Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECTIE

UNITATEA DE INVATAMANT: COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBA


DATA: 27 mai 2013
CLASA: a X a A liceu
PROFESOR: ING. POPA MARIANA
MODULUL I: AGROTEHNICA
UNITATEA DE COMPETENTA: Ingrijirea si recoltarea culturilor
UNITATEA DE INVATARE: Recoltarea culturilor
TEMA LECTIEI: Metode de recoltarea a produselor vegetale
Evaluarea productie agricole
LOCUL DE DESFASURARE: laborator de specialitate
TIPUL DE LECTIE: mixta
SCOPUL LECTIEI:- dobandirea de noi cunostinte despre metodele de recoltare a culturilor
Durata: 3 h din care 1 ora teorie, 2 ore laborator tehnologic
Competente specifice:
C1- sa identifice metodele de recoltarea folosite la recoltarea culturilor agricole
C2- sa identifice masinile si uneltele folosite la recoltare
C3- sa evalueze productia folosind diferite metode si tehnici- laborator tehnologic
Metode:
o explicaia,
o conversatia euristica,
o metoda ciorchinelui/ metoda RAI
o Invatarea prin descoperire,
Mijloace materiale:- pt. intreaga clasa: CD, imagini PowerPoint, calculator, flipchart, coli flipchart,
marker, manual,
Forma de activitate:
o frontal
o individuala,
o pe grupe.
Locul desfasurarii: laboratorul de specialitate
Bibliografie:
Maria Moisiu si colab- Manual pentru cultura de specialitate, Editura Oscar Print, 2006
Planificarea calendaristica
Proiectarea unitatii de invatare
MECI- programa scolar;

DESFASURAREA LECTIEI
Etape
Competenta
1. Moment
organizatoric
2. Verificarea
cunostintelor
C1

3.Captarea
atentiei
4. Anuntarea
titlului lectie
si a
competentelo
r

Activitatea profesorului
-verificarea prezentei si
notarea absentelor

Activitatea elevilor

Raspund la solicitarile
profesorului, se pregatesc
de lectie
Adreseaza intrebari din lectia Sunt atenti la profesor.
anterioara:
Rezolva sarcina pe tabla
-Care sunt lucrarile de
ingrijire aplicate culturilor de
camp?
- Care sunt lucrarile de
ingrijire cu caracter general
aplicate
culturilor
legumicole?
-Care sunt lucrarile de
ingrijire cu caracter special
aplicate
culturilor
legumicole?
-Care sunt lucrarile de
ingrijire aplicate pomilor?
Care sunt lucrarile de
ingrijire aplicate plantatiilor
viticole?
Profesorul antreneaza elevii
pentru indeplinirea sarcinilor
Se pun intrebari daca stiu ce -elevii raspund la
masini folosim la recoltarea intrebare
culturilor agricole
-Anunta tema lectiei -Noteaza in caiete titlul
Metode de recoltarea a lectiei si competentele.
culturilor agricole
Sunt atenti la profesor si
Scrie titlul pe tabla si participa la discutii.
competentele specifice.
Urmaresc prezentarea si

Tim
p
2
min

Strategii didactice
Mijloace
Forme de
organizare
conversatia
catalogul
frontal
Metode

Evaluar
e

10
min

Metoda
ciorchinelui

frontal

- oral
- scris

1
min

-conversatia
euristica

frontal

- oral

2
min

-conversatia
euristica
- expunerea
descoperire

Tabla

frontal

C2-C4
5.
Desfasurarae
lectie
C1
C2

C3
6. Evaluarea
performantei
elevilor

7. Tema
pentru acasa

Profesorul clasifica metodele


de recoltat- dupa mijloacele
folosite, dupa momentul si
succesiunea lucrarilor
- enumera masinile folosite la
recoltarea
mecanica
si
semimecanizata
- enumera uneltele folosite la
recoltarea
manuala
si
semimecanizata

se concentreaza asupra
continutului lectiei.
Elevi noteaza in caiet
c;asificarile metodelor de
recoltat, masinile folosite
la recoltarea mecanizata
si semimecanizata,
uneltele folosite al
recoltarea manuala si
semimecanizata

Pe
baza
fiselor
de
documentare elevii evalueaza
productia la diferite culturi
agricole
Prin chestionare orala pe tot -Raspund la intrebari.
parcursul lectiei.
Se
pun
note
elevilor
participanti
la
lectie,
justificandu-le nota.
Formuleaza aprecieri privind
desfasurarea lectie, face
recomandari daca este cazul.
Rezolvarea

Copii noteaza tema


pentru acasa

a
30
min.

Manualul
Prezenatre
power point

2
min.

oral

Fise de
documentare
Fise de lucru

90
min.
3
min.

frontal

Conversatia
euristica

Individual

Scris
Oral

Modulul I: Ecologie generala- clasa a IX a


Unitatea de competenta: Ecosistemul
Competenta: Interpreteaza relatia biotop biocenoza pentru caracterizarea ecosistemelor
Unitatea de invatare: Organizarea ecosistemelor
Tema: Partile componente ale ecosistemelor

Studiul partilor,
structurii,
functilor sale

Componentele
ecosistemului

Organizarea
ecosistemelor

Componenta
anorganica

Componenta
biologica

Modulul I: Ecologie generala- clasa a IX a


Unitatea de competenta: Ecosistemul
Competenta: Interpreteaza relatia biotop biocenoza pentru caracterizarea ecosistemelor
Unitatea de invatare: Organizarea ecosistemelor
Lectia : Structura ecosistemelor
Fisa de lucru
STIU
Ce credem ca stim?

VREAU SA STIU
Ce vrem sa stim?

AM INVATAT
Ce am invatat?

Modulul I: Ecologie generala- clasa a IX a


Unitatea de competenta: Ecosistemul
Competenta: Caracterizeaza ecosistemele in functie de elementele componente
Unitatea de invatare: Tipuri de ecosisteme naturale si artificiale
Lectia: Ecosisteme rurale
Fisa de lucru- rezolvare
Etapa stiu
STIU
VREAU SA STIU
AM INVATAT
Ce credem ca stim?
Ce vrem sa stim?
Ce am invatat?
Conditiile populatiei din
mediul rural.
Educatia primita in mediul
urban.
Locurile unde pot primi
educatie.
Ce unitati administrative are
satul?
Ce unitati administrative are
comuna?

Modulul I: Ecologie generala- clasa a IX a


Unitatea de competenta: Ecosistemul
Competenta: Caracterizeaza ecosistemele in functie de elementele componente
Unitatea de invatare: Tipuri de ecosisteme naturale si artificiale
Lectia: Ecosisteme rurale
Fisa de lucru rezolvare
Etapa am invatat
STIU
VREAU SA STIU
AM INVATAT
Ce credem ca stim?
Ce as vrea sa stiu?
Ce am invatat?
Conditiile populatiei din
1. De cine se leaga asezarea Asezarea rurala este strans
mediul rural.
rurala?
legata de agricultura si
Educatia primita in mediul
2. Care sunt conditiile de industria locala.
urban.
trai ale populatiei din In mediul rural populatia
Locurile unde pot primi
mediul rural?
dispune de spatiu, aer,
educatie?
3. Cum
se
realizeaza alimente naturale.
Ce unitati administrative are
educatia si cultura in Stilul de viata este strans
satul?
mediul rural?
legat de factorii de mediu,
Ce unitati administrative are 4. Care sunt ecosistemele de sol, plante, animale.
comuna?
tip rural?
Populatia din mediul rural
5. Ce este catunul?
poate beneficia de aceleasi
6. Ce este satul?
condiitii de trai si confort ca
7. Cum poate fi satul?
in mediul urban.
8. Ce este comuna?
Educatia si cultura in mediul
9. Prin ce se deosebeste un rural se realizeaza mai greu,
sat de o comuna?
baza fiind mediul urban.
Ecosistemele de tip rural pot
fi: catunul, satul, comuna.
Catunul este o grupare
formata din cateva zeci de
familii, cu posibilitati de
cultura si instruire reduse sau
inexistente.
Satul este o asezare rurala,
dispusa liniar de- lungul unei
sosele
sau
compact,
constituita din cateva zeci sau
sute de familii. Aici gasim
scoala, punct sanitar.
Satele mai pot fi: rasfirate,
risipite si adunate.
Comuna reprezinta unitatea

admnistrativa rurala formata


din cateva sute sau mii de
familii.
Poate avea in componenta
doua sau mai multe sate,
dintre care unul este centrul.
In comuna gasim spatii
comerciale, mestesugaresti,
scoli,
camine
culturale,
dispensar, politie.

Modulul I: Ecologie generala- clasa a IX a


Unitatea de competenta: Ecosistemul
Competenta: Caracterizeaza ecosistemele in functie de elementele componente
Unitatea de invatare: Tipuri de ecosisteme naturale si artificiale
Lectia: Ecosisteme rurale
Fisa de lucru- rezolvare
Etapa vreau sa stiu
STIU
VREAU SA STIU
AM INVATAT
Conditiile populatiei din
1. De cine se leaga asezarea
mediul rural.
rurala?
Educatia primita in mediul
2. Care sunt conditiile de
urban.
trai ale populatiei din
Locurile unde pot primi
mediul rural?
educatie.
3. Cum
se
realizeaza
Ce unitati administrative are
educatia si cultura in
satul?
mediul rural?
Ce unitati administrative are
4. Care sunt ecosistemele de
comuna?
tip rural?
5. Ce este catunul?
6. Ce este satul?
7. Cum poate fi satul?
8. Ce este comuna?
9. Prin ce se deosebeste un
sat de o comuna?

S-ar putea să vă placă și