Sunteți pe pagina 1din 1

Subiect

Va rugam sa dezvoltati sub forma unui eseu (minim 7 pagini- maxim 10 pagini) un posibil
model de guvernanta moderna avand la baza textul de mai jos.
!eforma "nseamn# sc$imbare "n direc%ia sus%inut# de anumite grupuri sau persoane. &u
"nseamn# obligatoriu "mbun#t#%ire.'( !ubin( 1))*( p.*0)
+e ce au avut loc at,tea reforme-
.n ultimele dou# decenii au avut loc extrem de multe reforme ale guvernantei( sau cel pu%in
a/a pare. 0ste dificil s# fim siguri( pentru c# nu exist# unit#%i de m#sur# u/or disponibile /i
comune pentru a inventaria /i compara ce s-a "nt,mplat. 1otu/i( autorii "mp#rt#/esc opinia
multor observatori referitoare la valul de reforme care au avut loc "n multe %#ri. Sigur c# /i "n
perioadele anterioare statele au cunoscut reforme (ex. 2ood( 1))34 56nig( 1))7( p. 88-94
:ollitt( 1)384 Savoie( 1))8)( dar sc$imb#rile ap#rute dup# 1))0 s-a distins prin caracterul
interna%ional /i prin puternica implicare politic#( care le-au separat de reformele mai izolate
sau mai te$nice ale sfertului de secol precedent. .n unele %#ri s-au f#cut "ncerc#ri deliberate de
remodelare a statului( "n cele mai multe locuri reformele au fost "nso%ite de discursuri politice
importante "n sprijinul sc$imb#rii generale( cu "mbun#t#%iri majore ale performan%elor. ;ai
mult dec,t niciodat#( din ce "n ce mai multe %#ri au fost cuprinse de febra' reformei
administrative.
+ac# aceast# impresie este m#car par%ial corect#( "ntrebarea pe care ne-o punem este de ce-'.
<are sunt for%ele care "i impulsioneaz# pe reformatori- 0ste aceasta doar o mod#' politic#(
sau exist# influen%e mai profunde care ac%ioneaz#- +e ce au participat at,t de multe %#ri la
acest exerci%iu de remodelare a sectorului public( pe de o parte( /i de ce unele %#ri au fost mai
precaute( pe de alt# parte- <um putem explica similitudinile( dar /i diferen%ele "ntre ce s-a
"nt,mplat "ntr-o %ar# /i ce s-a "nt,mplat "n alta-