Sunteți pe pagina 1din 6

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.

1/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

ALBASTRU DE METIL
1. Identificarea substanei i a companiei productoare
1.1. Identificarea substanei Denumire: Albastru de metil Alte denumiri: Formula chimic: C37H27N3Na2O9S3 Masa molecular: 799,80 g/mol 1.2. Utilizarea substanei Ca reactiv pentru analiz i pentru microscopie i microbiologie. 1.3. Identificarea companiei productoare Denumirea companiei: S.C. CHEMICAL COMPANY S.A Adres: B-dul Chimiei, nr. 14, Iasi, cod 700293 Tel/fax: 0232-214267, 0232-239170 e-mail : comercial@chemical.ro, www.chemical.ro 1.4. Numrul de telefon pentru urgene: 0232-217411

2. Compoziia/ informaii asupra componenilor


2.1 Produsul trebuie considerat - substan
Nr. crt. 1 1 Denumirea componenilor periculoi 2 Albastru de metil Concentraia Numr CAS Numr EINECS 5 249-352-9 Numr Index din Lista substanelor periculoase 6 Simbol de pericol 7 Fraze de risc 8 -

3 -

4 28983-56-4

3. Identificarea pericolelor
3.1 Clasificarea substanei Substana este clasificat ca fiind: Produs nepericulos conform specificaiei din Directiva 67/548/EEC 3.1.1 Pericole pentru om/sntate: n caz de inhalare: Poate cauza pentru o perioada scurta dificulti in respiraie sau o respiraie rapid. n caz de contact cu ochii: Poate cauza iritare mecanic. n caz de contact cu pielea: Coloreaz pielea in albastru i poate cauza o fotosenzitivare. n caz de ingerare: Creeaz senzaia de arsur a gurii, vom, diaree i gastrite iar prin ingerare n cantiti mari poate cauza tulburri n gndire. 3.1.2 Pericole pentru mediu: Date cantitative asupra efectului ecologic a acestui produs nu sunt disponiblie. 3.2 Clasificarea preparatului: nu este cazul 3.3 Efecte adverse 3.3.1 Efecte adverse ale proprietilor fizico-chimice i mod de manifestare: la pct. 11 3.3.2 Efecte adverse asupra sntii umane i simptomele de manifestare: n caz de inhalare: nu exista efecte adverse asupra sntii. n caz de contact cu ochii: nu exist efecte adverse asupra sntii. n caz de contact cu pielea: nu exist efecte adverse privitor la expunerea pe piele. 1

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.2/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

n caz de ingerare: creeaz senzaia de arsur a gurii, vom, diaree i gastrite 3.3.3 Efecte adverse asupra mediului: la pct. 12 3.4 Alte pericole ce nu rezult din clasificare: nu sunt date disponibile

4. Msuri de prim ajutor

4.1 Simptome i efecte n urma expunerii: tulburri n respiraie. 4.2-4.3 Msuri de prim ajutor: n caz de inhalare: se va scoate victima la aer curat. Se va apela la asisten medical. n caz de contact cu ochii: se va spla cu mult ap inclusiv sub pleoape timp de cel puin 15 minute. Se va apela la asisten medical. n caz de contact cu pielea: se va spla zona contaminat cu mult ap. Se vor ndeprta hainele contaminate. n caz de nghiire: se va da victimei s bea mult ap. I se va induce voma. Se va apela imediat la asisten medical. 4.4 Asisten medical calificat Consultai medicul dac victima nu se simte bine. 4.5 Alte informaii: nu este cazul

5. Msuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace (medii, materiale) de stingere recomandate Ap, CO2, spum, pulbere. 5.2 Mijloace (medii, materiale) de stingere nerecomandate Adaptare la materialele care sunt depozitate n imediata apropiere. 5.3 Pericole de expunere speciale Este un produs necombustibil. n caz de incediu este posibil degajarea de gaze i vapori periculoi. n caz de incendiu se pot degaja urmtoarele: oxizi de azot. 5.4 Echipamentul de protecie special pentru pompieri deoarece incendiul poate produce gaze toxice prin descompunere termic printre care i oxizi de azot, se vor purta aparate individuale de respiraie. 5.5 Alte informaii Prevenii ca apa pentru stingerea incendiului s ptrund n apa de suprafa sau apa freatic.

6. Msuri mpotriva pierderilor accidentale

6.1 Msurile de precauie pentru personal: Se va anuna imediat personalul de protecie a muncii. Personalul care asigur curenia trebuie s fie protejat mpotriva inhalrii i a contactului cu pielea. Se va izola i se va ventila zona. Se va contacta furnizorul sau productorul autorizat pentru recomandri detaliate. 6.2 Msurile de precauie pentru mediu Nu permitei ptrunderea n reeaua de canalizare, n ape reziduale sau infiltrarea in sol. 6.3 Metodele de curare A se strnge uscat. Trimitei la depozitare sau evacuare. Curai zona afectat. Reziduurile se pun n containere sigilate, etichetate corespunztor. 6.4 Alte informaii Se va contacta furnizorul sau productorul autorizat pentru recomandri detaliate.

7. Manipulare i depozitare

7.1 Manipulare (inclusiv msurile de protecie a mediului) 2

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.3/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

Nu se va mnca, nu se va bea i nu se va fuma niciodat n zona de lucru. Se va asigura o bun igien personal dup utilizare, nainte de mas, nainte de a bea, de a fuma, nainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor. Temperatura de manipulare temperatura ambiental. Msuri de prevenire n timpul manipulrii nu se vor folosi recipiente improvizate i neetichetate. 7.2 Depozitare 7.2.1 Cerine pentru depozitare Se depoziteaz nchis etan, n locuri rcoroase, uscate i bine ventilate la temperaturi cuprinse intre +5 oC si +30 oC. 7.2.2 Cerine specifice Protejai recipientele de deteriorri i de contactul cu apa. Este incompatibil cu compui caustici alcalini, ageni puternici oxidani sau reductori si ioduri alcaline. 7.3 Utilizri specifice: reactiv pentru analiz i pentru microscopie i microbiologie. 7.3.1 Recomandri referitoare la utilizare: se vor respecta indicaiile de la punctele 7.1 i 7.2 7.3.2 Reglementri proprii aprobate: nu sunt 7.4 Alte informaii: nu este cazul 8.1 Valori limit de expunere: nu sunt reglementate de Normele Generale de Protecie a Muncii ed. 2002 8.1.1 Parametrii de control specifici: nu sunt reglementai de Normele Generale de Protecie a Muncii ed. 2002 8.1.2 Preparate, valori limit admise n ingrediente: nu este cazul 8.1.3 Informaii cu privire la procedurile curente de monitorizare: nu este cazul 8.2 Controlul expunerii 8.2.1 Controlul expunerii ocupaionale Recipientele pentru depozitare trebuie s fie etane. Sunt necesare surse de ap pentru splarea ochilor n zona de lucru n caz de urgen i duuri rapide de protecie, sisteme de ventilaie local i general. 8.2.1.1 Protecia cilor respiratorii: este necesar cnd sunt generate pulberi. Se utilizeaz aparat respirator cu filtru pentru particule solide i lichide de substane nocive. 8.2.1.2 Protecia minilor: este necesar la manipulare. Mnui de protecie. 8.2.1.3 Protecia ochilor: este necesar la manipulare. Ochelari de protecie chimic. 8.2.1.4 Protecia pielii: este necesar la manipulare. mbrcminte specific de protecie la chimicale. 8.2.2 Controlul expunerii mediului: pentru emisii n sol sau ap se determin coninutul de contaminant 8.3 Alte informaii: nu sunt 9.1 Informaii generale 9.1.1 Aspectul substanei: maro purpuriu 9.1.2 Mirosul: inodor 9.2 Informaii importante pentru sntate, securitate i mediu Nr. Proprietile fizico-chimice ale substanei

8. Controlul expunerii/ protecia individual

9. Proprieti fizice i chimice

UM

Valoare 3

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.4/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

crt. 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6 9.2.7 9.2.8 9.2.9 9.2.10 9.2.11 9.2.12 9.2.13 9.3

pH (10 g/l, H2O, 200C) Punct de fierbere 0 Temperatura de aprindere C 0 Temperatura de inflamabilitate C Proprieti explozive 9.2.5.1 Limita minim de explozivitate v/v 9.2.5.2 Limita maxim de explozivitate v/v Proprietile oxidante Presiunea de vapori (200C) hPa Densitatea (200C) g/cm3 Solubilitatea 9.2.9.1 n ap (20 oC) g/l 9.2.9.2 n grsimi g/l Coeficientul de partiie Vscozitatea cSt Densitatea vaporilor Viteza de evaporare Alte proprieti fizico-chimice 9.3.1 Miscibilitatea 9.3.2 Conductivitatea 0 9.3.3 Punctul de topire C 9.3.4 Grupa de gaze 9.3.5 Temperatura de autoaprindere 9.3.6 Granulometrie 9.3.7 Tensiune superficial 9.3.8 Constanta de disociere

5,0 70 -

10.0 Stabilitate Este stabil la temperatura camerei, n containere nchise, n condiii normale de manipulare i depozitare. 10.1 Condiii de evitat: nclzire puternic 10.1.1 Temperatura: a se evita temperaturi de peste +30 oC 10.1.2 Presiunea: nu sunt date 10.1.3 Iluminatul: se va evita expunerea ndelungat la radiaia solar 10.1.4 ocul: se vor evita ocurile mecanice 10.2 Materiale care trebuies evitate 10.2.1 Apa: nu este cazul 10.2.2 Aerul: nu este cazul 10.2.3 Acizii: nu este cazul 10.2.4 Bazele: incompatibil 10.2.5 Ageni de oxidare: incompatibil 10.2.6 Alt substan specific: ageni puternici reductori si ioduri alcaline. 4

10. Stabilitate i reactivitate

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.5/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

10.3 Produse de descompunere periculoase: n cazul unui incendiu - oxizi de sulf, oxizi de azot, sau vapori de combustie toxici. 10.4 Alte informaii: nu este cazul 11.1 Informaii toxicologice i alte efecte asupra sntii Ci de ptrundere n organism: inhalare, ingerare. 11.1.1 Efecte toxicologice prin inhalare: tulburri respiratorii pentru o perioad scurt de timp 11.1.2 Efecte toxicologice la contactul cu ochii: nu este cazul. 11.1.3 Efecte toxicologice prin contactul cu pielea: nu este cazul. 11.1.4 Efecte toxicologice prin nghiire: grea, vom, diaree. 11.1.5 Carcinogenitate: nu este desemnat drept cancerigen 11.1.6 Mutagenitate: nu este de ateptat s fie mutagenic 11.1.7 Toxicitate pentru reproducere: nu este de ateptat s fie toxic pentru reproducere

11. Informaii toxicologice

12.Informaii ecologice

12.1 Ecotoxicitatea 12.1.1 Date de toxicitate asupra organismelor acvatice: nu exist informaii disponibile 12.1.2 Date de toxicitate (posibil) pentru micro i macroorganismeele din sol: nu exist informaii disponibile 12.1.3 Date de toxicitate pentru alte organisme importante pentru mediu: teste pe animale: LD50 (obolan, oral) > 5000 mg/kg 12.1.4 Efecte inhibitoare posibile asupra activitii microorganismelor: nu exist informaii disponibile 12.2 Mobilitatea: apa-produsul se va amesteca cu apa. 12.3 Persistena i degradabilitatea 12.3.1 Potenialul substanei de a se degrada: nu exist informaii disponibile. 12.3.2 Timpul de njumtire: nu sunt date disponibile 12.3.3 Potenialul substanei de a se degrada n staiile de epurare a apelor uzate: este posibil neutralizarea n staiile de tratare a apelor reziduale. 12.4 Potenialul de bioacumulare: nu este de ateptat concentrarea n organisme 12.5 Alte efecte adverse: nu sunt date disponibile Precauii: a se vedea capitolul 7 naintea manipulrii containerelor cu produse 13.1 Metodele corespunztoare de eliminare a substanei: deeurile de produs se vor recupera sau recicla dac este posibil. Deeul recuperat se va incinera. Reziduurile organice se vor incinera, n instalaii autorizate de ctre autoritatea public teritorial de mediu. 13.2 Metodele corespunztoare de eliminare a ambalajelor contaminate: ambalajele contaminate vor fi reutilizate 13.3 Prevederi ale legislaiei locale: nu sunt 14.1 Informaii privind clasificarea pentru transportul rutier (ADR) : Nu constituie subiectul reglementarilor de transport 14.1.1Numrul ONU (UN): 14.1.2 Clasificarea (clasa) produsului periculos: 5

13. Consideraii referitoare la ndeprtare (evacuare, distrugere)

14. Informaii referitoare la transport

7 martie 2007 Ed.2/Rev.0 Albastru de metil pag.6/6

FI TEHNIC DE SECURITATE
Conform HG 92/2003

14.1.3 Denumirea produsului: Albastru de metil 14.1.4 Grupa de ambalare: 14.1.5 Prevederi speciale: nu este cazul 14.1.6 Alte informaii aplicabile: nu este cazul 15.1 Etichetarea substanei: produs nepericulos conform specificaiei din Directiva 67/548/EEC Numr EC: 249-352-9 Etichet EC 15.2 Prevederi specifice: nu este cazul 15.3 Informaii relevante privind legislaia naional: Norme departamentale de prevenire i stingere a incendiilor; Legea 90/1996 R; Norme Generale de Protecie a Muncii ed. 2002; Specificaie standard SS 83/2006; Legea 451/2001 pentru aprobarea OUG 200/2000; Legea 324/2005; OUG 200/2000 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i preparatelor chimice periculoase; HG 490/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 200/2000; HG 92/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea i ambalarea preparatelor chimice periculoase; Norme departamentale PSI n industria chimic i petrochimic; Legea 426/2001 privind regimul deeurilor, HG 856/2002 privind evidena gestiunii deeurilor; Substane chimice utilizate n laboratoare V. unel, G.I. Rusu, M. Rusu, I.Cplnu; Norme specifice de protecia muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice 36; SR ISO 11014-1/98; Index Merck, editia 9; Material Safety Data Sheets ChemDat

15. Informaii referitoare la reglementri aplicabile

16. Alte informaii

16.1 Lista frazelor R relevante: nu este cazul 16.2 Evidenierea informaiilor care au fost adugate, terse sau modificate: se nlocuiete: Ed.2 /Rev.0/7 martie 2007 16.3 Alte informaii
Aceast informare se refer numai la produsele descrise mai sus i nu poate fi aplicat atunci cnd aceste produse sunt n amestecuri sau combinaii cu alte substane. Informaiile coninute n aceast fi de securitate se bazeaz pe cunotinele noastre actuale i date din literatura de specialitate. Utilizatorii produselor noastre au obligaia s se asigure c produsele sunt adecvate scopului dorit i s-i asume rspunderea pentru respectarea legilor i reglementrilor existente privind manipularea, transportul i depozitarea produsului respectiv. Pentru informaii suplimentare i detaliate se va lua legtura cu S.C. CHEMICAL COMPANY S.A.

Editat: Serviciul tehnic

S-ar putea să vă placă și