Clasificarea angrenajelor Formele variate ale roţilor dinţate şi ale angrenajelor au impus stabilirea unor criterii de clasificare ce vor

fi prezentate mai jos. I. După direcţia dintelui roţilor dinţate; II. După mişcarea axelor celor două roţi dinţate ce formează angrenajul; III. După profilul dintelui; IV. După forma roţilor dinţate; V. Un ultim criteriu de clasificare, considerat în literatura de specialitate [34],[35],[36],[46],[64],[73] unul dintre cel mai important criteriu de clasificare a angrenajelor, se referă la orientarea în spaţiu a axelor între care se transmite mişcarea de rotaţie. După acest criteriu angrenajele se clasifică în: 1. Angrenaje cu axe paralele; 2. Angrenaje cu axe concurente; 3. Angrenaje cu axe încrucişate. I. După criteriul direcţiei dintelui: - dinte drept; - dinte înclinat; - dinte în V; - dinte curb. II. După criteriul privind mişcarea axelor: - angrenaje cu axe fixe (fig. 2.1); - angrenaje cu axe mobile (fig. 2.2);

Fig.2.1

Fig.2.2

III.

IV.

După profilul dintelui: - evolventă; - arc de cerc; - cicloidă; - octoidă; - spirală arhimedică. După forma roţilor dinţate: - angrenaje cu roţi cilindrice; - angrenaje cu roţi conice; - angrenaje hiperboloide; - angrenaje melcate; - angrenaje cremalieră;

V.3.b).4.4.4.d). După orientarea axelor: 1.3.b). b) angrenaj conic cu dinţi înclinaţi (fig.3 f) 2.angrenaje necirculare. 2. a) b) c) d) e) Fig.3. Angrenaje cu axe concurente: a) angrenaj conic cu dinţi drepţi (fig. 2.f).c). Angrenaje cu axe paralele: a) angrenaj cilindric exterior cu dinţi drepţi (fig. 2.c). b) angrenaj cilindric exterior cu dinţi înclinaţi (fig.e). c) angrenaj cilindric exterior cu dinţi în V (fig. c) angrenaj conic cu dinţi curbi (fig. 2.2. 2. 2. . 2. d) angrenaj cilindric interior cu dinţi drepţi (fig.a).3.3. 2. f) angrenaj cilindric cu cremalieră (fig.d).4. e) angrenaj cilindric interior cu dinţi înclinaţi (fig. d) angrenaj conic cu dinţi cu roată plană (fig. 2. 2.3. .a).

5 c) d) Întru-cât angrenajele cilindrice sunt cel mai des întâlnite în practică. acestea vor fi analizate în paragraful următor.5.4 c) d) 3.5. Angrenaje cu axe încrucişate: a) angrenaj cilindric încrucişat (fig.5.a) b) Fig. b) angrenaj hipoid (fig.d).2.c).a). 2. . d) angrenaj cu melc globoidal (fig. 2. a) b) Fig. 2.2. 2.b).5. c) angrenaj cu melc cilindru (fig.