Sunteți pe pagina 1din 2

1. Cu privire la asimilarea activitii desfurate de lucrtorii de poliie n cadrul urmririi penale cu activitatea consilierilor juridici n conformitate cu prevederile H.G.

498/ !. 4." 4 pentru apro#area $ormelor metodolo%ice privind ec&ivalarea sta%iului efectuat n funcii militare i funcii specifice poliiei' n cadrul structurilor (inisterului )dministraiei i *nternelor' cu sta%iu n funcii civile. Echivalarea stagiului efectuat n funcii militare i funcii specifice poliiei n cadrul structurilor M.A.I. cu stagiul n funcii civile se face potrivit anexelor 1-9 care fac parte integrant din normele metodologice. !n aceste anexe sunt menionate funciile militare i cele specifice poliiei din aparatul central al ministerului" ale diferitelor comandamente ale acestui minister" ale unit ilor teritoriale" precum i echivalentul lor cu funcii civile. Efectuarea acestor echival ri se face in#ndu-se seama de natura atri$uiilor prev %ute n fia postului" precum i de speciali% rile o$inute n $a%a studiilor a$solvite" conform normelor privind nv m#ntul i potrivit anexei la &.'. nr. ()*(++( privind echivalarea studiilor a$solvite n instituiile militare de nv m#nt ale M.A.I. cu studiile a$solvite n instituiile civile de nv m#nt apro$at cu modific ri i complet ri prin ,egea -(+*(++.. !n ceea ce privete echivalarea acestor funcii militare i cele specifice poliiei" cu funcia de consilier /uridic" n art. ( alin. ( din 0ormele metodologice se prevede c 1din dosarul personal al titularului tre$uie s re%ulte c acesta este liceniat al unei facult i de drept i a ndeplinit" conform fiei postului" atri$uiile prev %ute de ,egea nr. 21-*(++. privind organi%area i exercitarea profesiei de consilier /uridic3. 4entru stagiul efectuat n perioadele anterioare intr rii n vigoare a ,egii nr. 21-*(++." echivalarea se face n raport cu atri$uiile prev %ute n 5ecretul nr. 1-.*1922 privitor la &rgani%area i funcionarea oficiilor /uridice. +in aceste dispo,iii le%ale re,ult' aadar' c sunt asimilai consilierilor juridici i li se ec&ivalea, sta%iul efectuat acestei profesii numai funciilor militare i celor specifice poliiei celor care n mod efectiv au ndeplinit i ndeplinesc profesia de consilier juridic n cadrul (.).*.' ndeplinind activitile specifice acestei profesii' fiind n mod o#li%atoriu' liceniai ai unei faculti de drept. !n aceste condiii legislative" activitatea desfurat de lucrtorii de poliie cu atribuii de cercetare n cadrul urmririi penale nu poate fi asimilat cu cea a consilierului juridic. Practica soluionrii cerererilor de primire n profesie cu scutire de examen demonstreaz c sunt utilizate adeverine nfiate de peteni cu titlu de document de asimilare, din care rezult c acetia au ndeplinit funcia de ofier n cadrul Ministerului Administraiei i Internelor, pe care instituii din sistemul din care provin le prezint drept documente justificative pentru dovedirea calitii de consilier juridic 6extele relevante din ,egea nr. 21*1992 pentru organi%area i exercitarea profesiei de avocat" repu$licat n M. &f. nr. 11. din 7 martie (++1" cu modific rile i complet rile ulterioare sunt urm toarele8 - 9Art. 17 :;< :(< ,a cerere" poate fi primit n profesie =de avocat, n n >" cu scutire de examen8

:;< $< cel care p#n la data primirii n profesia de avocat a ndeplinit funcia de judector, procuror, notar pu!lic, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puin 1+ ani i dac nu i-a ncetat activitatea din motive disciplinare care l fac nedemn pentru profesia de avocat :s n <. :;<?. - 9Art. 19 :;< :(< 5o$#ndete calitatea de avocat definitiv cel nscris n profesie n condiiile art. 17 alin. :(<" dac a fost definitivat n funcia /uridic pe care a exercitat-o nainte de primirea n avocatur . :.< 5o$#ndete calitatea de avocat definitiv cel care a fost nscris n profesie n condiiile art. 17 alin. :(<" dac a promovat examen de definitivare n funcia /uridic pe care a exercitat-o anterior. @ei care nu ndeplinesc condiiile de vechime n profesiile anterioare vor fi o$ligai s susin examenul de definitivare n avocatur . :;<?. Ain#nd seama de faptul c funcia ndeplinit de peteni nu se ncadrea% n sfera ocupaiilor limitativ sta$ilite de legiuitor la art. 17 alin. :(< lit. $< din ,egea nr. 21*1992 - realitate ce atrage consecina imposi$ilit ii de a se proceda la primirea solicitanilor n profesia de avocat cu scutire de examen - devine inutil cercetarea condiiilor impuse de art. 19 din aceeai lege" condiii ce vi%ea% do$#ndirea calit ii de avocat definitiv. @#t privete referirea la Bot r#rea de 'uvern nr. -9)*(++- pentru apro$area 0ormelor metodologice privind echivalarea stagiului efectuat n funcii militare i funcii specifice poliiei" n cadrul structurilor Ministerului Administraiei i Internelor" cu stagiul n funcii civile" pu$licat n M. &f. nr. .7( din (7 aprilie (++- :adoptat n temeiul art. 1+) din @onstituia Com#niei" repu$licat " i al art. ( din &rdonana 'uvernului nr. ()*(++(<" facem preci%area c acest act normativ conine D ntre altele D prevederi ce vi%ea% echivalarea cu stagiul n funcia :mai exact" profesia< de consilier juridic" nicidecum echivalarea cu stagiul :nu n sens de stagiatur < n profesia de avocat :a se vedea8 art. ( alin. ( i .E nr. crt. (.1. din Anexa nr. 1E nr. crt. (.1. din Anexa nr. (E nr. crt. (.1. i (.(. din Anexa nr. .E nr. crt. (.1. din Anexa nr. -E nr. crt. (.(. din Anexa nr. 9<. Aceast realitate normativ devine explica$il n urma compar rii procedurilor de primire n cele dou corpuri profesionale D al consilierilor /uridici :guvernat de ,egea nr. 21-*(++. privind organi%area i exercitarea profesiei de consilier /uridic pu$licat n M. &f. nr. )7F din 2 decem$rie (++. i de Gtatutul profesiei de consilier /uridic pu$licat n M. &f. nr. 7)- din (9 iulie (++-<" respectiv al avocailor" a doua procedur fiind caracteri%at de o rigoare accentuat de modific rile legislative intervenite succesiv asupra ,egii nr. 21*1992. Eventuala susinere a petenilor n sensul c " odat ce operea% echivalarea cu stagiul n profesia de consilier /uridic" acetia s-ar putea prevala de dispo%iiile art. 17 alin. :(< lit. $< din ,egea nr. 21*1992 D desigur" cu respectarea condiiilor impuse de acest text de lege D" nu ar putea fi reinut " ntruc#t" aa cum am ar tat" textul amintit conine o enumerare limitativ " fiind D n a$sena vreunei referiri la 1funcii echivalente3 D de strict interpretare i aplicare. Esena dispo%iiei legale n discuie este aceea ca" p#n la data primirii n profesia de avocat" solicitantul s fi ndeplinit efectiv" timp de cel puin 1+ ani" una dintre funciile respective" i nu alta" fie ea i echivalat cu una dintre acestea :u!i lex non distin"uit, nec nos distin"uere de!emus<.