Sunteți pe pagina 1din 13

Cap.

1 Structura resurselor
financiare publice i a
cheltuielilor publice din
bugetul de stat
1.1 Resursele financiare publice notiune si
structura

Resursele financiare publice reprezinta totalitatea


mijloacelor banesti care se administreaza de catre autoritatile
publice in scopul indeplinirii functiilor si sarcinilor ce revin
acestora, asigurand functionarea structurilor organizatorice
corespunzatoare (institutii publice centrale si locale, intreprinderi
de stat etc.). Ele apartin de drept statului si sunt utilizate pentru
satisfacerea nevoilor de consum public.
Din punct de vedere al modului diferit in care se implica
autoritatile publice in administrarealor, resursele financiare se
structureaza pe doua subsisteme:
subsistemul resurselor publice bugetare;
subsistemul resurselor intreprinderilor cu capital de stat
si mixte.

Subsistemul resurselor publice bugetare reprezinta


resursele financiare administrate direct de catre autoritatile
publice centrale si locale, respectiv de catre institutiile publice
1

specializate, ce nu pot realiza venituri satisfacatoare pentru


acoperirea cheltuielilor proprii. Asamblul acestor resurse se
reflecta in bugetul de stat sau in bugetele anumitor structuri
administrativ-teritoriale, ce alcatuiesc sistemul bugetar al statului.

Subsistemul resurselor intreprinderilor cu capital de


stat si mixte cuprinde resursele financiare administrate direct de
catre intreprinderile din sectorul economic de stat, in baza
autonomiei lor de functionare ca societati comerciale, regii
autonome, etc., inclusiv participatiile de capital ale statului la
intrepinderile mixte

1.2. Clasificarea si caracterizarea generala a


resurselor financiare publice(bugetare)
1.Dupa regularitatea folosirii lor:
a. resurse ordinare;
b. resurse extraordinare.

Resursele financiare publice ordinare sunt folosite in


mod curent si in conditii social-economice normale. Formele de
constituire a acestora pot fi intalnite in structura resurselor
financiare publice, respectiv in bugetul fiecarui an bugetar. In
cadrul acestora, cele mai utilizate sunt:

impozitele, taxele si contributiile obligatorii suportate


de persoanele fizice si juridice;
veniturile din exploatarea intreprinderilor si
proprietatilor din sectorul public.
2

Resursele financiare publice extraordinare se disting de


cele ordinare prin caracterul vremelnic al acestora, fiind prezenti
in unii ani bugetari si lipsind in altii.Formele principale de
constituire a acestora sunt:

imprumuturi de stat;
emisiunea (inflationista) de moneda .

2. Dupa continutul economic:

resurse
resurse
resurse
resurse
resurse

fiscale
nefiscale
de trezorerie
imprumutate pe termen mediu si lung
din emisiunea de moneda

Resursele fiscale reprezinta prelevari cu caracter


obligatoriu sub forma de impozite, taxe sau contributii la
constituirea diferitelor fonduri financiare publice. Aceste resurse
asigura cea mai mare parte a resurselor obisnuite ale statului.
Resursele nefiscale sunt reprezentate de veniturile
obtinute de autoritatile publice din exploatarea intreprinderilor si
proprietatilor lor. Prelevarea acestor resurse nu are un caracter
fiscal, semnificand miscarea valorii in limitele aceleiasi proprietati
sub forme ale veniturilor preluate la bugetul de stat de la
intreprinderi cu capital de stat, dividentelor, chiriilor etc.
Resursele de trezorerie se formeaza si utilizeaza in
contextul efectuarii de catre trezoreria publica a operatiunilor de
incasari si plati in conturile deschise entitatilor publice.
Resursele imprumutate pe termen mediu si lung se
utilizeaza pentru finantarea deficitelor bugetare anuale, procurate
prin vanzarea altor forme ale titlurilor de stat, ce presupun

procese de redistribuire a le disponibilitatilor banesti de la


detinatorii acestora catre stat.
Resursele din emisiunea (inflationista) de moneda
reprezinta procese de redistribuire a veniturilor in favoarea
statului, ca si resursele fiscale, dar intr-o forma greu de
indentificat de persoanele fizice sau juridice, de la care se
redistribuie puterea de cumparare.

3. In functie de nivelul administrativ la care se


mobilizeaza resursele:
a. In cazul statelor unitare:
-resurse ale administratiei centrale, care se reflecta in
bugetul central sau de stat;
-resurse ale administratiilor locale, care se reflecta in
bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale;
-resurse ale asigurarilor sociale, care se reflecta intr-un
buget separate si se administreaza de organisme
specializate, regasindu-se, in final impreuna cu celelate
resurse bugetare, in bugetul consolidat .
b. In cazul statelor federale:
-resurse ale statului federal, cuprins in bugetul federal ;
-resurse ale statelor membre (federate), reflectate in
bugetul fiacarui stat membru al federatiei;
-resurse ale entitatilor administrative locale, din cadrul
fiecarui stat federat, ce se inscriu in bugetele locale.
4. Dupa modul cum se structureaza resursele financiare
pe componentele bugetului consolidat:
-resurse ale bugetului de stat (impozite, taxe si
contributii generale, venituri din exploatarea
intreprinderilor si proprietatilor statului, etc.);
4

-resurse ale bugetelor locale (impozite, taxe si


contributii locale, venituri defalcate si transferuri de la
bugetul de stat etc.);
-resurse ale asigurarilor sociale de stat (contributii
pentru asigurari sociale);
-resurse cu destinatie speciala (taxe si contributii
pentru constituirea de fonduri speciale).
5. In functie de locul de provenienta:
a. resurse interne;
b. resurse externe.
Resursele interne provin prin distribuirea si redistribuirea
produsului intern brut si, uneori, a avutiei nationale rezultate din
activitatile creatoare de valoare ce se desfasoara in fiecare tara.
Resursele externe se formeaza prin redistribuirea
produsului creat in afara tarii respective si presupun transferul de
valoare din exterior, de la persoane fizice si juridice nerezidente
ale statului primitor, in anumite conditii.

1.3 Cheltuieli publice concept si continut


In sens economic conceptul de cheltuiala publica exprima
o anumita categorie de procese si relatii economice ce se
manifesta intre autoritatile publice ,pe de o parte si persoane
fizice sau juridice, pe de alta parte, cu prilejul alocarii si utilizarii
resurselor financiare administrate de catre aceste unitati.
Sistemul cheltuielilor publice cuprinde urmatoarele
componente majore: cheltuieli bugetare, cheltuieli extrabugetare,
cheltuieli speciale, cheltuieli ale intreprinderilor cu capital de stat.

Cheltuielile bugetare sunt acelea inscrise in bugetul public


si care se finanteaza din fondul bugetar. La randul lor, cheltuielile
bugetare se structureaza pe urmatoarele categorii:
- cheltuieli finantate din bugetul administratiei de stat
centrale sau federale;
- cheltuieli finantate din bugetele administratiilor locale sau
ale statelor membre ale federatiei;
- cheltuieli finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat.
Cheltuielile extrabugetare sunt acelea care se realizeaza
din resursele acumulate si utilizate direct de catre institutii
publice in cadrul propriei activitati, fara a mai fi inscrise si
vehiculate prin intermediul bugetului de stat.
Cheltuielile speciale vizeaza realizarea anumitor obiective
si sunt finantate din resurse publice ce se constitue in fonduri
speciale, distincte, administrate direct de catre anumite ministere
sau alte organe de stat.
Cheltuielile intreprinderilor cu capital de stat fac parte,
de asemenea, din sistemul cheltuielilor publice, dar nu se reflecta
in bugetul de stat si deci nu sunt cheltuieli bugetare.

1.4. Clasificarea cheltuielilor publice


Principalele criterii generale de clasificare a cheltuielilor
publice sunt de doua tipuri: administrative i economice.
Potrivit criteriilor administrative, se disting:
- gruparea organica, n care cheltuielile sunt impartite dup
fondurile din care se finanteaza;
- gruparea funcionala, n care cheltuielile sunt imprite
dup specificul activittii instituiilor publice (administratie
6

publica, armata, invtamant, cultura, sanatate, cercetare


stiintifica).
In cadrul criteriilor economice se intalnesc mai multe
modalitati de grupare a cheltuielilor publice, si anume:
- dupa rolul acestora n realizarea procesului
reproductiei sociale;
- dupa natura cheltuielilor;
- dupa caracterul productiv al muncii;
- dupa continutul material sau nematerial al
cheltuielilor publice.
Dupa rolul pe care cheltuielile publice il au in
infaptuirea reproductiei sociale, sunt grupate astfel:
- cheltuieli reale (negative);
- cheltuieli economice (pozitive).
Dupa natura si aportul cheltuielilor la crearea
conditiilor privind activitatea entitatilor publice, acestea se
grupeaza in:
- cheltuieli de functionare sau curente;
- cheltuieli de transfer;
- cheltuieli de investitii.
Dupa caracterul productiv al muncii, conform careia ai
activitatea din sfera neproductiva creaza produs national,
cheltuielile publice se grupeaza astfel:
-

cheltuieli
cheltuieli
cheltuieli
cheltuieli

care se autolichideaza;
reproductive;
productive;
neproductive .

Dupa continutul material sau de munca vie al


proceselor prin care se concretizeaza, cheltuielile sunt
grupate in:
7

- cheltuieli materiale;
- cheltuieli de personal.
In functie de caracterul permanent sau incidental,
cheltuielile pot fi grupate astfel:
- cheltuieli ordinare, ce au caracter permanent;
- cheltuieli extraordinare, ce au caracter exceptional.

Clasificatia administrativ-departamentala are la baza


institutiile prin care se efectueaza cheltuielile publice; ministere,
institutii publice autonome, unitati administrativ-teritoriale, fiind
utila deoarece alocatiile bugetare se stabilesc pe acesti
beneficiari. Ea prezinta insa dezavantajul ca un minister,
departament, agentie guvernamental, judet, municipiu, oras,
comuna reuneste cheltuieli cu destinatii variate si, in plus,
structura ministerelor (altor structuri centrale i departamentale)
si, respectiv, subordonarea institutiilor publice se modifica
periodic, face ca gruparea cheltuielilor publice conform acestei
clasificatii s fie necomparabile in timp.
Clasificatia economica se bazeaza pe folosirea a doua
criterii de grupare:
- primul, conform careia cheltuielile se impart in:
-cheltuieli curente (de functionare);
-cheltuieli de capital (cu caracter de
investitii)
- al doilea, ce imparte cheltuielile in:
- cheltuieli ale serviciilor publice sau
administrative;
-cheltuieli de transfer (de redistribuire)
8

Clasificatia functionala foloseste drept criteriu in gruparea


cheltuielilor publice domeniile, ramurile, sectoarele de activitate
spre care sunt dirijate resursele financiare publice sau alte
destinatii legate de efectuarea unor transferuri intre diferitele
niveluri ale administratiei publice, plata dobanzilor la datoria
publica sau constituirea de rezerve la dispozitia autoritatii
executive.
Clasificatia financiara are in vedere momentul in care se
efectueaza cheltuielile publice si modul in care acestea afecteaza
resursele financiare publice. Conform acestei clasificatii,
cheltuielile se grupeaza n:
- definitive;
- temporare sau operatiuni de trezorerie;
- virtuale sau posibile.

Cap.2 Mutaii n structura


resurselor financiare publice
din bugetul de stat n perioada
2009-2013
Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat pentru anii 2009 2013
Anul
VENITURI TOTALE

2009
54678.
3
53,530
.0
49,405
.0
16,796
.7

2010
68050.
7
64.825
,1
56.305
,1
14.460
,1

2011
79371.
2
77.058
,3
69.527
,7
15.604
,1

2012
87171.
5
83.577
,1
75.615
,8
18.685
,9

2013
90561.
4
86.694
,0
80.175
,2
20.040
,9

11,869
.2
Impozitul pe salarii si
3,558.
venit
2
Alte impozite pe venit, 1,369.
profit si castiguri din
4
capital
Impozite si taxe pe
54.0
proprietate
Impozite si taxe pe
31,789
bunuri si
.8
servicii
T.V.A.
17,073
.5
Accize
14,272
.1
Alte impozite si taxe
0.1

10.090
,9
3.531,
0
838,3

10.289
,2
4.607,
4
707,5

10.824
,7
6.901,
5
959,7

10.893
,2
7.894,
6
1.253,
1

4,5

-0,5

0,4

51,0

Venituri curente
Venituri fiscale
Impozitul pe profit,
salarii, venit si
castiguri din capital
Impozitul pe profit

41.222 53.227 56.202 59.432


,4
,9
,2
,2
24.263
,6
16.212
,3
16,4

34.742
,0
17.805
,9
10,3

35.586
,3
18.910
,8
16,9

36.610
,3
19.798
,0
419,1
10

pe bunuri si servicii
Taxa pe utilizarea
bunurilor,
autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe
desfasurarea de
activitati
Impozitul pe comertul
exterior (taxe vamale)
Alte impozite si taxe
fiscale
Contributii de
asigurari
Venituri nefiscale
Subventii
Venituri din capital
Donatii
Sume de la UE in
contul platilor
efectuate
Operatiuni
financiare
Incasari din
rambursarea,
imprumuturilor
Sume incasate in
contul unic, la
bugetul de stat

444.0

730,1

669,8

1.688,
1

2.604,
8

655.5

574,0

673,7

707,3

620,0

108.9

44,1

22,5

20,1

31,1

414.7

395,0

215,4

155,2

60,5

3,710.
3

8.125,
0

7.315,
2

7.806,
0

6.358,
4

39.3
0.0
1,189.
1

282,6
500,9
2.457,
5

275,6
0.0
1.650,
7

306,4
1,4
3.239,
0

299,8
0,0
3.926,
2

1.9

6,3

1,1

4,7

6,6

1.9

6,3

1,1

4,7

6,6

-82.0

21,6

385,5

42,9

-365,3

Sursa : mfinante.ro

11

Cap 3. Mutaii n structura


cheltuielilor publice din
bugetul de stat n perioada
2009-2013
Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat pentru anii
2009-2013
Anul
CHELTUIELI
TOTALE
Cheltuieli
curente
Cheltuieli de
personal
Bunuri si
servicii
Dobanzi
Subventii
Transferuri Total
Transferuri intre
unitati ale
administratiei
publice
Alte transferuri
Proiecte cu
finantare din
fonduri externe
nerambursabile
Asistenta
sociala

2009
89,851.
7
86,357.
6
15,286.
3
4,318.3

2010
102627,
73
97.348,
2
14.764,
5
3.718,4

2012
104.569
,8
100.150
,0
17.141,
6
4.429,5

2013
110.12
8,0
105.69
1,2
19.890,
1
4.405,5

6.319,1
4.663,2
64.535,
2
25.708,
5

2011
106.088
,7
99.873,
4
15.682,
2
4.244,3
1
7.736,5
4.290,7
63.413,
3
26.969,
7

5,103.3
4,966.3
53,179.
1
17,873.
8

9.221,1
3.996,2
62.196,
2
24.843,
5

9.208,1
3.290,4
66.487,
9
27.854,
8

13,261.
6
2,527.6

12.687,
1
5.299,3

12.865,
9
7.128,5

11.405,
5
10.490,
0

11.251,
5
12.031,
9

18,082.
6

19.283,
7

15.007,
7

13.645,
0

13.368,
9
12

Alte cheltuieli
Cheltuieli
aferente
programelor
cu
finantare
rambursabila
Cheltuieli de
capital
Active
nefinanciare
Active
financiare
Operatiuni
financiare
Imprumuturi
Rambursari de
credite
Plati
efectuate in
anii
precedenti si
recuperate in
anul curent
Eximbank
EXCEDENT(+)
/ DEFICIT(-)

1,433.5
3,504.3

1.556,6
3.347,7

1.441,5
4.506,3

1.812,3
3.165,5

1.980,8
2.409,2

3,171.0

3.012,4

3.830,0

2.108,4

2.446,0

3,066.0

2.451,4

2.317,1

2.085,9

1.794,4

105.0

561,1

1.512,9

22,6

651,6

2,502.9

2.670,2

2.634,2

2.739,3

2.662,4

4.7
2,498.2

193,4
2.476,8

214,69
2.419,5

96,92
2.642,4

35,04
2.627,4

-402.3

-403,1

-248,9

-428,0

-671,6

26.717,
5

17.398,
3

19.566,
7

-1,777.5
35,173. 34.577,
3
0

Sursa: mfinante.ro

13