t unei "ncercări nai e de auto$ratificare printr-o formă epatantă de didactism. susținute de o iolență disproporționată "ndreptată nu doar spre celelalte personaje. de reme ce nu searată capa#il să respecte unitatea psi. demonstr!nd lipsa a priori de conținut a raționamentului. dar cate$oric. eine grausame Jugend. unlebenswert. nici măcar al celor din domeniu. "n cadrul structurii dramatice. precum enumerarea unor personaje din secolul @/=== foarte importante și apreciate "n perioada inter#elică. 1stfel. .-ist A apoi "n mod isteric. de conținutul etic al omului. precum și incapacitatea autorului de a o depăși.ean ne apare "ntr-o formă nai ă.a. #ăiat din popor cu "naltă conștiință socială este introdus mai "nt!i su#til prin descrierea ori$inii sănătoase. susținută prin ornamente textuale irele ante pentru structură. muncitorești a lui *ietro 0ralla A fost scla .oetius "ncoace.

eșu!nd răsunător "n a-și "ndeplini traseul sta#ilit "n actul = și "n caracteri%are. 8și de acest secol feminin. nefericirea lui 0ralla este pro ocată de faptul că de enise un om de r!nd. lansea%ă un soliloc iu "n care "și ar$umentea%ă științific temerile și frustrările sexuale. mai ales că se considerase "ntotdeauna un #ăr#at puternic si intransi$ent.etipul țăranului complexat de propria neci%elare. un conflict interior sfâșietor pentru cei ce pri esc sau citesc piesa. at!ta dramă9 (trăin. )amil *etrescu. un 8uriaș taciturn9 care. alături de teoriile rasiale. printre care . "n care irtuți masculine. reacție umană intensă. din care cau%ă se autodisprețuiește. secolul feminin este moti ul inadpatării intelectuale. mai dornică să o ștear$ă itejește de pe scenă ca oamenii superiori dec!t să "și re%ol e pro#lemele. "n inflexi#ilitatea-intan$i#ilă. iar miso$inismul științific.i-ului "n literatura proastă de pretutindeni. conform maximei 8c!tă luciditate. cum afirmă %on artic. a părăsi /eneția pentru 8aerul tare al mării9. persona"ul principal al dramei 8Act enețian0 este un personaj complex și no ator. secolul @@ s-a remasculini%at. repre%entati pentru i%iunea literară. &ecolul feminin este alter-e$o-ul secolului @@. fapt pentru care or#im de un secol decă%ut. prin ocea alter*egoului său.idea%ă numeroase personaje camil petresciene. *entru 0ralla. dornic să distru$ă rafinamentul pe care nu "l poate "nțele$e. *ietro 0ralla și piesa 81ct /enețian9 fac parte din fundamentul pe care se construiește literatura rom!nă "n forma pe care o edem a%i și sunt moti ul pentru care o studiem și apreciem "n maniera contemporană. asasinatul și ră%#oiul sunt mar$inali%ate. . loilitatea lui le$endară se re$ăsește "n ușurința cu care se contra%ice și recur$e la scandal pentru a da ina pe alții pentru propriul eșec. dar unic "n literatura uni ersală a introdus modul de expunere al Bama$otc. să se emancipe%e și să "i refu%e a ansurile.a prima edere. fără imixtiunea femininului 9. :n final. căut!nd maxime demonstra#ile și uni ersal ala#ile. filo%ofică și personală a lui )amil *etrescu. o pornocrație asemănătoare/eneției. pentru 8arsura soarelui de /alta9. "n care femeile au ajuns să citească. &ar o pri ire aprofundată ne oferă o i%iune at!t ontologică.se autoevalueze și să se accepte. asemănătoare )mului revoltat al lui Albert Camus2 nefericirea lui *ietro 0ralla are ca moti conștienti%area faptului că este un personaj de du%ină. alături de alți #ăr#ați.icola. :n conclu%ie. . *ietro 0ralla. cel mai inteli$ent om din eneția după caracteri%area directă și ar. de%#răcat. el fiind prins "ntre tipul intelectualului mereu lucid. c!t și e!istențialistă. 1cest raport creea%ă un nou paradox procustian "n caracterul unidimensionalal lui 0ralla. )omandant lucid și responsabil. eroul nu admite dec!t o dra$oste desă !rșită. e 8frumos ca un cal arăpesc9 și 8mirose a ier#uri marine9. asemenea majorității #ăr#aților nesi$uri și alter-e$o-urilor lor . hipersensibilă de natură superioară și principiu de viață după care se $. 1cest exemplu o#scur. printre care enumerăm cri%a de ner i. )u ajutorul personajelor precum Pietro Gralla și al autorilor precum Camil Petrescu. El este primul personaj literar care se re oltă "mpotri a autorului care l-a scris. socialismul științific și frenolo$ie au dus la "m#o$ățirea ieții culturale rom!nești și europene.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful