Sunteți pe pagina 1din 21

Etichetare ecologica

Principalele obiective ale REGULAMENTULUI (EC) NR.


1980/2000 AL PARLAMENTULUI SI CONSILIULUI EUROPEAN DIN
17 IULIE 2000 PRIVIND STABILIREA UNEI SCHEME DE ACORDARE A
ETICHETEI ECOLOGICE COMUNITARE

Prin transpunerea Regulamentului nr. 1980/2000/EEC privind stabilirea unei


proceduri de acordare a etichetei ecologice, a Deciziei nr.729/2000/EEC
privind contractul cadru referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice
si a Deciziei nr.728/2000/EEC referitoare la stabilirea tarifelor pentru
solicitarea taxelor anuale pentru etichetare ecologica a fost elaborata
Hotararea Guvernului nr. 189 privind stabilirea procedurii de acordare a
etichetei ecologice din 28 februarie 2002, publicata in Monitorul Oficial
nr. 166/ 08 martie 2002.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au


un impact redus asupra mediului, pe parcursul ntregului lor ciclu de via.
Etichetarea ecologica este o actiune voluntara (agentul economic nu
este obligat sa-si aplice eticheta ecologica pe produs).
Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficient a resurselor i la
un nivel ridicat de protecie a mediului, prin furnizarea ctre consumatori de
informaii corecte, exacte i stabilite pe baz tiinific despre produsele
respective.
Solicitarile pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse platii unui tarif
care acopera costurile necesare pentru procesarea solicitarilor de catre
autoritatea competenta, in speta, MMGA, iar nivelul tarifului pentru
procesarea cererii este de 5.000.000 lei, indiferent de numarul de produse
ce vor beneficia de aceasta eticheta. In acest sens, nu exista nici un fel de
taxe aplicate produselor ecologice.
Tariful pentru solicitarea acordarii etichetei nu include costurile pentru
testarea sau verificarea produselor in procesul de evaluare a performantelor
acestora, in conformitate cu criteriile specifice de acordare a etichetei
ecologice. Costurile acestor testari si verificari se suporta de catre
solicitantii etichetei ecologice.
1

Sistemul unitar de acordare a etichetei ecologice in Romania

AGENTI ECONOMICI
(fabricanti, importatori, prestatori de servicii
comercianti)

Incercari

SOLICITARE

produse
(teste,
masuratori)
Comisia Nationala
pentru Acordarea
Etichetei Ecologice

consultare

Autoritate competenta
Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor

9 institute specializate
recomandate de
MMGA
9 alte institute care detin
laboratoare acreditate

consultare
EVALUAREA
PERFORMANTELOR
PRODUSULUI

Autoritatea Nationala
pentru Protectia
Consumatorilor
evaluarea gradului de eficienta cu care eticheta
ecologica raspunde nevoilor de informare a
comsumatorilor

ACORDARE

ETICHETA ECOLOGICA

Obtinerea etichetei ecologice


Pentru obtinerea etichetei ecologice agentii economici (fabricanti, importatori,
prestatori de servicii comercianti) trebuie parcurga urmatoarele etape:
solicitarea etichetei ecologice la Ministerul Mediului si Gospodaririi
Apelor care reprezinta autoritatea competenta
realizarea incercarilor pe produse de catre institutele specializate
recomandate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si/sau de
catre alte institute care detin laboratoare acreditate
evaluarea performantelor produsului de catre autoritatea competenta
(Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor) care colaboreaza cu
Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice in luarea
deciziilor privind acordarea etichetei ecologice si cu Autoritatea
Nationala pentru Protectia Consumatorilor in vederea evaluarii
gradului de eficienta cu care eticheta ecologica raspunde nevoilor de
informare a comsumatorilor.
acordarea etichetei ecologice. Dupa acordarea dreptului de utilizare a
etichetei ecologice, autoritatea competenta incheie cu solicitantul un
contract prin care se stabilesc conditiile de utilizare a acesteia. Acest
contract este prevazut in anexa nr. 4 la H.G. 189/2002 privind
stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice.

Cadrul legislativ existent in domeniu


Conform Hotararii Guvernului nr. 189/28 februarie 2002, publicata in Monitorul
Oficial nr. 166/ 08 martie 2002, Autoritatea Competenta care acorda eticheta
ecologica este Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
In vederea implementarii acestui Regulament a fost infiintata Comisia
Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol n
luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice (a fost elaborat Ordinul
ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.284/06.04.2005 privind aprobarea
componentei nominale a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei
Ecologice
Aceasta comisie este formata din reprezentati ai Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Educatiei
si Cercetarii, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Consiliul
Concurentei, institutii de cercetare, organizatii neguvernamentale.
1. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, presedinte, Constantin POPESCU,
secretar de stat pentru departamentul mediu
2. Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, membru, Angela FILIPAS, director
general la Directia Evaluare Impact, Controlul Poluarii si Managementul Riscului

3. Ministerul Economiei si Comertului, membru, Doina CONSTANTINESCU, sef


serviciu la Directia Infrastructura Calitatii si Mediului
4. Ministerul Educatiei si Cercetarii, membru, Alexandru SONEA, consilier in
cadrul Directiei Generale pentru Coordonarea Invatamantului Superior
5. Ministerul Educatiei si Cercetarii, membru, Sevastel MIRCEA, conferentiar la
Universitatea Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Facultatea de
Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului
6. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, membru, Floarea
SABIE, consilier superior in cadrul Serviciului Consiliere Tehnica Produse
Nealimentare
7. Consiliul Concurentei, membru, Adrian DODITA, Directia Cercetare, Sinteze
8. Institutul National de Cercetare Textile si Pielarie, membru, dr. ing. Emilia
VISILEANU, director general
9. Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice, membru, Maria MARZA, sef
Birou Certificare Sisteme Management de Mediu
10. Fundatia Comerciala Romana, membru, Ioan PARGARU, presedintele
fundatiei
11. Societatea pentru Promovarea Energiilor Recuperabile, Inepuizabile si Noi SPERIN, membru, Mircea CAZACU, vicepresedinte.
Eticheta ecologica este acordata pe baza criteriilor specifice fiecarui grup
de produse, stabilite prin hotarri ale Guvernului si nu poate fi solicitata pentru
produsele care nu fac obiectul nici unui criteriu. Aceste criterii specifice
reprezinta, de fapt, cerintele, pentru fiecare aspect de mediu mentionat intr-o
matrice indicatoare de evaluare, pe care un produs trebuie sa le indeplineasca
pentru a-i putea fi acordata eticheta ecologica.
Deciziile subsecvente
transpuse prin:

Regulamentului

nr.

1980/2000/EEC

au

fost

1. HG nr. 827/2002 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei


ecologice pentru aparate frigorifice (M.Of. nr.638/29.08.2002).( Decizia
Consiliului nr. 40/2000/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare
a etichetei ecologice pentru aparate frigorifice)
2. HG nr. 40/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masini de spalat rufe de uz casnic (M.Of. nr.
82/10.02.2003). (Decizia Consiliului
nr. 45/2000/CEE referitoare la
stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru masini de
spalat rufe de uz casnic)
3. HG nr. 325/2003 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masini de spalat vase (M.Of. nr. 223/03.04.2003).

(Decizia Consiliului nr. 689/2001/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de


acordare a etichetei ecologice pentru masini de spalat vase)
4. HG nr. 175/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru calculatoare portabile (M.Of. nr.170/26.02.2004) (Decizia
Consiliului nr. 687/2001/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de
acordare a etichetei ecologice pentru calculatoare portabile)
5. HG nr. 176/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru amelioratori pentru sol si substraturi de cultura (M.Of.
nr.169/26.02.2004) (Decizia Consiliului nr. 688/2001/CEE referitoare la
stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru amelioratori
pentru sol si substraturi de cultura)
6. HG nr. 253/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru
detergenti pentru masini de spalat vase (M.Of.
nr.185/03.03.2004). (Decizia Consiliului nr. 31/2003/CEE referitoare la
stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru detergenti
pentru masini de spalat vase)
7. HG nr. 254/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru incaltaminte (M.Of. nr. 185/03.03.2004).(Decizia
Consiliului nr. 231/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare
a etichetei ecologice pentru incaltaminte
8. HG nr.177/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru textile (M. Of. nr.198/05.03.2004) (Decizia Consiliului nr.
371/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru textile)
9. HG nr. 259/ 2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lacuri si vopsele (M.Of. nr. 219/12.03.2004) (Decizia
Consiliului nr. 739/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare
a etichetei ecologice pentru lacuri si vopsele)
10. HG. nr.284/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru saltele de pat (M. Of. nr. 225/15.03.2004). (Decizia
Consiliului nr. 688/2001/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare
a etichetei ecologice pentru saltele de pat)
11. HG. nr.542/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lampi electrice (M. Of. nr. 368/27.04.2004). (Decizia

Consiliului nr. 747/2002/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare


a etichetei ecologice pentru lampi electrice)
12. HG. nr.1058/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare
(M. Of. nr. 755/19.08.2004). (Decizia Consiliului nr. 607/2001/CEE
referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru
detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare)
13. HG nr.1530/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse detergenti de vase pentru spalare
manuala (M. Of. nr. 908/06.10.2004). (Decizia Consiliului nr.
523/2001/CEE referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti de vase pentru spalare manuala).
14. HG nr.1894/2004 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse hartie copiativa si hartie grafica (M.
Of. nr. 1111/27.11.2004). (Decizia Consiliului nr. 741/2002/CEE referitoare
la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru hartie
copiativa si hartie grafica)
15. HG nr.522/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse hartie absorbanta (M. Of. nr.
533/23.06.2005). (Decizia Consiliului nr.405/2001/CEE referitoare la
stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru hartie
absorbanta)
16. HG nr.804/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru grupul de produse materiale pentru pardoseli rigide (M.
Of. nr.731/11.08.2005). (Decizia Consiliului nr. 272/2002/CEE referitoare
la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru materiale
pentru pardoseli rigide)
17. HG nr.815/2005 privind stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice
pentru
grupul
de
produse
televizoare
(M.
Of.
nr.728/11.08.2005). (Decizia Consiliului nr. 255/2002/CEE referitoare la
stabilirea criteriilor de acordare a etichetei ecologice pentru televizoare)

Produsele incluse in sistemul de etichetare ecologica


Sistemul de etichetare ecologica vizeaza toate produsele si serviciile, cu exceptia
produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice si aparaturii medicale.
Eticheta ecologica nu poate fi acordata substantelor sau preparatelor clasificate
ca fiind foarte toxice, toxice, daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru
reproducere sau mutagene, precum si bunurilor fabricate prin procedee
6

daunatoare pentru om sau pentru mediu si care pot dauna consumatorului in


conditii normale de utilizare.
Eticheta ecologica comunitara este acordata unui numar de 16 grupe de
produse, reprezentand peste 160 de produse, revizuite la fiecare 2-3 ani:
U Produse de curatat
Produse de curatat pentru uz general si produse de curatat pentru
instalatii sanitare (sub revizuire), detergenti pentru masini de spalat vase,
detergenti pentru spalarea manuala a veselei (sub revizuire), detergenti
de rufe.
U Aparate casnice
Masini de spalat vase, pompe de caldura (criteriu in dezvoltare), becuri,
computere personale (sub revizuire), computere portabile (sub revizuire),
aparate frigorifice (sub revizuire), televizoare, becuri, aspiratoare, masini
de spalat.
U Produse din hartie
Hartie pentru copiere, hartie pentru tiparire (criteriu in dezvoltare), hartie
absorbanta.
U Casa si gradina
Saltele de pat, mobila (criteriu in dezvoltare),covoare, vopsele de interior
si lacuri, amelioratori pentru sol, produse textile, confectii, incaltaminte,
textile.
U Turism
Servicii de campare (criteriu in dezvoltare), servicii de cazare turistica
U Lubrifianti
Lubrifianti (criteriu in dezvoltare)

Etichete ecologice folosite in Europa


Cele mai cunoscute simboluri, utilizate in Europa sunt :
FLOAREA este simbolul etichetei ecologice comunitare.

Eticheta ecologica a Uniunii Europene (Floarea Europeana), creata de


Comisia Europeana in 1993, este o schema unica de certificare pentru a ajuta
consumatorii sa distinga produsele si serviciile verzi, care nu afecteaza mediul.
Eticheta ecologica comunitara nu se acorda pentru alimente si produse
medicale.
Este o schema facultativa, conceputa sa incurajeze afacerile sa comercializeze
bunuri si servicii cu un impact redus asupra mediului si pentru consumatorii
europeni inclusiv cumparatorii publici si privati sa le identifice usor.
Floarea se poate gasi in toata Europa precum si in Norvegia, Liechtenstein si
Islanda. Eticheta ecologica comunitara face parte dintr-o strategie mai larga,
orientata catre promovarea consumului si productiei rationale.
Eticheta ecologica comunitara este un un pasaport care autorizeaza libera
circulatie a produselor pe teritoriul european. Aceasta este obligatorie in cazul
vanzarii de produse in Europa, precum si in cazul exportului de produse catre
Europa.
Toate statele Uniunii Europene au adoptat eticheta ecologica comunitara.
Avantajul principal al etichetei ecologice este dimensiunea sa europeana.
Produsul care are aceasta eticheta ecologica atribuita de catre un stat membru
al Uniunii Europene, poate fi folosit in toate celelalte state membre.

Simbolul etichetei ecologice este prevazut in HG 189/2002 si este valabil


pana in anul aderarii Romaniei in UE cand vom prelua simbolul etichetei
ecologice al UE.
Eticheta ecologica este realizata de catre Imprimeria Nationala si prezinta
urmatoarele elemente de securizare:
este autocolanta;
contine modele grafice constituite din curbe aparent intamplatoare,
generate dupa modele matematice calculate dupa formule speciale,
generate de un soft;
cerneluri speciale de mare securitate;
autodistrugere la rupere.

10

Cele mai cunoscute etichete ecologice


INGERUL ALBASTRU

Ingerul Albastru a fost lansat in Germania prin Agentia Federala


de Mediu, Juriul de atribuire a etichetei ecologice si Institutul de
Asigurare a Calitatii si Etichetare ecologica. Povestea de succes
a Ingerului Albastru continua de aproape 25 de ani. Sistemul de
etichetare ecologica include 80 de categorii de produse. Peste 4000 de produse
si servicii de la aproximativ 710 utilizatori de etichete din Germania si strainatate
sunt indreptatite sa poarte Ingerul Albastru.
Produsul etichetat ecologic este reevaluat la fiecare 2-3 ani. Ingerul Albastru
apare mai des pe produsele de hartie, lacuri si vopsele, dar si pe produse care
consuma benzina sau gaz.
Beneficii pentru industrie, comert si firme de mestesuguri
Ingerul Albastru ofera industriei, comertului si firmelor de mestesuguri
posibilitatea sasi documenteze competenta de mediu intr-un mod simplu si ieftin
pentru toti. Utilizand eticheta ecologica, ei pot creste considerabil potentialul
pietei competitive pentru produsele si serviciile lor. Ingerul Albastru este diferit.
Poti folosi Ingerul Albastru ca instrument de marketing modern in comunicare si
astfel da produsului tau un avantaj competitiv.
Beneficii pentru consumatori
Beneficiile Ingerului Albastru pentru consumatori sunt evidente: ele acorda
indumare practica pentru a-i ajuta considerabil in selectarea si decizia a ceea ce
sa cumpere. Ingerul Albastru furnizeaza in mare masura ceea ce consumatorii
doresc. De exemplu, Ingerul Albastru ajuta consumatorii sa economiseasca bani
pentru ca hotarasc sa cumpere bunuri de calitate exceptionala si cu durata lunga
de viata - sau prin simpla economie de energie.

LEBADA NORDICA
Lebada Nordica este eticheta ecologica nordica oficiala. In 1989,
Consiliul Nordic al Ministrilor Consumatiei a introdus acest sistem
de etichetare ecologica a produselor, comun pentru Suedia,
Finlanda, Norvegia si Islanda.
Ca si ingerul Albastru, Lebada Nordica atesta ca un produs
respecta mediul, fiind la fel de performant ca si celelalte produse destinate
aceleiasi folosinte.
Logo-ul demonstreaza ca un product este o buna alegere din punct de vedere
ecologic. Simbolul verde este valabil pentru aproximativ 44 de grupuri de

11

produse, reprezentant peste 1100 de produse pentru care se considera ca


etichetare ecologica este necesara si va fi benefica. Aceasta eticheta se
regaseste cel mai des pe produsele de hartie, produsele de intretinere a
automobilelor si produsele de curatire a textilelor.
Eticheta este de obicei valabila trei ani, dupa care criteriile sunt revizuite iar firma
trebuie sa solicite o noua licenta.
Un produs care poarta Lebada Nordica indeplineste standarde de mediu ridicate.
Lebada ia in considerare impactul produsului asupra mediului de la stadiul de
materie prima pana la deseu deci pe parcursul intregului ciclu de viata a
produsului.
De asemenea Lebada stabileste criteriile referitoare la calitate si performanta.
Produsul trebuie sa prezinte caracteristici cel putin la fel de bune ca si alte
produse similare.
Pentru a se asigura ca un produs etichetat cu Lebada este mereu in varf din
punct de vedere ecologic, criteriile sunt revizuire in mod repetat.
Firmele care solicita o licenta pentru a folosi eticheta Lebada trebuie sa furnizeze
rezultate de la teste independente pentru a dovedi ca aceste criterii au fost
indeplinite.
NF ENVIRONNEMENT

Marca NF-Environnement reprezinta eticheta ecologica franceza. Creata in


1991, aceasta marca este proprietatea AFNOR. AFNOR asigura gestionarea si
promovarea acestei etichete. Criteriile de utilizare si de calitate ecologica a
produselor sunt inscrise in cadrul unui Regulament Tehnic, specific fiecarei
categorie de produse.
Marca NF-Environnement certifica produse care prezinta impacturi reduse
asupra mediului si poate fi aplicata, de asemenea, la produse care, prin
caracteristicile lor, reduc impacturile asupra mediului.
Obiectivul acestei marci este de a ghida consumatorii in alegerile lor si de a
incuraja producatorii sa imbunatateasca calitatea ecologica a produselor lor.
Marca este atribuita pe o durata determinata, astfel ca exigentele sale sa poata fi
reactualizate.

12

ALTE ECOETICHETE EXISTENTE IN LUME

INDIA Ecomark

COREEA DE SUD
Cleaner and Greener

ZIMBABWE
Environment 2000

AUSTRALIA
Environmental Choice

CANADA
Environmental Choice

13

NOUA ZEELANDA
Environmental Choice

CANADA
Global Ecolabelling Network

FILIPINE Green Choice

HONG KONG
Green Label (Special
Administrative Region)

ISRAEL Green Label

SINGAPORE Green Label

14

THAILANDA Green Label

TAIWAN Green Mark

SUA
Green Seal (private environmental
label)

BRAZILIA
Qualidade Ambiental (environmental quality)

Institutele desemnate pentru efectuarea testelelor si verificarilor pentru


diferite grupe de produse, in vederea acordarii etichetei ecologice sunt:
1. HG nr. 827/2002 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru aparatele frigorifice.
a. ICEMENERG - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Energie Bucuresti
1. Bd.Energeticienilor nr.8, Sect.3
2. Tel. 346.52.41 Fax.346.53.10
3. Pers. de contact: Director General Ghe.Olteanu.
b. ICPE - Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice Bucuresti
1. Splaiul Unirii nr.313, Sect.3
2. Tel. 346.72.29; Fax.346.72.68

15

3. Pers. de contact: Director General Nicolae Vasile.


2. HG nr. 325/2003 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masini de spalat vase.
a. ICEMENERG - Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Energie Bucuresti
1. Bd.Energeticienilor nr.8, Sect.3
2. Tel. 346.52.41 Fax.346.53.10
3. Pers. de contact: Director General Ghe.Olteanu.
b. ICPE Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice Bucuresti
1. Splaiul Unirii nr.313, Sect.3
2. Tel. 346.72.29; Fax.346.72.68
3. Pers. de contact: Director General Nicolae Vasile.
3. HG nr. 40/2003 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru masinile de spalat rufe de uz casnic.
a. ICEMENERG Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Energie Bucuresti
1. Bd.Energeticienilor nr.8, Sect.3
2. Tel. 346.52.41 Fax.346.53.10
3. Pers. de contact: Director General Ghe.Olteanu.
b. ICPE - Institutul de Cercetari si Proiectari Electrotehnice Bucuresti
1. Splaiul Unirii nr.313, Sect.3
2. Tel. 346.72.29; Fax.346.72.68
3. Pers. de contact: Director General Nicolae Vasile.
4. HG nr. 175/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru calculatoarele portabile.
a. ITC - Institutul pentru Tehnica de Calcul Bucuresti
1. Cal Floreasca nr.167, sect.2
2. Tel.232.14.32. Fax. 233.09.66
3. Pers. de contact Director Gen. Grigore Popescu
5. HG nr. 176/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru amelioratori pentru sol si substraturi de cultura.
a. Institutul de Cercetari Pedologice si Agrochimice Bucuresti
1. Bulevardul Marasti nr.61, sect.1
2. Tel.222.94.42; Fax.312.34.03
3. Pers. de contact: Director Mihail Dumitru.
b. Facultatea de medicina veterinara
1.Splaiul Independentei nr.105, sector 5, Bucuresti
2. Tel. 410.76.46
3. pers. De contact: dr. Togoie Iulian
6. HG nr. 253/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti pentru masini de spalat vase.

16

a. ICECHIM Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie


si Petrochimie Bucuresti
1. Splaiul Independentei nr.202, sect.6
2. Tel. 315.32.99; Fax.312.34.03
3. Pers. de contact: Director General Velea Sanda.
b. ECOIND Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie
Industriala Bucuresti
1. Sos. Panduri nr.90-92, sect.5
2. Tel. 410.67.16; Fax.410.05.75
3. Pers. de contact: Director General Margareta Nicolau.
7. HG nr. 254/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru incaltaminte.
a. INCDTP Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si
Pielarie Bucuresti
1. str. Ion Minulescu nr.93, Sect.3
2. Tel. 323.50.60. Fax. 323.52.80
3. Pers. de contact: Director Luminita Albu
8. HG nr. 177/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru textile.
a. INCDTP Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si
Pielarie ( Sucursala Institutul de Pielarie-Incaltaminte) Bucuresti
1. str. Lucretiu Patrascanu nr.16, Sect.3
2. Tel. 340.49.28. Fax. 340.55.15.
3. Pers. de contact: Director General Emilia Visileanu.
9. HG nr. 259/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lacuri si vopsele.
a. ICEPLAV Institutul de Cercetari pentru Protectie Anticorozive, Lacuri
si Vopsele Bucuresti
1. Bd. Theodor Pallady nr.49, Sect.3
2. Tel. 345.27.30. Fax. 345.05.95.
3. Pers. de contact: Director General Radita Gardu .
b. ICECHIM - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si
Petrochimie Bucuresti
1. Splaiul Independentei nr.202, sect.6
2. Tel. 315.32.99; Fax.312.34.03
3. Pers. de contact: Director General Velea Sanda.
10. HG nr. 284/200 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru saltele de pat.
a. INCDTP - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si
Pielarie Bucuresti
1. str. Lucretiu Patrascanu nr.16, Sect.3
2. Tel. 340.49.28. Fax. 340.55.15.

17

3. Pers. de contact: Director General Emilia Visileanu.


11. HG. nr.542/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru lampi electrice
a. LUXTEN Bucuresti
1. Str. Parang, nr. 76
2. Tel. 312.88.19
3. Pers. de contact: Director Catalin Tufan
12. HG. nr.1058/2004 referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a etichetei
ecologice pentru detergenti universali si detergenti pentru grupuri sanitare
a. ICECHIM - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si
Petrochimie Bucuresti
1. Splaiul Independentei nr.202, sect.6
2. Tel. 315.32.99; Fax.312.34.03
3. Pers. de contact: Director General Velea Sanda.
b. ECOIND - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie
Industriala Bucuresti
1. Sos. Panduri nr.90-92, sect.5
2. Tel. 410.67.16; Fax.410.05.75
3. Pers. de contact: Director General Margareta Nicolau.

Mentionam ca aceste institute sunt cele recomandate de catre Ministerul


Mediului si Gospodaririi Apelor, dar incercarile se pot efectua si in alte
institute ale caror laboratoare sunt acreditate.

Promovarea si mediatizarea etichetei ecologice la nivelul agentilor


economici
Principalele modalitati de promovare si mediatizare a etichetei ecologice in
randul agentilor economici sint:
seminarii de informare instruire referitoare la aplicarea etichetei
ecologice in Romnia, la sistemul de etichetare ecologica. Pentru
realizarea seminariilor sunt necesare:
- manuale, pliante, brosuri
- cursuri
- sedintele de informare
- buletin informativ
- suport electronic de instruire
publicarea si distribuirea gratuita a unor brosuri cu informatii despre
eticheta ecologica, brosuri care sa contina toate informatiile necesare
agentilor economici.
crearea de website-uri si promovarea lor in randul agentilor economici.
Este recomandata crearea unui website care sa cuprinda informatii

18

despre eticheta ecologica din Romania, cat si informatii despre eticheta


ecologica comunitara, tinandu-se cont de faptul ca aceasta din urma va fi
preluata de tara noastra dupa intrarea in Uniunea Europeana.
Brosura ETICHETA ECOLOGICA brosura informativa pentru agentii
economici, s-a realizat in cadrul studiului efectuat de catre ICIM si cuprinde
informatii privind: eticheta ecologica, etapele necesare pentru obtinerea etichetei
ecologice, avantajele etichetei ecologice, costurile solicitarii etichetei ecologice si
posibilitatile de finantare pentru obtinerea etichetei ecologice, cadrul legislativ
existent in Romania in domeniul acordarii etichetei ecologice, institutele
acreditate recomandate de autoritatea competenta pentru acordarea etichetei
ecologice Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru realizarea testelor,
incercarilor produselor in procesul de evaluare a performantelor acestora,
prezentarea pe scurt a etichetei ecologice comunitare, precum si prezentarea
celor mai cunoscute etichete ecologice utilizate in Europa, informatii utile:
persoane de contact, website-uri.
Promovarea si mediatizarea etichetei ecologice la nivelul consumatorilor
Mijloacele de mediatizare a etichetei ecologice identificate la nivelul
consumatorilor sunt:
Prezenta pe mari suprafete: promovarea etichetei ecologice in
magazine, supermarket-uri sau alte puncte de vanzare care detin produse
etichetate, prin distribuirea de pliante, brosuri informative, etc. Pliantele,
brosurile informative, etc pot fi oferite la intrarea in magazine, la casele de
marcat sau in cadrul raioanelor.
Crearea de website-uri este un mijloc de mediatizare care, desi nu este
un mijloc de comunicare la scara larga, ofera rezultate incontestabile.
Televiziunea este modalitatea cea mai buna pentru a atrage atentia,
aceasta avand avantajul de a obtine, prin audienta, o atentie
asemanatoare cu cea existenta in timpul dialogului intre doua persoane
fizice. In plus, are avantajul sunetului si culorilor, fiind astfel mult mai apta
sa atinga consumatorii.
Presa scrisa este o alta modalitate care poate fi utilizata pentru eticheta
ecologica, mai ales ca aceasta se adreseaza marelui public. Informatia
poate aparea in ziare, reviste dar si in presa specializata.
In general, presa scrisa ofera posibilitatea de a furniza mai multa
informatie, iar pentru mediatizarea etichetei ecologice informarea este cel
mai important aspect.
Afisele insotite si de alte tipuri de comunicare.
Anunturi publicate in principalele ziare si reviste care apar zilnic;
Publicitatea la radio, etc
Participarea ONG-urilor cu activitate in domeniul protectiei mediului la
campania de sensibilizare a populatiei
Participarea scolilor la mediatizarea etichetei ecologice prin cursuri
informative: concursuri cu premii, jocuri, prezentari video, etc.

19

Brosura denumita ETICHETA ECOLOGICA Ghidul consumatorilor cuprinde


urmatoarele informatii: generalitati privind eticheta ecologica in Romania :
definitie, simbol, forma etichetei ecologice, grupurile de produse pentru care se
poate acorda eticheta ecologica, motivele alegerii produselor care poarta
eticheta ecologica, prezentarea sistemului de acordare a etichetei ecologice in
Romania, fise de prezentare a criteriilor de acordare a etichetei ecologice si a
motivelor acordarii etichetelor ecologice pentru toate grupurile de produse vizate,
informatii utile: cum se poate recunoaste eticheta ecologica pe un produs, alte
informatii, persoane de contact, website-uri.

Incepand cu anul 2005, exista un program de finantare pentru acoperirea


costurilor necesare obtinerii etichetei ecologice. Este vorba despre programul de
Crestere a competitivitatii produselor industriale, derulat de catre Ministerul
Economiei si Comertului (MEC). Finantarea se acorda pentru trei ani, iar in
prezent sunt 130 de miliarde de lei nealocati, care asteapta solicitantii de fonduri.
Finantarea se realizeaza in sistem de rambursare, adica beneficiarul cheltuie
partea sa de contributie, dupa care primeste jumatate din suma de la Minister.
Pentru IMM, finantarea publica este de 65%. De exemplu, daca o firma mica
doreste o finantare de 50.000 de euro, trebuie sa aduca de acasa 27.000 de
euro. In total, valoarea proiectului este de 77.000 de euro. Firma trebuie sa
cheltuie aceasta suma, intr-o singura transa sau in transe trimestriale, iar dupa
efectuarea cheltuielilor, Ministerul ii va rambursa 50.000 de euro. Detalii despre
conditiile programului pot fi obtinute direct de la MEC.

Dezvoltarea etichetei ecologice comunitare in urmatorii ani


In tarile europene, consumatorii vor deveni ce mai constienti de riscul pe care il
reprezinta pentru sanatatea lor utilizarea de substante periculoase prezente in
produsele de consum curent. Astfel, grupurile de produse etichetate ecologic si
care garanteaza absenta substantelor chimice toxice vor avea un mare succes.
Aceasta tendinta se observa in prezent in Italia le detergentii cu eticheta
ecologica comunitara si in Franta pentru vopselele etichetate.
Pentru anul 2005 au fost prevazute numeroase activitati de promovare a
etichetei ecologice comunitare:
Franta va organiza manifestatii de promovare a etichetei ecologice
pentru detergenti si hartie;
Cehia va demara o importanta campanie de informare care se va
desfasura pe parcursul a 3 ani;
In Finlanda campania de promovare a etichetei ecologice se va
desfasura prin intermediul posterelor si afiselor publice
Malta a organizat o importanta campanie de promovare a etichetei
ecologice comunitare;

20

In Portugalia campania de promovare va pune accent pe sectorul


turistic, articole de incaltaminte, produse textile, lacuri si vopsele;
In Italia, campania de promovare se va desfasura prin ctivitati in
magazine cu participarea comerciantilor si activitati de informare a
conumatorilor;
Olanda va organiza, in cadrul campaniei sale de promovare, saloane
comerciale si ceremonii de incurajare pentru agentii economicip
recum si o Saptamana a florii.

21