Sunteți pe pagina 1din 43

Facultatea de Litere !

coala Doctoral"

REZUMAT
RAPORTUL #$RANULUI ROMN CU MOARTEA O metafizic" tr"it" %i cteva dintre formele ei de expresie

COORDONATOR !TIIN#IFIC prof. univ. dr. MIHAI MORARU

DOCTORAND BULGARU (CAMBOSE) V. ASTRID

2013 BUCURE!TI

!ntre sapien"a tradi"ional# $i filosofia propriu-zis# func"ioneaz# adeseori principiul vaselor comunicante. Metafizica tradi"ional# romneasc# ar putea fi considerat# o filosofie f#r# titulari, a$a cum a fost, la %nceputurile ei, $i filosofia antic# greac#, cu care se aseam#n# prin %ngem#narea %ntre sacralitate $i concrete"e, capabil# s# creeze cmpuri logice de mare tensiune, ori prin nevoia tr#irii practice $i a punerii la %ncercare a gndului %n via"a de zi cu zi (model pe care Socrate, marele filosof oral, l-a dus la perfec"iune). Pe acest temei esen"ial am %ncercat o compara"ie %ntre gndirea elin# a transcenden"ei $i gndirea sa tradi"ional# romneasc#. Din cercetarea numeroaselor coresponden"e formale ce se pot stabili %ntre cele dou# cmpuri de reflec"ie am c#utat s# extragem argumente pentru o asem#nare de fond. Diferen"ele dintre ele care, f#r# %ndoial#, nu sunt de neglijat nu %mpiedic# demersul comparativ, deoarece nu sunt mai relevante dect punctele lor comune. De cele mai multe ori, a fi %n interiorul unui fenomen %nseamn# a nu putea avea o perspectiv# realist# asupra lui; astfel, ca intelectuali prin$i %n mecanismele socio-psihologice specifice culturii livre$ti, risc#m s# o imagin#m pe aceasta ca unica form# de cultur# existent#. Este adev#rat c# mai noile teorii ale cunoa$terii %ncearc# s# detroneze main streamul din pozi"ia privilegiat# pe care o de"ine de secole $i s# includ# %n marele flux cultural diverse filoane subterane considerate pn# %n prezent inferioare; dar noi nu la acest fel de reconsiderare postmodernist# a lucrurilor ne gndim, ci avem %n vedere cu totul altceva. Se $tie c# $i folclorul, a$a anonim cum suntem sili"i s# %l consider#m, este de fapt o crea"ie la fel de individual# ca $i cultura livresc#, fiind tot produsul unor indivizi superior %nzestra"i, care se
2

folosesc, %ns#, de alte c#i de stocare $i de transmitere a operei lor $i nu au o raportare permanent# la originalitate, a$a cum se %ntmpl# %n cazul creatorilor cul"i. Mecanismul de crea"ie este %ns# acela$i. Am tentat, a$adar, o modificare de perspectiv#: s# consider#m c# nu exist# o evolu"ie care ar conduce diacronic gndirea de la treapta sapien"ei populare spontane c#tre realiz#rile individuale reflectate $i c#, dimpotriv#, toate formele $i nivelurile produc"iei culturale coexist# $i au ca unic# sorginte aptitudinea min"ii umane de a da sens lumii. Toate formele de expresie ale acestei aptitudini pe care romantismul $tiin"ific vrea s-o numeasc# cunoa$tere sunt sincrone $i egal %ndrept#"ite. Faptul de a purta o semn#tur# individual# sau colectiv# nu poate reprezenta un criteriu al superiorit#"ii gnoseologice. Dac# ar fi s# numim un criteriu al reu$itei unui demers cognitiv, primul la care ne-am gndi este productivitatea axiologic#: pentru a-i declara succesul, ar trebui s# cercet#m dac# demersul respectiv creeaz# sau nu o viziune cu sens, coerent#, capabil# s# lege %ntr-un %ntreg fragmentele disparate ale existen"ei noastre %n lume. La ntreb#rile metafizice majore se pot da doar r#spunsuri metaforice, al c#ror adev#r const# tocmai n subtilitatea &i frumuse'ea lor. Exist# o explozie de metafizic# n mitologie, n literaturile vechi, n textele revelate &i sapien'iale, n folclor. Consider#m c# metaforele respective ar trebui culese, inventariate, comentate &i considerate texte propriu-zis filosofice, pentru c# problematica lor este specific# filosofiei. Metafizica, n accep'iune aristotelic#, are a trata despre fiin'# &i atributele ei. Imaginarul mor'ii presupune o concep'ie articulat# despre suflet &i nemurire, implicit despre fiin'#. El subntinde o semiotic# a spa'iului &i o viziune a timpului, o ierarhie a treptelor de manifestare a principiului ontologic, o imagine de sine a comunit#'ii &i, n cadrul acesteia, a individului
3

cu determina'iile sale proprii (conturnd dispozi'ia fa'# de lume, sau accentul axiologic, cum ar spune Lucian Blaga). Exist# o metafizic# romneasc# a mor'ii care nu este de provenien'# cult#, ci apar'ine satului tradi'ional, iar formele ei de expresie imagini, simboluri &i reprezent#ri care apar n texte, spectacole, obiecte, port &i motive ornamentale, arhitectur# etc. &i transmit direct mesajul de cunoa&tere gra"ie percutan'ei lor estetice. Doctrina nemuririi sufletului se pare c# a fost preluat# de grecii antici de la sci'i, prin Pitagora &i doctrinele orfice, fiind consacrat# ca tem# filosofic# major# de c#tre Platon, n dialogurile sale de tinere'e (unde formuleaz# metafora trupului ca temni'# din care sufletul se elibereaz# la moarte, argumentarea despre anamnesis ca dovad# a naturii divine a sufletului, metafora carului astral, ochema, pe care sufletul l dobnde&te cnd coboar# din ceruri pentru a se na&te, ori demonstra'ia privitoare la nrudirea sufletului cu lumea transcendent# a eidosului). Definirea scopului filosofiei ca preg#tire pentru moarte se refer# la revenirea sufletului n lumea divin# din care s-a desprins. Odat# cu Platon s-a produs, tocmai pe tema mor'ii ca poart# de intrare n zona celor incoruptibile, confluen'a definitiv# ntre metafizic# &i credin'# (n sens religios). Pe temeiul acestei confluen'e ne-am permis s# punem, la rndul nostru, unele ntreb#ri cu privire la o metafizic# '#r#neasc# a mor'ii. A&a cum lui Platon nu i poate fi refuzat# calificarea imaginilor pe care le-a vehiculat despre psych ca apar'innd metafizicii, tot astfel sper#m s# nu ne fie refuzat# investiga"ia asupra caracterului metafizic al reprezent#rilor &i simbolurilor cu privire la moarte &i nemurire vehiculate de cultura tradi"ional# romneasc#.

!n prezenta lucrere ne-am propus s# cercet#m n ce m#sur# imaginarul tanatologic romnesc este de natur# magic# (sau magic-religioas#, cum afirma Mircea Eliade) &i n ce m#sur# este el expresia unui demers metafizic; s# i constat#m relevan"a pentru identitatea comunitar# &i, nu n ultimul rnd, s# punem n lumin# unele dintre sursele cele mai valoroase prin care s-a transmis etosul '#r#nesc al mor'ii. !n primul capitol am studiat diverse viziuni despre natura sufletului, temporalitatea $i finitudinea sau non-finitudinea sa. Raportul omului cu moartea poate $i trebuie s# deschid# c#tre infinit, %nf#"i$ndu-ni-se, de altfel, ca ocazia cea mai favorabil# acestei deschideri. Raportul metafizic cu moartea ca trecere va sta pentru totdeauna sub semnul sentimentului heraclitic al fiin"ei percep"ie spontan# a fluidit#"ii absolute a lumii noastre. Viziunea romneasc# tradi"ional# asupra mor"ii este asem#n#toare. Ea se articuleaz# %n jurul unei atitudini sapien"iale pe care folcloristica s-a str#duit, mergnd pe urmele lui Alecsandri, s# interpreteze ca fatalism sau resemnare mioritic#. Precum %n gndirea aristotelic# ori %n poemele filosofice ale lui Empedocle, %n metafizica "#r#neasc# substan"a tropic# (folosim termenul %n sens etimologic, gr. ()*+,- %nsemnnd prefaceri) universal# str#bate contrariile f#cndu-le s# se nasc# unul din cel#lalt: ceea ce este mort, din ceea ce este viu, iar viul, la rndul lui, din ceea ce a p#r#sit starea de actualizare numit# via"#. Ca $i filosofia greac# veche, gndirea romneasc# tradi"ional# manifest# o atitudine de extrem# reveren"# fa"# de fiin"# $i o suspiciune aprioric# fa"# de meontologie. !n consecin"#, teritoriul fiin"ei a proliferat %ntr-o luxurian"# de forme, cotropind $i aproape anihilnd teritoriul logic al nefiin"ei. Domeniul care a beneficiat cel mai mult de pe urma acestei conversiuni pozitive este moartea, fenomen de limit# care accept# orice
5

orientare i se imprim#. Prin valorificarea metafizic# a mor"ii $i prin actele rituale aferente ei, "#ranul romn opteaz# pentru o transcenden"# tr#it#. Sufletul este, pentru omul tradi"ional, nemuritor prin natura lui, a$a %nct moartea constituie doar un prag sau o trecere c#tre postexisten"#. n reflec'ia '#r#neasc# asupra mor'ii conflueaz# problemele clasice ale filosofiei: ce este omul, ce este sufletul, ce este lumea, ce este absolutul, care este raportul aparen'#esen'#, sau timpeternitate, ce presupune devenirea &i dac# ea are o natur# continu# ori discontinu#, ce este adev#rul &i n ce m#sur# este el cognoscibil, cum anume se echilibreaz# termenii raportului libertatecauzalitatedestin, att la nivelul omului, ct &i la nivelul lumii etc. O singur# tem# filosofic# major# lipse&te: nefiin'a. Omul satului arhaic romnesc n-o poate concepe cum nici Parmenide n-o putea gndi. Concluzia unei experien'e a vie'ii contemplative (n sens aristotelic) este aceea c# lumea este un continuum de fiin"#. Dac# la anvergura problematicii se mai adaug# &i faptul c# formele de expresie sunt virtual nelimitate c#ci metafizica aceasta (dac# metafizic# este) se exprim# sincretic, prin lexic, frazeologie $i paremiologie, prin s#rb#tori, ritualuri &i texte ceremoniale, prin forme muzicale specifice (bocete, cntece de petrecut $i hore ale mortului, spectacole dramatice funerare precum Gogiu $.a.), printr-o anumit# ritmare a timpului calendaristic, printr-o anumit# viziune a spa'iului, reflectat# n construc'ii, drumuri, incinte, obiecte, podoabe, ornamente, sau prin nenum#rate imagini &i simboluri ale sacralit#'ii mor'ii, suntem sili'i s# recunoa&tem c# recuzita prin care se pune n scen# viziunea tradi'ional# a mor'ii este una redutabil#. Lucrul nu poate surprinde pe nimeni, c#ci, poate chiar $i mai mult dect pentru filosoful cult, pentru '#ran moartea reprezint# un nod de semnifica'ii esen'ial.

La filosofii antici greci afl#m metafizica in nuce, %n termenii ei primi; dac# o studiem %n detaliu, constat#m c# putem face numeroase apropieri $i c# rudimentele unei filosofii a fiin"ei asem#n#toare celei presocratice, platoniciene, aristotelice ori stoice se g#sesc %n ceea ce am numit metafizica "#r#neasc# a mor"ii la romni. Gndirea %ncepe %ntotdeauna dintr-o pozi"ie indecis# %ntre %n"elegerea mitic# $i cea propriu-zis filosofic# a problemei arch-ului. Una dintre cele mai vechi %ntreb#ri metafizice este cine $i cnd a f#cut Moartea. Evident, nimeni altcineva dect Dumnezeu, creatorul ex nihilo al lumii, nu ar fi putut-o face s# apar#, dac# suntem consecven'i cu ipoteza monoteist# a crea'iei ex nihilo; se deschide astfel calea spre specula'ia teologico-filosofic# medieval# care a definit r#ul ca absen'# a binelui tot astfel, moartea ar fi o absen'# a vie'ii. Repulsia fa"# de sinucidere are, la poporul romn, o %ndrept#"ire "innd de metafizica sufletului: actul autolitic %ntrerupe subzisten"a lui %n lumea de dincolo, %l face s# piar#, s# nu mai intre %n eternitate, ci s# se risipeasc# %n neant, precum sufletele-abur ale dobitoacelor. Sinuciderea voluntar# este singurul mod %n care sufletul poate disp#rea complet. Disp#rnd sufletul sinuciga$ului, ritualul de %nmormntare %$i pierde obiectul $i trebuie, prin urmare, anulat. Sinuciga$ul va primi anathema. Altminteri, moartea oamenilor nu le afecteaz# ctu$i de pu"in nemurirea sufletelor, c#ci, fie %n rai, fie %n iad sau bntuind prin intermundii, ele vor continua s# tr#iasc# pn# la Judecata de Apoi $i dup# aceea. Toate, cu excep"ia sinuciga$ilor. !n mod paradoxal, liberul nostru arbitru este att de puternic, %nct suntem capabili s# omorm ceva nemuritor verbele corespunz#toare din metafizica "#r#neasc# a mor"ii fiind a (se) pr#p#di $i
7

a (se) nimici. Aceast# aneantizare ne-ar putea duce cu gndul la ie$irea din samsara, ideal practic al filosofiilor extrem-orientale; spre deosebire de acelea, %ns#, filosofia arhaic# romneasc# repudiaz# insul capabil de autodistrugere. Nici teologia, nici bunul-sim' comun, nici gndirea tradi'ional# nu se pot mul'umi cu defini'ia benign# a mor"ii ca absen"# a vie"ii. Pentru teologia cre&tin#, &i mai ales pentru mistic#, moartea este n primul rnd nu absen'a vie'ii, ci absen'a Vie'ii. Pentru bunul-sim' comun, ea este, dac# ne putem exprima a&a, o manifestare violent#, fulgurant#, a absen'ei celui care pn# n urm# cu o clip# era o prezen'# moartea fiind, pentru sim'ul comun, mai degrab# mortul nsu&i. Iar pentru tradi'ia popular# romneasc#, moartea este un personaj metafizic, agent al voin'ei divine &i, ca atare, nzestrat de Dumnezeu cu invincibilitate. Originea mor"ii este un obiect de specula"ie absolut. !n primul capitol al lucr#rii am trecut %n revist# cteva dintre solu"iile pe care le-a primit aceast# problem#, %n diferite spa"ii culturale, punnd accent pe tanatologia tradi"ional# romneasc#. .#ranul, creator &i beneficiar al sapien'ei pe care Mircea Eliade o numea cre&tinism cosmic, reface pe cont propriu gigantica ncercare de a g#si lumii un n'eles coerent, iar acest demers articulat organic, colectiv &i anonim l duce pe alte c#i dect cele ale ortodoxiei dogmatice. Folclorul a preluat doar par"ial doctrina cre$tin# a eliber#rii sufletului prin moarte de leg#turile p#catului. Cum partea subzistent# a sufletului este duhul, am examinat cteva dintre aspectele paradigmatice ale viziunii pneumatologice tradi"ionale $i am %ncercat s# punem %n lumin# diferen"ele lor att fa"# de pneumatologia doctrinar#, ct $i fa"# de cea filosofic#. Desigur, hristologia d# ocazia cea mai ofertant# pentru a gndi problema %n cauz#. Facere, zidire, pl!smuire, insuflare, concepere, z!mislire, na"tere, #nomenire, ntrupare
8

sunt c'iva dintre termenii prin care semantica limbii romne, de cele mai multe ori pe urmele adnci ale etimologiei, ncearc# s# redea la nivel no'ional un eveniment a c#rui esen"# paradoxal# l face refractar la explicit#ri. Concep"ia "#r#neasc# se dezvolt# din ceea ce %n jargon teologic sa numit hristologia identit#"ii. Odat# ce este de o fiin"# cu Tat#l, cum spune %nv#"#tura bisericii, Hristos este identificat de "#ran cu Tat#l. Poporul $i-a imaginat o alt# Genez#, hristic#. Sunt foarte multe texte %n care Hristos se afl# %n dubl# postur#, de prunc $i de Creator al lumii (prelund, deci, atributele lui Dumnezeu-Tat#l). Pentru gndirea tradi"ional# %nclinat# mai degrab# %nspre concret, dect %nspre specula"ia teoretic#, mai relevant# dect natura pneumatologic# a sufletului este ceea ce am putea numi fiziologia lui. Imaginarul tanatologic formuleaz# fascinante viziuni asupra modului de existen"# a sufletului dup# moarte, toate viznd o form# de subzisten"# concret#, de$i imaterial#. Raportul cu moartea are mai multe aspecte, dintre care am %ncercat s# surprindem cteva %n cel de-al treilea subcapitol: mitologia mor"ii, raportarea magic# la moarte, raportul etic cu moartea $i axiologia aferent# lui, simbolistica mor"ii $i mai ales raportul metafizic cu moartea, care, %n spa"iul tradi"ional $i arhaic romnesc, vizeaz# diferitele posibilit#"i de a anula finitudinea %n favoarea unei transcenden"e pozitive. Resemnificarea mor"ii nu %nseamn# o substitu"ie a limitei ultime sau o falsificare a lucrurilor, ci reprezint# deschiderea metafizic# a fenomenului specific uman care este moartea bun#, moartea cu rost. !n cel de-al treilea subcapitol al lucr#rii am investigat diverse moduri %n care s-a realizat preg#tirea pentru moarte conform viziunii tradi"ionale romne$ti. Preg#tirea "#ranului autentic pentru moarte a fost $i este %nc#, la acest %nceput de mileniu dezvr#jit, admirabil#
9

$i absolut eficient#. Am constatat, att din exemple de arhiv#, ct $i pe teren, c# se poate muri cu senin#tate, %mp#cat cu sine $i cu lumea, atunci cnd %ntreaga via"# a fost un exerci"iu de semnificare pozitiv# a sor"ii $i de respectare a voin"ei lui Dumnezeu. Platon punea, cum se $tie, %ntreaga filosofie sub semnul preg#tirii pentru moarte. Din acest punct de vedere, se poate afirma c# "#ranul tradi"ional este la fel de filosof precum Socrate. !n finalul primului capitol ne-am ocupat de reflexele romne$ti tradi"ionale ale transcenden"ei. Competen"a metafizic# prin excelen"# este, %n toate civiliza"iile, capacitatea de a contempla realit#"ile transcendente $i de a recunoa$te semnele sacrului %nscrise %n concretul lumii. Spiritul contemplativ $i aten"ia la detaliul metafizic caracterizeaz# %n mare m#sur# felul de a se integra %n lume al omului tradi"ional. Cel de-al doilea capitol al lucr#rii abordeaz# problema raportului cu moartea, sub diferite aspecte. Raportul "#ranului romn cu moartea nu este teoretizat ca atare nic#ieri, dar se poate deduce din multiplele sale forme de expresie. Prima cale de interogare a transcenden"ei este, firesc, gndirea asupra lui Dumnezeu. Lumea "#r#neasc# a elaborat no"iuni echivalente unor concepte culte precum Dumnezeul cel Viu veterotestamentar, eliadescul deus otiosus ori nietzscheana moarte a lui Dumnezeu. !n privin"a ultimei teme men"ionate, am prezentat o anecdot# metafizic# din care se desprind mai multe concluzii: prima c# pentru mentalitatea '#r#neasc# poate s# moar# Dumnezeu nsu&i, dar omul tot nu abandoneaz# ritualul, adic# r#mne n ordine chiar &i ntr-un univers golit de transcenden'#, a doua c# lumea se 'ine prin gesturile sacre, orict de umile ar p#rea ele (colacul din cteva boabe de gru al s#racului satur# pe to'i), iar a treia (cum gestul s#racului repet# minunea biblic# a celor doi pe&ti &i trei pini cu care s-au s#turat o mul'ime de oameni) c# s#racul este el nsu&i un alt Hristos. n concep'ia
10

poporului romn, ntr-adev#r, s#racul e Dumnezeu, adic# starea de s#r#cie echivaleaz# cu sfin'enia prin virtu'ile ascetice pe care le inculc#. !n mitologia noastr#, povestea biblic# a Facerii suport# mari transform#ri, pn# la a deveni, uneori, de nerecunoscut ca %n cazul unor episoade eretice apar"innd unui gnosticism popular sui-generis. Un exemplu de erezie creatoare este prezen"a diavolului %n episodul orogenezei, care deschide o problem# interesant#: ce tip de dualism presupun concep"iile cosmogonice populare s-a vorbit de un dualism moderat, relaxat, unilateral $i disimetric, %n cazul celor dou# for"e creatoare antagonice %ntruchipate ca Frtat $i Nefrtat; am preferat eticheta de dualism comprehensiv, adic# unul %n care termenii opu$i sunt %ngloba"i %ntr-un %ntreg func"ional monolitic. Nefrtatul este du$manul care ac"ioneaz#, f#r# voia lui, %n sinergie cu Frtatul. !n termeni nicasieni, am putea spune c# tocmai tensiunea raportului lor d# na$tere lumii. Unul dintre cele mai specifice aspecte ale gndirii "#r#ne$ti asupra divinit#"ii este %nf#"i$area preferen"ial# a lui Dumnezeu %n postri umile, pline de firesc $i miznd pe efecte estetice de felul celor ale picturii naive. Dumnezeu-Tat#l apare ca un me$ter care face p#mntul $i cerul cu mare greutate, prin %ncerc#ri succesive, fiind silit s# apeleze la ajutorul unor animale precum ariciul, albina $i broasca, sau ca un cioban care a albit la oi $i vrea s# lase turma, sau ca un b#trn cu crj#, gospod#rindu-$i parcimonios avutul cosmic. Am dedicat mai multe pagini acestui diminuendo prin care sapien"a tradi"ional# corecteaz# portretul teologic superlativ al divinit#"ii. Adam $i Hristos sunt doi poli ai gndirii "#r#ne$ti, a$a cum se vede $i din reprezent#rile plastice de pe crucile de lemn (f#r# excep"ie, Adam, str#mo$ul %ntregului neam omenesc, este reprezentat la baz#, acolo unde aceasta se %nfige %n p#mnt, iar Hristos r#stignit este %n centrul ei, ar#tnd,
11

cel mai adesea, ca un "#ran din zona unde se scrie respectiva cruce). Starea adamic# primordial# era nemurirea, iar starea hristic# prin excelen"# este %nvierea. !n subcapitololul II.2 am prezentat, comparativ, imaginile mitosofice ale celor doi fra"i din ve$nicie, Hristos $i Adam, fiii lui Dumnezeu-Tat#l. !n urm#torul subcapitol ne-am referit la imaginea Maicii Domnului. Cultul mariologic este deosebit de dezvoltat la poporul romn, dar Maica Precista a "#ranului este foarte departe de Fecioara Maria din doctrina ortodox#. !n mentalitatea '#r#neasc#, Hristos era n#scut, precum fiecare dintre noi, din doi p#rin'i: din Dumnezeu &i din fecioara Maria, singura diferen'# fa'# de na&terea oamenilor obi&nui'i fiind starea de feciorie a mamei. Trebuie f#cut# aici observa'ia c# la noi Fecioara Maria nu este neap#rat Theotokos, ci doar Hristostokos (Maica Domnului), limba romn# avnd posibilitatea de a discerne ntre Domnul (Iisus Hristos) &i Dumnezeu (Tat#l). Raportul de putere dintre Maica Domnului &i fiul ei, n tradi'ia '#r#neasc#, nu este raportul dogmatic clasic (de supunere absolut# a Fecioarei Maria fa'# de Hristos, un fiu-st#pn care i ascult# rug#min'ile, dar o trateaz# cu distan'#, nu o nume&te niciodat# mam# &i i se adreseaz# doar cu apelativul femeie, ca n Ioan 1:3 &i 19:26), ci un alt raport, surprinz#tor n context teologic, dar firesc n contextul mentalit#'ii populare: un real ascendent al Fecioarei Maria asupra lui Hristos. Aceasta este Precista c#reia i se %nchin# poporul; ea este cea nelipsit# din colinde, cea chemat# %n ajutor prin descntece, cea despre care se spun basme $i legende cu rost apotropaic, cea invocat# %n cntecele funerare ca gazd# (adic# st#pn#) a celuilalt t#rm. Mai aproape de o Mare Zei"# neolitic# dect de o divinitate cre$tin#, aceast! Snt#m#rie este sufletul %nsu$i al religiozit#"ii populare romne$ti; faptul c# i se atribuie %ncercarea de a-$i face sam# denot# empatia total# a
12

poporului cu postura ei de maic# %ndurerat#, iar faptul c# nu este l#sat# s# reu$easc# este expresia credin"ei %n incompatibilitatea Maicii Domnului cu Moartea. Privilegiul ridic#rii Maicii Domnului la cer cu trupul, trei zile dup# ce adormise $i %$i d#duse sufletul %n minile lui Hristos, este %mp#rt#$it $i de alte figuri biblice, care au provocat imagina"ia "#r#neasc# la a construi foarte interesante explica"ii paralele cu teologia dogmatic#. Cea mai cunoscut# $i %n acela$i timp cea mai spectaculoas# athanasie este a Sfntului Ilie, uciga$ $i ascet, devenit dup# %n#l"area la cer principalul antagonist al diavolului. O athanasie cere (dar nu prime$te) $i patriarhul Avraam, care, potrivit numeroaselor versiuni ale Testamentului s#u apocrif, s-a %mpotrivit din r#sputeri Mor"ii $i, %n cele din urm#, a %nv#"at in extremis s# moar#, a$a cum se %ntmpl# %n cazul attora dintre noi. Cu totul alta este pozi"ia fa"# de moarte a ciobanului din balada-colind Miori$a, care consimte senin la ceea ce am %ncercat s# demonstr#m c# era nu moartea %n urma unei dispute feudale sau un echivalent al ceremonialului funerar nup"ial practicat pentru mor"ii nelumi"i, ci un sacrificiu de %ntemeiere, cu rol apotropaic. Drama este doar %nveli$ul epic, ca $i %n balada Me$terului Manole. De fapt, ceea ce se ilustreaz# este, %n M!n!stirea Arge%ului, consacrarea unui templu prin sacrificarea unei vie"i, iar %n Miori"a, consacrarea stnii ca spa"iu sacru %n sensul sacrului "#r#nesc. Astfel, p#storitul %$i revendic# originea arhetipal# prin mitul sacrificiului de %ntemeiere al unui p#stor primordial tn#r $i puternic care se contope$te cu stna $i %i comunic# energia lui vital#, f#cndo peren#. Moartea %ns#$i %i apare omului tradi"ional %ntr-o varietate de ipostaze, dintre care am ales s# ne referim, %n afar# de binomul moarte bun# / moarte rea, la moartea ca ursitoare, ca na$# de botez sau cum#tr#, milostiv# $i
13

uneori chiar p#c#lit# de unii mai iste"i dect ea, sau chiar ucis#, %n balade ori povestiri revan$arde. Moartea-nunt# $i moartea sacrificial# reprezint#, dac# se poate spune a$a, moartea %nalt#, sub aspectul ei nobil; tot astfel este $i sinuciderea, cnd are un scop etic, dup# cum se constat# %n unele texte care "in de temanucleu Soarele $i Luna. Poporul scruteaz# cu mult curaj tenebrele mor"ii, %ncearc# s#-i identifice agen"ii magici $i s# %i neutralizeze prin descntece, vr#ji $i exorcisme. Dintre agen"ii malefici, cel mai temut este diavolul %nsu$i; el cap#t# %n viziunea "#r#neasc# nesfr$ite chipuri $i nume, de o bog#"ie imaginativ# care l-ar face s# p#leasc# pe un Borges. Antagonistul lui Dumnezeu este $i du$manul vie"ii. Am amintit motivul contractului dintre Creator $i Diavol, zapis prin care omul, dup# moarte, %i revenea lui Satan deci nu este de mirare c# acesta din urm# avea toate motivele s# gr#beasc# sfr$itul muritorilor, iar muritorii, la rndul lor, aveau toate motivele s#-l %nfrunte. !nse$i numele pe care oamenii i le dau diavolului reprezint# tot attea insight-uri %n modul de func"ionare a mecanismelor sale malefice. Desigur, multe dintre ele nu sunt inven"ii populare, ci prelu#ri $i adapt#ri ale numelor teologice ale demonului. !n abordarea schematic# pe care am propus-o am %ncercat s# trecem %n revist# cteva dintre zecile sau sutele de nume sub care este cunoscut diavolul %n folclorul romn $i s# le clasific#m %n func"ie de resortul lor semantic. Unele sunt mo$teniri directe ale tradi"iei religioase recepte sau apocrife pe acestea le-am %ncadrat la categoria numelor propriu-zise , altele sunt apelative prin care se evit# rostirea numelor tabuizate ale diavolului, altele decurg din portretul demonului, referindu-se la atributele pe care le manifest# %n rela"ie cu oamenii, altele sunt identit#"i eufemistice
14

ori antifrastice, menite s#-l domoleasc#, s#-i anihileze puterea malefic# sau, uneori, s#-l ironizeze, altele %i descriu %nf#"i$area sau %l substituie metonimic, altele, %n sfr$it, refuz# s#-l numeasc#, %nlocuindu-i orice identitate prin omisiuni gr#itoare. !n subcapitolul II.6 am reunit cteva zeci de nume care %l desemneaz# pe diavol, cele mai multe fiind $i foarte sugestive %n privin"a atributelor malefice la care se refer#. Am focalizat cercetarea $i asupra unui alt redutabil agent al mor"ii, un demon veterotestamentar p#truns %n folclorul romnesc sub zeci de nume, dintre care cele mai temute sunt Avesti"a $i Samca; am %ncercat, %n cazul acestui demon, s# realiz#m o micromonografie, dat fiind interesul filologic deosebit pe care %l suscit# $i prezen"a lui redutabil# %n folclor, ca agent magic al mor"ii. Pragul mor"ii nu este trecut, cum ar fi firesc, de c#tre to"i oamenii; unii r#mn suspenda"i %ntre cele dou# t#rmuri, ca mor"i-vii; prin urmare, am acordat o aten"ie particular# motivului narativ al fratelui mort. !n aceea$i categorie se %ncadreaz# $i fratele mort din balada Bodi$a/Voica/Vochi$a, al c#rei motiv principal (c#l#toria fratelui mort), bine-cunoscut %n folclorul european, a fost numit Lenore sau La chevauche funbre. De cele mai multe ori, din fericire, omul trece cu bine dincolo, pe cel#lalt t#rm, a c#rui geografie mitic# este obiectul unor mari desf#$ur#ri de fantezie $i sapien"# tradi"ional#. Din studierea acesteia se poate deduce c# pentru "#ran lumea este un continuum spa"io-temporal neomogen, structurat pe registre spa"iale $i ritmuri, iar p#r"ile sale se leag# %ntr-o impresionant# coeren"# estetic#. Populat# de (str#)mo$i sau de f#pturi mitice precum blajinii, lumea cealalt# %l a$teapt# prietenoas# pe cel care se preg#te$te pentru Marea Trecere. Am dedicat %ntreg capitolul al treilea viziunii metafizice tradi"ionale asupra spa"iului, lumii de dincolo, fiin"elor mitice $i str#mo$ilor care o locuiesc. Am insistat asupra cultului mo$ilor, deoarece
15

este unul dintre cele mai rezistente segmente ale tanatologiei arhaice romne$ti. La romni, pomenirea de grup a mor"ilor se face la toate s#rbatorile Mo&ilor, n fiecare smb#t# din postul Pa&telui, de Ovidenie &i n oricare smb#t# se dore&te, adic# de zeci de ori pe an, iar cea individual#, foarte intens# %n primele patruzeci de zile de dup# moarte, se perpetueaz# pn# la &apte ani; ne referim, evident, nu doar la simpla pomenire cotidian# a numelui cuiva mort, ci la a&a-numita bocire de pomenire, expresie ritualizat# a durerii, care se tope&te n cercuri tot mai largi se boce$te nou# zile la rnd, imediat dup# moarte, apoi la ridicarea panaghiei, apoi anual, la Florii, timp de trei ani , $i abia dup# pomenirea de $apte ani amintirea mortului este l#sat# s# se piard# treptat. Pe de o parte, se poate face $i este chiar necesar# o distinc"ie %ntre cultul mor"ilor $i cultul (str#)mo$ilor. Pe de alt# parte, %ns#, orizontul metafizic pe care-l creeaz# cultul att de bogat al mo$ilor la romni se repercuteaz# dac# putem spune a$a anticipativ asupra cultului mor"ilor $i %l subsumeaz#, %nglobndu-l ca pe un palier al cultului mai larg al str#mo$ilor ca zei chtonieni. !n doctrina cre$tin#, sfin"ii iau locul eroilor din mitologia antic# greac#, iar cinurile %ngere$ti pe cel al daimonilor epichtonieni. !n cre$tinismul popular, puternic impregnat de p#gnismul arhaic, eroii $i daimonii infernali continu# s# existe ca atare, daimonii epichtonieni devin blajini/rohmani, iar mor"ii, %mp#r"i"i conform diferitelor registre de fiin"are din universul structurat al postexisten"ei, devin mo$i $i str#mo$i. Este impresionant# bog#"ia $i varietatea reprezent#rilor mentale $i plastice ale mor"ii, care nu au dect de beneficiat de pe urma faptului c# nu exist# o reprezentare canonic# clasic# a ei. Fiecare dintre noi este liber s# $io imagineze dup# cum simte sau dup# cum a fost educat s# cread#: ca femeie, ca b#rbat sau ca diavol, c#lare sau pe jos, uneori cu aripi, cu
16

scheletul gol sau %mbr#cat %n alb sau chiar %ntr-o "inut# de cavaler medieval, cu p#rul vlvoi sau f#r# pic de p#r pe cap, rnjind sau %mbr#"i$ndu-l calm pe cel pe care %l ia, cu sau f#r# traista cu armele $i uneltele de tortur# specifice, cu sau f#r# toapsecul amar %n mn#. Chipurile $i numele Mor"ii %n sapien"a $i %n practica funerar# au f#cut obiectul interesului nostru %n m#sura %n care ele dau seam# despre viziunea "#r#neasc# asupra Marii Treceri. Neamurile r#mase %n via"# %$i ajut# mor"ii s# treac# dincolo cu bine f#cndu-le, prin intermediul cnteceleor funerare din ciclul Zorilor $i al Bradului, un veritabil instructaj metafizic. Cnt#rile rituale funerare constituie o Carte romneasc# a mor$ilor nescris# de o valoare cultural# inestimabil#. Am dedicat subcapitolul IV 2 prezent#rii lor detaliate.

O chestiune crucial# pentru tema %n discu"ie este perpetuarea cntecului ceremonial funebru dincolo de pragul secolului al XXI-lea. Se pune %ntrebarea dac# mai exist#, practic, priveghiuri $i %nmormnt#ri %n timpul c#rora se intoneaz# asemenea cnt#ri. Descoperirea c# ele mai sunt prezente, fie $i sporadic, ne-a parvenit cu ocazia unei %nmormnt#ri care a avut loc %n toamna anului 2010, %n comuna sucevean# M#lini, %n satul Praie. Am putut constata atunci contaminarea motivic# sau, mai bine spus, %mbinarea dintre bocet $i strigarea Zorilor. Este posibil ca tocmai contaminarea %ntre cntecul ceremonial funebru $i bocete s# fie $ansa de supravie"uire a ambelor, c#ci arhaicitatea imaginilor vehiculate de Zori $i Brad hr#ne$te %nchipuirea omului cu privire la lumea de dincolo, iar expresivitatea $i caracterul personal al durerii rev#rsate %n bocete %i creeaz#
17

un cadru viu $i percutant acestei experien"e colective care este moartea pentru omul tradi"ional. Spa"iul geografiei mitice romne$ti presupune un scenariu ini"iatic al %naint#rii sufletului pn# la rai. Ca imagine mental#, drumul spre lumea de dincolo este ascendent, lin, orientat spre r#s#rit, conducnd sufletul pn# la mijlocul plaiului, unde calea se bifurc#, precum %n misteriile orfice. Pentru tradi"ia romneasc#, opozi"ia dreapta / stnga este, cum am mai spus, mult mai important# dect opozi"ia occidental# (cre$tin#) sus / jos. Dac# am figura aceste opozi"ii, cea %ntre dreapta $i stnga ar divide spa"iul desenului nostru mental dup# o ax# vertical#, iar cea occidental#, dup# o ax# orizontal#. Tocmai pe aceste axe imaginare survine lumea de dincolo, sau cel pu"in partea semnificativ# $i substan"ial# a ei: la romni, evenimentele cu statut ontologic privilegiat, pline de fiin"#, se ordoneaz# pe linia care une$te cerul cu p#mntul $i separ# lumea %n dreapt# $i stng#. Moartea deschide o bre$# vertical# %n lume, crendu-$i un registru spa"ial propriu, %nalt $i profund, c#ruia %i apar"ine tot ceea ce, fie $i accidental, %l intersecteaz#. Am desf#$urat un panopticum de elemente din recuzita reprezent#rilor lumii de dincolo cu scopul de a sugera c# imaginile caleidoscopice care compun geografia mitic# romneasc# reprezint# o surs# de prim rang pentru %n"elegerea metafizicii arhaice a unui mod de gndire %nc# fertil. Trebuie subliniat faptul c#, %n geografia mitic# romneasc#, lumea de dincolo nu este identic# cu cel#lalt t#rm; cel#lalt t#rm nu este iadul, ci un loc aflat %n p#mnt sau sub p#mnt, %n care s#l#$luiesc duhurile rele, zmeii $i alte chipuri nelegiuite, dar $i blajinii. Lumea alb# este o oikoumne (gr. */0*1234 %nsemna p#mnt locuit) aflat# %n opozi"ie cu cel#lalt t#rm, unde este lumea neagr#. Cnd moare, omul se duce %n lumea
18

de dincolo, %n rai sau %n iad, pe cnd la cel#lalt t#rm au acces doar eroii basmelor sau ai nara"iunilor mitice. Etnopsihologia de'ine, cu titlu de inventar, descrieri detaliate ale ceremonialului funerar romnesc, de la gesturile f#cute atunci cnd moartea cuiva este prevestit# prin diferite semne &i pn# la actele rituale ce consfin'esc intrarea mortului n rndul str#mo&ilor. Am particularizat un aspect care ni se pare relevant: numele date colacilor &i pomenilor de nmormntare n dou# regiuni cu fizionomie folcloric# foarte diferit#, Moldova &i Oltenia. Am %ncercat, %n capitolul al cincilea, s# surprindem metafizica mor"ii $i %n manifest#rile ei frazeologice; am putut constata ce depozit de expresivitate $i ce concrete"e plastic# %l %ntmpin# pe cel care se opre$te ca s# reflecteze pu"in asupra expresiilor tanatologice pe care le folosim, f#r# s# le con$tientiz#m ca atare, %n via"a de zi cu zi. Expresivitatea acestora se datoreaz#, credem, faptului c# nc#rc#tura lor semantic# metafizic# se reflect# n simboluri concrete. Am prezentat cteva zeci de exemple dintr-o serie foarte bogat#. Cercetarea de teren este obligatorie mai ales pentru studierea formelor de expresie plastic# pe care le-a luat, n decursul secolelor, ceea ce numim metafizica '#r#neasc# a mor'ii; c#l#toriile de documentare ne-au oferit imagini vii, n contextul lor real, chiar dac# ele apar uneori perturbate de amestecul dintre ceea ce este relevant &i ceea ce este lipsit de valoare. Am realizat o arhiv# de mii de imagini, dintre care am selectat cteva zeci $i leam inserat %n paginile prezentei lucr#ri. Amploarea problematicii $i bog#"ia datelor de teren (ritualuri, ceremoniale, imagini plastice, frazeologie, discursuri narative, discursuri lirice, gnomic# etc.) cu care folclorul nostru %l %ntmpin# pe etnologul sau pe
19

antropologul interesat de tanatologia "#r#neasc# fac imposibil# %ncheierea, fie $i provizorie, a unei cercet#ri individuale %n c"iva ani de studiu. Ar fi necesar#, a$a cum ne sugera cndva un reputat etnolog, constituirea $i permanenta alimentare a unei arhive tanatologice %n care s# se adune contribu"iile fiec#ruia dintre cei interesa"i de acest domeniu. Prezentele pagini s-ar putea %nscrie %n acea arhiv# virtual#, dac# nu ca o modest# contribu"ie, m#car ca un act de adeziune personal# a cercet#torului.

BIBLIOGRAFIE

Manuscrise
Dotaiunea Carol I, 18851886 (rspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu): Mss. rom. 3418, 3419, 3420, 3421, 3424, Biblioteca Academiei Romne, Bucureti Mss. rom. 45454561, Rspunsuri la Cestionariu despre tradiiunile istorice i anticitile erilor locuite de Romni (Nic. Densuianu), BAR Bucureti, 18931897 Ms. 111 BFA, Cndeti (Dorohoi), D. Ahriculesei Ms. 153 BFA, Rcdia, Cara Banat, 1931, nv. Emilian Novacoviciu Ms. 163 BFA, material cules de Victor Babiuc, nvtor, Satu Mare (Rdui), 1931 Ms. 173 BFA, Folclor din Bahnari (Vaslui), cules de preotul Nicu Ivan, 1931 Ms. 185 BFA, Obiceiuri de var, Andon Efimie, Chirileni, of. Floreti, (Soroca) Ms. 195 BFA, anga Alexei, Cioburciu (Tighina) Ms. 196 BFA, Bneti, Dmbovia, nv. Gh. I. Dobrescu, 1931 Ms. 255 BFA, material cules de nv. Constantin En. Gafiescu, Dumbrveni (Botoani) Ms. 271 BFA, material cules de nv. Iosif N. Dumitrescu-Bistria Valea Copcii (Mehedini) Ms. 289 BFA, Adunturi de folklor, Sarata (Neam), Avadani Vasile, 19291930 Ms. 310 BFA, material cules de nv. Ioan C. Demetrescu, Gura Vii (Arad), 1932 Ms. 334 BFA, Mucitu cu mortu. Folclor Banaan (Superstiii), cules de Emilian Novacoviciu, nvtor, Rcdaia (Cara), 1932 Ms. 405 BFA, Chestionarul V. Din Obiceiurile noastre, Valeriu Alex Popa, Slciile (Prahova), 1932 Ms. 408 BFA, Material cules din Stoiculeti (Vlcea), Dem. C. Vntoru, nvtor, 1932

21

Ms. 410 BFA, material cules de Vasile Moldovan, nvtor, Cojocna (Cluj), 1932 Ms. 412 BFA, Folklor cules de la Romnii refugiai de peste Nistru, Virgil Stanciu Ms. 415 BFA, Superstiii populare. Chestionarul V, material cules de Traian Cionfi, nvtor, Hurezul-Mare (Slaj), 1932 Ms. 419 BFA, material cules n Bneti (Dmbovia) de Gh. I. Dobrescu, 1932 Ms. 421 BFA, material cules n Satul Mare (Rdui), 1932, de nv. Victor Babiuc Ms. 422 BFA, material cules din Dumbrveni (Botoani) de nv. Constantin En. Gafiescu, 1932 Ms. 426 BFA, Rspuns la chestionarul al V-lea. Credine i povestiri [despre] duhuri, fiine fantastice i vrjitoare, date adunate din comuna Jupalnic (Severin), 1932, de nv. Hossu Longin Pompeiu Ms. 427 BFA, Rspuns la Circulara No. 2 i Chestionarul No. 5 al Academiei Romne Arhiva de folklor, ntocmit de Nicolae Albu nv., Adrian (Mure), 1933 Ms. 428 BFA, material cules de nv. Ioan A. Drgule, Silitea-Crucii (Dolj) Ms. 430 BFA, material cules n comuna Guravii (Arad), 1932, de nv. Ioan C. Demetrescu Ms. 442 BFA, material cules n tirbeti, Frila i Brbteti (Vlcea) de nv. Marin D. Niu Ms. 452 BFA, material cules n Hodorui (Hotin), 1932, de nv. Anatolie Melnic Ms. 464, Iarjinia, Soroca, 1933, Vovc Petru Ms. 543 BFA, material cules de nv. Marin D. Niu, tirbeti (Vlcea), 1933 Ms. 625 BFA, material cules din satul Ttrui (Baia), 19331934, de ctre George I. Brleanu, profesor Rspunsuri la Chestionarul V: Credine i povestiri despre duhuri, fiine fantastice i vrjitoare Ms. 650 BFA, material cules n Ceamair (Ismail), 1934, de nv. Matei Star. Partea a doua: Rspuns la Chestionarul V Credine i povestiri despre duhuri, fiine fantastice i vrjitoare Ms. 710 BFA, Moartea i nmormntarea. Obiceiuri i credine, material cules n Popeti, Hunedoara, 1935, de nv. Emilian Tetileanu Ms. 722 BFA, material cules n Moia-Boroaia, jud. Baia, 1935, de nv. Afia V. Apetroaei Ms. 723 BFA, material cules n Podulupi (Ialomia) de nv. Gheorghe P. Nicolae

22

Ms. 757 BFA, Culegeri populare din judeul Ismail, comuna Ceamair, nv. Matei Star, 1935 Ms. 767 BFA, material cules n Dolheti (Flciu), 1935, elev Berbecaru Ioan Ms. 772 BFA, Belitori (Teleorman), material cules de nv. Florian Stnic Ms. 773 BFA, Rspuns la Chestionarul V, Material cules n Boroaia (Baia), 1935, de nv. Ecaterina C. Covataru Ms. 790 BFA, material cules n Moldova, 1935, de elev Stratan Eufimie Ms. 800 BFA, material cules n Stolniceni Prjescu (Baea), 1935, de nv. Vasile Pelin Ms. 808 BFA, material cules n Cruglic (Orhei), 1936, de nv. Theodor Pletos Ms. 1137 BFA, Zoriile ce se strig n comuna Frlig, culese de Gheorghe Fat, plugar, Valea-Mare, 1933 Ms. 1142 BFA, Cum sa muncit I. Cristos pentru Lume (Cazania lui Isus), Anatolie Melnic, Hodorui, Hotin, 1932 Ms. 1146 BFA, Frnturi de suflet bihorean dela noi din sat (Crsu, NimetiCri), nv. Dumitru Cola, 1938 Ms. 1471 BFA, Victor Opriiu, 1937

Surse
Aristotel, Despre cer, studiu introductiv, bibliografie, traducere din greaca veche, sumar analitic, note i indexuri de erban Nicolau, Editura Paideia, Bucureti, 2005 Aristotel, Despre suflet, ediie ngrijit, traducere din greac i note de Alexander Baumgarten, Editura Humanitas, Bucureti, 2005 Aristotel, Metafizica, traducere, comentariu i note de Andrei Cornea, Editura Humanitas, Bucureti, 2007 Battistini, Yves, Trois prsocratiques: Hraclite, Parmnide, Empdocle, Gallimard, 1968 Biblia de la Blaj (Samuil Micu), ediie jubiliar, Tipografia Vaticana, Roma, 2000 Biblia 1688: http://www.sfantascriptura.com/Biblia_Bucuresti_1688.pdf

23

Biblia Vulgata, traducere de Ep. Petru Pavel Aron, ediie coordonat de Ioan Chindri, Editura Academiei Romne, 2005 Biblia sau Sfnta Scriptur, ediia jubiliar a Sfntului Sinod, versiune diortorisit dup Septuaginta, redactat i adnotat de Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucureti, 2001 Bdili, Cristian, Trei apocrife ale Vechiului Testament, Editura Polirom, Iai, 2000 Cartea nelepciunii lui Solomon, traducere i ngrijire ediie de Alexandru Anghel, Editura Herald, Bucureti, 2006 Dionisie pseudo-Areopagitul, Despre numele divine. Teologia mistic, traducere de Cicerone Iordchescu i Theofil Simenschy, posfa de tefan Afloroaei, Institutul European, Iai, 1993 Empedocles: the Extant Fragments, Edited, with an introduction, commentary and concordance, by M. R. Wright, Yale University Press, 1981 Evanghelii apocrife , traducere, studiu introductiv, note i prezentri de Cristian Bdili, Editura Polirom, 2007 Filosofia greac pn la Platon, redactori coordonatori: Adelina Piatkowski, Ion Banu, 2 vol., Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1979 Heraclit din Efes, traducere cu un studiu introductiv de H. Mihescu, prefaa de C. Balmu, Tipografia Alexandru A. erek, Iai, 1943 Herodot, Istorii, vol. 4, Cartea a IV-a (Melpomene), traducere, notie istorice i note de Felicia tef, Editura Teora Universitas, Bucureti, 1999 Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia 1688, Editura Universitii Al. I. Cuza, Iai, 20042010 Parmenides of Elea, Fragments. A Text and Translation with an Introduction by David Gallop, University of Toronto Press, 1984 Platon, Fedon, n Dialoguri, traducere de Cezar Papacostea, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureti, 2010 Platon, Legile, traducere de E. Bezdechi i t. Bezdechi, Editura IRI, Bucureti, 1999 Platon, Parmenide, traducere, lmuriri preliminare i note de Sorin Vieru, Editura Paideia, Bucureti, 1994 Platon, Phaidros sau Despre frumos, traducere de Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, 2006

24

Platon, Philebos, traducere de Andrei Cornea, n Opere complete, IV, ediie ngrijit de Petru Creia, Constantin Noica, Ctlin Partenie, Editura Humanitas, Bucureti, 2001 Platon, Republica, traducere de Andrei Cornea, n Platon, Opere, volumul V, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986 Platon, Timaios, n Opere complete IV, traducere de Petru Creia i Ctlin Partenie, Editura Humanitas, Bucureti, 2001 Plutarh, Despre oracolele delfice, traducere de Adelina Piatkowski i Magda Mircea, ediie de Adelina Piatkowski, studiu introductiv de Smaranda Bdili, Editura Polirom, Iai, 2004 Plutarque, Du visage qui se voit dans le disque de la lune (De facie in orbe lunae), uvres morales, IV, traduites en franais par Victor Btolaud, Paris, Hachette, 1870 Plutarque, Sur ceux que la divinit punit tardivement (De sera numinis vindicta), uvres morales, III, traduites en franais par Victor Btolaud, Paris, Hachette, 1870 Pseudo-Aristotel, Liber de causis, traducere, note i comentariu de Alexander Baumgarten, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2002 Septuaginta, serie coordonat de Cristian Bdili, Francisca Bltceanu, Monica Broteanu i Dan Sluanschi, n colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu, Editura Polirom, Iai, 2004 Testamentul lui Solomon. Regele, demonii i zidirea Templului, traducere din greaca veche i studiu introductiv de tefan Colceriu, Editura Humanitas, Bucureti, 2010 Trei romane mistice ale Antichitii: Iosif i Aseneth, Testamentul lui Iov, Testamentul lui Avraam, traducere, note i prezentri de Cristian Bdili, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2008

Corpusuri de texte (crestomaii, culegeri, antologii)


Densuianu, Nicolae, Vechi cntece i tradiii populare romneti. Texte poetice din rspunsurile la Chestionarul istoric (18931897), text ales i stabilit, studiu introductiv, note, variante, indici i glosar de I. Oprian, Editura Minerva, Bucureti, 1975 Densusianu, Ovid, Antologie Dialectal, Atelierele Grafice Socec & Co, Bucureti, MCMXV Furtun, D., Cntece btrneti din prile Prutului, Editura Casei coalelor, Bucureti, 1927

25

Gaster, Moses, A Gnostic Fragment from Zohar: The Ressurection of the Dead i The Apocalypse of Abraham, n Studies and texts, London, 1925 Gaster, Moses, Chrestomaie romn. Texte tiprite i manuscrise (sec. XVIXIX) dialectale i populare, F.A. Brockhaus, Leipzig, Socec & Co., Bucuresc,1891 Gaster, Moses, Literatura popular romn, Bucureti, Ig. Haimann, librar-editor, 1883 Gaster, Moses, Literatura popular romn, ediie, prefa i note de Mircea Anghelescu, Editura Minerva, 1983 Gorovei, Artur, Credine i superstiii ale poporului romn, ediie critic de I. Oprian, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 2012 Grigoriu-Rigo, Gr., Medicina poporului. Memoriul I: Boalele oamenilor, Institutul de arte grafice Carol Gbl, Bucureti, 1907 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Omul de flori. Basme i legende populare romneti, ediie critic de I. Oprian, Editura Saeculum Vizual, Bucureti, 2007 Herea, Iosif, Colinde romneti, Editura Muzeul Literaturii Romne, Bucureti, 2000 Ioneanu, G.S., Mica coleciune de superstiiile poporului romn, Buzu, 1888 ndreptarea legii, 1652, ediie de Andrei Rdulescu, Editura Academiei, Bucureti, 1962 Kahane, Mariana, Georgescu-Stnculeanu, Lucilia, Cntecul zorilor i bradului, Editura Muzical, Bucureti, 1988 Lupacu, Dimitrie P., Medicina babelor, Tipografia Carol Gbl, Bucuresci, 1890 Marian, Simeon Florea, Descntece poporane romne. Vrji, farmece i desfaceri, Tipografia lui R. Eckhardt n Cernu, Suceava, 1886 Niculi-Voronca, Elena, Datinile i credinele poporului romn, 2 vol., ediie ngrijit i introducere de Iordan Datcu, Editura Saeculum Vizual I. O., 2008 Nijloveanu, Ion, Balade populare romneti, Editura Muzical, Bucureti, 1984 Noica, Simina, Antologie liric greac, Editura Univers, Bucureti, 1970 Papahagi, Tache, Graiul i folklorul Maramureului, Cultura Naional, Bucureti, 1925

26

Rutu, Radu, Antologia descntecelor populare romneti, Editura Grai i Suflet, Bucureti, 1998 Srbtori i obiceiuri. Rspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Romn, 5 vol., culegere publicat de Institutul de Etnografie i Folclor C. Briloiu, Editura Enciclopedic, Bucureti 20012009 Teodorescu, G.Dem., Poesii populare romne. Culegere, Tipografia Modern Gregorie Luis, Bucuresci,1885 Tocilescu, Grigore G., Materialuri folkloristice, vol. I, Poesia poporan, Tipografia Corpului Didactic, Bucuresci, 1900 Veniamin Costache Mitropolitul (trad.), Pidalion sau Crma corabie nelese a catholicete i apostolicete biseric orthodoxilor, Mnstirea Neamu, 1884 Viciu, Alexiu, Colinde din Ardeal. Datini de Crciun i credine poporane, Culegere cu anotaiuni i glosar, Librriile Socec & Comp. i C. Sfetea, Bucureti, 1914 Zanne, Iuliu A., Proverbele Romnilor din Romnia, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria i Macedonia. Proverbe, ictori, povuiri, cuvinte adevrate, asemnri, idiotisme i cimilituri cu un glosar romno-frances. Vol. 110, Bucuresci, Imprimeria Statului, Editura Librrie Socec & Comp., 1895

Sinteze
Brlea, Ovidiu, Folclorul romnesc, 2 vol., Editura Minerva, Bucureti, 1983 Candrea, Aurel I., Folclorul medical romn comparat. Privire general. Medicina magic, Casa coalelor, 1944 Candrea, Aurel I., Densuianu, Ovid, Sperantia, Theodor D., Graiul nostru. Texte din toate prile locuite de romni, Editura Socec, Bucureti, 19061907 Candrea, Aurel I., Graiu, datini, credine, Editura Librriei Universala Alcaly, 1931 Candrea, Aurel I., Graiul din ara Oaului, extras din Buletinul Societii Filologice, an 2, Editura Socec, Bucureti, 1907 Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei cu o noti introductiv, note explicative, un portret i o chart de Miron Niculescu, Membru al Societei Geografice Romne, Bucureti, Editura Librriei Socec & Co., 1909, (ediie anastatic, Editura Semne, Bucureti, 2004)

27

Cartojan, Nicolae, Crile populare n mitologia romneasc, 2 vol., prefa de Mihai Moraru, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1974 Ciauanu, F. Gheorghe, Superstiiile poporului romn n asemnare cu ale altor popoare vechi i noi, ediie critic, prefa i indice tematic de I. Oprian, Editura Saeculum I.O., 2007 Densusianu, Ovid, Graiul din ara Haegului, Bucureti, Atelierele Grafice Socec & Co, MCMXV Densuianu, Ovid, Graiul din ara Haegului, Editura pentru Literatur, Bucureti, 1966 Gheie, Ion, Mare, Alexandru, Originile scrisului n limba romn, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1985 Gorovei, Artur, Descntecele romnilor. Studiu de folklor, Regia M.O., Imprimeria Naional, Bucureti, 1931 Marian, Simeon Florea, nmormntarea la romni. Studiu etnografic, ediie ngrijit de Iordan Datcu, Editura Saeculum Vizual, Bucureti, 2008 Marian, Simeon Florea, Srbtorile la romni, 3 vol., ediie ngrijit i introducere de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 2011 Mauss, Marcel, Hubert, Henri, Teoria general a magiei, traducere de Silviu Lupescu i Ingrid Ilinca, Editura Polirom, Iai, 1996 Pelikan, Jaroslav, Tradiia cretin. O istorie a dezvoltrii doctrinei, vol. I, traducere de Silvia Palade, Editura Polirom, Iai, 2004; vol. II, traducere de Pr. Prof. Nicolai Buga, Editura Polirom, Iai, 2005, vol. III, traducere de Silvia Palade, Editura Polirom, Iai, 2006, vol. IV, traducere de Silvia Palade i MihaiSilviu Chiril, Editura Polirom, Iai, 2006, vol. V, traducere de Mihai-Silviu Chiril, Editura Polirom, Iai, 2008 Pamfile, Tudor, Cntece de ar, Academia Romn, Din vieaa poporului rom. Culegeri i studii, XII, Librriile Socec & Comp., C. Sfetea, Librria Naional, Bucureti, 1913 Pamfile, Tudor, Dumani i prieteni ai omului, n Mitologie romneasc, vol. 1, Editura Socec & Comp., Bucureti, 1916 Pamfile, Tudor, Mitologia poporului romn, 2 vol., ediie ngrijit i prefaat de I. Oprian, Editura Vestala, Bucureti, 2008 Pucariu, Sextil, Istoria literaturii romne. Epoca veche, ediia a doua, Tiparul i Editura Krafft & Drotleff, Sibiu, 1936 Pucariu, Sextil, Limba romn, vol. 2, Rostirea, ediie ngrijit de Magdalena Vulpe, Studiu introductiv de Andrei Avram, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1994

28

Dicionare, bibliografii, sinopsisuri, instrumente de lucru


Candrea, Ioan Aurel, Densuianu, Ovid, Dicionar etimologic al limbii romne elemente latine, Bucureti, Socec & Comp., 1914 Candrea, Aurel I., Densuianu, Ovid, Sperantia, Theodor D., Dicionarul general al limbii romne din trecut i de astzi, Bucureti, Socec & Co., 1909 Ciornescu, Alexandru, Dicionarul etimologic al limbii romne, ediie ngrijit t traducere din limba spaniol de Tudora andru Mehedini i Magdalena Popescu Marin, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 2001 Coman, Petre, Glosar dialectal, Imprimeria Naional, Bucureti, 1939 Costinescu, Mariana, Georgescu, Magdalena, Zgraon, Florentina, Dicionarul limbii romne literare vechi. Termeni regionali, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987 Dumistrcel, Stelian, Lexic romnesc. Cuvinte, metafore, expresii, Casa Editorial Demiurg Plus, Iai, 2011 Dumistrcel, Stelian, Pn-n pnzele albe. Expresii romneti, Institutul European, Iai, 2001 Encyclopdie des symboles, Le Livre de Poche, Paris, 1996 Evseev, Ivan, Dicionar de magie, demonologie i mitologie romneasc, Editura Amarcord, Timioara, 1997 Evseev, Ivan, Slavismele romneti, Editura C.R.L.R., Bucureti, 2009 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicionarul limbei istorice i poporane a romnilor, Ediie ngrijit i studiu introductiv de Grigore Brqncu, Editura Teora Universitas, Bucureti, 1998 Ivanov, Andrei, Dicionar religios rus-romn, Editura Bizantin, Bucureti, 2003 Moraru, Mihai, Velculescu, Ctlina, Bibliografia analitic a literaturii romne vechi, vol. 12, Editura Academiei, Bucureti, 1976 Mulea, Ion, Arhiva de folclor a Academiei Romne. Studii, memorii ale ntemeierii, rapoarte de activitate, chestionare (19301948), ediie critic, note, cronologie, comentarii i bibliografie de Ion Cuceu i Maria Cuceu, prefa de Ion Cuceu, Editura Fundaiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2005 Mulea, Ion, Bibliografia folclorului romnesc (19301935), ediie i cuvnt nainte de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., 2003

29

Mulea, Ion, Brlea, Ovidiu, Tipologia folclorului. Din rspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu, Editura Minerva, Bucureti, 1970 Olteanu, Antoaneta, Dicionar de mitologie. Demoni, duhuri, spirite, Editura Paideia, Bucureti, 2004 Paca, tefan, Glosar dialectal, Cultura Naional, Bucureti, 1928 Peters, Francis E., Termenii filosofiei greceti, Editura Humanitas, Bucureti, 2007 Reid, Daniel G., Dicionarul Noului Testament, Editura Casa Crii, Oradea, 2008 Talo, Ion, Gndirea magico-religioas la romni. Dicionar, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2001 Vulcnescu, Romulus, Mitologie romn, Editura Academiei, Bucureti, 1987

Studii i lucrri de referin


Afloroaei, tefan, Metafizica noastr de toate zilele. Despre dispoziia metafizic a gndirii i prezena ei fireasc astzi, Editura Humanitas, Bucureti, 2008 Aris, Philippe, Omul n faa morii, traducere i note de Andrei Niculescu, Editura Meridiane, Bucureti, 1996 Aubenque, Pierre, tudes sur Parmnide, Sous la direction de Pierre Aubenque, Tome I : Le Pome de Parmnide. Texte, traduction, essai critique, par Denis OBrien, en collaboration avec Jean Frre pour la traduction franaise, Avant-propos de Pierre Aubenque, Ouvrage publi avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 1987 Blceanu-Stolnici, Constantin, Incursiune n lumea sufletului. O abordare antropologic, Editura Paideia, Bucureti, 2004 Bneanu, Tancred, Ornamentul n arta popular romneasc, Universitatea din Bucureti, 1973 Beaufret, Jean, Le Pome de Parmnide, Presses Universitaires de France, 1955 Benga, Ileana, Tradiia folcloric i transmiterea ei oral, Editura Ecco, Cluj-Napoca, 2005 Berdan, Lucia, Mitologia cuvintelor, Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza, Iai, 2003

30

Berdiaev, Nikolai, ncercare de metafizic eshatologic. Act creator i obiectivare, traducere de Stelian Lctu, postfa de Gheorghe Vlduescu, Editura Paideia, Bucureti, 1999 Bernea, Ernest, Cadre ale gndirii populare romneti. Contribuii la reprezentarea spaiului, timpului i cauzalitii, postfa de Ovidiu Brlea, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1985 Bernea, Ernest, Civilizaia romn steasc, ediie ngrijit de Rodica Pandele, Editura Vremea, Bucureti, 2006 Bernea, Ernest, Moartea i nmormntarea n Gorjul de Nord, Editura Humanitas, 1998 Bernea, Ernest, Poezii populare n lumina etnografiei, Editura Minerva, 1976 Bernea, Ernest, Spaiu, timp i cauzalitate la poporul romn, Editura Humanitas, Bucureti, 2005 Bernea, Ernest, Sociologie i etnografie romneasc. Ordinea spiritual, text ales i stabilit de Rodica Pandele, Editura Vremea, Bucureti, 2009 Beza, Marcu, Paganism in Roumanian Folkore, J. M. Dent & Sons Ltd., London & Toronto, 1928 Blaga, Lucian, Despre contiina filosofic, Editura Facla, Craiova, 1974 Blaga, Lucian, Gndire magic i religie (1941, 1942), n Trilogia valorilor, Fundaia Regal pentru Literatur i Art, Bucureti, 1946 Blaga, Lucian, Izvoade, Editura Humanitas, Bucureti, 2002 Bogdan, Cristina Dobre, Imago mortis n cultura romn veche (secolele XVIIXIX), Editura Universitii din Bucureti, 2002 Boulanger, Andr, Orfeu. Legturi ntre orfism i cretinism, traducere de Dan Stanciu, Editura Meta, Bucureti, 1992 Briloiu, Constantin, Bocete din Oa, extras din Grai i suflet, VII, revista Institutului de filologie i folclor, Atelierele Socec & Co., Bucureti, 1938 Briloiu, Constantin, Despre bocetul de la Drgu, n Opere V, ediie ngrijit de Emilia Comiel, Editura Muzical, 1981 Briloiu, Constantin, Opere, vol. IVI, Editura Muzical, Bucureti, 19671998 Brs, Yvon, Psihologia lui Platon, traducere de Mihaela Alexandra Pop, Editura Humanitas, Bucureti, 2000 Burada, Teodor T., Datinele poporului Romn la inmormntri, Tipografia Naional, Iai, 1882

31

Burada, Theodor T., O cltorie in Dobrogia, Tipografia Naional, Iai, 1880 Burada, Theodor T., O cltorie la Romni din Gubernia Kamenitz-Podolsc (Rusia), Tipografia Dacia Iliescu, Grossu & Co., Iai, 1906 Burada, Teodor T., Opere, vol. IV (Folclor i etnografie), Editura Muzical, Bucureti, 1980 Caillois, Roger, Le mythe et lhomme, Paris, Gallimard, 1938 Caillois, Roger, Omul i sacrul, traducere de Dan Petrescu, Editura Nemira, Bucureti, 1997 Candrea, Aurel I., Raporturi ntre limb i cultur., Curs universitar 1937 - 1938 Candrea, Aurel I., Viaa cuvintelor, Curs universitar 1932 - 1933 Cantemir, Dimitrie, Divanul, sau Glceava neleptului cu lumea sau Giudeul sufletului cu trupul, ediie ngrijit i studiu introductiv de Virgil Cndea, Editura pentru Literatur, 1969 Cantemir, Dimitrie, Metafizica, [traducere] din latinete de Nicodim Locusteanu, cu o prefa de Em. C. Grigora, Editura Ancora, Bucureti, 1928 Caraman, Petru, Alegoria morii n poezia popular, la polonoi i la romni, n Studii de folclor, vol. 2, Editura Minerva, Bucureti, 1988 Caraman, Petru, Colindatul la romni, slavi i la alte popoare. Studii de folclor comparat, Editura Minerva, Bucureti, 1983 Cassirer, Ernst, Filosofia formelor simbolice, II (Gndirea mitic), traducere de Mihaela Bereschi, Editura Paralela 45, Piteti, 2008 Chindea, Gabriel, Paradoxul transcendenei la Aristotel i Plotin, Editura Humanitas, Bucureti, 2008 Clain, Samuil Micu, nvtura metafizicii (17871790, Ms. rom. 226, BAR Cluj), n Scrieri filozofice, studiu introductiv i ediie critic de Pompiliu Teodor i Dumitru Ghie, Editura tiinific, Bucureti, 1966 Constantinescu, Nicolae, Etnologia i folclorul relaiilor de rudenie, Editura Univers, Bucureti, 2000 Cornea, Andrei, O istorie a nefiinei n filozofia greac: de la Heraclit la Damascios, Editura Humanitas, Bucureti, 2010 Cornford, F.M., De la religie la filosofie. Un studiu asupra originilor speculaiei occidentale, traducere de Laurian Kertesz, Editura Herald, Bucureti, 2009

32

Corni, Constantin, Obiceiuri n legtur cu naterea, cstoria i moartea n Ungureni zona Lpu. Elemente de sociologia folclorului, Editura Umbria, Baia Mare, 1998 Cosma, Aurel, Cosmogonia poporului romn, Tipografia Ziarului Universul, Bucureti, 1942 Cristescu, tefania, Descntatul n CornovaBasarabia, volum editat, introducere i note de Sanda Golopenia, Editura Paideia, Bucureti, 2003 Cuceu, Ion, Probleme actuale n studierea culturii tradiionale, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 2000 Culianu, Ioan Petru, Cltorii n lumea de dincolo, traducere de Gabriela i Andrei Oiteanu, prefa i note de Andrei Oiteanu, Editura Polirom, Iai, 2002 Culianu, Ioan Petru, Psihanodia, Editura Polirom, Iai, 2006 Culianu, Ioan Petru, Studii romneti, 2 vol., traducere de Corina Popescu i Dan Petrescu, Editura Polirom, Iai, 2006, 2009 Dan, Theodor Gheorghe, Cretinismul la est de Carpai de la origini i pn n secolul al XIV-lea, Editura Mitropoliei Moldovei i Bucovinei, Iai, 1991 Danilou, Jean, La nceput. Genez 111, traducere de pr. Mihai Perc, Editura Sapientia, Iai, 2006 Danilou, Jean, Les anges et leur mission, daprs les Pres de lglise, Editions de Chvetogne, 1953 Danilou, Jean, Simbolurile cretine primitive, traducere de Anca Opri i Eugenia Arjoca Ieremia, Editura Amarcord, Timioara, 1998 Densuianu, Ovid, Folclorul. Cum trebuie neles, Editura pentru Literatur, Bucureti, 1966 Densuianu, Ovid, Limba descntecelor, n Opere, vol. I, Editura Tipo Moldova, Iai, 2010 Derrida, Jacques, Khra, traducere, cronologie i postfa de Marius Ghica, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1998 Diaconu, Ion, Cntrei i povestitori populari. Cteva criterii asupra monografiei folclorice, Editura Minerva, Bucureti, 1980 Dodds, Eric Robertson, Grecii i iraionalul, traducere de Catrinel Pleu, prefa de Petru Creia, Editura Polirom, Iai, 1998 Dordonel, tefan, Moartea i apa: ritualuri funerare, simbolism acvatic i structura lumii de dincolo n imaginarul rnesc, Editura Paideia, Bucureti, 2004

33

Dumzil, Georges, Zeii suverani ai indo-europenilor, a treia ediie, revzut i corectat, n romnete de Petru Creia, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1997 Durand, Gilbert, Limagination symbolique, Paris, Presses Universitaires de France, 1976 Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere n arhetipologia general, traducere de Marcel Aderca, postfa de Cornel Mihai Ionescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1998 Durand, Gilbert, Les Structures anthropologiques de limaginaire. Introduction larchtipologie gnrale, Presses Universitaires de France, 1963 Durand, Gilbert, tiina despre om i tradiia: noul spirit antropologic, traducere de Janina Ianoi, Editura Ideea European, Bucureti, 2006 Enache, Gheorghe, Cltoria cu roua-n picioare, cu ceaa-n spinare: studiu asupra ceremonialului de cult funebru la romni, Editura Paideia, Bucureti, 2006 Eliade, Mircea, Arta de a muri, antologie de Magda i Petru Ursache, Editura Moldova, Iai, 1993 Eliade, Mircea, Briser le toit de la maison. La crativit et les symboles, N.R.F, Gallimard, 1986 Eliade, Mircea, Comentarii la legenda Meterului Manole, Editura Humanitas, Bucureti, 2004 Eliade, Mircea, De la Zalmoxis la Genghis-Han: studii comparative despre religiile i folclorul Daciei i Europei Orientale, traducere de Maria i Cezar Ivnescu, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1980 Eliade, Mircea, Destinul culturii romneti, n vol. Profetism romnesc, Editura Roza Vnturilor, Bucureti, 1990 Eliade, Mircea, Folklorul ca instrument de cunoatere, M.O., Imprimeria Naional, Bucureti, 1937 Eliade, Mircea, Imagini i simboluri. Eseu despre simbolismul magico-religios, prefa de Georges Dumzil i Alexandra Beldescu, Editura Humanitas, Bucureti, 1994 Eliade, Mircea, Meterul Manole. Studii de etnologie i mitologie, selecie de texte i note de Magda i Petru Ursache, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008 Eliade, Mircea, Mitul eternei rentoarceri, traducere de Cezar Ivnescu i Maria Ivnescu, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1999 Eliade, Mircea, Nateri mistice, Editura Humanitas, Bucureti, 1995

34

Eliade, Mircea, Nostalgia originilor. Istorie i semnificaie n religie, traducere de Cezar Baltag, Editura Humanitas, Bucureti, 1994 Eliade, Mircea, Ocultism, vrjitorie i mode culturale. Eseuri de religie comparat, traducere de Elena Borta, Editura Humanitas, Bucureti, 1997 Eliade, Mircea, Sacrul i profanul, traducere de Brndua Prelipceanu, Editura Humanitas, Bucureti, 2000 Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor, traducere de Mariana Noica, Editura Humanitas, Bucureti, 1999 Florian, Mircea, Misticism i credin, Fundaia Regal pentru Literatur i Art, Bucureti, 1946 Fochi, Adrian, Mioria. Tipologie, circulaie, genez, texte, studiu introductiv de Paul Apostol, Editura Academiei, Bucureti, 1964 Frazer, James George, Folclorul n Vechiul Testament, traducere i adaptare de Harry Kuller, Editura Scripta, Bucureti, 1995 Frazer, James George, Le Folklore dans lAncien Testament, Trad. E. Audra, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1924 Frazer, James George, The Dying God, Macmillan and Co. Ltd., London, 1914 Galeriu, Constantin, Liiceanu, Gabriel, Pleu, Andrei, Dumitrescu, Sorin, Dialoguri de sear, Editura Harisma, Bucureti, 1991 Gennep, Arnold van, Religions, moeurs et lgendes. Essais dethnographie et de linguistique, Paris, Mercvre de France, 1909 Gennep, Arnold van, Riturile de trecere, traducere de Lucia Berdan i Nora Vasilescu, prefa de Nicolae Constantinescu, Editura Polirom, Iai, 1996 Gimbutas, Maria, Civilizaia Marii Zeie i sosirea cavalerilor rzboinici, traducere de Sorin Paliga, Editura Lucretius, Bucureti, 1997 Gherman, Traian, Meteorologie popular. Observri, credine i obiceiuri, Editura Paideia, Bucureti, 2002 Ghinoiu, Ion, Lumea de aici, lumea de dincolo, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1999 Golopenia, Sanda, Limba descntecelor romneti, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2007 Gorovei, Artur, Folclor i folcloristic, Editura Hyperion, Chiinu, 1990 Graur, Doina, Avatarurile unui mit, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983

35

Grecu, Vasile (ed.), nvturile lui Neagoe-Vod (Basarab) ctre fiul su Teodosie, Imprimeria Naional, Bucureti, 1942 Guthrie, W.K.C., O istorie a filosofiei greceti, vol. 1, traducere de Mihnea Moise i Ioan Lucian Muntean, Editura Teora Universitas, Bucureti, 1999 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Cuvente den btrni, vol. II, Crile poporane ale Romnilor n secolul XVI. In legtur cu literatura poporan cea nescris. Studi de filologi comparativ, Noua Typografie Naional C.N. Rdulescu, Bucuresci, 1879 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Cuvente den btrni, ediie ngrijit, studiu introductiv i note de G, Mihil, 3 vol., Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 19831984 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Opere VII. Folclor literar, ediie critic de I. Oprian, Academia Romn, Bucureti, 2004 Hasdeu, Bogdan Petriceicu, Studii de lingvistic i filologie, ediie ngrijit, studiu introductiv i note de Grigore Brncu, Editura Minerva, Bucureti, 1985 Hedean, Otilia, Pentru o mitologie difuz, Editura Marineasa, Timioara, 2000 Heidegger, Martin, Ce este metafizica?, n Repere pe drumul gndirii, traducere de Thomas Kleininger i Gabriel Liiceanu, Editura Politic, Bucureti, 1988 Ionescu, Nae, Metafizica, Editura Ioan Cua, Paris, 1978 Ionescu, Nae, Nelinitea metafizic, traducere de Alexandru Surdu, ediie i note de Marin Diaconu, Editura Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1993 Iorga, Nicolae, nvturile lui Neagoe-Vod (Basarab) ctre fiul su Teodosie, Editura societii Neamul romnesc, Vlenii-de-Munte, 1910 Ivireanul, Antim, Chipurile Vechiului i Noului Testament, n Opere, ediie de Gabriel trempel, Editura Minerva, Bucureti, 1997 Ivireanul, Antim, Didahii, n Opere, ediie de Gabriel trempel, Editura Minerva, Bucureti, 1997 Janklvitch, Vladimir, Tratat despre moarte, traducere de Ilie i Margareta Gyurcsik, Editura Amarcord, Timioara, 2000 Kierkegaard, Sren, Boala de moarte, traducere din german, prefa i note de Mdlina Diaconu, Editura Humanitas, Bucureti, 1999

36

Lvinas, Emmanuel, Moartea i Timpul, traducere de Anca Mnuiu, Biblioteca Apostrof, Cluj, 1996 Lvinas, Emmanuel, Totalitate i infinit. Eseu despre exterioritate, traducere, dosar i bibliografie de Marius Lazurca, postfa de Virgil Como, Editura Polirom, Iai, 1999 Lvy-Bruhl, Lucien, LAme primitive, Librairie Flix Alcan, Paris, 1927 Liiceanu, Gabriel, Despre limit, Editura Humanitas, Bucureti, 1997 Lupasco, Stphane, Les trois matires, Ren Julliard, Paris, 1960 Lupasco, Stphane, LHomme et ses trois thiques, avec la collaboration de Solange de Mailly-Nesle et de Basarab Nicolescu, Editions de Rocher, 1986 Maci, Daniela, Despre nemurirea sufletului: Platon i Aristotel, n Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Musc, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009 Malinowski, Bronislaw, Magie, tiin i religie, traducere de Nora Vasilescu, Editura Moldova, Iai, 1993 Marian, Simeon Florea, Legendele Maicii Domnului. Studiu folcloristic, ediie ngrijit de Ileana Benga i Bogdan Neagot, Editura Ecco, Cluj-Napoca, 2003 Martnez, Florentino Garca, The Dead Sea Scrolls Translated, Translated by Wilfred G. E. Watson, E. J. Brill, Leiden New York Kln, 1994 Mauss, Marcel, Eseu despre dar, traducere de Silvia Lupescu, prefa de Nicu Gavrilu, Editura Polirom, Iai, 1997 Mauss, Marcel, Eseu despre natura i funcia sacrificiului, traducere de Gabriela Gavril, prefa de Nicu Gavrilu, Editura Polirom, Iai, 1997 Meyer, Marvin, Iisus n evanghelii i texte gnostice, traducere de Mihai-Vlad Ionacu, Editura Nemira, 2011 Micu, Samuil, Scrieri filozofice, studiu introductiv i ediie critic de Pompiliu Teodor i Dumitru Ghie, Editura tiinific, Bucureti, 1966 Moraru, Mihai, Studii i texte I. O carte popular necunoscut: Viteazul i Moartea, Editura Cartea Universitar, Bucureti, 2005 Moraru, Mihai, Studii i texte II. Vechi legende apocrife, Editura Adam, Bucureti, 2005 Niculi-Voronca, Elena, Studii n folklor, Editura Lzreanu, Bucureti, vol. 1, 1908, vol. 2, 1912

37

Noica, Constantin, Cuvnt mpreun despre rostirea romneasc, Editura Humanitas, Bucureti, 1996 Noica, Constantin, Devenirea ntru fiin, cuvnt nainte de Sorin Lavric, Editura Humanitas, Bucureti, 1998 Noica, Constantin, Istoricitate i eternitate. Repere pentru o istorie a culturii romneti, ediie ngrijit, cuvnt nainte i bibliografie de Mircea Handoca, Editura Jurnalul literar, 1989 Noica, Constantin, Rostirea filosofic romneasc, Editura tiinific, Bucureti, 1970 Noica, Constantin, Scrisori despre logica lui Hermes, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1986 Noica, Constantin, Sentimentul romnesc al fiinei, Editura Humanitas, Bucureti, 1996 Noica, Constantin, Simple introduceri la buntatea timpului nostru, ediie ngrijit de Marin Diaconu i Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, 1992 OBrien, D., Empedocles Cosmic Circle. A reconstruction from the fragments and secondary sources, Cambridge University Press, 1969 Oiteanu, Andrei, Motive i semnificaii mito-simbolice n cultura tradiional romneasc, Editura Minerva, Bucureti, 1989 Otto, Rudolf, Sacrul: despre elementul iraional din ideea divinului i despre relaia lui cu raionalul, Traducere de Ioan Milea, Editura Humanitas, Bucureti, 2005 Pamfile, Tudor, Cerul i podoabele lui, dup credinele poporului romn, Ediie ngrijit de Antoaneta Olteanu, Editura Paideia, 2001 Pamfile, Tudor, Srbtorile de toamn i postul Crciunului. Studiu etnografic, Librriile Socec & Comp. i C. Sfetea, Bucureti, 1914 Papadima, Ovidiu, O viziune romneasc a lumii. Studiu de folclor, ediie definitiv, revzut de autor, cu o prefa de I. Oprian, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 2009 Papahagi, Tache, Din Folklorul Romanic i cel Latin. Studiu comparat, Tipografia Romnia Nou, Bucureti, 1923 Pavelescu, Gheorghe, Cercetri asupra magiei la romnii din Munii Apuseni, Institutul Social Romn, Institutul de Cercetri Sociale al Romniei, 1945 Prvan, Vasile, Dacia. Civilizaiile antice din rile carpato-danubiene, traducere dup manuscrisul original francez inedit de Radu Vulpe, Editura tiinific, Bucureti, 1967

38

Prvan, Vasile, Scrieri, text stabilit, studiu introductiv i note de Alexandru Zub, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1981 Petrovici, Ioan, Etnicul n filosofie, n Studii istorico-filosofice, Editura Casei coalelor, Bucureti, 1929 Rohde, Erwin, Psych. Le culte de lme chez les grecs et leur croyance limmortalit, Payot, Paris, 1928 Rohde, Erwin, Psych, traducere de M. Popescu, Editura Meridiane, Bucureti, 1985 Ruxndoiu, Pavel, Pop, Mihai, Folclor literar romnesc, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1990 Ruxndoiu, Pavel, Folclorul literar n contextul culturii populare romneti, Editura Grai i Suflet Cultura Naional, 2001 Sndulescu, C., Arta medical hipocratic, Editura Academiei, 1962

Schiffman, Lawrence H., VanderKam, James C., Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls, Oxford University Press, 2000 Schuster, Christian, The Living and the Dead: an analysis of the relathionship between the two worlds during prehistory at the Lower Danube, Editura Cetatea de Scaun, Trgovite, 2008 Schweizer, Andreas, Itinerariul sufletului n inuturile tainice. Cartea egiptean Amduat despre lumea subpmntean, traducere de Adela Mooc, Editura Saeculum I.O., Bucureti, 1999 Sfntul Maxim Mrturisitorul, Ambigua, traducere din limba greac veche, introducere i note de Dumitru Stniloae, Editura Institutului Biblic i de Misiune al B.O.R., Bucureti, 2006 Sfntul Nicolae Cabasila, Trei Omilii: la Naterea, la Bunavestirea i la Adormirea Preasfintei Maici a lui Dumnezeu, Editura Icos, Bucureti, 1999 Sevastos, Elena, Cltorii prin ara Romneasc, (fr editur), Iai, 1888 olkotovi, Silvia-Diana, Mitologia romnilor din Valea Timocului, Editura Aius, Craiova, 2010 Stahl, H.H., Folclorul i obiceiul pmntului, n Studii de folclor i literatur, volum colectiv, Editura pentru Literatur, Bucureti, 1967 Stahl, Paul Henri, Cum s-a stins ara Vrancei: Nereju sat din Vrancea, Editura Paideia, Bucureti, 2002 Suiogan, Delia, Simbolica riturilor de trecere, Editura Paideia, Bucureti, 2006

39

ineanu, Lazr, Incercare asupra semasiologiei limbei romne. Studie istorice despre transiiunea sensurilor, Bucureti, Tipografia Academiei Romne, 1887 ineanu, Lazr, Studii folklorice. Cercetri n domeniul literaturei populare, Editura Librriei Socec & Comp., Bucuresci, 1896 Thomas, Louis-Vincent, Anthropologie de la mort, ditions Payot, Paris, 1975 Tylor, Edward B., La civilisation primitive, Traduit par Pauline Brunet, C. Reinwald et C-e., Paris, 1876, Tome Premier Vduva, Ofelia, Pai spre sacru. Din etnologia alimentaiei romneti, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996 Vasiliu, D.A., Sufletul romnului n credine, obiceiuri i datine, Editura Bucovina I.E. Torouiu, Bucureti, 1942 Vduva, Ofelia, Valori identitare n Dobrogea. Hrana care unete i desparte, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2010 Vernant, Jean-Pierre, Mit i gndire n Grecia antic. Studii de psihologie istoric, traducere de Zoe Petre i Andrei Niculescu, Editura Meridiane, 1995 Vulcnescu, Mircea, Dimensiunea romneasc a existenei, n Opere, I, ediie ngrijit de Marin Diaconu, prefa de Eugen Simion, Editura Fundaiei Naionale pentru tiin i Art, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2005 Vulcnescu, Mircea, Prolegomene sociologice la satul romnesc, n Opere, II, ediie ngrijit de Marin Diaconu, prefa de Eugen Simion, Editura Fundaiei Naionale pentru tiin i Art, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2005 Vulcnescu, Mircea, Posibilitile filosofiei cretine, ediie ngrijit de Dora Mezdrea, Editura Anastasia, Bucureti, 1996 Vulcnescu, Romulus, Fenomenul horal, Editura Ramuri, Craiova, 1944 Wahl, Jean, Etude sur le Parmnide de Platon, F. Rieder et Cie, diteurs, Paris, MCMXXVI Zetea, Simona tefana, Dincolo de pragul morii. Elemente de escatologie, Editura Presa Universitar Clujean, 2010

40

Articole i studii din reviste


Brlea, Ovidiu, Bocete i veruri funebre din inutul Pdurenilor (Hunedoara), n Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, 19711973 Beldie, I. C., Moartea omului n literatura popular. Mic studiu folcloristic, Extras din Calendarul revistei de limb, literatur i art popular Ion Creang/1911, Tipografia Moderna, Brlad, 1911 Biliu, Pamfil, Moii de peste an n zona Lpu, n Revista de Etnografie i Folclor, tom 31, nr. 2/1986, Editura Academiei, Bucureti, 1986 Constantin, Marian, Cretinismul popular al pstorilor din Carpai, n Anuarul Institutului de Etnografie i Folclor Constantin Briloiu, Serie nou, tomul 17, Bucureti, 2006 Constantin, Marian, Cultul moilor la romni. Tradiie i istorie, n Revista muzeelor, nr. 4/1996, Bucureti Dulea, Octavian, ntre teologie i cultur popular: ascensiunea sufletului n lumea de dincolo, n rev. Ianus, nr. 78/2003, Bucureti Eretescu, Constantin, Mtile de priveghi origine, funcionalitate, Extras din Revista de etnografie i folclor, Tom 13, Editura Academiei, Bucureti, 1968 Junghietu, Efim, Paremii prefunerare, n Revista de etnografie i folclor, tom 40, nr. 1/1995, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1995 Lambrior, Al., Obiceiuri i credine la romni: nmormntrile, n Convorbiri literare, an IX, Iai, 1875 Olteanu, Antoaneta, Zilele nefaste. Personaje malefice legate de un cult al torsului, n Revista de Etnografie i Folclor, tom 40, nr.3/1995, Bucureti Pavelescu, Gheorghe, Pasrea suflet. Contribuii pentru cunoaterea cultului morilor la romnii din Transilvania, Extras din Anuarul Arhivei de Folclor, VI, publicat de Ion Mulea, Monitorul Oficial i Imprimeriile Statului, Bucureti, 1942 Talo, Ion, Mioria i vechile rituri funerare la romni, Extras din Revista de etnografie i folclor, Editura Academiei, Bucureti, 1984 Vrtosu, Ion, Biserici de lemn i cruci din piatr din judeul Rmnicu-Vlcea. Inscripii, n Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, an V, fascicula 20, oct.-dec. 1912, Bucureti

41

Erminii, caiete de modele, albume, articole i studii de art Bneanu, Tancred, Ornamentul n arta popular romneasc, Editura Universitii din Bucureti, 1973 Betea, Raluca, Biserica de lemn din Deseti, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2007 Bratu, Bogdan, Icoana mpriei. Pictura exterioar a bisericilor Moldovei, Editura Mnstirea Sfntul Ioan cel Nou, Suceava, 2010 Brtulescu, Victor, Arta veche romneasc, extras din Arta i tehnica grafic, Buletinul Imprimeriilor Statului, nr. 45, Bucureti, 1938 Cndea, Virgil, Mrturii romneti peste hotare. Mic enciclopedie, Editura Enciclopedic, 1991 Ciobanu, Ion Constantin, Stavil, Tudor, Icoane vechi din colecii basarabene, Editura Arc, 2000 Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, text ndreptat, completat i indice de C. Sndulescu-Verna, Editura Sophia, 2000 Drgu, Vasile, Arta romneasc. Preistorie. Antichitete. Ev Mediu. Renatere. Baroc, Editura Meridiane, Bucureti, 1992 Drgu, Vasile, Pictura mural n Transilvania (sec. XIVXV), Editura Meridiane, Bucureti, 1970 Dumitrescu, Carmen Laura, Pictura mural din ara Romneasc n veacul al XVI-lea, Editura Meridiane, Bucureti, 1978 Dumitrescu, Sorin, Noi i icoana. 30 + 1 iconologii pentru nvarea icoanei, Editura Fundaiei Anastasia, Bucureti, 2010 Evdokimov, Paul, Arta icoanei: o teologie a frumuseii, traducere de Grigore i Petru Moga, Editura Meridiane, 1993 Florescu, Radu, Ion, Miclea, Probota, Editura Meridiane, Bucureti, 1978 Grecu, Vasile, Cri de pictur bisericeasc bizantin, Tiparul Glasul Bucovinei, Cernui, 1936 Herea, Gabriel, Pelerinaj n spaiul sacru bucovinean, Editura Heruvim, Ptrui, 2011 Lemn. Biserici din nordul Olteniei (f. a.), Imprimeria Arta Grafic, Bucureti, 2010 Mulea, Ion, Icoanele pe sticl i xilogravurile ranilor romni din Transilvania, Editura Grai i Suflet Cultura Naional, Bucureti, 1995

42

Pop-Bratu, Anca, Pictura mural maramureean, Editura Meridiane, Bucureti, 1982 Popoiu, Paula, Drgu dup 80 de ani de la prima campanie monografic, Editura Universitaria, Craiova, 2010 Porumb, Marius, Biserici de lemn din Maramure, Editura Academiei Romne, 2005 Oprescu, George, LArt du paysan roumain, aprut n seria Connaissance de lme et de la pense roumaines, Acadmie Roumaine, Bucarest, 1937 Sinigalia, Tereza, Mnstirea Probota, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2007 Sltineanu, Barbu, Studii de art popular, Editura Minerva, Bucureti, 1972 Stahl, Paul Henri, Folclorul i arta popular romneasc, Editura Meridiane, Bucureti, 1968 Stahl, Paul Henri, Constantin, Marin, Meterii rani romni, Editura Tritonic, Bucureti, 2004 tefnescu, I.D., Arta veche a Maramureului, Editura Meridiane, Bucureti, 1968 Vetii, Adela, Arta de tradiie bizantin n Romnia, Noi Media Print, 2008 Vtianu, Virgil, Contribuie la studiul tipologiei bisericilor de lemn din rile Romne, n Anuarul de istorie din Cluj, nr. III/1960 Vtianu, Virgil, Istoria artei feudale n rile romne, Editura Academiei, Bucureti, 1959 Voinescu, Teodora, Radu Zugravu, Editura Meridiane, Bucureti, 1978

Evaluare