Sunteți pe pagina 1din 57

MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL

REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Agricol din aul


Catedra

,,Discipline economice i contabilitate

La disciplina
1810 Contabilitate

A elaborat eleva grupei 43,,C


Iarovoi Doina
Conductor tiinific
Pali Raisa

aul, 2011

1. Caracteristica general a gospodriei. Politica de contabilitate a


ntreprinderii. Instructajul privind protecia muncii la firm.
2. Contabilitatea mijloacelor bneti.
3. Contabilitatea operaiunilor de decontare.
4. Contabilitatea mijloacelor fixe, activelor nemateriale terenurilor i
resurselor naturale.
5. Contabilitatea produciei agricole, stocurilor de mrfuri i materiale.
6. Contabilitatea obiectelor de mic valoare i scurt durat.
7. Contabilitatea animalelor la cretere i ngrat.
8. Contabilitatea muncii i retribuirii ei.
9. Contabilitatea activitii auxiliare.
10.Contabilitatea consumurilor indirecte de producie.
11. Contabilitatea consumurilor de producie n fitotehnie.
12.Contabilitatea consumurilor i obinerea produciei animaliere.
13.Contabilitatea consumurilor i obinerea produciei n industriale.
14.Contabilitatea procesului de realizare.
15.Contabilitatea operaiilor de creditare.
16.Contabilitatea capitalului statutar, suplimentar, secundar, precum i
rezervelor.
17.Contabilitatea rezultatului financiar i utilizrii profitului.
18.Organizarea evidenii sintetice i ntocmirea rapoartelor financiare.
19.Agenda desfurrii practiici de diplom.

Gospodaria ,, Mazrus-Agro in functie de forma organizatorico-juridica si cea


de proprietare se include in tipul de intreprindere privata cu statut de societate
cu raspundere limitata.
Societatea cu raspundere limitata-reprezinta intreprinderea ce
apartine la doua sau mai multe persoane juridice sau fizice, care si-au asociat

bunurile in scopul desfasurarii in comun a unei activitati de antreprenoriat ,


sub aceeasi firma , in baza contractului de constituire si a statutului , a
declaratiei de constituire. Initial entitatea se numea G.T. ,, Maznic-S avind ca
fondator persoana fizica Maznic Stanislav T. , care in rezultatul folosirii
terenurilor si a altor bunuri de proprietate privata sau de arenda , producea,
prelucra si vindea productia agricola. Iar mai tirziu in martie 2002 a primit
statut de S.R.L. ,, Mazrus-Agrointrunund pe baza de contract terenurile a
mai multor gospodarii din satul:
Pivniceni cu suprafata totala de 791,31 ha;
Corbu cu suprafata totala de 332 ha;
Rediul-Mare cu suprafata totala de 33,6 ha;
Ceornoleuca cu suprafata totala de 350,49 ha ;
Astfel S.R.L. ,, Mazrus-Agro pina la momentul actual si-a extins suprafata
agricola pina la 1560 ha. Sediul administrativ al S.R.L. ,, Mazrus-Agroeste
situat in satul Pivniceni , raionul Donduseni, la distanta de 15 km de raionul
Donduseni si 16 km de raionul Edinet. Societatea este creata in vederea
desfasurarii activitatii orientate spre obtinerea beneficiului. Principalul
domeniu de activitate este in sfera agrara:
Cultura plantelor;
Servicii pentru agricultura;
Comert cu ridicata a produselor agricole;
Principalii debitori ai gospodariei sunt:
S.A. ,, Prezent
I.M. ,, Sudzuker Moldova
I.I. ,, Alexandr Navrodtchi
S.A. ,, Orange
S.R.L. ,, Langera
S.R.L. ,, Consulting Grup
I.I. ,, Cavis-Coca
S.R.L. ,, Grist-Coler-Nord
I.I. ,, Cristol-Scutari
S.R.L. ,, Rus-Agro-Prim .
Relatiile entitatii cu celelalte gospodarii consta in aprovizionarea cu materii
necesare , cu piese de schimb, relatii de realizare, cit si apelarea la diferite
servicii- in cazul intreprinderii S.A. ,, Orange.

Conductorul
S.R.L.
,, Mazrus-Agro

Contabil ef

Inginer

Contabil

4 oferi

Agronom
Brigada
de cmp
Brigada
de
tractoare

* cultivarea, creterea i realizarea produselor cerealiere.


* sporirea productivitii muncii;
* dezvoltarea bazei tehnico-materiale
* sporirea volumului produciei
* acordarea asistenei informaionale, consultative i de perfecionarea
cunotinelor productorilor din sectorul agro-alimentar;
*comercializarea produciei agricole.

Tab. nr. 1
Indicatorii mrimii in S.R.L. ,, Mazrus-Agro pentru anii 2008-2010

Nr.

Anii
d/
o.
1.

2.

Suprafaa terenurilor agricole,ha


inclusiv:
-terenuri arabile
-plantaii perene
Efectivul mediu anual a lucratorilor
ncadrai n agricultur, persoane
inclusiv:
-n cultura plantelor

3.

-n sectorul zootehnic
Valoarea medie anual a mijloacelor fixe,
mii lei
inclusiv:
-n cultura plantelor

4.

-n sectorul zootehnic
Valoarea produciei agricole,mii lei
inclusiv:
-producia vegetal

5.

2008
1457

2009
1470

2010
1494

Anul 2010 in %
fa de
2008
2009
102,52 101,63

1445
12

1458
12

1482
12

102,56
100

101,65
100

66

68

68

103.03

100

185809 281703 460196


5
1
8
-

247,67

163,36

556900 507400 830000


0
0
0
118700 350200 141200
0
0
0

149,04

163,58

118,95

40,32

Indicatorii

-producia animalier
Venituri din vnzri,mii lei

Analizind indicatorii marimii intreprinderii S.R.L. ,, Mazrus-Agro, pe


perioada anilor 2008-2010 pot mentiona faptul ca suprafata terenurilor
agricole , inclusiv a terenurilor arabile, s-a modificat in dinamica, astfel daca
in 2008 constitiua 1445 ha, apoi in 2009-1458 ha, iar in 2010-1482 ha.
Observam ca fata de 2008 anul 2010 a cunoscut o crestere de 2, 54 % , iar fata
de 2009- 1,65 %. Pentru o gospodarie agricola majorarea suprafetei
terenurilor este un factor pozitiv , daca aceasta dispune de tehnica agricola
performanta . Efectivul mediu anual de lucratori incadrati in agricultura a
cunoscut si el crestea fata de 2008 de 3,03% , iar fata de 2009 si-a pastrat
acelas contingent, adica 68 de lucratori. Valoarea medie anuala a mijloacelor
fixe s-a majorat in decursul perioadei 2008-2010, ajungind pina la 4601968 lei ,
de la 1858095 lei, inregistrata in anul 2008, crescind de aproximativ 2,5 ori.
In ceea ce priveste valoarea productiei globale , se observa o varietate a
acesteia diminuind in 2009 cu 495000 lei, fata de 2008 si crescind in 2010 fata
de ambele perioade , respectiv cu 2731000 lei si 3226000 lei. Un aspect mai
neuniform prezinta curba venitului global , care s-a majorat fata de 2008 cu
18,95% si s-a redus fata de 2009 de pina la 59,68%. Observam ca primii
indicatori (suprafata terenurilor agricole , efectivul mediu anual de lucratori
incadrati in agricultura, valoarea medie anuala a mijloacelor fixe , valoarea
productiei globale) ne reflecta o situatie acceptabila intreprinderii , insa cel din

urma indicator ( venitul global), prin micsorarea valorii sale , prezinta


contractul .

Tab. nr. 2

Nivelul intensivitii produciei agricole n S.R.L. ,,MazrusAgro pe anii 2008-2010


Anii
Indicatorii
Revine la un ha,lei
-mijloace fixe de producie cu
destinaie
agricol;
-consumuri directe de materiale;
-consumuri directe privind
remunerarea muncii.

Anul 2010 in %
fa de
2008
2009

2008

2009

2010

1275,29

1916,35

3080,30

241,54

160,74

345,23

3204,08

3465,19

147,75

108,15

268,36

404,08

675,37

251,66

167,14

Analizind nivelul intensificarii productiei agricole in S.R.L. ,, Mazrus-Agro

pe perioada anilor 2008-2010 , am observat ca valoare mijloacelor fixe a


crescut , valoarea mijloacelor fixe de productie cu destinatie agricola ce revine
la un ha de teren agricol reflecta urmotoarea modificatie : ca fata de 2008 s-a
majorat de 2,41 ori , iar fata de 2009 de 1,6 ori.
Extinzindu-se suprafata terenurilor se maresc deasemenea si consumurile,
atit cele privind retribuirea muncii , cit si consumurile directe de materiale ,
respectiv de 2,51 ori fata de 2008 si de 1,67 ori fata de 2009, cu 47,75% fata de
2008 si cu 8,15% fata de 2009.

Dupa cum am mentionat si mai sus ca S.R.L. ,, Mazrus-Agro si-a extins


activitatea adica s-au majorat suprafetele terenurilor arendate. Datele din
tabela nr.2 confirma ca in perioada studiata s-au modificat in directia
asigurarii procesului de producere cu mijloace fixe , resurse de munca si
materiale. Evident ca majoritatea suprafetelor este un fenomen pozitiv , pe
cind cresterea consumurilor , indiferent care e sursa , se prezinta ca un
fenomen negativ. Reducerea consumurilor de munca vie si materialixata ar fi

binevenit sa fie obiectivul de baza in activitatea intreprinderii pentru perioada


ulterioara.

Tab. nr. 3

Utilizarea resurselor de munc in S,R.L.


Mazrus- Agrope anii 2008-2010
Nr.
d/o
1.
2.
3.

Anii
Indicatorii
Gradul de asigurare cu resurse de
munc n %
nzestrarea forei de muc cu
mijloace fixe de priducie cu
destinaie agricol, lei
Timpul lucrat efectiv de un lcrtor
pe an, zile

Anul 2010 in %
fa de
2008
2009

2008

2009

2010

83

98

105

118,27

107,69

28153

41427

67676

240,39

163,36

231

250

280

121,21

112

Analizind datele din tabelul respectiv am observat o crestere in dinamica a


tuturor indicatorilor ce ne caracterizeaza utilizarea resurselor de munca in
S.R.L.- ul ,, Mazrus- Agro , pe perioada anilor 2008-2009. Astfel gradul de
asigurare cu resurse de munca in anul 2010 s-a majorat fata de 2008 cu
18,27%, iar fata de 2009 cu 7, 69%. Inzestararea fortei de munca cu mijloace
fixe de productie cu destinatie agricola a cunoscut cresterea in anul 2010 fata
de 2008 de 2,40 ori, iar fata de 2009 de 1, 62 ori.
In ceea ce priveste timpul lucrat efectiv de un lucrator pe an, aceasta s-a
ridicat pina la 280 zile in anul 2010, unde in 2008 ocupa 231 zile , iar in 2009250 zile. Astfel am observat ca situatia utilizarii resurselor de munca in
gospodaria analizata este una plauzibila.

Tab. nr. 4

Unele posturi ale bilanului contabil n S.R.L.


Mazrus-Agro pe anii 2008-2010

Nr.
d/o
1.
2.
3.
5.
6.

7.
8.
9.

Soldul la finele anului, mii lei


2008
1858095
921006
430859
683744

2009
2817031
1090584
1054118
1036800

2010
4601968
1205733
1351610
1742855

Anul 2010 in %
fa de
2008
2009
247,67
163,36
130,91
110,56
313,70
128,22
254,90
168,10

400682
218915
23026
17162

402180
1316245
51723
131678

2423343
179131
-

1106,98
44,71
-

184,11
44,54
-

Credite bancare pe termen scurt


Datorii pe termen scurt :
-privind facturile comerciale .
-privind retribuirea muncii;

770000

19290

700000

90,91

3628,82

128120

102652

940742
224289

175,06

218,49

-privind asigurarile;

54332

130909

240,94

-la buget.

70888

173114

244,21

Posturi de bilan
Mijloace fixe
Uzura mijloacelor fixe
Materiale
Producia n curs de execuie
Creane:
-aferente facturilor comerciale
-ale personalului
-alte creane pe termen scurt
Conturi curente in valuta nationala

Analizind datele din tabelul de mai sus , am observat ca atit posturile de activ ,
cit si cele de pasiv cunosc cresteri si diminuari in decursil anilor 2008-2010.
Cea mai accentuata majorare in anul 2010 fata de anul 2008 se inregistreaza la
creantele pe termen scurt aferente facturilor comerciale crescind de pina la
10,06 ori mai mult. Ceea ce priveste modificarile in anul 2010 fata de 2009 am
observat ca ce mai mare crestere este prezentata de creditele bancare pe
termen scurt cu o valoare mai mare de 36,28 ori , iar diminuarea cea mai
explozibila o prezinta creantele pe termen scurt ale personalului , dealtfel ca si
in anul 2008, de 55,46%.
Am observat ca unele posturi ale anului 2010 nu reflecta nici o valoare ,
acesteia sunt: alte creante pe termen scurt ; conturi curente in valuta nationala
; datorii pe termen scurt privind facturile comerciale; datorii privind
asigurarile ; datorii fata de buget; ultimele trei defacto nici in anul 2009 nu au
prezentat nici o suma la sfirsitul perioadei de gestiune. Prezentind situatia
generala a gospodariei S.R.L. ,, Mazrus-Agro pot mentiona faptul ca aceasta
este una acceptabila in ceea ce priveste majorarea posturilor de activ in anul

2010 fata de anii precedenti , desigur cu exceptia creantelor pe termen scurt


ale personalului . Cresterea posturilor de activ au generat cresterea posturilor
de pasiv , adica surse de provenienta a acestora.

Specializarea S.R.L.-ului ,, Mazrus-Agro

Starea financiar a S.R.L ,, Mazrus- Agron perioada de activitate denot tendine


pozitive, deoarece valuarea bilanului n anul 20__ a sporit cu 1.4% (110,237 lei sau
de la 7,695,461 pn la 7,805,698) n comparaie cu anul precedent 20__.
Forma consolidat a bilanului contabil

Active

31.12.20__

Active curente
Mijloace bneti
Stocuri de mrfuri i materiale
Creane pe termen scurt
Alte active curente
Total Active curente
Active materiale pe termen lung
Valoarea de bilan a mijloacelor fixe
Uzura mijloacelor fixe
Alte active pe termen lung
Total active pe termen lung
Total Activ
Pasiv

125,000
2,493,090
571,759
0
3,189,849

104,059
1,485,042
508,927
0
2,098,028

9,506,767
(4,890,918)
0
4,615,849
7,805,698

9,983,547
(4,386,114)
0
5,597,433
7,695,461

31.12.20__

Datorii pe termen scurt


Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale
Datorii financiare pe termen scurt
Alte datorii pe termen scurt
Total datorii pe termen scurt
Datorii pe termen lung
Capital propriu
Total Pasiv

31.12.20__

31.12.20__

350,511
0
36,193
386,704
450,000
6,968,994
7,805,698

264,278
0
36,494
300,772
450,000
6,944,689
7,695,461

31.12.20__
40.87
59.13
100

31.12.20__
27.26
72.74
100

31.12.20__
4.95
5.77
89.28
100

31.12.20__
3.91
5.85
90.24
100

Prezentarea structurii bilanului


Structura activului
Active
Active Curente
Active pe termen Lung
Total Active
Structura pasivului
Pasive
Datorii curente
Datorii pe termen lung
Capitalul Propriu
Total Pasiv

Aprob:
Conductorul S.R.L. ,, Mazrus-Agro
Maznic Stanislav Timofei
1 februarie 2010
Ordin nr. 45
r- nul Donduseni s. Pivniceni cu privire la politica de contabilitat a S.R.L. ,, Mazrus-Agro pe anul 2011

I Dispoziii generale
1.1 S.R.L ,, Mazrus-Agro numr de nregistrare 130002111 din 10 septembrie 1991 nregistrat de
Camera de nregistrri de Stat pe lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova pe adresa judetul
Edine R.M. MD 5141..S.R.L.,, Mazrus-Agro a fost fondat prin Hotrrea adunrii generale a 356 de
fondatori.
1.2 Principalele tipuri de activiti desfurate de S.R.L. ,, Mazrus-Agro sunt:
a)
Producerea, prelucrarea i comercializarea produciei agricole.
b)
Producerea materialului semincer..
c)
Pstrarea produciei agricole n depozitul funcional nr.1
d)
Activitatea brigzii de maini i tractoare cu prestarea serviciilor persoanelor fizice i
juridice.
1.3 Contabilitatea n S.R.L. ,, Mazrus-Agro se ine conform:

Legii Contabilitii nr. 426- XIII din 04.04.1999;

Standardelor Naionale de Contabilitate aprobate prin ordinul Ministerului Finanelor al R.M


nr. 174 din 23.XII. 1997;

Planul de conturi al evidenei contabile privind executarea devizelor de cheltuiele al


instituiilor
bugetare;

Altor acte legislative i normative inndu- se cont de modificrile i completrile care au loc;
1.4 Contabilitatea patrimoniului datoriilor i operaiunilor economice se ine n form natural i n
expresie bneasc prin reflectarea complet i continu a documentelor.
1.5 Elaborarea politicii de contabilitate se bazeaz pe urmtoarele convenii:
a) Continuitatea activitii
b) Permanena metodelor
c) Specializarea exerciiilor
d) Prudena
e) Prioritatea coninutului asupra formei
f)
Esenialitatea
g) Concordana
h) Separarea patrimoniului i datoriilor
1.6 Responsabilitatea pentru organizarea i inerea contabilitii o poart directorul S.R.L.El creaz
condiii necesare pentru organizarea i inerea contabilitii, pentru ntocmirea i perfectarea oportun
a rapoartelor, asigur ndeplinirea riguroas de ctre toate subdiviziunile cu profil economic a cerinelor
contabilului- ef privind ntocmirea i prezentarea informaiei necesare pentru inerea evidenei i
perfectarea rapoartelor financiare.
1.7 Contabilul- ef asigur controlul, reflectarea n conturile contabile a operaiunilor economice,
prezentarea informaiei operative, ntocmirea rapoartelor financiare, poart rspundere pentru
respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilitii.

2.1 Mijloace fixe. n acest capitol se ine evidena existenei i circulaiei tuturor mijloace fixe care
aparin instituiei inclusive i cele date n arend. Evidena contabil a mijloace fixe trebuie s asigure
analogarea corect i oprtun n registrele de eviden a permutrii lor n interiorul insriruiei i ieirii.
a) Mijloace fixe procurate contraplat de la alte ntreprinderi i personae fizice;
b) Mijloace fixe procuratepe cala schimbului cu valoarea activelor primite pe calea schimbului sau
predate pentru schimb;
c) Mijloace fixe primite cu valoarea obiectelor stabilit n actele de primire- predare;
Uzura mijloacelor fixe se calculeaz prin metoda liniar lundu- se ca baz valoarea uzurabil o dat pe
an.

2.2 Stocurile de mrfuri i materiale aici se ine evidena materialelor de construcie,


utilajului pentru instalarea materialelor, produselor alimentare, combustibilului i carburanilor,
ambalajului,pieselor de schimb, materialelor pentru scopuri didactice.
2.3 Obiecte de mic valoare i scurt durat. n acest capitol se ine evidena
existenei i micrii tuturor obiectelor de mic valoare i scurt durat.
n componena acestora se include:
- Obiectele care servesc mai puin de 1 an indifferent de valoarea lor
- Obiecte cu valoarea mai mic de 3000 de lei indifferent de durata de serviciu
- Ambalaje i mbrcminte special

2.4 Creane pe termen scurt. n acest capitol se ine evidena creanelor pe termen scurt,
componena i clasificarea lor. Creanele constituie o parte care trebuie achitate instituiei de ctre alte
personae fizice sau juridice ce se reflect n contabilitate la valoarea lor nominal i se divizeaz n
creane comerciale si ale personalului.
2.5 Capitalul propriu al Colegiului Agricol aul este format din capitalul statutar. Capitalul
statutar este stabilit prin constituire, valoarea terenurilor agricole, valorile investiiilor.
2.6 veniturile i cheltuielile. Diferena dintre venituri i cheltuieli reprezint rezultatul
financiar total care este reflectat n contabilitate n raport financiar separate pe tipuri de activiti a
Colegiului Agricol aul.
2.7 Impozitul pe venit care se determin i se achit n conformitate cu legislaia.

S.R.L. ,, Mazrus- Agro este o ntreprindere agricol din raionul Donduseni satul

Pivniceni la distanta de 15 km de la raionul Donduseni si 16 km de la raionul Edinet.


Societate este creata in vederea desfasurarii activitatii orientate spre obtinerea
beneficiului .

Conductorul S.R.L. ,, Mazrus- Agro Maznic Stanislav T. a organizat desfurarea


activitii n deplin siguran pentru salariai din brigzile de cmp, tractoare i
depozite fiind rspunztor pentru aplicarea normelor generale i specifece de
securitate i santate n munc, avnd n acest scop urmtoarele obligaii:
1. s respecte prevederile procedurilor i regulamentelor interne de lucru i
instruciunile de folosire i ntreinere a instalaiilor i aparatelor de la
locurile de munc din subordine, precum i regulile de protecie i igien a
muncii n vederea prevenirii accidentelor de munc;
2. s organizeze locurile de munc i s asigure condiii normale pentru fiecare
post de lucru, s supravegeze i sa ndrume personalul din colectivele de
munc pentru formarea deprinderilor corecte de munc i aplicarea corect a
regulilor de protecie a muncii;
3. s nu primeasc spre execuie lucrri care nu au prevzut proceduri de
executare sau nu corespund procedurilor i regulamentelor interne de lucru,
instruciunilor generale i proprii de securitate i santate n munc;
4. s execute toate operaiunile necesare lucrrilor specifice fiecrui post de
lucru n condiii depline de securitate i sntate n munc;
5. s urmreasc meninerea disciplinei, a ordinei i cureniei la fiecare loc de
munc, precum i meninerea cilor de acces liber.
6. s instruiasc, n conformitate cu prevederile procedurilor i regulamentelor
interne de lucru, personalul din colectivul de munc pentru lucrrile pe care
acestia urmeaza s le execute;

7. s verifice dup fiecare instruire dac salariaii i-au nsuit regule de


protecie i de igien a muncii predate la instructajului periodic, consemnnd
acest fapt n fisa individual de instructaj;
8. s verifice zilnic, nainte de nceperea lucrrii dac sunt amenajate
coresponztor locurilor de munc i caile de acces, dac sunt afiate la locul
de munc instructajele de lucru i protecie a muncii i dac sunt avertizate
locurile periculoase;

9. s nu primeasc la lucru peronal fr instructaj efectuat la zi, personal bolnav,


n stare avansat de oboseal sau n stare de ebrietate;
10.s nu dea dispoziii personalului din subordene s execute lucrri pentru care
acesteia nu au calificare i axperiena necesar, pentru care nu sunt instruii
sau care depesc capacitatea lor psihic i\sau fizic;
11.s instruiasc personalul din subordine cu privire la normele specifice de
securitate i sntate n munca pentru locurile de munc din subordinea sa;
12.s rspund de propaganda de protecie a muncii la locurile de munc din
subordine;
13.s supravegeze funionarea parcului de maini i tractoare i aparatelor de
transmisie la locurile de munc din brigzi, urmrind s nu s se produc
accidentarea personalului din cauza acestora i s nu permit intervenia
personalului neautorizat de a executa reparaii la aceasta;
14.n cazul producerii unui accident de munc, s organizeze i s acorde
imediat primul ajutor personalului accidentat i s anune conducerea
ntreprinderii, lund msuri s nu fie modificat starea de pn la cercetarea
accidentului;
15.s elaboreze documentaia pentru instruirea i s asigure propaganda vizual
de securitate i sntate n munc;

Mijloacele bnesti sunt principala surs de existent a unei ntreprinderi . Ele reprezint
disponibilitti n casierie, depozite, conturi curente n valut national, n valut strin si
alte conturi la bnci.
Fluxul mijloacelor banesti reprezint intrari si iesiri ale mijloacelor banesti.
Banii n numerar se acumuleaz n casierie pe diferite ci. Primirea banilor n casierie
din contul curent n valut national, de la banc se face n baza cecului care este
perfectat de casier si include:

- denumirea entitatii economice;


- denumirea bancii;

- suma cu cifre si litere;


- destinatia acesteia.
Cecul este confirmat prin semnaturile conducatorului si contabilului - sef, apoi se
sigileaz cu sigiliul entitatii economice. Toate cecurile sunt cusute n mape si
enumerate n mod cronologic. Petru primirea banilor n casierie se ntocmeste
Dispozitia de ncasare, la fel si la ncasarea mijloacelor banesti de la persoane
particulare pentru productia livrat, lucrri si servicii prestate. Documentul este
semnat de contabilul-sef si casier. Pltitorului i se elibereaz o parte a dispozitiei
de ncasare. La primirea banilor din banc acesta nu se perfecteaz.
La eliberarea banilor din casieria gospodariei se ntocmeste Dispozitia de plat
care include:

- cui si n ce scop snt eliberati banii din casierie;


- suma;
- data eliberrii;
- semnatura conductorului, contabilului-sef si a casierului.
Eliberarea banilor se efectueaz doar n ziua perfectrii ei. Dispozitiile de plat si de
ncasare se inregistreaz n Registrul de evident a documentelor de ncasriri plati.
Acestea se transmit casierului, el se semneaz si le legalizeaz cu stampil sau inscriptia
de mn S-a primit documentele de ncasare, S-a achitat documentele de plat cu
indicarea datei.
Banii din casierie pot fi eliberati si cu ajutorul Listei de plat - la plata salariilor
personalului. n partea de sus se nscrie suma total eliberat.
n dreptul numelui de familie a persoanelor ce nu au primit banii se face inscrip ia
Depunere.
Toate dispozitiile de plat si de ncasare n casierie se nscriu n Registrul de
cas care are numerotate toate paginile, iar pe ultima se indic numarul lor.
Se legalizeaz cu sigiliu entitatii econimice si semnaturile conducatorului si
contabilului-sef. nregistrarile se fac prin indigo n 2 exemplare: 1-ramne n
registrul de casa; 2-se decupeaz si serveste ca darea de seama a casierului.
nscrierile se fac zilnic, cu calcularea soldului de bani n casierie.
Evidenta sintetic a operatiunilor economice din contul 241 Casa se tine n
Jurnalul-order, El se deschide lunar si se completeaz n baza drilor de seam ale
casierului si documentele anexate. La finele fiecarei luni se calculeaz soldul, care
serveste ca sold initial la data de nti a lunii urmatoare.

Jurnalul-order este semnat de persoanele care au completat registrele, au efectuat


verificarea si nscrierea n Cartea Mare si de contabilul - sef.
Miscarea mijloacelor banesti n conturi la banc si reflectarea operatiunilor date se
efctuiaz prin intermediul urmatoareleor documente: pentru efectuarea controlului asupra
miscrii mijloacelor banesti n conturi la bnci, unittile agicole primesc periodic prin
intermediul oficiilor postale Extrasele din cont ale bncii. La extrase sunt anexate toate
documentele primare, n baza carora au fost efectuate operatiile economice (dispozitia de
plat, cereri-dispozitii de plat, cecuri). Extrasele se verific apoi se ntocmeste
corespondenta conturilor pe fiecare operatie.
Pentru evidenta sintetic si analitic a acreditivelor de cecuri cu limit de sum,
carnete magnetice este prevazut contul 244 Conturi speciale la banci. Evidenta

operatiunilor se tine n jurnalul-order, fiind luate la evident si date analitice. Rulajele la


sfirsitul lunii se trec n Cartea Mare.
Acreditivile pot fi prezentate att din contul mijloacelor proprii ale unitatii agricole,
aflate n conturi la banc, precum si din contul mprumuturi lor bancare.

S.R.L. ,, Mazrus-Agro poate pstra mijloacele bnesti n contul curent n valut


national 242 Conturi curente n valuta national. Pentru a deschide un cont de
decontare, entitatea economic prezint n institutia bancar o cerere special dup forma
stabilit, semnat de conducator si contabilul-sef. La cerere se anexeaz cartela n 2
exemplare cu modelele semnaturilor si amprenta sigiliului care e autentificat de catre
serviciul de notariat. n aceste conturi se acumuleaz mijloace bnesti acumulate n urma:

* comercializrii productiei agricole, lucrrilor executate,


serviciilor prestate clientilor si cumprtorilor;
* comercializrii productiei agricole, lucrrilor executate,
serviciilor prestate clientilor si cumprtorilor;
* transferrii mijloacelor bnesti din casieria ntreprinderii
agricole;
mprumutului bancar pe termen scurt sau lung.
Cele mai raspindite forme ale decontarilor far numerar snt:
* decontrile prin cererea-dispozitia de plat;
* cecuri;
* acreditive.
La decontrile prin cererea-dispozitie de plat n banc se adreseaz pltitorului,
care transmite bancii cererea de a transfera banii din contul sau n contul beneficiarului. n
cererea scris n 3 exemplare se indic cui se vireaz banii, la care cont si suma.
n perioada de tranzitie la economia de piata foarte raspndite snt decontarile prin cecuri.
Cecul reprezinta dispozitia in scris a cumparatorului petru banc care l deserveste,
despre virarea unei anumite sume de bani din contul sau de decontare n contul de
decontare a entittii economice, care a prezentat cecul.
De regula unittile economice primesc carticele limitate de cecuri. n gospodrii,
Crticica de cecuri cu limita de sum se nmneaza persoanei n functtie, adic
gestionarului, care este imputernicita sa primeasca valori in marfuri si materiale de la
furnizorii, conform procurii, unde se confirm dreptul lui de a semna cecurile. Furnizorul,
dup un registru special, pred cecurile n institutia bancar pentru nscrierea sumelor
indicate n cecuri la contul su de decontare. Forma de decontari prin acreditiv se
foloseste la decontarile interurbane. Aceast form (de achitare) de decontrile asigur
furnizorul cu achitarea la timp a pltii pentru productia expediat sau serviciile prestate ,
iar cumprtorul-primirea valorilor n mrfuri si materiale procurate. n utilizarea acestei
forme de decontari, cumparatorul depune n institutia bancar care l deserveste cererea
pentru acreditiv, n care se indica denumirea, adresa furnizorului si institutiei bancare
care l deserveste si conditiile de achitare a furnizorului.
Pentru evidenta sintetic si analitic a acreditivelor de cecuri cu limit de sum, carnete
magnetice este prevazut contul 244 Conturi speciale la banci. Evidenta operatiunilor se
tine n jurnalul-order, fiind luate la evident si date analitice. Rulajele la sfirsitul lunii se
trec n Cartea Mare.
Acreditivile pot fi prezentate att din contul mijloacelor proprii ale unitii agricole,
aflate n conturi la banc, precum si din contul mprumuturi lor bancare.

La acest capitol se ine evidena existenei i circulaiei tuturor mijloacelor fixe care
aparin S.R.L. ,, Mazrus-Agro ce constituie la data de 01.03.2011. Evidena contabil a
mijloacelor fixe asigur omologarea oportun n registrele de eviden a ntrrii
mijloacelor fixe, deplasrii n interiorul cooperativei i ieirei lor.
Mijloace fixe se consider cldirele, mainele i utilajele de lucru i de for, mijloace
de transport, unelte, plantaiile perene.
Nu se consider mijloacele fixe:
a) obiecte cu termenul de deservire mai mic de un an indeferent de valoarea lor;
b) obiect cu valoarea mai mic de 3000 lei pentru o unitate.
Pentru evidena mijloacelor fixe este destinat contu 123 Mijloace fixe. Toate
mijloacele fixe se afl n custodia persoanelor cu funcie de rspundere nimite prin
dispoziia conductorului ntreprinderii. Persoanele responsabile pentru pstrarea
mijloacelor fixe in lista de inventar a miljloacelor fixe f MF 13. Persoanele responsabile
supravegheaz integritatea mijloacelor fixe i in evidena tuturor schimbrilor.
La substituirea persoanelor responsabile se efectuiaz inventarierea mijloacelor fixe ce
se afl n cusdodia lor, fapt care se consemneaz ntr-un Act de predare-primire. Actul
este aprobat de condudtorul S.R.L.-ui ,, Mazrus-Agro Maznic Stanislav Timofei
Mijloacele fixe snt reflectate n evidena i n drile de seam cu valoarea iniial,
adic conform preurilor de procurare inclusive TVA.
Cheltuielele pentru reparaia capital a cldirilor mresc valoarea iniial. La intrarea
mijloacelor fixe n ntreprindere, responsabilul pentru valorile materiale confirm prin
semntura n documentul furnizorului sau n actu de primire-c a primit aceste valori
materiale.
Eliberarea mijloacelor fixe de la depozit se efectuiaz n baza facturilor aprobate de
ctre conductorul . S.R.L.-ui ,, Mazrus-Agro Maznic Stanislav Timofei Pentru casarea
mijloacelor fixe deteriorate se folosesc acte de casare a mijloacelor fixe.
Dt 124
Ct 126
Actele sunt ntocmite de ctre comisia permanent, desemnat prin ordinul
conductorului. S.R.L.-ui ,, Mazrus-Agro Maznic Stanislav Timofei. Valoarea
materealelor obinute n urma dezasamblrii anumitor obiecte din mijloace fixe.
Gospodaria agricol le folosete pentru necesitile sale n urma casrii mijloacelor fixe,
iar n caz c nu le folosete le comercealizeaz.
nregistrarea valorilor materiale utilizabile din lichidarea obiectelor de mijloace fixe.
Dt 211
Ct 123
Casarea diferenei aprute n cazul cnd valoarea materialelor efectiv obinute din
lichidarea mijloacelor fixe este mai mic dect valoarea previzibil rmas.
Dt 721
Ct 123
Pentru organizarea evidenii i asigurrii controlul asupra integritii mijloacelor fixe
fiecrui obiect i se atribuie un numr de inventar, care const din opt semne. Primele
semnific subcontul mijloacelor fixe al patru-lea indic grupul i ultimele patru semnenumrul de ordene. Numrul de inventar se noteaz pe un jiton care se fixeaz pe obiect,
se nscrie cu vopsea direct pe obiect. Evidena analitic a mijloacelor fixe se ine pe fie
de inventar. Fisele se complecteaz pentru fiecare obiect de inventar. Modul de
determinare a duratei de funcionare util a mijloacelor fixe i a activelor nemateriale este

expus n Catalogul mijloacelor fixe i activelor nemateriale aprobat prin Hotrria


Guvernului Republicii Moldova nr. 338 din 21.03.2003, cu modificrile i completrii
ulterioare.
Calculul uzurii nu poate depi 100% din valoarea mijloacelor fixe. Pentru suma uzurii
se ntocmete o not de contabilitate care se reflect urmtoarele operaiuni economice:
Active nemateriale n curs de execuie
Dt 112
Ct 124
Active materiale n curs de execuie
Dt 121
Ct 124
Cheluieli comerciale
Dt 712
Ct 124
Cheltuieli generale i administrative
Dt 713
Ct 124
Producia de baz
Dt 811
Ct 124
Suma uzurii din nota de contabilitate se nregistreaz n Cartea Mare. Uzura calculat
n volum de 100% pentru obiectele, care sunt bune pentru explotare n continuare, nu
poate servi drept temei pentru casarea acestor obiecte din cauza uzurii lor totale. n cazul
scoaterii din uz a obiectelor n legtura cu detiorarea, cu ajutorul fiei respective se
determin suma uzurii pentru timpul aflrii acestui obiect n explotare i aceast sum se
scoate din uzura nregistrat n contul 124 uzura mijloacelor fixe.
Dt 124

Ct 123

Trenurile sunt evaluate la cost efectiv care constituie valoarea lor de intrare. Ea se
determin dup principiul destinaiei de utilizre, adic la achiziianarea terenului se ia
n considerare destinaia utilizrii acestuia: recoltarea plantelor, construcia unei
ntreprinderi de producie.
S.R.L. ,, Mazrus-Agro dispune de 1560 ha .
S.R.L. ,, Mazrus-Agro nu dispune de resurse naturale.

Stocurile de mrfuri i materiale cuprind categoriile de bunuri economice aflate la


dispoziia gospodariei pentru a fi consumate la prima lor utilizare;
- pentru a fi nregistrate ca producie n curs de execuie;
- pentru a fi vndute n aceeai stare;
Sarcinele de baz a evidenii stocurilor de mrfuri i materiale sunt:
Asigurarea integritii i conrolul asupra circulaiei i folosirii corecte a tuturor
valorilor materiale, depistarea la timp a materialelor nefolosite, care urmeaz a fi
realizate n modul stabilit.
Stocurile de mrfuri i materiale sunt pstrate n ncperi special amenajate
(depozit). Responsabilitatea pentru primirea, pstrarea i eleberarea stocurile de mrfuri
i materiale se pune n sarcina responsabililor de valori materiale, desemnai prin
ordenul conductorul cooperativei.
Evidena stocurilor de mrfuri i materiale n contabilitate se in n expresie
cantitativ i sumar pe denumirile materialelor i persoanelor responsabile.
Eliberarea stocurilor de mrfuri i materiale de la depozit se efectuiaz n baza
documentelor aprobate de ctre conductorul cooperativei i anume Fia-limit de
eliberare a valorilor materiale i bonul de uz intern.
Reflectare contabil a operaiilor economice privind existena, micarea i
trasformarea stocurilor se realizeaz cu un sistem de conturi din clasa a daua Active
curente grupa 21 Stocurile de mrfuri i materiale i anume:
211-materiale
212-animale la cretere i ngrare
213-obiecte de mic valoare i scurt durat
214-uzura obiecte de mic valoare i scurt durat
215-producia n curs de execuie
216-produse
217-mrfuri
Pentru casarea celor mai diverse materiale se folosete Procesul verbal de form
liber i se ntocmete formula contabil:
Dt 812
Ct 211
Materiale i conbustibilul se elibereaz n limitele stabilite la prezentarea de ctre
desintar al Fia-limit de eliberare a valorilor materiale i bonul de uz intern. n
cazurile n care eliberarea conbustibilul n baza fiei-limite de eliberare a valorilor
materiale i bonul de uz intern este imposibil, anularea consumului de conbustibil se
face n Procesului-verbal de masurare a stocurilor.
Trecerea la pierderi a materialelor se face conform preurilor medii

Contul 213 ,, obiecte de mica valoare si scurta durata este destinat generalizarii
informatiei privind existenta si miscarea obiectelor de mica valoare si scurta
durata aflate in stoc si in folosinta , precum si a consumurilor provizorii edificate

de intreprindere . Este un cont de activ , in debitul acestui cont se inregistreaza


valoarea de intrare a obiectelor intrate a constructiilor speciale construite ,iar in
credit trecerea la cheltueli a valorii uzurate si valoarea bunurilor materiale
utilizabile obtinute de lichidarea obiectelor . Soldul acestui cont este debitor si
reprezinta existenta obiectelor de mica valoare si scurta durata la intreprindere la
finele perioadei de gestiune . La contul 213 pot fi deschise urmatoarele
subconturi :
213.1- obiecte de mica valoare si scurta durata ;
213.2- obiecte de mica valoare si scurta durata in exploatare;
213.3- constructii provizororii;
Evidenta analitica a obiectelor de mica valoare si scurta durata se tine pe grupe
de pe tipuri si gestionari.

Operatiuni economice:
Se reflecta valoarea de procurare a obiecte de mica valoare si scurta durata:
- in cazul achitarii directe:
D 213;

C 241; 242; 243;

- cu inregistrarea datoriilor de la furnizori:


D 213;

C 521; 522;

- prin intermediul tip de avans:


D 213;

C 227;

Se reflecta valoarea obiectelor de mica valoare si si scurta durata cauzata plus


la inventariere:
D 213;

C 612;

Se reflecta lipsurile de obiecte de mica valoare si scurta durata constatate cu


ocazia inventarierii:
D 714;

C 213;

De oarece S.R.L. ,, Mazrus-Agro nu dispune de sector zootehnic


i deaceia nu am avut posibilitatea de a studia aceast tem
conform planului.

Remunerarea muncii servete drept criteriu de dezvoltare a capitalului uman sau


potenialul de munc a, S.R.L. ,, Mazrus-Agro caracteriznd nivelul veniturilor i
calitata vieii lucrtorilor. n condiiile economice de pia gospodaria trebuie s
funcioneze o sistem bine argumentat de planificare i dirijare a remunerrii muncii
orientat spre standardele mondiale a acestuia indicator obinut n S.R.L. ,, MazrusAgro.
Planificarea remunerrii muncii cere utilizarea unui sistem de indicatori, care
caracterizeaz raportul de activitate i cheltuielile de munc. Planificarea creterii
remunerrii muncii se bazeaz de obicei pe economia de timp, exprimat de personal,
realizabil prin diferite msuri tehnico-organizatorice.
Asupra creterii remunerrii muncii influeneaz un ir de factori, principali din care
sunt:
1. Sporul cotei operaiunilor tehnologice ndeplinite pe categorii tarifare mai
nalte;
2. Miccarea ntreruperilor n timpul schimbului;
3. Schimbarea calificaiei lucrtorilor;
4. Schimbarea componenei colectivului de munc;
5. Plile suplimentare dup rezultatele finale;
6. Plata pentru vechimea n munc;
7. Alte surplusurii;
Salarizarea personalului administrativ se efectueaz n regie. Personalul administrativ
este remunerat conform salariului funcional lunar stabilit. Personalul tehnic este
remunerat n acord conform volumului de lucru ndeplinit.
Calculul salariului se face odat pe lun i este reflectat n eviden n ultima zi a
lunii.
Documentele ce serveesc ca baz pentru calcularea salariului sunt:
Ordenile de angajare, concediere itransfer al colaboratorilor pe instituie, n
conformitate cu statele; tabelele de eviden a utilizrii timpului de munc i alte
documente.
Tabelele se in lunar, n modul stabilit, de ctre persoanule numite prin ordin pe
instituie. Tabelele se inpe fiecare brigad. La sfrotul lunii, n baza tabelelor, se
determin numrul total de zile lucrate, precum i orele suplimentare de lucru.
Tabelul completat i alte documente i alte documente omologate prin semnturite
corestunztoare se predau, n termenele stabilite, n contabilitate pentru calcularea
salariului.
Pentru prima jumtate a lunii lucrtorii primesc avansul planificat. Avansul planificat se
stabilete n volum de 50% din salariu. n contabilitate listele de calcul i plat i de
plat se ntocmesc separat pentru fiecare brigad i snt semnate de ctre conductorul
brigzii, de conductorul serviciului de eviden i de persoana care a ntocmit aceste
liste.

La sfritul listei casierul trebuie s fac o meniune despre suma salariului real pltit i
suma care nu a fost achitat, s confrunte aceste sume cu totalul din lista de plat i cea
de calcul i plat i s certifice prin semntur meniunea.
Pe listele de plat i cele de calcul i plat se indic data i numrul bonului de plat
prin care banii din cas au fost trecui la cheltuieli. n urmtoarea zi dup expirarea
termenului de plat a salariului, sumele depuse se predau n contul curent i pentru ele se
ntocmete un bon de plat.
Sumele salariilor calvulate ale personalului scriptic i celui nescriptic i sumele
indemnizaiilor se nregistreaz n creditul contului 531 i n debitul conturilor
corespunztoare ale conturilor 811, 812, 813.
n baza listelor de calcul i plat se ntocmete nota de contabilitate. La nota de
contabilitate trebuie s fie anexate toate documentele, care au servit drept baz pentru
calcularea salariului (tabelele de utilizare a timpului de lucru, extrasele din ordenele de
angajare, concediere etc.). n nota de contabilitate se reflect nregisrrile contabile
privind calcularea salariului pentru incapacitatea temporar de munc.
Certificatele medicale se cos ntr-o map aparte i se numeroteaz n ordine
cronologic de la n nceputul anului. Pe fiecare certificat se niteaz numrul listei de
calcul i plata n care a fost inclus pentru calcul.
nscrierile contabile privind reinerile din salariu se reflect n eviden n lun, n
care se va efectua plata salariului i se nregistreaz n nota de contabilitate.
Reinerea cotizaiei de membru al sindicatului se efectuiaz n baza cererilor n scris
ale membrilor sindicatelor de a reine de la ei cotizaiile de membru de sindicat prin
decontri fr plat.
n S.R.L. ,, Mazrus-Agro calculul contribuiilor asigurrilor sociale de stat
obligatorii se reflect n contul 533 Datorii privind asigurrile. Contribuiile
asigurrilor sociale de stat obligatorii transferate la bugetul asigurrilor sociale de stat,
minus cheltuielile efectuate din contul lor.
Calcularea primelor de sigurare obligatorie de asisten medical de ctre instituiile
publice se efecturaz n luna calculrii salariului, n mrimea stabilit anual prin lege.

Activitile auxiliare sunt acele produse care deservesc S.R.L. ,, Mazrus-Agro i ali
consumatiri prin excepia lucrului sau prestarea serciciilor.

n S.R.L. ,, Mazrus-Agro activitile auxiliare sunt:

atelir de reperaie;
parcul de maini i tractoare;
uniti de producie energetice;
aprovizionarea cu ap;
servicii de reparaie a cldirilor i construciilor speciale.

Pentru activitatea auxiliar sunt specifice urmtoarele trsturi:


nu au un caracter;
n special deservesc alte ramuri;
rezultatele activitii lor se exprim prin lucrri;
n calitate de benificiari sau consumatori ai serviciilor se manifest de regul
clieii.
Pierderele din rebut se reflect ca cheltuieli ale perioadei, iar, n caz de necesitate, se
contabilizeaz pe unul din conturile de gestiune cu ramur exterioar la alte cheltuieli
operaionale n conformitate cu politica de contabilitate a. S.R.L. ,, Mazrus-Agro
Conform normelor metodolegice se prevede inera activitii auxiliare la contul 812
Activitai auxiliare.
Obiectele cotabile activitai auxiliare sunt:

perfectarea documentelor corect i oportun o tuturor operaiilor;


prevenirea supraconsumurilor;
calcularea exact a costului fiecrui actuviti;
raportarea corect a servicilor sau lucrrilor;

Toate consumurilor activitai auxiliare se perfecteaz n documentele primare:


Consumurile de retribuire a muncii
calculul salariilor,
timpul de munc,
volumul de lucrri.
Se legalizeaz cu urmtoarele documente.
1. orden de lucru n acord pe brigad se perfecteaz n ateliere, la reparaia
clgirilor.
2. foaia de parcurs a tractorului se utilizeaz la lucrrile de transport. n baza
acestei foi se efectueaz urmtoarele:
-calculul retribuirii muncii lucrtirilor
Dt 812
Ct 531
-casarea contribuiilor folosite n activitatea auxiliar
Dt 812
Ct 211

-determinarea volumului de lucrri i consumatorul, adic repartizarea dup


destinaie a consumurelor
Dt 811
Ct 812
3. foaia de parcurs a tractorului. n baza ei se calculeaz retribuirea muncii
tractoritilor.
Dt 812
Ct 531
Casarea lubrifianelor.
Dt 812
Ct 211
Se stabilete volumul de lucrri i consumatori.
Dt 211, 811
Ct 812
4. foaia de eviden a tractorului-mainelor
Dt 812
Ct 531

5.
foaia colectiv de prezen. n baza ei se calculeaz salariul
retribuirii pe o unitate de timp. Pentru nregisrarea datelor de munc se folosesc
documentele:
proces-verbal de casare a inventarului de producie gospodresc obiectelor de
mic valoare i scurt durat.
borderoul de consum a nutreului.
fia limit de eliberare a valorilor materiale i bonul de uz intern
proces-verbal de form liber
lista defeczelor viznd reparaia mainelor

Consumurile indirecte de producie ale activitilor auxiliare pot fi contabilizate ca


o grup separat n componena consumurilor tipului respective alte activiti sau n
contul distinct al consumurilor indirecte de producie.

Consumurile-reprezint consumuri de materie vie i materializat pentru fabricarea


produciei cu scopul de a obine venituri.
Consumurile indirecte de producie include consumurile eferente organizrii,
gestionrii i deservirii activitii de baz i brigzii. Consumurile indirecte de producie
ale fitotehniei se contabilizeaz pe fiecare subdiviziune, nomenclatorului articolelor de
consumuri. La finele lunii consumurile indirecte de producie acumulate servesc
consumurile aferente cultivrii unor culture concrete sau grupe de culture omogene.
Aceste consumuri sunt necesare i inevitabile. Destinaia ptincipal a consumurilor
indirecte de ptoducie i a cheltuielilor de dirijare const n urmtoarele:
o controlul i reglarea funcionrii S.R.L.,, Mazrus-Agro
o stabilirea relaiei sau interaciunile ntre diferii colectani;
o creare condiiilor optime pentru circulaia netrerupt a mijloacelor i
funcionarea normal a activitii de aprovizionare, de produciei i
comercializare.
Consumumurile indirecte de producie - sunt legate de dirijarea S.R.L.,, MazrusAgro n ansamblu sau n subdiviziuni concrete. n legtur cu aceasta ele se divizeaz
suplimentar n consumurile generale de producie a ramuri i consumurile generale a
subdiviziunilor.
Pentru evidena consumumurilor indirecte de producie la S.R.L.,, Mazrus-Agro este
prevzut contul 813 consumumurile indirecte de producie. n bilanul contabil nu este
reflectat i de aceia anual l nchide. Pentru reflectarea acestora se folosesc documentele
tipizate:
- table de pontaj ( la calcularea retribuirii muncii );
Dt 813

Ct 531

- decont de avans ( raportarea la consumuri a avansului );


Dt 813

Ct 2272

- fia limit ( trecerea la consumuri a obiectelor de mic valoare i scurt durat );


Dt 813

Ct 213

- bon de uz intern ( eliberarea materealelor din depozit );


Dt 813

Ct 811

- situaia calculrii uz mijloacelor fixe ( calculul uz mijloacelor fixe );


Dt 813

Ct 124

- serviciile prestate de ctre teri n baza facturii;


Dt 813

Ct 531

- n baza contractului ncheiat ntre persoanele fizice;


Dt 813

Ct 539

- lipsurile de materiale i produse finite din depozitele Cooperativei de producie


n limita persabilitii naturale se reflect n procesul-verbal privind
rezultatele inventarierii.
Dt 813

Ct 211, 216

Pe prcursul lunii datele din documentele primare se trec n Registrul de eviden a


lucrtorilor i consumurilor el este completat i la sfritul lunii se trece n
Raportul de producie, unde consumurile sunt grupate pe articole i conturi
corestondente.
Diferena dintre suma efectiv total a consumurilor indirecte de producie
constante i partea repartizrii a acestora se trece la alte cheltuieli operaionale.

De oarece S.R.L. ,, Mazrus-Agro nu dispune de contabilitatea


consumurilor de productie in fitotehnie, deaceia nu am avut
posibilitatea de a studia aceasta tema conform planului .

Deoarece S.R.L. ,, Mazrus-Agro nu dispune de sector zootehnic.


nu am avut posibilitatea de a constata consumurile i obinerea
produciei animaliere.

S.R.L. ,, Mazrus-Agro nu dispune de sector industrial i deaceia nu


am avut posibilitatea de a studia aceast tem conform planului.