Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC Data: Clasa:IX Obiectul: Biologie Subiectul: CIRCUITUL MATERIEI I FLUXULUI ENERGIEI N NATUR Tipul leciei: de predare

i asimilare a noilor cunotine Timp rezervat: 4 minute !ro"esor: C#iprisean I$ S%BCO&!'T'()'


S* + identi"icarea ciclului materiei i "lu,ului energiei -n bios"er.$ S/ + estimarea rolului organismelor -n circuitul materiei i energiei$ S0 + stabilirea modalit.ilor de realizare i a importanei recicl.rii materiei$ S4 + reprezentarea sc#ematic. a ciclurilor biogeoc#imice ale materiei -n diverse ecosisteme

OBI'CTI1' O!'23)IO(34'
O1 s identifice noiunile: ciclu al materiei o flux al energiei. O2 - s deosebeasc particularitile distinctive ale circuitului materiei i fluxului de energiei. O3 s stabileasc legtura indisolubil dintre materiei i energie. O s defineasc mecanismul reciclrii materiei ca proces universal al biosferei. O! s contienti"e"e importana reciclrii materiei #n meninerea vieii pe $erra. O% s stabileasc #n ce const rolul aciunii umane asupra dereglrii procesului de reciclare a materiei. a' b' c' d' $e&nologii i strategii didactice: Metode, tehnici: asaltul de idei( conversaia euristic( lectura imaginii( problemati"area( meditaia reflexiv( lucrul cu manualul( studierea unor fragmente de text( re"olvarea unor situaii-problem( demonstraia( exrciii de anali" comparativ) Mijloace instrucionale: fie de lucru( imagini la subiect( diaproiector cu subiectul dat. Mijloace informaionale: *anual clasa +,-a( $udor -o"ari( .&idul profesorului( imagini la subiect folosind diaproiectorul Forme organizaionale: frontal( #n perec&i( individual

Etapele leciei M"me)t%l "!*abi+at"!i c E "ca!ea

Ob.

Timp 1-2 min

Acti itatea p!"#e$"!%l%i

Acti itatea ele %l%i

Met"&e'te()ici 'p!"ce&ee
1tenionarea

Te()ici &e e al%a!e

3 min

Reali+a!ea $e)$%l%i

O1

1! -26 min

O2 O3

/alutarea. 0fectuarea apelului. 0levii notea" tema nou 1nali"a evalurii. /cierea tmei noi pe #n caiete. 1scult tabl. 1nunarea obiectivelor leciei obiectivele ce ateap reali"ate. 2ntrebri i curio"iti: 34tia-i c5 0levii ascult i - -iotul de mr se descompune #n ! formulea" rspunsuri sptm#ni. la #ntrebrile adresate - 4erveelul de bumbac 3 luni de profesor. - .uma de mestecat ! ani - -utia de coca-cola !66 ani -are este calea de descompunere a acestora. 1ctivitatea fronatal: :entru formarea energiei 1. 7ecesitatea ciclului materiei vii i necesare vieii i moarte #n natur. descompunerea materiei 2. /oarele( surs universal de energie pe moarte re#ntorc#ndu-se #n $erra energie. 3. 7oiune de ciclu i flux 8eoarece energia solar . 8eosebirea dintre ciclul materiei i este principala surs de fluxul de energie. existen( procesul de fotosinte" plantele ca &ran pentru -1-2-3. 7ota bene: 7oini de ciclu i flux pag. 3 1ctivitatea #n grup. .rupul 1. ;ormularea i /tudiai fragmentul de text de la pagina rspunsurilor. 3 i formulai rspunsul: 1. -e este materia vie9 2. 2n ce const ciclul materiei9 relatarea

2ntrebare problem

-onversaie diri<at

/tudierea unui fragment de text

1ctivitatea #n grup

0valuarea re"ultatelor activitii elevilor #n grup

-onclu"ii. O .rupul 2. 1. -e este materia moart9 2. 2n ce const reciclarea materiei9 -onclu"ii 1ctivitatea individual. 1nali"a fig.1.1 pag. 3 8educerea noiunii de flux al energiei. -itirea i dsicutarea rubricii 34tiai c ..5 1nali"a fig.1.2 pag. /c&ema ciclului materiei #n biosfer. 1ctivitatea individual. /tudierea fragmentului de text pag i identificarea problemei ominirii de ast"i deeurile nedegradabile. *suri de soluionare a problemei date. $recerea #n caiete a noiunii. +mportana ma<or o au plantele fiindc ele s#nt unicele ce pot transforma energia solar #n energie necesar vieii i materiei. 7umesc unele deeuri nedegradabile cunoscute =rainstorming de ei. :ropun msuri de soluionare. 0xerciiu 0valuare scris 0valuare oral /tudierea unui fragment de text 1nali"a sc&emelor

O! O%

Re#le,ia

O%

16 min

-ila)%l leciei E,te)$ia

2-3 min 1 min

>e"olvarea exerciiilor 1 i 2 pag. . studiind fig pag descrie carea este rolul productorilor( consumtorilor i descompuntorilor #n ecosistem. 1rgumentarea fra"ei: *ateria i energia s#nt indispensabile legate #ntre ele. :rofesorul va efectua completrile de :re"entarea agendelor rigoare. 1precierea elevilor activi. .enerali"area obiectivelor. /tudierea temei noi. 0xerciiile 3 i ! 7otarea temei pentru acs pagina #n caiete i agenede.

=rainstorming

;+40 80 ?@->@

5rupul *$ /tudiai fragmentul de text de la pagina 2- 3 i formulai rspunsul: -e este materia vie9 2n ce const ciclul materiei9 -onclu"ii.

5rupul /$ /tudiai fragmentul de text de la pagina 3 i formulai rspunsul -e este materia moart9 2n ce const reciclarea materiei9 -onclu"ii