Sunteți pe pagina 1din 75

"

Documente i nsemnri romneti din secolul al XVI-lea , Text stabilit i indice de Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioni, Alexandru Mare i Alexandra Roman-Moraru, Introducere de Alexandru Mare, ucureti, !ditura Academiei, "#$#% &ARA R'M()!A*C+ I *crisoare ,C-m.ulung, /% Arge, c% "01" M(u)drom(u) i plemenitomu i istitomu i Bgo(m) darovannomu upa(n) !an Begner o(t) Braov" mno(g) #(d)ravie o(t) $eacul o(t) Dl%gopole& I pa(') dau tire domnietale 2a lucrul turcilor, cum am au2it eu c 3m.ratul au ieit den *o4iia i aimintrea nu e% 5i se-au dus 3n sus .re 6unre% I pa(') s tii domniia-ta c au venit un om de la )ico.oe de mie mi-au s.us c au v2ut cu ochii lui c au trecut ceale corabii ce tii i domniia-ta .re 6unre 3n sus% I pa(') s tii c bag den toate oraele c-te 07 de oamini s 4ie 3n a/utor 3n corabii% I pa(') s tii cumu se-au .rins nete meteri den &arigrad cum vor treace aceale corabii la locul cela strimtul ce tii i domniia-ta% I pa(') s.ui domnietale de lucrul lui Mahamet-beg, cum am au2it de boaiari ce sunt megia i de genere-miu )egre, cumu i-au dat 3m.ratul slobo2ie lu Mahamet-beg, .re io-i va 4i voia .ren &eara Rum-neasc, iar el s treac% Mahamet-beg, mai v-rtos de domniele-voastre% I pa(') s.ui domnietale ca mai marele miu de ce am 3neles i eu% !u s.ui domnietale, iar domniia-ta eti 3nele.t i aceaste cuvinte s ii domniia-ta la tine, s nu tie oamini muli i domniele-voastre s v .2ii cum tii mai bine% I B( te ve(s)li(t)" ami(n)%& M(u)dromu i istitom(u) i Bgo(m) darovanom(u) upa(n) !an Begner o(t) Braov% II, 8a.is de v-n2are ,9% Gor/, "0:;<"0:= * s tie cum amu 4ostu eu Crciun de )egreni motean, desclectori .om-ntului, cu 6an i cu Ion i cu alot >de?@ am 3m.rit moiia 3n = .r ca 4raii% 6ecii, eu, Crciun, m-au a/unsu vreame de >n@evoie .entru c am 4urat unAnB cal al losului oCtD Ivnti, .e "

nume *tan% 6u. aceea eu amu 4ost srac, de n-am avut cu ce m .lti% Ci m-au .urtat legat s m duc>@ la .iAeBrdere s m .iar2e% 6u. aceea eu m-am s.ret, ce m-am /eluit la megiaii de .re 3m.re/urul locului i de >sa@t% MegiiaiAiB m-au 3nva>t@ s 3ntreb 4r>aii@ de sat i ne.oii 4i-vo>r@ vreadnici s de ei .entru ca.ul miu, s-m scum.ere ca.ul i s ie ei mo3ia% !u am avut ne.ot .re )en i .re E.dat, ce-u 4ugit d>e@ mini i de .om-ntul miu la vreame de nevoie i s-au le.dat de mine dina>i@ntea megiiailor i a 2is c n-are ce-m 4ace% Moiia au 4ost a me, /umtate d>in@tr-o 4une, ci o-m dat eu *toii .re " cal v-nt 3mbuiestru i .re as.ri ;07 de as.ri de argiAnBt moiia de .este tot locul i viia i .omiAiB i tot% 5i mrtorii sunt anume oCtD )egreni alot i de Frumoei Toma, de Rogo/ina 9it>i@an, de G-lceti Eal i *tan G-lcescul, de >G@% * s tii cum mi-am v-ndut eu Hoic undrea mo>i@ia den )egreani *toii, c eu n-am 4o>s@t m>otea@n, ci am 4ost cumAmB.rtori din 4une lu Ion d>e@ >)@egreni i 3n c-t o-m luat, 3ntr-at-ta o->m@ dat as.ri #07 de as.ri de argiAnBt% Iar s s tii >c@um mi-am v-ndut eu, Roca de )egreni, moiia iar *toii i lu alot% 5i eu, Roca, am 4ostu >4@rate cu alot .e moie, .r>e@ >G@ 4une mare ce o-m v-ndut /umtate% Iar alot, dec au v2ut aa, lui i-au .rut ru, c i-au 4ostu din 4une lui 4rate cu el .re moii, ci au .us banii cu *toia as.ri #77 de argintu i sunt mrturii .este tot luc>r@ul tot aceti megiia carei suntu mai sus cri% >5@I s-au beut la acestu lucru .este tot >ved@re de vin >G@ :, .oloboc " i berbece ", 4r .-ne c-t s-au m-ncat% * s tii m>r@turii >G@ i .r>en@t>r@u credi>n@a .us-a>m@ i m-in>ile@% V% d)i Io Itru v>od@, v% *l+,(t) $7$1% IH Mrturie ,Mnstirea istria, /% H-lcea, 1" decembrie "0$; Adec eu, !vtemie, egumenul oCtD istria, cum s se tie ce-am cheltuit .re ia2ul de la moar de la beani 3n 2ilele lui Alexandru vodJ as.ri gata ; K#7 i "7 vaci grase i "7 oi i "1 r-mtori grai i = bivoli i 177 de oboroace de gr-u i alte bucate multe m-nctoare% 6ici l-am 4cut cu mult trud i osteneal i am .ltit tot cu st-n/inul de-au s.at .rin trectoare den a.a istriei, de unde se 3ncea.e ia2ul .-n din /osul metohului% Iar 4r ce-am .ltit, am muncit mult i cu oamenii mnstirii ca s 4ie s4-ntei mnstiri de hran% Iar cine se va amesteca 1

3ntr-acest ia2, s 4ie .oclet de ;"K oci i de tot sborul s4-ntei mnstiri% * care egumeni nu vor cuta s ie acest ia2, s le 4ie .-r- la /udecat Maica Irecista% 5i l-am s4-rit m(s)ca de('), 1", v( l-(t) $7K1% H 8a.is de cum.rare olboi < /% Gor/, 10 august "0$: Cum s se tie c au cum.rat *tnil vornicu>l@ > i@ >.r@ati ego C-rste di la 4raiAiB lor, anume 6an, stoice, rtian, *tanciul, Ivan i >*@tan, >6an cel@ mic, Ion *uveul, din Matca Gurei, .i la moara lu 6obrin, .e du. gruiul caslor, .-n gura caslor, 3n 2os, la Ioiana abei, 3n Gura F-nului, la Corn i 3n 8-l .e den 4a den MatAcaB Gurei, la stu.ina lui 6obrin, la teiul cel mare, deasu.ra de hlteu, 4aa 2os .e la cer, .e de deal de varni .-n 3n Gura Iuiului% 6ici, iar 3n 8il, nime treab >s@ nu aib den neamul acestor oameni ce sint mai sus scris, 4ABr numai *tnil vornic i 4rate-su C-rste% 5i mrturie rtian i Ion i Itru *tan i 6rgoi% 5i am scris aceast scrisoare 3n casa .o.ei *t>o@iei o(t) olboi i am scris eu, .o.a Itru o (t) *ura% /i(s) m((s) a(v) 10 i Itru mrturie, l-(t) $7K=% Iusu-ne-am i degetele mai /os% 6an *toica rtian *tanciul Ivan *tan 6an cel mic Ion *uveul dsor o(t) olbo, mrturie !u, Redei o(t) *ura, mrturie% HI 8a.is de v-n2are ,'ltenia, "0$#<"0K7 !u, )eguit, 4ata lu Fili. al lu Hlad a angici, dem.reun cu brbatul mieu, cu Ile, .intru c i-am v-ndut = locuri, 1 di )ectur, 1 di Crivina calului dere.t ;=7 bani gata Iancului cu 4raii lui, Ireda 3 9-te 3 Radul% 53 cele di Crivina s lovesc am-ndouo 3n ca.ete% 53 aceste locur, c-nd o am v-ndut, am 3ntrebat .re to 4raii miei 3 .re toate rudele mele ;

3 .re to meg>i@e3i di sat% 53 mrturie au 4ost Ireda al Leni 3 I-rvul al lu 6nil 3 Mirce 3 Iancul al lui )eche 3 Ireda al Iot-rci% 53 .intru mare credin 3n loc de .ece .usu-nAeB-am degetele% !u, )eguit !u, Ireda Mirce Heleat $7KK Ile Iancul Iar Ireda HII 8a.is de v-n2are ,9% 6-mbovia sau ,/% Irahova, 10 martie "0K1 Adec eu, Marin o(t) oldeti, scris-am acest 2a.is >a@l meu s 4ie de mare credin la m-na lu Ra4ail clug>@rul, cum s se tie c am v-ndut ocina din *croviti, st-n/ni ":7, >d@ere.tu as.ri "" 777 gata i i-am i hr2it de la mene .ntru .omana st-n/ni 17 c au 2is s-i 4ac metoh% 6eci i-am v-ndut de >a@ mea bunavoia i cu tirea tuturor vecinilor i de sus i de /os, s-i 4ie lui mo3ia i 4eciorilor lui i ne.>o@ilor i strene.oilor lui, s-i 4ie mo3ia 3n vecia% 5i mrturi-s muli oameni buni na im- Mihne, /udeul o(t) 0e(r)gi(ci)" i 1ndr>ei@, logo4tul o(t) 0e(r)gi(ci)" i 1gaton o(t) !ereti I '.ri, .ra(t) ego o ta(m)" i Chirica o(t) ta(m)" i 2taico" logo4tul o(t) Lereti% /i(s) a(#) dascalul Arion i Taisie, clugrul, i sn% Ghirghie% /i(s) m(s)ca ma(r)" dni 34" v% (lt) $7#7% 5i .ntru credin-am .us i .eceatea% HIII Testament ,9% 'lt, "1 a.rilie >"0#"<":77@ V( ime oca sna i stgo I sta troic( nera#delima" am(in)& *cri eu, clugria Mariia, la vreamea de-a.oi, cumu m-am 3n4rit cu 6rghici i cu Giurgi .re toate moiile i .re igani i .re tot ce am avut% Cine va rm-nea de noi s ie toate moiile >G@ >a@m rmas eu, clugria Mariia, du. moartea lor >G@ var-mea 6ragnei% 6eci m->a@u cutat ea i .urtat .re muni i am 4ost slab i ne.utearnic i nimini de rudele meale nu m-a gri/it, ci m-au cutat 6ragna i =

.ostelnicul 6ima% 6u. aceaea, eu las toate moiile mele i toate bucatele i to iganii 3n m-inile 6ragnei i ale .ostelAniBcului 6imei, c ei m-au cutat .-n la moarte% Ci le-am lsat lor i 4eciorilor lor i ne.oilor lor, cine se va aleage dAeB ei% Iar alalte rude cine am, nimini s n-aib lucru cu bucatele meale i cu iganii miei du. moartea mea, c nimini nu m-au cutat la vreame de slbiciunea mea i la vreame de 4ug% Iar ea m-au cutat% 6eci am un 4rate de tat .re nume 6uAmiBtru i las s-i dea 6ragna o iganc .re nume 5uchiia, iar alte rude ale meale, nimini s n-aib nici un lucru, c nu m-au cutat% Iar 6rghici i Giurgi i 6ragna m-au cutat 3n 17 de ani% Iar cine va s.arge to>cm@eala mea s 4ie blstema>t@ de ;>"K@ i( ) v( $i5'e6a7 i 4ie cu Iuda i cu Ariia% * lase cum am 2is eu% 5i mrturii am .us >G@ de Coteana i *tanciul Iribeagu i *toica i 6rghici >G@ MI 6umitracu de Cotenia i banul Cr-st>iia@n de Coteana% 5i s 2icei cum ai au2it% 5i s tie to oaminii c aceti igani sunt 2eastre de la mum-mea% /i(s) m(s)ca a(p) "1 dni& HIIIb 8a.is de v-n2are ,9% 6-mbovia, : august "0#1 *cris-am eu, Ion, i 4rate-miu, *tan, Meleetii acesta 2a.is al nostru la m-na lu 5erban o(t) Ietroia, cum i-am v-ndut o 4une de loc 3n ca.ul Rueului de 9os dere.t ;77 as.ri turceti, cu tire a to megiiailor i a tuturor 4railor de ocin den sus i den /os% 5i mrturie 3nc au 4ost den e2dead )eagoe Nrdorea i *tan Ilici i arbul Milescul, .o.a Hldu o(t) 5erbneti, .o.a Radul o(t) &aa, )an, /udele, i snu M-nea i muli AoBameni buni i btr-ni% 5i a>m@ >sc@rise u, *tanciul logo4t, sluga banului Mihaiu% V% dni Io 5te4an voivod, v l-t $"77% /i(s) m(s)ca a(g), :% Ion *tan IO Mrturie ,9% H-lcea, c% "0#; V% dni 5te4an Hoievod% * se tie ce au dat .o.a *tanciul i Hladul .re n.asteJ lu *tan ; gro I 4lci 1 lu GiurciuM acele 1 4lci 0

dere.t "17% I .o.a '.rea i Hidat I H-lcul as.ri =7% irul a 4ost ;K;% 6u.e acee au 4ost birar I4an de Ruda% Au luat as.ri =11% Ientru acel bir am v-ndut ; 4lci 3n MnstirieAnBi i as.ri1;1% Ea oaie de var, as.ri ;; i 3n casa C?D Hladul 'l>@neti as.ri 1$ >G@ d>e@de .o.a >*@tanciul i Hladul as.ri >G@ alint as.ri ;07% 5i la )an o(t) 5cioar " o(v)a% 5i .e>n@tru oaie de toamn au luat o ia. cu m-AnB2ul alaturi .o.ei% 5i .o.a cere .entru ia. o mie de as.ri sau ia.a cu doi m-n2AiB% 5i .eAnBtru untul au luat gr-u dere.t as.ri "K7% 5i au luat cel gr-u de la .o.a% 5i Hladu au .ltAitB glAeBata cu as.ri "$:% V% dni Alixandru voivod au 4ost biraArBi logo4etul i rcan% 5i dede .o.a *tanciul i .ra(to)m% L-rs i Hladul i .5r7a(t) iego .re n.AaBste lu *tan as.ri ";10 lua3 3n camt% 5i la boul de iarn dede .o.a *tanciul as.ri ";; i '.rea as.ri ;; i Hladul as.ri :: i adea " vo(l)& 5i la vtahul dede .o.a *tanciul i Hladul as.ri =K% I eu .o.a *tanciul .eAnBtru h-rdul i 4-nul lu *tan as.ri ;7% 5i dede .o.a *tanciul la ova(m) a lu *tan as.ri ;:% 8i(nt) as.ri =7KK i o ia. cu m-n2ul alature, edi(n) vo(l)& O 8a.is de danie ,R-mnic, /% H-lcea, 1$ martie "0#= V% im- oca i s)a i stgo d9a ami(n)& Adec eu, ierei .o.a Anghel, 4cut-am aceasta a mea scrisoare ca s 4ie de mare credin la m-na ne.otu-miu Anghel din 'lneti cum s s tie c, ne4c-ndu eu coconi de tru.ul miu i nerm-indu nime de noi, nici 4rate, nici nime, 4r numai ne.otu-miu Anghel din 'lneti, socotit-am dintru in>i@ma mea i am dat toat .artea mea de moie din *rcineti, oarec-t s va a4la de .reste tot hotarul i cu cum.rtura ce-am cum.rat, ca s-i 4ie moiia lui i 4iciorilor lui, ne.oilor, strene.oilor, ca -m 4ie i mie .omeana i .rinilor mieAiB% 5i am dat i crile de moiie la m-na ne.otu-miu, lu Anghel, denaintea .rintelui e.iscu.ului Teo4il i a muli boiari% Iar cine s-ar scula, oricarele din neamul nostru, s nu aib treab cu aceast moiie ci o am dat ne.otumiu, lu Anghel, i s 4ie a4urisit i anatima de ;"K sti ocu i( ) su(t) v% $ec9ia i s aib .arte cu Iuda i cu Ariia la un loc% Eeamnele i .ietrile s .>u@tre2asc, iar tru.>u@l a>celu@ia s stea t(%)m .-n 3n /udecat C?D% 5i .entru credina mi-am .us mai /os isclitura, ca s s crea2 i .eceate% /i m(s)ca m(rt) 1$ d)i v% l-(t) $"71% :

Ierei .o.a Anghel% Teo4il, e.isco. r%(.)nie(s)'i& 5tAeB4ul .ostelnic mrturie% Radul Lolbescul, mrturie% Hoico cel btr-n, mrturie o(t) R-bnic% !u, .o.a Iano, mrturie% OI Mrturie ,9% Arge, ": iunie "0#0 *cri eu .o.a 5te4an acestor oameni anuAmeB Hoici, mumei lu *tan, s se tie c, dec-au murit *tan, iar Hoica, muma lu *tan, au 3m.rit ocina IstroieseAiB cu 'ance, 4eciorul IstroieseAiB, i cu Radul, de au 3m.rit ocina 3n trii .riJ doua .ri 'ancei i RadulAuiB, iar una Hoici, mumei lu *tan% 5i 3nt-iu au luat locul 3n Irisac i Hale Gruiului i *ectura Hladului i *ectura lu 6ragomir, i Gherghelul i Mnacile i Iogoruul i Agros i Ea2ul i Tritele, Cr.eniul i 2utul casei a trie% 5i mrturiiJ de Turburea, '.re H-/ga i *tan utescul i *tanciul Arsene i *toian, de erindeti, .o.a Caica i Micul i 6rgghiciu i &ignel% /i(s) m(s)ca iunie, ": v% l-(t) $"7;% OII 8a.is de v-n2are ,Glodeni < /% 6-mbovia, "0#0<"0#: Adec eu 6rgoiu cu 4rate-mieu Manea i cu ne.oii miei, anume Radul i 6obre, dat-am 2a.isul la m-na Arbnaului, ne.otul erescului din GlAoBdeani cum s se tie c-am v-ndutu ocina din Glodeni, .artea noastr toatM .entru c aceast ocin am avut g-lceav mai dinaAinBte vreame, c-au datu .rinii lor bani de-au .ltitu silitea% 6ici se-au sculatu 6anu i cu Micul i au 3m.resurat locurele noastre i ne-au 4cutu .e noi mrC?D de tot% 6ici noi am mersu 3naintea domnului lu Alixandru vod la divan i am rmas .e 6an i .e Micul% 6ici Arbnaul, a.uc-ndu-se, carei scriu mai sus, dici Arbnaul nu s-au lsat, ci iar au mersu la /udecat, ci ne-au rmas .e noi de bani, s-i .ltim% 6ici noi n-am avutu cu ce .lti, ci am v-ndut ocina aceasta care iaste scris mai sus dere.tu ughi "K% 5i am .rinsu i datoria cea veache tot 3ntr-acei bani% Iar Arbnaul s 4ie volnic cu scrisoarea noastr s st.-neasc moia 3n .ace, de acum cu 4eciorii i cu ne.oiAiB lui% $

5i c-ndu se-au 4cut acesta 2a.is 4ost-au muli oameni buni dim.re/urul locului carii 3i vor .une mai /os iscliturile% 5i .entru adevrat credin am .us i noi iscliturile mai /os ca s se crea2% :et $"7=% !u, 6rgoiu o(t) Glodeni !u, Manea, .rati e(g)% !u, Radul, sn% Manii o ta(m)& !u, oldea, .ra(t) Iuii o ta(m)& !u, 5erban, martor% OIII 8a.is de v-n2are ,Glodeni < /% 6-mbovia, "0#0<"0#: Adec eu Mihnea cu 4rate-mieu 6ragoi i cu ne.otul mieu Radul, 4iciorul lui Ion o(t) Glodeanul, dat-am 2a.isul nostru 3n m-n lui Arbana, n.otul rscului, cum s s tie c am v-ndut moia den Glodeani, .rile noastre c-te s va alege den batina de la moiAiB notri% 5i iar aAmB mai v-ndut lui Arbana, den 4unea IuiAiB, .artea lui, c-t s va alege, c ne-au 4ostu i nouo cum.rtur de la Iuia% Aceasta moia v-ndut-am noi de bunvoia noastr, nslit de nimele, dumnealui Arbanaului de>r@e.t ughi "7 bani gata ca s-i 4ie dumnealui moia stttoare i 4iciorilor dumnealui, c- 6umne2eu i va da% Aceasta moia v-ndut-am cu tirea megiiailor den sus i de /os% Fost-au i aldamaarii, care s vor iscli mai /os% 5i .entru mai adevrata credina .unem de/etele i iscliturile ca s s crea2% /i(s) l-(t) $"7=% !u, Mihnea% !u, 6ragoiu% !u, Radul si(n) Ion% !u, -ldea, .ra(t) Iuia o(t) Glodeani, martur% !u, 6obr, martur% OIH Testament ,9% Il4ov, >"0#0<":10@ *cris-am eu, )egre, 4ratele )edei, .entru s se tie c m-au 4ost robitu ttar3i% 6ece amu sc.at de la ttar3 tiatu i .lenu de viermi, dece m-au cutatu 4rate-miu )edea i m-au s.latu .-n la vreame de moarte, K

dece amu lsatu eu cu su4letul miu ce iaste .artea mea de ocin den Frumuani s 4ie la m-na 4rine-miu )edei .entru s m slu/asc i s m .omeneasc de toate de ce va trebui% Aa amu lsatu eu cu su4letul miu la moartea mea i amu .us i mrtorieJ .o.a de udeti i Idure i Toaderu i *tan 8oril i Ivan i Iaraschiva i 6ragomir% Iar, carele se va scula s ia ocina de la 4rate-miu )edea, s 4ie blstemat de ;"K de o(t)ci i s n-aib unde veni du. mene% 5i s tie totu omul c nu suntu datoriu nece unui om, 4r de Radului M-n2ului K costande, c acum ie vreamea de a.oi% 5i amu scris eu, Grama de udeti% OH 8a.is de cum.rare ,9% H-lcea, ; iulie "0#$ * se tie cum amu cum.ratu eu, /u.an )an din unetii de 9osu din Iuleani, de la *tanciul i de la 4rate-su ran ; 4lci sus 3n deal la rusturetu i 1 3n vale, una A3nB 3nghiul C-rstei -alt 3n Manco dere. as.ri 1$7 i le-au v-ndutu aceti oameni ce-s sus scri de-a lor bunvoie i cu tirea tuturoru megiiailor i din sus i din /ost i den cruciul locului i au .us mrturie .o.a *tanciul din unetii i o(t) 'cn po i(m) .o.a *tanciul i .o.a Costandin i staria din *ltioare po i(m) Mariia i *-r>b@ca% 5i i-o au datu /u.an )an aceale 4lci s4entei mnstiri la sti Ioan 8lataustu de la 'cna cea Mare ca s-i 4ie .omean i luAiB i 4eciorilor lui, aa s se tie% /i(s) m(s)ca 6u(l) ; dn(i)& 5i au 4ost trecui ai de la Adamu .-n acmu $"70% B% );emu sla(v) v% v-'i(i) ami(n)& OHI 8a.is de v-n2are ,9% Irahova, 1$ octombrie c% "0#$<":77 !u, 6uma den Caaveii C?D, aa s ti voi, oameni buni i negutori, cum am v-ndut a me ocin, toat, c-t se va a4la, .artea 6umei, den hotar .-n 3n hotar .reste toat ocina den a.a Telea/nului .-n 3n calea Gonei i den .oiana a lu C2an, .atru .m-nturi ale 6umei, alease acelea, i den .artea Radului toat c-t iaste au v-ndut Radu L-rsescul de-a valoma cu .artea 6umei, cu a RaduAluBi .reste tot dere.tu " 777 as.ri% 5i au v-ndut 6uma de a lui bunvoie i dennaintea a muli oameni buni i negutori% 5i mrturieJ Tudor negutor i Manea i Ftul i Ietrica i )eagul i Miho i Ea2ar i Andreiu i Eu.uan i #

"7

Hoicil i *tanciul i den Comarnic .o.a Radu i 3nc muli oameni buni 3m.re/urul acestor oameni buni% 5i am >sc@ris eu, .o.a *.oilea den T-rguor, m(s)ca o(9) 1$ dni& 5i am .ecetluit eu, 6uma% 5i o am v-ndut eu, 6uma, /u.-nului lui Mihaiu, c s-i 4ie lui moiie i lui i 4eciorilor lui 3n veci netrecui dere.tu acestu .reu ce iaste mai sus% 6umne2eu .re mi/loc de noi% Amin% OHII, *crisoare ,&ara Rom-neasc, c% "0#K Rogu-m mriei tale s cre2i .re omul nostru, .re Gligorie .ostealnicul, de ce va gri% OHII, b Pnsemnare >.% ; iulie "0## < "K august ":7"@ Ce-au 4cut Irimiia tocmeaAlB% OHIII, ,T-rgovite, 0 se.tembrie >"0##@ Ea ai notri .reaiubii i de la inim 4rai, /u.an 6an vistiiar i /u.an Hentil cliucear i /u.an Ioan aga i Ireda .ostealnic i /u.an 9i.a .ortar i *tanciul logo4et i Mihaiu logo4et, sntate i 3nchinciune tremeatemu domnilor-voastre% 5i, du. aceaea, noi, 4raii domnilor-voastre, c-i ne a4lamu acum acicea, 3n &eara Munteneasc, dmu 3n tire domnilor-voastre c tii c v-amu tremes mai nainte de ceast vreame nete cri de la noi de la toi i de la mitro.olii i de la toi egumenii de-amu tremes atunce o carte la domnul, la Ierimie voevo(da), i alt carte la domnievoastr i ne-aAmB rugatu s rugai .re domnul, .re Ierimiia voevo(da), s-l nstveasc 6omnul 6umne2eu s-i 4ie mil de noi i de ceast ear i de ceaste svinte monastiri i beseareci s nu .erimu de totu% 5i, de ce-amu scrisu noi atunce la domnievoastr, de toate v-amu scris adevrat% Iar acumu 3nc v scriemu i v dmu 3n tire c, acumu, 3n ceast lun a lu avgust 1$ de 2ile, venit-au lu Mihaiu vod steagu de la 3m.ratul turcescu% 5i 3ntr-aceaea Mihaiu vod luat-au steagul de la "7

""

turci% Pns turcii totu cu 3nlciune voru s 4ac, c acum mai muli se str-ngu .re la toate vadurile .re 6unre% 5i aa s tii domnievoastr c aimentrea nu va .utea 4i, ci turcii totu voru lovi eara noastr i ne voru robi cce c Mihaiu vod c-i sraci au 4ostu sc.at mai denainte vreame den robiia turciloru i a ttar-lor, de-atunce .-n acumu 3n toate lunile au bgat .re-acei sraci i le-au luat 3n toate lunile p(o) "0 talere .-n au .erit eara de totu i se-au .ustiitu% Ci acumu lea4 n-are de unde da otii i nice as.ri nice dentr-o .arte nu-i vine, ci acum au slobo2itu otile .ren ear, deci .re unde a4l sau dobitocu sau .-ine sau ce voru a4la totu iau cu sila% Ci acumu ne-au m-ncat i .oama viilor de totu i ne iau muierile i 4eatele de le ruinea2% 6eci turcii audu i 3nelegu lucru ca acesta, c lea4 n-are s dea, de nicirea as.ri nu-i vinu% Ci acum 4oarte se str-ngu turci muli .retutindinea i vedemu bine c voru treace i ne vor clca i ne voru 4ace mare ru% Ci de toate ne iaste cumu iaste ruM iar mai mare i mai multu ru ne iaste c, de voru treace turcii acumu acicea 3n eara noastr, ei voru descleca eara noastr i voru .une turcu de va domni eara noastr i voru turci .re toi cretinii i voru s.arge at-ta mnstiri i beseareci i va .eri at-ta cretintate% ', vai de noi, mare ru iaste .re noi c .erimu acumQ 5i acum iar de alta v dmu 3n tire, c acumu Mihaiu vod, dec-au s.artu eara, elu acum va s 4ug cu acei hoi ci ine% Ci vedemu c se teame de noi c-l vomu .rinde, ci ne arunc acumu n.ti i 4ace hochimure turceti i va s ne .iiar2 i .re noi i s ne ia bucatele noastre, cumu au .ierdut i .re-alali% 5i nu ne soseate c-tu ne-au robit turcii i ttarii .re-at-ia cretini, de voru 4i 3n munc i 3n robie .-n c-ndu voru 4i, i c-tu s-nge se-au vrsatu i c-tu ru se-au 4cut, ci acum ne 4ace i Mihaiu vod at-ta mare ru i mai mare n.ti ne 4ace, de c-i amu rmasu i c-i amu hlduit de turci i de ttari iar de dinsul noi .erimu acum% C i acumu au .rinsu .re oarec-i boiari, .re 6umitru dvornicul i .re u2eti, c-te ; 4raii, i .re Mihalcea banul i .re rcan logo4et i .re Eeca aga i .re Miroslavu logo4et i .re Radul .ostealnicul i .re aceti boiari i-au bgat 3n temni% Iar .re leca aga l-au muncitu i l-au arsu i l-au c2nit .-n va i muri, c nu e de ndea/de, iar .re acei boiari i-au datu 3n che2ie% 5i suntemu toi nice vii, nice mori, ci dere.tu aceaea acum ne iaste Mihaiu vod tocma ca i turcii% ', vai de noi, cine ne va scoate den m-na acestui tiranuQ Ci dere.tu aceaea una mulemim lu 6umne2eu, cce v-au scosu 6umne2eu den m-na acestui tiranu% ""

"1

Ci acum iar v rugmu i v cearemu s cdei i s rugai .re domnul, .re Ierimie voevo(da), s-l nstveasc 6omnul 6umne2eu s nu ne lase s .erimu, ci s se milostiveasc .re noi i .re ceast srac de ear oricum va .utea domnielui% 5i .re unde va .utea s nevoiasc macar s se roage domnielui i .realuminatul mriii craiului leescu i mriii canelarului, c 3neleagemu i vedemu cum se-au milostivit de-au scosu .re eara Moldovei den m-na ttar-lor i den m-na tuturor limbilor ceale reale, de suntu acum cu .ace i se str-nge toat eara .re locurele loru% Cu aceaea ne rogmu i noi s 4ac mare .omean cu noi s ne scoa i .re noi cum au scosu i Moldova i 3ntr-acel chi.u s 4imu i noi .lecai i s 4imu su.tu are.ile luminatului mariii craiului leescu, cumu e i domnul Ierimie voevo(da) cu eara Moldovei, cce c suntemu toi de o leage i de o limb i suntu domni de rud bun, c de greci i de 4r-nci i de ali hoi, ci ne-aAuB venit de ne-au 4ost domni, ne-amu sturatu, cum suntemu stuli i de-acesta, de Mihaiu vod, c ne mn-nc i ne-au m-ncat cu totul% 5i alta, noi cum 3neleaAgeBmu i au2imu, turcii 3nc 4oarte nevoiescu i batu cu 4ratele Ierimii voevo(da) s ni-l dea s ne 4ie domnu i l-ar lsa s ne domneasc i doar ar tocmi i aceast ear cum au tocmit i eara Moldovei, de e .ace de ctr turci% C, de nu voru 4ace turcii .ntru voia luminatului craiului leescu i .ntru slu/ba domnului Ierimiei voevo(da), s tii c aceast ear i noi de-acum suntem .erii% 5i cum vei 4ace, nevoii s 4ace cur-ndu 3n ce chi.u vei 4ace ca s .oat iei acestu tiranu den mi/loc, c, de-ar iei elu, noi amu hldui i amu avea .ace i toat lumea ar 4i 3n .ace% )umai acum .ntru Mihaiu vod se 4ace toate vra/bele% Ci 4oarte ne rugmu domnilor-voastre, ca iubii 4railor notri, s nu .regetai, ci s umblai i s meargei i la luminatul craiul leescu i la mrie canelerul i .re la toi cine vei ti i nevoi i cum vei tocmi i de noi s 4ie tocmit, ca s nu .iar aceast ear i moiile domnievoastr i ale noastre .re ceast vreame i iute i rea, ci c-tu s ne ia .re-acestu tiran den s.inarea noastr i s-l scoa i s ne dea domnu .re 4ratele Ierimiii voevo(da) s ne 4ie domnu, c vedemu s suntu domni buni i milostivi i li-e mil de toi sracii, c aa noi iubimu i toi marii i micii i svintele mnstiri, s ne dea .re 4ratele Ierimiii voevo(da)& 6eci 4oarte ne rugmu s nevoii% 6e-aceast v dmu 3n tire i 6umne2eu s v ie sntoi i 3ntru .ace bun, amin% /i(s) m(s)ca se.temvrie 0 2ile%

"1

";

!u, mitro.olit chir !4timie o(t) T-rgovite i v%si egumeni o(t) po v%se(9) mona(s)tire& )oi, 4raii domnievoastr, boiari ci suntemu acum den &eara MunteneascJ 6umitru dvornic i Teodosie logo4et i Radul cliucear i *troe stolnic i Ireda .ostealnic i Calot banul i *ava arma i Radul comis i Ndrea banul i Radul 'tetilianul i de la to alali boiari mari i mici% Ea ai notri .reaiubii 4rai, /u.an 6an vistiiar i /u.an Hentil cliucear i /u.an Ioan aga i Ireda .ostealnic i 9i.a .ortar i *tanciul logo4et i Mihaiu logo4et% OIO Inventar ,Transilvania, >"" noiembrie "0##@ Catastihul r-i Ardealului de .re /udeae i vamele i ocnele v l-t o(t) 1da(ma) $"7K, a o(t) ro( d) !(st)vo "0##, m(s)ca o(') "; d(ni)& * s tie ara Ardealul>u@i cu /udeaele i cu venitul c-tu-i iaste% 9udeul Lunedoarei, biruri "71= i un bir nu iaste de.lin, ce dau bani :1, c-ndu iaste birul de un 4lorint% 9udeul elgradului, biruri ;"K1 i nu e de.lin un bir, ce dau bani K% 9udeul T-rnavei, biruri " =$:% 9udeul Turdei, biruri K=K i bani #;% 9udeul Clu/ului, biruri " 1"0 i bani $K% 9udeul 6b-ci, biruri " 707% 9udeul *oAlBnicului de Mi/loc, biruri ;K0% 9udeul de Maramur, de la Lusr, biruru ==1 i iaste acum de al .atrul anu de c-nd n-au dat c.itanul seama, mai sc2ut-au au mai adaos-au% 9udeul *randului, biruri 1== i po(l)% &inutul Cvransebeului biruri ;$:, bani #1% 9udeale scuilorJ 9udeul Murului, biruri ;$7, bani 00% 9udeul Ndvarheiului, biruri K:K, bani "% &inutul banului den *cui, biruri =0#, bani $;% 9udeul 5i.i i Ched2i i 'rbai, biruri #1;, bani 0:% 9udeul Ariiaului, biruri ;K0 i sunt $ ani de c-ndu n-au dat seama, mai sc2ut-au au mai adaos-au% Fac 3m.reun .ori "= =1= i bani 17% ";

"=

&inuturile sasilor, aa le iaste obiceaiul, c-ndu bag de .oart c-te un 4lorint, ei dau talere 17 777, iar c-nd dau de .oart c-te de al doilea A1B 4lorint, ei dau talere ;7 777% aia de a>u@r de la 8latna se vinde .reste an talere "1 77 i iaste neguat cu Murato Ian 3n : ani i nu se-au 3m.lut an de c-nd iaste v-ndut% Tabla de galbeni de la Clu/ iaste v-ndut lu Murato IanM 3ntru an s dea talere = 777% *simea toat3m.reun.m iaste 3n 2ioa de sti Martin, "" 2ile, noiemvrie, s dea 3n tot anul talere $ 077 i nu-s aduse de cest anu% raovulM .entru vama negoului al doo2ecilea dau .reste an talere 1 777% &inutul scalei de la ran, biruri 177, ce aduc braoveanii birul lorM c-nd iaste birul de la un 4lorint, ei dau talere 177% *ibiiulM de .re vama negoului al doo2ecilea ei dau 3ntru an talere " 777% istriaM iar .entru vamM ei dau talere "0K% Io.ii sseti dau 3n luna lu 4evrarie, 1 2ile, grivne de argint =0% Io.ii sasilor dau .reste anu galbeni #$K, bani mruni talere "07% 6i/ma Ardealului, ce iaste criasc, la neami .entru mieiAiB lorM dau neamiii, c-nd iaste 3ntreag, talere "0 =$K i bani $0% Iar c-nd d craiu den di/m, de druiate .re cineva, ea se scadeM i iaste is.ravnic Misenti enedicM i n-au dat nemica de cest anu% aia C.sinului de Argint au 4ost .ustie, ce o au cerut Murato Ian s o dereag i s dea .-n acum, la sti Hasilie, grivne de argint 07, iar de la sti Hasilie 3nnainte s dea .re an talere 177% * se tie ocne de sareJ 'cna de la Hi2atna% 'AcBna de la Torda% 'cna de la Colo/% 'cna de la *eaca% 'cna de la 6e/% 'cna de la *cui% 'cna de la Maramur% 'cna de la Ghiurgheiu ce o au inut oscaiu, ce o au 4ost luat craiu% 5i de .re aceaste ocne sunt to s dea seama acum% * se tie harmiedurele ce sunt vame de .re negoae den ;7 de bani% Larmiedul de la Cvransebe% "=

"0

Larmiedul de la Eogo/% Larmiedul de la H-lcan% Larmiedul de la 8icanM aceast ascult de CvransebeM duc tot acolo% Larmiedul de la Ei.ova% Larmiedul de la 6obra% Larmiedul de la 'rtie% Larmiedul de la 'rda, de la .od% Larmiedul de la an4ihuned% Larmiedul de la 9ombor% Larmiedul de la FidlmaM i ascult de 9ombor% Larmiedul de la 8ila% Larmiedul de la 9ibou% Larmiedul de la )ag4alo% Larmiedul de la FidveghiM i ascult aceast de 8ila% Larmiedul de la 6e/% Larmiedul de la RtecM i iaste su.t 6e/% Larmiedul de la erchesi% Larmiedul de la Ieneu% Larmiedul de la ei% Fac 3m.reun 17% OO *crisoare Fgra, 1: noiembrie >"0##@ *cris-am eu, adea stolnicul i Iane comisul, .-rclabi den Fgra, aicea aceast carte a noastr .-na la udachiu Ian s tie c am luat ""7 teancure de .ostavu roiu de la .o.a Ea2ar i de la 5incher Gherghe% Aa s s tie% /i(s) u gra(d) Fagarau% /i(s) noe(m) 1: dni v l-(t) $"7$% OOI , lgrad, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ Io Mihail voevoda dat-amu eu crile ale AlBoru s moiia i ale mele d s-a dscuAmB.rat d la mine satul *ulariu i mAiB-a dat as.ri K7 777 3n elgradu% lastmatu i .roclet s 4ie d ;"K o(t)c( i de mine cine va s.arge .omana a m(i(9) C?D% *ularul Do(l) <i(l)& "0

":

OOII *crisoare ,Craiova, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ *crise /u.-nul Calot, marele ban 'ralevs'i, aceasta a mea carte .-n la aim ii cistii i .reiubii dragi mai mari 4rai, /u.-nul Eucaci, bulgru i cral-biru, /udeul *ibiiului% Mult viia i sntate tremeu domnivoastr, ca la ai miei dragi 4rai% 5i du. aciia, de vei 3ntreba domnevoastr de ast .arte de locu de 3ncoace, s tii domnivoastr c e bine i .ace% 5i du. aciia, rog domnivoastr c amu aicea nite ca2aci tremi de vod de .2escu margeniAleB, ci le trebuieti de bgat aicea, ci tremitimu un berbiru alu loru i o slug a mea s cum.ere ce le va trebui, di toate s cum.ere ce le va trebui, ci m rog domnivoastr s le 4ii a/utoru .-n vor cum.ra i nite sulie ce vor s cum.ere% Ci m rog domnivoastr s le trimitii .-n la Turnu% Aa m rog domnivoastr, s v 4ii aminte de ei, c 4oarte-mi trebuiescu% Aa m rog domnivoastr% I Bi v-sili(t)" am(n)& Ea ai miei dragi i cistii 4rai mai mari, /u.-nul bulgru i cralbiru, /udeul *ibiiului o(t) gra(d)u& OOIII 6ovad ,*ibiu, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ !u, banu Calot, dau 3n tire c ieu "77 de sabii de cetate *ebiAuBlu>i@ 3n sama lAuBI vod% * .lteasc >G@ >d@a/de cetABei, s de >G@ sbieru >G@ i bani >G@% 5i sabi>il@le le duce Mate i2bae la *AtBrehaie drbaAnBiloru% OOHI, Pnsemnare ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ Ce-au trimes atr Andreiu la .ratul turcescu .ntru .acea% OOH *crisoare ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@

":

"$

6e la /u.an Ireda .ostelnicul% *cris-am de la 6umne2u bucurie la ai miei cistii i .reaiubi i dulci i drag .rini mai mari, /u.-nul Eucaci, marele bulgr, i la /udeul cel mare al cetiei *ibiiului, mult viia i sntate treme domniia-voastr% 6u. aceea, de ve 3ntreba domniia-voastr de sntatea domnu-nostru, )iculei vod, cu mila lu 6umne2u, domniia-lui este sntos i vessel i noi 3nc suntem snto i veseli i s de 6umne2u s 4i i dumnevoastr snto i veseli% 6e alta, de ve 3ntreba domniia-voastr i de vro veste den are noastr, domniia-voastr s ti c de ctr turci avem .ace i din toate .rile% 6e alta, dau tire domnivoastr .intru r3ndul unui 4ecior al mieu ce l-au ucis aicea 3n Tlmaci% M rog domniia-voastr s cuta cum va 4i cu dere.tulJ de va 4i 4cut vro rotate 3nc s 4ie 3nc s 4ie .erit cu /udecat, iar, de nu au avut nece o vin, iar m rog domniia-voastr s cuta cum va 4i cu dere.tul, c eu voi s caut, nu voi s las aa% 5i iat acestu om al mieu ce am tremes la domniia-voastr, el este 4rate acelui 4ecior% 6ece s cuta domniia-voastr cum va 4i cu dere.tul% 6e alt, m rog domniia-voastr .intru celea sabiAiB, s cuta domniia-voastr sau s-m de sabiAiBle, sau s l 2ice domniia-voastr s-m .ltasc sabiAiBle, c eu nu .oci rbda 4r sabiAiB% 5i a 4i venit i eu .ri la dumniia-voastr, iar eu n-am .utut, c vod 4oarte m-au .ri.it tare i 3nc mi-am lsat smna .re urm i cu .ovodnici% Ce m rog domniia-voastr s-m is.rvi de tot de ce v rog% Aceea dau tire domnivoastr i 6umne2u v veseleasc, amin% E-ai miei cisti i .reaiubi i dulci i mai mari .rini, /u.-nul Eucaci, marele bulgr i la /udeul cel mare al cetiei al *ibiiului% OOHI, Pnsemnare ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ Aceastea-s de treab .ntru drbaniAiB ce-au omor-t la satul cel arsu% OOHII, Pnsemnare ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ 6e la Heri Mihai% "$

"K

OOHIII, Inventar ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ >%%%@che ce-aR scris Eeca agaJ sate unguretS% >%%%@mani i Gherla i Fiuiu2e s >G@.e% >%%%@ora aR inut Mordni It4>an@% >%%%@r a lu mueriS lu A.a4i M>G@ >%%%@ aR inut *ent Marton% *entivanu aR inut 9ibri Ga.ar% *mbtelche aR inut Ce4i It4an% 6omoco4alva aR inut Albora >G@% Magr Ea. i 6elma i 6ebrein aR inut elin Ghiurghiu% Rteg i Gancea i Eo4a i Ioian>a@ aR inut cai It4an% >G@ntelche i Cherle aR inut *bo la, c.itanul de 3n Lstu% *entu Iacom i Ida aR inut Corne Ga.ar% Chiri aR inut Ctunai Mihaiu, ce ia 3n hotarul cetiS% Nn4alov i aton i Ceaba aR inut Meenti enedic% Ghiurghiu i )egher4alova aR inut ocai It4an% >G@mneti% >G@ inut banul Mihalcea% >G@ >inu@t *bo Gherghe% >G@ >@nut Ceachi It4an% >G@iurdi oldu/ariR% >G@4alva >G@ muiarea lu R2van% AlsciR a>G@ri Ietr% FeliusciR >G@ Macrai It4a>n@% Lol.otaca aR inut Lernin Miclu% Iur2me2eR i Tca4ova i Che.a4alov aR inut 6omoni Ial% olcu aR inut )emeu Ianu% Rohi i 6esno.ataca aR inut Fiu2i Freani% Tochiu aR inut )oghi Ga.ar% Caco i Fiuliur aR inut oca>i@ It4an% OOIO *ocoteal de venituri i cheltuieli ,Transilvania, >noiembrie "0## < se.tembrie ":77@ * se tie venitul ce-au venit 3m m-na lu 6umitrachi vistiarJ "K

"#

*ibiiul talere "0 777 raovul talere "1 777 *eghivar talere 0 777 Mediia talere 0 777 Aniud talere " 777 'rla talere " 777 *acsebe talere " 777 Clu/, Ra Giurgiu talere : 777 =(t) Ghiula4, Ra Giurgiu talere 1 777 =(t) /u.ania Cr-tov talere " 777 =(t) /u.ania Coco It4an talere " 777 =(t) Turi Ian talere 077 =(t) Turda talere " 777 istri>@a talere 0 777 *toica vistiar talere 11 777 Isar o(t) raov talere >=@;;>;@, bani >17@ *ava arma talere 0 #77 6e/ talere K77 Arar Freani talere " 077 =(t) voievod, *toica vistiar talere $77 =(t) voievod, Mihaiu cmra talere #7:, bani K7 Hel-.ostelnic, de .re baie talere " 777 raov ra(di) vama talere 1 777 6e .re ;7 de suli cu 4iiar talere "; 8i(n) v%(s) 'u(p) talere #0 :0; * se tie la4e ce am dat den vistierieJ >G@ >lu@n Ca2acii toJ ranetschi, Haleavschi, 'tcesalschi, Rsto.cea, 'o(n) 1#"$J la4 talere "= 0K0M mas talere " 1;0% CaTaci .edestri "K Mi ceUau 4ost r>mas *toica vistiar li.AsB la ca2aci ce-au venit cu el, talere "==% >G@ >l@un Nngri Macou Gherghel c.itan, 'o(n) #":, la4 talere = $K7M mas lor talere =0=, 4r Chi>@ >G@% >G@ Moldoveani M-r2ea i Anghelachi c.itani, i li.sa Eu.ului hotnog, 'o(n) " =01, la4 talere "= K$7M mas lor talere 0=1% >G@ *-rbii Ietco i )ecula c.itani, 'o(n) " :07, la4 talere ": 077M mas lor talere 0"7, 4r Miha>iu@% >G@ lun> ealii s-rbi Marco hotnog, 'o(n) =7, la4 talere =77, mas talere ;7% 1 luni 6rbanii 9ivco Ro, Mirda Ian, )edelco, Radul c.itani, dorobani = 777, la4 talere 10 #=K% "#

17

" lun 6rbanii 9ivco )egrul, Miclu c.itani i 6umitru hotnog, drbani 1 7"7, la4 talere : 0;0% " lun Tunarii lu voievod i ail u craiu i drbani de la .oart, la4a lor talere 0#1% 6rbani ungri ce se-au dus cu Turi 4reani, drbani 177, la4 talere $1"% Gibri Ga.ar i Ivan rancovic, 'o(n) "17, la4 talere :00M mas lor cu trm C?D talere ";1% Com>i@ei, stegari, sichirea o(t) tun, satargii, Marco vr>aci@, croitorul >G@, sichirea o(t) leagne, la4a lor talere 1 "=$% Ea4e mrunte, la4a lor 4ac talere 1 7"#% 8i(n) la4e v%(s) 'u(p), talere #1 $##% 5i cheltuiala mrunt .re treaba lu voievod, talere 1 K;=% 8i(n) v%(s) 'u(p)J la4e i cheltuieli, talere #0 :;;% =(st) u vistiar as.ri 1 7=7% OOO 8a.is de danie ,9% Mehedini sau ,/% Gor/, "0 decembrie "0## V% ime oca I sna o stgo d9a& *cris-am noi, ne.oAiB .o.ei lu *tan i ai stolnicuAluBi *rbului de Cerne, anume *tnil, i )icola i Radul i eu, .reuteasa i stolniceasa, ceasta a noastr scri.tur cum s s tie ce-au 4gduit .riniAiB notri ce-s mai sus scri .o.a i stolnicul *-rbulM la moartea lor s de svintei mnstiri Tismenei ocine, anumeJ istria, c-t va 4i .artea lor, toat, i Arghevia /umtate i T-ntava toat cu tot hotarul% Ai/dere i noi lsm i dm du. moartea lor crile acestor ocine ce-s mai sus 2ise la sv-nta mnstire cum au ei lsat cu al lor cuv-nt% 5i 3nc s nu va 4i credina noauo, mrturie este )icola armaul i Farca aga i Ion comisul i Ghinea >.@-rclabul i arbul cliucerul i *tnil >G@ i tot sborul% * ste crile acestor ocine la sv-nta mnstire cumu le-au dat acei .rini ai notri .-n au 4ost vii, s 4ie moii ohabnice svintei mAnBstiri% /i(s) a(#) Matvi" m(s)ca de(') "0 dni" v% l-(t) $"7K% Mara C?D 6raga C?D )icola Ion Farca 17

1"

OOOI *crisoare ,Transilvania, 1: ianuarie ":77 ane Mihalcio i tu, vistiiar *toico, dau-v 3n tire .entru omul cistitului 3m.rat, ce-au trimes la noiM noi de toate bine .re r-nd am 3neles i ce .orunc ne-au trimes noi 3nc am socotit cu credincioii notri ce sunt .re l-ng noi i oameniAiB btr-ni ce sunt mai .rice.ui aicea, de tiu de toate r-ndurile, ce cum iaste .rentr-alte r3 i cum au 4ost tocmeala mai deinte vreameM ce noi, cum au 4ost .orunca 3m.ratului i cum au 4ost scris 3n crile mriii lui la noi, ce ne va 4i .ohta noi s dm 3n tire 3m.riii lui de toateM ce, 3ntr-aceaea noi, de ce ne-au 4ost .ohta am scris tot 3ntr-aceast carte ce am trimes la domneavoastr% 5i am scos i .orunca 3m.ratului i 4gduiala ce ne-au 4ost trimese la noi de o am tremes i aceaea la domneavoastrM ce vei vedea .orunca 3m.ratului i 4gduiala cum ne-au scris i vei vedea .ohta noastr ce-am .ohtit de la cistitul 3m.ratM ce, de vei 4i 4cut voi vreo tocmeal cu 3m.ratul, mai nainte .-n va veni aceast .orunc aciia la voi, iar voi s cuta .re aceast .oht ce-am .ohtit noi% * va 4i bine cu tocmeala ce-ai 4cut 3ntru chi., voi s lsa s 4ie cum ai tocmit, iar, s v va .rea c iaste mai bun ceast tocmeal ce-am trimes acum i .oht ce-am .ohtit, iar voi s meargei s grii 3m.ratului s 4ace tocmeal .re aceast .oht i tocmeal ce-am trimes acum la voiM c, s va 2ice el, 3m.ratul, ctr voi c a tocmit voi i ai 4cut tocmeal, iar voi avei cuv-nt a-i darea rs.unsu de ve 2iceJ VAdevr, 4cut-am tocmeal, ce domneata ai trimes credinciosAulB mriii tale de credin i cu aceast .orunc i 4gduial a 3m.riii taleM iar domnealui au socotit .re .orunca mriii tale i ne-au scris s grim mriii tale ce e .ohta domniii luiW% Ce tocmii .re aceast .orunc i .oht ce .ohtim noi, s nu vei 4i tocmit voi alt tocmeal mai bun, i nevoii de .ri.i cum mai cur-nd, c iaste vreamea a.roa.e acum, cum vedei i domneavoastr i cum tii, i r-ndul cum iaste 3ncoaceM i, 3n vreamea ce vei tocmi .re aceast tocmeal, voi cum mai cur-nd, de olac, s-m trimeatei om cu carte de olac, s-m da 3n tire domniii meale% 5i am dat 3nvtur i lu Ianda2i logo4tJ ce v va s.une i den gur, aceaea v dau 3n tire% I B% vi ve(s)li(t)" ami(n)& /i(s) ge(n) 1K d(n), ":77% Io Mihail vod% /oitenimi pravitelie g(sd)va mi upa(n) Mihalcea ban i upa(n) *toica ve(l) vi(s)ti6a(r)& 1"

11

Cu aceasta vtur am m-nat Ianda2i cu Caro Maglo, s .ohteasc de la .ratul% OOOII Act di.lomatic ,Transilvania, >ianuarie ":77@ " Pnt-iu, c-ndu am venit Itru Armeanul la 3m.ratul, el au cerut "7 rs.undere lu Mihaiu voevo(da) i au 2is 3m.ratulJ ce va .ohti Mihaiu voievod, tot s 4ie .re voie domnisale% 1 Ce-au cerut Mihaiu voievod de la 3m.ratul? Cerut-au 1 777 de .edestri, 1 777 de clra, i suntuM ce, cum veri 2ice, sta-vor au mearge-vor% ; Rs.unsuJ 3m.ratul au str-nsu sobor toi domnii, vldicii, .iscu.ii i arhiiduchiAiB i toi ai 3m.ratului, .ntru credina i .ntru bine ce au 4cut Mihaiu voievod 3m.ratului i i-eu slu/it, ca s-l a/ute 3m.ratu, iar 3m.ratul s-i dea ce va .ohti Mihaiu vod% = Rs.unsuJ ce va .ohti Mihail voevo(da) de la 3m.ratul, s-i dea, care cet i va .lcea, 3ns mai multu s-i dau .ntru at-ta bine ce mi-eu 4cut Mihail voevo(da)& 0 Rs.unsuJ au 2is 3m.ratul i tot soborul i svatul, .ntru vite/ie ce au 4cut Mihail voevo(da) i destoinic am 2is s 4ie Mihaiu voievod craiu i 4iiu su iar craiu% : Rs.unsuJ 8is-au 3m.ratul s 3nsoare .re Itraco-vod i s-i dea din ruda 3m.ratului, care-i va 4i voie, i s-l 4ac 4ecior al 3m.ratului i s 4ie al 3m.ratului% $ Pns, de va 4i voie lui Mihail voievod s trimeatem oameni la margine, s .2easc, ca s au2 alali 3m.rai i domni c ara este a noastr, iar Mihail voevo(da) este is.ravnic .reste toate, c s 3neleag i alali 3m.rai cum este Mihail voievod is.ravnic, s nu mai 4ie ceart i stricciune% K Rs.unsuJ eu, 3m.ratul, la domneta Mihaiu voievod rogu-te, 3n cestu r-ndu s nu mergi la Moldova, c am 3neles c au dat canelerul din lei voie lu 9igmon s str-ng oaste% )u e vreame acum s ne batem cu Moldova, c turcii stau 3n s.inare noastr, iar, s ne vom bate cu Moldova, noi s lsm turciiM iar noi am 3neles de un boierin po i(m) *ari i are un 4ecior, ei 3mbl iscoad 3n ara leasc, de s.un la noi tot ce 4ac ei% # Rs.unsuJ eu, 3m.ratul, 2ic, de veri vrea Mihaiu voievod s 4ac .re 4iiu-tu craiu 3n Ardeal, eu 3m.ratul s trime omul mieu 11

1;

credincios s 4ie 3m.reun cu 4iiul domnetale, i domneta iar veri lsa omul domnetale credincios, iar domneta s 4ii is.ravnic .reste toate otiliM iar, ce veri .ohti, tot va 4i .re voie domnetale, i-i voiu da 3nc mai multu dec-t veri .ohti% "7 Rs.unsuJ 3m.ratul au trimes la Frana, la *.anea, la .a.a i la to mai marii de brbie i de vite/ie, ce eti al doile Alexandru, ca s te a/ute cu bani i cu alte multe cinste, 3n4rumuseateM ce vor trimete ei a/utoriu bani, iar eu 3nc de ; ori mai multu% "" Rs.unsuJ .ntru vr/ma ce-au 4ostu mai denainte vremi, s aib mult dosad% "1 Rs.unsuJ multu rogu-te, carei au 4ostu acie mai nainte vreame de-au gonit criasa, de-i suntu drag, s .rin2i .re Iambru 6iiacM ce s nu-l la nicecum, ce multu s-l .ede.seti% "; Rs.unsuJ alta rog .re domneta Mihail voievod .ntru acea ar, s-i dai i domneta, iar domneta ce veri .ohti de la mine, eu totu-i voiu da domnetale% "= rs.unsureJ 3nc iar rog .re domneta Mihail voievod .ntru acea ar, s nu se strice 3ntru viaa domnetale, i ceasta a 3m.riei meale, ce s 4ie am-ndouo una, 3n viaa domnetaleM c eu voiu s le las s 4ie .re voie domnetale, ca s cunoti cum este mai bine, s 4ie tot du. domneta% "0 Rs.unsuJ de ast 2ic 3m.rie mea s-m 4ii 4rate den cei = 4rai, drag i iubitM alta, .ntru dragostea noastr, ce veri vrea s trime la 3m.rie mea, nu trimeate .re streini, ce-mi scrie cu m-na domnetale de la inimM ce-i va 4i voie, eu i voiu 4ace% ": Rs.unsuJ cunoscut-am c este loc 3n &ara Rum-neasc de iaste aur i argintuM ce, s veri 2ice domneta, eu s trimeu oameni s cru2e C?D .ntru binele domnetale, c am oameni de acel lucru, de tiu venele i de diamante, i au lucrat i 3n ara ungureasc, c .ntru acestu aur i argintu tiu carei lucrea2 i 2ic c este i 4ierM ce, s va 4i voie domnetale s-i trime, i veri vedea i alte lucrure ce vor 4ace% "$ !u, 3m.ratul, rog .re domneta s nu la 3ntr-acel loc muli credincioi, numai s la ;J greci i 4r-nci i lotreniM numai s goneti calvini i areian i s iei beseareca, s o dai unde veri vrea domnetaM alta, te rog s trimei oameni la Clu/varJ 3n toate casele s 4ie c-te 1<; oameni, c suntu ri% "K !u, 3m.ratul .reste to 3m.raii, 2ic i tot sobor s /udeci domnetaJ ce veri 4ace, s 4ie 4cut i, cum veri 2ice, s 4ie 2is, cum s 4ie mai bine, i, ce veri .ohti, tot va 4i .re voie domnetale%

1;

1=

"# >um mi-eu venit solii din ara Moscului de la 3m.ratul, cum s-mi dea "7 777 talere de sute, s m bat cu turcii, i s- dea soru-sa du. 4rate-mieu Maximiliian iar eu ttarul s-i 4ac s nu mai vie 3ntru a/utoriul turcilor% 17 C mi-eu trimes *.anea soli i .a.a, i m roag s nu 4ac .ace cu turcii, numai la var toi s 4im gata% 1" 6esu.ra tuturora, c 2icem mai bine cestu loc s rm-ie la 4iiul domnetale, .ntru cinstea domnetaleM iar domneta, ce veri 2ice, nu vom iei din cuv-ntul domnetaleM aceastea suntu 3n m-na domnetale, de le biruietiM ce socoteate cu 3nele.ciunea domnetale s nu se bucure vr/maii domnetale, multu eti 3nele.tuM ce s ne trime rs.unsu .re aceste cuvente la 3m.rie mea% Io Mihail vod% Carolo Magno m% .% Ce-au dus Cal Mango% OOOIII Act di.lomatic CciornD ,Transilvania, >ianuarie ":77@ Pm.ratul mriia lui i ara ungureasc s caute bine aceasta c Mihaiu voievod domniia lui n-au g-ndit cu aceasta c ar 4i el 3n gura turcilor i 3n loc de .eire 3n &ara Rum-neasc, ce, toat 4rica ls-ndu 3nna.oi, is.itit-au strite mareM n-au g-ndit de .aguba r-i lui 3ntr-at-ia ani i de chelciugul lui, ce 3n toate stritile au is.itit 3m bsul turcilor% Ardealul 3nc, ce sunt $= de ani de c-ndu au 4ost le.dat de su.t curuna r-i ungureti i au 4ost 3nchinat turcilor, iar Mihail voievod, cu tocmeala lui i cu .eire a muli voinici, au luat Ardealul i l-au 3nchinat cistitului 3m.rat, i de acumu 3nnainte se 4gduiate domnealui, .-n va 4i viu, cu mare credin va slu/i 3m.ratului i r-i ungureti i a toat cretintateaM ce se roag 3m.ratului i r-i ungureti s-i socoteasc .entru aceast slu/b i nevoin ce se-au nevoit, s-i lase &ara Rum-neasc i ara Ardealului, s-i 4ie de moie lui, i cinei se va inea den 4eciorii lui, s le 4ie moie% 1% AltJ .ohtesc de la 3m.ratul i de la ara ungureasc, cum ce hotar au 4cut .rintele mriii lui, Maximiliian 3m.rat, cu al doilea Ian craiu 3ntre Ardeal i 3ntre era ungureasc, acela hotar s 4ie i acumM den care hotar den ceast vreame de rmiri au tras la 3m.riia luiJ una, 'radea cu inutul iharului, i Lustul cu inutul Maramurului 1=

10

i inuturile Crasnei i ale *oAlBnocului i ale *randului i )ag- aia cu aia de *us i toate inuturile lor, carele au 4ost date de Maximilean 3m.rat su.t Ardeal, mriia lui 3m.ratul s le lase s 4ie iar su.tu Ardeal, cum au 4ost mai dent-iu% ;% Cum au avut domnii ce au 4ost 3nnaintea noastr voie de-au datu, au de su.t ceti sate, au sm-n rumt, i acum s 4ie aceaea s .oci da i eu olate, cu acea .uteare cum au avut ali domni% =% Toate legile Ardealului, cum au 4ost 3n 2ilele altor domni, de se-au cutat 3n Ardeal /udecata, ce vom /udeca noi s 4ie /udecat, i s nu mai aib voie a cutarea leage 3ntr-alt ar% 0% 6e r-ndul otilor, mriia 3m.ratului cu ara- i 3m.reun cu ara ungureasc bine s ia amente i s gri/asc cu Ardealul i &ara Rum-neasc 3n ce loc suntM tot norocul cretintii iaste aruncat .re aceaste 1 r3, c, 6umne2eu s 4ereasc, de-ar a.uca turcul 3n ceaste 1 r3, ar 4i .eirea a toat cretintatea, cum s ne 4ereasc 6umne2eu de acea nevoie% Mriia lui cu ara 3m.reun acea gri/ s aib, .re ceaste 1 r3 carele sunt btile a toat cretintatea% 6ere. aceaea, s aib mriia lui gri/ de la4a otilor i de a/utor, voinici unguri s vie c-ndu vor trebui% Iar banii de la4 s vie la noi 3n luna lu mari, "1 2ile, c-t va socoti mriia lui s a/ung otilor, s nu cumva s aib smenteal cretintatea i ceaste 1 r3% :% Iohtim aceasta, c-te cet i inuturi vom dob-ndi de la turci, acealea s le lase noauo, s 4ie cu ceaste 1 r3% $% 6umne2eu s 4ereasc , de-ar dob-ndi turcii aceaste 1 r3, ara Ardealului i &ara Rum-neasc, eu ai .ohti de la 3m.ratul i de la ar, cum 3n ara ungureasc s-m dea olate, c-t s aib venit 3ntru an o sut de mie de talere, i .entru aceasta s aib carte cu .eceatea mriii luiM du. moartea mea s rm-ie rodului mieu% K% * 4ereasc 6umne2eu, deac-a cdea 3n robie, 3m.ratul i cu to domnii cretini s aib a umbla i s m scum.ere den robieM .entru aceasta 3nc .ohtesc carte de la 3m.ratul i de la domnii cretini% #% Cum au dat 3m.ratul lu atr 9igmon tetelu de domnie, aa m rog mriii lui s aib i eu ca acela% AltaJ .ohtim .ntru inuturile ce-au 4ost mai dennainte vreame de moie i de inutul hotarlor cestor 1 r3, de ara Ardealului i de &ara Rum-neasc, i le-au 4ost luat turcii, de sunt su.t m-na lor, c-ndu va da 6umne2eu cu a/utorul lu 6umne2eu i cu norocul cistitului 3m.rat, s le dob-ndim de la m-na .g-nilor, ele s 4ie iar la moie, i s se ie de hotarle acestor 1 r3, cum au 4ost de veacM iar, de-aciia 3nnainte, cu

10

1:

a/utorul lu 6umne2eu, ce vom dob-ndi de la .g-ni, 3m.ratul va 4ace cum va 4i voia 3m.riii lui, i .ohtim carte i .entru aceasta% Iohta ce-am trimes .re Ianda2i la .ratul% OOOIH Act di.lomatic Ctext 4inalD ,Transilvania, >ianuarie ":77@ Pm.ratul mriia lui i ara ungureasc s caute bine aceasta c Mihail voievod domniia lui n-au g-ndit cu aceasta c ar 4i el 3n gura turcilor i 3n loc de .eire 3n &ara Rum-neasc, ce, toat 4rica ls-ndu 3nna.oi, is.itit-au strite mareM n-au g-ndit de .aguba r-i 3ntr-at-ia ani i de chelciugul lui, ce 3n toate stritile au is.itit 3m bsul turcilorM Ardealul 3nc ce sunt $= de ani de c-ndu au 4ost le.dat de su.t curuna r-i ungureti i au 4ost 3nchinat turcilor, iar Mihail voievod, cu tocmeala lui i cu .eire a muli voinici, au luat Ardealul i l-au 3nchinat cistitului 3m.rat, i de acum 3nnainte se 4gduiate domnealui, .-n va 4i viu, cu mare credin va slu/i 3m.ratului i r-i ungureti i a toat cretintateaM ce se roag 3m.ratului i r-i ungureti s-i socoteasc .entru aceast slu/b i nevoin ce se-au nevoit, s-i lase &ara Rum-neasc i ara Ardealului, s-i 4ie de moie lui, i cine se va inea den 4eciorii lui, s le 4ie moie% 1% Alta, .ohtesc de la 3m.ratul i de la ara ungureasc, cum ce hotar au 4cut .rintele mriii lui Maximilean 3m.ratu, cu al doilea Ian craiu 3ntre Ardeasl i 3ntre ara ungureasc, acela hotar s 4ie i acumM den care hotar den ceast vreame de r2miri au tras la 3m.riia luiJ una, 'radea cu inutul iharului, i Lustul cu inutul Maramurului, i inutul Crasnei i ale *oAlBnocului i ale *randului, i )ag- aia cu aia de *us, i toate inuturile lor, carele au 4ost date de Maximilean 3m.rat su.t Ardeal, cum au 4ost mai dent-iu% ;% Alta, iar .ohtescu, cum au avut domnii ce-au 4ost 3nnaintea noastr voie de-au dat i au miluit cu sate i cu olate, au de su.t ceti sate, au sm-n rumt, i acum s 4ie aceaea s .oci da i eu sate i olate cui voiu vrea, cu acea .uteare cum au avut ali domni% =% Alta, toate legile Ardealului, cum au 4ost 3n 2ilele altor domni, de se-au cutat 3n Ardeal /udecata, ce vom /udeca noi s 4ie /udecat i s nu mai aib voie a cutarea leage 3ntr-alt ar%

1:

1$

0% Alta, de r-ndul otilor, mriia 3m.ratului i cu svatul 3m.ratului i cu cei $ heregi i cu alali domni cretineti i 3m.reun cu ara mriei lui bine s ia amente i s gri/asc, c Ardealul i &ara Rum-neasc 3n ce loc suntuM tot norocul cretintii iaste aruncat .re aceaste 1 r3, carele suntu batele ce se cheam stre/ile i a.rtur a toat cretintateaM c, 6umne2eu s 4ereasc, de-ar a.uca turcul aceaste 1 r3, ar 4i .eire a toat cretintatea, cum 6umne2eu s 4ereasc de aceaea% 6ere. aceaea, s aib gri/ mriia lui de la4a otilorM alta, i de a/utoriu, c-nd vor tribui la vreame de treab, iar mriia lui s gri/asc s trimea voinici ce vor tribui% Iar, alta, .entru banii de la4, s vie la noi 3n luna lu maru, "1 2ile, c-tu va socoti mriia lui s a/ung otilor, s nu cumva s aib smenteal cretintatea i ceaste 1 r3% C, 6umne2eu 4ereasc, aceaea s nu 4ie, de-ar dob-ndi turcii ceaste 1 r3, ara Ardealului i &ara Rum-neasc, eu au .ohti de la 3m.ratul i de la tot svatul i de la cei a.te heregi i de la toat ara cum s-m dea 3n ara ungureasc olate, c-t s aibu venit 3ntru anu o sut de mie de talere, i .entru aceasta .oht s aibu caArBte cu .eceatea mriii lui, cum du. moartea mea s rm-ie rodului mieu% :% Alta, iar, 6umne2eu s 4ereasc deac-a cdea eu 3n robie, cum aceaea 6umne2eu s nu dea, iar cistitul 3m.rat i cu tot svatul i cu toat ara mriii lui i cu to domnii cretineti s aib a 3mbla i a gri/i .entru nevoia mea, toi s m scum.ere den robieM i .entru aceasta 3nc .ohtescu s aibu carte de la 3m.riia lui i de la to domnii cretineti% $% Alta, cum au dat 3m.ratul lu atr 9igmon titelu de domnie, aa m rog mriii lui s aib i au aa% K% Alta, .ohtim .entru inuturile ce-au 4ost mai dennainte vreame de moiie i de inutul hotarlor castor 1 r3, de ara Ardealului i de &ara Rum-neasc, i le-au 4ost luat turcii, sunt su.t m-na lor, c-ndu va da 6umne2eu, cu a/utoriul sveniii lui i cu norocul cistitului 3m.rat, s le dob-ndim de la m-na .g-nilor, ele s 4ie iar la moie i s se ie de hotarle acestor 1 r3, cum au 4ost de veacJ iar, de aciia 3nnainte, cu a/utorul lu 6umne2eu, ce vom dob-ndi de la .g-ni, 3m.ratul va 4ace cum va 4i voia 3m.rABiii lui, i .ohtim carte i .entru aceaea de la 3m.riia lui% Io Mihail vod% OOOH, Chitan ,Transilvania, 1= 4ebruarie >":77@ 1$

1K

*cri eu, /u.an rcan, marAeB vistiar, al meu rva s se tie cum au dat bistriceanii lu Calmadi c.itanul a.te2eci i sase de buci caragiuM ci s o.reaAsBc de ici nainte den bir, iar rvaul meu s le 4ie 3n seam% Pntr-alAtB chi. s nu 4ieQ /i(s) ?e(v) 1= dni& OOOHI Act di.lomatic ,Transilvania, >;7 martie < a.rilie ":77@ Rs.unsul a domnului nostrum, milostivul mriia 3m.ratului, dat solilor domnului lu Mihail, voievod al &r-i Rum-neti, care au grit cu cuv-ntul lor% Pneles-au aceasta domAnulB nostrum, 3m.ratul, lu Mihail voievod credina i s/u/ba cum au luat Ardealul, care lucru, cum au dat mriii lui 3nnainte, cum cu ce dragoste de la inim, dent-iu .re cistea lu 6umne2eu, du. aceaea s.re binele a toat cretintatea, ce-au 4cut, 3nnaintea mriei luAiB, 3nc iaste 4oarte ludat .entru slu/b cu credin ce-au 4cutM de-acum 3nnainte 3nc creade mriia lui aceaea credin i dragoste, mai nainte .re cistea lu 6umne2eu, .re acea ar i .re nlimea numelui mriei lui% Mai nainte d har lu 6umne2eu .rentru strince ce au dat domniiilui, care iaste la mriia lui 4oarte iubit i rodul domniii-lui, dere.t care bine a domnilui cinste i laud-i va arta ctr domnealui i ctr rodul domniii-lui% Ce se-au t-m.lat 3ntre domnealui i 3ntre grdinariul, du. aceaea, deac-au luat Ardealul la m-na lui, acealea se au o.rvit deodat cu moartea grdinariului% 6e r-ndul lu atea GiurgiuJ mai nainte, c-nd ar 4i domnealui, Mihail voievod, de-a o.rvirea de loutura Ardealului cu mriia sa 3m.ratul, 4ost-au lsat lui cu ce va .utea da a/utoriu domniii luiM du. aceaea, av-ndu el .a2 des.re turci i .a.a de Roma solul lui, 5everu .isco., 3mbltor 3ntre grdinariul de-a o.rvirea, mriia lui, 3m.ratul, nu se-au 3ngro2it de aceasta, .entru lucrul adeverit al grdinariului, s mearg .re aceasta, cunosc-ndu- vina lui, s ias den Ardeal 4r de s-nge vrsat 3n cretiniM atea Giurgiu a 4ace, a 3ncea.e nemic n-au cute2at .-n g-ndul i voia grdinariului n-ar 3neleage, iei-va den Ardeal au baM s ar iei de voie, nici ar trebui nici oaste, nici armeM iar 1K

1#

Mihail voievod, .-n a 3mbla grdinariul a svtui i a- tocmi, ls-ndu toat c-tiga i 4rica, au luat .utearea des.re el i iaste adeverit c, 4r tirea lu 6umne2eu nu .oate 4i aceasta, c l-au btut .entru necredina lui% Ientru c ce au rdicat atea Giurgiu oaste 3n hotarul Ardealului, cce au luat Mihail voievod Ardaelul cu numele 3m.ratului i au /urat ara mriii lui, v2-ndu aceaAsBta vreame de r2miri, s .oat sta de aleanul atrtilor i al vecinilor care au 4ost 3ntr-una cu eiM i au 4ost cerut domnealui, Mihaiu voievod, a/utoriu, au2indu veti den ara leasc i des.re Moldova, i, cce tiinAdB Ardealului i &r-i Rum-neti av-ndu crri largi des.re Moldova i des.re turci i des.re ttari, de-au vrut .ohti a/utoriu, n-au vrut s-l lase 3m .erire% Iar, s au 4cut vreo .agub siromanilor atea Giurgiu, care nu iaste 3n tirea 3m.ratului, oastea ne3neleg-ndu, mriia lui va a4la leacul acelui lucru i va cuta mriia lui urma celora ce-au 4cut acea .agub% 6e r-ndul la4ei otilorJ mcar c-au 3neles mriia lui c Mihaiu voievod totu venitul i .rada au luat la sine, care 4ace mult .re, dere.t 3ns nu numai aceaea care-ar 4i 3nna.oi rmas, i bani, i arme de a/utoru va da mriia lui .entru slu/ba domniii-lui cea credincioas i-i va ti mare harM ce de acum 3nnainte 3nc cu tot a/utorul va 4i, i au .oruncit mriia lui .re solii mriii lui i va gri domnealui cu d-nii i va o.rvi% 6es.re r-ndul .ohtei domniii-lui, ce-au .ohtit de r-ndul Ardealului, mriia lui au lsat .re soli, carei sunt trime, i va tremeate i de acum cu domnealui de acela lucru i de alte lucrure vietoare i de a/utoriuM aa vor gri i vor is.rvi cum va 4i .re voia i .re .ohta domniii-lui% 6es.re ceaea care-au 4ost chemat .re atr 9igmon 3n ar i, lui i grdinariului cu svatu i au a/utoriu 3n aleanul 3m.ratului, des.re aceea mriia lui c-tig va avea lorM neamiii, care sunt 4ugii den r2boiu, de-s 4ugii, aceia s se iarteM neamiii den Ardeal, cine au bucate i olate 3n ara ungureasc, i iar neamiii den ara ungureasc, cine au 3n Ardeal bucate i olate, aceia s aib slobo2ie a-i inea olatele i bucateleM des.re cri de ocin a lu 9igmon, date de el de a s.argerea, de acealea domniia-lui cu solii mriii lui i care sunt oameni dennainte den Ardeal, dem.reun s caute i s /udece% 5i, de aciia 3ncolo, c-ndu ar 4i vreo .ace cu turcii, nici Ardealul, nici &ara Rum-neasc nu le va lsa a4ar, c i mriia lui i ara are c-tig .re aceale douo r3% Pn vreamea de acum, c-ndu de .ace nu .oate 4i, numai s ne ar arta un .rile/, iar acum s ne g-ndim i tare s ne gri/im de .re r-ndul 1#

;7

otilor ce va li.si, i .ohtele turcilor ceale 4icleane s le ur-m i mai mult, .re domnealui, Mihail voievod, 4r tirea 3m.ratului nici o .ace s n-aib a 4ace cu turcul% Iar s ar trimeate cineva 3m.ratul mriia lui la Ibreain .aa de r-ndul .acei el, de.reun o.rvind cu solii domniii-lui, .entru ce care lucru soliei i svatul domniii-lui s-l .oat aco.eri cum mai .re lesne, mriia lui au tremes oamenii si 3n solie 3n Ardeal i are a trimeate i de acum 3nnainte carei au a is.rvi cu Mihail voievod de .re tot lucrul% Ce .ohteate Mihail voievod de r-ndul a/utoriuluiJ clra i .edestra den neami i den unguri, .entru .a2a tru.ului domniii-lui, mriia lui va trimeateM de r-ndul tunarilor, nu va avea domnealui nici o smenteal, numai s s.uie c- vor trebui% 6e r-ndul ttar-hanului, s ar vrea a trimeate domnealui ca s nu oteasc 3ntr-aleanul mriei lui, trebuiate a se 3nelege cu 3m.ratul% 6e r-ndul celui .a ttrsc ce-au 4ost .rins 3n Lust .entru slobo2iia bucuro>s@ va 4ace .ohta domniii-lui, numai s nu 4ie 3nchinat 3nnaintea c.itanuluAiB i a vitea/ilor, s aib gri/ domnealui s ia .reul de>s@cum.rciunei la domnealui des.re el% Aceastea 3m.ratul mriia lui 3n vreamea de acum au rs.uns ctre solii domniii-luiM de aciia se 4gduiate cu toat mila s.re domniia-lui% Aceast carte au ieit 3m Iil2na, luna 4evruar, ; 2ile, 3ntr-o mie i ase sute de ani adusu-o-au *toica% OOOHII Chitan ,Clu/, 0 a.rilie >":77@ 9u.an rcan vistiiar, s se tie cum se-au .ltit clu/vreanii de da/de de bir de = talere, talere ::: de le-au o.rit .ntru unealte, ci au dat lu voievod% Iar rvaul nostru s le 4ie 3n seam la vistieriia domnunostru% /i(s) a(p) 0 dne& rcan vistiar OOOHIII Iorunc ,Transilvania, "; a.rilie >":77@

;7

;"

Io Mi9ail voeo(da) B i6u ml(s) ti6u gp(da)r( @emle 1rd-5ls7'i" pi;e(t) g(sd)va mi po()teno(m) pra5v7ite(l) g(sd)va mi upa(n) 6umitrAuB veli(') dvo(r)ni(') s cau de r-ndul >a@cestor oamini anume '.rea de Cordun i Nndria de Corcova c-au venit naintea domniii meale -AaBu s.us '.rea de Cordun cum au .us )ica vistiarul un bir 3n Cordun ca s le ia ocina i o au luat% 6ece s cau .re )ica vistiarul s-l /uri .re ivanghilie cum n-au .us el acel bir 3n Cordun, ce l-au 4ost .us crsttorii den seam% 6ece de va /ura cum nu l-au .us el acel bir, el si ie ocina, iar de nu va />ura@, s 4acei carte acestui o>m@ s- ie el a lui moie% Aceaea i griescu, 3ntr-alt chi. s nu 4ie% Amin% 2a(m) re() g(d)va mi& /i(s) a(p) "; dni& OOOIO 8a.is de danie lgrad, "= a.rilie ":77 !u, /u.ania *amira, ig(s)p(d) a Helica, 4eatele lu Ivan vornicul i 5te4an, 4eciorului lu Itru, ne.otul lu Ivan vornicul, scris-am aceasta a noast>r@ carte sventei dumne2eieti mnstire ce se cheam Golgota, unde iaste hramul svetoe pr-o.r- e5nie7 , ca s 4ie sventei mnstire .artea .r>i@ntelui nostru, lu Ivan vornicul, den satu den R2vad, t>oa@t i cu rum-nii c-i vor 4i, toat ocina, de c-m.u i den .dure i den deal cu vii i den ca. .-n-n ca., de .retuAtiBndinea, .ntru c acea .arte de ocin i cu rum-nii au 4ostu cum.rtoare .re as.ri gata d>e@ .rintele nostru, Ivan vornicul, 3nc mai dennainte vreame% Iar noi acum, du. moartea .rintelui nostru, Ivan vornicul, noi am datu -am miluit sv-nta dumne2eiasc mnstire, ce iaste mai sus scris, i am scris .re .>@rintele nostrum, Ivan vornicul, la .omeanic A3nB sv>-@nta mnstire la svetoe r%t%(v)ni(') i am scris i .re r.osatul 4rate nostrum Itru la .omeanic 3n sv-nta mnst>ire@ i au scris i .re noi la .omeanic la sv-nta mnstire% 5i am datu noi cu bunvoie a noastr i cu tirea a multi b>oi@ari ca s 4ie mnstirei ocin>@ >i@ >m@oie, iar .rentele nostru Ivan vornicul >@i noi toi s 4im .omenii 3n veci >3n@ >sv@-nta mnstire% Aa am datu noi >i@ >a@m miluit i de nimea m-ntuial s nu aib>@ niciodat, iar cine se va is.iti >a@ >st@rica .omeana .rintelui nostru, acela s 4ie blstemat de ;"K o(t)ci i aimentrea s nu 4ie .reste 2isa noastr% /i(s) 'ancea u elgrad, m(s)ca a5p7 "= dni" v(%) l-(t) $ "7K% 8a.is o(t) Golgota .re R2vad% ;"

;1

OE, Pnsemnare >.% 1; a.rilie ":77 < "K august ":7"@ 6e la solul 5.anei carele ade l-ng 3m.ratul nemescu% OEI *alvconduct ,Transilvania, "= mai >":77@ /i;e(t) /u.an Teodosie, mare logo4et, aceasta a me carte acestui nemi 'lasi Ianu den elgrad, ca s 4ie 3n .ace .ntru c l-au 4ost m-nat nemiii s mearg cu turcii solii, iar eu l-am iertat de ceast cale ca s se duc s-i aduc /u.-neasa- de la Eugo/ i nime s nu-l b-ntuiasc .reste carte mea% Ina'o da n-(st) po moa re()& /i(s) m(s)ca ma(i) "= dn(i)& OEII 8a.is de v-n2are ,Creaa < /% Il4ov, "= mai ":77 *cris-am eu *taico, i *troe acesta al no>s@tru 2a.is la m-na '.rei o(t) Creaa, s se tie c i-emu v-ndutu .arte noastr toat den sat den Tomani >c@u rum-nii, anume Nndreiu cu 4eciorAiB, anume C2an i *tan i 6ima i *tnic i ne.oAiB lui, anume )edelco i *toica i ali rum-ni ce se vor a4la .e ace .arte a noastr% 5i o amu v-ndutu noi de a noastr voie dere.tu ;1 777 as.ri% Mrturie Hdislav, vru-meu Tatul i Radul i .o.a ade i '.rica de Crea, d>e@ Mtsari Tecan i 6ragomiArB de *veti, *tan i muli megiei% 5i amu scris eu .o.a ade de Creaa% /i(s) mci ma6u "0 (d) te'(;tago leta" $"7K% OEIII, Pnsemnare >.% 1$ mai ":77 < "K august ":7"@ A lu C.turi .ntru /urm-ntul% OEIII, b Pnsemnare ;1

;;

,Media, >;7 mai ":77@ !u, banul Mihalcea, am scris% OEIH Act di.lomatic ,Moldova, >mai < iulie ":77@ Pnvtura domnului lu Mihaiu, voevo(da) Tr-i Rum-neti, ce-au dat solilor ce-au trimis la craiul leescu% Cu c-t .ntru luotoarea Moldovei avem .su de ctre leai, trebuiate s dm seama .ntru ce-am luat Moldova i aa trebuiate s de2legai lucrul% "% I-n am 4ost 3n &eara Rum-neasc, atunce 3nc Ieremiia voievod i cri i soli au trimisu .entru noi, s 3ntr-te turcii asu.ra noastr, i ne-au micurat numele nostru -au scornit acatare lucrare .re noi 3n toate laturile, ca s .erim% 1% 5-aceasta 3nc se-au 3nt-m.lat c-ndu am 4ost 3n &eara Rum-neascJ el au cerut de la 3m.ratul turcescu 4rini-su domniia mea i i-au 4ost g-ndul cum m va .iiarde% ;% Aceast lucrure 3nc ar 4i destul a ne 3nvr/biM ce, dere.tu aceaea, 3nAcB am ate.tat s se .uie /os, i am trimes soli i cri la elu s se .leace, s 4im cu 4rie, i ne-au dat rs.unsu bunu, iar, .re de alte laturi, el au trimes cri i soli de-au 3mblat de s rdice turcul i ttarul asu.ra noastr, i i-am a.ucat i crile la m-na noastr% =% Acum, de cur-ndu, au inut .re atr 9itmon l-ng el, 3n Moldova, i s-au s4tuit cum va 4ace s ne strice i s ne 3nvr/beasc u leahul i s se rdice cu turcul i cu ttarul .re noi s ne .iiar2 cu doamn-mea i cuconiAiB sau s ne scoat den ar i s ne ia eara% 0% Irinsu-i-am -alte cri cu care au 3nblat 4uri s .leace ardeleanii ctr elM 3n toat m-ndriia se-au is.ititu 3n aleanul nostru i .re noi, care-i suntem slugi credincioase a toat cretintei, ne-au bntuit 3n slu/ba noastr care cu crile lui vom adevra, c sunt la m-inile noastre% Aa v2-ndu noi .erirea noastr i cugetul lui cel ru, ce ne-am a.rat, i cu a/utoriul lu 6umne2eu ne-am is.rvit lucrul -am sttut de bsu .ntru st-mbtatea lui, i n-am rdicat sabiia s.re craiul leescu sau s.re eara lui, s ne chemm noi vr/maii lor% )ici de-acum 3nainte nu vom s greim lor nimica, ce vom sili 3n toat vreamea cum s slu/im mriei lui i er-i mriei lui cu credin i cu bl-n2ie% Rugmu-ne mriei lui i er-i mriei lui cum, s-ar 4i grit aimintrea cineva .ntru noi, s nu-l creade, ce aa s sti i s creade c iaste aa cum am scris mai sus% ;;

;=

Ce nu v .orni .re cuvintele altora carei 3mbl s 4ac vra/b i s4ad 3ntru toat cretintatea, i s nu 3mble mriia lui 3n aceasta cu eara, s rdice sabiia 3n aleanul nostru, 4iindu noi slugile cretineti i un s-nge cu cretiniiM i ei 3nc suntu cretini i s nu trag bsu .re noi% Iar, cum au 4ost trimes mriia lui solul, .re Tarnoschi Andreia, noi suntem gata a slu/i cu mare .ace mriei lui i er-i mriei lui, i acum 3nc nu ne le.dm de aceasta, numai ce vom s 3neleagem voia mriei lui mai dechis i mai luminat% Care lucru 3neleg-ndu c se va semna 3ntre mriia lui i 3ntre noi, .o4tim s ne dea mriia lui a tirea .re cestu om ce l-am trimes al nostru, cum acestu lucru 3ntre noi voiescu mriei lui cu s4atul 3m.reun a ne 3ntrirea cu /urmintele lor% Io Mihail vod% OEH Pnsemnare ,Transilvania, ># iunie < se.tembrie ":77@ !u, Marcu logo4t, s se tii cum au adus de la *eghioara de trei ori c-ble " 777 tocma% OEHI, Pnsemnare >iunie ? ":77 < "K august ":7"@ Intru Maco Giurgiu% OEHII Pnsemnare lgrad, >: iulie, ":77@ * se tie cum, c-ndu am cum.rat aceti rum-ni, c-i suntu 3n ceast carte scri, noi am dat .>r@e ei tot galbeni% 5i .re aceea vreme >a@u 4ostu uAmBblat galbenul c-te "=7% 5i au 4os>tu@ dat g>a@lbeni >de?@ toi #; C?D, 4ac >G@% OEHIII Act di.lomatic ,Alba Iulia, >"" < 1# iulie ":77@

;=

;0

Mihail voevo(da)" domnul r3i Ardealului i al Moldovi i al &r-i Rum-neti, ce .ohteate de la cistitul 3m.rat al Romei% "% Pngduit-au .re voia 3m.ratului cum s ie Ardealul cu nume de gobrnator, 3ntr-acest chi. cum s-l ie .-n 3n viiaa domniii-lui, iar du. moartea domniii-lui s 4ie .re 4eciori, 4ir .re 4irul luiM iar, 6umne2eu s nu dea, s se va sv-ri 4irul 4eciorilor domniii-lui, s 4ie ara 3m m-na cistitului 3m.rat al Romei% 1% Alta, .ohteateJ ara Moldovei s 4ie de moie, 4ir .re 4irul lui, i .re 4eciori i .re 4eate, ca i &ara Rum-neasc i aceaste douo r3, ara Modvei i ara Rum-neasc, s se va sv-ri sm-na domniii-lui, iar aceaste r3 s aib voie de cistitul 3m.rat s- .uie domnu cine le va .lcea lor den r-le lor i s ia steag de la cistitul 3m.rat i s slu/asc 3m.riii RomeiM i /udecata s le 4ie 3n ara lor, s-i /udece domnul cu svatul r3i lor, s nu ias a se /udecarea 3ntr-alt arM i clugrii i .o.ii i mnstirile den leagea lor i den obiceiul lor nimea s nu-i scoat% ;% Alta, .ohteate, 3n ara Ardealului, Gherghinul i Ghelul i Heciul i Fgraul, cu tot inutul i venitul lor, i, 3n ara ungureasc, Lustul i Chiuivarul, cu inutul i cu venitul, 3n cest chi. de moie i .re 4eate ca, de se va sv-ri sm-na 4eciorilor, s ca2 .re 4eate, ca s nu 4ie gonite den Ardeal% Ientru slu/ba domniii-lui, i, cine va drui 6umne2eu cu domniia 3n Ardeal, el s n-aib a luarea aceaste ceti, nici venitul lor dem m-na lor% =% Alta, .ohteateJ s .oat da i milui .re cine va vrea cu ocine i cu sate i, cui va da de moie, s-i 4ie moie, i, cine va iei vinovat, au neami, au boiar, au srac, to s se /udeceM cumu-l va a/unge leagea, aa s .iiar% 0% Alta, .ohteateJ ceale cinci varmeghii carele sunt iharul i *oAlBnocul de Mi/loc i Maramur, *randul, Crasna s se rum. aicea ctr Ardeal, cu cetile i cu inuturile, cum au 4ost mai dennainte vreame% :% Cum cetile de .re margini ce se vor slobo2i den m-na .g-nilor s.re domnealuiJ Timioara, Felnacul, Cenadul, echerecul, Ianciova, erinul, cu toate inuturile c-te sunt .-n 3n 6unre, s 4ie moie, 4ir .re 4ir, i .re 4eate% $% Cum, de va vrea mriia lui s tot oteasc, mriia lui s-m dea .re Ardeal bani, cum au dat lu atr 9igmon, i .re ara Moldovei, ca i .re &ara Rum-neasc% K% Alta, ce teteliu au 4ost dat lu atr 9igmon, acela s se dea i domniii-lui%

;0

;:

#% Alta, acumJ 3n ceaste trei luni ce sunt 3nnainte, avgust, se.tevrie, ohtovrie, 3n toat luna s dea c-te o sum de mie de talereM 4ac trei sute de mie de talere, i acum cur-nd s-i trimea% 5i domniii-lui i .are bine, cce au 2is cistitul 3m.rat s 4ac bi cu banii mriii luiM ce, cine va 4i lucrtor du. bi, de nu va .lcea i de nu va lucra bine, s aib domnealui voie s .uie altul, carele va 4ace dob-nd r-i% "7% Alta, c-nd va trimeate domnealui la c.itanul den Caa .entru .sul r-lor, el s saie cu toat .utearea, s nu atea.te .-n va veni .orunc de la cistitul 3m.rat% ""% Alta, de r-ndul solului, cine va veni den svatul 3m.ratului, s 4ie aicea .-n va 4i vreame de ote, ca s .oarte gri/ de trebuina otilor i de hotar ce se vor 4ace des.re .g-niM i /udecata r-i s 4ie aicea i s se rum. aicea, s nu ias den ar a4ar, iar omul 3m.ratului s n-aib a /udecarea neci a darea, nici a luarea, numai domnul s aib a /udecarea i a darea, cu svatul r-i% "1% Alta, de solul nostru, cine va edea l-ng cistitul 3m.rat s aib mertic i cheltial i cinste mare de ctre cistitul 3m.rat i de ctre tot svatul% Io Mihail vod% 6uhtor Iei cu ce-au venit% OEIO Pnsemnri ,Clu/, >.% $ august < se.tembrie ":77@ Euat-amu eu Teodosie logo4t o(t) Clu/u talere " 777 de cestu bir de : talere% 6at-au la Tudosie logo4t, #a bir #a se;e(st) talere, talere " 777% rcan vistiar% Ea Clu/u #a as.ri% E *crisoare ,*ebe, /% Alba, 1 se.tembrie >":77@ 6e la /u.-nul )ica vistiar% *cri la al mieu mai mare 4rate, /u.-nul Eucaciu, bulgrul *ibiiului, mult sntate% 6u. aceaea- dau >G@ domnitale i m miru de cea minte mare 3nel>ea@.>t@ ce avei i /urm-nt ce-ai /urat cu domnu nostru >G@% Face at-ta rutate de-a rdicat ssimea toat de u>cide@ oamenii notri% Au .are-v domniia ;:

;$

voastr c domnu nostr>u@ iaste 4r de oti i 4r de oameni? )u chi.2uire acea>ea@, c 3n deert chib2ui% 5i .ute vedea acum ce vin de oti >G@ i vei vedea de-acum 3nnainte ce vor veni 3n toat>@ >G@% 6ece socoti c domniia voastr nu sunte deeri de m>inte@ s v rdica ca alii cum ve 3neleage .reste .uin vr>eame@ i de-aceea ce vor .i% Iar des.re domniia voastr mare ndea/de au avut domnu nostru i de-acum 3nnainte tot are n>@dea/de% Ci m rog domnitale nu- .otrivi mintea c>ea@ >G@ cu AaB alaltora ce sunt deeri de minte c ce se va 4a>ce@ veri vrea s dai seama 3nnaintea lu 6umne2eu% Ci m r>og@ c-am trimis aciia doi 4eciori ai miei, iar mi i-a o.rit 3n cetate% C ce 4aci domneata aa? Rogu-te s-i l>sa@ s vie cu birul de cicea den *as-*ebe% Ali 4e>cio@ri am trimis cu nete unealte, dece -aceia i-au ucis% Foarte m rog domnitale i 6umne2eu s te veseleasc% /i(s) se(p) 1 dni& Ea al mieu 4rate, /u.an Eucaciu, bulgrul *ibiiului% EI, Pnsemnare ,Transilvania, >10 se.tembrie < ; octombrie ":77@ Intru *lete Ian% EII, Pnsemnare >;7 se.tembrie ":77 < "K august ":7"@ Intru tocmeala ce-au 4cut ara s dau 4meaia% EIII, Pnsemnare >1 octombrie ":77 < "K august ":7"@ Intru s trime boiarii% EIII, b Pnsemnare >.% "= octombrie ":77 < "K august ":7"@ Maa cee C?D ce-i turceti ce-au trimes .ratul%

;$

;K

EIH, Pnsemnare >octombrie ":77@ Maa ce-am trimes la atea% EH 8a.is de danie ,9% H-lcea, >10 noiembrie ":77 < iulie ":71@ *cris-am eu, *ta>n@ca, 4ata .o.ei Radului o(t) Ca>co@va, 2a.isul meu la m-na unchiu-meu .o.ei, lu Anghel o(t) *rcineti, ca s ie .arte de moie a ttini-meu, .o.ei Radul o(t) Cacova, c a 4cut 2ile .resimile i toate slu/bele c-te trebuie scoase la moarte omului : su4lete i au 4cut din casa lui i diAnB bucucatele lui anume lu Roman, )eaga, .o.a Radul, Ancai, *tancai, Radul% 5i AaBu lsat toat nevoie lor, du. ca.ul lui, .o.ei, lu Anghel o(t) *rcineti, i au 4>cut@ # srcuste, cu .utere lui, acestor .ristvi de lu>me@% >Ia@r, cine s va is.iti .reste scri.tur me 3ntr-altul AchiB., s 4ie blstemat de mine i 6umne2eu i de ;"K o(t)i sti v% $e'e(i)& 5i mrturie esteJ .o.a Toma, *tanciul i *tan &endre, '.rea, -rgle2, Crica, .o.a Anghe% Pn 2ilele lu *imion Moghila vo(i)v(o)da& EHI 8a.is de danie ,Craiova, 1"decembrie ":77 Vu ime oca sna i stgo d9a" am((n)& *crise /u.-nul Ireda, marele ban al Craiovei, i /u.-neasa Catal>i@na, bneasa, i cocoana Mara aceasta a noastr carte s4entei mnstiri de la *tneti, cum s se tie c amu dat s4entei mnstiri satul olomiretii tot, cu tot venitul ca s 4ie s4entei mnstiri, c amu miluit cu acel satu .ntru su4letul r.osatului /u.-nului Iredei, marelui ban% 5i amu cum.rat acel sat ra(di) as.ri # 777 go(t)& 5i le-am scos birul% 6re.tu aceae amu miluit s4-nta mnstir>e@ s-i 4ie 3n veciia veacului% Amin% /i(s) 6umitru logo4t, m(s)ca de(')" 1" (dn)" v% l-(t) $"7#% EHII, Pnsemnare ;K

;#

,Alba Iulia, >":77@ 5i hotaru Ardealului% Iohta ce-am .ohtitJ Moldova, &ara Rum-neasc% M'E6'HA EHIII Inscri.ie .e o icoan ,Mnstirea Iutna, "0:: Pnele.ciunAeaB au 2idit ie cas% EIO, Pnsemnare ,Galai, "0$7<"0$" Fiind cum.rat aceast s4-nt .s>altire@ i dat .omean besearecei den >Glai@, de un vornic, anume Radu, .orecla lui >G@, s de2leg 4iind ca veache% Ientr-acea >G@, acesta vornic Radu, carele o dedease .e >rind@ C?D i neav-nd cine o lega, iat /iu.-neasa Tmoaie grecoaia s a4l >de@ o deade la meter de o leg, ca s aib i ea .omean% Ientr-acea, ce .reot s va a4la >la@ beseareca din Glai, s .omeneasc i .re Radu carele o au dat .re .rinii lu>i@ i s .omeneasc 3n s4-nta liturghie i .re aceti >G@ Toma (d)" 6obra (d)" Radu% C 2ice sv-nta scri.turJ Bla e(n) mu( )" adec VFerice de brbatul ce nu mearge s.re s4atul necurailor i .re calea .ctoilor nu >st@ i s.re scaunele .ier2torilor nu eade% >Ce@ 3ntru leagea lui 6umne2u 3i voia lui >i@ 3ntru leagea lui s 3nva 2uaW% >G@ $7$#% EO 8a.is de v-n2are , rheti < /% Galai, = a.rilie "0$$ Adec eu, Ietrea rah, scriu i mrturisescu cu cestu 2a.is al meu cum am 4ostu cum.rat o .arte de ocin, din sat din rheti, de unde au 4ostu >e@d2indu Cudrea, din /iumtate de sat, a cincea .arte ce s-a aleage .artea Anuci i a 4ratelui ei, Mteiu, i eu o am v-ndut lui 6umitru Teahni i 4emeei sale, Teclei, dere.tu doauo sute i treid2eci de 4lorini bani ttrti, ca s-i hie lui ocin i moie, 3n veaci, necltit% 5i ;#

=7

3n tocmal ne-au 4ostu 'na suliaul i urbar s.trel i Cociub deacolea i muli oamnini buni% 5i eu, 5te4an diiacul, am scris i .re mai mare credine ne-am .us i .eceile ca s se tie% V (lt) $7K0, a(p) = dni& EOI 8a.is de v-n2are ,9% acu, "" martie "0K" Ato a(#) 6ruea scriu i mrturisescu eu, cu cest 2a.is al mieu, cum am v-ndut eu a mea .arte de ocin din sat Ioieni, cu tot venitul% Am v-ndut ne.otu-mieu, lui Ignat 6obo i surorii sale, Albei .reuteasii, dere.tu un cal i trei2ci de talere, ca s le 4ie lor direa.t ocin >G@ lor i ne.oilor lor >G@ v-ndut .e>n@tru c 4i>ciori@ n-a>m@ ca s le 4>i@e lor direa>.@t mo>@ie 3n veaci% 6inna>int@ea lui 6umitru Ileea, vtavului de )ic>ore@ti, i Mihnea o(t) ta(m) i Coste sta(r) din *tneti i Gliga din uciumi i uda din Mal i muli oameni buni% 6eci noi, aceti oameni, carii mai sus scrie, dac am v2ut tocmal de bunvoie, noi 3nc ne-am .us .eceile, .entru mai mare mrturie ca s s tie% V l-t $7K#, m(s) ma(rt), "" d(n)& EOII Pnsemnare, ,Moldova, >.% "# noiembrie "0K1 < a% "# august "0#"@ :7 777 as, iar aia2it ianiXer, logat Iani% "7 777 as )icola Maiar, Iani% ";7 777 as logat% "77 777 as Cara *uleiman, Iani logat% "; 777 as Chiriachia2i i Larite, logat Iani% "77 777 as Iani, Tingoi, lot Iani% "77 777 as Iale2 Yelebi, lot Iani% 17 777 as Larita Firango.lo% 0 177 as Iani, AbaZi% 0 777 as 6umitri, )icola% K: :77 as logat% 0" 777 as A.ostol *ari, Iani logat, Iani% "77 777 as logat Iani da la )icola sitolnic% =7 777 as mucat, iar ban, Mahmut Xeavu, noe "#% ;7 777 as 6uca cheihaia, Mahmut Xeavu, noe "7% =7

="

EOIII Pnsemnare, ,Moldova, "= iulie >"0K;<"0#"@ Aa merturisit che n-ari alte uriXM de se va a4le, se nu ii 3n sema% Iun "=% EOIH Pnsemnare, Iai, = august "0K; Ius-am mena domniia-mele% EOH Pnsemnare, *Moldova, >.% iulie "0K: < a% "# august "0#"@ A la Manolu, se ti Xe logat% EOHI, 8a.is de v-n2are 6rgueni < /% Iai, "0 august "0K: Adec eu, Tudora &iul, 4ata lui Ga.ar, sora Giur/ii .harnicul i Agahieoanii, 3nsmi .re mene, mrturescu cu cest 2a.is al miu, cumu am v-ndut a mea dera.t ocin i moie den sat din 6rgueanAiB, den .artea de mi/loc ce s va aleage a mea .arte cu tot venitul, ne.otu-miu, lui )ecoarAB ant vornicul, deretu 17 talere i un cal, s 4ie dumisale dera.t ocin i moie i 4eciorilor lui% 5i A3nBtr-a noastr tocmal au 4ost Gheorighe vornicul i Itru vornicul, Gavril 'lte den C.otetAiB i *emion den FreaAnBiui i Ioil o(t) tam i 6an vta4ul o(t) *cheai i Gherasim o(t) tam i 6mian o(t) C.otetAiB i Co/uc o(t) tam& Pns c-ndu amu vrut s v-nd2u, amu 3ntrebat ne.oii mii i ruda mea au d2is s o v-nd2u i nu s-au a4lat nime s mi-o .latasc numai ce s-au a4lat ne.otu-miu )ecoarAB ant, la nevoia mea i la srciia mea, de mi-au 4cut bine cu acei bani i cu acel cal% Acest-am aud2it i amu vd2ut i mrtuArBim cu su4letele noastre i .ri mai mare mrtorie nAeB-am .us aste .ecei% /is o silo 6rgueanAiB o dum )ecoarAB% ="

=1

ant vornicul% /is .o.a Andonie o(t) ChildetAiB% /is o selo 6rgueanAiB v% l-t $7#= msca avgost "0 dnie& EOHII Pnsemnare, ,Moldova, >.% "$ 4ebruarie "0K$ < a% "# august "0#"@ "07 777 as logat% 07 777 as, iar logat% Tersihane imin% EOHIII, 8a.is de danie 6gueni < /% Iai, "0 martie "0K$ Adec eu, )astea, sor GiuArB/ii .harnicului i Aga4ieoanii, 3nsmi .ri mene mrturescu cu cest 2a.is al miu, c mi-amu v-AnBdut a mea dera.t .arte de ocin i moie, din satu den 6rgueanAiB, ne.otumiu, lui )ecoarAB ant vornicul, i mi-au dat uAnB cal AiB : co de 4elandr i "7 talere btute% C-tu s va aleage .artea mea s-i 4ie dera.t ocin i moie, i lui i 4eciorilor lui i ne.oilor lui% 5i 3n tocmala noastr au 4ostJ C-rstea traru i ucima voArBnicul i Itraco Iurcel i Coace Itru vornic i Gavril trrel o(t) CrciunetAiB i Lolea .-rclab i Nearul o(t)t RohutetAiB i Ietrea o(t) tam i Alexa o(t) TatomiretAiB i Ea2or trrel o(t) 5cheai i 6rguian vistrnicel o(t) tam" i .o.a Andronie o(t)t Chldeti i 3nsumi amu scris i muli oameni buni i btr-ni de .rigiur, megiia% Aceast-amu vd2ut cu ochii notri i mrAturiBsim cu su4letele noastre i .re mai mare mrturie nAeB-am .us .eceile% /is o s%lu 6rgueanAiB u dom ant v% l $7#0 msca mart "0 dne& EOIO 8a.is de 3ntrire Iai, "0 a.rilie "0K$ Ato a(#), ucium, ve(l) dvo(r)ne(') do(l)nii #mle, dat-am cartea mea acestor oamini, anume )ecoar i 5te4an, din satu den Murgeti di .ri Crasna, s.ri aceea ca s 4ie tare i .utearnici a inea .artea de ocin de acolea a lu Ionaco uboc, ni.otul .o.ei lu Murgu, .entru cci au =1

=;

ucis un om, de au murit i i-au .ltit ca.ul )ecoar i 5te4an di la meneM iar Ionaco uboc n-au avut cu ce .lti ca.ul, ce au 4ugitu% Pns s se tie c mi-AaBu dat "1 boi% Iar neminele din rudile lui s n-aib treab a ine .artea lui di ocin, .entru c au 4ost 4raii lui, Marco i Ietrea, de 4a naintea mea i n-au avut .uteare s-i .lteasc ca.ul% Ientru aceea, i-am 4cut i noi aceast scrisoare a noastr, ca s ie ace moie, .artea lu oboc, 3n bun .ace% Iar di se va a4la ceneva din rudili lui s aib a darea acei "1 boi i trii galbini de ciobote lui )icoar i lu 5te4an, iar di nu se va a4la nemenile din rudili lui s li .lteasc ce-au dat, iar ei s ie acea ocin i 4eciorii lor, 3n veaci% Aiasta scriiu i mrturisescu cu aceast scrisoare a mea, s se tie% 5i am scris eu, Ghiorghie logo4tul cu m-na mea aceast scrisoare, s se tie% B Ia(s)" v( le(t) $7#0" apri(l) "0% EOO Pnsemnare, ,Moldova, >.% "= se.tembrie "0K$ < a% "# august "0#"@ ;# .ovar i =7 777 as.rM se tii% Ai $7#0, luna mai, am tirmes haraXulM ;# .ovar i =7 777 as.r, cu Nrche culXerM dat cu )icole sitolnicM se tiJ K .ovar as su.ra, iar% "77 cai detoriia vecM se tii% : .ovar as.r am tirmes cu *itanXul aga% *e. "=% 0 777 tal am tirmes cu Ivan uar, Ianancul detoriia% 17 .ovar am tirmes cu 6umitri .ostelnic, .aratul% *e. "7% EOOI Tabele cronologice ,Moldova, "0K$<"0KK 6e la Adam .-n la .oto. 11:1 ai% 6e la Adam .-n la Avram ;;;1% 6e la Avram .-n au ieit /idovii den !ghi.et 070, iar de la Adam .-n atunce ;K;$% 6e la ieitul /idovilor .-n la *aul, 3nt-iul 3m.rat /idovscu 0=$, iar de Adam .-n la *aul =;K=% 6e la Adam .-n la Alexandru Machidon 017#% 6e la Adam .-n au nscut Lristos 0077, iar .-n au .us Lristos .e cruce 00;;% 6e la 3nvierea lu Lristos .-n la Costandin 3m.rat 1K0, iar de la Adam .-n la Costandin 0K=;% 6e la Adam .-n la Ev 3m.rat, 4eciorul lu Hasilie Machidon :7"K% 6e la Adam .-n la *te4an, 3m.ratul s-rbsc :K0:% 6e la *te4an .-n acmu 1=7% 6e to, 4ac de la Adam $7#:% =;

==

Adam, Ghidion% EOOII b Pnsemnare, Iai, ;" ianuarie "0KK Ius-am mena% EOOII Catasti4 Mnstirea Galata, = noiembrie "0KK Ai $7#$, noe, 10 2ili% Ye iasti bucate manastiri Galatai, se tii% V lto $7#$, m(s)ca noe(v) =% Cice catastih de la manastire de la Galata, s s tie de vemintele beserecei i de ar/intu i de covoare i de banii i de cai i de car i de tot dobitocul i de toate bucatele, c-ndu au 4ostu egumen Anastasie, de -au dat sama la Caraghiu2eal stolnic i toate aiastea s-au dat la m-na lui Ghervasie dechiiului% "1 covoare de demultuM 1 .reiiar dedemultJ = covoare scum.e noauM 1 albe i doauo roiiM ": covoare de la voievodM " covor roii de la 6ragomir dvorni'aC " covor albu de la Mitrea dvornicM " covor verde de la un ceauM " covor galbn de la hetmanM " covor de la -rldanulM " covor albu de la CortinM " covor albu de la *lavigM " covor roiu de la Costandin stolniculM " covor roiu, ruti .ostelniculM # covoare de la boiariiM " otgheal de 2arba de la stolnicul CostandinM " otgheal de la 6ragomirM " .ilota .eAsBtria de la 6ragumirM " 4aa de .erina iar de la 6ragomirM " cerga v-nat de la 6ragomirM ; .echir de la voevo(di)C " .echir de la RustamM " masa de la Rostam iarM 0 mease de la voevo(di)" iarM 01 te.sie de la voevo(da)C = te.sie de la 6ragomirM 10 talgere cu doau tocure de-arame de la voievodM K talgere de .lumAbB de la Costantin stolniAcBM 1; de cldareM = gratieM 1 .irostiiM = cldare mare de bereM " toc cu "1 talgere de la logo4tul cel mareM : svreadeleM = h-rleaeM # 4iere de 4erestreM 1 cuie mare de carM = mai miciiM 1 c-rlige de magherniM ; sacureM " tigaiM " sanie mare% Cice de veminte besearecei i de cariiJ " tetrvanghel 4erecateM 1 chivote de argintuM 1 cdelnie deargintuM 1 cri cu cna4i cu mhreme albiiM " .otir de argintu cu discos cu d2vea2d i cu lingure de-argintuM 1 sveanice de-argintuM " .anaghiiar de argintuM " talghir de pe(t) 9l-.i de-argintM " icoana ==

=0

.antocrator 4erecatM " icoana s.at i 4erecateM " cana4i mare ce iaste su. .oliandru scum.u i cu margaritarM " te.sie de argintu de colivaM " cruce 4erecate i sa.ateM " cruce glbna numai la codia 4erecateM " cruce alb ne4erecatM " icoana moschicescu ce iaste asu.ra dverei crs'aC " icoana moschiceasc i 4oaArBte 4rumoase, IreacistaM " icoana, Ireacista i cu FiulM " iconostasM 1 sveanice mare de arameM " .raxeuM " anghiriateM " triod, mitar, 4ariseiuM " triod .enticostarM ; .saltireM "1 mineaieM " ti.icM " ceasloveiM " molitvnicM $ liturghiAiBM 1 ci de c-ntareM " carte a .ra2niculuiM 1 tetruvanghele ne4erecateM " aeru tot s-rmaM " tetruvanghel .uinel 4erecat de la -rldanM " 2latoust s?etii FeodorM " lesvi i sti I4rimM " biblie% Hemintele beseareceiJ " crs'a cosut cu s-rmM 1 .oale de s-rm la icoane i cu 07 de cana4iM " .tra4ir de s-rm cu "1 nasturi i cu : cana4iM " aorar de s-rm cu = cana4iM " .reache de nrclee de s-rm i cu obra2eM " .oale de icoane de 2arba .re margine c-urinicu negruM ; dvere de 2arba albastre i cu rotele de aurM " 2aveas de 2arba i cu 4lorile albe de 4irM 1 2avease, ce suntu mai .re susu, de .ra2nice i de molenii, de ceatma roii i cu rotele de 4irM" .rocove de trata.odu de 2arba albu i cu 4loare .e margine adamasc veardeM " .rocove de ivanghelie de acela vigu i .re margine adamasc vearde i cu = cna4iM " .rocovei de 2arba i cu 4lorile albi i .re margine de atla2 muchi, cu = cna4iM 1 .rocove de de 2arba dentr-acela vigu, .re margine urinicu negru i cu o.tu cana4iM " dvere mare, ce st 3ntre st-l.i, de ceatma roie cu roteleM 1 .oale ce stau 3n tind, 3ntre st-l.i de admsc cu obra2eM 1 .oale de ceatma roii cu inte de 4iruM = .oale de icoane de adamasc roii, ce suntu 3n toate 2ileleM ; dveri de adamasc roiiM 1 2avesi mai .resusu, de .ra2nice, de adamasc, roiiM " 2aveas de ta4t albastrM " trata.od de adamasc galbna cu 4loare albeM = .rocovee de adamasc 4ra cana4iiM 1 .rocovee de atla2 albastrM = irince de ta4t albastr .estre icoaneM ; dveri de benic roii cu inte de auruM = .oale de adamasc galbeni i cu 4loare albe .re margine atla2u muchiiM " .rocove de cetma roii i cu 4loare i .re margine atla2 albastru% Cice vemintele .reuetiJ ; 4eloane de adamasc, albeM " 4elon de atla2, roiiM " 4elon de adamasc albastrM " 4elon de adamasc mohor-tM " 4elon de adamasc vearde, de la Rostan agaM " 4elon de 2arba de la stolnicul CostandinM ; stihare de adamasc, cu obra2e i cu 4loareM 1 stihare verd2i, de atla2M " stihar de adamasc galbnaM " stihar de adamasc, cu obra2e albe i mohor-tM " stihar de atla2 negru, de la vladica Aga4tonM = 4eloane de =0

=:

cutni moho-tM ; stihar de cutni mohor-tM 1 4eloane de cutne albeM " stihar de cutni, albuM " antimis de atla2 roii, cu slove de aurM " grobnicu de adamasc mohor-tM " grobnic de urinic roii, dat de 6ragomiriM 4eloane de bogasiiuM : stihare albe de bogasiM = .atra4ire de 2arba, c-te cu : cna4M " .atra4ir de adamasc vearde, cu : cana4iM " .atra4ir de adamsc galbna, de la RostamM ; aorar de 2arba, c-te cu = cana4iM 0 .erechi de naraclie de 2arbaM 0 br-ie de matase cu cana4iM = br-ie .roasteM 1 br-ie de mataseM $ .atra4ir de adamasc albastr i roii i negreM ; aorar de adamascM 0 .ereche de narecleeM " .rocove de 2arba, 3m.regiur cu orinicu negru, de la 8ota s.taruM ; dvere de adamasc vearde i cu 4iru 3m.regiur, cu atla2 roiM = .oale iari 3ntr-acela obra2M " trata.od, iar 3ntr-acele obra2eM " .rocovee, iar 3ntr-acele obra2eM " stihar de bogasiu albu de la CostandinM 1 irince bune, scum.eM " ca4tan cu "= nasture de la Medeia% Cice argintul dat de la Itru voievodJ 1 cu.e d-argintu, cu loa2e .oluiteM " cu.a mai micaM "1 lingure d-argintuM " meadelnia de aramaM " umivalniM " ibric .oleitM " sticla cu murM "" urice .ren satele manastireiM #777 as.ri bani gataM " uric .usu 2alog dere. ;777 as.riM K de trtad2i de .eteale de aur leescM " .otir d-ar/intu, de la Radul ceanicM " cu.a mic, de la CosteM " cu.oc d-argintu, de la Costandin stolnicM " inel de aur, iar de la Costantin stolnicM " cu. d-argintu, iar, de la RostamM :777 as.ri, ce-au dat banul Itru dere.tu su4letul ttine-su, i are a da "=777 as.riM " cu. d-argintu, de la 6ragomiriM " sca4a d-argintu, iar de la 6ragomirM = lingure d-argintu, iar de la 6ragomir% Cice icoanele beseareceiJ = icoane mareM "$ icoane molenieM "$ .ra2niceM "# iconii 3n gorAnBi, 3n .oligandruM ;1 de oau de stru i de lemnuM " steag cu cruce de arameM "1 4cli scum.e% Cice bucatele i vinul i de alte vaseJ " ma/e de morunM " berbene de AbBr-nd2eM " ma/e de cra.M " bute de miereM " /umtate de miere stredeM "" /umatee de miere den H-lcetiM 1 .utine de .oame murateM "K stogure de 4-nM " cant de 4aninM " car mare de = caiM 1 cociiM 1 cuite cu m-neareM 1$ de .ecer.ele de lutM === de buci de 4-nt-na de oelM ""77 drobi de sareM 01 de sa.eM 1K de bui de vin de la CotnarM = bui de la HorovetiM K .utine de br-nd2M 1 4oi br-nd2 de oiM " .utine de unt% Cice .-ne i 4-nul i dobitocul de la Ilo.iiJ 0 stoguri de gr-u de estim.uM ; stogure de gr-u de anuM ; stogure de or2uM " stog de secarM " stogu de mlaiuM =7 stogure de 4-nuM ;K de =:

=$

boi mareM == de vacii mareM 1; de tretine vaciM 1" vacii 3nteriiM $ buhaiiuM 11 de vieleM "K de vieiM "1 boulei 3nteriiM # boulenAiB tretiniM "#1M "7 cai .atrariM 0 cai tretiniM 0 cluei stri/iiaci, 0 ia.e stri/iiaciiM "1 ia.e tretineM "1 ia.e mare ster.eM ;K ia.e mare, 3ns cu armsariulM K$M $:1 de oiM 1:K berbeciiM "7;7M "7 cai telegariM 1 cai negri la H-lcetiM # cai, iar% Cice bucatele de la H-lcetiJ K7 mire de gr-uM ;77 mire de s-r/iM 1" mire de hricaM :7 mire de sladM "7 mire de malaiuM 1 stogure de mad2areM " stogu de bobuM ; stogure de ovsM " stog de hricaM " stog de or2uM #= de stu.iiM #K de oiM 17 de .orcii% Cice de la TeioruJ :" stogure de 4-nuM " stogu de malaiuM 0" stogure de 4-n de la LriABcaniM :7 stogure la Ietreti, de 4-nuM :7 de stu.i% Cice de la *adnaJ K7 de stu.iM 17 de .orciiM 1 stogure de sacarM " stog de hricaM " stog de mad2ariM 07 mire de malaiuM o .ovarne cu vaseM K stogure de 4-nuM " stog i giumtate de ovsu la Tmani% Cice sateleJ H-lceti cu 0 mori i cu = .iuo i cu o AvBultoareM Teiori cu halteiuM LricaniM Ilo.i cu 1 hleteiM elceti cu moaraM Ii2deni cu " moarM *adna cu = mori i cu douAB .iuo i cu o vultoare i cu .odul 3mbAlBatorM TmaniiM Mihaileti cu ; moriM HorovetiM M-n/ti cu " moarM ItretiM M-nd2etiM F-l4oietiM 6raganeti cu ia2uriM 5ivia cu : mori i cu "77 .orciiM "# salai de iganiM "7 4lce de vie la CotnariuM 0 4alce de vie la HorovetiM " 4alce i giumtate la IaiM 177 stu.i la C-rnul Tudor, deseatin de la Haslui, 3ns numai au 4ostu "77 dai de deseatin, iar acmu suntu doauM 07 de stu.i la ranitaM Tudor clugrul s-au dat cu .risaca i cu stu.i i cu tot dobitoculM i de va 3ntoarce amintrilea, s 4ie le.dat de lea/e% EOOIII Pnsemnare, ,Moldova, >.% ;7 noiembrie "0KK < a% "# august "0#"@ Yele ovri% EOOIH, 'rdin de .lat, ,Moldova, "0 mai "0#7 =$

=K

07777 as.r aibe a da to, a-i da la 5ti4an voda% Eui /u.uni Cheritov uruti, se tii% Ai $7#K, mai "0% EOOH Pnsemnri, ,Moldova, >"0 august "0#7 < $ august "0#"@ Am dat vame lui [iva se ghiriZescu vadur i sicalele% Iir ial se asculta to% Ai $77#, avg, "0% AXasta om, anume Ianachi, iasti al mevuJ 3nal, .aXe de vame% Ghir, =% "77 sutu. se da lui [iva% Avg, $% AXasta cherte iasti sache2u-ho\em% EOOHI Pnsemnare, ,Moldova, >"0 august "0#7 < "0 august "0#"@ >%%%@ "0 2ili, .ana ia dam vame>l@ lui eg2ade i lui [iva, ;7 .ovar as.r se da le4a .ana la an darabanilor, calarailor% 17;K; tar arZt, 4er de le4e Xe 4ostu adetul, miia i lui 5ti4an voda% Eogat-am, se tiJ $:K; tal arZitM rmas-a se-mi da $077 tal arZit de .ostav darabanM rmas se da .ostavu, se tii% "077 tal arZit se da cuma la cherXum% 1077 tal arZit rmas se da banuluiM se tii, anume totu one% "777 tal aZit logat 4iXoriM adetul ""077 tal arZt rmas de vame Alecsi, logat su.r eg2ade i [iva se me .iletescu, se tii% EOOHII Act de cumunie, ,Moldova, "$ ianuarie "0#" Ai $7##, luna ghin, "$ 2ili, duminec sara, ; Xas, am cununat cu mume lui 5ti4an voda, anume Iarine, bote2at% Adever am 2is% Iana sintam ara se nu si.ui cuiva, se tii to% *e 4i ascunsu, se nu se tii nimele% 6eca va a iai alte ara, atunXe se tii to cum am cununat sintam% *e tii to am merturusescu cu adeverat marturJ nitr.olit Goghi *uXava i .isco. Ghidion Rdevu i Anastasiia iagumen de Galata manastiri i *utoroiXi logu4etul Xel mari i Iarimiia vornic i Andriia hatmanul i =K

=#

Gorghi hatmanul, camara Larsaverghi i camara Gorghi i Hasiliia .aharnic i ali muli, nu iasti .us numele lor% *e tii to, am sichiris cu mena me i am .us .eXete nosturu, mai mari marturiia se tii% Io Ietru voevoda% Gheorghie mitro.olit Mohila% Carte de cununat% EOOHIII Catasti4 ,Moldova, 17 4ebruarie "0#" Catastih de cisle de irani de la toate inuturile i curteani i vta/i i neamii i .o.i% &inutul *orocaJ "$"= irani de istovM 17= sraciM ""= de curteaniM "= de vtaiM #; de neamiiM =K de .o.i% &inutul LotinulJ "#": irani istovM 1;1 sraciM $$ curteani, =" vtaiM "11 neamiiM #0 .o.i% &inutul IaiiJ 11$7 irani istovM =K1 curteaniM 1$# neamii% &inutul FlciiulJ "7$$ oameni cu sraciM ;1 vtaiM "$$ neamiiM ;1K curteaniM 0K .o.i% &inutul 'rheiulJ 1:0$ oameni cu sraciM ;K7 curteaniM 11: neamii% &inutul )eamulJ 1010 istovM 00K sraciM ;7K; 4ace .reste totM 1K; curteaniM ": vtaiM 0: neamiiM "1K .o.i% &inutul TecuciJ "7$; istov cu sraciM 1K" curteaniM 1$ vtaiM 1"$ neamiiM :7 .o.i% &inutul HasluiulJ "7$0 istovM "$$ sraciM =7; curteaniM ;K vtaiM 10; neamiiM :: .o.iM "" .o.i din t-rgu% &inutul -rladulJ =1$ istovM ""= .re du.-3nseM K$ sraciM "1# neamiiM 11 vtaiM "00 curteaniM # oameni cu cri de iertat% &inutul CovurluiulJ ""0$ istovM "0: .re du.-3nseM 1=; sraciM 1$7 curteaniM =7 vtaiM K1 neamiiM =1 .o.i% Tutova inutJ ";"" oameni cu sraciM 1K vtaiM 11: curteaniM "=K neamiiM :7 .o.i% &inutul 6orohoiulJ ";7: istovM 17= siraciM 1= vtaiM "1= curteaniM 07 neamiiM "1" .o.i% Chigheaciul inutJ 11:7 istovM 117 sraciM 1:K curteaniM 07 vtaiM ;10 neamiiM KK .o.i% *uceava inutJ =777 istovM 0:K sraciM ;= vtaiM "K" curteaniM :" neamiiM 117 .o.i% =#

07

L-rlul inutJ "700 istovM 1=7 sraci 4r ocoaleM ;00 ocol otaniM 0: ocol 5i.oteleM "7# curteaniM "= vtaiM ;= neamiiM K" .o.i% E.una inutJ "0;K istovM 1KK sraciM =K istov% *lobod2iia Ceac-rluiM 0 sraciM =1 vtaiM 07" curteaniM ;01 neamiiM KK .o.i% Cernuii inutJ "7#0 istovM :K sraciM =" vtaiM "$ curteaniM :: neamiiM :# .o.i% Romanul inutJ #"; istovM "=" siraciM "1 vtaiM "=# curteaniM =# neamiiM 0: .o.i% Totruul inutJ =00 istov cu K" sraciM "17 aigiM :: curteaniM 1= vtaiM $; neamiiM $ .o.i% acul inutJ ="0 istovM "1" sraciM "17 curteaniM 1; vtaiM := neamiiM "" .o.i% C-rligtura inutJ 0": oameni de toiM "7 vtaiM "0: curteaniM 07 neami% Iutna inutJ 17=7 om aranM =7 .o.eM ;"0 nemiM =1 vataM ;"" curten% *isle eri, ai $7##, 4ev 17% ;:0=; omM "="$ .o.iM =#=K curtenM :1: vataM ;717 nemiM =:K:7 cu t% EOOIO *crisoare ,Moldova, >.% "# august "0#" < a% 17 iulie "0#1@ Iar de dbilari, s tii dumneata c tuturoru toate .ecetluituriAleB dumniii-tale s-au inut 3n sam i .ri locuri au 4ost .-n -au datu samele% )umai ce n-au 4ost deseatnici de stu.i, c au iit cu mneata la L-rlu i la 6orogoiu i la Lotin, ce-am trims s str-ng ce vor a4la acolea rmieM ce nemic la L-rlu n-au a4lat, nici la 6orogoiu, c au 4ost istovit% Iar de la Lotin au a4lat rmie de urdini, 177 talere, de-au adus la vistiar% Eui Nrche, de sutu., Xit Gorgheche, Lursaverghi se ti% EOOO, 8a.is de v-n2are *iret < /% *uceava, "0#" ]u Ilinca, 4ata luS Gligorie, ne.oata a luS Ioraco, scri^ i mrtoreseascu 3nsimS .rea minea cu aest 2a.is al me^ cum am v-ndut eu 07

0"

treaS gereabiS dean sat den Turetca de la stl.ul dea mi2loc, luS 6umitraco MihuluS i /u.-neseS luS, AntemieS, i am luat doS boS i dou_ vaci, i s-aR biciluit aceale vite deare.t .atrudecS de talerS, i mi-aR dat 17 dea talerS banS gata, ca s-S 4ie luS 6umitraco i AntemieS /u.neaseS luS acea ocin 3n veaci% 6eacS au 4ost omini boni 3ntr-aceast tocmal a noastr, Eamba .rclabul i Gri/ca tr-nul i Costin oltu2ul, i .o.a Tuma, i .o.a Foca, i alS omeni btr-ni i tinerS% 6e aceasta mrtorosim cu ale noastre su4letea, i .rea maS mare credin, am .us .ecetea a oraului i ale noastre ca s se crea2% CEocul .eceii miciD CEocul .eceii mariD CEocul .eceii miciD :upul din Ia( EOOOI, 8a.is de v-n2are ,9% acu, "0 martie "0#1 Adec eu Ghiorghi, 4iciorul lui Hsiiu din sat Coo4neti scriu i mrturisescu cu acestu adevrat 2a.is al meu, .recum am v-ndutu eu Ghiorghi .arte tt-ne-meu, din silite saAtBului, din c-m.u, din .duri, din tot locul unde i s va vini .arte lui Hsiiu, i am v-ndutu dumisale, giu.-nului !nachi dire.tu 17 lei% 5i la tocmala nostru s-au t-m.laAtB muli oameni buni i btr-ni, anumeJ Arsnie de Coo4neti i s-au t-m.lat i HasiAliBe Eenc de Nricheti i )acul de Coneti i 5te4an o(t) i Ioni si(n) )acului o(t)% 5i eu .o.a Ion de Rcocini am scris 2a.isul ca s 4ie de credin% V l,(t) $"77, mar(t) "0 dn(% Ghiorghi Arsnie HasAiBlie )acul 5te4an Ioni EOOOII, *crisoare Mnstirea Modovia < /% *uceava, >;7 iunie "0#1@ Iat eu egumenul i tot sborul de la mnstirea de la Muldovi scriem 3nchinciune i mult sntate .riiatinului nostru celui iubit, lui udachi Ga.ar, birului de istri, i tuturor sveatnicilor mrireei 0"

01

domniii-sale dintr-acela t-rg% 6u. aceastea dm tire domniilor-voastre c mainte vreame a tremis carte la noi, de ne-ai dat a ti de r-ndul munilor i ai d2is aa, c au o.rit acei domni se nu treacem dobitoace 3nraceaea .arte de istri i mulemim domniilorvoastre ca alor notri iubi .riiatini, c ai dat noauo a ti, ca s nu .im vro .agub% Aidere dm tiri i ne rugm domniilor-voastre ca se .ute 4ace se nu 4ie svad i netocmeal 3ntre noi, ce se ne tocmnim binior ca i cei mai de demult de noi, c acei muni suntu dai s4inteei mnstiri de c-ndu se-au desclecat &ara Mulduoei i aceast mnsire i noi avem uric 3nc de la Alexandru vod cela unul, i s.uneJ .re *uhard .-n la Cona i 3nc i mai 3ncoloM i de c-ndu-i uricul s3nt 177 de ani% 6ere.tacea rugm .re domniavoastr se .utei 4ace ca se ne tocmnim binior, c iaste sminteal am-nduror rilorM chib2uii domniavoastr c se 3nele.i mai v-rtos% 5i acmu iar dm tire domniilor-voastre c vrem se tremitem oile 3n munte% 6eci v rugm ca .re ai notri dulci .riiatini, se ne da a ti ca i .-n-acmu, se tim avea-vrem vro .agub au ba? C noi avem nedea/de numai .re domniavoastr, e de vrem avea .agub, noi vrem inea de ctr domniavoastr de nu ve da noauo a ti, cci c ne se .riiatini multu-nede/diutori i avem nedea/de .re domniavoastr se da noauo a ti de toate% 6e aceastea dm tire i rugm .re domniile-voastre% 5i se 4i snto, cu to oamenii votri, 3ntr-ani muli i buni, ami% Iriiatenului nostru, lui udachi Ga.ar, birului de istri, i tuturor sveatnicilor domniii-sale, dintr-acela t-rg% EOOOIII, 8a.is de v-n2are 6rgueni < /% Iai, "0 iulie "0#1 !u, Ania, giu.-nAeBasa lui Hoicu, 4ata Giur/ii .harnicul, ne.oata Aga4ieoanii, 3nsmi .ri mene, mrturesecu cu cest 2a.is al miu, cumu amu v-ndut a mea dera.t .arte de ocin de sat den 6rgueani, c-t s va alege .artea me .rAinBtelui miu Giur/ii .harnicului, 4ratele Aga4ieoanii, 4eciorii lui Ga.ar i a lui Maruchii% 6ece am v-ndut lui ant vornicul i AluiB Ilie etrarului i mi-au dat ant 1 cai i Ilea itrarul " cal, .entru cci mi-au li.sit la nevoAiaB mea i mi-au 4cut bine aAeBti doi boiarAiB cu aceti cai, ant cu doi cai i Ilea c-un calu% 6ece de acmu 3nnaiAnBte s nu mai aib a s mai mesteca .riste cest 2a.is al miu% 5i A3nB tocmala noastr au 4ostJ Ciol.an clucear i u2a logo4ABt i 6nilAB .harnicul i Ionaco cu.ar i Albot 01

0;

.-rclab i .oian stegar i .o.a Ion o(t) *cheai i )enea ot 6rgueani i .o.a Andronie de ChildetAiB, amu scrisu cu m-na mea, am scrisu, i au 4ost aAeBti boiari toi de 4a, de amu vd2ut cu ochii i amu aud2it cu urechile i .re mai mare mArBturie, nAeB-am .us .eceile ca s s tie% /is o sDlo 6rgueanAiB, u dum ant v lto $"77, msca 6ul, "0 dnie& EOOOIH Pnsemnare, , o2en, 17 iulie >"0#1@ Camara% Iulie 17% EOOOH, Act de hotrnicie ,9% Hrancea, 1" iulie "0#1 I2ivodu dinu gura lu Ionu aduli, .e uCnDde au mersu cu chiciorle de au artatu .e uCnDde au cositu tat-su, anume s sCD tie% 6e la vale des.re 6oro4tie, di uCnDde s 3nce.u Tu4ele de vale l-CnDg .-r-u i trage 3n obeic, 3n olovanu i dinu olovanu trage s.re Lre/de, che2iu, caCmD .e chescu, 3nnu mi/locu grochi 3ntr-altu bolovan i trage 3n ca.ulu lniluru de la vale i ` drumulu la dalu .-r 3n ca.ul lniloru, de la vale i trage .e chiscu la .-ruu Nrsului, 3n Ia.ur, 3n Arcaciul lui uture% 5i a-au mrturisitu Ionu adulie c au a.ucatu .e tat-su ste.eni>n@du i s-au 3nt-.lat i omini streini anumeJ Iule 1", $"77 !u, Ionu a Fti mic% !u, Ivanu a lu Tudoru% !u, Ionu dascalu, amu scrisu cu 2isa lu Ionu adulu% EOOOHI Itinerar , o2en, "K ianuarie "0#; "1 *anburM .ermile% "1 milM "; .ermile% Eivov% =, =, ;, ;, =, 1, 1, 1, =$% Lolomen A.osM K mil "7 mil 1 mil Cheracov .ana RomenaM 17 mil .ana eXiM $7 mil eX .ana IoX% 0;

0=

6e la Eiov, = mile la Lorodoc, 1$ groM .-n la Hiinea, ; mileM .-n la Mosticica, 0 mile, 1; groM la Ierem-lea, = mile, K groM .-AnB la Caciuciuchi C?D, 0 mile, 10 groM .-n la Reaov, = milr, 1" groM *enviov, ; mile, : groM 6-mbovi, ; mile, "7 groM la T-rnov, = mile, "$ groM la Lonici, 1 mile, la rea/ec, 1 mile% Ea ohna, 1 mileM Golebrec, " mile, ;7 groM la Cracu, = mile, : groM *cavina, 1 mileM 8ator, = mile, 11 groM *vecina, 1 mile% Aicea, ara 3m.ratuluiJ 5.cena, ; mile, ;$ groM *trumin, 1 mileM Fritat, 1 mile% &ara MuraveeiJ 'strave, 1 mile, 0= gro% Lrania, : mileM 5urova, " milM Ei.nic " milM 'lomone, ; mile, ; talereM Cralia, 1 mileM Hi, 1 mile, :; groM Austrile, 1 mileM Histearni, = mile% &ara AustriiaJ )ichil2burc, " milM oi2bo2, ; mileM Hilchirdor4, " milM Gaonirdor4, 1 mileM Holc4, " mil, eciul ; mileM 6rescrisen, = mileM )eitat, = mileM )eichir4on, 1 mileM Clocni, " mileM 5odven, " mil% &ara 5tidiaJ Merulac, ; mileM Crigle, 1 mileM Chiberchi, " mileM Iurcan, ; mileM Eoiben 1 mileM *im Mihai, " milM Cnitel4elt, ; mileM Iudenborchi, 1 mileM Lunmarchi, ; mileM 5ai4lin, " mil% Murava, 1 mile% &ara EungaJ Tams.echi, = mileM *venmihei, 1 mil% &ara CarintiiaJ Minden, ; mileM *axenburchi, ; mileM Grai4remburchi, 1 mileM Traburchi, 1 mile% &ara TiroliJ Eieni, 1 mileM *ilen, ; mileM Iniher, " milM )iderdor4u, " milM Hels.urchi, " milM ornechi, 1 mileM *im Eereni, giumtate mil% *uniborchi, giumtateM Au2, giumtateM Findin, " milM Milbah, " milM rixen, " milM Cleu2en, 1 milM Ioen, ; mile% ":7 mil den Eivov .ana IoXi, se ti, ai "0#;, "K 2ili% Chertitov% EOOOHII Pm.uternicire, , o2en, >4ebruarie < 1K mai "0#;@ Iavu Io Ieturu voda am 4ostu dom de &ara Mulduvai i 3n &ara Muntenescu% Marturusescu cu Xasta carte mele teriia mele, cumu i-am dat teriia a lui /u.uni Anton urni se ghiriascu, se sicheri, se tocmesche, se 4ache cumu ti ma bine .anturu Xasta .era cu [iva a Rago2ei i altele tirabele de .ura i de nevoia nosturu, undu-i va tibui i 0=

00

nainte sivintu .a.e i nainte Xistit .arat cherttinescu i naintele Xistit dom Lerec Ferdinaru i nainte alt dom chertinescu i iar va ghiri, sicheri-va% Euna gan, 17 2il, 07; gal% EOOOHIII Mrturii 3n .rocesul lui Ietru 5chio.ul ,Iolonia, >4ebruarie < " se.tembrie "0#;@ MrtoriileJ 3nt-i de aceastea au mrturisit% " !u Euca *troici logo4tul ce-am 4ostu, i Ieremia Mohila dvornicul i !nachi *imon grecul i ati Ambrosis i *emion Mohila .harnicul mrturisim cu toi domnii moldoveneti, ai/dere i munteneti carii iau s.re domnie, s-mtu datori a .lti toate dtoriile acelora domni ce le stau 3n locu, au-s scoi den Ioart, au mori, au ieii de bunvoie den domnie, ne3ntreb-ndu nemic de dtorii ca acealea, de unde s 4ie 4cute, au dere.tu treaba r-ei, au 3ntru treaba sa% Cu acela chi. i Aron vod .lteate tuturor dtornicilor% 1 Iar mrturisim c vama r-ei Moldoveei .ururea s 3ncea.e dentru august "0 d2ile i s ine .res.re anu, iar .-n 3ntr-avgust "0 d2ile .-n su. amiad22i i mai multu nice un vame nu .oate a o cum.ra 4r de un anu% Pntr-acela chi., 4ost-au dat i lui 6uminec i soiei sale, Givei% 6e aceastea doau mrturii 4cut-au Costantin Corniiathu i Anton Con4orti i ogdan Armanul, iar deosebi de noi% ; A treia, iar mrturisim c beglerbec au venit su. Teghinea ai "0K# i de acolo au tremis .re Musta4a aga al su i .re sangeagul de Tighinea la *neatin i au lovit .re *neatin, K se.tevrie, de au .rdat *neatinul% Atunce au 4ost vame Alexa i Manea i au inut ei .-n la anul, la avgust 0, ce au 4ost ai "0#7, i de-aciia atunce, den avgust "0, u 3nce.ut a inea vama 6ominec i cu Giva i au inut .res.re acel anu .-n la avgust "0, carele au 4ost 3n "0#" de ai% 5i du. c au datu lor vama 6ominec i Giva 3n doau < trei luni, au 3nsoitu ctr sine .re Manea grecul, s le 4ie soie i 3ntr-acela anu ce au inut ei vama 4ost-au .ace .res.re toat vreamea i de s-au 3m.lut anul vamei lor avgust "0 domniia-sa Itru vod au ieit den ar, avgust "#, 3n ai "0#"% 6e aceasta au 4cut mrturie i armeanii, osebi de noi% = A .atra, iar mrturisim c iaste obiceaiu 3n ara Moldoveei i aea au tocmal domnii cu vameii ca, dentr-o "07 777 de oi, ce s iau de a d2eacea domneti, s nu se ia vam, iar de nu vor agiunge aceaea 00

0:

sam, dtori-s vameii a .lti i a 3m.lea acea sam, de o oaie c-te trei as.ri .-n a se 3m.lea "07 777 de oi% Iar de vor treace de "07 777 de oi mai .re desu.ra, vameii au a lua c-te ; as.ri de o oaie de la negutori, 3n .artea sa% 6e aceaste .atru mrturii amu 4cutu noi mrturie c-i simtem mai sus scrii% 0 !u Nreache logo4tul cel mare al lui Aron vod i Gheorghie .-rclabul i 9ora .-rclabul i *imion vistiarnicul i Toader Heaveri secretariul i Ionaco uricariul, 3ntr-aceaea vreame toi 4iindu dirgtorii i slu/ile lui Aron vod, mrturisim c 6ominec de Giord2u, 4iindu 3n locul su 3nsu cu sine, i Euiian de Ragu2a 3n locul Givei, i 9u.an 3n locul Manei, 4iindu toi de bunvoie lsai i alei, du. ieitul lui Itru vod den Moldova, str-ns-au toate rmiele sale de vam, aea de boi i de vaci, ce au rmas se.tevrie K, ca i de oi ce-au rmas, octovrie 1:, du. obiceaiul tocmala cea batr-nM 3ntru care rmie de vam ale sale nice o str-mbtate n-au avut, nice de la Aron vod, nice de la altucineva, ce tot de.linu au scos i au str-nsu% Ctr aceaea iar mrturisimJ c-te .ecetluituri au artatu a dumisale, a lui Itru vod, toate s-au inut 3n sam, cum 3ntru nemic ei nice o str-mbtate n-au avut% 5i aceasta is.rav i sam toat s-au is.rvit .ren m-nule meale, ca, .res.re cela ce-am 4ost 3ntr-aceaea vreame lsat s 4iu mai mare 3ntr-acea domnie dentru d2isa lui Aron vod% Aceasta mrturie amu 4cut osebi de la aceti boiari% Pntr-aceast coal s-mtu 0 mrturii i2vodite% Cos% EOOOIO Mrturii 3n .rocesul lui Ietru 5chio.ul ,Iolonia, >4ebruarie < " se.tembrie "0#;@ Mrturiia ce oameni au 4ost Giva i 4rate-su Iascal% !nachi i ati% !u, !nachi *imon, grec, i ati Ambrosis i Gheorghie, negutoriul de la ucureti, mrturisim i dm tiAreB de Giva i de 4rate-su Iascali, cine s-mtu eiJ s-mtu ei ieii de la Rgu2a, la *o4iia, 3ntru ora turcescu, i acolo, lcuindu oarec-t vreame, s-au 3ndtoritu% A.oi, .rentru dtorii, au 4ugit 3n &ara Munteneasc 4c-ndu-se acolo negoitori% 5i, lcuindu acolo, au 3ndrgit acolo acel Giva o vduv greac bogat% 5i, .eindu-se .re ea, luda-se c iaste negutor mare i cu avuie mult i de cas mare de la Ragu2a i s 4cea c e de leagea 0:

0$

greaceasc% Aea .-n o amgi i lu acea giu.-neas du. sine% Carea, lcuindu cunusul vd2u c e amgit i 3nelat de el, necum s aib nescaie buntate i avuie, cumu se ludase, ce 3nc de dtorie sc.ase de acolo% Carea mai multu n-au vrut cunusul s lcuiasc, ce s-au 3m.rit de-nsul% Ctr aceasta iar mrturisimJ du. aceaea, acestui sau acelui Givei s-au 3ncred2ut iar, acolo, 3n &ara Munteneasc, un negotoriu den Ragu2a ce lcuiia 3n T-rgovite ca unui .riiaten i ca unuia ce era de o limb i de o ar i de un loc% Ea moartea sa -au lsat casa, muiarea i 4eciorii si s-i 4ie gri/e i mil% Carele, du. aceaea, aea au 4ost bunu, c i-au amgit 4ata lui i o au ruinatM i, du. ce o au ruinat, nu .uin avuie i-au luat i au 4ugit la Moldova% Acolo, 3n ara Moldoveei, netiindu nimenele de 3nii, nice de lucrurile ce au 4ost 4cui sau .etrecu 3n &ara Munteneasc, lcuiia 3n Moldova, la curtea domneasc, iar lud-ndu-se i hvlindu-se ca i 3n &ara Munteneasc, .-n 3ntraceaea vreame, ce, du. ruga i cearerea sracului ruti, dat i-au 4ost i is.rvit acea vam de.reun cu 6uminec i nu aea .rentru elu, ca .rentru 6uminec, du. ruga lui ruti% Ce s atinge de r-ndu aceii muieri a lui, ce s-au 3nsurat la ieitul dumisale, lui vod, nu cu de-a sila, nice .res.re voia lui, iaste-i logodit i dat, ce du. .o4ta i cearerea lui i-au 4ostu logodit i dat% Ai/dere i el nu de nevoie sau cu de-a sila iaste scos den ar sau luatu, ce de bunvoie au ieit el cu domniia-sa, cu vod, den ar Moldoveei i au lsat 3n locul su soiia sa, 6uminec, i omul su, Euiian, s str-ng rmiele sale% Mrtoriia lui 6er/ec de domnu nostru i i de Giva% !u, Crito4 6er/ec, c-ndu amu 4ostu sol de la craii leeti la Ioarta .utenciosului 3m.rat turcescu de oarec-te ori i am trecut .ren ara Moldoveei, i la .utenciosul domnu Itru vod amu 4ost de multe ori, amu vorovit cu domniia-sa de multe is.rave mari i .ururea am cunoscut g-ndul lui cu .riin a 4i cretinilor i .ururea oare dere. ce lucru era gata AaB agiuta lor, necum solilor, ce i altor cretini nemerii robi legai arta mila sa, da-le, scum.ra-i den legtur turceasc cu banii si% Aea c, du. mila sa, muli au slobod2it den robieJ neami i nemioaie i s-au 3ntorsu slobod2i la casele i la oamenii si% Iar c aicea au venit veaste c Giva de Rgu2a, om nu cu mintea toat i carele au de.rinsu a 3nela i a mini, mai sus-d2is .utenciosul Itru vod meastec-l cu nite cuvinte la curtea luminatului scaun 3m.rtescu i luminatului domnu !rnestu, mai mare domnu de Ausriia% 5i la curtea altor domni, a domniei Rimului, 4ace nevoie, aea de nu se .oate 3ntoarce a veni 3n ara mriei sale lui craiu i la mil ace i-au artat i s-i 0$

0K

arate mai multu% 5i iar mrturisescu cu su4letul mieu c Itru vod iaste domnu i om cretin, bun, dire.tu, ne.re.us, dumned2eiescu, cu omenie, 3nele.tu i, .rentr-aceaea, cade-i-s s aibi cinste, dragoste, .rietelie la toi domnii cretini% Iara Giva ragu2eul iaste necurat, hitlean, om de nimic, carele s-au le.dat de leagea sa, 4c-ndu-se de leage greceasc .rentru s 3nale o muiare, carea au 3nelat i avuiia i-au a.ucat% 5i a muli oameni, cu hitlenugul su, de aAvBuie i-au golit i 3neltoriu .ururea s-au artat, aea c 4oarte 3n chi.u lui, celui ragu2eu, carele nu demult 3n c-rlige, 3n &arigrad, au 4ost aruncat, iaste% Mrtorisit-au i de domniM carele ia domniia .lteate i dtoriia% OC *crisoare ,Iolonia, >4ebruarie < " se.tembrie "0#;@ Io4tit-au iar 6er/ec, 4oarte cu .lecare, svinitul 3m.rtescul scaun i luminatul arhidux Lernestu de Austriia i .re ali slvi i mrii domni, aceii domnii ca, dentru a sa dragoste, s cread2 aceii mrtorii a lui .utenciosul Itru-vod, de acel .re.us sau .-r a celui ru omu, s 4ie slobo2it i a.rat de ei% Aa-u 4cut 6er/ec mrturie i 3nc mai largu iaste scris 3n mrturie i, du. aceaea, mai gios iaste i aiast rug ce amu scris mai sus 3n mrturiia lui% Hrut-am i mai 4ace, ce n-am tiut alte .-ri ce mai .-reate, 3ns amu 4cut i de muiare mrturie, c nu-i iaste dat .res.re voia lui, nice l-ai luat cu de-a sila den ar, cum au .-r-t la *neatin i cum au 4cut mrturie de acolo% Aiast mrturie iaste 3n mrturiia lui !nachi i a lui ati, unde mrturisescu ce omu au 4ostu el i 4rate-su% Pneleage-veri mai bine acolo, c scrie mai largu% I2voadele mrtoriilor% [iva marturiia% *e. "% OCI, Pnsemnare, ,Innsbruc\, 1= a.rilie >"0#;@ Lerec, a. 1= 2ili% OCII Pm.uternicire 0K

0#

o2en, 1K mai "0#; !u, Ion Ietru voda, domAnB de ara Moldovei i de &ara Munteneasc, mrturisescu cu ceast carte mele, cum am dat trie lui giu.-nul Anton runi s griasc, s scrie, s tocmeasc, s 4ac cumu va ti mai bine i aceast .-r care 4ace mie Giva AaB Rago2ei i altele trebele i nevoieAleB mele, unde va trebui, i naintea s4-ntului .a.ei i naintea cinstitului .arat cretinescu i naintea cinstitulAuiB domAnB Lrec Ferdinarul i naintea ali domni i oameni% Iar ce va gri, scrie i 4aci .entru nevoia noastr giu.-nul runi, noi ine-vom% Aa mrturisescu cu slova mele% Am scris cu m-na me, .us-am .ecete me% Pn Ioin, 3n luna mai, 1K 2ile, "0#;% Ion Ietru voda, eu% OCIII *crisoare "7 iulie >"0#;@ BD Mult sntate i viia s tremea 6umned2eu domitale i iubitul domitale neo4iit i toi oameniAiB a domitale% C-nd aAuB 4ost iulie #, sosit-au carte de la mria ta 3n m-na noastr% Ce ne-ai scris tot amu 3neles% *crii i rogi s nu grbim .ntru lucrul domitale% Aa s tiAiB, mria ta, c acel svat i acel g-ndu, tot amu svtuit i amu g-ndit% Iar acesta lucru i aceasta 3nce.tur au ce.ut ostan i cu Mihnea vod, c-ndu noi nici unul n-au 4ost 3n &arigrad% Ire ceae vreame stolnic au 4ost la ucuretiM c-nd amu venit, ei AauB 4ost mers i au 4ost grit i la Mari4 i lu Iiri, iar der.t aceae, aceale svaturi 3nc au trecut% 6eca amu venit noi la Costandinie noi amu grit cu vornicul du. vreame% Cumu amu v2ut vreame 3ntr-acel chi. amu nevoit, cce amu v2ut c acel locu se schimb i acel om den locu rdic i 3ntr-alt chi. nu e% 6ece i noi amu 4cut aa, cce au 4ost i lesne a cea.e, cce toi mici, mairi AauB nevoit s.re domiata, cce v2ur c acei oameni nu sunt de treab, nici de slu/b, nici .ot 3ngdui% 6ece de-am 4i 3ngduit cum scrii domiata, 6umne2eu tie cine ar 4i 3nc.ut .-n acmu% A.oAiB se-ar 4i .rins i domitale 2bav lucru delungat% Iar de-ai hi domiata s-rguit s 4ii .-n acmu venit, avem ndea/de .re 6umned2eu s 4i 4ost .-n acmu i la moie% Iar ce vom 4ace, 6umne2eu n-au vrut, au domiata n-ai nevoit, cce 4iece lucru cu nevoin se 4aceM nevoindu i rug-ndu .re 6umne2eu, 6umne2eu e milostiv a da% 6ece de alte .ari avem ndea/de s nu avem 0#

:7

2minteal nici de vr/mai, nici de .riiateni, numai acumu au rmas .re domiata de va hi 2minteal% Iar noi c-t vedem i .recea.em .-n ne cheam i ne .ohtescu, trebuiate s rs.undem% Acmu ne roag% A.oi vom ruga noi i nu vom avea .re cine ruga, nici ne vor asculta% Iar ne scrii .-n nu vom vedea sci.tura domitale i omul den casa domitale s nu 4acem nemica% )oi ce-am .utut amu 4cut i is.rava i-am tremes 3n tot chi. .re Iurgachi% 6e acmu omul domitale i scri.tura ce ne va hi bunM domiata las toate, nevoiate, vino i ne sca. de aciiM alte toate va tocmi 6umne2eu% Iulie, #, au ieit *inan .aa la oaste s.re Nrumeli i toate tocmealele sunt la m-na lui% Pn ce ceas veri sosi totu-2 va 4i .re voie i vom mearge i noi cu .aa, iar stolnic va hi u &arigradM oameniAiB nevoiescu s ias la oameniAiB si unde sunt gro.ai moi, .erini, 4rai% 6omniata nu tim ce 4aciJ au su.rat-ai de ctr ceti cretini dencvace i de cinstea lor i de bineAleB lor? Adu aminte c-te beseareci sunt 4cute de moiAiB votri i de 4rai i de domniata% Cumu e vreamea acmu nu trebuiate g-nduri lungi, iar de muma lui Fili., ei 3nc roag 6umne2eu nas pnda varise >ain a cicarC i ei mn-AnBc vinearea sec% * tii domiata c cu .aa AauB .urces i erei2 i te4terdar cela ce-au 4ost la Lale., c-nd-ai 4ost i domiataM acela e maire te4terdar% Aceae dm tire% 6umne2eu lungeasc 2ilele domitale, amin% Iulie "7% OCIH 8a.is de schimb *uceava, "$ iulie "0#;% !u, Gavrilcea Iolschii, i cu giu.-neasa mea Gr.ina dau tire cu cest 2a.is al nostru, cum ne-am tocmit cu c2acul Ietriceaico, de-am 4cut un schimbu cu nite -gani de-am dat noi c2acului un -gan, anume )icolai, 4eciorul lui 6rgan, .rentru o -ganc, anume Tud>or@a, 4ata lui Toader Trihu2% 6ece i l-am dat, ca s-i 4ie dire.t -gan dumisale i 4eciorilor dumisale i ne.oilor i strne.oilor dumisale% )ime s n-aib treab a strica tocmala noastr% 5i la aceasta tocmal au 4ost )acul .-rclabul i Ieremiia Murgule i 5te4an Murgule i !.atie Murgule i i ali 4eciori de boiari i eu, )icoar rah, am scris% 5i .re mai mare credin ne-am .us .eceile i iscliturile .re acest 2a.is s s tie% B 2u()" v (lt) $"7", 6u(l) "$% 1(#) 5te4an Murgule is'a(l)& Iolschi>i@ 1(#) )acul .-rclab is'al& :7

:"

1(#) I.ate Murgule is'al& 1(#) Ieremia Murgule is'al& 1(#))icoar is'al& 5i altul ca acesta iaste Gavrilcea% OCH *crisoare ,Iolonia sau ,Austria, 1K octombrie "0#; "0#;, octovrie 1K Cinstitul Ietru vod, ce aAuB 4ost domnu de Moldova, scris-au 4oarte bine ctr noi cu c-AtB mil au .riimit 3m.ratul i au inut, iar i domniata c-t mil ai 4cut ctr-nsul% Aceasta mare laud iaste de omenia domnitale, iar iaste mult cinste de buntate ce-ai 4cut domniata ctr cest om, ce-au 4ost scos den locul lui .rentru valurile cetii lumi% Acmu aces tom a g-ndeate, c 4i-va 4oarte bine de r-ndul lui s ad2 .uin 3n crirea noastr, s ca4te de a.roa.e is.ravele sale 3n ceaste valure den ara MoldoveeAiB% Iar cest om .oate-a hi c g-ndeate c iaste 3n ara noastr oameni muli de leagea greceascM e dere. ce c bine ce-au 4cut acest om noauo i crireei noastre nu e .rost, dere. aceasta bucuros dm trie s ad2 3n crirea noatr% 5i iar dm ocin cuvenit ca s .oat hrni .re sine i oamenii lui% Cearem cu liubov de la domniata, cum de-acest lucru avem scri.tur i la 3m.ratul binior, cum acest om, cu toate unealtele lui, s marg 3n crirea noastr 4r gri/e, cu voia 3m.ratului i a dumitale, i s 4ac bine s treac .re cale 4r gri/e% Face-veri dumneata acest lucru, noaAuoB .rea-va 4oarte dragM carile dumneata veri 3m.lea cu v-r4u% 8ivot cherai Arnesti, oc 17% OCHI Pnsemnare, , o2en, >1# noiembrie "0#; < " iulie "0#=@ Cheltuiale [ivai, noe 17% "0#; mart C?D vatorr C?D Lerec "= om, "7 cai, ;; 2ili% ;"= gulmi, ;: cherie 4aci% Ianturu suluZ summe se chec% 6e .ocrtol timintari 1: guldun, 1= cheraite% Iilata lui, 07 guldin% $1 guldin summe% 17 2ili, iun 3nti 2ili, 17 2ili tementar Tama, 17 2iliM ;1 gulmi, 1 4undu de 2iliM ": gulmi la .osta, ducundu, venindu TamaM ;7 gulmi :"

:1

.ilata tementarii% 6e cari de .ilata la ol2an, se chelM =7 de gulmeM 1:: aXasta 4aa% Iun "#, chemat de [ivaM se dus Heneiia, ;7, 2ibavit ":1 de 2ili am 2ibovit, omen "7, 2eXi, cai "7, 2eXi, =7 as " 2iliM : gul, =7 as de 2iliM acas, ;K guldin, acasM Ianturu a casei, =: guldin 4aXiM 0= guldin, cale de 2i% ; cai cale, 17 guldin, 1# asM 2ivodu de cari nemeti, "= gulmiM carte /udechetor, 17 gulmiM Ga.er, ; gulmi, =7 asM = gal, canilariia, $ gummi, 17 asM dohtor *itirle, "77 de gulmiM Mai "; 2ili, noe 1# 2ili, cheltuialeJ " tal "## 2il, 4aXi 1;1 guldin, "7 cheraie neimul, cai, suluga # guldi% Cheltuiale 17 guldinM cheltuiale le :; 2ili, 07 as 2ili, 01 guldinM ;7 as on, ;7 guldin .ilata% *uluZele chelJ 11;$ gulM 1;17 gul i 1# as% OCHII, *crisoare *uceava, >"0#;<"0#$@ *cris-am adec noi, birul cel run-nescu i cu cel armenescu i cu 1= de .-rgari de la ura, de la *uceava, i v mulemim dumilorvoastre ca 4railor i ca vecinilor de bine i de socotin .rentru ce ai 4cut bine de ne-ai socotitu oamenii ai notri i 4raii% Acmu ne rugm dumilor-voastre s 4acei bAiBne .rentru voia noastr s grii acelui neami mare, lui Ian, ce ine vidicul dumilor-voastre .re acolea, ca s slobod2easc .re 4eciorii notri ce avem acolea, 3ns armeani i cu alii ce au .re l-ng ei% Iar, de bine ce vei 4ace dumile-voastre, noi avem a mulemi ca 4railor, i ce va hi treaba dumilor-voastre la noi, noi avem a 4ace .rentru voia dumilor-voastre% 5i s 4i dumile-voastre sntos, adevr% *cArBis 3n *uceava% 5i ne rugm dumilor-voastre, c am 3nelegut c cearei duAmiBle-voastre vam de .re acei boi ce-au luat Ceachi Iutuan% Ce ne rugm s iertai dumile-voastre, c nu s cade, nice-i cu direa.t% *cris-am la giu.-nul, la udachi birul, i la 'rban birul, sntate% Yast carte, la birul de istri-% OCHIII Testament, , o2en, "7 mai "0#= :1

:;

Eas aXasta cu limbe meleJ suluZele Xe ne suluZit se duca sinatos undu-i voia lor% Cari de bunivoia se rmena, Musta i altul, 4er de robi% AXelora se da oniia "1 galbin ro i cheti on .ostav sav ; galbin ro .anturu .ostav i se ne iarta% *icheris-em ai $"71, mai "7% Ea viledica i la dascal, cum vor sului .anturu su4letu mei, aa se da lor chelXuc% AXasta se cetescu 5ti4an voda% AXasta du.e marte me se Xetescu% OCIO 6is.o2iii testamentare, , o2en, >"7 mai "0#=@ ;7 galbin ro se da dascalu, de vor se ducaM iar, de vor se ade cu 5ti4an voda, iar se da le4ioar cum .i .ana acmuM se lasa .ir voia luiM iar de .erintele viledica se da 07 galbin d-avor i on .ostav bun, se merghi sinatos undu-i voia lui% C *crisoare, , o2en >"" mai "0#=@ 6omne, rog domnetale se me asculta aXaste nevoia mele cu Xasta aragu2ele, Xe me .urtat .ir mini # luna, ca on tilhar den /ude den /ude, den tirgu, tirgu% )-am 4ostu vinuvate lor% Eucrule Xe 4ostu 4ocut domniia nosturu nu 4ostu che2ut a /udeca ara domnetale, che n-am 4ocut niXi-n on negou ara domnetaleM nego i tocmele cari se 4ocut Mulduva, iar se va tocmi Mulduva, cari va hi domneia iaste 3n ara, aXala va cavuta cui va hi detoriiaM iar ali dom iait den domniia nu ia leZe Xeri detori, cum ti tote lume% 6omne, aXasta nu ia ascunsuJ domneta 4ocut aXasta leZe, tirmes .ir noi /udeul domnetale, # luna, tote ne /udecate-ne cu der.tu canilariia domnetale% 5i ne a4lat der.tate nosturu, 4ocut leZe se ne .iletes cheltuiale nosturu% 6omneta tii, multe cheltuiale avut-am cu Xeia, # lunam 4er de ruine Xe ne 4ocut ara domnetale% Acmu aa ne venit vesteJ onul de iai sicos carte la /ude se nu .iletescu cheltuiale nosturu, iar altu de-ni dus la Mulduva, la Xine dom acole, cu mari lavda i bucuriia Xelui dom, cum o.rit .ir meni ara domnetale i multe ruine 4ocut miia% Acmu .oheti domnesa, Lerecu, se da cheri de marturuia, vor 4aXi multe rvu cu Xeia cuvinte% *e dus, domne, nu ia numele me, i numele domnetale 3nca tiraZi% 6e vor avu2i Xei dom, vor :;

:=

cherdeM nu cherde de alta, numai de aXasta cherde i vor mira cum 4ac leZe aXasta ara se .iletescu detoriia Xe 4ac tiaba rei% IoX 3nelege, domne, de aXasta, chendui am dus iavu den domniia mele ; ai sintu, ; dom se sicheban, " Mulduva, 1 &ara MuntenescuJ niXi-n onu nu se tiraser .anturu detoriiaM cum leZe eri, .ilete cari dom veni urma lui, cum tii tote erile leZe Mulduva, la munteilor% Rog domnetale se me cherde, aXaste argo2eli bine tii leZe erii, de 4os avut o detoriia la mine, der n-a 4ostu se 3mbila du.e meni, 4ostu Xeri, cu i ali detorniXi de la ara, cum iasti leZe eri% Iar aXasta arago2eli sintu nemit la Xeia dom 3mbila% Cheltuiale Xelor dom du.e mini, bine ti domni Xine iasti dom araM teme-se de domniia lui, de noi i de ali, cherde-vor cuvintului arago2ele% Cum 4aXi domneta leZe ara domnetale, detoriia den Mulduva .iletim noi ara domnetale% Aa ne .ari, domneM domneta se 4i mile de noi, che omeni sitirini sintam, 4er limba, 4er de oche, nu cunosti nimene% IoX aduXe minte, domne, noi am lasat domnia nosturu ori de nevoia, ori de bunivoia% 6e ver 3ntiraba-ver de noi, vom si.uni i mai binior% AtunXe 3neleZe-ver domneta mai bin, 3nse, domne, chendui am dus den domniia nosturu, aXasta ne 4os ghendul nosturuJ duXe-vom ara chertinescuM de vom a4la on locuor, .aXe vom lecuiM de nu vom a4le, ara siventului .a.e sintu manastiri,oricheti locur de leZe ghirXescu% MerZe-vom acole, vom ede, roga-vom lui 6omne2evu .anturu .acatele nosturu% Acmu ; ai sintam aXasta ara, .eriia vosturu% *ileb2i venit-em, domne, a Case de Agosturu% *intu dom chertin nime nu o.rit, ca no muli venit% Rog domnetale, domne, nici n-am loc, niXi n-am Xeva venii nicheiarM avut-am chetiva chelXuc, nu multe, am chetuit% AXata ia% CI Inventar, , o2en, >"0#=@ *e merturusete de avoru Xe ari se tiiJ "77 de galbini ro, on lanuc d-avor, se tii, luiM "07 de galbini d-avor, on lanuc Hilat vovodaM "77 de galbini d-avor, on .ahar d-avor, on lingurM 07 de galbini, on lanuc d-avor mic, se tiiM "77 galbini d-avor, ; lanuc d-avor de leescu, cu 2ilalu, lui 5ti4an vodaM "77 gal ro, on sucu4iia .arates% AiXe marturusescu arZintul, chete ari, lui i mumei lui, se tii anumeJ 'n sini ariZit mari, luiM on te.si i de colva .oliit mari, iar luiM 0 te.si tuXescu, arZitM on curabii arZit, micM : taliar de masa, arZit, on surahi :=

:0

arZit, luiM on oimi arZit, luiM on Xerbi arZitu, iar luiM on surahi arZit, iar luiM on .ahar de nuc, cu arZitM on .ahar rdeXin, margar, arZitM on mara.a argit, lui iarM on .ahar mari arZit, iarM = .ahar arZit, iarM ; .ahar mic, arZintuM on curabii mic, aZintuM on sivat cumaru arZintuM "0 lingur arZit, iar luiM on somac arZit, lui iarM on .erche sicale, aritM 1 4irin matasi cu lauc arZitM on 4irin matasi, Mihne vodaM ; hota2u albi, iar lui% AXasta da la mini se datJ 1 ivenic arZitM " olevenche arZitM ; .aha mari, .oliitM 1 cu.e arZit muldevenesM " mara.a arZitM " tascu arZit, iarM = te.si arZit, iarM K taliar arZit, de masaM " calamar argit XernalM " .erche sicale arZit, de caiM 1 bo2idagan arZitM " culincu arZitM " 4inin cu .irsine cu .iiatr verde arZitM " sabii davor .aratM " sahaidac sirmaM ; .erine cosit 2erba.M " bucate 2erba.M " abai cadi4e ro, cu sirma cositM " Xara4 cosit matasM " birin galbin, matasM " abai cadi4e roM 1 abai 2erba. cositM 1 guZiman sobolM " boZea, = Xara4 cosM " abai cade4ene% YiXe merturusim ca4tanele, ona, altele, se tii, chete iastu-iJ 'n abai sirma, cadi4eM 1 ca4ane serser bunM on serser taiat, luiM on .erine davor, iarM 1 cuma, onul gal, al .estiriM 1 4uta ro matase, luiM on .echer matase albiM on .arde de .in2a albeM 1 birin de mataseM "0 Xember muiarscuM = aracZin d-avor iarM ": ahtestir sirmaM " bohuZea nahiliM = cheme ro domneiM " birin d-avor lui domM " .erine d-avor necositM ; .erche Xara4 albiM 1 ca4tan d-avor lui domM ; cadi4e 4erZe domM 1 4erZe atla2u, luiM = dulama alla2uM ; dulama ta4taM 1 4erZe .ostav ro mohorit% 6e va veni birdeni, vor )icori2i )evrudul a Xeri Xeva ban, arita 2a.isuri, XiXe tote merturiset, Xe-am dat iavu lui, Xe dat iali miia, anume tote se tiiJ Ai $7KK, luna dic, 1 2ili am tirmes lui cu )icole sitolnic se .ui amanat 0 galbin d-avor i ; bucate avor Xibic de 077 de galbin% TiraZi si on inel iamandi, de "77 galbi, d-avor% Tote aXasta .us mena lui, )icori2i )evrudul, dumne% Ai $7#", luna avg, "0 2ili, a inut vame Iailor, 1 luna i /umatate .ana oc, ;" 2ili, tocmele vamei aa 4ostu, de luna =777 tal arZit se me da de lunaM "7777 tal arZit 4aXi-se-va su.r )icori2i, se tii% Acmu merturusem Xe am logat .anturu galbini i .anturu vame da la )icori2i, se tii, XiXe se merturisemJ ;77777 as.r logat-am .anturu vame, oc luna, 1K 2ili, se tiiM 0K777 as iar am logat, o a tatarscu 4er de cal, .anturu vameM 17777 as, iar, logat-am .anturu vame, se tiM :777 as, iar, miia dat sucutari .anturu

:0

::

vame dir. )icori2i, se tiM "1777 as, on soroc sobol logat-am .anturu vame, aXaste .anturu vame logat-am, inut 2ilile me, se tii to% :7777 as 4ostu de 2ilile Iancul voda, de vama veche, se tii aXasta tote% Acum merturusim Xe am logat .anturu galbin, XiXe merturuseti, anumeJ 17777 as logat-am .anturu galbini a mele, se tCQDM =7777 as, iar, logat .o.e Adam, a dat mena domniei .anturu galbiniM 17777 as iar )icori2i tirmes &arighirat .anturu galbini, se tiiM "117 tal arZit tirmes )icoru2i &arighirat .anturu ga>l@biniM "7777 as iar tirmes )icori2i &arighirat .aturu galbiniM "7=: diram arZit tirmes )icori2i .anturu galbini, aXasta logat-am, se tii mari i miX, rmas-a miia detor multe, se tii% 07 777 gal de galbin d-avor rmasM " 777 tal arZit, on siti4an cu bala, cu margaritarM ;$0 tal, on bile2ic Zoher verde, vame, se tiiM 107 tal, on inel almasu, ":7 tal, on 2uli4lic avurM "07 tal, on 2uli4lic margari, avurM ";7 tal, on bile2ic avor, .iXorM "07 tal, on lanuc d-avorM "07 tal, on lanuc d-avor de guruma2M hamali mari, se tiiM =77 tal, on XerXei, numai 3nsu logat da la Cherito4M :10 tal, on lanuc Zoheri cum.arat de on 4irncu, dat mi, iarM "07 tal, on XerXei 2imaragda, 1 lui domnei, se tii% $7 tal, on XerXei margaritarM :10, "=7 margaritar, iar luiM ;77 tal, 1 ir margaritar de Iortical .urostuM $0 tal, on le4i .urostuM 07 on suli4ic, iar luiM 07 tal, ; inel .orostu, iar luiM =7 tal, on halhal d-avorM =7 tal, on 2inZir d-avorM =7 tal, on bile2ic d-avorM $0 tal, on lanuc d-avor, iarM 07 tal, on bile2ic d-avorM "77 tal, on bile2ic, iarM 07, on bile2ic, iar luiM ;7 tal sirma, iar luiM $7 tal, on ne2ghe. margaritarM =7 tal, on XerXei, iar luiM "= irinXi i mahrama avor, se tiiM "77 gal ro, on birin d-avor matasi verdeM $; de metcal margaritar Iortecal, 3nche iastiM 17 mitcal, iar margaritar, on Xa.sa% YiXe iar merturusim Xe ari, galbin gata i Zoher i avor, de tote, 5ti4an voda, a lui, chendu-i nescut .ana acmu, den domniia a sa .ana acmu, se tii, merturisimJ # 777 de galbin d-avor gata, mena lui i casa nosturu, YerXe2e Mutaha tii Xe ari, toteM " 077 taliar arZit, on imir cu almas de vamiM 107 tal, on imir 4irit Zoher cu almas, se tiiM $77 tal arZit, chendu 4ostu taliari 07 asr, atunXe 4ostu cum.arat iacutroM 107 tal, on imir dat Mihne voda, se tii, luiM ;$0 tal, on imir iari lui, Zoheri, se tiiM ; 077 tal arZit, on hanZr, Zoheri, de vame, de Alecsi i de sima C?D, luiM " 077 tal, on sabii Zoher tirmes Mihne vodaM 107 tal, on inel iamanduM 107 tal, on inel iamandu, iarM 07 tal, on inel 2a4ir, iarM $0 tal on inel iacut, iarM "07 tal, on hanZar ZoheriM "07 tal, on iacut goc IanculM K$7 tal, on sabii Zoher, lui, mic, cu iacut ro, iar luiM =7 tal, on .a2vat de cai ZoherM = 077 taliar arZit, on le4 cu almas, cu iacut, cu margaritar, lasat-am loc de cheti .iiatr iastiM 1 $07 tal, on le4 cu almas, cu iacut bun, lasat-am loc ::

:$

de chet .iiatr iastiM ; 107 tal arZin, on bile2ic Zoheri, cu almas, cu iacut 4orti bun, cum.aratu-m, iasti mena Yerche2e, se tii, luii 5ti4anM = 777 taliari chendu-i 4ostu taliari =0 as.r, ai $7#", mai 17, cum.arat-a den voivodesei den &ara Eeescu, on le4 cu almas, altul le4 mai min cu almas, iarM on Xasni un cu almas, cu iacut cheti ; ri iasti mena Yerche2eii, se tii, lui 5ti4an vodaM 107 tal, 1 4ilZan d-avor, iar mena Yerche2ei, lui 5ti4an voda, se tiiM :10 taliar, on aracZin Zoheri, iar mena lui Yerche2e, lui 5ti4an voda, se tii% AXasta le4 mari ari on margaritar mari miZloc i 1 2imaragda, 1 .arte, ; .iXor Zosu on rombin miZloc, .iraZor almasM aXasta le4% Alte le4J on almas mari, miZloc, 17 almas .irZor lui, on bala .iXor luiM 1 margaritar, iar .iXor lui, se tii% CII *crisoare ,C-m.ulung, >"; mai < august "0#0@ *criem 3nchinciune i mult sntate domnului udachi Ianu, birul de cetatea istArBieei i .-rgarilor i .-rclabului i la tot svatul domnitale% 6u. acea, ne rugm domnilor-voastre s 4acei bine s nu s o.reasc oamenii i negutorii .rin .-ri i .ren datorii% >Pn@c acmu, cu mila lui 6umnd2u, s 4ie mriia lui, craiu, sntos i domnu nostru 5te4an-vod, iaste o ar c-alalt% Cine va avea .-r de oamenii de ceasta .arte, noi vrem trimite la domneavoastr s-i legiuii domneavoastr% Ai domnilor-voastre vor avea leage la domnu nostru i la noi% 5i, ai/dere, ne rugm domnilor-voastre de r-ndul lui Tnase de la noi, ce-l .-reate Micula de Maier% )oau ne .are c n-are vin, c l-au .rinsu cine-au 4ost vornic atuAnBce, anume Co2maM s-are vro .agub, s-i 3ntreabe cunusul, c domneavoastr, unde vei trimite la treaba domnilor-voastre, lui i caut asculta% Acel om, anume Tnase de C-m.ulungu, elu aAuB mrsu de nevoie cu acel boiaren ce au 4ostu vornic atunceM de are vro .agub Micula, s-i 3ntreabe cu acel vorniAcB% Acea ne rugm domnilor-voastre% )oi 3nc vom 4i cu slu/b domnilor-voastre i s dea 6umnd2u s 4ii domneavoastr snto, amin% Giu.-nul birul de istri i la .-rgarii domnitale i la .-rclabul% CIII, *crisoare *uceava, : august >"0#0@ :$

:K

Giu.-nul Mihaiu, hatman i .-rclab de *uceav, scriu 3nchinciune i mult sntate .riiatiniloru notri, giu.-nul udachi Ianu, birul de istri i a dois.rd2eace .-rgari a domitale i .-rclabului% 6u. acea dm tiri domnilor-voastre de r-ndul a nete i2voare ce s-mtu la munte, anume C-rlibahul i &ibul i )egrioara i Cona, c aceali i2voar au 4ostu de hotariul Moldoveei i aAuB 4ostu oamenii de la C-m.ul-Eungu slobod2i a 3mbla i a s hrni cu dere.tu .re acolo, v-n-ndu 4iiar i .eate% Acmu noi am 3nelesu c ai o.rit domneavoastr s nu 3mble oamenii de C-m.ul-Eungu .re aceale i2voare, v-n-ndu i hrnindu-s% 6ere.tu acea, ne rugm domnilorvoastre s 4acei biAneB .rentru voia noastr s lsai cum-au 4ostu obiceaiul mai de-ainte vreame, .aci i tocmeale bune% C acmu, cu mila >lui@ 6umnd2u, s 4ie mriia lui craiu sntos i domnu nostru 5te4an vod, iaste o ar ca alalt, i domneavoastr simtei .riiatenii notri% Ce va hi .ohta i treaba domnilor-voastre la noi, nevoi-vom s 4acem .rentru voia domnilor-voastre% Aceaea dm tire i ne rugm domnilorvoastre% 5i s dea 6omnd2u s 4ii domneavoastr sntoi 3m bucurie i cu .aci bune, amin% *cArBis 3n *uceava, avgust :% Tolna/ Mihal/ hatman es *uchoua/ \a.itan \egelmeto\one\ bisedalmas somsegia es baratia, m% .% Iriiatenii notri giu.-nul birul de istri, i .-rgarii domnitale i la .-rclabul% CIH 8a.is de cum.rare , uneti < /% Haslui, : august >"0#0<"0#$@ Irecum am dat eu, Gheorghii, 4iciorul aschii de unetii, ai/dere am dat lui Chinan de uneti : lei, ca s s tie .entru o ocin ce au ei la Cbicetii mcs agustu, : d2ile, vleat v l(t) $"7; avgustu% Iorga% Chinan clugr% Adec eu Iorga, 4eciorul busci de uneti, scriAuB eu i mrtuArisescB% CH 8a.is de v-n2are 6rgueni < /% Iai, "1 ianuarie "0#: :K

:#

!u, Toader *c-nteaie, 3nsumi .ri meni mrturescu cu cest 2a.is al miu, cumu amu v-ndut a mea dera.t moie de ocin, de sat de 6rgueani, cu tot venitul, i de c-AmB. i de 4-na i de .dure i de vatra satului, c-tu s va aleage .artea mea, lui ant vornicul, dere.tu uAnB cal i uAnB cobuc .oleit i un .ostav tuArBcescu de uAnB r-ndu de haine% 5i au 4ost 3n tocmala noastr .o.a Andonie de ChildetAiB i .o.a Eu.ul de 6rgueani i )enea de acolea itrrel i Caucea de acolea i Focea de acolea i *emion de acolea i Hasilie de acolea i 6umitru de acolea i Eoghin de 6rgueani i Ioian itrrel de FreaAnBciuci i Ionacu de colea i muli oameni buni i btr-ni de .riAnB .regiur megiia% 5i .ri mai mare mrturie nAeB-amu .us ale noastre .ecei% Aceasta amu vd2ut, aceasta mrAtuBrisim cu su4letele noastre% /is u 6rgueanAiB v D l-t $"7=, g9enar "1 dn(& CHI, Mrturie Iiatra, "1 martie "0#: Milostive i luminate doamne, s hii mriia >du@mitale sntos% Facem tire mrii tale cum au venit egumenul de istri cu cinstit cartea mrii tale la .-rclabi i la oltu2ul den Iiiatr, ca s socotim .entru o selite de sat, anume Ttraii, ce sint 3ntre H-ntori i-ntre t-rg, ce au 4ost sat a svntei mnstiri a istriii i acmu au 3m.resurat H-ntorii hotaru lui, a Ttrailor, c-t iaste de ceea .arte de vale% 6eci .-rclabul ne-aAuB str-AnBs .e to, .e cum scrie cinstit cartea mrii tale, i ne-au 3ntrebat .e to cum tim cu su4letele noastre, avut-au Ttraii hotar de ceaea .arte de vale? 6eci n>oi@ aea tim cu su4letele noastre c, cum au i alte sate hotar .este vale, aea au avut i Ttraii hotar .este vale% 6e va hi i .e giurm-nt noi vom giura i naintea mrii dumitale .entr-acesta lucru% Aceasta 4acem tire mrii tale, ce va hi mila mrii dumitale, s hii mriia dumitale sntos% 5i .re mai mari creden am .us i .eceatea t-rgului i a .reoilor% $"7=, martie "1% Rugtorii mrii dumitale, .reoii >olt@u2ul cu to t-rgoveii de t-rg de Iiiat>r@% CHI b Pnsemnare *uceava, "= iulie "0#: :#

$7

I-n-i vremu i mai socoti s ie% Ieremiia voevo(da)" m% .% CHII 8a.is de schimb *uceava, K ianuarie "0#$ !u, Itraco Iturniche, 4ac mrtorie cu aceast mic crulie, cum amu avut o iganc la mnstire de istri% 6eaci ne-am tocmit de bunvoia noastr 3ntre vldica Aga4ton, e.iso.ul de Roman, deaci mi-au dat o iganc, anume Frsina, i un co.il, 'n>o@4rei% 6e-acmu nainte nime din ruda mea ca s n-aib a .-r3 aiast .-ra nicedineoar, 3n veaci, 3nnaintea cetii h-rtii a noastr% *cris 3n *uceav, ghenarie K, ai $"70% CHIII Pnsemnare *uceava, # se.tembrie "0#$ Cumu vei a4la, tot s se scrie, s li se 4ac dires, s nu se mai 3nvluiasc% Ierimia voevo(da)" m% .% CIO 8a.is de v-n2are Mnstirea Ta2lu < /% )eam, 17 iunie "0#K Ato a(#) Ciol.an 'al6uge(r) scriu i mrtuisescu cu cesta meu 2a.is cum amu v-ndutu o g-rl la ucureti den Gura 'rbicului Io.oii o(t) -r/ovei dere.tu 1$ talere de argentu i au 4ostu aculea Toader )eamuul o(t) 'rbic i *cuiu o(t) udeti i Euca murariu ti( ) i .o.a Ietrea i Alexa o(t) -r/oveni, i Hasilii ti( ) sta(r) u ta(m)" i 'nul u ta(m) sta(r) i Hasilii, se(n) 'nului, i I-ntea ti( ) sta(r)& 5i mi-au datu Io.oea acei bani 3n m-nule meale cce o amu s.atu .re AaiB mii bani acea g-rl de la 6umbrveni 3nsumi% 5i amu datu cliugherilor o(t) Ta2lu 1= ple na tu(t) g-rl% 2ii mrturem s% cestu mo(i) #api(s)% V (lt) EFGH" 6u(n)" 3G& /is .o.a Ietrea%

$7

$"

5i neme s nu s ameastece la cea g-rl ce amu v-ndutu Io.oeai, 1$ talere de argentu 3n d2ileAleB Ieremi>i@ >v@oievod, c g-rla la udeti o au m-ncatu istria, de n-au a. la satu la udeti, ce i-amu datu a. de la 6umbrveni s 3mble moara la udeti% Mai sus scriemu 3n cestu 2a.is la monastirAeaB mea% *criu >G@% >G@ Ioma (I)& 2m-renia meta C?D% CO *crisoare *uceava, 1= mai >":77@ Ian Ndrea, ghetmanu i .-rclabu 2ua(v)s'ii" pi;e(m) ivo(t) i mno(g) #dravie la domnealui udachi Ian, birul de istri% 6u. aciia dau tire domitale, c au adus Ili, giuratul din Iad, la noi, K7 de 4rtari de 4nin i 1:07 de .it 4cut% Intru aceaea dm tire domiitale i s te veseleti de la 6umned2u, adevru% /i(s) u 2ua(v)" m(s)ca ma(i)" 1=% TRA)*IEHA)IA COI Pntiinare , raov, 17 iunie >"0K$@ * s tie aceast carte cum au venit nete boiari de la &ara Fgraului >%%%@ den Had i Ilie den 5inca i *toica den Co.cel i >*@tan .anul i >%%%@ den Heneie i )eagoie den Grid i )eagoie den 5inca i Aldea den >%%%@% Aceti boieri, ei aAuB venit cu carte de la Miclu diiac cu >%%%@ la /u.-nul L-r/il Eucaci, /udeul den raev, i la svat, cum-ai 2ice la "1 >%%%@ rugat .entru nete oameni, ce-au 4ost uci .re unu secui den *tcele, ce >%%%@ .re ali i-eu 4ost vtmat% !i s-eu rugat domnilor .re .ace, ca s nu 4ie >%%%@ moarte, ce s .lteasc cu bani, iar domnii, ei au iertat .entr>u@ >%%%@ domnilor de la Fgra% 5i .entru rugciunea celor boiari ce sunt >%%%@ i 3ntr-aceaea acetia boiari s-au bgat de sunt i che2a, ca s dea >%%%@ :7 de 4lorini .entru mortul i .entru cei oameni vtmai i iar :7 4lorini birag% 5i aceast ucidere se-au 4cut 3n sat 3n 5er>caie@ de Rusalii, iar vinovaii sunt anumeJ dilici den M-ndra i $"

$1

>%%%@ *toica *toiasa i .re 5erban i Cr-stian i *tan Itraco, toi >%%%@ i Roman de *tcele i Mihai, iar den M-ndra% 5i 3ntr-aceaea >%%%@ ludat i cu ru .re 5ercaie i .re 6rbani% Iar aceti boia>ri@ >%%%@ scri mai sus, ei se-au bgat che2a cum de-acum nainte nu se va scorni >%%%@ de acest lucru i .entru .i2ma, ce vor 4i cu 4rie bun>@, >%%%@ vecintate bun acetii r3 a -rsei i vor 4i tot >%%%@% Aceasta s s tie% /i(s) m(s)ca 6u(n)" 17 d(n) >%%%@% 2e a(#) po(p) Iane ispisa(c9)& COII *crisoare *lite < /% Maramure, 1 mai >"0#;@ Cire iaste .an Iogan /ur/, .an o(t) Maramore, i .an Toma, /urat o(t) ti( )" scriem 3nchirciure i slu/b .an 'rban birov i .an *imion .-rclab o(t) Bistric(& 6u.-acea de ce-ai tremes omul vostru la noi de r-ndul acetii oti ce au trecutu .rim Maramure v dm a ti c au 4ost a lui Corne omiri, o mie de omiri nimii 3n bani% 6e alt laturi acmu nu tim c au 4ost doi omiri a notri 3n ara leeascM ceia-u d2is c nu e acolo nece o veaste rea% 6e icea 3rainte ce vrem ti i ce vrem aud2i noi v vrem da a ti ca somsid2ilor notri% 6ere.t acea i acmu avem om acolo% 6e ne va aduce vro veaste v vrem da a ti% 5i iar v rugm ce vrei aAuBd2i din Moldua, c-am 3n>e@les c avei omiri 3n Moldua, ce veaste v vor aduce ne rugm s ne da3 a ti au de ru au de bire% I spsite (s) o 0i" anin(& B 2eli;to(u)" m(s)ca ma(i)" 3 d(n)& Ian 'rban birov o(t) Bistric(& COIII, 8a.is de 3m.rire ,9% Maramure, 1= mai "0#; Facem de cire tuturoru cui se cuvine a ci de r-ndu acestu lucru, .recum in anulu acesta "0#;, Msa% mai 1= inaintea nastr3 mai /osu scrii, s-au aleg-duitu Io. Tma din Rogo2 cu ogoru seu Mihai 6umitru, cu im.riastina iosaguriloru intr-acesta chi., .recum mai /osu va urmaJ care unde se tie, c avbndu Io. Ea2ar din udesci care i 3n Rogo2 >%%%@ = 4eciori i o 4at ce au chiemat MarieM 4ecioriJ " Grigoriu, 1 Tma, ; )icolae, = Hasilie i a 0 4at Marie, .re care o au datu in ora la loculu m>%%%@ )eme Mihai 6umitru i loculu din ora i din Hiao i din $1

$;

Moisii i se vine intr-acesta chi. .recum Io. Ea2ar au avut muere .re 6amna Malina 4ata *imi, sora cu Grad, cu Gavril, cu 9ona i cu Giorgie, i 4eciorii a lui Io. Ea2ar au muritu in tabr i au remas v% i 4ataM si iosagulu l-au im.-rtitu in ;, adec3 lui Grigore au venitu .artea in Ea.uulu de susM lui Tma i 4etei ii Marie in Rogo2 i in Maramore in udesci i in Hiao i in Moisii i in ora, i au im.-ritu a c Tma cu 4ata se i im.art in daua in totu locRlu cu muni cu totR, cci Io. Tma cu ogoru seu Mihai 6umitru au .etrecutu i btrinii i multu s-au chieltuitu cu vra/ba ce au avutu cu muerea >%%%@ .irbndu-se .entru iosaguri si inaintea >%%%@ totu amendoi au umblatuM i a se-au invoitu, c3 de aru rem-ne careva 4-r3 s-mini cealaltu se i las iosagulu se nu se con4icuiascM si care aru vre se strice ac`sta im.rtiatin se .uie >%%%@ i tot a s se 4ie im.rtitoriu iosagulu .re cum mai sus s-au artatu, i au 4ostu la alegdaulu acestaJ " 6omnu 4isolgabir Iodi MihaiM 1 )emes Maros Ianos din CoheM ; *imon Grad din HioM = Grad HesianM 0 Ietru aleaM : Hlad IonM $ Io. Ea2ar din Hio de /osuM K Ietru 6onca din 5aioM # 6ancu 6umitru din 9eudM "7 )icolae 6ragumir de 6ragomir4alvaM "" 5imon 'staM "1 9oan Helad din *ilisnaM "; Hasilie *ima de *acialuM "= Coman 6an din MoisiiM "0 Coman IlieM ": >%%%@ Gergel de Hieu de susM "$ Rednic Hasilie din 9ulesciM "K orodi Matei din *irbiM 17 ud 9ona din udesciM 1" 6omnu Io. Mihai din udesci, 4ecioru lui Io. EucaM 11 Marinca *te4anM 1; 6omnu Io. *te4an din *arasoM de ctr slvit varmegie trimis s.re ac`st im.rtiatina venica intre mai sus .omenii )emes Io. Tma i Mihai 6umitru i >%%%@ .rin .roto.o.ul locului Ietru >%%%@% COIH *crisoare , istria, a% " noiembrie ":77 *criu 3nchinciune i mult sntate .rintelui m>i@u >*.i@ridon i maicei meale Costandeei i du.-acea v dau tire c simtu viu .-n acmu nu-s .erit, ce amu sc.at de la elgrad c-nd-au btut Mihaiu vod r2boiu cu ung>u@rii% 6eci m-au .rinsu nete sasi, deci aAuB vrut s m taie% !u m-amu rugatu aAmB s.us c simt 4ecior Mog-ldei, deci nu m-au .erdut% 6e aci eu amu triAmiBs carte la Andriia din istri% !l au tr>i@mis la sasi de m-au cerit% !i au ceriut ;77 talere, iar Andriia mau scoAsB dere.tu "77 talere i m-au dus la istri% !u amu s.us c m-aAuB .rinsu Mihaiu vod la Lo>tin@ i m-au adus 3n &ara Nngureasc% 6eci m rog dom>i@lor voastre ca l>u@i 6umned2AuB den ceriu s $;

$=

nevoii s>@ m scoatei l-ng voi 3n ar cretin >i@ s>@ nevoii s dai tire .rintelui m>iu@ Mog-ldei vornicului c eu d2acu 3n t>em@ni de m mn-AnBc lutul i .AduBchii% >5i@ eu amu s.us c>@tr Andriia c simtu ne.>ot@ de 4rate i 4ecioru de su4let giurat 3n besea>rec@% 6eci iar m rog domilor voastre s nu m 2bvi aice, ce s m scoate mcar numai d-a .resi cu tru.ul, 3nc s ies 3n ara c io mor de dorul vostru% 5i 3mbt>r@-nescu i am 4cut o barb .-n 3n br-u% 5i a4le aiasta scrisoare a mea snto .re domeavoastr% =(t) 0i" amin& Is'al F>e@ciorul vostru Cocriel i s-mtu numai cu c>mea@% Ea .rinAteBle miu, la *.iridon% COH *crisoare , lgrad, >":77@ Ml(s)ti6u B i6u Ioan, vldica o(t) elgrad, scriu 3nchinciune i mult sntate la dumneata bulgr Eucaci i dau tire dumitale de r-ndul unui miel den Rinariu, ce au venit de s-au /eluit de uAnB 4ecior al lui i au d2is c s leag o 4at de 3nsul% )u tim avut-au vin au n-au avut, c el s gioar c n-au avut% 5i du. acea, el gice c-i suAnBt s-nge amestecat i, di alt .arte, el s-AnBtu cumtri, de nu li cadi s lcuiasc, 6eci s caui dumneata c, de-i vor 4i s-nge, eu nu-i voiu lsa 3m.reun s 4ie, iar de ce au greit, dumneata veri cuta leage cum va hi sau 3ngduiate dumneata, c doar voiu veni i eu 3ntr-acolea% 6eci vem cuta leage cum va hi mai bine% 5i s hii sntos dumneata de la 6umned2u, adevr% *criu .-n la dumneata Eucaci, .ugr-meter la *ibiiu% A66!)6A COHI Chitan ,T-rgu-Mure, >.% "1 august <se.tembrie ":77@ rcan vistiCiDar% 6al sm la4CaD lu Maroi, 2a ; mesCeDi, ot Mur Harrhiu, talCeriD "07% COHII 8a.is de danie $=

$0

T-rgovite, = decembrie >":77@ 2e u.o a(#) )eag>a@ 'n-gi .an Mitrea dvornic, scriem i mrturie 4ac cu cest rva al meu cum, la nevoia mea i la greu i 3n robie ce am 4ost, mrie-sa domnu nostrum, Io *imion Moghila voevo(da)" . i6u ml(s)ti6u g(s)p(d)r% #mli vla(;)'oi" milostivitu-s-au de m-au miluit i mi-eu turnat giumtatea de sat din Gro2veti ce-l v-ndusem lu Mihaiu voevo(da)" ca s m .ltescu din m-na .g-nilor% Pntru acie se-u a4lat giu.-nul 6umitrachi Chiri, marile .ostealnic, de-au datu .entru mine 177 de galbeni, i galbenul c-te dere.tu "17 C?D de as.ri i m-au scos din m-na turcilor% Ientru aceaea datu-i-am acea giumtate de sat ce mai sus iaste scrisu, anume din Gro2veti, ce s va allege din vatra satului i din c-m.u i dintr-a. i din vaduri de moar, ca s 4iAeB necltit .-n >%%%@ vecie% !, cine se va is.iti du. moartea me s-l .-rasc s 4ie >%%%@ i .roclet i neiertat de ;"K ot5c7i .entru cce c >%%%@ am 3ntrebatu ne.oi, Ireda *tolnicul i alte rudenii i nime n-au vrut s m scum.ere% Mrturie .unemJ .an 6umitru dvornic i .an 6an vel-logo4et i .an Ian vistiar i 5te4an comis i C-rstea arma, .an 6ragul dvornic i Hoico vistiar i Ie.ele logo4et i *imeon .itar i Andreico comis i Hladul logo4et i Tri4a sulger proii .ol-ri& I toi da (s) #nae(t)& 5i 3ntr-altu chi. s nu 4iAeB .re 2isa me% 6an logo4et% Teodosie logo4et% Ie.elea logo4et% Ion Mog-ldea dvornic i ag% /i(s) a(#)" Hladul, u Jr%(g)vi(;t) m(s)ca de'evr- = dni&

$0