Sunteți pe pagina 1din 4

Ghid de observare a locului de munca

I. Identificarea si definirea postului de munca


1. Denumirea postului:
2. Intreprinderea/Compania:
3. Serviciul de care apartine postul de munca:
4. Postul de munca imediat superior:
5. Postul de munca imediat inferior:
6. Descrierea pe scurt a postului de muncaamplasare! ce se face in postul respectiv!
ce se vinde etc"#############..
$. Interfata cu alte posturi! prin ce sau cine o face%.....................................
II.Activitati,sarcini si operatii specifice postului
Definitia
sarcinii
utili&ate
P'sarcina
trasata din
timp si
continuu
L=li(erala
discretia
operatorului
pt e)ecutie"
RI=respon
sa(ilitate
si initiativa
luata
F=frecventa
si
periodicitate
a sarcinii
C=sarcina
controlata
FC=fr
ecvent
a
control
ului
D=dura
ta
sarcinii
in
minute
*i+loac
e

III. Consecinte
1. ,e&ultatul concret al activitatii postului. Ce devine munca
prestata%.............................
2. Consecintele eventualelor erori in ceea ce priveste produsul sau
serviciul%............................
3. Consecintele erorilor le-ate de detinatorul postului de munca%,iscuri de
sanctionare%...................
IV. Accesul la postul de munca(modalitati de angajare)
1. *aniera o(isnuita de an-a+are in postul respectiv:##########.
2. *aniera o(isnuita de formare profesionala sau de calificare:#######.
3. .ormarea profesionala si calificarea titularului pre&ent:#######
V. Metode de munca
1. /)ista tot ceea ce ii tre(uie unui post de muncainstructiuni! re-uli de operare!
prescriptii!etc"%
2. Cum sunt pre&entate modelele de muncascris! oral! odata pentru totdeauna! etc"%
3. Cu ce -rad de preci&ie sunt pre&entate metodele de munca%
4. Ce mar+a de initiativa ii este lasata titularului postului%
VI. Controlul
1. Cine controlea&a%
Cand%
2. 0nde%
Cum%
3. Cu ce drepturi de sanctionare%
VII. Conditiile fizice si fiziologice de munca
1. Particularitatile locului de muncasc1im(uri"
2. 2rarul de munca
3. .actorii fi&ici ai muncii: &-omot! iluminat! umiditate! vi(ratii! praf! alti factori
4. ,iscuri vi&avi de conditiile fi&ice de munca
5. .actori fi&iolo-ici implicati in munca prestata: ritmul de muncasolicitarea"!
po&itii posturale! o(oseala! efort! alti factori fi&iolo-ici
VIII. Conditiile psihosociale ale muncii
1. ,elatii interpersonale functionale
2. /)istenta sau nu a unui -rupec1ipa de munca"
3. Conditiile psi1olo-ice de muncain ce constau"
Stilul de conducere al sefilor
3radul de suplete al instructiunilor
,elatiile cu alte ec1ipe! cu superiorii! cu su(ordonatii! cu cole-ii
4. Conditiile sociale ale muncii:
Cum este privit de altii postul respectiv de munca
Statutul postului de muncaierar1ia in or-ani&atie"
4vanta+ele postului de munca
Salari&area
Posi(ilitatile de promovare
5. 5ipul responsa(ilitatilor titularului postului
In raport cu instrumente si masini
In raport cu produsele muncii
In raport cu securitatea muncii
In raport cu altii
In raport cu perfectionarea profesionala