Sunteți pe pagina 1din 13

Academia de Studii Economice

Facultatea de Comer
www.MarcaMea.ro
Iordache O. Irina
Grupa 312, anul I
Bucureti
Octomrie,2!!"
Cuprin#
1. Introducere.........................................................................p$.3
2. Introducere %n &ima'. (e)iniii............................................p$.*
3.1.+rotecia ,-rcilor...............................................................p$."
3.2.+rotecia ,-rcilor dup- Inte$rarea %n
.niunea European-...........................................................p$./
*.1.Cererea de 0nre$i#trare a ,-rcilor.....................................p$.1!
*.2.+rocedura de 0nre$i#trare a ,-rcilor.................................p$.11
1. Conclu2ii............................................................................p$.13
". Ane3e.................................................................................p$.1*
4. Bilio$ra)ie.........................................................................p$.1"
2
1. Introducere
(up- cum am %ncercat #- #u$ere2 i cu a'utorul titlului, %n ace#t
re)erat, dintr5un domeniu )oarte 6a#t, numit 7(reptul la marc-8, 6oi
aorda tema de 70nre$i#trarea unei m-rci8. 9oi %ncerca #- e3plic pe
c:t putin-, ce anume treuie #- )acem pentru a ne %nre$i#tra la
O)iciul de Stat pentru In6e#tiii i ,-rci;OSI,<, propria noa#tr- marc-.
+entru a contura %n linii mari ideile coninute de ace#t- lucrare
putem #pune %n )elul urm-tor= dorim #- ne %nre$i#tr-m propria marc-,
mer$em la O)iciul de Stat pentru In6e#tiii i ,-rci, depunem cerere,
%ndeplinim procedurile le$ale i atept-m #- ni #e eliere2e
certi)icatul de %nre$i#trare a m-rcii. (ar totui, %n #patele ace#tor
cu6inte care )ac totul #- par- at:t de #implu #e a)l- nite proceduri
oarecum complicate pe care le 6oi pre2enta %n continuare.
3
2. Introducere %n &ima'ul >uridic
(eoarece %n cuprin#ul ace#tui re)erat 6or ap-rea %n mod repetat
anumii termeni din domeniul 'uridic, %n cele ce urmea2- m- #imt
oli$at- #- %ncep prin a da nite de)iniii.
A#t)el, termenul pre2ent i %n cadrul titlului, marca, e#te un
#emn #u#ceptiil de repre2entare $ra)ic- #er6ind la deo#eirea
produ#elor #au a #er6iciilor unei per#oane )i2ice #au 'uridice de cele
aparin:nd altor per#oane? pot con#titui m-rci #emne di#tincti6e, cum
ar )i= cu6inte, inclu#i6 nume de per#oane, de#ene, litere, ci)re,
elemente )i$urati6e, )orme tridimen#ionale i, %n #pecial, )orma
produ#ului #au a amala'ului #-u, cominaii de culori, precum i
orice cominaie a ace#tor #emne. Acea#t- marc- e#te %ntr5ade6-r
%nre$i#trat- %n momentul %n care e#te depu#- la @e$i#trul Aaional al
,-rcilor, cu condiia ca apoi #- )ie %nre$i#trat-. +er#oana;)ie ea )i2ic-
#au 'uridic-< pe numele c-reia #e depune o cerere de %nre$i#trare a
m-rcii #e numete #olicitant. +er#oana )i2ic- #au 'uridic- %n numele
c-reia marca e#te %nre$i#trat- %n @e$i#trul Aaional al ,-rcilor #e
numete titular.
,andatarul autori2at, #au #implu denumit de le$e, mandatar,
e#te con#ilierul %n proprietate indu#trial-, care poate a6ea i calitatea
de repre2entare %n procedurile %n )aa O)iciului de Stat pentru In6enii
i ,-rci .
,arca notorie e#te marca lar$ cuno#cut- %n @om:nia la data
depunerii unei cereri de %nre$i#trare a m-rcii #au la data priorit-ii
re6endicate %n cerere? pentru a determina dac- o marc- e#te lar$
cuno#cut- #e ine cont de notorietatea ace#tei m-rci, %n cadrul
#e$mentului de pulic 6i2at pentru produ#ele #au #er6iciile c-rora
marca re#pecti6- #e aplic-, )-r- a )i nece#ar- %nre$i#trarea #au
utili2area m-rcii %n @om:nia.
,arca colecti6- e#te marca de#tinat- a #er6i la deo#eirea
produ#elor #au a #er6iciilor memrilor unei a#ociaii de produ#ele #au
#er6iciile aparin:nd altor per#oane.
,arca de certi)icare e#te marca ce indic- )aptul c- produ#ele
#au #er6iciile pentru care e#te utili2at- #unt certi)icate de titularul
4
m-rcii %n ceea ce pri6ete calitatea, materialul, modul de )aricaie a
produ#elor #au de pre#tare a #er6iciilor, ori alte caracteri#tici.
Indicaia $eo$ra)ic- e#te denumirea #er6ind la identi)icarea unui
produ# ori$inar dintr5o ar-, re$iune #au localitate a unui #tat, %n
ca2urile %n care o calitate, o reputaie #au alte caracteri#tici
determinate pot )i %n mod e#enial atriuite ace#tei ori$ini $eo$ra)ice;
(e#enul indu#trial repre2int- a#pectul unui produ# luat ca un tot
#au doar o parte, redat %n dou- dimen#iuni, re2ultat din caracteri#ticile
#peci)ice ca= linii, contururi, culori, )orm-, te3tur-, #au materialul
produ#ului #au chiar #upra)aa lui decorati6-. ,odelul indu#trial e#te
a#pectul tridimen#ional al unui produ#.
Bre6etul ;patentul< e#te un titlu le$al care acord-
in6entatoruluiBproprietarului drepturi e3clu#i6e de )olo#in- a in6eniei
i care inter2ice altora #- o )olo#ea#ca, #- o e3ploate2e pentru
ene)icii #au #- o 6and- )-r- autori2aie.
Importana re6etului european.
Bre6etul european o)er- protecia in6eniei pe teritoriul #tatelor
memre i nu numai. Sunt #tate care nu )ac parte din comunitatea
european- i totui recuno#c patentele europene. A#pectul po2iti6 %l
repre2int- co#tul. Ca3a re6etului e#te mai mic- dec:t %nre$i#trarea
re6etului pentru )iecare ar- %n parte.
(reptul de autor ;copDri$ht< prote'ea2- aproape orice creaie
intelectual-. 0n cate$oria creaie intelectual- intr- mu2ica i 6er#uri,
#ite5uri Ee, #o)tEare, talouri, )oto$ra)ii, c-ri, manu#cri#e, poe2ii,
)ilme, pie#e de teatru, pro$rame C9 i multe multe altele. (reptul de
autor con)er- e3clu#i6itate pentru=
5 dreptul de di#triuie?
5 dreptul de 6:n2are?
5 dreptul de comunicare c-tre pulic.
5
3.1. +rotecia ,-rcilor
(reptul a#upra m-rcii e#te do:ndit i prote'at prin %nre$i#trarea
ace#teia la O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci. Cu toate ace#tea
nu toate m-rcile pot )i %nre$i#trate deci automat #unt e3clu#e de la
protecie.
0n#emnele care nu pot )i %nre$i#trate ca marc-.
&upta pentru m-rci de calitate ia, ade#eori, )orme neateptate. A )o#t
nece#ar- delimitarea clar- a %n#emnelor care pot i care nu pot )i
%nre$i#trate.
&e$ea /*B1FF/ nu #tailete %n mod e3pre# care #unt #emnele
care pot )i %nre$i#trate ca marc-, con#acr:nd %n #chim un %ntre$
capitol ;Capitolul II, art. 1, ", #i 4< enumer-rii #emnelor care nu pot )i
%nre$i#trate ca marc-. A#t)el, nu pot )i %nre$i#trate ca marc-=
G #emnele lip#ite de caracter di#tincti6? %n #en# lar$, lip#a de
di#tincti6itate #e mani)e#t- prin po#iilitatea ;cump-r-torului mediu al
cate$oriei de produ#e c-rora le e#te a#ociat- marca< de con)u2ie cu
alte m-rci anterior %nre$i#trate. (e e3emplu, %n anali2a di#tincti6it-ii
#unt luate %n 6edere #imilitudinile #onore, 6i2uale i #emantice?
G m-rcile care #unt compu#e e3clu#i6 din #emne #au din indicaii
put:nd #er6i %n comer pentru a #peci)ica #pecia, cantitatea,
de#tinaia, 6aloarea, ori$inea $eo$ra)ic-, #au timpul )aric-rii
produ#ului ori pre#t-rii #er6iciului #au alte caracteri#tici ale ace#tuia?
de e3emplu, o etichet- purt:nd cu6intele 72ah-r? 1H$I, #e 6a
%ncadra ace#tor condiii i nu 6a putea )i %nre$i#trat- ca marc-?
G m-rcile care #unt con#tituite din )orma produ#ului, care e#te
impu#- de natura produ#ului ;de e3emplu )orma ca#erolelor unui
co)ra' de ou-<, e#te nece#ar- oinerii unui re2ultat tehnic ;de
e3emplu )orma pro6ei unei amarcaiuni< #au care d- o 6aloare
#u#tanial- produ#ului ;%n ace#t #en#, caro#eria unui autoturi#m nu
6a putea )i %nre$i#trat- ca marc-<?
G m-rcile care #unt de natur- #- induc- pulicul %n eroare cu pri6ire
la ori$inea $eo$ra)ic-, calitatea #au natura produ#ului #au
#er6iciului, c:t i acelea care conin o indicaie $eo$ra)ic- #au #unt
con#tituite dintr5o a#t)el de indicaie, pentru produ#e #au #er6icii
care nu #unt ori$inare din teritoriul indicat, dac- #unt de natura #-
induc- pulicul %n eroare cu pri6ire la locul ade6-rat de ori$ine? ca
e3emplu, nici o )irma din @omania nu 6a putea %nre$i#tra o marc-
conin:nd cu6:ntul COGAAC, deoarece ace#ta repre2int- o
6
denumire de ori$ine %nre$i#trat-, pro6enind din Frana ;tot ca
e3emplu, %n @epulica ,oldo6a, e3i#t- un liti$iu pri6ind
%nre$i#trarea m-rcii 7COAACI, pe moti6 c- din lip#- de
di#tincti6itate e3i#t- po#iilitatea de con)u2ie cu denumirea de
ori$ine COGAAC<?
G m-rcile care nu con#tituie #au conin o indicaie $eo$ra)ic-,
identi)ic:nd 6inuri #au produ#e #pirtoa#e care nu #unt ori$inare din
locul indicat? %n ace#t #en#, am e3empli)icat cu m-rcile din Slo6enia
i .n$aria, conin:nd indicaia $eo$ra)ic- 7CoHaDI?
G m-rcile care #unt contrare ordinii pulice #au unelor mora6uri?
G m-rcile care conin, )-r- con#im-m:ntul titularului, ima$inea #au
numele patronimic al unei per#oane care #e ucur- de renume %n
@om:nia?
G m-rcile care cuprind )-r- autori2aia or$anelor competente
reproduceri #au imitaii de #teme, drapele, emleme, #i$ilii de #tat,
%n#emne, #i$ilii o)iciale de control i $aranie, la2oane, c:t i
#teme, drapele, #i$le, iniiale #au denumiri care aparin
or$ani2aiilor inter$u6ernamentale etc?
G e#te identic- cu o marc- anterioar- i e#te de#tinat- a )i aplicat-
pe produ#e #au #er6icii identice #au, %n ca2ul e3i#tenei pericolului
de con)u2ie pentru pulic, #imilare?
G e#te identic- #au #imilar- cu o marc- notorie %n @om:nia, pentru
produ#e #au #er6icii identice #au #imilare, la data %nre$i#tr-rii %n
@om:nia? de a#emenea, dac- marca e#te identic- #au #imilar- cu
o marc- notorie %n @om:nia, pentru produ#e #au #er6icii di)erite, la
data %nre$i#tr-rii %n @om:nia, dac- prin )olo#irea ace#teia #5ar
pro)ita de caracterul di#tincti6 #au de renumele m-rcii notorii ori
acea#t- )olo#ire ar aduce pre'udicii titularului m-rcii notorii?
G ar mai )i de #uliniat c- nu pot )i %nre$i#trate ca m-rci #emne care
)ac oiectul unor drepturi anterioare de protecie ;drept de autor #au
drepturi de proprietate indu#trial-<?
0n ultimele patru ca2uri, dac- dein-torul de drept al proteciei J
titularul m-rcii anterioare #au notorii, re#pecti6 deinatorul dreptului
de autor, titularul certi)icatului de %nre$i#trare al de#enului #au
modelului indu#trial #au titularul re6etului de in6enie ;inclu#i6
pentru un nou #oi de plant-<, dein-torul unui nume comercial
utili2at etc. J accept-, marca re#pecti6- 6a putea )i %nre$i#trat-.

7
3.2. +rotecia ,-rcilor dup- Inte$rarea %n .niunea European-
@om:nia e#te pre$-tit- #- intre %n .niunea European- din
punct de 6edere al %nre$i#tr-rii i proteciei m-rcilor. Cea mai nou-
le$e %n domeniu a )o#t adoptat- %n 1FF/ i re#pect- %n )oarte mare
m-#ur- principiile europene aplicate %n pre2ent.
+otri6it le$i#laiei %n domeniu, m-rcile %nre$i#trate %n @om:nia
#unt delimitate teritorial, )iind recuno#cute doar pe teritoriul -rii.
+entru a )i, %n#-, recuno#cute i %n #paiul comunitar de e3emplu,
un deinator rom:n 6a treui #-5i %nre$i#tre2e marca ;dup-
proceduri a#em-n-toare cu cele interne< i %n .niunea European-,
chiar dac- @om:nia 6a de6eni memru cu drepturi depline al .E.,
alt)el cele apro3imati6 "!!.!!! de m-rci europene %i 6or e3tinde
automat protecia i %n @om:nia, odat- cu momentul inte$r-rii? %n
ace#te condiii, nu #unt e3clu#e #ituaiile %n care pot #- apar-
con)licte %ntre m-rcile europene i cele autohtone.
Este posibil s existe conflicte ntre mrci din Uniunea
European, nregistrate anterior aderrii i mrci din Romnia,
nregistrate tot anterior aderrii. Cum se rezol acest
conflict! Una dintre modalit"ile de rezolare este instan"a
#udectoreasc. $rincipiul de rezolare pe care l are instan"a
este acela al seniorit"ii sau principiul ec%imii mrcii& . K6e2i 2.L
Cu alte cu6inte dac- marca din .E e#te mai 6eche dec:t marca
rom:nea#c-, %n acel moment titularul m-rcii comunitare poate )ace
cerere de anulare a m-rcii rom:neti. In6er#, dac- marca
rom:nea#c- e#te mai 6eche dec:t marca comunitara, titularul
m-rcii rom:neti poate #- cear- #- nu #e permit- acce#ul titularului
#tr-in %n @om:nia.
,arca de a)ar- e#te mai #cump-.
0nre$i#trarea unei m-rci la O)iciul pentru Armoni2area %n +iaa
Intern- ;or$ani#m de %nre$i#trare la ni6elul a 21 de #tate
comunitare< poate a'un$e %n medie cam la 1.2!! de euro #au mai
mult, %n )uncie de comple3itatea procedurii. Acea#t- 6aloare e#te
mai mare dec:t 6aloarea medie a unei %nre$i#trari din @om:nia,
#ituat- unde6a %n 'urul a 3!!5*!! de euro. Mi timpul de %nre$i#trare
8
poate )i mai mare ;chiar dac- procedurile #unt #imilare<, 6eri)icarea
la ni6elul )iec-rui #tat memru poate dura mai mult.
@e)eritor la proceduri, %n pre2ent OSI, e3aminea2- con)licte din
o)iciu pentru toate m-rcile. 0n practica european-, procedura di)er-
prin modul de raportare al in#tituiei de %nre$i#trare )a- de noile
%nre$i#tr-ri.
&e$ea actual- pre6ede ca anumite %n#emne #- nu poata )i
%nre$i#trate ca marc-. Cendinele %n ace#t domeniu #unt dintre cele
mai ino6ati6e. A#t)el, i %n ara noa#tr- 6or putea )i %nre$i#trate, pe
l:n$- cele de'a e3i#tente, m-rci %n micare, m-rci ol)acti6e #au
auditi6e;de e3emplu, %n #tr-in-tate, a )o#t lan#at- o marc- a unei
min$i de teni# cu miro# de iar- proa#p-t co#it- K2L<. O)icialul OSI,
recunoate, %n#-, c- a#t)el de m-rci #unt $reu de e3plicitat $ra)ic,
)iind a#t)el $reu de repre2entat pentru a )i luate %n con#iderare ca
m-rci unice.
9
*.1. Cererea de 0nre$i#trare a ,-rcilor
+otri6it art. F din &e$ea nr. /*B1FF/, dreptul la marc- aparine
per#oanei )i2ice #au 'uridice care a depu# prima, %n condiiile le$ii,
cererea de %nre$i#trare a m-rcii.
+rocedura de %nre$i#trare a m-rcii %ncepe prin depunerea cererii de
%nre$i#trare a m-rcii la OSI, i, de a#emenea, achitarea, %ntr5un
inter6al de trei luni, a unei ta3e de %nre$i#trare i e3aminare a cererii.
Cererea de %nre$i#trare treuie #- conin-= datele de
indenti)icare a #olicitantului, reproducerea m-rcii, precum i indicarea
produ#elor #au #er6iciilor pentru care %nre$i#trarea e#te cerut-.
Cererea de#cri#- mai #u#, redactat- %n lima rom:n-, #e depune la
OSI, i con#tituie (epo2itul naional re$lementar al m-rcii.
&e$ea nr. /*B1FF/ preci2ea2- )aptul c- cererea de %nre$i#trare
a m-rcii #e 6a re)eri la o #in$ur- marc-. 0n #ituaia %n care marca
conine una #au mai multe culori re6endicate ca element di#tincti6 al
m-rcii #au c:nd marca e#te tridimen#ional-, cererea de %nre$i#trare
6a pre2enta meniuni e3pre#e. 0n plu#, le$ea pre6ede c-, dac- e#te
ca2ul, cererea de %nre$i#trare 6a conine i o tran#literare #au o
traducere a m-rcii ori a unor elemente ale m-rcii.
C:nd o cerere de %nre$i#trare a m-rcii a )o#t re$lementar
depu#- pentru prima dat- %ntr5o alt- ar- memr- a .niunii de la
+ari# #au memr- a Or$ani2aiei ,ondiale a Comerului, #olicitantul
poate re6endica data primului depo2it printr5o cerere de %nre$i#trare
%n @om:nia a aceleiai m-rci, cu condiia ca acea#ta din urm- cerere
#- )ie depu#- la O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci %n termen de "
luni de la data con#tituirii primului depo2it.
0nre$i#trarea unei m-rci poate )i cerut- indi6idual #au %n comun
de per#oane )i2ice #au 'uridice, direct #au printr5un mandatar cu
domiciliul, re#pecti6, cu #ediul %n @om:nia.
(ac- %nre$i#trarea m-rcii e#te cerut- prin mandatar, cererea 6a
conine i datele de identi)icare a ace#tuia. O dat- cu cererea #au cel
t:r2iu %n termen de 3 luni de la depunerea cererii, mandatarul 6a
pre2enta procura, #u #anciunea re#pin$erii cererii. Solicitantul
cererii de %nre$i#trare a m-rcii 6a comunica, %n termen de 3 luni de la
depunerea ace#teia la O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci, do6ada
pl-ii ta3ei de %nre$i#trare i e3aminare a cererii, %n cuantumul
pre6-2ut de le$e.
10
*.2. +rocedura de 0nre$i#trare a ,-rcilor
0n termen de o lun- de la data primirii cererii de %nre$i#trare a
m-rcii, O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci e3aminea2- dac- #unt
%ndeplinite condiiile pre6-2ute de le$e i pre2entate mai #u# i, %n
ca2 a)irmati6, atriuie dat- de depo2it cererii.
(ac- cererea nu %ndeplinete condiiile pre6-2ute de le$e,
O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci 6a noti)ica #olicitantului lip#urile
cererii, acord:nd un termen de 3 luni pentru depunerea complet-rilor.
0n ca2ul %n care #olicitantul completea2- %n termen lip#urile noti)icate
de O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci, data depo2itului e#te aceea
la care cererea de %nre$i#trare a m-rcii a )o#t completat- con)orm art.
1! alin. 1, &e$ea /*B1FF/. 0n ca2 contrar, cererea #e re#pin$e.
E3aminarea de )ond a cererii de %nre$i#trare= odat- con#tituit
depo2itul naional re$lementar i %n#cri# %n @e$i#trul Aaional al
,-rcilor, cererea de %nre$i#trare e#te #upu#- e3amin-rii %n )ond de
OSI,. E3aminarea %n )ond a cererii de %nre$i#trare #e reali2ea2- %ntr5
un termen de a#e luni de la data pl-ii ta3ei de %nre$i#trare i
e3aminare a cererii. Acea#t- nou- e3aminare pri6ete= calitatea
#olicitantului? %ndeplinirea condiiilor le$ale, dac- #e in6oc- un drept
de prioritate? moti6ele de re)u2
(ac- %n urma e3amin-rii cererii, potri6it art. 1F i 2!, &e$ea
nr./*B1FF/, #e con#tat- c- #unt %ndeplinite condiiile pentru
%nre$i#trarea m-rcii, O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci decide
%nre$i#trarea m-rcii i pulicarea ace#teia %n Buletinul O)icial de
+roprietate Indu#trial-. ,arca #e pulic- %n termen de 2 luni de la
data deci2iei de %nre$i#trare a m-rcii.
(ac- cererea nu %ndeplinete condiiile pentru %nre$i#trarea m-rcii,
O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci noti)ic- acea#ta #olicitantului,
acord:ndu5i un termen de 3 luni %n care ace#ta #-5i poat- pre2enta
punctul de 6edere ori #-5i retra$- cererea. Cermenul poate )i
prelun$it cu o nou- perioad- de 3 luni, la cererea #olicitantului i cu
plata ta3ei pre6-2ute de le$e.
&a e3pirarea termenului de trei luni, O)iciul de Stat pentru
In6enii i ,-rci 6a decide, dup- ca2, %nre$i#trarea m-rcii,
re#pin$erea cererii de %nre$i#trare a m-rcii ori 6a lua act de
retra$erea cereri.
Solicitantul poate, %n orice moment, #-5i retra$- cererea de
%nre$i#trare a m-rcii #au #-5i limite2e li#ta de produ#e #au de
11
#er6icii. C:nd marca a )o#t de'a pulicat-, retra$erea #au limitarea #e
pulic- %n Buletinul O)icial de +roprietate Indu#trial-.
Cererea de %nre$i#trare a m-rcii poate )i modi)icat-, la cererea
#olicitantului, numai pentru recti)icarea numelui #au a adre#ei
#olicitantului ori pentru alte recti)ic-ri ce nu a)ectea2- e#enial marca
#au nu e3tind li#ta de produ#e #au de #er6icii.
Orice modi)icare cerut- de #olicitant p:n- la %nre$i#trare, care
a)ectea2- #u#tanial marca ori li#ta de produ#e #au de #er6icii,
treuie #- )ac- oiectul unei noi cereri de %nre$i#trare a m-rcii.
C:nd deci2iile de %nre$i#trare a m-rcilor au r-ma# de)initi6e,
m-rcile #unt %nre$i#trate %n @e$i#trul Aaional al ,-rcilor, iar O)iciul
de Stat pentru In6enii i ,-rci elierea2- titularului certi)icatul de
%nre$i#trare a m-rcii, cu plata ta3ei pre6-2ute de le$e.
12
Conclu2ii
0n conclu2ie, O)iciul de Stat pentru In6enii i ,-rci e#te or$anul
de #pecialitate al admini#traiei pulice centrale, unica autoritate care
a#i$ur- pe teritoriul @om:niei protecia m-rcilor i indicaiilor
$eo$ra)ice potri6it &e$ii /*B1FF/, cea mai nou- le$e %n domeniu.
Aadar, produ#ele #e prote'ea2- prin %nre$i#trarea lor la OSI,
#u )orm- de model ;repre2entare tridimen#ional- a produ#ului<
#auBi a#pect e3terior.
0nre$i#trarea produ#elor noi la OSI, #e )ace prin depunerea
unei cereri.
Not-r:rea de admitere #au re#pin$ere a cererii #e ia de c-tre o
comi#ie %n termen de ma3im " luni de la data pulic-rii cererii %n
BO+I. 0n ca2ul unei #oluion-ri )a6oraile a cererii de %nre$i#trare
produ#ele #unt prote'ate %nc- din 2iua depunerii cererii de
%nre$i#trare.
(up- %nre$i#trarea la OSI, produ#ele 6or )i prote'ate prin
e)ectele le$ii 12FB1FF2, repulicat- %n ,O 1F3B2!!3 , pri6ind protecia
modelelor indu#triale i a le$ii 11B1FF1 pri6ind contra)acerea. ,ai
mult producerea #au comerciali2area nele$itim- de c-tre o ter-
per#oan- a unui de#en #au model indu#trial intr- %n cate$oria actelor
de concuren- neloial- #uprapun:ndu5#e proteciei con)erite prin
le$ea #pecial- care #ancionea2- actele de contra)acere.
@e2ultatul %nre$i#trarii unui produ# la OSI, e#te elierarea unui
certi)icat care con#)iinete un drept e3clu#i6 al titularului a#upra
produ#ului pe o perioada de 1! ani cu po#iilitatea re%noirii.
+rodu#ele prote'ate 6or )i %n#cri#e %n @e$i#trul Aaional al ,-rcilor.
(reptul de a produce iB#au comerciali2a un produ# %nre$i#trat
poate )i tran#mi# contra co#t altor )irme intere#ate care %l 6or produce
%n cantitatea i calitatea impu#- de titularul certi)icatului elierat de
OSI, ; produc-tori #u licen-<.
Foarte important e#te c- 6a ene)icia de toate drepturile
con)erite de %nre$i#trarea unui produ# prima )irm-Bper#oan-
%ndrept-it- care %nre$i#trea2- re#pecti6ul produ# la OSI, %n daun-
altor producatori care au ne$li'at ace#t a#pect le$al.
13