Sunteți pe pagina 1din 3

Capacitatea de folosinta

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice art. 34-36 ncc.


Def. Art 34 ncc , Capacitatea de folosinta este aptitudinea
persoanei de a avea drepturi si obligatii civile .
Capacitatea de folosinta constitutie premisa necesara si
obligatorie pentru capacitatea de exercitiu .
Caractere juridice
1. Legalitatea - acel caracter juridic prin care se indica faptul
ca toate aspectele referitoare la capacitatea de folosinta
( inceput , continut , sfarsit ) sunt reglementate de lege .
2. Generalitatea - capacitatea de folosinta este aptitudinea
generala si abstracta de a avea drepturi si obligatii .
3. Inalienabilitatea ( nu se poate instraina ) - nicio persoana
nu poate renunta in tot sau in parte la capacitatea de
folosinta si nici nu o poate instraina . Art. 29 al.2 ncc .
4. Intangibilitatea , Art. 29 al 1 ncc - capacitatii de folosinta
nu i se pot aduce atingeri ( limitari in nici un fel ) dee catre
parti .
5. Egalitatea - caracter juridic ce constituie o consecinta a
principiului constitutional care consacra egalitatea tuturor
persoanelor in fata legii .
6. Universalitatea - exprima ideea in conformitatea cu care
capacitatea de folosinta este recunoscuta tuturor
persoanelor.
Inceputul capacitatii de folosinta Art 35 ncc
Capacitatea de folosinta incepe din momentul nasterii

persoanei fizice=>Aceasta reprezinta regula


Art. 36 ncc : Drepturile copilului sunt recunoscute de la
conceptie insa numai daca se naste viu. => Asadar trebuie
indeplinite doua conditii 1 . Copilul sa se nasca viu , nu si
viabil ( nu neaparat sa si traiasca ) 2. Sa fie vorba despre
dobandirea de drepturi .
Timpul legal al conceptiei art. 412 : Este socotit ca fiind
timpul legal al conceptiei intervalul cuprins intre a 300-180 zi
dinaintea nasterii copilului .
Drepturile personalitatii .Art 2 cap 58-81
1. Dreptul la viata si la sanatate
2. Dreptul la integritate fizica si psihica
3. Drepturile care ocrotesc valori morale :
- dreptul la libera exprimare
- dreptul la viata privata
- dreptul la demnitate
- dreptul la propria imagine
- dreptul la protejarea datelor personale
- dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate
- dreptul de a dispune de sine insusi ( intrerupere de
sarcina )
Protectia juridica a drepturilor personalitatii. Art 252-256 ncc
( 253* )
Limitarea capacitarii de folosinta