Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞĂ DE MONITORIZARE A PROGRESULUI PREŞCOLARULUI

Abilitǎţi 2007- 2008- 2009- 2010-


2008 2009 2010 2011
1. Activitǎţi matematice I E F I E FI E F I E F
• Clasificǎ şi ordoneazǎ obiecte dupǎ criteriul culorii, formei, mǎrimii, grosimii, lungimii
• Construieşte structuri de obiecte (mǎrgele, boabe, cuburi, jetoane)
• Inţelege şi utilizeazǎ numerele şi cifrele în limitele 1-10
• Recunoaşte şi denumeşte, construieşte şi utilizeazǎ formele geometrice (cerc, pǎtrat, triunghi,
dreptunghi, oval)
• Construieşte grupe de obiecte prin corespondenţǎ de la unul pânǎ la 10 elemente şi aratǎ, astfel, care
grupǎ e mai mare sau mai micǎ
• Identificǎ valoarea monedelor curente şi a bancnotelor mai des utilizate
• Identificǎ elementele lipsǎ din imagini reprezentând un întreg
2. Cunoaşterea mediului

• Cunoaşte schema corporalǎ proprie şi a partenerului


• Identificǎ dupǎ nume colegii şi membrii familiei
• Cunoaşte expresii emoţionale şi atitudini specifice ale membrilor familiei şi grǎdiniţei
• Identificǎ şi opereazǎ cu obiecte din mediul de activitate ( jucǎrii, obiecte personale, hranǎ)
• Identificǎ şi denumeşte animale şi plante din mediul înconjurǎtor
• Cunoaşte anotimpurile dupǎ schi,mbǎrile survenite în naturǎ
3. Autonomie personalǎ şi socialǎ
• Dovedeşte autonomie de autoservire în activitatea zilnicǎ

Abilitǎţi 2007- 2008- 2009- 2010-


2008 2009 2010 2011
I E F I E FI E F I E F
• Cunoaşte regulile de minimǎ protecţie a sǎnǎtǎţii proprii şi a naturii
• Işi exprimǎ nevoile şi dorinţele personale
• Se orienteazǎ adecvat într-un spaţiu nou
• Stabileşte relaţii interpersonale corecte şi diferenţiate
• Acceptǎ şi respectǎ regulile de convieţuire în grup
• Cunoaşte reguli de securitate personalǎ
• Memoreazǎ evenimente şi le recunoaşte dupǎ anumite caracteristici
4. Expresie graficǎ şi plasticǎ
• Utilizeazǎ corect instrumentele de lucru în exprimarea gestului grafic
• Cunoaşte şi aplicǎ regulile de utilizare a materialelor şi instrumentelor de lucru
• Organizeazǎ spaţiul plastic în funcţie de dimensiunea şi poziţia obiectelor şi suprafeţelor pe care se
lucreazǎ
• Selecteazǎ şi combinǎ culorile în funcţie de temǎ
• Işi perfecţioneazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semne grafice pregǎtitoare pentru scriere
• Işi formeazǎ deprinderi de a decora unele suprafeţe cu semnele grafice învǎţate
• Realizeazǎ unele modele decorative prin combinarea liniilor, a punctelor, sau a unor modele decorative,
dispuse într-o anumitǎ ordine
5. Expresie corporalǎ
• Işi formeazǎ o ţinutǎ corporalǎ corectǎ
• Cunoaşte şi aplicǎ reguli de igienǎ a efortului fizic
• Percepe componentele spaţio-temporale

Abilitǎţi 2007- 2008- 2009- 2010-


2008 2009 2010 2011
I E F I E FI E F I E F
• Manifestǎ în timpul activitǎţii atitudini de cooperare, spirit de echipǎ, de competiţie şi fair-play
• Respectǎ regulile stabilite de comun în cadrul grupului
• Participǎ activ la reuşita echipei
6. Abilitǎţi manuale
• Cunoaşte diferite materiale de lucru
• Alege materialele adecvate pentru realizarea unei teme
• Îşi formeazǎ gesturi manuale fundamentale
• Işi dezvoltǎ mobilitatea manualǎ
• Combinǎ adecvat materialele de lucru în vederea realizǎrii unor lucrǎri (machete, colaje, jucǎrii)
• Gǎseşte utilitatea obiectelor realizate
• Manifestǎ creativitate în combinarea materialelor
7. Activitǎţi ludice de educare şi compensare la alegere
• Respectǎ regulile jocului
• Manifestǎ interes faţǎ de activitatea de joc
• Desfǎşoarǎ jocuri de construcţie, mişcare, de creaţie şi în aer liber
• Manifestǎ creativitate în joc

Se acordǎ punctajele astfel:


0- nu poate realize itemul
1- încearcǎ sǎ realizeze dar nu reuşeşte
2- realizeazǎ parţial cu sprijin
3- realizeazǎ uneori independent
4- realizeazǎ independent corect

S-ar putea să vă placă și