Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT,

Prorector Prof. Dr. Grigore Bciu

CERERE TRANSFER

Ctre,
Prorectoratul de Studii Postuniversitare i Rezideniat

Subsemnatul(a)______________________________________________
CNP ____________________, nscut() n localitatea____________________ ,
jud. _______ absolvent al Universitii ____________________ medic rezident
(post / loc/timp par.)________, anul ____specialitatea_____________________
repartizat n centrul universitar _______________________________________.
V rog s-mi aprobai transferul din centrul universitar de pregtire
__________________________________ n centrul universitar de pregtire
________________________________________________________________.
Solicit acest transfer din urmtoarele motive:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Telefon de contact _________________________________________________

Anexez la prezenta cerere: - copie aprobare coordonator specialitate.

Data_______________

Semntur solicitant __________________