Sunteți pe pagina 1din 2

Analiza morfo-sintactica a partilor de flexibile 1)Verbul de vorbire

1.forma initiala 2.conjugarea 3.modul 4.timpul $.aspectul 6.persoana %.numarul &.functia sintactica

6)Articolul
1.Categoria: -substanti al!"otarit#ne"otarit) -posesi -demonstrati 2.genul 3.numarul 4.ca'ul

2)(ubstanti ul
1.comun#propriu 2.simplu#compus#locutiune 3.gen !masc.)fem. )neutru) 4.numar $.ca'!* )+ ), )Ac )V) 6.prepo'itia %.articulat# nearticulat !"ot.)ne"ot) &.functia sintactica!()*-)A.)C)

3)-ronumele
1./elul !personal)personal de politete) 2.forma initiala 3.numar 4.ca' $.gen!pers.3) 6.forma!accentuata)neaccentuata) %.f.sintactica !()C,)

4)*umeralul
1.tipul !ordinal )cardinal) 2.forma initiala!*) 3.structura!simplu#compus) 4.formele de gen0numar0ca' $.po'itia!substanti ala0adjecti ala) 6.functia sintactica

$)Adjecti ul
1. ariabil#in ariabil 2.primar#secundar 3.simplu#compus#locutiune 4.genul $.numarul 6.gradul de comparatie %.functia sintactica

Analiza morfo-sintactica a partilor neflexibile de vorbire


1)Ad erbul
1.tipul: -de loc -de timp -de mod 2.primar#secundar 3.simplu#compus#locutiune 4.gradul de comparatie $.functia sintactica

2)1nterjectia
1.propriu-'is ) onomatopee ) pro enite din alte parti de orbire 2.simpla#compus#locutiune interjectionala 3.e2prima sentimente#sunete din natura 4.functia sintactica

3)-repo'itia
1.ce raport e2prima:spatial0instrumental0material0final0modal0temporal0cau'al. 2.simpla#compusa 3.propriu-'isa#pro enita din ad erbe#locutiune prepo'itionala

4)Conjunctia
1.coordonatoare#subordonatoare -copulati a -disjuncti a -ad ersati a -conclusi a -cau'ala -de scop -conditionala -concesi a -consecuti a -de mod -de loc -de timp

2.propriu-'isa#pro enita din alte parti de orbire 3.simpla#compusa#locutiune conjunctionala