Sunteți pe pagina 1din 6

Ce putem nva din martiriul lui Constantin BRNCOVEANU i a copiilor si?

http://www.calauzaortodoxa.ro/istorie-si-teologie/ce-putem-invata-din-martiriul-lui-constantin-
brancoveanu-si-a-copiilor-sai/
de Preot prof. Gheorghe-Radu Slgian - Parohia !rtodox Rom"n #ercu $ou i coala Gimnazial
%%&vram 'ancu(% Satu-)are
*Posted b+ ,luz !rtodox on !ct -% ./01 in 'storie si 2eologie% 3ectia de Religie4
%%Scump este 5naintea 6omnului moartea cuvio ilor 3ui( * PS&3) 007%84.
%%#r"ncovene ,onstantin%
#oier vechi i domn cre tin%
3as legea cre tineasc
i treci 5n legea turceasc(.
9ersurile acestea reprezint o strof dintr-un poem popular 5n care este descris tragedia decapitrii lui
,onstantin #r"ncoveanu% a celor patru feciori ai si: ,onstantin% tefan% Radu i )atei i a so ului uneia
dintre cele apte fiice ale sale: 'anache 9crescu% anul acesta 5mplinindu-se :// de ani de la acest trist i
sinistru eveniment din 'storia rom"nilor. ;n virtutea acestui fapt% Sf"ntul Sinod al #isericii !rtodoxe
Rom"ne a declarat anul !"# ANU$ O%A&'A$ ( )*'N '' %AR+'R' BRNCOVEN' .
Cine a fost Constantin Brncoveanu?
$epot dup tat al domnitorului )atei #asarab% ,onstantin #r"ncoveanu a venit pe lume la 07 august
0871% 5n localitatea care-i poart numele: #r"ncoveni% 5n pr ile Romana ului.
Rmas orfan de tat la v"rsta de un an% mama sa% doamna Stanca% descendent din familia ,antacuzino% s-
a ocupat s-i dea o educa ie aleas i mai ales s-l creasc cu fric de 6umnezeu. & 5nv at carte i
%%alfabetul diploma iei( la curtea unchiului su% stolnicul ,onstantin ,antacuzino% care a stat l"ng el p"n
la moarte i i-a fost ca un adevrat tat% motiv pentru care #r"ncoveanu 5i spunea %%tata ,onstantin(. <iind
5nzestrat cu 5nsu iri deosebite% bl"nd i bun din fire% vioi la minte% plcut la 5nf i are i cu avere% c"nd a
a=uns la v"rsta cstoriei a ales-o de so ie pe )aria% fiica lui $egoe i nepoata lui &ntonie 9od% cu care a
avut unsprezece copii: patru bie i i apte fete. ,instit i harnic% #r"ncoveanu a fost chemat de t"nr 5n
slu=ba de dregtor domnesc% mai 5nt"i de 6uca 9od i apoi de erban 9od ,antacuzino% urc"nd 5n
dregtorie p"n la 5nalta vrednicie de mare logoft.
3a moartea voievodului erban ,antacuzino% 5n .> octombrie 08??% boierii i to i dregtorii rii l-au
rugat pe ,onstantin #r"ncoveanu s primeasc domnia.
@ra t"nr% 5nc nu 5mplinise :7 de ani% mul umit cu ceea ce a=unsese i cu ceea ce avea% astfel c nu 5 i
dorea domnia. & primit-o atunci c"nd i s-a spus c este voin a poporului ca el s apere ara de du mani i
s-i asigure lini tea i pacea. & fost uns domn de ctre mitropolitul rii% 2eodosie 9e temeanul.
6e i ara Rom"neasc era 5ncon=urat de trei imperii care o du mneau: rusesc% otoman i habsburgic% 5n
domnia lui de douzeci i cinci de ani ara nu a cunoscut ororile rzboiului% fiind c"rmuit cu mult
5n elepciune i chibzuin . 6atorit acestei politici prudente i demne% dus fa de cele trei imperii% 5n
anul 08>7 a primit titlul de %%Principe al Sf"ntului 'mperiu(% iar sultanul i-a acordat domnia pe via .
&v"nd model pe tefan cel )are al )oldovei% al crui nume l-a purtat cel de-al doilea fiu al su%
evlaviosul domn muntean a purtat o gri= aleas pentru sfintele lca uri ortodoxe: biserici% mnstiri%
paraclise% bolni e i trapeze au fost ctitorite% reparate sau restaurate% %%criasa( acestora constituind-o
Aurezi BAorezuC% una dintre cele mai minunate mnstiri construite vreodat pe plaiurile rom"ne ti.
1
Pe l"ng biserici i mnstiri% domnitorul muntean a ridicat case i cldiri monumentale% ca palatul de la
)ogo oaia% care are o arhitectur unic% ce-i poart numele. ;n secolul al D9'''-lea% generalul habsburgic
&dolf #ucov a distrus 07/ de mnstiri ortodoxe de la nord de ,arpa i% printre care i )nstirea
#r"ncoveanu de la S"mbta de Eos.
,onstantin #r"ncoveanu a fost nu numai un mare ctitor de lca uri ortodoxe% dar a fost i un mare om de
cultur. 6in tipografiile sale de la Snagov% R"mnicu 9"lcea i 2"rgovi te% au ie it adevrate comori
duhovnice ti% cr i de slu=b i 5nv tur cre tin care au fost date 5n dar i 5n &rdeal i 5n )oldova F care
atunci se 5ntindea p"n la $istru.
6up #iblie au vzut tiparul 5n limba rom"n urmtoarele: Psaltirea% Sf"nta @vanghelie% !ctoihul%
)olitfelnicul% 3iturghierul% ,easlovul i &postolul. 6intre toate tipriturile amintite% #iblia de la
#ucure ti 5nmnuncheaz ostenelile tuturor celor care% 5n secolele anterioare% au tlmcit 5n rom"ne te
diferite pr i sau scrieri ale Sfintei Scripturi. <ra ii Radu i erban Greceanu au fost principalii traductori
ai #ibliei de la #ucure ti% lucrare care s-a bucurat de spri=in i 5ncura=are din partea lui erban
,antacuzino% dar i din partea domnitorului ,onstantin #r"ncoveanu% fiind realizat sub 5ndrumarea
stolnicului ,onstantin ,antacuzino. )itropolitul rii Rom"ne ti 2eodosie 9e temeanul a urmrit
5ndeaproape aceast lucrare% acord"ndu-i 5ntregul spri=in i binecuv"ntarea.
;nainte de a avea loc rzboiul dintre ru i i turci Beste vorba de anul 0-00C% Petru cel )are al Rusiei a
5ncercat s realizeze o apropiere i un tratat cu ara Rom"neasc% 5ns% prudent% ,onstantin #r"ncoveanu
l-a evitat. @l a acceptat s duc tratative secrete% dar la btlia de la Stline ti a stat deoparte.
6e i secrete% turcii au aflat c"te ceva despre aceste tratative i 5n ziua de .1 martie Ba=un de #unavestire i
totodat fiind i Sf"nta i )area zi de )iercuriC 0-01% sultanul turcilor l-a trimis la #ucure ti pe )ustafa-
aga% care i-a comunicat domnitorului c este mazilit% adic czut din domnie Bde i 5n 08>7 a primit titlul
de %%Principe al Sf"ntului 'mperiu(% iar sultanul i-a acordat domnia pe via C i c trebuie s plece
5mpreun cu toat familia la arigrad. ;n Sf"nta i )area zi de 9ineri a Patimilor% ei au fost ridica i de
turci i du i la arigrad% fiind 5nchi i 5n temni a @6',G3@ sau ,@2&2@& ,@3!R &P2@ 2GR$GR' . 6e
acum va 5ncepe calvarul i mucenicia pentru domnitor i familia sa. 6e i la =udecata care a urmat%
domnitorul rom"n s-a aprat cu mult 5n elepciune de nedreptele 5nvinuiri% turcii l-au supus la chinuri
groaznice at"t pe el% c"t i pe feciorii i ginerele su vreme de trei luni de zile% str"ng"ndu-i 5n ctu e de
fier% fc"ndu-le tieturi 5n cap sau arz"ndu-i cu cle te 5nro ite 5n foc% iar% dup cum vom vedea% la final s-a
decis s-i omoare.
Ce putem nv a noi?
$oi cei de azi ar trebui s ne punem 5ntrebarea: oare am rezista la o asemenea mucenicie la care a fost
supus #r"ncoveanu i copiii siH $oi ne trdm credin a cre tin ortodox pe c"teva a=utoare care vin de
la sectarii din apus ca s %%cumpere con tiin e(. 9om a=unge s spunem c %%pcatul este virtute(. &vortm
copiii fr mil% pe c"nd domnitorul ,onstantin #r"ncoveanu a avut 00 copii: 1 bie i i apte fete. Pe de
alt parte% 5ncep"nd cu anul .//> i p"n 5n prezent suntem de acord foarte u or cu pa apoartele
biometrice% pe motivul c a avea un pa aport este un drept% nu o obliga ie. & a este. ,ine m pune pe
mine s cltoresc peste ocean ca s utilizez acest pa aportH 6ar oare cr ile de identitae electronice% vor
fi mai t"rziu un drept sau o obliga ieH ,"nd din motive de securitate se va trece la inplantul de microcip 5n
corpul uman% 5n loc de cartea de identitate electronic% va fi un drept% sau o obliga ieH 2oate aceste
nebunii% constituie o pregtire a popula iei ca s primeasc la vremea potrivit% P@,@2@&
&$2'AR'S2G3G'.
6ac analizm lucrurile din punct de vedere al strategiei militare% o armat adevrat ia 5n calcul i
posibilitatea de a c" tiga sau a pierde un rzboi pe termen lung. !are noi nu facem parte din !&S2@&
,@& )&R@ a ;)PIR&2G3G' AR'S2!SH 6e ce cu m"na noastr i cu voin a noastr ne pregtim drumul
ctre &$2'AR'S2H
Suntem 5n %%criz economic(. !are nu suntem 5ntr-o criz moralH #r"ncoveanuu% mare domnitor a avut
00 copii i noi azi ne omor"m copiii. ;nainta ii lui #r"ncoveanu: 9lad epe i tefan cel )are c"nd se
luptau cu turcii% 5i atrgeau 5n locuri 5nchise% pustiind totul 5n calea lor% ca ace tia s se mcelreasc 5ntre
ei. !are diavolul nu se folose te astzi de o astfel de tactic% ca noi rom"nii s ne %%mcelrim 5ntre noi(%
prin avorturi% desfr"u% crime i pregtirea c"t mai rapid pentru sf"r itul lumii% accept"nd toate mizeriile
occidentului.
!ccidentul cu tehnica 5naintat% ne cumpr con tiin ele% 5nc"t prin faptele noastre% noi ca popor ortodox%
5i dep im. S nu uitm de domnitorul sf"nt% ,onstantin #r"ncoveanu% c va fi =udectorul nostru la a
2
doua venire a 6omnului. ;n ziua &dormirii )aicii 6omnului% la 07 august 0-01% c"nd domnitorul
5mplinea 8/ de ani% sultanul &hmed al '''-lea s-a hotr"t s-i fac un %%cadou( macabru: por ile grele ale
temni ei s-au deschis% iar slu=itorii lui Aristos au ie it istovi i de chinuri i de suferin e% fereca i 5n lan uri
grele% cu capetele descoperite% cu picioarele goale i numai 5n cm i% dar cu nde=dea apropiatei biruin e
duhovnice ti i a fericitei vie i ve nice. &u fost adu i 5n fa a sultanului &hmed% a crudului su vizir -
%%butorul de s"nge(% &gin &li-pa a% a ambasadorilor Rusiei% &ustriei% <ran ei% &ngliei% 9ene iei% !landei%
Poloniei i Suediei% to i reprezentan i a unor ri cre tine% care nu au gsit un cuv"nt de protest 5n fa a unui
asemenea act samavolnic. Poate a a vom deveni i noi: nu ne aprm pe noi% nici pe semenii no tri% dar
clcm cu mult u urin 5n picioare cea mai mare avere care nimeni nu ne-o poate lua: OR+O,O-'A.
;n numrul urmtor vom afla c #r"ncoveanu a pierdut tot ce este pm"ntesc% dar s-a 5ncununat de slav
cereasc. &cesta este eroismul adevrat.
/AR+EA A ''(A 0Urmare din numrul din iunie "!#1
<iorosul clu 5i aJtepta cu iataganul scos. Sultanul s-a adresat domnitorului: %%Ghiaure #r"ncovene% eJti
os"ndit la moarte cu feciorii ti% dar te iert dac spui unde 5Ki este cealalt avere Ji dac te laJi de legea ta
Ji treci la legea turceascL( 3a aceasta% ,onstatin #r"ncoveanu i-a dat un rspuns la care cu siguranK
mulKi dintre aleJii poporului din zilele noastre nu ar 5ndrzni mcar s se g"ndeasc: %%&verea toat c"t
am avut-o mi-ai luat-o B:/ de care mari luate odat cu domnitorul la MarigradC Ji alta nu mai amN iar de
legea creJtin nu m las% 5n ea m-am nscut Ji am trit Ji 5n ea vreau s mor(.
&dres"ndu-se apoi copiilor% le-a spus: %%<iilor% fiKi brbaKiL &m pierdut tot ce aveam pe ast lume. $u ne-
au mai rmas dec"t sufletele% s nu le pierdem Ji pe ele% ci s le ducem curate 5naintea feKei )"ntuitorului
nostru 'isus Aristos. S splm pcatele noastre cu s"ngele nostru(. 2urbat de m"nie Ji pentru a fi
chinurile domnitorului Ji mai cumplite% sultanul a hotr"t s ucid mai 5nt"i copiii% 5ncep"nd cu cel mai
mare% cu ,onstantin Ji continu"nd cu Otefan Ji Radu. ,"nd i-a venit r"ndul lui )atei% feciorul cel mic%
acesta a 5nceput s pl"ng - el avea doar zece ani - Ji s-a ascuns la s"nul mamei sale. &tunci domnitorul i-
a poruncit s-Ji urmeze fraKii Ji micuKul Ji-a pus cpuJorul nevinovat pe butucul clului. 'storicii au scris
c toat suflarea care a asistat la masacru a fost copleJit c"nd cpuJorul retezat al lui )atei s-a rostogolit
spre bunul su printe% de la care mai aJtepta un strop de cldur Ji m"ng"iere printeasc. ,lul i-a tiat
capul lui 'anache 9crescu% ginerele domnitorului% iar la urm i-a venit r"ndul domnitorului% care s-a
5nclinat liniJtit Ji hotr"t% zic"nd: %%6oamne% fie voia 2a(. 'ataganul clului turc a mai sclipit odat 5n
btaia soarelui% curm"nd viaKa unui sf"nt al crui loc binemeritat se afl 5n calendarul ortodox.
2rupurile martirilor au fost aruncate 5n #osfor% de unde au fost pescuite de niJte pescari credincioJi Ji
5ngropate 5n mare tain 5ntr-o mnstire de l"ng Marigrad. ,"Kiva ani mai t"rziu% tot pe ascuns% doamna
)aria #r"ncoveanu a adus moaJtele soKului su Ji le-a 5ngropat 5n #iserica Sf"ntul Gheorghe $ou Ji a
aJezat peste morm"nt o piatr 5mpodobit doar cu pa=ura Krii% cu urmtoarea inscripKie discret: %%,el ce
pentru dreapt credinK Ji pentru neam te-ai 5nvrednicit a suferi moarte de martir 5mpreun cu fiii ti%
,onstantin% Otefan% Radu% )atei Ji Sfetnicul 'anache% 6reptcredinciosule ,onstantine% roag pe Aristos-
6umnezeu s m"ntuiasc sufletele noastre. &plic"nd metoda cunoscut c% pentru a descoperi un ucigaJ%
trebuie s afli cui i-a folosit crima B,ui prodestHC% toat bnuiala privind trdarea lui ,onstantin
#r"ncoveanu a czut pe capul ,antacuzinilor% 5ntruc"t Otefan ,antacuzino i-a urmat la tronul Krii.
Istoricii nu au inut seama de urmtoarele:
(". ,el ce i-a urmat la tron% Otefan ,antacuzino% era vrul su% fiul stolnicului ,onstantin ,antacuzino.
,onstantin ,antacuzino era fratele doamnei Stanca% mama lui #r"ncoveanuN el l-a crescut% educat Ji iubit
ca pe propriul su copil. ,onstantin #r"ncoveanu a a=uns domn al Mrii Rom"neJti la insistenKele
predecesorului su% Oerban 9od ,antacuzino% care pe patul de moarte a lsat cuv"nt s-i fie urmaJ Ji i-a
5ncredinKat pecetea domneasc. ,antacuzinii ar fi putut numi de la 5nceput un domnitor din familia lor 5n
locul lui ,onstantin #r"ncoveanu. 6ac stolnicul ,onstantin ,antacuzino Ji-ar fi dorit ca fiul su s
a=ung la tronul Mrii Rom"neJti% nu avea nevoie s aJtepte .7 de aniN putea s o fac 5n primii ani.
3egturile de s"nge% de educaKie creJtin Ji chiar de interese erau prea ad"nci Ji prea curate pentru a
5ndreptKii pe cineva s arunce bnuiala unei trdri asupra ,antacuzinilor. &ici a fost o curat msluire a
adevrului.
( . PuKin lume Jtie% iar istoricii au %%negli=at( total unele fapte aparent banale. Gnul dintre cei mai
apropiaKi colaboratori ai lui ,onstantin #r"ncoveanu era secretarul su% &ntonio )aria 6el ,hiaro% un
evreu de origine italian care a trit mult vreme 5n 9alahia. Potrivit istoricului francmasonic Aoria
3
$estorescu #lceJti% temeliile francmasoneriei 5n Mrile Rom"ne au fost puse de acesta. ,"t de sincere
puteau fi relaKiile dintre un iudeu francmason Ji un creJtin adevrat este uJor de bnuit. &ntonio )aria
6el ,hiaro a fost martor la procesul Ji execuKia lui #r"ncoveanu. $imeni nu s-a 5ntrebat 5n ce calitateH
&ntonio )aria 6el ,hiaro a fost impus de ;nalta Poart secretar Ji al urmaJului lui ,onstantin
#r"ncoveanu% Otefan ,antacuzino. 6up 08 luni de domnie% la .7 ianuarie 0-08% Otefan ,antacuzino Ji
tatl su ,onstantin ,antacuzino au fost maziliKi% 5nchiJi 5n aceeaJi temniK ca Ji #r"ncoveanu Ji executaKi
la 8/- iunie 0-08. &ntonio )aria 6el ,hiaro a participat Ji la procesul Ji execuKia acestora% dar nimeni nu
Jtie cine a uneltit 5mpotriva ,antacuzinilor. ,u siguranK% nu a fost o 5nt"mplare c% dup zeci de ani
petrecuKi 5n 9alahia% pe la curKile domneJti% &ntonio )aria 6el ,hiaro s-a stabilit 5n metropola de pe
malul #osforului. Probabil c-Ji aran=ase culcuJul 5nc de pe vremea c"nd era secretarul lui ,onstantin
#r"ncoveanu. Gnul dintre cei mai apropiaKi colaboratori ai lui &ntonio )aria 6el ,hiaro era un alt italian
pripJit pe la ,urtea 6omneasc% $iccolo de Porta. ! alt surs de informaKii o constituia corespondenKa
pe care agenKii lui #r"ncoveanu o interceptau Ji o violau fr nici o reticenK. Referindu-se la acest aspect%
5ntr-un raport adresat 5mpratului 3eopold% contele 3uigi <erdinando )arsigli arta c a vzut personal la
#r"ncoveanu un sac plin de scrisori interceptate. 'talianul $iccolo de Porta% secretarul intim Ji
bibliotecarul stolnicului ,onstatin ,antacuzino% era 5n acelaJi timp Ji specialistul 5n despecetluirea Ji
deschiderea scrisorilor% precum Ji 5n 5nchiderea Ji pecetluirea acestora 5n condiKii care s nu permit s se
observe c au fost violate.
6up mcelrirea #r"ncovenilor Ji a ,antacuzinilor% datorit intrigilor Kesute de viperele aciuite pe l"ng
,urtea 6omneasc% ;nalta Poart nu a mai avut 5ncredere 5n loialitatea domnilor bJtinaJi din Mara
Rom"neasc Ji a procedat la numirea 5n 5naltele dregtorii a unor strini recrutaKi din cartierul <anar al
,onstantinopolului% care% prin servilismul Ji labilitatea specific parveniKilor% au c"Jtigat 5ncrederea
marilor demnitari ai 'mperiului !toman. ;n aceste condiKii a 5nceput pentru Mrile Rom"ne epoca neagr a
domniilor fanariote% care au durat mai mult de o sut de ani.
Voievozii care au biruit imperiul i au ctigat mpria
6e la sacrificiul fraKilor )acabei din 9echiul 2estament% @uropa nu a mai cunoscut dec"t 5n martiriul
SfinKilor #r"ncoveni o pild zguduitoare de credinK Ji =ertf care s se 5ntipreasc at"t de ad"nc 5n gena
unui popor.
Poetul 'oan &lexandru a petrecut nopKi 5ntregi 5n antreul 5ntunecos al casei sale pentru a simula
5nchisoarea celor Japte turnuri din ,onstantinopol 5n care au fost 5nchiJi Ji chinuiKi domnitorul ,onstantin
#r"ncoveanu Ji fiii si. $umai aJa% prin experienKa personal a frigului% a solitudinii% 'oan &lexandru a
putut apropia timpul ca o bolt pentru a ptrunde 5n g"ndul sf"ntului domnitor Ji a afla ce le putea spune
el copiilor si pentru a nu se lepda de credinK Ji a prefera 5n schimb decapitarea.
Gltimul domnitor din viKa #asarabilor% 5ntemeietori ai Mrii Rom"neJti% ,onstantin #r"ncoveanu a fost Ji
ultimul basileu creJtin al @uropei care a sfinKit prin s"ngele vrsat locul unde !rtodoxia rsritean 5Ji
avea inima% ,onstantinopolul. &colo% poporului rom"n i-a fost rpit cel mai bun vlstar al su% adevratul
domn% 5ntemeietor al credinKei Ji cinstitor al Sfintei 2reimi. ;n virtutea acestui fapt% =ertfa #r"ncovenilor
este o prelun=ire a =ertfei lui Aristos 5n s"nul unui popor care devine prtaJ al unei istorii sfinKite de 6uhul
Sf"nt% al unei istorii nesupuse alianKelor% rzboaielor Ji meschinriilor lumii profane.
'oan &lexandru a mers 5n cutarea #r"ncovenilor cu ochii minKii at"t de departe% 5nc"t a cunoscut
chinurile% emoKiile Ji suferinKele martirilor 5nchiJi la ,onstantinopol ca unul ce a fost acolo% 5nchis cu ei Ji
5mpreun ptimitor cu ei: %%Perau scoJi din groapa cu s"nge pentru a fi schingiuiKi Ji bat=ocoriKi 5n lumina
zilei% pentru a-Ji vedea mama Ji surorile bat=ocorite de cli 5n faKa ochilor lor Ji iar bgaKi 5n groap
pentru a li se pune pe creJtet cununi de fier str"nse cu potcoava fumeg"nd a cailor% arJi la subsiori cu
fumoioage de c"nep 5nmuiat 5n pcur arz"nd% smulse brbile Ji unghiile% btuKi Ji schingiuiKi unul faK
de altul. @rau anchetaKi pe r"nd% minKiKi c fratele lor a trdat% schingiuiKi laolalt Ji iar luaKi unul c"te unul
Ji aruncaKi 5n acea groap a 5ntunericului Ji iar scoJi s fie bat=ocorit mama lor Ji s-i vad surorile lor
t"r"Ki 5n groapa cu dezastru. ,e btlie a trebuit s fi purtat aceJti oameniPai pm"ntului rom"nescH
6omnul Mrii Rom"neJti% ,onstantin #r"ncoveanu% unsul peste acest neam% cu copiii si purt"nd fiecare
coroniK pe creJtet Ji ungerea tatlui lor% domnii ,onstantin% Otefan% Radu Ji )ateiaJ. !are ce au convorbit
#r"ncovenii 5ntre ei astfel 5nc"t la momentul 5n care a venit muftiul cu actul de graKiere s-l refuzeH( 3a
un moment dat% tatl 5mpreun cu cei patru fii ai si s-au str"ns laolalt% ca s fie una% ca s poat 5nfrunta
furia 'mperiului !toman dintr-o groap a 'mperiului #izantin umilit Ji distrus de iataganele semilunii. !
m"n de oameni despuiaKi de averea pm"nteasc Ji de ultima brum de avere a trupului% 5ns"ngeraKi Ji
4
rniKi% cu coroane de fier 5nroJit pe creJtetul lor% care nu mai avea nici o valoare 5n ochii oamenilor% %%au
5nceput s se str"ng% s se ia la lupt cu imperiul deczut Ji s-i vesteasc ca o flacr olimpic c s-a
sf"rJit(. ;n ziua praznicului &dormirii )aicii 6omnului% c"nd #r"ncoveanu 5mplinea 8/ de ani% s-a str"ns
tot corpul diplomatic al lumii occidentale% a venit Ji sultanul pentru a umili ultima rmJiK a @uropei
creJtine% pentru a umili un domnitor despre care se credea c banul Ji puterea erau singurele lui valori.
<r s-Ji dea seama% toKi aceJti spectatori haini au czut 5n capcan% pentru c celor umiliKi Ji bat=ocoriKi
atunci% li se deschid porKile veJniciei. %%'-am luat vlaga Ji acum zace 5naintea mea dezgolit Ji nemernicit.
$u se poate s nu cedezeL P"n la urm vor cedaL(% 5Ji spunea sultanul. &cesta era sigur c btr"nul
,onstantin #r"ncoveanu% ca s-Ji scape fiii% va accepta 5n ultima clip s treac la islamism. Se va lepda
de credinKa creJtin ca s-Ji scape copiii cu viaK Ji s se 5ntoarc 5n Mara Rom"neasc. @i nu Jtiau nimic
despre acest domnitor creJtin% ei nu Jtiau c #r"ncoveanu era un om calculat% un negustor% care a c"ntrit
foarte bine ce face. %%!rice% dar asta nu se poateL ,opiii tatei% asta nu se poateL &J face-o dac ar fi moJia
meaL 6ar nu pot s o facL ,el ,are mi-a fcut bine nu numai mie% ci neamului meu% moJilor Ji
strmoJilor% ,are ne-a dat Kara din barbarie Ji ne-a dat un grai Ji o seminKie% ne-a 5mpodobit pm"ntul Ji
ne-a dat nde=dea 5nvierii Ji ne-a dat pe m"n ;mprKia SaL BPC S ne lepdm de @lH 6oamne fereJteL(
<r s Jtie% turcii i-au 5mbrcat 5n cmaJ alb pe toKi% pentru c purtau de=a slava ;mprKiei cerurilor%
5nainte ca s fie aJezate pe butuc capetele lor. Primul a fost ,onstantin: %%2e lepezi de AristosH( - %%$u m
lepd( Ji capul 5ndat i-a fost retezat. & urmat Otefan% la care i s-a pus aceeaJi 5ntrebare% la care a dat
acelaJi rspuns% deJi acesta avea doi copilaJi gemeni care sugeau la K"Ka mamei lor Ji vedea chipurile lor
cum se uit la el Ji putea s-i fie mai drag lumea aceasta cu copilaJii Ji soKia lui% dar i-a fost mai drag
chipul lui Aristos care-i aJtepta sufletul 5n ceruri. 'at un t"nr iubitor de lume% de familie% dar 3-a pus
mai presus de toate pe Aristos. & respectat cu fermitate cuvintele lui 'isus: %%Pcel ce iubeJte pe fiul su
ori pe fiica sa mai mult dec"t pe )ine% nu este vrednic de )ine( B)&2@' 0/%:-C. & venit r"ndul lui Radu%
care era logodit cu o &ncuK frumoas Ji tocmai se pregtea marea lor nunt% dar a preferat nunta de
dincolo. @ra isteK Ji frumos. 3ogodnica sa cu ochii 5nlcrimaKi a rmas pe pm"nt Ji el a plecat 5n veJnicie.
& venit r"ndul lui )ateiaJ% copilaJul de 0/-00 ani% care ar mai fi vrut s triasc. 2atl i-a spus ceva la
ureche% astfel 5nc"t acest copilaJ a 5nfruntat Ji el 'mperiul !toman. %%,reJtin sunt% creJtin vreau s morL
3oveJteL(% s-a adresat clului Ji a czut Ji capul su. ,apul btr"nului tat s-a rostogolit s nu rm"n 5n
urma fiilor Ji s-a lipit de obrazul pruncului su buclandru ce avea prul 5nmuiat 5n s"nge de martir. Oi
mama lor era de faK. Oi sultanul era de faK Ji au vzut cu ochii lor.
&cest sinistru spectacol s-a petrecut 5n secolul al D9'''-lea% nu 5n mitologie% nu 5n %%illo-tempore(% nu 5n
timpuri necunoscute% nu 5n primele zile ale creJtinismului% ci 5n vremea iluminismului% c"nd se fceau
baluri Ji dansuri% c"nd lumea era evoluat. ,ronicile ne spun c execuKia sfinKilor #r"ncoveni a fost un
mcel ce istoria nu a mai vzut de la moartea macabeilor din 9echiul 2estament. &u murit de bunvoieL
&u fcut-o din libertatea lor.
'at ce putem 5nvKa din martiriul Sf"ntului 9oievod ,onstantin #r"ncoveanu Ji a copiilor si: 5nc din
timpul su% francmasoneria lucra cu mult hrnicie la dr"marea domnitorilor creJtini Ji a creJtinismului.
6ac atunci% francmasonii s-au 5nfiltrat 5n conducerea unor Kri% cu at"t mai mult aztzi sunt 5nfiltraKi 5n
toate guvernele lumii.
!are cderea lui ,eauJescu 5n decembrie 0>?> a fost 5nt"mpltoareH $u au avut ei nici un rol 5n aceastaH
!are proasta guvernare a Krii noastre de aproape .7 de ani este 5nt"mpltoareH $u pune nimeni piciorul
pe fr"n% ca Kara noastr s mearg c"t mai prost Ji noi rom"nii s fim sraci 5n Kar bogatH $u
5nt"mpltoare este Ji acKiunea cu actele de identitate biometrice la noi% prin aceasta dorindu-se% pe motive
de securitate% un control amnunKit al persoanei umane% care s duc 5n cele din urm la acceptarea
numrului numelui fiarei din &P!,&3'PSI 0:%08-0?.
$u trebuie s uitm% c dup spusele printelui &rsenie #oca% sf"rJitul lumii depinde de noi. Prin faptele
noastre 5l putem grbi Ji ne prinde nepregtiKi% sau 5l putem 5nt"rzia% fiind Ji noi pregtiKi Ji pregtind Ji pe
urmaJii noJtri. 6e modul 5n care trim !rtodoxia% ne vor =udeca 5naintaJii noJtri% cum este de exemplu
domnitorul martir ,onstantin #r"ncoveanu Ji copiii si% care au pecetluit !rtodoxia cu s"ngele lor Ji noi o
vindem azi pe lucruri de nimic.
S ne 5ntoarcem ctre 6umnezeu p"n nu e prea t"rziu prin prsirea avorturilor% desfr"ului%
indiferentismului religios Ji a tuturor pcatelor care macin societatea rom"neasc Ji 5ntreaga lume. S
putem Kine !rtodoxia 5n adevratul sens al cuv"ntului% curat Ji neptat% cci at"ta vreme c"t exist
!rtodoxie Ji putem oficia Sf"nta 3iturghie% prsind pcatele amintite% 6umnezeu va fi cu noi. ,rizele
5
economice Ji de alt natur nu sunt dec"t o modalitate prin care 6umnezeu ne trezeJte din somnolenKa
pcatului. &min.
B'B$'O&RA*'E2
0. #'#3'& sau S<Q$2& S,R'P2GRI% @6' '@ EG#'3'&RI & S<Q$2G3G' S'$!6 F 2iprit cu binecuv"ntarea i prefa a
Prea <ericitului Printe 2@!,2'S2% Patriarhul #isericii !rtodoxe Rom"neN 9@RS'G$@ 6'!R2!S'2I 6GPI
S@P2G&G'$2&% R@6&,2&2I ' &6$!2&2I 6@ #&R2!3!)@G 9&3@R'G &$&$'&% &RA'@P'S,!PG3 ,3GEG3G'N
@ditura 'nstitutului #iblic i de )isiune al #isericii !rtodoxe Rom"neN #G,GR@ 2' F .//0N
.. AR'S2@&% 'eronim F 6@ 3& S2@&G& 3G' 6&9'6 3& S2@&G& 3G' R!2AS,A'36 F PR!<@ '& S2IPQ$'R''
G$'9@RS&3@ F @ditura &R& $!&S2RIN 'S#$ >-:->0:.--7-?N
:. $@6@3,G% )arius F 9!'@9!R'' ,&R@ &G #'RG'2 ')P@R'G3 O' &G ,QO2'G&2 ;)PIRIM'& F
http://ziarullumina.ro/print18/8:.
6