Sunteți pe pagina 1din 2

Sistemul bugetar public si componentele sale

La nivelul fiecarui stat se folosesc mai multe categorii de bugete corelate care alcatuiesc un sistem. Notiunea de sistem bugetar semnifica un ansamblu de bugete publice conexate , compus din mai multe componente care se individualizeaza printr-o serie de trasaturi specifice (competente de programare, adoptare, executie si ncheiere, surse de constituire a veniturilor, destinatia cheltuielilor, nivel teritorial de apl 717q168h icare etc.), dar si altele , ntre care caracterul public al nevoilor si resurselor este definitorie. Sistemele bugetare sunt concepute, n primul rnd, n functie de structura organizatorica a fiecarui stat si implicit de exercitarea puterii si administratiei prin mpartirea administrativ-teritoriala. Din acest punct de vedere, statele pot fi: de tip unitar, cum sunt de exemplu, Franta, Marea Britanie, Italia, Suedia, Romnia, etc.; de tip federal, ntre care se pot mentiona SUA, Canada, Elvetia, Germania, India, Brazilia, Mexic, Australia etc. Statele de tip unitar sunt organizate pe structuri administrativteritoriale la nivelul carora functioneazaorgane ale puterii si administratiei de stat locale cu grade diferite de autonomie, dar si cu o anumita subordonare fatade autoritatile centrale. n diferite tari aceste entitati administrative au denumiri diferite (departamente si comune n Franta, comitate n Marea Britanie, judete, municipii, orase si comune n Romnia etc.), conturate n cadrul procesului evolutiv al fiecarui stat. n mod corespunzator organizarii administrativ-teritoriale, structura sistemului bugetar, n statele de tip unitar, cuprinde un buget al autoritatilor publice centrale si cte un buget al autoritatilor locale, de la nivelul fiecarei structuri administrative reunite sub denumirea generica de bugete locale., care corespund unitatilor administrativ-teritoriale. Pe lnga aceste doua componente majore, acest sistem bugetar cuprinde, adesea, un buget al asigurarilor sociale de stat, iar uneori si bugete ale unor fonduri speciale. Statele de tip federal au o structura organizatorica care include: federatia, statele membre ale federatiei si unitatile administrativ-teritoriale proprii cu organisme si institutii proprii ale puteriisi administratiei publice. n concordanta cu organizarea statelor federale, structura sistemului lor bugetar cuprinde: bugetul federatiei; bugetul statelor membre (federate) sau altor entitati regionale; bugetele locale. De regula bugetele locale se

includ n fiecare din bugetele statelor federate, dar bugetul federal nu include pe acestea din urma. Repartizarea veniturilor si cheltuielilor ntre verigile sistemului bugetar n fiecare stat se face n functie de modul n care au fost delimitate atributiunile si competentele ntre autoritatile publice centrale si cele locale. De regula, veniturile cele mai importante si principalele categorii de cheltuieli fac obiectul bugetului central sau federal, n bugetele statelor membre ale federatiei si in bugetele locale fiind nscrise veniturile si cheltuielile de mai mica importanta, n corespondentadirecta cu interesele caracteristice fiecarei comunitati locale. n cazul Romniei, ca stat unitar, sistemul sau bugetar se ncadreaza n tipologia statelor cu asemenea structura administrativa, iar nevoile de resurse bugetare la nivelul statului, inclusiv a autoritatilor locale, si posibilitatile de acoperire a acestora sunt reflectate n bugetul general consolidat. Acest buget reflecta fluxurile financiare publice de formare a resurselor bugetare si de repartizare a acestora pe destinatii, n conformitate cu nevoia sociala si cu obiectivele de politica financiara specifice anului la care se refera, nglobnd pe cele specifice din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetele fondurilor speciale. Prin bugetul de stat sunt reflectate sub aspect financiar, actiunile de interes national, concretiznd principalele resurse financiare mobilizate la dispozitia statului, care sunt folosite pentru realizarea actiunilor socialculturale, apararea tarii, asigurarea ordinii publice, nfaptuirea protectiei sociale etc. Bugetele locale evidentiaza, la rndul lor, cheltuielile pentru actiuni specifice colectivitatilor locale, care sunt finantate din venituri proprii, respectiv din transferuri de la bugetul de stat etc. Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde cheltuieli specifice acestui domeniu concretizate n plata pensiilor, ajutoarelor si indemnizatiilor, protectiei sociale, respectiv veniturile corespunzatoare acestora (cum sunt contributiile pentru asigurari sociale etc.). Bugetele fondurilor speciale cuprind venituri din taxe, contributii si alte varsaminte destinate anumitor actiuni speciale, concretiznd cheltuieli menite sa asigure ndeplinirea obiectivelor aprobate prin legea de instituire a acestora.

S-ar putea să vă placă și