Sunteți pe pagina 1din 4

Modul 3 Managementul exploatatiei agricole

COMPONENTELE FUNCTIONALE ALE STRUCTURII


ORGANIZATORICE
Principalele componente functionale care stau la baza structurii organizatorice sunt:
1. postul
2. functia
3. ponderea ierarhica
4. compartimentul
5. nivelul ierarhic
6. linia ierarhica
7. piramida ierarhica
1.POSTUL este cea mai simpla subdiviziune a structurii organizatorice. Este definit
prin :a) ansamblul obiectivelor,
b) a sarcinilor
c)competente
d)responsabilitati care revin unui salariat in mod organizatoric permanent, rezulta ca
oricare post are 4 caracteristici: obiectivele, sarcinile.competentele, responsabilitatile.
Obiectivele -definesc scopurile cantitative si calitative avute in vedere la crearea acestuia.
Ilustreaza doar utilitatea postului.
Sarcinile - sunt mijlocul prin care se realizeaza obiectivele. Desemneaza modalitatile
concrete de realizare a obiectivelor ce revin postului
Competentele - limitele decizionale si de actiune care revin titularului unui post. Dreptul
si puterea de a decide in anumite limite.
Responsabilitate obligatiile care revin titularului postului pe linia realizarii obiectivelor
individuale si implicit a realizarii sarcinilor aferente.
In fiecare caz este necesara existenta unui echilibru intre competente si
responsabilitatea oferita unui post.
2.FUNCTIA totalitatea posturilor care prezinta aceleasi caracteristici principale, deci o
functie este formata din totalitatea posturilor cu aceleasi caracteristici. De regula mai multe
posturi formeaza o functie. Si in cadrul intreprinderii din sectorul agroalimentar din punct de
vedere managerial se disting 2 categori de functii: de conducere, de executie.
3.PONDEREA IERARHICA- exprima numarul de salariati care sunt condusi de un
manager. I n orcare intreprindere dimensiunile ponderii ierarhice depinde de un ansamblu de
factori intre care: natura lucrarilor effectuate de subordonati, conditiile in care se desfasoara
procesele de executie (spatii libere, neprotejate, sau protejate in instalatii alimentare), nivelul
de pregatire a salariatilor,capacitatea profesionala si prestigiul managerului.
In practica conducerii o atentie trebuie acordata dimensionarii corespunzatoare a
ponderii ierarhice luand in considerare factorii de mai sus
daunatoare este asupra
cat si subdimensionarea ponderii ierarhice.
4.COMPARTIMENTUL este definit de ansamblul persoanelor care efectueaza munci
sau activitati omogene sau complementare ; reuneste posturi sau functii cu continut analog sau
complementar subordinate unui segment managerial.
In functie de obiectivele atribuite compartimentului, sarcinile, competentele si
responsabilitatile atasate ce ii revin compartimentul se imparte in 2 categorii:- operationale
- functionale.
Cel operational desfasoara activitate de productie, de servire sau ajutorare.
Cele functionale pregatesc deciziile, acorda asistenta de specialitate celor
operationale(MK, logistica,resurse umane).

5.NIVELUL IERARHIC- totalitatea subdiviziunilor organizatorice egal departate de


varful piramidei ierarhice ( propietar, AGA). Defineste subdiviziunile organizatorice egal
departate de varful piramidei.
Numarul de nivele prezinta un rol esential in activitatea de conducere. Un numar mai
mic de nivele ierarhice are multiple efecte positive:
-scurtarea circuitelor informationale
-cresterea operativitatii
-diminuarea posibilitatilor de distorsionare a informatiilor
Un numar mare duce la : scaderea operativitatii, distorsionare a informatiilor.
Dimensionarea numarului de nivele se coreleaza cu marimea ponderii ierarhice in
conditiile unei intreprinderi date.
In proiectarea structurii organizatorice a intreprinderii este necesar un echilibru intre
numarul de nivele si marimea ponderii.
6. LINIA IERARHICA leaga nivelurile ierarhice de sus in jos. Exprima modul de
subordonare a diverselor organe si posturi din canducerea intreprinderii.
7.PIRAMIDA se constituie din ansamblul nivelurilor si a liniilor ierarhice. Totalitatea
nivelurilor si a liniilor private in unitatea si interdependenta lor.
Poate fi inalta si aplatizata, are avantaje si dezavantaje.
. piramida inalta . Avantaje: exista posibilitatea unui control specializat
Dezavantaje: informatia circula greu de la baza la varf.
. piramida aplatizata: invers ca la piramida inalta.

RELATII ORGANIZATIONALE
Sunt ansamblul legaturilor dintre componentele functionale ale structurii
organizatorice. Se au in vedere legaturile instituite prin reglementarile oficiale. Se
materializeaza sub forma unor fluxuri verticale si/sau dupa caz orizontale intre componentele
structurii organizatorice.In functie de natura si modul de manifestare a competentelor si a
responsabilitatilor relatiile organizatorice se clasifica in 3 categori: de autoritate, de
cooperare, de control.
Relatii de autoritate se subdivide in 3 categori:
_relatii ierarhice: sunt relatii de subordonare oficiala, au menirea sa asigure
unitatea de decizie. Ele structureaza raporturile nemijlocite intre:
a) titularii posturilor de conducere de pe diferite niveluri
b) titularii posturilor de conducere si ai celor de executie
_relatii functionale de care dispun anumite compartimente, se materializeaza prin
consultanta metodologica, regulamente interne
_relatii de stat major- delegarea sarcinilor , autoritatii si responsabilitatii de
conducerea ierarhic superioara de catre unele persoane si /sau colective in vederea
solutionarii unor probleme concrete. Se are in vedere problemele care afecteaza
realizarea sau atingerea obiectivelor unor compartimente.
Relatii de cooperare- cuprind fluxuri informationale si decizionale intre posturi
sau compartimente situate la acelasi nivel ierarhic (sefi de ferma, sefi de
sectie). Nu au caracter imperativ
Relatii de control apar intre organele specializate de control si diferite diviziuni
organizatorice.

TIPOLOGIA STRUCTURII ORGANIZATORICE


Se caracterizeaza in tipul si forma piramidei ierarhice. Se gasesc 3 tipuri de
structuri organizatorice:
a)ierarhica (liniara)
b)functionala
c)mixta ierarhic-functionala
2

a)caracteristica acestui tip este ca fiecare persoana /compartiment este subordonat unui
singur manager.
Avantaje: transmiterea clara a sarcinilor, responsabilitati si competente.
Dezavantaje: manageri cu larga competenta. Daca nu exista asemenea specialisti se
reduce eficienta activitatii de coordonare, indrumare.
b)la orcare nivele ierarhice perogativele conducerii se impart intre manageri
specializati pe domenii.
Avantaje: competenta actului managerial.
Dezavantaje: suprapunerea dispozitiilor.
c)include elemente ierarhice si functionale ,dar titularii posturilor de executie primesc
dispozitii si raspunsuri numai in fata conducatorului ierarhic.
Structura ierarhica

Structura functionala

Structura mixta

FORMALIZAREA STRUCTURILO ORGANIZATORICE


In vederea formalizarii se utilizeaza mai multe documente:
- organigrama
- regulamentul de organizare si functionare (ROF)
- registrul de ordine interioara (ROI)
- fisa postului
Organigrama= reprezentarea grafica a structurii organizatorice de productie, a
structurii manageriale si a relatiilor dintre ele.
Se materializeaza prin:
-casute dreptunghiulare (compartimente si posturi de conducere)
-linii care arata relatii organizatorice.
Analizand organigrama devine evident tipologia structurii organizatorice.
ROF= este documentul care reflecta 3 lucruri:
- baza legala a ezistentei si functionari intreprinderii
-organizarea generala
-atributiile, responsabilitatile si obiectivele principalelor compartimente.
Deriva 3 actiuni:
1.Dispozitii generale privind organizarea si functionarea aici se afla actele
notimative de infiintare (statut juridic), domeniul
2.Functiunile si sarcinile intreprinderii si ale subdiviziunilor organizatorice.
3.Conducerea unitatii: organele de conducere, posturile de conducere, competentele,
atributiile si responsabilitatile organizatorice, organigrama.
ROI= stabileste regimul de munca, de disciplina, obligatiile si raspunderile pentru
intregul personal.
FISA POSTULUI = contine sarcinile si responsabilitatile ale posturilor . Are doua
parti:- descrierea atributiilor si responsabilitatilor
- cerintele care revin postului.

PERFECTIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE


Intreprinderea din EA constituie un sistem deschis si dinamic. Evolutia intreprinderii
este influentata ( determinata) de modificarile mediului extern si intern.
3

Structura organizatorica a intreprinderii pentru a influenta favorabil parametrii de


functionare trebuie sa fie adaptata in raport cu schimbarile din mediul intern si extern. Intern:
noi obiective, noi resurse.
Punctul de plecare in adoptarea structurii organizatorice este analiza si evolutia
periodica a structurii existente:
- evolutia functionalitatii diferitelor subdiviziuni
- evolutia functionalitatii conexiunilor intre subdiviziunile de productie, etc.
Pe baza evolutiei se stabilesc puncte tari, puncte slabe, aport si amenintarile generate
de structura existenta.
Deci se impun anumite modificari astfel se au in vedere urmatoarele:
- reproiectarea unor elemente ale structurii organizatorice : delimitarea si
redimensionarea subdiviziunilor structurilor de productie,
- restructurarea posturilor de conducere si a relatiilor dintre ele, crearea sau renuntarea
la diferite subdiviziuni ( externalizarea unor activitati).

S-ar putea să vă placă și