Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Contabilitatea activelor imobilizate


In primul rand trebuie sa identifici urmatoarele active imobilizate:necorporala ( ex: licenta, brevet, software), corporala ( ex: cladiri, terenuri),financiare ( ex: obligatiuni ). Dupa ce stii sa identifici aceste active trebuie sa stii formulele contabile pentru urmatoarele operatiuni:

rectificarea valorii imobilizarilor amortizabile (6811 = 281) ajustari pentru active imobilizate ( daca se depreciaza=> se trece ca o cheltuiala in formula contabila, daca nu atunci se trece ca un venit ) achitare cheltuieli constituire: 201 = 5311 amortizare cheltuieli constituire: 6811 = 2801 scoaterea din evidenta cheltuieli constituire: 2801 = 201 se achizitioneaza un program informatic: 208 = 404 amortizarea anuala a programului informatic: 6811 = 2808 scoaterea din evidenta a programului informatic: 2808 = 208 acordare imprumut: 2671 = 5121 dobanda de incasat: 2672 = 766 constituire ajustare: 6863 = 2964

2. Contabilitatea stocurilor
Stocurile sunt active circulante: materii prime, materiale,consumabile, in curs de productie in vederea vanzarii. Cele mai importante operatiuni la contabilitatea stocurilor: achizitie materii prime: 301 = 401 cheltuieli transport ( se adauga la costul achizitiei ): 301 = 401 consum materii prime ( consum = cheltuiala ): 601 = 301 obtinerea produselor finite: 345 = 711 livrarea / vanzarea produselor finite 4111 = 701 descarcarea din gestiune a stocurilor finite 711 = 345

obtinere animale din productie proprie: 361 = 711 spor lunar de crestere in greutate: 361 = 711 transferarea animalelor la imobilizari corporale: 2134 = 361 livrarea animalelor vii: 4111 = 701 descarcarea din gestiune: 606 = 361(costul de obtinere animale), 711 = 361 ( scadem sporul de crestere )

achizitie marfa: 371 = 401 livrare marfa: 4111 = 707 scoatere din gestiune marfa: 607 = 371 consum provizion de depreciere: 6814 = 391 anulare proveizion de depreciere 391 = 7814

3. Contabilitatea creantelor si datoriilor curente 4. Contabilitatea trezoreriei


Elementele trezoreriei: titlurile de plasament, disponibilitati banesti la banca, in casa, credite bancare pe termen scurt si alte valori de trezorerie. Operatii importante: achizitionare actiuni: 501 = 5091 achitare actiuni: 5091 = 5121 vanzare cu castig: 5311 = 501 5311 = 7642 sau cu pierdere 6642 = 501 rascumpararea obligatiunilor: 505 = 5311 anularea obligatiunilor rascumparate: 161 = 505 cumparare obligatiuni: 506 = 5121 achizitionarea unui certificat de depozit: 5081 = 5121 inregistrare dobanda certificat de depozit: 5088 = 766 incasarea certificatului de depozit si a dobanzii la scadenta: 5121 = 5081 5121 = 5088 emitere factura prestari servicii: 4111 = 704 primire cec si depunere la banca: 5112 = 4111 incasare cec: 5121 = 5112 acceptare efect: 413 = 4111 depunere efect la banca: 5113 = 413 incasare efect la scadenta: 5121 = 5113 reemitere efect spre scontare: 5114 = 5113 incasare bilet de ordin inainte de scadenta: 5121 = 5114 ( valoare bilet de ordin taxa de scont ) 666 = 5114 ( taxa de scont )

livrare marfa: 4111 = 707 primire mandat postal: 5125 = 4111 incasare in cont: 5121 = 5125 primire credit de la banca: 5121 = 5191 ridicare numerar: 581 = 5121 depunere numerar: 5311 = 581 dobanda datorata: 666 = 5198 rambursare credit + dobanda: 5191 = 5121 ( rambursare credit ) 5198 = 5121 ( plata dobanda )

5. Contabilitatea rezultatelor economico-financiare


Trebuie retinut ca Rezultatul Brut este egala cu : Rezultatul extraordinar + rezultatul financiar + rezultatul din exploatare. Rezultatul net este egala cu diferenta intre Rezultat Brut si Impozit profit. Operatii importante: distrugerea unei livezi: 671 = 2134 cheltuiala cu impozit pe profit: 691 = 4411 descarcare din gestiune a stocurilor: 711 = 34x

descarcare gestiune marfuri: 607 = 307x descarcare gestiune ambalaje: 608 = 308x

6. Contabilitatea capitalurilor
Obiectivele contabilitatii capitalurilor: contabilitatea capitalurilor proprii, rezultatelor financiare, provizioanelor, capitalurilor imprumutate. Operatii mai importante: inregistrarea subscrierii capitalului social: 456 = 1011 inregistrarea aporturilor efective in natura sau numerar: 2xxx = 456 3xxx = 456 4xxx = 456 transformarea capitalului social subscris in capital social varsat: 1011 = 1012 se converteste un credit bancar pe termen lung in actiuni: 1621 = 1012 se converteste datorie fata de furnizor in actiuni: 401 = 1012 rascumpararea actiunilor proprii: 1091 = 5121

inregistrarea distribuirii de actiuni personalului: 424 = 1091 incorporarea primelor de emisiune in capital social: 1041 = 1012 inregistrarea reducerii capitalului social pentru acoperirea pierderii din anii precedenti: 1012 = 117 emisiune obligatiuni: 461 = 161 incasare in numerar: 5311 = 461 cheltuieli cu dobanda: 666 = 1681 achitarea dobanzii: 1681 = 5121 rascumpararea prin numerar: 505 = 5311 anularea obligatiunii rascumparate: 161 = 505