Sunteți pe pagina 1din 8

Misterele Istoriei Ganditorul de la Hamangia.

n anul 1956, la Cernavod, pe Dealul Soiei, mai mul i ar!eologi


"ondu#i de Dumitru $er"iu au %n"eput spturile dup "e s&a des"operit
aptul " lu"rrile "are se des#urau la Canalul Dunre ' Marea (eagr
distrug urmele unor "ivili)a*ii ve"!i. ntr&o a#e)are, "imitir de in!uma*ie
neoliti", apar*intor "ulturii de Hamangia, au ost des"operite dou
igurine de lut ars, "are repre)entau un +r+at #e),nd pe un s"unel %ntr&
o po)i*ie "e imit gestul g,ndirii, motiv pentru "are a ost numit
-g,nditorul. #i o emeie st,nd alturi, pro+a+il "onsoarta lui. Conorm
datrii reali)ate, statuetele au o ve"!ime de 5.5//&6/// ani 015// &2///
%.e.n.3 #i sunt "onsiderate "apodopere ale artei primitive universale.
Cerami"a de tip Hamangia e4"elea) #i a+und prin de"oruri "u motive
triung!iulare dispuse %n )one "on"entri"e pe umr sau pe partea
superioar a vaselor, -iar plasti"a este "u totul e4"ep*ional, igurinele
iind apropiate "a tip de "ele "i"ladi"e, "ara"teri),ndu&se prin stili)area
ormelor anatomi"e %n volume #i planuri triung!iulare.. Cultura "are
apar*ine -G,nditorul. a ost prima dat atestat %ntr&un sit ar!eologi" de
l,ng ora#ul $aia, de pe litoralul Mrii (egre. 5ste nivelul primei popula*ii
sta+ilite pe "oasta o""idental a Mrii (egre, "ivili)a*ie meridional.
Hamangia este de tip neoliti" mi6lo"iu, respe"tiv mileniul 7I. Des"operirile
ar!eologi"e "are "ara"teri)ea) "ultura au ost "ute %n a#e)rile de la
Ceamurlia de 8os, $aia, Medgidia, 9,rgu#or #i %n Cernavod #i
Duran:ula:. Cara"teristi"e pentru Hamangia sunt statuetele
antropomore "u *inut artisti" deose+it. n anul ;///, statueta de la
Hamangia a ost desemnat, de "tre o "omisie interna*ional, "a iind
una din "ele 1/ artea"te ale "ulturii pm,ntene "are ar tre+ui s ne
repre)inte planeta. -G,nditorul. ar tre+ui s ie unul dintre sim+olurile
"are s ie trimise %n spa*iu pentru o eventual %nt,lnire "u o "ivili)a*ie
e4traterestr. -G,nditorul. %#i relevea) adevratele virtu*i, o serie de
rela*ii matemati"e interesante #i importante impun,ndu&se %n" de la
%n"eput prin parametrul %nl*ime, 111 "m, "are nu este delo" %n,mpltor
#i 155 "m "ir"umerin*a "er"ului %n "are se %ns"rie, %ntru",t a"este valori
sunt uni"e %n perimetrul matemati"ii, iind singurele numere %ntregi al
"ror raport este "!iar -<i., "u o impre"i)ie de numai 1 )e"imi de
milionimi.. ="este numere au ost pstrate "u str#ni"ie de ini*ia*ii
ve"!ilor popoare, ele iind atestate mai t,r)iu #i de %nv*a*i geto&da"i,
"odii"ate #i %n stru"tura san"tuarelor de la Sarmisegetu)a >egia. 7e"!ii
egipteni le "uno#teau #i ei iar la "!ine)i apar "eva mai t,r)iu. nl*imea
statuetei nu a ost "ut la %nt,mplare, dovedind " strmo#ii no#tri
aveau "uno#tin*e de matemati" #i geometrie, iar a"east opera*ie de
o+*inere a lui -<i. din dou numere %ntregi repre)int poate "ea mai
ve"!e atestare a rela*iei undamentale. -G,nditorul. este o statuet
multiun"*ional. >sturn,ndu&l "u a*a %n 6os, se poate o+serva " v,rul
nasului, ante+ra*ele #i genun"!i sunt pe a"eea#i linie, dovedind o po)i*ie
de rug"iune, dar #i "onstruite spre a i instalate #i %n alte po)i*ii. Dar
-G,nditorul. nu a ost "on"eput s rm,n singur, a a "um ni"i lui =dam
nu i s&a %nt,mplat. Dovad este statueta eminin "u a"eea#i alur.
<ere"!ea lui. =stel, doi g,nditori identi"i, a#e)a*i "u spatele unul "tre
altul, %n a#a el %n",t v,rul pi"ioarelor s"unelelor #i pun"tul de "onta"t al
spatelui lor 0po)i*ie uni"3 "oin"id "u piramida lui ?eops. @inia dreapt a
m,inilor lor este paralel "u mu"!iile piramidei. Invers,nd po)i*iile "elor
doi g,nditori #i pun,ndu&i a*, a#a %n",t v,rurile nasurilor, m,inilor,
genun"!i s ie lipite, "onstatm " supraa*a plat a "eelor lor este
paralel "u liniile mu"!iilor piramidei lui ?eops. ="ela#i lu"ru se %nt,mpl
#i %n situa*ia %n "are "ei doi g,nditori stau "u spatele spre o+servator #i
"u a*a spre piramid, uni*i prin pun"tele de "onta"t ale +ra*elor,
ante+ra*elor #i "apetelor 0po)i*ie neortuit3 reprodu" din nou modelul
piramidei "u a6utorul liniei marginale, drepte, a g,turilor, "e se suprapun
peste mu"!iile piramidei. 0sursaABi:ipedia3 & See more atA
!ttpACC+log.arti)anes"u.roCpovestea&ganditorului&de&la&
!amangiaCDst!as!.+toE<FBt.dpu
n anul 1956, la Cernavod, pe Dealul Soiei, un grup de ar!eologi
"ondu#i de Dumitru $er"iu au %n"eput spturile dup "e s&a des"operit
aptul " lu"rrile "are se des#urau la Canalul Dunre ' Marea (eagr
distrug urmele unor "ivili)a*ii ve"!i. ntr&o a#e)are, "imitir de in!uma*ie
neoliti", apar*intor "ulturii de Hamangia au ost des"operite dou
igurine de lut ars, repre)ent%nd un +r+at #e)%nd pe un s"unel %ntr&o
po)i*ie "e imit gestul g,ndirii, motiv pentru "are a ost numit -g%nditorul.
#i o emeie #e)%nd alturi, pro+a+il "onsoarta lui. Conorm datrii
reali)ate, statuetele au o ve"!ime de 5.5//&6/// ani 015// &2/// %.e.n.3
#i sunt "onsiderate "apodopere ale artei primitive universale. Cerami"a
de tip Hamangia e4"elea) #i a+und prin de"oruri "u motive
triung!iulare dispuse %n )one "on"entri"e pe umr sau pe partea
superioar a vaselor, -iar plasti"a este "u totul e4"ep*ional, igurinele
iind apropiate "a tip de "ele "i"ladi"e, "ara"teri),ndu&se prin stili)area
ormelor anatomi"e %n volume #i planuri triung!iulare.. Cultura "are
apar*ine -G%nditorului. a ost prima dat atestat %ntr&un sit ar!eologi" de
l%ng ora#ul $aia, de pe litoralul Mrii (egre. 5ste nivelul primei popula*ii
sta+ilite pe "oasta o""idental a Mrii (egre, "ivili)a*ie meridional.
Hamangia este de tip neoliti" mi6lo"iu, respe"tiv mileniul 7I %.e.n.
Des"operirile ar!eologi"e "are "ara"teri)ea) "ultura au ost "ute %n
a#e)rile de la Ceamurlia de 8os, $aia, Medgidia, 9%rgu#or #i %n
Cernavod #i Duran:ula:. Cara"teristi"e pentru Hamangia sunt
statuetele antropomore "u *inut artisti" deose+it. -<u*ine statuete la
noi sau aiurea au provo"at asupra privitorilor at%ta as"ina*ie pre"um
G%nditorul de Hamangia. <ies important a patrimoniului "ultural
na*ional #i mondial, apro+at de G(5SCH, mi"a statuet as"unde "eva
deose+it. Dar, de "eI Impresia este mai mult mrit #i %ntre*inut de
gestul g%nditor al statuetei. spune 7asile Dro6 %n lu"rarea -G%nditorul de
Hamangia ' "!eia "ivili)a*iilor ar!ai"e.. n anul ;///, statueta de la
-Hamangia. a ost desemnat, de "tre o "omisie interna*ional, unul din
"ele 1/ artea"te ale "ulturii pm%ntene "are ar tre+ui s ne repre)inte
planeta. >espe"tiv, -G%nditorul. ar tre+ui s ie unul dintre sim+olurile
"are s ie trimise %n spa*iu pentru o eventual %nt%lnire "u o "ivili)a*ie
e4traterestr. -n a"est mediu avora+il al ormelor geometri"e,
G%nditorul, %#i relevea) adevratele virtu*i, o serie de rela*ii matemati"e
interesante #i importante impun%ndu&se %n" de la %n"eput prin
parametrul %nl*ime, 111 "m, "are nu este delo" %nt%mpltor #i 155 "m
"ir"umerin*a "er"ului %n "are se %ns"rie, %ntru"%t a"este valori sunt uni"e
%n perimetrul matemati"ii, iind singurele numere %ntregi al "ror raport
este "!iar -<i., "u o impre"i)ie de numai 1 )e"imi de milionimi.. 155 A 111
J 1,12159;9 a* de 1,12159;6 K. "unos"ut ="este numere au ost
pstrate "u str#ni"ie de ini*ia*ii ve"!ilor popoare, ele iind atestate mai
t%r)iu #i de %nv*a*i geto&da"i, "odii"ate #i %n stru"tura san"tuarelor de la
Sarmisegetu)a >egia. 7e"!ii egipteni le "uno#teau #i ei iar la "!ine)i
apar "eva mai t%r)iu. nl*imea -g%nditorului. nu a ost "ut la %nt%mplare,
dovedind " strmo#ii no#tri aveau "uno#tin*e de matemati" #i
geometrie, iar a"east opera*ie de o+*inere a lui <i din dou numere
%ntregi repre)int poate "ea mai ve"!e atestare a rela*iei undamentale.
7aloarea numeri" 155 poate i o+*inut, spune 7. Dro6, #i prin du+larea
%nl*imii medii a omului, "are este %n 6ur de 1L5& 1M/ "m. 1L5N1M/ A ;J
1LL,5 4 ; J 155 n aar de a"easta, 7. Dro6, mai a"e urmtoarea
o+serva*ie #i anume aptul " este posi+il "a sistemul )e"imal s i ost
"unos"ut. ="est sistem are o virtute de e4"ep*ie, pe "are anti"ii au
o+servat&o #i anume " %nmul*ind sau %mpr*ind ori"e valoare numeri"
"u 1/, 1//, 1///, valoarea va rm%ne nes"!im+at, modii"area iind
numai "antitativ, valorile numeri"e pstr%ndu&#i personalitatea. @a el,
legat de dimensiunile piramidei ?eops , ;19 m +a)a #i 12M m %nl*imea,
%mpr*ite la 1/ se o+*ine o piramid "onstruit pe dimensiunile "raniului
uman %n "are intr pere"t Og%nditorul.. Dimensiunile amintite sunt #i "ele
"are au ost olosite %n programele de "er"etare din >om,nia, <olonia,
$ulgaria, Ce!ia et". =utorul remar" aptul " Og%nditorul. #i <iramida
?eops au ost "onstruite av%nd unul #i a"ela#i model CmsurA HMG@.
OG%nditorul. este o statuet multiun"*ional ""i rsturn%nd statueta "u
a*a %n 6os, se poate o+serva " v%rul nasului, ante+ra*ele #i genun"!i
sunt pe a"eea#i linie, dovedind o po)i*ie de rug"iune dar #i "onstruite
spre a i instalate #i %n alte po)i*ii. O<rin gestul su meditativ, g%nditorul,
rele"t pro+a+il, spune autorul, a"ea <round Sinte) a Cunoa#terii,
singura "apa+il s armoni)e)e sinuo)it*ile evolutive ' "umulul erorilor
"ivili)a*iilor <m%ntului.. Dar g%nditorul nu a ost "on"eput s rm%n
singur, dovad iind statueta eminin "u a"eea#i alur. =stel, doi
g%nditori identi"i, a#e)a*i "u spatele unul "tre altul %n a#a el %n"%t v%rul
pi"ioarelor s"unelelor #i pun"tul de "onta"t al spatelui lor, po)i*ie
neortuit #i uni" "oin"id din nou "u piramida lui ?eopsP dar de data
a"easta, linia dreapt a m,inilor lor este paralel "u mu"!iile piramidei.
Invers%nd po)i*iile "elor doi g%nditori #i pun%ndu&i a*, a#a %n"%t v%rurile
nasurilor, m,inilor, genun"!i s ie lipite, "onstatm " supraa*a plat a
"eelor lor este paralel "u liniile mu"!iilor piramidei lui ?eops. ="ela#i
lu"ru se %nt%mpl #i %n situa*ia %n "are "ei doi g%nditori stau "u spatele
spre o+servator #i "u a*a spre piramid, uni*i prin pun"tele de "onta"t
ale +ra*elor, ante+ra*elor #i "apetelor 0po)i*ie neortuit3 reprodu" din nou
modelul piramidei "u a6utorul liniei marginale, drepte, a g%turilor, "e se
suprapun peste mu"!iile piramidei. 7. Dro6 apre"ia) " "ele dou
vestigii anti"e au la +a) unul #i a"ela#i "on"ept din "are nu #i %n ultimul
r%nd, Hriginea #i evolu*ia Oantropologi". #i Oantropometri". ' OHmul iind
msura tuturor lu"rurilor.. H o+serva*ie reali)at de autor este legat de
l*imea "are "uprinde g%tul #i "eaa "are sunt plate #i au l*imea e4a"t "%t
anvergura des"!iderii pi"ioru#elor s"unelului. n parametrul l*imii
g%tului se relev o valoare #i o unitate de msur de e4"ep*ieA numrul
de aur ' 1,61M/119. =#e)ate "%te trei statuete %n diverse po)i*ii %n "adrul
"om+ina*iilor sta+ilopodi"e a"estea reali)ea) un adevrat sistem de
"omuni"are %n "are orma ie"rei po)i*ii ar repre)enta Oar!etipul unei
!ieroglie ' litere #i "om+ina*ii de litere.. ntre OG,nditorul . de Hamangia,
OSin4ul. din $u"egi, San"tuarele geto&da"i"e de la Sarmisegetu)a&
>egia, Sin4ul #i piramidele de la Gi)e! e4ist o legtur str%ns, a#e)at
pe undamentul unor "al"ule #i interrela*ii geometri"o&matemati"e
deose+ite, trd%nd o pre"i)ie #i o proun)ime "apa+ile s in"ite invidia
"elor de a)i #i totodat s ne pun %n a*a unei mari %ntre+riA Ce origine
au toate a"esteaI 7. Dro6 s"rie OIat o prim rela*ie a a"estei posi+ile
%nrudiriA pe un model s"!emati" al San"tuarului Mare >otund de la
Sarmisegetu)a, "ut la s"ara de 1C1//, se a#ea) doi g%nditori %n po)i*ie
"ul"at, %n lungul unei a4e a pragurilor, astel %n"%t v%rurile pi"ioarelor
a"estora s ating "er"ul e4terior "u diametrul de ;9,2/m, respe"tiv
;9,2/"m. <relungind linia dreapt a "eelor lor, se o+serv "u
surprindere " a"estea se %nt%lnes" e4a"t %n "entru San"tuarului. =#e)%nd
%n 6urul "er"ului interior de ;M,/;m respe"tiv ;M,/; "m, "ot la "ot, umr la
umr patru Og%nditori. se o+serv %n"!iderea pere"t unui sert de "er",
adi" distan*a dintre dou a4e a pragurilor. Cer"ul %ntreg de 16/ grade
va i o"upat de 2Q2 g%nditori adi" 16. ="est "er" al"tuit din "ei 16
OG%nditori. este OHora t"ut. %n "are ie"are g%nditor se uit %n "entrul
"er"ului, "a spre un lo" oarte important. =utorul spune " a"esta este
@o"ul geometri" al Con#tiin*ei, Centrul, iar Conul este ormat de a4a
pragurilor, Sinte)a Holograi" Cir"ular.. (umrul 16 de e4"ep*ie, at%t %n
sine "%t #i %n "adrul unei serii "a progresia geometri" %n +a)a ;, sim+ol
simultan al divi)iunii #i multipli"rii, "ultul solar, luminii, am+ele iind
sim+oli)ate #i repre)entate prin M sau 16 ra)e. De asemeni numrul 16
este totodat un repre)entant de serie al de)voltrilor spa*iale. =stel,
anumite "on"epte "um este "el al ee"tului piramidei au persistat timp
%ndelungat %n spa*iul "arpato&dunrean. =stel, %ntr&una din "r*ile rare ale
lumii OStematograp!ia sive armorum illu)ri"orum delineatio, des"ritio et
restitutio., pu+li"at %n 1L/1 datorit lui <aul >itter 7ite)ovi", este
des"ris stema Da"iei "are are urmtoarea %n*i#areA s"ut ro#u, mo+ilat
"u o piramid de argint ' "u partea din st%nga um+rit ' igur !eraldi"
"e porne#te de la +a)a s"utului #i se %nal* p%n la partea superioar a
a"esteia, de o parte #i de alta a piramidei al%ndu&se doi lei de aur
rampan*i #i aronta*i, a#e)a*i a* %n a*. >itter men*ionea) "
Oodinioar, ",nd era +ogat #i a avut eroii ei proprii., leii Our"au spre
%nl*imi.. <iramida semnii" ' potrivit a"eluia#i autor ' Oo pere"*iune
deose+it #i "ulmea gloriei. atest%nd virtu*ile "are au stp%nit Da"ia p%n
la domnia lui De"e+al. <lasarea <iramidei %n "entrul stemei ne arat "
sim+olurile "ele mai importante #i repre)entative au ost +ine pre"i)ate
de "tre popula*ia ve"!e. Con"eptul %n"adrrii "apului %n trun"!i '
pre)ent la OSin4ul. de la <iramide, pre"um #i la OG%nditorul. de
Hamangia este atestat ar!eologi" #i prin "ategoria de i+ule triung!iulare
' "um este "ea de la Coada Malului, 6ud. <ra!ova. Dove)i noi ale
"ontinuit*ii, dar mai ales ale rsp%ndirii modelului ar!etipal al
OG%nditorului., sunt de e4emplu la Grdi#tea ' Coslogeni, unde igurinele
antropomore des"operite se apropie de alura general a OG%nditorului..
Con"lu)ia autorului, e4pus atun"i %n anul 19M6, arat " ideea
"reatorilor statuetei %n diversele iposta)e rsp%ndit pe 9erra a ost a"eea
" va e4ista "ineva, "%ndva "are, gsind un OG%nditor., va des"ira
mesa6ul lor, in"it%nd g%ndirea "ontemporanilor. =utorul %n"!eie spun%ndA .
9oate a"este o+serva*ii ' "e "onstituie doar o mi" parte, inim, a
argumentelor aduse ' "onirm " OG%nditorul. de la Hamangia
repre)int una dintre "ele mai "omple4e statuete "are s&au reali)at
vreodat, "onstituind o verita+il R"!eie de "odS %n des"irarea Mesa6ului
vestigiilor noastre istori"e #i a multora din alte pr*i ale 9errei, deoare"e
la +a)a a"estora st un "on"ept "omun ideomatemati". 5nigmele
tre"utului "onstituie paradigma pre)entului #i solu*ia viitorului.. Multe din
a"este e4perien*e "are s&au repetat pe a"east statuet pot i verii"ate.
(u "red " sunt numai potriviri sau o+serva*ii %nt%mpltoare. Sigur " se
pune pro+lema relevrii adevrului despre "apa"itatea spiritual #i de
"rea*ie. Cert este aptul " la +a)a a"estora stau enomene energo&
inorma*ionale "unos"ute #i, de "e nu, "odii"ate. Cer"etarea tre"utului
ne poate pune %n a*a unor noi surpri)e.
Sursa arti"ol A !ttpACCBBB.;/1;en.roC;/11C/5Cmisterele&istoriei&ganditorul&
de&la&!amangiaC T Maga)in Cultural Utiin*ii"