Sunteți pe pagina 1din 348

19)5

DITIONA LIIIAIICI PANEL 4111/


www.digibuc.ro

1935 LITERAR

www.digibuc.ro

DE ACELA$I AUTOR:
LIBRARUL, conferintil.

DIVERSE, cronici.

IN LUCRU :
1986 LITERAR, sintezi biblio-critici.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

1935 LITERAR
S1NTEZA BIBLIO-CRITICA

BUCURETI, 1937.
EDITYJRA LIBRARIEI PAVEL SURU.

www.digibuc.ro

CUVANT INAINTE

www.digibuc.ro

La inceputul unei astfel de publicatii,


al crei
titlu, pentru multi lume, nu este destul de clar din
cauza unei prea concentrate sau pretentioase formulfiri

sunt datA:or si lmuresc unele lucruri. Afar

de aceasta, chiar lucrarea in sine, are nevoie de


cateva rnduri introductive.
Volumul de fag', vrea sfi fie inceputul miei publicatii periodice de bibliografie a literaturii si studiilor despre si in legfitur cu literatura romni con-

temporan. CA am inceput cu anul 1935 s adunm materialul publicat in volumele si revistele ap-

rute in aceasti perioadfi, nu am fcut-o cleat din


www.digibuc.ro

MIRON STJRU

motive foarte Indreptritite.( Mai intai, pentrucrt 'Ana


aici exist unele bibliograf, care aduc oarecare ma-

terial; si al doileaprincipal lucrueste foarte greu


s urmrestidup metoda propusliteratura din
volumele si revistele mai vechi, mai deprtate de actualitate. Totusi, asa cum este, cred ert va fi de folos
si cercetrttorul se va multumi sit aibrt, incepnd macar din mull 1935, o bibliografie care s urmreascA

si s inregistreze actualitatea literarrt fr s se


mai intoarcrt in trecut, domeniu greu de cercetat
pentru redactarea unei publicatii bibliografice in proportiile celei de fata.
In materialul adunat se gisesc trecute si volume a

crtror aparitie apartine anului 1934, dar a aror actualitate face parte din sezonul, fenomenul literar
a1 anului 1935, deci indrepttit motiv pentru a fi inregistrate in paginele ce urmeaz.
Afar de acestea, in leg:At-tub', cu partea de biblio-

grafie a volumului, mai sunt si altele de adaos. In


prim rand stint inregistrate aici crti si brosuri pe
care nu le-am vrtzut, dar ale cAror date le-am cules
dupi fisele din biroul de primire al Academiei romne
.si duprt Buletinul crtrtii romnesti". Aceste date se

grtsesc trecute in 1935 literar" intre paranteze


drepte. Apoi am omis, privind printeo scrutare critici unele volume, bucrtti de literatur si articole cu
o mai accentuat noti de sensational. Dintre acestea
fac parte unele traduceri, cum sunt acelea din colecwww.digibuc.ro

1935 LITERAR

XI

tia Romanele captivante", Celor 15 lei", Lectura",


Femei celebre", etc..., etc....
Tot aici trebuie sa subliniem ca inregistrarea a
fost mai atent i complet facuta pentru literaturi
poate, cu miele lipsuri, pentru studille despre literatur imprastiate att de capricios prin volume
si brosuri, reviste straine si de provincie, cu o circulatie revoltator de redusk tipirite in edituri, tipografii, deadreptul necunoscute.
In urmarirea periodicelor am ales tot ce reprezenta miscare culturala si idee sanatoas, garantate
prin seriozitatea colaboratorior. Dealtf el la indicele
revistelor consultate dam i alte lamuriri in legaturi
cu metoda noastra de lucru.
Clasificarea fiselor este o combinatie pe care am
crezut-o cea mai nemerita pentru situatia noastrk
dupa ce mai inainte am consultat: Tabelele de clasificare ale Institutului international de bibliografie din
Bruxelles, bibliografiile publicate sub conducerea
prof. I. Breazu in Daco-Romania" i cele de sub con-

ducerea prof. N. Georgescu-Tistu in Cercetari literare".


Intregul material al anului bibliografiat este im-1

partit in cinci grupe: I. Literatura; II. Despre literatura; III. Filosofie. Eseuri. Idei; IV. Arta;
V. Scriitori. Persona MO, fiecare cu subimpartirile
respective lamurite in scurte introduceri.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

XII

Multumesc aici domnilor profesori D. Caracostea,


N. Georgescu-Tistu si Dan Simonescu, pentru bunfi,vointa cu care au stiut s'i InA lmureascrt si sii MA
indrumeze in dificila muncii a clasifieftrii.
Deasemeni, multmnesc domnului profesor A. P.
Todor pentru buravointa cu care mi-a pus la dispozitie materialul si fisele biroului de prhnire al Academiei romne, domnului Misu Bandrevschi, dela Cartea romaneasa" pentru felul amabil cu care mi-a aril-

tat unele dirti si brosuri.


La fel multumesc domnilor Mircea Septilici si Cor-

neliu Birbulescu, cari m'au ajutat la transcrierea


mai multor serii de fise, precum si domnisoarei Elena

Teodorescu, care m'a ajutat la facerea corecturilor.


* * *

Lucrul insi nu 1-am oprit aici. Din dragostea pen-

tru carte, pentru viata ei mai fericit in lume, am


mers mai departe.

Este prea mare aceast dragoste ca stl nu ajuti


cartea atunci cand o vezi suferindrt, sau mai corect
spus, chinuit, plictisitil, speculata, iniibusiti de

vreme, de uitare.

Bibliografia serveste, a jua la o vietuire a artii,


a tuturor eartilor. Bibliografia le sterge de praful
uitfirii care amenintil srt se aseze atit de gros, cil
nid cerceatorul, nu va rzbi mai tirziu s-1 steargi
peste tot. Se va spune di niciodatii nu se va shnti
nevoia untii asemenea scuturat general. Este atlewww.digibuc.ro

1935 LITERAR

XIII

vfirat. Dar dacit aceste bunuri Judi snnt curate, proaspete, tinere, iubitorul de carte, nu va putea, sit le lase
pradri colbului ameninttor.

noi prin bibliografierea lor nu le-am lsat, dar


pentrn unele
inci
cum am spus, am mai facut
ceva. Da, pentru tmele, pentru favoritele marelui
indrigostit, am trecut dincolo de fisa simplit a hiregistrarii bibliograf ice, si am scris rnduri de critici,
cautnd srt le ridiciim, s le drtm Wiwi de nobletii,

ca sh se stie cine sunt.


Pe altele basil, din nevoia unei stricte obiectivitti
am gsit cu cale nu numai sa nu le inobilm ci sii le
excomunicim, sit le punem la zid, pentru Iips de
respect, in fata iubitorului de frumos ,si bunit cre-

stere in adevirata arti.


De aceea publicatia, aceasta este .si va fi pe lngit
o sintez bibliografici i una criticfi.
Mu Uri vreme ne-am gfindit insi cum sit alcittuim
aceast parte criticii a publicatiei. $tiam c autorul
acestei prti trebuie s fie o autoritate criticrt obiectiva si nediscutabird. L-arn cautat dar nu s'a Usat descoperit in nici o persoan. Atunci ne-am intrebat ce
este de fitcut: sit renuntm la aceastfi parte a volumului, s tcem asa la infirtit in asteptare continuit, in
atitudine Iasi? Rspunsul a fost: NU; vom crtuta autoritatea critic, negsiti de-a gata intr'un singur individ, srt o combinm noi din mid& autoritti ritspandite peste tot. De vom fi reusit, in combinatia noawww.digibuc.ro

MIRON SURU

%Iv

still, nu ,5tim, dar am cripatat o liniste de care aveam


nevoie ca publicatia aceasta s5, poata aparea.
Pentru redactarea materialului critic ne-am folosit
de recensiile i notele publicate prin reviste, pe care
le-am ales si reprodus , de imele lucruri scrise spe-

cial pentru publicatia de fata 4"), i de unele note


scrise de insusi autorul.
In aceeasi linie de lmmiri si mrturisiri, cer iertare pentru intarzierea aparitiei, cartea aceasta fiind
promis5, inert de acum opt luni. 1ml place s5, cred c
o voi obthie, daa se va sti c, in tot acest timp, m'am
ocupat numai cu imbunatatirea i punerea publicaiei

baze mai solide, pentru castigarea unei de-

*) Mrturisim aici ca la redactarea reproducerilor


a survenit in ultimul moment un proces de tehnic tipografic combinat cu tmul de constiint redactoriald,
foarte dificil pentru situatia noastr. Asa cum era la
un moment dat aranjat materialul urma sh avem un
volum de peste 600 de pagine, ceeace ar fi fost imposibil s apar in conditiunile iniia1e. Atunci am
procedat la o fragmentare a criticelor, singurul lucru
posibil pentru reducerea materialului. Avem ins credinta c recensentii fragmentati, din necesitti tipografice, vor intelege prerea noastr de eau acordndu-ne ingcluint..

**) 0 parte din recensiile semnate de domnul profesor Dan Simonescu si altele de Mircea Mateescu.
www.digibuc.ro

1935 LITERAR

XV

pline garantii in vederea unei cat mai indelungate


continuari, a lucrarii aparute.
Ca incheiere, rog pe toti acei cari se vor convinge
de necesitatea acestei publicatii, sa-mi dea concursul,
ajutandu-ma cu sfatul, propunerile, sugestiile i colaborarea, intru deplina reusita a lucrului inceput azi.
Autorul.
BueurW.i 1937, Ianuarie 24.

Conducitorii de reviste si autorii de volume sau


brosuri ii rog, pe aceast cale, s expedieze cate un
exemplar din cele publicate de dansii, incepand din
anul 1936, pe adresa: Miron Suru, Bucuresti I, Ca lea

Victoriei 108, pentru ea in volumele ce vor urma


si nu scape nimic nesemnalat, usurand in acelasi timp

mult munca noastri, prin concursul acordat.


www.digibuc.ro

I. LITERATURA

Asa cum este imprtitA aid partea beletristicA a literaturil


care s'a publicat in volum sau periodice, este o combinatie
Intre ceeace dau tabelele decimale ale Institutului international de bibliografie dela Bruxelles 0 ceeace am gsit mai usor,
necesar si mai simplu in ceeace privea materialul nostru.

Exist o imprtire in vase grupe si anume: 1. Versuri;


2. Nuvele, schite, pretexte, imagini; 3. Romane; 4. Portrete,
vieti romantate; 5. Note de drum, impresii, reportagii; 6. Teatru.
Din itnpfirtirea literaturii am eliminat ea ne fondat si foarte relativ, clasificarea pe genuri a buciltii literare, mai ales
astAzi end deja in clasificarea pe care am combinat-o 0 am
adoptat-o exista destule dificultati.
Ceeace mai exista ea o subimprtire in interiorul fiecArel
grupe este aceea a buciitilor originale si alta a traducerilor,
Imitatillor, prelucrarior.

www.digibuc.ro

1. VERSURI

Despre poezia romneasat se vorbeste de un timp incoace

eft este in decidere, di nu se scrie i multe altele. Din bibliografia care urmeazil unde sunt inregistrate volumele
versurile risipite in periodice se va putea vedea c versuri
se scriu foarte multe si multe din ele multumitoare sau chiar
foarte bune. Totusi daca se vorbeste de o decdere a poeziei
se face pe bund, dreptate, deoarece versuri se scriu bune, dar
nu si poezii.
Poezia este mai intM idee i pe urmft vers. Aceasta nu
se face astzi de ct in redusi mfisurfi si se poate vedea aici

cum din atilta material cules numai cateva foarte putine


sunt lucrurile cari s'au fcut remarcate.
Dintre poetii cu un prestigiu gata format au apftrut anul
acesta numai Ion Minulescu cu o editie de popularizare a
Romantelor pentru mai trziu, De vorb cu mine insumi si
Strofe pentru toat lumea i Tudor Arghezi cu Crticic de
sear& plachet, ale citrei versuri au fang& ceva din vechea
respiratie argheziand lucrul nou, preocuparea mereu proastehnica bogat in surprize i inedit.
0 primenire de sincer avnt tineresc au sill/fit-sit Virgil
Gheorghiu (Marea vndtoare), Gr. Popiti (Cntece din fluer),

www.digibuc.ro

MIRON SURU

Constantin Micu (Sosirea lavelor) si stefan Baciu (Poemele


thrdrului poet) cari au dat poeziei eateva versuri ce pot fi

remarcate preziamd talente de apropiat viitor, fitrii a se


pierde in marea gritmad a maculaturior.
Afarii, de acestia numal versul lui Aron Cotrus (Horia) sau
a lui Corneliu Moldovanu (Cdntarea cantrilor) a inviorat
si tinut poezia in interesul unei piituri de cetitori. De fapt
Aron Cotrus este un poet ajuns astzi la o originahi, form
Eli realizatii tehnic lngil un fond trainic si cari toate il fac
FA sustie cu energie nemurirea poeziei ajunsil in ultimul timp
in tragicii agonie.

Privind atent materialul aici inregistrat cereetiltorul va


observa cii, in majoritate eel cari scriu versuri chiar in volume

sunt autori tineri, poetii mai vechi cu care ne obisnuisem,


astizi scriu versuri foarte rar sau deloc.

In ceeace privesc notele critice noi nu le-am redactat


dec.it pentru volume, cari inteadeviir mai mult sau mai putin
reprezinth un total poetic si deloe pentru versuri fie c.it de

multe publicate risipit in periodice Mil legatura aceea de


idee poetici in spatiu mai intins.

www.digibuc.ro

ORIGINALE
ADRIAN, PETRU, Ba/atta gndului, p. 534-535; Popas pe
culmi, p. 534, (Revista fundapilor regale, an. II (1935),
nr. 12).

[ALEXANDRESCU, I., Ardeal, balad istoric. Bar lad,


1935. Tip. N. Peiu. 16 p. 3 lei]
ALEXANDRESCU, MATEI, Daisy, (Pagini literare, an.
II (1935), p. 423-424)
Dealul furcilor, (Pasdrea albastrd,
an. I (1935), nr. 4, p. 3)
Leagdn de ingeri, poeme. Bucuresti, 1935. Edit. tip. Cartea romneasca. 104 p. 12,5X19,5
60 lei. Desene de Mac Constantinescu. Colectia Gandirea".
Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare,
am. II (1935), p. 366-369); PAPADIMA, OVIDIU (Gdndirea,
an. XIV (1935), p. 328); uLarlau, OCTAV (Familia, s.
an. II (1935), nr. 4, p. 96-97); VALERIAN, L (Viola literard,
Rcisari lamintoasii durem, (Sociean. X (1935), nr. 2, P. 2).
S'a rdtdeit o fatd
tatea de Willie, an. XII (1935), p. 60).
Stihuri penin cartier, (Santier, an. Ill (1935), nr. 4, p.7),

tru moarte, (Pascirea a/bastr, an. I (1935), nr. 3, p. 1).


MATEI ALEXANDRESCU: LEAGAN DE INGERI.

S'a zis de mult ca poetul este un incorijibil inatrziat care


priveste cu ochi mari de copil, lumea. In fiecare vistor al
versului, staruie vie 0 adesea dureroassa imaginea unui paradis pierdut, in care amintirea copilariel se confunda cu
scutul universal al unei lumi fericite, scufundate in inceputul
timpurilor.
Volumul de versuri al lui Matei Alexandrescu 10 infloreste

gridina pe acest trm litre poezie i amintire. De aceea


se cade s fie simplu i naiv. De aceea e adesea gritor, cm
toati sariicia sa de irnagini 0 de expresie:
Floare dintre florile ceresti,
Tu in sufletul meu cresti
Cine esti?
(Indoial)

Vorbeam de o indoial a amintirii. N'as putea spune el


tiorul ei se simte si in acest Leagan de ingeri. Raiul pierdut i regsit al autorului e sumar i pitoresc, miniatural

gngurit in diminutive, ca desenul poznas al unui copilas


cuminte (si e minunat felul cum Mac Constantinescu a inteles s lumineze textul cu desenele sale ingenue, desi pe
alocuri se joacil mai mult decilt ar trebui). E un rai euvin-

cios, ca in crtile de cetire pentru copii sraci, ca sa nu


Fetite cu rochita ea spuina de lapte

rAvneascA prea strlueitoare minuni:

Culegeau in poal portocale coapte.


De-o tun. de mslin
Se scArpina un gui de asin.
Filet rddeini in lumea stufoas a folclorului, fiir lumina
de vrajit care si o strabat aratnd topirea materialului intr'un sbucium, sufletesc, viziunea linistitil i pitoreascii pe

www.digibuc.ro

M IRON SURII

care incearc& s'o aduc poezia lui Matei Alexandrescu inseamn& o nuantA nou& in peisagiul divers al bricei noastre
mai tinere.
Ovidiu Papadima

[ANDRIEVICI, G., Primul pas. Satu-Mare, 1935. Tip. Gloria. 32 p.]


ANESIA-BRADOVANU, I., Pridvoare de mesteacan, (Bede-

)iunea literard, an. II (1935), nr. 1-2, P. 2). - [Pridvoare de


mesteacebn. Bucuresti, 1935. Tip. Editurii noastre. 64 p.

19,5X 12,5. 25 lei].

ANGHEL, N., Pe create albe, (Vktta literard, an. IX (1935),


nr. 165, p. 2).
ANTONOVICI GEORGE, Drumuri de nord, (Juximea literard, an. XXIV (1935), nr. 2, P. 55)
Eglogd, (Junimea
literard, an. XXIV (1935), nr. 3-4, p. 104).
APOSTOL, ADAM, Au murit doi luerdtori, (Maxifest, an.

II (1935), nr. 6, p. 4).

[APOSTOLESCU-STERIOPOL, MARIA N. I., Icu. Odorhei,


1935. Tip. Minerva. 88 p. 50 lei].

ARGHEZI TUDOR, Cdrticicd, de sear& Bucuresti, 1935.


Edit. Cultura nationalk Tip. Cartea de aur, 100 p. 10X18,5.
40 lei. Recensii de: BERNEA, ERNEST (Rdnduiala, an. I
(1935), p. 224-226); CALINESCU, G. (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 9); CIOCTJLESCU,
SERBAN (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 6,
p. 642-652); CONSTANTINESCU, POMPILrU (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 389, p. 7); DEMETRESCU, ROMULUS (Pa-

gini literare, an II. (1935), P. 370); MARTINESCU, PERICLE


(Reporter, an. III (1935), nr. 72, p. 2); MATEESCU, MIRCEA
(07-u-cicala romanismului, an. I (1935), nr. 27, P. 6); ROSU,
NICOLAE (Azi, an. IV (1935), p, 1672-1675); SADOVEANU,
IZABELA (Adevdrul literar 0, artistic, s. II, an. XIV (1935),

nr. 754, p. 9); SULUTIU, OCTAV (Familia, s. IH, an. II


Epitaf, (Reporter, an. III (1935), nr.
(1935), nr. 3, p. 80).
86-87, p. 4). - Md uit..., (Reporter, an. III (1935), nr. 66-68,
P. 9).

TUDOR ARGHEZI: CARTICICA DE SEARA.


Cu Carticic& de seark Tudor Arghezi inseamnft un pas nou
de evolutie, poate mai putin transant ca primul. Sub raportul
metric si mai in genere formal, noul Arghezi, cel de astfizi,
are un aer de famine cu celdlalt, din Flori de mucigai: versul
liber cu ritmul frfint, interior, predomin& i ad; accentul e

Inrudit, dar atmosfera brie& este alta. Nu mai suntem in

pitorescul lumii inchisorilor, in realismul adesea gras, dramatizat in criincenele incilierri ale eroilor periferiei, sau epicizat anecdotic, nici in linia fantastic& si fabuloas& a Fdt&-

lului, intent' cuviint odatii cu motivele de inspiratie s'a


transformat si modalitatea lirica. Pe de alt.& parte, daca Flori
de mucigai au reprezentat in raccourci, registrul brie strii-

mutat din Poarta neagrd, cititorii ce s'ar astepta, dupa titlu,


s regaseaseil in CArticica de seark registrul poetic din Cartea cu jucdrii, ar ramfine dezamdgiti. Nu intAlnim asa dar
o figuratie poetic& de gingasii i naivitti rafinate ale bono-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

mului pfirinte care a popularizat numele


psihologia lui
Barutu si ale Miturii. CArticicA de searA nu este Arta de a
fi tatA a lui Tudor Arghezi. Ea va veni poate
li asteptAm
L

rAndul.

Familiarii poeziei argheziene vor deslusi coarda non:I de


slintire, cu modulftri mestrite, unde cuvAntul nu tine loc

de substantA, ci i se incorporeazA.
Este, ea sA nu uitfim, o poem& liminard, cu aere istete; poetul tine sA ne initieze in intentiile sale, pe care, da.c& le-am

accepta in litera lor, le-am putea socoti dela un capdt la

altul minore. Poezie intimA? Poezie de gingfisii? Poezie de


imponderabile gratioase? SA nu ne inselAm. Tudor Arghezi
ne-a mai dAruit o profesiune de credint& nedibace (Testament

in Cuvinte potrivite) , pe care nu am comis greseala de a o


socoti o cheie artisticA, un passe-partout in adncimile sale
structurale mult mai complexe si bogate.
Nu credem deci nici de rAndid acesta cAtusi de putin revelatoare poezia care ne oferA o non& cheie.
Autenticitatea ii joac& un renghi lui Arghezi. El se cu-

noaste mai putin decAt ii inchipue. Este de sigur perfect

stpfin pe uneltele tehnice, dar din nefericire le divulg& mediocrizate, asa cum a mai fAcut intr'un articol din AdevArul
literar, rAspuns indirect la obiectiile lui Ion Barbu. Cand nu
imprunautA metafore explicative din domeniul artelor" mecanice sau din al manufacturii, depreciindu-si in nestire arta
supremA de care dispene printr'un instinct de natura harului,
se insealA .si ne insealfi altminteri printr'un limbaj imprecis,
confuz si foarte mistificator.
CArticicd de searA e o carte oarecum compozitA, oarecum

neunitarA, cAreia i recunoastem cu toate acestea un pret


deosebit. Ea ne infAtiseazA aspectul sufletesc nou, al unui

admirabil primitiv, realizat in simtirea adAnc& a domesticitAtil, in care se devAlmAsesc femeia, ograda cu lighioancle,
cu roadele; prospetimea animalicA a simtirii se imbrAtiseazi
ca intr'o strfinsoare fireasc& cu cele mai evoluate mijioace
ale expresiei; Tudor Arghezi, pe mitsur& ce se maturizeazA,
inteatfit este de fraged, cA nu putem sa spunem: imbAtrAneste,
atinge perfectia artistic& alefituit din permanente
surprinderi, fftrA sA dea nici o clip& impresia elaboratului, a
fabricatului, a artificialului. Asa cum ii place s spun& cu
candoare, debuteaz& in fiecare zi. Are darul de a nu se reedita.
nu gAsim alt epitet
divin, de a cfinta
Si mai are darul
Uric ca pasArea cerului, in timp ce proza sa oricat de admirabilA, e incordatA, incArcatA, excesiva, mai adesea lipsit&
de simtul msurii. SArbAtorescul perfectiunii care este si frumusete, il realizeaz& in poezie cu daruri ea .si magice, dar
firesti in aparentA.
Noi nu ne incumetfirn WA, descifrAm soarta acestei cArti,a1

cArei filon nou si autentic l-a indicat numai. Dictonul latin


e suveran: habent sua fata libelli. Mai putin dens& decAt
Flori de mucigai, dar cu o substantA calda, palpitantA, CartcicA de sear& e o treapt& de lumina in scara fosforescent.
a poesiei argheziene, ce impreunA, prin capetele sale, Zenitul
cu Nadirul.
Tudor Arghezi nu se desminte: pAstreazA primatul poeziei
noastre, nezdruncinat.
erban Cioculescu

www.digibuc.ro

MIRON SURU

ARGINTARU, C., In rdscruci de veac, (Luceafetrul literar


si critic, an. IX (1935), nr. 1, p. 23) - Lenea, (Lticeafdrul literar si critic, an. VIII (1935), nr. 4, p. 10)
Poeme, (Hyperion, an. IV (1935), nr. 1-2, p. 1-11) - [Setea norilor, carted
treia de poeme. Cluj, 1935. Tip. Crtii funduare. 128 p. 40

lei.] - Slain flop ii, (Luceafdrul literar si critic, an. VIII


(1935), nr. 4, p. 10)
Vieafa pietrelor, poeme. Cluj, 1935.

Edit. Hyperion. Tip. Cartii funduare. 128 p. 14X20,5 40 lei.


ARIA GEORGE, In nowptea nimsd de Iwnuar, (Pasdrea
albastrd, an. I (1935), nr. 1, p. 4).
ARICESCU, IULIA AL., Salcdmia ram. Bucuresti, 1935.
Tip. Unirea. 176 p. 16X24. 90 lei. Coperta de H. I. Cretulescu.
AVRAMESCU MIHAIL, Ajun, (Luceafdrul, an. I (1935),

p. 586) - Alms, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 325) Carte


postald (Luceafdrul, an. I (1935), p. 402) - Chin, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 402) - Chin (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 286) - Chin si rugd, (Luceafdria, an. I (1935), p. 286)
- Toarnmd, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 497) - Tocornd erasmare, (Luceafarul, an. I (1935), p. 385).
AXENTE MLHAIL, Pe drum trace an dric, (Blajul, an. II

(1935), p. 318).

BACANU, MARIN ION, Cantecele male, (Luceafdrul lite-

rar si critic, an. VIII (1935), nr. 8, p. 13) - Liniste, (Lu-

ceafdrul literar $ i critic, an. VIII (1935), nr. 4, p. 7)


Popasuri limpezi. Bucuresti, 1935, Tip. Editurii noastre. 80 p.
13,5X21. 25 lei. Recensie de GRAITR, ELENA (Luceafdrul
literar $ i critic, an. VIII (1935), nr. 5, p. 14).
BACIU STEFAN, Alcool, (Merithan, 1935, caetul opt, p.
13) - Bar, (Vreraea, an. VIII (1935). nr. 391, p. 4)
Cetn-

tecul ochilor tniti, (Hotarul, an. II (1935), nr. 8-9, p. 11)


- Cel mai simplu poem de dragoste, (Familia, s. III, an. II
(1935), nr. 7-8, p. 18) - Circ, (Peimantul, an. IV (1935), nr.
Deschidere, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 78,
p. 19)-Descompunerea, (Paginti literare, an. II (1935), P. 347)
109, p. 3)

- Dor de sat romanesc, (Glind romanesc, an. III (1935), p.

Drum spre Busteni, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 404,


p. 6) - Dwpd, (Pdmantul, an. IV (1935), nr. 89, p. 2)
Elegie pen.tru peipwa mare, (Pagini literare, an. II (1935), P182) - Estivald albd, (Pagini literare, an. II (1935), p. 182)
- Fruntea, (Sodietatea. de mditn.e, an. XII (1935), p. 96)
Gest,
s. III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 18-19)
Indemn pentru tristere, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 9-10,
81)

p. 58) - Libret pentru Regina Cristina", (Pdmantitl, an.


IV (1935), nr. 95, p. 3)
Mini, (Fanyilia, s. III, an. I (1935),
nr. 9, p. 6)
Medalion, (Pdmantul, an. IV (1935), nr. 104,
p. 2) - Muziod,
s. III, an. II (1935), nr. 9-10, p.

Muzicd vagd, (Gand romduesc, an. III (1935), p. 82).


Oboseli, (Familia, s. HI, an. II (1935), nr. 5-6, p. 25-26)
- Pasdrea poemelor, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 392, p.
58)

4) - Pastel ceresc. (Familia). s. HI, an. II (1935), nr. 9,

p. 6) - Plictis de Duminecii, (Familia, s. nr, an. II (1935),


nr. 3, p. 32) - Poeme de dragoste (2).
s. III, an.

II (1935), nr. 4, p. 59-60) - Poemele tandrului poet. Bucuresti.


1935. Edit. Fundatia pentru literaturA si art5. Rage le Carol
II-lea. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 40 p. 12,5X19,5. 20

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

lei. Operele premiate ale scriitorilor tineri romni. Recensii


de: ALBU, NICOLAE (Luceafdrul, an. I (1935), p.364); CALINESCU, G. (Adeydrul biterar si artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 756, p. 9); CIOCULESCU ERBAN (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 9. p. 650-652): CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935), nr. 394, p.
7); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romdnismulici, an. I
(1935), nr. 39, p. 3); STELIAN CONSTANTIN (Convorbiri
literare, an. LXVIII (1935), p. 379); ULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 3. p. 93). - Sd fie, (Vremea,
an. VIII (1935), CrAciun. p. 20) - Strofe vechi, (Pdm(Jintia,
an. rv (1935), nr. 117-120. p. 7) - Tristefe alpin4, (Pdmdiitul,
an. IV (1935), nr. 112-113, p. 4) - Tristefe cosinicd, (Gland,
an. II (1935), nr. 7, p. 2)
Ta, (Familia, s. III, an. II (1935),
nr. 7-8, p. 20) - Vdnatorul din legendd, (Gducl rametnesc,

an. III (1935), p. 81-82) - Vers gray,


II (1935), nr. 516, p. 25)
(1935), nr. 5-6, p. 26).

s. III, an.

Vesperala, (Familia, s. III, an. II

TEFAN BACITJ: POEMELE TANARTJLITI POET.

stefan Baciu este, incontestabil, pe lng5 un temperament


1 un talent poetic, precum este si un inceput de realizare.
Acolo mide este mai sincer bate efigie proprie.

Dar alaturea de calitriti onorabile sau: inhibitia directii,


spontaneitatea, sinceritatea, prospetimea imaginilor, poetul
prezintit multe scderi, inerente unui incepator. Mai toate
celelalte buciiti aunt pline de influente.

Dar tefan Baciu este la inceputul carierei i destul de


tfinfir pentru a se putea sciipa de toate aceste neajunsuri.
Constantin Stelian
BACLAJANSHI, M., Elegie, (Viafa Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 10, p. 56).
BACOV, EMILIAN, Apusul parnasului, (Societatea de
Bash lia. (Cuveintul liber, an.
indine, an. XII (1935), p. 114)
Ciocnirea furtimilor, (Manifest,
II. (1935), nr. 36, p. 5)
Edifie spec:laid, (Cuydntul
an. II (1935), nr. 9, p. 5)
Furtuna, (Cuydatul liber, an.
an. II (1935), nr. 23, p. 3)

(1935), nr. 7, p. 6) - Infernul, (Curdntul liber, an. II

Marsul vremii, (Cuydatul liber, an.


(1935), nr. 30, p. 4)
Mi-e foame, (Cuydatul liber, an.
II (1935), nr. 36, p. 6)
II (1935), nr. 22, p. 5) - Nociptea de yard in Bucuresti, (Cu-

vdatul liber, an. II (1935), nr. 41, p. 3) - Sd-mi, cdnfi vn


cantec de foc poete, (Cuu(tntul liber, an. II (1935), nr. 26,
Sant smiler, (Cuvdintul liber, an. II (1935), nr. 4,
p. 5)
p. 4), - Un. amarg in agonie, (Cuxdatul liber, an. II (1935).
nr. 32, p. 4).

BACOVIA, G., Clintec. (Reyista fundafifilor regale, an. II


Cdattec de seard, (Muzicd, ss
(1935), nr. 5, p. 261-262)
De mult, (Munca literard,
poezie, an. I (1935), nr. 1, p. 33)

an. III (1935), nr. 19, p. 1) - Din vremuri (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 261 (Gil lid an. II (1935), nr.
Liceu, (Cwvdntul liber, an. II (1935), nr. 14, p. 1)
7, p. 1)

Remenber, (Viafa biterard, an. X (1935), nr. 2, p. 2) Tree nouri, (Viafa literard, an. X (1935), nr. 1. p. 1).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

10

BADESCU, NICU, JoimcDica, (Arhiivele Olteniei, an. XIV


(1935), p. 151.
Joc de iele, Joc de batni, (Arhivele Olteniei,

an. XIV (1935), p. 472).


BAIC, EMIL, Megalomanie, (Adevaral literar i artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 754, p. 5).
BAICULESCU ALEXANDRU Basm, (Timerimea romand,
an. LIH (1935), p. 217).
Mecdnicci, (Adevdria literar artistic, S. II, an. XIV (1935), nr. 767, p. 7).Scu/ptur, (Tinerimea romdad, an. LIII (1935), p. 252).
Trecatul, (Adevdrul
literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 734, p.9).
BALACESCU, AT. C., CO:84a woad, (Fca-Framos, an. X
(1935), p. 187).
BALAN, IONEL, Dualitate, p. 263-264; Iabire veche, p. 264;

Toamna, p. 263, (Gnd romanesc, an. III (1935).


BALBAREU, CECILIA, Creictunia cel din armit, (Viata
In noaptea inBasarabiei, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 16).
viera, (Victfa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 4, p. 44). Interior, (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 2, p. 58).
Pertretul vechi, (Viata Basarabieti, an. IV (1935), nr. 10, p. 55).
BALTAZAR, CAMIL, Destdinuri, (Meridian, 1935, caetul
Prezenfd I, (Cuvntia liber, an. II (1935), nr. 36, p.
sase).
5).
Prezentd II, (Cavntal Fiber, an. II (1935), nr. 37, p.
(Vremea, an. VIII (1935), CrAciun, p.
4).
Prezenf
Ragdeinnea cea Mai sinipld, (Cavntul liber, an. LE
20).
Testament sau cdntec de moarte, (Fa(1935), nr. 43, p. 4).
s. III, an. I (1935), nr. 9, p. 21-22).
BALTEANU, DAN, Amiazd, (Convorbiri literare, an.
Beireigan, (Convorbiri literare, an.
LXVIII (1935), p. 492).
LXVIII (1935), p. 322).

Gdnd cernit al Breiganalui, (Cm-

Revenire
ciada romdnismalia, an. I (1935), nr. 26, p. 6).
in satul meu, (Revista scriitoarelor i scriitorilor romni, an.
IX (1935), nr. 6-7, p. 25).
BALTEANU, GEORGE, Christos cdtre Apostoli, (LaceaFlorae credinfei, (Luceafdrul,
fdria, an. I (1935) p. 205).
In post, (Luceafrul, an. I (1935,
an. I (1935), p. 275).

p. 185).

BANATEANU-JIVI, IOAN, Cntec, (Banatul literar, an. I


(1935), nr. 7, p. 10). Cntec. (Luceafdrul, an. I (1935), p.
308).

Canter, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 398).Cerntec,

( Luceaf dral, an. I (1935), p. 494).Din strdini, ( Munca literarci


Domnita mea nici azi nu te-am
an. III (1935), nr. 20, p. 2).

lama, (Banatul
vdzut, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 308).
In gard, (Luceafdrul,
literar, an. I (1935), nr. 5-6, p. 14)
In taind, (Laceafdrul, an. I, (1935),
an. I (1935), p. 389).
Mi-e Mima pustie, (Luceafrul, an. I (1935), p.
p. 242).
494).

Si cum a vrea, (Banatul literar, an. I (1935), nr.

Si cum a vrea, (Laceafdral, an. I (1935),


11-12, p. 14).
Trifoi ca patru foi, (Luceafdrul, an. I (1935), p.
p. 308).
Ta nu poti intelge, (Luceafana, an. I (1935), p. 329).
329).
Zeiddrnticie, (Banatal literctr, an. I. (1935), nr. 8, p. 11).
BANU, GHEORGHE D., Amurg basarabectn, (Tara Bdrsei,
Basmul mea, (Tara Barsei, an. VII
an. VII (1935), p. 300).
Mamei mele, (Tara Beirsei, an. VII (1935),
(1935), p. 391).
Psalm, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 172).
p. 172).

Rscruci, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 391).


BARBU, POMPILIU, Craiul de bronz, (Bragovia literar,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

11

Epigrame, (Hotarul, an. II


an. IV (1935), nr. 21-22).
(1935), nr. 12, p. 20).
La moartea lwi Panait Istrati, (HoPetru qchiopul, (Hotatarul, an. II (1935), nr. 8-9, p. 5).
rul, an. II (1935), nr. 12, p. 20).
BARBUL, G., Nostalgia, (Pagini literare, an. I 1935), P.
516).
Schimbare la fard, (Pagini literare, an. II (1935),
p. 256).
Vora, (Pagi nd. literare, an. II. (1935), p. 137).
BARBULESCU, PAUL, /isms, (Cruciada romlinismului, an.

I (1935), nr. 22, p. 4).

BARCAROIU, CONSTANTIN, Aevatica, (Cruciada romilAlecta, (Crueiada roinismului, an. I (1935), nr. 51, p. 3).
Atunci
acum,
mdnismului, an. I (1935), nr. 15, p. 4).
Aa
(Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 17, p. 3).
inflorit castanii, (Cruciada romanismului, an. I (1935), nr. 24,
Baku la toamnei, (Crociada romdnismului, an. I
p. 4).
Biserica dintre munti, (Cruciada ro(1935), nr. 47, p. 3).
Blestem, (Cruciada
mnismului, an. I (1935), nr. 20, p. 3).
Bo lire, (Cruciada
romdmismului, an. I, (1935), nr. 45, p. 3).
Bucuresti, (
romdnismului, an. I (1935) nr. 43, p. 3).
Cantei klutare, (Cm_
sclritul, an. XVII (1935), nr. 5-6, p. 2).
Cantcl o rociada romdaismulwi, an. I (1935), nr. 40, p. 3).
gdciune, (Cruciada roindinismului, an. I (1935), nr. 42, p. 3).
Cdntec de dor, (Cruciada romeini.smulwi, an. I (1935), nr. 38,
Cdntec de seard, (Cruciada romdnismului, an. I
p. 3).
CCiatecul mwncitorulni, (Cruciada ro(1935), nr. 37, p. 3).
Cetatea meet, (Crumlinismului, an. I (1935), nr. 10, p. 4).
De la plecaciada romdmismului, an. I (1935), nr. 27, p. 6).
rea ta, (Cruciada rom(tnismului, an. I (1935), nr. 50, p. 3).
(Cruciada romdnismului, an. II (1935), nr.
Dia ziva
Doina, (Crucktda romdlnismului, an. I (1935),
52, p. 3).
Frmdntdri, (Cruciada romdnismului, an. I
nr. 8, p. 4).
Franturi de suflet, poesii. Bucuresti,
(1935), nr. 26, p. 6).
1935. Tip. Muscanu. Colectia Adonis, 16. p. 13,5X21. 20 lei.
Frumusete, (Cruciada roinnismulul, an. I (1935), nr. 13,
Frwnze ruginite, (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr.
p. 4).
Glasuri lawntrice, (Criwiada romdnismului, an. II
3, P. 1),
(1935), nr. 54, p. 13). In memoriam Panait Istrati, (CruCia/ Mai, (Cruda rontlinismului, an. I (1935), nr. 34, p. 3).
Intoarcere,
ciada romdnismului, an. I (1935), nr. 22, p. 3).
Moctrd
(Cruciada ronktnismului, an. II (1935), nr. 54, p. 12).
piirdsitd, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 19, p. 4).
Neamului men, (Cruciacla, romanismului, an. I (1935), nr.
Noaptea in sat, (Cruciada, ramdimisinului, an. I
18, p. 6)
O sdrbdtoare, (Cruciada romdnis(1935), nr. 36, p. 3).
Plecare, (Cruckula roan. I (1935), nr. 48, p. 3).
Ploud, (Cruciada
indnismului, an. I (1935), nr. 31, p. 4).
Prostituata, (Cruromeinismului, an. I (1935), nr. 35, p. 3).
Rdoduri
ciada rometnismului, an. I (1935), nr. 14, p. 4).
catre mama (Cruelada, romanismului, an. I (1935), nr. 23
Scrisoare lui Soiir, (Crueiada ronkinismolui, an. I
p. 3).
(1935), nr. 32, p. 3). -gi cdntci klutarul, (Cruciada ramdnis-

i toamna, (Pasdrea
mului, an. I (1935), nr. 39, p. 3).
Stante pentru Teofil,
albastrii, an. I (1935), nr. 2 p. 1).
Visurile,
(Pasdrea albastret, an. I (1935), nr. 4, p. 12).
Zii!
(Cruciada romdoisrnului, an. I (1935), nr. 29, p. 3).

www.digibuc.ro

12

MIRON SURU

rid frate ldutafre, (Cruciada romdlnismului, an. I (1935), ru..


41, p. 3).
BARDES, SILVIU, Cdntec de Pctsti, p. 654; Un Crist, p,
654, (Pagifni literare, an. I (1935).
BARNA, VLAICU, Amintire, (Azi, an. IV (1935), P. 1795)
Autuninaki, (Meridian, 1935. caetul sase).
Cale paste somn
infrant, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 32).
Canto pentru zugravul Arsene, (Pagini literare, an. II (1935), p.
412).
Exod, (Azi, an. IV (1935), p. 1795-1796),Fragment,
(Reyista fundapilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 525). Menestrel muntean, (Azi, an. IV (1935), p. 1796).
Relictut,
(Meridian, 1935, caetul opt, p. 12).

Skcmga, (Revista jvinda-

pii/or regale, an. II (1935), nr. 9, p. 525-526).


[BARTOLOVEANU, LIVIU. Manifest Cluj, (1935). Tip.
Cartea romneasc, 146 p. 23,5X17. 70 lei.] Recensie de: CALINESCU, G. (Adevdrul literar -I artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 745, p. 9).
BASARABEANU, DEM., Cdnd voi muri cu adevdrat, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 17, p. 3).
Contrast,
(Crueiada romanismului, an. I (1935), nr. 25, p. 7)
Epilog
trist, (Crueiada romdnismulwi, an. I (1935), nr. 27, p. 4).
Fier si rugind, (Mwnea Aiteraria, an. III (1935), nr. 23, p.
2).

Imn, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10 p. 14).

Stamp citadine,
s. III, an. I (1935), nr. 10, p.
13).
Sufletul marnei, (Munca literard, an. III (1935), nr.

24-25, p. 2).
BASTURESCU, AL. (AL. BASTUREA), Seigeti, epigrarne,

epitafe, madrigale. Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 148 p.


12X16,5. 50 lei Recensie de DEMETRESCU, ROMULUS (Pa-

gini literare, an. II (1935), p. 295).


BENIUC, M., Cu sanie feint clopotei, (Gand rontdnesc, an.
Intdlnire, (Pagini literare, an. II
III (1935), p. 558-559).
Tovardsii copilrlei, (Pagini literare, an.
(1935), p. 339).
II (1935), p. 391-393).
BERGHEANU, V. I., Cantece de toamna, fragmente din
natur5.; cu o prefat de N. IORGA, BucurWsi, 1935. Edit.
Cronicarul.
p. 16X21. 30 lei.
BIBESCU, ALEXANDRU, April. (Munca literard, an. III
Bat gongurile, (Munca literard, an.
(1935), nr. 20, p. 1).
De mortuis, (Munca Iiterara, an.
Ill (1935), nr. 21, p. 1).
Poveste noua, (Munca literard,
III (1935), nr. 24-25, p. 1)
an. III (1935), nr. 26, p. 2).
BOCA ROMAN, Drum etern, (Fruncea, an. II (1935), nr.
Postturnd, (Fruncea, an. II (1935), nr. 11, p. 8)
2, p. 8)
Pribeag au, ceru/, manifest. Bucuresti, [1935]. Tip. Graiul romanesc. 56 p. 14X20,5. 40 lei. Recensie de: P[OPITI], GR.
(Fryncea, an. II (1935), nr. 19, p. 8) Scdntei de prime/yard,
(Frwncea, an. II (1935), nr. 3, p. 8).
[BOICEAN, NIC., Povestea lwi Avram Iwwu, eroul national (1848-1849). Sibiu, 1935. Tip. Vestemean. 87 p. 30 lei].
BOGDAN-DUICA, OVID, Destin, p. 329; Ganduri pentru
despeirtirea noastra, p. 330, (Jwnimea literard, an. XXIV
Mai dragd decat anii copildriei, (Junimea literard,
(1935).
an. XXIV (1935), p. 266).
BOGDAN PETRE, Amurg, (Luceafdrul, an. I (1935), p.
Bikvnt tomnatic, (Hotarul, an. II (1935), nr. 10-11,
403)

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

13

p. 12) - Cosayv, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 183) - Cosmoganie, (Luceafrul, an. I (1935), p. 261) - Drieul
in(Luceafdrul, an. I (1935), p. 39) - Eu Esenin (Ho-tarul , an. II (1935), nr. 10-11, p. 10) - Grk/inc/ c/o spital,
(Hotarul, an. II (1935), nr. 7, p. 7)
Interior, (Luceafdrul,

an. I (1935), p. 305) - Litanie, (Hotarul, an. II (1935), nr.


8-9, p. 16)
Lunze ink& (Luceafdrul, an. I (1935), p.
398) - Miez de noapte, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 494)
Miniaturd, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 451) - Mistrefli,

(Duceckfrut, an. I (1935), p. 202) - Moment dinarmic, (Hotartcl, an. II (1935), nr. 8-9, p. 7)
Naturi mearte, (Luccafdrul, an. I (1935), p. 305) - Noapte bandleancl, (Luceafdrul,
an. I (1935), p. 86)
Reis cu plans, (Hotarul, an. II (1935),

nr. 7, p. 3) - Sonet, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 451)

Tocumnd dela ncri, (Luceafrul, an. I (1935), p. 556).


BOGZA, I. ST., Epigrame. ChiinAu, 1935. Tip. Monitarul
Oficial. 144 p. 16X11. 30 lei. - Sanete ciobtineqti. Chiqin6.u,
1935. Tip. Dreptatea. 48 p. 12X18,5. 20 lei.
BOLDUR PETRE, Vioans, (Revista scriitoorelor
scriito-

rilor ronidni, an. IX (1935), nr. 6-7, p. 25).


BONCIU, H., Simfonie in alb
albastru, (Frize, an. II
(1935), nr. 2, p. 1).
BORTOS, PETRE, Gaincl witat, p. 443; Polymni.a, p. 436;
Sufletal, p. 436, (Blajul, an. II (1935).
BOTEZ DEMOSTENE, Cntecul crdciwntaui, (Cwv(intul

li-

ber, an. III (1935), nr. 8, p. 3) - Crez non, (Viafa romi'teased, an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 3-4) - Desen de
primdvarii, (Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 3-4, p.
26) - Singurdtate, (Viafa romineascd, an. XXVII (1935),
nr. 9-10, p. 30) - So liloc I, (Viafa 7-on:incased, an. XXVII
(1935), nr. 2. p. 20-21) - So liloc II, (Viafa romineasvd,
an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 44) - Turncltorul, (Cuvantul
liber, an. III (1935), nr. 5, p. 3).
BOTEZ IOACHIM Dame Fiere, (Adevrul literar artistic, s. II, an. XIV, 4935), nr. 742, p. 5).
BOTTA, EMIL, Liviatan, (Pasdrea albastr, an. I (1935),
nr. 4, p. 1).
Un domn bine, p. 225; Lecfia de opium, p.
225-226; A VII indulgenfcl, p. 226; Cenaclu p. 227; Jocul rdsco-

htor, p. 227-228; Final, p. 228; Mare le pdienjen, p. 228-230;


(Ideea romdneascd, an. I (1935).
BOTTEA, HORIA, Crciun, (Pdmantul, an. IV (1935), nr.
117-120, p. 2)
Epitaf, (Pcimantul, an. IV (1935), nr. 112-

113, p. 5) - Har, (Pmntul, an. IV (1935), nr. 107, p. 3)


Nwpfial, (Pcimantul, an. IV (1935), nr. 109, p. 2) -

Panteism monahal, (Cowvorbiri literare, an. LXVIII (1935),


p. 477) - Revizivirti, (Pcimntul, an. IV (1935), nr. 115-116,
p. 5).
BOUREANIJ, RADU, Altar, (Azi, an. IV (1935), p. 1689)

- Argonaut, (Azi, an. IV (1935), p. 1691) - Domnifa din

lut, (Gazeta festird a cdrtii, Mai 1935, p. 6).


Drum sterp,
(Azi, an. IV (1935), p. 1690) - Golful sngeliti, (Vremea,
an. VIII (1935), Crciun, p. 20).
BRADISTEANU, GR. (BANDU HORATIU), Zidul plangerilor, (Frumeea, an. II (1935), nr. 15, p. 8).
BRATES, EUGENIA, Eva noud, (Canvorbiri critice, s.
noua (1935), nr. 3-4, p. 17)
Letargie, (Convorbiri critice,

www.digibuc.ro

14

MIRON SURU

s. noua (1935), nr. 1, p. 5) - Pribegie, (Convorbiri critice, s.


noua. (1935), nr. 1, p. 5) - Rugd, (Convorbiri critice, s.
noua (1935), nr. 3-4, p. 17) - Sdrutul (Convorbiri critice,
s. nou6. (1935), nr. 1, p. 6) - Tie tatd, (Convorbiri orifice,
s. noua. (1935), nr. 1).
BRATES, RADTJ, Chemare, (Pagini literare, an. I (1935),
p. 496-497) - Dar ceresc, (Pagnn, litenwe, an. I (1935), p.
497) - Ectenie, (Blajul, an. II (1935), p. 176) - Fantnd,
(Pagini literare, an. 11 (1935), p. 209) - Manecare, (Blajul,
an. II (1935), p. 495) - Reculegere, (Gand romanese, an. III

(1935), p. 409) - Stihuri pentr'un lute bdfran, (Pagini literare, an. I (1935), p. 496).

BRESLISKA, MARCEL, Din cantarea cantdrilor, (Revista


scriitoarelor
scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 3-4,
p. 10).
BREZOITI, TICA =DORAN, Meirturisiri cr4tine. Rmnicu-Valcea, 1935. Tip. Episcopul Vartolomeiu. 56 p. 14X21.
20 lei.
BUCUR, DOINA, Noapte de Mai, (Revista scrlitoarelor
scriitorilor romani, an. IX (1935), nr.
p. 15)
Izvoria
trimeiduirei, (Revista scriitoarelor
scratorilor romani, an.
IX (1935), nr. 12, p. 11).
Cdntec vioarei mele, p, 457-458;
Mdtanii, p. 458-459 (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935).

BUGARIN, GRIGORE, Amurg, (Fruncea, an. II (1935),


nr. 31, p. 6)
Codrii, (Societatea de mdine, an. XII (1935),
p. 96)
Pastorald, (Frioncea, an. II (1935), nr. 24, p. 8)

Pust bcinclfeand, (Fruncea, an. II (1935), nr. 11, p. 8) -

Seara mare, (Liweafdrul, an. I (1935), p. 541)-Simfonia ru-

stled, sonata. I. Desrobire. Tirniqoara. 1935. Edit. Fruncea. Tip.


Rapid. 1+53 p. (foi volante). 15.5X20,5. Gravuri in linoleum
de Virgil Mihulin. 60 lei. Recensie de: ATANASIU, GH. (Lu-

ceafdrul, an. I (1935), p. 525). - Sonete, (Banatul literar, an.


I (1935), nr. 5-6, p. 5; nr. 7. p. 4; nr. 8. p. 4; nr. 11-12. p. 4 k3i.

Fruncea, an. II (1935), nr. 9, p. 8; nr, 22, p. 8; nr. 27, p. 10;

nr. 36, p. 6). - Strdbat inserarea, (Fruncea, an. II (1935),


nr. 41, p. 8) - Viac nou, (Fruncea, an. II (1935), nr. 13,

P. 8).
RUJOR, M. GH., Mantel i fatd, (Cuvantul liber, an. II

(1935), nr. 11, p. 8) - Intuneric $ mmmd, (Cuvanful liber, an. II (1935), nr. 23, p. 7).
[BULIGAN, IONEL, Ape tulburi, poezii. Fagara, 1935.
Tip. I. Lazar. 64 p.]
BURTJIANA ZAHARIA GEORGE, Cdntecul clocanelor,

Cdntec de
(Cuvantul libert, an. II (1935), nr. 22, p. 3)
hamal din port, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 10, p. 2)
- PrinitIvard proletard, (Cuvlintal liber, an. II (1935), nr.

22, p. 8) - Robot, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 15, p. 4).


BUTTESCU, PETRE, Destin, p. 4; Fragment, p. 6, (Adeviiria literar 0 artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 771).
BUZDUGAN-HASEGANU CORNELIA, lubirea mea, (Adevdrul literar 0 artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 772, p. 5).
BIJZDUGAN, ION, Cantee de pcistar, (Glind romdnesc, an.

III (1935), p. 26) - Dar din dar, (Calendarul ziarulmi Uni(Viata Basarabiei,
versul pe anul 1936, p. 121) an. IV (1935), nr. 5, p. 26) - Vis alb, (Gdnd romlinesc, an.
III (1935), p. 25).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

15

[BUZNEA, G., Epopeea aripei, Bucureqti, 1935. Tip. Bucovina. 40 p. 10 lei].


CASA, OLGA, Dor, (G&W romdnesc, an. III (1935), p. 336)
Inoitape, (Gnd romanesc, an. III (1935), p. 583)
Leth 6,

(Pagini literare, an. II (1935). p. 256)-Naltere, (Gand roan-anew, an. III (1935). p. 583)
Neputintd, (Gandirea, an. XIV

(1935), p. 517) - Samna, (Pagini literare, an. II (1935), p.


23) - Ursitd, (Gdnd romnesc, an. III (1935), p. 336; 0 Gindirea, an. XIV (1935), p. 517).
CALEDONIU, OVID, Cantec pentru fata certaui, (Liteve,
an. III (1935), nr. 6, p. 2).
CALINESCU, ALEXANDRU, Comentar, (Tinerimea rom4m4, an. LIII (1935), p. 328) - Decliin, poeme. Focsani,
1934. Colectia revistei 13". Tip. Gh. D. Mircea. 64 p. 16 X21,5.
Un portret inedit de Dor. 40 lei. Recensie de: PAPADOPOL,
PAUL. I. (Munca literard, an, III (1935), nr. 23, p. 4). - Depronare, (Adevarul Ftterar si artistic, s. II, an. XIV (1935),

nr. 770, p. 8) - Excelsior, (Pamantul, an. IV (1935), nr.


p. 155) - Poem trist, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an.
108, p. 3) - Intors (Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22,

XIV (1935), nr. 738, p. 1).


CALLIMACHI, SCARLAT, Amantiri, (Cuvantul liber, an.

II (1935), nr. 51, p. 4) - Copil de proletar, (Cuvantul


an. III (1935), nr. 7, p. 3).
CALOTESCU-NEICU, A. C., Epigrame, (Viata literard,
an. IX (1935), nr. 169, p. 2; an. X (1935), nr. 2, p. 4).
CAMILAR, EUSEBIUS, Cantatt doi copii, (Viara romineasca, an. XXVIII (1935), nr. 11-12, p. 17)

Cruciacla fld-

manzilor, (Santier, an. III (1935), nr. 3, p. 6) - Cruciada

flamanzilor, (Swntier, an. III (1935), nr. 8-9, p. 14) - Elegie,


Poem vesperal,
(Banatul literar, an. I (1935), nr. 8, p. 5)
(Banatul literar, an. I (1935), nr. 7, p. 8)
Truda, (Fruncea,
an. II (1935), nr. 11, p. 8).
[CARCIUMARU, AUREL, Album pentru tine. Buzclu, 1935.

Tip. Luca I. Oprescu. 24 p.]


CAREI, COSTA, Celebrare, poeme, Sigh*ara, 1935. Tip.
Friedr. J. Horeth. 32 p. 14X22, 33 lei.
CARIANOPOL, VIRGIL, Cantec pen tru plecare, (Viafa litera?, an. IX (1935), nr. 169, p. 2) - Destainuire, (Viata literarci, an. IX (1935), nr. 168, p. 2) -- Din ciclul catre o amintire, (Revista scriitoarelor
scriltorilor romni, an. IX
(1935),nr. 12, p. 17) - Doamne, (Revista scriitoarelor si
Doud inscriitorilor romni, an. IX (1935), nr. 3-4, p.26)

sennutri din spital, (Cuvantul liber, an. 11 (1935), nr. 35,


p. 4) - Eu, (Cruciada romanismului, an. I (1935), nr. 25,
p. 6) - Insemndri, (Cuvantul liber, an. III (1935), nr. 4,
p. 7) - Insemnari dintr'o toamn, (Azi, an. IV (1935), p.
Plns
1790; 0 Cultantul liber, an. III (1935),nr. 7, p. 3)
scriitorilor romani, an.
din ploaie, (Revista scriitoarelor
IX (1935), nr. 6-7, p.18) - Rateicire, (Litere, an. III 1935),

Scrisoare, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 32,


nr. 17, p. 2)
Scrisoare, (Pdandattul, an. IV (1935), nr. 114, p. 3)
p. 4)

Scrisoare cdtre o amintire, (Azi, an. IV (1935), p. 1632)


Scrisori vechi, (Pagini literare, an. II (1935), p. 433) Sonet, (Munca literard, an, III (1935), nr. 21, p. 3).

www.digibuc.ro

MIRON SURIJ

16

CARP, O., Sonatind, (Convorbiri critice, s. now% (1935),


nr. 2, p. 45).
CARPEN, ILARIU, Tarina, (Piinadntia, an. IV (1935), nr.
117-120, p. 10).

CARUSSY, ALEXANDRU, Monqtrii, (Pasdrea (abash*


an. I (1935), nr. 4, p. 10).
CASADO, F., Mu lrimile imperiale, (Cuvdntul liber, an. II

(1935), nr. 28, p. 8).


CASTRO, RONSARDA, Orchidee negre. Cluj, 1935. Tip.
Cartea rom&neasc. 116 p. 17X23,5. 70 lei. Coperta de M.
Ba lea.

CATEN, A., Epigrame, (Munca literard, an. III (1935),


nr. 22, p. 3).
CAZACIJ, G. ST., Caictul cu simfoni, poezii. Bucuresti,
1935. Edit. Cronicarul. 56 p. 16X21,5. Un portret de Dem.
40 lei. - Game stinse, (Luceafdrul literar critic, an. IX

(1935), nr. 1, p. 37) - Monotonie, (Munca literard, an. ni


(1935), nr. 19, p. 1) - Sirmfonie de toamnd, (Munca lite-

Taro& an. III (1935), nr. 24-25, p. 1).


CAZIMM, OTILIA, Gra 'curd in lenin, (Adevdrul literar

artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 742, p. 1 ) - Lumirmi


umbre, (Adevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935),
Poveste, (Adevdrul literar artistic, s. II,
nr. 747, p. 1)
an. XIV (1935), nr. 786 p. 3) - Primavard 'n glum& (Adeyam/ literar artistic s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 1).

[CEAU, GICU, N'am sei mai pleing, Buz6n, 1935. Tip. Luca
I. Oprescu. 88 p. 20 lei.]
CEAUIANU, ALEXANDRU, Asalt, (Azi, an. IV (1935),
p. 1878-1879) - Buzele tac, (Gard romdnesc, an. III (1935),
p. 161).
CELARIAN, MIHAIL, Buchetul, p. 1613-1614; Floarea de
sdnge, p. 1614; Floarea nverii, p. 1613, (Azi, an. IV (1935).
CEREZEANU, ION, Funeral& (Fruncea, an. II (1935), nr.
11, p. 8).
CERNA, MIA, Fulgi de Crdeiwn, (Luceafdrul, an. I (1935),
Pastel de pare, (Banatul literar, an. I (1935),
p. 544)

nr. 8, p. 4). - Tu n'ai vrut fericirea, (Bainatul literar, an.


Unui portret, (Banatul literar, an.
(1935), nr. 1-2, p. 2)
I (1935), nr. 9-10, p. 3).

CHELARIU, TRAIAN, Balada castelulwi roqu, (Frize, an.

II (1935), nr. 2, p. 1) - Blagosiovire, (Junimea literal&


an. XXIV (1935), p. 133) - Din aur vechiu, poeme (Jwnimea
literani, an. XXIV (1935), p. 315) - Dragomirna, (Pagini
literare, an. II (1935), p. 137) - Legendd, (Pdmantul an.
IV (1935), nr. 106, p. 3) - Mi-apare in vremi, (Pagini lite-

Migrene, (Pagini Literare, a.n.


rare, an. II (1935), p. 348)
Marie a cdilor, (Jwnimea literard,
II (1935), p. 181-182)
an. XXIV (1935), p. 8). - Pasdre-a mwntelui alb, (Ptimantal, an. IV (1935), nr. 117-120, p. 10) - Prozd in memoria
poetului mort, (Jwnimea literard, an. XXIV (1935), p. 249) Pwnte cdtr vid, (Pdmlintul, an. IV (1935), nr. 108, p. 3)
&Inge ca o legend& (Pdmdintul, an IV (1935), nr. 114, p. 3)Umbra pdmdatului (Frize, an. II (1935), nr. 2, p. 1).
CHINCEA, I., Privirea ta, (Banatul literar, an. I (1935), nr.
8, p. 17).
CHIRESCU, AUREL, Glas in mijlocul lumii, (Arhivele

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

Olteniei, an. XIV (1935), p. 149)


rare, an. LXVIII (1935), p. 132)

17

Indoieli, (Convorbiri liteLegendd, (Revista

toarekyr i scriitoraor raindni., an. IX (1935), nr. 5, p. 6)

Tairnd, (Litere, an. III (1935), nr. 17, p. 1).

CIAUSEANU, G. F., Luminiswri. Bucuresti, 1935. Edit. LibrAria academia.. Tip. Bucovina. 88 p. 16, 5X22,5. 40 lei.
CIOBOTARAU, TEFAN, Rand vintiecatii, (Manifest, an.

II (1935), nr. 3, p. 9).


CIOCALTEU, V., Poesii, Bucuresti, 1934. Edit. Fundatia
pentru literatur& i artA regele Carol II-lea. Tip. M. O. Imprimeria nationalA.. 156 p. 12,5X19,5. 60 lei. Scriitorii romni
contemporani. Cuprinde: PrefatA, Adnc impietrit (ciclu);
Cerc magic (ciclu); Post prefatA. Recensii de: CHIRESCU,

AUREL (Litere, an. III (1935), nr. 17, p. 4); DOBRIDOR,


IL. (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 1. p. 70-78);

MATEESCU, TRAIAN (Ranturi, an. XXVII (1935), p. 428);


STELIAN CONSTANTIN (Convorbiri literare, an. LXVIII

s. III, an.
Vara, (Munca literard, an. III

(1935), p. 533-536); STJLTJTIU, OCTAV

II (1935). nr. 1, p. 88-90).


(1935). nr. 22, p. 2).

V. CIOCALTEU: MESH.

Volumul lui V. Cioehlteu aduce inmilnunchirea diverselor etape Brice ale unui poet care se hiirhzeste rar i putin

versului. Rod al unei indelungi evolutii astfel, volumul


lui V. Ciocillteu cu toatA inegalitatea i diversitatea materialului poetic ce Il alcAtueste, cari ii au, cred, explicatia
tocmai in aceste imprejurAri de creatie
e o mArturie
unui puternic temperament lirie care, dacA pnit acum si-a

gAsit des expresia proprie, nu si-a turnat inch clocotul in forme

atAt de impuniltoare pe cat ar putea sA filureasch.


in cela ce are el caracteristic
Versul lui V. CiocAlteu
aduee paradoxul unei sensibilitAti nostalgiee usor receptive,

care i cautA expresia totusi fie in ironie durA fie intr'o

poezie asprA, bArbteascA. Refugiul in ironie o atitudine freevent romantic:A. E un mod discret de subliniere a durerii pe

care o aduce sufletului alb al poetului sasierile de colturile


aspre ale vietii. Pentru romantici, ironia e un fel de a plnge
Mr& sit trezesti compAtimirea.
Poezia lui V. CiocitIteu porneste si ea dinteun fund romanacel care sth pftnii azi la temelia liricii moderne.
tic

Ovidiu Papadima

CIOROIU, MIRCEA, Poemd, (Litere, an. III (1935), nr.


18-19, p. 3).

CIUCHI, EUG., Din tainta viefii. IV Cntece, Bucuresti, 1935.


Tip. Rahova 12,5 X19,5. 104 p. 30 lei.
CIURA, FLORICA, Cu trenul i toanina, (Tara Bltrsei, an.
Liniti, (Paginii literare, an. II (1935),
VII (1935), p. 302)
Logodnd, (Braovul literwr, an. IV (1935), nr,
p. 273)
Panegiric (Blajul, an.. IT (1935), p. 192)
21-22, p. 154)
RevePloaie, (Pagini literare, an. I (1935), p. 637)

nitre, (Pagini literare, an. I (1935), p. 573)


(Gariul roradnesc, an. III (1935), p. 161).

www.digibuc.ro

Triptic rustic,
2

mIRON SURU

18

CIUREZU, D., Inscriptie galamtd, (Muzicd poezie, an. I


(1935), nr. 2, p. 10).
[COBAN, NECULAI V., Carte de inceput. Bucuresti, 1935.
Tip. Editurii noastre. 70 p.]
CODREANU, MIHAIL, Concert sirnfonic, (Convorbiri critice,

s. nou5. (1935), nr. 1, p. 32).


I miez de noapte, (Revista
fundaTiilor regale, an. II (1935), nr. 2, p. 257).

CODREANU, TUDOR, Argq, (Randuiala, an. I (1935),

p. 155-157).
COJOCARU, VOICU, Cdnitecul nvinsului, (Cruciada rorndnismului, an. II (1935), nr. 52, p. 3)
Meirturisire, (Cruciada
romftistmatvi., an. I (1935), nr. 43, p. 3).
Suspinul foamei

(Cruciada rometnismului, an. I (1935), nr. 14. p. 2).


CONSTANT, EUGEN, Delir weronian, (Meridian, 1935,

caet sase, p. 8)
Litanit pentru sfdr0t de veac (Meridian,
1935, caet sapte, p. 22).
MOrtii ma, cheamd, (McMinn,

1935, caet opt, p. 14).


Soc luri devastate, poezii sociale. Ed.
II-a. Bneasa-Teleorman, 1935. Edit. revistei Spiritul vremii".
76 p. 13,5X21. 35 lei.
CONSTANT, OVIDIU, Voiaj, (Revista scriitairelor si
scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 19).
CONSTANTIN THEODOR, Dimineatd, (Junimea litcrard,
an. XXIV (1935), p. 233).
Elegie, (Pagini literare, an. II
(1935), p. 274.
Nostalgii in toamnd, (Pastirea alluNtrri,

an. I (1935), nr. 3, p. 8)


(1935), p. 274).

Ploaie, (Pagini literare, an. II

CONTREA, AUREL, Inviere, (Fruncca, an. II (1935), nr.

17, p. 3).
COPACEANU-GHIMPATI, M., Acolo, (Munca literard an.
III (1935), nr. 19, p. 3).
Acont de toanind, (Tincrimea romdrnet, an. LIII (1935), p. 387).
COPILU-CHIATRA, V., Cdnt din tulnic, (Societatea de
mdine, an. XII (1935), p. 38).Cntec pentru mine, (Fruncea,
an. II (1935), nr. 11, p. 8).
Cetanie, (Societatea de mdine,
an. XII (1935), p. 60.)
Colindd, (Societatea de mdine, an.
XII (1935), p. 133)
Cununie, (Fruncea, an. II (1935), nr.
10. p. 8).
Cartunie, (Societatea de mdine, an. XII (1935),
p. 38).
Frate-meu, (Societatea de mdine, an. XII (1935),
Inp. 133).
larnd (Fruncea, an. II (1935), nr. 7, p. 8).
ventar, (Societatea de nidime, an. XII (1935), p. 80).
Mama,
(Societatea de mdine, an. XII (1935), p. 133).
Tata, (Societatea de maine, an. XII (1935), p. 133).
CORBEA, D., Lui Panait Istrati, (Cruciada romdmismuiv.i,

an. I (1935), nr. 33, P. 3).


CORBEA, J., Lui Panait Istrati, (Cruckida romdmismului,
an. I (1935), nr. 27, p. 6).
COSMA, DUMITRU, Franturi de gand, (Litere, an. HI
(1935), nr. 16, p. 1).
Gabroveni, (Cuvdmtul liber, an. II
(1935), nr. 16, p. 10).
Jucdrii, (Cuinintul liber, an. II,

Scrisoare la tar& (CuvOntul liber, an.


Spovedanie, (Cuveuntul liber, an. II
Tatdlui meu, (Cuvdntul libcr, an. II
(1935), nr. 14, p. 8).
Din carnetul unui kiptar: Tatini meu,
(Cavantul liber, an. II (1935), nr. 47, p. 4).
Ucenicitl, (Cuvmtul liber, an. II (1935), nr. 20, P. 9).
COSTEA, DIMITRIE, In noapte, (Tinerintea rontana, an.
(1935), nr. 32, p. 3).

(1935), nr. 22, p. 8).


(1935), nr. 27, p. 9).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

19

LIV (1935), p. 31) - Hinge, (Tinerimeo romdlut, an. LIII

(1935), p. 262). - Omul eel de veci, (Tinerimea ront4n4, an.


LIV (1935), p. 55).
COSTENCO, N. F., Adio dragoste, (Viata Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 7-8, p. 34). - Basarabeancd, (Viata Basarabiei,

an. IV (1935), nr. 3, p. 12). - E datind, (Viata Basarabiei,


In calm, (Cimintul liber, an.
II (1935), nr. 42, p. 4). - Nocturnd, (Viola Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 3, p. 12). - Poond ,(Viato Basarabiel, an. IV,
nr. 9, p. 6). - Potcovarul, (Viato Easarabiei, an. IV (1935),
an. IV (1935), nr. 9, p. 24).

nr. 7-8, p. 34). - Prinuivara, (viata Basarabiei, an. IV.

(1935), nr. 3, p. 52). - Ritm pentru, inimA (Viata Basarabiei,


an. IV (1935), nr. 2, p. 67). - Sfat prietenului amrdt, (Viata

Basarabiei, an. IV, (1935), nr. 6, p. 31). - Silnica, (Viata


Basarabiei, an. IV (1935), nr. 2, p. 32). - Sat reizersc (Cuvantvl liber an. II (1935), nr. 42, p. 4).
COSTESCU, VIRGIL, Aqa a lsat Dcnnnul, poezii pentru
copii si tinerime, Bucuresti, 1935, Edit. si tip. Cartea romaneasck 136 P. 12,5X19,5. Desene si coperta de Dein. 46 lei.
COSTIN, LUCIAN, Dacii, Getii, (Banatul literar, an. I
(1935), nr. 7, p. 9).-Fraticklul, (Banatul literar, an. I. (1935),
nr. 9-10, p. 9)
Invierea lui
(Banatul literar, an. I
(1935), nr. 8, p. 2). - Minierul, (Luceafdrul literar 0, critic,
an. VIII (1935), nr. 2, p. 5). - [Muguri, Craiova, 1935. Tip.
Speranta, 64 p.]
0 dimhteatei de iarnd, (Banatul literar,
Omni preistoric (Baitatul
an. I (1935), nr. 5-6, p. 14)

literar, an. I (1935), nr. 5-6, P. 13) - Simfonie (Eanatul


literar, an. II (1935), nr. 1-2, p. 15) - Voivozi cronicari

(Banotul literar, an. I (1935), nr. 11, p. 13).


COTRU, A., A.h na e!, (Cuvlintul liber, an. II (1935), nr.
17, P. 8; si Gdnel romdnese, an. III (1935), p. 71) - Decebal,
(Hotarul, an. II (1935), nr. 10-11, p. 4)
Horia. 1935. Warszawa. Durkarnia. Mazowiecka. 32 P. 12X 17. 50 lei.
Ed. II-a.
Brad, 1935. Edit. Pantheon. Tip. Zarand. 48 P. 17X25. Gravuri
coperta de Mac Constantinescu. 52 lei. Recensii de:

BARDES, SILVIU (Pagini literare, an. II (1935), p. 232-

233); BkRNA, VLAICTJ (Azi, an. IV (1935), p. 1926-1927);


BERNEA ERNEST (Rdnduiala, an. I (1935), p. 223-224);
CHINEZTJ, ION (Gantt ronianesc, an. III (1935), p. 97-98);
CIOCULESCU, ERBAN, (Revista fuindatiilor, regale, an. II
(1935), nr. 9, p. 652-654); I(ONESCU), TR(AIAN) (Munea
literard, an. III (1935), nr. 20, p. 3), IVASCU, G. (Manifest,
an. 11 (1935), nr. 5, p. 5); MARTINESCU, VICTOR VALE-

RIU, (Reparter, an. III (1935), nr. 60, p. 3); PAPADIMA,

OVIDIU (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 161- 162); SERACIU,

DR. ION (Luceafdrul, an. I (1935), p. 191); ULUTIU,


s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 85-88);
OCTAV
X (Tara Bdrsei, an. VII (1935), 13. 307) - Horia dormi
(Cumdatul liber, an. II (1935), nr. 17, p. 8; si Gdnd
s.
In fabried,
ronuineso an. III (1935), p. 70)
III, an. II (1935), nr. 4, p. 16) - In minitii tdi, (Gdnd romdnew an. III (1935), p. 70) - La praznic, (Gdnd romdnesc,
8.n. III (1935), p. 71) - Hearn. valah, neam al meta (Gdnd

romdinesc an. III (1935), p. 402)

Noi suntem din Pietroasa,

aspra gloata, (Fami lia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 15)


- Prin ce vanturi ce latrd, (Ganctirea, an. XIV (1935), p.
25) - Tara, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 16).

www.digibuc.ro

MIRON SITRU

20

ARON COTRI.J: HORIA.

Aron Cotrus este detinatorul unei poetice personale. Dacii


aceastd poetied refuzil accentul retoric, rima banald sau unele
vagi reliefuri semanatoriste, este pentrucii Aron Cotrus cultivd cel mai dificil gen de poczie: cea sociald. Autorul prin
omogenitatea tonului, a expresiei, prin procedeele sale teh-

afirme o rard originalitate. Este in poenice, a reusit


zia sa ceva din cutezanta muntilor inalti de eremene, ceva
din febra erozivrt a paraelor repezi, un nestapanit clocot de
vitalitate, amplu, categoric, emotionant.
Sub aceastd laturd 1-am asemiina cu Walt Whittman
poetul fierberei cotidiene, dupd cum, din alt punct de vedere,
are vildite aderente eu Serghei Esenin.
De poetul rus il leagd desrddileinarea, nostalgia locurilor
natale i dragostea de pdmant.
Cu Horia Aron Cotrus ne prezintd o nourt realizare in gen.
Nouil prin subiect, prin eilteva nuante, dar intru nimic deosebita ea tehnicii poetica de volutnele sale cele mai de seamd:
In robia lor, Maine, Printre oameni in mers. Iat prima strofa din Horia:
de jos
te-ai ridicat drept, pietros, viforos,
pentru moti
pentru cei saraci i goi, pentru toti...
despicat in dou istoria,

taran de cremene
cum n'a fost altul s-ti semene

Horial..
tot asa de colturoasii, retoricii, directrt ea si Patru Opined sau
Ion Codru din Maine.
Xnteresant, prin ritmica ei clasicd, prin imagistic, prin
viziune, ne apare aceastd poema de o strofd:

tundra de flacari ti-aruncara pe umeri


muntii inalti

sa suferi inmiit cat toti ceilalti

ranile nicicand sa nu-ti numeri...

Sant pentru nuanta noud, de expresie epurat, filr stri-

dentele obisnuite:

in pamnt, In piatra, in vazduh


traieste pe-aici rasboinicu-i duh...
potecile toate si-aduc aminte
de mersu-i fierbinte.

Vlaicu Barna.

CRACIUN-FOSTINI, ALEXANDRINA, Tigancei din Bad-

(Adevrul literar 0 artistic. s. II, an. XIV (1935), nr.


757, p. 1).
CRAINIC NICHIFOR, Reculegere, din volumul mai vechi
aparut Tara de peste veac, (Mimea literaret, an. III (1935),

nr. 22, p. 1).

CRIN, ADA, Tristefe, (Fruncea, an. II (1935), nr. 20, p. 8).


CRISAN, N., Chenuiri de lut, (Getudirea, an. XIV (1935),
p. 414; si Munca literarti, an. III (1935), nr. 22, p. 2).
CRISTACHE, IOAN, 0 zi..., (Cuivaintul Men an. II (1935),
nr. 51, p. 4)

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

21

CRISTIAN, SERGIU, Poem pentru saninul de fecioard,


(Criwiada romanism.ului, an. I (1935), nr. 12, p. 4).
Preludiu alb, (Luceafdrul literar u critic, an. VIII (1936), nr. 8,
p. 7).
&von de lumini, poeme. Cu o prefatA de RADU GYR.
Bucuresti, 1935. Edit. Cronicarul 52 p. 16 X20,5. 30 lei Recen-

sie de: I(ONESCU), TR(AIAN) (Munca literard, an. III

(1935), nr. 20, p. 3).


CRISTIAN, V., Balada apelor din Envoi, (Meridian, 1935,
(met sapte, p. 12).
CRUCEANU, MIHAIL, Vife lul (Cuvntul liber, an. II
(1935), nr. 20 p. 10).
CUCLIN, DIMITRIE, Zeus, (Mama literard, an. III (1935),
nr. 2, p. 4).
CUCU, STELIAN, Zodiac, i intoareerea la sat. RdmnicuStirat, [1935]. Tip. Poporul. 88 p. 14X21,5. 40 lei.
CUGEREANU, VIOREL, Apocalips, (Luceafdrul, I (1935),
p. 230)
Cantec de plecare, (Luceafdrul, an. I (1935), p.
286).

CUJBA, SERGIU VICTOR, Musca i pdianjenul, (Viata


Basarobiei, an. IV (1935), nr. 1, p. 44).

CULICA, VASILE, Jalbd sflintd, (Peimetntul, an. IV (1935),


p. 115-116).
CULME SORIN, Cdmin, p. 541-542; Moment seral, p. 541,
(Revista fundaftilor regale, an. II (1935), nr. 6)
Sbor cle

prime-ward., (Munca literard, an. III (1935), nr. 20, p.2).


CUREA, I., Despdrfirea (Luceafdrul, an. I (1935), p. 349).
CUTAN MARIA, Doi Ina mamei, (Revista scriitoarelor
seriitorilor romni, an. IX (1935), nr. 5, p. 3). - Strofd, (Revista scriitoarelor i scriitorilor ramani, an. IX (1935), nr.
3-4, p. 17).
CUZA, A. C., Divinei ironii, dedicatie romantica (Convor-

biri literare, an. LXVIII (1935), p. 7-11)

DAMASCHIN, PETRE, Am ingdnat ellntec de plug, (Fa-

milia, s. III, an. II (1935), nr. 1, p. 34) -Act va fi, (Familia s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 94) - Indltare spre
moarte, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 28) - Inmugurire noud, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 44) Joe in farina cu copildrie
amintiri,
s. HI, an. II
(1935), nr. 3, p. 60).
DAN, M. AR., Dreicovenii, epigrame. Timisoara, [1935].
Tip. Romneasca. 124 p. 12,5X19,5. Vignete i caricaturi in
interior. Coperta de P. Jiga. 50 lei.
Epigrame. Timisoara,
[1935]. Tip. Uhrmann. 100 p. 13X17,5. O caricatura a au-

torului. 50 lei. Recensii de: ATANASIU, GIL (Luceafdrul, an.


I (1935), p. 295); CRONICAR, (Societatea de mdine, an. XII
(1935), p. 102); DEMETRESCU ROMULUS, (Pag'Mi literare,

an. II (1935), p. 295-296); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 79, p. 2); VALERIAN, I. (Viola
literar, an. X (1935), nr. 2, p. 2)
Epigraine, (Luceafeirul,
an. I (1935), p. 547; Fruncea, an. II (1935), nr. 20, p. 8; Societatea de maine, an. XII (1935), p. 23).
DAN, MIHAIL, Cantec laic, (Societatea de mine, an. XII

(1935), p. 10) - Promenoir, (Meridian, 1935, caet opt, p.


8) - Sens unic, poeme, confine si traduceri din Vl. Maya-

www.digibuc.ro

22

MIRON SURU

kovsky. Bucuresti, 1935. Edit. Cultura poporului. Tip. Bucovina. 68 p. 16X22. 3 planse in penip.. de Florica Codrescu,

un portret inedit al autorului de Marcel Iancu. 60 lei. Re-

censii de: CIOCULESCU, ERBAN (Revista fundatiilor regale, an II (1935), nr. 9. p. 656-658); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 78, p. 2); MATEESCU,
MIRCEA (Cruciada ronidnismului, an. I (1935), nr. 28, p. 5);
MICU, CONSTANTIN, (Asi, an. IV (1935), p. 1751-1752);
SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, P.
90-91).

MIHAIL DAN: SENS UNIC3

Autorul versurilor din Sens unic este Omar si probabil


at a citit mult.
Tineretea si-a marcat influenta printr'o oarecare prospetime, am zice o acurateta de simtire, pe care nu o intuneed decat doctismul epitetului, ce se vrea afirmat: in
dauna conceptului si a liniei afective.
De retinut este cA Mikan Dan, atunci cAnd isbuteste sit
se elibewsze din catusele reminiscentelor intelectului,

uneori tremura la granita dintre obsesie si pedanterie


inscrie pe alocurea, valabil, ecouri proprii, cu sgomot de
cetate interioara asediatit pe dinafara de vacarmul citadin:
Oamenii ma dor pe langa mine
Participarea mea, e un ropot si-un cutit
In dreapta chinul
in stanga drumul.
Si e bine ch. viata asta nu s'a mai sfarsit..."
Deocamdatit, versurile sale sunt incatusate de un aristocratism exagerat, aproape impropriu poeziei. Cruditatea si
sinceritatea gandului cred insit ca pot fi socotite ca testimonii suficiente pentru viitor. Si nu vAd dece n'am astepta, cu sperante. Coacerea sensului" de astAzi, pe care
li vrem, in timp, nu mai putin unic, dar o leach. mai pus
la mustru...
Traducerile din Mayakowsky, virtuoase. Foarte sugestive
plansele in penita de Fl. Codrescu.
Mircea Mateescu

[DANILA, CONST. G. D., Versuri: Tinerete, avdnt, inbire


Timisoara, 1935. Tip. Atheneum. 64 p.]
DANOVICI, NICU PIEPTEA, Mdrgelele mele, (Tinerimea
romlind, an. LIV (1935), p. 30).
DANUBIA, GEORGE, Autobiografie, (Cruciada romdnisBaltd, (Wind, an. II (1935),
mului, an. I (1935), nr. 50, p. 4)
Beirdgcvn, (Pdinfintul, an. IV (1935), nr. 117nr. 7. p. 4).
120, p. 5).
DAVIDESCU, N., Amoebum Carmen, (Cuvantul liber, an.
II (1935), nr. 30, p. 4)
Anacreon in drum spre Samos,
(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 14, p. 3)
Anatemd Afroditei, p. 32-33; Arnurnie, p. 31-32 (Revista fwndatiilor rega.le,
Bacantele lui Dionisos, (Adevdrul lian. II (1935), nr. 1)

terar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 1)


Capriciu, (Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 35, p. 4)
Circenses, (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 771 p. 1 )Crescenfia Aurelia, (Adevdrul literar artistic,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

23

ri, an. XIV (1935), nr. 758, p. 1) - Cultul lui August,


Dimineata pe 1936, p. 57)
- Cuveunt pentru Antoniu, (Cuivantul liber, an. II (1935),
nr. 46, p. 4)
Dafnis
Cloe, (Revista fundatiilor regale,
s.

(Alnicunahul ziarelor Adevdrul

an. II (1935), nr. 1, p. 35-36)


Diana kicului Nemor, (Revista funclatiilor regale, an. II (1935), nr. 9 p. 507-508)
Din cronicile lui Marc Aureliu, (Cuvantul liber, an. II (1935),
nr. 34, p. 4) - Dionisiaca, (Adeveirul literar si artistic, s. II,
an. XIV (1935), nr. 734, p. 8; Revista funclatiilor regale, an.
II (1935), nr. 1, p. 38-39)

Dis te nvinoriem quod geris, impe-

ras, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr.9, p. 508)


Epigramd funerard, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 23,
Epitaf pentru o sclavd. liberatd, (Cuvdntul liber, an.
p. 9)
Ferie. (Adevdrul literar qi artistic,
II (1935), nr. 34, p. 4)
Forumul lui Iu liu
s. II, an. XIV (1935), nr. 765, p. 1)
Cezar, (Familia, s. III. an. II (1935), nr. 5-6, p. 14) - Grahii,
Helada, poem.
(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 39. p. 3)
Bucurqti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatura i arta Regele Carol II-lea. Tip. M. O. Imprimeria national. 156 p.

12,5X19,5, 60 lei. Scriitorii romni contemporani. Recensii de:


artistic, s. II, an. XIV
CALINESCU, G. (Adevdrul literar
(1935), nr. 742, p. 9); CHIRESCU, AUREL (Cruciada romd-

nismului, an. I (1935), nr. 12, p. 7); CONSTANTINESCU,


POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935), nr. 377, p. 9); MARTI-

NESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 61, p. 2);


PAPADIMA, OVIDIU. (Gandirea, an. XIV (1935), p. 215-216);
PHILIPPIDE, AL. (Cuvlintul liber, an. II (1935), nr. 22, p.4);

STREINU, VLADIMIR (Un poet al culturii, Revista fwnda(1935),nr. 4, p. 186-195); SULUTIU,


OCTAV (Familia., s. III, an. II (1935), nr. 1, p. 75-80)
- Homo novus, (Cuvdm4ul liber, an. II (1935), nr. 46, p. 4)
Horatiu (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 763, p. 8)
Mutt, (Ramuri, an. XXVII (1935), p. 389)

tiilar regale, an. II

- Imagini pe un ulcior, (Revista fundatiilor regale, an. II

Inainte de Actium, (Cuvantul liber, an.


In greidiud, (Adevcirul literar
In piatd, (Reartistic, s. El, an. XIV (1935), nr. 759, p. 1)
vista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 508-509)
In(1935), nr. 1, p. 40)

II (1935), nr. 29, p. 4)

scriptie galantd, in capela lui Horus, (Adevdrul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 775, p. 1) - Inscriptie pe

urmele lui Anibal, (Cuvtintul liber, an. II (1935), nr. 46, p. 4)

- Intdlnire, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 1,


Intdlnirea dela Tarsus, (Cuvantul liber, an. II
(1935), nr. 45, p. 3) - Intdlnire cu Virgiliu, (Adeveirul literar qi artistic, s. II, an. XIV, (1935), nr. 756, p. 6) - lulie
in Orient, (Cuivantul liber, an. II (1935), nr. 46, p. 4) - La
vi/a ginilo, p. 505; Larii penatii, p. 506, (Revista fundaLegendd druidicd, (Adetiilor regale, an. II (1935), nr. 9)
vdrul literair qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777, p. 1)
Lueulus in Asia, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 46, P4) - Mania lui Achileus, (Revista fundatiilor regale, an. H.
(1935), nr. 1, p. 33-34) - Melancolie, (Cuvantul liber, an. n
(1935), nr. 42, p. 4) - Mirtul lui Polidor, (Cuvevntul liber,
an. II (1935), nr. 24, p. 6)
,,Odi et Anno" Catullus, (Cu-,
p. 37-38)

veintul liber, an. II (1935), nr. 26, p. 2)

Pace de crepuscul,

(Adevdrul literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 774,

www.digibuc.ro

24

MIRON SURU

p. 1) - Pasifal i tauria, (Revista fundetiilor regale, an. II

(1935), nr. 1, p. 34) - Peisaj Win (Cuvdintul liber, an. II


(1935), nr. 20, P. 6) - Prometeicd, (Revista fundatiilor regale an. 11(1935), nr. 1, p. 37) - Roma, poem. Bucuresti,
1936, Edit. Fundatia pentru literatura si art Regele Carol

II-lea. Tip. M. O. Imprimeria na.tional. 168 p. 12,5 X 19,5. 60


lei. Scriitorii romni contemporani. Recensii de: COMSA, N.

(Blajul, an. II (1935), P. 556); P(ETRASINCU), D(AN)


(Viata literard an. X (1935), nr. 4, p. 4)
Scrisoare (Cuedittal liber, an. II (1935), nr. 36, p. 4)
Servilia, (Ciumintul
liber an. II (1935), nr. 37, p. 4)
Siesta imperiald, (Adeviirld literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.784, p. 4)
Statul, p. 31; Stela funerard, p. 35; Strofe pentru Eros,
p. 39-40; Sub semnullui Eros, p. 36, (Revista fundatiilor regale,

an. II (1936), nr. 1) - Sufletza naiului, (Adeveirul literar

artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 762, p. 7) - Titu Liviu

vorbe0e, (Cuvantal liber, an. II (1935), nr. 22, p. 7)-Venera


Genitrix, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 32, p. 4)
Vox
populi, (Ctundatul /fiber, an. II (1935), nr. 25, P. 9), - Zeitd
manui din Pesinunte, (Cavdintul liber, an. II (1935), nr. 46,
p. 4).
N. DAVIDESCU: ROMA.

Munca acestui autor este liludabit dar cu nimic fructoaati.


Helada nu mArturisea deloc atmosfera mitoIogic a Greciei

vechi, iar Roma evocA tot atilt de putin din momentul romanic.
Versificare, i aceia elite odat foarte nedibace si foarte

stingheritil de transcrierea unui continut, pared luat din


texte, dar niciodat asemandtor timbrului gray si incarcat
de greutatea situatiilor povestite
xemplu in epopeea

ce se intillnestem de eMircea Mateescu

DELA FANTANELE, A. G., Iisus, (Cruciada romdnismului, an. II (1935), nr. 54, p. 22).
Toanynd 'n suflet, p. 17;

Noapte, p. 15 (Cuvnt moldovenesc, an. IV (1935), nr, 10-12.


DELEANU, LIVIU, Abisinia (Cti/vdntal liber, an. II (1935),
nr. 45, p. 4)
Biografie, (Cuveintul liber, an. II (1935), nr.

19, p. 2) - Cdatec, (Cuvantul liber, an. III (1935), nr. 6,


p. 7) - Foame (Santier, an. III (1935), nr. 8-9, p. 7)

Greve. (Cuvantul liber, an. HI (1935), nr. 1, p.7) -Inscriptie,


(Curvantul libei4, an. II (1935), nr. 24, p. 6) - Jaf in tdrg,
Mrturisire,
(Cavantul liber, an. II (1935), nr. 30 p. 8)

(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 15, p. 4) -Promethen,


Seceris, (Cu(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 47, p. 4)
vdntia liber, an. II (1935), nr. 43, p. 4) - Strigett din

Sufletta
mind, (Cuvdatul liber, an. II. (1935), nr. 42, p. 3)
Anei la ma4ina de cusut, (Cwvdntul liber, an. II (1935), nr.
Toamnd, (Cuvdintul liber, an. II (1935), nr 50,
21, p. 10)
Turmd, (.pntier, an. III (1935), nr. 7, P. 13) - Viol,
p. 7)
(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 40, p. 3).
DEMETRIUS LUCIA, Alb, p. 45; Ferestre, p. 44-45, Gura,
p. 45; Monolog, p. 44, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935),
nr. 10).
DEMETRIUS, V., Acton, (Cuvntul liber, an. 11 (1935),

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

nr. 52, p. 4)
nr. 30, p. 4)

25

Clipe de ceatd, (Cuvantul liber an. II (1935),


Doi fdrtati, (Cumdntul liber, an. II (1935), nr.

29, p. 3) - Greerele (Citvdatia liber, an. II (1935), nr. 32,


p. 6)
p. 3)

ICL7Wit dela Jii, (Cuudittul liber, an. III (1935), nr. 6,

Inctinte (Cwvdittul liber, an. II (1935), nr. 44, p. 7)


Ioni Nalb, (Cuv4ntul liber, an. II (1935), nr. 45. p. 4)
- Pe teirm (Cuvdittul liber, an. II (1935), nr. 34, p.4)-Ploaio
Pride yard', (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 47, p. 3)
Priebegi, (Cwvdntul liberi, an. II (1935) nr. 35, p. 6)
tef;w1 mort, (Cluvelittul liber, an. II (1935), nr. 49, p. 4)-To-

(Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 34, p. 4) - Vagabondul (Cuv(tntul liber, an. II (1935), nr. 32, p. 7) - Zi de

iarnd, (Cuvd.ntul liber, an. III (1935), nr. 7.p. 3).


DEMETRU-PAN, GEORGE, Dac'ar fi numai muzica, (Revista scriitoarelor i scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr.
Dela o vreme... (Cuvdntul liber, an. II (1935),
6-7, p. 13)

Mai ininr. 30, p. 9; qantier, an. La (1935), nr. 6, p. 5)


nwn.at, (Cwvntul liber, an. II (1935), nr. 19, p. 3) noastre paste timp, (Munect literard, an. III (1935), nr. 26,
p. 2) Otel, (Cwvntul liber, an. 11 (1935), nr. 25, p. 7)-SeisUltima ord,
mograf, (qamtier, an. III (1935), nr. 4, p. 5)
(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 20, p. 10).
DIACONU, IOAN, Amintiri, (Tara Bdrsei, an. VII (1935),
p. 502) -Dainct, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 390).
DIMA STEFAN, Moarte de faun, (Azi, an. IV (1935), p.
1520)

Zdpezi de rum in sange, (Viata literard, an. IX

(1935), nr. 166, p. 2).

DINU PETRE, Arnurg, (Tinerimea romnci, an. LIII (1935),


p. 229) - Copil4ria, (Timerimea romditd, an. LIV (1935), p.
1mm, (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV,
136)
(1935), nr. 783, p. 7; Tinerimea romevad, an. LIV (1935), p.
Luna, (Tinterimea romAnd, an. LIV (1935), p. 44)
85)
- Soctre de toanind, (Tinerimea. romaml, an. LIV, (1935),
Tdrziu, (Adavdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV
p. 6)
(1935), nr. 776, p. 6)
Toamnd (Tinerimea romdmi, an.
LIV (1935), p. 6).
DIVITRIEVICI, IVAN, Toamna, (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 7).
DOICESCU, CIPRIAN, Ispite, (Cele trei Crisuri, an. XVI
(1935), p. 17) - Liniste, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935),
p. 139)
Mrturisire, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935),
p. 73), - Mister, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935), p. 48)
Oceanul, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935), p. 104) - Presimtire, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935), p. 73).
DOICESCU, ELENA FLOR., Altar pustiu, (Cele trei
suri, an. XVI (1935), p. 18)
Catilend, (Cele trei Crisuri,
an. XVI (1935), p. 55)
Nostalgia, (Cele trei Crisuri, an.
XVI (1935), p. 174)
Resemnare, (Cele trei Crisuri, an.
XVI (1935), p. 108)
Timpul, (Cale trei Crisuri, an. XVI
(1935), p. 75).
DODAN, ION, Mamei, (Viata Basarabiei, an. IV (1935),

nr. 2, p. 32).

DORALEAN, Cdntec pribeag, prefat de GALIA TUDOR.


Bucuresti, 1935, Tip. Lupta. 64 p. 15,5X23,5. 40 lei.
DORIAN, HARALAMBIE, Pe drumul carctivanei (Luceafdrul, an. I (1935). p. 214).

www.digibuc.ro

M IRON SURU

26

DORNEANU, VASILE, Furnici ro.ii, epigrarne. Iasi, 1935.


Tip. Presa bun, 32 p. 16X 12. 20 lei.
DORZ, TRAIAN, La, Golgota, poezii religioase. Sibiu, 1935.

Edit. si tip. Oastea Domnultti. 48 p. 14X20. 10 lei.


DULFU, P., Cei doi feli-logoferi cu pdrul de aur, poveste
In verstiri pentru copii. Bucuresti, 1936. Edit. si tip. Universul.
72 p. 17,5X 21. Desene, trei planse colorate afara din text si

coperta de Pascal. 25 lei.


DUMITRESCU, GEORGE, Blestem, (Convorbiri orifice, s.
noua (1935), nr. 1, p. 15)
Cadente dure (Canvorbiri critice, s. noud. (1935), nr. 3-4, p. 16)
Cdntec de credinVi,
(Gliindirea, an. XIV (1935), p. 146)
Era orasul alb, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 379, p. 9)
Fdlfdiri (Canvarbiri
critice, s. nota (1935), nr. 1, p. 15)
Forntomele singurdtfii,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 384, p. 9) - In munli, (ConIntimitate,
vorbiri oritice, s. noub. (1935), nr. 1, p. 15)
(Convorbiri critice, s. noud. (1935), nr. 3-4, p. 21; Gdnd romdinesc, an. III (1935), p. 36) - Neliniste (Getind romdnesc,
Scrisoare, (Vremea, an. VIII (1935),
an. III (1935), p. 584)
Samnolenfei, (Convarbiri literare, an. LXVIII
p. 12)
Tdmple albe, (Vremea, an. VIII (1935),
(1935), p. 27)
Umilintei, (Gdnd romdnesc, an. III (1935),
CrAciun, p. 20)
p. 584) - Victfa (Vremea, an. VIII (1935), nr. 390, p. 8).
[DUMITRESCU, IOSIF, C., Scrisori de primclvard, Targoviste, 1935, Tip. Dmbovita. 64 p. 40 lei].
EFTImm, VICTOR, Cantecul mamei si al copiilor, poezii.
Bucuresti, [1935]. Edit. si tip. Romne unite. 80 p. 12,5X 19,5.

20 lei. Coperta de A. Murnu. - Cei trei magi, p. 33; Corbi


in noapte, p. 32, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 5-6)
Cine a cdntat?, p. 9; Departe, p. 9. (Familia, s. III, an. II
(1935), nr. 9-10) - Februar, p. 32; Finial, p. 33, (Familia,
s. III, an. II (1935), nr. 5-6)
In fum lunar, p. 10; Mladenia,
p. 8. (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 9-10)
Mi-ai defruit
modsuri, p. 34; Nand pciunile albe, p. 34; Nu te-am cdutat,
p. 34 (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 5-6)- Noi vom pleca
zi de Joie sfdatet, p. 8; Coma cdinele, p. 10; Prieteni

palizi, p. 9 (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 9-10) - Potir

de argint, p. 33; Sfdlitul Gkeorghe, p. 33; Spaimd, p. 32 (Fa-

milia, s. III, an. II (1935), nr. 5-6).

[EINHORN, PAUL, Epigrame actoricesti, Bucuresti, 1935.


Tip. Capitalei. 48 p. 11 X15,5. 40 lei].

ENASESCU, ARTUR, Mamei, (Munca literard, an. III

(1935), nr. 20, p. 2).

FABIAN ROMULUS, Noapte din pustd, (Fruncea, an. II


(1935), nr. 20, p. 3) - Seceris In pustei, (Luceafdrul, an. I

(1935), p. 405) - Zi de treier in kusta, (Frieneca, an. II

(1935), nr. 30, p. 1).


FARAGO, COCA, Dialog, (Luceafeirul, an. I (1935), p.

489)
26)

Fragment, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10, p.

Poenul simpld, (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 6,


p. 71)
Poenzd simpla pentru prietenul care a murit, (Gdnd,

an. I (1935), nr. 5, p. 1) - Poemd pentru tdceri, (Prize,

Poerne pentru singureitate, (Arhian. Il (1935), nr. 2, p. 1)


vele Olteniei, an. XIV (1935), p. 144; Junimea literard, an.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

27

XXIV (1935), p. 268; Viata romineased, an. XXVII (1935),


nr. 7-8, p. 41-42) - Sa nu-mi cante nirneii, (Gaud romneso,
Scrisoare, (Gind rornanesc, an.
an. III (1935), p. 331)
III (1935), p. 476; Liweafeirul, an. I (1935), p. 441)-Tocfmnd,
(Via fa literard, an. IX (1935), nr. 169, p. 2).
FARAGO, ELENA, Ganditri pentru Coca, (Familia, s.
an. II (1935), nr. 1, p. 14).
FAUR, SERBAN AL. I., Cntec de fericire, p. 443; Paveste
Plecare,
adevratd, p. 443 (Pagini literare, an. I (1935),
(Pagini literctre, an. II (1935), p. 352).

FEDEREANU, C., Poem pentrit fata brazilor, (Revista

scriitorilor romarti, an. IX (1935), nr. 3-4,


scriitoarelor
p. 28).
FERARU, LEON, Renuntare, (Santier, an. III (1935), nr.
7, P. 5).
FLOREA-RARISTE, D., Noutate de Crdeiwn, (Luceafdrul,
an. I (1935), p. 563).
FLORESCU, PETRE, Imnuri pentru tara din vis, poezii.
Bucuresti, 1934, Tip. Penitenciarului Vcresti. 116 p. 14X 21,5.

30 lei. Coperta de A. Murnu.

FLUERAS, V., Aduceri aminte, (Batnatul literar, an. I

Cetatea idolatrd, (Banatul literar, an.


(1935), nr. 8, p. 15)
I (1935), nr. 9-10, p. 12)-Desmidejde, (Santier, an. III (1935),

nr. 5, p. 7) - Printr'un buchet de floi, (Banatul literar, an.

Psalmi. Bucuresti, 1935. Edit. si Tip.


I (1935), nr. 7, p. 3)
Semn ru, ( SanFntana darurilor. 32 p. 19,5X25. 30 lei.
Sonete, (Barnatul literar,
tier, an. III (1935), nr. 7, p. 13)
an. I (1935), nr. 5-6, p. 6).
FOCSENEANU, ION, In sus, poeme. Brasov, 1934. Colectia Brasovul literar". Tip. Rapid. 96 p. 18-21, 65 lei. Re-

censii de: AT. C. B. (Tara Barsei, an. VII (1935), p. 83);

C. ST. (Viata literard, an. IX (1935), nr. 165, p. 5); TEODORESCU, PETRU I., (Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22,
p. 158).
FONEA, GEORGE, Odintd, (Blajul, an. II (1935), nr. 5,

p. 249) - [Intoarcere lu vreme, poeme. Sibiu, 1935. Tip.

Dacia-Traian, 80 p. 50 lei] - Tertfei, (Gand romnesc, an.


Madrigal, (Arhivele Olteniei, an. XIV
III. (1935), p. 601)
(1935), p. 144)

Miniaturd, (Gncl romdnesc, an. III (1935),

p. 600) - Moarte munteand, (Pagini literare, an. II (1935),


p. 347) - Obrajii Aurorei, (Familia, s. III, an. I (1935), nr.
Rituri, (Pagini literare, an. II (1935), p. 80)
10, p. 48)
Viziuni, (Meridian, caet sapte, (1935)-Colind, p. 471; Elegie,
an. XIV (1935)
p. 459, (Arhivele

FOTIN, GHEORGHE M., Fata morgana, (Vremed, an.

Fluturi, (Cuvntul liber, an.


VIII (1935), Crciun. p. 20)
Rapsodie de April, (Aderdrul liteII (1935), nr. 35, p. 7)
rar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 757, p. 3)-Spre Crdcittn, (Vremea, an. VIII (1935), CrAciun, p. 20).
FRIMU, VERA, Accident de mimed (Cuvntul liber, an. II
(1935), nr. 13, p. 9)-Am 'mat, (Cwvantul liber, an. II (1935),
Dormi, (Citvntul liber, an. 11 (1935), nr. 10,
nr. 16, p. 5)
Excursie, (Cuv(mtul liber, an. III (1935), nr. 3, p. 5)
p. 8)
- Interior (Cumantul liber, an. 11 (1935), nr. 12, p. 5).
FROLLO, MIA, Bunt lacrimae rerum, (Cruciada romanis-mului, an. II (1935), in% 54, p. 12).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

28

FRUNZETTI, I., Poema amintirii, (Fruncea, an. II (1935),

nr. 7, p. 8).
FURTUNA, HORIA, Prolog pentrit sciptdmdna poeziei,
Munca literard, an. III (1935), nr. 21, p. 2).
[GALBOREANU, ION, Lumea dintre nisip $ stele. Targoviste, 1935. Tip. Viitorul. 64 p. 40 lei].
GALETARU N., Plugaria, (Lucecydrul, an. I (1935), p.
504).

GEO-PAJISTE, FANE, Scriware, (Banatul literar an. II

(1935), nr. 1-2, p. 9).


GEORGE, STEFAN ION, Cartier de noapte, p. 19; Veghetor pentru 1934, p. 20; Elegie, p. 19, (Ideea romaneascd, an. I
(1935).

GEORGESCU IOAN, Acolo, (Munca literard, an. III


(1935), nr. 24-25, p. 2) - Trandafirii negrii, (Munca literard,
an. III (1935), nr. 19, p. 3).
GEORGESCU, VALENTIN AL., Cuodunt de mod, (Revista
fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 7. p. 69)
Cuvant
pentru intCanirea, noctstrd, (Jutnimea literard, an. XXIV (1935),
p. 232)
Ctayinte de des/egare (Meridian, (1935), caet opt,

p. 11) - Cuvinte de deslegare, p. 17; Itinerar eitadin, p. 17,


(Meridian, (1935), caet apte).
Les voix, poeme simphonique en clix parties, (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p.
465-469).

GEORGIU, LUCIAN, M., Domnule! (Cuveintul liber, an.


II (1935), nr. 14, p. 8)
GHIARA, T., Autobiografie, (Citvntul liber, an. II (1935),-

nr. 48, p. 5).

GHIBU-SILVIU, OTILIA, Strigoi in alb, (Cwolintul liber,

an. II (1935), nr. 25, p. 4).

GHIEA, HORIA, Bercewse, (Vremea, an. VIII (1935), rm.


392, p. 8) - Omit/ negrit, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 394,
P. 9)-

GHIMBASANU, ION, Plans de fatd, (Munca literard, an.


III (1935), nr. 22, p. 1)
Toacti de lemn, (Azi, an. IV (1935),
p. 1877).
GHIMBASANU, M., Cu linigtea 'nchisd, (Miunca literard,

an. III (1935), nr. 22, p. 2).

GHEDEON, COCA. Poemul pentrit sfdr.7it adolescent, (Juni-

mea literard, an. XXIV (1935), p. 13).


GHEORGHIU, VIRGIL, Marea vndtoare, poeme. Bucureqti, 1935. Edit. Fundatia pentru aerator& i art.& regele
Carol II-lea. Tip. M. O. Imprimeria National6.. 20 lei.
12,5X19,5. 32 p. Operele premiate ale scraorilor tineri romni. Recesii de: CALINESCU, G., (Adeveirul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 9); CIOCULESCU,
SERBAN, (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p.
646-650) ; CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 394, p. 7); MARTINESCU, PERICLE (Reporter,


an. III (1935), nr. 78, p. 2); MARTINESCU, VICTOR VALE-

RIU, (Reporter, an. III (1935), nr. 72, p. 3); MATEESCU,

MIRCEA (Cruciada romnismului, an. I (1935), nr. 39, p. 3);


STELIAN, CONSTANTIN (Convorbiri literare, an. LXVIII
(1935), p. 378-379); SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

29

II (1935), nr. 3, p. 93).


Poem, (Azi, an. IV (1935), p. 1873)
poeme (Revieta funclapiilor regale, an. II (1935), /Ir. 1, P-

59-63).

VIRGIL GHEORGIHU: MAREA VANATOARE.

Pe Virgil Gheorghiu I-am considerat un poet autentic dela

aparitia primei sale plachete, intitulatA Febre. Cu Marea

vmtoare ne verificm impresia asupra realului sAu talent,


desi n'am putea afirma c i-a inlAturat toate asperitatile,
c si-a topit toate cAutrile de sine intr'o expresie definitivA.
Temperament cu neindoelniee insusiri Brice, Virgil Gheorghiu are incil aerul de a cocheta cu poezia, ingAduindu-si
indrAzneli usuratice uneori i inegalitati curioase.
Sunt putine poemele sale care se pot integral cita. Versuri

frumoase, strofe puternice se gilsesc mai usor. A fost o


vreme, aceea a inceputurilor, cand poetul cAuta expresia spe-

cioas; este faza avantgardismului" sti; uneori infiltratiile


fei au pAtruns si in ultima sa culegere. ConjugatA cu influenta

lui Cocteau, inftisarea aceasta nu-1 caracterizeazil totusi.


IatA ciiteva pilde:
Ore le mele de studiu,
Ascult caderea voastr de fluturi obositi,
In eufArul linsat de-un continent
sau:

Cutiile li scutur stelele,


Si'n paradisul de cenus a sonatelor se sbat optimile.
Inteun ungher cu gripe hibernate,
Uncle tigrile aprinse dela fulger,

RAmneau cu fum in levitatii,


Arahnida plasA tesutA de-o memorie boemA,
AtfirnA azi ca spumele dementii. (Plecare)
Tot astfel:
nitA haina la garderoba sanatoriilor.
Moartca
Intre perne, convalescentii sorb.
Taninul furt milor,
Si tAceri de larguri pescuite. (Poem. pag. 13),
sau:
Pe osia uraganelor,
CirculA 'ntre continente,
Curelele de transmisiune a mdrilor,
Si vocea naufragiatilor cAnt prin transparenta meduzelor.
Raze le de reeviem a iubitelor. (Poem, pag. 14).
Citate suficiente, ca s punA in evidentA ceeace am numit
cochetAriile cu poezia, la care Virgil Gheorghiu n'a renuntat
definitiv. Sunt 5,4 uncle inrudiri certe ale poemelor sale cu
unii liriel autehtoni, ffirA ca s constatam o abdicare totalA
In fata influentelor. Dae, Stampa dela pag. 9 ne aminteste
de Adrian Maniu sau AlemadA (oribil frantuzism!!) ne duce
nu trebue
spre temele medievale ale lui Eugen Jebeleanu
s conchidem la o judecatil nedreaptA, cAci personalitatea
lui Virgil Gheorghiu afl si ad strofe citabile, ca aceasta.
La hanul cu struguri in grindA,
Unde cAlAresc pe butii eroii in armurA noaptea,
Un mesean cu barba nibelungA,
ToarnA, vedrele in cornul lunii,

www.digibuc.ro

MIRON SURU

30

Virgil Gheorghiu este un poet remarcabil, cu


lirice deosebite. Dactt ar renunta *i la unele frantuzisme,
*nutile, care-i britzdeazil poemele, ar fi un semn de bun
augur, Binder' ar inhitura acele cochetiirii cu poezia, pe care
totusi, a izbutit s'a stipaneascit deplin in exemplele citate.
Pompiliu Constantinescu

GHEORGHIU, VIRGIL, C. Ceas, (Cruciuda romanismului,

an. I (1935), nr. 24, p. 3) - Desen, (Munca literara, an. III


(1935), nr. 22, p. 3) - Stihiui pentra scrisorile tatii, (Crucia-

da romanismului, an. I (1935), nr. 24, p. 4).


GHEORGHIU, VIRGINIA, Gaindul iniraii. Bucuresti Tip.
Romania nota. 80 p. 13X20. 50 lei. Recensii de: B.(ARCAROIU), C.(ONSTANTIN), (Cruciada romanismului, an. I
(1935), nr. 6, p. 7; (Rasdritul, an. XVII, (1935), nr. 1, p. 17)
- Memorial, (Cruciada rom(bnismului, an I (1935), nr. 42,
I). 3).

GHERCULESCU, N., Gaud cra4marita e vadand, idile rustice. Bucuresti, 1935. Tip. Romania noud. 61 p. 13,5X21.

20 lei. .
GHERGHEL, ALEXANDRU, So litare. Constanta, 1935.

Edit. tip. Albania, 64 p. 18,5X13. 25 lei. Recensie de: GYR,


RADU, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), P. 527-528).
GHERGHINESCU-VANIA, Adulmec adancuri, (Gandirea,
an. XIV (1935), p. 375) - Anotimp (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 10, p. 30-31) - Botez neu, (Familia,
s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 50) - Cantec, p. 569; Fat Frum.os, p. 568; Gaud chinuit, p. 569; (Gana romanesc, an. III
Noapte
(1935), - Jaf, (Ganclirea, an. XIV (1935), p. 456)
eminesciaind (Bra.pvul literar, an. IV (1935), nr. 21-22, p.

Patru catrene, (Revista fwn.dafiilor regale, an. II


(1935), nr. 10, p. 31) - Pentru lini.te (Gand romanesc, an.
III (1935), p. 262) - Rasvratire de rob (Pagini literare an.
I (1935), p. 446; Revista fundafillor regale, an. II (1935),
132)

s. III, an. II (1935),

nr. 10, p. 29-30) - Searci toridd,

nr. 7-8, p. 54) - Strofe de toamnd, (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 10, p. 30) - Supremum vale, (GO:ad
rovianesc, an. III (1935), nr. 9, ). 412).
GINEANU, V., Cantec tradifionalist, (Munca Weren't', an.

III (1935), nr. 26, p. 2).


[GINU, Frunze de toamnd, poezii. Oravita, Tip. Kaden.

84 pl.

[GIURCAREANU, AL. Zainbete de copil. BucurWi, 1935.


Tip. Copuzeanu. 80 p. 30 lei].
GIURGIUCA, EMIL, Amiaza, (Revista fundaftilor regale,

an. II (1935), nr. 8, p. 300)

Inerustare pe gat de vioard,

p. 210; Rugdoiune simplet de primdvard, p. 209; (Gand romd-

nose an- III (1935).


GLODEANU, ION, Ruga, (Munoa literard, an. m (1935),
nr. 20, p. 2). - Tdcere (Munca literard, an. III (1935),

nr. 19, p. 2).

GOANTA I., Penetrare (Luceafdrul, an. I (1935), p. 586).


[GOLOGIN, GH. I., E greu azi sd fi ern de treabd i alte
versuri. Brasov, 1935, Tip. Gologan. 62 pl.
GOLOGAN IONEL, Epigrame. Bra.pv, 1935. G. I. Gologan.
96 p. 15,5X12. 20 lei.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

31

GORAN, CONSTANTIN, Copildria (Viata literarei, an. IX

2) - Cuveintul, (Rdsritul, an. XVII


(1935), nr. 7-8, p. 16) - Iisus (Rei.sdritul, an. XVII (1935),

(1935), nr. 169, p.

nr. 1, p. 2) - Impratul, (Rsdritul, an. XVII (1935), nr.

11-12, p. 4) - In Cismigiu, (Reisdrital, an. XVII (1935), nr.


5-6, p. 2) - [Lacrirni sitb soave poeme religoase. Bucuresti,
1935. Tip. FntAna Darurilor 32 p.]
Smeul din grdclind,
(Retsrit2a, an. XVII (1935), nr. 2-3, p. 2) - Spre Golgota
(Luceafeirul literar i critic, an. VIII (1935), nr. 6, p. 2;
Strigeitul orbulwi,
(Rdseiritia, an. XVII (1935), nr. 4, p. 4)
(Rdsritul, an. XVII (1935), nr. 9-10, p. 12).
GREGORIAN, GEORGE, Amurg, (Revi.sta fandalii/or re-.
gate, an. II (1935), nr. 6, p. 507) - Beatoaca (Linia dreapt,
an. I (1935), nr. 2, p. 2)
Fotografie (Gandirea, an. XIV
(1935), p. 6) - Inchinare. (Revista fundatiilor regale, an. II
(1935), nr. 6, p. 507-508) - In tara grelului, (Linia dreaptei,
an. I (1935); nr. 1, p. 2) - Pierdut in nani (Revista Nude.iilor regale, an. II (1935), nr. 6, p. 508-509) - Seingele nou,
Scrisoare Maje(Cavdntul liber, an. II (1935), nr. 51, p. 7)
stdtii Sale (Viata literard, an. X (1935), nr. 2, p. 1) -Strofe
de seard (Revista funidapilor regale, an. II (1935), nr. 6, p.

Vona, (Calenderul ziarului Universal pe 1936, p. 135).


GREGORIU, ITJLIAN, Iubire dormi, (Blajul, an. II (1935),
p. 17)
Troitei (Blajul, an. II (1935), p. 13).
GRIGORESCU-BACOVIA, AGATHA, Pe ciami de gdncl,
poezii. Bucuresti, 1934. Edit. Cronicarul. 88 p. 16 X 21. 0 fotografie a autoarei. 40 lei. Recensii de: SADOVEANU, IZABELA, (Adevrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
768, p. 9); S(CARLAT). T(EODOR). (Revista seriitoareloT
scriitorilor romeini, an. IX (1935), nr. 1-2, p. 28)
Rustic
(Revista scriitoarelor i scriitorilor rorndni, an. IX (1935), nr.
509)

3-4, p. - Toaletei de gald, (Revista scriitoarelor si scriito-

rilar romAni, an. IX (1935), nr. 12, p. 18).


GROZDAN, DORIAN, Amurg, (Luceafdrul, an. I (1935),
[Brazde pagetne. Timisoara, 1935. Tip. Atheneu,
p. 124).
64 p.] Recensii de: ATANASIU, GH., (Luceafeirul, an. I,
(1935), p. 252); LOTREANU, ION (Luceafrul, an. I (1935),
p. 368); MTJRESIANU, ION B. (Luceafeirul, an. I (1935),
Drum
Cale (Luceafrul, an. I (1935), p. 160).
p. 432).
cdtre Betleem (Luceafeiral, an. I (1935), p. 575). Drum prin

toamnd, (Luceafdral, an. I (1935), p. 497). - Gdnd negru,

Gdnd trudnic, (Viata Ii(Luceafarui, an. I (1935), p. 83).


terar, an. IX (1935), nr. 168, p. 2; Fruncea, an. II (1935),
Hu ld, (Luceafeiral, an. I (1935), p. 223).
nr. 15, p. 1).
Intoarcere din drum, (Luceaf etrul, an. I (1935), p. 451).
Pre Milt pentru inceputul toarrinei, (Luceafeirul, an. I. (1935),
Stea, (Luceafeirul, an. I (1935), p. 272). - Tree
p. 381).
martii (Fruncea, an. II (1935), nr. 41, p. 5). - True l, (Fruncea, an. II (1935), nr. 20, p. 3; Luceafeirul, an. I (1935), p.
20). - Zdrnicie, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 114).
GROZDEA, IRINEL, Zvon, (Glind, an. I (1935), nr. 6, p. 3).
GRUNECHEVICI, MIRCEA, Moartea la pas cu mine, (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 151).
GYR, RADU, Aniversare, (Gancl rovidnesc, an. III (1935),
p. 469-470). - Arnota (Convorbiri literare, an.LXVIII (1935),
Bal, (Viola literard, an. X (1935), nr. 2, p. 1).
p. 429-432).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

32

Ba ladd boieruluil ce-a scris letopiset (GtIndirea, an. XIV


(1935), p. 117-118).
Balada ghiocelului cu moarte'n Tarigrad, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 189-191).
Ha lade. nor-

died (Convorbiri critice, s. noud (1935). nr. 3-4, p. 21).


Baladd pentru canteiref, (Revista scriitoarelor
seriitorilor
romdni, an. DC (1935), nr. 8-9, p. 4).
Saluda reginei cu
nume de cdntec, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p.
Eta lada ttilharului in streang, (Linia drect/ptd, an.
Ceintec de foburg, (Gdndirea, an.
XIV (1935), p. 287).
Cdntec de greidn4, (Convorbiri c-ritice, s. nouS. (1935), nr. 3-4, p. 16).
Cdntec de leagiin ( Fas. III, an. I (1935), nr. 9, p. 16).
Cantec de leagein
cu. Tuna, (Peinaintul, an. IV (1935), nr. 117-120, p. 3).
Cdrnter pentru crin, (Gdindirea, an. XIV (1935), p. 288).
Can290-292).

I (1935), nr. 1, p. 3).

tee pentra moarte, (Litere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 1).
CO.ntee pentru puiu mic, (Convorbiri critice, s. noud (1935),
nr. 2, p. 22).
Carioca, (Revista scriitoarelor i scriitorilor
romdmi, an. IX (1935), nr. 6-7, p. 10).
Cerc lunar, (Gdndirea., an. XIV (1935), p. 287-288).
Clestar (Litere, an. III
(1935), nr. 16, p. 1).
Corbea, (Luceafdral literar
an. IX (1935), nr. 1, p. 19).
Cronicarul, p. 19; Cununi uscate, p. 21 (Convorbiri critice, s. noud. (1935), nr. 2)
Din
sesuri prim-dram, venea ca o rdscoald, (Luceafdrul literar si
critic, an. VIII (1935), nr. 4, p. 3).
Doinnul de rowl, ( Revista fundatiilor regale, an. II (1935) nr. 2, p. 308-313).

de vis (Luceafdrul literar si critic, an. VIII (1935),

nr. 9, p. 8)

Hipopotanul, (Convorbiri
s. nou.d. (1935),
Incrustdri pe-o cobili, (Gdndirea, an. XIV
(1935), p. 15-16).
Lacul Doamnei, (Gdnd romdliesc, an. III
(1935), p. 27-28).
Luminita, (Litere, an. III (1935), nr. 16,
p. 1; Convorbiri critice, s. noud (1935), nr. 2, p. 22)
Moar-

nr. 2. p. 19).

tea poetulai, (Calendarul ziarului Universal pe 1936, p. 91).


Octombre pe chei (Pc-imdntul, an. IV (1935), nr. 110, p.
3).
Pentru o altetd japoneet, (Revista scriitoarelor scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 6-7 ,p. 12).
Pe un
Poemd veche (Convor(Gandirea, an. XIV (1935), p. 17).
Poetul (Convorbiri critice, s. noud (1935), nr. 2, p. 20).
biri literare, an. LXVIII (1935) p. 22-23).Prefatd Za o carte
de cdntece de leagein, (adndirea, an. XIV (1935), p. 16-17).

Primdvara, piata, (Viaa literard, an. X (1935), nr. 4, p. 1).

Privighetoarea. (Luceafdrul literar si critic, an. VIII (1935),


nr. 5, p. 5).
Purtam altoiuri de mikes, (Munea literard, an.
III (1935), nr. 26, p. 1).
Stele pentru leagn. RamnicuVdlcea, 1936. Tip. Episcopul Va.rtolomeiu, 64 p. 15,5X21. 20
lei. Recensie de: GEORGESCU, E., (Randuiala, an. I (1935), p.
469).Toam.nd, (Viata literard, an. X (1935), nr. 4, p. 1).
Tard, (Gdadirea, an. XIV (1935), p. 74-75).
Zodiac (Gdnd
romdnesc, an. III (1935), p. 470-471).
Boboteazd voiuottalcl.
(Rdnduiala, an. I (1935), p. 389-392).

RADII GYR: STELE PENTRU LEAGAN.

0 carte cu bijuterii poate fi numit ulthnul vohun de ver-

suri al poetului Radu Gyr.


Cunoscut pfmil, Ileum mai ales prin baladele sale incArcate

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

33

de pitoresc i duh de eroniefi - gen atAt de propriu acestnl

artist - noul volum Stele pentru leagAn, ne desvfilue alte


comori de simtire i artl, acelea ale puritAtii diamantine

aZe mitestriei de bijutier.


Povesti de Andersen, vise uitate de copil, sunt irnpletite
frurnos ca faptele de filigran. Donfizeci de cAntece la leaganul Luminitii cu povestiri ea la inceput:
A fost in lima, un bordei,
bojdeucA veche de calici,
Torcea maicuta funigei,
pAzea tticul licurici.

o fatA ct un ou
un martisor, un prichindel
cu pasi de crin i nufAr nou,
subtire toartA de cercel.
In acest ciclu de poeme Radu Gyr, poetul sufletelor puter-

nice prin suferintA si al luptelor cu brat de fer, s'a plecat

asupra unei lumi, incAreate de frAgezime i frumusete, aceea

a basmului si a tainei cuprinsit doar de cAntecul poetilor


muzicienilor.

E. Georgescu

HALTPPA, PAN., Binecnvdtat e saninta, (Viata Basarabid, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 1) - Cdntecul omului, (Viata
Basarabiei, an. IV (1935), nr. 5, p. 1) - In clipe de oboseald,
(Nara Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 5) - In clipe de
zbueium, (Viaa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 4, p. 1) - Ne-

hotdrire, (Viata Basarabiei an. IV (1935), nr. 9. p. 1) Singurdtate (Viafet Basarabiei, an. IV (1935), nr. 9, p. 1) Spre convalescontd, (Viaa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 2,
p. 6) - Suf let ecumenic, (Viata Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 6, p. 1) - Versul men (Viata. Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 11-12, p. 1).
HAN, R., Cei intrista0, (Azi, an. IV (1935), p. 1865) - Renaltere, p. 33; Umbra inimii, p. 34; (Familia, s. III, an. II
(1935), nr. 4).

HOLBAN, MIRON C., Sanet, (Cuivant moklovenesc, an. IV


(1935), nr. 10-12, p. 11).
HAQUE, TITELA COLONEL, Un mie mdnilinchiu de poezii
pentru copii. Bucuresti, [1935]. Tip. Bucovina. 80 p. 18,5 X 11,5.

Desene in interior. 30 lei.


HERESCU, N. I., Narcis, p. 399, Pythia, p. 398, (Gdudirea,
an. XIV (1935).
HOLIRCA AUREL, Iran, (Cuivaintul liber, an. II (1935),
nr. 23, p. 7).

HIJRLUP, NEACSU, Epigrame, (Tara Bdrsei, an. VII

Fruntasul", p. 618; Un epitaf, p. 618


(1935), p. 503)
{Tara Bdrsel, an. VII (1935).
IACOBESCU, AL., Cdtre mearte, (Luceafdrul, an. I (1935),

p. 389) - De 'tie.4 privirea, (Societatea de mane, an. II


(1935), p. 18) - Gdnd mort, (Societatea de mdine, an. II
(1935), p, 96) - Inviere, (Cele trei Crisuri, an. XVI (1935),
In zori (Banatul literar, an. II (1935), nr. 1-2,
p. 38)

p. 3 ) - Mdmeaiga (Luceafdria an. I (1935), p. 223) -Nedu-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

34

merire (Liweafdrul, an. I (1935), p. 10) - Noapte, (Societatea de mdine, an. XII (1935), p. 49) - O singurd iubire
(Societatea de ratline, an. XII (1935), p. 49; Luceafdria, an.
I (1935), p. 305) - Poveste de Crdciun, (Cele trei Crisuri,
an. XVI (1935), p. 176) - Pulberi instelate. Craiova, 1935.
Edit. Eminescu. 82 p. 12,5X19. Un portret al autorului de
George Billek. 50 lei. Recensie de: MURESANU, I. B. (Lu-

ceafdrul an. I (1935), p. 368) - Soartei (Luceafdrul, an. I


(1935), p. 26)

Strigdtul veacului, (Luceafdrul, an. I (1935),

p. 87) - Zi de yard (Lueeafdrul, an. I (1935), p. 26).


IARGAVAN, VANIA, Adagio, (Pasdrea albastrd, an. I
(1935), nr. 2, p. 1)-Cdntee, (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr.
3, p. 7)-Ndlneire (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 2, p. 1).

IEREMCIIJC, TRAIAN, Chemare (Viota literard, an. X


(1935), nr. 1, p. 2).

IFTIMICIITC, NIC., Spre ameigire, (Revista scriitoarelor


scriitorilor roradmi, an. IX (1935), nr. 12, p. 18).
ILEA, ALEXANDRU, Gdnd inecitusat, (Cuvantul liber, an.
II (1935), nr. 41, p. 7).
ILEA, ION TH., Aur inimel durute, (Fruncea, an. II (1935),

nr. 41, p. 3) - Fapt divers, (Pdmeintul, an. IV (1935), nr.


106, p. 2) - Fratele omulwj (Luceafdrul, an. I (1935), P.
564) - Glasul uzinei, (Banatul literar, an. II (1935), nr. 1-2
Gloata, cuvnt introductiv de EUGEN IONESCU.
p. 8)
Bucuresti, [1935]. Edit. Santier. Tip. Graficon. 60 p. 12 X17.
12 lei. Recensii de: BARDES, SILVIU (Pagini literare, an.
II (1935), p. 233-234); BARN, VLAICU (Azi, an. IV (1935),
p. 1927-1928); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III
(1935), nr. 79, p. 2); MURESANU, ION B. (Luceafdral, an.

I (1935), p. 524); N. A. (Blajul, an. II (1935), p. 427);


P.(OPITI), GR. (Frutticect, an. II (1935), nr. 41, p. 4); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p.

92-93) - Horia, (Revista scriitoarelor i scriitorilor romani,


an. IX (1935), nr. 5, p. 14) - Imi arwne argintia (Viola literard, an. X (1935), nr. 1, p. 2) - Ingerii de fer (qautier,
an. III (1935), nr. 3, p. 8) - Intr'o noapte de yard, (LuceaPasul
fdrul literar $ i critic, an. VIII (1935), nr. 5, p. 12)
Rdnduri
mea paste ani (Meridian, caet opt, (1935), p. 17)
pentru o prietend moartd, (Societatea de ratline, an. XII
(1935), p. 18) - Rdspdntie, (Bwnatul literar, an. I (1935), nr.
11-12, p. 5) - S'a splinzurat aseard yin om (cvntier, an. III
Schimbare, (Societatea de mdine, an.
(1935), nr. 4, p. 5)
Seard tristd cu &Inge (Viata literartt,
XII (1935), p. 103)
an. IX (1935), nr. 165, p. 2)-Semnal, (gautier, an. III (1935)

nr. 4, p. 7) - Un

vorbeste cu Dumnezeu, (Societatea


Veniti la prOnzul dinttli
de maine, an. XII (1935), p. 92)
(Manifest, an, II (1935), nr. 4, p. 9) - Viziune (Viata literand, an. IX (1935), nr. 165, p. 1).
ILIESCU, LEONTIN, Cdutecul lebedei (Luceafdrul, an. I
Columba albe, (Luceajdrul, an. I (1935), p.
(1935), p. 553)
451) - Nu, Ind sraeresc (Luceafdrul, an. I (1935), p. 385) -

Fricmoctsd-i viata chiar &Ind pldugi (Luceafdrul, an. I (1935),


p. 493).
ILIESCU, VICTOR, Poemul foamei (Cuvartztul liber, an. II

(1935), nr. 13, p. 2) - Vers pentru ratline (Cuveratul liber,


an. II (1935), nr. 27, p. 6).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

35

IMBRESCU, DUMITRU, Nocturna amoris, (Fruncea, an. II

(1935), nr. 13, p. 8) - Sycomora (Fruncea, an. II (1935),


nr. 16, p. 6).

IOANID, M. D., Alchtimie, (Adevdrul literar qi artistic, S.


II, an. XIV (1935), nr. 753, p. 1) - Cdntec pdmdmtesc (Cwvdtntul liber, an. II (1935), nr. 17, p. 9) - Deslegdri (Gand
ramehnesc, an. III (1935), p. 396) - Drum opac (Cuvdmtul
hber, an, II (1935), nr. 22, p. 5)
Interior (Meridian, caet
opt (1935), p. 21) - Jocuri sub pleoape (Cuvdntul liber, an.
II (1935), nr. 40, p. 3) - Luciditate (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 750, p. 1) - Ornament, (Gl lnd
romdmesc, an. III (1935), p. 396-397) - Penel estival (Adevdrul literar $ artistic, s. II, an, XIV (1935), nr. 759, P. 3)
-Pieirea lui Fdt-Frumos, (Adevdrul literar artistic, s.

an. XIV (1935), nr. 764, p. 8) - Popas boreal, (Adevdrul


literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 1) - Rau

tentaculcer (Meridian, caet opt (1935), p. 21) - Retrospectie

(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 48, p. 5) - Sens amorf


(Cwolintul liber, an. II (1935), nr. 25, p. 3) (Cuvdmtul liber, an. II (1935), nr. 42, p. 4) - Slove de sfdrqit
(Gdnd ronidnesc, an. III (1935), p. 397) - Spirald, (Meridian,
caet opt (1935), p. 1) - Vals postum (Cuvlintul liber, an. II
(1935), nr. 11, p. 3) - Verticia Don Quijote (Clivlintul liber,

an. II (1935), nr. 41, p. 3).

IOANID, OVIDIU, Amintiri, (Aclevdrul literar qi artistic,


Desncidejde, (Adevdrul
S. II, an. XIV (1935), nr. 753, p. 3)
literar fi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 2) - Man-

sard(); (Gdad, an. I (1935), nr. 4, p. 3) - Tristeli (Adevdrul


literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 5) - Va-

gabond sentimental, (Adevdrul literar $ artistic, s. II, an.. XIV


(1935), nr. 752, p. 4).
ION RADU, Badea Ion (Cuvelmtul liber, an. II (1935), nr.

22, p. 7).

IONAS, GEORGE, Poema nopfii Wei stele, (Litere, an. III

(1935), nr. 18-19, p. 3) - Poemd pentru viafd i moarte

scriitorilor ronidni, an. IX (1935),


(Revista scriitoarelor
nr. 12, p. 22).
IONESCU, ALEX., Inserare, (Cruciada romlinismului, an.
I (1935), nr. 42, p. 2).
[IONESCU, RADU G., Stihuri ofelite, Patrie, naliwne, rege.
Timisoara, 1935. Tip. Atheneum. 52 p.].
IONESCU, TRAIAN, Demodmdint (Viafa literard, an. X
(1935), nr. 1, p. 2) - Eleqteul inghefat. Bucure$1, 1935, Edit.
Cartea romneasca. 64 p. 16X21. 40 lei. Colectia Munca
Recensie de: GEORGESCU IOAN (Munca literard,

an. III (1935), nr. 26, p. 4) - Gol, (Viafa literard, an. IX


(1935), nr. 169, p. 2) - Prietenie, (Munca literard, an. III
Simplu (Munca literarcl, an. In
(1935), nr. 26, p. 3)
(1935), nr. 23, p. 1).
IONESCU VARVARA, Epigrame (Fruncea, an. II (1935),

nr. 3, p. 4) - lama (Fruncea, an. II (1935), nr. 7, p, 8) -

Moment de revolt(); (Frmicea, an. LE (1935), nr. 4, p. 8).


IORDICHESCU, FLORIN, La pap, vine um... olteam, [parodii], cu o prezentare de MIRCEA STEFANESCU, Bucu-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

36

resti, 1935. Tip. Luceafkrul. 80 p. 16X21. 50 lei Coperta de


I. Anestin.
FLORIN IORDACHESCU: LA PASA VINE IJN OLTEAN.

In placheta sa de parodii Florin Iordchescu strnge cateva buckti reusite de sitnittos umor inteligent lucrat. Impresia ce ne-a facut-o lectura ei este poate cu atilt mai bunk cut
cat asemenea lucruri se scriu astitzi asa de rar sau mai bine
zis asa de putine reusite.
Serisul lui Florin Iordiichescu este plin de vioiciune i cu o

sprintencall neasteptat cu scApttrturi de fin si sAnfitos


spirit el sare, modeleaz, conduce, stapfineste versul celui

ce-1 inspirit seotnd din toatit aceastit curs& de forte poezia


sa personalit, nouit pe o veche 1 prea cunoscut temri. Iat

un interesant proces de parazitism care in loc sa distrugd


lucrul folositor construeste pe el un altul tot atit de util ca

impreunk apoi sit se sustie.


Deci nu parazitism ci: simbiozit.
M. S.
IORDANESCU, CONSTANTIN, Lwi Pano.it Istrati (Cruciada ramanismului, a.n. I (1935), nr. 35, p. 2).
IORDAN, CONST., Uqurint4 (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 401, p. 4).
IORGA, STAN N., Cimitir, (Crueikala romCvnismului, an. I

(1935), nr. 18, p. 3) - Zitin vantului, (Adevdrul literar


artistic s. II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 3).
IOV, D., Ca ratline voi muri, (Rdsaritul, an. XVII (1935),
nr. 1, p. 10) - Carte potaki (Luceafdrul, an. I (1935), p. 40,
261, 440)
Iarnd (Iniceafdrul, an. I (1935), p. 160)
Ictrnd
basarabeand, (Cuvntul liber, an. IE (1935), nr. 17, p. 8)
Peisaj basambean (Luceafdrul, an. I (1935), p. 114)
Ploae
basarabeand (Luceafdrul, an. I (1935), p. 484)
Pugdminte
(Luceafdrul, an. I (1935), p. 211).
[IOVITIA, I. VICTOR, Leicrdmioare. Lugoj, 1935. Tip. Mi-

nerva. 128 p. 30 lei].

IRIMESCU, PYR, Indoieli i invn. Bucuresti, [1935]. Tip.


Lucia. 64 p. 13,5X20. 30 lei.
ISAC, EMIL, Cantec, (Cwvantul liber, an. LE (1935), nr. 39,

p. 3)
Cantec de spital (Cuvantul liber an. II (1935), nr.
43, p. 4) - Copiilor (Calendarul ziarului Unixersul pe 1936,
p. 69) - Poarta, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 3, p. 12)
Poezie, (Fwmilia, s. HI, an. II (1935), nr. 2, p. 30)
Poezie
de Mai (Cuvdntul liber, an. II. (1935), nr. 36. p. 3).

ISANOS, MAGDA, Rochia (Viata Basarabiei, an. IV (1935),


nr. 11-12, p. 11).
ISTRU, BOGDAN, Utrenie (Pmantul, an. IV (1935), nr.
114, p. 3).
IULIAN, GREGORIU, Cdntec de adormit doing& (Blajul,
an. II (1935), p. 314).
IUPCEANU, NUTZI, Autunnnald, (Cuvantul liber, an. III
(1935), nr. 2, p. 5).
IVANOVICI, GEORGE, Priffndvard, (Cruciada romanisinului, an. I (1935), nr. 19, p. 3).
IVANOVICI, SOFRONIE, Marind (Munoa literwrd, an. III

(1935), nr. 22, p. 2)


(1935), nr. 21, p. 3).

Tiganul, (Munoa literard, an. III

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

37

CONST., Versuri. Craiova, 1935. Tip. Eminescu.

32 pl.
JAR, LIANA LUCIA, Mi-cci sfardniat altarul. (Luceafdrul,
an. I (1935), p. 320).
JEBELEANU, EUGEN, Aventurd, (Cuvdntul liber, an. III
(1935), nr. 3, p. 6).
JIANU, EMILIA, Moment nocturn, (Munca literard, an.
III (1935), nr. 22, p. 3) - Toamna (Mwnca literard, an. III
(1935), nr. 19, p. 3).
JUMANCA, V., Pribeag, (Banatul literar, an. I (1935), nr. 7,

p. 15).

LADMISS-ANDREESCU, N., Psihomachia (Hotarul, an.


II (1935), nr. 7, p. 15) - Austeritate, (Hotarul, an. II (1935),
nr. 8-9, p. 25) - Rave lafie, (Bralovul /iterar, an. IV (1935),
nr. 21-22, p. 154).
LASCAR, VASILE, Versuri cu o prefat de: I. C. P. POLYCLET. Craiova, [1935]. Edit. Ramuri. 48 p. 16X11,5. O fotografie a autorului. 20 lei.
LAZARESCU, CODIN, Blestem, (Cwvdritul liber, an. II
In crucea nopfii... (Cuvelntul
(1935), nr. 35, p. 4)

an. III (1935), nr. 5, p. 5).


LAZAR, SILVIU, La ruga apelor (Societatea de main,
an. XII (1935), p. 104) - Vine Crist (Banatul literar, an. I

(1935), nr. 8, p. 15).


LAZU, NICOLAE I., Autunwiald, (Cuvdntul liber, an. II

(1935), nr. 52, p. 4) - Hingherii, (gantier, an. III (1935),

nr. 7, p. 13)

Prezentare (Cuvantul liber, an. II (1935), nr.

51, p. 2; ,cuntier, an. III (1935), nr. 10, p. 6) - Primilvara


(qautier, an. III (1935), nr. 4, p. 7).
LEGA, STERIE, Dor de prime/yard, p. 106; Trecurd ani

de-atwncea, p. 107 (Jurcimea literard, an. XXIV (1935).


LEHIA, MIHAIL, Desnoddindut, (Pasdrea albastrei, an. I

(1935), nr. 3, p. 5).

LESNEA, GEORGE, As fintire, ( M anti f est, an. IT (1935),.

nr. 3, p. 3)
Ctintec cu mesteceni, (Manifest an. II (1935),
nr. 9, p. 5) - Cautec deplin. Bucuresti, 1934, Edit, Fundatia
pentru literatur i arta Regele Carol II-lea. Tip. M. O.
Imprimeria nationala. 152 p. 12,5X19,5. 40 lei. Scriitorii romani contemporani. Recensii de: CHIRESCU, AUREL (Litere, an. III (1935), nr. 16, p. 4); SADOVEANU, MIHAIL
(Raport de premiere: Academia Roman: Analele, Tom. LV,
p. 182); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. I (1935),
nr. 9, p. 109-110) - Pastoratd (Adeveirul literar $ i artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 780, p. 1)
Ploaia, (Luceafdrul
hterar
critic, an. VIII (1935), nr. 7, p. 7)
Poem de
loaninei (Adevdrul literar fi artistic, s. II, an. III (1935), nr.
Poence (3), (Revista fundafiilor regale, an. II
784, p. 1)
(1935), nr. 8, p. 267- 270)- Ruga (Laweafeirul literar
critic, an. VIII (1935), nr. 2, p. 2).
LICHTHUSS, LIAN, Romanfa staid (Fruncea, an. H
(1935), nr. 27, p. 10).
LIUBEU, DUMITRU, Stepec, (Adevdrul literar qi artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 743, p. 6).
LOICHITA, V., Cand veni-va antdrefla, (Fdt-Frumos, an.
X (1935), p. 55).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

38

LOGOFATU, D., Blind/tau le (Santier, an. III (1935), nr. 2,


P. 7).
LUCA, GHEDEON, Confesiune (Junimea literal* an. XXIV
(1935), p. 97).
LUCA GHERASIM, Strada Laze& (Cuv(intul liber, an. II

(1935), nr. 45, p. 7).

LUDESCU, SERGIU, Desctilecare (Vremea, an. VIII (1935),


nr. 395, p. 5) - Moartea pandurului (Vremea, an. VHI

(1935), nr. 386, p. 4) - Singur ocean (Viara literard, an.

IX (1935), nr. 169, p.2).


LUPU, IOAN GH., In. umbra visurilor moarte, poezii volumul I. Cuvnt inainte de: IOAN P. RAILEANU. FA lticeni,
1935, Tip. M. Saidman. 178 p. 13,5 X 21. 0 fotografie a autorului. 30 lei.
LUTCAN, TONY, Buchetul, (Viafa Basarabiei, an. IV
Cdntec (Viata Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 3, p. 38)
Copilul m,eu (Viata Basarabiei, an.
(1935), nr. 5, p. 54)
IV (1935), nr. 7-8, p. 38) - Lebakla (Viata Bctsarabiei, an.
IV (1935), nr. 7-8, p. 48) - Tigancti (Vic4a Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 11-12, p. 24).
LUTCAN, V., Asemeni unui vie, (Viata Basarabiei, an. IV
COntec de leagdn (Via la Basarabiei,
(1935), nr. 9, p. 18)
an. IV (1935) nr. 3, p, 49) - Cantecul adolescentelor (Viata
Basarabiei, an. IV (1935), nr. I, p. 8) - Clar de blind (Viata
Domnita, Zorilor
Basarabiei, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 52)
Vista
(Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 45)
(Victta Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 26).
Vomit pdrdsi (Viola Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 29).
MACOVEI, N., Dor pustin (Viata Basarabiei, an. IV (1935),

nr. 5, p. 70)
11-12, p. 68)

nr. 5, p. 70).

&met (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr.

Tainct florilor (Viata Basarabiei, an. IV (1935,)

MAGHERU, GEORGE, Poeme in. limba paseireascii. Bucuresti, 1936. Tip. Adevrul, 12'5X19,5. 102 p. 30 lei.
MAGURA, VICTOR, Dane (Matzifest, an. II (1935), nr. 2,
r 8).
MAGUREANU, VALERIU, Cdrintd (Fruncea, an. II (1935),

tr.. 21, p. 8) - RecunWiintd (Fruncea, an. II (1935), nr. 25,

p 8).

MAINESCU, TUDOR, Fata cu par roqu, (Revista scrii-

scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 12, p. 6)


i' grelor
- I ntepcituri, (A devdrul literar z artistic, s.II, an. XIV (1935),
Mined (Cwodittul liber, an. III (1935).
r . 745-746, p. 1)
n 6, p. 7) - 0 fatti plied, se inehind (Cuvellndul liber, an. III
(193F), nr. 21, p. 7)

0 fatti, micd se inchind. Bucuresti,

19?-4 Edit. i tip. Cartea Romneasca. 124 p. 12,5X19,5. Un

portret al autorului de St. Constantinescu. 50 lei.

[MANATORUL, NICOLAE, Gens bueurorum. Bucuresti,


Lumea, (Ti1935, Tip. Viata literara, 52 p. 21X13. 23 lei]
Tibetul (Tinerinerimea rorml,ncl, an. LIII (1935), p. 164)
mea romnci, an. LIII (1935) p. 300).
MANEA, CONST., Tablou de toamnd (Pasdrea albastrei,
an. I (1935), nr. 1, p. 1).
MANESCU, LUCIAN, Diminealti de primavard (Viafa /i-

tem?* an. IX (1935), nr. 169, p. 2) - Stampa Cu. /und


(Viata literard, an. IX (1935). nr. 167, p. 2).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

39

MANESCU, NICOLAE, Cantecul primdverei, (Luceafdrul,


Dm addlneurile vietii, (Luceafdrul,

an. I (1935), p. 267)


an. I (1935), p. 344).

MANN, ADRIAN, Bal mascat (Revista fundatiilor rega/e,

an. II (1935), nr. 7, p. 24,-25) - Banatul (Luceafdrul an. I


(1935), p. 61-63) - Cantec de noapte la mare (Muzied, i
Clintece de dragoste
poezie, an. I (1935), nr. 1, p. 6)

moarte. Bucuresti, 1935. Edit. Cultura National. Tip. Cartea


de aur 128 p. 12,5X19,5. 50 lei. Recensii de: BERNEA, ERNEST, (Randuiala, an. I (1935) p. 468-469); CALINESCU,
G., (Adevdrul litercur $ i artistic, s. II, an. XIV (1935) nr. 780,
p. 9); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 416, p. 8); G(EORGESCU), I(ON), (Mu 'ilea literard, an. III (1935), nr. 24-25. p. 4)-Elegie, p. 25; Furtuna de
toamnd, p. 23-24; (Revista flundatiilor regale, an. II (1935),
nr. 7)
Ganduri impotrivite, (Luceafdrul, an. I (1935), p.
437)
Incheiere, p. 271; Intrarea in schit, p. 268 (Revista

fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 11) - In seara asta., P-

23; Mdngaiere, p. 27; Pangdrire, p. 26 (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7) - Priveliste de sfarsit (Miunca liteSah, p. 268-269; Seard
rani, an. III (1935), nr. 24-25, p. 2)
de inghet, p. 270; Semne in nowpte, p. 270 (Revista fundatiilor

regale, an. II (1935), nr. 11).

Toaca (Luceafetrul, an. I


(1935), p. 197).-Viap de cimitir, (Revista fundatiilor regale,
an. II (1935), nr. 11, p. 269-270).
ADRIAN MANIU: CANTECE DE DRAGOSTE I MOARTE.

Titlul acestui volum de poeme al lui Adrian Maniu pune


accentul pe melodie i pe rezonanta ei elegiac; s'ar putea

bilnui c o coardil neincercati vibreaz in sensibilitatea acestui poet, de o configuratie atat de precis. Zicem s'ar
piirea, fiindci unitatea acestei culegeri se compune din mai
multe cicluri. Reintalnim, mai inti, un Adrian Maniu gratios, de o rafinat simplitate, din linia Salomeei si a multor
poeme de notatie acutti; regilsim, in continuare, pe pastelistul din Lng6. pAnint; deosebim apoi un ciclu de poeme
macabre sau, in sfrsit, un altul de motive folklorice, poate
cam decorativ, ca si cel de ortodoxa iconografie in cuvinte.
Aceste CAntece sunt, far& discutie, un breviar al liricei sale,

o concentrare savant a tuturor posibilittilor sale poetice.


Ultimul sau volum intretine, cu egale mijloace, notele
autentice ale unei poezii definitiv fixate, in evolutia lirismului nostru modern. Chiar dac nu s'a depsit, Adrian
Maniu nu si-a sterilizat inspiratia, in aceste Cntece de
dragoste i rnoarte; i exemplele de acest fel sunt destul
de rare.
Pompiliu Constantinescu

MANOLACHE, C., Epigrame, ( Adevdrul literar si artistic


s. II, an. XIV (1935), nr. 747, p. 3).

MANOLESCU, ION, Cantec de dinvineatd, (Manifest, an. II


(1935), nr. 8, p. 5). - Moartea boului, (Munca literard, an. HI
(1935), nr. 24-25, p. 2).
MANOLESCU, ION AUREL, Amintire (Cruciada romdnismulwi, an. I (1935), nr. 23, p. 3). - Asteptare (Peirraintul,

www.digibuc.ro

40

MIRON SURU

an. IV (1935), nr. 91, p. 2).


Balada litnei, (Luceafdrul literar 0 critic, an. VIII (1935), nr. 8, p. 3).
Bostanet (Gant!,
an. I (1935), nr. 1, p. 1).
Colind, (Peimdstul, an. IV (1935),
nr. 117-120, p. 5). - Desteptare, (Gdnd, an. I (1935), nr. 6,
p. 1)
Elegie, (Revista scriitoarelor
scriitorilor rometni,
an. IX (1935), nr. 12, p. 19). - Flasnetar, (Geincl, an. I (1935),

nr. 1, p. 1). - Iatacta bunicei (Adeveirul literar si artistic, s.


II, an. XIV (1935), nr. 774, p. 5).
Indemn, (Glind, an. I
(1935), nr. 4, p. 1).
lnourare, (Gnd, an. I (1935), nr. 7,
p. 2). - Ldingd o toamnd, poeme, cu o prefat de VIRGIL
TREBONIU. BucurWi, 1935, Tip. Muscanu, 20 p. 13,5X21.
30 lei. Colectia Adonis. Recensie de: MATEESCU, MIRCEA
(Cruciada ronvdnismului, an. I (1935), nr. 29, p. 4). - Logod-

net, (Gnd, an. I (1935), nr. 5, p. 1). - Moarte (Gnd, an. I


(1935), nr. 4, p. 1)
Push, (Pelmntul, an. IV (1935), nr.
98-100, p. 3). - Plecare, (Paseirea albastrei, an. I (1935), nr.
4, p. 1).
Edsdrit ialomifean, (Pelmntul, an. IV (1935),
nr. 107, p. 3).

Sffisoare de dincolo, (Pasetrea albastryl, an.

I (1935), nr. 2, p. 5). - Scrisoare de gropar, (Luceafdrul

literar 0 critic, an. VIII (1935), nr. 8, p. 10).-Toamnd, (Cruciada romnismului, an. I (1935), nr. 48, p. 3).
Toamnd pe-

rifericet, (Pdmeintul, an. IV (1935), nr. 112-113, p. 4; Pctsetrea


albastret, an. I (1935), nr. 3, p. 1).
MANOLESCU, PAULA, Descntec, (Adevdrul literar st
Naturd moarartistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 775, p. 3).

td, (Citvdatul liber, an. III (1935), nr. 3, p. 5).

MARA, ION, Scrisoare, (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935),


p. 470).

MARC, MIRCEA, Gdnduri de yard, (Adevdrul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 735, p. 1).
MARCU, N., Townvna'n sat (Cele trei Crisuri, an. XVI
(1935), p. 159).

MARDAN, MIJGUR, Eu, (Frwncea, an. II (1935), nr. 40,


p. 6).
MARES, TEOFIL, Inchinare; Floare ascwnsd, (Cwvnt moldovenesc, an. IV (1935), nr. 10-12, p. 15).
MARGHITA, E., Greerele i furnica (Cuydntul liber, an. II
Fiicei rdtdcite (Citvelatul liber, an.
(1935), nr. 29, p. 4)

III (1935), nr. 1, p. 3).


MARIN AUREL, In munfi (Gandirea, an. XIV (1935),
p. 646).
MARINESCU, I. M., Aeternitas, p. 61; Mi-e dor, p. 60 (Vial:a
romineased, an. XXVII (1935), nr. 9-10.

MATEI, NICODIM ION, Ecou, (Cruciada romnismului,

an. I (1935), nr. 33, p. 3) - Fragment (Cruciada romnismului an. I (1935), nr. 46, p. 3) - Intrebare (Luceafdrul
Rdsureitire
literar 0 critic, an. VIII (1935), nr. 7. p. 17).
in duh! (Cruciada romnismului, an. I (1935), nr. 50, p. 3).
MEREANU, D., Ascetul (Cruciada rontnismului, an. I

(1935), nr. 46, p. 3),


MICU, CONSTANTIN, Sosirea lavelor, poeme. [Bucureti,
1935]. Tip. Adevrul. 64 p. 16,5X21,5. 50 lei. Recensii de:
CALINESCU, G., (Adeveirul literar si artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 756, p. 9); CIOCULESCU, SERBAN (Revista
fundafiilor regale, an. 11 (1935), nr. 9, p. 654-655; LUCA,

GHERASIM (Cuydatul tiber, an. II (1935), nr. 33, p. 9);

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

41

MARTINESCU PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 78,


p. 2); ULUTIU, OCTAV
s. III, an. II (1935), nr,
4, p. 94).
CONSTANTIN MICIJ: SOSIREA LAVELOR.
Poeziile lui C. Micu au un caracter de proclamatie
atunci &Ind nu-I au pe acela de fabul cu sens revolutionar
mascat de halucinatii suprarealiste. Cad o asemenea fabula
e Pericolul row cu povestea aceea a Manciitorului de stichi,
care e revolutionarul i cu aceea invazie de rota( care e apropierea revolutiei proletare. late+, ins& cu ce proc1amatie didac-

tici vrea C. Micu s f ac poezie:


Aduceti visurile impenetrabile
ucideti trecutul, 1n1Itturati prezentul
caci iat
cea mai mare aservire a omului de ctre om
a fost posibil pan acurn
progresul In numele cdruia s'au emarculat gigantii
in nurnele cAruia au fost amAgiti
nu e cleat o minciun,
o stranie minciuna.
Acest stil de procIamatie devine uneori teoretizare directi.Octav u1utiu.

MILLIAN, CLAUDIA, Abstract (Cavantul liber. an. II


(1935), nr. 30, p. 4) - Afiq pentru, odihnd (Almanahul zia-

relor Adeveirul

Ave (Cuvantul

Dimineata, pe 1936, p. 33)

liber, an, II (1935), nr. 20, p. 6) - Brazde noui (Cuvantul

Mier, an. II (1935), nr. 39, p. 3)


Bueurie (Cundatul
an. II (1935), nr. 17, p. 11)
Buna vestire, (Cuvdatul liber,

an. II (1935), nr. 29, p. 4) - Cdntec de crdeinn, (Cuvantul


Tiber, an. III (1935), nr. 7, p. 9) - Cantec
durere, (Cuvantul liber, an. 11 (1935), nr. 36, p. 4)
Cartea
(Cwvdntul liber, an. IV (1935), nr. 37, p. 4)
Convorbire,
(Cwodstul liber, an. II (1935), nr. 48, p. 5) - Cumineeare,

(Cwvantul liber, an. IV (1935), nr. 9, p. 9)


DOreini, (Cuvantul liber, an. III (1935), nr. 1, p. 7)
Febrd, (Cuvd,ntul
hber, an. II (1935), nr. 21, p. 5)- Fetitd, (Cuvantul libel', an.
II (1935), nr. 23, p. 6)
Fl4cri, (Societatea de mdine, an.
lnimi curate, (Cuvantul liber, an.
XII (1935), nr. 32, p. 5)

II (1935), p. 22, nr. 7) - Imagini, (Cuvdntul liber, an. II,

(1935), nr. 26, p. 5)


In edmp i pe stradei, (Cuvdntia
bar, an. II (1935), nr. 31, p. 4)
In clasd, (Cuvantul liber,
In munti, (Cuvantul liber, an.
an. II, (1935), nr. 34, p. 4)
Jazz (Revista scriitoarelor scrii11 (1935), nr. 12, p. 8)

tarilor romani, an. IX (1935), nr.

1-2,

p. 8)

(Cuvelatul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 6).

Lecturd
Nocturnd

(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 18, p. 5) - Ologul (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 15, p. 5) - Peisaj interior,
Plecdri (Cu(Cavantul liber, an. II (1935), nr. 51, p. 4)
vantta liber, an. II. (1935), nr. 32, p. 6) - Poem. rolar (Cu-

vantul liber, an. III (1935), nr. 5, p. 3) - Pro Domo (Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 4) - Sdrbeitori, (Cuverntill
liber, an. II (1935), nr.9, p. 9; Alnianahul ziarelor Adevdrul
si Dimineata pe 1936, p. 33-34) - Requiem, (Almanahul ziarelor Adevdrul Dimineata, pe anul 1936 p. 33-34) - Stea,

www.digibuc.ro

MIRON SURU

42

(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 40, p. 3)-Tata (auvdntul


liber, an. II (1935), nr. 11, p. 8)
Tir de porumbei (Cuvn-

tul liber, an. II (1935), nr. 42, p. 4) - Tramsfigurare (Cuveuntul liber, an. II (1935), nr. 47, p. 3)

Vizita, (Cavdatul

liber, an. II (1935), nr. 44, p. 7).


MILISTE PROCOPIE, Biografia liric in memoria Mad-

rului Horia, (Jwwimea literard, an. XXIV (1935), p. 78).


MILITARU VASILE, Trimite-in ngerii, (Timerimea romidnd, an. LIII (1935), p. 289)
Veniti la impdratul lumii
(Pdmeintul, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 4).
MINULESCU, ION, Crdciunul pe malul Oltului (Cuvdintul

liber, an. III (1935), nr. 7, p. 3) - Itinerar (Cuvntul li-

Olandezul zburdtor (Reviber, an. II (1935), nr. 11, p. 3)


sta scriitoarelor i scriitorilor romni, an. IX (1935), nr. 1-2,
Romantd retrospectivd, (Cumintul liber, an. II (1935),
p. 9)
Romanta ultimului sdrut (Cuvantul liber, an.
nr. 22, p. 7)

II (1935), nr. 16, p. 10) - Turism (Cwvdntul liber, an. III


(1935), nr. 3, p. 5).
MIRCEA, LUCIAN, Pldns de toanind, (Adeveirul literar
artistic, s. II, an. IV (1935), nr. 780, p. 3).

MIRZA, NICOLAE, Da ltd (Pagini literare, an. II (1935),

P. 6).
MITROHJ, I., Calafat, (Adevdrul literar $ i artistic, s.

an. XIV (1935), nr. 734, p. 4).


MIU-LERCA, C., Arie (Luceafdrul, an. I (1935), p. 39)
Eu, (Famii lia, s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 78) - Ord-

Isvorul
s. III, an. II (1935), nr. 3, p. 49)
verde, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 40) - Joc, (Luceafdrul,
Portul mdndra (Brasoma literar,
an. I (1935), p. 460)
Primcivard (Fruncea,
an. IV (1935), nr. 21-22, p. 136)
an. II (1935), nr. 20, p. 8) - Sete (Gdnd, an. I (1935), nr.
4, p. 1; Liweafdrul, an. I (1935), p. 20).
[MIITTA, ION, Aseard am vorbit cu Dumnezeu. Bocsadintt

Montana, 1935. Tip. Minerva, 32 p. 30

lei.] - Avdint

(Pdmantul, an. IV (1935), nr. 108, p. 3) - Eroii (Fruncea,


Evadare (Fruncea, an. II
an. II (1935), nr. 23, p. 8)
Inviere (Banatul bterar, an. I (1935),
(1935), nr. 5, p. 6)

Rugd (Fruncea, an. II (1935), nr. 18, p. 8)


nr. 8, p. 11)
Sonet (FrwnSicrille (Fruncea, an. II (1935), nr. 7, p. 8)
Town:rid (Fruncea, an. H
cea, an. II (1935), nr. 15, p. 8)

(1935), nr. 36, p. 6).

MOISIU, NICOLAE G., Spini In miniaturd, epigrarne. Satu-

Lung, 1935, Edit. Plaiuri Scelene. Tip. Unirea, Brasov, 52


p. 13,5X16. 15 lei.
MOLDOV, Repertoriu, Bucuresti, 1935. Edit. Unu. Tip.
Steaua artei 50 p. 12X16,5. Un portret al autorului de Victor
Brauner, 10 lei.

MOLDOVEANU, ION, Om (Gdnd romnesc, an. III (1935),

p. 341) - Seinn (Gdind romanesc, an. III (1935), p. 494)


Tristeti in burg (Gdnd raradnesc, an III (1935), p. 570).
MOLEA, ION, Funigel, o prefata de OCTAVIAN GOGA.
Craiova, 1935, Edit. i tip. Ramuri. 114 p. 16X21,5. Un
portret al autorului i coperta de Mircea Olarian. 75 lei. Recensie de: I(ONESCU), T(R.AIAN) (Munca literard, an. III

(1935), nr. 26, p. 4) - Furtund, (Mind romlnesc, an. III


41935), p. 280) - Inchinare (Revista fundatiaor regale,
www.digibuc.ro

1935 LITERAR

43

an. II (1935), nr. 12 p. 512; Munca liiterard, an. III (1935),


nr. 20, p. 2) - Interior (Ihnia drecyptd, an. I (1935) nr. 4,
p. 3)
Iisus, (Raiutuiala, an. I (1935), p. 282)
'Joe de
Nostalgic
vorbe, (Wind romilnesc, an. III (1935), p. 420)
Omul din
(Geund roinevuesc, an. III (1935), p. 279-280)
Povara, p. 513camp (Linia dreaptd, an. I (1935), p. 3)
514; Psalm, p. 512-513 (Revista fundafiilor regale, an. II
(1935), nr. 12) - Siirbdtoare (Gand romanesc, an. HI (1935),
Satan, (Linia
p. 279; Reindiciala, an. I (1935), p. 283)
Toamna (Randuiala,
dreaptd, an. I (1935), nr. 3, p. 5)
an. I (1935), p. 281).
MORARIU, PR. CONSTANTIN, Memento, ( Fdt-Frumos, an.

X (1935), p. 40).

MOROSANU, GEORGE, Epilog (Manifest, an. II (1935),


nr. 4. p. 9) - [Intoarceri in biografia mea, poezii. Iasi, 1935.
Tip. Brawo. 88 p. 40 lei]. - Intoarcere 'n legend(' ( Manifest,
Prohod (Manifest, an. 11
an. II (1935), nr. 1, p. 5)
(1935), nr. 2, p. 8).
MOS-ANDREL MIHAL Lui Tudor Arghezi, (Gand rarnanesc, an. HI (1935), p. 459-460)-Lupul, p. 280-281; Nor, P.
280 (Revista fundatiilor regale, an. II (1935) nr. 11) Stantc
de prima-yard (Gdnd romanesc, an. III (1935), p. 458-459)
Vulpile (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 11, p.
281).

MOSOARCA, V., Cantecul vagabondului (Frwncea, an. II


Scrisoarea unui Ms& (Bainatul lite(1935), nr. 12, p. 8)

rar, an. I (1935), nr. 5-6 p. 16).

MOTICA, NICOLAE, Elan, (Familia, s. III, an. II (1935),


Nostalgie (Familia, s. III, an. I (1935), nr.
nr. 5-6, p. 50)
Pldsmuire, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 1,
9. p. 46)
Preludiu, p. 49; Sadism, p. 49-50 (Familia s.
p. 46)

an. II (1935), nr. 5-6) - Visez un port, (Familia, s. III, an.


II (1935), nr. 10, p. 56).

MOTIU, GH., Amara (Hotarul an. II (1935), nr. 8-9, p. 5)

- Pasi prin primdvard, p. 12; Seal* p. 3 (Hotarul, an. II


(1935), nr. 7) - Seard marina, (Hotarul, an. II (1935), nr.
10-11, p. 15).
MOVILA, SANDA, Gdnd de noapte (Vremea, an. VIII
La Predeal (Almanahul ziarelor
(1935), Crb.ciun p. 20)
Legenda (Vremea,
Adevdrul qi Dimineata, pe 1936, p. 289)

Noi la Predeal (CuvdIntul


an. VIII (1935), Pasti, p. 12)
liber, an. II (1935), nr. 10, p. 5) - Vizita (Paniantul, an.
IV (1935), nr. 117-120, p. 3).
MUGUR, VAL. Blestemul povestei (Ramuri, an. XXVII
(1935), p. 348).

MUMUIANU, FLORICA, Acord (Cuveixtul liber, an. II


Joc in timp, poeme. Bucuresti, 1934.
(1935), nr. 18, p. 2)

Tip. Cartea romneasc 96 p. 17,5X21,5. lei Recensii de:


CALINESCU, G. (Adevdrul literar i artistic, s. II. an. XIV

(1935), nr. 745, p. 9); CRONICAR (Reporter, an. III (1935),


nr. 56, p. 2); SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. I (1935),
s. III, an. II (1935),
Lume
nr. 10, p. 9295)
Mekincolie (Familia, s. HI an. II (1935), nr.
7-8, p. 26) - Poezie (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 18,
s. III, an. II (1935), nr. 7-8,
Rugdciune
p. 12)

nr. 1, p. 24)
p. 26)

Scrisoare far(' rdspwns (Familia, s. ILL an. II (1935),

nr. 5-6, p. 86).

www.digibuc.ro

mIRON suRu

44

FLORICA MUMUIANU: JOC IN TIMP.

In poezie infra doi factori cu totul antinomici l anume


ingenuitatea i inteligenta: una in fond si alta In forma, ea,

ne exprirnam scolareste. La o femeie, mule puterea de


inventie verbal& e intotdeauna mai restransa, asteptam o
cat mai mare expozitie de ingenuitate. Ne mira dar s vedem pe Florica Mumuianu preocupatfi, cu intortocheri de
forme, eu figuri retorice, eu tot ce e mestesug, in dauna
spontaneitatii. Noi am voi sa stim cum reactioneaza dansa
pasional In fata vietii, cum ii este tipatul Brie, ce culoare
are lacrima sa, cat de copil tie sa fie si cat de femee, dar,
dimpotriv se dovedeste cu totul obiectiva, cautatoare de
elemente descriptive, de artifitii de stil, de teme.

Corect in genere in forma, Lira nimic reprobabil, dar

fara, originalitate, desi fa/A inrauriri evidente, Florica Mumuianu sufere deocamdata de o frigiditate de obarsie intelectuala ce impiedica vadirea sentimentalismului pe care
trebue sa-1 aiba si care, marturisit in fraze ingenui e mai
eficace dealt toate academismele.
G. Calineseu

MUNTE, ASPAZIA, Prin stele cetzute, (Junimea literard,


an. XXIV (1935), p. 196).
MUNTEANU, DONAR, Intr'un sat odahl, sonete, (Viata
Basarabiei, an. IV (1935), nr. 2, p. 29) - Sonet, (Viata Basaratriei, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 5).
[MUNTEANU, GII., nsus rte imbie crucea, poezii religiease. Sibiu, 1935. Tip. Oastea Domnului. 24 pi
MURASANU, TEODOR, Badea Crciun (Pagini literare,
an. II (1935), p. 449) - Bocet (Pagini literare, an. II (1935),
p. 61) - Cntecele lui Anaereon (Pagini literare, an. I (1935),
p. 461-463; an. II (1935), p. 40-41)
Clopote, p. 587; Greerul

p. 587, (Pagini literare, an. I (1935), - Ha4 ler


Ndluca (Pagini
(Pagini literare, an. II (1935), p. 449)
literare, an. I (1935), p. 533) - Printre fratii pomi (Pagini
literare, an. II (1935), p. 155) - Scrise cu lumind de omett,

p. 534; Swnet de sanie, p. 533 (Pagirni literare, an. I (1935), -

Soareie v apa (Pagini hterare, an. II (1935), p. 155).


3.11JRE, DAN, Pre ludiu iernatic, (Societatea de mdive, an.

XII (1935), p. 6).

MURESANU-MURES, ION, Aceiasi fulgi (Luceafdrul, an.


I (1935), p. 275)
Cdfnd mintul (Laceafdrul, an. I (1935),

p. 320) - Ce trap (Licceafdrul, an. I (1935), p. 218) Paine (Luceafdrul, an. I (1935), p. 83)

Plugarul, (Fruncea,

an. II (1935), p. 8).


MUREEANU, IOAN B., Drum (Frwncea, an. II (1935),
p. 8).

MURNU, GEORGE, Cdntec pentru tine (Viafa literard,


au. X (1935), nr. 2, p. 2) - Carmen seoulare (Tiqverimea

Borndnd, an. LIII (1935), p. 180)

Horia (Tinerimea romand,

an. LIII (1935), p. 241) - Rasta tdu (Luceafdrul litorar


gi critic, an. IX (1935), nr. 1, p. 35).

NANI, CONST., Ce glas (Pasdrea albastrd, an. I (1935),


nr. 1, p. 2).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

45

[NASTURAS, GH. Frdnturi de suflet. Roman, 1935, Tip.

Rapid.]
NASTURAS, VOLBURA-POIANA,

Balcic,

(buceafdrad,

an. I (1935), p. 454). - Elisabeta (Duceafdrul, an. I (1935),


p. 493).
La Balcic, (Duceafdrul, an. I. (1935), p. 403). Toanind, (Lueeafdrul, an. I (1935), p. 563).
Unirea (Fruncea, an. II (1935), nr. 37, p. 8).

NAUM, A. A., Vcr, (Convorbiri eritice, s. nou5. (1935), nr.


1, p. 32).
NEAGU, ELENA ICONIA, Lui (Banatul literar, an. I
(1935), nr. 11-12, p. 24).
NEDELCU, NICOLAE, Nostalgic (Rdsdritul, an. XVII

(1935), nr. 2-3, p. 4).

NEGREA, GEORGE, A st f el am vrut , ( Mimed literard, an.

Ill (1935), nr. 23, p. 3)

Elegie (Cele trei Crisuri, an.

XVI (1935), p. 24)


Flacdra de vis (Revista scriitoareior
scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 6-7, p. 24).
NEGREA MARIN, Cdntec murmurat langd sornnul tau, p.
600; Popas, p. 600 (Tara Beirsei, an. VII (1935).

NEGRU, GEORGE Cdraul meu (Banatul literar, an. II

(1935), nr. 1-2, p.


NEGURA, AL., Prietene klutar, (Luceafdrul, an. I (1935),

p. 348) - Prietene zidar, (Luceajdrul, an. I (1935), p. 150).

NENCEV, TEODOR, Intellnire (Cruciada romdnismului, an.

I (1935), nr. 44, p. 3).


NETEA VASILE, Copilul ce va cobrifi din Mime (Tara
Moment (Tara Bdrsei, an.
Bdrsei, an. VII (1935), p. 171)
VH(1935), p. 62).
NICULITA-VORONCA, ELENA, Poezii, volumul I. Boto-

vani, 1935. Tip. Munca. 70 p. 13X19. 25 lei.


NIMIGEANU, GEORGE, Aspect teluric (Junimea literard,

an. XXIV (1935), p. 47) - Melancolie (Jwnimea literard, an.


Strigdt in deqert (Junimea literard,
XXIV (1935), p. 179)
an. XXIV (1935), p. 98).

NISSIPEANU, CONSTANTIN, Poem pentru Veronique

(Meridian., caet qapte (1935), p. 20).


NITULESCU HORIA N., Cantec pentru moartea lu4
(Mwnca literard, an. ILI (1935), nr. 22, p. 3).

NOVAC, MIHAI, Hudha (Fruncea, an. II (1935), nr. 14,


fulgi de nea (Fruncea, an. II (1935),
p. 9) - I scriu
nr. 8, p. 7) - Spulberare (Fruncea, an. II (1935), nr. 8,
p. 8).
NUSI, TUILLIU, Amintire, (Rdsdritul, an. XVII (1935),
Cant(' soarele (Duceafarul literar .7i critic,
nr. 2-3, p. 15)

an. VIII (1935), nr. 6, p. 9; Rdsdritul an. XVII (1935), nr.


4. p. 12) - Dorm rozele (Rdsdritul, an. XVII (1935), nr. 4,
p. 12) - Floare de nufdr, (Rdsdritul, an. XVII (1935), nr.
Nu qtiu cdnd (Rdsdritul, an. XVII (1935),
9-10, p. 11)
(Rdsdritul, an. XVII
nr. 9-10, p. 4) - Pe munte-i
(1935), nr. 7-8, p. 9) - Roza qi a/Una (Rdsdrital), an. XVII
(1935), nr. 9-10, p. 4) - Stelele (Rdsdritul, an. XVII (1935),
nr. 7-8, p. 13).
ODEANU, ANISOARA, Elegie pentru un pisoi (Adevdrul
literar $ i artistic, s. II, an. XIV, (1935), nr. 740 p. 1) - Pasan. II (1935), nr. 17, p. 12).
eaki

www.digibuc.ro

46

MIRON SURU

ODOBETEANU, wan:a, De ziva ta (Mwnca literard,


an. Ilf (1935), nr. 26, p. 3) - Capriciu; Semiper Eadern;
Vanitas, (Mwnca literard, an. III (1935), nr. 23, P. 3)

OLARIU, DUMITRU, Bairani (Tara Beirsei, an. VII (1935),


p. 296)
Ceintare ("titre tine (Tara Beirsei, an. VII (1935),

p. 59) - Orient, p. 166; Tramshumanfd, p. 167, (Tara Barsei,


an. VII (1935).
OLINESCU, MARCEL, Aqteptare (Brasaml literar, an. IV

(1935), nr. 21-22, p. 155) - Prerz de ru. Arad, 1935.

Tip. Concordia. 40 p. 20X23. Gravuri in lemn si coperta de


autor. 40 lei.
Pascald (Hotarul, an. II (1935), nr. 7, p.

12. - Strngdtorul de zdrenfe (Hotarul, an. II (1935), nr.


10-11, p. 10).
OLTEANU, IOAN I., Cantec despre tata, (Cwvaintul liber,

an. II (1935), nr. 31, p. 4).


OPREA TEFAN, Avant sufletesc, poezii. Ed. II-a. Bucuresti, 1935. Tip. Ecliturii noastre. 48 p. 14,5X21. 30 lei.
[OPRESCU MARIA, Din clipele gandului, impresii i corespondent& intim. Bucuresti, 1935. Tip. Dirnitrie Canternir
128 p. 30 lei].
OPRESCU, NAE, Melancolie (Adeveirul literar qi artistic,

s. II, an. XIV (1935), nr. 768, p. 5).

PACH, LAZAR, Anghelus (Cunnintul liber, an. II (1935),

nr. 9, p. 3) - Periferie. [Bucuresti], 1934. Edit. Cuvntul


liber. [Tip. Adevrul]. 64 p. 14X21,5 desene i cooerta de

Nicolae Cristea. 40 lei. Recensii de: CRONICAR (Reporter,


an. III (1935), nr. 54, p. 2); IVA4CU, G., (Manifest, an. II
(1935), nr. 2, p. 15); ROBOT AL. (Meridian, caet sapte
(1935), p. 9); SCHRAGER, MIRCEA (Vldstarul, an. XI
(1935), nr. 4-5, p. 19).
PACLE, ION, Bdefi de pre/ye/lie (Cuvtintut liber, an. II
(1935), nr. 25, P. 9).
PAGONI, ALFRED, Zvon de gang de bronz, sonete. Bucuresti, 1935. Tip. Oltenia. 96 p. 14X20,5, 60 lei.
(Banatul literar an. I
PAJIVLE, GEO, In lumea
(1935), nr. 11-12).
PAJURA, C., Suprema minune (Scattier, an. In (1935), nr.
10, p. 5).
PALL, ILEANA, Bittrnefea, (Cwvntul liber, an. II (1935),
Destin; Finalul; Teamet; Tristefea, (Cuvantul
nr. 37, p. 6)

liber, an. EL (1935), nr. 42, p. 4).

PANA, SAA, Cutia cu surprize (Meridian, caet sapte

Inter f erenfe, p. 1698; V ivisecfie , p. 1699 ( Azi,


(1935), p. 7)
an. IV (1935).
[PANAIT, NICOLAE, Intoarcerea in legend& Buz&u, 1935.

Tip. Luca Oprescu, 24 pl.

PANTU, IORDAN, Colineld (Cuvantul liber, an. III (1935),

nr. 8, p. 4)-Europa 1935, (Ouvantul liber, an. III (1935), nr.


6, p. 4)-Frate alb (Cuvantul liber, an. 11 (1935), nr. 49, p. 4).
PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA, Le serpent vert,

p. 23; La main, p. 24; Chanson lasse, p. 25; Et sensuel,


p. 26 (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 3).
PAPADIMA OVIDIU, Nostalgii, p. 127-128, Oraq, p. 128,
Pace, p. 127 (Gandirea an. XIV (1935).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

47

PARASCHIVESCTJ, VINTILA, Immul muncei (Linia drep-

td, an. I (1935), n.r. 5, p. 2).


PARVU NICOLAE, Fulgi (Frwncea, an. II (1935),

nr.-

44, p. 2) - So lie, (Fruncea, an. II (1935), nr. 41 p. 8) -

Townnd (Fruncea, an. II (1935), nr. 37, p. 8).


PASCAL, Tue 'pried qi, Andrei ri cdtelul lor Grivei. Bucurest, 1935. Tip. Universul. 64 p. 16X23,5, Diverse desene si
coperta de autor. 20 lei. Colectia Pascal nr. 2.
PASCU, PETRE, In noaptea cu &elute (Hotaria, an. II
(1935), nr. 8-9, p. 13) - Tangenfialei (Gdnd romanesc, an.
III (1935), p. 342; Hotarul, an. II (1935), nr. 10-11, p. 8) Veghe spre dimimeatei (Hotarul, an. II (1935), nr. 7, p. 7).
PAULIAN-GILORT, SABINA, A-u. inflorit caiqii (fragment)

(Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p. 143)


Cdntee pgan (Cele trei Criquri, an. XVI (1935), nr. 5-6, p. 76) - De
sau stins visdrile (Convorbiri critice, s. nou5. (1935), nr.
2,

p. 12)-De cdte ori am murit! dar nici odatei ca acum

(Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p, 143)


Floare de nufdr,
(Cele trei Criquri, an. XVI (1935), nr. 9-10, p. 140)
Strop
do rand (Convorbiri crritice, s. nou5., (1935), nr. 2, p. 12)

Uncle e inbirea lor de alteidatd (Cele trei Cr*uri, an. XVI


(1935), nr. 3-4, p. 34)
Unni tablou. (Convorbiri critice, s.
nou (1935), nr. 2, p. 12).
PAUN PAUL, Disciplina naturii (Cuveintul liber, an. III

(1935), nr. 6, p. 4)
Dorinla de a servi (Cuvantul liber,
an. III (1935), nr. 28 p. 3)
Dra,goste in bluze albastre

(Cuveintul liber, an. II (1935), nr. 22, p. 8)


Poemul vremii
noastre talburi, (Cuvelatul liber, an. II (1935), nr. 27, p. 3).
PAVELESCU, CINCINAT, Serenadei (Braqovia literar, an.
IV (1935), nr. 21-22, p. 144).
PAVELESCU, MIRCEA, Cdntec a/prowpe postum (Victfa liElegie (Viola literard,
terard, an. IX (1935), nr. 165, p. 2)
an. IX (1935), nr. 167, p. 1)
Noaptea cenudresei (Meridiem, caet sase, (1935), p. 18) - Poem pentru prietenie (Victfa

literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2) - Schird de coast (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 485).
PERIETEANU, I. GR., Mnsolini (Ce le trei Criuri, an.

XVI (1935), nr. 11-12, p. 170).


PETALA, MIRCEA, Cnvinte, (Aelevecrul literar ri, artistic,.

s. II, an. XIV (1935), nr. 776, p. 6) - Imi scrie un prieten


seineitos (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935),

Mo.7 creiciun la han (Adevelrul literar fi arnr. 760, p. 6)


Singureiteiti
tistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 5)
(Adeveirul literar ri artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 766,
P. 3).
PETCU, GEORGE, Gdnd (Revista scriitoarelor i scriitorilor romeini, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 22).
PETRA-PETRESCU, HORIA, Guarda i passa (Tara Bdrsei,
Ironie (Tara Bdrsei, an. VII (1935),
an. VII (1935), p, 298)

p. 387) - In jilful durerii, p. 500; Nocipte cu stele, p. 501


Tamara danseazei (Tara
(Tara Beirsel, an. VII (1936),

Ccitrd ideal (Arhivele 01Bdrsei, an. VII (1935), p. 386).


teniei, an. XIV (1935), p. 470-471).
s.
PETRE, GEORGE A., Amiazd de Julie
an. II (1935), nr. 3, p. 20) - Bisericei de lemn (Linia dreaptd,
an. I (1935), nr. 5, p. 10) - Cdntec pentru odihnd (Familiar

www.digibuc.ro

MIRON SURU

48
s.

III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 44) - Descantec (Linia

iireaptd, an. I (1935), nr. 5, p.8) - Noaptea apelor (Farni ha,


s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 43) - Somn amintirii, p. 42;
Vasul de lut, p. 41 (Familia, s. III, an. U (1935), nr. 7-8).
PETRESCU EUGENIA, Strofe de plecare (Adevdrul Mterar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 763, p. 4).
PETROVNA, SONIA, Celei ayteptate (Fruncea, an. II
(1935), nr. 40, p. 6).

PILLAT, ION, Balcic lunar (Junimea literard, an. XXIV


(1935), p. 309) - Cantec de vremelnicie (Gdradirea, an. XIV

(1935), p. 494) - Cicladele (Grindirea, an. XIV (1935), p.


347)-Ingerul (Luceafdrul, an. I (1935), p. 65)-Stante (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 4, p. 30-33)-Stela
Marius (Cornvorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 404) - Tcl-

cere (Viata literard, an. IX (1936), nr. 165, p. 1).


PARLEA, C., Cantec (Gand, an. II (1935), nr. 7, p. 4)
- Moarte (Gand, an. I (1935), nr. 4, p. 3)
Popcis in yard
(Gfund, an. I (1935), nr. 6, p. 3) - Requiem. profan (Gand,
an. I (1935), nr. 5, p. 1).
PITIS, ECATERINA, Paharul suferintii (Tara BOrsei, an.
VII (1935), p. 598) - Secere de aur, (Tara Barsei, an. VII
(1935), p. 297)-Sonet (Tara Barsei, an. VII (1935), p. 598)Bufletul melicutii (Tara BOrsei, an. VII (1935), p. 61).
PLAUR, ALEXANDRU I., Alter ego (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV, (1935), nr. 776, p. 2).
PLESOIANU, NICOLAE MIHAIL, Tu mdnd mica (Munca

literard, an. III (1935), nr. 23, p. 2).


POGAN ION, Zogar. Bucuresti, 1936, Edit. Fundatia pentru 1iteratur5. si art5. Regele Carol II-lea. Tip. M. O. Impri-

meria national. 80 p. 12,5X19,5. 40 lei Scriitorii romani contemporani.


POMPILIU, MIRON Desteptarea Cr4aInei (Cele trei
puri, an. XVI (1935), ;Ir. 3-4, p, 47).
POPA GEORGE, Absentd; Coreografie, (Brafovul literar,
Cavatin (Junimea literard,
an. IV (1935), nr. 21-22, p.152)

an. XXIV (1935), p. 267) - Moartea lui Pan. (Pagini litePriutul porneqte spre legendti,
rare, an. II (1935), p. 199)
p. 89;
(1935),

Scriere in cantec, p. 90 (Gaud romanesc, an. III

Seara inima (Pagini literare, an. II (1935), p. 348).


POPA, GRIGORE,Cdattecul men; Chemare (Pagini literare,
an. II (1935), p. 248) - Intoarcere, p. 530-531, Manut., p. 529;
Sord, p. 530; Tata, p. 529-30, (Pagini literare, an I (1935).
POPA, ION I., Flacdra albd. Sibiu, 1935. Tip. Vestemean.
80 p. 13,5X 20. 40 lei.

POPA, IULIAN, Eternitate; Fantana, p. 516; Renumfare


(Gandirea, an. XIV (1935).
POPA-MACESANU, V., Toamna, (Pdmantul, an. IV (1935),
nr. 114, p. 3).

POPA, MIHAIL, Interier (Manifest an. II (1935), nr. 4,

P. 9)-

POPrrI, GR., Cantec (Viata literard, an. IX (1935), nr.


165, p. 2) - Cantec trist (Fruncea, an. II (1935), nr 27, p.
10) - Cantece din fluer, Timisoara, 1935. Edit libr&riei

-Cartea romneascd. Tip. Uhrmann. 56 p. 15,5X19,5. Gravuni


de Catul Bogdan. Recensii de: JURCHESCU, LIVIU (Societatea de radiate, an. XII (1935), p. 120); POPA, GRIGORE

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

49

(PagM4 literare, an. I (1935), p. 665-666); SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 100-101); VALERIAN, I., (Viafct /iterard, an. IX (1935), nr. 167, p. 4).
Cantecele twi (Franeea, an. II (1935), nr. 20, p. 8).
Prin
ger de nocupte alb, (Luceafral, an. I (1935), p. 73).
Pula
(Fruncea, an. IT (1935), p. 41, p. 3).
POP-MARTIAN, A., Ininid de mtase, p. 495-496; 510 C,
p. 496; Gol astral, p. 497; Marna, p. 498; Vis rdu, p. 498-499
(Revista fandctfiilor regale, an. II (1935), nr. 3).
POPOVICI, STEFAN, Povestea pattii (Hotarul, an. II

(1935), nr. 12, p. 26).


PRAT. LUCIA, Manna (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 9,
p. 28).
PREDESCU, MARIN I.,Cantrefii stranei qi alte poezii, cu

o scrisoare a prof. I. POPESCU-PASAREA, Ed. Il-a Tip.


IJniversul. Bucuresti, 1935. 128, p. 14 X 21,5 30 lei.

PRIBEAGU, SIMON, lanai (Cwadat moldovenesc, an. IV


(1935), nr. 10-12, p. 15).
PROTOPOPESCU, DRAGO, Glas de primdvard (Gdndirea,
an. XIV (1935), p. 257).
PSATTA D., Cantec,
s. III, an. I (1935), nr. 9,
p. 68).
,Rdsurtire, (Banatul literar, an. I (1935), nr. 8,
p. 18).
RACEA, I. V., Tata, (Hotaria, an. II (1935), nr. 10-11).
[RADU, G., qiroatie de lacrimi. Turda, 1935, Tip. Ariesul.
54 p.]
RADULESCU-COMANA, C., Orbul (Fruncea, an. II (1935),
nr. 21, p.6).
RADULESCU, G., Alpin (Cuvntal liber, an. II (1935),
Inger in floare (Gwv6intul liber, an. II (1935),
nr. 52, p. 4).
nr. 35, p. 5).
Intdmplciri (Covntul liber, an. II (1935), nr.
Menestrel timid, (Gwvlintul liber, an. II (1935),
39, p. 5)
Pescar de luceferi, (Cuivantal liber, an.. ll
nr. 39, p. 3).

(1935), nr. 43, p. 4).


Scenaria, (Cuvlintal liber, an. II
(1935), nr. 34, p. 4).
Un imperiu lngd mare, (Hevista
.scriitoarelor
scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 8-9,

p. 10).
RADITLESCU, MIRCEA DEM., Hotarele sfinte, rapsodii
romanesti, cb..ntecul muncii, Italia, poeme. Bucuresti, 1935.
Tip. Universul. 16,5X24. 120 p. 40 lei.
RADULESCU, PREOT ECONOM NICOLAE I., Liedriri din
rdzboiu. Bucuresti, 1935. Tip. Horia 13,5 X20. 102 p. 20 lei.

RAPEANU CONST., Toamm, (Manca literar, an. III

(1935), nr. 26, p. 2).

RACANU, TEODOR, Cuvelatul (Cuvdntul liber, an. H


(1935), nr. 20, p. 6).
RATH, VICTOR, Erato, (ErcL;ovul literar, an. IV (1935),

21-22, p. 130).
RELGIS, EUGEN, Inscripfii (Cuudntul liber, an. II (1935),

nr. 12, p. 2).

REZENEANU, IOAN, Omagiu casei galbene a lui S. V. Ha-

mensky din Bci lfi (Viafa Basarablei, an. IV (1935), nr. 6,

p. 12).
RIGLER, EMiT,, Balad venefiaind, (Revista tuadafii/or reDupd bure0 (Regale, an. II (1935), nr. 12, p. 489-492).
4

www.digibuc.ro

50

MIRON SURU

vista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 3, p. 522). - Pe


fdrmul Balcicului, (Familia, s. III, an. Il (1935), nr. 4, p. 8).
- Uciderea cdprei (Revista fundafiilor regale, an. II (1935),
nr. 3, p. 520-521). - Zeibun pe umerii Reginei, (Revista scriitoarelor scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr, 10-11, p. 21).
ROBESCU, NICOLAE, Petale de aramd.; Zefir, (Hyperion,
an. IV (1935), nr. 1-2, p. 12).
ROBOT, AL., Poem (Azi, an. IV (1935), p. 1526).
ROCIU-RAULALB, I., Vis, ideal i deziluzii poezii. Bucu-

revti, 1935. Tip. Editurii noastre. 112 p. 14 X 21,5. 40 lei. Recen-

sie de: GRAUR ELENA (Luceafdrul literar $ critic, an. VIII


(1935), nr. 8, p. 16). - Vremelnici simfdminte (Luceafdrul
literar qi critic an. VIII (1935), nr. 9, p. 11).
RODA, SILVIU, Elegie suavd, (R,evista fundafiilor regale,
an. II (1935), nr. 8, p. 281-282) - Pregdtiri pentru wit poem
(Cuivilntul /iber, an. II (1935), nr. 30, p. 9)
Psaltire veche

s. III an. II (1935), nr. 4. p. 74) - Sonatd pentrit


pian,, p. 282; Vis ogival, p. 281 (Revista fundapilor regale,
an. II (1935), nr. 8).
ROIBAN, G., Cdntec oltenesc (Banatul literar, an. I (1935),
nr. 9-10, p. 12).

ROMAN, HORIA, Mediterana (Almcvnahul ziarelor Adevdrul i Dimineafa pe anul 1936, p. 32).
ROSCA, NICOLAI, Cinderella (Jwnimea literard, an. XXIV
(1935), p. 12)
Dandy; Inexorabil, (Junimea literard, an.

XXIV (1935), p. 255) - Indeterminism (Junimea literard,


an. XXIV (1935), p. 164). - Niciodatei (Junimea literard,
an. XXIV (1935), p. 99) - Ura (Junimea literard, an. XXIV

(1935), p. 40).
ROSEN, EMIL, Odat pe drum (Meridian, caet vase (1935),
p. 25).
ROSEN, TEODOR, Regret (Luceafdrul literar qi critic,
an. VIII (1935), nr. 7, p. 2)
Tristefe (Rdsdritul, an. XVII
(1935), nr. 4, p. 12). - Valurile (Luceafdrul literar qi critic,
an. VIII (1935), nr. 6, p. 8).
ROSETTI, RADU D., Epigrame (Adevdrul literar ri artistic,
s. U, an. XIV (1935), nr. 741, p. 8; Ituceafdrul, an. I (1935),
p. 83)
Poet (Luceafdrul, an. I (1935), p. 550).
ROSSIGNON, YVONNE, Adolescenfei (Pagini literare, an.
I (1935), p. 618) - Al doilea inceput, (Wind romdnese, an.

III (1935), p. 415) - Ascultarea aproapelui cdldtor (Pagini


literare, an. II, (1935), p. 78)
Autumnald; Burg (Pagini
literare, an. II (1935), p. 340) - Ceintec pentr'un fir de iarbd
(Gdnd romdmesc, an. III (1935), p. 154) - Cdntec pentru o

fetifd moartet (Pagini literare, an. I (1935), p. 576)


Cdntec
pentru, regdsirea ta (Revista scriiitoarelor
scriitorilor ro-

mdni, an. IX (1935), nr. 5, p. 19) - Clintec pentru tine

(Viafa literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2)


Cantarea Cristosului (Pagini literare, an. I (1935), p. 575) - Cic lu incheiat

(Pagini literare, an. I (1935), p. 444) - Cruciafii (Viafa


literard, an. IX (1935), nr. 169, p. 2)
Drum in munfi
(Pagini literare, an. I (1935), p. 617-618)
Furtund trecutd
(Viafa /iterara, an. X (1935), nr. 2, p. 2) - Intdlnire
(Giind rovulnesc, an. III (1935), p. 224)

Interior de toamml

(Pagini literare, an. I (1935), p. 444-445) - Invitafie la

camp. (Pagini literdre, an. II (1935), p. 79-80)

www.digibuc.ro

Mdrturie,

1935 LITERAR

51

(Brasovul literal', an. IV (1935), nr. 21-22, p. 151) - Mit


(Gdnd romnesc, an. III (1935), p. 278) - Nocturna (Wind
romanesc, an. III (1935), p. 415) - Oltenia, (Pagini literare,
an. I (1935), p. 616-617) - Poveste'n camp (Gnd romdnesc,
an, III (1935), p. 153), - Primdvard, noiul (Pagini literare,

an. I (1935), p. 574) - Purificare (Pagini literdre, an. II


(1935), p. 78-79) - Edsfrngere, (Gnd romnesc, an. III

(1935), p. 225) - Sens (Gnd rornamesc, an. III (1935), p.


152) - Solilocvii despre yard (Pagini literare, an. II (1935),
p. 117-118) - Sonatina (Pagini /iterare, an. I (1935), p. 445).
RUDIC, M., Sultana Zaharia (CirvOintul liber, an. II (1935),

nr. 23, p. 9).

RUSSU, STEFANIA ZOTT., Rdzboiu (Cuvntul liber, an.


III (1935), nr. 4, p. 7).

SAHIGHIAN, ALEXANDRU, Catastrofa In mind, (Cuvntia tiber, an. II (1935), nr. 23, p. 5)
Ideea muncitorilor
din Viena (Cuvntia liber, an. II (1935), nr. 37, p. 4) - Par-

jol (Cuvarntul liber, an. II (1935), nr. 44, p. 7) - Pomand

(Cievantul liber, an. II (1935), nr. 30, p. 9), - Scris cu stnga


(CutUintul liber, an. II (1935), nr. 20, p. 6).
SALCEANU, GRIGORE, Bairam d.ede (Adevdrul
o
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 774, p. 3) - Basmul smeilor, CernAuti, 1935. Tip. Glasul Bucovinei, 16 p. 15,5X23.
Extras din Analele Dobrogei", an. XV (1934)
Corabii ea,

prorele sparte (Adevrza literar fi artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 772, p. 1) - Dupd furtund (Adevdria literar
artistic, s. II, an. XIV, (1935), nr. 775, p. 3) - Tarmul de
luso (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
778, p. 1).
SALCIA CONSTANTrN, Cntec in /arg (Adeudria literar

0, artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 749, p. 3) - Ceretornl


(Cuveintul liber, an. II (1935), nr. 21, p. 3) - Colind amar
(Adevdrul literar i artistic, s. ii, an: xrv (1935), nr. 785,
p. 1) - Fratelui men Sandu (Cutvntul libel, an. II (1935),
Gravard (Adevdrul literar $ artistic, s. II
nr. 33, p. 7)
an. XIV (1935), nr. 767, p. 8) - Letcdtu,,yul (Ctuvntul liber,
an. II (1935), nr. 25, p. 7)
Mivodar de stele. Bucuresti,
1935. Edit. Cultura poporului. Tip. Bucovina. 60 p. 12,5 X19,5.
Obsesie (AdeCu un portret al autorului de Neagu. 30 lei.

yarn/ literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 746, p. 6)

- PW.ins de toamnd (Adevdrul literar $ artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 778, p. 6)-Prietene tipograf (Cuvntul liber, an. II

(1935). nr. 25, p. 7) - Psalm (Adevdria literar qi artistic,


s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 3)-Scrisoare (Adevdrul li-

terar $ artistic, s. IL an. XIV (1935), nr. 741, p. 7; nr.

755, p. 6; Litere, an III (1935), nr. 16, p. 2) - Scrisoare fratelui men Sanda. (Cuvdratu,/ liber, an. II (1935), nr. 18, P.
5) - Trudd, (Cuvntul liber, an, II (1935), nr. 16, p. 3).
CONSTANTIN SALCIA: NAVODAR DE STELE.

Constantin Salcia este o sensibilitate care se simte bine in

tiparele bine inchegate ale unei poetici traditionale i in


spirit si in formii. Nu e un repro pe care i-1 aducem. Linia
traditional& s'a adeverit a fi qi ea rodnicft. Totul e s ai

www.digibuc.ro

52

MIRON SURU

o personalitate puternicA i s spargi cliseele consacrate de


rutina epigonilor. Constantin Salcia are o cert sensibilitate.
Ea se manifestti in volumul de fat inteo puternicii, inchinare
spre melancolie, spre o romantiat suferinta nejustificat logic,
dar sustinut de reverie vagrt. i mai are Constantin So. lcia
imaginatie. Aceasta ii implineste lipsurile tematice sau for-

male. Cad. Constantin Salcia are o sreie tematicri si o


siirricie de forma cari nu stint decat semnele unui debut.
Oricum, Constantin Salcia n'a ajuns la o inchegare personaffs a unui talent pe care il are, incontestabil. Asta o arat
si unele influente, dintre cari e precumpiinitoare aceea a lui
Tudor Arghezi. Asi putea cita astfel Psalm. E greu azi pentru
un poet a mai scrie psalmi" Hirt"' s, arghezieze.)
Octav

SAMARINEANU, ION, Soartei, (Randuiala, an. I (1935),


p. 36-40).
SANDULESCU, ECATERINA, Nemesis, Bucuresti 1935.
Tip. Bucovina, 48 p. 16X22. 50 lei.
SANDULESCU, MIHAI, Nocturnd (Cuvantul liber, an. II
(1935), nr. 13, p. 2),

SANGER, AIJREL V., Rezonanfe (Jwnimea literard, an.


XXIV (1935), p. 359)
Senetia puycdriaqului (Jumimea
literard, an.. XXIV (1935), p. 87)
Peregrindri, p. 35; Reintoarcere, p. 34 (Viafa romirwascil, an. XXVII (1935), nr. 2),
SARBU, CRISTIAN, De Payti (Crueiada romniemulwi, an.

I (1935), nr. 21, p. 11) - Fragment de jurnal, (Adeviirul literar i artistic, s. U, an. XIV (1935), nr. 741, p. 5)
Ingdndurat oragal (Adevdrul literar, i artistic, s. II, an. XIV

(1935), nr. 763, p. 3)


Inmormeintare periferied, (Adevdrul
literar qi artistic, s. H, an. XIV (1935), nr. 777, p. 7)
Instantaineu periferie ( Cruciada romanismulwi, an. I (1935),
nr. 18, p. 3)
La mormantul lui Panait Istrati (Cruciacta
romdnismului, an. I (1935), nr. 21, p. 5)
Mi-am zis cand
am plecat (Cruciada romdmismului, an. 1(1935), nr. 19, p.
3) - Pagi spre Lumin, poezii din carnetul unui muncitor.
Bucuresti, 1935. Tip. Speranta. 76 p. 14,5X19,5. 40 lei. Recensii de: CIOCULESCU, ERBAN, (Revista fwridafiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 655-656); DAVIDESCU, N. (Adovrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 748, p. 3)
Pastel maritn (Cruektda romdmismului, an. I (1935), nr. 11,
Pastel dobrogean (Adevdrul literar artistic, s.
p. 4)
an. XIV (1935), nr. 776, p. 6)
Primeivard perifericd (Cru-

ciada romdnismalui, an. I (1935), nr. 9, p. 4) - Tragedie

(Cruciada romainismului, an. I (1935), nr. 23, p. 3) Tyr:a (Cruciada romlinfiemului, an. I (1935), nr. 8, p. 4).
[SARBU, D. I., Epigrame. Suceava, 1935. Tip. Bucur Orendovici. 20 p. 7 lei] Recensie de: DEMETRESCU, ROMULUS
(Pagini literare, an. II (1935), p. 294-295).
SARBU, SERGIU, Crizateme, (Viafa Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 11-12, p. 23) - La plimbare (Thiata Basarabiei,

an. IV (1935), nr. 1, p. 27).

SARGETIU, OCTAV, Resemnare (Pdmdatul, an. IV (1935),

nr. 117-120, p. 4) - Singurdtate (Viata Basarabiei, an. IV


(1935), nr. 2, p. 35).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

53

SASCA, ADULEA VODOGAN, Glosd (Fruncea, an. II


(1935), nr. 34, p.6).
SAVU, MIRCEA V., Crepuscnl ingenunehiat, (Luceafeirv!,

an. I (1935), p. 501).


SAWIL, W., Balada luereitorului croitar (Cuvelntul liber,
an. II (1935), nr. 36. p. 5) - Ei doni";
foame? (Cyvntta liber, an. II (1935) nr. 43, p. 4).

SCARLAT, TEODOR, Claviaturi. Bucuresti, 1935. Edit. si


tip. Bucovina. 64 p. 15X20,5. Un portret al autorului de Bob
Bulgaru. 50 lei. Recensii de: ALBU CORNELIU, (Sacietateq
de mdiine, an. XII (1935), p. 77); DORU, SIMION (Luceafdrul, an. I (1935), p. 372); ILOVICI, MIHAI, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 19, p. 3); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 79, p. 2); SULUTIU,
OCTAV, (Familia, s. HI, an. II (1935), nr. 4, p. 95-96);
TREBONIU, VIRGIL (Revista scriitoarelor scriitorilor romini, an. IX (1935), nr. 5, p. 28); T(ZIGARA)-S (AMURCAS),
S.,

(Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 257-259) -

Diagramd (Revista scriitoarelor

scriitorilor romdni, an. IX

(1935), nr. 1-2, p. 14) - En, (Familia, s. III, an. II (1935),


Grev la Anina (Gaud, an. II (1935), nr. 7,
nr. 2, p. 56)
p. 1) - Ineettn.,eri, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935),
La flintdnile Babilonului (Pagirni literare, an. II
p. 37)
(1935), p. 181) - Oratorin profan (Pcimantul, an. IV (1935),
nr. 95, p. 3)
Reival (Revista scriitoarelor si scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 5. p. 7).
TEODOR SCARLAT: CLAVIATURI.

Teodor Scarlat a preferat in acest volum s-si concentreze


atentia asupra unui element formal, exterior in loc s adfinceasell sensurile E,3i esentele poeziei sale. Cu mult mai mult
ar fi castigat dac, pilstrandu-si dexteritatea imaginativa ar
fi utilizat-o pentru a include intr'insa o personal originalitate puternica. Asa insa originalitatea sa se pierde sub miunigala intelectual a imaginilor si se diluiazil
tatea in fragmente negfindite intre ele.
Lipsa de manifestare organic5% a imei sensibilitiiti e defectul capital al acestui volum wide am gsit versuri frumoase,
imagini pretioase i pe ici-pe colo &Am un firav murmur de
substantii.

Teodor Scarlat poate deveni un poet: o mrturiseste poezia sa. Dar numai giisindu-si profunziunile pe cari- parca Octav Sulutiu
le are.

SCEPKIN, A., In seara Invierii, p. 48; In tinerete, p.

(Jmnimea literard, an. XXIV (1935).

SEGAL, L., Poem; Regsire; Sonn, (Curdatul lber, an.


II (1935), nr. 42, p. 5).
SEMEN, A., Neaua lumtinA, (Litere, an. El (1935),
18-19, p. 3).

SERBAN, RAUL, Aq vrea (Cuvntul liber, an. II (1935),

nr. 35, p. 4) - ,gomerul (Cuvantul liber, an. II (1935), nr.

27, p. 6).
SERBANESCU, TEODOR, Sfdr0t de roman, (Manifest,
an. II (1935), nr. 3, p. 9).

www.digibuc.ro

MIRON SURIJ

54

SEREANU, L., Aqa sunt ale noastre primdveri (Cuvntul


liber, an. II (1935), nr. 35, p. 6). - Imn Omului (CunEntul
liber, an. II (1935), nr. 34, p. 3)
Swat multi ce nu tint ce
primivara, (Cavdntul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 7).
SERGHIANU, S., Fill buni (-MO Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 4. p. 43).

SEVEREANU, I. CH., Plochie (Pagini literare, an. I (1935),


p. 637)
Rugdciune (Blajal, an. II (1935), p. 121
Sonet

pentru Cincinat (Tara Beirsei, an. VII (1935), p. 297)


Toamnd (Pagini literare, an. I (1935), p. 573).
SILVEANU, A., Descdtalare, (Cavdatul liber, an. II (1935),
nr. 45, p. 3).
SILVESTRU, V. V., Pro mentaria (Viata Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 5, p. 71).

SILVIU, GEORGE, Aqteptare (Cavdnul liber, an. III (1935),


nr. 8, p. 4) --- Eram, doi; Iubire, (Cuvdatul liber, an. II (1935),
nr. 36, p. 5)
Miez de noapte (Cuv(atul liber, an. II (1935),
nr. 22, p. 5)
Ord matinald (CuaRintul liber, an. III (1935),
nr. 8, p. 4)
Po.isie psaltul spans... Bucuresti, 1934. Edit.

Fundatia pentru literatur& si art& Regele Carol II-lea. Tip.

M. O. Imprimeria national. 72 p. 12,5 X19,5. 40 lei. Scriitorii


romni contemporani.
Rufd add (Cavdratul liber, an. II
(1935), nr. 22, p. 7) - Sfdrqit, (Cuvdatal liber, an. HI, (1935),
nr. 8, p. 4)
Vanitate, (Cavantul liber, an. II (1935), nr. 36,
P. 5).
[SIMIONESCU-CARDEA, ADELINA, Suceava voevodald.
Suceava, 1935. Tip. Romand, 38 p. 24X16,5. 25 lei]
Suceava voevodaki, (Fdt-Frumos, an. X (1935), p. 144).
SOARE, ALICE, Balcicul, (Adevdrul literar qi artistic, s. II,

an. XIV (1935), nr. 762, p. 1)-Brasovul in ceatd, (Adevdrut


literar qi artistic, s. II, an.- XIV (1935), nr. 776, P. 1)
Casa, (Adcvdral litcrar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr,
748, p. 4)
Rdsdrit, (Adeveirul literar i artisVc, s. II, an.
XIV (1935), nr. 761, p. 2)
Rugdciune scepticd, (Adevdrul
literar i artistic, s. II, an XIV (1935), nr. 785, p. 9).
SOARE, DINU, Cu pd,nzele in larg, (Convorbiri critice, s.
noutt (1935), nr. 1, p. 33).
SORA, MELENTIE, Dreptate, (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 214).
SORBUL, MIHAIL, Vaca

edul (Adeveirul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), p. 3).
SORICU, I. U., Cucu, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 9,
p.15)
/Anger; leagdn (Calendarul ziarului Universal pe

1936, p. 103) - Ldutarul, (Fdt-Framos, an. X (1935), p.


178) - Muierea (Fdt-Frumos, an. X (1935), p. 135) - Vntul (Fdt-Frumos, an. X (1935), p. 102).

SOTROPA, C., Hristos a inviat (Junimea literard, an. XXIV


(1935), p. 70).
SPERANTIA, EUGEN, Hexametriii bitetubui nirnic, p. 18;
Hexametrii salonalui burghez, p. 17, (Gand romdnesc, an. III
(1935).

SPINA, G. Alpinism, (Adevdrul literar i axtistic, s. II,


an. XIV (1935), nr. 780, p. 6) - Dansul (Adevetrul literar

qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 749, p. 1)

Derby, (Ade-

vdral literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 1)

Natatie (Adevdrul literar 1. artistic, s. II, an. XIV (1935),

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

55

nr. 761, p. 7) - Patimaj, (Adevarul literar gi artistic, s. II,


an. XIV (1935), nr. 755, p. 1)
Petrol, (Santier, an. III

(1935), nr. 1, p. 3) - Tractoarele (Samtier, an. III (1935), nr.


3, p. 8) - Viteza, (Adevarul literar qi artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 786, p. 4) - Ziarul (Santier, an. III (1935), nr. 2,
P. 9).

SPIRIDONICA, V., Metanii pentru tine (PeimlIntul, an. IV


(1935), nr. 117-120, p. 8)
OglMzi de vis, poeme. C5,16.ra0,
1935. Colectia Pmntul. Tip. Astra-Brasov. 56 p. 15X 22,5.
35 lei. Recensie de: SULUTIU, OCTAV., (Familia, s. III, an.

II (1935), nr. 7-8, p. 107-108)


Poem (Pcimantul, an. IV
(1935), nr. 112-113 p. 5) - Poem de nzind (Santier, an. III
(1935), nr. 12, p.
STAICU, S., Erotica (Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 52,
p. 4).
STAMATIAD, AL. T., Cavalerul (Magazinul, (1935), nr.
50, p. 19; Societatea de maine, an. XII (1935), p. 93)
Innoapte, ( Adevetrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 742, p. 3)
La altar, (Revista scriitoarelor scriitorilor
rontdni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 18) - Peisagii sentimentale,
poeme. Cuprinde: 1. Poemele iubirii; 2. Priveli0i din viatA;
3. Traduceri din CHARLES BAUDELAIRE si MAURICE
MATERLINCK. [Bucuresti], 1935. Edit. si tip. Adevrul. 96
p. 14X20,5. 40 lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevarul
literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 748, p. 9); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 79, p. 2)
PERPESSICIUS (Cuvantul liber, an. H (1935), nr. 30, p.
10 ) ; S ( CARLAT ) , T (EODOR) (Revista scriitoarelor

scrii-

torilor romlini, an. IX (1935), nr. 5, p. 25); STELIAN CON-

STANTIN (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 264-265)


Peisagiu sentimental, (Societatea de mdrne, an. XII (1935),
p. 93)
Poetul (Societatea de maine, art. XII (1935), p. 92)
Poveste, (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),

nr. 746, p. 1) - Primavara (Magazinul (1935), nr. 52, p. 23)


Sfdrsitul poemei, (Litere, an. III (1935), nr. 16, p. 1) Trandafiria, (Revista scriitoarelor
scriitorilor ramami, an.
IX (1935), nr. 3-4, p. 18).
AL. T. STAMATIAD: PEISAGII SENTIMENTALE

Prin Peisagii sentimentale, Al. T. Stamatiad nu se promoveazii pe sine, nici nu mai aduce noi perspective in poezia
de azi. Totusi acest volum prins, ca un buton la vesta de
purpurit sa, incheie a treia decenie de incantatie pentru Parnas, merit& sd fie cetit, spre o cuprindere globald a bricei
poetului nostru.

Const. Stelian
STAMATU, HORIA, Vita nuova, (Ideea romaneasca, an. I
(1935), p. 213-216).
STANCA, RADU, Fantezie (Pagini literare, an. II (1935),
p. 273).
STANCULESCU, DIMITRIE, Fraternitap (Luceafarul, an.

I (1935), p. 158) - Luceafarul de dimineafei (Luceafarul,


an. I (1935), p. 124)
Toamnd (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 464) - Vulcanul (Luceafeirul, an. I (1935), p. 272).

www.digibuc.ro

MIRON SURD

56

STANCULESCU, GEORGE, Isparire (Adevarul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 763, p. 6).

STANESCU, P., Ace, 100 epigrame. Tg. Mureq, 1935. Edit.


Theseu. 104 p. 13X19. 40 lei.
STANESCU, STEFAN, Ars poetica, (Gaindirea, an. XIV
(1935), p. 506-507)-Bio gra ie, ( Gandirea, an. XIV (1935), P.
455)-Cdntee pentru inapoierea porumbielului in area, (S/arms

pier& an. I (1935), nr. 6, p. 5)-Ddruitti pavdza, (Gdndirea,


an. XIV (1935), p. 506)

Dor de clued (Litere an. III (1935),

nr. 18-19, p. 4) - File (Lucca/aria literar 0 critic, an. VIII


(1935), nr. 2, p. 8) - 0 doamne strazi pustii (Viafa literard,
an.IX (1935), nr. 165, p. 2).
STATI, PETRU, Dimineafa de Mai (Cuget moldovenesc, an.

IV (1935), nr. 1-12, p. 8) - Dedicatie; Destdinuire, p. 21;

Alinare; Evoceiri; Inuluiosare; Inseninare; Involburari, p. 22;


lnflorire, p. 21 (Cuget moldovenesc, an. IV (1935), nr. 1012)
Indemn (Cuget m.oldovenesc, an. IV (1935), nr. 8-9,

p. 6) - Nocturnd (Cuget moldovenesc, an. IV (1935), nr.


3-4, p. 8)
Neliniste, p. 21; Scanteieri; Troienire, p. 22

(Cuget moldovenesc, an. IV (1935), nr. 10-12).


STEFANIU, C., Aprinde kimpa mama (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 755, p. 4)-Final (Adovdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 764, p. 3)Palinodie, (Adevarul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 766, p. 5).
STELIAN, CONSTANTIN, Balet iacendiar, (Convorbiri literare, an. LXVIII, (1935), p. 315)
Campina (Convorbiri
literare, an. LXVIII (1935), p. 185-186). - Eru.ptic, (Litcre,
an. III (1935), nr. 18-19, p. 2). Legendd, (Convorbiri literare,
an. LXVIII (1935), p. 184).
Ni, (Revista scriitoarelor si

scriitorilor rovidni, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 5). - Noapte,


(Munca literard, an. III (1935), nr. 21, p. 4). - Predoslovie,
(Convarbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 314). - Rezervoa-

rele, (Revista scriitoarelor si scriitorilor romani, an. IX


(1935), nr. 5, p. 13).

STOE, VICTOR, Vedenil, poeme, BucurWi [1935]. Edit.


Cultura poporului. Tip. Bucovina. 68 p. 17X23. O plane de
Mac. Constantinescu. Recensii de: GYR, RADU, (Convorbiri
literare, an. LXVIII (1935), p. 525-527); SULUTIU, OCTAV,
(Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 86-88).

STOLNICUL, SIMION, Fwrnicarul, p. 286; Legat, p. 286-287;


Ore, p. 282; Poclul eleat, p. 282-285, (Revista fundapilor regale,
an. H (1935), nr. 2)
Pod cleat. Bucureti, 1935, Edit.

Fundatia pentru literatur qi artd Regele Carol II-lea. Tip.

M. O. Imprimeria national& 56 p. 12,5X19,5. 20 lei. Operele


premiate ale scriitorilor tined. romni. Recensii de: CALINESCU, G. (Adevarul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935) nr.
756, p. 9); CIOCULESCU, SERBAN, (Revista fundaftilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 644-646); CONSTANTINESCU,
POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 394, p. 7); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 78, p. 2);
MARTINESCU, VICTOR VALERM, (Reporter, an. III (1935),
nr. 72 p. 3); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romanismului,
an. I (1935), nr. 30, p. 4); STELIAN, CONSTANTIN (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 377-378); .1.TLUTIU,
OCTAV, (Familia, s. UI, an. II (1935), nr. 3, p. 93).

www.digibuc.ro

1935 LI TERAR

57

SIMION STOLNICUL: POD ELEAT.

Podul Eleat infAtiseaza nemiscarea impietrita, in contrast


cu viziunea onirica a poetului, multipla i miscatoare.
Filosofii eleati, negatori ai misciirii, in special Zenon Elea-

tul, au inspirat lui Simion Stolnicul tema fundamentalA a


poemei sale. Paul Valry in Le cimetire marin, a evocat pe
filosoful antic:
Znon! Cruel Zenon! Zenon d'Ele!

M'as-tu perc de cette flche aile


Qui vibre, vole et pui ne vole pas!
Le son m'enfante et la flche me tue!

Ah! le Soleil... Quelle ombre de torture

Pour l'ame, Achille immobile a grands pas!


Mira a fi direct tributar poetului francez i poemei citate,

Simion Stolnicul a dat o poema de amploare i sugestie cores-

punzatoare. Prin Pod Eleat, se face poate pentru prima data

in lirica noastra, echilibrul necesar intre idee

expresia

plastica, calcandu-se primejdioasa traditie, a asa zisei poezii


filosofice, in care precumpdnea ideea discursiva in paguba
figuratiei poetice. Simion Stolnicul a resolvat, cum nu se putea mai bine, autonomia dintre gandirea filosofica i expreMa ei lirica, redand sugestiei locul proeminent i reusind a
se feri de obscuritatea poeziei ermetice. De buna seama, cititorul de poezie nepregatit se mai cuvine educat pentru a
patrunde apoi prin proprii mijloace in simtirea si intelegerea
simultana a poeziei de acest fel, care pastreaza, prin economia ei verbald, un aspect oarecum impenetrabil. Suntem incredintati ca o asemenea intelegere este tot atat de necesara
ca i posibila. Credem de asemenea ca Pod Eleat este una din
cele mai frumoase volume scrise in limba romfina. Nu e mai
putin adevarat totusi, ca in celelalte poezii ale culegeril sale,
autorul nu izbuteste totdeauna sa realizeze armonios intentiile
sale. El nu aduee un continut emotiv de aceeasi intensitate
cu puterea sa plastica, intelectualizatil. S'ar spune ca acest
poet, forte inzestrat, se inddrtniceste a pdstra noi mesaje
trimise in necunoscut. In estetica lui Simion Stolnicul nu se
pune inca, problema aderentei dintre poet si public, dintr'o
atitudine aristocratica a modernismului care nu este altceva
dead ultra-romantism, dispretuitor si distant.
erban Cioculescu

STRATOIU, GEORGE, Descantec, (Jwninvea literarci, an_


XXIV (1935), p. 347).
STREINUL, MIRCEA, Apocalips, (Junimea literarei, an.
Aproape de sonvn; Clan trist, .sufleXXIV (1935), p. 269).
tele, (Juinimea literar, an. XXIV (1935), p. 7).
Curcubeta,
Epigrame (Julii(Pdiraintal, an. IV (1935), nr. 106, p. 2).
Fericitul Francisc
mea literard, an. XXIV (1935) ,p. 190).

din As.sisi aqteptlindu-0 moartea, (Pagini literare, an. II


Cartea
(1935), p. 422-423).
ItMerar ca anexe in vis

mantului. Cernduti, 1934. Edit Iconar. Tip. Glasul Bucovinei


256 p. 16,5X24,5. 150 lei. Recensii de: CALINESCU, G. (Ade.
vdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 9);
CHELARIU, TRAIAN (Junimea literaret, an. XXIV (1935),

www.digibuc.ro

MIRON SIJRU

58

p. 22); CRONICAR (Reporter, an. III (1935), nr. 56, p. 2);


PAPADIMA, OVIDIU, (GtIndirea, an. XIV (1935), p. 162).
Lumin4, (Prize, an. II (1935), nr. 3, p. 2)Moartea copacuha,

(Pagini literare, an. II (1935), p. 136)Tarot, (Azi, an. IV


Fragment din Tarot sau calatoria

(1935), p. 1546-1552).

omului, (Pagini literare, an. II (1935), p. 315-316).

MIRCEA STREINUL: ITINERAR CU ANEXE IN VI8.

Mircea Streinul e un poet ce se dibue

inc, departe,

foarte departe, de linistea propriei lamuriri.


Rodul inc.& n'a dat in parga, i adastarea era poate mai

Gael pentru a aduce dovezi ale talentului Mircea Streinul


care exista In adevar
inmanunchierea cu grifa a
catorva poezii frumoase rotunjite ar fi cumpinit mai temeinic
decal acest volum impozant in care autorul se pare ca vi-a
adunat cu excesiva pietate orice crampei de vers ce a insem-

nat candva pe hartie. In adevar, alaturi de stihul plin


adanc:

In sufletul murinzilor ce-s plansi


sunt cantece 'nainte luminate
cum seara-si are zorii zilei stransi
in alba norilor cetate,
lntalnesti pretutindeni semnele primejdioase usurinte de a

mantui versul, pan& la o incantatie ce elimingt mice autopriyeghere:

In sat se stia

ca se fura stele;
si nu se stia
cine fura stele

E apoi in sufletul lui Mircea Streinul un sbucium accentuat


intre reticentele unei moderne luciditati, a unei spaime a
nesigurantei i acea lumina add& i linistita pe care ti-o
aduce integrarea in lumea ce se inalta. spre ceruri de pe p-

mntul tau, in mit, in istorie si in credinta.


Cand se va apropia de simplitatea pe care o marturiseste
zpileit de zurnzetul neliicateodat sufletul acestui poet
nunit din el, chemat spre teate colturile zarii de naluci cari
il imbie fara alegere,
va putea aft sune cantee in adevir
ileplin pc alaute de lumina:
Ora serii sufletul mi-1 face una
Cu crinul Preacuratei din icoane,
Mi-1 risipeste mineral si plante luna
Cum sfarma apa stelele'n bulboane.
Ovidiu Papadima

UGAR, IONEL, Bueliet de zina ta; Dimineatil, (Familia,


Doliu,
s. III, an. II (1935), nr. 9-10, p. 42)
s.
an. II (1935), nr. 1, p. 73-74)
Invierea (Familia, s.
an. LE (1935), nr. 3, p. 50).
813LUTIU, VIOREL, Iartei-md. Doamne. (Cruciada ronidnismului, an. I (1935), nr. 29, p. 4).
TALAZ, G., Cdinele de pe maidene, p. 1779; Cdntee

riermi, p.

1780

(Azi, an. IV (1935)

www.digibuc.ro

Gcnnwna durere;

1935 LITERAR

59

Crealione (Convorbiri critice, s. noua (1935), nr. 3-4, p. 10)Elt (Azi, an. IV (1935), p. 1781) - Firmament (Azi, an. IV
(1935), p. 1/79-1780; Convorbiri critice, s. non& (1935), nr.

3-4, p. 9) - lncercare, p. 1706; loan si rama, p. 1707 (Azi,


an. IV (1935) - Nastere v flori, p. 11; Oinol din drum,
p. 9 (Convorbiri critice, s. noua (1935), nr. 3-4) - Poveste
moclernd (Azi, an. IV (1935), p. 1708).
TALPA, ION, Versuri. Bucureati, 1935. Tip. Universul. 208
p. 13,5X21,5. 50 lei.
TASLAOANU, GEORGE, Fumez (Mwnca literard, an. HI
(1935), nr. 19, p. 1) - Ldngd, leagein (Munca literard, an. HI
(1935), nr. 23, p. 3) - Voud (Malea literard, an. III (1935),

nr. 20, p. 1).

TATARESCU STEFAN, Duhul sacrelor umbre, Bucureati,


[1935]. Tip. Dimitrie Cantemir. 11+80 p. 16X23,5. Desene
diferite. 50 lei. Recensie de: GRAUR ELENA (Loceafdrul
literar qi critic, an. VIII (1935), nr. 6, p. 14).
TAZLAUANU, GHEORGHE I., Inepturi, epigrame. Bucureati, 1935. Tip. Romania mare. 100 p. 13X18,5. 50 lei.
TCACIUC-ALBU, N., Cc e amorul (Junimea literard, an.

XXIV (1935). p. 105) - Facerea de bine; Gloria (Jwni/onea lite-

rard, an. XXIV (1935), p. 340) - Teoria poeziel (Junimea


literard, an. XXIV (1935), p. 53) - Traducerea, (Junimca

literard, an. XXIV (1935), p. 105).


TEIANU, VASILE D., Eri gi, azi, monolog Cluj, 1935. Edit.
ai tip. Anca. 6 p. 21X14,5. 10 lei.
TEODORESCU, D. N., Cordbii de hdrtie. Bucureati, 1935.
Tip. Lupta. 13,5X19. 72 p. Un portret al autorului de Tache
Soroceanu, 60 lei. - Inger trist, (Adevdrul literar artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 743, p. 1).
TEODORESCU, RAUL, Pandora, (Convorbiri critice, s. nouS.

(1935), nr. 1, p. 14).


THEODORESCU, CICERONE, Libelula, p. 273; Trepte, p.
273-274 (Revista fundafillor regale an. II (1935), nr. 5) Moartea Olgufei (Azi, an. IV (1935), p. 1519).
TITA, AUREL, Amurg de altddatd (Arhivele Olteniei, an.
XIV (1935), p. 150)
Desccitusare
s. III an. II
(1935), nr. 5-6, p. 77)
Final, (Familia, s. III, an. I (1935),

nr. 10, p. 69)


L'ant ntlnit pe Dumnezeu pe ulifele satoh44,
p. 150; Nocturnal, p. 149 (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935) Nostalgic, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 68) - Pcisaj,
s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 76)
Pre-

doslovie, (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 68) - Saran


de plumb, p. 77; Trdire, p. 76 (Familia, s. III, an. II (1935),
nr. 5-6)
Uitare,
s. III, an. II (1935), p. 69)
Jertf, p. 456; Moartea Gabel, p. 469; - lubire sub genune, p.
49, (Arhivele Olteniei, an. XVI (1935).

TITA, STEFAN, Cdntec sclav (gantier, an. III (1935),


nr. 11, p. 3)
Printeivard (antier, an. III (1935), nr. 6,
P. 5).

TIBEREANTJ, ALFRED, Ccintec de sea?* (Viafa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 40)
Pe o stncd (Viafa Ba-

sarabici, an. IV (1935), nr. 6, p. 11).


TOADER, ANA MARIA, Bacoviand (Fruncea, an. II
(1935), nr. 42, p. 6).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

60

TODIE, EUGEN, Noaipte (Luceafdria, an. I (1935), p.


Melancolie (Lueeafdrul, an. I (1935), p. 160).
TRANCU-IASI, GR., Emulatie (Brafaml iriterar, an. IV

198)

(1935), nr. 21-22, p. 133).

TREBONIU, VIRGIL, Balada din Chira Chiralina (Cruoiccda ronidnismului, an. I (1935), nr. 49, p. 3)
Brumur
(Cruciada romilnismului, an. I (1935), nr. 51, p. 3)
Buour,
poem. Bucuresti, 1935. Tip. Muscanu. 20 p. 13,5X21. 20
Caniee poeme. Bucuresti, 1935. Tip. Muscanu. Colectia
Adonis. 20 p. 13,5X 21. 20 lei
Cortegiul plin de sdrbdtocure,
lei.

pckeme in metru antic, Bucuresti, 1935, Tip. Muscanu, 16 p.

13,5X21, 20 lei.
Mozaie, poeme. Bucuresti, 1935. Tip. Mu_
scanu 16 p. 13,5X21, 20 lei.
Ste-ma Moldovei, poeme, Bucuresti, 1935. Tip. Muscanu. 20 p. 13,5X21, 20 lei.
TUDOR, ANDREI, Diversiwne (Gazeta festivd, a edrtii, Mai
1935, p. 6)
Drum cu, Ce grand meahies" (Meridian, caet

sapte (1935), p. 11) - Sfrit de sezon (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 399, p. 4).

TUDOR, GALLIA, Mie, tie, lai (Rdsdritul, an. XVIII (1935),

nr. 2-3, p. 6).


TUDOR, ION I., Rugd ecitre fulger (Cuvntul liber, an. II

(1935), nr. 31, p. 4).


TUGUI, HARALAMBIE TH., Liane crude, poeme. Dorohoi,
1935. Edit. revistei Insemnri Tip. Scoalelor. 56 p. 16 X 22,5.
40 lei. Recensie de: DORU, SIMION (Lucca/aria, an. I (1935),
Poet
Noaptea, (Lueeafdrui, an. I, (1935), p. 307)
p. 526)
Tara in vis, (Luceafdrul,
(Lueeafdrul, an I (1935), p. 272)
an. I (1935), p. 489).
TULES, GH., Biruintd (Ccnivorbiri critice, s. nouS. (1935),
nr. 1, p. 19)
Bunica (Gndirea, an. XIV (1935), p. 241242)
19)

Fiore (Convorbiri critice, s. nota (1935), nr. 1, P.

Neostenitd, nico-e (Convorbiri critice, s. nouS. (1935),

Seard de tard, p. 242; Trecut, p. 241 (Gnnr. 2, p. 13)


direa, an. XIV (1935).
TURCAN, ION, Dreptul si dreapta. (Cuvantul liber, an. II
(1935), nr. 19 p. 3).
TURLICI, PETRE, Dueeti-vd rdndunele (Fruneea, an. II
Pace grea, (Fruncea, an. II (1935). nr.
(1935), nr. 26, p. 4)
7, p. 8)
TUTOVEANU, G., lnainte (Munca literard, an. HI, (1935),
Logodnica lui Vifor, poem5. Bar lad, 1935. Tip.
nr. 19, p. 2)
Fratii Chiriac. 32 p. 24X16. O fotografie a autorului. 20. lei.
ULMAN, TUDOR, Pranturi de roman muzieal (Junintea
Interior de noapte,
literard, an. XXIV (1935), p. 344)
toanina. (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 37)
Justitie, p. 251; Scrisoare, p. 273 (Junimea literard, an. XXIV
Pentru mine; Sfdrqit, (Jutnimea literard, an. XXIV
(1935), p. 193).
(1935)

UNGHERI ANDREI, Patti de foe;


rare, an II (1935), p. 24).

(Pagini lite-

VAIDA, GEORGE, Poema limpede (Pdmantul, an. IV


(1935), nr. 117-120, p. 5).
VALSAN, MIHAIL, Statut, p. 257; Princeps, p. 257-258;
Ipotezd, p. 258-259; Rugdminte, p. 259-260; Cntee de r,s, p.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

61.

260; Durata, p. 260-261; Exod, p. 261; Corn. p. 261-262; Intre


cardinale, p. 263, (Ideea romneascd, an. I (1935).
VARNAV, CMIL, Acatist, p. 80; Deenddejde; Inceput, p.
79;

i iard cantec intristat, p. 81 (Ideea romdneascd, an. I

(1935), nr. 2-4).


VARTIC-PRISCARU, I., /ubire - ferieire (Viafa Baearabiei, an. IV (1935), nr. 10, p. 10).

VASIA, SABIN, Psalm (Cruciada romdnisinului, an. I


(1935), nr. 49, p. 3).
VASILIU-HASNAS, ELENA, Flori de Mai (Viata Basaxabiei, an. IV (1935), nr. 5, p. 25)
Nddejdea (Viafa BasaObsesie (Viata Baserabiei, an. IV (1935), nr. 4, p. 20)

rabiei. an. IV (1935), nr. 7-8 p. 59) - Ruga in bisericci

(Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 6) - Rugdciune (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 54).

VERIA, DIANA, Dezacord, (Pa.sdrea albastrd, an. I (1935),

nr. 4, p. 1).

VESPER, ITJLIAN, Constelatii, poeme. Bucureti, 1935.


Edit. 0 tip. Cartea romb.nease6., 32 p. 19,5X25. 40 lei Recensii de: BARNA, VLAICU, (Azi, an. IV (1935), p. 1928), CHELARIU TRAIAN Junimea lit., an. XXIV (1935), p. 120); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romdfnismulwi, an. I (1935);
nr. 34, p. 3); PAPADIMA, OVIDIU, (Gand)ixea, an. XIV
(1935), p. 328-329); S(CARLAT), T(EODOR) (Revista scriitoarelor i scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 5, p. 26);
s. m, an. II (1935), lar. 5-e.,
SULUTIU, OCTAN
Eroii, (Tinerimea romds4, an. LIV (1935),
P. 100:102)

p. 97) - Moarte (Jwnimea literard, an. XXIV (1935), p.


231) - 0 variantei a Mioritii" (Junimea literard, an. XXIV

(1935), p. 321) - Poem ldngd meiguri trace (Jurnimea literard,

an. XXIV, (1935), p. 35) - Poem pentru


(Junirnea
literard, an. XXIV (1935), p. 3) - Poem pentru inoptdrile
pdmebraului (Tanimea literard, an. XXIV (1935), p. 71)
Prelimixiarii in lunvina terestrd (Revista sc?-iitoarelor

scrii-

tcnilor romeini, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 27) - Psalm dur


(Azi, an. IV (1935), p. 1872) - Ruga (Tinerimeo. romdoid,
an. LIV (1935), p. 98).
VICOL, ANDREI, Am.antul (Manifest, an. II (1935), nr.
4, p. 15).
VINEA, ION, Margini, ann. 1918 (Reporter, an. III (1935),
nr. 86-88).
VITENCU, DRAGOS, In loc de spovedanie (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 337).
VIZIRESCU, PAN M., Mdi graule, frate strungare, vere!
(Sfarmii-piatrd, an. I (1935), nr. 3, p. 9) - Rdscoald (Sfarmii
piatrd, an. I (1935), nr. 4, p. 3)
Tard Cosdn.zeand (Sfarmd-

piatrd, an. I (1935), nr. 2, p. 3).

VODA, SEXTIJ, Desrobit (Tara Bdxsei, an. VIE (1935),

p. 388)
Intuneric (Tara. Bdrsei, an. VII (1935), p. 301).
VOEVIDCA, GEORGE, Elegie, p. 137; Mdinti subfiri dion

zare Imi fay senune, p. 156 (Fdt-Frurnos, an. X (1935) - qi


albastra primeivard va fi moartd. (Fdt-Frumos, an. X (1935),
P. 9).
VOICULESCU, I., Poem. (Gdnd, an. I (1935), nr. 6, p. 3).
VOICULESCII, V., Balada Bfaintulu4 din cdmp. (Azi, an.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

62

IV (1935), p. 1855-1856) - Cetatea timpuba, p. 235; Creqtem,


p. 234 Gdindirea, an. XIV (1935),
Chiromantie (Gdndirca,

an. XIV (1935), p. 448-449) - Exilir (G(ndirea, an. XIV


(1935), p. 177) - Fata din dafin (Gdndirea, an. XIV (1935),

p. 353) - Fereastrd (Gandirea, an. XIV (1935), p. 449) -

Fragment dintr'un arc de Mimi lui Beethoven, (Gdndirea, an.


XIV (1935), p. 234) - Fruct oprit (GducLirea, an. XIV (1935),
p. 176-177) - Imn (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 352-353)

-- In peqtera nirvanii, (Azi, an. IV (1935), p. 1619) - In


Wila de imagini, (Munca literard, an. III (1935), nr. 26,
p. 1) - Noaptea de cremene, p. 67; Pi imOnt inrcimat de
patru mari ape, p. 68 (Geindirea, an. XIV (1935) - Piatra
imbldnzitd (Gandirea, an. XIV (1935), p. 235) - Popas in

toam.nd, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 352) - Suiful (Gandirea, an. XIV (1935), p. 176).
VOITIN, AL., Baiadd cu minuni (Manifest, an. II (1935),
nr. 9, p. 4) - Locomotiva (Manifest, an. II (1935), nr. 11-12

p. 4) - Moartea fesdtorului (Santier an. III (1935), nr. 7,


p. 5)
Ora.7 tdindr (Manifest, an. II (1935), nr. 6, p. 4) Preludiu, (Manifest, an. II (1935), nr. 2, p. 8) - Rdnuis
ban proletar (Manifest, an. II (1935), nr. 1, p. 5) - Sfanta
(Manifest, an. II (1935), nr. 8, p. 5) - gamaj la catedrald
(Manifest, an. II (1935), nr. 7, p. 3) - Temnifd (Manifest,
an. II (1935), nr. 5, p. 4) - Tranyvai, (Manifest, an. II (1935. )
nr. 8, p. 5) - Vorbete un mintier (Cuvantul liber, an. III
(1935), nr. 3, p. 5).
VORA, EMIL, Canfesiune (Crueiada romdnismului, an. II
(1935), nr. 52, p. 4) - Ouviste pentru sin.gardtate (Cruciada

romdnismului, an. I (1935), nr. 39, p. 3) - Din fresca copildriei (Pt/manful, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 4) - Marturisiri In sanatoria, (Crueiada romdnismului, an. I (1935),
nr. 26, p. 6) - Urme pentru drumul greu (Cruciada rovidnismului, an. II (1935), nr. 54, p. 13) - Uzina (Crueiada
romdmismului, an. I (1935), nr. 38, p. 3).
VRANCEANU, DRAGOS, Colanul (Familia, s. III, an. II

(1935), nr. 9-10, p. 22) - Prefafd (Azi, an. IV (1935), p.


1538) - Sonet (Victfa literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2).

WIESSENCKER, MARIANA, Darul; Eu, (Fruncea, an. II

(1935), nr. 14, p 5)

ZAHARIA, E. AR., Agnes (Pasdrea albastrd, an. I (1935),

/Ir. 4, p. 10) - Cerbii (Familia, s. III, an. I (1935), nr. 9,


p. 52) - Impdeare, (Cuget moldovenesc, an. IV (1935),
nr. 3-4, p. 8) - Intoarcerea, in pqterd (Viafa literard, an. X
(1935), nr. 2, p. 3) - Introducere (Tara Bdrsei, an. VII
(1935), p. 601) - Isvod de primdvard (Banatul literar,
an. I (1935), nr. 9-10, p. 6) - La 3, 14, (Pdmantal, an. IV
(1935), nr. 93-94, p. 2) - Larissa (Pdmeinticl, an. IV (1935),
7, p. 2) - Manifest (Manifest, an. II (1935), nr. 3,

nr.

p. 9 ). - Martie (Banatul literar, an. I (1935), nr. 9-10,


p. 6) - Ninge in Basarabia (Frize, an. II (1935), nr. 3,
p. 2) - Orafie pentru meleul albastru (Viafa literard, an. X
s. III, an. II
(1935), nr. 1, p. 5) - Pescarii cdntd
(1935), nr. 4, p. 46) - Pescarul tan& afteaptd pe malul
apei, (Frize, an. II (1935), nr. 2, p. 1; PdmAntul, an. IV
www.digibuc.ro

1935 LITERAR

63

(1935), nr. 95, p. 2)


Poem fard imagini (Cuget moldovenese, an. IV (1935), nr. 8-9, p. 6)
Poesie (Pagini 1iterare, an. I (1935), p. 638)
Pradigma (Societatea de
mdine, an. XII (1935), p. 115)
Predoslovie (Junimea literand, an. XXIV (1935), p. 189)
Rapsodie (Tara Bdrsei,
an. VII (1935), p. 601)
Steaua voevodului, (Pagini liteSurasul domnifei de rand (Parare, an. I (1935), p. 638)
Toamna dacica
sarea albastra, an. I (1935), nr. 3, p. 5)
(Pdnidntul, an. IV (1935), nr. 109, p. 3)
Tonris, (Pamdintul,
an. IV (1935), nr. 98-100, p. 2)
Vers minor (Pdmantul,
an. IV (1935), nr. 117-120).
ZAMAN, ALEXANDRU, Tainele tinerepii, poezii. [Bucureqti], 1935. Tip. Cartea de aur. 200 p. 12,5X19,5. 25 lei.
ZAPOROJETZ MIHAIL Motivare (Cruciada romanismu-

lui, an. I (1935), nr. 45, p: 3).


ZAVU, ADELA, Cimitire vecia (Munca litcrard, an. III
(1935), nr. 20, p. 3)
Fiin (Munca /iterard, an. III (1935),
nr. 22, p. 3).

ZENCENCO, A., Rdsdritul soarelwi pe Bugeac, (Viapa Ba-

sarabiei, an. IV (1935), nr. 9. p. 45).

www.digibuc.ro

TRADUCERI. IMITATII. PRELUCRARL


ADY, ANDREI, Ne cqteaptd 'n sud trad. de: S. B. (Tara
Bdrsei, an. VII (1935), p. 170).
BAUDELAIRE, CHARLES, Flori alese din Les fleurs du
mar`, trad. in versuri de: A. PHILIPPIDE. Bucuresti, 1935.

Edit. Cultura national. Tip. Cartea de aur. 112 /3. 12,5X19,5.


Un portret inedit al autorului de Th. Pal lady. 60 lei. Recensii
de: CIOCULESCU, SERBAN (Revista fundatiilor regale, an.
II (1935), nr. 2, p. 424-430); CONSTANTINESCU, POMP1LIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 373, p. 9); I(ONESCU),

T(RAIAN) (Minos literard, an. III (1935), nr. 20, p. 3);

MIHAESCU, I., (Meridian, caet sapte (1935), p. 28); STE-

LIAN, CONSTANTIN (Convorbiri literare, an. LXVI11 (1935),


p. 262-264); ULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. I (1935),
nr. 9 p. 106-109).
Omit/ marea, trad. de AL. T. STAMATIAD (Cuvantal liber, an. II, (1935), nr. 23, p. 6)
Poerne,

trad. de AL. T. STAMATIAD in volumul Peisagii sentimen-

tale.
BELLMAN, MICHAEL KARL, Solilogiul lui Fredman, trad.

de MARIA, BANU*, (Azi, an. IV (1935), p. 1712-1714).


BOGDAN, P., Benzalie, dup5, A. RIMBAUD. (Luceafdral,

an. I (1935), p. 343).

BRECKNER, RICHARD, Cevprioara, trad. de IONEL


NEAMTU (Blajul, an. II (1935), p. 125).
BRINSOV, B., Zidarul, trad. de LEOVA PASCARIJ (Cuvointui liber, an. II (1935), nr. 48, p. 5).
BUJOR, lvi. GH., Luptatorul, dup. V. HUGO (Cmantul
liber, an. II (1935), nr. 12, p. 8).
CARDUCCI, GIOSSEUn, Alegorie, p. 372; Bond, p. 374; Co-

mma rustled, p. 457; De vorbd cu copacii, p. 373; Proftundd


noapte, p. 373, trad. de PIMEN CONSTANTINESCU (Blajul, an. II (1935).

CER, JOSE, Frate cdine, trad. de I. CROIT. (Cuvilatul


liber, an. II (1935), nr. 15, p. 8).
CHAMISSO, ADALBERT V., Moartea din vecini, trad. de
ION CONSTANTINESCU DELABAIA (Familia, s. III, an.

II (1935), nr. 1, p. 64).


CHEVENEV RALPH, Odrasld proletard, trad. de STELIAN PAUN(Cmntal liber, an. II (1935), nr. 19, p. 5).
CRISAN, N., Distrugere, dupa CH. BAUDELAIRE. (Mwnca

literard, an. III (1935), nr. 19, p. 2).

DANTE, Infernal, cAntul XXXVI, trad., de ION A. TUNParadisul, trad.


DREA (Ramari, an. XXVIII (1935), p. 312)
de ALEXANDRU MARCU. Craiova, 1934. Edit. si tip. Scrisul
romanesc. 290 p. 16X 22,5. Gravuri de Mac Constantinescu,
100 lei. Recensie de: GEORGESCU HORIA (Oand romdnesc,

an. DI (1935), p. 243-245).


DEHMEL, RICHARD, C/opotele de Crdeiwn, trad. de S. B.
(Tara Barsei, an. VII (1935), p. 58).
EHRENBURG, ILIE, Rugaciane, trad. de HORIA PETRAPETRESCU (Tara Beirsei, an. VII (1935), p. 298).
EMINESCIJ, MIHAIL, Empereur et proletaire, trad. par.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

65

l'abb LOUIS BARRAL, (Cruciada romdnismului, an. II


(1935), nr. 54, p. 7) - Ad Ste llam, p. 223; Supremarn desiderium, p. 141; Vota Daci, p. 288-289 trad. de T. BEZDECHI (Gdind romdwesc, an. III (1935).

ESENIN, SERGHEI, Veytejire, trad. de ION BUZDUGAN

(Gdnd romdnesc, an. III (1935), p. 160) - Poeme, trad.

de MAX FAVER, (Viaga Basarabie an. IV (1935), nr. 11-12,


p. 61-62) - In drumul spre Tobolsk, trad. de JEAN PASCAL

(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 45, p. 7). - Am sd md

spdnzur (Adevdrul literar t artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 760, p. 1; Manifest, an. II (1935), nr. 11-12, p. 4) - Balada celor doudzeci 0 fase, (Viata romineascd, ah. XXVII
(1935), nr. 9-10, p. 40-42) - Cdteaua (Manifest, an. II (1935),
nr. 1, p. 5; Viafa. romineascd, an. XXVII (1935), nr. 11-12,

p. 14) - Drumul fdrd gandul serii (Adeveirul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.762, p. 8; Manifest, an. II

Pial ceitelei (Almanahul ziarelor Ade(1935), nr. 4, p. 5)


vrul i Dimineata pe anul 1936, p. 223)-Ne ducem tori (Mani-

fest, an. II (1935), nr. 5, p. 4) - Pantocratorul (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 7-8, p. 22-24) - Psoiul
(Manifest, an. II (1935), nr. 4, p. 5; Viata romdneascei, an.

Plopul (Adevdrul liteXXVII (1935), nr. 11-12, p. 15-16)


Precum
rar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 744, p. 7)

moara (Adeverul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr, 745, g. 7) - Prelate (Manifest, an. II (1935), nr. 2, p.
3 ) - Vaca, p. 13; Vulpea, p. 14-15 (Victa remineascd, an.
XXVII (1935), nr. 11-12). trad. de GEORGE LESNEA.

FLORIAN, TIBERIU, *tiu, tu trdesti cu pdnea steleler,

trad. de OCTAVIAN *IREAGU. (Adeveirul literar

artistic,

s. II, an. XIV (1935), nr. 744 p. 3).


GOETHE, Cantec nuptial, trad. de V. MORARIU (FatFrunnos, an. X (1935), p. 46)

Margareta din Faust, (Mvinca

literard, an. II nr. 24-25, p. 1) - Margareta la vartelnitet


(Blanca literard, an. III (1935), nr. 23, p. 3), trad. de I.

GHIMBA*ANU.

GOGA, OCTAVIAN, Lieder, trad. de REINHOLD SCHEI-

BLER (Revista germanistitor ronidni, an. IV (1935), p. 78)


HORATIU, Carmen seculare, p. 529-531; Lui Septimins,
p. 517, trad. de T. A. NAUM (Gdnd romdnesc, an. III (1935).
- Ceintec secular; Lui Aristius Fuscus; Lui Delius; (Vremea,
an. ATIII (1935), nr. 417, p. 9)
Lui Maecenas, p. 51-54; Lui
Dicinius Murenc, p. 54-56; Lei Pompeius Grosphus, p. 55-56,

(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7), trad. de

CONST. I. NICULESCU).
HUGHES, LANGSTON Identitate, trad. de SA*A PANA.

(Cuvdintul liber, an. II (135), nr. 25, p. 3).


ILIESCU LEONTIN, Green, dupd P. VERLAINE (Lucealama, an. I ,(1935), p. 111) - Mandolina dupd P. VERLAINE
(Lneeafdrul, an. I (1935), p. 134) - Post mortem Leurae,
dup5. PETRARCA, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 40).
JOHNSON, FETON, Copii ai soarelui, trad. de AD. BYCK.
(Cuventul liber, an. II (1935), nr. 49, p. 5).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

66

JOHNSON, GEORGIA DOUGLAS, Nu met litsa scl urdsc;


Prevestire, trad. de AD. BYCK (Cuvdntul liber, an, II (1935),

nr. 49, p. 5).

JUVENAL, Epigrame, trad. de M. AR. DAN (Frwncea, an.

II (1935), nr. 18, p. 8).

KAY CLAUDE MC., Diavoli albt, trad. de AD. BYCK,

(Cavdniul liber, an. II (1935), nr. 49, p. 5).

KYPLING, RUYARD, Tate II catre f iii., trad. de SJEFAN


STANESCU (G(Indirea, an. XIV (1935),p. 198).
KOMOR, ANDRAS, Joe, trad. de OCTAVIAN SIREAGU
(Viata literard, an. IX (1935), nr. 165, p. 2).
LASCAROV-MOLDOVANU, AL., Fabule prelucrate pentru
tineret. Bucuresti, 1935. Edit. librAriei Principe le Mircea.
72 p. 12,5X19,5. Diverse desene. 30 lei.

LAST, SEF, Femeia ta, trad. de SASA PANA (Cuvdittul


Tiber, an. II (1935), nr. 23, p. 5).
LAWRENCE, DAVID HERBERT, Dorinta, p. 1775;
p. 1774; Oprire, p. 1775. Ploaia e in mine, p. 1774-1775;
Sant obosit, p. 1774, trad. de PETRU MANOLIU, (Azi, an.
IV (1935).
LENAU Pe patul unui copil; Vdntului, trad. de VICTOR
RATFI (Tetra Brsei, an. VII (1935), p. 599).
LERSCH, HEINRICH, Munca mea de toate ilelp, trad. dc
GEORGE SILVIU (Citvd,ntul liber, an. II (1935), nr. 40,
P. 3)LIPPARINI, GIUSEPE, La puturi, Razna; Smochinii, trad.
de AL. IACOBESCU (Lueeafdrul, an. I (1935), p. 514).
MAJAKOWSKY, VLADIMIR, Cdteva cuvinte despre mine,

(Cuvdatul liber, an. II (1935), nr. 26, p. 5) - Eu (Cwvantul


liber, an. II (1935) nr. 37, p. 6)
Rdsboiu qi pace (Cyvantul liber, an. II (1935), nr. 28, p. 8), trad. de EMILIAN
Al treisprezecelea apostol (Santier, an. III (1935),
nr. 5, p. 11) - Poetize in volumul Sens unic de MIAmiazcl caldd; Haina lid, Don Juan, trad.
HAIL DAN.
BACOV.

de GEORGE NEGREA (Cavantul liber, an. II (1935), nr.

41, p. 3).
MARPICATI, ARTURO Psalm desperat, p. 354-355; Pauzd,
p. 355-357; Marilor multi;ni proletare, p. 357-359, poezii de
r&sboiu trad. de AL. BUSUIOCEANU, (Ginclirea, an. XIV
(1935).

MATERLINCK MAURICE, Poeme, trad. de AL. T. STAMATIAD in voluinul Peisagii sentimentale.


METIUS, ELIAHU, Mite le (Cuvantul Tiber, an. II (1935),
nr. 44, p. 7), trad. de M. RUDISCHI.
MESCHENDORFER, ADOLF, Batacla preotului sas qtef an
Ladwig Roth, p. 1722-1723; Poem. de toarand, p. 1724, trad.
de EUGEN JEBELEANU (Azi, an. IV (1935).
MOROANU, GEORGE In templu, dup5. ANTE DUKIE

(Manifest, an. II (1935), nr. 3, p. 9).


MUSSET, A. DE, Noaptea de Octomurie, trad. de TIBERILT VUIA (Hotarul, an. II (1935), nr. 12, p. 21) -- Tristete,

trad. de VICTOR RATH, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 169.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

67

PALA.MAS, CASTES, Din nopple ini Phoentios, trad.


ANTON MISTAKIDES, (Munca literard, an. III (1935), nr.
24-25, p. 2).
PASCOLI, G., Cei doi orfani, D. 187; Vestea bana, p. 500,
trad. de GIUSEPPE CIFARELLI (Bktjul, an. II (1935).
POLYCLET I. C. P., Clavirele de alteldat, dupa LUCIAN
KITZA (RamUri, an. XXVII (1935), p. 405)
PUSCHIN, ALEXANDRU, Cdntec teitdresc, p. 409, Fantana din Baluciscrai, p. 406, (Ramuri, an. XXVII (1935), trad.
de MIHAIL I. PROCOPIE
Tiganii, poem trad. de I. BUZDUGAN (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 295-299; 371-374)
Versuri, trad. de N. F. COSTENCO (Viata Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 5, p. 10 ) .

RACHICI, MILAN Gilndul, trad. de AL. IACOBESCU


(Luc-afdrul, an. I. (7935), p. 182).
REMENYIK ALEX., Ospciful nevdzut, trad. de SILVIU
BARDES
literare, an. I (1935), p. 516-517).
RILKE, RAINER MARIA, Noapte Cit lund, trad. de S. B.,
(Tara Barsei, an. VII (1935), p. 170).
ROBINSON, ADWIN ARLINGTON, Flamond, trad. de
DRAGOS PROTOPOPESCTJ, (Gandirea, an. XIV (1935), p.
406-407).

RUSSOK, MARTIN, Moartea resiitorului, trad. de STELIAN PAUN (Cmodn,tta liber, an. II (1935), nr. 19, p. 5).
SCHAUMANN, RUTH, Maria in cdlettorie la Elisabeta,
trad. de ELIE DAIANU (Blajul, an. II (1935), p. 193).
SHAKESPEARE, Sonete, trad. de HENRY MARCUS. Ed.
nou.. Bueuresti, 1935. Edit. Bibliofila, Tip. Tiparnita, 36 p.
18,5X12. 25 lei.

SOLOGUB, TEODOR, Poem, trad. de E. AR. ZAHARIA

(Junimea literal* an. XXIV (1935), p. 256).


STEILNER, ROBERT, Suflet infrigurat, trad. IONEL

NEAMTZU (Blajul, an. II (1935), p. 125).


STEINBERG, ELIEZER, Roata qi vioara, trad. EMIL DORIAN (Cuedatul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 6).
STAMATIAD, AL. T., Cdntec dup5., M. MATERLINK (Li-

tere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 1).


STOIANOV, VLADIMIR Balada ogorului necosit, dupa

NECRASOV (Viala Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 39).

TOTHPAL, DANIEL, Seard de yard, cadavrul i crucea de


lemn, trad. de NICOLAE G. MOISIU (Braovul literar, an.
IV (1935), nr. 21-22 p. 156).
TRAKL, GEORG Amin; Noaptea, trad. de *TEFAN BACH)" (Revista scriitoarelor i scriitorilor romdni, an. IX
(1935), nr. 8-9, p. 14)

Helicat, trad. de HORIA STAMATU

(Ideea romdneascd, an. I (1935), nr. 2-4, p. 101) De profondis, p. 268; Bdiatul Elias, p. 268-269; Primdvara sufletalui, p.
269-270; Passion, p. 270-271; Odihnd i tdcere, p. 271-272;
Amin, p. 272, trad. de STEFAN ION GEORGE, (Ideea romd?teased, an. I (1935),
TRILUSSLA (CAROLO ALBERTO SALUSTRI), Fabule,
trad. de MIHNEA VANTU. Bucuresti, 1935. Edit. Orientarea,

www.digibuc.ro

68

MIRON SURU

Tip. Universul. 76 p. 16X22, O fotografie a autorului, 50 lei.


Recensie de: LUTCAN, V. (Viafa Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 7-8, P. 96).

UNTERMEYER, JEAN Dealuri de lut, trad. de SASA


PANA (Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 31, p. 4).
VIRGILIUS, Bucollica II, trad. de UNGHER, M., (Adovdrul literar i artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 764, p. 2).
VERLAINE PAUL, Scoicile, trad. de GHERGHINESCU
VANIA (Fam
s. HI an. II (1935), nr. 9-10, p. 28).
VIERTEL BERCHTOLD, Caii de povard, trad. de SILVIU
BARDE (Pagini literare, an. I (1935), p. 517).
VILDRAC, CHARLES Montbainvile, trad. de GEORGE
SILVIU(Cuvdntul Tiber, fin. II (1935), nr. 21 p. 10).
VILLON, Baku le, trad. de HORIA STAMATU (Ideea romdnectscci, an. I (1935), nr. 1, p. 32).

WATERS, GIM, Prezentare, trad. de SAA PANA (CutAntul liber, an. II (1935), nr. 22, p. 3).

WERFEL, FRANZ, Am sdvdrOt urm bine, trad. de OCTAVIAN SIREAGU (Viafa literard, an. X (1935), nr. 1, p. 2).

ZAMFIR, NEAGU, Rdsdrit nou, dupa LUIGI PIRANDELLO ( Manif est, an. II (1935), nr. 2, p. 8).

www.digibuc.ro

2. NUVELE. SCHITE. PRETEXTE.


IMAGINI.

lati un capitol de proz unde stint inregistrate cum inssi


titlu spune: nuvelele, schitele, micile buchti de proz, fie ele
poeme sau lucruri, randuri simple, mrunte, modeste, ocazionale de proz literard; sau acele peisagii, descrieri putin
complicate, sclipiri, imagini fixate definitiv in cuvantul, 1Mia
si forma frazei de proz literard.
Aici, se pot de altfel gisi si fragmente de roman pe care
atdorii lor nu le-au subintitulat, nu au dat explicatia, si pe
care nici noi nu le-am putut identifica.

Dar acum ca sfi se poat schita in cateva randuri ce este


mai reprezentativ din acest material sau ce a vrut sa spunft
in general proza, genul, adunat aici, este foarte greu, imposibil chiar. Pentruc nuvela nu triiieste decat intr'o complectii,
stare de vitregie si despre incercrile izolate atunci cand au
existat le-am semnalat prin notele critice. A cauta o explicatie de unde aceast vitregie este tot att de dificil, de hnposibil. Poate acel mare interes pe care publicul il (la rornanului, poate si faptul ca pentru scriitor bucata de mica intindere trebuie mai mult muncitft si pentru el este in vremea
de astzi foarte greu, nu stim. Dar ceeace stim este ca atunci

www.digibuc.ro

70

MIRON SURIJ

cand ravna artistic& va starui, cand talentul va sti sa se impuna, se vor gasi oameni
putini astazi
multi maine
care vor pretui marea placere de a gusta din farmecul acela
al clipei care sclipeste putin dar foarte luminos, din poezia
bucatii de adevaratil proza de mare arta, din energia artistiea' a unei butte i reusite nuvele sau schite.

www.digibuc.ro

ORIGINALE
ADERCA, F., Adulter la altitudine, (Vre-mea, an. VIII
(1935), nr. 394, p. 9) - Bal mascat (Vremca, an. VIII (1935),
nr. 377, p.
- Sfeirsit de yard (Vre-hwa, an. VIII (1935),
nr. 406, p. 9).
AGARBICEANU, I., In eabinetul medical, (Pagini literare,
an. II (1935), p. 257-260)
Intdia ceartd, (Gdnd romdnesc,
an. III (1935), p. 403-408)
IsTdraitntri,
s. III, an.
II (1935), nr. 7-8, p. 33-40)
Prescurdrita (Familia, s.

III, an. II (1935), nr. 2, p. 9-12).

alte povesti. Bucuresti, 1935.


ALAGHI, Paseirea de foc
Tip. Lupta. 48 p. 24X27,5. 8 planse colorate afar& din text.
Ilustratii de Andronic. 90 lei. Recensie de: TZIGARA-SAMUR-.

CAS, SANDU (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p.


540-542).

ALEXANDRESCU, V., Porestea nebunului, (Adeudrul


rar $ i, artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 3).
ALEXIU, MIRCEA, Bdjenie, creiondrile uniti ostcis. Sibiu,
1935. Tip. Oastea Domnului. 68 p. 14X21. Desen de G. Simionescu si M. Onofrei. 30 lei. Publicatiile gruparii intelectuale Thesis". Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. II (1935), p. 292-293); NEAMTZU, IONEL

(Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 112); N. C. (Blajul,

an. II (1935), p. 361)

literare, an. Il

(1935, 1

In noaptea primei infrangeri, (Pagini

p. 83-86) - Negutdtorul de slovd,

(Blajul, an. II (1935), p. 250).


ALEXIU, STEFAN, Banal de our, povestiri pentru copii.
Ploesti, 1935. Edit. libraria Nationala. Tip. Comertului, 96 p.
13,5X20,5. Desene de C. Popescu, si St. Stefanov. 36 lei
lama. la Ploesti, (Cruciada roidnismului, an. II (1935), nr.
54, p. 22).
ALMEN, I. P., Gino pleacd in concediu, (Adevdrul literar,

ri artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 785, p. 8).

ALTENLIU, 'ANNA, Legenda pdpusii, povesti pentru copii.


Bucuresti, 1935. Edit. libraria Principe le Mircea. 12,5X19,5.
96 p. 30 lei.
ARCAN, SOFIA, Dealul crucii, dealul sinucigasilor, (Frun-

Flori de o zi, (Fruncea,


eea, an. II (1935), nr. 36, p. 6)
Hoinara (Fruncea, an. II
an. II (1935), nr. 33, ro. 6)
Zi de platei (Fruncea, an. II (1935),
(1935), nr. 43, p. 6)
nr. 22, p. 7).

ARDELEANU, C., Ganieni $ i urine (Citrantul liber, an. II


(1935), nr. 37, p. 6; nr. 47, p. 3).
ARESANU, AUREL L., Blumotto, (Cuvntul liber, an. II
(1935), nr. 32, p. 6).
ARGHEZI, TUDOR, Amintiri din cafcnea (Adevarul liteBilete
iar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 780, p. 1)
de papagal (Revista fund,atiilor regale, an. II (1935), nr. 6,
p. 483-492) - Bilete (Revista fundatiilor regaie, an. II
Bradul ca scdntei (Adevdrul
(1935), nr. 9, p. 483-493)
literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 7) - Fe-.
reastra cu glastre, (Viata romineased, an. XXVII (1935), nr.
Grafit, (Adevarul literar $ i artistic, s.
2-4, p. 16-19)
Manual de morald. practicd,
an. XIV (1935), nr. 737, p. 3)

www.digibuc.ro

MIRON SURU

72

o amintire, (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 753, p. 3)
Negurdtorul de mdsti (Adevdrul literar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.752, p. 1)
Serisori (Adevdrul laerar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 761, p. 4)
Tab letd: Un debut, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 400, p.

Tablete (Adevarta litcrvr si artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr., 764. p. 1; nr. 772, p. 1; nr. 773, p. 3)
Teme: Marea
(Adevdrul literar ri artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 765,

p. 1).
ARIA GEORGE, Prietend liniste! (Pasdrea albastrd, an.
(1935), nr. 2).

ATANASIU, GR., A suierat un glont (Fruncea, an. II

(1935), nr. 41)


Dar Adelina? (Fruncea, an. 11 (1935), nr,
20, p. 8)
Un foipt divers (Fruncea, an. II (1935). nr. 40,
p. 6).
BACOV, EMILIAN N., Filip seirmoinul (Adevdrul literar

artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 770, p. 4)


Rocambole
(Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 775,

p. 6).
BAICAN, CORNEL, Misiuned (Banatta literar, an. I (1935),
nr. 11-12, p. 24).
BALANESCU, GABRIEL, Asfinfiturile din Finia (Litere,
an. III (1935), nr. 16).
BALTAZAR CAMIL, Toanina la munte (Cuvantul liber,
an.
(1935),,nr. 50, p. 7).
BALU, IOSIF ION, Broderii in panza craciwnululi (Manifest,
an. II (1935), nr. 1, p. 8).
BARBULESCU PAUL, Insemndrile unui vagabond ( Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 2).
BARCAROIU, CONSTANTIN, Chentdrile dragostei ( Rasa.ritul, an. XVII (1935), nr. 7-8 p. 15; nr. 9-10, p. 12).
BARCIANU, MARGARETA, Povestea numelui, nuvel.. Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 80 p. 20,5X27, Desene de autor.
120 lei.

BASARABESCU, I. A., Pdpua, (Adevdrul literar si artistic,

s.

II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 3).

BATRANU, ALEX., Icoane duneirene (Revista scriitoarelor

scriitorilor roindni, an. IX, (1935), nr. 5, p. 16).


BATZARIA N., Almamahul scolarilor pe anta 1936. Bucuresti, 1935. Edit. Dimineata copiilor. Tip. Adevrul. 128 p.
16X23,5. Diverse desene. 25 lei Coperta de Sirin.
Dmelul
celor doi viteji, (Rdsdritul, an. XVII (1935), nr. 2-3, p. 7)
Coana Frosa la Bucuresti. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adev&rul. 162 p. 19,5X25. Desene. 60 lei. Coperta de Gusty.
Fapte frumoase din rdsboiul nostru (Luceafdrul, an. I (1935),
nr. 12, p. 549) Istorioare pentru Puiu, Bucuresti, 1935. Edit.
si tip. Adevarul. 72 p. 13X20,5. Desene. 25 lei. Coperta de
Sirin.

BELDICEANU, VERONICA, Minunea din Tibera (Adevd-

ria literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 754, p. 8).
BELU, D., Din, tainele durerii, (Munca literard, an. III
(1935), nr. 24-25, p. 1).
BERNEA, ERNEST, Poeme In prozd: Dunarea; Darurile

vremii; Ap; Scrisoare tatalui meu (Tara Bdrsei, an. VII


(1935), p. 384-385).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

73

BERRY, S., Ghinion, (Viata literard, an. X (1935), nr. 2,


P. 3).
BETJRAN, GEORGE, Din cainetul unui cerptor de rdsbow
(Francea, an. II (1935) nr. 9. p. 8).

BIBERI, ION, In i;oapte (Junimea literal* an. XXIV


(1935), p.310) - Sftir Ot (Rcporter, an. III (1935), nr. 83,
P. 3).
BISTRITEANU, ALEXANDRU, In ora de germand (Convobiri critice, s. nou'a (1935), nr. 1, p. 7).
BOGZA, GEO, Deskintuirea priiadverii (Vrem,ea, an. VIII

(1935), Pati, 13' 5)*

BOLDUR, DAN O., De vorbd eu o bufnitd (Adevdrul literar

0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 755, p. 5) - ma fata


din vis (Adevrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 780, p. 4) - M'a sdrutat Dznu (Adevaru/ literar artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 765, p. 1).
BOTEZ, DEMOSTENE, Melonianii (Aclevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 734, p. 9) - Rfitdkitzi
(Vremea, an. VIII (1935), Crciun, p. 19).

BOTEZ, IOACHIM, Insenindrile unui belfer. Bucuresti, 1935,


Edit. Fundatia pentru literaturd si artb. Regele Carol II-lea Tip.
M. O. Imprimeria nationala. 240 p. 12,5 X 19,5. 60 lei. Scriitorii
romani contemporani. Recensii de: AGAVRILOAEI, GH.,
(Manifest, an. II (1935), nr. 2, p. 16); CALINESCU, G., ( Ade-

vdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 746, p. 9);

CHIRESCU, AUREL (Cruciatla romdnisniului, an. I (1935),


nr. 14, p. 7); CONSTANTINESCU POMPILIU (Vremea, an.

VIII (1935), nr. 386, p. 7); CRITIAN, V., (Societatea de


mane, an. XII (1935), p. 110); MARTINESCU, PERICLE
(Reporter, an. III (1935), nr. 60, p. 2); ROSETTI, AL. (Re-

vista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 3, p. 662-663);


SEBASTIAN, MIHAIL (Revista fundarilor regale, an. II

(1935), nr. 5, p. 431-434); ERBU IERONIM (Viata literal* an. IX (1935), nr. 169, p. 3); *ULUTIU, OCTAV (Fa-.
milia, s. HI, an. I (1935), nr. 10, p. 95-99); V. T. (ConvorNasturi aubiri literare, an. LXVIII (1935), p. 382-383)
tamati (Adevdrul literar si artislic, s. II, an. XIV (1935), nr.
737, p. 5).
IOACHIM BOTEZ: INSEMNARILE UNUI BELFER.

Imi amintesc de inmormantarea unui batra.n boter moldosfarseasca zilele intr'una din casele
vean, care venise
cu apartamente ale Bucurestilor de astazi, indiferente

personalitate. In urma raclei care atarna ca un fulg pe umerii cioclilor, venea o ceata de oameni in straie ciudate:
pantaloni cu tururi de salvari, lungi jachete sau redingote

demodate, inalte gulere scrobite, lavaliere, plastroane, garnbete minuscule asezate pe-o ureche sau largi sombreruri a-

dumbritoare. Tabloul acesta cu - Moldoveni autentici si

demodati imi rtisiirea in minte mai deunzi, citind Insemn5.rile unui belfer ale lui Ioachim Botez. CAci belferul" este nu
numai o denumire, ci i o coneeptie de a fi, partieular Moldovei. In Iasii vechii traditii cArturikesti mai stitrue incit vie

traditia belferului cu lavalierft i palfirie cu boruri mari,


urmas al ilustrilor dasciili dela sfarsitul veacului trecut. Tra-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

74

ditie de rar pregtire stiintificA, de devotament pentru cariera imbriitisat si de satisfactie in inssi indeplinirea misiunii. Exist, in Moldova, tm fel de mesianism" al belieriei, si Joachim Botez este unul dintre cei mai buni reprezentanti ai si.
A fost o scoali de critic& literar care se compleea in
fixarea comparativii a valorilor literare: Eminescu sau Alecsandri? Cu prilejul lecturii volumului lui Ioachim Botez,
am auzit rostindu-se nurnele lui Calistrat Hogas. In afarii
de belferie si de Moldova, nu vd nici o apropriere posibild
intre acesti doi scriitori. Dar dac nu ar fi decAt felul de a

nara, atilt de indepiirtat, la Ioachim Botez, de genul sifttos" a lui Calistrat Hogas si materialul de limbfi err totul
diferit, mi se pare cii, am avea tot cuvntul
e absolutii nevoie de o clasificare
inteo desprtitur apare

la un etaj superior, alturi de cei mai buni scriitori ai

nostri.

Putini scriitori, in literatura noastr, au scris despre copii


cu atilta intelegere i emotie retinut. Naturalii, la un moldovean, sensibilitatea aceasta transpare dese ori sub un vl
de usoar ironie, constituind, astf el, una din insusirile cele
mai de pret ale personalittil lui Joachim Botez. Ea se leag
in mod firesc de compasiunea aratata animalelor. Copiii
anirnalele il consoleazd pe autor de relatiile cu oamenii si
mai ales cu tovarsii sili intru belferie. Despre unii
Ioachim Botez a seris pagini rilzbuniltoare; pe altii, i-a zugravit asa cum sunt,
pe cetitor s tragii concluziile firesti. Volumul, format din bucti care se intregcsc una
pe alta, formeaz un tot perfect unitar.
Intr'o lume de oameni dominati de rutina si supusi monotonici vietii provinciale, fr curiozitate, fr orizont, Joachim Botez apare ca o exceptie: vrea s triasc i sr]. cunoasc. Drumet neohosit, ne impart'aseste din experienta sa
de caltor care stie sa, vadd si s povesteasc, impletind find
naratiunii sale cu citate din operele esentiale ale literaturii
universale scrise de acei messieurs dans les coins", cum ii
numea Flaubert.
0 astfel de carte nu putea fi scris de un debutant: prinWo indiscretie a autorului, aflm e scrisul sari de astilzi a
fost pregritit printr'o lungd carier
Joachim Botez a scris una din cartile cele mai serioase ale
literaturii noastre; rstignindu-si, dela primul volum, o notorietate ce-i va aduce multe nephiceri i putine bucurii, dar

dintre acelea co au un pret deosebit in viata unui orn: de


a fi inteles si apreciat de sufletele de elit. .
Al. Rosetti.

BOTTA, EMIL, Mob (VI emea, an. VIII (1935) nr.382, p.

Rdsul tewut (Vreinea, nr. 414, p. 8; nr. 415, p. 8; nr.


Tiinpul eel prielnie (Vremea an. VIII (1935, )
416, p. 9)
nr. 377, p. 7).
BOUREANU, EUGEN, Modern (Calendarul ziarului Universal pe anal 1936, p. 167).
BOUREANU, RADU, Destinul era la Delfin" (Vrenzea, an.
VIII (1935), nr. 386, p. 4).Fata din umbrd nuvele. Bucuresti,
1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Caragiale. 176, p. 12,5X18.
8)

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

75

25 lei. Colectia Rosidor. Recensii de: CALINESCU, G. (Adevurul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782. p. 9) ; CRISTINOIU, N. (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 11-12,
p. 103-104); DAMASCHIN, VASILE (Viata Mercy CZ, an. X
(1935), nr. 4, p, 2)
Picioarele 1ti Gnlve,, (Repista f witty-

tiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 527-532) - Waimanul

70 (Azi, an. IV (1935), p. 1646-1650).


BOZ, LUCIAN, Patmos (Almainahul ziarelor Adevdrul si
Dimineata pe anul 1936, p. 121).
BRADISTEANU, GRIGORE, Cdnd bate vdntul pe la Jiu

( Fruncea, an. II (1935), nr. 20, p. 8).

BRAESCU, GH., La minister (Cuvantul liber, an. II (1935),

nr. 22, p. 2)
Poetica (Viata literard, an. IX (1935), nr.
167, p. 1) - Vuinta (Viola literal* an. X (1935), nr. 2, p. 1).

BRATESCU-VOINESTI, I. AL., Vise (Revista fundatiilor


regale, an. II (1935), nr. 1, p. 22-30).
BUCIUM, MIHAI G., Licdriri nocturne (Mama
an. ELI (1935), nr. 21, p. 3).
BUCUR DOINA, Maguri (Adevdrul literar $ artistic, s. II,
an. XIV (1935), nr. 757, p. 3).
BUDA CEZAR, Momboro (Ademirul literar si artistic, s. II
rn. XIV (1935), nr. 758, p. 3).
BUGARIN, GRIGORE, Colinda cea dintdia (Fruncea, an.
II (1935), nr. 44, p. 5)
Viata mea, (Fruncea. an. II (1935),
nr. 44, p. 12)
BUJOREANU, GH., Caminul (Convorbiri critice, s. noua
(1935), nr. 3-4, p. 3).
BUTNARU, GH. V., Clopotele invierii, nuvele. Bucuresti,
1935. Edit. Pace. Tip. Universul. 246 p. 12,5X19,5. 60 lei.
Coperta de Pava.
CABA, OLGA, Lola (Pagini literare, an. I (1935), p. 581584) - Nebunul (Pa gini literare, an. I (1935), p. 643-647).
CALUGARUL ION, Ghetele (Vrernect, an. VIII (19C5), nr.

391, p. 4) - Juda Benjamin trapistul din Folson Prison"


(Vremea, an. VIII (1935), nr. 402, p. 8) - Oglinda Met i
(Azi, an. IV (1935), p. 1767-1773)

Popa SmOntaind (Vre-

mea, an. VIII (1935), nr. 410, p. 19).


CANARACHE, ANA, Cu pratia (Cuvantul liber, an. ITI

(1935), nr. 8, p. 4) - Obrdznicie (Curdntal liberl, an. II


(1935), nr. 36, p. 4) .
CANTA, MARIA, Legende, Bucuresti, 1935. Edit. si tip.
Cugetarea, 160 p. 12,5X19,5. Desene in interior. 35 lei.
CANTEMIR, TRAIAN, Epilog, (Junimea literard, an. XXIV
Fata gazdei (Junimea litera Id, an. XXIV
(1935), p. 252)
(1935), p. 136)-Rivalul, (Junimea literard, an. XXIV (1935),
p. 331).
CANTONIERU, NICULAE, lernile copiliiei, (Frize, an.
Mahala deplind (Frize, an. II (1935),
II (1935), nr. 3, p. 1)
nr. 2, p. 2) - RencLyterea primaverii (Pdmantal, an. IV
(1935), nr. 7, p. 3).
CARARA, GEORGE, La rdscruci de vremi (Munca Ute-

rur, an. III (1935), nr. 26, p. 2).


CARDU, VALERIU, Rastigniri
(1935), nr. 9, p. 17-20).

s. III, an. I

CARTU GH. N., Stdna lui Yoda (Cuvdat moldovenesc,

an. IV (1935), nr. 10-12, p. 6-8).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

76

CARUNTU, FLOREA, Podarul dela Olt (Adevdrul literar


si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 767, p. 5).

CATANA, GEORGE, Aniintiri din copildrie (Banatul literar, an. I (1935), nr. 9-10, p. 3).
CAZABAN, AL., Inimd de copil (Munca literard, an. III
(1935), nr. 26, p. 2).
CAZIMIR, OTILIA, Crilciunu cu bucurii (Adeveirul literar
si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p.1)
Din viard
fi din cdrti (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),

mt. 750, p. 1). - Fatd de mndstire" (Adevdrul litercvr gi


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 778, p. 1)
Frivolitdti,
(Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 784,
p. 4) - La manastire (Adevdrul literar si artistic, s. II, an.
XIV (1935), nr. 773, p. 1; nr. 775, p. 1; nr. 776, p. 1)

Seri-

soare din Iaqi, (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 759, p. 1).

CEAPA, AL., 0 fatd e o bucurie (Viata Basarabiei, an.


IV (1935), nr. 3, p. 6).
CELARIAN, MIHAIL, Batd-te Ghiorghitd (Viata literard,
an. X (1935), nr. 1, p. 3).
Lindbergh (Azi, an. IV (1935),

Vive la France! (Azi, an. IV (1935), p.


CERNA, MIA, Ceaiul (Banatul literar, an. I (1935), nr.
11-12, p. 15) - Galbdnul impdratului (Banatul literar, an.
I (1935), nr. 5-6, p. 7; nr. 7, p. 5; nr. 8, p. 6)
Mdrtisor
p. 1776-1778)
1692-1697).

(Banatia literar, an. I (1935), nr. 11-12, p. 16).


CERNATEANU OVID, Liana (Cuvant moldovenesc, an.
IV (1935), nr. 1042, p. 23).
CEUSIANU, ALEXANDRU, Victim-a, (Familia, s. IIL an.
II (1935), nr. 5-6, p. 35-42).
locuri comune (JuniCHELARIU TRAIAN, Fragmente
mea literard, an. XXIV (1935), p. 90). - Pietre la cari md'nchin (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 360).
CHIRNOAGA, MIHAIL, Carte de dragoste. Bra...,ov, 1935.
Edit. Frize. Tip. Soimii Carpatilor, 148 p. 13X19,5. Coperta

de Dem. 45 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. II (1935), p. 103); SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935), p. 88-89)
Cumpeind de adoles-

centd (Litere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 4).


CIOFLEC, ROMULUS, Divort (Viata romineascd, an.
XXVII (1935), p. 48-55).
CLARNET, In zile de bejenie, (Vremea, an. VIII (1935), nr.
410, p. 8).
CLEMENTA, B., Oameni mugur (G-andirea, an. XIV (1935),
p. 138-140).

CODREANU, MARGARETA, Din carnetul unei bolnave


(Viata literard, an. X (1935), nr. 4, p. 2).
CODRIN, ION, Spovedania, (Pagini literare, an. II (1935),
p. 317-320).

COLIU, EMIL, A delta moarte a reginei ostrogote, (Adevd-

rul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 734, p. 7) -

Renuntarea, (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 748, p. 1).
COMAN, CONSTANTIN, Blend ziva" la judeccitorie (Reporter, an. III (1935), nr. 71, p. 3) - Certificat de virginitate

(Reporter, an. III (1935), nr. 62, p. 5; nr. 63, p. 7)

www.digibuc.ro

Des-

1935 LITERAR

77

legare de trecut (Reporter, an. III (1935), nr. 57, p. 4)


Domn'deputat, (Reporter, an. III (1935), nr. 73-74, p, 4)
Giovinezza" la Addis-Abeba (Reporter, an. III (1935), nr.
75, p. 7).
CONSTANT, EUGEN Randuri pentru un prieten (Meridiwn caet sapte (1935), p. 13).
CONSTANTIN, NICOLAE, Moara din vale (Fni,ncea, an.
II (1935), nr. 21, p. 8).
CONSTANTIN, TEODOR, Nebumia parintelui Probin (Paliterare, an. II (1935), p. 394-411).
CORBASCA, VLADIMIR, Act arutentic, (Adevaria literar
0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 746, p. 3).
COROI, EDUARD, Ape (Pagimi literare, an. I (1935), P.
452-454; p. 577-580).

COSCO, OLGA 0 fata de azi, ca Una de eri (Adevrul


arti.stic, s. II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 7).
COSMA, JUNIOR AUREL, Pribeag tin noaptea de Ajwn
(Thieeafrul, an. I (1935), p. 533)
term-

CCW:IIU, DOLORES, Smaranda, ( Rdsdritul, an. XVII (1935),

nr. 2-3, p. 11).


COTOVU, SANDRA, Conferenfiarul (Adevdrul literar

artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 774 p. 7).

COTOVU, T., Microcosm (Adeveirul iiterar i aTtistic, s. II,


an. XIV (1935), nr. 756, p. 6).
COTTESCU, P. V., Fapt divers (Fruncea, an. II (1935),
nr. 37, p. 8).
CRASMARU, VALERIAN, Cad frunzele (Frumeea, an. II
(1935), nr. 44, p. 5)
S'a vestejit o floare (Fricncea, an. II
(1935), nr. 42, p. 6).
CREANGA, MARIETA L., Munfil (Tinerimea roman& an.
LIII (1935), p. 249)
Noapte de iarnd (Tinerimea romana,
an. LIV (1935), p. 86)
VI:7mM/ (Tinerimea rontand, an. LIV
(1935), p. 15).
CRISAN, N., Autum,nala (Munca. literard, an. III (1935),

nr. 23, p. 3).

CRISTESCU, FLORIAN, Firicel voinicul. Editia III-a. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartes romneasc6., 60 p. 16,5X 20,5.
Desene si coperta de Ulmu. 32 lei
qcoala lui Chifchiron.
Editia
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea romaneasca.
56 p. 16,5X20,5. Diverse desene. 30 lei.
CRISTOBALD, C., Germania ameninfd pacea Europei, (Vre-

mea, an. VIII (1935), nr. 403, p. 8).


CUJBA, SERGIU VICTOR, Alte isprdvi ale lid Arvinte
Palma Latd, (Via(a Basarabici, an. IV (1935), nr. 11-12, p.
18).
Nzdreiverni'ile lui Arvinte Palma Lata reizqui, (Viola
Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 60).
CULEA APOSTOL D., ,ezeitori de seara, smeave, glume,
joeuri. Bueuresti, 1935. Edit. Fundatia culturalb. regal, Principele Carol. Tip, Luceafbrul. 132 p. 15,5X20,5. 1 plan.96. de
Rodica Maniu si numeroase figuri in text. 30 lei. Cartea Satului, nr. 12.
DAMIAN, MIRCEA, Un satul de viata (Mwnca literard,
an. III (1935), nr. 23, p. 1).
DAN, PAVEL, Corigenfe (Blajul, an. II (1935), p. 306)
Fragmente (Gaud romanesc, an. III (1935), p. 461-468).
Pedagogul, (Pagini literare, an. II (1935), p. 119-123).
Pri-

www.digibuc.ro

MIRON SURD

78

veghiul, (Gdudirea, an. XIV (1935), p. 465-477).


Studentul
Lirveuld (Blajul, an. II (1935), p. 480).
DANIEL, PAUL, Delegatul mahatalei (Cavdntul liber, an.
II (1935), nr. 29, p. 2). Fame pamfletistia, (Cuvelntul liber,
an. II (1935), nr. 26, p. 3).
Fapt divers (CuvOntia
an. II (1935), nr. 35, p. 4).
Flasnetarul (Cuvdntul liber,
an. II (1935), nr. 47, p. 2).
La invierea lui Lazdr, (Almanahul ziarelor Adevarul i Dimineafa, pe anul 1936, p. 321).
Moartea uccnicului (Cuveintul liber, an. H (1935) nr. 31,

p. 4).
Un p4lrna, o paine si o banuialei (Cuidatul liber,
an. II (1935), nr. 32, p. 4).
Vin hingherii (Revista sciiitoarclor
scriitoriler romdni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 19).
DASCALESCU, LUCRETIA, Expresul (Adevdrul literar si

artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 763, p. 4).


La cinema
( Adevdrul literar si artistic s. II an. XIV (1935), nr. 774, p.

0 easel, serioasd (Adeveiria literar $ i artistic, s. II an.


0 femee ciudatd, (Adetieirul
XIV (1935), nr. 757, p. 7).
literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 3).
Prtietenul meu (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 778, p. 6).
6).

DEMETRIUS LUCIA, April, (Vremea, an. VIII (1935), nr.


393, p. 4)
batwe, (Vremea, an. VIII (1935), Past, p.
16).
Febrd, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr.
2, p. 36-44).
0 plind (Vremea, an. VIII (1935), nr. 399,
p. 10).
Hipnoza (Vremea, an. VIII (1935), nr. 401, p. 8).
Prin oras a trecut un actor (Vremea, an. VIII (1935) Craciun, p. 22). -- Profesoria, (Vremea, an. VIII (1935), nr, 409,
pag. 8).
DEMETRIUS, V., La urma lai (Magazinia, nr. 53 (1935),
p. 29).
DEMETRU-PAN, GEORGE, Bdtlanul (Cuvantul liber, an.
Botinele lai Cc-mufti i statul (CuII (1935), nr. 36, p. 4).
Ivancia ii cerre
vantul liber, an. III (1935), nr. 8, p. 4).
drepturile lui (Cuveintul liber, an. II (1935), nr. 27, p. 4).

Maneura de toanmei (Cuvfintul liber, an. II (1935), nr. 22,


Omul care se teme de sex (Reporter, an. III (1935),
p. 8).
nr. 72, p. 7).

DENSUSIANU-FIUL, OVID, Viafa nouei, (Cele trei Crisuri,


an. XVI (1935), p. 147).
DESSILA, OCTAV, Meirul, (Peintelntul, an. IV (1935), nr.
117-120), p. 5.
arDIACONU, VLADIMIR, Aprodul (Adeveirul literar
Avocatia (Adotistic, s. II an. XIV (1935), nr. 776, p. 3).

vdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777, p. 3).
Fenieia avocat (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV
Impricinatul (Acleveimul literar
(1935), nr. 778, p. 3).
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 8). Martorut (Adevdria literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 780 p. 3).
DINU, CLUCERU, Povestiri de pe front 1916-1917, fapte
svrsite de cei mici. Bucuresti, 1935. Tip. Eminescu. 13,5X
21. 168 p. 50 lei.
DONAR, E. Fac ce vreau (Adeveirul literar si artistic, s.
II, an. XIV (1:935), nr. 768, p. 6).
DONGOROZI, ION, Escapada, schite. Craiova, 1935. Edit.
si tip. Scrisul romanesc, 148 p. 15X21. 40 lei. Recensii de:
FORTUNESCU, C. D. (Arhivele Olteniel, an. XIV (1935), P.
473-474); SADOVEANU, IZABELA (Adevdrul literar si am-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

79

s. II, an. XIV (1935), nr. 786, p. 9).


Intr'un rapid,
(Viata literard, an. IX (1935), nr. 165, p. 3).
I. DONGOROZI: ESCAPADA.

I. Dongorozi si-a castigat un mime intre autorii de schite


nuvele in care infatiseaza o lume a micii burghezii, a funetionarilor, a propagandistilor politici.
In noul vohen gasim tot aceasta lume din acelasi unghi
personal vazuta intr'un stil cursiv, domol care aluneca simplu filed broderii spre final, pullet tot atat de uF,or i fara
complicatii alcatuit.

Acest lucru face din schitele i nuvelele lui I. Dongorozi


modele de ce este adevarata arta a schitei. Exemplul mai bun
in acest volum ni-I furnizeaza Escapada in care actiunea incepe sa urce ineet, urc, urea mereu, se complica i-a proporpi mari, mereu altceva i alteeva iti atata curiozitatea i cand
totul este pregiitit ca sa te mai astepti la 'Mc& si mea ceva,
vine finalul frumos facut foarte verosimil, foarte lent, parca
fusese insasi inceputul. Si in acest cadru de evolutie I. Don-

gorozi plaseaza oameni, pe care in cateva trasturi de euvant stie sa le dea viata ea sii se miste motivat.
M. S.

DORIAN AL., Povestiii duioase pentra copii. Bucuresti,


1935. Edit.' librria Principele Mircea. Tip. I. Scher. 144 p.
12,5 X 19,5. Desene in interior. Coperta de Dem. 35 Jei.
DRACOPOL-FUDULU, LYA, Legende ronidnesti. Bucuresti, 1934. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. E. Marvan. 200 p.
19 X25. Desene i coperta de Pascal. 60 lei.

DRAGUSANU, SIDONIA, Eroii mei protesteazei (Repoeter,


Evadare (Revista funciatiilor
regale, an. II (1935), nr. 12, P. 493-511)
Intaia noapte (ReViata in casa cit portile
porter an. III (1935), nr. 70, p. 7).

an. m (1935), nr. 53, p. 3)

verzi (Reporter, an. III (1935), nr. 86-88, p. 5)


DUMA SIMION, Armindenii (Fruncea, an. II (1935), nr.
6, p. 8).
Shimonit (Fruncea, an. II (1935), nr. 10, p. 8).
Zdrobit (Fruineea, an. 11 (1935), nr. 16, p. 6).

DUMITRESCU, AGLAIA, Sbacium (Convorbiri critice, s.


nou5. (1935), nr. 1, p. 22).
DUMITRESCU, BARBU, Fragment (Gdncl, an. II (1935),
nr. 7, p. 4).
DUMITRIU-NEGRUS, D., Violoncelul (Cavant moldovenesc,

an. IV (1935), nr. 10-12, p. 12-14).


EFTIMIU, VICTOR, Dreptate (Reporter, an. III (1935), nr.
Ganduri noi (Laceafdrul, an. I (1935), p. 37).
86-88, p. 4).

FANTANERU, CONSTANTIN, Balconul (Vremea, an. VIII


Eglogd (Revista fundatiilor regalc,
(1935), nr. 413, p. 8).

an. II (1935), nr. 12, p. 515-533).


Noapte de dragoste
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 384 p. 8).

FARAGO, COCA, Carte postald (Reporter, an. III (1935),


Cdteva pagini dintr"o carte (Azi, an. IV
(1935), p. 1866-1871).Maxole i Ana mic roman dialogat (Fas. III, an. II (1935), nr. 1, p. 47-63; nr. 2, p. 31-42).
Pentrued am fost fatd qi nu bdiat (Reporter, an. III (1935),

nr. 56, p. 4).

www.digibuc.ro

M IRON SURU

80

11.r. 58, p. 4).

Pi-10110re (Azi, an. IV (1935), p. 1782-1789).

Strada (Azi, an. IV (1935), p. 1730-1743).


FAUR, DAN, Munci i socoteli (Viafa romineascd, an.
XXVII (1935), nr. 11-12, p. 18-26).
FEDEREANU, C., Bib lia lui Kara (Littere, an. III (1935),
nr. 16, p. 2.
Fdntdna turcoaicelor (Litere, an. III (1935),
nr. 17, p. 3).
FLOREA, SAND1J, Canditie unwind (Cavdntul liber, an.
II (1935), nr. 32, p. 4).
FLORESCU, PETRE, Adevdrul cel din urvid (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 4 p. 3).
Pdpasuri (Pasdrea albas-

trd, an. I (1935), nr. 2, p. 5).

FRANCU, CONST., Flori de nidce (Munca literard an. III


(1935), nr. 21, p. 2).
FURPA SERA, Cdldtorie de nuntd
s. III, an.
I (1935), ,nr. 10, p. 15X25).
Prima aventurd. Bucuresti,
1935, Edit. si tip. Adevarul. 176 p. 12,5X19,5. 40 lei. Coperta de Drug. Recensii de: B(REAZTJ), I(ON) (G&W romdlnesc, an. III (1935), p. 446); -(.1LUTIU, OCTAV (Faimil'a, s. III, an. 11 (1935), nr. 1, p. 92-93).
SERA FURPA: PRIMA AVENTURA.

Prima aventur este cel de al treilea volum al scriitorului


Sera Furpa, si el se alAturii. modest Linga Surprinsi in intimitate, schite si BAtea un \rant de nebunie, roman.
Volumul contine noua schite si nuvele in earl majoritatea
bucatilor stint brodate pe insusi ceeace spun cele douA cuvinte din titlul volumului: Prima aventura.
Subiectul este totdeauna alcAtuit din ceeace surprinde

din ceeace sub jug& pe neasteptate, eroii ducAndu-1 pe serpen-

tinele aventurii, cAnd verticale, cAnd lente, cAnd spre priipastie


final tragic (Iubirea cere iubire), cAnd spre huninisuri i poene
final plin de umor curet, anfitos (Prima
aventurd. Domnisoara 3814 B, OtrAvitA, Petrecerea, etc...).
Acesta este subiectul in schitele lui Sera Furpa din acest
ultim al sAu volum. El brodeazA o scurtA povestire fapt din
viata de toate zilele al cArui final totdeauna tragicomic, dispune

antreneazii pe cetitor. Sera Furpa lucreazi cu un

umor vioiu, sfinittos pe care-1 seaxnAnA numai in We fertil


fructul
de-1 va descoperi
de wide cetitorul va culege
bogat in zAmbet si fAs cu hohot.

Lumea din schitele lui Sera Furpa este realii, ea ii justi-

ficA prezenta prin faptul ea luereazA, se liaised, face sA exi-

ste o intrig, o actiune si asa cum acestea sunt reusite, ea


nu
de asemeni in constructia ei este realA
lumea
lasA nimic de dorit.

Cu azeeasi putere de observatie, descriere a amAnuntului, a fleacului" din care se va na.te intregul conflict aunt
construiti eroi ea: Radu Luceanu (Prima aventurA), Gyla
(Domnisoara 3814 B.), etc.,...

Sera Furpa nu urmAreste pe erou, stares. lui psihologic


ci moravul, apucAtude altfel nici nu trebuie
rile, gesturile in intreg ansamblul. El nu cautA ea umorul sA
ias din situatia i psihologia unui singur individ, ci din intreaga colectie de figuri, gesturi, fapte continute in fiecare

-ceeace

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

81

Aceasta e tehrdea personal& a lul Sera Furpa care


se dovedeste inc odat un modest dar priceput Intocmitor
de pagine scrise cu gustul unui adevarat literat.
M. S.

GABRIELESCU, ALICE, Ghiorghitd (Via la literard, an.


X (1935), nr. 1, p. 3).
O seard cu bridge (Adevdrul literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 786, p. 7).
St-di
de asteptare (Adevd,rul literar 0 artistic, s. II, an. xav
(1935), nr. 742, p. 5).
GALACTION, GALA, Andrei cdtre Teodor (Pdmdatul, an.
IV (1935), nr. 93-94, p. 2).
Te inspird, cant(' barde (Pdmdatul, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 5).
GALACTION, MARIA, Revedere, (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 766, 1). 7).

GALETARU, N., Pe yew; de munte (Lueeafdrul, an. I

(1935), p. 569).
GALUSCA, TATIANA, Gheorghitd (Civudnt meklovenesc,
an. IV (1935), nr. 10-12, p. 16-17).

GEORGESCU, IOAN, Freanult (Munca literard, an. III

(1935), nr. 20, p. 2).


GEORGESCU, SILVIUS, Abis (Tinerimea romind, an. LIV
(1935), p. 137).
Eu, satana comeara (Tinerimea rom4nd,
an. LIII (1935), p. 264).
Vagabondul (Tinerimea romeind,
an. LIII (1935).
GHIBU-SILVIU, OTILIA, In ceasul $ sub semnul ceaintlui (Cuvaintul liber, an. III (1935), nr. 6, p. 4.
Pecingea
albd (Cavdntul liber, an. II (1935), nr. 33, p. 9)-2a/timbaineul
de 2 ani i 8 luni dela Moqi (Cuvdntul liber) an. II (1935),

nr. 37, p. 4).

GIACOMO, GIORGIO DE. Pudoarea mortii, nuvele. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea romaneasc5.. 200 p. 12,5X19,5.
Desene si coperta de Theo. 60 lei.
Vis macabra (Calen-

dand ziarului Univereal pe anul 1936, p. 169).


GORONITA, DRIDRI, Crai nou (Frioncea., an. II (1935),
nr. 41, p. 8).
Fluturele galben, (Fruncea, an. II (1935), nr.
19, p. 8).
Golgota (Fruncea, an. If (1935), nr. 17, p. 3).

Miresme din Banat. Timisoara, 1935. Tip. Enric Uhrmann. 128


p. 12,5 X19,5. 40 lei. Recensii de : ATANASIU, GH., (Luceaf(Lrul, an. I (1935), p. 296); CRONICAR (Societatea (Le maine,
an. XII (1935), p. 101); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini
literare, an. II (1935), p. 357-358); TOPLICEANU, TR. (Frun-

cea, an. II (1935), nr. 23, p. 8).

Prigoana (Fruncea, an.


II (1935), nr. 20, p. 8.).
Sfntul Nepomuc (Liweafdrul, an.
I (1935), p. 593).
Zdna durerit (Fruncea, an II (1935), nr.
44, p. 12).

GRECU, VALERIU, Fiindc s'au certat odatd doi copii


(Cuget moldovenesc, an. IV (1935) nr. 5-7, p. 10).
GRIGORESCU, MIRCEA, Scrisoare cdtre Rdmnicu Sarat
(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 45, p. 2).
Un caz de
devastare sentimentald (Cavdrntul liber, an. II (1935), nr. 42,
p. 3).
GROZDAN DORIAN, La gura satului" (Fruncea, an. II
(1935), nr. 17, p. 12).
HAN, R., Catia cu lac rosa (Azi, an. IV (1935), p. 1615-

1618; p. 1687-1688).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

82

HAQUE, TITELA COL., Fulgi de mtase. BucurWi, 1935.

Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Caragiale. 104 p. + 8. plane


colorate afar& din text. 19X25. Ilustratii i coperta de Pascal. 60 lei.

HENTIU, ELISABETA, Eroism crestin (Tara Belrsei, an.


VII (1935), p. 602).
HOLBAN, ANTON, Colecfionarul de sunete (Vreinea, an.
VIII (1935), nr. 417, p. 8).
Fefe de oameni (Cuvntul libel., an. II (1935), nr. 23, p. 9).
Melancolii de Sf. Dumitru
Nuntd princiar
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 375, p. 4).
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 388, p. 8).

IENEA, ILIE, Foame noud (Luccafdrul, an. I (1935), p.

325).

ILIESCU, TIBERIU, Bleisti de 1 (Meridian, caet apte


(1935), p. 1).
ILOVICI, MIHAIL, Bcwalaureat bolnav (Revista fundafiilor regale, an. 11 (1935), nr. 11, p. 272-279).
IOAN, STEFAN, Argumentele statc contra (Jwnimea lite-

rar, an. XXIV (1935), p. 4).


IOANID, M. D., Anotimp in block-notes (Meridian, caet
apte (1935), p. 3).
Capriciu de voiaj (Adeveirul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 761, p. 5).
Dece n'a
iubit Carminia (Adeveirul
si artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 738, p. 5).
Desmeticire, nuvele. BucurWi, 1935.
Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec. 256 p. 12,5X19,5. 50
lei. Recensii de: ANCU, P. (Cuvntul liber, an. II (1935),
nr. 35, p. 5); CALINESCU, G. (Adeveirul luterar i artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 760, p. 9); FORTUNESCU, C. D.
(Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), P. 474-476); ILIESCU,
TIBERIU (Meridian, caet opt (1935), p. 31); PAPADIMA,
OVIDIU (Gndirea, an. XIV (1935), p. 330); SADOVEANU,
IZABELA (Adeveirid literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),

nr. 750, p. 9); WLUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II


Dihania, (Adevdrul literar si ar(1935), nr. 7-8, p. 101).
Dragoste rdtistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 783, p. 7).

tdcitd, (Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 3-14).


Intoarceri (Adevcirul literar si artistic, s. U an. XIV
0 petrecere monstr (Adeveiria li(1935), nr. 747, p. 6).
Sandn
terar 0 artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 772, p. 5).
Umbra peste
(Cuvntul liber, an. III (1935), nr. 8, p. 4).
suflet (Gnd romnesc, an. III (1935), p. 477-494).
M. D. IOANID: DESMETICIRE.

Afara de calitatea de bun povestitor, de onest potrivitor


al anecdotei si al faptelor, autorul acestor nuvele pare a
pretinde 1 pe aceea de psiholog. Deoarece in intentia tuturor
acestor nuvele pare a fi introspectia sufletului femenin si

in special a iubirii feminine. Ceeace i-am obiectl, autorului


este schematismul psihologiei sale, caracterul ei de tipic. Nici
o observatie de detaliu, de nuantd., numai observatii in mare,
de lucruri stiute i rscunoscute. E i aceasta o psihologie,
dar nu e psihologia care se poate face in literaturrt.
Schematismul psihologic al acestor nuvele se mai vede
sl in repetarea bor. Toate nuvelele se reduc la una singuri:
Femeia eareli ingealft brbatul.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

83

Repudiabile ea schematism psihologic i repetitie monotonA

de situatii aceste nuvele mai pfiefituese i prinieo eompozitie defectuoas, prin ceeace a-si muni precipitarea finalului.
bservalia asta nu se potriveste insA prime! nuvele, construitA cu multA atentle si echilibru. Se vede din ea c autorul
are totusi frumoase calithti i daeA va renunta la idealismul
sau ideologic si la psihologismul bourgetian, va putea eventual sA fae, ceva.
Octav Sulutiu.

IORDAN, B., Graal, (Junimea literard, an. XXIV (1935),

p. 177).
In provncie, la plimbare cu, nzadant Monotonie
(Pdmantul, an. IV (1935), nr. 117-120, p. 10).
O cruce vie
(Pdmdatu,l, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 4).
Trenul albastra

(Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 41).


IOV, D., Buffeagul Basarabiei (Laceafdrul, an. I (1935),
p. 386).
Frafi (Viata, Basarabiei, an. IV (1935), nr. 1, p.
9).
Nistru cel laitran (Luceafdrul, an, I (1935), p. 95).
S/at la oat% ea via (Laceafdrul, an. I. (1935), p. 38).
ISAC, EMIL, Nostalgia toamnei (Cuvntal liber, an. III
(1935), nr. 5, p. 4).
Unni suflet tandr care a murit in rdzboia (Cavd,ntul liber, an. HI (1935), nr. 8, p. 4).
ISTRATI, PANAIT, La an raccord" (Cmciada romdnismalui, an. II (1935), nr. 54, p. 5).Codin, nuvele, prefat.6. de

ION MINULESCU. Bucuresti, 1935. Editura Ignat Hertz. Tip.


Luceafarul. 261 p. 12X18,5. 38 lei. Colectia Akademos.

vol. I. Recensie de: BRATE, RADU (Pagini literare, an. II


(1935), p. 230-232); MARTINESCU, PERICLE (Reporter,
an. III (1935), nr. 75, p. 2).
PANAIT ISTRATI: CODIN.

Intreaga operA a lui Panait Istrati trebuieste despArtitii

in douil, categorii. Deoparte: Kira Kiralina, Mos Anghel, Haiducii, Ciulinii arganului i Nerantsula. De alta: Casa Thu-

ringer, Biuroul de plasare, complectate de ciclul intitulat


Vers l'autre flamme in care se grupeazd Aprs soizemois
dans l'U. R. S. S. Soviets 1929 si la Russie Nue. Osebit de
aceasta s'ar putea grupa inteo categorie aparte Le pcheur
d'ponges, Mes dparts si Pour avoir aim la terre. Cercetatorul atent, se va giisi, desigur, entuziasmat sA reeonstitue
din toate efirtile lui Istrati acel imn al prieteniei, intfilnit
pretutindeni in opera lui, dar concentrat, mai cu deosebire in
Mihail.

Partea doua a operei lui Panait Istrati nu va putea fi stutot


atAt de sincerd ea i tot ceiace a Wanda si a scris autorul
Kirei Kiralina. Rilmfine acea prima categorie la care ne-am
referit dela inceput (Povestirile lui Adrian Zografi), care
formeazA, titlul de vesnicA recunostinta datorat lui Panait
Istrati de natiunea romfinfi. Este partea nepieritoare a opemestrite de unul dintre cei mai
rei lui. Aici stau ascunse
desvrsiti povestitori pe care i-a cunoscut omenirea
de nici un popor egalate si pentru ratiuni istoricode o expresivitate incomparabilA, ale indigesociologice
diatA niciodatfi, in complectul ei, fr devierea ultimA,

nulul duniirean.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

84

Sensul mitic pe care il cuprinde Impreunarea istorica a


acelor elemente amintite mai sus: i la care am zis ca se
alatura, impresionant, caracterui arnautesc
aflat prin rftdficini, inell in origini, dar dublat prin intermediu balcano-

turcesc ; acest sens, inearcat de potentialitatile anonime


de nimeni evaluabile ce s'au scurs in sangele, originar aprins al romanului,
ql-a gasit concretizare eterna in figura

unui Mo Anghel, a unui Mo Durnitru, orl in aceia a lui


Codin.

Toate personajiile lui Panait Istrati omul la fel de evocative. Fiecare dintre ele prinde i se resimte pe gama cornpieta de caractere, parcursa din subpamanteanul istoric al
rasei, trecuta prin Inchipuirea sfitos
legendarA a etnicului
autohton :11 surprinsa, in penel nepieritor, la Intfilnlrea din-

tre forta

bunatate, dintre pasiunea pana la patima

11)1

prietenia pana la sacrificiu.


Codin este, in aceasta privintA, o figura, de vigoare neinchipuit. In el se mistuie toatii taria i toata inver*unarea
mind inveninata, cand cumplitil, a omulul ce nu se teme de
totu*i, In nici un alt cuget omenesc nu sAiiislueqte
atata sentiment al dreptfilii ea in sufletul acestul Codin, veritabila incarnare a cinstel qi a rasbunarii.

Ca 1 autorul insui, eroli lui Istrati aunt, mai presus de

toate puternice temperamente. Temperamente etnice. Cat de


adanc autentic este mo Dumitru, in 0 noapte In balti, eland
fqi ucide dintr'o singura loviturrt de tfirpan armasarul cel mai
scump, ca sa nu fie tritdat furtult Pentruca pe urma, sa reshotarat l inchis in sine, orice ajutor din partea fratelui indatoritor i bogat...

Dar femeile, nu stint ele oare, in opera lui Istrati tot fiat
de aprinse, mal aprinse chiar decat bilrbatii?

Cum trebue sa interpretam pe Irina din Codin ori pc

Zincuta din Kir Nicola?


In sprijinul sugestiel pe care am facut-o de a se reconstitui
Intr'un studiu, prietenia In opera lui Panait 'strati, dar mai
ales pentruca acolo se grisete o splendida apologie a liberduioasii d convingatoare, a structatil 1 o motivare
nuvelele Intre un prieten l o tutunturil vagabondului
gerie l Bakftr, au pe langa valoarea lor literara, i una de
document.

Mircea Mateescu

IULIU LAZAR, Impc leare (Adevdrul literar gi artistic, s.


Grumti (Adevdrul liParterar gi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777, p. 3).
artistic,
cel de Crdcinn dela marma lui (Actevrul literar
s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 5).
IVAN NIC., Plimbare pe ldngd ziduri seculare (Fruncea,

II, an. )IV (1935), nr. 756, p. 3).

an. II (1935), nr. 44, p. 5).

IVANOVICI-TERENTIU, STEFAN, Din jurnalul intim al


unei vddave (Manca literard, an. DI (1935) nr. 21, p. 3).
Gicd moralistul, (Munca literard, an. III (1935), nr. 22 p. 2).
Idila vistavoiului (Mtunca literard, an. III (1935), nr. 20,
0 ttindrd care One la reputatia ei (Munca literard,
p. 2).
Trecutul timid bdiat de viitor
an. DI (1935), nr. 23, p. 2).
(Munca literard, an. III (1935), nr. 24-25, p. 3).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

85

IZVERNICEANU, DAMIAN, Pe cdmpia Banatuturi (Band-

tul literar, an. I, (1935), nr. 5-6, p. 1).

JAR LUCIA, lubirea forra creatoare purificatoare (Luceafdr;41, an. I (1935). p. 270).
Jurnalul matt: Reveriile
feeriei albe; Peisagiu de iarn (Luceafdrul, an. I (1935), p.
113).
Jurnalul meu: Picuri de ploaie qi de melancolie. Peisagiu trist (Luceafdrul, an. I (1935), p. 178).
Viziuni de
toamnd (Luceafdrul, an. I (1935), p. 446).
JUMANCA, VIORICA, Rugdclunea (Fruncea, an. II (1935),

nr. 15, p. 8).

KADAR, EMERIC, Povestea unui migetruf (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 510-524).
LADMISS-ANDREESCU, M., Coca Ana frange elanuri (Pagini
an. II (1935), p. 35-39).
Eu mdsceiriciul (Pagini literare, an. II (1935), p. 441-448).
Frate/e Mariyus

(Pagini literare, an. II (1935), p. 265-272).


Neputinta (Revista scriitoarelor t .scriitorilor rcnndni, an. IX (1935), Dr.
12, p. 20).
Sanda platonismul men (Pagini literare, an.
I (1935), P. 639-642).
LAMBRINO, AUREL Sorana (Revista fwndatiilor regale,
an. U (1935), nr. 7, p. 57-68).
LASCAROV-MOLDOVANU AL. Fericitul (Munca literard,
an. III (1935), nr. 26, p. 2).
creqtine. Bucure9ti, 1935.
Tip. Cugetarea. 208 p. 11 X17,5. 30 lei.
Flori crestine: Clipa
mntuirii, Fii vesel. (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 289).

Flori crestine: Ploaia. Vorba care n'a fost spus (Tara Barsei, an. VII (1935), p. 496-499).
Flori cregine, Cel ce se je-

luia; Pasul cel greu, (Tara Barsei, an. VII (1935), p. 595-597).
Flori de /umina": Un prieten necunoscut (Tara Bdrsei, an.
Generapile (Luceafdrul hterar si criVII (1935). p. 57).

tic, an. IX (1935), nr. 1, p. 30).

Icoana (Rdsdritul an.


Lacrima (Rdsdritul, an. XVII
XVII (1935), nr. 2-3, p. 4).
(1935), nr. 1, p. 4).
Omul care tace. Bucure9ti, 1935. Edit.
9i tip. Adevrul. 218 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de: CALINESCU, G. (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 757, p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS (Pogini titerare,
an. U (1935), p. 102-103); STRAJE, MIHAIL (Viara literard,
Viata crestind in. pilcie. Bucuan. X (1935), nr. 2, P. 2).
re9ti, 1934. Edit. Fundatia cultural regal& Principe le Carol.
Tip. M. O. Imprimeria nat,ional. 96 p. 16X20,5. O copertli
desene de Mac Constantinescu. 30 lei. Cartea satului 3.
LEIST, LUDOVIC, Roata norocului. Bucuresti, 1935. Edit.
9i tip. Universal, 152 p. 12, 5X19,5. 20 lei Biblioteca tinerimil nr. 1.
LEONTESCU, AL. AL,, Table le legii (Reporter, art. III
(1935). nr. 53, p. 6; nr. 54, p. 6).
LINDASAY, IAN MARTIN, Castillo en. Espana (Pagini
literare, an. II (1935), p. 81-82).
LIVIANU, ION, Talionul, fapte, amintiri, tipuri. Bucure9ti, 1935. Edit. si tip. Romne unite. 164 p. 12,5X19,5. Desene de Pina Moscu. 40 lei.
LOCUSTEANU, AUREL, EvadAri, schite. 160 p. 11,5 X18,5.

LUNGIANU, MIHAIL, Comoara lui Prdslea, pove9ti. Ed.

II. Bucure9ti, 1935. Edit. librria Principe le Mircea. Tip. Athe-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

86

neum 128 p. 12,5X19,5. Coperta de Sirin. - Comoara lui


Preis lea, (Fruncea, an. II (1935), nr. 35, p. 6). - Creiita
ldcrdmioarele (Fruncea, an. H (1935), nr. 39, p. 6).
Nasterea copilnlai ceresc (Fruncea, an. 11 (1935), nr. 44, p. 11).

MACOVEI, N., Vdnitei (Viata Basarabiei, an. IV (1935),


nr. 11-12, p. 69).
MADAN, GHEORGHE V., Cu bunelul la peidure (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 4, p. 21). - Din timpul rcisboinlui
(Viaa, Basarabiei, an. IV (1935), nr. 6 p. 2; nr. 7-8, p. 2,

nr. 9, p. 7.) - Ignatul (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr.

11-12, p. 12). - Vergelatul (Viata Basarabiei, an. IV (1935),


nr. 1, p. 17).
MANATORUL, NICOLAE B., Moartea unei salcii (Tinerimea romnci, an. LIII (1935), p. 268).
MANIU, ADRIAN, Focurile prinuiverii si flacdri de toammi.

Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literaturJ si art& re-

gele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria national 216 p. 12,5 X 19,5.

60 lei Scriitorii romni contemporani. Recensii de: CALINESCU, G. (Adeveirul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 769, p. 9); IENEA, ILIE (Luceafdrul, an. I (1935), p. 355);
LUTCAN, V., (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 95);
MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada romelnismului, an. I (1935),
nr. 31, p. 5). - Focuri de primeivarei, (Luceafarul, an. I (1935),
p. 257.
Primdvard dulce, (Munca literard, an. III, (1935),
nr. 20, p. 1).

MANOLESCU ION ATJREL, A murit un pui de vrabie


(Cruciada romdiiismului, an. I (1935), nr. 37, p. 3).
Carnet, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 12, p. 6; nr. 13,
p. 3; nr. 49, p. 3).
Cioplitorul de suflete, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 32, p, 3). - Despre o toamnd, (Cruciada romnismului, an. I (1935), nr. 33, p. 3).
Lacrimi
pentru pace, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 43,

p. 3). - Necrolog pentru Traian Iuga, (Cruciada ronuinisPagini ;le jurnal intim,
mului, an. I (1935), nr. 30, p. 6).

(Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 42, p. 3). - Peiseiri


frunze Mildtoare, (Cruciada romdwismului, an. I (1935), nr.
45, p. 3).-Scrisoarea de moarte, (Cruciada ronuinismului, an.
Sonia de altd datei, (Glind, an. I
I (1935), nr. 35, p. 3).
(1935), nr. 5, p. 2). - Toamnd ialoniitecin, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 39, p. 3).
Toamnd, pentra Ely,
(Gdnd, an. I (1935), nr. 1, p. 3).
MANOLIU, PETRU, Fragnient (Reporter, an. III (1935),
nr. 80, p. 3).
Natura vede de treabd (Azi, an. IV (1935),
p. 1857-1864).

MARA, IOVAN, Din diminefi cu soare, (Fruncea, an. II

(1935), nr. 4, p. 1).


MARC MIRCEA, La zind, (Adevdrul literar si artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. 786, p. 6).
MARIA, REGINA ROMANIEI, Poeme in proz: Ileana si
stelele; Mihai; Nicu surztorul; Ghitd i gsca; Maica Frosa,

traducere de ERASTIA PERETZ, (Convorbiri literare, an.

LXVIII (1935), p. 395-403).


MARIAN, MIA, Simtiri peigdne. Timisoara, 1935. Tip. Tara.
80 p. 14 X21, 25 lei Recensii de: GROZDAN, DORIAN, (Luccafdrul, an. I (1935), p. 297); N. I., (Fruncea, an. 11 (1935), nr.
24, p. 8).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

87

MARINESCU, I. M., Un adevdrat prieten, (Ramuri, an.

XXVII (1935), p. 339).

MARINO-MOSCU, CONSTANTA, Con/ Alecu, (Adevdria li-

terar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 743, p. 6.


Nazwinfi, (Adevarul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
736, p. 3).
Pasaportill, (Adeveirul literar si artistic, s. II,
an. XIV (1935), nr. 752, p. 1).
MARINESCU, PERICLE, Moarte prin autosugestie, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 8, p. 283-299).

MARTINESCU, VICTOR VALERIU, Kalup, tara ldutarilor,


(Reporter, an. III (1935), nr. 71, p. 7). Nadia Botez, (Mun-

ce literard, an. III (1935), nr. 22, p. 3).

[MATEESCU-MOVILA, N., Chipeirms voinicul si alte po-

vesti romanesti cu continut moral. Craiova, 1935. Tip. Victoria. 56 p. 10


MEDIANU, APRILIANA, Ciu-Ciu, povesti. Bucuresti, 1935.

Edit. si tip. Cartea romneasc. 96 p. + 10 planse colorate in afar& de text de Hrandt Avachian. 18,5X23,5. 80 lei.
MELNIC, GHEORGHE, Slugd la steiplln, (Cluvantul liber,

an. II (1935), nr. 37, p. 4).

MENICOVICI, MANUEL, Tania sau 'um calambur reusit,

(Adevdrul literar artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756,

P. 5).
MEREANU, D., Poveyti din traista fermecatd. Bucuresti,
1935. Edit. librbxia Principe le Mircea, 72 p. 19X24,5. Diverse
desene. 50 lei. Coperta de Sirin.
M1CLESCU HORIA, Mazuru. Bucuresti, 1935. Edit. si tip.
Cartea romrieasc. 104 p. 12,5X19,5 30 lei. Recensie de:
SADOVEANU, IZABELA, (Adevdrul literar si artistic, s.

an. XIV (1935), nr. 746, p. 9).


MIHAESCU, GIB I., Cal din 'lame/ roman, (Gdridirea, an.
XIV (1935), p. 495-505).
Impricinatii, (Familia, s. III, an.
II, (1935), nr. 4, p. 9-14).
Noaptea focurilor. (Revisla fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 11, p. 243-267).
MILCU, N., Conasul Pirindelu, (Arhivele Olteniei, an. XIV
(1935), p. 141).
MILLER-VERGHY, MARG., Umbra pe ecran. Bucuresti,
1935. Tip. Bucovina. 204 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de:
PERETZ, ERASTIA, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935),

p. 354-357); SADOVEANU, IZABELA, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 758, p. 9).
MILLIAN CLAUDIA, ludita, (Almanahul ziarelor Adevdrul Diminata, pe anul 1936, p. 145).
MINULESCU, ION, Umbra lui Mircea la Cozia" i liceul
din Pitesti, (Curdntul liber, an. II (1935), nr. 14, 13. 3).

MIRONESCU, ALEXANDRU, Destrmarea, (Azi, an. IV

(1935), p. 1633-1641).

MISTAKIDE, ANTON, Cuvinie pentru Brebu, (Cruciada


romdnismului, an. I (1935), nr. 41, P. 3).
MOLDOVANU, RADU D., Panopticum (Pagini literare,
an. II (1935), p. 425-432).
MONDA, VIRGILIU, /n ostrov, (Reporter, an. III (1935),
Intermezzo monden, (R<Torter, an. III (1935),
nr. 72, p. 6).
nr. 66-68, p. 14).
Spre Padivid, (Reporter, an. In (1935),
Svdrcoliri, (Reporter, an. III (1935), nr. 79,
nr. 56, p. 5).
p. 7).
Trufan, (Reporter, an. III (1935), nr. 63, p. 2).
Vinia de Cotnari, (Azi, an. IV (1935), p. 1725-1729).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

88

MONTA, OLGA, Casa de pe culme, (Adevdrul literam qi ar-

tistic, s. IL an. XIV (1935), nr. 752, p. 7).Ceai la ora cinci,


(Adevdrul literar fro artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 764,

P. 3).
MORA., M., Un fata burn, (Ca/endaral ziarului Universal pc
anui 1936, p. 143).
MOANDREI, MIHAI, Trup de Venerd, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 390, P. 8).
MOOARCA, DUMITRU, Secrctarul, (Fruncea, an. II
(1935), nr. 19, p. 8).
MOTIU, GH., Priviri cdtre mormlInt, (Hotarul, an. II
(1935), nr. 12, p. 14).
Stropi dim cascada viei, (Hotama, an. 11 (1935), nr. 8-9, p. 12; nr. 12, p. 20).

MOVILA., SANDA, Invitarie la viafd, (Vramea, on. VIII


(1935), nr. 408, p. 8).
Prieteni mangatezi, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 400, p. 8).
15 minute, (Revista fundafiilor
regale, an. II (1935), nr. 3, p. 523-537).
MURASANU, TEODOR, Icoana paftilor, (Pagini literare,

an. I (1935), p. 613-615).


NEA.MTZU, IONEL, Cruciulifa, (Blajul, an. II (1935) p.
441).
Metamorfozd, (Pagini literare, an. II (1935): p.
20-22).
Oameni. Sibiu, 1936. Tip. Dacia-Traia.n6,, 80 p.
13,5X19,5. 20 lei. Publicatiile grup5xi1 intelectuale Thesis".
Vacant& (Pagini literare, an. I. (1935), p. 498-504; p.
Un caz coraplicat, (Pagini iiterare, an. I (1935),
556-572).
p. 435-438).

NEDICI, GH., Clipe de vrajd. Bucuresti, 1935. Edit. si tip.


Universu.l. 242 p. 14X21,5. Diverse fotografii afar& din text.
70 lei.

NEGREA, ALEXANDRU, Lustragiul lui Caragiale, (Viata


romineascd, an. XXVII (1935), nr. 3-4, p. 59-61).
NEGREA, GEORGE, Imbrdrkarea de fum, (Revista .scriisariitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 20).
toarelor
NEGULESCU, I. NEAGU, Mi-aduc aminte. Brasov, 1935.
Edit. Cultura omului. Tip. oinhii Carpatilor. 124 p. 11,5X19.
20 lei.

NIC., Fir rapt, (Murnea literard, an. III (1935), nr. 21, p. 2).
NICA, ED., Prozd organic& (Junimea literard, an. XXIV
(1935), p. 54).
ODOBETEANU, ALEX., Magazinul cu jucdrii, (Convorbiri orifice, s. noul (1935), nr. 1, p. 20).
ODOBETEANU, VICTOR, Pavesti pentru Lia micci. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Cartea romneascn.. 64 p. 19X24. 50
coperta de Laur Stan.
lei. Desene
nulnud, (Hotancl,
OLINESCU, MARCEL, Intre cinste
Undova intr'un oras, (Viafa
an. EC (1935), nr. 8-9, p. 6).
Un om bine, (Hotaliterard, an. IX (1935), nr. 165, p. 4).
rul, an. II (1935), nr. 10-11, p. 11).
OLTEANU, ALEXANDRU, Pavilionul mantuirilor, (Pagini
literare, an. II (1935), p. 25-34).

OPRESCU, HORIA, Floarea reginei, (Vremea, an. VM

(1935), nr. 399, p. 7).


PAMFIL, EDUARD, Poeme in prozd, (Gdnd ronalmesc, an.
Requiem, (Gdnd ronidnesc, an. III
III (1935), p. 410-411)
(1935), p. 587).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

89

PANA, SASA, Scrisoare de rdspwns, (Azi an. IV (1935),

p. 1791-1794).

PANCU, NICOLAE N., Hipnotizatorul. Cu o prefatA. de A.


LUPU-ANTONESCU. Bucuresti, 1935. Tip. Modern5.. 152 p.
12,5X19,5. 60 lei.

PANTU, IORDAN, Proletarizare, (Cumintul liber, an. II


(1935), nr. 34, p. 4) - Text eminantente agricol (Cuveintul

liber, an. II (1935), nr. 29, p. 4).

Viata unei curele, (Cuvdn-

tul liber, an. II (1935), nr. 28, p. 8).


PAPILIAN, VICTOR, Etcvpd (Gdndirea, an. XIV (1935),

p. 450-454)

Mixtunea Sflintitlui Anton, ( kevista fundatiilor


regale, an. II (1935), p. 258-281)
0 clipci, (Gdndirea, an.
XIV (1935), p. 348-351).
Urd, (Gandirea, an. XIV (1935),
85-94).

PARVU, NICOLAE, Seri de toammd (Fruncea, an. II (1935),

nr. 35 ,p. 6).


PAS, ION, Spovedanie

seard de iarnd (gaintier, an.


Tablouri in ccirbune. Bucuresti,
1935. Edit. si tip. Cugetarea. 208 p. 12,5X19,5. Coperta de
Dem. 35 lei.
PASCARU, PETRU, Wind nou (Manifest, an. II (1935),

III (1935), nr. 2, p. 8)


nr. 3, p. 13).

PASCU, PETRE, Cd/dtorie cu o iniudtettoare, o tigancd si o

bucurteaned (Hotaxul, an. II (1935), nr. 7, p. 8).


PATRICIU, GRIGORE, Carte postald (Viata literard, an.
X (1935), nr. 2, p. 1) - Cozonaci moldovenesti (Viata literard, an. X (1935), nr. 1, p. 5) - Damul lui Tancvnika (Munca
literard, an. III (1935), nr. 26, p. 2)
Doud schite (Vremea,

an. VIII (1935), nr. 413, p. 15) - Prima succes (Vremea,


an. VIII (1935), nr. 401, p. 4).
PAUN, IORDAN, Lem.ne (Cuvdntul liber, an. II (1935),
nr. 31, p. 4).
PELTZ, I., Conu Take nu e contra, (Cuvntul liber, an. II

(1935), nr. 20, p. 7) - Supdrdri provinciale (Vremea, an.


VIII (1935), Pasti, p. 27).
PERETZ, ERASTIA, Pensiwne (Munca literard, an. III
1935), nr. 23, p. 3).
PERTACHE, ION I., Minte-md, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an, XIV (1935), nr. 775, p. 4).
PETIT, JEAN, Prieten, (Manifest, an. II (1935), nr. 3,
P. 6).
PETRASINCU, DAN, Aura halueinanta (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 405, p. 6; nr. 406, p. 8)
Final (Reporter, an. II

1935), nr. 70, p. 3) - Jurnalul unui om ciudat


s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 57-66). - Monstrul, (Viata
literard, an. IX (1935) nr. 167, p. 3) - 0 noapte cu now
(Viata literand, an. Ig (1935), nr. 165, p. 3) - Pdrintele

Pricup (Vremea, an. VIII (1935), nr. 411, p. 4) - Povestec,


unei morti /mane (Vremea, an. VIII (1935), nr. 371, p. 5;
nr. 372, p. 4; nr. 373, p. 4; nr. 374, p. 8)
Sangete (Reporter, an. III (1935), nr. 57, p. 5) - Sfinxul (Revista
fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 28-50) - Sinucidere
(Victfa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 2, p. 48).
PETRESCU CEZAR, Astfel vorbi comediantul (Reporter,
an. III (1935), nr. 66-68, p. 5; nr. 69, p. 5).
PETRESU, EUGENIA, 0 vedere" intr'un ordisel (Adevdrul hterar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 776,

www.digibuc.ro

MIRON SURU

90

p. 6) - Primeivara (Adevdrul literctr 0 artistic, s. II, an.

Scrisoare deschiscl cdtre MosXIV (1935), nr. 752, p. 6)


Craciun (Adevdrul literar $ i, artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 785, p. 5).
PETRESCU, LUCRETIA, Tala (Calemiarul ziarului Univesul pe anul 1936, p. 117).
PETRESCU, STROE, Carnet de manevra (Cuget moldovensec, an. IV (1935), nr. 10-12, p. 2-4).
ECATERINA, Poveste, (Tara Barsei, an. VII
(1935), p. 293).
POP, IRINA, Doar catevct tomente (Fluncea, an. II (1935),

Evocare (Fruncea, an. II (1935), nr.38, p.


nr. 41, p. 8)
6) - 0 idild la ;aid, (Fruncea, an. II (1935), nit 32, p. 6).
POP, MYNA, Dorinte (Fruncea, an. II (1935), nr. 25, p.
8) -Rdzbunare (Fruncea, an. 11 (1935), nr. 28, p. 8).
POPA, O. F., Dansul fluturilor (Wind romdnesc, an. III

Impeircitict nioril, (Blajul, an. II


37-44).
Maimuta blondit (Gaud romanesc, an. III
(1935), p. 315)
Prima experientd, (Gdnd romanesc, an.
(1935), p. 416-420)

(1935), p.

III (1935), p. 142-151). Scrisoare de vacantd, (Geind romanesc, an. III (1935), p. 332-335) - Sfinxul (Gdnd romdVizitd la o statitie, (Blanesc, an. III (1935), p. 592-600)
jul, an. 11 (1935), p. 496).

POPA, VICTOR ION, Sietii oameni (Vremect, an. VIII


(1935), nr. 397, p. 4) - Casa cm opt fete (Reporter, an. III
Puiul de mocan (Gandirea, an. XIV
(1935), nr. 53, p. 3)
Spre stea au ceilatorit, (Vreinea, an.
(1935), p. 236-240).
VIII (1935), nr. 369, p. 10).

POPOVICIU-BRANETIANU, P., Ceasul rdu, (Hotarul, an.


Imp-ware, (Hotarul, an. II (1935),
II (1935), nr. 7, p. 13)
nr. 8-9, p. 17).
PORA, N., Darurile mosului, (Rdsciritul, an. XVII (1935),

nr. 1, p. 9) - Masca unui um clinatur (Almanahul ziarelor


Adevarul si Dimineata pe anul 1936, p. 103) - 0 ulcicd, la
taica. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Universul. 160 p. 12,5 X 19,5.

Rdsplata (Munca literard, an. III


Coperta de Pava. 45 lei.
(1935), nr. 26, p. 3).
PORSENA, N., S'aprind fcliile. Bucuresti, 1935. Edit. si
tip. Cugetarea. 240 p. 12,5X19,5. 50 lei.
mort de malt, o amintire
PRECA P., Din carnetul uniti
tristtt (Mitnca literard, an. III (1915), nr. 24-25, p. 3).
PRIBEAGU, ION, Nepotul melt (Almanahul ziarelor AdeDimineata pe anul 1936, p. 257).
vdrul
PRICOPIE, MIHAIL I. Pantalonii (Fcit-Fruntos, an. X
(1935), p. 191).
RACACIUNI, ISAIA, Momente (Reporter, an. III (1935),

nr. 86-88, p. 5) - Subiect (Viafa literard, an. X (1935),

nr. 4, p. 1).
RADIANA, R., Musafirul (Viata Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 6, p. 47).
RADULESCU, D. ST., Caporalul Gheorghild (Reporter, an.
Dispdrutd (Reporter, an. III
III (1935), nr. 84, p. 3)
Excursia (Vremea, an. VIII (1935),
(1935), nr. 79, p. 4)
nr. 398, p. 8) - Mutatul (Vremea, an. VIII (1935), nr. 379,
p. 8).
RADULESCU, MONA, Leidifa cu lieurici. Bucuresti, 1934.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

91

Edit. Nationala Ciornei. Tip. E. Marvan. 136 P. 19X25. Desene de Marcela i Florira Cocliecu. Coperta de Marcela Codrescu. 60 lei. Recensie de: B(YCK), AD., (Adevdrul literar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 735, p. 9). Rodul pamdnitului. Bucuresti 1935. Edit. si tip. Cartea romdneascd. 72
p. 19X24. Ilustratii i coperta de Stefan Constantinescu.
75 lei.

RADULESCU, NEAGU, Foot-ball pe maidanvl Falcd-Pidjitd, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. I, p. 9-13).
In
(Pcimntul, an. IV (1935), nr. 104, p. 3).
Viata tristd a nenorocitului artist, (Pd,adntul, an. IV (1935), nr. 115-116,
P. 5).
RAIS, MARIA MAGDALENA, Pi in trecut, (Tinerimea rom(n a, an. LIV (1935), p. 22).
RANCA GEORGE D., Imagini triste. Dorohoi. 1935. Colectia tuturoi. Tip. Segal. 64 p. 12X16. 12 lei.
RASCANU, TEODOR, Hol-ra, (Rerista fundatiilor regale,

Hora vnird, (Reporter,


Stafia, (Viata romineascd,
an. XXVII (1935), nr. 3-4, p. 61-66).
Un e..ou, (Reporter,
an. III (1935), nr. 52, p. 7).

an. II (1935), nr. 8, p. 271-280).

an. III (1935), nr. 56, p. 6).

RASCU, I. M., Vibreiri. Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 128


p. 12,5X19. 35 lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevdrul

literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 774, p. 9); STE-

LIAN, CONSTANTIN, (Convorbiri literate, an. LXVIII


(1935), p. 532-533).
(Cuvlintul liber, an.
ROBOT, AL., Int(impldri cu,
II (1935), nr. 52, p. 7).
ROCO, DINU, Dragostea lui Apostol Breben iu, (Ltunea
In autobuz, (Munca
literard, an. III (1935), nr. 19, p. 1).

literal* an. III (1935), nr. 20, p. 2).

ROMAN, HORIA, Sopdrla, (Cuv(intul liber, an. III (1935),


nr. 5, p. 4).
ROSEN, THEODOR Legea inbirii, (Rdsdritul, an. XVII
Pardes Hanna sub stele, (Rdsdritul,
(1935), nr. 1, p. 7).
an. XVII (1935), nr. 9-10, p. 17).
RUDICH, DORINA, Ghetto, (Cuvantul liber, an. II (1935),
Screisnet, (Cuvdatul liber, an. II (1935), nr.
nr. 50, p. 5).
Vine Craciunul, (Cuvantul liber, an. III (1935),
36, p. 4).
Weekend, (Cut, intul liber, an. II (1935), nr.
nr. 6, p. 4).
Ziud iertdrii, (Cuvntul liber, an. II (1935), nr.
32, p. 6).
50, p. 5).
RULEANU, OCTAVIAN, Dezechilibru, (Pagini literare,
Inmuguriri, (Pagini literare, an.
an. I (1935), p. 447-451).
I (1935), p. 648-649).

SADOVEANU, MIRAIL, Cele ntai vechi amintiri. Bucuresti, 1935, Edit. si tip. Cartea romneagcri. 216 p. 12,5X19,5.
60 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. II (1935), p. 88-89); MATEESCU, MfRCEA, (Crulnima noesciada romdnismului, an. I (1935), nr. 29, p. 4).

trd, Bucuresti, 1934. Edit. Fundatia culturald regald Principele Carol. Tip. M. O. Imprimeria nationald. 82 p. 16X20,5.
Desene de Leon Viorescu in afard de text, 30 lei. Cartea saIntdmplare cit niste comedianti (Adevarul litetului nr. 2.
Pod de
rar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 1).
nestimate, (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935),

www.digibuc.ro

92

MIRON SITRU

nr. 786, p. 3).


Pustia, (Adevdrul literar i aritistic, s. II,
ari. XIV (1935), nr. 771, p. 1).
Ungureanul, (Adevdrul literar fi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 772, p. 1).
SADOVEANU, PROFIRITA, De vorbd cu Moq Crdciun,
(Adevdrul literar 0. artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785,
p. 7).
Rand, (Manifest, an. II (1935), nr. 2, g. 7). Plecare, (Manifest, an. II (1935), nr. 1, p. 3).
Vulpea, (Adevdrul literar fi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 786, p. 4).
SAHIGHIAN, ALEXANDRU, Aventura, (Reporter, an. III
(1935), nr. 62, p. 4).
Stratagema, (Reporter, an. HI (1935),

ne. 66-68, p. 15).


SANDU PAVEL, Povestea lui Ion Sdracta, (Vicqa Basara-

Nei, an. IV (1935), nr. 10, p. 15).


SANDU, Z., CantdreTul, (Calendarul ziarului Univer.sul pa
anul 1936, p. 44).
Ceretorul, (Calendarul zkirulwi Universul pe 1936, p. 179).
SANDULESCU, CONST. I., In ceiteptare. Bucuregti, 1934.
Tip. Tiparul academic. 184 p. 12X19. 40 lei.
SAVIL, W Ucenicul, (Cuvantul liber, an. III (1935), nr. 6,
p. 4).
SAVU, MAYCA, Creionul, (Adevdrul literar j artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 3).
Nana, (Aderdrui literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 750, p. 3).
SCAENARU, ION, Holul, (Calendarul Universul pe anul
1936, p. 139).

SCURTU, LUCIA, Crdciunul lui, (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 4).
Marc, (Adevdliterar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 4).
Rirette, (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 771, p. 6).
SEITAN, PANDELE, rinutul blestentat, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 376, p. 9).

SELMARU, TRAIAN, Azi cantd Carusso, (Vreniea, an.


VIII, (1935), nr. 406, p. 10; nr. 407, p. 11).
Comar, (VreInca, an. VIII (1935), nr. 389, p. 4).
Nocturtzel, (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 392, p. 4).
SERBAN, MIHAIL, Fabri-fag, (Adevdrul literar
artistic
Hristos a inviat Vera,
s. 11, an. XIV (1935), nr. 774 p. 6).
(Adlevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 751, P.
9).
Nunta in Telm.peqti, (Familia, s. III, an. II (1935), nr.
3, g. 33).
Oma/ de pripas, (Adevdrul /iterar gi artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. 770, p. 5).
SERBANESCU, PETRU, Cadvul lui conu Grigore, (Adeveirul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 4).
Un iubitor de animate, (Adevdrul literar qi artistic, s. U, an.
Un motiv plauzibil, (Adeveirul
XIV (1935), nr. 760, p. 4).
literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 749, p. 3).
SERBU, IERONIM, Crucificare, (Vremea, an. VIII (1935),
Pagti, p. 11).Duel, (Revista fandafiilor regale, an. II (1935),
nr. 6 p. 510-528).
SVASTOS, M., 0 inmormAntare, (Adevdrul literar gi ars. II, an. XIV (1935), nr. 755, p. 1).
SILVIU, ANDREI, Intatnire, (Fruncea, an. II (1935), nr.
Povestea de azi, (Fruncea, an. II (1935), nr. 43,
42, p. 6).
p. 6).
SIREAGU, OCTAVIAN, Poemd (Brayovul literar, an. IV
(1935), nr. 21-22, p. 148).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

93

ORA, MELENTIE, Io mis Dobay, (Fruncea, an. II (1935),

nr. 40, p. 6).


Moment penibil, (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 570).
Moment de reculegere, (Frwncea, an. II (1935),
nr. 41, p. 8).
Pregeitire... si pregeitire, (Frumcea, an. II
(1935), nr. 42, p. 6)

Tinda bi.erwii, (Fruncea, en. II (1935),

nr. 37 p. 8; nr. 39, p. 6).

SOlABUL, MIHAIL, Arta pentru. artd, (Ademlrul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 755, p. 1).
Aventurd cartoforeascd, (Revista fundati/ilor regale, an. II (1935), nr. 10,
p. 32-43).
Ce e cu maestrul? (Adevdrul literar gi artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. 750, p. 1). -- Flagrant delict, (Adot,d-

rul literar n artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 1).

Strejerul Capita lei, (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 759, p. 3).
SORESCU, MAGDA, In pragul unui examen, (Munca l:fcrani, an. III (1935), nr. 26, p. 3).
0 scrisoare feird titlu gi
adresd, (Munca literard, an. III (1935), nr. 23, p. 3).
SPATARU, N., Doman, 0 celul, (Viata Basarabiei, an.
Pe urmele anului non, (Via la BaIV (1935), nr. 1, p. 41).
Made in Basarabia,
sarabiei, an. IV (1935), nr. 2, p. 33).
(Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 50).
SPINA, G., Trei sc-risori, (A(Levdrul iterar gi artistic, s.
an. XIV (1935), nr. 754, p. 5).
SPIRU, ION L. Rdzbunarea wnehiului men Matei, (Jun:mea literard, an. XXIV (1935), p. 348).
STAN, T. C., Capitularea, (Azi, an. IV (1935), p. 1880-1904).
Costache Rddulescu, (Reporter, an. III (1935), nr. 69, p. 6)

Despeirfirea, (Reporter, an. III (1935), nr. 61, p. 6).Experienfe, (Cortvorbiri /iterare, an. LXVIII (1935), p. 137-148).
Hotul de stele, (Reporter, an. III (1935), nr. 72, p. 5). Nola,

(Azi, an. IV (1935), p. 1700-1705).--Pensiunea Rdfoi, (Azi, an.


IV (1935), p. 1626-1631).Toamnd in. cartier, (Viafa literard,
an. IX (1935), nr. 165, p. 3).
Palania fratelui Inoccnpa,
(Azi, an. IV. (1935), p. 1527-1537).
STANCIU V., Ora de speckilitate, (Bla ju2, an. II (1935), P.

438).

[STANESCU, CONST. N., Schife 0 amintiri. Bucuresti,

1935. Tip. Vulturul. 16 p.]


STANESCU, DOLORES, Remuedri, (Convorbiri critice, s.

noua (1935), nr. 2, p. 7).

STANESCU, THEODOR M., Nostalgie, (Adevetrul literar gi


artistic) s. II, an. XIV (1935), nr. 770, p. 7).
STANESCU-VARATI, C., La fdattand, (Fruncea, an. II
(1935), nr. 29 p. 6).
STANOIU, DAMIAN, Chilipir, (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 744, p. 5).
Oannemi en stilcleti.
Bucuresti, 1935. Edit si tip. Cartea romneascd. 181 p.
12,5X19,5. 50 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS,

(Pagini literare, an. II (1935), p. 103); MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada rom(Lnismului, an. I (1935), nr. 26, p. 6).
*TEFAN ION, Gagd, (Junimea literard, an. XXIV (1935),
p. 338).

TEFANESCU, MIRCEA, Fructul oprit, (Pasdrea albastrd,


Rdivag de vacantd, (Vremea, an.
an. I (1935), nr. 4, p. 7).
VIII (1935), nr. 402, p. 6).
STIHII, P., Fleare de toamnd, (Viata Basafrabieti, an, IV
(1935), nr. 2, p. 43).

www.digibuc.ro

94

M IRON SURU

STREAJA, IULIU, Dc vorbd cu bunien ingropat in suflet,


1?ugul ncmis(ilunca literard, an. III (1935), nr. 23, p. 1).
tuit, (Munca literard, an. III (1935), nr. 22, p. 2).
SURU, M1RON, Caezaia, (Fruncea, an. II (1935), nr. 27,
p. 10).
Omul, (F)uncea, an. 11 (1935), nr. 28, p. 8.).
TAFRALI, O., Idile din viata untied,. lasi, 1935. Tip. N. V.

Stefaniu, 160 p. 12,5 X19. 70 lei.


TANOVICLANU, CONSTANTIN N. Inchipuire realitate.
BucuiW.i, 1933, Tip. Tirajul. 160 p. 14 X21. 60 lei.
TCACIUC-ALBU, N., Naiada, (Jurnifnea literard, an. XXIV
(1935), p. 234).

TELEAJEN, SANDU, Prada, (Azi, an. IV (1935), p.1811-

1825).

TEODOREANU, AL. O., Berm Leibovici. BucurWi, 1933.


Edit. Cultura nationald. Tip. Cartea de aur. 164 p. 12,5 X19,5.
50 lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevdrul hiterar gi artistic, s. H an. XIV (1933), p. 751); DEMETRESCU, ROMULUS, (Petgini lnerare, an. II (1935), p. 104-105); MATEESCU,
MIRCEA, (Cruciada romdnismului, an. I. (1935), nr. 39, P.
Costicd, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 7-8,
3).
Oameni needjiti, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 378,
p. 3-7).
Pietate, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr.
p. 4).
Post festum, (Revista fundatiilor regale, an.
2 p. 22-27).
Tdmdie i otravd, volumul II,
II (1935), nr. 3, p. 483-494).
versuri, proz, articole. BucureW, 1935. Edit. Cultura nationald. Tip. Cartea de aur. 248 p. 12,5 X19, 5. 60 lei. Coperta de
Grant.. Articole despre: Dernostene Botez, I. L. Caragiale,

Mihai Eminescu, Panait Istrati, Mihail Koglniceanu, Paul


Zarifopol. Cuprinde: Cteva insemnri. Cteva fabule. Cteva
misive. Cteva epigrame, CAteva cuvantdri.
AL. O. TEODOREANU: BERCU LEIBOVICI.
Mester al schttei de scull& respiratie, Al. O. Teodoreanu, a-

duce in Bercu Leibovici cateva zambete de viata de cea


mai Nina calitate. Nimic in plus, nimic fortat; un ochiu de
observator care nu se lipeste de inutil i intra in plina viata,
in mijloc de fapta. Cazul acesta marunt, fapta de toate zilele, devine sub ereionul lui Al. O. Teodoreanu, o pilda de
alte multe vieti, de alte fapte, de alto cazuri.
Fara sa cladeasea un personagiu din conflicts de suflet
constiinta, oamenit din schitele sale traese. Traesc, se
mai ales se opresc
plimbh pe strada, sunt functionari i

langa un ap cu bere, facand toate acestea far& a gandi,


fara a se misca literar.
Traesc simplu; tot asa de simplu cum ii vede si ii joaca de
sfori Al. O. Teodoreanu.

aici este marea arta: pentruca tatal acestor oameni,


anume sfoara sa traga, pentiu ea papusa sa devina din
nimic, din simplu, comiea si eu zilmbet. i devine.
dupa leant% o
nu se poate sa nu fie asa
Pastrezi
aroma de sanatos si de moral, care e foarte buna (lac& te
sforarul acesta al papusilor din Bercu Leibovici stie de care

gandesti la obisiminta umoristului de a fi zeflemisit. Al. O.

Teodoreanu i grefeaza usorul aparent al schitelor pe o


chibzuita regula estetiea: umorul care trebue s lubeasea
omul.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

95

TINTARIU, AL., Drumul moqii, (Banatia literar, an. I

(1935), nr. 8, p. 12).


Neprevdzutul, (Banatul literar, an. I
(1935), nr. 9-10, p. 7).
Reinviere, (Bo/natal literar, an. I
(1935), nr. 11-12, p. 6).
TITA, STEFAN, Aventura Pj Graeff, (Reporter, an., III
(1935), nr. 72, p. 2).
Complicitatea Sfintei Theobalda, (Reporter, an. III (1935), nr. 70, p. 3).
Orapa inumtat, (Reporter, an. III (1935), nr. 64, g. 6).
Statwia de aur, (Reporter), an. III (1935), nr. 75, p. 6).
TOADER, ANA MARIA, Intr'o ord de romdmd, (Fruncea,

an. II (1935), nr. 14, p. 8).

[TOFAN, P. I., Ceimala impdratului, legend& istoria. Cluj,


1935. Tip. Gh. Ghili. 10 p.].
Clopotul din cetatea lwi Rareq.
Cluj, 1935. Tip. Ardealul. 10 p. 15,5X23.
TOMICIU, N., Un ciwaiu, (Frwncea, an. II (1935), nr. 28, p.
8).
TONEGHIN, M., Spontaneitate, (Adevdrul literar i artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 754, g. 3).
[TONI, V. D., qi N. MIHAESCU, Cartea ca minuni. Volu-

mul I si II. Bucuresti, 1935. Edit. qi tip. Curierul judiciar.


72+76 p. 20X13. 40 lei].

TOPARCEANU, G., In loc de prefafti la volumul Pirin


Planina, (Adevelrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 783, P. 5).
TUDOR, STOIAN GH. O bandA de prinfi;
(Cuvantul
liber, an. II (1935), nr. 2, p. 8).
Parmezcvnul; Academia
de puing4ie, (Cavdntul liber, an. II (1935), nr. 28, p. 8).
Auto-condamnare, (Cuvdtntul liber, an. II (1935), nr. 32, p.
4).
Deadu, (Cuvdntul liber, an. ra (1935), nr. 32, p. 6).
Gumoiul; Groapa celor vii, (Cuivdntul liber, an. II (1935), nr.
21, p. 5).
Leagdnia femeilor pierdate, (Cuvdatul liber. an.
II (1935), nr. 52, p. 7).
Moartea poetului proletar, (Culv(lntal liber, an. I( (1935), nr. 30, p. 4). Pe dritmul din Vilmest,
(Curvntal liber, an. II (1935), nr. 37, p. 4).
Principiul meu,
(Cwodatul liber, an. III (1935), nr. 6, p. 4).
Viafa, tatd,
viafa, (Cwvdniul liber, an. If (1935), nr. 35, p. 4).
TURCANU, ION, Impiegatul Tdirdbdracyl i alte schite.
Bucureqti, 1935. Tip. Coop. Litera, 64 p. 13X19,5. 30 lei.

VALCEANU C., Pentru fard. Campina, 1935. Tip. Gutenberg. 64 p. 14;<21. 20 lei.
VALERIAN, I., Prin ora-yul cu vedenii, (Viala Mantra, an.

X (1935), nr. 2, p. 3).


VARZARU, SIMION, Un concurs, (Cuvelst moldovenesc,

an. IV (1935), nr. 10912, p. 18-21)


VASILIU-HASNAS, ELENA, La un doctor, (Viafa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 9, p. 19).
Nistrul, (Viafa Basara-

Wei, an. IV (1935)-nr. 2, P. 28).


VATAMANU, N.,- Poarta din vis, (Calendaria ziarului Universal pe anul 1936, p. 104).
VICIAN, N., Ucigasul, (Fruncea, an. II (1935), nr. 1, p. 8).
VICOL, THEODOR, La rdspelntiile drumulia, (Viafa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 27).
VIORICA, DOMNITA, Viefi miawnate, poveli. Bucuresti,
1935. Tip. Bucovina. 46 p. 14X21,5. Diverse desene. 35 lei.
Coperta de Justina P.

www.digibuc.ro

96

MIRON SURU

VISCOL, PETRU, Poem seool XX, (Cutidntui liber, an.II


(1935), nr. 45, p. 7).
VISARION, I. C., Invieterul de morfi. Bucuresti, 1935. Edit.
Fundatia cultural& regal& Principe le Carol. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 120 p. 16X20,5. Desene de A. Juiquide.
30 lei. Cartea satului 8.
VITENCU, DRAGOS, Consultape, (Junimea literard, an.
XXIV (1935), p. 162).
VIZIRESCU, PAN M., Fdittelna, (Gdndirea an. XIV (1935),

o. 408-413) - Febra
s. III, an. II (1935), nr. 1,
p. 25-33) - In vreme de pace (Familia, s. La, an. II (1935),
nr. 9-10, P. 35-41) - O boald foarte gravd (Litere, an. III

(1935), nr. 18-19, p. 5)


VLADESCU, G. M., Ce de gettiduri zdpdcite (PdraIntul,
an. IV (1935), nr. 93-94, p. 3) - Cel din urmd bal la legalia
ruseascd, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.

769, p. 5) - Doctorul Paca-Paca (Reporter, an. HI (1935),


nr. 60, p. 7) - Doi doctori gi lliu4 (Adevdrul literar ar-

tistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 781, p. 4) - Pdcat mare


(Pdindritul, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 2) - Pleoarea
Magdalenei, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 766, p. 7) - Spade incruciate (Adeveirtil literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 768, p. 5) - Vadenia de
aur (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 308-313).
VLADIMIR, AGA, Ilie, (Viata Basarabiei, an. IV (1935),

nr. 10, p. 3). - Mos Tudorache, (Viap Basarabiei, an. IV

(1935), nr. 11-12, p. 2).


VOICU, SEVASTIAN, Un necwnoscut (Gdnd ramdneso, an.
III (1935), p. 211-215).
VOROBCHIEVICI, OCTAV, Noaptea minaretelor. Bucuresti, 1934. Tip. Cartea Romilneasca. 192 p. 17,5X25. Diverse
fotografii. 100 lei.
VREME LUCA, La schitul lui Motoc (Junimea literard,
an. XXIV (1935), p. 9).
VR(IONI), A(IDA), Invierea (Revista scriitoarelor si scrii-

torilor romdni, an IX (1935) nr. 3-4, p. 5). - Sinaia albd


(Revista scriitoarelor si scriitorilor romdni, an. IX (1935),
nr. 1-2, p. 10; nr. 5, p. 6). - Ultimele flori, (Revista scriitoarelor
scriritorilor rem/Ifni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 13).
VUIA, TIBERIU,Adolescenta (Frurrwea, an. II (1935), nr.
8, p.

8). - Drum,/ meu de umul singur, (Fruncea, an.

II (1935), nr. 10, p. 8) - Duminecd (Fruncea, an. II (1935),


nr. 18, p. 8; nr. 33, p. 6) - Maine (Fruncea, an. II (1935),
nr. 15, p. 5).
ZAVODNIC, D., Timofei (Fruncea, an. II (1935), nr. 34,
P. 6).
Zece basme pentru copii mici. Bucuresti, 1935. Edit. 41 tip.
Socec. 108 p. 12,5X19,5. Diverse desene. 30 lei. Colectia
Socec.

www.digibuc.ro

TRADUCERI. IMITATIL PRELUCRARI.

AS, SALOM, Un sabbat boeresc, traducere de CAROL


DRIMER (Via fa Basarabiei, an. IV (1935), nr. 5, p. 38).
BARTA, ALEXANDRU, Statul salvat, traducere de AD.
B(YCK) (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 29, p. 4).

BASSARABESCU, I. A., Was einem im SchInellzug passieren kann, traducere de Konrad Richter. (Revista germanigtilor
romani, an. IV (1935), p. 267).

BATZARIA, N. (MOS NAE), Martinied gi Puky, locali-

zare. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevrul. 106 p. 17,5 X 21,5.


Desene si coperta de Gusty 40 lei
Rild iepurild, localizare.

Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevrul. 32 p. 13,5X21. Desene si coperta de Nina R. Iordan. 20 lei.

BAUDELAIRE, CH., Poeme in prozd, trad. de AL. T. STA-

MATIAD, (Luceafdrul literar gi critic, an. VIII (1935), nr.

7, p. 4).
BREKNER, RICHARD, Un cane, trad. de MARIUS POPOVICI, (Blajul, an. II (1935), p. 122).
CARAGIALE, I. L., Letzte Nachrichten, traducere de KONRAD RICHTER (Revista germanistilor romani, an. IV (1935),
p. 72).
COntarea cdntdrilor, traducere de Pr. V. RADU si GALA
GALACTION. Bucuresti, 1934. Edit. Fundatia pentru litera-

tur& si art& Regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria natio-

nal& 20 p. 16 X23,5. Extras din Revista fundapilor regale, an.


I (1934), nr. 8.
Cairtea luii Iov, traducere de PR. V. RADU si GALA GA-LACTION. Bueuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatura

si art& Regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria national.


72 p. 16X23,5. Extras din Re/vista fundaliilor regale, an. II

(1935), nr. 6, 8, 9, 10.


CEHOV, ANTON, Candelabrul, traducere de O. D. (Cele
trei Criguri, an. XVI (1935), nr. 5-6).
COZAREV, MIHAIL, Un obiceiu vechiu, traducere de I. B.
(Cumfintul liber, an. III (1935), nr. 7, p. 3).

DICKENS, CHARLES, Povegti de Crdciun, traducere de


GEORGE B. RARES. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cultura
romneasc. 200 p. 12,5X19,5. 50 lei. Coperta de Sirin.
DUHAMEL GEORGES, Spovedanie in miez de noapte,
traducere del. CLARENT, Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevrul. 192 p. 12,5X19,5. 40 lei. Coperta de Drug.
FRANCE, ANATOLE, Discurs cdtre studenfi, traducere de
A. CLARNET (Curcdntul liber, am. II (1935), nr. 37, p. 5).

GARLEANU, EMIL, Der Redner, traducere de KONRAD


RICHTER (Revista gernmnigtilor roindni, an. IV (1935), p.
67).

GIDE ANDRE, 0 declicalie (Curodintul liber, an. III (1935).,

nr. 4, p. 2).

www.digibuc.ro

98

MIRON SURU

HORATIU, Ode, traducere de LUCRETIA IEREMIA, (Vre-

mea, an.'VIII (1935), nr. 417, p. 9).

KUPRIN, ALEXE IVANOVICI, Povesti i, legelute pentru

tineret, traducere de GEORGE B. RARE. Bucuresti, 1935.


Edit. si tip. Cultura romneasca. 228, p. 10,5X15. 12 lei Biblioteca Caminul, nr. 307-312.

LAGERLOF, SELMA, Palmierul, traducere de CAROL


DRIMER (Blajztl, an. II (1935), P. 375).

MAUPASSANT, GUY DE, Noapte de Crdciun (Cele trei


Crisicri, an. XVI (1935), p. 175).
MILANESI, GUIDO, Flacdra tropicelor, traducere de F.
M. (Pasdrea albastrei, an. I (1935), nr. 2, p. 2).
MUNTE, AXEL, 0 carte de demult despre ocnrni $ i animate, traducere de D. ARIAN. Bucuresti, 1935. Edit. Natio-

nala Ciornei. Tip. Cartea de aur, 240 p. 12,5X19,5. 60 lei.


Recensii de: CALINESCU, G. (Adevdrul literar si artistic,
s. n, an. XIV (1935), nr. 775, p. 9), I. C. N. (Blajul, an. II
(1935), p. 357); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romeinismului, an. I (1935), nr. 26, p. 6); MEZINCESCU, ALEXANDRU (Cuvtintul liber, an. II (1935), nr. 29, p. 8), TOMUTA,
ION (Societatea de indine, an. XII (1935), P. 145).

MUSSET, ALFRED, Bizarerii, (Pasdrea albastrd, an. I.


(1935), nr. 3, p. 2).

NEAGOE, PETER Sandu i Ocuna, traducere de SANDU


TELEAJEN (Azi, an. IV (1935), p. 1607-1612).
NURREDDIN, ABGELY BEN OMAR, Cdmaqa fericitului.

sau minunata poveste a sultanului Saladin cel trist, care de


toat lumea se cuvine a fi cunoscuta, traducere de MIHAIL
NEGRU. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cugetarea. 176 p.
12,5X19,5. Desene de Dem. 30 lei. Noua colectie Delafras 1.

PERETZ, I. L., Bose cel tdcut, traducere de M. GRINDEA

(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 9, p. 4).

PIRANDELLO, LUIGI, Pensionafii memoriei (Adevdrul li-

terar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 7).

SEIFULINA, LIDIA, Cdlcdtorii legii, traducere de F. M.


(Pastirea albastrd, an. I (1935), nr. 1, p. 3).
SHAW, BERNARD, Libertate, traducere de P. G., (Cuvdntal liber, an. II (1935), nr. 43. p. 5) .
STAMATIAD, AL. T., Din literatura chinezd (Adevdrul literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 1; Cuvntul
liber, an. III (1935), nr. 7, p. 3; Revista scriitoarelor i scriitorilor romtini, an. IX (1935), nr. 12, p. 16).
STINO, AUREL GEORGE, Poeme arabe, traduceri (Fas. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 59-64).
TOROK, ALEXANDRU, Un om a dispdrut in codru, traducere de LASCAR TUDUCIUC (Familia, s. III, an. II (1935),
nr. 3, p. 61).
TWAIN, MARK, Rusinoasa prigonire a unui bdiat traducere de CAROL DRIMER, (Cum2ntul liber, an. II (1935), nr.
47, p. 3).

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

99

VELTRUSKY, LADISLAV, Ciuperca cu noroc, traducere


de EL. EFTIMIU (Pasdrea albastr, an. I (1935), nr. 3, p. 2).

WILDE, OSCAR, Casa cu roditi, traducere de EUGEN

BOUREANUL. Bucureqti, 1935. Edit. i tip. Cugetarea. 224


p. 12,5,X19,5. 30 lei. Noua colectie Delafras.

ZSIGMOND, MORICZ, Addpostul, trad. de LASCAR TUDUCTUC, (Familia, s. III, an. II (1935) nr. 5-6, p. 45-48).
ZWEIG, 'I'EFAN, Amok, nuvele, eraducere de EUGEN
RELGIS. Bucureqti, 1935. Edit. i tip. Cugetarea, 240 p.
12,5X19,5. 50 lei.
Noaptea fantastied, nuvele, traducere
de EUGEN RELGIS. Bucureti, 1935. Edit. i tip. Cugetarea.
288 p. 12,5X19,5 55 lei. Coperta de P. S. Recensie de: MATEESCU, MIRCEA (Cruciada rarattnismului. an. I (1935),
nr. 51, p. 3).
Simfuri, rdtdcite, traducere de S. PAUL.
Ed. II-a. BucureVi 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartea
de aur. 184 p. 12,5X19,5. 50 lei. Coperta de m. r.

www.digibuc.ro

3. ROMANE

Romanul este astitzi genul de volum cel mai autat In


ceeace priveste literatara si se explicit' prin vlata aceasta
dinamia, pe care o ducem si care numai asemenea literstur mai poate suporta.
Dar intelesul de roman e trecut dincolo sl astzi asistim
la acel fenomen in care autorn chiar nuvele de tune', respiratie( tot romane le sub intituleazi. Din marele lor nurnir
am remarcat in note critice pe cele meritoase si am Meut
de matte ori unele aprecieri mal severe acolo unde am simtit nevoia.
Dacii anul acesta numai putini au reusit, din nestarsitul
numiir de romancieri, acel infim nutnftr cuprinde numele apecialistilor.

Romanul este o carte cu oameni, iar romancierul un


istoriograf creator si de aceea trebuie sfi, cunosti omul
in toat desfilsurarea sufleteasa., intreaga viat, si diferite
sari sociale in fel de fel de aspecte si unghiuri, prin care
au trecut In decursul timpului. Pentru aceste consideratii si
multe altele relativ la tehnica robust& si Ihnba variaM, clarft.,

numai o infimil parte dln citrtile subintitulate roman cores-

www.digibuc.ro

102

MIRON SURU

pund cu justete titulaturi. Restul, false romane sau simple


reportagii fanteziste brodate pe realitati cotidiene.
Din eel cari s'au impus mai de mult in rAndul adevaratior
romancieri si au aparut anul acesta cu lucruri noi demne
de a fi semnalate avem pe Cezar Petrescu care cu Dumineca
orbului si Luceafarul revine la verva creatoare ce ne aduce
aminte de Simfonia fantastica sau Comoara regelui Dromichet, cum si pe Sarmanul Klopstock, care continua intr'im al
doilea volum (Feciorul lui nenea Tache Vamesul) viata groteascA 0 sbuciumul mahalalei bucurestene dintre 18'79-1925.
Un proaspat, dar viguros romancier s'a descoperit in acest
un
an, Tudor Arghezi. Ochii Maicii Domnului este o carte
roman cu o respiratie pur poetica, ce nu stinghereste nimic,

ba din contra ajuta in mare masura realizarea unei opere,


unui roman cu adevarat psihologic.

Marts de acesti istoriograli creatori sunt si istoriografireporteri, fad" a fi creatori, a cliror activitate se rezuma
sa discute lucrurtle la suprafata fileand prin aceasta ori
nuvele de mare intindere, ori simple cronici, reportagii
ale vietil de astazi. Printre acestia avem ca specialisti in
gen pe N. D. Cocea, (Nea Nae), Damian Stanoiu, (Eros in
manastire, Pensionarii), Sergiu Dan, (Surorile Veniamin), I.
Peitz (Foc in hanul cu tei, Actele vorbeste) etc.

Totusi opera acestora nu este in totul fara folos, ei distrand un public putin pretentios si slab pregatit, conducAndu-1 spre eel call intr'adevar sustin cu scrisul lor adevaratul
roman.

Daca vom examina mai atent lista destul de bogata a romanelor aparute in acest an, gasim cateva nume de scriitori
mal vechi sau de tineri debutanti a caror opere singur luate
sunt cele mal bune romane din acest an. Iata-i: G. M. Viadescu (Moartea fratelui meu), Anton Holban (Ioana); Ury

Renador (Subiect banal); T. C. Stan (Cei sapte frati siamezi) si Octav ultitiu (Ambigen).

Atat. Destul fata de rest, de celelalte activitati, ea fiind


singura de fapt care se bucura de mai multi si mal numeroasil atentie in ochii cetitorilor si scriitorilor.
Ceeace am vrea aci ar fi sa ne dorim cat mai curAnd un
studiu mal lung despre romanul romfinese sau despre unii
din romaneerii nostril mai reprezentativi.

www.digibuc.ro

ORIGINALE.
ACSINTEANU, GEORGE, Convoiul fldmanzilor, Bucuresti,

1935. Edit. Cultura nationala. Tip. Cartea de aur. 260 p.

12,5X19,5. 60 lei. Coperta de P. Grant. Recensie de: BARCOSTAN (CONSTANTIN BARCAROIU) (Cruciada ramnismului, an. I (1935), nr. 18, p. 6); CHIRESCU, AUREL, (Litere,
an. HI (1935), nr. 18-19, p. 6); DEMETRESCU, ROMULUS

(Pagini literare, an. I (1935), p. 665); S(CARLAT), T(EODOR), (Revista scriitoarelor i scriitorilor rovidni, an. IX
(1935), nr. 3-4, p. 32).
Pdinea, (Societatea de mdine, an.
XII (1935), p. 48). - Un vis in noaptea creiciunului, fragment, (Linia dreaptil an. I (1935), nr. 5 p. 2).
G. ACSINTEANU: CONVOIUL FLAMANZILOR

Autorul vrea sit fie romanul generatiei, de sacrificiu, a

intelectualilor cari vor o paine si nu reusesc s'o dobandeaseil


cu toate a lor diplome i studii strAlucite pe care le-au facut. Este sitntos lucru ins& acela ea autorul are in el Fi i 0
bueaticit de optimism si face in asa fel ca sa avem totusi un

happy-end". Adica nu este intelectualul in total sacrificat


ci numai nitel pan&
intillnit norocul, desperarea i foamea pe care o indurase fiind ante-eamera fericirii finale.
Dar asa cum G. Aesinteanu rezolv confliete si conduce
aetiunea nu suparit, are ceva dinlauntru - vraja povestirii
inftscute - care te prinde i te sileste sa-i eetesti manifestul. De altfel mai trebue sa mArturisim ea 1 broderia cu-

vintelor curate ea diminetile lui Mai te prind in vartej de


lectura neintrerupta.

M. S.

ALEXIU, MIRCEA, Ultimul gdnd al soldatului Petrea,

fragment, (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p. 145).

AMZA, G .M., Castorii 5 lei ctuutantul. Bucuresti, 1935. Edit.


Cultura poporului. Tip. Excelsior. 224 p. 13 X20,5. 60 lei. Re-

censie de: ROCO, DINU, (Mama literard, an. II (1935), nr.

23, p. 4).
ARDELEANU, C. viata, de cdinc, fragmente, (Cunintul

liber, an. II (1935), ,nr. 45, p. 4; an. III (1935), nr. 5, p. 3;


s. III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 21-25).

ARGHEZI TUDOR, Ochii Maicii Domnului. Bucuresti, 1935.

Edit. Univerala-Alcalay. Tip. Socec. 310 p. 12,5X19,5. 70 lei.


Recensii de: BERNEA, ERNEST, (Rdnduiala, an. I (1935),
p. 227-228); CIOCULESCU, SERBAN, (Revista fundatii/or
regale, an. II (1935), nr. 8, p. 409-415); CONSTANTINESCU,
POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 384, p. 7); CRISTINOIU, N., (Viafa romineased, an. XXVII (1935), nr. 9-10,
p. 103-105); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini litera?e, an.
II (1935), p. 90-92); MARCU, N., (Cuvntul liber, an. II (1935),
nr. 31, p. 7); MARTINESCU, PERICLE, ( Reporter, an. III
(1935), nr. 64 p. 2); MATEESCU, MIRCEA ( Cruciada romanismului, ah. I (1935), nr. 18, p. 4); PAUlIESCU-ULMU,

www.digibuc.ro

104

MIRON SURU

T., (Ramuri, an. XXVII (1935), p. 421); RED, (Adevdna


si artistic, s. II. an. XIV (1935), nr. 749, p. 9); SERBU,
IERONIM, (Via;ct literard, an. IX (1935), nr. 169, p. 3); ULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2 p. 9193); TOMUTA, ION, (Societatea de mdine, an. XII (1635), p.
122).

TUDOR ARGHEZI: OCHII MAICH DOMNULUI.

In Ochii Maicii Domnulia, Tudor Arghezi si-a propus sa


exalte iubirea materna si reciproc adorarea filiala a mamei.
Aparatura epica a fost un simplu pretext pentru instrunirea
unei coarde lirice. Se stie cu cat& conseeventa prezideaza
sentimentul patern la Tudor Arghezi, unei intregi literaturi
inchinate micilor Mitura si Barutu (din Bilete de Papagal,
1928, prin Cartea ca jucdrii tfi mai departe in Adevdi al literar, ispravind cu poema Ghicitoare din Ceirticiai de seard).
Dragostea de copii este la Tudor Arghezi un scntiment dominant. Este profund semnificativa alegerea prirnului subject
epic din acelasi rezervoriu bogat de activitate. Pentru tut
suflet adeseori vizitat de problema divinitatii, ea Tudor Arghezi, sentimentul matern i cel filial iau o coloratura misticii. Sabina, eroina romanului, inearneazd absolutul senti-

mentului matern, care se traduce prin nevoia

i bucuria
jertfei. Sabina se dedica cu un elan religios cresterii lui VinMa, copilul ei, cunoscand vicisitudinile soartei pe care a
voit-o. Mai tftrziu ajuns doctor in matematici, Vintila a ra-

mas un copil mare, care se mai joaca cu ursul si catelul si

care pastreazil ca pe un fetis manechinul croitoresei defuncte.


Dupa mult timp Vintila refuza cu o violenta nemaipomenita
iubirea unei fete liliale, ca sa se cAlugiireasca, dupa ce a re-

cunoscut in icoana dintr'o manastire privirea maica-sii in


ochii Maicii Domnulai".
Sabina .si Vintila se cuvin contemplati
realitatea lor
ideala, prin care simbolizeaza absolutul iubh li reciproce dintre mama i fiu. Psihologia lor se cuvine desindividualizata,
de vreme ce i una i alta nu exista ca indivizi, autonomi.
Poetul Arghezi si-a luat tributul in dauna datelor simple ale
vietii, fortnd oamenii i evenimentele s reprezinte simbolic
preferintele sale. Nu poate fi vorba in Ochii Maicii Domnului

asa dar de o sondare originala a unor ca.uri exceptionale,


lucru pentru care s'ar fi cerut circumstantiate analitic cazu-

rile clinice. Ramanem in dorneniul incontrolabilului, al arbitrarului Eric.


S'a remarcat, cu prilejul romanuhti, metoda impenitenta
a lui Tudor Arghezi, de juxtapunere a textelor independente
intre ele, a episoadelor nelegate organic, unitatea negativa
a stilului metaforic, in permanenta Uric.
Din experienta notfa ce si-a impus-o autorul, nu inregistram
o categorica izbandire de sine, in domeniul epic. Tudor Ar-

ghezi ramane in roman desavarsitul artist al broderiei pe

podul palmei, liricul invapdiat de sentimentul care-1 stripane-

ste, diformatorul datelor reale ale existentei, care vrea sa


modifice realitatea, neputand sa i se subordoneze, sau s i
se adapteze. Problema il ramane deschisa, de a se potrivi
obiectului nou, prin derogare dela conformatia sa adversativa realitatii, sau de a se cantona franc in fantastic, ceea ce

www.digibuc.ro

1935 LITERAFt

105

este poate mai pe msura structurii sale Brice. Intr'un fel


sau intealtul, Ii este poate dat s reuleascii mai bine decat
prin transactia de fat, prin care nu iese dintr'un compromis. Oricum, Ochii Maicii Domnului se valorificti pain admirabile frumuseti partiale, inteun cuvnt prin prezenta perma-

nent a poetului. Ivirea prozatorului de buntivoie prozaic


si a naratorului mai cenusiu atrn de disciplina prin care
Tudor Arghezi, eventual, i va mortifica personalitatea sa
antiepic. Ea este deci in functie de voint.
Serban Cioculescu

ATANASIU, GH., Adelina, prefat de Viata literar", Ti-

misoara, 1935. Edit. librriei Cartea romneasck 208 p.

12 X19. 50 lei. Recensii de: GOMBOSOIU, STEPAN, (Francea, an. II (1935), nr. 7, p. 6; LOTREANU, ION, (Luceaf a-

rul, an. I (1935), p. 369); VAL(ERIAN), I., (Viola literard,

an. IX (1935), nr. 165, p. 5. - Desinoftenifii, fragmente,

(Fruncea, an. II (1935), nr. 44, p. 6; Luceafdrul, an. I (1935),


p. 779).
[BARCAROTU, CONSTANTIN, Periferie, Bucuresti, 1935.
Edit. Ig. Hertz. 272 p. 16,5 X 12. 15 lei. Colectia celor 15 lei].

Recensii de: BARBULESCU, PAUL (Rdsdritul, an. XVII


(1935), nr. 9-10, p. 18); MATEESC, MIRCEA, (Cruciada
rainlnismului, an. I (1935), nr. 36, p. 3).
BARNOVSCHI, D. V., Rumilia. Mxturisirea trupului, vol.
Bucuresti, 1934. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Caragiale. 400
p. 12,5X19,5. 85 lei. Coperta de Dem. Colectia Demogorgon
nr. 4.
BATZARIA, N., (MO NAE), Rdpirea celor daad fettle.
Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevrul. 164 p. 18,5 X24,5. Desene in interior. 60 lei. - Unchiul men, Adam. Bucuresti, 1935,
Edit. si tip. Cartea romneasca. 156 p. 19 X24. Desene si coperta de Gusty. 90 lei.
BELLU, PETRE, Cazul d-nei Predescu. Bucuresti, 1935,
Edit. Ig. Hertz. 240 p. 12X16. 15 lei. Colectia celor 15 lei. nr.
95. Recensie de: BARBULESCU, PAUL, (Cruciada romdnismulwi, an. I (1935), nr. 26, p. 3).
BENADOR, URY, Subtect banal qi Apassionata, nuvel.
Bucuresti 1935, Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec 200 p.
12,5X19,d. 60 lei. Coperta de Maxy. Recensii de: Be)Z, LU-

CIAN, (Viara romineascel, an. XXVII (1935), nr. 9-10, p.

76-77); CIOCULESCU, SERBAN, (Revista fundafiilor regale,


an. II (1935), nr. 8, p. 426-427); CONSTANTINESCU, POM-

PILIU (Vremea, an. VIII (1935), nr. 393 p. 8); ENESCU,


P. (inalele Briii/ei, an. VII, (1935), nr. 1, p. 33); MANO-

LTU PETRU, (Azi, an. IV (1935), p. 1758); MARTINESCU,


PERICLE, (Reporter, an. AI (1935), nr. 73-74, p. 2); MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada romdnismului, an I (1935), nr. 32,
p. 3); NEGOITA, C. N., (Viara romineascd, an. XXVII (1935),
nr. 5-6, p. 126-127); PETRASINCU, DAN (Reporter, an. III
s. HI, an.
(1935), nr. 72, p. 5); -1.TLUTTU, OCTAV,
11 (1935) nr. 3, p. 99). - Subiect banal, fragment, (Reporter,
an. DI (1935), nr. 66-68, p. 3).
Hilda, fragmente, (Reporter,

an. III (1935), nr. 78, p. 3; Viola romineascd, an. XXVII


(1935), nr. 9-10, p. 50-59).

www.digibuc.ro

106

MIRON SURU

URY BENADOR: SUBIECT BANAL.

Ury Benador este un scriitor de mai veche pregAtire, care


intreprins mai in urmi o frescA curioas in Ghetto, veac

XX. roman Ori acum ramas la volumul nti i scris cu

migalft intelectualft. Ne vom orienta mai bine in pretentioasa-i


conceptie, la aparitia volumului urmAtor. Intrerupndu-si lu-

crarea de proportii intinse, autorul adura in volum o nuvelft


Appassionata i un scurt roman psihologie, de 160 pagini.
Appassionata e o bucatil strAlucitd, al ciirei subiect foarte
ingenios ni se pare mai ales sustinut printr'o prozd Jiric de
sornptuoase efecte, dar nu tocmai realizatfi in conturarea
moral a tfinrului Burich bar Moise Hasandler, plecat dela
Sadagura la Viena, cu o caravanA de credinciosi dupA, el, in
cutarea mesiei care s'a rostit divin in appassionata, Beethoven. InvAtatul ajunge la Viena singur, urmat pftnA, la
capftt numal de sotia sa, ca sti se incruciseze cu convoiul funebru al marelui compozitor. Afland de moartea aeeluia pe
care-1 credea mantuitorul, 11 cautft singur printre crucile cirni-

tirului crestin. Tema e indritzneatA, pentru un scriitor de

confesie mozaicft, dar, ineft odatA, se valorificft mai mult liric


decAt epic, ceea ce incA, e remarcabil.

Subiect banal e mai realizat, desi reduce rornanul la proportiile cele mai limitate. Cum insi e vorba de specia snailtied, in care actiunea se simplificrt energic, ea si nurnfirul
fiintelor, imputinat la strictul necesar, economia de spatiu
e de rigoare. Suntem in clasicul triunghi: sotul, sotia si amantul. Cel dintiti are un temperament nefericit de gelos macare-si introduce in linistea menajului un prieten, spre
a incerca o experientd. Nu e un cinic lucid, care s se potriveascii unui joc sinistru; nu, e un gelos clasic, care insft, in
loc de a proceda in consecintA, pzindu-si femeia impotriva
primului venit, se inddratniceste srt se joace cu focul. Pani
la urmft, se arde, fireste. Cand li d, seama eft a reusit
impingti nevasta, femeie de treat* in pA,cat, innebuneste;
dupA vindecare, inainte de a-si face seamft,
scrie povestea....

Istoria lui Ury Benador e in linia volumului intAi din Ultima noapte de dragoste, intia zi de rAzboi a lui Camil Pe-

trescu si in linia Thane!, de Anton Holban: o foarte bunA, ana-

lie): a chinurilor geloziei. Maniera lui Ury Benador e dinamica, palpitant, rscolitoare. Ludwig Holdengraeber, gelosul
patetic, nu se analizeazA la rece, ci se f dim:Anti pe jar, comunicAndu-si nemijlocit pftrjolul.

Ury Benador, cu toatd originalitatea, se aseazii, alturl de


mai sus numitii pictori ai geloziei. Rrnftne de vftzut dacA, ea

Subiect banal, si-a descoperit vocatia, in directia analiticA,


sau dacit se va intoarce la fresca inanimatA din Ghetto, veac
XX sau la nuvela Brick stilizatft, gen Appassionata. Alegerea
noastrit e categoricA: strigm bravo! la Subiect banal.
Serban Cioculescu

BIBERI, ION Proces. Bucure0i, 1935. Edit. Cultura nationalA. Tip. Carte de aur. 212 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta P.
Grant. Recensii de: CIOCULESCU, SERBAN, (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 180-182); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII, (1935), nr. 390,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

107

p. 7) ; DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. II


(1935), p. 97) ; GEORGESCU, VALENTIk AL., (Junimea lian.XXIV (1935), p. 398) ; IVASCU GH. (Atheneum,
an. I (1935). nr. 3, p. 424) ; M. G. (Munc,a literard, an. III
(1935), nr. 23, p. 4); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter,
an. III (1935), nr. 70, p. 2); MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada ronidnismului, an. I (1935), nr. 24, p. 3) ; BULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 98-99) ; VALERIAN, I., (Viafa literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2).
BILCIURESCU, ALEXANDRU, Tichia de mdreigritar.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cugetarea. 248 p. 12,5 X19,5. 50

lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare,


an. II (1935), p. 293-294); MATEESCU MIRCEA, (Cruciada
romdnismului, an. I (1935), nr. 37, p.
cu TONEGHIN,
M., Rumba dragostei. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adeviirul.
208, p. 12,5X19,5. 50 lei. Recensii de: CHIRESCU, AUREL,

(Litere, an. III (1935), nr. 17, p. 4); MIHAESCU, I., (Mevidian, caet sapte (1935), p. 29).
BONCIU, H., Bagaj, strania existent a unui orn in patru
Bucuresti, 1934. Edit. Universala-Alcalay. 204 p.
12,5X19,5. Un desen de Alfons Walde, cinci desene de Egon
Schiele. 60 lei. Recensii de: ARGINTESCU, I., (Revista vremii,
labe.

an. II (1935), nr. 1-2, p. 33); CONSTANTINESCU, POMPILIU,

(Vremea, an. VIII (1935), nr. 376, p. 7); CRONICAR, (Reporter, an. In (1935), nr. 55 p. 2); GEROTA, C., (Cenvorbiri
literare, an. LXVIII (1935), P. 106-108); MIHAESCU I., (Meridian, caet sase (1935), p. 28); PHLIPPIDE, AL., (Cavnjul
an. EI (1935), nr. 12, p. 4). - Pensiunea doamnei
Piipersberg, Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Eminescu. 220 p.
14,5X22,5. Diverse desene, 2 planse afar& din text. 60 lei.
BOTEZ, DEMOSTENE, Ghiocul. Bucuresti, 1935, Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Caragiale. 304 p. 12,5X19,5. 75 lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevdrul literar qi artistic, s. II,
an. XIV (1935), nr. 741, p. 9); CHIRESCU, AUREL, (Litere,
III (1935), nr. 17 p. 4); CONSTANTINESCU, POMPELIU,
(Vremea, an. VIA (1935), nr. 378, p. 7); IOANID, M. D.,
(Rarnuri, an. XVII (1935), p. 372); MATEESCU, MIRCEA,
(Craciada romdaismului, an. I (1935), nr. 8, p. 2); RALEA,
MIHAI D., (Viola romineascd, an. XXVII (1935), nr. 7-8, p.
73-75); SADOVEANU, IZABELA, (Adevdrul literar qi artisan. XIV (1935), nr. 742, p. 9); OIMARU, TUDOR,
ttic, s.
(Viata r'omineascd, an. XXVII (1935), nr. 2, p. 45-47); STEFANESCU, GEORGE, (Revista colegiului Sft. Sava, an. IX
(1935), nr. 3-4, p. 22); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III,
an. II (1935), nr. 2, p. 99-100); WEISS, AURELIU, (Viata
romineascd, an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 64-66).
[BRADWEEANU, GR., Zidul pldngerilor. Timisoara, [1935].
Tip. Atheneum. 180 p. 50 lei]. Recensie de ATANASIU, GH.,
(Lxweafdrul, an. I (1935), p. 359).
BRAESCU, GH., Conasii. Bucuresti, 1935. Edit. NationalaCiornei. Tip. Caragiale. 256 p. 12,5X19,5. 65 lei. Recensii de:
CALINESCU, G., (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 782, p. 9); CRISTINOIU, N., (Viata romineascd,
an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 104-105); MATEESCU, MIRCEA, ((Jrneiada romdnismului, an. II (1935), nr. 53); UTA,
MIHAI, (Ath.eneum, an. I. (1935), p. 681); VALERIAN, I.,

www.digibuc.ro

108

mIRON SURU

(Viafa literard, an. X (1935), nr. 4, p. 2).


Cana04, fragment
(Gazeta festiv, a cdrtii, Mai 1935, p. 6).
BUCUR, DOINA, Un menaj ca multe altele, (Adevrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 761, p. 3; nr. 762, p. 3;
nr. 763, p. 3; nr. 764, p. 5; nr. 765, p. 3; nr. 766, p. 3; nr. 767,
p. 3).
CALISTRAT, ALEXANDRU, Noaptea pubertdfii, fragment,
(Meridian, caet sase (1935), p. 10).
CAMPEANU, DR. M., Casa de intdlniroi. Bucuresti, 1935.
Edit. libraria Principe le Mircea, 228 p. 12,5X 19,5. 55 lei. Recensii de: MATEESCU MIRCEA (Cruciada romanismului,
an. I (1935), nr. 30, p.4); VLADESCU, G. M. (Reporter, an.
III (1935) nr. 73-74, p. 5).
CAPRECU, NICOLAE, Omul din umbrcl. Bucuresti, 1935.
Edit. Cultura poporului. 340 p. 13X19. 60 lei.
CERNEA, SILVIU, Fragment dintr'wn roman tin manuscris,
(Revista scriitoarelor i scrUtorilor romani, an. IX (1935), nr.
5,

p. 9).

Restriq,e, fragment, (Munca literard, an. III

(1935), nr. 20, p. 3).


COCEA N. D., Nea Nae. Bucuresti ,1935. Edit. UniversalaAlcalay. 284 p. 12,5X19,5. 70 lei. Recensii de: CALINESCU,
G. (Adevrul literar artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 750,
p. 9); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 390, p. 7); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini
literare, an. II (1935), p. 51); GEROTA, C., (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 254-256); MANOLITJ, PETRU,
(Azi, an. IV (1935), p. 1681-1682); PAPADIMA, OVIDIU,
(Gandirea, an. XIV (1935), p. 329-330); PHILIPPIDE, AL.,
(Cuv(tntul liber, an. LE (1935) nr. 23, p. 3); SERBU, IERONIM, (Viata /iterard, an. IX 6935), nr. 169, p. 3); SULUTIU,
OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 95-98).
Nea Nae, fragment, (Reporter, an. III (1935), nr. 59, p. 5).Otrama, fragment, (Reporter, an. III (1935), nr. 52, p. 2).
N. D. COCEA: NEA NAE.
Nea Nae este tipul parvenitului bdran, mijlociu la varstii,

pisicher la fire Nea Nae este multimilionar si are tot ce


doreste. In afarit de printesa Iscoda Ghica, pe care o urmftreste de dotnizeci de ani, Mr& s'o poat indupleca macar
viziteze, i pe care o doreste cu o patima mereu mai
mare. Printesa e conduclitoarea unui azil de orfani. i accept& in sfarsit s vin in casa lui Nea Nae, pentru ca sit ridice
cei o sutit de mii de lei pe care focosul bogta ii promisese

printesei pentru azil. Printesa vine. Si obtine mai mult de


cat credea( Intamplarea face ins ca s nu cad in cursa lui
Nea Nae. Doctorul Dania pe care Nea Nae il rugase
prepare un afrodisiac, Ii banueste intentiile pentrucft-i stie
n'aravul: asa c ii prepar o ap neutr.
La banchetul pe care il da in cinstea principesei, Nea Nae,
refuzat categoric, cade trsnit de apoplexie...
Este locul sit v spun ca actiunea, desi se imprstie si se
fasfatit pe 300 de pagine nu dureaza nici 24 de ore.
0 fi viata societittii noastre tocmai atilt de afurisit cum
o vede N. D. Cocoa.
Da, este.
Societatea noastri este l depravat i superficiat.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

109

Dece totusi, nu reuseste N. D. Cocea


surprind5, autentic i valabil accentul?
Un motiv puternic crede ci este acela c5, N. D. Cocea premediteaza i intentioneaza din cale afard de sustinut scopul"
pentru care scrie i, in mod voluntar prevede cartilor sale
doza de tendint5, si de invective (la adresa pficatosului trai
burghez) care-i invadeaz5, sufletul
innegureaz5, discernamillitul critic. Cand opera devine mijloc si tendinta scop, se
intelege c pamfletul se substitue necesar oredrui element
de art5, veritabil.

Dar tendentionismul, lui N. D. Cocea mi se pare, in el


lipsit de adficini.

Mircea Mateescu

COMAN, CONSTANTIN, Personalul de Giurgiu. Bucuresti, 1935. Edit. libraria Academica, Tip. Bucovina. 266 p.
12,5X19,5 60 lei. Coperta de A. M.
CONDIESCU, N. N., Insemnarile lui Safirint, fragmente
(Gamiirea, an. XIV (1935), p. 178-183; Ramuri, an. XXVII
(1935), p. 317; Revista fundaTiilor regale, an. II (1935), nr.
4, p. 34-53; Viata romineasca, an. XXVII (1935), nr. 5-6,

p. 17-25).
CONSTANT, EUGEN, Condicar de lume nouei. Craiova, 1935.

Edit. autorului. Tip. Aprarea national, 11+184 p. 14X21.


Un portret. 40 lei. Recensie de: MARTINESCU, PERICLE,
(Reporter, an. III (1935), nr. 75, p. 2).

CONSTANTIN THEODOR, Fursenee, fragment, (Peinidntul, an. IV (1935,), nr. 117-120, p. 8).
CORBASCA VLADIMIR, Tanonica. Bucuresti, 1935. Edit.
si tip Adevartil. 244 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de: CALINESCU G., (Adevarul literar artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 757,,p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS, ( Pagini Nterare,

an. II (1935), p. 167-168); M. G., ( Marco literara, an. III

(1935), nr. 23, p. 4).


COSTENCO, N. F., Amintirile Adei, fragment. (Viap Batarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 39)
CREVEDIA, N., Columba, fragment, ( Pamantul, an. IV
(1935), nr. 105, p. 3).
Cu Cornelia spre manastire, fragment, (Revista scriitoarelor i scriitorilor romani, an. IX
(1935), nr. 1-2, p. 15).
DAMIAN, MIRCEA, Deacurniezisul. Bucuresti, 1935. Edit.
Universala-Alcalay. Tip. Socec. 286 p. 12,5 X19,5. 75 lei. Coperta de N. S.
MIRCEA DAMIAN: DEACURMEZI$UL.

Este o autobiografie prea indraznet i eliptic schitat5, care


toittsi sgiirie de multe ori buna cuviinta a noastra in genere.
Autorul are prea mult indrsneal5, i mult EU, poate farii
sfi 1-1 fi cerut nimeni el ne spune viata ffir5, s fie nici o
autobiografie care se vrea asa ceva, nu este Mci roman, ci
numai un simplu semn de intrebare deasupra until gest inutil.
M. S.
DAN, SERGIU, Surorile lui Veniamin. Bucuresti, 1935. Edit.

Cultura naVonala. Tip. Cartea de aur. 280 p. 12,5X19,5. 70

www.digibuc.ro

110

MIRON SURU

lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevru/ literar artistic,


s. ri, an. XIV (1935), nr. 753, p. 9) ; CIOCULESCU, SERBAN,
(Revista funclatiilor regale, an. EC (1935), nr. 7, p. 177-180);
CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea an. VIII (1935),
Pasti, p. 12) ; DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare,
am II (1935), p. 48) ; IVASCU, G., (Manifest, an. Il (1935),

nr. 5, p. 5) ; MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. VIII


(1935), nr. 69, p. 2) ; MATEESCU, MIRCEA, (Cruckala romdnismului an. I (1935), nr. 23 p. 5); M. GH., (Maraca bilerard, an. III (1935), nr. 22, p. 4)% SULUTIU, OCTAV, (Fami-

lia s. III, an. II (1935), nr. 2. p. 93-85) - Ciuma la Bucu-

resti, fragment, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 4, p. 26).


DAU, LUDOVIC, 0 junidtate' de om, fragment, (Familia,
s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 35-45).
DAVA, JEAN G., Maine, in timpul revolutiei ruse. Bucu-

resti, 1935. Edit. S. P. A. Tip. Cultura-Focsani. 246 p. 13 X20,5.


60 lei.
DELASOCOLA, CLEMENTINA I., Familia pdrintelui Nedelcu sau vecirnii casei noastre pdrintegi. II Crdmpei din viata

autoarei. Bucuresti, 1935. Edit. libraria. Principe le Mircea.

208 p. 12,5 X19,5. 60 lei. Coperta de ispir.


DELESCU, BARBU, Poartd-ri crucea! Bucuresti, 1935. Tip.
Universul. 240 p. 14,5X22. 50 lei. Recensie de: MATEESCU,
MIRCEA, (Cruciada rorralinismului, an. I (1935), nr. 34, p. 3).
DEL-VET ARIANA, Dou
Bucuresti, 1935. Edit. libraxia Academic, Tip. Bucovina, 288 p. 12,5X19,5. 60 lei.

DESSILA, OCTAV, Neastdmpdr. Bucuresti, 1934. Edit. si


tip. Cartea romanea.sa... 372 p. 12,5X19,5. 90 lei. Recensii de:
AM(ARU), B(OGDAN), (Viata literard, an. X (1935), nr. 1,
p. 5); CIOCULESCU, ERBAN, (Ret lista fuinclapiilor regale,
an. II (1935), nr. 1. p. 164-167); NITHAESCU, I., (Meridian,
caet sapte (1935), p. 30).
Fata lui loan a Petrii, fragmente,

(Pdmantul, an. IV (1935), nr. 98-100, p. 5; Reporter, an. III


(1935), nr. 73-74 p. 6),
DIMIU, DAN D., Eva mcitu4a lui Adam. Bucuresti, 1935.
Edit. librriei Principele Caxol 272 p. 12,5X19,5. 65 lei. Coperta de R. D. Recensie de: MRTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. DI (1935), nr. 66-68, p. 2); MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 28 p. 5).
DORIAN, EMIL, Vagabonzii. Bucuresti, 1935. Edit. libra-

ria Principele Mircea. 296 p. 19 X21,5. 65 lei. Coperta de Dem.


DRAGAN, GABRIEL, Pe frontul Mdrei4esti, innyie mortii.
Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Romane-unite. 352 p. 12,5X19,5.
45 lei. Copreta de Ary Murnu. Recensii de: DEMETRESCU,
ROMULUS, (Pagini literare, an. I (1935), p. 661); 3.[LHAES-

CU, I., (Meridian, caet gase (1935), p. 27); PAPADIMA,


OVIDIU, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 108).
DRAGOMIRESCU, MIHAIL, Sdnducu, icoane (tablouri)
din viata copilrease. Al treilea din epopeia romn Copilul cu trei degete de aur". Bucuresti, 1935. Edit. Oficiul de
librArie. Tip. Bucovina. 152 p. 12,5X19,5. 40 lei. Recensii de:
CALINESCU, G., (Adevdrul literar artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 766, p. 9)) GYR, RADU (Conivorbiri 14terare, an.
LXVIli (1935), p. 510-512); MARTiNESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 75 p. 2); MATEESCU MIRCEA,
(Cruciada romdnismului, an., I (1935), nr. 44, p. 3); ODOBETRANU, VICTOR, (Munca literard, an. III (1935), nr,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

I II

22, p. 4). - Peimdut si floare, fragmente, (Convorbiri critice,


s. nou. (1935), nr. 1, P. 23; nr. 2, p. 28; nr. 3-4, p. 26).
DUMITRASCU, REMUS, Ghiare. Bucuresti, 1935, Edit. si
tip. Cartea romneasc. 304 p. 12,5X19,5. 75 lei.
DUMITRESCU, GHEORGHE, Ulise. Bucuresti, 1935. Tip.

Cartea romneascd. 112 p. 12,5X19,5. 25 lei. Recensie de:


MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 6668, p. 2).
Evranu, VICTOR, Arlianghelul cu anipi de ceard. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea romaneasca. 320 p. 12,5 X 19,5.
75 lei. Coperta de V. Precup. Recesii de: MARTINESCU, PE-

RICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 59, p. 2); ReDEA A-

LEXANDRU, (Cruciada romeunismului, an,


(1935), nr., 14,
p. 6) ERBAN, AL., (Reporter, an. III (1935), nr. 86-88, p.

16); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935) nr.


7-8, p. 97-99).

ELIADE, MIRCEA, Huliganii, 2 volume. Bucuresti, 1935.

Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartea de aur. 280+272 p.


12,5X19,5. 125 lei. Recensii de: CALINESCTJ, G., (Adevetria
literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 784, p. 9); COMSA,

N., (Blajia, an. II (1935), nr. 11-12, p. 558); MARTINESCU,


PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 86-88, p. 2); MATEI,
NICODIM ION, (Pasetrea albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 10);
P(E)TR(A4INCU), D (AN), Vita:a literard, an. X (1935), nr. 4,
p. 4); RAIS, MARIA MAGDALENA, (Tirizerimea romanci, an.

LIV (1935), nr. 158).-,pntier., roman indirect. Bucuresti,

1935. Edit. si tip. Cugetarea. 280 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii


de: CALINESCU, G., (Adevetrul literar si artistic, s. II, an. XIV

(1935), nr. 767, p. 9); CIOCULESCU, ERBAN, (Revista


fundatiaor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 173-177); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935) nr.
392, p. 7); IONESCU, EUGEN, (Ideea rometneascet, an. I
(1935), p. 148); MANOLIU, PETRU, (Azt an. IV (1935),

p. 1680-1681); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III


(1935), nr. 73-74 p. 2); PAPADIMA, OVIDIU, (Gdmdirea,

an. XIV (1935); p. 434-435); P(E)TR(AINCU), D(AN)

(Victfa literard, an. X (1935), nr. 2, p. 4); SULUTIU, OCTAV,

s. III, an. II (1935), nr. 3, p. 87).


MIRCEA ELIADE: HULIGANII.

Huliganii nu putea fi seris deeftt de un ins care a trilit


cere si prea crude ea cititorul sit nu simt ca particip la
miscarea lor vie si dramatidi. Intfanesti in Huliganii intreagft, problematica tineretii romilnesti. In jurul generatiel
tinere s'a discutat gUagios i nedrept. S'au spus groaznice
absurditilti. Tineretea a fost mnltat la rangul de dogmft
i orice orn trecut de o anumitft varstft, era decapitat sau
pus la zidul infarnid. Procedeul s'a dovedit de cea mai
proastit calitate fiindci sub eticheta aceasta de tftnr s'au
inventat posibilitti de parvenire pentru toate mediocrititsi a rfttacit mutt. Paginele akestea contin giinduri prea sin-

tile si semidoctii imberbi.


Mircea Eliade a inteles dela inceput eft o generatie se af irmil nu prin sgornotoase manifeste i prin reclam, ci prin
creatie si
In Huliganii problematic% libert4ii e puno mut tinerette.

www.digibuc.ro

112

MIRON SURD

Aici eroticul e lasat in unna, e depasit. (0 exceptie care


poseda considerabila valoare epica este Mitica Gheorghiu).
P. Anicet nu se mai luptil cu stafia stranie a dualitatii cu

disperarea unui halucinant: la el dialectica libertatii isi insuseste un soi de coloratura metafizica. Pentru P. Anicet
nu exista nici o valoare care sa-1 depfiseasca. Evident, cu
atat mai putin iubirea. El nu crede decat in creerul si'n vitalitatea sa exuberanta. El nu crede decat in libertatea lui,
dar numai a lui. Adevrurile nu-1 intereseaza, morala obisnuita, deasemeni. Trece peste ele ca peste niste cadavre,
cu o superba indrazneala juvenila. Dorinta lui e
de cap si sa creeze. Creatia sa muzicala va sgudui din radacini lumea si-i va darui nimbul
visat cu atata ar-

al celebritatii...
P. Anicet are o infinita groaza de ratare. Ochiul lui vede
imprejur numai platitudine i echilibru amorf care il inspaimanta. Nici vorba, Mircea Eliade a fost candva cel mai
veritabil P. Anicet. A consumat pana la alba cenusa suferinta acestui adolescent capabil doar de-o unica mare crecredinta
dinta: credinta in el, in steaua si'n biologia lui
fara un dram de falsitate, sincera ca un imn pagan.
Aceluia care primeste viata dupa ce-a avut o desamagire
nu-i mai ramane decat un rost: s creada cu pasiune nemarginita inteun lucru, inteo iluzie sau intru'un adevar
indiferent. S se devoteze adica in intregime cuiva. P. Anicet se devoteaza talentului sau, pe care-I socoteste generator
de plasmuiri geniale i crainieul unui eon. Iata in ce consta
huliganismul sau: inteun act de barbar, devotament fata
de o valoare, sau mai de graba fata de ceea ce are el, convingerea c e o valoare superioara.
acest act de credinta merge atat de departe, incat P.
Anicet va fi meren singur. Fiindea atunci cand te robesti
numai singuratatea cea mai aspra ti-e incu total tie
gaduita. Orice altceva te instraineaza de fiinta ta slabindu-ti credinta.
prin exalDialectica libertatii te duce sau la anarhie
tarea desfranata a individualitatii, sau la arbitrar, printr'o
supunere oarba fat& de ea. Alta solutie nu este. Tocmai
aici zace tragismul ei imens: imposibilitatea de-a fi liber
doare

prin libertate. De zidul acesta masiv s'au rupt toate sborurile indrasnete ale mintii omenesti, Ras Kolnikov, Ivan
Karamazov, Kirilov...
P. Anicet nu ajunge la anarhie ci la arbitrar
deoarece
crede in ceva profund arbitrar: in el. Faptul acesta
pe

echivaleaza cu sinuciderea fratelui su


mai in varsta; Pavel sau dacil vreti cu aceea eminamente
ruseasca iluminare crestina a lui Raskolnikov.
fa:ram metafizic

P. Anicet se salveaza crezand in el. Pavel sinucizfindu-se.


Asta e deosebirea dintre ei.
Mircea Eliade a scris cea mai frumoasa carte romaneasca
despre tinerete. Cu tehnica nu tocmai desavarsit

din

pricina lipsei de organic& legatura intre planurile desfaguraril epice, Huliganii totusi e un roman romanesc din cele
mai reprezentative. File le lui sunt imbulzite de viat resit%
bogata, huliganica.
Septimiu Bucur.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

113

MIRCEA ELIADE: SANTIER.

Cine a cent Isabel si apele diavolului", Maitreyi", Intoarcerea din rai" si Lumina ce se stinge", nu mai gaseste
in Santierul" lui Mircea Eliade decat prilejul de a reconstitui, cu ocazia ultimului volum, osatura celor anterioare.

Sander este un roman asa zis indirect", dar care nu are

alta insemmitate decitt aceia pe care autorul insusi o justificia in prefanl: anume de a infiltisa etapele unei inteligente
si fazele unui sentiment pentru cine nu a cunoscut celelate
romane ale lui Mircea Eliade si care nu stint deciit paginile
aeeluias tot autobiografic, din care autorul a extras, pe rand,
un continut, apoi altul...
Mircea Mateescu

FARAGO, COCA, Sunt fata lwi Ioan Cheorghe Antim,

fragmen e, (Gl4 id, an. I (1935), nr. 6, p. 1; Prize, an. II (1935).


nr. 3 p. 1; Junimea literard, an. XXIV (1935), nr. 3-4, p. 88;
Pamdntul, an. IV (1935), nr. 110, P. 3).
FURTUNA, HORIA, Prietenii din Bucure$i, fragment (Re-

nsta fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 245-260).

GABRIELESCU, ALICE, 0 sdptdmdnei agitatd, fragment


Revista scriitoarelor
scrfitorilor romatni, an. IX (1935),
nr. 6-7, p. 14).
GALACTION, GALA, Cum incep 2i/n voac
o cdsnicie,
Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 1, p. 41-58
cap. IX-X); nr. 2, p. 288-307 (cap. XI-XIII); nr. 3 p. 500519 (cap. XIV-XVI); nr. 4, p. 54-70 (cap. XVII-XVIII); nr.
5 p. 263-272 (cap. XIX-XX); nr. 6, p. 532-540 (cap. XXI sfft,r
sit).
La rdspdntie de veacuri (0 lecne asupra lui John
Stuart Mill). 2 volume. Bucuresti, 1935. Edit. Cultura nanonala. Tip. Cartea de aur, 184+368 p. 12,5 X19,5. 120 lei. Re
censii de CALINESCU, G., (Adevdrul literar qi artistic, s. II,
an. XIV (1935), nr. 779, p. 9); CONSTANTINESCU, POM-

PILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 414, p. 9); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 84, p. 2;

MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada romanismului, an. I (1935),

nr. 50, p. 3); STANCULESCU, GH., (Revista colegiului Sf.


Sava, an. X (1935), nr. 1-2, p. 17); SULUTIU, OCTAV, (Fas. III, an. II (1935), nr. 9-10, p. 109-111); BERNEA, ERNEST, (Reinduiakt, an. I (1935), p. 469-470).

GALA GALACTION: LA RASPANTIE DE VEACURI


La raspantie de veacuri este desigur romanul unei iubiri.

Autorul o spune destul de lmurit in prefatii, iar critica a


confirmat acest lucru, de altfel evident.
Totusi as indrAzni sa vial in aceste douti prime volume,
abia in randul al doilea un roman de dragoste. In prim rnd,
La raspantie de veacuri este mai mult romanul unei vocatiuni poetice.

Faril indoialii, amorul lui Doru Filipache si al Antoninei


dar
Tantu ocupa un important loc in economia romanului
nu pe cel mai important. Nici mAcar din punctul de vedere
contabilicesc al numrului de pagini rezervat acestui episod
de iubire, el nu este dominant. Nesffirsit mai numeroase sunt

www.digibuc.ro

114

MIRON SURU

paginile dedicate problemelor literare ale tandrului erou Doru


Filipache, problemelor sale de constiintii, ideilor sale de arta,
experientelor sale de creatie.

Obieetul prim al parintelui Galaction pare a fi fost aici


acela de a fixa tatonarile de gandire, de orientare de sensibilitate ale unui grup de intelectuali superiori, aflati pe pragul
dintre prima tinerete si majoritatea interioarg.
Asa se explica lungile dezbateri abstracte dintre tinerii
nostri eroi, nesfarsitele Mr serisori grave, solemnele Mr confesiuni, imensele Mr conversatii. (Numai Boruzescu si Filipache,
numai intr'o singura discutie, au nevoie de 22 de
pagini, pentru ca s puna la pullet... filozofia lui Kant...).
Cei patru amid, care formeaza nucleul intelectual al romanului (ca sa nu-1 mai nurnaram pe Lara Teobald i pe Edgar
Spata, prezenti numai CU numelc), pornesc in vialft Merezatori in talentul sau in geniul lor
si in bung parte cartea
nu este altceva decat prezentarea foarte locvace, foarte discursiva, foarte ampla a primelor Mr incursiuni in cultura romaneasca.

La raspantie de veacuri este evident romanul miei iubiri,


dar este mai ales romanul unor intelectuali. Ceea ce este
determinant in personajul principal al earth, in Doru Filipache, nu este atat amorul sat" pentru Antonina sau Eighira,
cat vocatia sa pentru poezie. 0 spune si el de nenumarate ori,
Sar prea multe ezitari, i-o spun si ceilalli cu persistenta
complicitate.

... am venit pe lumea aceasta, obsedat de armonii pe care


le aud numai eu si aiurit de o vrajd neintreruptk din mine
si din jurul meu, despre care semenii mei n'au nici o
nuialg" (vol. II, pag. 148).
Legea sufletului tau e cuvioas, declara la randul sat'

Boruzescu. Tu esti poet, tu esti artist (pag. 285)".


5i putin mai departe, eroul carpi reia cu foarte mult elan
aceiasi strigare:
Sunt poet... si menirea mea este pasiunea (pag. 353).
!

Asemenea aceente de orgoliu Uric sunt farg numgr in


cartea parintelui Galaction si ele aratg 'impede ea intr'adevar aceast carte este romanul unei tinere vocatii poetice, in
cautarea propriei sale clarificari.
Tema este extrem de grea i amenintata la tot pastil de
primejdioase naivitati. E deajuns sa amintesc in aceasta privinta o foarte justa remarca a lui Albert Thibaudet:
Mais si le roman du grand intellectuel a parfois t tent,
il n'a jamais produit une oeuvre viable. Balzac y a completement chou dans Louis Lambert...
... Les raisons pour lesquelles le roman intrieur du grand
philosophe ou du grand savant, du grand pote ou du grand

artiste, n'a jamais pu et ne pourra probablement jamais

are ralis pleinement ne sont pas trs obscures...".


Aceste ratiuni, Thlbaudet le explica pe larg, dar ar fi
s ne depashn obiectul, struind asupra Mr. Vom rennarca
doar c aproape toate dezbaterile de idei din romanul parintelui Galaction raman in afard de test-aura sa epica. Ele

pot fi eventual interesante in ele insele, dar stint un real


balast in economia carpi: hnense digresiuni abstracte, care
Intrerup povestea i il ingreuneazii ritmul. Am citat mai
us discutia dintre Filipache l Boruzescu asupra lui Kant.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

115

Am mai putea cita capitolul in care se comenteaza Magda


lui Sudermann. Am mai putea cita serisoarea, de mare intindere, in care Doru discuta tabloul pictorului polonez Sie-

miradsky, <Diricee crestina...


Toate aceste fragmente
si multe altele
pastreaza un
caracter de conversatie academic* un ton respectabil evident
de disputa intelectuala.

Nimic nu e mai greu de scris decat romanul unei inteligente superioare. Thibaudet pretinde
dupa cum ati "a-

zut

ca e imposibil.

Parintele Galaction este un scriitor, pentru care problema


morala exista. Romanul sau are deci din capul locului anumite
obiecte etice.
E mincinoas5, frumusetea dacA n'o garanteaza idealul moral! E amgitoare arta, (lac& nu purcLd din convingeri superioare, ci purcede din trufia si din aluatul impuritii
noastre! (Vol. H, pag. 255).

A discuta o astfel de atitudine literal* ar fi Uil exereitiu


riscat. Tot ce putem face este sa o retinem, sa recunoastern
eft este intru totul respectabila si in sffirsit s constatilm
ca ea defineste exeelent arta parintelui Galaction.
Criza morala in romanul de fata este de doua ori studialA.
Odatii sub aspectul ei ideologic
as spune
in discutiile
( intre protagonistii carpi; iar a doua ()aril sub aspectul ei
pasional, in intriga amoroasa ce se tese intre Doru, Anton:na i Elvira. Antonina reprezinta sobrietatea, eredinta, linistea i virtutea
in timp ce Elvira reprezinta ciudatenia,
inconstanta,nelinistea si, daca nu viciul, in orice caz aventura.
Lucrurile sunt vazute astfel intr'o ordine prea simetrica,
dar tocmai de aceea sensul moral al carpi este mai limpede.
Parintele Galaction nu tine sa evite stilul pedagogic. Romanul
sau devine astfel o frumoasa lectie, careia ar fi nepios sa-i
opui exigente strict estetice. Nepios si, adaug, prematur.
Caci romanul continua,.

Mihail Sebastian.

GREGORIAN AL., i STAN, C. Casa studenfea.scd, fragmente ( S f arme piatrd, an. I (1935), nr. 4, p. 6; nr. 5, p. 6;
nr. 6, p. 6).
GROZDAN, DORIAN, Omu/ ca. sufletal negru, fragment
(Luceafdrul, an. I (1935), p. 341).
HOLBAN, ANTON, loana. Brad, 1934. Edit. Pantheon. Tip.
Zarand. 272 p. 12,5X17,5. 70 lei Biblioteca Ritmul vremii. Recensii de:CALINESCU, G., (Adeveival literar 0 artistic, s. II,
an. XIV, (1935), nr. 739, p. 9); CIOCULESCU, SERBAN, (Rev.
fundatii/or regale, an. IL (1935),nr. 7, p. 169-173); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 372; p.

9); ILIESCU, TIBERIU (Meridian, caet sase (1935), p. 32);


WACU, G. (Manifest, an. II (1935), nr. 2, p. 15); MANOLIU, PETRU (Azi, an. IV (1935), p. 1579-1580); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 58, p. 2);
MATEESCU, MIRCEA (Cruc4inda romlinismului, an. I (1935),

nr. 12, p. 5); RADIAN, EMANOIL (Frize, an. II (1935), nr.


2, p. 4); SERBU, IERON1M, (Vkila literard, an. IX (1935),

www.digibuc.ro

MIRON SURU

116

nr. 166, p. 3); -E.JLI.JTIU, OCTAV (Fanvilia, s. III, an. I


loana, fragmente, (Nimlintal, an.
(1935), nr. 9, p. 103-106).
IV (1935), nr. 98-100, p. 3; nr. 117-120, p. 5).
ANTON HOLBAN: IOANA.

Romanul aproape nu are subject. Dupa o despartire de trei


ani, in care rastimp Ioana a incercat, nu sa se consoloze, dar

sa se vindece cu altul, Sandu, isi reia legatura eu prietena


s'a, in locuinta ei estivala din Cavarna-port. Lui Anton HolIyur i-a placut sa-si aleaga vecinatatea marii, in dezolarea
unui port necercetat, ca un decor firesc al nelinistilor ce
avea sa le analizeze. Poate l-a atras framantarea stearpa a
valurilor marine, eu care va fi asemuit statornica tortur
sufletului.

Din unghiul dramatic, conflictele dintre doi amanti se rezolva invariabil in asa zisa scena a explicatiilor", eu rezultat norocos sau negativ. Metoda a trecut si in roman, ocazionand un pullet de culrninatii in desfasurarea gradata a
peripetiilor.

Inchipuiti-va un roman ale carui peripetii infatisaza aspectul invariabil al aceleasi intrebari: cum a fost eu celalalt, .si
aveti continutul esential din Ioana.
Ioana intruneste o inteligenta virila cu un temperament
chinuit de femeie. Rand pe rand, urita sau frumoasa, dupa
cum i se reflecta in constiinta bucurii sau tristeti, ea prezinta,
o perfecta identitate de caracter cu Sandu. Anton Holban
vrut sa realizeze un contradictoriu tip feminin, cerebral, dar
nu construit pentru stendhalianul amour de fete", de vreme
ce este prevazuta eu o aseutita sensibilitate nervoasa. Sandu
si Ioana vibreaza la fel, in acelas ritm sufletese desorganizat, dela un cap la altul al romanului. E o unda neintrerupta
de suferinta, pe care o pune in miscare nevoia maladiva a lui
Sandu de a sti in cele mai mici arnanunte, lucrul asupra cmia indeobste amantii convin a asterne o confortabil uitare.
Formula suileteasca a Ioanei:
Necesitatea de a fi nefericita (p. 130), se potriveste si lui
Sandu.

Pomanul analitic mai in genere deplaseaza neferieirea de


pe terenul conflietelor sociale, pentru a o integra mai temeinic in structura morala a indivizilor. Structurati identic,
Sandu

Joan sunt condusi de fatalitatile structurii lor


remarcabila la amandoi, ar

(p. 204). Vocatia suferintei ,

duce la sinucidere, de n'ar fi curn spune Ioana: curiozitatea


de a cunoaste pe om (p. 55).
Amaiuloi sufera, dar i ridica suferinta la denmitatea principiului de cunoastere. Nu ne vom mira deci ca cei doi amanti
predestinati isi pauzeaza torturile reciproce, discutfind eeasum intregi asupra unei nuante morale incluse intr'un vers
de Racine, sau descifrand cu pasiune melomana o fraza muzicala din Debussy.
Ceea ce ar aparea aiurea ca o pedanterie, se lumineaza aci
prestigios ca o nevoie de mmoastere. Nu-i vom reprosa autorului leit-motivele lexicale, dar vom face remarca revenirii
prea frecvente a cuvintelor: catastrofa, eataclism, dezastru,
tragedie, la singular ea si la plural. Ele corespund complezentei in patetie a romancierului. Cine este nedeprins cu mo-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

117

dalitatea analitica, poate fi eoplesit sub o impresie de monotonic. Este pentru noi evident eft Anton Holban nu a urmiirit delectabile variatii. Monotonia este in Ioana corolarul statismului-psihologic. Desi psihologia teoretica a lui Anton Holban este mobilista, postuland neidentitatea moral& a unui ins

in timp,ceea ce este foarte modern,structura individuala


a eroilor sai, practic ramane clasica, prin alte cuvinte statiea.
Cu Ioana Anton Holban a depftsit considerabil propriile
sale mijloace din 0 moarte care nu dovedeste nimic, unde ne
onoram a fi intuit calitiiti exceptionale de analist.
Camil Petrescu a dat in primul volum din Ultima noapte de
dragoste, intaia noapte de rdzboi, analiza dinamica i dra-

matica a fenomenului geloziei. Aceeasi tema si-a gasit in


Anton Holban un remarcabil analist, static, in aparenta monoton, nedramatic prin aparatura, dar implicit dramatic in
esenta, de un patetism sobru, nespeculat. El pare a siss conforma unei observatii clasice:

Toata truda trebue s-ti fie sa te cunosti cat mai exact


si sa nu porti cu tine, toata viata, pe un strain (p. 258).

Acest coinandament socratic poate fi socotit piatra unghitilard a activitatii lui Anton Holban.
erban Cioculescu

IACOBESCU, AL., Spre Orqova, fragment, (Luccafdrul, an.


I (1935), P. 442).
IOANID, M. D., Noapte cu Sanda, fragment, (Meridian,
caet sase (1935), p. 3).
IORDAN, E., Invattitorii. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cu/writgetarea. 256 p. 12,5X19,5. 55 lei. Coperta de Dem.
tutoriii, fragment (Pdmntul, an. IV (1935), nr. 108, p. 2).
Pcimntul ispitelor (Delta). Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevarul, 356 p. 12,5X19,5. 80 lei. Recensii de: CHIRESCU, AUREL (Lite)e, an. III (1935), nr. 18-19, p. 6); ILOVICI, MIHAIL (Cruciada romdnismului, an I (1935), nr. 15, p. 4);
MARTINESCU, PERICLE,(Reporter, an. III, (1935), nr. 62,
p. 2); VASILIU-HASNAS ELENA (Viata Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 6, p. 76).
IOV, D., Crdsmcirita, fragment (Cuvanxf moldovenesc, an.
IV (1935), nr. 10-12, p. 11).
ISTRATI, PANAIT, Biroul de plasare, vol. 11 din viata lui
Adrian Zografi. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Cartea romaneasca, 228 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensie: MIHAESCU, I.,
Moartea lui
(Meridian, caet sapte (1935), p. 29).
fragment (Azi, an. IV, (1935), p. 1503-1518).
KLOPSTOCK, SARMANUL Feciorul lui Nenea Tache "VWmeysia. Biblia unui trecut 1876-1925. vol. II. Bucuresti, 1935.

Edit. Fundatia pentru literatura si arta regele Carol II. Tip.

M. O. Imprimeria nationala. 340 p. 12,5X19,5. 70 lei. Recensie de: SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935),
nr. 9-10, p. 96-99).

SARMANUL KLOPSTOCK: FECIORUL LUI NENEA


TACHE VAMESUL

Intreprinderea Sarmanului Klopstock i cunoaste deja un


precedent in literatura romanft, in romanele lui C. Ardeleanu

www.digibuc.ro

118

MIRON SURU

si G. M. Zamfirescu: e vorba de malialatta in literatura. Deosebirea totusi intre primal i ceiialti doi e important. Atftt
C. Ardeleanu cfit si G. M. Zainfirescu, construesc rnahalatut
epic, deci dinarnie, pe cnd SArnmnul Klopstock o descrie
pur i simplu. Nu insemneazii pentru asta eft mahalaua nu

trdeste ca o fortii mica' in cartea sa. Ea trAeste chiar prin


ceea ce are ea mai specific, mai pitoresc, mai unic. Mahalaita lui C. Ardeleanu si G. M. Zamfiresen e mahalaua rornftneasat incontestabil, dar ridicatii, la un rang de generalitate care nu o deosebeste prea mult de oriee alt mahala.
Pentrucd pe ambli acestia ii intereseazA actiunea si persona-

guile lor, mai malt decat atmosfera in care se desfii,oara


drama. Pe SArmanul Klopstock il intereseazii in cel mai innalt grad cadrul, atmosfera, pe cari le real, cu o fortii impresionantA.

In cele don:7i volume din Feciorul lui nenea Tache Varne-

ul, apArute la interval de doi ani, in douii edituri deosebite, autorul vrea s arate viata aceluia care dii si titlul cartii. Dar ea nu e decat un pretext. Nu intereseazil viala acestui personaj proprin zis, ci viata mahalalei in care petrece
el. Am spus cA Srmanul Klopstock nu este epic. Accen-

tuez: Nu se gaseste nici un fel de actiune in cartea sa.

Fapte izolate, presarate pe ici pe colo stint. Dar aceste fapte


nu stint prezentate in partea lor aneedoticA, ci in partea for
descriptivA. En exemplu: boala copilului. Nu faptul dinamic
e redat, al bolii, ci felul cum se desfAsearA, boala, cadrul mai
mult, in care se desfasoarii, personagille vAzute iar cu lux
de deseriptii, in general aspectul exterior, material crusta
pitoreascA a laptelor, fiir ritmul lor intern, farii dramatismul lor. Cartea se reduce astf el la o vasta descriptie care
devine uneori cam obositoare si care, in redarea taptelor are
ceva de raport, de proces-verbal.
Feciorul lui nenea Tache Vamequl e o carte in care stilul e mai important decat continutul: faptul se explicA prin
insusi caracterul descriptiv al ei. Pentru a descrie mahalaua
autorul si-a intrebuintat toate resursele de lirism si observatie exterioarA, pastelatil, de cari a dispus. Mahalaua e
astfel evocatA prin ajutorul scrisului, al picturii in cuvinte
en sA zic asa, care e inconjuratA de brume si devine la un
moment dat un soi de incantatie, de litanie.
Din aceastA evocare a mahalalei, nu se poate desprinde
fondul de formA. Stilul insusi e substanta acestei cArti,
descriptive prin excelentA. Astfel cA Feciorul lui nenea
Tache Vameul e un fel de panopticum, insA filed rigidita-

tea figurilor de cearA, e o insiruire de tablouri animate,


dar tablouri, ale mahalalei. In aceste tablouri ale mahalalei se vede toatd, viala ei de mizerii si bucurii mArunte. Copilria
sau risipitA pe maidane, scoala facuta fr

de cApAtAi cu dascAli riii i nepregatiti, in mijlocul derbedeilor, viata neciijit de acasA, apoi credinta, biserica, preotul, sArbiitorile, superstitiile, medicina popularA a babelor cari

desciint sau dau leacuri din experienta lor, obiceiurile traditionale ale sArbAtorilor, mos ajunul, tragedii ale bittranilor
intrevAzute de ochiul sburdalnic al copilului, procese, executii de cAtre primArie, datorii, suprematia tiranicrt a brutarului, singurul orn bogat din mahala, curti imense pline cu
balArii, jocul cu smeul, fereala de sergenti, spaima de boti

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

119

daca acesti saraci aveau dece se teme


revelatia artei pe
scene improvizate si apoi in teatrul veritabil si atatea si atatea scene, toate detileaza, far& anecdotica, far miscare, dar
fixate in cadrul Mr, cu acea complexitate care le da viata,
le da relief si culoare. Daca mahalaua Sarmanului Klopstock
n'are dinamica, are in schimb relief si culoare. (Ba chiar miros, avand in vedere ce complect foloseste autorul toata gama
senzatiilor!). Dela tablouri de cea mai subril mizerie, pan
la cele mai suave, mahalaua bucuresteana ita gaseste aci
locul.

Nu e ins& mahalaua de mici burghezi instfiriti a lui Caragiale, rnahala cu ambitii politice de parvenire. E mahalaua
cea mai mizera, echivalentul ghetto-ului evreesc. Ceea ce a

reusit Sarmanul Klopstock e sa redea caracterul unic al

acestei mahalale care, daca nu a disparut, in orice caz ea se


departeaza. Cartierul Lanariei, cu celebrele strazi ale Mu-

zelor, ale Poetului, Olimpului, Concordiei, era mahalaua aceasta. Acum acolo se ridica edificii marl in cari au luat Mc ma-

halagii instariti ai lui Caragiale. Mahalaua din Feciorul lui


nenea Tache Vamesul s'a mutat ceva mai sus. Insa ea exista.
Dacil va disparea vreodatii, aceastil carte e cel mai fidel document de reconstituire al ei.
Intr'un stil intortochiat si incareat, cu f raze largi i uneori
defectoase, intr'un limbaj pitoresc i pestrit, cu argou si cu
neologisme imperechiate arbitrar in cel mai mahalagesc stil,
cu descrieri de o complexitate de senzatii rara. Sarmanul
Klopsteck a fileut opera mal mult de arheolog si de pictor
decat de romancier, construindu-si mahalaua din elemente

plastice, din material sensibil si lasand numai sas, se intrevada


psihologia ei, pe care nu o atinge decat superficial. Sufletul
rnahalalei pluteste pe ici pe colo prin aceste tablouri ca bol-

tile de lumina4 filtrate printre ochiurile dintre copacii miei


paduri, ins& singurul, marele interes al &drill sta in reconstituirea material& a umbrelor. Cu toate imperfectiunile ei stilistice, cu tot aspectul uneori greoi al ansamblului Feciorul
lui nenea Tache Varnesul e o opera originalit in orice caz
si interesanta.
Octav Sulutiu

LAPUSNEANU, GH. TH., Femeea im viata. conjugal& Eucuresti, 1935. Tip. Tiparul romanesc 164 p. 16X 23,5. 40 lei.
LEMNARU, OSCAR, Adonis hddul, fragment, (Azi, an. IV
(1935), p. 1797-1806).

LEONIN ANTOANETA IcyrrA, Catrina. Craiova, 1935.


Edit. si tip. Ramuri. 196 p. 13X18,5. 60 lei. Recensie de:

HANGANU, DESPINA, (Ramuri, an, XXVII (1935) p. 375)LUDO, I., Doninriqoara Africa. Bucuresti, 1935. Edit. Adam.
Tip. Tiparnita.. 284 p. 12,5X 19,5. 60 lei. Recensie de: MEZINCESCU, ALEXANDRU, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr.
33, p. 9).
MAKATA, EUGENIA, Jupdnita Ruaasdra. Bucuresti 1935.
Edit. si tip. Cugetarea. 192 p. 12,5X19,5. 30 lei. Noua'colecpe De lain's. Recensie de: AD. B., (Viefa romineased, ea.
XXVII (1935) nr. 5-6, p. 123).
Sfanta dreptate. Bucuresti, 1935. Edit.
MANOLACHE
tip. Adevarul.,376 p. 12,5X19,5. 80 lei.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

120

MANOLESCU. ION AUREL, Mffi Ile, fragment, (Gdnii


Poveste de Crdciun, fragment (Gdrd,
I (1935), nr. 6, p. 3),

an. II (1935), nr. 7, p. 2).


MARTINESCU, PERICLE, Magia unui crepuscul, fra..,ment, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 7-8, P. 55-61).

MASSOFF, IOAN, Fard. Bucusresti, 1935. Edit. Nationals.Ciornei. Tip. Caragiale. 192 p. 12,5X18,5. 25 lei. Coperta de
Traian Cornescu. Colectia Rosidor.
MIHAESCU, GIB., Donna Alba. Bucuresti 1935. Edit, st
tip. Cultura romneasa. 416 p. 12,5X 19,5. 80 lei. Recensii de:
BOZ, LUCIAN, (Viafa romineascd an. XXVII (1935), nr.
7-8

p. 83-85); CHINEZU, ION (Gdnd romdnesc, an. III

(1935), p. 373-376); CIOCULESCU, SERBAN (Revista fa).datiilor regale, an. II (1935), nr. 8, p. 423-426); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. 11 (1935), p. 164-167);
MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada ronidnismului, an. I (1935),
nr. 32, p. 3); M. GH. (Munca literard, an. III (1935), nr. 22,
p. 4); RACOTA, TUILIU (Blajul, an. II (1935), p. 423); SADOVEANU, IZABELA (Adevdria literar si artistic, s. II an.
XIV (1935), nr. 760, p. 3); SMANTANESCU, DAN (Viata

literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2); STELIAN, CONSTAN-

TIN, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 529-530); SULUTIU, OCTAV(Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 75-78),
Galoanele de rdnit, fragment, (Familia, s. III, an. I (1935 ,

nr. 10, p. 39-47),


Voicula, fragment (Viata literard, an.
IX (1935), nr. 166, p. 1).
GIB. I. MIHAESCU: DONNA ALBA.

Gib. I. Mihaeseu a renuntat, dimpotriva, la orice fel de

intrebarl. E atftta tinerete optimista, americaneasca, in


Donna Alba, atata simplitate in linia acestui roman, Meat
parca te nelinisteste cu un regret amintirea Vedeniei, amintirea framantarilor neguroase ale aceluia care nu era Inca
romancierul Gib. I. Miliaescu.

Evolutia operei sale a insemnat in adevar o evadare de/a


intuneric la lumina, dela ascunzisuri viermuitoare de suflet
la liniile clare ale vietii firesti. Am insemnat aceasta evolutie, ca o indreptare spre maturitate, in Rusoaica.
Dar Donna Alba e mult mai tinereascrt deeat s'ar cuveni
dup.& atata framantare.
E adevarat, inchide in ea acelasi clocot coplesitor de viata
pe care il aduce personalitatea literara a lui Gib. I. Mihasi asta nu se poate s nu-ti faca
escu. Vezi apoi la lucru
pe creatorul ajtms stapan pe uneltele i materiaplacere
lele sale, cladindu-le chibzuit si limpede, dupa traditia sanatoasa a bunilor mesteri de altadata. H simti lucrand cu
bucurie, razand zgomotos, alaturi de olteanul tau, Mihail
Aspru, cand il vede ea se infiripa din ce in ce mai vanjos
din paginele gramildite in testea. i alaturat de smecherul
avocat intalnesti mereu oameni vii, inchegati sumar dar
sanatos, asa cuxn stie sa-i faca Gib. I. Mihaescu. Iar viata
lor sufleteasca, e atat de simpla, atftt de dinamica
atat de bogata bleat umple nesilit patru sute de pagine masive, inearcate cu atatea cuvinte cat puteau rabda. De aceea
o citesti eu aceeasi bucurie sanatoasa cu care li inchipui ea

a fost scrisa.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

121

Dar atat. In Rusoaica mai liciirea mereu o razii fugara,

venit de departe. Aici nimic. Pmnt, pmnt. Bogat, 115.pildit de verdele incins al vegetatiei bine hrilnite - dar respirfind izul acela apsiitor pe care
filtreami, locurile cu
prea mult ap i prea putin soare.
Gib. I. MihAescu acum s'a apropiat prea mult de tAriimurite dimpotrivii celor de unde plecase. E prea aproape de noi,
iistia de toate zilele. Isi alege si isi priveste personagiile cu
un ochiu mai tnilr, mai putin receptiv umbrelor si linlilor
miirunte, decat i-ar iiigdui experienta sa de viatii.
Da, lumea noastra, e insetata de povesti in care eroii isbutese srt-si implimanteneascrt visul. Dar viata lui Mihai Aspru
n'are nimic din pantetismul ascensiunii Soarecelui de bise-

rick de Oda. E att de lucid, atitt de linear in calculele

sale siilbatice, cari il indreapt5, spre scop, ca se aseamiinii


eroilor din romanele politiste. Insa n'are etica naiv, induiositoare, a acelor invariabili pedepsitori ai rdului; dimpotriva.
Ovidiu Papadima
MOLDOVANU, MARGARETA,Namy, f/oare de client& Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevrul. 168 P. 12,5X19,5. 40 lei.
Coperta de Drug.
MONDA, VIRGILIU, Hora paiafelor. Bucuresti, 1935. Edit.
si tip. Vremea. 14X19,5. 216 p. 50 lei. Coperta de I. Anestin.
Reeensii de: BARNA, VLAICU
an. IV (1935), P. 19281929); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. I,
(1935), p. 97-98); MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an.
III (1935), nr. 69, p. 2); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada
ronidnismlaui, an. I (1935), nr. 29, p. 4); SIOMIN, DORU,
(Luceafdrul, an. I (1935), p. 602); STRAJE, MIHAIL, (Viafa
literard, an. X (1935), nr. 2, p. 2), - Urechea lai Diongs. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Cugetarea. 224 p. 12,5X19,5. 50 lei.

Recensii de: CRONICAR (Repor er, an. III (1935), nr. 56,
p. 2); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagiqi literare, an. I
(1935), p. 596-597); ERBU, IERONIM (Vita literard, an. IX
(1935), nr. 167, p. 3).
MOVILA, SANDA, Desfigurafii. Bucuresti, 1935. Edit.
tip. Vremea. 272 p. 14,5X19. 50 lei. Un portret de Maxy. Recensii de: BOZ, LUCIAN (Viafa literard, an. XXVII (1935),
nr. 11-12, p. 69-70); CALINESCU G. (Aderdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 9); CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935), nr. 413, p.
8); SADOVEANU, IZABELA rAdevdrul literar qi artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. '786 P. 9; SIOMIN, DORU, (Lniceafd-

rui, an. I (1935), p. 603); SULUTIU, OCTAV (Familia, s.


IH, an. II (1935), nr. 9-10, p. 104-105); VALERIAN, I. (Votfa

literard, an. X (1935), nr. 4, p. 2). - Desfigurafii, (Vremea


an. VIII (1935), nr. 369-387).

MUSATESCU, TUDOR, Mica publicitate. Bucuresti, 1934.


Edit. si tip. Cugetarea. 336 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de:
CHIRESCU, AUREL, (Ltitere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 6);
CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 412, p. 10); GEROTA, C. (Convorbiri literare, an. LXVIII
(1935), p. 251-254); 111H. MAN (Vldstarul, an. XI (1935),
nr. 4-5, p. 19).

www.digibuc.ro

122

MIRON SURU

NASTURAS, VOLBURA-POIANA, Din ste jar, stejar


Bucuresti, 1935. Edit. librkria Pavel Suru. Tip. Cd.rt.ilor bisericesti. VIII+154, p. 12,5X19,5. 45 lei. Coperta de
Mircea Septilici. Recensie de: ATANASIU, GH., (Luceafdrul,
an. I (1935), p. 360).
hi ceas de eumpand, fragment, ( Fruncea, an. II (1935), nr. 20, P. 3)

VOLBURA POIANA NASTURAS: DIN STEJAR STEJAR


RASARE.

Autorul aduce in prim plan si leit motiv dragostea de tark,

de pmntul, bogiltia, frumusetea si oamenii patriei sale.


Este in cartea lui Volburil Poiank, Niisturas lumea de jos
tilranilor
luminat, i purtat in drumul ei in viatil numai

de adevrul curat, de dragostea sincerii, de voiosia sanfitoas


si simplitatea caracteristica ei.
Din stejar, stejar rsare este apologia virtutilor romfinesti,
a miei energii nationale ce trebuie s reinvie in noi toti, de

aceea aceast carte trebuie pusii in mftinile tinerelor vlaspentru care de altfel a si fost scris.
tare
M. S.

NATBA SAVILE, Sub epitrafir. Bucuresti, 1935. 188 p.

14 X 20,5. io lei.

NEAMTZU, I., Alma Mater, fragmente (Gand romanese,

an. III (1935), P. 155-159; 226-234; 265-276; 343-349).

La

Paris, fragmente (Pagbni literare, an. II (1935), p. 140-146;

200-208; 281-288; 329-338).


NEGURA, AL., Framantdrile

Alexandru fragment ( Ho-

larul, an. II (1935), nr. 10-11, p. 5).

ODEANU, ANISOARA, Intr'un cdmiin de domizi.oaire. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevrirul. 244 p. 12,5X19,5. 60 lei.
Recensii de: IMBRESCU, DUMITRU, (Fruincea, an. II (1935),
nr. 18 p. 8); JURCHESCU, LIVIU (Societatea de mdime, an.
XII (1935), p. 76); STAMATU HORIA (Revista fundatiikn
regale, an. II (1935), nr. 10, p.,200-202); SULUTIU, OCTAV
(Familia, s. III, an. II (1935), nr. 3, p. 90).

PALLADE, MARIA S., Pentru tine. Bucuresti, 1935. Edit.


si tip. Cartea romneasca.. 296 p. 12,5X19,5. 75 lei.

PAPILIAN VICTOR, Feird limitd, fragmente (Gdnd ro-

mdnesc, an. III (1935), p. 19-24; p. 551-557).


PAPADAT-BENGESCU, HORTENSIA, Logochnicul. Bucu-

rest, 1935. Edit. si tip. Adevkrul. 302 p. 12,5X19,5. 80 lei.


Recensii de: BOZ, LUCIAN, (Viata romineased, an. XXVII
(1935), nr. 11-12, p. 68-69); CALINESCU, G. ( Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 761, P. 9); CONSTANTINESCU POMPILrU (Vremea, an. VIII (1935), nr.
391, p. 7); CIOdULESCU, SERBAN (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 8, p. 415-417); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. II (1935), p. 94-95); HOLBAN,
ANTON, (Azi, an. IV (1935), p. 1747-1748); MATEESCIJ,
MIRCEA (Craciada romdnismului, an. I (1935) nr. 33, p. 3);
S (ADOVEANU) I(ZABELA). ( Adevdrul lite;ar 0 artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 763, p. 9); SERBU, IERONTM

Viata literard, an. X (1935), nr. 2, p. 3); SULUTIU, OCTAV

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

123

s. iII, an. If (1935), nr. 3, p. 78); VRIONI, AID tt,


(Revista scriitoarelor qi scriitorilor romani, an. IX (1935),
rxr. 8-9, p. 25).
Loyodnical, fragment (Revista scriitoarelor si sci fitorilor romeini, an. IX (1935), nr. 1-2, p. 1.
HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU: LOGODNICUL.

Cu Logodnicul, H. Papadot-Bengescu isi variaza mediul,


alegandu-si eroii din lumea burgheziei mijlocii. Nu stmtem
partizanii unei stricte specializari. Scrilteri de valoarea H.
Papadat-Bengescu stint in dreptul lor de a varia atat in con-

tinut cat si in expresie, cu atat mai mult in medii sociale.


Inteligenta artistidt a scriitoarei se poate asa dar plimba
dela un etaj la anal al alcatuirii sociale, care de altfel nu
comporta diferentieri radicale. In evolutia societatii romanesti, castele nefiind pronuntate, trecerea dela un strat la
altul se face oarecum pe nesimtite.

Am privit, asa dar, far& nid o prevenire schimbarea de


obiect a scriitoarei; ba chiar ne-a fost simpatie trecerea pe
care si-a propus s, o efectueze, din considerentul ca i pslhologia straturilor mijlocii se cuvine cercetata, cu ascutitele
instrumente ale creatoarei. Sfarsitul lecturii ne-a impus insa
un categoric regret. Am fost silii sfi ne intrebam la capatul
sfortarilor noastre: ce a determinat-o pe Hortensia Papadat-

Bengescu sa paseasca intr'o aventur asa de plata? Caci,


spre a fi sinceri, Logodnicul este o capodopera de plictiseala.
Mai trebue adaugat c fina scriitoare care este Hortensia Papadat-Bengescu s'a intrecut pe sine inteun sens cu
totul negativ, pierzandu-si panii si ironia ce trebuia sa preacceptant datele
zideze mid atari intreprinderi epice.
pe care si le-a ales, nearogandu-ne dreptul sa i le refuzarn.
Oricum, intrligenta aleasa a scriitoarei i putea valorifica

ascutimea printr'un fel de detasare ironica, exercitatit pe


socoteala submediocrelor personaje. Ceea ce lipseste Logocinicului este tocmai o atitudine a autoarei, chiar tilted si-a impus

un fel de depersonalizare sau impersonalitate. 0 scriitoare


cu posibilitatile H. Papadat-Bengescu, depasindu-si cu un
cap personajele, ar fi putut sa le domine cu inteligenta
sit scoata efecte de umor intelectual, explicit sau implicit.
Nu am sezisat nici un fel de umor de situatie sau de caracter
in searbada comedic umana pe care ne-o infatiseazfi autoarea. Un duh de banalitate planeaza peste carte, la puterea a doua, peste platitudinea materialului uman si a evenimentelor. Para i stilul rar, de metalice sclipiri intelectuale,
s'a transformat inteo prea adecvata cu situatiile, neexpresivitate. Suntem inteun baragan al realismului, expresie ulUlna a saraciei sufletesti umane. Din aceasta pustie, ne-arn
desprins cu un sentiment de stupoare, stftrnit de raportul
inegal dintre posibilitatile majore ale romancierei i realizarea subreda a Logodnicului.

Nu cumva specializarea sa in portretistica


este pricina inadaptarii la noile conditiuni sociale propuse
sie-si? Ne-am aflat, in acest eaz, inaintea unei experiente
gresite, poate intentionat onorabile, dar nu mai putin ratate.
H. Papadat-Bengescu a incercat oare sa-si potriveasca uneltele pe o alta categorie omeneascii, mai simpla decat preceschimbat numai sculele?
denta? Sau

www.digibuc.ro

124

MIRON SURU

din care nu lesim dect prin impresia cd nu si le-a inlocuit


cu nimic.
Logodnicul e un roman semnat de H. Papadat-Bengescu,
in care nu o recunoastem in cea mai mica milsurd.
erban Cioculescu

PELTZ, I., Actele vorbWe", Bucuresti, 1935. Edit. Uni-

versala-Alcalay. 340 p. 12,5 X19,5. 80 lei. Recensii de: BARNA,


VLAICU (Azi, an. IV (1935), p. 1762-1763); CALINESCU, G.

(Adevana literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 761,


p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an, II
(1935), p. 163-164); MARTINESCU VICTOR VALERIU (R -

porter, an. III (1935), nr. 72, p. 3') ; MATEESCU MIRCEA


(Cruciada romnismului, an. I (1935), nr. 25, p. 7); ERBU
IERONIM (Viata literard, an. X (1935), nr. 2, p. 3);
OCTAV (Familia, s. III an. II (1935), nr. 4, p. 84-85 ,
- Actele vorbete", fragment, (Reporter, an. III (1935), nr.
66-68, p. 8).
Discurs de adio, fragment (Cuvantul
an. II (1935), nr. 23, p. 6).
Foc in Hanul ca. tei, 2 volume.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevdrul 444 p. 12,5 X19,5. 100
lei. Recensii de: CALINESCU, G. (Adeveirul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 736, p. 9); CHIRESCU, AUREL, (Litere, an. III (1935), nr. 16, p. 4); CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935), nr. 370, p
8); DEMETRESCU ROMULUS (Pagini literare, an. I (1935 ,
p. 592-594); M. M. (Vlitstaritl, an. XI (1935), nr. 3, p. 15) :MATEESCU MIRCEA (Cruciada romnismulai, an. I (1935).
nr. 11, p. 6). - Nopyle domniqoarei Mili, fragmente
romineuse, an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 5-12; Repor'e .
an. III, (1935), nr. 86-88, p. 7).

I. PELTZ: FOC IN HANUL CU TEI,


Cu Foc in hanul cu tel 1-am regiisit pe autorul Caii Vdc restilor. Dar 1-am regdsit in conditiuni atilt de stiute incat
regretdm incidentul
cum, de ast data', trebuesc inlfiturate pdrghiile care
i-au sustinut debutul, ne vom motiva sincer liber lipsa de
entuziasm. In Foc in hanul cu tei decorul i cadrul din Ca lea
Vdcdresit nu si-a schimbat decdt numele.
Altminteri conflictul se organizaezd in limitele acelulasi

eartier puhav, personagiile sunt - casi pfind acum - epave


roase de mizerie ce vegeteazd i putrezesc pe indelete, slam-

sind prin a-si curma banal dar pregnant viata in cine stie

ce ungher dosit i insalubru.


Da. A fost unul din punctele de succes din Ca lea Vdcilreti
modal acesta de a prezenta durerea unor vieti sub aspecetul
ei eel mai tragic, adic sub acela de fapt divers...
Uneori chiar erau atfit de ingrdmildite asemenea desarticulate existente incdt simteai nevoia sd-i reprosezi autorului

o intentie din cale afard de sustinutd. Deaici, lipsa de in-

chegare a cliseelor, cum spuneam mai sus.


S'ar zice cit I. Peltz si-a propus s continue descrierea f enomenului evreiesc in tot ce are mai devastat si mai demn
de mild, astfel incht ultimul salt roman trebue primit ca uit
trebuincios compliment al primului.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

125

Afirmatia subsist& numai la suprafata. Foc in hanul cu tel


nu aduce nimic in plus
ca viat& si autentic
peste eeiace
.eunoatern mai Mainte din Ca lea Vacarqti.
I. PELTZ: ACTELE VORBETE.

Actele vorbete resuscitA si propune o copie nouk dupa


un cliseu social nici nou nici vechi. Dar omniprezent in
romnismului si de o actualitate care se va perima
cu timpul care necesitA pentru culturalizarea unui nearn
analfabet
i pentru destepenirea unor mentalitati in care
fatuitatea i pehlivnia i fac cea mai teribild concurentk
Tema noului roman al lui I. Peitz incit problema unei
realitAti prea existente, pentruca s nu insemneze cel putin
un act de cutezanta pentru oricare autor ce Il abordeazA. Un
act de cutezant si de verificare, att pentru sine cat si pentru cititor.CAci fiecare pagina trebue sA tipe de autentic,
totusi s nu degenereze in searbd, anecdotk Teza eroului

este teza unui edec", si mai departe este duhul unei so-

cietAti cAruia Caragiale, (lac& nu i-a epuizat intreaga


sur in mod indubitabil insa i-a asigurat in timp, accente
inegalabile...

In Actele vorbeste aflAm, mai inainte, o aluzie directA la


analfabetismul majoritAtilor autohtone. (Se stie, agramatismele sunt la noi nu o intAmplare, dar o trista realitate).
Dar acesta nu este decAt unul dintre aspectele earth. Pentrue& scrisul lui I. Peitz se reclama dela social, in special
si ca atare vrea sA surprindA nu un amAnunt izolat, recoila
din stertodoctismul suburban, dar imaginea intreagA a nAravului bAstinas. Deaceea cartile sale nu le poti judeca cleat
dintr'un punct de vedere ingrat, intru cAt acesta plesneste
de felurimea cliseelor ce se vor prinse inteo singurA raza de
reatie...

Mircea Mateescu

PETRAINCU, DAN, &Inge le. Bueuresti 1935. Edit. si


tip. AdevArul 292 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recnsii de: ALBU,
CORNELIU, (Societatea de mdine, an. XII (1935), p. 77);

ANCU, P., (Cumintul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 8); B(YCK),
A(D.) (Viata romineasol, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 125);

CALINESCU, G., (Adevrul literar qi artistic, s II, an. XIV


(1935), nr. 752, p. 9); CIOCULESCU, SERBAN (Revista
fandatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 185-186); GROZA,
HORIA (Viato literal a, an, X (1935), nr. 2, p. 1); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 66-68, p.
2); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada roindnismului, an. I
(1935), nr. 23, p. 5); NEGURA, AL., (Laceafdrul, an. I (1935),
p. 367); PAPADIMA, OCTAV, (Gdndirea, an. XIV (1935), p.
330); ROBOT AL. (Reporter, an. III (1935), nr. 64, p. 5);
SADOVEANU, IZABELA, (Adevria literar $ i artistic, s.
an. XIV (1935), nr. 749, p. 9); SERBU, IERONIM (Viata
literard, an. X (1935), nr. 1, p. 5); STELIAN, CONSTANTIN
(Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 376; SULUTHJ,
OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 101-192). Petitul, fragment, (Viata literard, an. IX (1935), nr. 168, p. 3).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

126

DAN PETRASINCU: SANGELE

Dan Petrasincu, veniaminul epicei noastre, a fost ispitit

de problema ereditfitii. Autorul a inchipuit o familie bantuitit


tie sifilis, care secera pe toti membrii ei. In mijlocul hecatombei rmne santoasa singurft bunica, o mtlial voinica de
88 de ani, spre revolta nepotului ei Martin, care vede in im-

pertinenta ei viag, piaza rea a neamului. Conflietul dintre


generatii se manifesta nepatologic intre Sorina, verisoara lui
Martin, si aceeasi bunica, Tudora Macau. Cfitfi vreme insa
aceastii, nepotrivire isi gaseste o iesire in fuga de acasEt
fetei, Martin care a mostenit boala dela tatal sau mort in ospiciu, ajunge asasinul bunicei sale. Samanta crimei a incoltit
in mintea sa bolnava, cfind a aflat Cum si-a ucis o fata tfinarft
un ac de pftlarie sub lobul urechei. Poate
amantul,
eft si pofta culpabila cu care isi riivne:7te verisoara, este datorita infectiei sanguine. Nu avem nici o predilectie pentru asemenea teme neverificabile si mai putin catastrofice in reali-

tate, tinfind seama de solutia de continuitate a eredittii in

noile conceptii medicale. Dan Petrasincu aduce insa in romanul sau tut robust simt de observatie al mediului periferic, o
creionare pitoreascit, a mahalalei, ba chiar o gradare viguroa..41,
a maladiei lui Martin, care simte cu o dureroasi obsesie mate-

rialitatea sangelui stricat si o exprima impresionant. Autorul,


cu toatii tineretea sa, a reusit intr'un debut viguros, din care
lipsesc stfmgaciile inceputului. Afara de episodul usor romantic al anticarulului Samy Goldenberg, care stricil desarvfirsita atmosferft realista, nu i se poate imputa o alta sciidere.
Serban Cioculescu

PETRESCU, CEZAR, Cheia. visurilor. Bucuresti 1935. Edit.


si tip. Cugetarea. 280 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recelisii de: CA-

LINESCU, G. (Adevdrul literar st artistic,

s.

II, an. XIV

(1935), nr. 768 p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS (Paqinti


(1935), p. 92-94); DOBRIDOR, ILARIU (Viata
hterctre, an.

ronfineased, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 83-84); MATEESCU,


MIRCEA (Cruciada rovulaiismului, an. I (1935), nr. 30, p. 4 )

PAPADIMA, OVIDIU (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 433);


VRIONI, AIDA (Revista scrintoarelor i scriiiorilor romanti,
Dumineca orbului. Bucuresti,
an. IV (1935), nr. 12, p. 23).
1934. Edit. Universala-Alcalay. 384 p. 12,5X19,5. 80 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini litercure, an.
I (1935), p. 588-591); PAPADIMA OVIDIU (Gandirea, an.
XIV (1935), p. 47-48); POPA, DIONIS (Blajal, an. II (1935),
p. 155); SCHRAGER, MIRCEA, (V/cMtaria, an. XI (1935), nr.
3, p. 14); STEFANESCU, GEORGE (Revista colegiulai sf.
Scan, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 22); VALERIAN, I. (Viat.a
hterard, an. IX (1935), nr. 165 p. 1); VALUCA, E. (Litere,
an. III (1935), nr. 18-19, p. 2); '(Fdt-Framos, an. X (1935), p.

41).Fugaral, fragment, (Luceafdrul, an. I (1935), p.

1).

Intdlnire la Troidl (Convorbiri literare, an. LXVII (1935).

p. 433-444).

CEZAR PETRESCU: CHEIA VISURILOR.


Vreti s. till ce este acest roman? Adevfiratul nume a

Paul L Nagari (eroul), este Radu Coma. Insa un Radu

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

127

Comsa care nu se mai inneac. Nu-1 mai ingrozeste harzenia


visului, ci impacat cu realittile vieii i cu cheia visurilor"
si natura, se hotareste, ea alaturi de locul unde trebuia sa-si

cunne viata, sa-si Waite un trai facut pe masura acestui


vis care se numeste viata. Restul earth apartine lectorului.
Petru Manoliu

CEZAR PETRESCU: DUMINECA ORBULUI.

Intreaga actiune a romanului se petrece inteo zi, zi


tristii: in Dumineca zisii a orbului. Pe coperta earth e intiparita o fil de calendar; 13 Mai 1934. Are o senmificatie

covarsitoare acest 13 Mai, deoarece nota dominanta a roManului, e fatalismul. Mana navazuta a unui destin crunt regizeaza cu diabolie abilitate existentele impovarate parca de
un blestem fioros, ale tutuor personajiilor. 13
cifra fatidica din coltii ciireia nu scapa nimeni. Deseori, in timpul leete euprinde un fel de revolt& impotriva fatalltli, diriguitoarea suprema si incapabila a nevinovatelor vieti ce cad
sub greutatea ei.
Gina Alimanescu, profesoara tanara la Oradea, venita in
Bucuresti cu prilejul nuntii unei prietene a ei, si Sergiu Mi-

clams, functionar intr'un targ provincial din Transilvania,


deabia iesit de pe bancile universitatii, venit si el in capitala
pentru a lua parte la inmormantarea matnei lui vitrege,sesizati contrastul
sunt cele dou puncte centrale irnprejunil carora se polarizeaza actiunea.
Gina tt; i Sergiu se cunose in Gara de Nord, datorit mmi
mic accident cam prozaic. Intre ei se leaga o iubire nenorocall,. 0 iubire impedicata de nemila inmprejunirilor sa se rea-

lizeze, si care din seara cunostintei se va transforma inte


dureroas si continua poezie a asteptaril.
Ei vor sa se intalneasca dar nu pot. Grijile inmormantarii
pe de o parte si pregatirile in vederea nuntii pe de alta, le
pun in cale stavile de netrecut. Cu fiecare clip mantuita,
iubirea kr devine mai intensa, si totodata mai Pullin favorimat& de soartii. E un joe bizar de coincidente, pur accidentale, in acest roman. Povestea induiosatoare a celor doi servi-

tori devotati Matei si Raveca, desprtiti de ani de zile si


umbrand acum mereu unul dupa altul pentru ali imprti
necazurile batranetii in douil, vine sa se impleteasca inteo

miisura oarecare melodramatic, cu istoria dureroasa a tinerilor indriigostiti.


Hotarit, daca Cezar Petreseu nu manula firele incurcate ale
intamplarilor cu o uimitoare putere de stapanire si cumpt,

risca s treaca in teatralism. Numai talentul su rutinat si


pus de multe ori la grele incercari a fost in stare sa salveze un volum care la un moment dat se gasea pe muchea
ratarii.

E stiuta inclinarea lui Cezar Petrescu de-a vedea Bucurestii in deosebi sub aspectul vietii decazute. Desfraul
vieiul, viciul acela aproape biologic, sunt insusirile ( ?!) tinerilor infectati de climatul capitaki. Vad in aceasta inclinare

a scriltorului nostru, dorinta ca literatura lui sa aibe cat

mai vil contigente cu actualitatea. (In treacat fie spus totul


se petrece doar de cateva luni.)

www.digibuc.ro

MIRON SURU

128

Sffirsitul romanului e tragic. Sergiu Mictans, cAutimd-o


acas5, pe Gina cu intfirziere, n'o gseste. Vlizdndu-si inchise
posibilitatile de a o revedea, aici intervine figura tantei Catriona, matusa, Ginei, el pleac.1 sli inece sufletul in belie.
Pe drum se intfilneste cu Valeriu, care 11 duce inteun club
de cartofori, uncle Sergiu isi pierde toti banii.
Gina il asteaptil mereu s, se reintoarc5, in palatul Pamih".
Dumineca orbului putea foarte bine s se munease5, asa:
Bucuresti 13 Mai 1934. Vreau s spun c5, Cezar Pascu a in-

registrat in romanul sau ceeace se intAmplii la Bucuresti


inteo zi: inmormantri, cstorii, assasinate, pierderi, accidente, etc...
Ultimele zile cuprind o serie de reflexii filosofice, diletante

evident, dar nu mai putin adeviirate. Cezar Petrescu se in-

tegreaz5, de minune in sensibilitatea moldoveneasc5,. Desi inzestrat cu mare har epic, hied n'a putut
lepede pe

plin specificul regional. Sinteza intre vigoarea sa


lirismul su moldav, are nu rareori sclipiri de inalt5, frumusete.

Dumineca orbului e unul din cele mai bune romane ale lui
Cezar Petrescu. Este deplasat ins5, s ceri unui romancier
fecund, adaug uluitor de fecund, s5, fie totdeauna la nivelul

ridicat al talentului care 1-a dovedit cu prisosintii prin Intunecare si Comoara regelui Dromichet.

E suficient atata. Cezar Petrescu nu se repet. El aduce

ceva nou cu fiecare carte. Iar &hid isi concentreazii, puterea


mimcii vreme mai indelungat5, scrie opere masive.
Septimiu Bucur

PUPA, VICTOR ION, Schivnicul din tuia neagrd, frag-

mente, (Ccindiiea, an. XIV (1935), p. 7-14; p. 360-370). Mo-

canvl, fragment (Viata literard, an. X (1935), nr. 1, p. 3).

POPOVICI, AUREL, Azi, 1933. Bacdu, 1935, Colectia Gib.


228 p. 20,5X15. 50 lei.

PORA, N., Cdatee de sirend. Bucuresti, 1934. Edit. si tip.


Cartea romnneascd. 232 p. 12,5X19,5. 60 lei Recensii de:
BUC(UR) SEP(TIMIU) (Viata literard, an. IX (1935), nr.
165, p. 5); CHIRESCU, AUREL (Li,!cre, an. III (1935), nr.
16, p. 4); CRONICAR (Reporter, an. III (1935), nr. 55, P.
2); M. GH. (Munca literard, an. III (1935), nr. 19, p. 4);
MIHAESCU, I. (Mer'd;an, caet sa .e (1935), p. 26), TALEX,
ALEXANDRI1 (Crrciada ronuinismului, an. I (1935), nr. 8,
p. 7); TEODORESCU, PETRE, (Tara Barsei, an. VII (1935),
p. 190).

RACACIUNI, ISAIA, Ml. Bucuresti 1934. Edit. Nationala Ciornei. Tip. Cartea de aur. 284 p. 12,5X19,5. Un portret de Aura Captfina Maican. 70 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. II (1935), p. 52);
M. GH., (Munca literard, an. III (1935), nr. 19, p. 4); MIHAESCU, I. (Meridian, caet sapte (1935), p. 30).
RADIANA R., Nina, fragment (Viata Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 7-8, p. 72).

Dupd, revelion, fragment (Viafa Ba-

sarabiei, an. IV (1935), nr. 9, p. 26).


RADULESCU, FLUOR D., Desceitusare. (Eul actor si eu
spectator). Cartea I-a Sete. Craiova, 1935. Tip. Scrisul ro-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

129

mnesc. 308 p. 16,5X22. 80 lei. Recensii de: SEMOS, (Ideea


romaneased, an. I (1935), p. 344-346).
RADULESCU, MONA, Greseala rivo,yneagului. Bucuresti,
1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. E. Marvan. 112 p. 19X25.
Gravuri coperta de Stefan Constantinescu. 60 lei.
RATJLET, CONST., Zidul socotelilor. Bucuresti, 1935, Edit.
si tip. Adevbrul, 256 p. 11,5X16. 12 lei. Colectia romanele
captivante nr. 14.
REBREANU, LIVIU, Rdscoala, editia II. Bucuresti 1935.
Edit. si tip. Adevarul. 500 p. 12,5X19,5. 100 lei. Recen'sie de:
MICU, CONSTANTIN (A..zi, an. IV, 1935), p. 1675-1677).
SADOVEANU, MIHAIL, Istorisirea starostelui Cd. Wotan,
fragment, (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 747, p. 1).Nopple de sanziene. Bucuresti, 1934. Edit. si
tip. Cartea romneasa.. 256 p. 12,5X19,5. 68 lei. Recensii de:
CALINESCU, G., (Adevdrul literar i artistic, s. Et, an. XIV
(1935), nr. 735, p. 1); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini

literare, an. I (1935), p. 657-659); PAPADTMA, OVIDIU (Gn-

direa, an. XIV (1935), p. 48-49); MIHAESCU, I. (Meridian,


caet sapte (1935), p. 28).Pastile blajinilor. Bucuresti, 1935.
Edit. si tip. Cartea romneasca. 212 p. 12,5X19,5. 60 lei . Re-

censii de: MATEESCU, MIRCEA, (Cruciatla romnismului, an.


I (1935), nr. 51, p. 3) ; NICANOR & COMP., (Vic/4a romineased,
an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 89-91).
Frafii Jderi. Bucu-

resti, 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartea de aur. 400


p. 12,5X19,5. 90 lei. Recensii de: B[YCK] AD., (Viaa romi-

neased, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 125-126); CALINESCU,


G., (Adevna literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 755,

p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. II

(1935), p. 158-161); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada roindnismului, an. I (1935), nr. 43, p. 3); STRAJE, MIHAIL (Viata
literard., an. X (1935), nr. 2, P. 2); ULUTIU, OCTAV (Paraiba, s. III, an. II (1935) nr. 7-8, p. 96-97); TOMUTA, ION

(Societatea 4e mane, an. XII (1935), p. 145).

MIHAIL SADOVEANIJ: PASTELE BLAJINILOR.

Odat mai mult, chip& lectura unui roman prost care ar


II putut sO fie nuvel bunA, ne slintim impini sa discutrtm
sumar intiimplarea Constantei Corban si a uzurpatorului

Vechil Gherasim si a de binevoitorului cucon, pe nume Gheorghit VrOnceanu, intruniti in cadrele unei actiuni insuficiente

si sub un titlu care arunca mai multe neguri decitt lumini asupra sensului, la rndu-i: provizoriu, ca art nu zic: anulat,
din lipsa de logic& a peripetiei si a finalului. Dintru inceput

plecand dela posibilitatea felurit epia a lui Mihail Sadoveanu, vrem srt facem un repros pe care nu il merit call-

tatea scriitorului i calitatea omului, prin aceasta intelegnd:


flexibilitatea pe care o manifesta i o dovedeste, in acest volum, Mihail Sadoveanu, fatit de semnele si cerintele exterioare
lui i creatiei sale normale.

Nuvelistul Mihail Sadoveanu a pacatuit nu prin faptul

ca s'a fandat inaintea romancierului Mihail Sadoveanu, dar


dinaintea svonului de romnesc ce pluteste in atmosfera IIterar de astrtzi.
9

www.digibuc.ro

130

MIRON SURU

Nuvelistul Mihail Sadoveanu, a scos, deci, cu tot dinadin-

sul 1 cu tot riscul, Inca, un ..roman...

Suntem pentru o revenire la nuvela...


MIHAIL SADOVEANU: FRATH JDERI.

Mihail Sadoveanu a intentionat, desigur, sa prinda numele


Jderilor i sa-I lege de timpul lui ST:5tefan cel Mare, asa precum altadata facuse cu $oimaretii, pentru domnia lui Tomsa

si a celor ce i-au urmat.

Din nenorocire, lectura romanului nu iti lasa deloc impresia epocii. Niel Jderii, nici Curtea lui $tefan-Voda, nici nvala Lesilor, nici luptele cu Tatarii, pomenite ca un poligon
menit sa inchid i sa concentreze emotia i maretia unni
veac, nu evoca figurl i timpuri altele, decat acelea pe care
Mihail Sadoveanu le-a creiat odata, pe aiurea. Sunt obligat

marturisesc ca Fratii Jderi te intereseaza istoric, faptele, in al caror adevar se intelege ca n'ai de ce sa crezi,
sa

dar care te angajeaza in ceiace au ele de aventura si de anecdot& Am zis ca Mihail Sadoveanu inoada, in aceleasi conditiuni, i condus de aceiasi evolutie epica, aventura istorica,
in toate romanele sale. De aceia, ceiace capata in plus" cetitorul, intr'un nou volum, este continutul nud, insi intarn-

plarea, insusi faptul, pe care il urmaresti pentruca te intereseaza devenirea i finalul, dar care, artistic, nu readuce
nici atmosfera anilor vechi, nici nu creiaza figuri distincte,
distinct invietuite din praful trecutului.
0 concluzie,
daca vreti o lege" interioara, pe care o
extragem in credinta ca cercetatorul de maine o va socoti
elementara in opera lui Mihail Sadoveanu,
este, oricat ar
[area de bizar, i oricat ar incalca principiile beletristice, ca
acest scriitor, hranit adesea de istorie, descinde l iI varsa
apele inspiratiel tot in istorie... in istoria insasi... Care ne
spune fapte multe l ne sileste a le invata.
Mircea Mateescu

SAMARINEANU, M. G., Kyazim, fragmente (Familia, s.


III, an. I (1935), nr. 9, p. 77-87; nr. 10, P. 63-67).

SAVU, MAYCA, Mai.danul, Bucuresti 1935. Tip. Cartea romaneasca. 152 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta de Nutzi Acoatz.
Recensii de: POPOVICI, L., (Pastirea albastrd, an. I (1935),
nr. 4, p. 9); SADOVEANU, IZABELA, (Acleveirul literar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 766, p. 9), V[RIONI],
A[IDA], (Revista scriitoarelor si scriitorilor romtlni, an. IX,
(1935), nr. 5, p. 26).
SAXA, JOSEPH DE, Cartea cu petcate. Bucuresti, 1935,
Edit. Tempo. Tip. Finante i industrie. 184 p. 12,5X19,5. 50
lei. Coperta de Ioanid.
SCARLAT, TEODOR, Domnipara. Ina, fragment, (Pd.mantul, an. IV (1935), nr. 114, p. 2).
SEBASTIAN MIHAIL, Orasul cu salcdmi. Bucuresti, 1935.
Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec. 268 p. 12,5X19,5. 70
lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adeviirul literar qi artistic,
s. H. an. XIV (1935), nr. 786, p. 9); CONSTANTINESCU,
POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), Craciun, p. 29).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

131

MIHAIL SEBASTIAN: ORA5UL CU SALCAML

Povestea unor adolescenti cari in atmosfera de provincie


melancolica, banal, mereu aceiasi,
supftrtoare in uniformitatea vietii si in mereu neschimbatul
peisagiu urban
se agit in mic, se iubesc i fac lucruri la
fel de banale, plictisitoare i uniforme, ca peisagiul care ii
romneasca
inspira.

Mihail Sebastian a prins o lume interesantii, ceva pe a


carui uniformitate putea s deseopere, iar ad&ncindu-se s&
dea mai mult dectat aceste pagini cari sunt numai o facill
schita de ceeace este un ora,s cu salcarni".
M. S.

SEPTILICI, MIRCEA, 0 fatei. Bucureti. 1934. Edit. librriei Pavel Suru. Tip. C5xtilor bisericeqt.i, 120 p. 12,5X19,5. 50
lei. Coperta de Mircea eptillci. Recensii de: CRONICAR,

(Reporter, an. III (1935), nr. 54, p. 2); MATEESCU, MIRCEA, (Crwciada romdnismului an. I (1935), nr. 45, p. 3).
MIRCEA

0 FATA.

0 fat& este romanul de debut al acestui tan&r scriitor.


Cetind cartea descoperi inteadevar unul din cele mai promittoare talente, el nefiind unul obisnuit, ci deasupra multora in miscarea noastr& literar.
Autorul cant& i descrie cu o usurint surprinztoare, intr'un stil curg&tor Mr& influente Lituralnice, plin de originalitate si sarcastic humor sbuciumul sufletesc a lui Dinu
eroul
in lupt cu o intreagii eerie de situatil cu earl se
intillneste sau
creeaza in legatur cu Mire lla
fata.
$i tang& aceast& toat& constructie de pagine de pur ana-

liza sufleteasc exist& si material brut


poezia
doeumentul
o serie de scrisori al ctiror continut in legatura cu
restul dovedesc si descopr in ta.n&rul Mircea eptilicI un
tehnician, ingenios mecanic nu numai al cuvntului bine pla-

sat, al analizei clar si just interpretate dar si al mischrii, al


tehnicei romanului.

Iat o carte inteadevr tinereasc, bine scris& care nu are


nimic din ceeace ar mirosi a influent& de gasc, cenaclu sau
negustorie .
M. S.
SERBAN, MIHAIL, Idolii de lut. Bucuresti, 1935. Edit. si
tip. Cartea romneasa. 296 p. 12,5X19,5. 75 lei. Coperta de
Komornicki. Recensii de: DEMETRESCU ROMULUS, (Pa
gini literare, an. 11 (1935), p. 48-50); dARTrNESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 66-68, p. 2); MATEESCU MIRCEA, (Cruciada romduismului, an. I (1935), nr. 17,
p. 4); N. C. (Blajul, an. II (1935), p. 292); S(ADOVEANU),
IZ(ABELA), (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 755, p. 9); .LILUTIU OCTAV,
s. HI,
an. II (1935), nr. 2, p. 103-104).
SEVASTOS, M., Camioveta verde. Bucure4i, 1935. Edit.
Nationala-Ciornei. 168 p. 12.5X18,5. 25 lei. Colectia Rosidor.
Recensii de: CALINESCU, G., (Adevdrul literar .5n artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 1); DEMETRESCU, ROMU-

www.digibuc.ro

132

MIRON SURU

LUS, (Pagini literare, an. I (1935), p. 594-596); IOANID, M.


D., (Ramari, an. XXVII (1935), p. 350); PHILIPPIDE, AL.,
(Cimantul liber, an. II (1935), nr. 12, p. 4).
SILVESTRU, V. V., Moara nowl, Bucuresti, 1933. Edit.
Cronicarul. 166. p. 14X21. 60 lei.
SORBUL, MIHAIL, Meingdierile panterei. Bucuresti, 1934.
Edit. si tip. Adev3.,rul. 12,5X19,5. 340 p. 80 lei. Coperta de
Nen. Papadat. Recensii de: CALINESCU, G., (Adcra,.ul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 746, p. 9); M. GIL,
(Munca litercerd, an. III (1935), nr. 19, p. 4)) SCHRAGER,
MIRCEA, (Vldstarul, an. XI (1935), nr. 4-5, p. 18).
SPATARU, NICOLAE GH., lnapoi, Chisinau, 1935. Tip. Tiparul moldovenesc, 240 p. 13,5X19,5. 30 lei.
Zbuciuninl,
fragment. (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 10, p. 24).
STAN, T. C., Cei sapte frati siamezi. Bucuresti, 1934. Edit..
si tip. Cugetarea. 388 p. 12,5X19,5. 70 lei. Coperta de Dem.
Recensii de: ALBU, NICOLAE, (Luceafdrul, an. I (1935), p.
192); CHIRESCU, AUREL, (Litere, an. III (1935), n~. 16, P4); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini litera,c, an. II
(1935), p. 46-48); PAPADIMA, OVIDIU, (Gdndirea, an. XIV
(1935), p. 107-108); ROSU, NICOLAE, (Az), an. IV (1935),
p. 1578-1579).
Eu, Tina si Adam. Bucuresti, 1935, Edit. si

tip. Cugetarea, 296 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta de Ispir.


Recensii de: B(YCK), AD., (Vinta romin,ascd, an. XXVII
(1935), nr. 5-6. p. 124-125); MARTINESCU PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 70, p.
GALA FAREgOVA,
Femcia dela miezul nopfii. Bucuresti, 1935. Edit. libraria
Academic6,. Tip. Bucovina, 264 p. 12,5X19,5. 60 lei.

T. C. STAN: CEI .5APTE FRATI SIAMEZI

Ce nu gitsesti in aceastii. carte


fie in povestire, fie in
discutii, cci croii discutii ingrozitor de mult si de f2nrnos, ca
niste ultra-hamleti cari se plimbii pe crenelurile vielii mono-

logfind nesfarsit pe a fi sau a nu fi: somajul inteleetualilor,


situatia' fiilor de tdrani ciirturari, tendintele spre colectiv,
comunismul, garda de fier, manifestatiile politice ale Ordnimii.

Totul insemnat cu dibdeie i inteligentd, inteo povestire


alertit, care nu se poticneste nici cand disculiile se lungese
peste fire; noul romancier nu e lipsit de darul de a crea o

atmosferd, de a prinde just un fragment de viat sau o

siluet umand, de a le insemna pe hdrtie cu trdsfituri usoare.


Insd se pare cd temperamentul su vioi, optimist chiar, nu
prea il face s se simtd bine la rdscrucile de ger
in care
urlit lupii tuturor desniidejdilor,
ale problemat;cei generatii, asa cum a vdzut-o el aldturi de altii si asa cum a luat-o
in brate intreagd, cat e de mare.
Pornit intr'o atmosferd de caldd si tihnit boernd,
ea
toate cele cateva discutii mai posomorite dintre persoragii

romanul vrea sit se urce bruse la un diapazon traic, odatd


cu intrarea eroilor in viilmiisagul crud al vietii (ma intreb
insd, pilnd la aceastd confruntare pateticd pe ce tiirna traiser& acestia in Bucuresti, fostii studenti neajutorati de mai
ieri?). Momentul de incordare nu gdseste in autor suficiente
puteri de inhibitie; nu afli in sufletul lui acel cutremur care
sit se transmit& si lectorului. Nu e vorba de renuntarea la

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

1 33

obiectivitatea creatiei ci de gasirea materialului adecvat momentului.

Sensibilitatca minor% a autorului, in stare sit coloreze minunat clipele umile ale cotidianultri,
scenele de gospodarie
celor sapte eroi ai romanului
e insuficienta pentru strdluminarea momentelor de maxima incordare.
Atunci T. C. Stan, inevitabil, se integreaza in umbra acelui

tragic al orasului nostru asa cum l-a vazut Cezar Petrescu.

Personajul oarecum simbolic al romanului, Toni Calugru,


eu indiferenta lui somnolenta, ca un sfarsit pe drum de singuratati si tristeta,
e un orn din lumea lui Cezar Petrescu,
dupa cum si toata idila si drama Ninei
toata neputincioa-

sa dorinta de fericire a lui Sandu, sfaramata, stupid de el


sant iarasi trfisaturi din aeeiasi lume.
lar moartea unuia din eroi
a lui,Isaia, pe care T. C. Stan
it sacrifica, intelectual inadaptabil vremii, mai aproape de
eroii lui Bratescu-Voinesti
se rezolv insignifiantii, in
fapt divers. Tehnica aceasta e pandit& de multe primejdii,
intre cari exagerarea in simplitatea nuda a povestirii. Ceea ce
s'a intamplat aici.
insusi

De altfel acest erou trebuia sa moara


atat de departe
fiindca era singurul ce il incurca pe
de sufletul nostru
autor. Ceilalii ii sant mutt mai aproape; au un echilibru interior care nu se prea potriveste enuntarilor lor din discutii;
si autorul, care voise la un moment dat sa inchida in carte
o furtuna, ii aseaza pana la urma, frumos, in cate-un cottisor apfirat al lumii de azi.

Da, asa e viata, dar pentru aripile mari ce parea la un

timp ca vrea s le desfasoare povestirea, aceasta resemnare


impacata e putin.
Oricum insa, cartea aceasta, care e putin mai mult decat
un roman-cronica, trebue sa fie cititil. Acum, caci maine Ii
vor trebui notate la fiecare pagina ca sa fie inteleasa. Asta e
soarta cartilor cari vor sa spuna totul, repede.
Ovidiu Papadima

STANCU, DR. DOMINIC, lntre cloud fronturi 1914-1918.


Cluj, 1935. Edit. Patria. Tip. Nationald. 324 p. 14X21,5. 80
lei. Coperta de E. Trucinsky.
STANOIU, DAMIAN, Cinci prieteni. Bucuresti, 1935. Edit.
si tip. Socec. 140 p. 14,5X17,5. Desene in interior 40 lei. Biblioteca noastr nr. 3. Eros in mdmistire. Bucuresti, 1935.
Edit. Universala-Alcalay. 336 p. 12,5 X 19,5. 80 lei. Recensii de:

CALINESCU, G., (Aderdrut literas si artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 758, p. 9); DEMETRESCU, ROMULUS, (Paa.ni
literare, an. II (1935), p. 95-96); MARTINESCU, PERICLE,
0 zi din viata unwi
(Reporter, an. III (1935), nr. 69, p. 2).
mitropolit. Insemnrile unui tradator. Bucuresti, 1934. Edit.
si tip. Cartea romneased. 12,5X19,5. 304 p. 76 lei. Recensie
de: MIHAESCU, I., (Meridian, caet sase (1935), p. 27).
Pensionarii. Bucuresti, 1935, Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Finante si industrie, 228 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta de Tri.
Recensii de: ALBU, NICOLAE, (Elajul, an. II (1935), p. 469);
CONSTANT, EUGEN, (Meridiun, caet opt (1935), p. 27);
CRISTINOIU, N. (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr.
11-12, p. 105-106); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini lilerare, an. II (1935), p. 361-365); MATEESCTJ, MIRCEA,

www.digibuc.ro

MIRON SURU

134

(Crueiaela roradnismului, an. I (1935), nr. 47, p. 3). - Pe

strzile Capita lei. Bucuresti, 1935. Edit. Universala-Alcalay.


Tip. Socec. 308 p. 12,5X19,5. 75 lei.
DAMIAN STANCH:F.

Ce am putea spune despre acest povestitor eu tema operei


pe care o scrie, pusa, mai dinainte. Este prea plictisitor, prea

stangaci, prea departe de farmecul povestirii din primele

nuvele ca WA se mai vorbeasca de volume cari nu aduc decat


vestea ca isvorul povestitorului este pe sffirsite, ea el cauta

s dea astazi toate aceste lucruri ca sa existe. Dar vezi. ar


fi prea indulgent cetitorul in fata miei asemenea incapatanari cari nu vrea s, inteleaga ea trebue sa renunte pentru
un timp ca dupa o mica pauza - inmagazinare de lucru non
verva proaspata - izvorul povestitorului sa curga ca si
altadata bogat, nou i limpede.
M. S.

STERE, C., In preajnia revolutiei, volumul V: Nostalgii.


Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Adevrul. 408 p. 12,5X19,5. 80
lei. - Voluxnul VI: Ciubeire0i. Bucuresti, 1935. Edit. si tip.
Adevrul. 392 p. 12,5X19,5. 80 lei.
Volumul VII: In ajun.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevrul. 12,5X19,5. 400 p. 80
lei. Recensii de: BRANISCE-CALIMAN, V., (Brasoval literar,
an. IV (1935), p. 157); CALINESCU, G., (Adevrul literar si
artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 754, p. 9; nr. 784, p. 1);
CIOCULESC, ,SERBAN, (Revista fundatiilor regale, an. II
(1935), nr. 1, p. 158-161, nr. 8, p. 420-423); CLOPOTEL, ION,
(Societatea de ratline, an. KU (1935), p. 158); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 374); PAPADIMA, OVIDIU, (andirea, an. XIV (1935) p. 49-50);

KYO, (Adevrul literar qi artistic, s. II, an. XIV' (1935), nr.


760, p. 1); NICU, ALEXANDRU, M., (Viata Basarabiei, an.
IV (1935), nr. 9, p. 46; nr. 10; nr. 11-12, p. 42); SADOVEANU, IZABELA, ( Adevrul literar qi artistic, s. II, an. XIV
(1935) nr. 755, p. 1); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III,
(1935), nr. 4, p. 83-84); VASILIU-HASNAS, ELENA
an.
(Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 4, p. 75, nr. 7-8, p. 99).
- Credinta nornialiqtii", fragment, (Adevrul literar gi artistic, s. U, an. XIV (1935), nr. 753, p. 1).
C. STERE: IN PREAJMA REVOLITTIEI.

Pentruat din romanul acesta a apitrut i un al optulea volum In anul bibliografie ee va urma vom privi romanul atunci
intenn total de vedere.

M. S.

STAHL, HENRIETTE YVONNE, Steaua robilor. Bucuresti,


1935. Edit. si tip. Adevarul. 244 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii
de: BOGDAN VIRGIL, (Gdad ronidnesc, an. III (1935, ) p.
106-108); CIdCULESCU, SERBAN, ( Revista f andatiilor regale, an. II (1935), nr. 8, p. 417-420); CONSTANTINESCU,

POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 375, p. 7); DRI-

MER, CAROL, (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 75);


PAPADIMA, OVIDIU, (Gndirea, an. XIV (1935), p. 108-109);

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

135

STEFANESCU, GEORGE, (Revista colegiului national S ft.


Scum, an. IX (1935) nr. 3-4, p. 22); TILUTIU, OCTAV, (Famairt, s. III, an. II (1935), nr. 1, p. 83-86).
HENRIETTE YVONNE-STAHL: STEAUA ROBILOR.

Dragostea Mariei pentru Sasa Velescu, este, in romanul


H. Yv. Stahl., prilejul adrnirabil de analiz& a marilor experiente. Eroina acestei crti, trece
din znomentul in care
este abandonatii de amantul ski i Om& ce siftrseste, prin a
divorta de acesta, devenit in urm sotul ei
printr'o metamorfoz& psihicA, a cirel explicatie veritabil& rmne in
totdeauna verbul a face". Urmrtriti pasul soviielnic si sbuciumul continuu al Mariei, dupa desprtirea de Sap., Velescu. Dragostea pe care ki inchipuie c o piistreaz& amantuin' insensibil
provine numai de pe urma golului fizic, golului material, pe care plecarea acestuia lsase, in preocup5,rile si depinderile de fiecare moment ale Marici. In lipsa
lui Sasa, Maria, care ist concentrase toatii activitatea suflepur i simplu nu
tease& si spiritual& in jurul iubitului ei
mai are ce face". Deaceia spleenul" pe care il aduce lipsa
de ocupatiune, Maria il pune pe seama dragostei pierdute.
Iat un moment de asernenea neliniste: ...dup& aceia am sA
asez la mine in odaie. Am sa fac si patul, apoi a.m s merg
in oras. Am de trguit o multime de lucruri... Dupa aceia e
ora mesei, dupa
dupa mask.. in fine ,am s gasesc
eu neaparat ceva de fAcut... (pag. 90).
dar i radicala
Toat& intamplarea, toate cdderile"
transformare a Mariei, sunt pricinuite de aceiasi groaz& de
insingurare. Dece i cedeaza pictorului Veroniade? Iat expli-

catia la pag. 125: ...Maria nu raspunse. Ii era groazA sa

ramn iar singurd.. Se lasa dusa,ete... i, chip& act: ...E totusi mai bine ca, inteadevAr, ca ne-am intalnit, are dreptate.
Aveam nevoie sa mi se park fie chiar pentru o dupa mask

ca nu sunt singurk Acum o sa-mi fie poate ceva mai twr


acask Am sa am la ce sa m gdndesc, ceva nou, daca nu
ceva frumos. Se simtea usoara, o linite trupeasca bine de(pag. 131).
finitk a echilibrului, o revenire a sanatatii
Inertia vital& te tine ferm, in loc, din fata gravelor tenta-

tii de moarte, Maria afl blestemul acesta la viatft, inteun


moment hotritor al carpi: Cand nu ai pentru ce tr&i, mai
poti trai? Maria simti c da 0 se infricosa. (pag. 103).
Revenirea lui Sasa i castoria Mariei cu acesta, o gaseste
evoluatii pe eroina noastra. Sufletul ei ii dklea o satisfactie,
o explicatie, un rost, care sii-1 implineasc. Infidelitatea sotului nu o turbura: ...Maria merse la ea in odaie. Imediat
reluA cartea inceputa i citi cu patimk vertiginos. Se lasa
complect cuprinsa de carte, atat de cuprinsk in cat, pare&
daca s'ar fi rasturnat un scaun ori o masa dela sine, miraculos, Maria nu ar fi observat. Dar deodatA se intrerupse
din citit si ridicnd ochii, sopti cu glas deslusit ca si cand
ar fi vorbit cu cineva din odaie. Bineinteles ca a trait i cu
servitoarea aceea, iar cu Florence e posibil sa traiasca si
acum. Spuse fraza cu o linite hotaritA, ca o concluzie. Apoi
isi reluA cartea i citi din nou, tot atAt de atent ca la inceput. (pag. 226).

Maria este deacum, in stripAnirea unui a face interior.

www.digibuc.ro

MIRON SURU

136

Divortul de Sasa este firesc. Nu pot intelege ins& sffirsitul


pe care autoarea acestui roman de admirabild analiza sufleteasat
I din care valoarea textului m'a obligat s reprodue pasagii intregi
il acorda eroinei sale.
Maria se casatoreste cu until dintre personagiile, abia pomenite ale carpi. Evolutia sufleteascii a eroinei din Steaua
Robilor, dicta, cred, sau o indiferent sinucidere, sau o tot
atat de fireasc plecare a Mariei undeva departe, definitiv
impacat eu atitudinea ei fata de viata.
Vom spune ins& ea pe Henriette Yvonne Stahl o socotim
creeatoare de art& veritabila iar Steaua Robilor, o biruint, a
literaturii actuale.
Mircea Mateescu

STOLNICUL, SIMION, Visul unni clown in fayse, fragment,

(Litere, an. III (1935), nr. 16. p. 1).

SULUTIU, OCTAV, Ambigen.


Paragraf pentru o eventual& istorie a gAndirii romnesti. Bucuresti, 1935. Edit si
tip. Vremea. 276 p. 14,5X19. Gravuri de I. Anestin. 65 lei.
Recensii de: BOZ, LUCIAN, (Societatea de indine, an. XII
(1935), p. 101); BOZ, LUCIAN, (Viata romineascd, an.
XXVII (1935), nr. 9-10, p. 75-76); BUNESCU, I., (Cuvntul
liber, an. II (1935), nr. 33, /3. 9); CIOCULESCU, SERBAN,
(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 183-185);
CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 388, p. 7); DEMETRESCU, FiOMULIJS, (Pagini literare,
an. II (1935), p. 98-102); MARTINESCU, PERICLE (Reportart, an. III (1935), nr. 71 p. 2); MATEESCU, MIRCEA,
(Cruciada romknismului, an. 1 (1935) ,nr. 41, p. 3); SERBU,
IERONIM, (Viafa literard, an. X (1935), nr. 2, p. 3); STE-

LIAN, CONSTANTIN, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935)


p. 374-375); STREINU, VLADIMIR (Revista fwndatidor re-

gale, an. II (1935) nr. 9, p. 666).


OCTAV

AMBIGEN.

Romanul lui Octav ulutiu, ea infAtisare globala, are la


sfarsitul celor 202 pagini, un fel de temelie sustinittoare in
suprafata de alte 60 de pagini, eseistice. Cetitorul apoi mai
observii, strbiltnd volurnul, un vocabular cam specios. Nu
este vorba, fireste, de neologisme. Problema acestora a fost
cercetata la noi, de condeie cu autoritate, i luminatil. Dac5,
nu ne-am aminti decat de T. Maiorescu sau de E. Lovinescu
si inert ar fi indestultor. Neologismul i impune trebuinta
cnd pentru un inteles limba noastra nu dispune de termenul
corespunzator; cnd scrupulul de economie verbata caracterizeaz pe un scriitor; child este considerat in functia lui
estetic i, in cazul acesta, barbarismele inssi devin legitime; si cnd se afla la indemana oricitrui stiutor de carte,
printeo putere de circulatie inexplicabila. De aceea
ca s zie asa, excesivi nu pot sd-si culeag exemplele de
schimonosire a limbii noastre din literatura de idei, deoarece
graiul romnese este primitiv si plastic, neajuns Inca' la
forme proprii de sinteza (concepte), avand deci nevoie a-si
adauga astfel de termeni noui; deoarece niedieri ca in domenine abstractiunii constrngerea la prescurtrtri 1 lapidaritate nu crete mai dinAuntru d, cum vorbirea noastrii,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

137

name& inc, nu si-a creat aceste fenomene rezumative, neolo-

gismul luat din limbile conceptualizate (Latina, pan& la


moarte; Franceza, pan& la fixitate ) este necesar; deoarece,

pentru motivele de mai sus cAt i pentru variatia lexical& pe

care o introduce, este mai frumos; si, in sfarsit, deoarece,


fiind curent, poate fi inteles de &It mai multi. Fat& de
izvorul neologistic al scrierilor, cred ca ne putem misca si
mai in voie: insasi literatura de creatie ingfidue nouile im-

prumuturi linguistice, in margina, bine inteles, a trebuinlelor


arfttate si cu prevederea de a nu deshidrata, prin abuz, fragezimile vietii. Dar Octav ulutiu, in Ambigen, intrebuinteazA
adesea detestabilul frantuzism de lume bun", care pe multi
cetitori i-ar putea nedumeri; el scrie a susota si nu a
sopti; bor, nu margine; acuplare, nu Imperechere; a deviza,
nu a sta de vorbd; asomant, nu ucigator; efilare nu subtire;

carura, nu spate voinic; grizat, nu ametit; bah!, nu ei si!;

declansat, nu dezlntuit; si tot astfel necesitos, a se afadisa,


complent, tern, pitos, a soca, a o teme (a se teme de ea) etc...
Daca raportdm aceste termite, care rod oarecum rbdarea
cetitorilor, chiar a celor mai liberi, la imprejurarile de necesitate de mai sus, constatam c& ele inlocuesc cuvinte romftnesti existente, c& nu raspund niciunei cerinti de economic
verbalfi, eft nu sunt mai frumoase si c& nu oricine le intelege. Cartea nu ramane pentru aceasta mai putin interesant

in nucleul ei de intrebari, m grabesc a o spune, precum

samburele de nucii nu este mai pupil gustos trebuind s& spargem coaja.

Ambigen face cu putint& o intreit discutie. Mai intfti,

aflandu-ne filed in afar& de roman, avem opera de imaginatie

unui critic literar; spirite deprinse a judeca global, deci

comod, au statuat goala prejudecatii, dupa care criticul, manuind de obiceiu concepte, nu poate in acelasi timp sa perindeze un film de intuitii. Inapt structural la cinematica vietii,
comentatorul literaturii altora incearc poezia, romanul, etc...
numai din gust de aventurfi, spune cunoscuta prejudecat.
In al doilea rnd, de data aceasta asezfindu-ne in miezul
lucrril lui Octav ulutiu, Ambigen pune in plin problema
romanului-confesiune, atht de rftspiindit azi; aplecdrile timpului catre analiza sufleteascd au adus, in literatura noastrd,

personaje unice in cuprinsul ertilor narative, un mod al


romanului contemporan, cu rdcini stiute, mod care mai
adesea este numai modii.
In cele din urmii romanul analist al criticului ridic& in
atentia noastrii, prin ultimele optzeci de pagini, formula obiectiv& a genului; moda, pe care am amintit-o, dezactualizat, pe
nedrept, acea lume de vieti fictive in care un cuvnt, un gest,
o atitudine exprima rezumativ psihologii nepulverizate.
SA respectdm dar ordinea stabilit aci. Poate criticul sa-si

schimbe perspectiva conceptual& pentru cea inuitiva? La


noi, E. Lovinescu dovedeste aceast aptitudine in anumite
prti din Mite;G. Ibraileanu
in Adela; iar, pentru literatura francezft, Sainte-Beuve

in Volupt, romancierul Paul

Bourget cumpnindu-se cu ciriticul Paul Bourget, daca nu


cumva acesta, desi mai necunoscut, trage azi mai greu. Ce
mai rfimne din prejudecata care face din fiecare cronicar
al romanelor criticilor un aspru tribunal cu sentinta data

mai dinainte? In realitate, aa cu se cerceteazii creatia


www.digibuc.ro

MIRON SURU

138

,;criitorilor obisnuiti, cu spiritul adic liber de orice obligatie


a strazii, trebue sa se eerceteze 1 sfortarile de fantazie ale
celor deprinsi a teoretiza fenomenul literar. Singura rigoare,

la care este drept a fi i acestia raportati fra crutare, se


numeste talentul, puterea adica de a face sa vibreze, de a
pane in miscare, de a da impuls continuu unor vieti imaginare desvoltandu-se neatarnat, cu mai putine cuvinte: ca-

pacitatea de a crea. Daca cel obisnuit a gandi in abstractiuni


nu ajunge sa se libereze de tirania conformatiei sale schematice, avem pe drept cuvant de inregistrat cazul sau, dar nu o
categorie sau vreun principiu. Eroarea pe care astfel o pot
combate interesati, desvolta o veche ratfieire clasicista, mai
generala: stricta separatie a genurilor. Dupa aceasta teribila
incruntare didaetie, poemul in proza este neviabil, dialogul

personajelor in teatru nu trebueste literaturizat, poetul nu


parvhie a serie romane, romancierul
poezii, critieul
literatura de intuitie si tot asa mai departe din aberatie in
aberatie, desi Aloysius Bertrand, Baudelaire, Maurice de
Gurin, Rimbaud, L.-P. Fargue au dat adinirabile proze poetice; cu toate ea Shakespeare insusi pune in gura eroilor sai

cel mai figurat lirnbaj; fara ca Henri de Rgnier sit, nu fi


seris Bon Plaisir; Georges Duhamel sa nu fi tiparit versurile din Compagnous; i Sainte-Beuve sa nu fi scris Volupt.
In concluzie la aceasta discutie, vieata spiritului nu cunoaste

frontul colectiv, alinierea absolutaa iar Ambigen, romanul


criticului Octav ulutiu, dupa erban Cioculescu, pare a se
impotrivi teoriei atat de curente.
continuana cu examinarea formulei analitice a romanului autobiografie.

Mai inainte insa de a judeca formula, este firesc lucru

ne d,:om searna de materialul psihologic, caruia Octav ulutiu


o ^plied. Ambigen, in aparenta, comenteaza discreta drama
a sfielilor si adolescente i maladive. Cine soeoteste astfel se

inseala; cu oarecare incurajari din chiar partea autorului,


dar se inseala. Di, singurul personaj al carpi, tanjeste de
grava melancolie de a nu putea sa-si exprime amorurile, sit
si-1 traiasca: E absurd. SA' fiu incapabil de-a acosta o fe-

meie! Ce pacat el nu umbla femeile dupa barbati. M'as simti


destul de bine" se munceste el la pagina 17. O! (lac& m'ar

opri o femeie!" (pag. 21), Ce fericit a fi s ma oblige o


impuna iubirea ei!.." (pag. 31),
fenieie sii o iubese!
se minte singur Di. Oamenii stint odiosi. Ma uhneste des, ;surarea lor de vointa. Fiecare e un resort intins. De aceea
se lupta atata intre ei. i omul sfios il calca in picioare.

fac sa
Oamenii de vointa detesta pe delicatii dela o parte
sufere. E infiorator sa fii timid" (pag. 80), se amageste si ne
vnageste si pe noi asupra caracterulai sat'. Caci in alta parte,
acelniasi orn, cunoscand inteo statiune climaterica pe frageda
unguroaic& Judith, discuta, propane, are oarecari indrazneli,

ivbind in sfarsit Ora aproape sa infrunte opunerea tatlui

ftei. i nici in casele dosnice, in care trebaluesc murdar funetionarele amorului, unde el vine atilt de des, Di nu se aratift

mai sfielnie: isi uita iluzia; cere carduliii de prostituate, ca

si altadata, sa-1 aleaga; se simte multumit in fata unor


fernei hotarite si chiar fericit, el
firavul, in bratele vanjoase ale barabatoasei Elina; aci se descopere el siei, ia

deplina constiinta de sine ,dupa cum se va vedea numaidecat.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

139

Ambigen, asa dar, nu este rornanul timiditatii, precum

este mai mult nici al adolescentei, desi curiosul unic Di, panil
a se defini in ockii proprii, isi leagana, existenta,
intre castitati virginale (Eveline, Judith, etc...) si servitenrele publice ale instinctului sexual (Nina, Elina, etc...). Cum

se face totusi di la pagina 201 putem citi: Modest ca o fata


mare. Asa stmt. Tot atat de timid"? Iatii, explicatia: romanul
este al inteligentii sau intelectualului care se trezeste intr'un
barbat span, de constitte,ie morala fenneiasca; este vorba, deei,

de un hamletism care, spre a se exprima, ii altge arnoruzile


neajunse ale unei puoertati de Makin. Hamlet, dupd monoloagele sale si ,stiinta tuturor, isi dizolva ointa in acizii chibzuelilor nemiisurate, amarandu-si neincetat hotaririle. Di, poeitania morala din Ambigen, androgin, a carui deprindere intelectriala de a se hamletiza merge spre complicatia muereasorieat
ca de a fi posedat, din pricina firestei emasculari

1-ar iluziona crisparile lui nervoase prin casele de prost nume,


vorbeste despre intelegerea incapabila de actiune" (pag. 47);
apostrofeaza: Asteptare, i azi stau in subordinele tale si nu

eutez sa, te infrang, sa tree peste tine, spre marea fapta"

(pag. 48) ; si precizeaza, fard putinta de indoiala: De multe


ori m minunez cum nu izbuenesc in strigate say in fapte.
Sta in mine incordata o furie, o exasperare si nu rabufneste.
Daca ar izbucni... daca, dar nu se poate. Aci sta toata neno-

rocirea mea: ca nu pot sa exteriorizez gestul violent al faptei"

pag. 84). Prin urmare, vicini hamletic al analizei de sine si


cercetarea mintald a tuturor eventualitatilor vietii nimicese
vointa eroului-inteleetual, tainuindu-se sub false timiditati.
Este momentul sa, verificam acum i complicatia androgin7

a lui Di. Erma sigur ea nu ma poate iubi si eu de iubire

aveam nevoie. Da ca sa ascund imi spuneam: sunt sarac nu-i


pot asil,nra o viata fericita, adicii luxoasa si mondena; trebue deci sa, renunt la ea... Lasitatii de a nu ma da, ii cautdm

pretexte" (pag. 39-40), arata foarte explicit acest bdrbat


de moliciuni hermLfrodite, chipul adevarat al ezitatiilor"
sale fata, de o femeie; structurat nebarbateste, se simte
aproape in stare de a intelege si iubi perversiuni muieresti ca
safismul pentru idealitatea lui pura" (pag. 57); cairn, in
dragoste intregiri ciudate, visnd o femeie si frumoasa si
impimatoare, voinica, i inalta", care sa-1 ocroteasca de o

(pag. 60); si in cele din urmd gaseste,


printre prostituate, femeia de initiativa amoroasa, complement masculin al constitutiei sale neposedante. Asa Meat
psihologia, aparent sfioasa si adolescenta, numita Di, se dezvolta din aceste (Iona trunchiuri: harnletismul intelectualului
structura androgina.
Romanul lui Octav Sulutiu pane in v-dere dureroasa conformatie morala a personajulu unic prin mijloaeele analiz i,
care, daca adesea se inddrjeste asupra amanuntului inutil si
scandalizant, reuseste la sfarsit sa infatiseze solutionarea
unei desarmonii sufletesti, a carei anormalitate o studiase in
toata. amplexiunea. Cu toate acestea formula autobiogra
si analitica a cartil acesteia, scrisa altfel energic, aerul
jurnal intim in care nara4iunea alterneaza cu eseul. Pagini
multe, mai ales acelea privind masculinizarea ftmeii pr'n
intrarea ei in functiuni publice, alcatuesc cercetari limpezi
de probleme, definite si cu un minim de literatura, ceea ce
nenorocire

www.digibuc.ro

140

MIRON SURD

hie& odata mai mult ne adevereste ca Di este un intelectual.

Dar trilsatura eseistica din Ambigen afirrna si un adevar


teoretic asupra romanului de tehnieil autoanalista. Aceasta
formula moderna, de care se tizeaza si, mai sigur, se abuzeaza, a genultri sta in stransa si necesara rudenie cu romanul

cerebral. 0 astfel de naratiune a fost ilustrata prin Sixtine


de Remy de qourmont, iar, la noi, prin Bizu si Eantana cu
chipuri de E. 'Lovinescu si N. Davidesen. Inteadevar ori de
cate ori cetim carti cu personaje analizate pana la adancimi
sufletesti diseutabile, placerea este de ordin inteleetiv si nu
artistic; momentul se umple de febra rece a cercetarii si
cunoasterii neintuitive, adevarata artil, ca vegetatia pitica a
stancilor, rrnnnd sa acopere crapaturile, cedarile sau, mai
precis, impreciziunile inteligentii. Asa incat Ambig en, in ascunsa lui realitate embrionara, se desluseste ca roman cerebral nu namai principial, dar i prin faptul de a nu putea sti
ea siguranta unde inceteaza teoria lui O. Weininger (bilrbatfemeie; femeie-barbat) si unde incepe viata de sine statiltoare a androginulai Di.
Cartea lui Octav Sulutiu mai are, precum am spus, cornpunerea unui jurnal de constiintil, autobiografic; jurnal de
intelectual, coborit sa luereze in subsolul flint:6 omenesti.
Daea autorul vorbeste poate prea adesea de arnanunte oarecum respingatoare, ce putem face? Dintr'un punct de vedere

strein de arta, asa zisul subject al romanului salt este in


intregime respingator. Sobolii, cand sapil galerii subterane,
rupe fatal in lopetile febrile coropisnite reci si odioase, raine

urnede si lipicioase. Ceea ce insa nu poate fi contestat in

arta lui Oetav 5u1utiu este realitatea monografica ce a Meat


din psihologia expusa inainte. Cum a ajuns la acesta?
Vorn raspunde eat mai limpede: piirtisind formula destriibalatei subiectivitilti a romanului. De cand lirismul a parasit
albia stramta a versului, pare a fi entropit proza narativd.
Poate ca nu ne-am ridica atilt in contra datelor sexuale din
Ambigen, ele propunand cu adevarat o problem& foarte biteresanta, daca nu am gsi ca abuzul in sine al eroului anuleaza in parte placerile artei i ne favorizeaza astfel un protest mai general in contra formulei. Atilt se exagercazd, de

anumiti scriitori in literatura moderna, modal salt moda


auto-analizei incilt se atinge starea neartistica. La noi ca si
pretutindeni. Astfel in vara trecuta, avand loc desbaterile
Institutului de cooperatie intelectual& la Venetia, s'a examinat, ca problernii actuala, Arta si Statul; err aceasta ocazie
Thomas Mann a vorbit in termenii urmatori despre infatisarea debutonat a literaturii contemporane: Afirm in toatil
voia ca arta si artistul au de castigat, daca rnestesugul va
recuceri prestigiul i demnitatea pe care le avea altadatd.
Aceastil modesta demnitate s'a pi-rdut din pricina transformarilor cari s'au intamplat recent, numai in veacul al
se poate spune, in sentimental pe care il are arXIX-lea

tistul despre sine insusi si in conceptia pe care si-o face

despre viu, transforrnari de cari nu ne putem bucura complet daca ne gandim Ia interesele artei". Despre ernaneiparea eului artistic se poate spune c n'a fost de folos artistului
decat foarte rar si numai in cazul foarte marilor maestri".
Dar ultimele optzeci de pagini ale romanului Ambigen, in
special intamplarile cu Eve line si cdstoria cu Elina, barba-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

141

toasa, indreapt perspectiva intoarsil a formulei analiste,


nand in drepturile sale romanul roman
ea
zicem asa.
Psihologia lui Di nu se mai enuntO si nu se mai fdrama (Mini
curiozitti cerebrale, ci trece in acte, cari singure procura romanelor tehnica propric. Un scrlitor care a stiut, la noi, sa
tina cumpna dreap iii intre aplecdrile analitice si, fireste,

autobiografice de o parte si intre traducerea acestora L


fapte de vial de alta parte a fost, precum se stie, Camil

Petrescu. In Patul lui Procust curiozitatea autorului de nuanta sufleteascfi izifinitezimalu. intr'astfel se manifesta, incdt,
fard a vesteji cumva bogatia de vieatii, face aproape s se
piardii din vedere adevdrul teoretic, dupd care romanul analitic este numai o forma, a celai cerebral. Pe urmele sale ins'i
s'au ivit imitatorii, cari n'au putut da deet un jurnal confident, la dispozilia studioas a psihanalistilor cel mult, de o

platitudine sahariaml. Octav Sulutiu a ardtat c pe calea

medie dintre desmtul eului si dinamica vigil va putea inainta cu pasi siguri. In acest mod, desi mai mult implicit, am
riispuns anpreund celorlalte doua chestiuni propuse.
In concluzie, Ambigen, infirma prejudecata
dintre criticd si creatie, crescand yin din intuitic; par-

ticiPA la o formuld mixtO, ceea ce dovedeste nemijlocit superioritatea romanului roman; si, trdnd un scriitor, deschide
o carier.
Vladimir Streinu

TAKE, Nunta Lietti. Bucuresti, (1935) Tip. Cartea rom-

neascd. 12,5X19,5. 146 p. 30 lei.

TELEAJEN, SANDU, Dramal dragostel. Bucuresti, 1934.


Edit. Cultura national, Tip. Caitea de aur. 400 p. 12,5X19,5.
80 lei. Coperta de P. Grant. Recensii de: CIOCULESCU SERBAN, (Revista funclaliilor regale, an. 11 (1935), nr. 1, p.
167-168); DEMETRESCU ROMULUS, (Popini iiterare, an.
I. (1935), p. 661-663); STELIAN, CONSTANTIN, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 531-532).
Turnuri in apa.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cugetarea. 408 p. 12,5X19,5. 80
lei. Coperta de Th. Chiriacoff. Recensii de: CALINESCU, G.,
(Adeioaral literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p.
s. III, an. II (1935), nr.
9); ULUTIU, OCTAV,
9-10, p. 102-104); TUDOR, T., (Via la romineascii, an. XVII
(1935), nr. 11-12, p. 102-103).
SANDU TELEAJEN: DRUMUL DRAGOSTEI.

In aceast carte intalnim oarneni dar nu din cei intr' adevr realizati; ei sunt de o construclie artificial de altfel ca
toat viata de provineie nfisat in Drumul dragostei,
ca i intreaga intrig a actiunii.
Iat-1 de exemplu pe Corneliu tartar candidat la insurtoare, dup o dragoste nenorocitd" cu Nuti. Din toat, evolutia lui in cursul actiunii nu se pot vedea dect slabe
insuficiente pentru a sugera mricar figura eroului principal. Corneliu este deci un tip slab alcatuit, ale carui fapte
sovdeli intre Puica si Nuti sunt mereu ascunse sub vallul

intunecos al confuziilor.
Cornelin nu este de loc analizat psihologiceste si toati per-

sonalitatea lui este deci ceva de suprafata, de altfel ca a


www.digibuc.ro

MIRON SURU

142

tuturor eroilor care se misca in paginile acestui roman. Aceasta defectuozitate nu o brmuiam niciodatapana acum
ca va putea exista in romanele scrise de autorii dramatici a
caror specialitate este tocmai aceasta adncire puternica
arnanuntita analiza, psihologica a eroilor, de multe ori ajunsft, ca sigura preocupare principala, la exagerare.
Lang& Corneliu se misca tot atilt de putin motivate si
transportate Nuti si Puica, impreuna cu fetele niai reduse
dar si mai reusite, ale Fildei si Micai. Restul oamenilor"
burghezi cu cazier" intoemit aparte pentru fiecare.
Ce insemneaza acest cazier" in romanul lui Sandu Teleajen ? Foarte simplu. Din insuficienta de a alcatui un roman
cu legatura strans& dela inceput Oita la sfarsit autorul se
vede silit sa povesteasca, sa alcatuiasca in fragmente aparte
cazierul" fiecarui erou ce intr.& in actiune. De aici aceea
nesfarsita serie de aduceri aminte sau povestiri de vieti
fapte prea putin sau chiar de lee in leghtura cu miezul romanului.

Toate acestea dovedesc un debutant in ale romanului care


cu aceasta prima carte Drumul dragostei i o mica anterioara

incercare in Porunca inimii nu aduce nimic nou si nici nu


przvesteste decat un romancier de ocazie ale carui resurse
se vad destul de slabe, fat& de cele cu cari este inarmat
pentru a face teatru.
M. S.

TEODOREANU, IONEL, Crdciunul dela Silivestri. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Cartea romaneasc5,. 364 p. 12,5 X19,5.

90 lei. Recensii de: B(ARCAROIU), C. C(ONSTANTIN),


(Cruciada romdnismului, an. I (1935) nr. 6, p. 7); CIOCULESCU, SERBAN, (Revista fundartilor regale, an. II (1935),

nr. 1, p. 161-164); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. I (1935), p. 659-661); DIS. (Blajul, an. II (1935), p.
170); IONESCU, CONSTANTIN D. (Gdndirea, an. XIV (1935),
p. 50-51); M. GH., (Munca literard, an. III (1935), nr. 19, p.
4); TOMUTA, ION, (Societatea de ratline, an. XII (1935), P.
25).

Lorelei. Bucureti, 1935. Edit si tip. Cartea roma-

neasca. 448 p. 12,5 X19,5. 120 lei. Recensii de: D. R. (Munca


literard, an. III (1935), nr. 26, p. 4); MATEI, NICODIM ION,
(Pasdrea, albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 10). Licienii, frag-

ment (Manifest, an. II (1935), nr. 2, p. 4).

IONEL TEODOREANU: CRACIUNUL DELA SILIVESTRI.

CrAciunul dela Silivestri aduce atmosfer& si viat& asemanatoare cu aceea din mult prea cunoscutul La Medeleni.
Ionel Teodoreanu cauta s realizeze in paginele noului roman eroi de o interesant& structurft sufleteasca cu o viatft
plina de poezie, seninatate sau melancolie, specific& acestui
romancier-poet.

Intillnim aid pe Nelu Antohi, tanar avocat indragostit


de trupul Anisoarei Neamtu care
domina sufleteste
chiar, pana la sfarsit, reuseste s& puna, definitiv, stapanire
pe el, prin energia si perseverenta caracteristicele eroinei
Anisoara Neamtu.

0 complicat lupta sufleteasca se consumi hi Nelu Anwww.digibuc.ro

1935 LITERAR

14 3

tohi, nehotiiritul, i visiitorul, care nu stie sau nu-si da seama de cum ar trebui sft reactioneze fat de energica

practica Anisoara Neamtu, pentru a fi liber si a judeca in


voie ceeace incepuse sa simt pentru Manuela.
Chiar dae, la un moment dat a ajuns s constate dacii
inteadevr o iubeste pe Manuela este prea tiirziu i de
scurt durat, deoarece Anisoara a devenit stflpfina deflnitivii, de neinlfiturat. Deci iat din acest intreg sbucium
im invins
Nelu, o invingtoare
Anisoara, si o nevinovatd victim

Manuela.

Iatit eterna si banala problemii a multor iubiri: dou femei l un singur birbat. Totusi Tone! Teodoreanu scapi
banalitate, prin faptul c si-a ales si modelat un caz pUn
de original tp inedit. Afar& de aceasta a stiut sh-1 sustie
realizand figuri de o structurd sufleteasca citt mai aproatie
de realitate. 0 mic exceptie fcfmd Manuela prin firea ei
putin naturalft, infiitisat cfite odat
frd a fi nevoie
s

prea visiitoare i enigmatica.


Lucrul frumos
langa multe altele

este marea asemnare dintre Manuela si Monica, sau dintre Olguta si


Anisoara. Asernnarea aceasta consta in privinta felului lor
de a fi i eroinele noastre de acum Manuela si Anisoara v'n
sft completeze cu noi fete eternele i magistralele realizdri

de tipuri femenine Monica si Olguta , ale Medelenilor.


Lngfi aceste douil femei si Nelu vesnic tfindrul i sbuciumatul erou, autorul incadreazd
pentru completarea tabloului si mai apropiata lui asernnare cu La Medeleni tipurile a doi drgillasi copii
frate i sor
Grigri si
Roro.

Doi copii de Ionel Teodoreanu ring& cei ai Ulitei copilriel sau ai Medelenilor, atfit de bine realizati n'ar mai impresiona. Totusi iat. pe Grigri i Roro cum vin cu felul lor
de a fi, de a se comporta cu cei mari, de a putea prezema
interes prietenului lor mai mare
Nelu
s completeze
in aceeasi form impecabil, pe cei din operele mai sus
amintite. Este desffisurarea i manifestarea lor in actiunea
romanului o intreagii cascadd de gingsie i poezie a copilftriei pe care numai Ionel Teodoreanu a putut sa o prinda
o redea cu asa naturalete de mare artist.
Prezenta lor
a lui Grigri i Roro
in cadrul actiunii
fondul ei principal, este de o imperioas necesitate, deoarece ei sunt aceea cari vor aduce la realitate i vor fi
puntea de trecere intre trecutul si prezentul lui Nelu Antohi

vistorul.

Intre ei i Nelu este o prietenie


un fapt banal
din
care totusi se va desfsura intreaga actiune inceputd la un
crciun petrecut in Silivestri, mosia parinteased a lui Grigri
Roro. De remarcat frumusetea, pitorescul i bogiitia de

imagini din descrierea acestui crciun.

Mari de acestea un merit in plus pentruc5, tocmal el

Crciunul petrecut la Silivestri

este nodul dela care pleaCt

actiunea si in jurul cdreia se brodeaz pan la sfrsit.


Lnga toate aceste gfinduri cari se nasc dupa ce ai cetit

aceast nouii carte gsesti o apropiere si in ceea ce priveste tehnica de aici cu cea a Medelenilor.
Criciunul dela Silivestri aduce acesasi eerie de dialoguri

www.digibuc.ro

MIRON SURU

144

bine sustinute, de descriere i analizd fr deviere spre 11rism, sau exagerdri. Actiunea este bogat, in fapte i yield

lsatil totdeauna la locul ei ca nimic sEi nu fie de prisos.


Dar poate aid existi un mic defect.
In grija prea mare ca sfi, nu dea pagine de asa zisii umplutudi, Ionel Teodoreanu devine sgfircit i ne lipseste de
multe pagine i lucruri, cari sedse de condeiul sau ori cdnd
puteau fi frumoase i folositoare pentru suceesul volumului.
Din aceastil sgdrcenie este neglijat trite() anumit mitsura,
ineidentul dintre Manuela qi Nelu in distigul celui dintre
Anisoara i Nelu.

Cu toate acestea Wit co carte frumoas, un roman cu


dap, real& si un autor
Ionel Teodoreanu
care revine

la genul sdu specific.

IONEL TEODOREANIT: LORELEI.

Un roman specific genului teodorenian. Atmosfera plina

de lirism cu acelasi dens et machine" care va veni i va


salve totul, cu aceleasi imagini i luxuri de dincolo, afard
de ceeace viata d, chiar in cele mai fericite clipe. Lorelei
basmul oamenilor mari, incentare i privire in amintirea unei
clipe pe care n'au trit-o niciodat de cat mintal, minciund
prea frumos prea dincolo chiar de aceea pe care literature
iti d voie s, o fabrici. In Lorelei se pot gdsi fantose, pdpusile unui teatru de asemenea actori pe care au voie
viziteze numai oameni in varstd. .

In rest broderie incrcatd de imagini poetice cum nici

odat nu a risipit Ionel Teodoreanu.

M. S.
TEODORESCU, D. N., Calarefal colorat. Bucuresti, 1935.
Edit. i tip. Cugetarea. 184 p. 12,5 X19,5. 45 lei. Coperta de
Tache Soroceanu. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS,
(Pagini literare, an. II (1935), p. 360-361); VALERIAN, I.
(Viata We-rant, an. X (1935), nr. 1, p. 5).
TOMICIU, N., Paul Iorgovici, fragmente, (Fruincea, an. III
(1935) nr. 22 23, p. 8; nr. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 37; p. 6;
nr. 38; 39; 40; 41; 42, p. 5; nr. 44, p. 9).
TUDOR, STOIAN GH., Hotel Malidan. Bucureqti, 1935.
Edit. Culture nationald. Tip. Cartea de aur. 132 p. 12,5X19,5.
Desene i coperta de Dragutescu. 50 lei. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevdria literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 785 p. 11); DINU, GHEORGHE, (Cuvantul liber, an. III
(1935);nr. 4, p. 7); ULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. 11
(Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 49, p. 7; an. III (1935),
(1935), nr. 9-10, p. 112-113).
Hotel maridan, fragmente,
(Cuvntul liber, an. 11 (1935), nr. 4, p. 7); an. III (1935),
nr. 4, p. 7).
UN ANONIM (SARINA CASSVAN-PAS), S. 0. S. BucurWi, 1935. Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec. 152 p.

12,5X19,5. 50 lei.
VALERIAN, L, Cara-su. Bucureti, 1935. Edit. Cultura nationald. Tip. Cartea de aur. 240 p. 12,5 X19,5. 60 lei. Coperta

de P. Grant.
Apare primul ttar, fragment. (Revista seriiIoarolor j scriitorilor rom4ni, an. IX (1935), nr. 12, p. 8).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

145

VASILITJ JEAN, GH. Thermos, fragment. (Revista scrifritoarelor s'ariitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 15).
VLADESCU, G. M., Moartea fratelui men. Bucuresti, 1934,

Edit. si tip. Cugetarea. 288 p. 12,5X19,5 60 lei. Coperta de


Coca Farago. Recensii de: CHIRESCU, AUREL (Cruciada
romdnismului, an. I (1935), nr. 10, p. 5); C. N. N. (Viaa ro-

mineascd, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 103); CRONICAR, (Reporter) an. III (1935), nr. 54 p. 2); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. I (1935), p. 663-664); G(EROTA),
C., (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 105-106); KOGAN, VLADIMIR E., (Vldstarul, an. XI (1935), nr. 4-5, p. 21);
MARTINESCU, PERICLE, (Reporter an. III (1935), nr. 75,

p. 2); SULUTIU, OCTAV, (Fami lia, s. III, an. 11 (1935),


nr. 1, p. 86-88); VALUCA, E., (Litere, an. III (1935),
nr. 17, p. 2); VOICULESCU, I., (Gdnd, an. I (1935), nr. 4,
p. 3).
Republica disperaplor, Bucuresti, 1935. Edit. libra-

ria Principe le Mircea. Tip. I. Scher, 246 p. 12,5X19,5. 70 lei.


Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an.
II (1935), p. 161-163); PAPADIMA, OVIDIU (Gdadirea, an.
XIV (1935) p. 432-433);
s.
OCTAV,
an.
Republica disperatilor,
(1935), nr. 5-6, p. 98-100).
fragment (Reporter, an. III (1935), nr. 66-68, p. 6).
ker

dac'o fdta scroafa, fragment, (Pdmntul, an. IV (1935), nr.


117-120, p. 3).

G. M. VLADESCU: MOARTEA FRATELUI MEU

Moartea fratelui meu incearea infiltarea unui inan priete-

niei. Ce bine ar fi reusit acest imn data autorul ar fl


consimtit sa fie mai cumpatat, asa cum era in Menuetul,
eu faptele, mai clasic, mai potolit: Un romantism mai
neinfranat il stapaneste de astii data. Sentimentalismul

duios moldovenesc, s'a transformat in patetic, in melodramatic. Faptele se desemneaza exagerate in sensibiitatea
palpitanta a povestitorului. E mai ales in aceste fapte ceva
de necredibilitate care le anuleaza efectul estetic. Maiorul

Arnot a ucis pe cumnatul sau pentru a nu fi chinuit de

Turci. Faptul e usor acceptabil, mai ales ca autorul stie sa-I


prezinte, nu bruse, ci putin eate putin presimtit mai intai
abia mai tarziu marturisit. Dar aceiasi crima o comite i eroul
povestirii care ucide pe fiul maiorului, pe eare-1 iubea ca pe
un frate. Il ucide pentru a nu fi impuscat ea spion. Il ucide
prin somn, cand victima nu e constienta. Vedeti elite elemente de senzational, care se ada,ogii. la coincidenta celor
dour', destine. Alta coincidenta: Avram ealicu se descopera
la un moment dat a fi fost ordonanta lui Arnota. Fara, nici
o necesitate pentru economia romanului.
Aceste coineidente sunt de joasa calitate si de efect ief tin.
Mai condamnabila e atitudinea romantica pe care o la au-

torul in fata eroilor cari devin intrupari ale binelui si ale

rului, maiorul Arnota i Alexe. Aceste imprtiri arbitrare,


oameni buni, oameni rai, putea face romantismul care
n'avea idee de pshiologie, dar nu mai stint permise azi.
Apoi tot sirul acela de asasinate, lugubru i insuportabil, prezentat cu ostentatie, cu ton patetic, cu gest de grandiloeventa, displace.

Daca am gasit attttea defecte in acest roman e pentruca


10
www.digibuc.ro

14 6

M IRON SURU

nu este dud& pe autor cd a ratat un atitt de fructuos subject.


Ideia e insA0 frumoasA 0 ea nu e alta decdt ideia prietenlei.

Dar peste ideia prieteniei dintre Nucu 0 Lucu autorul a

vrut sA fac& din Lucu un emul al maiorului ArnotA, un emul


pan& la confundarea cu insti,i destinul lui. E bine descris&
prietenia dintre Nucu ai Lucu, dar ea e ruptd la un moment
dat de o lung& absenta. Si aci Lucu incepe sd sufere de des-

'Attire. Dar el suferi nu att pentru despdrtirea de Nucu


cAt pentru moartea maiorului. Mai mult dealt prietenia lui
Lucu, pe Nucu il atrigea prietenia maiorulul al de ea avea
nevoie. Si fenomenul se explicA prin moartea timpurie a tatAlui sAu ai prin nevoia de mAngiiiere paternd. Dar ideia central& a romanului sufer& din aceast& impartire sentimental& a eroului.

Ceea ce este mai fruinos in acest roman sunt pasagiile


reallste. Acestea sunt admirabile, G. M. VlAdescu este un
povestitor remarcabil, mai ales la persoana I. Descrierea lui
Alexe cu tablaua cu dulceturl, petrecerea in casa maiorului
ArnotA, situatia din cask dar mai ales figura lui Avram
Calicu 0 expunerea doctrinei lui de viatti, precum ai intoarcerea lui Lucu in oralul natal 0 reintAlnirea cu Nucu, sunt
pasagli de o puternicA fort& evocatoare. Pitorescul 0 exoticul lui Avram Calicu, filozofia lui de epicureu conatient, in
modul lui rudiment, de viata lui 2g de rostul lui, apoi toot&
zAdlirnicia, tot vidul discutiilor, din casa lui Nucu, convorWile lipsite de sens ale invitatilor, sunt cu plasticitate 0
ou precizie transcrise. Havra lui Avram Calicu e insA, cea
mai reuaitri. In am:1st& directie e sortit s& se desvolte talentul epic al lui G. M. Viddescu. Cu conditia s& renunte la
melodram& 0 la patetism de roman foileton.

Mai e apoi un simt al z&dfirniciel vietli omeneati, un snflu


pesimist, o viziune deprimat& a vietil, echivalAnd cu o metafizicA individual& de deceptionat, plutind pe deasupra carp 0 drindu-i un tel de elevare care o salveaz& oarecum din
ghiarele melodramei. Scris& cu mult& clildurd, cartea lui G.
M. VlAdescu e in linia moldoveneasea a povestiril duioase 0
afectoase, marcat& cu sentimentalism, cu lirism. In pasagiile
realiste de o sobrietate fAr& cusur, ea ne face sA sperdm o
reg&sire de sine a autorului, Menuetului" pierdut in capcanele senzationalulul ai melodramei.
Octav Sulutiu.
ZISU, A. C., Calea calvarului. Bucureati, 1935. Edit. Adam.
Tip. Tiparnita.. 248 p. 12,5X19,5. 50 lei.
[ZOSIN, PANAITE, Calea unei vieti. Iaai, 1935. Tip. Goldner. 312 p. 150 lei]

www.digibuc.ro

TRADUCERI. IMITATIL PRELUCRARI

ANDREESCU, GH. DEM., Legenda Romei (clupa Eneida),


pentru tineretul scolar. Bucuresti, 1935. Tip. Alfa. 11+66 p.
Basmul Odiseei,
13X 20. Ilustratii de I. Apostolescu. 20 lei.
repovestit copiilor i tineretului, cu prefata de I. AL. BRA-

TESCU-VOINE*TI. Fag-at-as, 1934. Tip. Cultura, 80 p. 14X 20.


Basmul Iliadei, repovesIlustratii de I. Apostolescu, 20 lei.

tit copiilor si tineretului, cu o prefata. de CONSTANTIN KIRITESCU. Fagaras, 1934. Tip. Cultura. 72 p. 14 X20. Ilustraii
I. Anestin. 20 lei.
A*, *ALOM, Petersburg-Varfovia-Moscova, trilogie, traducere de F. ADERCA. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Eminescu. 320+332+ [300] p. 14 X 22. 80 lei. volumul. Recensie de:
STREINU, VLADIMIR, (Revista fundatiilor regale, an. II
(1935), nr. 10. p. 191-195).
BARBUSSE, HENRY, Pornim la atac, fragment din Clar-

t", (Aderarul literar 1. artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.


770).

CARRETERO, JOSE. EL CABALLERO AUDAZ, Femeea


scump platitd, (La bien pagada). Traducerea de J. LEONARD.
Bucuresti, 1934, Edit. Universala-Alcalay, Tip. Socec. 240 p.
13X19,5. Coperta de N. I. 50 lei.
CERVANTES DE SAOVEDRA, MIGUEL DE Aventurile

viteazului cavaler Don Quijote de la Mancha, eraducere de


MENNY TONEGHIN. Bucuresti 1934. Edit. si tip. Cartea
romaneasca. 48 p. 19 X 24. 5 plan'se in culori. Ilustratii si co-

perta de A. Bordenache. 50 lei.


CHOROMANSKI, MIHAI, Gelazie i medicinei, traducere de
GRIGORE NANDRI*. Bucuresti, 1935, Edit. Fundatia pentru
literatura i arta regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 11 X18. 284 p. 50 lei. Scriitorii straini contemporani.
Recensie de: MATEESCU MIRCEA, (Cruciada romdnismultdi, an. I (1935), nn 20 ,p. '4).
HOMER, Odiseea, traducere in proza. de E. LOVINESCU.

Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatur i arta re-

gele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 328 p. 13,5 X18.


60 lel. Biblioteca Energia. Recensii de: CALINESCU, G. (Ade-

vrul literar gi artistic, s. III, an. XVI (1935), nr. 772, p. 9);

MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada romdnismului, an. I (1935),


nr. 16, p. 7); MU*ETESCU, MIRCEA, (Revista colegiului national S f. Sawa, an. X (1935), nr. 1-2, p. 17); *ULUTIU, OC-

TAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 1, p. 91-92).


HUGO, VICTOR, Coc%atul dela. Catedrala Notre-Dame de
Paris, traducere de GEORGE, B. RARE*. Bucuresti, 1935.
Edit. si tip. Cultura romneasca. 480 p. 21,5 X 14. 80 lei.

Mizerabili4, traducere de ION PAS. 4 volume. Bucuresti, 1935,

Edit. si tip. Cugetarea. 408+388+340+336 p. 12,5X19,5 160


lei.

INSUA, ALBERTO, Irene trebue sd iubeascd, traducere


de J. LEONARD. Bucuresti, 1935. Edit. Universala-Alcalay.
Tip. Socec. 270 p. 12,5 X19,5. 50 lei.

www.digibuc.ro

148

MIRON SIJRU

JELUSICH, MIRKO, Caesar, trad. de TUDOR D. TEFANESCU. Craiova, 1935. Tip. Scrisul romnesc, Tip. Biruinta
310 p. 16,5X24,5. 140 lei.

KENNA, MARTHE M. C., Am fost spioand, prefatA de


WINSTON CHURCHILL, cuvant inainte de E. E. P. TIS-

DALL, traducere de MAIOR I. I. IONESCU. Bucuresti, 1935.


Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Ed. Marvan, 328 p. 12X19,5. 70
lei,

LAWRENCE, D. H., Fa i aimanti, traducere de CAMIL


BALTAZAR. Bucuresti, 1935. Edit. Universala-Alcalay. Tip.
Socec. 496 p. 12,5X19,5. 80 lei. Recensii de B(YCK), AD.,
(Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XVI (1935), nr. 744,
p. 9); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935),
nr. 62, p. 2).
LEHMANN, ROSAMOND, Pulbere, traducere de F. ADERCA. Bucuresti, 1934. Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec.
324 p. 12,5X19,5. 70 lei. Recensii de: B(YCK), AD., (Adevd-

rul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 745, p. 7);
CRONICAR, (Reporter, an. III (1935), nr. 53, p. 2).
LOFTING, HUGH, Doctorul Mititelu, medicul animalelor,
tradueere de MC:q NAE (N. Batzaria). Bucuresti, 1935. Edit.
si tip. Adev&rul. 160 p. 16,X23,5. Desene in interior. Coperta
de Sirin. 40 lei.

MACHARD, ALFRED, Ce-ai fdcut din inima mea?, traducere de EMIL MARE. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevrul. 240 p. 11,5X15,5. 12 lei. Coperta de Sirin. Romanele capFemeta met nopti, traducere de G. MIRON.
tivante nr. 19.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Eminescu. 192 p. 14X22,5.60 lei.

MALOT, HECTOR, Povestea copilulA pierdut (Sans famine), traducere de MARIA GIUGLEA Partea I si II. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Romane unite. 44-f-408 p. 11,5X15,5.
Desene in afarft. de text de A. Murnu. 60+60 lei.
MALRAUX, ANDRE Destine omenesti (La condition humaine), traducere de dEORGE MINOVICI, cu o prefat de
E. LOVINESCU, Brad, 1935. Edit. Pantheon. Tip. Zarand.
322 p. 15X 21,5. 116 lei. Biblioteca rilmul vremii. Recensii de:
(1935), p. 354; Luceafdrul,
ALBU NICOLAE (Blajul, an.
an. I ,(1935), p. 363); MICU, CONSTANTIN, (Azi, an. IV
Le temps du mepris, fragmente tra(1935), p. 1749-1751).
duse (Cuveintul liber, an. II (1935), nr. 37, p. 7; nr. 45, p. 8).
MANN, HEINRICH, Ingerut albastru (Profesorul TJnrat),
traducere de ULPITJ DUNCA, Bucuresti, 1935. Edit. si tip.
Adevitrul. 240 p. 11,5X16. 12 lei. Coperta de Shin. Romanele
Vdmatoarea dragosteti, traducere de CAcaptivante nr. 16.
MIL BALTAZAR l ISAIIA RACACIUNI. Bucuresti, 1935.
Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartea de aur. 556 p. 12,5X19,5.
90 lei. Coperta de m. s. Recensii de: B(YCK), AD., (Adevd-

rut literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 758, p. 9);

UTA MIHAIL, (Atheneum, an. I (1935), p. 426).


MAUGHMAN, SONERSET, Impasul (The painted veil).
Bucurelti, 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Carag-iale. 232
p. 12,5X19,5. 55 lei. Recensie de: MATEESCU, MIRCEA,
(Crucioda rometnismului, an. I (1935), nr. 23, p. 5).
Un petoo do pdmdnt (The narOw corner), traducere de: JUL. GIUR-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

149

GEA. Bucuresti, 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartes. de


aur. Coperta tip. E. Marvan. 340 p. 12,5X19,5. 75 lei.
MAUROIS, ANDR, Instinctul fericirii, traducere de AL.
IACOBESCU. Bucuresti, 1934. Edit. Nationala-Ciornei, Tip.
Caragiale. 12,5X18. 184 p. 25 lei. Colectia Rosidor.
MYRIVILIS, STRATIS, Ochiul ZivL Polyphen, fragment, traducere de ANTON MISTAKIDES, ( Pasdrea albastrd, an. I.
(1935), nr. 4, p. 2).
MERIMnE, PROSPER, Noaptea roaie
Diane de Furgis,
traducere de SORIN B. RARE. Bucuresti, 1935. Edit. si tip.

Cultura romneasc. 240 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta de


Sirin.

NYRO, IOSIF, In jugul Domnului, traducere de ILIE DA-

IANU, Cap. IXXV. (Boabe de grdu, an. V (1934), P. 40,


p. 85, p. 157, p. 229, p. 301, p. 360, p. 412).

PIRANDELLO, LUIGI, Rdposatul Matei Pascal, cu un


portret drept prefatA., iar la urm fr Avertismentul asupra
scrupulelor fanteziei", traducere de ALEXANDRU MARCU.
Bucuresti, 1934, Edit. Fundatia pentru literatur si artA regele
Carol II. Tip. M. O. Imprimeria national, 304 p. 12 X18,5.
40 lei. Scriitorii straini contemporani. Recensie de: C. N. N.,
(Viafa romineciaccl, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 103-104).
ROMANET J., Casa tainicd cu nr. 17, traducere de AE-

VEA. Bucure4ti, 1934. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Caragiale.


184. p. 12,5X19,5. 35 lei. Coperta de Dem.

STANCOVICI, BORISLAV, Sdnye stricat, traducere de


ELENA EFTIMIU. (Boabe de grda, an. V. (1934), p, 489,
566, 620, 689, 754).

STEVENSON, R. L., Comoora din insulci, traducere de

RADU GEORGESCU. Bucuresti 1935. Edit. Fundatia pentru


literatur l art& regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationa15.. 252 p. 11 X18. 0 hart. 50 lei. Scriitorii straini contemporani.
VALET, HENRIETTE, Patul 60 bis, traducere de D. FAUR.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevfirul. 208 p. 12,5X19,5 50 lei.
VERCEL, ROGER, Cdpitan Conan, traducere de MIHAIL
SEBASTIAN. Bucuresti, 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip.
Caragiale. 264 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de DEMETRES-

CU, ROMULUS, (Pagini literare, an. II (1935), p. 50-51);


DIS, (Blajul, an. II (1935), p. 290); GHEORGHIU, OCTAV,
(Atheneum, an. I (1935), p. 133); MATEESCU, MIRCEA,

(Cruciada romanismalui, an. I (1935), nr. 31, p. 5); V. T.

(Convorbiri literare ,an. LXVIII (1935), p. 383).


VERNE, JULES, Spre centrul pdrnntalui. Bucuresti, 1935,
Edit. Nationala-Ciornei, Tip. Caragiale 188 P. 19,5X25. Desene i coperta de Pascal. 55 lei.

WASSERMANN, IACOB, A treia exis:enyi a ui Joseph

Kerkhoven, traducere de EUGEN, RELGIS. Bucuresti, 1935.


Edit. Nationala-Ciornei. 384 p. 12,5X19,5. 80 lei.
WILDERMUTH, OTTILIE, Cordula, primul ei voiaj, traducere de Dr. LUCRETIA-PANAITESCU. Iasi, 1935. Tip. Presa

www.digibuc.ro

150

MIRON SIMI]

Bun& 32 p. 30 lei. 12 X19. Povestiri pentru toate vrttstele,


nr. 3.
ZOLA EMIL, Pentru o noapte de iutiire, traducere de ANA
MARIA, GH. BOTTEZ. Bucuresti, 1935. Edit. si tip Cultura
rornttneasca. 10,5 X15. 80 p. 60 lei. Biblioteca C5sninul, nr.
311-312.

www.digibuc.ro

4. PORTEETE. VIETI ROIVIANTE.


BIOGRAFIL

Se va vedea din cele citteva note critice lucrurile cart


s'au remarcat plus marea opera a lui Cezar Petrescu: Romanul lui Eminescu in trel volume, nurnal dourt apitrute in
acest 1935" pe care o vom priv1 intr'un tot in anul ce urmeaza. Din rest poate cel care are un simt original, in a
fixa pe albul hartiei in literft i cuvint energli I figuri cari
s'au impus veacurilor este F. Aderca.
Nu putem sA, trecem mai departe Hint al nu remarcm cel
de al doilea volum de portrete Oameni cari au fost, datorit
lui N. Iorga, sau aceea viatit a lul Tudor Vladimirescu scris5,
de C. Ardeleanu.

La acest capitol o atentle ar trebuil indreptat citre traducerile bine alese si redactate cum sunt acelca din Emil
Ludwig sau Stefan Zweig.

www.digibuc.ro

ORIGINALE.
ADERCA, F., Cleopatra, o paw:d pe Mediterana (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 390, p. 4).
Julia Cesar, intdiul european (Vremea, an. VIII (1935) Crticiun, p. 7).
Mil'arda-

rul Carnegie, casierul lui Durninzeu (Vremea, an. VIII (1935),


nr. 395, p. 5.
ornal cu doud suflete (Vrenlea,
an. VIII (1935), nr. 381, p. 5).
Vevizelos (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 380, P. 5)

ANTONIADE, C., Ren(Werea


trei figuri din cinguecento: Pietro Aretino, Francesco Guicciardini, Benvenuto

Cellini. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatur


art& regele Carol II. M. O. Imprimeria national, 12,5X19,5.
340 p. planse afar din text. 70 lei. Recensii de: ADRIAN,
GEORGE (Cuvntul liber, an. III (1935), nr. 4, p. 6); CRISTIAN, V. (Societatea de maine, an. XII (1935), p. 171); MAICAN, CONSTANTIN (Revista colegiului vational Sf. Sava,
an. X (1935), nr. 1-2, p. 16); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada, roindnismului, an. I (1935), nr. 47, p. 3); STOICA V.
(Blajul, an. II (1935), p. 471); *ULUTIU, OCTAV
s. III an. II (1935), nr. 9-10, p. 108).

C. ANTONIADE: TREI FIGURI DIN CINQUECENTO.


In lucrarea lui C. Antoniade nu se va cauta nici informatie variatil, nici lucruri noui, nici idei originale, nici chiar
cunostinta adancit, a lucrurilor, dar publicul mare va gasl
o cetire plcuta. Ne intrebrim insa ce pot fi mesterli iconari
dela Murano care ginguresc. Nu vad iardsi cum pot intra
in aceiasi rubricii, de glorificatori ai Venetiei, cu eterna
bucurie a corpului sntos, pictori ea im Cima de Conegliano i Bellini (p. 19). N'am intalnit la Venetia pe ducii
de Savoia l pe sforzii din Milano venind s petreacii, (pp.
19-20). De ce dominatia medicisilor dela Florenta ar fi o
tiranie artagoasa (p. 20) ? Toat aceasta caracterizare

e pe att de necorespunzatoare, pe cat de putin precisa.


intrebuinDin cateva carp noui ins& autorul care stie
teze literar rgazurile a filcut interesante capitole de ro-

man cu o dibcie care nu e comma la istorici. Anecdota se


rasfatii, cu mestrle.
N. Iorga
ARDELEANU, C., Domnul Tudor. Bucuresti, 1934. Edit.
Fundatia pentru literatur si art& regele Carol II. Tip. M.
O. Imprimeria national. 156 p. 13,5 X18. 30 lei. Biblioteca
Energia. Recensii de: CALINESCU, G., (Adeveirul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 743, p. 9); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 376, p.
7); RULEANU, OCTAVIAN, (Pagini hiterame, an. I (1935),
p. 667); TOMUTA, ION, (Societatea de mdine, an. XII (1935),
p. 101).
C. ARDELEANU: DOMNUL TUDOR.

Cel ce incepe s, scrie o viat romantat, alege de preferint pentru usurarea muncii, epoci, oameni sau fapte din
www.digibuc.ro

MIRON SURU

154

trecut mal putini cercetate de istorici, cad n'au suficiente

documente sa, le cereeteze, sa le studieze, scotandu-le la lumina si pundnd asupra lor pecetea definitiva a adevrului.
Aceasta a cutat si C. Ardeleanu in ceeace priveste viata
tif intreaga revolutie a lui Tudor Vladimirescu. Totusi aceasta nu l'a scutit ca pe alti autori de vieti romantate
de
a se stradul la rasfoirea de file vechl, acte, documente, pro-

clamatii si pagine migaloase din volume de midi, stiinta


istorica; si adunarea de nenumarate date in legatura cu viata

atdt de sbuciumata, plina de framantarile si necazurile ce


le-a indurat acest suflet nobil de Wan, roman, adevfirat,
in slujba unul mret ideal national pe care ins nu i-a fost

dat ochilor lui al vedea.


Dupa aceasta iata-1 pe autor in continua, framantare inte-

rioara in nesfdrsita lupta, din care materialul strans il va

ordona si clasa in asa fel ea O. ramana numai eel util, numai


ceeace ii va permite sfi, conceapa pagine cu adevarat literare.

A tria un material mal mult sau mai putin vast sau precis nu este ceva usor, cum nici ceeace ran-lane din aceasta,
eliminare nu este usor sti fie trait in tine s creased, singur,

ca apoi din toate cutele sufletului s izvorasea povestea


opera
ereatia artistica brodata pe un adevar
'Ana
atunci atilt de strain.
Aceasta este nurnai munca de laborator interior urmata
de aceea in laboratorul scriitoricese nu mai putin usoara.

Povestirea vietii Domnului Tudor parcurge prin condelul lui


C. Ardeleanu, simplu, cu o usurinta neintalnita. Autorul ii

conduce eroul din meleagurile pitoresti ale Gorjului prin


twit& Tara Romaneasca, unde cu pandurii lui va misca, insufletii intregul popor contra a tot ce nu este suflare romd-

neasea, a tot ce calla s, subjuge, sa stiipameasca sau sa

speculeze pe adevaratii stapdni ai parnantului romdnese.


Din toata simplicitatea aceasta de stil, Tudor Vladimirescu
se creioneaza puternic cu umbre si lumini in tool& amploarea
caracterului si personalitiltii lui, ca o virtute o energie adeArarat romdneasefi. Este un foarte pretios dar pe care ni-1
face C. Ardeleanu.
in general actiunea se desfasoara limpede, far% greutate,
chiar acolo unde lipsea documentul, cu o intuitie nebanulta,
imaginatia autorului a lucrat asa fel, ca totul sd, se aranjeze

cum trebuie, ca nimic s nu-i defecteze aceasta opera de


mare realizare documental%

artistica.

Gasim adunate aid cu multa mdestrie, grija si dragoste

pentru adevrul istoric corespondenta, cuvantari, i proclamatii ale lui Tudor Vladimirescu cad dovedesc, Inca odata,
ce figura interesanta i romilneasca a fost. l ceea ce nu

trebuie trecut cu vederea este limba stilul acestui volum.


Jocul cuvintelor surprinde peste tot, imaginele se grisesc in
tot locul multiplicandu-se in fiecare pagina, in fiecare rand.
M. S.
ARGHEZI TUDOR, Pdtra Iruipa Meglavitul (Revista fundafiaor regale, an. LI (1935), nr. 11, p. 426-430).

BERNEA, ERNEST, Amain laueu, (Randuiala, an. I

(1935), p. 393-405).

www.digibuc.ro

1835 LITERAR

155

CALUGARU, ION, Gengis-han, omul stepei impotriva seT.


dentarului (Vremea, an. VIII (1935), Cr&ciun, p. 10).
E. Lawrence, rdsvrdtitorul Arabi lor (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 389, p. 6).
Machiavelli (Vremea, an. VIII (1935), Pasti,
pag. 8).
CIOMAC, EM., Iohann Sebastian Bach (Revista fundaGeorge
pi/or regale, an. II (1935), nr. 12, p. 591-602).
Enescu (Revista funciatiilor regale, an. II (1935), nr. 10, p.
104-122).

MORAN, EMIL, Mozart sau melancolia ingerilor (Vremea, an. VIII (1935), nr. 386, p. 11).
DAN, SERGIU qi DIANU, ROMULUS, Nastratin gi timpul

sdu (nou& editie a Vietii minunate a lui Anton Pann"). Bucureqti, 1935. Edit. Nationala-Ciornei. Tip. Cartea de aur.
228 p. 12,5X19,5. 55 lei. Coperta de Delavrancea.
ELIADE, MIRCEA T. E. Lawrence intelectualul (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 689, p. 6).
FULICEA, VIRGIL, Michel Angelo, ontal (Blajul, an. II
(1935), p. 283).
GANE, C., Trecute vieti de dowmne domnite, vol. II
Epoca fanariot (1714-1821). Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatur& i art/ regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 500 p. 16,5X24,5. Numeroase ilustratii
in text *i planse afar& din text. 160 lei. Scriitorii romni con-

temporani. Recensii de: GEORGESCU, LILIANA (Rdnduiala,

an. I (1935), p. 226-227); ULUTIU, OCTAV (Familia, s.


III, an. II (1935), nr. 4, p. 85-86).
C. GANE: TRECUTE V1ETI DE DOAMNE I DOMNITE

Trfiim astAzi in literaturA pofta, dorinta de a eeti 0 de a


scrie vieti romantate.

Dar viata romantata care se scrie 0 se cetelte azi are cu


totul alt plan de constructie. Numal este o opera datoritA
total imaginatli bogate de romancier sau novelist care IA
nu retinA decitt un 10% din adevAruri.

AstAzi serlitorul de vieti romantate este mal intil de toate


un cercetAtor fie de arhive, fie de documente 1 tomuri in
leghturit cu subiectul sin stranse i aranjate de istorici autorizati. Talentul se cere 0 el, spiritul seriltorului de asemeni
dar acum nu mal vine srt, inventeze fapte situatii. El vine sft
interpreteze artistic sA puna in euvant 1 frazA frumoasil fapte, situatii, figuri, oameni fArrt. a adAuga nimic din produsele imaginatiel lul.
Scriitorul este un arbitru, un alegAtor de lucru frumos,
um cizelator de artA al faptului constunat.
Viata romantata este atunci i a0t, nu nurnai viatA romantatA, este realitatea imbrileatA in haine de sArbatoare este
un progres mult folositor pentru top.
Acestea le-a fAcut in toate ale sale pagine, portrete, vieti
C. Gane i in Trecute vieti de doa.mne i domnite ne-a dat
istorie in cuvAnt plin de frumuseti i imagini ce te cuceresc
retin mult timp intre paginele numeroase ale volurnelor
sale.

M. S.

www.digibuc.ro

156

MIRON SURU

GOGA, OCTAVIAN, Horia, dintr'o conferinta la o sutti. cinci-

zeci de ani dela rascoala lui Horia. Bucuresti. Tip. Gbl. 16


p. 16 X23,5. Ilustratie: Horia medalie din epoca. 25 Iei.
IONICA, ION., Horia (Rdnduiala, an. I (1935), P. 284-300).

IORGA, N., Oameni cari au fost, vol. II. Bucuresti, 1935


Edit. Fundatia pentru literatur i art.), regele Carol II. Tip.
M. O. Imprimeria nationald. 490 p. 12,5 X19,5. 90 lei. Scriitorii romani contemporani. Cuprinde: Vasile Alecsandri, D.
Anghel; Andrei Barseanu; Vasile Bumbac; I. L. Caragiale;
Badea Cartan; Panait Cerna; Titu Chitup; Maria Cornescu;
George Cosbuc; B. Delavrancea; Regina Elisabeta; Constantin Erbiceanu; Nicolae Gane; Emil Garleanu; Episcopul Ghenadie al Ramnicului; Mihail Koglniceanu, Petre Liciu, loan
Maiorescu, Titu Maiorescu, I. D. Manolache, Mateevici, Melhisedec Mickiewisz, Dimitrie C. Moruzi, Petru Movil; Anton

Naum, C. Negri, Dimitrie Onciul, Edmond Rostand, loan


Sbiera Heinrich Sienkiewicz, Alexandru Sihleanu, Alexandru Viahuta, Wordsworth. Recensii de: CALINESCU, G.
(Adevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 771,

p. 9); SADOVEANTJ, IZABELA (Adevdrul literar 0 artistic,


s. ]a an. XIV (1935), nr. 756 P. 9); STREINU VLADIMIR
(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 195-201);
SULUTIU, OCTAV
s. III, an. II (1935), nr. 7-8,
p. 93-96).

N. IORGA: OAMENI CARI AU FOST.

Oameni cari au fost, titlul eminamente iorghist, in care


exista niult romantism dar i mult intelepciune au aparut
inainte de rasboiu la Valenii de Munte, intr'un singur volum.
Se gsea aeolo fuiorul de foc, prefilcut in cuvinte i cucernica

smerenie, cu care N. Iorga a incercuit proasptul rnormant


a lui Leon Tolstoi. .$i tot in acel volum se gsea portretul lui
surprins intotdeauna afinitati cu
Ibsen. Cci N. Iorga
crivtul devenit autor al Anei Karenin, diva cum si-a mar-

turisit mereu fratia de sange l insingurare cu autorul lui

Brand. Pe atunci, inainte de rfisboiu Oameni cari au fost era


un vohim mic deoarece N. Iorga era mai tan&r, iar oamenii
care au fost mai putini. Azi oamenii acestia au ajuns multi...
Volumele editate minunat de Fundatia regard pentru art

si literatura Regele Carol II constituiesc una din cele mai


prodigioase evocari ale trecutului romanesc recent. Dela in-

ceput O. pan& la sfarsit N. Iorga este maestru. Cuvintele


sunt culori, frazele volume, iar paginele o suit& de portrete
egale cu foarte rarele portrete scrise in istoria universala.
Este, evident, hazardat sa mai putem crede in explicatii

definitive. Psihologia nu ne ofer& prea multe certitudini. De

aceea incercarea noastra de a explica conditiile necesare


unui portretist trebue Inaba asa cum o dam I noi: aproxi-

mativ. Cu aproximatii deci, elementele necesare unui portretist sunt sau ar fi urmatoarele: I) Vizualitatea, 2) Memoria,

3) Temperamentul, intelegand prin aceasta capacitatea de

a realiza maximul de vitalitate in prezenta unui obiect


ales. N. Iorga le intruneste pe aceste toate inteun mod obisnuit. Mc& ar fi sit facem o psihologie a poporului romanesc,
am constata urnafitoarele: ca fiecare provincie romanease&

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

157

are ca noti dominantil unul din cele cinci simturi ale omu-

lui. Romania ava dar, nu este dealt o anatomie etnica al

cdrul simbol este anatomia nervoas umand. Moldova spartine ochiulul, Muntenia este auditivd; Dobrogea este olfactivd;
Oltenia este gustativd, iar Ardealul este sensorial. Ava dar vizualitatea lui N. Iorga este justificatd prin origina sa. Intrucdt
privevte memoria i temperamentul sdu, acestea sunt lucruri
pe care de bungt seamd cd, le poate himuri numai destinul sdu,

Cu aceste daruri N. Iorga a deadvarvit un gen, intronand o


eticit fundatd pe valorl individuale ale cdror sens i pret este

acela de a integra traditiei care nu este dealt icleea verificat prin realitate. Oameni cari au fost este nu numai o
carte de literaturd sau de istorie cum s'ar crede. Ea este
un tratat de etiert, o ilustrare a acelor cugetdri pe cari
N. Iorga le-a tipilrit tot la Vleiiii de Munte. Iatd dece
Oameni cari au fost poate intra in rndul marilor carp de
invdtfituri ale acestui neam.
Petru Manoliu

KIRITESCU, CONST., Spirit Haret (Revista poidapiilor


regale, an. II (1935), nr. 12, P. 584-590).
LASCAROV-MOLDOVANU AL., Viet', le sfinpilor, prelu-

crate, vol. II Luna FebruariL Bucurevti, 1935. Edit. I. Binescu. Tip. Cugetarea. 14 X21,5. 320 p. 30 lei.
LEONEANU, L., Portrete literttre i politice. Bucurevti,
1935. Tip. Independenta. 134 p. 12,5X19,5. 60 lei. Cuprinde:

C. Stere; I. A. Ba.ssarabescu; Dr. C. I. Parhon; Gala Galacdon, N. D. Cocea, Tudor Arghezi, Const. Graur, G. Ibrdileanu, L. Tolstoi, I. L. Caragiale, P. N. Bejan, P. Ghiatd.; I.
Petrovici, C. Argetoianu; Gh. Pop, M. Sevastos; Lucretia

Brancovici; I. Ludo, Radu Dimiu.


LOVINESCU, E., Mite (Mihai Eminescu). Bucurevti 1934.
Edit. vi tip. Adevrul. 304 p. 12,5X19,5. 70 lei. Recen'sii de:
CALINESCU, G. (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 740); CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 371, p. 9); DAMASCHIN, VASILE (Azi,
an. IV (1935), p. 1581-1582); DEMETRESCU, ROMULUS,
(Pagini literare, an. I (1935) p. 665); DIMA, AL., (Familia,
s. III, an. I (1935), nr. 9, p. 41-51); GRIGORESCU-BACOVIA,
AGHATA, (Revista scriitoarelor i scriitorilor romni, an. IX
(1935), nr. 1-2 p. 30); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter,

an. III (1935); nr. 57, p. 2); MIHAESCU, I. (Meridian, caet


vase (1935), p. 28); MONDA, VIRGILIU (Reporter, an. III
(1935) nr. 61, p. 6); PHILIPPIDE, AL., (Citvd,ntul liber, an.
II (19d5), nr. 10, p. 4); ROCO, DINU, (Manca literarti, an. III
(1935), nr. 23, p. 4); ERBU, IERONIM, (Viapa literard, an.
IX (1935), nr. 165, p. 5); .E.ILUTIU, OCTAV
s.
III, an. I (1935), nr. 9. p. 95-99); TOMUTA, ION, (Tinerimea
ronianci, an. LEI (1935), p. 406), VALUCA E. (Litere, an.
III (1935), nr. 17, p. 2).
Btiltiuca (Mihai Eminescu), vol.
II, din ciclul romanul lui Eminescu. Bucurevti, 1935. Edit.
tip. Adevdrul. 320 p. 12,5X19,5. 80 lei. Coperta de Ancu. Recensii de: CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 417, p. 4); CRISTIAN, V., (Societatea de
mtline, an. XII (1935), p. 171, p. 175); MATEI, NICODIM
ION (Pasdraa albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 10).

www.digibuc.ro

IIIRON SURU

158

E. LOVINESCV: BALAUCA.
In BAl&uca E. Lovinescu se gandeflte mai mult la Eminescu
de cat In romanul precedent, deoarece inceardi s promoveze
figura poetului nu prin contrast cu planul istoric omenesc ca
in Mite, dar din inchipuirea direct& a lui Mihai Eminescu,
din infiti5area lui remediatii de orizontul social, dar ala cum
apare fg se contureazA, in sine, prin urmare Mx& sprijinul
fondalului Caragiale, Maiorescu, Carp, etc. ceilalti

abea pomeniti in Balduca. Intreg fascicolul emotiv, intreg


conul de lumina evocatoare de care este capabil autorul, este
proectat pe figura lui Eminescu. Pe Eminescu, numai pe Mihai Eminescu caut& sA-1 desprind& autorul din veac 0 din
realitate, chiar atunci cand, pe zeci de pagine, invit& mintea
cetitorului ditre silueta i caracterul flexibil al Veronicii
Mide. Procedeul de singularizare nu reu,e0e insA peste tot.
In BAlltuca ca 0 in Mite disputa dintre monografie i baletristic este acerb& Citez cateva randuri de veritabil& informatie, deduse frapant din cercetarea, din investigatiile literare ale criticului E. Lovinescu:
Tinerii erau Ardeleni i Bucovineni, qi stalceau
prin contactul cu cei din regat, ei se osteneau totuqi pe cat

puteau s vorbeasca w cum se vorbete In tara,

etc."...

Trebue s recunoatem, cA dacti adesea intuitia este inexistentA in fata materialului de informatie, pe intreaga suprafat& a carpi, E. Lovinescu reule0e s& se substitue exigentelor estetice, printr'un meritoriu simt al compozitiei
prin organizarea corectA a dialogului.
Autorul trebuia insA, s& ne uimeascA prin faptul de a nu
OM, in tot cuprinsul romanului, vreun indiciu care sA trAdeze cA omul de litere E. Lovinescu tia multe lucruri, ayes
chiar foarte multe cuno0inte, despre viata poetului.
In orice caz, avand in vedere lipsa de actiune, lipsa de
scende de efect minor, BAl&uca imi apare inteun moment
evoluat fat& de Mite. Visarea autorului, BIM cat i-a permis
obsesia textelor, devine uneori valabilk pdn aceia cA indreaptA atentia cetitorului in interior, cAtre atitudinea intimA
a aceluia care a fost Mihai Eminescu.
Mircea Mateescu

PANU, GH., Take Ionescu (Cwvantal liber, an. III (1935),

nr. 2, p. 3).

PETRASCU, N., /come de luirtiind. Bucureqti, 1935. Tip.

Litera. 240 p. 15,5X22,5. 12 plane afar& din text. 100 lei.


Cuprinde: Drept prefata; V. Alecsandri, Didri, Margarita;
Elena Negri; N. Grigorescu, D. Bolintineanu, I. C. Bratianu;

Th. Serbanescu, I. Georgescu sculpiorul, D. C. 011nescu, Dui-

liu Zamfirescu, La Duiliu Zamfirescu la Roma, Cu Duiliu


Zamfirescu pe lacul Como, Cu Duiliu Zamfirescu la Soreto,
G. Cavadia.

PETRESCU, CEZAR Cei trei regi (Carol I; Ferdinand I

0 Carol II). Bucure01,,1934. Edit. Fundatia cultural& regal&

Principele Carol. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 184 p.


16X20,5. Un desen de Lena Constante. 46 plane afar& din
Luceafdrul, romanUl lui
text. 30 lei. Cartea satului, nr. 1.
Eminescu, volumul I. Bucureti, 1935. Edit. Nationala-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

159

Ciornei. Tip. Caragiale. 432 p. 12,5X19,5. 95 lei. Recensii de:


ATANASIU, GEL (Luceafdrul, an. I (1935), p. 356); CALINESCU, G. (Adevdrul literar ri artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 776, P. 9); COMSA, N. (Blajul, an. II (1935), p. 268);
CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 395, p. 7); GEORGE, I. (Atheneum, an. I (1935), p. 429);
ISTRU, BOGDAN (Viara Basarabiei, an. IV (1935), nr. 11-12,
p. 93); STELIAN, CONSTANTIN (Convorbiri literare, an.
LXVIII (1935), p. 372-373); SULUTIU, OCTAV (Familia, s.

III, an. II (1935), nr. 3, p. 84); TOMUTA, ION (Societatea


de maine, an. XII (1935), p. 145); VALUCA, E. (Fdt-Frumos, an. X (1935), p. 197). - Luceafdrul, fragmente (Viaa
Ba.sarabiei, an. Iv (1935), nr. 4, p. 3; nr. 5, p. 2). - Nirvana,
volumul II din romanul lui Mihai Eminescu, fragmente (Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 9-10, p. 3-20; Famina, s. III, an. II (1935), nr. 9-10, p. 11-21).
POPA, VICTOR ION, Maistorasul Aurel (Vlaicu) ucenicul
lui Dumnezeu, fragmente (Gdad ronidnesc, an. III (1935),
p. 398-402; 495-501).
Alexandra Moissi, altimal romantic
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 383, p. 4).

SEBASTIAN, MIHAIL, Napoleon (Vremea, an. VIII


(1935) Crciun, p. 8).
SELMARU, TRAIAN, Bach (Vreniea, an. VIII (1935), nr.
382, p. 5).
SELTEN, GHEORGHE, Viafa ri opera lui I. G. Duca. Bucureqti, 1935. Edit. Cultura Poporului. Tip. Curierul judiciar.
156 p. 12, 5X19,5. 40 lei.

TEODOREANU, AL. O., Leautey (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 312-339).
TOPLICEANU, ALEXANDRU, Portrete. Bucurqti, 1935.
Tip. Cartea roma.neascb.. 108 p. 19,5 X25. Cu portrete, desene
in interior. 80 lei. Cuprinde: Vintil Brtianu; Nicolae Iorga;

Grigore Filipescu; Dr. N. Lupu; I. G. Duca, Constantin Argetoianu; Virgil Madgearu; Mihai Popovici, Ion Mihalache;
Iuliu Maniu; Constantin Stere; A. C. Cuza; Gheorghe Banu;
Maximilian Harden; Wilhelm II-lea. Recensie de: RED. (Parlamentul romdnesc, (1935), nr. 178).
VALJAN, I., Tribunii de altddatd (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 387, p. 10).
VIZIRESCU, PAN M., Un pastor ne predicd (Gandirea, an.
XIV (1935), p. 426429).

www.digibuc.ro

TRADUCERI.
DELAVIGNE, MARCELLE-FAUCHIER, Tragedia lui Las-

sane, sursul dansului, viata Elenei de Racovip, cu o pre-

fat& de EDMOND JALOUX i un articol despre Lassa lle de

C. DOBROGEANU-GHEREA. Bucuresti, 1934. Edit. 0 tip.


Adevrul. 176 p. 12,5 X19,5. Diverse fotografii. 40 lei. Recensie de BARNA, VLAICU (Azi, an. IV (1935), p. 1582-1584).
FALLET, CELINE, Luceferii artei, biografii romantate ale

artistilor, traducere de LUDOVIC LEIST volumul I arhi-

tecti, sculptori, gravori. Bucuresti, 1935. EAit. 0 tip. Universul. 120 p. 12,5X19,5. 14 planse afar& din text. 20 lei. Biblioteca tinerimii, nr. 2.
LONDON, JACK, Viafa mea, traducere de I. PLUGARU,
cuvant introductiv de ION PAS. Bucuresti, 1935. Edit. Eintier. Tip. Graficon. 32 p. 12,5X16,5. 5 lei. Colectia antier.
Recensie de: RED. (Adevdrul literar fi artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 749, p. 8).
LUDWIG, EMIL, Concluctitorii Europei. Cuprinde: Nansen,
Masaryk, Briand, Rothenau, Motta, Lloyd George, Venizelos,
Mussolini, Stalin; traduceri de EUGEN RELGIS. Bucuresti.
1935. Edit. si tip Cugetarea. 352 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recen-

sie de: B(YCK), A. (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an.


XIV (1935), nr. 744, p. 9).
Fita otnului, istoria unui profet, traducere de EUGEN RELGIS. Bucurasti, 1935. Edit. si
tip. Cugetarea. 272 p. 12,5X19,5. 60 lei.
Wilhelm. II,
traclucere de AD. BYCK. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cugetares. 512 p. 12,5X19,5. 90 lei. Recensii de: MARCU, N. (Cuveuntul liber, an. II (1935), nr. 37, p. 2); RED. (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 759, p. 4); T. N.
(Viata romineascci, an. XXVII (1935), nr. 7-8, p. 113-114).
SMILES, S., Ajiztei-te singur (self-help) sau caracter, pur-

tare si struint ilustrate cu ajutorul biografiilor, traducere

de AL. LASCAROV-MOLDOVANU. Bucuresti 1935. Edit. si

tip. Cugetarea. 292 p. 12,5X19,5. 45 lei. Noa colectie Delafras.


STANLEY, SIR HENRY M., Autobiografie, traducere de
MARY POLIHRONIADE. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia
pentru literatura si art& Regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria national. 516 p. 14X18,5. 60 lei. Biblioteca Energia.
Recensie de: ULUTITJ, OCTAV (Faniilia, s. III, an. II (1935),
nr. 9-10, p. 105-107).

WASSERMAN, IACOB, Vicifct lui Stanley (Bula Matari)


traducere de RADU CIOCULESCU. Bucuresti, 1935. Edit:

Fundatia pentru literatr si art& Regele Carol II. Tip. M.


O. Imprirneria national. 224 p. 13,5X18. O hartg. 40 lei.

Biblioteca Energia. Recensie de: ULUTIU, OCTAV (FamiPia) s. III, an. II, (1935), nr. 9-10, p. 105-107).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

161

ZWEIG, STEFAN, Erasmus de Rotterdam., traducere de


EUGEN RELGIS. BucureM 1934. Edit. Nationala-Ciornei.

Tip. Luceafrul. 256 p. 12,5 X19,5. 55 lei. Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini literare, an. II (1935), p. 458-

465); MACIU, VASILE (Atheneum, an. I (1935), p. 129).

www.digibuc.ro

11

5. NOTE DE DRUM.
IMPRESII. REPORTAGII.

Ce am putea spune despre un gen de literatura, fie intr'o


acuta crizii, fie in fasa inceputului? Note de drum? Cine
mai citeste oare asa ceva? Pe cine mai poate impresiona
astazi cand suntem atat de hartniti, atat de materialisti,
descrierea frumusetii pitorescului unui loc nou, fermecator,
si apol cine mai este in stare sa le judece si sal le observe

toate acestea in goana nebula, in sgomotul vietii care te


mused, te urmareste astdzi ori unde ai fugii ca sii-o uiti.
Trebuie sa fi cu energia unui Mircea Damian care stie sa
loveascii, sa opreasca viata ca sa observe sa noteze ceeace
si-a pus in gand, sau cu aceea staruinta a unui Greo Bogza
care trece pe rang& viata ca art o rascoleascit, sa o fixeze in
ce are ea mai aparte dela amdraclune la bucurie, dela mizerie la belsug.

www.digibuc.ro

ORIGINALE.
ADERCA, F., Chef cu Anton Pan, (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 387, p. 21). - In Balcanii Romlltniei (Cuivelntul liber, an.
II (1935), nr. 22, p. 9).
La Bran (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 396, p. 5). - Petreceri de yard (Vremea, an. VIII (1935),

nr. 387, p. 9). - Ski (Vremea, an. VIII (1935), nr. 373, p.
7), _ Vacant elend. (Vremea, an. VIII (1935), nr. 400, p. 4),
AMARU, BOGDAN, Cafeneana cu genii qi tutun (Vremea,

an. VIII (1935), Pasti, p. 14). - Capita la instatitanee (Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 24, p. 4).
Hale le (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 387, p. 14). - Primciveri bucurestene,
(Cuveintul /iber, an. II (1935), nr. 23, p. 4). - Sdptdmdna
Zi de autografe (Viafa literard, an. X (1935), nr. 2,
P. 3).
ARIA GEORGE, Cdleitorie la Istambul (Pasrea albastrd,

an. I (1'935), nr. 4, p. 6).

BALOTA, Dr. ANTON B. I., Pe drumuri albaineze, Bucuresti, 1935. Tip. Leopold Geller 48 p. 16 X24. Diverse foto-

grafii. 30 lei. Recensie de: D. C. (Convorbiri literare, an.


LXVIII (1935), p. 259-260).
BALTAZAR CAMIL, Valea
(1935), nr. 41i., p. 9).

(Vremea, an. VIII

BARNABA, TEOFAN, (Pasdrea albastr, an. I (1935),


nr. 4, p. 12).
BENGESCU, Dr. FLORIN, 25 de zile In America. Bucuresti, 1935. Edit. Universala Alcalay. Tip. E. Marvan 128 p.
14X21,5. Diverse fotografii. 50 lei.

BOGZA, GEO, Breasla mdcelarilor (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 387 p. 15).

Dobrogea (Vremea, an. VIII (1935),

nr. 403, p. 4-5: nr. 404, p. 4; nr. 405, p. 7; nr. 406, p. 5; nr.
407, p. 5).
Curd de orn, gurd de cdine, (Vrernea, an. VIII

(1935), nr'. 369, p. 5). - Nopti de ger, (Vremea an. VIII


(1935), nr. 373, p. 6). - Ostroavele Dunrii, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 396, p. 8). - Tara Motilor, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 378, p. 5; nr. 379, p. 5; nr. 380, p. 10; nr.

382, p. 10; nr. 383, p. 8; nr. 384, p. 5. - Muni* de aur (Vremea, an. VIII (1935), nr. 386, p. 5; nr. 388, p. 5; nr. 389, p.
5; nr. 390, p. 5; nr. 391, p. 5).
Viata orbilor /a vatra luminoasei (Vrernea, an. VIII (1935), nr. 375, p. 5).
GEO BOGZA.

In reportaj s'a inteles mult timp numai ziaristicA niciodatii

literatura. Timpul, progresul, viteza au ffieut sf acest gen


sA-si uite IntrucAtva originea 1 sA devinft literaturl. A
scrie un reportaj InseamnA a face literaturA. Dar o conditie
se pune neapArat, aceea de a scrie cu adevArat un reportaj
bun.

Ce inseamnA oare un bun reportaj? Nitrite alteeva decAt


conditia ca reporterul sA nu fie numal ziaristul faptulul
scrisulul cotidlan far& cizelurA, fArA verificare I observatie

mai fndelungatA. Reporterul care Intr'un reportaj face Ilte-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

166

raturit gfindeste, stie sit yacht, sit observe mai indelung, simte,

Interpreteaza, siege cuvfintul. Geo Bogza printre foarte puthin reporteri dela noi este singurul care in ziar sau revistd
scrie reportagii literare, literatura.
M. S.

BOTEZ, DEMOSTENE, Iasul rundfahrt c birja, (Vrenrea, an. VIII (1935), nr. 410, p. 10).
BUGARIN, AUREL, Prin Zdrand (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 203).
CALUGARU, ION, Album bucuresteao, (V) emea, an. VIII

(1935), nr. 387, p. 4). - Bursa neagrd (Vremca, an. VIII


(1935), nr. 376, p. 5).

Corespondentd mangalczet (Vremea,

an. VIII (1935), nr. 401, p. 7). Gavle, simple gazde, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 396, p. 4).-Statul Porurnbeilor albi,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 403, p. 6).-13 Ianuarie, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 371, p. 6).
CONDIESCU, N. M., Simfonia destinului pe oceanul
(Muzicci i poezie, an. I (1935), nr. 1, p. 8).
COSMA,, A. JUNIOR, Insula Malta (Luceafdrul, an. I (1935),

p. 88). - Republica muntelui Athos. Tirnisoara, 1935. Biblioteca Luceafarul, nr. 1. Tip. Atheneum 80 p. 13X20. Diverse fotografii. 30 lei. Coperta de Catul Bogdan.
COSMA, MARY, Impresii egiptiene, Valea regilor (Luccafdrul, an. I (1935), p. 173).

DAMIAN, MIRCEA, Bucicresti. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literatur si art5, regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationalgt. 212 p. 16)/23,5. Divers,- fotografii 120.
lei colectia Orase". Recensii de: A TANASIU, GH. ( Lucea-

fdrul, an. I (1935), p. 358); CHIRESCU, AUREL (Litere,

an. III (1935), nr. 18-19, p. 6); C(OMARNESC(J), P(ETRU)


(Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr. A, p. 195-197);
MARTINESCU, PERICLE (Reporter, an. III (1935), nr. 59,
p. 2); PASCU, PETRE (Societate,t de metirl-, ^n. XII (1935)
p. 77); S(CARLAT), T(EODOR),(Rerista scHi(oarelor si scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 31); IILUTIU,
s. III, an. II (1935), nr. 3, p. 91); TALEX,
OCTAV
ALEXA:NDRIT, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 12,

p. 7). - Bucuresti, fragmente (Reporter, an. III (1935), nr.


56, p. 3; Pcinaintul, en. IV (1935), nr. 89, p. 2).
MIRCEA DAMIAN: BUC1IJRE.5TI.

Dupa volumele de sehite Eu sau frate-meu, Doua si-un

Mircea Damian pubiica Bucurcsti reportagii cari ilustreaza specificul capitalei romnesti.

Observator fin a prins in randurile carpi tot hicrul care


se cerea fixat pentru totdeauna i daca a intrebuintat ceva
din maniera i acordurile sebitelor cari au precedat volumul
de reportagii nu s'a strieat nimic, ba din contra.
Un cuvant bun pentru fotografiile lui Bisco; sunt adevarate tablouri de arta.
M. S.
DRAGU ION, /magi/1,i anatoliene, (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 109).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

167

EFTIMIU, VICTOR, Mosaic bucuregean (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 387, p. 19).
Sezon londones (Reporter, an. III
(1935), nr. 75, p. 3).
Vacanfd parisiand (Fami/ia, s.

an. II (1935), nr. 3, p. 13).

GANE, C. Amin o mad de ani, cronicci lunard a anului

1S34. Bucuresti, 1935. Tip. Leopold Geller. 128 p. 12,5X19.

Trei portrete afar& din text. 60 lei.

GULIAN, EMIL, Giorgio, oraqul surprisd (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 375, P. 9)

HOLBAN ANTON, Ceildtoriile lui Casanova (Vrem,ea, an.

VIII (1935), nr. 392, p. 8).


Istambul, imagine superbd
tulbure (Vremea, an. VIII (1935), nr. 389, p. 10.).
0 cdldtorie in Palestina (Vremea, an. VIII (1935), Pasti, p. 21).
0 cdldtorie la Ierusalim, (Revista vremii, an. II (1935),
nr. 1-2, p. 9).
IONESCU CONSTANTIN D., Prin. munfii Mehedinfilor

(Arhivele Oiteniei, an. XIV (1935), p. 28).

JIANU, IONEL, La o vdneitoare de mistrefi n inunfii Ferecteului (Vrem,ea, an. VIII (1935), nr. 404, p. 6).

KARR LUCRETIA, Nopfi la Capri (CumIntul liber, an.


II (1935i, nr. 29, p. 7).
LUDO I., Egiptul. (Covtintul liber, an. II (1935), nr. 27,
p. 3; nr. 28, p. 7; nr. 29, p. 5; nr. 30, p. 5).

LUNGIANU, MIHAIL, Bradul (Fruncea, an. II (1935), nr.


31, p. 6).
Zaramlia, (Froncea, an. II (1935), nr. 30, p. 6).
MANOLIU, PETRU, Baedcicerul uno, inehipuiri corpatice,
(Vreinea, an. VIII (1935), nr. 400, p. 6).Reportaj care poate
fi i roman (Vrem,ea, an. VIII (1935), nr. 399, p. 4).
[MARCU, TRAIAN, Po Ionia. Constants., 1935. Tip. Al-

bania, 64 pl.

MARTINESCU, PERICLE, Insula Serpilor, mausoleul singurdt(ifii (Vremea, an. VIII (1935), nr. 404, p. 7).
MATASA, PREOTUL C. Palatul cne.Plor, cuprinde: Palatul cnejilor, Ceahlul miinte sfnt; Valca Bistritei; Drumuri i popasuri domnesti, Balaurul; Vandtorii Pietril; Legende cUn rnuntii Moldovei; Icoane de demult; Drum de iarnd; Romnul frate cu codru. Bucuresti, 1935. Tip. Cartea romneascA, 164 p. 12,5X1.9,5. 60 lei. Recensie de: DEMDTRESCU, ROMULUS, (Pag)ni Werare, an. II (1935), p.
358-360).

NOL, AL., Azvga, (Vremea, an. VIII (1933), ni. 404, p. 7).

OPRESCU, HORIA Arena ea on, .;ngur spectator. Buell-

resti, 1935. Edit. Universala-Alcalay. Tip. Leopold Geller. 192


p. 12, 5X19,5. Vignete. Portretul autorului i coperta de Geo
Zlotescu. 50 lei. Reeensii de: CRONICAR (Repori,T, an. III
(1935), nr. 55, p. 2); SCHRAGER, MIRCEA (VIci_qarul, an.

XI (1935), nr. 4-5, p. 20).

www.digibuc.ro

168

MIRON SURU

PAPAHAGI, TACHE, Prin muntii i valea Cernei superioare (Arliivele Olteniei, Eal. XIV (1935), p. 59).
PELTZ, I., Reportaj la zi (Gazeta festimi a ccirfii, an. 1935
Mai, p. 8).
Viata dulce amard a Brdilei (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 402, P. 7).
POCH-DUCO, B. M., Peregrindri marine. Bucuresti, 1935.
Edit. Cultura poporului, Tip. M. M. Antonescu. 120 p. 12,5 X19.
Desene de Nicol.

ROBOT, AL., Baie turceascd la Bazargic (Vremea, an, VIII

(1935), nr. 399, p. 6).


Balcicul, republica lui Nastratin
Brdikt (Vremea,
(Vremea, an. VIII (1935) nr. 403, p. 6).

an. VIII (1935), nr. 398, p. 6).


Carmen-Sylva; Eforie (Vremea, an. VIII (1935), nr. 401, p. 6).
Mangalia; Tekirghiol,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 400, p. 5).
Pcqtele la Rusciuc, (Cuvelatul liber, an. II (1935), nr. 25, p. 8).
ROSETTI, AL., Note din Grecia (Revista flundafiilor regale, an. II (1935), nr. 12, p. 580-583).
SAHIA, ALEXANDRU, U. R. S. S. azi. Craiova, 1935.
Edit. si tip. Ramuri. 224 p. 13,5X 20,5. 9 fotomontaje si coperta de T. Brauner i Perahim, 80 lei.
SELMARU, TRAIAN, E f orie, ( Vremea, an. VIII (1935).
nr. 403, p. 7).
Giurgiu-Vienct, insemndrile unui turist improvizat (Vremea, an. VIII (1935), nr. 396, p. 7).
Weekend la Carmen-Sylva (Vremea, an. VIII (1935), nr. 399, p. 7).

AL. SAHIA: U. R. S. S. AZI.


Alexandru Sahia In a sale reportagil despre republica sovietelor se descoperA un constiincios i puternic observator.
NimIc nu scapd autorului Intr'un drum atat de scurtli duratA
prin marea organizatie si lume a noului colos rusesc. Imaginea lul Alexandru Sahia este simpld., clard, ordonatd. Autorul cautd, se sileste s se facA inteles si nu se poate spune
cA a lucrat In pustie. Ceeace riimdne de discutat pentru cel
In materle i dornici de adevir i obiectivitate este rAspunsul
la intrebarea: este U. R. S.S. azi" cartea adevrului, oglindd
obiectivA?

M. S.

SERBU, IERONIM, Crucea de piatrd (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 393, p. 10; nr. 394, p. 10).


Din viata cafenetelor
(Vremea., an. VIII (1935), nr. 387, p. 16).
Prin regatul cerrtorilor (Vremea, an. VIII (1935), nr. 374, p. 6).
Viafa

i moartea in sanatorii, (Vreniea, an. VIII (1935), nr. 413;


nr. 414; nr. 415, p. 5).

SIMION, AL., Vacainfa la Predeal (Vremea, an. VIII (1935),

nr. 401, p. 7).


SOIMARU, TUDOR, /a04 met (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 410, p. 12).

Ovidiu, Constanta (Vremea, an. VIII (1935)


Pati, p. 18).
STANCIU, V. V., In lumea vagabonzilor, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 370, p. 7).

TICAN-RUMANO, M1HAI, Abisinia, cu o prefatA de RADU

D. ROSETTI. Bucuresti, 1935. Edit. Cartea romfineascd, tip.


Oltenia. 272 p. 14X21,5. Diverse fotografii i planqe afara

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

169

din text. 75 lei.


Monstrul apelor, cuvant introductiv de I.
RIBERA-ROVIRA. Bucuresti, 1934. Edit. Cugetarea. 224 p.
Sub soa13,5 X 21,5. Ilustratii, desene de C. Nicol. 55 lei.
rele Africei rdsdritene. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cugetarea. 272 p. 14,5X21,5. Diverse fotografii. 60 lei. Coperta de
Komornicki.

TOTU, ION, Alger, (Luceafrta, an. I (1935), p. 66).


Orizonturi romantice, insulele Baleare, (Luceafdrul, an. I
(1935), p. 118).
Parisul, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 206).
TUDOR, ANDREI, Eforie, plaje, sau jurnalul intrziat al
unui vileg-iaturist. (Vremea, an. VIII (1935), nr. 396, p. 6).
TZIGARA-SAMURCA4, AL., Impresii fugare din Finlanda,
(Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), nr. 3-5, p. 191-198).

www.digibuc.ro

TRADUCER!.
-

HUC, R. P., Descoperirea Tibcticlui. Traducere de APRILIANA MEDIANU. Bucureti, 1934. Edit. Fundatia pentru literatur qi art& regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria
national5.. 240 p. 13,5X18. 30 lei. Biblioteca Energia.
In
China. Traduccre de NATALIA BALUTA. EucurW.i, 1935.

Edit. Fundatia pentru literaturti

arta Regele Carol II.

Tip. M. O. Imprimeria nationala. 14 X18,5. 300 p. 40 lei. Biblioteca Energia.

www.digibuc.ro

6. TEATRU

Teatru publicat din cele co se vor vedea alci, avem mai


mult din acel pentru popularizare, scurte piese moralizatoare,
instructive si putin din cel cu adevArat crescut In atmo5ferii
prielnieA literaturil curate.
Teatrul moralizator, de popularizare suferA de lipsa de intelegere din partea autorilor, a ceeace trebuie sft fle, sA se
infAtiseze, sA se desvolte in cadrul acelor scene cari compun

totul dramatic. Apoi chlar si la o asemenea lucrare, poate


mai mult ca la altele este nevoie srt fi aleAtuit opera ta intr'un

spirit dramatic, pentrucA nu este destul sit compui cAteva


dialoguri pe o tern& dinainte fixatA ea sA ai gata scrisA o
piesA, fie ea chiar numai moralizatoare. Acestea nu le-au ini dacA am gasit pe Victor Ion Popa
teles mai toti autorii
ocupAndu-se cu redactarea unei colectii de teatru pentru popor in spiritul cel mai potrivit i apropiat de giindul nostru
nu a putut dealt sA ne bucure.
Tree-And la cele cftteva bucati de teatru in care gitsim
adevAratA literaturA vom observa o mare sArAcie in idei, in

tehnica de Inuit veche, de mult supAriitoare. Totusi am


remarcat in note critice unele lucruri bune cari s'au Wit in

www.digibuc.ro

172

MIRON SURU

acest an. Ad vom mentiona numal drama istoridi a ltd


Lucian Blaga Avram Iancu lucrare de o vigurozitate neintillnit cu minunate fraze de specifica poezie a pamintului
romanesc.

www.digibuc.ro

ornGINAL
[ACIU, ELENA Dr. N. FABIAN, Cuiburi. Cluj, 1935. Tip.
National. 24 p.]
ACSINTEANU, GEORGE, Puterea sufletelor moarte, tragi-coniedie, fragment, (Convorbiri literare, an. LXVIII,
(1935), p. 453-476)

[ALBU, ILARIU G., Domnita Stoma, o icoan& din vremea


nAvlirii maghiare in Ardeal, dram& istoric in 4 acte. Cluj,

1935. Tip. Fondul earth funduare. 68 p. 30 lei].


[ALTENLIU, ANNA, Cei qapte pitici, pies& intr'un act;

Hotal de owl, pies& inteun act. Bucuresti, 1935. Edit. librria


Principe le Mircea. 40 p. 20 lei].
BACULEA, ARCADIE, Ministru fdrd portofoliu, comedie

in 3 acte. (Magazinul, nr. 51 (1935), p. 97)

BASSARABESCU, I. A., Ovidin qicand, comedie intr'un act


trei tablouri i Samburele, monolog. Bucuresti, 1935. Edit.

libraria Principe le Mircea. Tip. Atheneum. 58 p. 12,5X19.


20 lei.

BIRTU, ANA si N. SAVUTIU, Zama


primolvara; Intdia
zi de feoald; Lada fermecatd, localiz&ri inteun act. Bucuresti,
1935. Edit. lib/Aria Principe le Mircea. 36 p. 12,5X19. 18 lei.
BLAGA LUCIAN, 'tyrant lameu, dram& inteun prolog si
trei faze (zece tablouri) Sibiu, 1934. Tip. Dacia Traian5.. 152
p. 13 X21. 80 lei. Coperta de Hugo Ulrich-Wiena. Recensii de:
ALBU CORNELIU, (Societatea de nuline, an. XII (1935), p.
78); BREAZU, ION (Gdnd romdnesc, an. III (1935), p. 293297); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII

(1935), nr. 383, p. 7); FULICEA, VIRGIL, (Blajul, an. II


(1935), p. 540); POPA, GRIGORE (Pagini literare, an. II
(1935), p. 44-46); SULUTIU, OCTAV
s. III, an. II

(1935), nr. 3, p. 76); VLADESCU, TOMA, (Gdadirea, att. XIV


(1935), p. 436-437); NICOLAU, MIRCEA, (Ideea romdneascd,
an. I (1935), p. 332-333).Avram Ianeu, fragmente (Gdndirea,

an. XIV (1935), p. 26-32; Gam/ romnesc, an. III (1935),


p. 77-80).

LUCIAN BLAGA: AVRAM IANCU.

Inceputul dramel e mitie

popular:

sublim. Rezonanta versului

In pAdure
Toate psrile dorm

Numai una n'are somn,


Cat s se faca orn

Invilue in nori

de legend& Inceputul. Avram Iancu, janus cu doua, fete,

vitejia 1 dragostea, birbrttia 1 vistoria, indritzneala 1 cntecul, fluierul i prseaua, coboarti din legend& si se pierde,
cu toati tristetea mulcom i solemn& a sfrsiturilor lui
Lucian Blaga,
In legendtt. Legenda lui creste cdt muntii,
Infioari fetele l secolul, pentru a primi la urma botezul de
tacere al singurAttli lui stelare. Legenda lul Iancu, avocatul

de 24 de anl dela Vldra, cretite ea o itea prevestltoare de


www.digibuc.ro

174

MIRON SURU

furtuni, misca muntii, priivaleste stancile, sgudue din temelii imparatia, inroseste vane i inspir o mare nadejde.

Crescuta eroic sub steaua ei, si-a urmat destinul, sfarsind in


intuneric. Intunericul ei este transfigurat de rugacinne, de
fluierul mortii, care nu e decat transparenta i lumina. Din
aceasta mare putere de convertire a intunericului in lumina
si a mortii in viata naste coloratura proprie tragismulni lui
Lucian Blaga. Sfarsiturile lui sunt porti deschise spre viitor.
De altfel, Lisa cum este dramatizat de Lucian Blaga, Avram
Iancu apartine mai mult viitorului decat trecutului, pastrami
cu toate acestea toata savoarea coloni locale. i in aceastii
privinta Lucian Blaga s'a dovedit inovator.

Pe de alta parte, evolutia dramatica propriu zisa a lui

Avram Iancu, tenziunea lui interioara, conflictele, gesturile,


atitudinile, accentele, urmeaza firesc drumul suitor al unei
bine articulate deveniri dramatice. Avram Iancu este o creatie implinita:

Constructia dramei, cu toata multimea tablourilor pe

care le contine, are ceva din trainicia urzelii antice. Pluralitatea aspectelor nu stinghereste intru nimic echilibrul intim
dinamic al dramei. Simtamantu1 acestui echilibru, intim si
dinamic, pe care 11 traiesti intens cetind drama lui Lucian

Blaga, te duce pe drumul unitatii acesteia, pe care unit indin& s o tagaduiasca.

E de prisos s mal accentuez romanismul iluminat si transfigurat al acestel drame:


Dar drama lui Lucian Blaga te invinge total si definitiv
prIn llmb. Prin lumea ei romaneasca, despre care until din
tarani1 carpi spune:
Fie blestem limba noastra, noi ne inchin&m blestemului!
sunt in lume si blesteme sfinte; Nu e sfant munca si truda

in sudoarea fetti, nu e sfant chinul facerii la mame ?! Si


toate astea nu sunt oare din blestem ?!"
Un singur citat de incheiere ne edifica pe deplin:
Minunat zi! Iti pare ram s'o patezi cu sange si s'o sgudui cu pocnete de plumb. Uite magurile, domnule locotenent.

Fac inaltimile nunt& cu cerul. Acolo dup& cele din urin&


muchi stau la panda motii cu infrigurare, arhangheli
cu
mamaliga in traist& i opincile 'n pietris de aur".
Grigore Popa.
[BREBENARU, MARIA si HERACLIA DUMITRESCU, Ce-

nulereasa, poveste tra.n.spus pentru scen& in 3 acte. Bucuresti, 1935. Tip. Eminescu. 32 p. 22 lei].
[BUCUR, DIONISIE, Rom ii se clesteaptd, pies& popular&
in versuri in 3 acte. Ftigriras, 1935. Tip. I. Lazar. 36 p. 20 lei].

CANTACUZINO, ION I., Drickri, dupa. o tern& de VASILE


ALECSANDRI, piesa in trei acte, Bucuresti, 1935. Edit. Magazinul. Tip. Adevrul. 32 p. 17 X 24. Diverse fotografii. 30 lei.

Extras din Magazinul" nr. 55 (1935), p. 101.


Hai s fim
trei acte fanteziste si neverosimile, Bucuresti, 1935.

Edit. Vremea. Tip. Leopold Geller. 112 p. 16,5X 12. 40 lei. Biblioteca teatrului rom&neac contemporan.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

175

ION I. CANTACUZINO: DRIDRI

Compusd pe legenda lui Vasile Aleesandri are multe insusiri dramatice dar si tot atfttea scaderi. Este mai eurfind
o schigt, ce vrea sft aducft aminte timpuri, locurl i suflete

decdt sft impue, sd, fixeze definitiv in dialog si seen& oameni


figuri unice, nemuritoare.
M. S.

CETIANU, AL., Craiul munfilor, fragmente (Tara Barsei, an. VII (1935), p. 360; p. 482; p. 583).
[CHECIANA, Fiul rettdcit, din viata minierilor. Deva, 1935.

Tip. judeteand. 32 p. 20 lei].


(CIOCARDEL, ALEXANDRU, Noaplca Sfecntalui Vasite,
pies& intr'un act. Ploiesti, 1935. Tip. Nationald. 16 p. 15 lei].
Politica-i srdcie! pics morald in cloud acte. Ploiesti, 1935.
Edit. librdria Nationald. 16 p. 13 X20,5. 12 lei.
CONSTANTINESCU, CONSTANTIN, Alcibikule, trage\iie,

fragment, (Pagini lite-rare, an. II (1935), p. 321X328).


CORNEA, ELIZA V., Anotimpurile, alegorie pentru copii,
Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 44 p. 19X25. Desene si coperta de A. Murnu. 25 lei.
CRUDU, TIBERIU, Montdia, *fragment (Feit Frumos. an.
X (1935), p. 10).

CRUTESCU, G., Defunctul Tried, comedie in 3 acte 4

tablouri, (Magazinia, nr. 50 (1935), p. 97).


[CTJCUTA, D. D., Vreau sd fiu primar, comedie in cloud.
acte. Caldrasi, 1935. Tip. Modern)). 20 p.].
[DIMA, N., Ghetele lui Temitsache, piesd. in 8 acte. BArlad,
1935. Tip. N. Peiu. 28 p. 5 lei].
DOBRESCTJ, W., Denali/la, tragedie din viata rusd in trei
acte si 8 tablouri. Actul I Bucuresti, 1935. Tip. Cartea romfineascd. 11,5X18. 32 p.
DRONCA, CRACIUN C., Setea, tragedie in 6 tablouri. Bucuresti, 1935. Tip. Cartea romneascd, 100 p. 12,5 X19,5. 70 lei.
70 lei.
DROSSU, VICTORIA, N., 0 gezatoare romAneascd, piesd
intr'un act. Ploiesti, 1935. Edit. libraria Nationald. 16 p.
13X20,5. 12 lei.
FARAGO, COCA, Intelmplarea. Oradea, 1935. Tip. Sonnen-

feld. 16 p. 17x24.
FRUNZA C., Tabetra rigwnilor, comedic in 4 acte dupd
I. BUDAI-lbELEANU. Bucuresti, 1934. Tip. Cartea romdneascd. 128 p. 12,5X19,5. 40 lei.
[FUCHS, TEODOR, Domnifa Neaga impeirdteasa
operd in trei acte. Bucuresti, 1935. Tip. Alfa. 76 p. 60 lei].
GANE, C., Voia lull Allah!, trei acte si un epilog (Meganr. 56 (1935), p. 124).
GEORGESCU, GELU, Puterea jureimntului, pies& eroica
religioasd in 3 tablouri. Oradea, 1935. Tip. Diecezand, 52 p.
21X12,5. 30 lei.

[GERGELY, IOAN, Tiganul pdcdlit, teatru pentru copii.

Odorhei, 1935. Tip. Minerva. 8 p.] .

[GHINESCU, MARIA C., Calea cea bund, pies& intr'un


act. Ploiesti, 1935. Edit, Nationala. 15 p. 10 lei] .

www.digibuc.ro

mIRON SURU

176

LUCA, CAPITAN EMIL, Fecier de vdduv4, comedie edueativ& in trei acte. Bac&u, 1935. Tip. Ionescu. 176 p. 12,5X16.
30 lei.
Spre ziva liberidtii, dram& patriotic& in 3 acte
epilog. Bac&u, 1935. Tip. Ionescu. 128 p. 11,5X16. 25 lei.
LUCA, ION, Rachierita, dram& in versuri in cinci acte. Bu-

curesti, 1934. Tip. Cartea romaneasca. 112 p. 12,5X19,5. 40


lei. Recensie de: PAPADIMA, OVIDIU (Gdndirea, an. XIV
(1935), p. 109-110).

[MARGHESCU, EMILIA, Opt piese teatrale. Timisoara,


coalit de ofiteri de artilerie. 102 p. 80 lei].

1935. Tip.

M1CLEA, AUREL G., Corigent la francezei, dram& scolar&

in 3 acte si un tablou pentru elevii de liceu. Cluj, 1935. Edit.


si tip. A. Anca. 24 p. 21X15. 25 lei.
[MIHAILESCU, P. N., Pedeapsa, dram& intr'un act. Bucuresti, 1935. Tip. Lupta. 30 p. 15 lei].
[MIHAILESCU, SEBASTIAN, Claca la adunat, piestt de
teatru scolar. FAlticeni, 1935. Tip. M. Seidman. 23 p.
Graiul neamului, pies& scol&reascd. Piatra Neamt, 1935. Tip.
unirea
judetului .16 p.
Scoaterea Rugilor din Moklova
Basarabiei, teatru scolar. Piatra-Neamt, 1935. Tip. Judetului.
16 p.
Unirea Bucovimei, pies& scolreasa. Piatra Neamt,
1935. Tip. Judetului. 16 p.].
MINULESCU, ION, Nevasta lui Mog Zaharia, fragment
(Revista scriitoarelor scriitorilor romdni, an. IX (1935),
nr. 6-7, p. 2).
MIRZA, NICOLAE, Rapandula fragment (Pagini literare,
an. I (1935), p. 518-521).
MUGUR, VAL, Chipul, fantezie 3 tablouri (Pasdrea al-

bastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 5).

MTJSATESCU, TEODOR, Vilegiaturd, fragment (Reporter,

an. III (1935), nr. 78, p. 5).

NAUM, D. AL., Plecarea recrutilor, comedie muzical& in 2

acte. Pitesti, 1934. Tip. Artistic& P. Mitu. 40 p. 13,5X20.


12 lei.

OPRIANU, AXENTIE BILETCHI, Horia, Clogca Crigain, pies& istoric& national& in 4 acte, fragmente, (Junimea
literal-4, an. XXIV (1935), p. 79, p. 165).
s.
PAPILIAN, VICTOR, Alt glas, fragmente

an. II (1935), nr. 4, p. 17-27; nr. 5-6, p. 15-24; nr. 7-8, p.

66-73; nr. 9-10, p. 59-74).


PELA, IOAN, Concediul tiganului, dialog comic. Timisoara,
1935. Tip. Atheneum. 16 p. 12X16. 10 lei.
[PETRESCU, LUCRETIA, AM} prime jdios, comedie inteun
act. Bucuresti, 1935. Tip. Rampa.-14 p. 10 lei].

LUCRETIA PETRESCU: JOC PRIMEJDIOS.

Autoarea a urmArit prin al situ Joe primejdios, satirizarea pe ton ironic a moravurilor usoare ale femeilor cu tinerete prelungitA, earl nit& mice datorie mai ImportantA
numai pentru ea sA-si satisfacii plficerile, lipsite cAteodatii
de logicit. Femeia cu judecatik, care se Ole vinovatit fata de
lubltele el fete, este reuslt prinsA. SIllt de Imprejurari ea

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

177

vorbegte mat mult prin fisionomia fetei dead prin vorbe.


Odata cu desvoltarea luptel dintre mama gi tfitarul Bob

Floroiu, cari se gdsesc intr'o dificild situatie, autoarea prezintft


gi cloud simpatice fete de pension. Caractere deosebite, Gina

fat& serioasd, care se giindegte la viitor i foarte tficuti in


actiunile sale gi Merica fatii vioaie, plina de spirit gi actiune.
Dialogul este vioiu, bine plasat i totdeauna plin de interes i noutate. Constructia Jocului primejdios, este eat se
poate de reugit, intriirile bine motivate gi totdeauna la timp.
M. S.

POPA, VICTOR ION, Acord familiar, comedie intfun act.

Bucuregti 1935. Edit. Societdtii autorilor dramatici romni, Tip.


Gbl. 48 p. 11,5 X16. 10 lei.
Cuiul lui Pepe lea, comedie intr'un act, prelucrare dupd TUDOR PAMFILE. Bucuregti, 1935.

Edit. Fundatia culturald regald Principe le Carol. Tip. M. O.


Imprimeria nationala. 120 p. 16 X 20,5. 2 desene de A. Jiquide
numeroase figuri de Victor Ion Popa. 30 lei Cartea satului
nr. 10. Recensie de: PETRUTIU, D. ST. (Gtind romnesc, an.
III (1935), p. 441-445).
VICTOR ION POPA: VICLEDIUL
PEPELEA.

I CITIUL LIM

Victor Ion Popa in vederea popularizrli teatrului 1 pentru


ea
pima la indenfna oricui
mal, ales la indemna satenilor inaugureazd cu aceste dolt& piese dramatice o colec-

tie de teatru pentru amatori. Langa un text bine pus la

punct, in cca mai curata Ilmb romneasca se gsesc note


indicatii foarte pretioase in ceeace privegte jocul
decorul i intreaga regie a piesei.
Este cu totul nouri metoda gi descoperit de Victor Ion Popa literat pretuit gi reindemnetm sA
gisor dibaci nu poate dect ad, ne bucure,
continue.

M. S.
POPESCU, ALEXANDRU, GR., Teatru popular fi co lar

de sdrbdtori, pies in 2 acte cu datinile de sdrbdtorile Crdciunului i anului nou. Ploegti, 1935. Edit. librdria Napo-

Teatru colar. Bucuregti, 1935.


nald. 38 p. 20,5 X13. 20 lei.
Edit. lib/trio. Principele Mircea. 96 p. 12,5 X 19,5. 35 lei.
RACACIUNI, ISAIIA Bosf or, fragment (Revista scriitoa-

relor qi scriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 8-9, P. 6).


Bursa neagrd, comedie in 4 acte. (Magazinul, nr 51 (1935),
Omul d'n Maroc, fragment (Pdmantul, an. IV
p. 97).
(1935), nr. 17-20 p. 4).
RADULESCU, DAN, Nocturna, fragment, (Reporter, an.
III (1935), nr. 86-88, p. 11).
SAN-GIORGIU ION, Sevastita, comedie-fragment (Pagini
literare, an. 11 (5.935), p. 438-440).
SARBUL ION, Pateul de epure, fars inteun act (Vremea, an. vial (1935) Crciun, p. 35).
SAVIN, PR. PETRU, Mantu!rea sufletului, pies& In trei

acte. Chigindu, 1935. Tip. Uniunii clericilor ortodocgi din Basarabia 72 p. 13X 20,5. 40 lei.

www.digibuc.ro

12

178

MIRON SURTI

SMARA, Corbul cu pene ue aur, feerie in 4 acte. Bucuresti,


1935. Tip. Universul. 72 p. 24 X 16. 40 lei.
[SORBUL, MIHAIL, Dracut, piesa in doutt acte. Bucuresti,

1935. Tip. Rampa. 18 p. 10 lei].

MIHAIL SORBUL: DRACUL.

Tema pe care se brodeaza actiunea este destul de banalfi


un nepot 41 terorizeaza unchiul, ca ducandu-1 ma' repede la
groapii sa-1 poata mosteni. Am spus c subiectul este banal,
dar modul in care a fost realizat este nou, este ceva frumos

si original, care ne-a placut.


Singurul lucru care ne aduce o umbra de neplacere este

aceea seen& in care 1i face aparitia nepotul deghizat in drac.


Este in aceasta scena un comic rasuflat, de circ, care nu poate

sit plaza lang scenele atat de bine construite ca aceea a


convorbirii celor doi mosneni. Aceasta scena, prin umorul
sinatos I ideile pe care le cuprinde este punctul cel mai bine
studiat l deci eel mai atragator.
M. S.

TANIAC, FILIMON, Voevodul luga, tragedie istorica in

4 acte, volumul II. Suceava, 1934. Tip. Romana. 136 p. 11,5X


18,5. 50 lei.

TEIANU, VASILE D., Gospodinele noastre 'n sdrbdtori,


pies& intr'un act pentru fete. Cluj. 1935. Edit. si tip. A. Anca.
8. p. 21 X14,5. 15 lei.
Pdcatul manielor, piesa inteun act
Cluj, 1935. Edit. si tip. A. Anca. 8 p. 21X14,5. 15 lei.
Viteja figomului, dialog. Cluj, 1935. Edit. si tip. A. Anca. 8 p.
21 X14,5. 10 lei.
Vreau sd-mi fac fetifa doer/mud, piesa
tr'un act pentru fete. Cluj, 1935. Edit. si tip. A. Anca. 16 p.
21 X14. 15 lei.

TUDOR, GALLIA, Lira celor trei, pies& feerica in versuri


in 6 tablouri. Bucuresti, 1935. Edit. revistei Sanatatea. Tip.
Romania Noutt. 96 p. 14,5X20. Un portret si coperta de E.

V. C.

VALJEAN, Teatru
Generatia de sacrificiu, comedie in
trei acte 4 tablouri. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Vremea. 152
p. 11,5X 15,5. 40 lei. Biblioteca teatrului romanesc contemporan.

I. VALJEAN: GENERATIA DE SACRIFICIU.


Comedia lul L Valjean, Generatia de sacrificiu este o

satiril la adresa societtil inane" i o reusit, ironizare a


celor, cari le sunt ajutoare (functionari, servitori). Compusft
intr'un ritm vioiu cu dialog ce triieste prin el insusi, plin de
vieat i originalitate eu scene de un comic rar intlnit

sub care se aseunde cea mai aims& satirii sau ironizare,


comedia lui I. Valjean vine s steargEt gresala ce acest
autor dotat, cu un talent si spirit de observatie matur, a
faeut-o in Vedenia. Lng aceste calittiti de compozitie in
Generatia de sacrificiu autorul si-a ales cu gust si cat se
poate mai potrivit personajiile pe cari
plasat in mijlocul
actiunii gradata in asa fel ea totul s se desvolte normal, cat
mal aproape de realitate.
M. S.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

179

VLAD, VASILE, Comedic 'n primdrie, 2 acte i un tablou.


BucurWi, 1935. Tip. I. U. Copuzeanu. 32 p. 20X13. 16 lei.
Biblioteca teatrul popular *i slesc.
In txtrtejul modei, comedie intr'un act. Bucureti, 1935. Tip. I. U. Copuzeanu. 16
Orp. 20X13. 12 lei. Biblioteca Teatru popular gi stesc.
donanta Tried, comedie in 2 acte. BucurWi 1935. Tip. I. U.
Copuzeanu. 32 p. 20 X13. 16 lei. Biblioteca featru popular
siltesc.

ZAMFIRESCU, GEORGE MIHAIL, Idolta i lon Atnapoda,

comedie amar in trei acte. Bucureqti. 1935. Edit. qi tip.


Cartea romneasca. 132 p. 12,5X19,5. 45 lei. Recensie de:

BARCOSTAN (Constantin Barcaroiu), (Crueicula romaxisinu-

lui, an. I (1935), nr. 6, p. 7).

GEORGE MIHAIL ZAMFIRESCU: IDOLUL


ION ANAPODA.

Autorul brodeazh comedia cu acel specific al lui inthinit


i in Domnisoara Nastasia
grandoarea tragical.
Exi-

st& in dialogul i sufletul piesii nu amitralciunea ei optimismul

qi din chnd in and luerul dulee, suavitatea.


Ion Anapoda este un tip aparte pe care totusi 11 intalnim
des. Naiv, lini*tit, timid, ea imediat s devie indrisnet f}i
intreprinzfitor.

Sunt unele lueruri inegale in dialogul l mersul actiunil


ea de exemplu aceea trecere prea brusa prea putin propor-

Ilona% dela dialogul viu al comediel la tirada lungh, devenith

artificiali in intregul sehelet viu al piesii.

M. S.

www.digibuc.ro

TRADUS.
GLASWORTHY, JOHN, Taina, comedie tragic5. in 3 acte
si un prolog prelucrata de CONST. RAULET, (Magazinul,
nr. 57 (1935).

LAUWICH, HERVE, Ora ceaiului (Pasdrea albastrd, an.


I (1935), nr. 3, p. 3).
LOPEZ, SEBASTIANO Episod, un act (Pasdrea albastrd,
an. I (1935), nr. 2, p. 3).
MADACH, EMERIC, Tragedia omului, poem dramatic, traducere in versuri de OCTAVIAN GOGA. Bucuresti, 1934. Edit.

Fundatia pentru literatur i art& Regele Carol II. Tip. M.

O. Imprimeria national5.. 252 p. 11 X18. 40. lei. Scriitorii streini

moderni. Recensii de: BUCUR, E. (Blajul, an. II (1935), p.


57); CALINESCU, G. (Adevdrul literar fi artistic, s. )1, an.
XIV (1935) nr. 737, p. 9); CHINEZU, ION (Gdnd romdnesc,
an. III (195), p. 172-175); HODO, ALEX. (Revista fuindapilor regale, an. II (1935), nr. 2, p. 400-413); MURAANU,
TEODOR (Pagini literare, an. II (1935), p. 275-280); PAPADIMA, OVIDIU (Gdadirea, an. XIV (1935), p. 274-276);

SMANTANESCU, DAN, (Tinerimea ramand, an. LIII, (1935),


p. 318); ULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. I (1935), nr.
9, p. 99-103).
MUATESCU, TUDOR si SICA ALEXANDRESCU. Valsul diminei, comedie in trei acte dup5, GRENET DAUCOURT
(Magazinul, Decemvrie 1935, p. 109).

ROLLAND, ROMAIN Jacul iubirii i al mori, traducere


de EMILIA N. GHIUGI.,EA. Bucuresti, 1934. Tip. Lupta. 152
p. 13,5X21. 50 lei.

SHAW, BERNARD, Botul n'are miros (Non olet), pies

in trei acte, traducere de S. RAMNICEANU. (Magazinul,


(1935), nr. 53).

www.digibuc.ro

II. DESPRE LITERATURA

Studillor, notelor, informatlilor, criticelor grupate in acest


capitol le-am dat un titlu general: II Despre literatura, imptirtite flind in trel grupe: I. Bibliologie; 2. Folklor. Etnografie.
Poezie poporana; 3. Istorie si critic& literarA, fiecare dln ele
cu subimprtirile respective.

ClasifIcarea 0 intreg sistemul pentru acest capitol 0 cu


subimprtirile lul, le-am luat 0 comblnat dupA bibllografia
pe care o publicA prof. N. Georgescu-Tistu in Cercetri literare de sub conducerea prof. N. Cartojan.
In capitolele ce urmeazA poate de multe orl am inregistrat
multe lucrurl cu o inca i pentru partea beletristicA

fimA important, 0 au scApat ne inregistrate altele, poate


mal insemnate.

Dar toate acestea 10 au explicatia. Mal intAl trebuie si


mxturlsim cA din cele fArA importantA unele cu vremea

o vor avea 0 atuncl lea cum lucrul nostru nu mal este


www.digibuc.ro

182

MIRON SURU

de prisos; cat pentru cele neinregistrate cerem iertare


pentru o completare ceroetAtorii pot verifica bibliografille de
speclalitate care se public& la Cluj (Daco-Romania), la Bucuresti (Cercet&ri literare, Revista istoric& rom&nA, Anuarul

arhivei de folklor, etc.), la Iasi (Cercet&ri istorice), sau la


CernAuti (Codrul Cosminului).
La inceputul fiecArui capitol O. subimpArtire de pfin& acum,
mai mult
am dat unele lmuriri i am fficut consideratiuni

sau mai putin juste, mai mult sau mai putin ample. Dac&
am fAcut-o, cetitorul 41 va da seama cA
cel putin noiam
simtit nevoia aceasta, pentru a ne explica, a ne introduce,
prin acele c&teva cuvinte
asa cum sunt
inteun haos,
inteo ingrAmAdire de material, care dela inceput cere indrumAri, explicatii de orientare, impotriva unei r&tficiri inutile si costIsitoare.
Pentru capitolul ce urmeazii: II. Despre literatur& lucrurile se schimb&.

Alci, unde chiar materialul cules este informatie, explicare


lAmurire, nu mai credem necesare consideratiile, lAmuririle
noastre inaintea fiecArui capitol si subimpArtire. Dealtfel

insusi materialul, cum este grupat, numai prezint& nici o


dificultate de orientare, clasificarea Bind de mult stabilit&
cu mult mai obisnuitA, mai uzitatA de cercetAtori.

Mari de aceasta, pentru studiile grupate intr'un anumit


capitol, nu se mal poate pune o problem& general& care s&
le intereseze pe toate, in aceeasi mAsurA. Pentru fiecare, se
naste numai o problem& a lui, independent& de rest, chiar

atunci acrid stau mai multe cot la cot, inteo grup& cu tin
nume generic ce le uneste.
De aid
precum se va vedea
i aceea inmultire a
numArulu de note analitiee i critice pentru volumele, brosurilor 91 chlar artIcolele r&spandite prin periodice.

www.digibuc.ro

1. BIBLIOLOGIE.

a. ENCICLOPEDII. DICTIONARE.
AGA, PREOT VICTOR. Simbolica biblied gi creVind. Dictionar enciclopedic cu istorie, traditii, legende, folclor. Timisoars., 1935. Tip. Atheneum. 370 p. 15,5X23,5. 200 lei.
CAPIDAN, TH., Megleno-ronylinii, III. Dicrionar meglenoromdn. Bucuresti, 1935. Academia roman.k. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 340 p. 17 X24,5. 200 lei. Studii 9i cerceMri VII.

SARAFIDI, DR. HECTOR, Dictionar grec-romeln cu o


prefat de D. RUSSO. Constanta, 1935. Tip. Lucrtorii asoCiati. 15X20, X+448 p. 250 lei.
Dr. HECTOR SARAFIDI: DICT1ONAR GREC-ROMAN

Autorul aduce cu aceast opera, o insemnat experient


lexicograficd, pentrucd, Ina din 1922, a tipdrit tot la Constanta un Dictionar roman-grec. Pentru alatuirea dictionarului grec-roman autorul 1nsusi recunoaste di a avut greutap naal marl de invins, din cauza digloslel, aceastii partial.

www.digibuc.ro

184

MIRON SURU

laritate caracteristica a grail grecestl. Deaceea autorul a


inregistrat 2 feluri de cuvinte 0 din wx0.stric6001% (limba
literarl scrisa), pe cele mai uzuale; l din
(limba
populara vorbit), precurn l cuvintele de origina straIna, intrate in limba greceascrt. 0 all& dificultate care 80,

In calea celor cari invata grecelte rezulta din numarul


mare al verbelor. Pentru acest motiv, la pag. 440-415,
autorul da tabloul verbelor neregulate cu anurnite forme de
conjugare. Daca la aceste preocupari ale autorului de a da un
dictionar cdt mai util, adilogfim i faptul ca dictionarul
aste unic (singurul de limba greaca actuala), atunci ne putem da seama de serviciile pe care le va aduce atat in Grecia,
cat si in Romania opera lui H. Sarafhli.
Dar Dictionarul lui 11. Sarafidi mai este insemnat 0 pen-

tru alt motiv: prezinta, ca introducere, un mic dar foarte


bogat studiu al prof. 1). Russo, intitulat: Un cuvdnt despre
lexicografia greco-romnd (p.
Prof. D. Russo,
dupA ce arata ca din cauza lipsei isvoarelor lexlcale romane
(grarnatici l dictionare) a intarziat i aparitia lexicografiel
greco-romane, numara 16 opere lexicografice (dintre care
2 tiparite), incepand cu sec. al 17-lea si pang. la 1864, aleatuite in cuprinsul tarilor romne0i.
Dintre acestea, noua intereseaza direct lexicografia grecoromAnA, cum de ex. Dictionarul in cinci limbi: Oink greacd
moderna, aromnd, germand i ungard al lui N. Ianoviei
(1821), roman de originA, din Moscopolis.

0 alta parte a studiului profesorului D. Russo arunca o


savanta privire asupra termenului iatrofilosofi, stabilind legatura dintre medicina i filologie, caci medicii in trecut se
ocupau deopotriva 0 de teologie, literatura, filologie, istorie,
etc.

Autorul, dotat cu un spirit critic patrunzAtor, inchee ate',


gandu-ne atentia asupra importantei cuvintelor populare gre-

ce,tl, care totdeauna prezinta o forma schimbata fata de


echivalentul savant. Dar, filologii romni au fAcut gre*ala de
a deriva cuvintele romftne0i din formele grecesti vechi, ori
savante, spunnd cA eventualele schimbari de sunete aunt legi
fonetice romane0i. Realitatea este insa ca etymonul lor trebue cAutat in forma greceasca populard I cA aceast forma,
ea 1nsA0 are schimbari de vocale sau consoane.
Studiul deci are o dubla importanta: istorico-literarA, prin

informatil in cea mai mare parte necunoscute filologicA,


prin discutille I sugestiile in legatura cu etimologia cuvintelor romine0i de origina greceasca.
Dan Sinionescu.

www.digibuc.ro

b. EIBLIOGRAFIL CATALOAGE.
BALAUR. DIMITRIE I., Antologhioanele dn cowl 1766.
Studiu de bibliografie. Bucurepti, 1935. Tip. cArtilor biseri-

cepti. 16 p. 16X24. Fxtras din Biserica ortodoxd romnd,


an. LIII (1935), p. 433.
BULETINUL CARTII ROMANESTI, an. VII (1935) Ia-

nuarie-Decemvrie, nr. 1-12. 224 p. 16,5X24. Edit. pi tip.


Cartea romneasa. 11 Desene ale scriitorilor romni. 30 lei.
Cuprinde pe lnes bibliografia artilor aprute in anul 1935
i scurte biografii ale urmtorilor scrlitori, personali'41:
Sextil Puscariu. Victor Eftimiu, N. Iorga. Remus Duml'rascu,
George Mihail Zamfirescu, Radu D. Rosetti, I. Lupap, George
VA.lsan, Dr. G. Marinescu, Gheorghe Titeica, A. G. Ioachimescu.

BULETINIIL GARTH ROMANESTI.

De sase ant editura Cartea romneasca scoate in fiecare


lima 20 wurine de bibliografie in care sunt publicate pe matern i alfabetic cartile. brosurile l periodicele nrimite spre
vrinzare in sectia de librarie. Este un lucru folositor acest

buletin atta vreme cht nu exista un altul mal bun, mat

complet si mal oblectiv.


In randurile ce urmeaz vom face cateva observatli earl
pot fi luate in consideratie si puse in aplicare de redactoril
buletinului. Mai intai ar fi bine ea sa se dea unui specialist
sa revizuiasca, titlul rubricelor sa le aranieze dund, cerintele
legile bibliografiei stiintifice, dnd tot deodata lmurlri
asupra felulul in care sa se faca asortarea fiselor pe materil.

Acestea deoarece actuala redactare a materiilor este in


multe parti defectuoas si deci nepractie.
Al doilea lucru ar fi ca la redactarea listel de titlu sa se
dea cu mai multa atentie numele intreg al autorului, toate
subtitlurile si ceva din cuprins (tabla de materii), cand volumul cuprinde probleme diverse. i in fine a treia observatie
este in legatura cu obiectivitatea seriozitatea acestul bu-

letin pentru care rugam editura sa se ab'ind de a mai sill

facd reclamd in chiar rndurile bibliografiel.


pe redactori
Ramne destul loc la inceputul i sffirsitul textului, pe care

1-am vrea cat mai stiintific i obiectiv redactat, pentru reclama firmei Cartea romneasca.
Acestea ar fi lucrurile cari cu putin mai multi atentie si
bunavointa, de se vor face nu vom avea decht de castigat,
buletinul devenind un instrqment de prima nevoie atat cereetiatorului cat l lubitorului de carte romneascil.
M. S.

CALINESCU, G., Ann! literar 1935 (Adevdrul literar


artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 786, p. 1).

CONSTANTINESCU, PIMEN, PuMiicatiile periodice roinlinayti ale Sibiului de azi, schita bibliografica. Sibiu, 1934..Tip.
-Steanului. 16 p. 15X23. 5 lei. Extras din Bibiul Ziterar. 3.

www.digibuc.ro

186

MIRON SURU

CONSTANTINESCU, POMPILIU, Anal literar, (Vretnea,


an. VIII (1935), nr. 369, p. 7).
CRONICAR Anul literar 1934 (Munca literard, an. HI
(1935), nr. 19, p. 4).
DASCOVICI, N., Cu privire la bibliografia romdtteascd (Ga-

zeta cdrtilor, an. V (1935), nr. 3-4, p. 1).


DAVID, AL., Tipdriturile romdineqti in Basarabia sub std-

pdinirea rv,sd 1812-1918. Bibliografie vol. I (1814-1880). Chi-

sinau, 1934. Tip. Uniunii clericilor ;rtoclocsi din Basarabia.


200 p. 17X24,5. 180 lei. Recensie de: P. V. T. (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 5, p. 76).
AL. DAVID: TIPARITURILE ROMANE$TI IN
BASARABIA.

Autorul dA o bogatii contributie basarabean la bibliografia romneascit Se incepe cu Bucoava ruso-romani din 1814.

Mal mult crti bisericesti. 0 gramatica, romneasert inert


din 1819. A lui Marge la, ruso-roman, e din 1827. Crestomatia romneasca a lui I. Hncu poarta data de 1840. La
1838, o slujlia pentru infrangerea lui Carol XII-lea la Pultava. Se vede cii, regiunea scolar Odesa a recomandat in
1863, predarea limbii romnesti. i multe ilustratii. Deacelasi, Bibliografia lucrarilor privitoare la Basarabia aparute
dela 1918, incoace (Chisiniu, 1933).

N. Iorga.

[IORGA, N., Carp, reprezentatime in viata omeniriti. vol.


V. Epoca medie i moderna. Valenii de Munte, 1935. Tip.
Datina romaneasca. 78 p. 21 X13. 25 lei].
LIBRARIA PAVEL SURU: Catalogul editurii. Bucuresti,
1935. Tip. cartilor bisericesti. 32 p. 15,5X24. Diverse fotografii. Coperta de Mircea Septilici. Redactor MIRON SURU.

Diverse articole despre carte si saptamana earth de: Ion

Agdrbiceanu, Nichifor Crainic, Arhim. I. Scriban, I. U. Soricu, etc...


MANOLESCU, MIHAI, Literatura romdnd in 1934 (VWtarul, an. XI (1935), nr. 3, p. 11).
MIHALOV, AL., Cartea rusec in Ronalnia (Gazeta cdrfilor, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 3).
MUSLEA, ION, aibliografia folklorului romdnesc pe anii
1933-1934 (Anuarul arhivei de folklor, III p. 189-209).
NICULESCU-VARONE, G. T., Bibliografia poeziei noastre populare, folklor roman versificat, cuprins in volum
brosuri. 1830-1935. Autori romni in ordine cronologica i a1fabetica Bucuresti, 1935. Tip. Seminarului mona.hal Cernica.
68 p. 19X23,5. 20 lei.

G. T. NICULESCU-VARONE: BIBLIOGRAFIA POEZIEI


NOASTRE POFCLARE.

Bibliografia lai G. T. Niculescu-Varone dintr'un fnceput nu


cote o lucrare Olinpfica I nici una condusil de vre un prin-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

187

drift]: sau reguld din cadrul acestel discipline, a bibilografiei.


Totuai este o lucrare folositoare care poate fi consultatri fi

poate pune mai uaor pe cercettor in legriturd cu lucrurile

cari il intereseazd. Pe autor il acuzdm numai de faptul, neglijenta de a nu avea curiozitatea s rrisfolascd, sd, pipde cel

cartile notate in a sa bibliografie, pentructi dacd o

fricea nu putea sa treaci volumul de poezii al lui I. U. Soricu:


Doinele mele in zile de lupta intr.() bibliografie a culegerilor
de poezii populare.
M. S.

NINCEV, D. N., Ccirfile bulgdreqii tip:trite in Romania


(Gazeta cdrfilor, an. IV (1935), m.. 19-20, p. 2).

PAPADOPOL, PAUL I., Literatura anului 1935, (Ca lendarul ziarului Universal pe anul 1936, p. 129).
Mozaic lite-

rar (Mwaca literard, an. III (1935), nr. 22, p. 1).


POPESCU, RADU, 1935, literal. (Cuvantul liber, an. III
(1935, nr. 8, P. 5).
PETRE V., Contributie la bibliografia studiilor si culegerilor de folklor privitoare la Romanii din Basarabia i popoarele conlocuitoare publicate in ruseate (Anuaral arhivei de folktor Ill, p. 177-188).
VERESS, DR. ANDREI, Bibliografia ronuind-ungard, vol.
Romdnii in literatura ungard i Ungurii in literatura roman& (1839-1878). Bucureati, 1935. Edit. Fundatia regele

Carol I. Tip. Cartea romaneasca. XVIII+388 p. 17X 25,5.


300 lei.

c. ANTOLOGH.

ALBERTI, EDGARDO GIORGI, Literaturd italiand, vol. I.


Autori ai texte alese din sec. XIV, XV ai XVI. Bucureati, 1935.

Tip. Bucovina. 276 p. 17X 24,5. 90 lei. Institutul de culturd


italiand. Cuprinde: Indice. sec. XIV: Dante Alighieri; Francesco Petrarca, Gkmanni Boccaccio. Sec. XV: Lorenzo Magnificul, Ange/o Potiziano; Luigi Pu/ci, Giro/nun Savonarola,
Matteo Maria Boiarclo; Sec. XVI: Nicolo Machiaveli, Francesco Guicciardini, Ladovico Ariosto, Benvenuto Cellini, Torquato Tasso.
[ALBUM, versuri 15 Aprilie 1935. Bucureati, 1935. Tip.

Editurii noastre. 64 p].

ALEXANDRESCU, GRIGORE, Antologie. Bucureati, 1935.


Tip. Adevrul. 112 p. 12,5X19,5. O fotografie a autorului. 20
lei. Biblioteca acolard nr. 14.
ANTONESCU, ION A., ai DINESCU, N. G., Paial de vrabie, povestiri pentru scolari culese. Bucureati, 1935. Edit. ai
tip. Socec. 112 p. 14X17,5. 30 lei. Biblioteca noastra, nr. 5.

BONDESCU, CONST. I.,

i MARACINEANU, D., Anto-

www.digibuc.ro

188

MIRON SURU

kgie pentru clasa I secwndard. Cuprinde: Pere Ispirescu:

Basmele Romtinilor; Simion Fl. Marian: PAsrile noas:re


legendele lor, Insectele i legendele lor; 111ihw4l Sadoveanu:
Dumbrava minunat (bucAti alese) ; Tudor Panifil: Urzirea
pdmantului; /on Dragoslav: Povestile florilor (buati alese).
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cultura romneascd. 356 p.
12,5 X19,5. Diverse fotografii. 60 lei.
Antologe pentru clasa
II secunulard. Cuprinde: loan Creangd: Povesti; /an Slavici:
Povesti; Vasile Alecsandri: Ostasii nostri; Nicolae Gane: Nuvele; D. Bolintineanu: Legende istorice; Bucuresti, 1935.
Edit. qi tip. Cultura romneasa.. 404 p. 12,5X19,5. Diverse
fo.ografii. 60 lei.
Antologie pentru Glaser, III secundard.
Cuprinde: Ion Creangti: Amintiri; I. Al. Breitescu-Voinepi:
Nuvele alese; Vasile Alecsandri, George Cosbuc, St. O. losif:
Legende. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cultura romneascA,
256 p. 12,5 X 19,5. 5 fotografii. 50 lei.
Antologie pentru clasa
IV secundard. Cuprinde: Grigore Alexandrescu: Fabule; VaAlecsandri: Pasteluri; Cltorii; Ion Slavici: Nuvele;
George CoOuc: Balade si idile; B. Delavrancea: Apus de
soare. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cultura romaneascd.
12,5X19,5. 352 p. 5 fotografil. 50 lei.
BRATU I. G., OPROIU, C., si RADULESCU, STELIAN,
Mama, vei.suri i prozd pen'ru copii. Bucuresti, 1935. Edit.
si tip. Socec. 80 p. 12X18. Desene in interior. 20 lei.
BTJTOR, A. I., si ILIOASA FL., Carte de limba romnd,
clasa I-VIII. Bucuresti, 1935. dit. Nationala Ciornei. 13 X 20.
CARACOSTEA, D., FORTU, GR., si MAZILU, D. R., Carte
Bucuresti, 1935.
Edit. si tip. Socec. 13X20.
CARAGIALE, I. L., Versuri. Bucuresti, 1935. Edit. H.
Fischer Galati. Tip. Tiparnit.a. 2X3,5. 72 p. Un portret
al au orului. 20 lei. Biblioteca Mrtisor, nr. 3. Cuprinde:
Amiazd maurd, Simbolist oriental, Talmud, Bietul Ion, Ion
prostul, Suveran i curtezan, Satir democrat, Pohod la qo-

de limba roman& clasa I-IV secundard.

sea fragment, Idil, Ploaie de primdvard. I-II, 0 poezie la


un chef 1895 Prea sarac.
CARP, M.,' Carte d,e l!mba rovidnd, clasa I-V., secundard.
Bucures'i, 1935. Edit. si tip. Adevrul. 13X20.

CARTOTAN, N., si RADULESCU-POGONEANU, AL.,


Carte de limba roinnd, clasa I-IV secundard. Bucuresti, 1935.
Edit. si tip. Scrisul romnesc, 13X20.
CAZANUL VRAJITORULUI, nuvele celebre pentru cultura t"neretului de: Pirandello, Serao, Carradini, D'Annunzio,
Leopardi, Verga, Qwda. Bucuresti, 1935. Edit. Clasic si modern. Tip. Socec. 120 p. 12,5X19,5. 25 lei.
CHELARU, GH. I., si STRUTEANTJ, SCARLAT, Carte de
limba romnd, cla.sa I-VI. secundard. Bucuresti, 1935. Edit.
si lip. Universul. 13 X20.
CHELARU, TRAIAN, Maliarmd: versuri prozd. (Junimea
literard, an. XXIV (1935), p. 56).
CIPRIAN, SFT., Scr'eri alese din operele sfantului Ci-

prian, episcop al Cartaginei si martir. Traduse dup textul


original latin de preotul MATEI PASLARU, vol. I. Ramnicu-Valcea, 1935. Edit. sf-ta episcopie a RAmnicului noului
Severin. Tip. episcopul Vartolomeiu. VIII+72 p. 13,5X20,5.
35 lei. Biblioteca parboVlor bisericeti, nr. 1.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

189

CZARA, DUSZA, i STERIAN, MARGARETA, Antologia


poeziei contemporane poloneze, alcaLuita i talmacit. Sucureti, 1935. Tip. Cartea romaneasca. 120 p. 12,5X19,5. 90 lei.
Cuprinde versuri de poetii: Emil Zegadlowicz; Bores law Lesmian; Titus Czyzewslci; Sta/nislaw 111lodozeniec; losef Alex.
Galuszka; Kazimiera Illakowicz; Jon Lechon; Juljan Tuwin;
Kazimierz Wierzynski; Maria Pawlikowska; Tadeusz Peiper;
Jujlan Przybos; Mar jan Czuchnavski; Iosef Czechowicz, Beata
Obertiynska; Bornislowa Ostrowska; Czeslaw Pieekal; Eugen

Stec, Henryk Balk, Irena Tuwn; Iavina Brzostowsk, Jan.


Berzckowski; Jevzy Liebert, Josef Wittlih; Leck Piwowar
Mila Elin; Mieczyslaw Lisiewicz, Stefan Napierski, Stanislaw
Batinski, Tadeusz Szantroch, Vito!d Hulewicz, Wlculyslar Sebyla; Wlodziniecz Lewik. Recensie de: CRONICAR, (Reporter,

an. III (1935), nr. 53, p. 2).

DAMIANOVICI, CONSTANTIN, Carte de liniba romnd,


clasa I-V secundar. BucurWi, 1935. Edit. Nationala Ciornei
13X20.

DINU, CONST., GRECU, VALERIU, Cartea de liniba roWind, clasa I-IV secundara. Bucureti 1935. Edit. i tip. Cugetarea. 13 X 20.

FIERAESCU, C., i NEAGU, GH. I., Antologia Brganuluti. Lheratura-folklor. Calrai, 1935. Tip. Moderna. 11+156

p. 16X23,5. 7 plane afar din text reproduceri-fotografii.


50 lei. Cuprinde: Prefata; I. Codru-Dragusanu: (proza); I.

Heliade Reidulescu (versuri i proza); Gr. Alexandrescu (ver-

suri); V. Alecsandri (versuri); Alex. Odobescu (proza); G.


Copuc (versuri); D. Zamfirescu (proza); C. Sandu-Aldca
(proza); Cezar Petrescu (proza); Nichifor Crainic (versuri);
Dragoi; Pro:opopescu (proza); V. Voiculc3scu (versuri); Pa,
nait lstrati (proz); G. Nichita (versuri); Petre Strihan (versuri); George Acsinteanu (proza); Cristian Sarbu (versuri);
Folklor. 3 cantece cu note.

HANES, PETRE V., Carte de limba romnd, clasa


secundara. Bucureti, 1935. Edit. libraria Academica, Tip.
Bucovina (I-IV); Edit. i tip. Romane-unite (V-VIII). 13X 20.
LOGHIN, C., Carte dc limba romana, clasa I-IV secundara.
Bucureti, 1935. Edit. i tip. Cartea romaneasca. 13X20.
MILLER-VERGHY MARGARETA, i SANDULESCU,
ECATERINA, Evo lutia ,scrisului femenin in Romania, cu o
prefata de E. LOVINESCU. Vol. I. Bucureti, 1935, Tip. Bucovina. VII1+496 p. 12,5X19,5. Diverse fotografii. 140 lei.
cuprinde: Dora d'Istria (proza); Carnien-Sylva (versuri, proza); Elena Vaceirescu (versuri); Iulia HaOeu (versuri); Contesa Anna de Noailles (versuri, proza); Principesa Martha Bibescu (proza.); M. S. Regina Maria (proza); Elena Hartulari
(proza); Matilda Cugler-Poni (versuri); Maria Mavrodin (versuri); Veronica Miele (versuri); Sofia Nadejde (proza); Smara (versuri); Adela Xenopol (proza); Riria (versuri); Constana Hodcl (proza.); Elena Niculita Voronca (versuri, proza.);
Elena Sevastos (proza); Maria Cufan (versuri); Elena Farago (versuri); Mcirgeirita Miller-Verghy (proza.); Alice Ca, lu-

www.digibuc.ro

MIRON SURTI

190

gru (versurl); Bucura Dumbruiva (proza); Constanfa MarioMosau (proz); Claudia Millian (versuri); Hortensia Papadat
Bengescu. (proz6.); Igena Floru (proz5.); Alexandrina Scurtu

(versuri); Aida Vrioni (proza); Agatha Bacavia (versuri);

OtiLa Cazimir (versuri, proza.); Lucia Manta (proz6.); Lucreia


(proz5.); Henrietta Yvonne Stahl (proz). Recensii de: BACOVIA-GRIGORESCU, AGATHA, (Bevista scriitoarelor i scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 6-7, p. 26);
COMARNESCU, PETRU, (Revista fundatiilor regale, an. II
(1935), nr. 12, p. 652-656); PERETZ ERASTIA, (Convorbiri
li erare, an. LXVIII (1935), p. 357,-363); S(ADOVEANU),

IZ(ABELA), (Adevdrul literar 0 artistic,


(1935), nr. 758, p. 9).

s.

II, an. XIV

NEDIOGLU, GH., Carte de limba romnd, clasa

cundartt. Bucuresti, 1935. Edit. 0 tip. Cartea romneascrt.


13X20.

NISSIPEANU, IOAN; POPESCU, IOAN, i IONESCU,


ALEXANDRU, Carte de limba ronaind, clasa
secundark
Bucuresti, 1935. Edit. 0 tip. Cugetarea, 13X20.
NUVELE INEDITE, Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Adevrul.
480 p. 12,5 X19,5. 100 lei. Desene de: I. Anestin; Mac. Constantinescu; Traian Cornescu; Dem.; Lucky Galaction; P. Grant;

Iser; Marcel Iancu; S. Maur; Moscu (Adina Paula); Camil

Ressu; Ros; Miti Sadoveanu; Take Soroceanu; Steriade; Margareta Sterian; Theodorescu Sion; Lily- Verea. Cuprinde: Ion
Agdrbiceanu (Dascalita); C. Ardeleanu (De cincizeci de ani);
I. A. Basarabescu. (In goana trenului); H. Papadat-Bengescu
(Contagiune); Luciovic Dauf (Sub cerul baltic); Sergin Dan
(Logodnicul sotiei mele); Ion Dongorozi (Un trio); Mircea
Eliade (Aventura); Gala Galaction (Debora); Anton Holban
(Castele pe nisip); C. Manolache (Spre ideal); Gib. Miluiescu

(Visul); I. Peltz (Piisa); Camil Petrescu (0 sear& cu masa


i iubire); Victor Ion Popa (Scrisoare); Livia Rebreanu

bun&

(Dincolo); M. Sadoveanu (Aparitie); Alexandru Sahia, (Ploaia


din Iunie); Mihail Sebastian (Deschiderea stagiunii); Mihail
Sorbul (Maestrul). Recensii de: DEMETRESCU, ROMULUS,
(Pagini literare, an. II (1935), p. 103; p. 147-154); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 73-74, p. 2);
MATEESCU MIRCEA, (Cruciada romlinismului, an.
s. III, an.
(1935), nr. 30, p. 4); SULUTIU OCTAV,
II (1935), nr. 9-10, p. 99-102).

NUVELE INEDITE; EDITURA ADEVARUL.

S'au deschis pragurile tuturor comparatiilor i discutiilor


cu ocazia volumului de nuvele inedite, aprut in editura Adevrul. Este, &mast& carte, mai mult dealt o antologie. Sau,
In mice caz ceva in afar& de sensul strict al acestui cuvnt.
Douitzeci de autori, dintre care jumtate au fost mai mutt
ieri dect exist azi, laolalt cu o buni parte dintre scriitorii
care mu*c5, din prezent cu pofta intreag, a tineretii tid a tal pe care cuprinderea sub ace1a0 arc de edllentului lor
turfi cu ceilalti Ii evidentiaz mai mult decAt Ii stanjenete
iati dece ni se pare el muchea acestui conglomerat de posh

buito prezinta, indiferent de valoarea artistica a celor con-

www.digibuc.ro

1935 L1TERAR

191

semnate inauntru, mai inainte de toate: un sens de document


pi un indemn la cercetare.

Trebue sa mai adaugam al din intalnirea atfitor unitati

ale literaturii noastre, an deprins o notiune mai pupil aproximativ despre ceeace incercitm i despre ceeace suntem...
Mircea Mateescu.
ODOBESCU, AL., Opere aZese. Bucurepti, 1935. Tip. Adevarul. 124 p. 12,5X19,5. O fotografie a autorului. 20 lei. Biblioteca pcolara, nr. 12. Cuprincle: Introducere; Alexandru
Odobescu; Doamna Chiajna (1560-1568); Cantecele poporane
(in raport cu tara, istoria, datinele Romani lor); Cateva ore
la Snagov, Pranzul academic din 15 Sept. 1871. Glosar.

PAPADIMA, OVIDIU, Literatura contemporand n cartile


qcoald, (Gandirea, an. XIV (1935), p. 482-485).
PODOLEANU, S., 60 scriitori roniani de origine evreiascd,
vol. I antologie. Bucurepti, 1935, Edit. pi tip. Slova IV+204 p.

14 X21. Diverse fotografii. 60 lei. Cuprinde: F. Aderca (versuri,

proza, articole); St. Antim, (articole); A. Axelbrand, (versuri) ; Camil Baltazar (versuri); Dr. Julia Barasch (articole);
Ury Benador (proza); H. Bolwiu (versuri, proza); I. Brucdr

(articol); Ion Ceilugdru (proza); Horia Carp (proza); V. CrisNan (versuri); Sergiu Dan (versuri, proza); A. Dominic (versuri) ; Emil Dorian (versuri, proza); Leon Feraru (versuri);
B. Fundoianu (versuri); Enric Furtund (versuri); Dr. Moses
Gaster (articole); Giordano (versuri, cugetari); Const. Graur
(proza.); Dr. M. A. Halewy (articole); Filip Horovitz (articole); D. Iacobescu (versuri); Barbu Ldzdreanu (proza, articole); Th. Lovenstein (articole); B. Luca (versuri); I. Ludo,
(prozd); Minim& G. Maximin (proza); Virgil Monda (versuri,
proza); B. Nemfeanu, (versuri).
POP, T. i PAPADOPOL PAUL I., Carte de limba ronidnd clasa I-VI pi VIII sectindara. Bucurepti, 1935. Edit. si
tip. Cultura romaneasca. 13X20.

ROSETTI, AL., CFtETU, I., pi BYCK, J., Carte de limbo,

romdnd I-VI pi VIII secundara. Bucurepti, 1935. Edit.

pi

tip. Adevarul. 13 X 20.

ROSETTI, RADU D., Pagini alese, volum omagial. Bucurepti, 1935. Tip. Socec. 240 p. 12,5X19,5. 100 lei. Cuprinde:
Poezii; Sonete; Epigrame; Teatru; Nuvele; Sch4e; Note de
caltorie; Ziaristica.
SAN-GIORGIU, ION, Lirica lta Goethe, o antologie romaneasca de versuri. Bucurepti, 1935. Edit pi tip. Aclevarul. 156
p. 14X21,5. 60 lei. Recensii de: CRAINIC, NICHIFOR, (Gdndirea, an. XIV (1935) p. 439-440); GHERGHEL, ION (Revista
germanigtilor romdni, an. IV (1935), p. 275).
*ERBAN, GHEORGHE i TODOR, AVRAM P., Carte de
limba romdnd, clasa I-III secundara.. Bucurepti, 1935. Editura
Librariei Pavel Suru. Tip. cartilor bisericepti. 13 X 20.
*IREAGU, OCTAVIAN, Nona lirica ardeleand, cu o prefata.
de I. VALERIAN. Cluj, 1935. Edit. pi tip. Transilvania. 184 p.
13,5X20. 25 portrete de loan Tantap. 60 lei. Cuprinde versuri
aot1;.e blo-blbliografice ale urmatorilor: Corneliu Albu, Clocio

www.digibuc.ro

I.

192

MIRON SURU

S. Anderco; Mikai Benitte; Radu Brateq; Teofil Bugnariu;


Cornelia Buzdugan Ha.yeganu; Olga Caba; Valeriu Carda;
Alexandru Ceuianu; Florica Ciura; Augusta Dragomir; Ion
Focqeneanu; Gherghinescu Vania; Traian Ieremictu; Ion Th.
Ilea; Jusan Ilefiu; Constantin Miu-Lerca; Petre I. Nistor;
Mihai Novae; Petre Posen; Grigore Popa; Marta D. Reidu-

lescu; George Retezeanu; Yvonne Rossignon; Octavian qireagu


Recensii de: BOZ, LUCIAN, (Viola romineascd, an. XXVII
(1935), nr. 9-10, p. 72-75), CIOCULESCU, ERBAN, (Revista

fundapilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 658-659); MARTINESCU, PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 61, p. 2);
SMATANESCU, DAN, (Tinerimea romand, an. LIII (1935),
p. 319); VALERIAN, I., (Viaa literard, an. IX (1935), nr.
167, p. 3).

OCTAVIAN IREAGEr; NOIIA LIRICA ARDELEANA.

0 parte din poetii addpostill intre scoartele antologiei se


regasesc in Antologia poetilor tineri a lui Zaharia Stancu:
Al. Ceuseanu, Ion Th. Ilea 0 C. Miu-Lerca.
Nu cunoastem ins pricina pentru care Emil Giurgiuca,
Theodor Murfisanu, Iulian Vesper si George Voevidca, admisl

in precedenta antologie, nu s'au bucurat de beneficiul figurdrii in noua antologie. Nu sunt nici obiectil de viirst,

ce s'ar fi opus primirii lor, nici contestari de naturd regional,


deoarece sunt cu totii din Ardeal. Antologia lui Octavian ireagu s'a artat mai ospitalierd, cu un rand de poeti i poete
proveniti din Vechiul Regat i fixati prin profesiune peste
munti: Cornelia Buzdugan-Haseganu, Ion Focseneanu,
Gherghincscu-Vania, Marta D. Rfiduleseu, George Retezeanu
si Yvonne Rossignon. Datoria noastra nu se confunda cu o
simpla insiruire de nume. Am crezut-o insa necesar, pentru

a ardta arbitrarul unei selectii, care procedeaza cnd cu


elimindrile nejustificate, ciind cu anexdri discutabile. Regionalismul acesta ni se pare cam echivoc si nu serveste sco-

purior sale de specialitate cultural.


Ardealul ne-a dat dupd, rzboi un poet mare in persoana
lui Lucian Blaga i un viguros poet social prin Aron Cotrus.
Cel dintdi insusi a servit culturii nationale prin militarea
pozitiei gfindiriste", religioase, folklorice i metafizice, reusind a reprezenta un curent, rezumndu-1 i dep4indu-1
prin puterea personalitatii sale.
Noua lirica ardelean e o culegere folositoare. Ea prezint un numr de douzeci i cinci de poeti, pe trei sferturi
in
cu exceptia celor trei numiti
inteadeviir ardeleni
majoritate necunoscuti i neadunati in volum. De altfel in
imprejurd.rile economice actuale, antologia este un vestibul
al volumului propriu, o recomandare i o publicitate suficientii. Note le bibliografice servesc ca o bun introducere in
publicistica Jiric actuald. Examinarea poeziei noi ardelene

duce la constatarea ca Ardealul a rmas o cettuie a traditionalismului. In timp ce provincia din Vechiul Regat pare
a concura cu metropola in tot felul de experiente formule
noi, lepfidiind treptat spiritul conservator si lexicul specific,
in Ardeal struesc provincialismele i caracterul de terroir",
ca sa, nu spunem de glie, al Inspiratiel.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

193

De la V. Voiculescu s aproape uitatul C. Asiminei, am


pierdut amintirea particularismului lexical.

Un Constantin Miu-Lerea, bandtean din judetul Caras,

cote o comoard lexicata:


'n patru ite...
'n georgeie,

a 'mpistrit,
zgrgori rupti din curcubeie
maci pe sloguri sangerand,
jorzi de salca 'n ram plangilnd
si pe umeri,
in cheit
albe flori de romonith...
Obinzea, opreg, un pup, ciupgari, chitele completeazii
vocabularul provincial atilt de savuros, inteo singurii poezie
(Portul i mndra).
Ne multumim s indicam deocamdatit caracterul conservator al poeziei ardelene si plasticittile lexicale, lasand zilei
de maine s diferentieze talentele i oriental-He la liriee noi.
Serban Cioculescu.

SOLOMON, CONST., i VARTIC, MARIA, Carte de limba

romnd, clasa I-III secundar. Bucuresti, 1935. Edit. si tip.


Romne-unite. 13 X 20.

SOROCEAN, CORNEL, Suceava in poezii, antologie. Suceava, 1935. Tip. Romand.. 80 p. 13,5X21. 50 lei.
STATI, PETRLJ, Interpretri din lirica latin, pagini de antologie, texte alese din: Luere;iu, Catul, Virgil, Horaria, Tibul,
Propertiu, Ovidiu. Balti, 1935. Edit. Cuget molciovenesc, Tip.

Grigoriev. 120 p. 12X18. 30 lei. Recensii de: LUTCAN, V.,


(Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 5, p. 79); PAPADOPOL,
PAUL I., (Munea literard, an. lU (1935), nr. 26, p. 4).
STINO, AUREL GEORGE, Cdteva epitafe, (Adevrul literar gi artistic, s. II, nr. 761, p. 4).
TARA MINUNILOR, nuvele cclebre pentru cultura tineretului de: Lemaitre; Maupassant; Zola; Daudet, Rosny; Hugo;
Flaubert; Francois Copp. Bucuresti, 1935. Edit. Clasic
modern. Tip. Socec. 120 p. 12,5X19,5. 25 lei.

10 NUVELE alese din autori mondiali ilu$ri, romane complete. Bucuresti, 1935. Edit si tip. Adevrul. 300 p. 15X21,5.
20 lei. Colectia Lectura. Cuprinde nuvele de Marcel Aym,
Eduard-Welle-Strand; Alberto Insua; Felix Hollaender; Suzanne Normand; Victor Marguerite; loseph Conrad; Andr
Mamrois; Jean Louis Vandoyer; Feodor Wekl.

d. BIBLIOTECI. TIPOGRAFIL
[BARBUL, EUGEN Biblioteca wniversittii regele Ferdinand I din Cluj. Cluj:1935. Tip. Cartes romnea.sca.. 148 p.
24X17. 60 leil

www.digibuc.ro

13

MIRON SURU

194

EUGEN BARBUL: BIBLIOTECA UNIVERSITATII


REGELE FERDINAND I

Cartea prezintii interes nu numai din punct de vedere bi-

blioteconomic i bibliografic, dar si din punct de vedere isto-

rico-literar. In cap. I: istoricul institutiei sub Unguri si imbunattirile sub stapilnirea romneascii. Cap. II trateazil despre
organizarea bibliotecii. Cap. HI e important, pentruca se dan
liste de cArti romfinesti vechi neinregistrate in Bibliografia
romneasca veche a lui Bianu-Hodos (unele din ele lipsese
chiar Academiei romfine), se descriu manuscripte i carp

slave se publicfi lista colectiunei incunabulelor. Din toat


lucrarea se desprinde caracterul stiintific al acestei institutiuni i rolul de seam& pe care l-a jucat in luminarea spiritului romnesc din Ardeal.
Dan Simonescu.

BEZA, MARCU, Biblioteci mdnuistire0i in Epir, Rodos


Paros. Bucuresti, 1935, Edit. Academia romn6.. Tip. M. O.
Imprimeria nationala. 6 p. 17X25. 5 lei Memoriile sectiunii
literare s. III tom. VII mem. 7.
BUCUTA, EMANOIL, 0 tipografie de patru sute de ani:
Honterus din Brasov, (Boabe de gran, an V. (1934), p. 58).

GEORGESCU, IOAN, Tipografia semiaarului din Blaj,


(Boabe de grain, an. V (1934), p. 1).

KLEIN, KARL KURT, Biblioteca universitdtii din Ici0,


(Boabe de gran, an. V (1934) p, 257).
MURESEANU, AUREL A., Biblioteca unui procurator"
roman ardelean (Lela inceputul secolului trecut, (Gazeta cdrfilar, an. V (1935), nr. 1-2, p. 1)
protopopul ortodox al Fageiraqului Gh. Petrascu (1734-1800) i biblioteca sa, (Gazeta
cdrfilor, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 1).
MUSLEA, ION, Contributiuni la cunea0erea bibliotecilor
romanefti ale orcwlor din Transilvania, (Pa.n5. la unire).
Cluj, 1935. Tip. Cartea romaneascd. 40 p. 17X25. 30 lei.
PACLISANU, ZENOVIE, Tipografia din Blaj, (Boabe de
gran, an. V (1934), p. 105).

SIMONESCU, DAN, Din activitatea tipografica a BumBucuresti, 1935. Tip. F. Gbl. 20 p.


21 X26,5. 30 lei Diverse fotografii. Extras din Bucure0ii vechi
reqtilor (1678-1830)

vol. I. Recensie de: MURARASU, D., (Tinerimea romtind, an.


LIV (1935), p. 156).
DAN SLNIONESCU: DIN ACTIVITATEA TIPOGRAFICA
A BUCURE*TILOR.

Un studiu rezumativ sistematic redactat in care se aminteste despre: tipografia Mitropoliei, mnstiril Antim, tendintele de reorganizare tipograficti, tipografia scold Vcilres-

tilor, noua tipogralie greceascil, tipografia greceascii dela

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

1 95

Izvorul Tilmilduirei, dela CiFneaua lui Mavrogheni 0 tipografia de muzie5, biserieeaseft.

M. S.

TONSCH, HERMANN, Tipografia Honterus din Bragov


(1533), (Boabe de groin, an. V (1934), p. 206).

www.digibuc.ro

2. FOLKLOR. ETNOGRAFIE. POEZIE


POPORANA.

BADESCU, N. Povestea sate/or Rdc/ina si Rdeldnita din

judeful Do lj, (Arhivele Oltenlei, an. XIV (1935), p. 445-447).


l3ALOTA, ANTON, si GYR, RADU, Eposul popular jugoslay. Bucuresti, 1935. Edit. Convorbiri literare. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 30 p. 23,5X16. 20 lei.
Folklor BASARABEAN (Cuget moldovenese, an. IV (1935)1
nr. 5-7, p. 22; nr. 8-9, p. 13; nr. 10-12, p. 8; Viata Basaratriel,
an. IV (1935), nr. 3, p. 72; nr. 7-8, p. 94).
BATZARIA, N., Anecdote, versuri aromane in original si
transpunere in limba literan. Bucuresti, 1935. Edit, soc. cul-

turala-nationala Apostol Margrit. Tip. Socec. XVI+176 p.


14X 21. 0 fotografie. 110 lei. Biblioteca nationala a Aromanilor publican. de Tache Papahagi, vol. Ill.
BOLOGA, VALERIU L., Raportul din 1756 al mini chirurg
germ= de,spre eredintele Romdnilor asupra moroilor ( Anuaml arhivei de folklar, III, p. 159-168).
BURDUN LUCIA, Balada pd,storesed
literatura romAnd.
Braila, 1936. Tip. Dunarea. 16X23,5. 64 p. 30 lei.
BUZDUGAN, ION, Follclor basarabean (Viafa Basarabioi,
an. IV (1935), nr. 6, p. 72).

CANDREA, I. AUREL, Grain, datine, erediute. Bucuresti,


1935. Edit. Universala-Alcalay. 144 p. 10,5X15,5. 14 lei. Bibiblioteca pentru toti, nr. 1343-1344.
CANTEMIR, TRAIAN, Motivele disparifiei poeziei populare
la Istro-Romdni, (Fdt-Frunvos, an. X (1935), p. 28, p. 122).
CARAMAN, PETRU, Folklor romelnesc in englezeqte. Con-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

198

tributie critic& asupra folklorului roman in strainatate (Marcu Beza: Paganism in roumanian folklor) (Arhiva, an XLII
(1935), P. 181).

CEACHIR. MIH., Moralitatea Ggcluzilor din Basarabia


(Viaa Basarabiei, an. IV (1935), p. 100-106)
[CERNEA, GH., Obiceiuri de nuntei din judetul Hunedoara.
Comunele Barsau, Balata. Ed. II. Bucure$i, 1935. Tip. Litera.
32 p. 20 lei.]
CHELCEA, I., Asupra unui obicei ciudat la noi. Urme de
totemism in Dobrogea, (Societatea de m4ine, an. XII (1935),
Literatura populard romeind contra dominatiunii
p. 91-92).

maghiare in Ardeal. Cluj, 1935. 30 p. ilustratii. Extras din


Gazeta ilustratet nr. 7-8 (1935).
[COJOCARU, VICTOR i PANTELIMON, IOAN, Pluguqor, culegere. Pacani, 1935. Tip. Haimovici. 58 p. 10 lei].
COLINDUL gospodarilor, (Viata Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 11-12, p. 17).
COLINDA din Covurlui, p. 125; Cntec de stea din Maramureq, p. 126. (Tinerimea romeinci, an. LIV (1935).
COSMA, AUREL JR., Literatura fareineascd. din Banat,
(Luceafdrul, an. I (1935), p. 164)
COSTIN LUCIAN, Cercetetri asupra ghicitorilor beincitene
(Bcon.atul literar, an. I (1935), nr. 5-6, p. 15; nr. 7, p. 11; nr.
Metoda de investigatie in folklor (cantece i stxi8, p. 16)
gaturi) (Bconatul literar, an. II (1935), nr 1-2, p. 4).
CRUEVAN, PAVEL, Doina (Via fa Basarabiei, an. IV
(1935), nr. 9, p. 1).

DENSUSIANU, OV., Florilge de chants populaire roumains, traduit par M. HOLBAN. Paris-Bucarest, 1934. Li-

brairie E. Droz et Pavel Suru. Presses de Protat-Macon.


XXII+124 p. 13 X19. 12 frs. Recensie de: PAUNESCU-ULMU,

T. (Ramuri, an. XXVII (1935), p. 420).

OVID DENSUIANU: FLORILEGE DE CHANTS


POPULAIRE ROUMAINS

Foarte frumoasa colectie de versuri culese cu un aceentunt

spirit de fin artist si constiincioas seriozitate stiintifick si


in traducerea francez ramiine aceiasi, neschimbat, datoritii

traduciitoarei M. Holban. Este un foarte bun mijloc de a


face propagandil saratoas si de folos peste hotare.

M. S.

DIACONU, ION, Folkior din Rdmnicu-Sdrat I-II. Foc4ani


1935. Tip. Cultura. XCVI+100 p. 16X24. 120 lei. Fundatia
regele Ferdinand I Iai. Cuprinde: Aspecte i directii in folPsihoklorul romnesc. Balade. Colinde. Texte folklorice.
logic i creatie popularcl, (Anuarul arhivei de folklor, III, p.
7-23).

ION DIACONU: FOLKLOR DIN RAMNICUL-SARAT I-II.

Regiunea Rfimnicului-Sarat prin natura ei variatii munrscruce de


prin asezarea ei geografia
te, deal, ciimp
4lrumuri in epoca transhumantelor ciit i prin mozaicul de

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

199

populatie ce cuprinde, a fost si este foarte favorabila ntrep-

trunderilor folklorice. Iata dece o colectle de folklor din


regiunea aceasta prezinta o asa de mare importanta. Aceasta
se documenteaza de autor in Introducere, care, in plus, se
ocupa si de particularittile graiului, dar si de aspectele caracteristice ale folklorului regiunii respective.
Materialul de texte care urmeaza nu e prea bogat: 10 ba-

lade, unele cu variante (Miorita, Ghit Catanuta, Canteeul


Badiului, Corbea, Costea, Cantecul Gerului, Gheorghiles, Can-

tecul Nunului, Cantecul Soarelui, Canteeul Sarpelui), altele


cu explicatiuni in proza ale celul ce le-a transmis lui I. Diaconu. Insemnata, insa este metoda riguros stiintifica a reproducerii lor (transcriere strict filologica, cu numerotare de
randuri, indicatie ampla bibliografica asupra raspandirii motivului). Autorul se face insa si mai interesant printr'un procedeu nou, neglijat pana acum de folklorist nostri sau striiini i anume: revenirea asupra aceluiasi motiv (pentru ele
vezi volumul aceluiasi: Tinutul Vrancei, Bucuresti, 1930),
spre a se vedea daca individul ce-1 stie nu-1 poate intregi
prin succesive reveniri ale memoriei. Memoria este adaptabila;

nu-si poate actualiza instantane= ceva: de aici nevoia revenirilor. Astfel I. Diaconu a reconstituit balade, care, lasate
la prima varianta capatata, ar fi fost inferioare ca inchegare estetica. Cand inchegarea estetica nu rezulta din interventii carturaresti, culte, ea este semnul evolutiei spiritului
artistic si poetic al poporului nostru. In metoda de publicare si in aceasta noua problema de folklor st valoarea colectiei lui I. Diaconu. Ea trebue imitata, i pentru alte regiuni.

VOL. II. Metoda autorului se contureaza mai clar in acest


volum, unde vom gasi motive reconstituite prin dese reveniri
la cel ce le stia initial fragmentar. Procedarea aceasta, adica
reluarea motivului dupa o jumatate de ora, cateva ore, cateva
dupa I. Diaeonu
saptdmani uneori chiar mai tarziu, este
adevarata metoda de restabisi bine argumenteaza d-sa
lire a unui motiv poetic. Metoda MO, se aplica numai materialului popular ce se culege din cantare.
In ce priveste materialul, reprodus cu aceiasi scrupulozitate
stiintifica, el este mai bogat, mai variat decat in vol. L Introduce colinde (p. 67-94) si vorbiri ale taranilor, in proza (p.

94-96, cum de pilda despre donmu Vlahutzi"). Atragem


atentia in deosebi asupra baladelor, care, desi cunoscute, to-

tusi aeum i gasesc pentru prima data forma lor exacta:


Cintecul Crivtului, Dobrisan, Doncild, Manole, etc.

Dar in vol. H autorul ne-a dat mai mutt decat o colectie

www.digibuc.ro

200

MIRON SURU

de poezii populare stiintific reproduse: a scris o introducere


(p. III-XCV), Aspecte i direct in folklorul romanesc, care
este o documentata istorie a folklorului national. Studiul este
foarte semnificativ pentru autor, pentruca vine in conflict
cu toti folkloristii de ocazie. Autorul supune unei drepte
atente revizuiri critice toate marturiile de folklor poetic la
noi, dela Anton Pann 1, si pana la publicatiile sale; deosibeste
prefolkloristi (prima generatie: Kogalniceanu, Negruzzi,
Alecsandri, Russo, Eliade, Bfilceseu; a doua generatie: larnik-Barseanu, Bibicescu, G. Dem. Teodorescu) si folkloristi
veritabili. Piatra de hotar intre acestia este scoala si metoda
dela Graiul nostru (1906, in jurul prof. Ovid Densusianu, I.
A. Candrea si Th. Sperantia; la p. LXXXIX o utila lista a
colectiilor facute metodic, la Romani).
Acest examen critic Ii largeste orizontul prin 2 mari caMali: 1. priveste folidorul ca toate problemele lui: influente
straine la noi (Thierry, Herder, Ardealul 2, etc.), termenal
popular si poporan, istoricul cuvantului folk-lore, psichanarza
si problema elementelor indecente, antologiile, folklorul muzical (dece nu si cel coreografic, exploatat in ultimul timp de
G. T. Niculescu- Varone?!).
2. Toate aceste probleme, care se pun in legatura cu fol-

klorul roman, sunt tratate in lumina starilor similare din


Germania, Franta, Anglia si nile balcanice.
Ca incheiere, nu putem decat felicita Fundatiunea Reg-le
Ferdinand I care inlesneste publicarea unor asemenea
Dan. Simonescu.

GALUSCA, TEODOR, Cdtera aspecte de folklor (Cu[ict


ntoldovenesc, an. IV (1935), nr. 5-7, p. 6).

IZVORASUL, revistil de muzia art nationald, folklor

teatru satesc. Bistrita-Mehedinti, 1935. 16 X24.

PIANU, CONSTANTIN si DUMITRASCU-SURPACEANU,


GR., Cdntece strigetturi, Culegeri din popor. R.-Valcea, 1935.

Tip. Episcopul Vartolomeiu. 32 p. 5 lei].

KIRIAC, D. G., Coliude .yi cntece de Crciun, editie corn-

1) Pentru folklor publicat inainte de Anton Pann, in epoca


veche (cercetarea acestei epoci lipseste in studiul lui I. Diaconu), vezi Dan Simonescu, Cdntece de stea tiprite inainte

do Anton Pann, in rev. soc. Tinerimea romnd, 51 (Dec.


1932), p. 114-118.

2) Asupra influentei germane, prin Ardeal, am citit o mai


docurnentat6, expunere scrisd. de M. Gaster, Anton Pann, Povestea
Craiova 1936 (prefatz.), in colectia Clasioii romani comentati, sub ingrijirea prof. N. Cartojan.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

201

pia& ingrijita de CONST. BRAILOIU. Bucuresti, 1935. Edit.


societAtii compozitorilor romni. 16 P. 16,5X23,5. 40 lei.
LUPU-MORARIU, OCTAVIA, Populare, (Fdt-Frumos, an.
X (1935), p. 116).
MADAN GH., Cdntece moldevenesti dela codru (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 1, p. 56; nr. 2, p. 68; nr. 9, p. 56).
MILCOVICI, Z. Folklor si icoliografie (Ccmvorbiri literare
an. LXVIII (1935), p. 512-519).
alto
[MURESEANU, PROF. C., Proverbe dela Ronidni
tioamuri, Constanta, 1935. Tip. Albania, 72 p.].
MUSLEA ION, Alte variante romdnesti ale snoavei despre
femeia necredinzioasd, (Anaarul arhivei de folklor, III, p. 169176).

NICULESCU, I. GH., Doina expresie a sufletului si paterii


de creatie poetied a poporului romein. Contributie la o eventual& monografie asupra doinei. Gheorghieni, 1935. Tip. I.
Kahan. 32 p. 16X23,5. 15 lei.
NICULESCU-VARONE, G. T., Folklor ramnese din Ardeal. Comuna NAddsu, plasa Huedin, jud. Cluj. Bucuresti,
1935. Tip. seminarul monahal Cernica. 72 p. 16X23,5. 3 fotografii i o schit, topografick 20 lei. Recensie de: MURESEANU, ION B., (Luceafarul, an. I (1935), IL 603).
OANCEA NICOLAE, Crdeiunul, colinde si cntece de stea.
CuBrasov, 1935. 15X18,5. 28 p. Litografia Lehman. 26 lei.

legere de coruri. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia cultural&

principele Carol. Tip. M. O. Imprimeria nationald. 104 p.

15,5X20,5. Un desen de Mac. Constantinescu si diverse fotografii. 30 lei, Cartea satului, nr. 6.
OCHISOR, IONICA, Basniul meirtisorulai (Viata Basarabiei, an. IV (1935), nr. 3, p. 73). Folklor din OLTENIA, (Ar.
hivele Olteniei, an. XIV (1935), p. 447-452).
PACATIAN, TEODOR V., Crdciunul anului 1SGII in Banat
(Luceafdrul, an. I (1935), p. 545).
PARALESCU, ION N., Literatura poporand (Laceafdrui
literar si critic, an. VIII (1935), nr. 9, p. 14).
[PASCU, DIMITRIE, Prom be albaneze. Constanta, 1935.
Tip. Albania. 32 p.]
PETEANU, DR. A. E., Datini si obiceiuri de Cfficiun irn
Doine din Banat
Banat (Luceafdrul, an. I (1935), p. 557).
(Lueeafdrul, an. I (1935), p. 269; p. 71; p. 18).
PETROVICI, EMIL, Folklor din valea Abut-Otani (Banat),
(Anuarul arhivei de folklor, III, p. 25-158).
POPA, VICTOR ION, Vicleimul. Joe sfant cules din popor
cu intregiri i lmuriri de punere in scena. Cu a.sezare pa
muzicii a melodiilor populare (semne bizantine i apusene)
de G. Breazul. Bucuresti, 1934, Edit. Fundatia cultural& regal& principele Carol. Tip. M. O. Imprimeria nationald. 156
p. 16X20,5. Un desen de Lena Constante. 30 lei Cartea satului, nr. 7.
POPOVICI, VASILE, Colinde, armonizate pe trei voci egale
Bucuresti, 1935. Tip. Socec. 16X23.32 p. 40 lei.

www.digibuc.ro

202

IIIIRON SURU

POTOP, I., Folklor can Basarabia (Viata Basarabiei, an.


IV (1935), nr. 5, p. 72).
SMANTANESCU, DAN, Nasterea Mantuitorului, origini
mituri
traditii (Tinerimea romanci, an. LIV (1935), p. 131).
SULUTIU, OCTAV, Un jubileu neobservat, G. Dem. Teodorescu: Poezii populare, (Viata literard, an. X (1935), nr. 4,
P. 1).

www.digibuc.ro

3. ISTORIE si CRITICA LITERARA.

a. MEI GENERALE. TEORIE LITERARA.


AMARU BOGDAN, Poezia proletara (Sodietatea de mdine,
an. XII (1935), p. 19).
ARGHEZI, TUDOR, Vioara paieta (Muzica i poezie, an.
I (1935), nr. 1, p. 9).
Ziva carpi (Gazeta festi/vd a. carpi,
Mai 1935, p. 1).
ATANASIU, GH., Posibilitti si gandurl pentru romanul
banatean (Luceafarul, an. I (1935), p. 463).
Regionalismul
literar creator (Luceafarul, an. I (1935), p. 567).
BALTAZAR, CAMIL, Romancierul cosraosului mic, p. 647'648; Pagina de jurnal, p. 648-649; (Revista fundapilor regale,

an. II (1935), nr. 12).

BALTEANTJ, DAN C., Etnicul qi lirica contemporana, (Cru-

ci.ada romanismului, an. I (1935), nr. 49, p. 3).


BANCILA VASILE, Despre eseu" (Gandirea, an. XIV
(1935), p. 14-188).
BARBULESCU, PAUL, A fi scriitor roman (Cruciada roDespre poezie (Cru7ndnismului, an. I (1935), nr. 37, p. 1).

ciada romanismului, an. I (1935), nr. 10, p. 4).


o rafuiald (SocietaBARNOVSCHI, D. V., 0 ldmurire
tea de mane, an. XII (1935), p. 181).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

204

BELLU, PETRE, <Proctspeitul sabdsgoim, (Crueiada romAnismului, an. I (1935), nr. 25, p. 6).
BIRAESCU, TRAIAN, Literatura si politica ieri ctzi (Cele
trei Crisuri, an. XVI (1935), nr. 11-12, p. 174).
BLAGA, LUCIAN, Despre cdtera excese de eruditie, not
reispuns, (Gandirea, an. XIV (1935), p. 150-155).
BLECHER M., Care este esenta pocdiei (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 3'78, p. 7).
BOTTA, DAN Technicd
poezie (Luceafdrul literetn-

critic, an. IX (1635), nr. 1 p. 36).


BRATIANU FILOMELA, Aspecte
literatura germ-mid
actuald, (Gdnairea, an. XIV (1935), p. 271-274).
BUCUTA, EMANOIL, Sciptamdua edrtii (Boabe do grdu,
an. V (1934), p. 167).
CALINESCU, G., 0 chestiune in fond generald (Adevdrul
literar 0 artistic, s. II, a.n. XIV (1935), nr. 761, p. 1).
CERNA, P., Lirica poeziilor filosofice, trad. de C. GEROTA.
(Tinerimea romfind, an. LIII (1935), p. 212).
CHELARU, TRAIAN, Scheme $ i marginalii (Junimect
terard, an. XXIV (1935) p. 14).
CHITESCU

N., Despre problenia romanului crestin (A

propos de opera lui Francois Mauriac), (Raze de lumimi, an.


VII (1935), p. 26).
COMARNESCU PETRU, Cusurul literaturii contimporane
(Vremea, an. VIII, (1935), nr. 381, p. 6).
Poezia si recenta

oenceptie a lui Valry, (Vrentea, an. VIII (1935), nr. 372,

P. 5).
CONSTANTINESCU, POMPILIU, Renasterea nuvelei (Vremea, an. VIII (1935), nr. 398, p. 10).
COSTIN, LUCIAN, Rolul poeziei si al romanului, (Lucca-

farul literar si critic, an. VIII (1935), nr. 3, p. 12).


CUCU, STELIAN, Provinela literard, (Piimdntul, an. IV
(1935), nr. 117-120, p. 9).

DAVIDESCU, N., Ideea de muzicalitate si poezia modernd


poezie, an I, (1935), nr. 2, p. 18).

(Muzied,

N. DAVIDESCU: IDEEA DE MUZICALITATE IN


POEZIA MODERNA.

N. Davidescu, criticul simbolismului rornanesc, scrie cu


autoritatea pe care i-o dau acele limpezi Aspecte
literare. Autorul face deosebire intre artificiile muzicale de
rima, metricii si ritm, care constituesc sonoritatea exterioara
a oriellrui vers si intre muzicalitatea interioarii a stfirilor de
constiintil neorganizate. Daca poezia clasicii a realizat minunate momente de muziat a cuvintelor, modernismul se aplicii
celeilate muzici, a sentimentelor nedeslusite. Ct priveste
oea dinti, N. Davidescu o exemplific prin versul racineian:

Le fils de Minos et de Pasiphae,


jar pe cea de a doua cu urmatoarele versuri din Mallarm:
Ces nymphes, je veux les perptue, si clair
Leur incarnat lger voltige dans l'air
Assoupci de sommeil touffu.... etc.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

205

Exemplele aunt clasice. Se pare insii c5, N. Davidescu le


eiteaza din memorie, ceeace le aduce oarecare modificari. Li
mod exact sunt acestea:

La fille de Minos et de Pasiphe

Ces nymphes, je les veux perptuer, si clair,


Leur incarnat lger, qu'il voltige dans l'air
Assopi de sommeils touffus...
(rev. fundatiilor regale)
DEMETRESCU, ROMULUS, Din. problernatica romanulvi

nostru de astdzi, (Pagini literare, an. I (1935), p. 549-555).


DOBRIDOR, IL., Despre critici, (Viaa romineascd, an.
XXVII (1935), nr. 3-4, p. 75-77).

ELIADE, MIRCEA, Cultura scriitorului (Viara literard, an.


X (1935), nr. 4)
De la recensie la criticd (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 406, p. 6).
Despre critic(' i monografii (Vremea, an. VIII (1935), nr. 408, p. 6).
Fragmente (Vremea,

an. VIII (1935), nr. 401, p. 9).

In jurul wad polemiei


(Vladimir Streinu
Tudor Vianu) (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 394, p. 6).
Rea litciti romduesti (Vremea, an.

VIII (1935), nr. 392, p. 6).


Scriitorul gi publicul sn., (Viaa
literarrei, an. X (1935), nr. 2, p. 1).
Sechestru literatura,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 401, p. 3).

GHIDU, GEORGE I., Romantismul (Munca literard, an. III


(1935), nr. 22, p. 3.).
GHITULESCU, ANGHEL, Romanul de aventuri gi Pierre
.Benoit, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 28, p. 4).
GEORGESCU, VALENTIN AL., De la romanul Pocess

de Ion Biberi Za procesul poeziei moderne, (Arhivele Olteniei,


an. XIV (1935), p. 460-465).
GEROTA, C., Baina lizarea romanului romdnesc (Convorbiri
literare, an. LXVIII (1935), p. 187-190).
HOLBAN, ANTON, Romanul i nuvela. (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 408, p. 7).

IGNAR, Gnthri pentru sciptiinidna cdrtii (Mwrica literard,

an. HI (1935), nr. 21, p. 1).

ILIESCU, TIBERIU, Momente de eriticd de anotimp (Meridian, caet opt. (1935), p. 29).
ILOVICI, IvIIHAIL, Desgustul literaturii. (Cuvdntul liber,
an. II (1935), nr. 31, p. 2).
IOAN, STEFAN C., Politica literatura (Cele trei Crifuri,
an. XVI (1935), nr. 11-12, p. 171).
IONESCU, EUGEN, Genera Oa fetelor (Viata, litepard, an.
X (1935), nr. 2, p. 1).

ISAC, EMIL, Poezia inutild? (Cuvdintul liber, an. H


nr. 43, p. 6).
Problema scriitorilor ardeleni, scrisoarea unui poet tAnAr (Cuvdrtitul liber, an. II (1935), nr.
(1935)

45, p. 6).

IVASCU, G., Bilanfurri literare (Manifest, an. H (1935),


nr. 1, p. 13).
LUCA, GHERASMI, Culturd t poezie (Cuvdntul liber, an.

www.digibuc.ro

206

raIRON SURU

II (1935), nr. 30, p. 8).


Denaturarea poeziei (Cuvantul liber an. II (1935), nr. 27, p. 8).
Leaturi de scriitori, (Cuvantul liber, an. LI (1935), nr. 22, p. 6).
Poezia de atraosfera (Cavantul liber, an. II (1935) nr. 23, p. 3).
Poezia
pentru iiniie4i, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 19, p. 2)
Prezenta poeziei, (Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 17,
p. 2).
MANDACHESCU, ION, Targul carpi (Munca literard, an.
III (1935), nr. 21, p. 1).
MANOLESCU ION AUREL, Domnisoare batrane si poeti
(Cruciada, romanismulai, an. I (1935), nr. 47, p. 3).
Inutilitatea saptdmanii carpi, (Crueiada romanism,ului, an. I
(1935), nr. 22, p. 3).
MARINESCU I. M., Din lumea antichitatii clasice (Adavane/ literar si 'artistic, s. II, an. XIV (1935) nr. 757, p. 5).
MARTINESCU, PERICLE, Intre criticd, roman si cronica

literard (Reporter, an. III (1935), nr. 82, p. 2). Literaturd

(Vremea, an. VIII (1935), nr. 380, p. 7).


MARTINESCU VICTOR VALERIU, Poezia ca arta liberaid' (Reporter, ail. III (1935), nr. 60, p. 3).
Scriitoarele
noastre, (Litere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 4).
MATEI, NICODIM ION Actualizarea romantismului (Cruciada romanismului, an. fI (1935), nr. 54, p. 8).
Despre
traducen i tradueatori, (Craciada romanismului, an. II
(1935), nr. 53, p. 3).
MEHEDINTI, S., Cartea carfilor (Gazeta festiva a carp:,
Mai, 1935, p. 1).
MICIOCIO FOCIONI, Bezne, (Cruciada romanismului, an.
II (1935), nr:. 54, p. 8).
MINAR, OCTAV Pareri asupra politicei literaturil (Cele
trei Crisuri, an. XVI (1935), nr. 11-12, p. 172).
MORARIIJ, LECA, Dela... Academia romnci din Brasov,
(Fat-Frumos, an. X (1935), p. 50).
MURARASU, D., Cultul clasicilor (Tinerimea, romnii, an.
LIV (1935), p. 45).
MURASANU, TEODOR, Cusrinte ceitre flaceira sfanta (Pagtni
an. II (1935), p. 3-5).

NENISOR. GH. Po Utica si literatura modernd (Adevarvl


literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 752, p. 3).
Romanul negativismulai (Adevarul literar si artistic, s. II, an.
XIV, (1935), nr. 743, p. 1).
NICU, ALEXANDRU M., Cartea ca factor social (Viafa
Basarabiei, an. IV (1935), nr. 6, p. 33).
NISTOR, ION I., In cautarea unor noi forme literare, (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 33).
NOUR ALEXIS Cetitorii sovietici (Adeveirul literar si arConcepfia ro
tistic, s. 'II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 1).
manului rusesc (Adevarul literar si artistic, s. II an. XIV
(1935), nr. 744, p. 3).
Din literatura constractivista
Constructorii unei Magistrale, (Adevdrul
Rusiei-Sovietice
litenTr $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 764, p. 4).
PAVEL, R., Literatura romnci /a atac (Cuvantul liber, an.
II (1935), nr. 32, p. 3).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

207

PELTZ I., Conskleratiuni asupra romanului (Familia, s,


III, an. II (1935), nr. 4, p. 47-49).
PETRESCU, CAMIL, Bilanturi literare (Munca literarei,
an. II (1935), nr. 19, p. 1)
0 problenul nationald: Cartea
(Munca literard, an. III (1935), nr. 21, p. 1).
Seiptilindno
crii (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p.
187-195).

PETRESCU CEZAR, Criticd


IX (1935), Dr.' 167, p. 1).

critiei (Viata literard, an.

PHILIPPIDE, AL., Cronica literard (Cuvaintul liber, an


II (1935), nr. 18 p. 2).
Darul povestirii (Adeveirul literar
0 artistic, s.
an. XIV (1935), nr. 737, p. 1).
Literature&

nevertebratei, (buvantul liber, an. II (1935), nr. 14, p. 11).


Literaturd oportwnistd (Cuvntul liber, an. II (1935), nr. 9,
p. 7).
PledoaVie pentru nuvelei (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 735, p. 1).
Scoli literare, ( Ade-

wind literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 736, p. 1).
Scrisul fritmos (Adevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 739, p. 1).
POPA, GRIGORE, Froblematica romaneascet actuald in lumina publicatiilor maghiare (Revista fundatiilor regale, an.

II (1935), nr. 9 p. 687-690).

POPA, NICOLAE I. Intre poeti critici (G. Clinescu


Dragos Vrnceanu), p marginea unei polemici (Getind romd-.
nesc, an. III (1935), p. 560-567).
PREAJBA, SCARLAT, Necesitatea literarei, (Munca

rani, an. HI (1935), nr. 20, p. 1).

RADIANA R., Destinul scriitorulta (Viata Basarabiei, an.


IV (1935), nr. 3, p. 74).
ROBOT, AL. Literatura de vis
literatura de realitate
(Reporter, an. III (1935), nr. 60, p. 2).
ROCO, DINU, In vazia ceirfilor inutile, (Munca literard, an.'

III (1935), nr. 23, p. 2).


SADOVEANU, IZABELA, Aniversare (Adevdrul literar
artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 783, p. 1).
SADOVEANU MIHAIL, Lwna

(Adeveiria literar

artistic, s.
a. XIV (1935), nr. 776, p. 1).
Scrisoare
(Fett-Frumos, an. X (1935), p. 6).
SEVASTOS M., Ganditri de sdrbdtori (Adevdrul literar
artistic, s. II,,an. XIV (1935), nr. 785, p. 1).
SIMIONESCU, I., Sdrbdtoarea cdrtii, (Gazeta festive& ce
carpi, Mai 1935, p. 3).
SIPSOM, MARC, Poetul proletar (Cuvdatul liber, an. II
(1935), nr. 23, p. 2).
STAMATU, HORIA Schite pentru o artd poeticei (Ideea
romdneascd, an. I (19i5), nr. 1, p. 35).
STANESCU P. P., Literaturei
seriozitate (Getndul vremii, an. III (1935), nr. 4, p. 40).
Betie de euvinte (Gndal vremii, an. DI (1935), nr. 5, p. 33).
STELIAN CONSTANTIN, Literatura pentru copii (Atheneum, an. f(1935), p. 272).
STOICA, V., Seipteiraina ceirtii (Blajul, an. II (1935), p.
286).

STREINU VLADIMIR Plagiatorul strateg (Tudor Vianu),


Suprarealismul

(Vremea, an. Vlu (1935, nr. 391, p. 9).

www.digibuc.ro

MIRON

208

Ru

in antologie (Re Msta fwndafinor regale, an. II (1935), nr. 12,

p. 644-647). - Tradifia conceptului modern in poezie ( Revista fundafnlor regale, an. II (1935), nr. 4 p. 119-143).
VLADIMIR STREINU: TRADITIA CONCEPTULUI
MODERNE DE POEZIE.

Autorul dup.& o prezentare elegantil si bogat in amanunte


documentare, precizeaza genealogia i evolutia poeziei actuale prin filiatiunile cronologice: Edgard Poe, Ch. Baudelaire;
St. Mallarm, Paul Valry.
Constantin Ste lian.

SUCHIANU, D. I., Actualite4i culturale europene, Voga


biografiilor romantate (Revista fwndafiilor regale, an. II
(1935) nr. 8, p. 458-461).
SULUTIU, OCTAV, Abwndenfa literard (Peimdntul, an. IV
(1935), nr. 106, p. 3).

TALEX, ALEXANDRU, Cum. swnt tipdrifi scriitorii tineri,


(Cruckida romaxismului, an. I (1935), nr. 35, p. 3). Litera-

tura proletard", (Cmciada romdnismului, an. I (1935), nr.

Rostul serntorulul tdindr, (Cruciada romdnismulua,


an. I (1935), nr. 34, p. 3).-Sdptdm,dna crfii, (Cruciada rontd38, p. 3).

sisnialui, an. I (1935), nr. 19, p. 4).

TOPLICEANU, TRAIAN, Seipteimdna cdrfii, (Fruncea, an.

II (1935), nr. 20, p. 1).


TREBONIU, VIRGIL, Ain avut gi (vein in literatura roInnd negri? (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 50,
p. 4). - Martorul en teorii poetice, (Cruciada romanismului,
Poefii Rusiei de azi, (Cruciada
an. II (1935), nr. 52, p. 3).
romdnismului, an. II (1935), nr. 54, p. 3).
VALERIAN I., lnflafia romanului, (Viafa literard, an. IX

(1935), nr. 16A, p. 1).


VIANU, ALEXANDRU

Actualitetfi

fumlafiilor regale, an. II' (1935), nr.

8,

(Revista
p. 461-465, nr. 10,

franoeze,

p. 214-218; nr. 12 p. 694-702).


VIANU, TUDOB., Criticei decorativei, (Gaud romanese, an.
lU (1935), p. 257-262). - Critica literal-et rdspwnderea moMizeri/de 14raid, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 393, p. 8).

teraturii, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 388, p. 9). - Us

rdspuns, (lui Vladimir Streinu), (Vremea, an. VIII (1935),


nr. 392, p. 8).
ZARIFOPOL, PAUL, Ras

comic, (Revista funclafiikyr

regale, an. U (1935), nr. 8, p. 260-266). - Viafa culturald


ouropeand (Revista fwndafnlor regale, an. II (1935), nr. 12,
p. 483-488).

www.digibuc.ro

b. ISTORII LITERARE.
BACOV, EMILIAN, Evolufia
revoluia poeziei ruseti,
(Soeietatea de mane, an. XII (1935), p. 137; p. 176).
BERNEA, ERNEST, Poezia ronidnd contemporand, aspec-

"Le, origini i curente, (Rdinduiala, an. I (1935), p. 188-196).

BRATE, RADU, Pentru o istorie a literaturii romne,

(Blajul, an. II (1935), p. 477).


BUCUR, SEPTIMIU, Literatura ardeleand post-belied, (Viahi literard, an. IX (1935), nr. 166, p. 2, nr. 167, p. 2).

CALINESCU, G., Tabloul poeziei ramne pe anul 1934,


(Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 734, p.

1).

CHINEZU, ION, Literatura maghiard de azi din Ardeal,


(Revista fundatiilor regale, an. 11 (1935), nr. 4, p. 179-183).
CHRISTU, VASILE Aspectele sociale ale literaturii bulgare de astdzi, (Societ'atea de mdine, an. XII (1935), p. 118).
CREVEDIA, N., Literatura bulgard, (Revista fundatillor
regale, an. II (1935) nr. 11, p. 430-443).
DRAGOMIRESCU MIHAIL, Istoria literaturii ronu5ine in
secolul XX (1900-1910). Dupa o metoda noud. Senmindtorism,
poporanism, criticism. Bucuresti, 1934. Edit. Institutul de literatur, Tip. Romne-unite. 192 p. 13,5X21. 100 lei.

EFTIMIU, ELENA, Literatura modernd iugoslavd, (Famiita, s. III, an. I (1935), nr. 9, p. 92-94).
Poezia slard modernd, (Pasdrea albastrd, an. I (1935) nr. 1, p. 1).
Romatiul slay modern, (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 759, p. 6).

GOLDSTEIN, FRED, Evolua poeziei culte in. literatura


romanii, (Vldstarul, an. XI (1935), nr. 3, p. 9; nr. 7-8, p. 15).
HANES, PETRE V., Limba ronidnd, memento. Eucuresti,
1935. Edii. si tip. Romne-unite. 120 p. 13X20,5. 30 lei Cuprinde: Programele, Genurile literare, Istoria literaturii pan9,
la Alex. Odobescu Istoria literaturii dela Alex. Odobescu inainte. Istoria literaturii contemporane. Istoria limbii.
TORDACHESCU, CICERONE, Istoria vechii literaturi crestine, (Epoca de aur 325-461). Partea II. Iasi, 1935. Tip. Alex.
Terek. XXVIII+300 p. 13,5X21. 200 lei. Recensie de: N. C.
(Revista teologicd, an. XXV (1935), p. 271).
IORGA, N., Istoria literaturii ronidneVi conteniporane, voiumul I, Crearea formei 1867-1890; Prefatd. Cap. I. Punctul

de plecare. Starea literaturii romnesti in 1866; Literatura


bucuresteana a vechii generatii; teatrul bucurestean; *UlcercAri de organi7.are la Bucuresti. In tar. neliber: Ardealul,
Bucovina. In Iasi. Cap. II. Indreptarile ideologice. Cei d nti

moitori: agitatii de pres, Junimea si Convorbiri literare, noile


reviste muntene. Cap. III. Elaborarea doetrinei unei noi generatii, A. D. Xenopol. Cap. IV. Productia literar5.. Diletan-

www.digibuc.ro

14

MIRON SURU

210

tismul romantic la Convorbiri. Prima opozitie bucuresteana: scoala national& a lui Hasdeu. Noua opozitie bucurestea.nk Opozitia ardeleank Ctirentul nou de peste hotare la
Convorbiri. Inceputul noii nuvele. Cap. V. Creatorii literaturii noi: Mihai Eminescu. Influenta lui Eminescu. Noul Alecsandri. Nuvela lui loan Slavici. Cap. VI. Epoca realismu_
lui popular. Indreptarile ideologice. Scriitorii cu fond popular:
Odobescu si Slavici. Eminescu i subiectele populare. Poezie

i poezie patriotica, Noul teatru. Ardealul si


noua miscare. Cap. VII. Literatura in serviciul politicei: indreptdrile, realizrile: Eminescu lupttor politic, teatrul de
realitati. Cap. VIII. Literatur& pentru art. Indreptarile. Disparitia conducerii doctrinare. Spiritul noului tineret. Scriitorii
Dui liu Zamfirescu. Capriciul estetic Delavrancea. Un sentimental Alexandru Vlahut. Noul Macedonski. Noi scriitori
junimisti. Cap. IX. Ardealul i noua literatur& trtrhneasc&.
Literatura bucovineanA. George Cosbuc. Poezia ardelean pe
king& Cosbuc. Bucuresti, 1934. Edit. Adevrul. Tip. Datina

romaneasc&

romaneasc& V&lenii de Munte. 372 p. 17X25. 70 lei.


Vo tumul II, In cdutarea fondului (1890-1934). Cap. I. Noua literatur& nationalist. Indreptrile. IncercAri de grupare: p&na
la Revista nou&, Revista nou&; agonia Junimii; Grupdrile scriitorilor dela 1880; grupdrile tinerilor ardeleni; Cap. II Semdntorul. Noua predicatie de realitti: formarea programului;
indreptarea social& si actiunea nationald, formatiile literare
la Romanii neliberi. Cap. III Realiz&rile: scriitorii maturi;
scriitorii inc& tineri; scriitorii Inca noi St. O. Iosif; Ion Gorun
Constanta Hodos; colaboratorii Semndtorului; noua poezie ardeleanA. Povestirea nou& Mihai Sadoveanu; alti povestititori noui: V. Pop, Em. G&rleanu, Sandu Aldea; poezia de cu-

getare P. Cerna, G. Vlsan; alti poeti la Semntorul; alaturi de Semanatorul. Cap. IV Incerc&ri de o alta ideologie.
Lupta contra Semn&torului. Cap. V. Impriisticrca putcrilo-

tineretului. Scriitorii noi i vechi. Noii poeti traditionali. Teatrul. Cap. VI. Lupta contra modernismului. Indrum&rile contrazicatoare. Poezia noud. Noii povestitori. Protestari critice.
Cap. VII. Dupa rdsboiul i criza bolilor literare. Influenta raaboiului de unitate national. Publicatiile periodice. Scriitorii.
Povestitorii. Semne de indreptare. Bucuresti, 1934. Edit. Aclevrul. Tip. Datina rom&neasa. Valenii de Munte. IV+322
p. 17X25. 70 lei.

N. IORGA: ISTORIA LITERATURII ROMANE


CONTEMPORANE.

Dona volume despre care am fi vrut sa se gdseasc& aici


mai mult decat aceste randuri; dar deoarece lucrarea aceasta

nu a capatat inca o forma definitiva si in care confuziile


nnei grabnice redactari, king& foarte serioase greseli de tipar
abunda, ne rezervam o privire larga pentru ediia ce va veni.
M. S.

MIRZA, NICOLAE, Pe marginea unui breViar de poezie


bucovinemul contemporand, (Pagini literare, an. I (1935), p537-538).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

211

MISTAKIDE, ANTON, Poezia neo-elend, (Luceafdrul, an.


I. (1935), p. 505).

NANDRIS, GRIGORE, Cu prilejul aparifiei schitei


romdnefti de Emil Biedrzycky, (Gdnd romdnesc, an. III

(1935), p. 175-178).

POPOVICI, DR. AT. si TOPLICEANU, TRAIAN, lstoria


literaturii romdne pentru uzul elevior de liceu, scoal normsIA, candidatii la bacalaureat i invttori. Timisoara, 1935.
Edit. autorilor. Tip. Enric Uhrmann. 230 p. 12 X19. 80 lei.
PREDESCU, LUCIAN, Istoria literaturii romdne. Bucuresti.
1936. Edit. si tip. Socec. 320 p. 13 X 20. 80 lei. Cuprinde formarea limbii romne. Inceputurile literaturii populare, orala
-i scris. Literatura secolilor XVI-XVIII din Ardeal, Moldova si Muntenia. Scriitorii revolutiei dela 1821. Patruzecioptistii.
Junimea. Semndtorul, Poporanismul, etc... Scriitorii contemporani in zilele de ast.zi.
LUCIAN PREDESCU: ISTORIA LITERATURII ROMANE.

Vrea sa fie un indreptar simplu pentru literatura romftra

dar nu reuseste. Este foarte prost i neromneste serisa.


Este Willa de greseli si de pareri, judecati, caracteriLari asupra scrlitorilor i operilor lor de o grotese" si transeedentala" judecata eritica.
M. S.

SALABOFF PROF. DR. CONSTANTIN, Literature bail-

gard mai noud, trad. de STELLA H. PETROFF, (Arhiva,


an. XLII (1935), p. 6).
SALVINI, LUIGI, Literatura vecinilor noqtri: Scurt privire asupra literaturii bulgare moderne, (V iata romineasca,
an. XXVII (1935), nr. 2, p. 98-101).

SIMONESCU, DAN, Ilia P. Vogteridi: Scurtd istorie a

literaturii neo-elinice (1000-1930), (Revista istoricd romdmi,


(1934), vol. IV, p. 323).
IREAGU, OCTAVIAN, Lirica maghiard modernd din Ar-

deal, (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.


746).

SISMANOV, DIMITRI, Literatura bulgard, trad. de MIHAIL STRAJE, (Familia, s. IH, an. H (1935) nr. 2, p. 73-84;
nr. 3, p. 71; nr. 4, p. 61-68; nr. 5-6, p. 79-85).
SKIWSKI, I. E., Literatura polond contemporand, ( Luccafdrul, an. 1 (1935), p. 568).
STREINU, VLADIMIR, 0 perspectivd asupra poeziei noa,stre actuale, (Recista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 10,

p. 146-169). Se insist mai cu temei asupra poeziei lui Ion


Barbu, Dan Botta; Barbu Brezianu; Mihail Dan; Virgil Gheorghiu; Emil Gillian; Horia Stamatu; Simion Stolnicul.

VLADIMIR STREINU: 0 PERSPECTIVA A POEZIEI


NOASTRE ACTUALE.

care prin sensibilitatea inteVladimir Streinu, criticul


arat caracterul
legerii poeziei dovedete at a fost 0 poet

www.digibuc.ro

MIRON SuRU

212

de izolare, de deprtare de public, luat de poezia modernii,


care astfel a ajuns la hermetism si la abstractizare, depliartandil-se de ceea ce constituia esenta lirismului, de sensibilitate. Vladimir Streinu pune i problema purismului in poezir
qi a lirismului abstract. Se intelege ca nu imbriitiseazii poezia
roman in toate aspectele ei. E numai un aspect al ei i asta
o recunoaste autorul insusi. Dar e o serioasii contributie la
Intelegerea lirismului romnesc contimporan. Transeriu um
pasaj in care se vede conceptia autorului despre poezie:

...poetul este pur dac5, stie s fie att descriptiv cdt


interior, dac reuseste s arate i valori gratuite si valori

contigente, dac versul Ii povesteste lupte crncene sau numai dac ii caut domol s fie orice si ori cum insa oricat,
sa nu se fereasca de impuritti, ci numai de tirania uneia;
realiznd o poezie totalitar5 cteodat poate pune in cuvntul sau chiar cat de cat emotiv
fard rusine, emotia
fiind sensul vieii prin care versul devine mai scump".
Arbitrer (Familia).
SURU, MIRON, Literatura contemporand, (Fruncea, an. IL
(1935), nr. 44, p. 7).
UNGHERI, ANDREI, Literatura sd.seascd ardeleand din
rilele noastre, (Blajul, an. II (1935), p. 271).
VASILIU, N., Dona' istorii ale literaturii romdne, (M. Dragomirescu si N. Iorga), (Convorbiri critice, s. nou (1935),
nr. 3-4, p. 12).

c. STUDH. CRITICE. CONTRIEUTIUNI.


[ALBU, NICOLAE, Inserandri Wei are si pedagogice. Tg.

Mures, 1935. Tip. ArdeleanA.. 48 p.]

ARGHEZI, TUDOR, Deslegare (ctre Serban Cioculescu),

(Adeveirul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 766,


13. 1).

BACANU, ION MARIN, Panait Istrati, Petre Be


pornografii, (Luceafdrul literar $ i critic, an. IX (1935), nr. 1. p.
56).

BALASEL, TEODOR PREOTUL, Note bogomilice gdsite

prin Oltenia, un vechi imn religios, (Arhivele Oltenici, an.


XIV (1935), p. 163).
BITAY, A., Un Tateil nostru romanesc intr'o carte suedezd din 1671, (Revista istoricd, an. XXI (1935), p. 326-333).
808 ,SCU, I. 13., In clipe de liniste, articole de studii. Cuprinde
studii despre: Dimitrie Bolintineanu, Mihail Kogal-

mceanu, Costache Negri, Alexandru Odobescu. Bucuresti,

1935. Tip. I. C. Vcrescu, 258 p. 16X23. 100 lei.


BOGDAN-DUICA, GH., Ion Slavici
Miluii Eminescu.
(Mihai Eminescu, an. VI (1935), nr. 13, p. 1).
Alti prieteni

(ai lui Eminescu)?

p. 18).

Eminescu, an. III (1935), nr. 13,

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

213

BOGDAN, N. A., Satire politice de aeura jamdzate de yew,


(Arhiva, an. XLII (1935), p. 218).
BOZ, LUCIAN, Cartea CU. poeti, (critice). Bucuresti, 1935.
Edit. si tip. Vremea, 256 p. 12,5X19,5. Un portret al autorului de I. Anestin. Coperta de Kin. 60 lei. Cuprinde: Prefata.
Tudor Arghezi. G. Bacovia. Ion Vinea. Lucian Blaga. Ion
Barbu. Demostene Botez. 1Dan Botta. Camil Petrescu. Ion
Pil lat. Adrian Mania. V. Voiculescu. N. Crevedia. Radu Boureanu. Emil Gulian. loan Georgescu. Simion Stolnicul. George
Gregorian, Alex. Philipide. Camil Baltazar. G. St. Cazacu.
Geoige Dumitrescu. Radu Gyr. Dragos VrAnceanu. Eugen
Jebeleanu. Horia Stamatu. Virgil Gheorghiu. Urmuz. B. Fundoianu. H. Bonciu, Ilarie Voronca. Geo Rogza. Recensii de:
CALINESCU, G.(Aderdrel liteear i arti,sit;c, s. II, an. XIV
(1935), nr. 738, p. 9); CRONICAR ( Repo? ter, an. III (1935),
rir. 54, p. 2); MARTINESCU, PERICLE, (Socielatea de ,naino, an. XII (1935), p. 21); MIHAESCU, I., (Meridian, caet
sase (1935), p. 26); MONDA, VIRGILIU, (Reporter, an. III
(1935), nr. 55, p. 6); :2ERBU, IERONIM, (Viata literard an.
IX (1935), nr. 167, p. 3); STELIAN, CONSTANTIN, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 260-262); SULUTIU,
OCTAV,
s. III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 101-105).
BUCUTA EMANOIL P . E. N.-clubal roma t, (Loabe de
Nviit. an. V. (1934), p. 284).

CHINFZU, ION, leiteratuia urii, cazul Daday, (Gaud romnese, an. III (1935), p. 571-582). -Uwe litc:ratere de haine
(Revue de Teausylvanie, an. II (1935), nr. 2, p. 204).
CIOCULESCU, SERBAN, Detractorii lai Caeagiale (Caion,
Pompiliu Eliade, E. Lovinescu, Alexandru Macedon.3ki, Constantin Banu, N. Davidescu), (Revista fundatidor regale, an.
II (1935), nr. JO, p. 170-190; nr. 11, p. 402-426).
Naluistirea Neamtu la sfdry3ite2 domniei lei Vasile Lop7t, (Vremoa,
an. VIII (1935), nr. 402, p. 11).
SERBAN CIOCULESCU: DETRACTORII LUI CARAGIALE.

Informafie bogatil, judecatil sanatoasil, aparare obiectivft,

insufletirea unei con5tiinte care nu poate s tacii si s fie

Insfi, se griseste in studiul lui erban Cioculescu unde se vorbeste despre detractorii lui L L. Caragiale.
M. S.

CONSTANTINFSCU, POMPILIU, Despre poeti poczie,


(Vremea, an. VIII (1935) nr. 399 p. 8; nr. 401, p. 10; nr.
402, p. 10; nr. 403, p. 10; iar. 404, 1.). 9; nr. 405, p. 5; nr. 406,
p. 7, nr. 408, p. 7).
COSMA AUREL JR., Primele erme de literate? romd*eased in. 'Banat, ( Lucca! drill, an. I (1935), p. 495).

GOLLNER, CAROL, Un cantee revolutionar roindnese day


ersul 1835, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 268).

GYR, RADU, Breviar de literaturd contimporand. Patru


medalioane lirice: Alice Calug&rul, Elena Farago, Claudia
Millian, Otilia Cazimir, (Convorbiri literare, an. LXVIII
(1935), p. 66-71).

www.digibuc.ro

MIRON SURD

214

LICEA, IOAN, Contributiuni vechi ronvelne0i la culture;


altor popoare, cercetdri literare despre Petru Movild, Miron
Costin, Nicolae Milescu, Dimitrie Cantemir, Antioh Cantemir,
Datine de crAciun, Barbu Delavrancea, Scriitori strini des-

pre literatura nostr populard. Rolul scoalei in viata noa-stra. Galati, 1934, Tip. George Jorica, 104 p. 14X21,5. 40 lei.
Studii
cerceteiri. Galati, 1935. Tip. George Jorica. 192 p.
14 X21. 60 lei. Cuprinde: Pravild aleas de Eustratie logofdtul.
Oratori: Demostene; M. T. Cicerone; Antim Ivireanu; Simion

Brnutiu, Costache Negri, Mihail Koglniceanu, Anastasie


Panu, Vasile Boerescu, C. A. Rosetti, Barbu Katargiu, Mihail

Koglniceanu, I. C. Brtia.nu, Alex. Lahovari, Titu Maiorescu,


Nicolae Filipescu, B. I. Delavrancea, Take Ionescu, P. P.

Carp. I. I. C. Brtianu, I. G. Duca N. Iorga, Nicolae Titulescu, Regele Carol I, Regele Ferdinand I, Regele Carol U.
Pentru intrirea granitelor noastre, Raporturi culturale romano-bulgare.

LOVINESCU, E., La olparifia lai Mite", (Reporter, an. UI


(1935), nr. 52 p. 5).
MARINESCU, GEORGE, Studii literare

Bucuresti, 1935.

Tip. Universul. 13,5X21. 64 p. 30 lei. Cuprinde: Scrisoa.rea


III de M. Eminescu; Voivozi si doamne romane cu talent literar; Lirismul lui George Gregorian; Nicolae BAlcescu; 0 conceptie critic& (M. Dragomirescu). Recensie de: SIMONESCU,
DAN, (Timerinbea romAnd an. Lin (1935), p. 353).

GEORGE MARINESCU: STUDII LITERARE.

Autorul strange inteun volum diferite artieole asupra literaturii romanesti, pe care le publicase mai inainte, raspandite prin reviste literare: Scrisoarea a III-a de M. Emine.scu,
analiza literara. Voivozi i Doamne romne cu talent literar,
cereetare eritied estetica a operelor lui Neagoe Basarab, D.
Cantemir, Regele Carol I, Carmen Sy lva, Regele Ferdinand

si M. S. Regina Maria. Lirismul lui George Gregorian, caracterizare admirabila, iesind din analiza estetica a capodoperelor reprezentative ale poetului: elegii intime, elegii erotiee
si poezii filosofice; in plus geniala poema In Sahara. Nicolae
Balcescu, schiti critica prin care fixeazfi personalitatea de

serlitor (romantism avantat) a istoriografului Balceseu.


conceptie critica, cercetare stiintifica a principiilor critiee
din Teoria poeziei publicata de M. Dragomirescu in 1927.
Din aceste studii, precum si din altele publicate de G. Ma-

rinescu, se poate desprinde atitudinea sa critica: cerce-

tarea estetic integral a operelor pentru a le evidentia calitatile de fond, forma si armonie. Spre deosebire de M. Dragomireseu, maestrul la care s'a format, autorul d uneeri si
mai ales in lucriirile de ierarhizare si de clasificare, o atentie
mai mare elementului istorico-literar. G. Marinescu are reale
Insusiri de critic literar: o insusire deplin a esteticei integrale, spirit de observatie ptrunzfitor, cultur bogat, ceeace
11 permite srt fad', deseori comparatii esentiale intre literatura
romn l cele strine. Expunerea este de o simplitate i CIAritate remarcabil.
Dan Simonescu.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

215

MATEESCU, C. N., Din alcdtuirile poetice ale lai Popa


Gheorghie ot Vdleni (Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p.
267-271).

MINEA, I., Cava d,ate despre B. P. Hasdeu ca profesor la


ceva despre T. Maiorescu, (Arhivele Olteniei, an. XIV
(1935), P. 200-205).
Din istoria culturii romdnesti. Lectii
tinute la Universitatea din Iasi I 1. Cultura moldoveneascb. in
prima jumtitate a sec. xvn, 2. Locul cronicii lui Ureche In
istoria culturii ronfanesti. Iasi, 1935. Tip. Gr. Bejan. 190 p.
16X23. 140 lei. Cuprincle studii despre: Eustratie logon.tul.
Misail

lugArul, Simion Dasealul, Grigorie Dasc6lul. Recensie de: STOLLE, C. A., (Arhiva, an XLII (1935), p. 222).

I. MINEA: DIN ISTORIA CULTURII ROMANE,5TI.

Lucrarea prof. I. Minea este o nou si ainfinuntit cercetare

a izvoarelor vechi si a ceeace s'a sells asupra lor, lufind de


foarte multe ori o atitudine deosebit de a cereettorilor de
pfinfs acum.

Dona sunt tezele noi pe care le desvolt, uneori dfind

o alt interpretare isvoarelor, alteori facand simple ipoteze:


1. Academia dela Trei Ierarhi, intemeiat de Vasile Lupu
dupit modelul scoalelor din Chiev, a pus bazele intregei culturi moldovenesti din sec. al XVII-lea; ea a produs factorii
reorganizrii vietii moldovenesti, a dat un ritm nou oamenilor spre libertate, denanitate i culturh. Inlocuirea profesorilor cu spirit chievean prin elemente grecesti, iota, chip&
I. Minea (p. 23), inceputul decderil acestei roll.
2. Cronica lui Ureche este produsul cel mai caracteristic
al aeestei scoli (Miron Costin, nu!), prin tendintele ei de a
infiitisa, in spirit moldovenese, evenimentele, pe care Bielski
le prezentase in spirit polon. Acesta Bind spiritul cronicei, nu
este exclusa posibilitatea ch cronica lui Ureche era scrish
latineste (p. 127). Forma romneasch i-a dat-o in aeest caz
Simion Dasclul, om invatat pentru vremea lui, cu stiintA de
carte polonh, dach nu si latineasch (p. 133), repet. I. Minea,
nitimele aprecieH, dup.", N. Iorga. (C. A. Stoide intr'o recensie ce a fficut carpi lui I. Minea in Arhiva, XLII (1935).
p. 222-233, a denaturat citatul, spunfind: dar nu si latine-

ste. In recensia lui C. A. Stoide sunt si lucruri pretioase,


cum de pild schita biografiei lui Ureehe, din nota dela p.
227-230).

Studiul lui I. Minea va fi, de sigur, un nou prilej pentru


Simion Dasedlul
Eustratie

reluarea chestiunei Ureche


Logofiltul

Misail CAlugrul.

Dan Simonescu.

MORARIU, VICTOR, Maria, tragedie de Ghifd Pop si "Wilhelm Tell de Schiller, (Codrul Cosminului, an. IX (1935), p.

259-272; Revista germainiqtilor ronidlni, an, IV (1935), p. 243).


MURESIANU, AUREL A., Eminescu, Aurel Mureqicvnu

serbarea dela Patna. CernAuti, 1935. Tip. Glasul Bucovinci.


28 p. 17,5X25. 20 lei. Extras din buletinul Mihai Eminescu,
an. V (1934), nr. 12, an. VI (1935), nr. 13.
NASTASI, CONSTANTIN, Alexandru Cliibici-Retiteanu a/Meta lui Eminescu. Cernauti, 1935, Tip. Gla.sul Bucovinei. 20

www.digibuc.ro

216

mIRON SURU

p. 17,5 X25. 20 lei. Extras din buletinul Mihai Eminescu, eui


VI (1935), nr. 13.
PACLISEANU, ZENOVIE, Un vechiu proces literar.
I. Bob cu. S. Klein, Gh. Sincai si P. Ma/ior. Bucuresti
1935. Edit. Academia roman. Tip. M. O. Imprimeria nat onald. 36 p. 17,5 X24,5. 25 lei. Memoriile sectiunii istorice, s. Ill
tom. XVI, mem. 12, publicat si In Revista fundatiilor regel".
an. II (1935), nr. 7.

TENOVIE PACLISANU: UN VECH1U ProcEs LITERAlt.

Autorul, un foarte bun cunoselitor Pl vietil romanesti d'a


Arch al, conce-itreazd date vechi, pubreate si allele inedite,
descoperite de el (in: arhiva episeopiei unite din Oradea
p. 11; reristrele tipografiei Blajului, p. 16; biblioteca centra'a
din Blaj, p. 30; arhiva mitropoliei Blajului, p.23 si 25), pentru a da intr'o lumin nouil si completd, clar si fiumos
certurile nesffirsite dintre Samuil Fle'n, Gheorghe Sincal si Petru Major, ea episeopul Timm Bob, (lIi8`)-1
Necazurile si umilintele la care au lost expusi cei trei corifei, iti indigneaza sufletul
dupa trecere de pes`e

100 ani!
Contributiile lui Zenovie Paelislinu sunt pretio )s- nu num,t:

pentru reconstituirea b;ografiilor seriitorilor mai sus amintiti, dar si pentru intelegerea mai adfine5, a operelor lor istorice si religioase.
Inteadevar, una din armele folosite de ei pentru Cemaacarea lui Bob, a fost si cartea (mai ales la P. Maier), ^n c re
streeurau pasaeii mai evident sail mai tra isparent injurioa e
b adresa lui Bob.
Dan Simonescu.

PANTAZOPOL, VINTILA, Oanieni, fapte si idei, notele untu


fost secretar general. Bucuresti, 1935. Edit. si t.,p. Adev5r..11
256 p. 12,5 X19,5. 60 lei.
PAPAHAGI, V., 0 carte sdrbea,scei despre Aromdni, (Gazeta celrfilor, an. IV (1935), nr. 15-16, p. 4).
PASCU, GIORGE, Cronicarii moldaveni: Gligorie Urea,...h
Miron Costin. Iasi, 1936. Tip. Terek, 16,5X 24. 120 p. 80 lei
Biblioteca ReMstei, critice, nr. 10.

GIORGE PASCU: CRONICARII MOLDOVENI


GLIGORIE UREACHE SI MIRON COSTIN.

Autorul, care a mai seris si in alte randuri despre ace,


cronicari moldoveni, reia cereetarile asupra operelor lor, sugerate de data aceasta de aparitia studiului prof. P. P. Panaiteseu, Influenta polon6. In opera si personalitatea cronicarilor
Grigore Ureche i Miron Costal, publicat de Academia romnii in anul 1925.

Intentia lui G. Pascu este, dupii cum chiar el milrturiseste, de a pune in evidenth. prtile [din studiul lui Pamaitescu] care... sint un cistig definitiv, iar pentru cele contestabile va aduce argumente noi in favoarea prerilor sale

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

217

Tin elementar bun simt ma obliga a nu intra in arena, si


deaceea voiu trece peste partile care ar putea da nastere la o
interesanta polemica intre autorii insisi. Asemenea discutiuni
eoutradictorii, cand sunt expuse cu claritate si inteo forma
academica, pot duce spre un sfassit bun si istoriografia moldoveneasca din secolul al XVII-lea ar deveni o problema th
actualitate.
Neexplicabila mi se pare, insa, omiterea din bibliografira

ittil:zqta de G. Pascu, a importantului studiu publicat de


Const. C. Giureseu, in anul

ea introducere Ia editia cro-

nicei din colectia Clasicii rornani comentati. Si, interesant


ste, ca, In timp ce Const: Giurescu concepea 1etopisc',u1 ca
intocmit dupa. Grigorie Ureche Vornicul, Istratie Logofatui
altii de Simion Dascalul (parere pe car' o combate G.

Pascu la p. 25), Const. C. Giurescu socoste


intocmit de Grigore Ureche Vornicul

i Simion Dascalul.

Dar o parte insemnata (p. 52-119) a studiului lui G


Pascu, asupra careia atentia noastr va riimane mai molt,
teen'rucd iese din sfera polemiec:, este niniea a compara'i,Glintre redaeliunea latina si cea romaneasel a letopisetului
(1595-1661) lui Miron Costin. Pentru redactia latina foloses'e ed'tia lui Farca B trwinsli*, Chronicon Terme Moldaviene ab Aarone Principe, publicata in 1912, de Comisia istorica a Romniei. Pentru cea romaneasc: foloseste ed. lui V. A.
Prechia, Miron Costin: Opere complete, I. p. 429-678, care,

spre deosebire dc liogalniceanu, a dat si variantcle altor


rnanuscrise. Comparatia este cat se poate de rhdatoare si de
exacta, incat se noteaza peste 263 diferentieri, mai mari sau
mai mici, intre cele doua redactiuni. Redactia romneasca,
se prezinta schimbata fata de cea latineasca, prin otnisiuni,
modificari de cuvinte si cifre, procedee stilistice si chiar prim
interpolari. Autorul discuta critic si leetiimile variantelor !,;i
pe baza acestor discutiuni stabileste forma arhetipului pierdut.

Este o munca, ce se face pentru prima data, iar de conjecturile i emendatiunile lui G. Pascu va trebui sa tie seama viitorul editor al letopisetului lui Miron Costin.

Aceste studii au fost publicate si extrase din Revista critick 8 (1934), p. 1-29, 65-88 si anul 9 (1935), p. '78-131
181-194.

Dan Simonescu.

PAUNEL, EUGEN I., Vasile Alecsandri si Carol Miculi


Cu doua scrisori inedite din 1879. Cernauti, 1935. Tip. Glasuf
Bucovinei. 16. p. 16 X23. Extras din Fat Frumos, an. X (1935)
nr. 1-2.

www.digibuc.ro

218

MIRON SURU

EUGEN L PAUNEL: VASILE ALECSANDRI


CAROL MICULL

Raporturile dintre Carol Micull i familia lui cu intelec-

tualii bucovineni i moldoveni si in special cu Vasile Alecsan-

dri, 1i gilsesc aci o punere la punct. Studiul e bogat in informatii pretioase i d o bibliografie, din 3 grupe: Alexandri si
Bucovina, Carol Miculi, Scrisori privitoare la legAturile dintre
Carol Micull i prietenii sal romAni.
I. C. Cazan.
POPA, VICTOR ION, Societatea scriitorilor romdni, (Boabe
de gr(u, an. V (1934), p. 609).
POPESCTJ, CONSTANTIN I., Zece anti, (Pdt-Frumes, an.
X (1935), p. 1).
PREDESCU, LUCIAN, Fial lwi Creamgd, (Atincunahai ziarelor Adevdrul qi Dimineafa pe 1936., p. 267).

RELI, S., Via la religiocad i morald rovidneascd flu sec.


(Junimea literard, an.

XVIII i XIX dupd scriitori


XXIV (1935), p. 368)

SLAVICI, IOAN, Pro amico: Un rd.-spurns d-lui B. P. Hail:Wu., (Mihai Eminesca, an. VI (1935), nr. 13, p. 1).
SMANTANESCU, DAN, Curente literare la inceputul sec.
al XX-lea, ( Semndtorul), (Tinerimea romAnd, an. LIV (1935),
p. 94).
Poezia wnirii dela 1859 in principate, (Tinerimea
rovulnd, an. LIU (1935), p. 165).
SATEANU, C., Anecdote culturale, (Luceafdrul, an. 1
(1935), p. 561).
SURU, MIRON, Diverse, cronici. Bucure4i, 1934. Tip. cartilor bisericesti. 104 p. 12X18. 40 lei. Coperta de Mircea SepArticole, recensii despre: Duiliu Zamfirescu, Cezar Pe-

trescu, Nichifor Crainic, Petre Dinu, Constantin FantAneru,


Liviu Rebreanu, G. M. VIAdescu, Ovid Densusianu, Dragos
Protopopescu. Recensii de: PAPADOPOL, PAUL, (Universul,
an. 52 (1935), nr. 136); PREAJBA, SCARLAT, (Tara noastrel.,
an. XIII (1934), nr. 756); MATEESCU MIRCEA, (Cruciada
romelavismului, an. I (1935), nr. 45, p. 3j.
TALEX, ALEXANDRU, Mircea Eliade
destinul lui Pa-

wvit Istrati, (Cruciada rorainisma/ui, an. I (1935), nr. 42,

p. 3).
BucuTAUSAN, GR. (PETRONIUS), Criterii
resti, 1935. Edit. Casa scoalelor. Tip. I. C. Vcrescu, 242 p.
14X21,5. 50 lei. Articole despre: I. L. Caragiale, Alexandru
Davilla, C. Dobrogeanu-Gherea, Mihai Eminescu, N. Iorga,
Panait Istrati Colonel L5eusteanu, Titu Maiorescu, Contesa

de Noailles, bineinat Pavelescu, Radu D. Rosetti, Arthur

-Schopenhauer, Emil Zola.


TEODORESCU - BRANISTE, TUDOR, Cazul

Caragiale,

cam! Pandit Istrati, (Cwudntul liber, an. III (1935), nr. 2,


13. 1)-

TEODORESCU, PETRU I., Crotilici literare. Brasov, 1935.


Colectia Brasovul literar. Tip. Unirea, 176 p, 15X21,5 48 lei.

Cuprinde: PrefatA, Din literaturile straine: Jeanne d'Arc,


Franois Villon, Frederic Mistral, Ruyard Kipling, Axel

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

219

Munthe: Cartea dela San Michele; Em. Madach: Tragedia


omului, Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Din literatura romn: Gh. I. BrAtianu: File rupte din cartea rsboiului;
Cincinat Pavelescu: Trubadurul; O ultima ora cu Cincinat;
Cincinat inedit; Emanoil Bucuta: Fuga lui Sefki i Maica
Domnului dela Mare; Nichifor Crainic: Tara de peste veac.
Mircea Eliade: Maitreyi; Dragos Protopopescu: Iarmarochul metehnelor si Condamnat.i la castitate; Gala Galaction;
Eugen Lovinescu: Firu 'n patru si Mite; Damian Stanoiu:
Ucenicii sfntillui Antonie; O sear& la Convorbiri critice; Mihail Dragomirescu: profesorul. criticul, literatul; Mihail Sadoveanu: Viata lui Stefan cel Mare; Ion Focseneanu: In sus;
Luca Gheorghiade: A doua viatS, a lui Serban Varu; N. Pora:

Cntec de sirena; Gabriel Dragan: Pe frontul Mrsesti invie mortii; C. Ardeleanu: Domnul Tudor. Recensie de: FOCSENEANU, ION, (Viata literard, an. X (1935), nr. 2, p. 3).

TZIGARA-SAMURCAS, AL., Eminesea seirmaraului E. Lovinescu, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 84-87).

VIMO Patru elegii de Eminescu


traducere germand,
(Mihai kmiffiesca, an. VI (1935), nr. 13, p. 15).
VOICULESCU, V., Confesiunea univi seriitor $ medic,
(Gdndirect, an. XIV (1935), p. 400-405).
ZARIFOPOL, PAUL, Poezia rominectscd In epoca lui Asachi Eliade, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 9,
p. 494-504). Despre: Vasile Alecsandri I. Budai-Deleanu, Vasile Carlova, Costache Conachi, Iancu ,V5.cbrescu.

ei. EDITH CRITICE. REEDITARI. INEDITE.


ALEXANDRESCU, GR. Meditafii, epistole, satire, publicate de PETRE V. HANE'S. Bucurasti 1935. Edit si tip. Rornfine unite. 136 p. 12X15. Un portret. 20 lei.
CANTEMIR, DIMITRIE, Descrierea Molclovei, tradusa. de
GHEORGHE ADAMESCU. Bucuresti, 1935. Edit. i tip. Car-

tea romneasc. XXXII+172 p. 16,5X24,5. Diverse ilustratii


ai o hart6.. 60 lei. Cuprinde: Introducere. NotitA biograficil
despre Dimitrie Cantemir. Notit. bibliografic. Descrierea
Moldovei. Tabloul literelor chirilice. Indice.
DIMITRIE CANTEMIR: DESCRIEREA MOLDOVEI,
TRADUSA DE GHEORGHE ADAMESCU.

Editura Cartea romfineasea a dat lui Gh. Adamescu sar-

cina de a publica o note', traducere a operii Descriptio Moldavise, scris pe la 1715, de Dim. Cantemir.

Intentiunea tradueiitorului (v. p. X) filnd de a nu da


www.digibuc.ro

220

MIRON SURD'

editie critich, ci numai una care s& poat fi citita, in cercuri


mai largi, Gh. Adamescu
atins scopul cu
Originalul latin al operii lui D. Cantemir nu se cunoaste
pan& acum. Se cunoaste ins& o traducere germand fficut de
prof. I. L. Reds lob si publicatil de un cunoscut publicist din
Berlin, Bsching (odatii, la 1769-1770 si al doilea la 1771).
Prima traducere romancase a redactitmei germane s'a tipa-

rit la Neamt, in 1825 si i-au urmat editii noi la 1851, (C.


Negruzzi) si 1865, (T. Boldur-Latescu).

Cum stau lucrurile cu redactiunea Win& a operii? Abia


in 1870, au fost comunicate dela Petrograd la Bucuresti doul

manuscrise latine, unul din anul 1727, altul nedatat; insu


ambele stint incomplete. Al. Papiu Ilarian, -tutorizat de socictatea Academicd, (actuala Academie romana), le-a col..tionat si a publicat la 1872, prima editie latina a operii. Copia latina, dupa care s'a facut etlitia Papiu si care rezultii, din
colationarea celor cloud, se gaseste in fondul manuseriselor
romanesti, la nr. 5312. Aceasta a fost tradusa apoi in romin ste A. Papiu Earian i Iosif 11odo i puLl'ca'ii la, 1873.
Fricandu-se noi traduceri, in 1909, (Miron Nicoleseu) si 1923,
(G. Pasen), traducerea lui Gh. Adamescu este, in ordine eranologica, a patra, direct dup& textul latin.

Este aceast editie, o editie autentica a operii? Nu put -a


pentruca, dupii, cum am spus, originalul s'a pierdut. O
editie care sS. dea cat mai aproape arhetipul, trebue sa, tie
seam& si de traducerea germaml a lui Redslob, care a tradus direct dupii, originalul latin. Ori Papiu n'a tinut seam&
decal, de cele cloud manuscrise latine, copiate de el si de
I. C. Massimu. De aceea Gh. Adamescu insusi recunoaste (p.
X, nota 4) cii: o editie critic& a textului latin cu observatii
asupra tuturor pasagiilor cliscutabile sau gresite ar fi de un
mare interes.
Cu prilejul ultimei traduceri (G. Pascu, 1923), s'au facut
unele observatiuni (v. V. Bogrea, in Anuarul Inst, de
istorie nationala., II (Cluj 1923), p. 393-396 si Const. C.
Giurescu, in Revista istorica roman, I, (1931), p. 135-142),
de care Gh. Adamescu a tinut seama, reusind sii ne iniatiseze

opera intr'o limb& aleasa,, intr'o form& mai putin stirbit


fat& de forma latimi, (nu zic nestirbit, pentrue& comp. ed.
Papiu, p. 9, cu ed. Pascu, p. 24, cu ed. Gh. Adamescu, p. 10:
aceasta omite note ale lui D. Cantemir in legatura eu poetul
Ovidiu), intr'o traducere corecta, si clarii.
Dar la claritatea i exactitatea traducerii trebue s adaogam i buna idee de a insoti textul uneori, de notite pretioase.
cum de pild explicarea turcismclor, a termenilor bisericesti.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

221

3, arhaismelor, etc. Nu mai putin importante sunt paginele


introductive (p. XXXXI i p. 159), in care sunt reimprospa,
tate stiute informatiuni despre istoricul editiilor, viata si
opera lui D. Cantemir. La operele cunoscute ale lui, sa se
mlaoge i
pag. XXX, nr. 15
Scrierile muzicale ale lui
Dimitrie Cantemir, publicate de Teodor T. Burada in Analele
Academiei romne, Mem. sect. lit., s. il, t. XXXII, (1909-1910),
p. 79-189; operele la p. 103-188). Deasemenea mai multe reproduced fotografice ilustreaz& volumul.
Dar eeeace ridie& editia Gh. Adamescu mai presus de celelalte editii, este constiinciosul indice de nume geografice,

fapte istorice, functiuni, monete, masuri ce se gsesc in Descrierea Moldovei.

Inteo opera in care informatia este, pe cat de bogata, po


at:It de variatd, indicele este un instrument foarte util pentru
consultarea ei.
Se stie ca Dim. Cantemir trimite in cursul expunerii deseori
la o harta. Edith le de pan& acum anexau in mod gresit o
harta care nu era a lui. Editia Gh. Adamescu este prima care
anexeaza adev&rata harta a lui Cantemir, cea tiparita in 1737,
In Olanda i descoperita de regretatul G. Valsan la Bib liothque nationale (v. G. Valsan. Harta Moldovei de Dimitrie
Cantemir, in: Academia romana, Mem. sec. ist., s. ITLI, t. VI,
(1926-27), p. 193-212 si plansele).

Dim. Cantemir a fost primul orientalist al nostru. Informatia lui (tea mai importanta este aceea trasfi direct din: formele ceremonialului politic bizantino-turc, introdus apoi si la
eurtea si in obiceiurile domnilor romni; din evocarea exacta
a slujbelor bisericesti, la marea patriarhie din Constantinopol
i imprurnutate pentru unele ceremonii (de pihla, incoronarea) si de biserica romaneasca. Numeroase formulare de caneelarie, in limba turca, numerosi termeni bisericesti bizantini
i uncle rugchtni bizantine impestriteaz& opera lui D. Can&emir, in toate editiile ei, reusind s edea admirabil de bine,
toata atmosfera de fast oriental din jurul domnitorului. Nuturmai editia lui Gh. Adamescu omite forma original&
a acestor pasagii, stirbind prin aceatease& sau greeeasca
sta din integritatea operii, dar facand i editia imposibila acelora cari cerceteaza toemai aceste elemente. (Compara din
acest punct de vedere ed. Pascu, p. '76, cu ed. Adamescu, p.
Adamescu, 60,
56; Pascu, 117 Adamescu, 95; Pascu, 80
etc.).
O observatiune: daca lectiunea Curopalates et Georgius
Codinos singulari commentario persecutus est (ed. Acadep. 77; in ms. 5312, f. 87 v. s'a se/is intai corect: quae

www.digibuc.ro

222

MIRON SURU

Georgius Codinus..., apoi in margine s'a adaogat gresit Curopalates et, Mainte de Georgius) nu este o gresala a vreunui

copist, care a aditogat un et inutil, atunci este negresit o


confuzie la D. Cantemir, cand ne trimite la doi scriitori de
neremonial: Curopalates i Georgius Codinos, cand in rea-

litate a fost unul singur, Georgius Codinos Curopalates. Eu


cred insa el mai de graba este gresala unui copist: acesta,
neexplicandu-si titulatura Curopalates (un functionar superior la curtea bizantin), l-a considerat drept nume proprlu;
nitfind insa, potrivit interpret-Ira lui, s acorde predicatul cu
subiectul la plural, a lasat persecutus est, cum bine era in
original, pentru un subject singular, in loc de persecuti sunt.
In mice caz, interpretarea lui G. Adamescu (ed. cit., p. 77,
ir. 4) care identifica pe Curopalates cu Ioanes Sky lazes (la
Adamescu: Skybitzes ( ?:), este cu totul neintemeiata, pentrucit Skylitzes n'a scris opere de ceremonial, ci nurnai o
cronica pentru evenimentele dintre 811-1079, din istoria
Bizantului.

Lipseste cum am spus, o editie stiintifica a operii latine a


lui Cantemir, deci si a traducerii romanesti bazata pe o asemenea editie. 0 astfel de editie, completa, critica, adnotata,
asteptitm: ea a fost promisil de profesorul Const. C. GMrescu.

Dan Simonescu.
CREANGA, I., Anvintiri, cu note si vocabular de G. PASCU.
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Romne unite. 200 p. 12X15. Un
portret. 30 lei.
CREANGA, ION, Povesti, amintiri, snoave, etc... Editie

complet cu studii si explicari ingrijit de PAUL I. PAPADOPOL. Ed. I. Bucuresti, 1935. Edit. si tifo. Cultura rom5.-

neasca. 412 p. 12,5X19,5. Diverse fotografii. 70 lei. Cuprinde:

Ion Creangd date biografice. I. C. ca scolar. Cine era I. C.?


Povestile lui I. C.: Povestea porcului, Povestea lui Sta.n Pdtitul; Povestea lui Harap Alb; Fata babei si fata mosneagului;
Ivan Turbincd, Povesti mici (explicatie): Soacra cu trei nurori, Punguta cu doi bani, Dnil Prepeleac, Capra cu trei

iezi, Povestea unui orn lenes, O poveste, Fitt Frumos fiul iepei.
Mos Ion Roatd i Unirea. Mos Ion Roatd si Vodd Cuza. Cinci
paini. Acul si barosul. Ursul pcalit de vulpe, Inul i camesa.
Calicul dela Talpalari. Versuri culegeri: Lirice (doMe, cantece,
hore); Epice (balade); Bratu, Mielusica, Lina, Catalina; Proprii: Cunoaste-te pe tine insuti, Pasrica, Ia, Clopotelul suna,
Nu lucrezi, n'ai ce mnca; Rostiri, zictori, cuvinte; Aminti-

rile lui I. C. (explicatie). Amintiri din copilarie, Mos Nichifor Cotcariul, Popa Duhu, Autobiografie. Cuvinte explicative.

PAUL I. PAPADOPOL: POVE$TILE LUI I. CREANGA.


Prof. Paul I. Papadopol ne di o editie din Creangi, luerati
eu multa ingrijire intr'o folositoare i foarte dreapti clasi7

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

223

ficare a operelor lui. Lfing5, acestea toate notele, introducerile

glosarul care insotesc textul lui Ion Creanga fac din edi-

tia aceasta a prof. Paul I. Papadopol una foarte nemerita


pentru scolari i pentru toti acei care gusta pentru prima
oar& din sfatosenia marelui povestitor i cristalele romftnesti

din limba lui Ion Creangii.

M. S.

CREANGA, I., Povesti, Bucuresti, 1935. Biblioteca scolara,


nr. 13. Tip. Adevarul. 120 p. 12,5X19,5. O fotografie, 20 lei.
Cuprinde: I. C. viata si opera. Capra cu trei iezi; DAM l Prepeleac; Punguta cu doi bani; Povestea lui Harap Alb. Glosar.
CREANGA, I., Aeu/
barosul, 28 p.
Paueste,a lui Stan
Willful, 52 p.
Povestea unwi oin Imes, Ciizei pin.i Prostia
ormeneasccl, 40 p.
Soacra cu. trei nurori, 32 p.
Bucuresti,

1935. Edit. si tip. Cartea romneasca, 18,5X24. Ilustratii si


coperta de D. Stoica.
DIONISIE, ECLESIARHUL, Cronograf a/ terei ranidnesti
dela 1764-1815 scris la anul 1814, cu o prefata de DR. C. I.
NICOLAESCU - PLOPSOR.

RamMcu - Valcea

1934.

Tip.

Episcopul Vartolomeiu. Fundatia culturala regala principele


Carol Craiova. XX+216 p. 12X16. 40 lei. Colectia Pamant si
suflet oltenesc.
EMINESCU, M., Poezii. Editie ingrijita de CONSTANTIN
BOTEZ Craiova,. 1935. Edit si tip. Scrisul romanesc.
XXXVI+264 p. 15X20,5. 60 lei. Colectia clasicii romani comentati.
Scrieri literare, comentate de D. MURARASU.
Craiova, 1935, Edit. si tip. Scrisul romanesc. LII+284 p.
15X20,5. Fotografii diverse. 80 lei. Colectia clasicii romani
comentati. Cuprinde: Studiu introductiv, Fat Frumos din lacrima, Srmanul Dionis, La aniversara, Cezara, Geniu pustiu,
Archaeus, Poveste indicl, Anexe: Umbra mea, Moai tea Cezarei, Toma Nour in gheturile siberiene, Poveste indica (in versuri). Recensii de: SMANTANESCU, DAN, (Tinerimea romclud, an. LIII (1935), p. 350) TOMUTA, ION, (Societatea
de incline, an. XII (1935), p. 177).
MIRA! EMINESCU: SCRIERI LITERARE.
Colectia clasicilor romfini comentati, editata de Scrisul
romanesc din Craiova, sub ingrijirea scrupuloasa a profesoruliti N. Cartojan, a lansat un volum catre care cu osebire,

atentia publicului cetitor ar trebui sa coboare.


Mihai Eminescu a fost in ultimii ani punctul catre care
critica si istoria literara si-au concentrat toata atentia. Lucrari de sinteza, i analiza, au incununat aceasta staruinta.
Ceeace lipsea insa publicului cetitor, erau nssi operele
poetului publicate in editii ieftine i constiincios alcatuite,
Daca poeziile sale s'au bucurat de o mai larga raspandire pu-

blicistica, in schimb proza literar nu s'a tiparit conexata


inteun volum care sa, poata pune la indernana imediatd, tot
ceeace in aceasta materie, a conceput mai reprezentativ.
Editia lucrata de D. Murrasu, implineste tocmai aceastil
lacuna. Ca ernerit cunoscator al operei eminesciene, D. Mura
rasu a pus o mare grija in selectionarea materialului literar,
adaugiind i acele fragmente inedite, a caror valoare literara
o subliniazei In studiul introductiv. Marea valoare a acestei

www.digibuc.ro

224

MIRON SURU

diIii constal tocmai in faptul c da luminii tiparului, pentru


prima oarii, uncle manuscrise cari cuprind pretioase fragmente din opera lui Eminescu. Acestea sunt: Umbra mea,
Moartea Cezarei,
Tema Nour in gheturile siberiene
Poveste indica, (in versuri).
Deasemeni, in sarguinta de a da textul cel mai autentic
particular al poetului, D. Murarasu a pornit direct dela manuscrise, confruntandu-le, unde era cazul, cu primul text tiparit.
Ne putem bizui astfel pe o editie riguros stiintific lucrata,

in care spiritul de raspundere i erudita orientare literara,

stapanese deopotriva.
Volumul acesta cuprinde in afar& de ineditele mentionate,

urmatoarele opere: Fat Frumos din lacrim. Sdrmanul Dionis, La aniversara, Cezara, Geniu pustiu, Archaeus si Poveste indilc

Studiul introductiv, foarte documentat, cuprinde o aerie de


vederi noi si de puneri la punct. D. Murarasu studiaza intr'un
capitol inilial orinetarea i formatia intelectuala a lui Eminescu aratand conceptiile filosofice ale poetului i marile
le fluente spirituale ce au capatat o conturare personala in
opera sa. Subliniaza legatura i aderentele ce 1-au fixat de
ideologia scoalei junimiste i marea intelegere pentru tarau
ura pentru formalismul gol, ce veneau dela criticismul lui
Titu Maiorescu.
D. Murarasu in geneza romanului Geniu pustiu, admite,
pe lng parerea lui Bogdan-Duica, cum ca modelul pare a fi
lost Ritter von Geist, a lui Gutzkow, si o parere personahl,
pretioasa, subliniind posibilitatea unor sugestii din Die Epir,onen a lui Immermann.
Deasemeni arata si influentele pe care marele poet le-ar fi
primit dela Fichte prin opera acestuia Cuvantri care Neiratiunea e.erman). Prin Fitt Frunios din lacrimil 0 Cain Nebtr
nul, opera, publicata recent tot de D. Murarasu, autorul aratit
mrtrea drag-oste si in'elegere pentru literatura noporana a lui
Eminescu. Aceste dota opere vdesc o conceptie despre cre-

area unei literaturi nationale pe baza natural& a literaturii


populare.
In S&rmanul Dionis, Eminescu e fundamental influen'at de
Kant, pe cand in nuvela romantica Cezara, de Schopenhauer,

prin opera acestuia: Lumea ea vointa i reprezentare.


D. Murarasu, arata ca punctul initial al nuvelei SOrmanul
Dionis, este fragmentul manuscris Umbra mea. Dela acest
fragment, Eminescu a trecut apoi la mult mai complexa
nuvel amintita, in care presara multe din comorile
gandirei sale superioare.
Substantialul studiu al lui D. Murfirasu pane intr'o deaf"varsita lumina proza literal-a a lui Eminescu.
Impletind informatia cu talentul expozitiv, autorul a realizat o opera de trainicie si de serioasa valorificare.
Deasemeni un cuvant de lauda marei edituri craiovene,
care a gasit in persoana profesorului N. Cartojan, invatatul
de cultura larga si de profunda intelegere a literaturit noastre
clasice, prin grija luminata a earuia se poate realiza acest
grandios plan cultural romanesc.
Dan Smantanescu.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

225

laKINESCU MIHAIL Nuvele, cu un studiu introductiv


note de C. GEROTA. BUcuresti, 1935. Edit. si tip. Romne

unite. 216 p. 12 X16. 0 gravurA cu chipul autorului. 30 lei. Cuprinde: Prefatft, Viata lui Mihail Eminescu, Scrierile lui M. E.
Nuvelele: La aniversara. Cezara (I-V111), Sftrrnanul Dionis,
Archaeus.
Povefti, cu un studiu introductiv si note de
C. GEROTA. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Romfme unite 152
p. 12 X15,5. Un portret de Ary Murnu. 25 lei. Cuprinde: PreIntroducere: 1. Eminescu i poezia populara. 2. Fftt Fru-

mos din lacrimA. Povestile: Fitt Frumos din lacrim; Fru-

moasa lumii; Borta vntului. Finul lui Dumnezeu; CAlin nebunul (poveste); Cfdin nebunul (versuri).
EMINESCU, MIHAIL, Poezii, cu introducere, biografie,
notite si glosar de GH. ADAMESCU. Tiparitura V. Bucuresti,
1935.Edit. si tip. Cartea romilneasca. XX+220 p. 14 X 21,5.
48 lei.

EMINESCU, M., Cd/in nebunul. Bucuresti. Tip. C. F. R.

40 p. 16 X 23,5. 20 lei. Cuprinde:

lin nebunul, model si creatie

de D. MURARAW. Cahn nebunul, versuri. CAlin nebunul,


poveste. Recensie de: SMANTANESCU, DAN (Tinerimea
romand, an. LIII (1935), P. 279).
D. MURARASU: M. EMINESCU, CALIN NEBUNUL.

De catva timp, mai ales sub influenta esteticei germane,


laboratorul tainic al creatiei poetice a inceput s fie mai

des pndit de ochil indiscreti ai cercet&torului.


La noi, in deosebi, opera poetic& a lui Mihai Eminescu atrage asemenea cereetri, atilt prin prodicioasa ei tenshme
artistia, eat l prin faptul c mai toate manuscrisele in cari
geniul rilbditor a lui Mihai Eminescu si-a pregiitit creatia,
stare azi si mai riilnltoare la dispozitia tuturor, in biblioteca
Aeademiei romfme.

D. Murarasu, un pasionat al operei lui Mihai Eminescu va


da o scurtit anallz& a tehnicei creatiei eminescene, editnd
critic basmul Cann Nebunul publicat de Ilarie Chendi in voalturi de
lumul Literatura popular& de Mihai Eminescu
versiunea in proz& a basmului, culeas& din manuscrisele poetului, versiune din care a crescut poezia. 0 introducere sobru

documentat inchegatil, urmireste sumar etapele creatiei,


dela rezurnatul basmului la inchegarea deplin. Mai presus
de argurnentarea eruditii, ceeace reese din aceast& cercetare
inc& odat, e uriasa putere de munel poetieft a lui Mihai
Emineseu. Urmiirind bogatul filon folkloric utilizat i truda
en care a fost framntat pan& la o inchegare personalfi, nu
dai searna incilcdat& ctft fortit lucid de
poll decat
asimilare si organizare poeticil a insemnat geniul lui Mihai
Emlnescu. Multora dintre poetasii de azi, cari cred ea geniul
ereste singur, cu p.rul in plete sub caeinl, ce il fereste de
vnturi l lunthi, le-ar fi de minunat folos lectura unor asemenea cercetilri, revelatoare, ale tainelor atilt de clare cari
stan la temelia unei autentice creatii. In mice caz, mult mai
de folos deefit multe dintre naivittile pseudo-estetice, atilt
de frecvent intftlnite azi ca eseeuri in tinerele noastre reviste.
Ovidiu Papadima.

www.digibuc.ro

15

226

MIRON SURU

GORKA, OLGIERD, Cron4ca epoce lu gtefan cel Mar..

(1457-1499) (Revista istoried rorniind,


215).

(1934), vol. IV, p

HASDEU, B. PETRICEICU, Rdsvan qi Vidra, poem& dra-

matic& in cinci cantari. Ed. ingrijita de ION PILLAT. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Cartea romfmeasca. 112 p. 12,5 X19

20 lei. Pa.gini alese serie noult, nr. 8-9.

IOSIF, ST. O., Ceintece, versuri. Bucuresti, Edit. Universala

Alcalay. Tip. Socec. 80 p. 10,5X15. 7 lei Biblioteca pentru


toti nr. 1340.
ISPIRESCU, P., Snoaue, cu un studiu si note de C. FIERASCU. Bucuresti, 1935, Edit. si tip. Romne unite. 216 p
Vermele, p. 327-328; ScativT,'
11,5X13,5. Un portret. 30 lei
p. 328-329; Vocea unui tipograf, p. 330-331; Cc
cola i cdtelul, p. 331-333; (Coevorbiri literare, an. LXVIII
Poveqti despre Vlad repe.y, opera postuma. Extra..
(1935).
din revista Fdt-Frumos. Cernauti, 1935. 32 p. 8X12. 5 let
Biblioteca Fat-Frumos nr. 4.
ISTRATI, PANAIT, Prefatil la Adrian Zografi, trad.
ALEXANDRU TALEX (Cruciada rom,dnismului an. I (1935)
nr. 27, P. 3).

MINULESCU ION Poezii: Romante pentru mai tarziu;


vorba cu mine insurni, Strofe pentru toata lumea. Bucuresti
1935. Edit. Universala-Alcalay. Tip. Socec. 152 p. 10,5 X15,5
14 lei. Biblioteca pentru toti. nr. 1353-1354.
MOLDOVANU, CORNELIU, Clintarea cdntdrik,r, prelu.crare in versuri dupa Bib lie. Bucuresti, 1935. Edit. si tip
Adevarul. 96 p. 17X21. Bustratii i coperta de I. Anestin
50 lei. Recensie de: DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini 14terare, an. II (1935), p. 365-366).
NEGRUZZI, C., Cum, am invdtat romdnegte, Toderica, scrt-

sori la un prieten. Ed. Ingrijita de ION PILLAT. Bucurestr


1935. Edit. si tip. Cartea romneasca. 48 p. 12,5X19,5 10 let
Pagini alese serie nowl nr. 10.

PAPACOSTEA, VICTOR, Vietile sultanilor, scriere ineditA

a lui DIONISIE FOTINO. Bucuresti 1935. Tip. M. O. Irala afA.ra din text. 17X25. 8.
primeria na tionala. 64 p. 4 pnse
lei. Extras din Revista istoricd, romdnd, an. IV (1934), nr
1-4.

PETRESCU CEZAR, Omul din vis, trei povesti cu mortt


Bucuresti, 1935. Edit Universala-Alcalay. 212 p. 10,5X15
14 lei. Biblioteca pentru toti. nr. 1345-1346.
POPA-LISSEANU, G., Izvoarele istoriei Romdnilor. Vo"
IV, Cronica Ungurilor de Simian de Ifza. Text si traducere

Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 136 p. 16,5X24,5. 100 leT.


Volumul V-VI Cdntece de jale de Rogerius
Descoperirea Ungariei celei niari de Ricardus. Text si traducere. Bu-

curesti, 1935. Tip. Bucovina 104+24 p. 16,5X24, 5. 100 lei.


Volumul VII Cronica lui Nestor. Traducere, comentarii
harta: Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 240 p. 16,5X24,5. 20(1
lei. Recensie de: DRAGOMIR SILVIU, (Analele Academiei re-

mine, raport de premiere, Tom. LV. p. 188).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

227

RUSSO, AL., Scrieri, cugetliri, amintiri, cntarea Roma,

niei etc. cu un studiu introductiv si note de PETRE V. HA-.


1TE. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Romani) unite. 280 p.

12X16. 0 gravurfi cu chipul autorului. 40 lei. Cuprinde: Pre-

Viata lui Al. Russo. Scrierile, cultura lui AI. Russo.

AI. Russo critic. Critica criticei Studie moldovanA (I-IV)


Holera. Cuget&ri (I-II). Amintiri. Cntarea Romaniei, Poetul
Ddscalescu, Mihai Cuciureanu; Desrobirea tiganilor. Contra
ardelenilor. Despre steaua DunArii. Ofiteri francezi in Moldova.

RUSSO, D., Mitrofan Grigards: Cronica Tarii romdnesti,

1714-1716, (Re...vista istoricd roinnd, IV (1934), p. 1-43). Extras Bucuresti, 1935. Tip. Cartea romneasc6. 18X25.

D. RUSSO: MITROFAN GRIGORAS, CRONICA TARII


ROMANE$TI (1714-1716).

Intre nmnerogii preoti greci cari au trecut prin riie romfinegti a fost gi Mitrofan Grigoras (1630-1730), asupro,
caruia apare pentru prima data o lucrare la noi. El a compus mai multe epigrarne, poezil, canoane, tropare i slujbe la
diferiti sfinti. Intre 1705-1715 a desfagurat o frumoasa activitate la tipografia mitropoliei Bucuregtilor, fiind corector
al cartilor grecegti. Dar opera mai importanta a lui este
cronica editata de D. Russo, care cuprinde evenimentele mai
de seamii, dela uciderea regretata a bunului Const. Brancoveanu liana la inceputul domniei lui loan Mavrocordat (1714
-1716).

Aceasta opera, scrisa intr'o limba arhaizata care imita pe


vechii istorici elini, s'a transmis posteritatii intr'un nis. din
biblioteca M-rii Sf. Ecaterina din muntele Sinai; un fragment,
in ms. 184 al Metohului Sf. Mormant din Constantinopol gi a
treia versiune inteun ms. fost al lui Calinic, episcopul Proilavului (Braila) dela. 1743-1757; manuscriptul apartine
gcoalei din Zagora, (Tesalia), uncle Ca linic 1-a darult la 1785.

Aceasta din urma versiune a fost luata ca bazi in editare,


colationfindu-se, pentru fragmentul respectiv gi cu versiunea

ms. Metohului Sf. Mormant, aga cum a fost publicata de


Papadopulos-Keramens. Versiunea din muntele Sinai a fost
exclusa dela colationare, neputandu-se procura textul el.
Editia este executata dupa cele mai stricte principii gtiin-

tifice, fixate de autorul insugi, Inca din 1912, in lucrarea


sa Critica textelor i tehnica editilior pentru Comisia istoriett a Romniei. Se public& textul de tram& corectandu-se
gregelile, care insa, sunt xnentionate in subsol. Variantele versiunei a doua se noteazit in aparat, se emendeaza textul gi se
indica lacunele. Dar, de mai mare importanta i mai mult
literara dead filologica gi istorica, este identificarea citate-

www.digibuc.ro

228

MIRON SURU

lor biblice. Se cunoaste puternica hifluenta a textelor religioase asupra mentalitatii si stilului scriitorilor din veacurile
trecute. Prin aceste identificari ale editorului, se poate preciza in ce constit anume aceasta influenta si deci problema
autentieitatii fondului si formei se poate rezolvi mult mai
usor.

Limba cronicii fiind grea la inteles (insusi invittatul Niculae Mavrocordat socotea limba lui Grigoras invechita, enigmatica i greu de priceput), de mare utilitate sunt la traducerea romaneasca pe care o face editorul, i notele aferente
traducerii, cu informatii bogate asupra lui Ion Avramie, predicator la noi pe vremea lui Coast. Brancoveanu, Rallachi Ef-

praghioti si asupra fratilor Dumitraseu si Ion Hrisoscoleu.


Croniea povesteste fapte pe care autorul le-a trait: uciderea
lui Braneoveanu, a lui Stefan Cantacuzino si a Stolnicului,
moartea mitropolitului Antim Ivireanu, inceputul domniei
lul Niculae Mavrocordat si navalirea Nemtilor in tara; 'Matrirea lor in manistirile Margineni i Campulung, participarea la evenimente a lui Samuil, Patriarhul Alexandriei itd a
lui Grigorie, fostul Arhiepiscop al Ohridului, sfarsind cu venirea pc tron a lui loan Mavrocordat, socotit ea un nou in-

temeetor al tarii. Iata, deci, inteo cronica de cateva foi,


atatea evenimente importante din istoria noastra:
Studiul introductiv aduce multe hunini asupra literaturii
noastre vechi. El, pe Etna informatiile in directa legatura
cu cronica lui Grigoras, expuse pe scurt mai sus, revendica
literaturii si teologiei romfmesti o figura de mare autoritate,
un elenist erudit al sec. al 17-lea: Constantin Duca Vod
iata in ce imprejurari.
Invatatul grec flyovuMotis, descriind sumar si defectuos
ms. dela Zagora, fost al lui Ca Buie, atribue acestuia o parte
din lucrarile voevodului Constantin Duca cuprinse in acel ms.
miscelaneu, iar pe allele aid nu le mentioneaza. Tocmai pentru
acest motiv autorul publica (p. 10-12) titlurile a 21 de opere
teologice scHse de Const. Duca Voila., tratand diferite subiee-

te: despre icoantt, despre lumina invierii, focul purificator,


dumnezeeasca cruce, durnnezeeasca inviere, despre preotie,
etc., Desi Const. Duca Voda a avut ca profesor pe misionarul
catolic Ant. Renzi, totusi credinta lui a ramas in cea mai
curat ortodoxie, scriind chiar in contra papistasilor, cum de
pilda lucrarea: Cum eb: Latinii celebreazd. si taina durnnezeestii liturghii nedesavarsit si nesigur.
Precizarile cu privire la 'Astoria lui Ca linic al Proilavului
nduc si ele contribatii nouit la istoria bisericil romane.
Nu stii ce srt admiri mai intai la acest studiu al profeso-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

229

mini D. Russo; concisiunea i totusi claritatea expunerii, bog-5,0a informatiilor din sursele cele mai rare, sau metoda riguros stiintifici?! Cert este, at toate aceste calitti la un loc
asigurd operii o mare valoare. Ea ne face s arunciim privirile cam 40-50 ani in urmd l Wet constatfim, ce mari progrese

s'au realizat in domeniul editdrii operelor de istoriogralie


greco-romnd:

Dan Simonescu.
SADOVEANU, MIHAIL, Bordeenii

Oameni in lund, nu-

vele. Editie rev.zut. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea


romneasc. 208 p. 12,5X19,5. 55 lei.

TOLSTOI, LEW., Rdzboinl italo-abisinian din 1896 (Cuvdntul liber, an. III (1935), nr. 1 p. 4).
Coqmarul Anei,

Fragment inedit din Ana Karenin (Adevdrul literar i artistic,


s. II, an. XIV (1935), nr. 781, p. 5).
Tu.yin i Belchin.
Discutie asupra nemuririi, fragment inedit din romanul RAsboiu si pace (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 782, p. 5).
URECHIA, V. A., Legende romeine, cu un stucliu intioductiv si note de ION HORIA RADULESCU. Bucuresti 1935.
Edit. si tip. Ronane unite. 272 p. 12X15. Un portret.,42 lei.
Recensie de: POPOVICI D., (Atheneum an, I (1935), p.
286).

ZAMFIRESCU, DUILIU, Romanul Comdnestenilor 1 Viata


la fard, &title comentat de MARIANA RARINCESCU, Craiova 1935. Edit. si tip. Scrisul romnesc. XLVII+208 p.
15X20,5. Diverse fotografii afar& din text. 60 lei. Clasicii ro
mni comentati. Cuprinde: Cuvnt inainte. Inceputurile romanului romnesc. Prime le romane ale lui Duiliu Zamfirescu.

Viata la tar. Bibliografie. Prefata la editia I. IV. V. Viata

la tara text cu note. Recensie de: TOMUTA, ION (Societatea


de mdine, an. XII (1935), p. 177).
DUILIU ZAMFIRESCU: VIATA LA TARA.

Mariana Rarincescu da un excelent studiu despre incepu-

turile romanului romdnesc, ca prefatil la o noud, editie a


Vieth la tarS, de Dui liu Zamfirescu, in Clasicii romni comentati. A se addugi acum i Bujoreanu, cu a sale Mistere
ale Bucurestilor. O cercetare a foiletoanelor de prin 18701880, ar fi dat autoarei i alte nume. In schimb, ni se sennnaleazil romanul Alexandru, din 1883, a lui George loan
Dimancea, de altfel o lucrare ridiculd. La C'. Mille a se aFeciorul Popii.

www.digibuc.ro

N. Iorga.

e. AMINTIRI. DOCUMENTE.
BRAILOIU, CONST., Scrisorile lui Al. 17/ahictei ceitre C.
poezie, an. 1(1935), nr. 1, p. 22).
BRATESCU VOINEBTI, IOAN AL., Thrt pra.gul apusului,

Kielce (Muzicei

ganduri-amintiri. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea romaneasca. 208 p. 12,5X19,5. 60 lei Cuprinde: Inseninare; Amin-

tire dureroasa; Conferinta (Marturisire literara: Cum am

scris); Mos Vasile Drozman, Vise (despre Titu Maiorescu),


Luceafdrul (despre Mihai Eminescu). Recensii de: ALBU,
NICULAE (Blajul, an. II (1935), p. 535); ROCO DINU
(Munca literarei, an. III (1935), nr. 26, p. 4).
AL. BRATESCU-VOINESTI: DIN PRAGUL APUSULUI.

0 carte plink cu bijuterii de douft ori pretioase. Mai nti


pentru limba, stilul in care sunt redactate, si al doilea pentru gfindurile i viata care a trecut, dar care, aici, acurn din
nou, s'a intors ea sa rmkie pentru totdeauna.
Fie at cetiti acele pagine in care se vorbeste de Eminescu,
sau de Titu Maiorescu, sau in care insusi autorul face miirturisirea cum si-a scHs opera, v yeti convinge de cele spuse
mai sus.
M. S.

BRATIANU GHEORGHE I., Fib, rupte din cartea


Buelnsti, 1934. Edit. Cultura nationala. Tip. Cartea
de aur. 184 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensii de: CALINESCU,
G. (Adeviirul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 753,

p. 9); GHEORGHIU, V. (Viata Basarabiel, an. IV (1935),


nr. 5, p. 78); MIHAESCU I. (Meridian, caet sapte, (1935),

p. 27).
BUCUTA, EMANOIL Scrisorile trimise de Malin Zamfilui Titu MaforescU, Introducere si note (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 6, p. 554-582, nr. 7, p.
122-143; nr. 8, p. 353-376; nr. 9, p. 582-599; nr. 10, p. 123-145;
nr. 11, p. 298-318; nr. 12, p. 603-615).

CIOCULESCU, ERBAN, Corespondenta dintre I. L. Caraplate ri Paul Zarifopol (1905-1912), Bucuresti, 1935. Edit.
Fundatia pentru literatura. i arta regele Carol U. Tip. M. O.

Irnprimeria nationala. 88 p. 16,5X 24. 40 lei, Scriitorii romani


contemporani. Extras din Revista fundatiilor regale II (1935),

nr. 3-5. Recensii de: CALINESCU, G. (Adevdrul literar si


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 759, p. 9); CONSTANT1NESCU, POMPILIU (Vrernea, an. VIII (1935) nr. 397, p.
10); DEMETRESCU, ROMULUS (Pagini lite;.are, an. II
(1935), p. 455-457); DIMA AL. (Gdnd romdnesc, an. III
(1935), p. 357-360); MARTINESCU, PERICLE (Reporter,
an. III (1935), nr. 81, p. 2); STREINU, VLADIMIR (Revista

fundartilor regale, an. II (1935), nr. 8, p. 436-444); SULUTIU,


OCTAV (Fantilia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 79-83).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

231

ERBAN CIOCULESCU: CORESPONDENTA DINTRE I.


L. CARAGIALE $1 PAUL ZARIFOPOL.
Dinteo activitate critich de un deceniu, consolidat cu deosebire in foiletonul shpthinhnal al Adevrului, $erban Cioculescu n'a gash de ctiviinth sit selecteze nimic in volum. Cinc
a urmrit insii vioaiele cronici, si-a putut da seaxna de insusirile sale reale, de luciditatea spiritului shu si de permanents
grije de a nu se kisa mistificat de falsele valori contimporane.
Rationalist declarat, urmiind in aceast directivi pe maestrul
say Paul Souday, $. Cioculescu nu este totusi un document
rigid; fixat pe pozitia unui estetism comprehensiv, am putut
surprinde, in activitatea sa critich trsiiturile esentiale care-I

caracterizeaz. Usor inchinat spre paradox, mai accentuat


dispus sh polemizeze dialectic si logic cu scriitorii despre care
referii, amator al discutiilor de arranunt i cu pasiunea, desigur soudayisti, a eruditiei istorico-literare
$. Cioculescu
definit pnft acum destul de limpede atitudinea critich.
Duph moartea lui Paul Zarifopol, cel mai bun prieten i cel

mai competent critic al lui Caragiale, continuarea editrii


operii marelui comic, rmase neterminath, s'a incredintat lui
Serban Cioculescu. Alegere cht se poate de nimeritii, drip&
cum ne atesth pasiunea migriloasii, simtul preciziunii si al
nuantei, ca i entusiasta pietate push in prezentarea corespondentei dintre cei doi ilustri defuncti.
Cioculescu si-a gash

ael terenul propriu de exercitare a predispozitiilor sale de


istoric literar, intrezrite si in activitatea sa critics& de pfin
acum, scotAnd, mai ales in evident& nedesmintita sa predilec-

tie pentru lucrrile de aminunt. Dar am fi nedrepti sii-I

consideriim pe $. Cioculescu un sirnplu colectionar de informath. Oricht de modest este in realitate materialul epistolar

din care este shit s& reconstituiasch doua spirite attit de

strilucite ale scrisului nostru, puterea de sintez si de caracterizare (semne indiscutabile ale inteligentii criticului) d
torah savoarea intreprinderii sale. Din niste firimituri cum
singur denurneste natura scrisorilor dintre Caragiale si Zarilopol, $. Cioculescu a isbutit sh extragft substanta amidooricht de modesth ar fi ea, a celor (loud spirite. Sectionfind cu voluptate in materialul epistolar analizat, a ingrosat numai acele trfisfsturi structurale ale corespondentelor,
fixeze psihologic si intelectual. Astfel ch din
care pot
puzderia de anifinunte se desprind, la sfirsit, douii portrete
bine conturate i pretios nuantate. $erban Cioculescu nu s'a
limitat la informatia narativ sau la simpla fise descriptiva;
en ajutorul kr a recreat, evident in msura importantei faptelor, dourt figuri literare, in ceeace si-au desvluit ele mai
intim.

Cuprinsh intre 1905-1912, activitatea kr epistolarii se intretese Intre Berlin, sediul exilului voluntar al marelui comic
si Lipsca, sediul de studil al viitorului eseist. Caragiale are
53 de ani, iar Zarifopol numai 30. Numrul scrisorilor phstrate dela cel dinthi este de 415, dintre care 339 stint chrti
postale, dela secundul este abia de 44.
Inainte de a reconstitui, dupii $. Cioculescu, fizionomla abil

sectionath a defunctilor scriitori, trebue s-i aducem toate


elogiile, pentru excelenta metodi intrebuintatrt. Autorul a

www.digibuc.ro

MIRON SURU

232

urmat camihra studii temeinice la Sorbona, in vederea nnuf


doctorat asupra lul Bruneti6re (indiscretia apartine de mult
lui S. Cioculescu, spre a ne-o ing&dui i nouii); Mr& sgt-si
recolteze oficial roadele, disciplina sorbonist& i-a riimas un
bun permanent, fecundiindu-i acest prim studiu istorico-lite-

rar. Ea se observa dela primele pagini, in care ne descrie


textele manuscriselor, caligrafia lor i starea in care se g,-

sesc. S. Cioculescu are o cart& vocatie de istoric literar: ochi


de albina i riibdare de arhivist, dou insusiri atilt de esentiale ale disciplinii.
Dar sit revenim la coordonarea psihologicil a fiselor sale;
cum este si firesc, cea mai mare parte a studiului lui S. Cioculescu este destinat& interpretilrii epistolelor lui Caragiale,
ea Bind cele mai numeroase.

Criticul i biograful marelui satiric vor trebui s in


seam& de perspectiva in parte nebrinuit& in care este surprins
autorul Scrisorii pierdute. Se considera un paradox al volubilului meridional afirmatia lui repetat& cil este un sentimen-

tal; transmis, de atatia contemporani, ea a ramas un pur


para4ox OM la descoperirea acestei corespondente. Ciind
vorbim de sentimentalismul lui Caragiale nn trebue sa ne
referim la opera lui i nici nu trebue
intelegem ea o

efuziune liricii, in genul eminescian. Caragiale este un Janus


bifrons numai in msura in care disociem omul de scriitor; si
Mc& numai in mAsura in care trebue
completiim fizionomia scoasfi din marturiile contemporane, corectate de corespondenta lui cu Zarifopol.

Retras la Berlin, Caragiale isi exprim la maturitate tot


fondul lui de bun burghez; influent& a mediului, senindtate
necesara silattatii lui alterate sau simpl constientit a definitivel lui realizri, ne este deocamdatd indiferent a euta
resorturile acestei psihologii.
Destul cA, ea existA.

Am stabilit, dup.& S. Cioculescu, un portret complex si nuantat al burghezului Caragiale. Inteo prim& sectiune, reconstituim temperamentul fizic al scriitorului: suferind de variatiile climaterice, sensibil la frig si la cAldura excesivil,
prefer& viata de interior, comodd, inactiva si totusi ursuzii,

filmic& Il ataca in esenta firii lui extrem de sociabild. In


aceeas sectiune, a bunului burghez, iubitor deconfort material
si moral, este revelatoare pasiunea meloman,

a marelui satiric. Alimentat de mediul musical german si

condusii de priceperea deosebit a lui Zarifopol, sensibilitatea


estetic a lui Caragiale i desvlue o laturd Howl. In aceastii
fislonomie burghez..4 nu lipsesc nici trilsturile autobtone:
epicureismul gastronomic se satisface (WO gusturile dobn-

dite in taril, iar legea interioard a lenei lui orientale este

tot atilt de autohton. Sprijinit pe m&rturii directe


aceast& laturil, a temperamentului caragialian confirm& abundentele observatii contemporane. S'a crezut c& marele scriitor

n'a avut prieteni, ea incisivitatea lui l-a depdrtat de orice


afectiune serioasii. Inteo a doua sectiune a corespondentii.

Cioculescu scoate in evident& afectiunea lui durabil, de


onest burghez, pentru Ronetti-Roman, Gherea, pentru Racovacki (mai atenuatii si de circumstant& mai literara), pentru Delavraneea si Cerna.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

23 3

S'ar 'Area curios uo fapt: CaragiaIe atM de juniinist lu

structura spiritului, sustinut, elogiat i apArat (vezi Cornediile

lui Caragiale) de Titu Maiorescu, nu s'a simtit niciodatit


atras de criticul Convorbirilor. Distant si ocrotitor, Maiorescet

nu cunostea intimitatea in relatiile lui literare. Olimpianismtd lui i se prea lui Caragiale un panas putin comic. E de-

finitiv precizatit reactiunea lui temperamentalA fattl de Maiorescu; in Docurnentele publicate de I. E. Toroutiu, referitor

la Junimea, sarja lui Caragiale, in contra plastronului junimist, este necrutiitoare. Maiorescu, el insusi un burghez prin

originrt, isi desciplinase o fizionomie i un prestigiu, in esentik

organice, pentru adaptarea la mediul boeresc in care trim.


Caragiale este un mic burghez, spontan, muscator, afectuos
inclinat la farniliaritate. Lui Gherea ii poate zice fratele
Costiat lui Maioreacu nu-i putea viola solemnitatea aullat
Cred cA omul i-a Meat simpatic si criticul, la Gherea, desi
Caragiale n'are nimic cornun cu teorla artistului cettean
si cu umanitarismul. Maiorescu n'a putut avea prieteni, ei
ocrotiti, iar Caragiale, constient de valoarea lui, nu putea
accepta de cat un regim de egalitate, in raporturile intime.
Dovad c tfulArul de 30 de ani si invtatul Zarifopol i-a fost
prieten, fiinde a putut comunica prin volubilitatea temperamentului si mobilitatea inteligentii
cu marele comic. Drept
este ca in afectiunea lui Caragiale infra si tui element dt
orgoliu literar; din politete sau din sincer amuzament, Zarifopol ii lauda si-i incurajeazA gluniele lui versificate, la cam
tinea disproportionat de mutt. Faptul cA-1 descoper poet
il milguleste pe Caragiale, copil bAtran care lua drept arth
niste amabile miticisrne versificate.
Ceeace a unit insA printr'o satisfactie comun aceste dou
spirite corosive este gustul lor literar, oroarea de platitudine,
de sentimentalism trivial si de falsul patos. Ironiile contra
catorva scriitori romni, dintre care, unit amici si admiratori, ca Vlahutit si Delavrancea, neseeatul dosar de enormitap literare pe care-I aleatuesc reciproc cu nespusa bucuire, inteun cuvAnt atitudinea esential junimistii, este puntea
lor trainica, de legAturii, Si aci ne ingAduim o asociatie si utr
comentarin depsind observatille asupra studiului lui St. Cioculescu. Afirrnam odat: Dup cum Caragisle a vdzut pl stic sernidoctismul unei anumite pturi sociale, Zarifop
indreptat satira pe planul abprinteo opticA analoagk
stract al ideilor i atitudinilor, al sentimentelor i gusturilor
,

de artA.
Nu cunoasteam atunci corespondenta dintre el si Caragial -;

din foarte discrete destitinuiri ale lui Zarifopol abia atlasem


s'au cunoscut, fArA a Visa totusi srt bnuim cat de intime
au fost raporturile intre ei.
L-as numi astazi pe Zarifopol ultimai junimist, din cultura
romAnfi. Mai putin sacerdotal ca Maiorescu, mai suplu

spirit, mai nuantat in negatie, mai citit poate i mult mai

modern, prin sensibilitatea lui iritath, disociativ pfin la paradox, si totus deplin lucid, Zarifopol este structural un
junimist. Cultura lui germanA aliatA cu limpezimea i criticismul voltairian il apropie mai mult de Maiorescu decat de
oricare spirit din cultura noastr, Zarifopol a continuat or-

www.digibuc.ro

234

MIRON SURU

ganic si mai complex spiritul junimist, acordAndu-i km& un


sfert de veac de viabilitate.
Sunt atfitea puncte de contact, pe latura Inteligenti, intre
Zarifopol i Caragiale i intre ei i junimism. Ce sunt altceva
rnostrele de stil, aleAtuind un imens sottisier al scrisului

daco-rornan, colectionate de amilndol, decal o prelungire


a exercitiului scump Junimii, de a consemna toate aberatiile

de gust, judecatA i expresie?


In prietenia cu Zarifopol, junimistul Caragiale a fost atras
le supletea i rand inteligentii, de dialectica subtilA i verva

ironicA a acestui graeculus, el 1nsu9 un graeculus plin de


sevi i inclinat spre marea bufonerie a vietii. Acest gust al
bufoneriei este atAt de junimist, in fond; mat direct, mai
simplu i concret la Caragiale, mai intelectualizat la Zarif opol, structural este acelas.
Ca sh, ducem mal departe filiatiunea junimistA a lui Zaritopol, decit reluarea, sub aka formit a luptei contra formei
f Ara fond in arja indreptatA spre panasul literar, spre semidoctism i spre orientalismul nostru care maimutAreste spiritul
ee sens pot avea campanfile lui din Registrul ideilor gingase,

eivilizat apusean? Izolarea lui Zarifopol este izolarea until


intArziat fat de momentul istoric compact al junimismului.
Nenit in urma temperamentului dogmatic maiorescian, el se
simte mai aproape de Caragiale, fiindc tie sA rfidA, desi el
insus mimai zAmbeste, cu zimbetul rece al inteligentii. Maio-

rescu n'a stiut a& Kilda; a dispretuit, a ironizat dur. Spirit


mai schematic, s'a multumit cu sinteza generala in atac,
In contra unor false directive din cultura romanA. Zarifopol
n'a mai fost un arhitect de principii; simtirea i inteligenta

lui fuzioneazi inteo atitudine corosivii, adevAratit oglindA a


spiritului ski. Nu aunt niste adevitrate comedii de idei cronieele lui din citatul Registru, casi studfile in contra lui Remit,
Maupassant, etc.
mule comedia se joacit pe scena aerianii
a spiritului?
Scrisul lui Zarifopol este o higienft severa a mintii, a inimii
19 a fanteziei; prin aceastit structurA, deschide direct din linia spiritului junimist.
N'am epuizat toate informatiile din studiul lui $. Ciocu-

lescu; ele se completeazA cu referinte utile privitoare la


proectele literare ale lui Caragiale, la activitatea lui creatoare, foarte asidurt in 1909, la gusturile lui literare flit la
ieeturile lui, dintre care unele aunt datorite influentei tn-

mIni
iar ca incheere este foarte semnificativ capitolul consacrat opiniilor politice ale lui Caragiale, nitscute din
tragedia revolutiei din 190'7 si din aventura lui de actor entu-

ziast, dublat de un critic amuzat in acelas timp, in partidul


eonservator-democrat al lui Take Ionescu. Era predestinat
ea tfinAr de 18 ani, care a luat parte la revolutia ploesteanA,

eu toatA omerica lui batjocorire de mai tArziu, si sffirseascii,

asemeni oriciirui fiu autentic al patriei daco-romane printr'o nouA L ultimA adeziune politicA:
DacA prin corespondents lui cu Zarifopol, Caragiale ii des%Alue unele trAsAturi morale necunoscute, fondul permanent

a) psihologiei lul burgheze este al unui vervos parodist, al


unui meticulos ironist de metehne autohtone. La Berlin, Ca-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

235

ragiale si-a luat pe scena izolatd a vietii lui de familie i pe


spiridusul lul

Spirit de o rarli meticulozitate, rnetodic, precis, nuantat


si de o pietate induiosatil - prin acest studiu, erban Ciocu-

lawn ne apare ca un virtuos cAutAtor de ace pretioase in carul


cu fill' al corespondentii minore in fond, dintre Caragiale
-Zarifopol.

Pompiliu Constantinescu.

COSMIN, RADU, Antintiri din viata culturald a vechfuliti


Bucure0i (Cele trei Criitri, an. XVI (1935), nr. 5-6, p. 73).

DAVILA, ELENA GENERAL PERTICARI, Din viafa


corespondenta lull Carol Davila, precedatA de discursul rostit
de M. S. Regele Carol II cu prilejul comemorftrii centenarului
lui Carol Davila. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literaturA si artA regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria natioplans9. 200 lei.
nal& 484 p. 16,5X24,5. Diverse fotografii.
Biblioteca. documentard. Recensie de: CALINESCU, G. (Ade-

drul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 768, p. 9).
FRAGMENTE eminesciene (Adevdrul literar 0 artistic,
s. II an. XIV (1935), nr. 735, p. 2; nr. 736, p. 2; nr. 739,
p. 2; nr. 741, p. 6; nr. 746, p. 4).
GALACTION GALA, Eri
alaltderi
azi, (amintiri),
(Viata raminescel, an. XXVII (1935), nr. 3-4, p. 39-40),

GI:HCA, ION, Acum o sutd de ani (Vrentea, an. VIII (1935),

nr. 387, p. 27).

GIGURTU, OLGA GENERAL, Amintiri icoane din treat&


Craiova, 1935. Edit. si tip. Scrisul romAnesc, 208 p. 17,5X 22.
50 lei.

LACUSTEANU, COLONEL, GR., Amintiri, publicate de


RADU CRUZESCU, comentar istoric de I. C. FILIT11. Bucu-

resti, 1935. Edit. Fundatia pentru literaturA, si artA regele


Carol II. Tip. M. O. Imprirneria nationalk 304 p. 12,5X19,5.
Diverse fotografii. 70 lei. Biblioteca documentar. Recensii
de: CALINESCU, G. (Aclevdrul literar 0 artistic, s. II, an.
XIV (1935), nr. 758, p. 9).
LAHOVARY, AL. EM., Amintiri diplornatice (Viena 1906-

1908), (Revista fundafiilar regale, an. II (1935), nr. 11, p.


344-363, nr. 12 p. 557-579). - Canstantinopol (1902-1906),
(Revista fundatiilor regale, an. H (1935), nr. 8, p. 318-337;
nr. 9. p. 550-569; nr. 10, p. 80-103).

MARIA, regina Romaniei, Povestea viefii mele, trad. de

MARG. MILLER VERGHY. 3 volume. Bucuresti, 1935. Edit.

si tip. Adevrul. I 432 p. II 504 p. Iii 596 p. 12,5X19,5. Diverse fotografii afar& din text. 120, 120, 160 lei. Recensii de:
BANESCU, N., (Revue de Transylvanie, an. II (1935), nr 2,

p. 131); BOZ, LUCIAN, (Viara romineascd, an. XXVII (1935),

nr. 11-12, p. 67-68); BRANISCE-CALIMAN, V., (adnd ronzdnesc, an. III (1935), p. 47-48); BUCUTA EMANOIL
( Roabe de grdit, an. V (1935), p. 572); DRAGOMIRESCU,
MIHAIL (Canvorbiri critice, s. nota (1935), nr. 2, p. 6);
GRIGORESCU-BACOVIA, AGATHA(Revista scriitoarelor

www.digibuc.ro

236

MIRON SURT1

scriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 29); MATEESCU, MIRCEA, (Cruciada ronidnismului, an. I (1935)) nr.
49. p. 3); ROBOT, AL. (Reporter, an. III (1935), nr. 63, p. 7);
SULUTIU, OCTAV (Fa/milk", s. III, an. II (1935), nr. 7-8,
p. 85-92; nr. 9-10, p. 87-90); VERUS(Convorbiri literare, an
LXVIII (1935), p. 237-240).

NEMOIANU P., Amintiri, cu o prefatA de OCTAVIAN


GOGA. Ed. II. Bucuresti, 1935. Libr Aria Pavel Suru. Tip.
c&rtilor biserieesti. 120 p. 12,5X19,5. 30 lei.

PANCU, NICOLAE N., Sub vulturul Moldovei, arnintirile unui magistrat. Ed. II cuprinde i recensii despre volum
Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cultura romneasc. 308 p.

12,5X19,5. 70 lei.
PAVELESCU, CINCINAT, Amintiri literare (Brusavu1 liLera7l, an. IV (1935), nr. 21-22, p. 141).

PETEANU, A. E., In cetatea morfilor, (Luce fdrul, an. I


(1935), p. 219).

REMER-ANSELME, I., Femeia care biciucte. Episoade din


intimitatea conjugal& a unei stranii cAsnici. Insemnri culece
din ma.nuscrisele doamnei Wanda de Sacher Masoch. Comentate. Not& explicativ. asupra Masochismului" de prof. DR.
C. I. PARHON. Ed. I. Bucuresti, 1935. Tip. Cartea roman ascA. 212p. 14X21,5. 3 fotografii. 70 lei.

VLAHUTA, ALEXANDRU, In pragul riii (Payini i.'e-

rare, an. I (1935), p. 485-487).

f. LEGENDE. MOTIVE. LITERATURA


COMPARATA.
BEZDECHI, ST., Horafiu i Ovidiu, (Gdnd romdnesc, an. III
(1935), p. 518-528).
BRATIANU, FILOMELA, Stilul Biedermeier" o proWeind
de actualitate tin cercetarea istorico-literard germane'', (Gt Indirect, an. XIV (1935), p. 518-522).
BREAZU, ION, Michelet
Ronidnii, studiu de literaturA
comparatA. Cluj, 1935. Tip. Cartea romneascd. 164 p.
17X24,5. 100 lei. Biblioteca Daco-Romaniei, nr. 9. Cuprinde:
PrefatA; Michelet prieten al poporului; Michelet
poporul
rom&n; Michelet si Dumitru BrAtianu; Michelet $ i C. A. Ro-

setti; Michelet si N. Blcescu; Michelet si B. P. Hasdeu; Michelet si I. Heliade-R&dulescu; Ecouri mai indeprtate; flieheiere; Anexe; Indice. Recensii de: BOITOS, OLImpru, (Gfund
romtine,sc, an. III (1935), p. 360-363); DAN, P., (Blajul, an.
II (1935), p. 422); DRAGHICI, PETRE, (Cwvantul liber, an
III (1935), nr. 3, p. 2); IORGA, N., (Revue historique du
sud-est europen, an. XII (1935), p. 409).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

ION BREAZU: MICHELET

237

I ROMANII.

A aparut in biblioteen Dacoromaniei condusa de S. Pus-

caniu, de pe Janet Universitatea regele Ferdinand I din


Cluj. Autorul adanceste raporturile popularului istoric ro-

mantic Jules Michelet cu Romanii. Cercetarea porneste mai


ales dela ceea ce se neglijase panft acum si anume dela cursurile lui facute la Collge de France, unde a cunoscut pentru
prima data pe Romani, ca: D. Brtianu, C. A. Rosetti, Ion
Bratianu, a caror actiune practica i politica in sensul democratic, a fost intluentatii atat de mutt. Conceptia lui democratica asupra istoriei a fost adoptata de Balcescu, Hasdeu,
Ile Bade Radulescu si Al. Russo. Autorul 'Mamie aratand rfiannetul ce au avut operate lui in Romania si public& in anexe
La J. Michelet de N. Rucareanu, scrisoarea unui anonim si
alte doua ale lui D. Bratianu catre Michelet.
Dan Simonescu.

CONSTANTINESCU, POMPILIU, Bueureqth rrwtiv de litcraturd urbanii, (Vrenvea, an. VIII (1935), nr, 387, p. 6).
COSTIN, LUCIAN, Personalismta in literaturd, (Banatul
literar, an. I (1935), nr. 11-12, p. 1).
DAN P., Motivul lenore" in poezia populard ardeleand,
(Blajur, an. II (1935), p. 429).

P. DAN: MOTIVUL LENORE" IN POEZIA POPULARA


ARDELEANA.

Se face o analisit a variantelor romfinesti


ardelene
in
eomparatie cu cele balcanice. Nu se aduce nimic nou fata de
ceeace a dat D. Caracostea in Lenore, o problema de literaturii comparat si folklor, Bucuresti 1929; ba, adeseori, chiar
in desvoltarea ideilor se simte prea mutt influenta, studiului
asnintit.

D. Sandru
DANIEL, PAUL, Periferia in literaturd, (Cuvdntul Aber,
an. II (1935), nr. 18, p. 2).
GAZDARU, D., Orig.lvea
rdspndirea motivalwi amidritd turturicii," in litii.aturile roinanice. Iasi, 1935. Edit. autorului. Tip. Alexandra Terck, 180 p. 17X24,5. 150 lei. Recensie de: C. H. NICULESCU, (Stu,dii italiene, an. II (1935), p.
220).

D. GAZDARU: ORIGINEA SI RASPANDIREA MOTIVULUI


AMARITA TURTURICA"

Studiul interneiat pe un material bogat i variat, arata origina motivului literar amanita turturicii"; dupa aceea, druinni pe care l-a parcurs in literaturile europene i in special
in cele romanice. Exemplele date de autor stint concludente;
apropierile ce face Interesante. La foarte putinele noastre
studii de istoria motivelor literare se adauga until de frunte.
Se dau i douA poezii populare romfinesti inedite care au la
Plaza acest motiv al turturelei ce
pierdut sotul.
D. Bodin.

www.digibuc.ro

238

MIRON SIMI)

HOLBAN, ANTON, Proust pi Dreyfus, (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 406, p. 9).
IORGA, N., Bucurestii de acum un veac dwpd ramanul unui
afoocat, (loan Em. Bujoreanu, 1862). Bucuresti, 1935. EML

Academia romana. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 24 p

17X24,5. 15 lei. Memoriile sectiunii istorice. s. III, tom. XVI,


mem. 9.

IOTZU ALEX. P., Schiller gi Goethe, (Vldstarul, an. XI

(1935), n'r. 7-8, p. 6).


MIHA1L-OTETELE$IANU, OTILIA, Bucura Dumbravd gi
Carmen Sy Iva, (Boabe de gran, an. V (1935), p. 632).

PARALESCU, IOAN N., Sentimentele ctintate in peozia


populard, (Luceafdrul literar gi critic, an. VIII (1935), nr, 6,
p. 10).

PAUNEL, EUGEN I., Cntecul Mititichii, studiu de literatura. comparata. Bucuresti, 1935. Tip. M. O. Imprimeria
nationala. 32 p. 18X24,5. 30 lei. Extras din Revista germo--

nistilor ramAni, an. IV (1935), nr. 1.


POPA, GRIGORE, Octavian Goga a Lucian Blaga la universitate, (Paglbni literare, an. I (1935), p. 428-434).
POPOVICI, D.,Santa cetate" /ntre utopie i poezie. Bucuresti, 1935. Edit. Institutul de istorie literara i folklor. Tip.
Tatarasi-Iasi. 180 p. 16,5X 24. 130 lei. Cuprinde: Un precursor:
Teodor Diamant; [Ion Ghica]; Revolutia qi revolutionarii [Ce_
zar Boliac N. BaIcescu ,C. A. Rosetti]; Catesismul

tilor" [I. fleliade Radulescu]; Santa Cetate". Intre utopie si


,,Sata Cetaie", fragment
poezie; Anexe; Index alfabetic.
(Gaindul vremii, an. III (1935), nr. 6, p. 1; Atheneum, an. I

(1935), p. 286).
Vico 0 I. Heliade-Rddulescu, (Atheneual,
an. I (1935), p. 37).
ROSU, NICOLAE, Dch romancieri: T. C. Stan gi Geoige
Acsinteanu, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 215220).
Junimism
continuitate, (Convorbiri literare,
LXVIII (1935 ), p. 17 X 21 ).

$1REAGU, OCTAVIAN, Dalai viei urgisite: Esenin gi Maiacovschi, (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 758, p. 1).
STINO, AUREL GEORGE, Bovarisniul specific romnesc,
(Adevrul literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p.
1)
Vtiatul in poezia lui Verhaeren, (Adevrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 769, p. 1).
TOROUTIU, I. E., Junintism gi semdmitorism, (Fdt-Frumo?,
an. X (1935), p. 201)
L E. TOROUTIU: JUNIMISM $1 SEMANATORISM.
Dela Junimism, Semanatorismul 110 ia nastere, atunci cand
cadrul Convorbirilor literare devine neincapator pentru varietatea problemelor timpurior noi i pentru bogatia materialului din partea colaboratorilor tot mai numerosi.
I. C. Cazan.
YGREC, DR., Antisenvitismul abstract al lui Mihai
romanful ,,Mite" de E. Lovinescu, (Cuvntul liber, an
II (1935), nr. 12, p. 4).

www.digibuc.ro

g. ISTORIA 5I CRITICA TEATRULUI.


ACTERIAN, HAIG, Note dramatice, (Revista fundatiilo>
regale, an. II (1935), nr. 9, p. 628-642).
BAICULESCU, GEORGE si MASSOFF, IOAN, Teatrul ro-

mdnesc acurn o sutd de ani, cu o prefatA de PAUL I. PRO-

DAN. Bucuresti, 1935, Edit. si tip. Vremea. 96 p. 12X19. 6 fo-

tografii. 25 lei. Cuprinde: Teatru romanese in Tara romsneasc. panIt la 1834. Societatea filarmonica 1834-1836. Anexe.

GEORGE BAICULESCU i IOAN MASSOFF: TEATRUL


ROMANESC ACUM O SUTA DE ANI.

Broura despre inceputurile teatrului bucuretitean, pentru

care s'au reunit G. Balculeseu i loan Massoff, cuprinde


multe in cele cateva pagini de format mic. Informatia, cunoscut, e singurit (p. 57: Repey). I reproducere de texte
greu de gisit. Interesante planele: un Heliade tndr, loan
Cmpineanu, poetul Aristia cu o inftiare de Byron, fron-

tispiciul traducerii lui Mahomet a lui Voltaire, de He Bade, a


Repertoriului Teatrului National din 1834, a Amorului Doctor
de Molire. In anexi Regulamentul societtil filarmonice, cu
comitetul i lista ajuttorilor, bursierli, plus raportul lui
Barba Catargiu. Repertoriul citat t o sceni din Mohamet.
Bibliografie.

N. Iorga.

BALAN, TEODOR, Trupa Fani Tardini in Bucovina 1864


1865 (Mihai Eminescu, an. V (1935), nr. 12, p. 30).
BALOTA, DR. ANTON B. I., Ivo Vojnevic, dramaturg jugoslav, studiu i pagine alese. Bucuresti, 1935. Tip Leopold
Geller. 64 p. 16X24. 40 lei. Reeensii de: GYR, RADU, (Convarbiri literare, an. LXVIII (1935), p.528-529); PAPADOPOL,
PAUL I., (Mwnca literard, an. III (1935), nr. 26, p. 4).
BAN1JT, A. P., Teatrul romOnesc in Bihor, amintiri despre
Dr. Aurel Lazr, (Soeietatea de mdine, an. XII (1935), p. 71).
CONSTANTINESCU, POMPILIU, Cv. prilejul reludril
De-ale carnanaluiwif` [I. L. Caragialel (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 407, p. 7).
COSMA, AUREL JR., Trupti teatraid a bandteawalui George A. Petculescu, (Luceafeirul, an. I (1935), p. 133).
EFTIMIU, VICTOR, Alexandra Davilla
(Vreinea, an. VHI (1935), nr. 380, p. 10).

Pompiliu

GHEORGHIU, OCTAV, Un dramaturg social: Al. Dumasjils, (Atheneum, an. I (1935), p. 145).
INCEPUTURILE teatrutui romdinesc, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 380, p. 6).
MIHALCESCU, MARIA, Istoria teatrului mwntean dela
1800-1859. Bucuresti, 1935. Tip. crtilor bisericesti. VIII+104

www.digibuc.ro

MIRON SURU

240

16,5X24,5. 80 lei. Cuprinde: Istoria teatrului muntean dela


1800-1859. Teatrul popular la Romani. Inceputurile teatrului
cult. Teatrul in timpul miscdrii eteriste. Miscarea literarti si
rrtisiicA panA, la infiintarea societtitii filarmonice. Societatea
Teatrul dup societatea filarmoniat pb_n la 1848.
Teatrul dela 1848-1859. Estetica teatrului muntean. Piesele
cari s'au jucat mai mult pe scena teatrului nostru. Voclevilul.
Comedia. Drama. Traducerile. Concluzie.

MARIA MIHALCESCU: INCEPUTURILE TEATRULUI


MUNTEAN.

Este o incercare care meritft atentie pentru materialul inliormativ prezentat in paginele volumului. In plus este intre
putinele lucrAri de proportie care se ocupii de istoria teatrulsuI
privit atent cu ochiul istoricului si criticului
literar in acelasi timp.
M. S.

MUNTE A. Teatrul romelnesc in 1935, (Almanahul s'iarelor


Adevdrul Dintireara, pe 1936, p. 73).

PRODAN, PAUL, Teatrul romdnesc acum o sutd de aini,


conferix46. cu raspunsul de Livia Bebreanu, (Annarul ateneu:
rondirn pe 1934. p. 33).
PROTOPOPESCU DRAGOS, Dela Lucian Blaga la Thdor
Musatescu (Lbeia. afreaptd, an. I (1935), nr. 1, p. 2).
RADULESCU, ION HORIA, Cantributiuni la istoria tearului din Muntenia 1833-1853. Bucuresti, 1935. Institutul de
..storie literara i folklor nr. 7. 90 p. 16X23,5. 60 lei. Cuprinle: Introducere. Dominatia trupelor straine pariA. la 1850.
Teatrul romnesc intre 1850-1852. Conditiunile materiale ale
Teatrului National in 1852, Organizare. Trupe: Opera italia-

ra trupa romank.. Deschiderea de teatre romiinesti in proIncheiere.

I. HORIA RADULESCU: CONTRIBUTIUNI LA ISTORIA


TEATRULUI MUNTEAN.

Cu toate crt i-am serbat eentenarul, teatrul nostril e inca


putin cunoscut si istoria sa, mai ales inceputurile sale. i aceste inceputuri aratft atEtta chin pentru a ne putea lAmuri pe
noi insine, de sub potopul modelor strAine cari ne zilpfeceau,
intuit azi le cetesti cu durere si invAtAminte istoria. Ne-am itaMenizat, ne-am frantuzit, pentruca tfirziu i greu" de tot, sift
ne d'Arn seama eine santem.

totusi am avut o viata a teatrului curioas si pitoreascA


cu multA umanitate meschinfi, ca oriee viatA a culiselor.
I. Horia-Rfidulescu aduce modest in Contributiunile sale o
tserie de documente ale timpului. Din literatura lor
multe
apare o lume mitrunt de necazuri romftnesti
earacteristice. hail de pildA lupta lui Costache Caragiall cu

inipele stritine, pentru instftpAnirea in teatrul nostru na-

*ono l.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

241

Dar o cale pe care o deschide L Horia Rliduleseu din plin


este aceea a cercetaria vietil teatrale a provinciel din mij-

local veacului trecut. Documentele date la iveala aratit eit in


nceasta directie se pot face cereetfiri fructuoase. Nu dorim
decitt ea I. Horia Radulescu sa urmeze l aft fie urmat.
Ovidiu Papadima.

SADOVEANU, ION MARIN, Misterul dela Oberamlneergan,

(Farnilia, s. Ill an. II (1935), nr. 2, p. 21-29).


STEFANESCU, MIRCEA, Mdrirea.

decodenta untei spec-

tator, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 380, p. 9).


lre MoWre
SULUTIU, OCTAV,
Cairagiale, (Vremea,
an. VIII (1935), ertIciun, p. 25).
TANIAC, FILIMON, Lady Machbeth, Bogdan si Vklra, padramuturgied,
hai Eminescu, an. V (1935), nr. 12,
p. 21).

VALJAN, I. De vorbd ca Pau/ Gusty, (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 380, P. 4).
VLAD, DR. C., Corektpiile dintre vis, artei, n nev-roza, personagiile din Nit/pasta. de I. L. Caragiale. (Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 15-22).

h. LIMBA. STIL.
ADAMESCU, GHEORGHE, Viata cuointelor, prelegeri.
Bucuresti, 1935, Tip. cartilor bisericesti. 36 p. 16 X24. 20 lei.
Biblioteca ateneului roman. Extras din Anuarul ateneului romein pe 1934. Cuprinde: Introducere. Cum se nasc cuvintele.
Elementele vocabularului romAn. Creatiunile Limbii: Derivarea,
Compunerea, Schimbarea functiunii gramaticale, schimbarea
intelesului. Dece se produc sensuri noi? Prin ce procedeuri se
realizeaz5.. Impru.mutul: Neologismele. Cum tresc cuvintele.
Dece se schimbl, cuvintele? Procedeurile. Analogia i contaminatia. Etimologia popular5: Adaptarea la mediu. Sinonimele. Lupta pentru existenta. Cum mor cuvintele. Disparitia
cuvintelor. Cauzele. Disparitia obiectului Disparitia numelui.
Sinonimia i omonimia.
GHEORGHE ADAMESCU: VIATA CUX INTELOR.

Asa cum Arsne Darmesteter


publicat in 1887 &Mai
lectii facute la Sorbona, sub titlul La vie des mots etudie
dans leurs significations, la fel Gh. Adamescu publica sub
titlul Vista cuvintelor rezumatul a cinci prelegeri tinute la
Universitatea Ateneului roman, in cursul lunei Martie 1934.
Comparatia cu Darmesteter, insii, se impune fg. mai mult,
pentruca autorul insusi recunoaste, intr'o nota dela sfarsitul
studinlui, ca: Cele aratate in aceste prelegeri se intemeiaza,

www.digibuc.ro

It;

MIRON SURU

242

In primul rand, pe cunoscutul studiu al lui A. Darmestetter


(sic) La vie des mots, de unde este imprumutatk in genere
nomenclatura generala. Partea de contributie personan,
este exemplificarea, in unele puncte, prin vorbe i fenomene
din limba romand.
Potrivit, deci, planului lui Darmesteter, GIL Adamescu
studiazd nasterea, viata, i moartea cuvintelor, cu exemplificdri, insA din limba romAnd. Expunerea desi concisa, tetusi este foarte clard, exemplele sunt bogate si bine alese
introducandu-ne in tainele prefacerii acestui organism vin,
care este limba, cu framantarile ei adaptate la cele mai moderne conditiuni de viatii, cum de ex. crearea unor cuvinte
noi (Onef, Caps, Setebeu, etc.), din unirea initialelor care
formeazd un titlu; procedeul a fost, fireste, impus de nevoia simtitd azi de a exprima rapid gAndurile noastre.

Conceptia lui Gh. Adamescu, de a considera limba ea


un organism viu, a cdrui evolutie este determinatd de anumite legi, identice cu acelea care stau la baza evolutiei fenomenelor din naturd, este ea noua? Aplicarea conceptiet
filosofice si sociale la conditiile de formare a linabii rorodne,
se pune ea pentru prima datd la noi?
Rdspunsul este categoric: nu!
In strindtate, dela clasicul studiu utilizat de Gh. Adamescu, au apdrut numeroase cercetdri in aceastd directie
si ele furnizeaz informatiuni mai noi, mai evoluate deed

aeela al lui Darmesteter. Este destul ad citez pe acelea


ale lui Albert Dauzat (La vie du langage), Otto Jespersen
(Die Sprache ihre Natur, Entwicklung und Entstehung, trad.

din englezeste), Giulio Berteni (Lingua e pensiero) si J.

Vendryes (Le langage).


La noi, Alexandru Philippide, Inca din anul 1894, a inibrd-

tisat aceastd conceptie a neogramaticilor in Principii de


istoria limbii, opera in care a prelucrat, Hi sensul nevoilor
limbii romftne, opiniile lui Hermann Paul din Prinzipien
der Sprachgeschichte.

Are atunci importanta studiul lui Gh. Adamescu si in ce


constA ea? Importanta constA in primul rftnd in preocuparea de a actualiza o problemd care constitue partea cea mai
frumoasd si mai in legAturd cu viata de toate zilele, din fiJologie: viata limbii. Apoi in modul simplu, clar, pe intelesul tuturor, in care expune diferite legi i fenomene din
viata limbii.
prin aceastd cercetare, ca i altele ale sale, Gh. Adamescu este insufletit de gandul bun de a populariza in massele
cititorilor diferite probleme linguistice.
Dan Simonescu.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

243

ARGHEZII, T., Tabletd: regimul ha care", (Adevdrul


terar artisitic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777, p. 3).
BARBULESCU, ILIE, Despre forniele (Limon, didvol, pbgan,
prt.clet
trclet tin limba romd.nd, (Arhiva, an. XLII (1935),
p. 205).
Pentru un alt recensent: Gr. Nandris in Revista

istoria. romn (cu privire la cartea: Individualitatea limbii


romne elementele slave vechi), (Arhiva, an. XLII (1935),
p. 48).
BOGDAN, DAMIAN P., I. Milnea: In legeiturd cu originea

la noi, (Revista istoricd rovidnd, an. IV (1934),


BYCK, J., L'aLernence dlz (Bulletin linguistique, an. III
(1935), p. 189).
Sur le changements de conjugaison en

p. 339).

Sur
rounzein (Bulletin liaguistique, an. III (1935), p, 188).
limpratif en roumain, (Bulletin linguistique, an. III (1935),
p. 54).
CANTEMIR TRAIAN Ciripiri, Ciribire, fascicola I. Texte
istro-romne. bernauti, '1935. Tip. Glasul Bucovinei. 32 p.
16,5X24,5. 30 lei. Seminarul de literaturd modern& si folklor.
Extras din Fdt-Frumos, an. X (1935).
[CAPIDAN, TH., Bilingvismul
rolul fenveli in pdstrarea
hmbii. Oradea, 1935. Tip. Sonnenfeld 16 p.].
CHELARU, G. I. si POPESCU, CRIZANTE, Noua ortografie a Academiei ronidne aranjat dup5, eategorii gramatieale i dictionar ortografic, Ed. IV Bucuresti, 1935. Ed. si
tip. Cugetarea 13X20. 104 p. 25 lei.
CHELARU, VALENTIN GR., Le stade actuel du probleme
rothagisme (Arhiva, an XLII (1935), p. 75).
[DOBRESCU, AL., Sunetele vorbite si expresirmea lor. Bueuresti, 1935. Edit. Cartea romneasc. 12 p. 13,5X21,5 lei].
DRAGOMIRESCU, MIHAIL, Stilul jurnalistic i stilul literar, (Rdsdritul, an. XVII (1935), nr. 4, p. 8; Luceafdrul liierar n critic, an. VIII (1935), nr. 6, p. 1).

GIUGLEA, C., Coresi face cea dintdi apropiere intre ro-

indni' 0 rumnini" (Bi.se-rica ortodoxd romand, an. LILL (1935),


p. 226).
GIURCA, AVRAM, Originea limbajului (Revista de filoso-

tie, an. XX (1935), p. 142).

GRAUR, AL., Limba lui Creangd, Bucuresti, 1935. Tip. AdevArul. 16 p. 11,5X16. 6 lei. Extras din Cuvantul liber, 16 Feb.
1935, Liniba hititd, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935),
itr. 1, p. 188-192).
Notes sur les diphtongnes en roumain
p. 15.
tine nouvelle marque de pluriel clans la flexion verbale romaine, p. 178.
-re et -rd facultatifs, p. 182
Notes
mcr les mants tsiganes en ?amain", p. 185.
Tsig. svovara,
p. 186.
Bourn. guraliv, p. 187.
cu ROSETTI, AL., Sur
le traitement des groupes lat, et et es en roantain, p. 65, (Bulletin linguistique, an. III (1935).
IORDAN, IORGU, Forme de eanjugare mixtd in limba roindoui (Buletinul institului de filologie Alex. Philippide,
vol. II (1935), p. 47-127).

[IVANESCU, G., an fonetica evolutiva a limbii romdne,

www.digibuc.ro

MIRON SURU

244

cu cateva discutii de fonetica genera1a. Iasi, 1935. Tip. H.


Goldner. 34 pi.
LOMBARD, ALF., La pranonciation du roantain. Upsala,
1935. A. B. Lundesquistska bokhandelm Almqwist & Wiksells
Bokryrkeri A. B. 76 p. (101-176), 16,5X 24,5. 140 lei (3 cour.
sued.) Mmoires de la Societe' de linguistique d'Upsal 19341936. Extrait de Upsala Universitets Arsskrift 1936. Cuprinde.
Introduction. Consonnes. Semi voyelles. Voyelles. Nasalisation. Dvocalisation. Dure. Accent. Sandhi. Ortographe et
prononciation. Texte transcrit. Recensie de GRAUR, AL., (Bulletin linguistique, an. III (1935), p. 191).
ALF. LOMBARD: LA PRONONCIATION DU ROUMAIN

Lucrarea de fat& prezinta rezultatele cercetiiril pe care AU.

Lombard, profesor de romanistica la universitatea din Upsala, a facut-o, in cursul unei vizite in Romania (Decembrie
1934). Cercetarea sa a lost facuta pe baza pronuntaxii unei
singure persoane; un bucurestean din mediul cult. Pe langa
valoarea intrinseca a lucrilrii (rigurozitatea metodei, exactitatea transcrierei, etc.), observatiile lui Alf. Lombard sunt
pretioase i prin aeeea ca vin dela un strain care a observat
lucruri ce, poate din cauza ci pareau normale, au scapat cereetatorilor romfmi. Dotat l cu o ureche fina, Alf. Lombard,
adus precizari remarcabile cu privire la pronuntarea lui 9C
(din scena), la nasalizare si mai ales la devocalizare si accent
rnuzical.

D. Sandra

LOVINESCU, E., Limba Odiseei mele, (R.evista .scriitoarelor qi scriitorilor roindni, an. IX (1935), nr. 3-4, p. 1).
Odiseea in rontdne.yte, (Familia, III, an. I (1935), nr. 9, 1).
3-5).

MORARESCU, I., Amnar (etimologii), (Arhiva, an. XLII,


(1935), p. 210).
PASCA,

T.,

Mctnuscrisul italian-romdm din Gttingen ( Stu-

italiene, an. II (1935), p. 119-136).


PERUSSI, PROF. C., Cuvintele si studial limbilor strdine.
Bucuresti, 1935. Tip. Bucovina. 15 p. 16,5X24,5. Extras din
Reni.sta generald a invdtmdntaliti, an. XXIII (1935).
PETROVICI, I., 0 amintire filologica (Convorbiri literare,
an. LXVIII (1935), p. 12-16).
I. PETROVICI: 0 AMINTIRE FILOLOGICA.
Se redd sugestiv o convorbire a autorului, student pe atunci,

eu Titu Maiorescu in care a determinat pe strillucitul academician si impuna in ortografia Academiei romane forma
sunt in loc de sent.
D. Bodin.

[PHILIPPIDE, A., Stiri despre limba romdneasca pmul in


sec. XIV. Studiu inedit publicat cu note de D. GAZDARU.
Iasi, 1935. Tip. H. Goldner 14 pl.

www.digibuc.ro

1935 L1TERAR

245

RADACEANU, LOTAR, Tot chestia neologialne/or, (Gdn-

dal vrentii, an. III (1935), nr. 2, p. 11).


RADU, PR. V., si GALACTION, GALA Elemente, textul
din care au fost traduse Bib liile noastre bisericesti, Bib ha
elineasel a celor 72 de traducatori. adie septuaginta; originea i traducdtorii septuagintei; dela reform& incoace; Lupta.
confesional; Din traducerea sfintei scripturi de Pr. V. Radu

si Gala Galaction ce se va edita de Fundatia pentru literaturd, si art& regele Carol II din initiativa M. S. Regelui Carol
LE, Bucuresti, 1935. Tip. M. O. Irnprimeria national. 16 X23,5.

20 p. gratuit. Retipdrire din Revista fundatlilor regale an.


II (1935) nr. 2.
ROSETTI, AL., Contributions l'anctlyse physiologique et
l'histoire des voyelles rouniaines A et i (Bulletin linguisti-

que, an. III (1935), p. 85).


Sur la theorie de /a sylabe
(Bulletin linguistique, an. III (1935), p. 5).
Pe margined,
,notelor" d-lui Sextil Puscaria (Revista istoricd 7-011211/724 , an.

IV (1934), p. 57).

certja" (Revi.sta
SACERDOTEANU, A., Un envdat
istoricti, an. XXI (1935), p. 320-324).
SANDRU, D., Enquetes lingwistique du laboratoire de pho-

ntique exprimentale de la facult des lettres de Bucarest


III Lcipugal de Sus. (Bulletin linguistique, an. III (1935), p.
113-177).

SCRABA, G. D., Lintba romdateased si revizionismul (Ga:zeta cdrfilor, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 2).
SCRIBAN, AUGUST, Dictionarul limbii romtinesti de I.
A. Calulrea (Arhiva, an. XLIT (1935), p. 69, p. 197).
Cave
despre etirnologvile, pdldrie i izmh (Arhiva, an. XLII (1935),
p. 221).
STREITMAN, H. ST., <Actele vorbeste, salt luxul pluralului, (Reporter, an. ITI (1935), nr. 73-74, p. 5).
SULUTIU, OCTAV, Ifirtnba rontanecuscd in Ardeal, (Criterion, an. II (1935), nr. 6-7, p. 2).
SULZER, FR. JOS., Localittlfi din jud. Ilfov. Traducere din
limba gem:tan& de ONICIU GRATIANA cu o introducere de
DAN SIMONESCU. Bucuresti, 1935. Tip. cdrtilor bisericesti.
16 p. 24,5X16. 10 lei. Un plan, fotografie. Extras din Raze
de lumin, an. VII (1935), p. 60.
ZAUNER, PROF. DR.. ADOLF., Principii de filologie rama-

traducere de I. DIACONESCU I Lexicon si vocalism.


Pitesti, 1935. Tip. St. Voiculescu, 256 p. 11,5X15,5.

i. INFLUENTE. RAPORTURI CU ALTE POPOARE.


BALOTA, ANTON, Perspective le culturii romdnesti in Batcuni, (Conevorbiri literare, an. LXVIII (1935), 13. 478).
BARBULESCU, ELIE, Catokeismul
inceputul literaturii
in limba ronufund (Arhiva, an. XLII (1935), 13. 207)-

www.digibuc.ro

MIRON SUM'

246

CALINESC1J, G., Traduceri de Radu Cioculescu: Mirceot.

Eliude; Aprilituna Medianu.; Paul Prodan; Emil Fldmanda


(Adevdru2 literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 772
P. 9).
CAMARIANO, ARIADNA, Influenfa poeziei lirice neogreasitpra celei romaneVi; IenAchitA Vi'i.cresdu, Alecu VA-

chrescu, Iancu Nackrescu, Anton Pann si modelele for greceqti. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea romAneascA. 40 p.
17X24,5. 35 lei. Institutul de istorie literarA i folklor. Condus

de D. Caracostea nr. 6.

ARIADNA CAMARIANO: INFLUENTA POEZIEI LIRICE


NEOGRECESTI ASUPRA CELEI ROMANESTI

Raporturile noastre culturale si literare cu bizantinismul


neogrecismul au format, de cAtiva ani incoace, obiectul rani
multor cereetAri, cum de pild& acelea scrise de D. Russo, N.
Iorga, N. Cartojan, V. Green, Iu lian Steffineseu, N. PAneseu
si altii.

Intre acestea, un loc de searnA ocupA studiul Ariadnei


Camariano, pentruell, desi toti stiam in mod vag de o influent& a poeziei neogrecesti asupra liricei romAnesti, la in-

ceputurile ei, tottrg, dela studiul lui N. Cartqui, Contributiuni privitoare la originele liricei rornAnesti in Principate
(1927), nu adusese nimeni probe precise si suficiente ca a&
doeumenteze acea afirmatiune prea generala.

Ineeputurile liricei culte romnesti sant strns legate de


lirica calla neogreaca, in mare parte opera anonirn& a unor
fanarioti, cari lsau sA se vadA in poeziile lor placerile unei
vieti tihnite pe malurile Bosforulni. Ei considerau aceste pro-

ductiuni ea ceva usuratic si de aceea nici nu le semnau,


niei nu le tipareau intotdeauna. Totusi, prin duleegarille lor
erotice, prin naivitatea ion si prin forma lor gratioas erau
melt citite, copiate i memorizate, incAt imprumutau ceva din
aspectul poeziei populare. Dreptul de proprietate literar& fihid
pe atunci o notiune inexistentA in constiinta autorilor, acestia

le iinitau, sau le copiau dintr'un manuseris intealtul si aa


se explicA numArtd mare de asemenea caete manuscrise (mismaiale), rAspAndite in bibliotecile Orientului i chiar in biblioteca Academiei romAne. Afirmatiunile unor Greci contim-

porani ca Rigas Vlestinli (1790), At. Psalidas (1792), Zisi


Dauti (1813) Si S. Vyza-itios (1869), imp'ng constatArile mai
departe, mArturisind ei nii cA in publicatiunile lor de poecii
introduceau asemenea bucAti luate din mismaiale. InteresantA

este, in acest st as, introducerea unor astfel de poezii pAnA


si in Noul Erotocrit (1818), prelucrarea neogreceascA a lui
Dionisie Fotino, dupA vechea epopee cretanii.
Pentrucii izvoarele acestor poeti greci erau eomune, asa se

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

247

explica identitatea acelorasi teme poetice, deseori chiar sub


a.cciasi forma, in N40.4 'Er-,(076.,,.fittr-4 in culegerea lui Dauti,
Atipop7. ari!/X
rsayoup7-0.1tot (Diferite poezii
morale si elegante), in "Eraotoc. ,c(7,,,cax/ft,;z0,. (Efectele

amorului) a lui At. Psalidas si in EyoXclov T6p, vto),!y.4..rcov


'Epa7r6r) (coala aman",-ilor delicati)
lui Rigas Velestinli.
Cu totul surprinzatoare este precizarea modelului grecesc
dupa care Ienachit Vacarescu a tradus Amarata turturica.
Autorul este At. Psalidas care a publicat-o in Efectele amorului en urmatorul vers incepator: To Tr,n6,,t 7:6-4 Tcovot (Cum

sufera turturica). Din juxta-punerea celor 2 opere se vede


clar ca Ienachitii Viicarescu nu a fost original, nici chiar in
ultimele 2 strofe, in care trece dela durerea turturicii la aceea
personala a poetului, pentru pierderea sotiei. Aceasta descoperire pretioasa pune capilt deci discutiunilor cu privire la
pretinsa origine populara, directa, a poeziei lui Ienachita
Vacareseu. In aceiasi opera a lui Psalidas gaseste autoarea
modelul i poeziei Spune inimioara, spune, care este imitata
Er)(;)T111'.:, Vv.
Yft, 7criOc rv 7.7r2(7.v (Intrebarea sufletului catre
POezia, Ochilor, ajunge atilt a lui Ien.
V. prezinta asemanaxi cu o poezie anonima greceasca, intro-

dusa mai tarziu de Dionisie Fotino in Noul Erotocrit, de


unde, probabil, a prelucrat-o apoi si Anton Pann, Spitalul
amorului, Buc. 1850, brosura 2, p. 53.
La fel poezia lui Alecu Vacarescu, In flacara care ma arz
isi are originea in poezia greceasca T 7,70p 706 TX01iC,^.. (Fla-

tx-ira care ma arde), pe care o gasim si in Noui Erotocrit al


lui D. rotino. Suspinul meu de Iancu VAcarescu se aseamnli cu poezia greceasca din Fotino, dar si din colectia lui
Dauti.

Daca la materialul esential, expus cu metoda si claritate


de autoare, adaogam si informatiile din note, se poate face o
idee de bogatia ,si importanta acestui studiu. Iata un exempla: in lucrarea sa autoarea se ocupa si de romanul "Eporroc
arcots'ACelvAt/ care contine si mai multe poezii Brice si care
s'a publicat anonim. Atat istoricii literaturei neogrecesti ai
secolului trecut, Zaviras, Papadopulos Vretos si Sathas, cat
si cei de astazi 11. Vutleridis si A. Cambanis, nici in ultimele
lor editii din 1934, ale Istoriei literaturei grecesti n'au putut sa descopere pc autorul acestei opere, care este Atanasie
Psalidas i pe care A. Carnariano il identifica cu marturii
contimporane (p. 9, nota 3). Chiar S. Vlantis, in articolul sau
despre viata si activitatea lui Psalidas, publicat in As),Tov
7iit; iaroptx11; xz 'EavokorAir; `erxtriz.oc TIIC; 'EXkiao
(Buletinul societatil istorice i etnografice a Greciei), Atena

www.digibuc.ro

248

MIRON SURU

9 (1926), p. 89-96 nu pomeneste aceastit operA printre operele lui Psalidas.


CercetArile comparative ale A. Camariano vor schimba
in bunit parte pArerile despre inceputurile lincei noastre culte
si pune probleme insemnate cu privire la circulatia temelor
poetice in Sud-estul balcanic.
Dan Simoneseu.

CAMARIANO, NESTOR Prime le incercdri literare ale lus


C. Negruzzi i prototipurile, lor greceqti. Bucuresti 1935. Edit.
si tip. Cartea roma.neasc. 30 p. 17X 24,5. 30 lei. Institutul
de istorie literarA i folklor. Condus de D. Caraeostea, nr. 4.
Recensie de GRECU, VASILE (Cactrul Coeminului, an. IX
(1935), p. 298).

NESTOR CAMARIANO: PRIMELE INCERCARI


LITERARE ALE LUI C. NEGRUZZI.

Lucrarca lui Nestor Camariano este o contributie foarte


inseninat la studiul preromantismului romitnesc si a preromantismului Sud-est european in genere. Se cunosteau de mai
inainte operele de tinerete ale lui C. Negruzzi: Moralicesti
haractiruri, manuscrls dintre 1821-1823; Memnon de Voltaire, manuscris din 1823; Pirostia Elenei (Le trpied d'Hlene de Marmontel), manuscris din 1824. Nu se cunosteau insft

prototipurile grecesti ale acestor povestiri traduse de C. Negruzzi la viirsta asa de frageda, de 13-16 ani! Autorul, prin
comparatie de texte, printr'o argumentare logicii, spri,jinitA

pe un material informativ bogat iji cu at5t mai pretios cu


citt e greu aceesibil nouA, negfisindu-se in bibliotecile publice,
dovedeste:

1. Moraliceti haractiruri este traducere dupd o carte a


lui N. Darvari (1757-1823), care in parte a fost imitat si de
Glarisie Megdanis (mort la 1823). De aici uncle asemAnAri
intre C. Negruzzi i Glarisie Megdanis.
2. Memnon, de Voltaire, este tradus de Negruzzi, dar dupft
o versiune greceascA publicatit la 1766, de Evghenie Vulgaris,
iar nu dup5, a lui Zisi Dauti.

3. Pirostia Elenei, este traducere directii din frantuzeste,


iar nu dupit traducerea greceascii a lid Baila (Moscova, 1812),
care a fost si ea tradusit i tipAritii, in romAneste de Mihail
Mavrodi, Iasi 1838, sub titlul de Tripodul Elenei.
Ceeace ridicA valoara studiului lui Nestor Camariano sunt

numeroasele note din subsol, pline de o informatie bogatft,


cat i metoda sigurit de investigatie. Rar o carte care sit
enprindit in asa de putine pagine, material istorico-literar
asa de bogat.

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

244

CARTOJAN, N., Poema cretand Erotocrit in literatulnu

romdnd

izvormi s necwnoscut. Bucuresti, 1935. Edit. Aca-

demiei romane. Tip. M. O. Imprimeria nationald. 60 p. -IXII planse afar& din text, 2 in culori. 17X24,5. 60 lei. Memoriile sectiunii literare, s. III. tom. VII, mem. 4. Recenset
de: GRECU, VASILE, (Codrul Cosminutta, an. IX (1935), p.
296-297); IORDAN, AL. (Convorbiri literare, an. LXVIBE
(1935) p. 379-381); MURARASU, D. (Tinerimea romand. an
LIV (1935), p. 155).

N. CARTOJAN: POEMA CRETANA, EROTOCRIT IN


LITERATURA ROMANEASCA I IZVORUL
EI NECUNOSCUT.
Determinarea izvorului epopeei cretane 'Epcor6zrztry; este.-

o contributie important pentru istoria literaturii neogrecesti, pentru expansiunea literaturii franceze in Orient, (lax
nu mai putin de actualitate pentru literatura romaneasoili,
insiisi, intrucht epopeea a fost tradusii in romaneste, odata
in prozii, dela 1770-1780, a doua oard in versuri de Anton
Pan; tipiritil la 1837, diva, prelucraren lui Dionisie Fotino,
sub titlul: N,do 'Fpurceixptro.

La aparitia studiului s'au implinit exact o mad ani, ds

cand Carl Iken (1825), a pus, pentru prima data, problema


izvoarelor. Dupd Iken, bizantinologi de seam& ca Gide11,
Ghiannaris, Theotokis, Xanthudidis, Politis, Pernot si Krappe

au tatonat aceasta problemd, subliniind influente generale


italiene: Pulci, Boiardo, Ariosto.
Adevaratul izvor insd, acela descoperit de profesorul roman N. Cartojan, este romanul medieval Paris et Vienne,

atribuit lui Pierre dela Cypede din Marsilia, care, zice, eft
1-a tradus la 1432, din limba provansalii. Din frantuzeste
romanul a fost tradus in italieneste, odati in 1476 de Carle
Piero del Nero, apoi in 1482 de Antonio de Folcholieri da
Pistoia. Pornind dela versiunile italiene amintite, Mario Teluccini a tiprit la Geneva, 1571, o prelucrare in versuri
la Roma, 1621, Angelo Albano Orvietano, alta. Prelucrarea
versificat a lui Albano Orvietano sta la baza poemei greeet;ti, alcatuitii in secolul al 17-lea, in Creta, de Vitzentza
Kornaros, care a nationalizat romanul, adaptandul la viata
locala din Grecia i Arhipelag. Din punct de vedere estetio.
Kornaros a omis mai multe episoade inutile, care stricau
imitatea actiunei.

Dula expunerea eruditil, rezumata, aid, pune fat in fata


textele a patru momente din actiune, pentru a argumenta mai
straw; asupra raporturilor dintre ele, utilizand urmAtoared4
editii: ed. Dr. Robert Kaltenbacher (francezi), ed. din Ba,ssano, 1794, (italiand), ed. lui Xanthudidis (greceased) si ma-

www.digibuc.ro

250

mIRON SURU

nuscrisul romnesc din biblioteca Academiei romane, nr.


3514, copiat la Bucuresti de logofritul Ionitri, la mull 17SI.
Aceastri versiune romneasca, conchide autorul, este cu totul liberd si a suferit transfornadri interesante.
A doua anexri, lista abonatilor la No ric'E()(076Xott /11
lui Dionisie Fotino, ne desvrilue larga circulatie a eestei
distractive opere de un erotism dulceag, in randurile chiar
tsi ale inaltilor demnitari ai tririlor romfine.
Din cele 132 ilustratli colorate, executate de Petraehe
logoffitul in ms. 3514, autorul reproduce 10, in planse monocrome sl 2 policrome. O cercetare mai amrinuntitri a =es-

ter gravuri duce la constatrirl foarte insemnate, atat in ce


priveste imaginatia i talentul plastic la Romani in secolul
al 18-lea, cat si in ce priveste reminiscentele occidentale intretesute cu elemente orientale locale.
Studiul lid N. Cartojan, expus clar si frumos, prezentat
dupri un plan stiintific i metodic, constituie o nouri confir-

mare a rrisunetului ce au avut literaturile Occidentului in


literaturile sud-estului european in genere.
Dintre recensiile romne si straine care au relevat sensationala descoperire a lui N. Cartojan (opinia lui Gregoire),

amintesc pe acelea scrise de Cl. Tsurkas in las61)spov


B-iirx 23. VII. 1935; M. Lasearis in Le Messager d'Athnes,
Jeudi 11 Juillet 1935 si Dimanche, 14 Juillet 1935; M. Lascaris
in Les Balkans, vol. VII, cinquime anne, nr. 1-7, p. 163-166
fi in Byzantion, X (1935), fasc, 2, p. 717-721; H. Gregoire in Byzantion, X (1935), p. 392; M. Rogues in
Romania (1935), p. 285-286; 'ATXavv:,;.. 27 Oct. 1935; M.
Lascaris in N.4./ 's3.co.. (1936), p. 684-685.
Dan Simonescu.

DIMA, AL., Zitctlininte folklorice in lirica voastr con-

tempormitil (Gnd roinCvnesc, an. III (1935), p. 586-591).

GHERGHEL, ION, Schiller in literatura romand, cu prilejul implinirii a 175 de ani, dela nastere, Aspectul istoricocultural si bibliografia critica. Bucuresti, 1935. Tip. M. O.

Imprimeria nationala. 84 p. 17,5 X 24,5. 70 lei Extras din Revista germanistilor romni. Cuprinde: O constatare de prof.
S. Mndrescu. Prefata. Aspectul istorico-eultural al influentei lui Schiller asupra literaturii romne. Bibliografie crideri.
despre Schiller in literatura romana: Gedichte-Poezii; Theater und Verschiedenes-Teatru si diverse; Studii i articole
despre Schiller; Poezii romnesti despre Schiller-Indice: Poeti,
traducatori, imitatori si autori citati; Anonimi si pseudonimi.

GOROVEI, ARTUR, Elenzentul popular in litera tu,ra culta


Bucuresti, 1935. Edit. Academia roman. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 24 p. 17X 24,5. 15 lei. Memoriile sectiunii
literare, s. III, Tom. \TH. Mem. 8.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

251

ARTUR GOROVEI: ELEMENTUL POPULAR IN


LITERATURA CULTA.

Nimeni nu contesta iinportanta subiectului propus de autor

rnarturisese, desehideam cartea cu nerabdare, pentruca


venea din partea untlia dintre cei mai harnici muncitori in
domeniul folklorului romnese.

Socoteam chiar ca spatiul de 24 pagini este prea restrans


si ca nu poate fi vorba dead de niste priviri sintetice i de
sugestii temeinice pentru penetratia elementului popular in
literatura culta, dar m'am inselat si htta dece.
Autorul, pentru a arata importanta elementului popular
pentru literatura culta, incepe cu Shakespeare insusi, a
ciirui opera Regele Lear ii are origina inteo veche balada
cu paralele in mai toate literaturile Europei. Dar
despre tema aceasta a scris pe larg Lazar Saineanu, Basmele
romne (1895), p. 152-159.

Credinta in puterile supra naturale ale vrajitoarelor, o gaseste autorul foarte bine oglindita in mai multe scene din
drama romantica Macbeth si face o interesanta si surprinzfi-

toare apropiere intre un descantec romanesc publicat de


(i. Dem. Teodorescu (Poesii populare, p. 374 sq.) si elementele
magice din Macbeth.

Daed insa trecerea peste literatura culta a alter popoare,


dei cu exemple in parte cunoscute de la altii, a fost exacta,
apol in partea a doua a lucriirii, cand autorul trece in domeniul literatarii romne, exemplele uneori sunt rau alese
dovedesc c autorel nu este in curent cu ceeace s'a publicat
in aceasta directie.

Astfel motivul amrit turturica in poezia lui Ienaehita


Vacarescu s'a dovedit tie A. Camariano a nu fi de oriKira popular, ci Intreaga poezie este o traducere a poeziei
grecesti T To.)76%,t 7:6 7.0,,,s1. (Cum sufera turturica) dintr'o eclectic alui Atanasie Psalidas. A sustine apoi ca acehtsi
moth, a lost intercalat de Neagoe Basarab in ale lui Invt,dturi, tot din poezia, populara orala, este a rannine in urrna, cu
cateva deeenii, la Hasden si Apostolescu, ale earor pareri insii

au fast combatute convingator de D. Russo (Studii critice,


Buc. 1910, p. 23-26), problema fiind reluata, si de N. Cartejan in cadrul cercetarilor sale de literatura populara.
Al patrulea motiv este acela din balada Corbea patruns in
poezia Osanda a lui Ion Catina.
Cand ajunge la opera ini Eminescu, autorel, aldturi de asembiari evidente (fragmental din Satira a III-a in care unti
din flii lui Mircea scrie scrisoarea dragei sale dela Arges mai
deoarte i poezia populara publicata de V. Alexiu in Cony.

www.digibuc.ro

252

lit., an. 1888, p.

MIRON SURU

686), cade in pficatul de a ignora

o.

intreagh, literaturA cu privire la izvoarele poemei Luceaf Arul 1), pe care o alAtur de legenda rAndunicAtchnd M. Gaster
a sugerat izvorul, inca din 1883, intr'un basm publicat de R.
Kunisch.

Incheiu aceste observatiuni, atrAgfind atentia ea aeelasi


studiu s'a mai publicat in revista $ezAtoarea, HI (1895),
p. 161-171 si in Revista fundatiilor regale, III (1936),
p. 326-348. E de mirare cum i acest al doilea organ de
publicitate nu a revizuit pirerile, care, curn am aratat, sent
in parte gresite.
Dan Sirnonescu.

IORGA, N., Remanii in strdinatate dealwng2a timpitrloi .


Lectii la scoala superioarA de rAzboiu, duph. note stenograflee. Vlenii de Munte, 1935. Edit. si tip. Datina romilneasch
11+172 p. 16,5X 24,5. 65 lei.
LASLO, NICOLAE, Harafin n literatnra Tom(mi (Gand
ronutnesc, an. III (1935), p. 532-550).

MARCU, ALEXANDRU Simian Bdrnutin, student la 46


anti in Italia (Revista fum:datiilor regale, an. II (1935), nr.

11, p. 444-417).
IoSimion Bdrnutin, Al. Papin-Harian.
sif Rados la studi4 in Italia, cu documente inedite. Bucuresti,
1935. Edit. Academia romAnd. Tip. M. O. Imprirneria natio-

nal. 164 p. 17X24,5. 100 lei. Memoride sectiunii literare,


s. III, torn. VII, mem. 6 Recensii de: VATAFU, MARIN,

(Grand raradnesc, an. III (1935), p. 604-607); NICULIT.SCU,


C. H., (Studii italiene, an. II (1935), p. 228).

AL. MARCU: SIMON BARNUTIU, AL. PAPIU MARIAN


$1 IOSIF HMOS LA STUDII IN ITALIA.

Figura patetiea a lui BArnutiu stA mereu sub bagarea de


seamA a cArturarilor nostri. Dup cartea allit de masiv inchegatifi de (1. Bogdan Duich
inchizAnd Viata
lui
duph, editarea de care acelasi a Notes-ului de insernnnAri al lui S. BArnutiu, dupii, cercetarea lui P. Pandrea:
Filosofia politico-juridich. a lui Simion Brnutiu
care
incerch, s aduch, o implinire a materialului indicat de istoricul literar clujean,
prof. Alexandru Marcu il evoch. acurn
intr'o perioadii, mai pupil cunoscut a vietii sale: anii de studentie tArzie din Pavia italiand, dimpreunA eu cei ai chrturarilor i prietenilor sal mult mai tineri, AI. Papiu-Ilarian si
losif, Hodos la Padova.
Sprijinit pe un bogat material inedit
corespendenta purtath de BArnutiu cu eei doi si de acestia cu prietenii din Ardea-

1) Vezi bibliografia data de D. Murftrasu in cea mai documentatA, carte ce s'a scris pAnh. acum asupra lui M. Eminescu
ca folklorist: M. Eminesen, Literaturd populard, p. 105-110.
editie in colectia Cla.sicai romdni comentati, sub ingrijirea
prof. N. Cartojan, Scrisul romnese, Craiova.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

253

lul Moat departe, un jurnal de insemndri al lui Pap lu

ansplificAndu-1 datele printr'o necontenitd referire la periodivele ardelene ale vrernii


unde apiireau, ca nIste ecouri ale
frAmntArilor sale, diferite articole 1 indemnuri ale tut MirAlexandru Marcu implineste fericit Informatille ci
nutiu

avem despre truda lui ciirturdreascd si in acelasi tirnp


umanizeazd, ni-1 apropie neasteptat pe betranul Simeone,
desvfiluind acest colt din viata lui amdritd de student int arziat.

Actualitatea aceasta surprinzAtoare a lui BArnutiucu toti


himpii cu cari te impunge opera sa prin excesivul el latinisne

lexic

ortogratic, cu toate blestemele cu cari 1-a coplesit

Ilaiorescu
e hied o dovadd cu age puteri de neblruit te
dirueste o justfi asezare pe bnia marilor nfizuinte permanente ale neamului tau.
Astfel a fost BArnutiu. Si dacit dela inceput eroismul sau revolutionar a fost inteles CU entuziasm, adeviirata lui pozitie
atilt in frImntdrile noastre interne cat i cele de
politicd.
pc. plan european,
abia acum se lumineazift deplin.
Al. Marcu o precizeazd, definind discursul dela Blaj drept
expresia revoltei romnesti impotriva federalismului cosmo-

polit, ata de amenintAtor pe la 1848. In cuvntarea dela

Slaj pot fi surprinse, ciocnidu-se, doud lumi: Europa carbonar& i cosmopolit& a unui Mazzini in Occident, ori a unui
Balcescu in tard"; si impotriva acestei Europe, nationalisrnul refractar, xenofob, energic si dam, al lui Simion Banaltiu. Intre cei doi antagonisti, oportunismul lui Kossuth. (p.
1-2).

Omul acesta imbdtrnit irminte de vreme, de trudd i neatt de sfios in pelerina lui surd de cArturar singuratec si bolnav, dar atilt de rdspicat i profetic in convingeri
putea in adevr sd cuprind& in sufletul i gandul lui
toati aceastii f rdmntare neldmurit& a vremii si a noastrd.
C omplexd personalitate in adevilr, vdditfi nu numai prin activil ate dar chiar ca structurd.
Monografia lui AL Marcu aduce amilnunte semnificative
ale acestei tendinte de a se ddrui intreg, pe ct mai diverse
cazuri

planuri, neamului sari,


specified pentru BArnutiu. Lipsit de
bani
ajutat printr'o induiosiltoare solidaritate in constiinta
Indeplinirii aceleiasi meniri istorice, din sirAcia tor, de Paplu
Hodos

lipsit multa vreme pan& si de aprobarea guver-

Halal austriac de a stadia la Pavia, chinuit de boald si de

aceastd nesigurantd, Biirnutiu nu-si uitft, nici o clip& pasiunea


de diriguitor al constiintei ardelene: cerceteazd graiurile italiene, firesc urmas al luceferilor dinainte al scoalei ardelene,
ea sd ldmureased latinitatea limbii noastre si
de astddat&
mergAnd aldturi de Heliade Rldulescu
sd gdseascd o solutie cat mai natural& pentru noi a problemei neologismelor;
en pragmatismul ce nu il pardsea nici in cele mai entuziaste
visuri
notd, caracteristia pentru complexitatea structurii
sale
pldnuia o mareatft enciclopedie romfmeascd, editatft
de o tipografie proprie, ca se nu platimu procente la nemti;
adevdrat indrumfitor al filologiei ardelene contemporane lui,
it indeanmd, mereu la lucru pe Timotei Cipariu; urmnd tradit ia unui Petru Maior, a unui loan Molnar Pivariu, e preoeapat de irnbundtfitirea starii titranului pe cale practied
problemd de temelie care a caracterizat totdeauna nationa-

www.digibuc.ro

254

MIRON SURU

lismul nostril, fiindc face parte organicit din el


notearii
Observatiuni statistice despre cultivarea parnantului Europei, cereeteazd 0 scoald sateascd in Italia; inseamnii in
Notes-ul sau amdnunte despre agricultura din Lombardia,
viziteazd la Verona Academia rurald si se giindeste la un
plan cum se facemu i noi, in Ardeal, o scola de agricultura
se intereseazd de soarta bietului Avram Iancu, cerdndu-le
prietenilor sd nu lateased vestea innebuniri lui.
Toate aceste preocupdH diferite stint cristalizate nu numai
In corespondenta lui ci si in articolele sale, pe cari cu felul
lui aparte de a fi
le trimetea Padovanilor
lui Papiu
tu
Hodos
sit le revadd, sa le copieze si sit le trimeatii la
foile transilvane, pe la Gazeta lui Iacob Mureseanu sau la
Foaie pentru minte, din Brasov. E caracteristic acest apel
al lui la serviciile lui Papiu si Hodos
si ei, cArturarii destul de maturi si cu propriile lor micazuri, se supuneau bucuros
ca i lipsa de sfiald eu care le cerea
ajute baneste.
E in acestea mult din raporturile medievale intre magistru si
ucenicii si. Fireseul acestei intelegeri, arhaismul i puritatea
gestului
aduc o notit minunatd in tabloul vietii italiene a
lui Brnutiu si a prietenilor sai.
De altiel cartea aceasta de stiint aduce si un material de
rard urnanitate in zugrdvirea vietii lui Bdrnutiu in Italia. E
al doilea aspect al acestei monografii
de care vorbeam la
Inceput. Ea ne mai infdtiseazit astfel un Bitrnutiu nespus de
umanizat
in viata lui eroica de student sdrac i bolnav, la

o viirsta cand au trecut peste tine 45 de erni grele, cum

se caracterizeazit el insusi. In refugiul lui modest din Contrada di Santa Mostiola, unde duhul sau medieval, cd.lugiirese,
gdsit instictiv asezare sub unul din cele mai vechi
mai Matte turnuri ale Paviei
Barnutiu ii poartd in Likerea lui austerd de totdeauna suferintele fizice
durerile de
cap si arnetelile cari ii prefilceau munca in chin
si tristetile lui de orn bdtut 45 de ani de crivatele aspre ale vietii.
Bursa intilrzie sd i se transfere dela Viena la Paris, politia
austriacd si chiar autoritkile universitare italiene, la inceput,
11 suspecteazd; ofiterul ardelean Tomut se intfilneste cu el
arar si cu mare fereald. Brnutiu se strecoard prin viata asta
arnrit cu acea atitudine,
amestec de sfiald in tinutii si
hotitrire in misciiri, cu acel aer monahal de vultur plesuv,
cari ii erau deosebitoare. Experienta lui de om biltut de multe
it indearnnd sit fie ferit si prudent; si transmite aeeste indernnuri si celor doi, cari cdteodatii, cu nepdsarea orgolioaad
a vdrstei, Il braveazd, ca Papiu, printr'un asta nici decum
insemnat pe scrisoarea lui Bdrnutiu.
In sarbdtorile Crciunului, singur intre strdini, Barnut se
regdseste in catedrald, in domul arcuit gotic; contemplit impresionat II Preserpio, ieslea Dornnului intruchipatd aevea
i i comunica impresiile inteo lungd scrisoare ciitre Papiu. Cu tot pragmatismul ce se sirnte si aici, e in aceste riinduri simple tin autentic sentiment religios
care aratit Wed
odatit cat de gresit il intelesese Maiorescu.
Ca incheiere, reproduc, in ortografia de azi, un fragment
din scrisoarea lui eittre Hodos, in care eduta sa-1 mngdie de
moartea tat-Hui situ, ce nu apucase sd-1 vadd laureat. E rut
moment frumos de misticism pragmatic
profund revelator
pentru Bdrnutiu.:

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

255

Si campia va prinde auguri noi de letissime sperante, vdzand c rasar peste ea luminile Clainilor i Maiorilor; cum
n'ara dori ca sd ne vada progresele mo0i i prinii, cari au
dorit ca s nu fie mai invatati decdt noi pe dealurile i vdile
noastre; numai noi nu le putem muta cele ce au statornicit
ursita cu decret absolut Si cu putere nestrdmutatd; numai
atata putem, ca s lumindm cu tiintele noastre i (lac& nu
putem nici imbucura nici ajuta pe cei morti sd-i ajutam pe
cei vii..."

cum apare si din cartea


Acesta-i Barnutia cel adevarat
sever organizat a prof. AL Marcy.
Ovidiu Papadima.
MARCU, ALEXANDRU, Gerusaleme Liberata in traducerea /ui A. Pacleana (1852), (Studii italiene, an. II (1935), P
5-24).

MINCEV, D. N., Literatura rovidneased in bulgre0e, (Ga-

zeta edrpilar, an. V (1935), nr. 3-4, p. 1).

MITITELU, ALEXANDRINA, Giacomo Leopardi in Con-

vorbiri literare' (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p.


M-58).

MURNU, G., Romania i Elada, Bucureqti, 1935. Edit. Academia rom'ana. Tip. M. O. Imprimeria nationa16.. 12 p.
17X 24,5. 5 lei. Memoriile sectiunii literare, s. III, Tom. VII.
Mem. 5.

PILLAT, ION, Follacrul in poezia noud romdneascd, (Gdndirea, an. XIV (1935) p. 119-126).

I. PILLAT: FOLKLORUL IN POEZIA NOUA


ROMANEASCA.

Autorul expune un punet de vedere interesant in coneluz/ile lui: Un fenomen de suflet colectiv attlt de general la
liricii nostri, la cei plecati dela traditie cum sunt Nichifor
Crainic i un V. Voiculescu, ca si la cei intorsi la ea cum

sunt Adrian Maniu si Lucian Blaga


la poeti cu expresiune
noud ca Tudor Arghezi sau Ion Barbu (vezi Dupd Me lei")
ca si la poeti socializanti cum e Aron Cotrus
nu poate
fi explicat doar prin imitatie sau interfluente
ci printr'o
impart4ire adned, autenticd i spontand la un aceIai izvor: traditia .tnic5, a neamului".
(revista fundatiilor regale)
SIMONESCU, DAN, /an Vodd Cara gea i traducerile luz
din Goldoni, (Stuclii italiene, an. 11 (1935), p. 101-118).
STAN, LIVIU Literatura romdrd in Polonia (Luceafdrul,
an. I (1935), p. 258).
STEFANESCU, IULIAN, Epopeea lui Miltai Vileazul in
uniea greco-rusea,sed in secolul 17 qi 18, comentar si text
(Revista istoried rointind, 1934, vol. IV, p. 141).
IULIAN STEFANESCU: EPOPEEA LUI MIHAI-VITEAZUL
IN LUMEA GRECO-RUSEASCA IN SEC. 17 si 18.

Descoperirea prof. Lilian .5tefiinescu este de mare interes


pentru istoria nationata. Autorul dovedeste ca faptele vite-

www.digibuc.ro

256

MIRON SURU

jesti ale lid Mihai-Viteazul au avut rftsunet, nu numai in lite-.


ratura neogreceasch prin scrierile lui Gheorghe Pa lamed si
Stavrinos, dar si la Rusi.
Intr'adevAr, intr'un hronograf slavo-rusesc dela Schottenkloster din Viena se gAseste o istorie completit a lui Mihai-

Viteazul. Desi manuscrisul este o copie defectoasi, iar nu


originalul, totusi autorul a reusit printr'un studiu minutios

constate c aceastii istorie slavo-ruseascit are la bazA opera lui Stavrinos, vistierul lui Mihai-Viteazul, scrisit pe cAnd
era in inchisoare la Bistrita (Ardeal). Naratiunea slavo-rusft
este in mare parte o traducere textualA a poemei tipitrite a lui
Stavrinos, dar mai are uneori omisiuni, alteori amplificitri si
pasagii dislocate. TraducAtorul rus din sec. al XVII-lea, era

un adrnirator al lui Mihai Viteazul, mai mare dealt chiar


tavrinos.

Dupii, bogatul studiu introductiv urmeaut editarea textului


lay (model de editare
traducerea roman& a lui.
Aceast nou descoperire ridic o problem& foarte insem-

natal pentru literatura veche romftneaseft: in ce raporturi

istit narallunea slavo-rusit, fat& de istoria latin& a lui Baltasar


Walter, care, dup.& cum se stie, nu este altceva decht o tra-

ducere si prelucrare a cronicei interne serial in romitneste


de logoffitul Teodosie Rudeanu, dar nu direct, ci prin intermediul traducerii polone, pftnli azi necunoscutil, a lui Andrei
Taranovschi. Valoarea acestor opere este importantit, pentrucA
autorii lor, toti, au fost contimporanii i intimii voevodului
onuan.

Dan Simonescu.

STREINU, VLADIMIR, Edgard Po qi scriitorii romevni,


( Revista fundatiilor regale, an. H (1935), nr. 6, P. 620-641).
Se insist& mai mult asupra activitAtii lui Titu Maiorescu in
uceast& directie.

j. ISTORIA PRESEI.
BRATES, RADU, Rolul revistei ,,Luecafarn2' in cultura
fomkneascei, (Pagini literare, an. I (1935), p. 421-427).
CHELARU VALENTIN GR., Periodicele bulgdre,,ti in priaccpatele romeine. Iasi, 1935. Tip. Presa bunA. 16 p. 23,5 X16.
Extras din Arhiva, an. XLII (1935).
HAIVAS, EM. Limba din Dacia literarei i Albina romneascei, (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 100).
Propeisirea sitb foarfeca cenzurii, (Junimea literard, an.
)tXIV (1935), p. 200).
EM. HAIVAS: PROPASIREA SUB FOARFECA CENZURIL

Lipsa orientArii bibliografice il face pe autor sft cread& c&


aduce ceva cu totul nou, cftnd remarcit cA PropAsirea a apftsat la inceput
nunntrul unu
in dot& edili tiparite, prima censuratit si a doua cunoscutA publicului romfmesc, ceeace

www.digibuc.ro

1935 LITERAFt

257

11 determinfi s publice, comparand, cele dou editii, fragmentole eliminate de censuri ea subversive si O. se mire era acest

lucru a scapat necunoscut pana acurn. Dacia autorul ar fi


cunoscut studiul prof. N. Cartojan: Soarta unei reviste literare Propsirea (Convorbiri literare, an. XLI (1907), p.
197-204 si 416-429, nu s'ar mai fi ostenit zadarnic. Spre a se

vedea ea N. Cartojan a avut la indernana chiar unul din

exemplarele pe care censura a facut modificarile existente


ne-o dovedeste pe lng reprodueerea partilor din program
terse de censura, pe langa reproducerea articolului lui Ion
Ghica despre unirea vamilor dintre Muntenia si Moldova,
articol sters si el de censura i facsimilul din N. Cartojan:

M. Kogalniceanu, colectia clasicilor romani comentati, Craiova. Ambele editii ale Propasirii se gasese in biblioteca Academel romfine.
I. C. Cazan.
VICOL, EUSEBIE, Stelicfa, focitie pcntru poporul roman de
2a pana. Corovia 1883-1884, (Junimea literard, an. XXIV
(1935), p. 274).

17

www.digibuc.ro

III. FILOSOFIE. ESEURI. IDEI.

In acest capitol am cules tot materialul filosofic, eseuri


idei in mai striinsa i imediata leghtura cu literatura.
Este adunat aici materialul de informatie i studiu proprin
zis, precum i simple variatiuni,

filosofice, eseistice,

per-

sonale, inedite. In interior nu am mai facut fusa nici o sub


impartire, deoarece am intfilnit dificultrip i apoi nu pre-

zenta o omogenitate care sa permita, cat de cat, aceasta


operatie. Din accleai motive, nu am dat nici note eritice
sau analitice; dar vom nota aid unele volume mai semnificative, care se remarca din intreg grupul de material prezent
in paginele ce urmeazii.
Este vorba de vigurosul studiu a lui Lucian Blaga Orizont

stil in care se pun probleme cu totul noi; de volumul de


eseuri Oceanografie de Mircea Eliade; de articolele i eseurile surprinzator de atragfitoare stranse in volurnul Valori a
tui Mihail Ralea; de Dialectica nationalismului a lui Nicola

www.digibuc.ro

260

MIRON SURU

Rosu; si de primul volum din Estetica definitii si construitit


cu toad, seriozitatea *Hint-Mat si filosolleit de profesorul
Tudor Vianu.

www.digibuc.ro

ACTERIAN, HAIG, Eseu desprc traffic, (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 407, p. 8).
ADAMESCU, GH., Intro cinism i ipocrizie, conferinta.
Anuarul ateneului roman, p. 141. Bucureqti 1935. Tip. ca4i14:31. bisericesti 16,5X23,5. Extras din Biblioteca ateneului roman.

ADERCA F., Strdinii", (Reporter, an. III (1935), nr. 70,


Veac de reno.yteri, (Vremea, an. VIII (1935), Pati,
p. 3)
g. 6).
cuvant, (RdnduAMZR, DTJMITRU CRIST1AN, Gand
Iola, an. I (1935), p. 5-35).
ANGELESCU, N. C., Simbolismul suferintei, (Vromea, an.
VIII (1935), nr. 370, p. 8).
ANTISTHIUS, In. genta tinerilor. Bucureqti, [1935]. Edit.
Cultura poporului, tip. Cartea de aur. 12,5, X19,5 272 p. 50 lei,
Recensii de: MIHAESCU, I., (Meridian, caet apte (1935), g.
31); SULUTIU, OCTAV, (Familia, s. III, an. I (1935), p.
110-112).

.ARGHEZI, TUDOR, Abecedarul cititorului, (Adevdna liCauteral. 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 769, g. 1).
serN intime, (Adevdrta literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935),
Grecii, (Adevdrta literar artistic, s. II, an.
nr. 783, p. 5).
Hristos invie, (Adevdrul litorar
XIV (1935), nr. 745, p. 1).
leftenirea
0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 1).
(Adevdrta literar gi artistic, s. II, an. XIV (1935),

www.digibuc.ro

MIRON SURU

262

Vorbe ofilite, (Adeveinil literar si arastic, s.


nr. 781, p. 1).
Ziarul ideal, (Adevdrul
II, an. XIV (1935), nr. 778, p. 1).
iiterar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 1).
ARGINTESCU, NICOLAE, Glose pentru neoclasicisitz,
an. IV (1935), p. 1562-1575; 1663-1671).
BANCIL., VASILE, Stiinta spirit mctafizic, (Gdaulirea, ao.
Eticia si logica modernd, (G XIV (1935), p. 300-308).
direa, an. XIV (1935), P. 95-100)
BARBULESCU, PAUL, Despre carte, (Cruciada rontattis-

maid, an. I (1935), nr. 24, p. 3).


Existd tin spirit europeon? (Crucktda romdnismului, an. I (1935), nr. 51, p. 3).
Intre etic
estetic, (Cruciada roinduismului, an. I (1935),
0 problem& intelectualul, (Cruciada rortu5tnr. 28, p. 5).
Tineret 1935, (Crito4anismului. an. I (1935), nr. 47, p. 3).
da ronidnismului, an. I (1935), nr. 48).
BERNEA, ERNEST, Traditie si revolutie, (Randuiala, an.
I (1935), p. 249-280).
BIBERI, ION, Bruegel, (Azi, an. IV (1935), p. 1905-1916).
noud alchimie verbald? (Azi, an. IV (1935), p. 1826-1836).

BLAGA, LUCIAN,, CeWalt tdrdm, (Gdndirea, an. XIV


(1935), p. 337-346).
Despre personantd, (Pagini literare,

an. II (1935), p. 177-180)

Despre rctsd ca stil (Gan/direct. an.

XIV (1935), p. 69-73). Foam/ten/a stilalui i metodologia,


(Gdnd ronzdnesc, an. III (1935), p. 321-330)--Orizont i stil.
Cuprinde: In loc de prefat, Fenomenul stilului metodologia;
Celdlalt tdram, Despre personantd, Culturd i spatiu, Intre
peisagiu si orizont subconstient, orizonturi temporale, Teoria
dubletelor, Accentul axiologic, Atitudinea anabasica. si catabasic.d, Ndzuinta formativd, Matca stilistic., Logosul larvar.
Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru literaturd i artrt regale
Carol al II-lea, tip. M. O. Imprimeria nationald 12,5 X19,5.
202 p. 60 lei. Biblioteca de filosofie romneascd.
Orizonturi
temporane,
s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 3).
Spatiul mioz itic, (Gcindirea, an. XIV (1935), p. 225-233).
Temele sacrale i spirital etnic, (Gdndirea, an. XIV (1935),
p. 1-5)

BLECHER, M., Complexul individualitatii, (Vrcmca, an.


VIII (1935), nr. 416, p. 8).
Intre imaginatie i expericntd,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 388, p. 7).
BOGZA, GEO, Sensul vacantelor copilriei, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 400 p. 6).
BOLOGA, VALERIU I., Necesitalea siintezei in stiintd,
(Gdndirea, an. XIV (1935), p. 289-294).
BOTTA, DAN, Frumosul romtinesc, (Gandirea, an. XIV
(1935), p. 393-397).
Puterea cuvantului, (Criterion, an. I
(1935), nr. 5, p. 1).
Unduire moarte, (Gdndirea, an. XIV
(1935), p. 457-463).

BOUREANU, RADII, Orasul grddind, (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 387, P. 8).
BOZ, LUCIAN, Dictionarul tinerii generatii, (Mez idian, caet
sase (1935), p. 17).
BUCUR, SEPTIMIU, Aldons Huxley si dialectica incertitudinei, (Vremea, an. VHI (1935), nr. 395, p. 10)
Prdlru-

sirea unui mit, (Sfarmil piatrd, an. I (1935), nr. 3, p. 8).

Reabilitarea realului, (GdndArea, an. XIV (1935), p. 377).

www.digibuc.ro

1935 LITERAlt

263

&pre o antologie paradoxald, (Gdndirea, a.n. XIV (1935), p.

526-529).

BUSUIOCEANU, AL., Dogmatism 0 relativism. estetic cu .


prgejul esteticei lui Tudor Vianu, (Gdndirea, an. XIV (1935),
p. 441-447).

CALUGARUL, ION, Depositul milci, (Vremea, an. VIII


(1935), nr. 394, p. 9).
Despre trivialit ite, (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 392, p. 7).
Thomas Mortis 0 Rene Cervel,

Vremea, an. VIII (1935), nr. 409, p. 7).


CANTACUZINO, ION I., De amore, paradox-eseu. Bucuresti, 1935. Tip. Leopold Geller, 24 p. 23X28,5. Desene de
W. Siegfried. 100 lei.
CHELARIU, TRAIAN, Zaruri, cugetttri, (Junimoa literard,
an. XXIV (1935), p, 145).
MORAN, EMIL, Crestinismul si scandalul care l-a adus in

(Vremea, an. VIII (1935), Craciun, p. 5). -- Despre

mediocritatea filosofiei i filosofilor, (Vremea, an. VIII, (1935),


nr. 409, p. 6).
Din marturisirile vinai nationalist, (Gdndirea,
an. XIV (1935), p. 147).
Gustul anteigirilor, (Vremea, an

MI (1935), nr. 415, p.3).Lupta cu timpul, Pagini literare,

an. H (1935), p. 241). Pdcat transfigurare, (Gtindirea, an.


XIV (1935), p. 199).
CLAUDIAN, ALEXANDRU, Cercetdri filosofice si socielogice. Iasi 1935. Tip. Al. Terek, 258 p. 14X21. 100 lei. Cuprinde: Introducere; Platon si Auguste Comte, Definitia

dreptAtii in republica lui Platon; Platon si egalitatea sexelor; Idei noui despre Decartes; Rasa i cultura; Religia si

viata economica, Reflectii asupra generatiei noui; Sociologia


lui Stefan Zeletin; Individualism si colectivism; Ion Petrovici; Personalitatea lui Stefan Zeletin; CAteva aspecte asupra hitlerismului.
Relativismul lui Auguste Comte 0 restattratia francezd, (Revista de filosofie, an. XX (1935), p.
1).
Sociologia lui qtefans Zeletin, (Revista de filosofie an.
XX (1935), p. 263).
Stefan Zeletin, (Gdndul vremii, an. III
(1935), nr. 1, p. 1).
COMAN, IOAN, Tragedia omului in poezia hesiodicd, Mitul generatillor (Revista de filosofie, an. XX (1935), p. 154).
COMARNFSGU, PETRU, Dar pentru a fi altfel e nevoie

nu numai de desgust (Vremea, an. VIII (1935), nr.

383,

p. 7).
Dece oamenii nu se tittered in filosofi (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 377, p. 8)
Desgustul fatd de lucrurile asa
cum .sunt, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 382, p. 7). Despre iw

declin din care numai Dumnezeu Vie cunt vom

(Vre-

mea, an. VIII (1935), nr. 393. p. 5)


Dezacordza dintre adevdritrile spiritulu,i i fertamenele prezentului (Criterion, an. I
(1935), nr. 1, p. 1)
Experientd (Criterion, an. I (1935),
nr. 2, p. 3)
Fizicul Bucurestilor se de,svoltd mai jute decdt
spi-ritta din el (Vremea, an. VIII (1935), nr. 388, p. 8)
In-

trebuintarea timpului liber pentru formarea spiritului 0 a


porsonalitatii (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr.

9, p. 693)
Irving Bafbitt, dusmanul lui Rousseau sau dcspre umanism. in America (Vrernea, an. VIII (1935), nr. 380,
p. 7)
R(Induiala firii filosofice romdnesti (Vremea, an.
VIII (1935), nr. 384, p. 6)
Bistemul de esteticd al profesortihi T. Vianu (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr.

www.digibuc.ro

miRON SuRU

264

Tirania formulelor capcane (Criterion, an. II


3, p. 667)
(1935), nr. 6-7, p. 5).
CONDREA, SERGIU; Realitatea cea 9Wll (Vremea, an.

VIII (1935), Pasti, p. 7).


COVRIG, NONEA ION, Intre national fi con fesional (Blajul, an. II (1935), p. 293).

CRAINIC NICHIFOR, Natere cwnaastere (Sfarmd piaRasd religie (Gandirea an.


trd, an. I (1935), nr. 6, p. 8)
Roma universald (Gdndirea, an. XIV
XIV (1935), p. 57)
(1935), p. 169).
creatie (Revista fundatiilor
CRISTIAN, V., Biografie
regale, an. II (1935), nr. 3, p. 674)
lon Petrovici eseist

(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 3, p. 672) -

Walter Pater precursorul abatelui Brmond (Revista fumda-

tiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 672).

DAVIDESCU, N., Manual continvporan de etied (Cuvdutul


Tiber an. II (1935), nr. 30, p. 4).
DECARTES, RENE, Regulae a4 directonem ingenii, in
romfmeste, dup textul original cu o introducere si note deCONSTANTIN NOICA. Brasov, 1935. Tip. loan Gtt fiul 112
p. 15 X 23. 50 lei. Recensii de MARTINESCU, PERICLE, (Re-

porter, an. m (1935), nr. 81, p. 2); MATEESCU, MIRCEA


(Crueiada ramnismului, an. I (1935), nr. 46, p. 3); FLORU,

CONSTANTIN (Rdnduia la, an. I (1935), p. 336); .fiLUTILT,


OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 99); SEMNOS (Ideea romdneascd, an. I (1935), p. 336-337).
DELEANU, PAVEL CONSTANTIN, Clipa de fatd a tineretului romdmeso (Ideea romdneascd, an. I (1935), p. 82).
DEMETRESCU, ROMULUS, Bcepticismul estetic a lui Gisneppe Rensi (Pagini literare, an. II (1935), p. 249).
DIMA, AL., Localism creator (Familia s. III, an. II (1935),

nr. 2, p. 3).

Sistemul de esteticd al profesorului Tudor


Vianu (Familia, s. III. an. II (1935), nr. 5-6, p. 87).
DOBRIDOR, ILARIE, Trddarea. intelectualiler, (Gaud romdinesc, an. III (1935), p. 216).
ELIADE, MIRCEA, Alchimia asiaticd. I. Alchimia chineza

- Bucuresti, 1935. Edit. Cultura poporului, tip.

Vremea. 14X19. 80 p. 40 lei. Recensii de: MATEESCU, MIR-

CEA (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 37, p. 3);

BULUTIU, OCTAV (Fcraiha, s. III, an. II (1935), nr. 4,


Alchimie asiaticd I Linii de orientare, (Vremea, an.
p. 81).
Alchi/mie asiatied H Note de
VIII (1935), nr. 376, p. 4)

orientare, III Alchimia indian. (Vremea, an. VIII (1935),


s.
Contempkitia
nr. 379, p. 10; nr. 381, p. 10)
Cuvlintul maselor (Vremea,
III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 62)
an. VIII (1935), nr. 391, p. 6) - Meditafia (Familia, s. 1.1a,
an. II (1935), nr. 9-10, p. 29) - Mitul generatiei tinere (Vremea, an. VIII (1935), nr. 399, p. 3).-Navigare necesse est
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 398, p. 7).-Oceamografie. Bucu-

resti. Edit. Cultura poporului, tip. Luceafttrul, 12,5 X19,5. 304 p..

Un desen inedit de Marcel Iancu, 70 lei. Recensii de: BARBULESCU, PAUL (Cruciada romdnismului, an. I (1935),
nr. 9, p. 2); CONSTANTINESCU, POMPILIU (Vremea., an;VIII (1935), nr. 381, p. 7); MARTINESCU, PERICLE (Fa-

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

266

milia, s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 105); MIHAESCU, I.,


(Meridian, caet sapte (1935), p. 27), PAPADIMA, OVIDIU
(Gdndirea, an. XIV (1935), p. 385), PETRA*INCU, DAN

(Victfa literard, an. IX (1935), nr. 165, p. 6); ULUTIU,


s. III, an. I (1935), nr. 10, p. 81) - Poimdiate (Criterion, an. I (1935), nr. 1, p. 5) - Reabilitarea
epiritualitqii, (Criterion, an. II (1935), nr. 6-7, p. 1). - Renastere romdneased (Vremea, an. VIII (1935), Past, p. 7) Renastere i prerenastere (Vremea, an. NMI (1935) Crciun,
p. 6) - Reverie si automatism mental (Familia, s. III, an.
lEE (1935), nr. 5-6, p. 27)
24 ne inchipuim ed... (Criterion,
an. I (1935), nr. 5, p. 2) - Tehnica educapa culturii spirituZui (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 4, p. 3) - Turnta
de fades (Vrentea, an. VIII (1935), nr. 382, p. 3)
Viitorul
inteligenfii? (Vremea, an. VIII (1935), nr. 372, p. 9).
GEORGE, STEFAN ION, Istoria Europei (Ideea rorndOCTAV

nea.sed, an. I (1935), p. 67).


GEORGESCU, VALENTIN AL., Fragmente despre poezie,

incantarie (Junimea literard, an. XXIV (1935),


p. 257) - Incereare de a reconcilia poezia iubirea ca Dumnezeu, (Jwnimea literard, an. XXIV (1935), p. 323).
GEORGESCU, PAUL AL., Despre paradox (Jun/Linea literard, an. XXIV (1935), p. 197).
GHEREA ION D., Celdlalt (Revista fundatiilor regale, an.
II (1935), nr. 1, p. 94).
volwptate

GRIGORESCU, DR. D., Fundamental biologic al rasei (Gdn-

direa an. XIV (1935), p. 164).


GROZA, HORIA, Erorile unei idei funda/mentale (Azi, an.
IV (1935), p. 1642).
GYR, RADU, Criza, de inteleetualitate (Viola literard, an.
nettrologi (Pasdrea
IX (1935), nr. 169, p. 1) - Poeme

albastrd, an. I (1935), nr. 1, p. 2).

HOLBAN, ANTON, Nostalgii (Vremea, an. VIII (1935),


nr. 397, p. 9).
ILOVICI, MIHAIL, Grija constructivd (Revista scriitoarescriitorilor romdni, an. IX (1935), nr. 8-9, p. 11).
lor
IONESCU, EUGEN, Eu (Meridian, eaet sapte (1935), P.
18).

IORGA N., Idei asupra problemelor actuale I Forme cari


se duc i realitati cari vin. II Vechea i noua Europa. Bucuresti, 1935. Edit. 0 tip. Cugetarea. 216 p. 12,5X19,5. 50 lei.
Recensii de: DOBR1DOR, ILARIE (Viafa romineascd, an.
XVII (1935), nr. 5-6, p. 82); FLOR, ANDREI (Ideea rometneascd. an. I (1935), p. 140); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 38, p. 3).
ISTRATI, PANAIT, Moartea noastrd laicd (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 35, p. 1).
KRISHNAMURTI, J., Izvorul de infelepeiwne, etc.... traducere de $TEFANIA ZOTT si prof. A. DUMITRIU. Bucuresti,
1935, Edit. Ste lei, tip. Moderna. 16X23,5. 132 p. 70 lei - Curdsputisari la intrebdri in New-York City. U. B.
vdntdri
A. traducere de: STEFANIA l SILVIU RUSSU. Bucuresti.

1935, Edit. Ste lei. Tip. Unirea. 15,5X23,5. 30 lei. II Italia.

www.digibuc.ro

M IRON SURU

266

Bucureti, 1935, Edit. Ste lei, tip. Unirea. 16X23,5 88 p. 40 lei.


Recensie de: O. H. (Gandul vremii an. III (1935), nr. 9, p. 40).

LEM-NARU, OSCAR, Intaifia (Revista fundafillor regale,


an. II (1935), nr. 12, p. 616).
LOVINESCU, E., A. B. C. (Reporter, an. III (1935), nr.
Ceneculare (Via fa literard, an. IX (1935), nr.
66-68, p. 5)
Parabola (Munca literard, an. III (1935), nr.
169, p. 1)

gl, p. 1).
LOVINESCU, VASILE, Ani hotdrateri (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 374, p. 4) - Exercifille spirituale ale sfantului
Ignafiu de Loyola (Azi, an. IV (1935), p. 1553)
Graalul
CVremea, an. VIII (1935), nr. 380, p. 7) - Iniiotnl arn f4014
orn vesnic, (Vremea, an. VIII (1935), CrAciun, p. 4)
OrMagnus opus, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 375, p. 7).
ganizare sociald si organism social, (Vremea, an. VIII (1935),
Prima-1)cm (Vreme,a, an. VIII (1935), Pati,
nr. 378, p. 7)
p. 4)
Seefiune transversalit prin orn (Vremea, an. VHI
(1935), nr. 381, p. 7).
LUDWIG, EMIL, Convorbiri cu Masaryk filosof .0 Mrbat
de stat, traducere de: EUGEN RELGIS. Bucureti, 1934. Edit.

-$ tip. Cugetarea 288 p. 12,5X19,5. 60 lei. Recensie: A. B.


(Adevdrul literar si artistic, s. II. an. XIV (1935), nr. 746).
LUTCAN, V., Mistica basarabeand (Viafa Basarabici, an.
IV (1935), nr. 3, p. 1).
MANOLESCU, ION AUREL, Ceva despre cultur, (Cruiada ronidnismului, an. I (1935), nr. 51, p. 3).
Cava despre

Desnimic, (Paseirea albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 3).


pre liniste, (Crueicula romanismului, an. I (1935), nr. 25, p.
7 ).

MANOLIU, PETRU, Asupra canfesionalulni coutemporan,


Geneza, (Azi,
An. IV (1935), p. 1715).
minune, (Ideea roindneascd, an.. I
MANU, AL., Mirare
1935), p. 264-267).
MARTINESCU, PERICLE, Despre adolesecnfd si Moles(Le-0, (Vremea an. VIII (1935), nr. 384, p. 7). - Despre prie-

Familia, s. III, an. I (1935), nr. 9, p. 53).

tewie

i terapeutlea ei, (Lite le, an. III (1935), nr. 17, p. 1).

- hare intelectual i ornul de rand, (Vremea, an. VIII (1935).

Moartea polemical, (Pasdrea albastra, an. I


nr. 402, p. 3).
1935), nr. 4, p. 3).
MARTINESCU, VICTOR VALERIU, Scrisoare deschisei
(Cruciada renndnisraului, an. I (1935), nr. 10, p. 5).
MATEESCU, MIRCEA, Filozofia acfiunii, metafizica subiectului i ronianul niodernist, (Cruciada ronuinismului, an.

II (1935), nr. 54, p. 11). - Parantezd pentru, cdutarea ternenului de comparafie, (Pasdrea albastrd, an. I. (1935), nr.
4, p. 11).

MIHAI, NITA, Magie 0 descaintec, (Gandirea, an. XIV


1935), p. 429).
MIHAIESCU, NICOLAE, Creafie i emofie esteticd, (Litere,
an. III (1935), nr. 18-19, p. 2).
MUSCELEANU, MIHAI, Necrolog pentru <oin fapt divers,

Gand, an. I (1935), nr. 5, p. 3).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

267

NEGULESCU, P. P., Academia platonicei din Florenta, (Re-

vista fundatiilor regale, an. II (1935), p. 314).


0 metafizied neoplatonicd, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935),

nr. 5, p. 275).
Dela metaThicd la eticei, (Revista fundatiilor
regale, an. II (1935), nr. 6, p. 543).
Iubirea cu factor cos-

mic, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 10, p. 46,


nr. 11, p. 282).
Academia platonicd din Florcnta, (ce-a trebuit sa fie; colaboratorii), (Revista fundatiilor regale, an. II
(1935), nr. 12, p. 536).
NOICA, CONSTANTIN, Ideca de sti:ntei wniversald la Descartes, (Revista de filosofie, an. XX (1935), p. 67). Moartea
omului de maine, (Criterion, an. I (1935), nr. 1, p. 5).
Problematic& (Criterion, an. I (1935), nr. 5, p. 3).
0 vizitet
care ne defineyte: L. Brunschwing, (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 384, p. 7).
Reflectii as-upra psihologiei romnesti, (Revista fundatillor regale, an. II (1935), nr. 4, p. 206).
Spiritid
de astdzi (Vremea, an. VIII, (1935), nr. 382, p. 7).

NONEA, ION COVRIG, Limescu ca normativ al Met&


.(Blajul, an. II (1935) p. 237).
OLTEANU, ALEXANDRU, Viata m'a interogat, ideile unu

episcop rterat ungur din Ardeal, (Pagini literare, an. Il


(1935), p. 222).
PANA, SASA, Pagini de junial, (Meridian, caet opt (1935),
p. 2).

PAPILIAN, VICTOR, ,tiintd. si spiritualism, (Gclndirea,


XIV (1935), p. 281).

PAPU, E., Tristetca si geniul, (Gand roindinesc, an. III

1935), p. 350).
PETRASINCU, DAN, Dictionar, (Viata literard, an. X
(1935), nr. 2, p. 1)
Semidoctism literari, (Meridian, caet
opt (1935), p. 15).
PETROVICI, ION, Figuri i conceptii filosofice contemporaffle:
Wundt, Alfred Fouille, Jules Lachelier, Henri

Bergson. Bucuresti, 1934. Edit. Universala Alcalay. 144 p.


10,5X15. 4 fotografii. 14 lei. Biblioteca pentru toti nr. 13511352. Recensii de: GAINA, S., (Revista de pedagogie, an. V
(1935). caet trei, p. 283); MANCAS, MIRCEA, (Atheneum,

an. I (1935), p. 277); PIPPIDI, D. M., (Atheneum, an. I (1935)

p. 94); POPA, GRIGORE ((Pagini literare, an. I (1935), p,


666; TATU, N., (Adevdrul liteiar 0 artistic, s. II an. XIV
(1935), nr. 747, p. 8).
PHILIPPIDE, AL., Gust 0 desgust, (Adevdrul literar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 776, p. 3).
PIPPIDI, M. D., Preeisinni despre Catharsis la Aristo el
abatele Bremond, (Atheneum, an. I (1935), p. 289).
POPA, GRIGORE, Fenomenul romdnesc din Ardeal, (Pa-

gn

an. II (1935), p. 183).


Dulividualitate comunitate, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 523).
Intowrcerea la
(Pagini literare, an. I (1935), p. 488).
Invitatie la.
cetrap, (Pagini literaie, an. II (1935), p. 113).
Invitatie
f winos, (Pagini literare, an. II (1935), p. 385).
Invitatie la
intelepciunP, (Pagini literare, an. II (1935), p. 57).
Sensul
plastic al vietii, (Pagini literare, an. II (1935), p. 7).
POPESCU, RADU, Elogiu la moartea literaturii, (Cuveintul
33ber, an. III (1935), nr. 2, p. 4).

www.digibuc.ro

268

MIRON GURU

RADULESCU-MOTRU, C., Realizdrile spirituale, (Rerista


Rovidnismul,
funclatiilor regale, an. II (1935), nr. 3, p. 538).

(Revista junclatiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 70).


RALEA, M. D., Valari. Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia
pentru literatura i arta. regele Carol al II-lea, tip. M. O.
Imprimeria national& 168 p. 12,5 X19,5. 50 lei. Scriitorii romani contemporani. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevetrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 744, p. 9).

DAN, SERGIII, (Revista fundapilor regale, an. II (1935),

nr. 4, p. 184). DOBRIDOR, IL., (Via fa romineascci, an.


XXVII (1935), nr. 2, p. 63); IOANID, M. D., (C.:manful liber,

an. II (1935), nr. 20, p. 2); MANCAS, MARIN, (Atheneum,

an. I (1935), p. 282); PHILIPPIDE, AL., (Curlintul


an. II (1935), nr. 21, p. 11); R0U, NICOLAE, (Canvorliterare, an. LXVIII (1935), p. 354); SEBASTIAN, MIHAIL, (Revista fundafiilar regale, an. II (1935), nr. 6, P. 662);
ULUTIU, OCTAV, (Fami/ia, s. III, an. II (1935), ur. 1,
p. 94).
ROSETTI, RADU, Ganduri despre vitcjie in. trecutal
bin

discurs rostit la 27 Mai 1935 in sedinta solemn cu


rlispunsul lui AL. LAPEDATU. Bucuresti, 1935, Edit. Academia romana. Tip. M. O. Imprimeria national. 26 p.17,5X 2520 lei. Discursuri de receptie LXV.

GENERAL RADU ROSETTI: GANDURI DESPRE VITEJIE


IN TRECUTUL ROMANESC.

Cartea cu titlul de mai sus este discursul de receptie rostit


cu
singurul discurs in 1935
de autor la 27 Mai 1935
prilejul intrArit sale in rndul membrilor activi, in locul numismatului disparut, Mihail C. Sutzu.
Potrivit traditiei academiee, autond earacterizeazil mat
inti valoarea stiintific universal& a numisinatului M. C.
Sutzu, apoi examineazil evolutia faptuirilor vitejesti In treoutul romnesc, dela actele determinate de instinctul conservrit individuate, la actele Romani lor grupati in unitate ettuc

national& (chiar cAnd au desfilsurat vitejia allituri de


pAn5, la vitejia rational& a boierimei si a tariinimel.

Personalitatea militar a autorului, dublatil printr'o intuitie a insusirilor vitejesti i o cultivare stiintifica a lor

(acestea arAtate mai pe larg de presedintele Academiei, prof.


Alex. Lapedatu, in raspunsul silt' la acest discurs), numai ea
a putut ajunge la constatilri atilt de inlttoare pentru neamul

nostru: Aceste cateva citaVi arata ce mare este, in lhnba


roman5., sfera notiunii exprimata prin cuvantul VITEJIE,
pentruc ea cuprinde tot ceeace se exprim5., in limba fran-

ceza, prin cuvintele: BRAVOURE, HEROISME, VAILLANCE,,


PROUESSE, EXPLOIT, iar in limba german& prin: TAPFERKEIT, HELDENMUT, HELDENMUTTUM, HELDENMUT-

TAT" (p. 9). i este aceasta nu o inflorire stilisticit, Wei un


artificiu oratorie, ci o hludabil realitate.
Pentru aceste motive discursul generalului R. Rosetti poate
forma, nu numai educatia literaril a elevilor nostri, cart studiazil genul oratoric i discursul academic, dar si educatia
sentimentelor si demniatil nationale a tuturor Romnitor.
Dan Simonescu.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

269

ROW, NICOLAE, Dialectica nafionalismului. Bucuresti,


1935. Edit. Cultura nationalk tip. Cartea de aur. 400 p.
12.5X19,5. 80 lei. Coperta de P. Grant. Cuprinde: Orientare.
I. Pascal invingatorul lui Decartes; Antispinozism Kant si
filiatiunea revolutionark Burghezie si antiburghezie; Antinomiile Proudhoniene; Neotonismul i concluziile sale antidemocratice; Procesul democratiei revolutionare; Declinul occidentului. II. Prolegomene; Sociologia natiunii; Procesul ortodoxiei; Pasoptism i francmasonerie; Ed. Quinet zeul revoluluti.ei; In ritmul vremii; Situatia lui Ion Heliade-R5dulescu si
N. BAlcescu; Democratie si culturk Reactiunea i mistica democratiei; Date le sociale ale unui proces politic; Un conflict
iluzoriu; Mihail Koglniceanu i ideile timpului sau; M. Koglniceanu intre liberali i consevatori; Simion Brnutiu na-

tionalist si democrat; Corelatia intre stkrile sociale si teoria


politicA a lui Mihai Eminescu; Armonia operii ideologice,
Epigonii pasoptismului. III. Aristocratie i plutocratie; Condiiile
ale revolutiei de dreapta; Antimodern.
Kant si filiatiumea revolufianard, (Convorbiri literare, an.
LXVIII (1935), p. 445).
Procesul ortodoxiei, (Azi, an. IV
(1935), nr. 1593).

SAMARINEANU, ION, Psiitologia romdneascd, (Rdncluiela, an. I (1935), p. 300).

SEBASTIAN, LASCAR, Izvoarete bucuriei, (Adevdrul Wo-

rm' 0 artistic s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 3).


SEBASTIAN MIHAIL, GUM am devenit huligan, texte,
fapte, oameni. Bucuresti, 1935. Edit. Cultura nationalk tip.
Cartea de aur. 10,5X18,5. 196 p. 60 lei. Recensii de: CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr.

379, p. 7); DIMITRESCU, GR., (Viafa literarci, an. IX (1935),


nr. 168, p. 3); WLUTIU, OCTAV,
s. III an. I (1935),

nr. 10, p. 88); TATU, N., (Adevdrul literar 0 artistic, s.


an. XIV (1935), nr. 739, p. 1).
ERBU, IERONIM, Eseul si cultuia, (Revista fundafiikn
Evolufia artei
regale, an. II (1935), nr. 2, p. 445).
(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 7,

p. 207).
SIMENSCHY, TH. Originea universului in conceptia indientlor giecilor, (Revista fundafiilor regale, an. II (1935), nr.
5, p. 340).
SPERANTIA, EUGEN, Glosd, la goana, antimetafizica,
(Gdnd romlinesc an. III (1935), p. 385).

STAMATE, MIHAIL D., Inscrippi pe frontispZciul vinui


vremui i, owinewi, fapte... eseuri. Piatra-Neamt, 1935,
Edit. Anncii literaturii, tip. Record. 14X21. 86 p. 15 lei.
STANILOAIE, D., Oa todoxie nap ne, (Gandirea, an. XIV
(1935), p. 76).

TEr AN, ION, Chamare la anonimat, (Junimea literard,


alte
Despre opinie
au XXIV (1935), p. 143)

Elogiai tdcerii, (PaImpotriva renumelui


Procesul creaa literard, an. XXIV (1935), p. 270).

(Paoini literare, an. II (1935), p. 219).

raie, an. II (1935), p. 138).

(Jw ir.

434)

echilibrul sufletesc, (Fagli literare, an. II (1935), p.


Propuneri pentru uzul literailor, (Pagini literare, an.

II (1935), p. 349).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

270

STOCKER, DR. A., Sintezd sufleteascd, cu o prefatO de C.


ANTONIADE. Bucuresti, 1935. Tip. Tiparul romnesc. 96 p
16X23. 50 lei.

STHAL, HENRI H., Prilej de Indoiald, (C)iterion, an. I

(1935), nr. 2, p. 1).


P. 3).

Satul, (Criterion, an. II (1935), nr. 6-7

STREITMAN, H. ST., Capac;tatea, (Familia, s. III, an. II


(1935), nr. 4, p. 29).
SULUTIU, OCTAV, Elogiul muntelui, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 396) p. 4)
Spre o aureeid a certitudinelor, (Art
en. IV (1935), p. 1521).
TALEX, ALEXANDRU, Popes spiritual, (Cruciada romdnismalui, an. I (1935), nr. 50, p. 3).
TELL, ALEXANDRU CRISTIAN, Viata omului de ari,
(Criterion, an I (1935), nr. 1, p. 5).
TINCU, BTJCUR, Rafional i irational, (Pagini literare, an
I (1935), p. 650)
Filasofia subiectivd, (Gdndirect, an. XIV
(1935), p. 415).

TITA STEFAN, Ce este timpul, (Fabule pentru adulfi),


(Azi, an. IV (1935), p. 1807)
Da/tot:A..m, (Fabule pentru
adulti), (Azi, an. IV (1935), p. 1874).
TRATATUL despre sublim al unui autor necunoscut din gre-

ceyte cu un studiu introductiv de C. BALMUS. Bucuresti,


1935. Tipografia Adevarul 104 p. 16X23,5. 50 lei. Recensie de
CALINESCIJ, G., [C. Balmu_s: Rutilio Namaziano l'ultimo

poeta din Roma. (Ademlrul literar qi artistic, s. II, an. XIV


(1935), nr. 777, p. 9).
TRATATUL DESPRE SUBLUC

Un bun studiu introductiv precede aceasta traducere

tratatului despre sublim atribuit lui Loghin. Autorul, C. Balrnus crede ca acest autor, preocupat de Orient si cunoscator
al acestuia trebuie sa fi fost evreu. Traducerea e limpede

de o perfecta ,inutA literara. E de mirare ce actuale sunt


unele parti dintr'o scriere asa de veche, ieit dinteun media cu totul deosebit. Idei juste sunt insa amestecate eu
singure precepte de tehnica. Interesanta e sentinta: Mat
mult pretueste sublimul cu defecte d cat mediocritatea farti
cusur". Un capitol admirat de Willamo Witz-Mllendorf.
N. Iorga.
UTA, MIHAI. In menwria lui Conta, Xenopol

(Gdndul vremii, an. III (1935), p. 35)

Maioresou

VALEA, TITU L., Problema culturii lui Kant, (Societatea


de mdine, an. XII (1935), p. 11).
VIANU, TUDOR, Estetica, vol. I. Bucuresti, 1934. Edit.
Fundatia pentru literatura si arta regele Carol al II-lea. Tir
M. O. Imprimeria nationala. 288 p. 16,5X 24,5. 100 lei. Balmteca de filosofie romaneasca. Cuprinde: P. I Problemelx preliminare celor estetice. P. II Valoarea e tetica. P. III0.5"gera
de arta. Recensii de: BRUCAR, MIRCEA, (Analele de psihologie, an. II (1935), p. 186); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 382, p. 7); DIMA, STE-

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

271

FAN, (Reporter, an. III (1935), nr. 69, p. 7); GAINA, S. (Revista de pedagogic, an. V (1935), nr. 1, p. 90); MATEESCU,
MIRCEA, (Cruciada ronidmismului, an. I (1935), nr. 26, p.
6); MICU, CONSTANTIN, (Azi., an. IV (1935), p. 1916).
PAPU, EDGARD, (Revista fundatfilor regale, an. II
(1935), nr. 10, p. 218) - Categorfile estetic, (V:ata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 9, p. 21). - bilosofie 0 poesie, (Gdnd romdnesc, an. III (1935), p. 449)
Geniu i talent, (Familia, s. III, an. 11 (1935), nr. 7-8, p. 27).
Idealul
clasic al omului. Bucuresti, 1934. Edit. si tip. Vremea, 176 p.
12,5X19,5. 50 lei. Cuprinde: Prefata. Idealul clasic al omului.
Goethe si timpul nostru, H. Ibsen si idealurile moderne; Fr.
Nietzsche si filosofia ca forma de viata; Paul Valery si neoclasicismul; V. Parvan i conceptia tragica a existentei; Benedetto Croce. Recensii de: CALINESCU, G., (Adevarul hterar a) tistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 747, p. 9); CHINEZU,
ION, (Gand romanesc, an. III (1935), p. 290); DIMA,
(Pagini literare, an. I (1935), p. 439); MACIU, VASILE, (A
theneum, an. I (1935). p. 119).
VLADESCU, TOMA, Menirea airturarilor sau despre o alt
trd.dare a lor, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 202, p. 249).
VULCANESCU, MIRCEA M., Filosofia lui Fieud, (Familia,
s. III, an. II (1935), nr. 2, p. 13)
Generape, (Criterion, an.
I (1935), nr. 3-4, p. 3)-In juria filosofiei lui Blaga (Criterion,
I (1935), nr. 5, p. 3) - Logos si Eros (Ideea ronidneascd, an.

I, (1935), nr. 1, p. 22). - Spiritualitate, (Criterion, an. I


(1935), nr. 1).

ZELETIN, STEFAN, Forme de Ondire 0 forme de societate, (Revista de filosofie, an. XX (1935), p. 273). - Fragmente din <Clipe de reverie, (Revista de filosofie, an. XX
(1935), p. 294).
ZEVEDEIU, BAREU, Doi prieteni apostolul Pavel i NietzIzboiul binesche, (Pagini literare, an. II (1935), p. 305)

(Pagini literare, an. II (1935), p. 71) - Problema sociologica la Simmel, (Pagini literare, an. II (1935), p. 213).

www.digibuc.ro

IV ARTA

Ca si capitolul care 1-a precedat &din aid material tratrind


despre istoria art& si critica ei, dar numai din acela in legaturfi sit In imediat apropiere eu literatura. Aid sunt stranse
lucrurile despre art judecate prin prisma literaturii i filosofiel, redactate in euvant i fraz pur literard.
De retinut pentru claritatea tsi constiinciozita tea ochiului
de adevrat critic artistic este articolul lui Al. Busuioceanu
Adespre Ion Andreescu si a lui Tudor Vianu despre Medrea.

www.digibuc.ro

ADERCA, F., Pictorul revoltat: Cepanile (Vremeo, an. VIII


(1935), nr. 404, p. 8).

BENE, V., Despre critica de artci, (Pagini literare, an.


(1935), p. 523-532).
Monumentalitatea ca mijloc de ea-

presie in artd (Pagini literare, an. I (1935), p. 619-629)Michel Angelo si dogma formelor culte, (Pagini literare, an
II (1935),p. 62-70),
A. Demian iconarul pastoralei romane0i (Pagini literare, an. II (1935), p. 210-212)
Introducere la o metafizied a formel plastice, (Pagini literare, an.
II (1935), p. 261-264)
Rodin 0 mitul formelor plastice (Paliterare, an. II (1935), p. 12-19).
BLECHER, M., William Blake, venar genial
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 392, p. 5).
BROTEANU, D. AIJREL, Demian ilustrator al spiritului
(Gandirea, an. XIV (1935), p. 33-42).
BITSUIOCEANU, AL., Preziosi. Bucuresti, 1935. Edit. si

tip. E. Marvan. 20 p.+32 reproduceri. 15,5X32. 60 lei. Collec-

tion Apollo. Aristes etrangeres en Roumanie,


Ion Andreescu, (Revista funclotiilor regale, an. II (1935), nr. 1, p.
100-115; nr. 4, p. 87-118),
Toledo
El Greco, (Revista
fundalitilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 678-683).
DIAMANT, I., Spiritul artei japoneze, (Pagini literare, an.
II (1935), p. 353-356).

www.digibuc.ro

276

MIRON SURU

CANTACUZINO, ION L, Uzina de basme, cronici cinematOgrafice. Bucuresti, 1935. Edit. Universala-Alcalay. Tip. Leopold Geller. 240 p. 12,5X19,5. 60 lei. Coperta de P. Grant.

CORNEANU GHEORGHE, Prineipiul artei (despre Gh.

Panu) (Cuivaniul liber, an. III (1935), nr. 2, p. 3).

CRAINIC, NICHIFOR, Nafionalitatea in artd (Gdndirea,


an. XIV, (1935), p. 113-116).
HAN, O., Sculptorul D. Paciurea. Bucuresti, 1935. Edit.
Fundatia pentru literatur i art regele Carol II-lea. Tip.
M. O. Irnprimeria national. 28+XXIV, p. 24 planse reproduceri. 16X23,5. 60 lei. Biblioteca artisticd. Recensil de:
STRAJE, MIHAIL, (Viata hterard, an. X (1935) nr. 2, p. 2);
SULUTIU, OCTAV (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 3,
p. 98); ZAMBACCIAN, K. H., (Revista fundafiilor regale,
an. II (1935), nr. 6. p. 667-669).

IVANOVICI, GEORGE, Sinceritatea in artd (Cruciada romeintismulwi, an. I (1935), nr. 9. p. 4).

LANOE, JULIEN, Arta cu fruete de sticld (Junimea literand, an. XXIV (1935).
MANCAS, MIRCEA, Arta qi contrastele sufleteqti (Gain-

dul vremii, an. III (1935), nr. 2, p. 19).

NONEA, ION COVRIG, Note despre relafia dintre artd 0


mora/d, (Gtind romdnesc, an. III (1935), p. 421-429).
POPESCU, VIRGIL, In atelierul lui Paciurea (Gand romdnesc, an. III (1935), p. 337-341)
ROSCA, NECULAE, Unicitate qi individuafie tin artd (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 341).

SERBU, IERONIM, Evolufia artei i nihlisinul, (Revista


fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 207-215).
SMANTANESCU, DAN, Facilitatea in artd, (Tinerimea
roman& an. Lill (1935), p. 313).
Valorile artei moderne
(Tinerimea romand, an. LIII (1935), p. 388).

TOHANEANU, ALEXANDRU, Opera de artd expresie a

unei iiiuzividualitfi, (Societatea do mdine, an. XII (1935),


p. 109).

VIANU TUDOR, Medrea. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. E.


Marvan 2,2 p. + 31 reproduceri. 15,5X22. 60 lei. Collection
Apollo. Art roumaine moderne. Recensie de: CRAINIC,
NICHIFOR (G(bmlirea, an. XIV (1935), p. 439).
ZAMBACCIAN, K. V., Cum i./ infeleg pe Czanne (Revista
fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 9, p. 683-687).

www.digibuc.ro

V. SCRIITORI. PERSONALITATI.

In acest al eincilea i ultimul capitol al bibliografiei, am


strans materialul informativ relativ la scriitori 1 personalitap, impartindu-1 in douri. grupe: 1. Romani; 2. Straini.

Tinem sit atragem atentia, in ce priveste aranjarea alfabeflea, care aid se faee dupa numele autorului despre care se
ocupd, articolul, studiul, cartea; iar nu dupa autorul ei.
In ceeace priveqte introducerea critica am renuntat, deoarece situatia se prezintil la fel ea si cea a capitolulul Il. Despre
literatura; dar n schimb numiirul notelor eritice i analitice
s'a inmultit din nou.

www.digibuc.ro

1. ROMANI.

PILLAT, ION, Patriotismia in opera 0 poezia lui Vasile


kiecsandri, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 199)

PREAJBA, SCARLAT, Vasile Alecsandri


(Flit-Frumps, an. X (1935), p. 59).

poezia populard

SCARLAT PREAJBA: VASILE ALECSANDRI SI POEZIA

POPULARA

Autorul porneflte dela articolul lui Pillat privitor la Fol-

klorul in poezia nou5. rorraneasc (Gdndirea, an. XIV (1935),


p. 119) rli aduna din diverse studii, informatiile relative la
Vasile Alexandri i poezia popularit, pe care le prezinth fib-A
-0 anatizA a activitatii folkloristice a poetului.

I. C. Cazan.

ZARIFOPOL, PAUL, Vasile Alecsandri, ( Revista fundafiilor

legale, an. II (1935), nr. 10, p. 17).


GHEORGHIU, N. A., Cincizeri de avi dela moartea lui Gr.
Alexandrescu, (Adevetrul literai i artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 774, p. 7).
Grigore Alexandrescu, (Gazeta edrfilar, an. V (1935), nr. 7-10, p. 1).
MOSCUNA, OCTAV I., Grigore Alexandrescu, (Vldstaria,
an. XII (1935), nr. 2-3, p. 4).
BARBULESCU, PAUL, Dimitrie Anghel, (Ow-Oda romd-

n ',rt WO. an. H (1935), nr. 54, p. 15).

www.digibuc.ro

280

MIRON SURU

IORGA, N., hare Antim


Mitrofan mitropoliii fdrii rorndtne.,ti, (Biserlica ortodoxd ronuind, an. LIII (1935), p. 1;
Despre iwiderea mitropolitului Antim, (Bisep. 113).
rica ortodoxd romdind, an. LIII (1935), p. 225).
DONEA, VALER, 0 vizit la Tudor Arghezi, (Adevdrul
literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 776, p. 5).
IONESCU, EUGEN, Efortul Arghezi, (Ideea romdneascd,
an. I (1935), p. 155).
IONESCU, N. PROF., Un nedreptdlit: G. Asachl, (Vrernea,
an. VIII (1935), nr. 410, p. 19).
NICANOR, P. & COMP., Versuri italiene ale lui Gh. Asachi,

(Viara romineascd, an. XXVII (1935), nr. 9-10 p. 107-108).


BILCIURESCU, VICTOR, Constantin Bacalbasa, (Calendarul ziaralui Universal pe anul 1936, p. 97).
IONESCU, CONST. D., Profetul Bfileeseu, (Gdndirea, an.
XIV (1935), p. 141).
ISACEANU, ALECU, Mormdntul lui Nicolae Billceseu,
Bucuresti, 1935. Tip. Cartea romneasc. 12X18. 16 p. Cu
clisee in text. 10 lei.
MARCU, ALEXANDRU, Un monument la mormdntul lui
Blcescu, (Revista fwndatfilor regale, an. II (1935), nr. 2,
p. 435).
MILLIAN, CLAUDIA, Nicolae Billceseu, (Curodntal liber,
an. II (1935), nr. 36, p. 8).
VIANU, TUDOR, /an Barbu, Bucuresti, 1935. Edit. Cultura
national. Tip. Cartea de aur. 10X18,5 128 p. 40 lei. Recensii
de: CALINESCU, G., (Admiral literar i artistic, s. II, an.
XIV (1935), nr. 770, p. 9); CHINEZU, ION, (Mind romdnesc, an. III (1935), p. 310); CONSTANTINESCU, POMPILIU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 409, p. 7); MARTINESCU,

PERICLE, (Reporter, an. III (1935), nr. 63, p. 2); PAPA-

DIMA, OVIDIU, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 274); PREAJ-

BA, SCARLAT, (Mama literard, an. m (1935), nr. 24-25,


p. 4); STREINU, VLADIMIR, (Eevista fundatiilor regale, an.
s.
II (1935), nr. 5, p. 435); .(ILUTI1J, OCTAV,
an. II (1935), nr. 1, p. 80).
T. VIANU: ION BARBU.

Studiul lui T. Vianu trebue primit cu bucurie i merit&


multumirile cetitorilor fiind singurul pan& acurn care carnal
sA lamureascA, sa explice poezia nourt intr'un punct de vedere
mai larg mai obiectiv. i daca autorul a ales tocmai pe Ion
chiar II in
Barbu cu atilt mai bine, pentrucA totdeauna
explicarea poeziei
pornind numai dela exceptii, dela figuri caracterisitce, dar izolate din cauze necunoscute, se va
face lumina deplina, se va ajunge la generalitrtti.
M. S.

LAZARESCU, BARBU,

an. II (1935), nr. 29, p. 6).

imion Bfirnutiu, (Cuvcintul liber,

PANDREA, PETRE, Filosofia politico-juridicd a Lai Simion

Barnutiu. Bucureqti, 1935, Edit. Fundatia pentru literatura


art6. regele Carol al II-lea, Tip. M. O. Imprimeria national/I236 p. 12,5X19,5. 60 lei. Biblioteca de filosofie romaneascii.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

281

Cuprinde: Prefatd, Viata lui Brnutiu. Isvoarele lui B.; B. si


clasificarea dreptului; B. si problema codificdrilor; cinci teze
barnutiene de filosofie politica; Dou& momente analoage in
teoria statului habsburgic; B. si Kelsen; Semnificatia sociologic& a doctrinei lui B.; Concluzii; Discursul dela 1848 a lui
B. (text modernizat). Recensii de: ROSU, NICOLAE, (Convorbiri literare an. LXVIII (1935), nr. 506); ADANIA, ALFONS, (Viata, romineascd, an. XXVII (1935), nr. 7-8, p. 76);
BYCK, AD., (Citvdntul liber, an. II (1935),nr. 26, p. 6); CALINESCU, G., (Adevdrul literar i, artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 759, p. 9); COMARNESCU, PETRE, (Revista funclatiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 452); DOBRIDOR, ILARIE, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 5-6,4p. 85).

PETRE PANDREA: FILOSOFIA POLITICO-JURIDICA A


LUI SIMION BARNUTIU.

Foarte bun carte, de cercetare amilnuntit. Forma e original& si uneori voit dur (dece aventurile spirituale ratate
probabil geniale, ale lui Hasdeu"? p. 6). Excebiografie a lui Barnutiu. Se cant& in oper& inlent
fluenta lui Savigny si a iluminismului francez. Urmarire
atent& a tuturor elementelor de imprumut in opera aceasta,
apitrutd contra detractorilor. Dar nota polemic& loveste
in acei cari, ca Andrei Riidulescu, tin la mostenirea noastrit
de datini.
N. Iorga.
PAPADIMA, OVIDIU, Simion, Barnutiu, Un profet al nalio-

nalismului de azi, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 78, p. 3).


OVIDIU PAPADIMA: SIMION BARNUTIU.

Autorul aseazii pe Barnutiu in seria luptittorilor pentru

specificul romfinesc in limb5 in institutii, in cultura. Imaginea

inaltatoare a tribunului ardelean si a profesorului dela Iasi,


spare din aceste rnduri, in toot& strlucirea sa.
D. Bodin.

POPESCU, CEZAR, Doctrina lui Simion Bfirnutiu, (Vldstarul, an. XII (1935), nr. 2-3, p. 19).
ROSU, NICOLAE, Simion Barnutiu, nafionalist qi democrat,
(Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 122).
BRATE, RADU, Ion Bianu, (Pagini literare, an. I (1935),
p. 585).
COMSA, N., Ion Bianu, (Blajul, an. II (1935), p. 117).
GOGA, OCTAVIAN, Ion Bianu, (Revista fundatiilor regale,
an. II (1935), nr. 4, p. 3).
MUSLEA, ION, Ion, Bianu qi folklorul nostru, (Anuarul
arhivei de folklor, an. III, p. 1-6).
PAUNEL, EUGEN I., Ion Bianu, (Codrul Cosminului, an.
IX (1935), p. 345).
PUSCARIU, SEXTIL, /on Bianu, (Gdnd romanesc, an. III
(1935), p. 72).

TODOR, A. P., Ion Bianu, (Tinerimea romnd an. LIII

(1935), p. 258).

www.digibuc.ro

282

MIRON SURU

TZIGARA-SAMURCAS, AL., t /on Bianu, 26 Aug. 1856-21


Feb. 1935, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 80).
IGIROSEANU, I., De vorbd en /on Biberi autoria romanulici
-Proces", (Aclevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 751, p. 11).
BUCUR, SEPTIMIU, Poema marelui ananim, Lucian Blaga,
Gandirea, an. XIV (1935), p. 479).
DRAGOMIRESCU-BRANGA, AL., Drama lui Lacian Blaga,

Vldstantl, an. XII (1935), nr. 3-4, p. 30).


MANOLIU, PETRE, Teatrul lui Lucian Blaga, (Familia,
s. III, an. II (1935), nr. 9-10, p. 3-7).
NICANOR & COMP., Lwcian Blaga premiat, (Viata romi'leased, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 115).
POPA, GRIGORE, Lucian Blaga z sentimental tragic al
(Pagini literare, an. I (1935), p. 630).
PUSCARIU, SEXTIL, Lucian Blaga, (Analele Academic*
Poezia 0 drama lui Luomdne, tom. LV (1935), p. 169)
cian Blaga, (Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 8,
p. 338).

SEXTIL PUKARIU: LUCIAN BLAGA

Este o prezentare amplit a poezlei i dramei lui Lucian


Blaga. Sextil Purariu a fost printre intftii, dac5 . nu cel

care au recunoscut, din 1918 incA, noutatea WMtirnea poeziei lui Lucian Blaga. In perspectiva drumului pe
care poetul l-a urcat de atunci si Kula azi, justa intuitie
profesorului clujean capata o semnificatie istorico-literar de
primul rang.
Cittim aceste rfinduri din incheerea studiului lui Sextil
Fuscariu: El a trecut cu o nepdsare aristrocratic pe drumul
ce-1 deprta de succesul imediat, fr s fac concesii gustului multimil. Astfel a izbutit s dea in cincisprezece ani o
oper poetic& at:at de inchiegat nou, originald si adncd,
frmntnd in tezaurul traditional al limbh romnesti posinoi si plastice de expresie pentru cele mai abstracte
dintill

idei far sit facd concesii neologismului usor i ademenitor.


Ion Chinezu.

SULUTIU, OCTAV, De vorbd cu Lucian Blaga, (Vrernea.


Lucian Blaga,
s. III
an. II (1935), nr. 3, p. 102).

a n. VIII (1935), nr. 405, p. 4).

TATU, N., Lucian Blaga la wniversitate, (Societatea de

maine, an. XII (1935), p. 62).


TECULESCU, HORIA, Lucian Blaga,
s. III, an.
II (1935), nr. 4, p. 102).
VIZIRESCU, PAN M., Poetul minunii qi al eutciz'elor, (Lurian Blaga), (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 212).
POPA, OCTAVIAN, Un nedreptgit, episcopul Ion Bob,
Blajul, an. II (1935), p. 341).
BOGDAN, DAMIAN P., Than Bogdan i manuscriptele lui
ln biblioteca Acadentiei romdne, (Raze de lumina-, an. VII
(1935), p. 18).
MORARIU, LECA, t Gli. Bogdan-D(1kb., (Mihai Eminescu,
an. V (1934), nr. 12, p. 1).

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

283

PUSCARIU, SEXTIL, Gheorghe Bogdan-Duica, (Revista


fuudatiilor regale, an. II (1935), nr. 2, p. 334).

BUZDUGAN, DINU, t Gheorghe Bo idea, (Randuiala, an.


I (1935), p. 109).
STELIAN, CONSTANTIN, Amintiri despre George Boldea
(Gdrici ronidnesc, an. III (1935), p. 380-383).
BOZ, LUCIAN, Demostene Botez, (Cuvantul liber, an. II
(1935), nr. 9, p. 2).
DONEA, VALER, Demostene Botez, poetul pesimist, (Ad"-

rdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 772, p. 3).
MORARIU, VICTOR, Un Chamisso al Romaniei poetul
germanc-romAn Dr. lonel Calinciuc, (Revista germaniltilor
rorndmi, an. IV (1935), p. 118).

SADOVEANU, IZABELA, Dece a scris G. Calinescu bio-

grafia si descrierea operei lui Eminescul (Adevdrul literar


st artistic, s. IT, an. XIV (1935), nr. 763, p. 1).

IORGA, N., Constantin stolnicul Cantacuzino, (Revista

(undapilor regale, an. II (1935), nr. 7, p. 3).


MATEESCU, MIRCEA, Ion I. Cantacuzino, (Cruciada
an. I (1935), nr. 49, p. 3).
ARGHEZI, TUDOR, Dimitrie Cantemir, (Adevdrul literar
si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 759, p. 1).

CONTREA, PROF. DR. AUREL, Dimitrie Cantemir, (Frun-

cea, an. II (1935), nr. 25, p. 8).

CORNEANU, GHEORGHE, Dimitrie Cantemir, i timpul


(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 32, P. 7)
IORGA, N., Practica domneascd a, unui ideolog: Dimitrie
Canternir. Bucuresti, 1935. Edit. Academia romdn, Tip. M.
O. Imprimeria nationala. 17,5X24,5. 10 p. 5 lei. Memoriile sec.
tmnii istorice. s. III, tom. XIV, mem. 11.
N. IORGA: PRACTICA DOMNEASCA A UNUI IDEOLOG:
D. CANTEMIR.

Atitudinea dornnului fata de viata insli a patriei": folounirii boerWi, pliicerea de a se apropia de sufletul nevinovat al copiilor trii sale, lipsa dorintii de a se impune prin
forme exterioare (ceremonii, fast), inlesnirile fcute siiracilor
la dri.
C. Grecescu.

LAZAR, ALEXANDRU, Dimitrie Cantemir, cele trei repuMai moldovenesti de sub el. (Cuvelntul liber, an. II (1935),
nr. 32, p. 1).

PAPAHAGI, VALERIU, Dimitrie Cantemir, (Rdnduiala, an.


I (1935), p. 241).
SANDU, IOAN D., Dimitrie Cantemir, (Rerista teologica,
an. XXV (1935) p. 305).
SOMUZ, I. R., Din filosofia politicd a lui Cantemir, (Curdntul liber, an. II (1935), nr. 32, p. 5).
SMANTANESCU DAN, Dimitrie Cantemir, (Tinerimea roan. LIII (1935), p. 402).
BACIU, STEFAN, Nicolae Cantonieru, (Peintantul, an. IV
(1935), nr. 114, p. 2).
ADERCA, F., Caragiale venetic? (Cuvntul liber, an.
(1935), nr. 43, p. 3).

www.digibuc.ro

284

MIRON SURU

CONSTANTINESCU, POMPILIU, Caragiale, (Vremea, an.


VIII (1935), nr. 380 supliment, p. 2).
COSMIN, RADU, Caragiale qi eultura, (Cele trei Cripa,
an. XVI (1935), p. 176).
DAVIDESCU, N., Caragiale eel din urmii ocupant lantariot,
sau inaderenta lui la spiritul romAnese, (Cuctintul liber, an.
II (1935), nr. 39, p. 5);
Inadcrenfa lui Caragiale la spiritul romllne.se, (Cumintul liber, an. III (1935), nr. 2, p. 5).
N. DAVIDESCU: CARAGIALE.

O ingenuk naiv judecatii de ne luat in seana este aceasta


afirmare si sustinere incapkfmatil a lui N. Davidescu cum ca
I. L. Caragiale ar fi eel din urm5, ocupant fanariot i c5, nu
ar fi aderat la spiritul romnese.

Cine poate crede asta dup ce i-a cetit teatrul

schita?.

nuvela

M. S.

EFTIMIU, VICTOR, Caragiale, (Curdntul liber, an. II


(1935), nr. 50, p. 6).
MANOLESCU, ION AUREL, Monument lui Caragiale, (Cmcicala romdnismului, an. I (1935), nr. 50, p.
SATEANU, C., Caragiale in aneedotd, (Luceafdrul, an. I
(1935), p. 312).
VLADESCU, TOMA, Inaderenta lui Caragiale, (Gdmiirect,

Caragiale, azi,
an. XIV (1935), p. 376).
dreaptd,
I (1935), nr. 1, p. 1).
BERNEA, ERNEST, Matei Ion Caragiale, (Rnduiala, an.
I. (1935), P. 484).
FILITTI, I. C., Vlddica Luca (t 1629) strdmo a/ poetului
buzoian Vasile Carlova (1809-1831). Ed. revh_zut5. Bucuresti,
1935. Tip. Lupta. 16 p. 16X23,5, 20 lei.

I. C. FILITTI: VLADICA LUCA.

Important studiu genealogic prin care se constatii eft poetul V. Carlova, edruia istoricii Rterari ii atribuiau originfi

targovisteana, este descendent din episcopul Buzatilui Luca,


de fel din Cipru, care ins5, a impilmantenit in tara, f5,c5,ndu-1

mosnean al tarii", pe un nepot al lui, Lorint, care-1 insotise


din Cipru. Cilrlova a murit la Craiova de desinterie, dar mormntul lui panil acum nu s'a descoperit.
Dan Simoneseu.

ALEXIU, TEFAN, Badea Cartan, (Gazeta etirlilor, an.


V (1935), nr. 5-6, p. 2).
SACERDOTEANU, A., De uncle era Cava lioti (Reuista
istoricd an, XXI (1935), p. 23-25).
BARBULESCU, PAUL, Medalioane: Vladimir Cavarnall,
(Crwetada romnismillui, an. I (1935), nr. 16, p. 4).
DONEA, VALER, Cu. Oti lia Cazimir in cetatea
(Adevdrul literar i artistic, s. IL an. XIV (1935), nr. 781,
P. 7).
CIORANESCU, AL., Nou, despre Petru Cercel, Vlenii de
Munte, 1935, Tip. Datina ronadneasa, 23X15,5. 32 p. 25 lei_

www.digibuc.ro

1935 LITERAlt

285

Extras din Rerista istoried, an. XXI (1935), p. 247.

Rugcl-

ciumea lui Petra Cercel, (Revista fivadaliilor regale, an. II


(1935), nr. 9, p. 660-666).

CEASCA, ION I., Viafa poetului filosof Panait Cerna.

Tulcea, 1935, Tip. Curierul Tulcei. 13,5 X19. 74 p. 20 lei.

RACOTA, TUILIU, P. Cerna 1881-1913. (Blajul, an. II

(1935), p. 381).

PATRASCU, N., N. D. Cocea i societatea rometneascd


(Reporter an. III (1935), nr. 66-68, p. 7).
DONEA, VALER, Poetul Mikail Codreanu (Adevdrul literar 0 artistic s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 1).
RUSU, LIVIU, Pompiliu Constantinescu (Junimea literard,
an. XXIV (1935),p. 21).
BARBULESCU, PAUL, George Cosbuc rememorare (Crucieda romdnismului, an. I (1935), nr. 43, p. 3).
CRAINIC, NICHIFOR, George Cosbuc poetul rasei noastre
(Gdndirea, an. XIV (1935), p. 258).
NICHIFOR CRAINIC: GEORGE COSBUC, POETUL
RASEI NOASTRE.

Nichifor Crainic defineste frurnos esenta poeziei cosbucene

care ne drueste vasta imagine etnicd, ce e inchegat din


elemente obiective ale vietii romanesti. Poezia lui defineste
simbolic rasa noastr.
Vasile Damaschin.

FLORIAN, G. I., George Cosbuc (Vhistarul, an. XII (1935),

nr. 2-3, p. 27).


NICANOR & COMP., George Cosbuc rasist (Viata romineased, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 120).
HOLBAN, T., Un tratat de retoricd scris de Miron Costin,
(Revista istoricd, an. XXI (1935), p. 213).

BUZDUGAN, DINU, Nichifor Crainic i pozitivismul (Rdridui.a/a, an. I (1935), p. 100).


teologia (Cruciada
STEFAN, MIHAL Nichifor Crainic
ronidnismului, an. I (1935), nr. 37, p. 1).
SERBAN, MIHAIL, Creangit la Falticeni, (Adevdrul literar
0 artistic, s. II an. XIV (1935), nr. 779, p. 6).
VULCANESCU, MIRCEA, Ion Creangd vdzut de generatia
actuald (Gnd ronidnesc, an. III (1935), p. 1).

MIRCEA VULCANESCU: ION CREANGA VAZUT DE


GENERATIA ACTUALA.

Privit in ansamblu, om si operd, Ion Creangd, prezint

semmituri semniiicative, o evolutie caracteristicd (sub sem-

nul problemei capitale a neamului nostru, in jumatatea a


doua a sec. al XIX-lea: asimilarea la urbanism), o traiectorie pe care au urmat-o, cu putine exceptii (si uneori cu mat

putin pitoresc), mai toti fiii de trani porniti spre integrarea


in via45 de oras, spre cucerirea unei pozitii in chisa conducil-

toare. Devine tip reprezentativ al neamului. Sau cum formuleazd, Mircea Vuledneseu in concluzii: Reprezentativ in
nastere si obdrsii, reprezentativ in copildrie si in biruinte.
Iii Creanga fiecare romn se recunoste ca atare, cu tot ce

www.digibuc.ro

286

MIRON SURU

are mai de prat al lui. In Creangd fiecare se simte crescut


orn intreg, la statul fiintei lui adevdrate. Vorbirea lui
graiul pe care simti cd ar trebui s-1 vorbesti, simtirea lui
e simtirea cea dintdiu care te cuplinde, inainte de a te potrivi luntric altor calapoade sufletesti. Linistea lui, cchilibrul lui intern, senindtatea in rezistenta impotriva
gluma, sunt insusirile ronadnului din balade si povesti.
Prin Creangd romfinul infra in universalitate". Multe intuitii
juste, observatii si clasificrtri, duprt care, privit dela o anumita distant, cu lustrul vremii care-i evidentiaza toate la-

turile, Ion Creang apare mai mare decAt pentru contimporanii si, si definitiv integrat intre valorile culturil romanesti. Mircea Vulenescu a incercat aceastil, revizuire, eu o
maturd pricepere,
si acest articol, original prin metoda
pe care o intrebuinteazil, trebue cetit. De toti, cei care vor
aiba o imagine rezumativrt a sfrsitului veac de bogatfi,
contributie cultural:7i juninst, trebuie cetit.

Radu Brates.
BARBULESCU, PAUL, A murit Maria Cutan, (Cruciadg
romanismului, an, II (1935), nr. 52, p. 4).
GYR, RADU, Maria Cutan (Convorbiri literare, an. LXVIII
(1935), p. 496).
MURASANU, TEODOR, Maria Cutan (Pagini literare, an.
II (1935), p. 474).
RED., Maria Cutan (Linia dreaptd, an. I (1935), nr. 2, p. 2).
VRIONI, AIDA, Opera, viata i 7110C17 tea Mariei Culan, (R

vista ,scriitoarelor si scriitorilor romani, an. IX (1935), nr


12, p. 1).

ILEA, ION TH., Mircea Damian (Luceafdrul, an. I (1935)


p. 605).
CONSTANTINESCU, POMPILIU, Inaderenta d-lici N. Davidescu la spiritul satiric, (Vrentea, an. VIII (1935), nr. 415.
la. 9).

PELTZ, I., Barbu Delavraneea (Vremea, an. VIII (1935)


nr. 386, p. 6).
GONGOPOL, C., Aqa cunt i-ant cuno.scut: Barbu Deisvrancea, (Ramuri, an. XXVII (1935), p. 326).
BUCUTA, EMANOIL, Ovid Densu,ianu, (Boabe de grebe.
an. V (1934), p. 57).
s. III, an. H (1935),
SULUTIU, OCTAV, Al. Dima
nr. 1, p. 99).
SACERDOTEANU, AL., De uncle era Dionisie Eclesiarhul?
(Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p. 517-518).

FELEA, I., C. Dobrogeanu-Gherea (euvdtitul liber, an. II

(1935), nr. 27, p. 5).


GRIGORAS, EM., C. Dobrogeanu-Gherea, (Cave latul Met.

an. 11 (1935), nr. 27, P. 5)


IVASCU, GH., C. Dobrogeanu-Gherea i actualitatea (Gdian. III (1935), p. 8).
dal

LAZAR, ALEXANDRU, C. Dobrogeanu-Gherea (Cuvntu(

Piber, an. II (1935), nr. 27, 13. 5)


MILCOVICI, ZINCA, C. Dobrogeanu-Gherea (CutAntul tiber, an. ri (1935), nr. 27, p. 5).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

281

PANDREA, PETRE, C. Dobrogeanu-Gherea (Adevrul

terar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 753, p. 1).


PELTZ, I., Constantin Dobrogeanu-Gherea (Vrentea, an

VIII (1935), nr. 380, P. 6).


TITEL PETRESCTJ, C., C. Dobrogeanu-Gherea, 15 ani delft
moartea lui (Cuinintul liber, an. II (1935), nr. 26, p. 4).
YGREC, DR., C. Dobrogeanu-Gherea (Cuveintul liber, an
II (1935), nr. 27, p. 5).
ORASCU, CONSTANTIN, Contributia lui Mihail Drago-

mirescu in literatura secolului XX-lea (Convorbiri eritice


s. noua (1935), nr. 2, p. 14).
SORBUL, MIHAIL, Ion Dragoslav (Calendarul ziarulut
Universul pe anul 1936, p. 183).

AGAVRILOAIEI, GH., Victor Eftimiu qi... literatura tutlional, (Manifest, an. II (1935), nr. 3, p. 12).
BUZDUGAN, DINU, Mircea Eliade si literatura proustn
(Rdndniala, an.I (1935), p. 107)
Panica sau graba li
Mircea Eliade (Rdnkluiala, an. I (1935), p. 108).
MUSCELEANU, MIHAI Lirica unui ganditor, (Mircen

/Made), (Gnd, an. II (193), nr. 7, p. 3).

ACTERIAN, ARSAVIR, Despre originca lui Mihail Eminescu (Ideea ramdweascd, an. I (1935), p. 217-224).
ANDRONESCU, LUCRETIA TH., Mihai Eminescu (Rt-vista seriitoarelor seriitorilor romani, an. IX (1935), nr. 5,
p. 20; nr. 6-7, p. 19; nr. 8-9, p. 23).
BALABAN, MIHAIL R., La mormntul lui Mihai Eminescu
(Luceafetrul literar $ i critic an. VIII (1935), nr. 5, p. 6).
BARBULESCU, PAUL, Eminescu in frantuzeste, (Cruciadu
ionidnismului, an. I (1935), nr. 44, p. 3).
BOGDAN DUICA, GH., Corespondenta lui Eminescu e 1

Familia" (31-Mai Eminescu, an. VI (1935), nr. 13, p. 31

BURDUN, GEORGE, Mika Eminescu, o viuta sburiumatti


o opera nemuritoare, Braila, 1935. Tip. Dunarea, 16X23,5.
48 p. 20 lei.
CALINESCU, G., Opera ini Mihai Eminescu, volumul II

Cultura, Descrierea operei; volumul III, Descrierea operei


Lamuriri, Prescurtri; Bucuresti, 1935. Edit. Fundatia pentru
literatura arta regele Carol II. Tip. M. O. Imprimeria nationala. 12,5X19,5, 332 p. 70 lei. Scriitorii rornani contemporani. Recensii de: BUCUR, SEPTIMIU, (Gaud ronulnesc, an.

III (1935), p. 432); IESAN, AL(Mihai Eminescu, an. VI


(1935), fas. 13, p. 19); IORGA, N., (Revista istorial, an.
XXI (1935), p. 384); MARTINESCU, PERICLE (Reporter
an. III (1935), nr. 80, p. 2); MATEESCU, MIRCEA (Cruciada romlinismului, an. I (1935), nr. 42, p. 3); SULUTIU.
OCTAV, (Familia, s. III, an. II (1935), nr. 5-6, p. 95). Viala
$ opera lui Eminescu (Adeveirul literar 9i artistic, s. 11, an.
Factorul oniffic la Eminescu
XIV (1935), nr. 757, p. 1)

(Adevrul literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 781.

P. 9).
G. CALINESCU: OPERA LUI MIMAI EMINESCU.

In 1936 literar" ne vom ocupa pe larg, intr'un tot de

privire, n ceeace privetjte aceastii judecat original, aceastit

www.digibuc.ro

MIRON SURU

288

interpretare plingi de indrAsneli i afirmatil bolnAvicioase pe


care G. CAlinescu le-a dat in a sale volume despre opera lui
Mihal Eminescu.
M. S.
DICULESCU, LEON, Eminescu: Scrisoarea III (Atheneum,

an. I (1935), p. 492)


ELIADE, MIRCEA, Momental Eminescu, (Viafa literard,
an. X (1935), nr. 2, p. 1).
GRIGORESCU, LILIANA, Eminescu in adeveir qi inchipuire

(Rdnduiala, an. I (1935), p. 341).


LIVEZEANU, OCTAV, Eminescu corporatist? (Cuvdrritul

liber, an. II (1935), nr. 12, p. 8).

MANOILESCU, MIHAIL, Eminescu economist (Revista

fundatiilor regale an. II (1935), nr. 1, p. 84).

MIHAIL MANOILESCU: EMINESCU ECONOMIST.

Laturea economicgi a studiilor lui Eminescu este interpretatit de autor din punctul de vedere al corporatismului. Se
vede din studiu c Eminescu avea o temeinicgt preggitire de
economist fArgt ca prin aceasta
fi ingenunchiat personalitatea fata de Occident. El ai-a asimilat cultura Apusului
dar i-a rAspuns printeo reactie criticA personalist.
M. Sanzianu.

MAZILU, DR. D., Expresia linguisticd a Luccafdrului


de Mihai Eminescu, (Gazeta ccirtilor, an. IV (1935), nr. 15-16,

p. 1; nr. 17-18, p. 1).

D. MAZILU: ANALIZA LUCEAFARULUI"

D. Mazilu cercetand proportia elementelor latine in limbs

romiinA prin analiza LuceafArului lui Mihai Eminescu, ajunge


la concluzia cA, din 1907 cuvinte, 1685 sint de origingt
N. Iorga.
MILCOVICI, ZINCA, Visul profetic literar in legdturd cu

scrisoarea III a ini Mihai Eminescu (Adevcirul literar i a? tistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 5).
MINAR, OCTAV, Eminescu, Aspecte din viafa i opera
poPtului. Bucuresti, 1935. Edit. Clasic qi modern. Tip. Socec
12,5X19,5. 124 p. diverse fotografii. 50 lei. Poetul Eminescu
profesor la Ia$, (Cele trei Criptri, an. XVI (1935), p. 5).
OCTAV MINAR: EMINESCU PROFESOR LA IASI.

Se insistA asupra urmAtoarelor puncte: O coalgt vestit:


Institute le unite, din cine se compune corpul didactic, numirea lui Eminescu, profesor suplinitor de germangt, cum
fiicea poetul cursurile, severitatea didacticii a lui Eminescu,
revolt1 elevilor cursul superior, amintiri din alte vremuri.
I. C. Cazan.
MORARIU, LECA, Eminescu in italieneste! Cernauti,
1935. Tip. Glasul Bucovinei. 16 X13, 20 p. 10 lei. Extras din

buletinul Mihai Eminescu, an. VI (1935), fasc.

www.digibuc.ro

13, p. 25.

1935 LITERAR

289

MURARASU, D., Mihai Eminescu: Ce te legeni codrule.


(Pdt-Prunws, an. X (1935), p. 67).Stroja 2-a din < Lueeafdrul, (Mihai Eminescu, an. V (1934), nr. 12, p. 18).
Orien-

tarea lui Eminescu spre folkior, (Gdnd romdnesc, an. III


(1935), p. 129-141)

D. MURARASU: CE TE LEGENI CODRULE" DE


MIHAI EMINESCU.
Stabilindu-i genesa i cereetand de aproape toate variantele
D. Murarasu pane inert o caramida la edifIciul izvorului de
inspiratie a lui Eminescu, din literatura populara.
I. C. Cazan.
NICU, .A.LEXANDRU M., Mihei Einineseu pesimist, profet
si economist (Vier(' Basarabiei, an. IV (1935), nr. 7-8, p. 13).
PAUL, RADU I., Izvoarele de inspirafie a cdtorva poezii
ale lut Eminescu. Cluj, 1934, Tip. Ariesul-Turda. 24 p. 17 X 24,5.

30 lei. Cuprinde: Despre izvoarele poeziilor: Junii conrupti;


Din strainatate, Venere si Madona, Mortua est, Singuratate,
Mama, Scrisoarea I, Scrisoarea III, Imparat i proletar.
PAUNESCU-ULMU, T., Poezia lui Eminescu. Semnificafia
poeziei tie interior si intimitate (Rammi, an. XXVII (1935),
p. 355).
RASCU, I. M., Eminescu si catolicismul. Bucuresti, 1935.
Tip. Lupta. 36 p. 16 X24. 25 lei. Recensii de: BRATES, RADU, (Pagini literare, an. II (1935), p. 229-230); CALINESCU,
G., (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
762, p. 9); MURARASU, D. (Tinerimea romdml, an. LIV
(1935), p. 78); N. C., (Blajul, an. II (1935), p. 361); POPOVIM, D., (Atheneum, an. I (1935), p. 680). SEMNOS (Ideea
ramdnectscci, an. I (1935), p. 340-341).

I. M. RASCU: LMINESCU

I CATOLICISMLL.

Este impresionanta stradninta venita din multiple diiectii,


pentru Famurirea personalitatii lui Eminescu; atunci cand aceastil straduinta porneste din curat si probitate intelectuala,
este inteadevar si binefacatoare.
Fara sa, ajungern la acea, sa.-4 zicem ciudata, tcorie (.1,. des-

partire a personalitatil until scriitor in parti flied corespon-

denta intre ele, trebue sa-1 privim pe Eminescu sub cele cloud

activitati de prima important* poet

ziari,t. Intro c^le

dote), activitati, chiar daca sunt puncte de diferenliere, sunt


atatea altele care tocinal fiindea-s fundamentale, duc la in-

chegarea unei naturi unitare in tendinte si expresie spirituala, sl constitue din Erninescu un exemplar nu numai de
elita dar si tipic pentru o etapa din desvoltarea noastra eulturala.
propune sa cereeteze pe Eminescu in atiI. M. Rascu

tudinea lui fata de catolicism. E foarte bine ca a 'nceput prin


a-1 cerceta mai intai ca poet, caci numai in acea.sta directly
puteau intra inrauriri in formarea sensibilitatii lui Eminescu.

Dorinla acestula de mic de a cunoaste Blajul, nu poate fi


socotita ea o simpatie pentru catolicism: in excursia lui Erni-

www.digibuc.ro

19

290

M IRON SURU

nescu spre Blaj e curiozitate de roman crescut in scoala nationalist dela Cernrtuti i 'n atmosfera curat romneascii din

casa lui Pumnul. In ce priveste intrebuintarea unui voca-

bular,
zicem catolic, ca: dom, boltrt, boltire, organe, iarsi
nu trebue srt criutrim o semnificatie care nu exists. Eminescu

intrebuinteaz& aceste cuvinte fr ca ele s exprime ceva


din sensibilitatea lui ca om. Sunt cuvinte cu sens general si
daca recurge la dom, tot asa de bine, in acelasi text, mntrebuineaz i cuvrtntul biseria. Astfel in cunoscuta poems&
Strigoii, dom este si hicasul in care oficiaz biltranul preot
al lui Zarnolxe:
In dom de marmur negru ei intr.& linistiti
portile in urm& in vechi titini s'aruncd.

Numal citteva strofe dup& aeeea, cfind e vorba de 15.casul


crestinesc de inchinare, Eminescu intrebuinteaza cuvazitul
biserica:

Biserica crestin, a ei catapeteasma


De-un fulger drept in dou& e rupta i tresare...
S'ar putea foarte bine ca Eminescu s& fi utilizat un anumit

limbaj in urma contactului cu Viena catcher', dar dintr'o


problem& de vocabular nu se poate face una de constiint
religioasiL

De netag&duitri important& sunt insrt cercetarile lui I. M.


Rascu in legritur& cu influentele care se incruciseaz& in poezia plinri de adncrt sensibilitate in care-i preamrit& Maica
Domnului. Cercetarea de &are poet a unor rugiiciuni ale bisericei catolice e neindoelnicd, duprt cum se vede din probele

pe care ni le d& I. M. Itasca. Versuri intregi, calificative


revin in poezia lui Eminescu, ca reminiscente din versurile

latine cercetate.
Iacob Negruzzi aminteste undeva c& Eminescu avea intentia sr), treaca la catolicism, pentru ca s poatft rrimfme durala moarte
cu Veronica Miele. Ce le mai
bil
multe incereri religioase, cu vadite rerniniscente din crintri
latine, stint in ms. 2276. Acest manuscris e de prin 1878-1880
e curios crt I. M. Rascu arat& atitudinea lui Erninescu fatit
de catolicism. A mai pomenit ceea ce s'a spus de atfttea ori,
c Romrtnul este tolerant din fire, ar fi de prisos, dacd aci
nu am avea in discutie tocmai atitudinea unui reprezentant
al sufletului romEtnesc. Orn si cult si care insumeazi si insusirile nearnului, Eminescu nu poate deciit s vorbeascrt cu
respect despre catolicism, asa cum vorbeste cu respect despre toate bisericile. Aceasta insa, cum bine se vede din eltatele lui L M. Rascu, nu-1 impiedica s& se ridice impotriva
bisericii catolice attinci ciind crede ea interesele romnismului
sunt primejduite. Dae articolul din 14 Martie 1880 este semnificativ pentru credinta lui Eminescu in misiunea civilizatoare a catolicismului in apus, articolele de protestare impotriva ridicrtrii unei catedrale in Bucuresti, stint revelatoare
pentru capacitatea lui Eminescu de-a se ridica la viziunea
intereselor prezente i viitoare ale colectivitritii din care face
parte. Parerile lui Eminescu, asa curn o recunoaste si I. M.
Rascu, sunt in armonie cu gandurile lui statornice despre o
viatil de stat nationald, ca expresie a unui suflet romfmesc a
ertruia principal& tint'," este de a se evidentia in tot ce este
institutie ori activitate spiritual. Atitudinea de ridicare impotriva desvoltdrii bisericii catolice la noi merge 'Mina in

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

291

man& cu sustinerea ortodoxismului. E pacat ca, I. M. Ragcu


n'a privit problema si sub acest unghi de cercetare. Manuscrisele i articolele publicate furnizeaza, numeroase documente sufletesti. Iata unul, in care se vede gandul de o clip&
al poetului, la un imperialism ortodox de forma romaneasca
in intreg Oriental Europei: A se convinge Turcii ca, imperial
trebue reintinerit prin introducerea limbilor nationale in biprin trezirea patriotismului local, excitat si impotriva Rusilor i ianpotriva Austriacilor. Grecii trebue eliminati cu total din guvenarea bisericii romane i substituiti
prin Arabi in Orient, prin Romani in Europa. Odata un Roman patriarh, el va numi Romani episcopi in tinuturile locuite
de ei, Albanezi episcopi unde tarile sunt locuite de Albanezi.
Patriarhii vor infiinta la Constantinopol o Academie de limbi
orientale... La Agura manastire rimnana, la Ierusalim strata
romanft" (Ms. 2263 fol. 42. Notita are titlul semniticativ Noua

Roma). Tot ce s'a petrecut dela razboiul Independentel

incoace: autocefalia bisericii noastre, ingrijirea de manastiri


romanesti la Athos, patriarhia romaneasca, nu e oare in sensul visurilor lui Eminescu? i asa cum se desfagoara lucru-

rile de cativa ani, mai ales dap& prabusirea, cel putin de


forma, a ortodoxismului rusesc, eine poate sti ce surprizii
rezerv& viitorul pentru biserica ortodoxa a Romani lor?

Lucrarea lui I. M. Itasca are darul de a pane interesante


probleme, dar nu e tot ce avem dreptul de a cere autorului.
Problema tratat& ar trebui inglobata in chestiunea general&
a elementului mistic religios in opera lai Eminescu. Intr'o
astfel de lucrare s'ar putea cerceta intreaga poezie religioas&
a lui Eminescu, in influentele suferite i 'n tendintele ei,
gi-ar gsi un capitol gi atitudinea lui Eminescu fat& de institutiile religioase.

Autorii mint insa stapani pe subiectul pc care si-1 aleg.

Trebue s fim multumiti cA L M. Rascu a pus constiinciozi-

tate gi probitate intelectuala. 0 asemenea lucrare in mana


altuia ar fi devenit usor un pamflet ori o scriere plina de
Insinuari. L M. Itasca a aratat si de data aceasta seriozitate
gi ne facem o placere din a i-o recunoaste.
D. Murarasu.

RED., Notite despre Mihai Eminescu,


Eminescu,
an. V (1935), fasc. 12, p. 2, 15, 21; an. VI (1935), fasc. 13,
p. 47, 48).
SCOROPAN, GR. GR., Editiile lui Eminescu. Iasi, 1935.
Terek. 28 p. 23,5X16. 25 lei. Extras din Revista Criticd
an. IX (1935), p. 1. Recensie de: SEMNOS (Ideea ronidneascd,

an.I (1935), nr. 1, P. 51).


'f.ITEU, TR., Mihai Eminescu, revizor qcolar. Bucuresti,
1935. Tip. Bucovina. 22 p. 16,5X 24,5. Extras din Reuista generald a invdtdnidntului, an. XXIII (1935), p. 213.
VACARESCU, ELENA, Intoarcerea /a Eminescu, (Luccafdrul literar si critic, an. VIII (1935), nr. 5, p. 1).
VIANU, TUDOR, 0 punere la punct despre Eminescu (Gam-

direa, an. XIV (1935), p. 46).


poetul Artur
DRAGAN, GABRIEL, Fantoma
Enasescu (Reactiunea literard, an. II (1935), nr. 1-2, p. 1).
IORGA, N., Pour ses souvenir de la reine Elisabetha (Car-

www.digibuc.ro

MIRON SURU

292

men-Sylva). I La reine Elisabeth et la socit allemande de


sa jeunesse.
II. La consolation littraire et les amitis dominatrices. III Elan vers la littrature de caractere universel.
IV Retour vers elle-mme. Appendice: Lettres de Basile
Alecsandri. Tlegrammes de Venise pendant la maladie. Note.
(Bulletin de N section historique 1935. Tom. XIX).

IORDAN, AL., N. Filimon, cranicar muzical (Muzicd si


poezie, an. I (1935), nr. 2, p. 20).
SADOVEANU, IZABELA, Nicalai Ganea, (Ademirul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 740, p. 1).
SEVERINA, B., Mihail Gaspar, (Fmnicea. an. II (1935).
nr. 20, p. 3).
GEORGESCU-TISTU, N., Ion Ghica, scriitorul. Cu prilejul
unor texte inedite. Bucuresti, 1935. Edit. Academia romn.
Tip. M. O. Imprimeria national. 17X24,5. 200 p. + 7 planse
afar din text. 130 let. Studii i cercetri nr. 25. Cuprinde:
Prefat; A) Viata 1) Epoca de pregatlre, 2) In slujba liberYAW si a unirii, 3) Exilul, 4) Intre ctitorit Romniel moderne,
B) Opera, 5) Scrieri politice i sociale, 6) Publicatii economice si stiintifice, 7) Scrieri literare, C) Anexe, D) BiblioRegrafia publicatiilor de Ion Ghica i despre el. Indice.
latii se dau $ i in legAturtt cu Vasile Alecsandri, Grigore AleRecensit de: BERNEA,
xandrescu si Nicolae Blcescu.
ERNEST, (Fandniala, an. I (1935), p. 467-468); BOITOS,
OLIMPIU, (Gelnd romnese, an. III (1935), p. 438); DEMETRESCU, ROMULUS, (Pagini literare, an. II (1935), p. 457);
s. III, an. 11 (1935), nr. 5-6,
PAPADIMA, OVIDIU,
p. 116).

N. GICORGESCU-TISTU: ION GIIICA SCRIITORUL.

Textele inedite amintlte in titlu i publicate de autor (p.


[07-171)

sunt 18 scrisori din ms. Aeademiel romane nr.

5040 (fondul romanesc), serise de Ion Ghica, in frantuzeste,


intro 14 Innie 1849-1857, la diferite cdpetenii culturale i po-

litice ale epocii. Manuscrisul din care au fost extrase euprinde, Ins, peste o sut de bucilti (scrisori, memorii, articole, notite, etc.) de o mare importantil pentru viata i activitatea lui Ion Ghica i pentru istorla renasterii Romniei.
Preocuprvile lui politice, sociale, economice l literare, in
legatura ca prosperarea Principatelor, se regasesc si in fiecare serisoate din aceste texte, 'Ana acum inedite. Astfel:
trimite lui Grigore Alexandreseu si V. Aleesandri don& poesii
ale poetulul italian Giusepe Regaldi sa le traducii in romfinest (anexa V); plAnueste infiintarea unei scoll praetice de
agriculturii in Dobrogea, la anul 1851 (anexa VI); N. Billceseu indicat c are eea mai mare influentii asupra Romani lor,
la 1851 (anexa VII); legturile lui Ion Ghica cu D. Bolintineanu, pa eare-1 trimite la Aromni, ea sii-i indeparteze de

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

293

politica greceascii, (anexa XII); situatia negustorilor si a


industriasilor in societatea romneaseit, etc.
N. Georgescu-Tistu insoteste textul de numeroase notitt

lfimuritoare, care ajutil mult la intelegerea situatiilor descrise. Importanta publicatiel crest() insii, pentrucii autorul,
dfindu-si seama de lipsa unei monografii stiintifice despre
Ion Ghica, schiteazit biografia scriitorului (p. 11-60), apoi
caracterizeazd in mod general, opera lui (p. 61-106).
Acest studlu este documentat, foarte bine informat,
expus, *Mc& umple un gol adne simtit in istoria literaturil romfine.

La p. 172-190 autorul prezint bibliografia completa a


publicatiilor lui Ion Ghica tg a ceeace s'a scris despre el. Lucrarea se terminfi cu un indice (p. 191-197), foarte folositor.
Academia romfinfi publicand aceast oper, ne-a oferit nu
numai aspecte necunoscute din viata aceluia care I-a fost
timp de 23 ani (1874-1897) suflet distins i sprijin pretios,
dar a dat i istoriei literare o monografie, a ciirei lipsa se
simt,ea indeajuns.

Dan Simonescu.

CRAINIC, N1CHIFOR, Eugen Goga, (Gandirea, an. XIV

(1935), p. 388).

DRAGOMIR, SILVIU, t Eugen Goga, (Revue de Transylvanie, an. II (1935), nr. 1, p. 125).
IONICA, EUGEN, Eugen Goga, (Randuiala, an. I (1935)
p. 243).
P [ETRESCU] , C [AMIL] , Eugen Goga, (Revista fundariiloi

regale, an. II (1935), nr. 7, p. 1935).

COSTIN, LUCIAN, Din viafa scriitorilor. Ceasuri literare Cil

Octavian Goga, (Banatul literar, an. II (1935), nr. 1-2, p. 1).


DEMETRESCU, ROMULUS, Limba poeziei lui Octavian
Goga, (Pagini literare, an. I (1935), p. 455-460).
NITULESCU, PROF. AL., Goga i Ardealul, (Vkistarul,
an. XII (1935), nr.
p. 28).

PACURARU, B., Amintbri despre Octwvian Goga, (Hotarul,

an II (1935), nr. 8-9, p. 10).


COSTIN, LUCIAN, Artur Gorovei, (Banatul literar, an. I

(1935), nr. 9-10, p. 1).


DONEA, VALER, Un ceirturar distins: Artur Gorovei, (Adevrul Nterar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 772, p. 1).

*ERBAN, MIHAIL, Artur Gorovei, (Adevrul literar


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 756, p. 3).
CIORANESCU, AL., Un poet mussetian necunoscut: P. V.
Grigoriu, (Viola romineasc4, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 54).
AL. CIORANESCU: UN POET MUSSETIAN.

Autorul adun informatii asupra vietii lui P. V. Grigoriu,

Injgheband o seurtii biografie i analizeaz cftteva aspecte ale

www.digibuc.ro

MIRON SURU

294

operel originale a acestui boem, in care se reflectft motive


din Musset, izbutind sift delimiteze traducerile lui in literstura francezft, de creatiile-1 propril

I. C. Cazan.

FILITTI, IOAN C., Cine emit fratii cdrturari Radu Serban Grecianu. Bucureti, 1935. Tip. M. O. Imprimeria nationalL 8 P. 17,5X 23. 15 lei. Extras din Revista istoricd romdnd,
vol. IV (1934).
CONTREA, AUREL, Lirica lui Dorian Grozdan, (Fruncea,
an, II (1935), nr. 6, p. 6).
BOGDAN, P., Radu Gyr, ( flotarta, an. II (1935), nr. 10-11,
p. 15).

CRETU, N. N., Poetta Badit Gyr, (Laceaffirta literar


critic, an. VIII (1935), nr. 5, p. )

SMANTANESCU, DAN, Un om mare: Spira Haret, (Tinerimea romdtid, an. Lill (1935), p. 403).
CHRISTESCU, DOROTHEIA, Julia Ha*deu, (Vremen, an.
VIII (1935), nr. 391, p. 4).
MANOLESCU, ION AUREL, Julia Havleu, destinul unei
pdpuri bolnave, (Cruciada ranidnismalui, an. II (1935), nr.
54, p. 16).
NEDELCU, NICOLAE, Castelul Julia Hadeu, (Cruciada
romanismului, an. I (1935), nr. 8, p. 4).
POPOVICI, D., Ideologia literard a lui I. Heliade-Rdulescu.
Bucureti, 1935. Tip. Cartea romneasca. 17X24,5. 336 p.
200 lei. Institutul de istorie literara i folclor. Cuprinde: In-

troducere; Primul contact cu estetica occidental, Poezia;


genurile literare, Poezie: versificatie i stil. Functia socil&
a artei: poetul agent de civilizare; Functia social& a artei:
mesianismul poetic; Limba literartt; Incheiere; Bibliografie. Index alfabetic. Recensii de: GEROTA, C., (Convorbiri
literare; an. LXVIII (1935), P. 257); IORGA, N., (Revista
istoricd, an. XXI (1935), p. 386); PAPADIMA, OVIDIU,
(Gdndirea, an. XIV (1935), p. 385).
NICULESCU. C. H.
(Studii italiene, an. II (1935), p. 234-236). Orientarea socialista a mil I. Hellade-Itildulescu, (Atheneum, an. I (1935),
p. 506).

D. POPOVICI: IDEOLOGIA LITERARA A LUI


I. HELIADE-RADULESCU.

Cartea lui D. Popovici se aeaza pe linia cea round a isto-

riografiei noastre literare. 0 carte masiva, in care densitatea eruditiei nu e egalatft de ct prin seriozitatea gfindu-

lui care cerne i organizeazii amnuntul. Amplificnd temelia atilt de solid a5ezatil de eruditia lui Gh. Bogdan-Duica,
D. Popovici aduce o contributie hotirtoare pentru Mumrirea figurii atat de complexe ale lui I. Heliade Induleseu.
In adevr, pftstrilm despre acest parinte al literaturii
noastre o imagine aproape de mit. 0 imagine de proportii
geologice, pierdute in lumina incertit a unor zori innegurate.
E drept, chiar privit lucid chipul lui nu pierde grandoarea, dar ala ne-am obipuit noi, sEt-i lsm cftrtile priauite,
judecilndu-1, doar dup5, cum 1-am invittat in qcoalft.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

295

D. Popovici inceared s ne lAmureasc deocamdatA ideologla


a britrnului I. He Made Rdulescu. A vorbi des-

pre ideologia literar& a lui L Heliade Raduleseu inseamnfi


oarecum o Indrfizneall, &ad, sfera de azi a termenului nu
prea coincide cu cercul asemndtor in care s'a sbiltut gdndirea pateticului animator al literaturii noastre. Prins& in
rostogolirea unor vrernl ce se grdbeau tulburi spre limpezirea inteo er& not* toatrt truda urias& a lui I. Heliade RAduleseu iti apare azi ca un efort supra uman de a se tine le
suprafatA, de a le domina. $1 in acest efort, orice putea servi
de sprijin era binevenit. Timp de cinci decenii, in cari s'au
rostogolit veacuri intregi din Istoria noastrA, boiernasul autodidactie I. He liade RAdulescu a vrut s& fie profetul unel

tAri ce se 1ndrepta din negurl spre o culturil care era In


fond departe de vechea el traditie spiritualit. Ca s evite

renegarea in aceastA intrecere de vremi, era o problem& de


suplet& spirituald i nici decum de rigiditate majestoasrt in
principii. $1 cat& vreme resorturile inteligentel extraordinar
de mobile a lui I. Heliade R&dulescu eg-au prtstrat aceast&
cerutA elasticitate, el a fost in stare s& rspundd. viu cerintelor vremil, izbutind mai mult dealt s se mentin& la suprafata: s mdreased el insusi tumultul innoirilor, prin prodigloasa-i energie.
Iar and articulatiile sale spirituale au ruginit in amurgul
vietii, I. Heliade Rilduleseu se vede Iiisat de curent ea o

epav& tocmai child i-se 'Area c trebuie s fie mai ascultat:


fiinde& mobilitatea sa spirituald incremenise de astAdatd inteo cristalizare de principil imuabile, cdrora credea el insAsi
istoria noastr& politic& trebuie s li-se supuie. Ceeace insemna exact sfdrsitul misiunii istorice a lui I. Heliade RA-

dulesen. Eruditia linistit& a lui D. Popovici urmAre0e a-

proape tot acest sbucium patetic al poetului acesta, inltat sl


hulit ea nimeni altul. Sub ochiul sever al comparatorului de
texte, toat& clAdirea profeticrt
savant& a teoriilor heliadiste pe marginea literaturii isi lmureste materialul. Vezi ciar
cum uriasa vointd de a construi a Jul L Heliade RAduleseu
prindea, Mx& alegere aproape
fiindat nu prea era posibill
materialul ce-i venea la indemand, dela moralistil
francezi al veacului al XVII, pd.n& la utopicil saintsimonienl
romantici in urmd
totul a fost necesar pen-

tru a educe grdu intr'o moar ce altfel risc s macine in


gol.

D. Popovici stabileste neindurat


cu o eruditie i cu o
precizie in metodd rare la noi chiar in lumea tiint
lz-

voarele atilt de difinite, atilt de eopios si de ingenuu utilizate, care s'au implinit in cursul gndiril lui L Heliade R&dulescu. i nu-si poate retine un zilmbet de ironie, transparent printre rnduri, fat& de aceast& facilitate prodigioasli
de absorbitie.
E o Ironie pe care bAtrnul animator n'o merit& intotdea-

una. Trecand dela identificare la identificare, cercetdtorul


uit& pared uneorl dincolo de texte pe I. Heliade Rildulescu
cel adevArat, asa cum era el, in vremea sa.
Am vrea s-1 vedem mai mult pe el, in ceeace ii era propriu, pe king& strAinii dela cari a trebuit ad caute sprijini tl
material de gaud. Misticismul situ religios, vointa lui de ail

www.digibuc.ro

MIRON SURU

296

bibila I istoria
inporni ent rgille din trecutul nostru
chinarea lui de a cldi totul in proportii epice, grandioase,

orgoliul siiti creator alituri de facultatea sa de intelegere,


larga eftt neamul nostru intreg, said attea dimensiuni sufletesti ale sale, pe cari se poate organiza tot imensul material vnturat de verbul situ in necontenit clocot, chiar
materialul striin.
D. Popoviel e tentat sil-I numeascri. pe L Hellade Indulescu eclectic. E prea putin pentru dubul sin indrjit, care

renega punctele de sprijin In idee mai mult din nevoia de

a se simti intiirit de un gind mal puternic, ca si nu-I ia

valurile vremii.

De accea paginele inchinat in aceasti carte lui I. Heliade


R.5.clulescu in ipostaza de critic nil se par cele mai intelegtoare.
Ovidiu Papadima.
EPURE, AL., Calistrat Hogas, Contributiuni la cufnoolterea
operei sale. Roman. 1935. Tip. Scoalei de arte si meserii. 12 X 23. 56 p. 20 lei. Recensie de: 130TEZ, IOAN ST.,
(Bevista vremii, an. II (1935), nr. 3-4, p. 3).
SAVELA, AUREL, Scrioitori
Calistrat Hogas,
ceafcirul, an. I (1935), p. 111).

viefii

STAHIESCU, D. L., Calistrat Hogas si societatea ome-

neasc, (Bepista vrernii, an. II (1935), nr. 3-4, p. 2).

VRANCEANU, DRAGOS, lon Th. Ilea, (Viaja literard, an.


X (1935), nr. 4, p. 1).
MASSIM, NICULAE, Aspecte din gandirea lui N. Iorga.

1 Teatrul. Bucuresti 1935. Tip. Universul. 44 p. 16,5 X 24 15 lei.


THEODORESCU, BARBU, Bibliografia istoricd
literard
a lui N. Iorga, 1890-1934. Bucuresti, 1935. Edit. si tip. Cartea
romneasci. XXIV+384 p. 17 X 24,5. 200 lei. Institutul de

istorie literar i folklor. Sectia bibliografic5. I. Recensii de:


SIMONESCU, DAN (Tinerimea romaNd, an. LII (1935), p.
407); PAPADIMA, OVIDIU (Gandirea, an. XIV (1935),
p. 222).

BARBU THEODORESCU: BIBLIOGRAFIA ISTORICA SI


LITERARA A LUI N, IORGA.
Incit din 1931, B. Theodorescu ne-a dat Bibliografia operelor

lui N. Iorga, in 207 pag. Nona opera bibliografici a lui B.

Theodorescu insumeaz acest material publient in 1931 (operele

publicate in volume) il completeazil pe acesta eu ceeace


N. Iorga a publicat in ristimpul 1931-1934, inclusiv i, ceeace

este mai important, adaog imensitatea de articole istorice

literare publicate de N. Iorga in diversele publicatiuni periodice conduse de clansul sau de allii, incepind cu 1890-1934.

Astfel alctuit, lucrarea lui B. Theodorescu este cea mai


completi bibliografie a operelor lui N. Iorga, din cite s'au

publicat pn actual; cuprinde 5614 individualitti bibliogralice s'au omis, pentru moment, numeroasele notite do
cronicit i &hi de seamit asupra crtilor apirute, care cuprind
de asemenea interesante contributiuni istorico-literare.
Fatit de o activitate asa de imensi, care a depftsit cu mult

www.digibuc.ro

1935 L1TERAR

297

puterile oment..sti, se intelege foarte usor utilitatea bibliogra-

fiel lui Barba Theodorescu. Autoru imparte operele lui N.


Iorga in 5 mari grape, fiecare grupa avand alte subdiviziuni;

in interiorul fiecarei subdiviziuni se adopta criteria' cronologic.


Iata cele 5 grape: Istoria universala, Istoria Romani lor, Ma-

tern inrudite cu istoria, Literatura, Studii de literatura si

Autorul, pornind dela materialul existent in biblioteca


Academiei romane, ne-a dat si cotele uncle se gascse cartile
fau revistele in aceasta biblioteea. Descrierea bibilografica
este facuta dupa toate criteriile bibliografice moderne, indieand titlul complet, formatul, editura, tipogratia, etc.

Intrucat lucrarea inaugureaza seclia bibliografica a Inun rezumat despre


stitutului, autorul are i o prefata
ceeace este bibliografia, clasifiearea ei, evolutia bibliogra-

116 la Romani, apoi o lista a bibliografiilor romane si in fine

o lista a celor cari au mai lucrat bibliogratii in legatura cu


activitatea scriitoriceasea a lui N. Iorga.
Admiram manca si rabdarea autorului depuse pentru savarsirea luerarli, cat i altruismul de a face o opera mai
folositoare personal, dar de o netagaduita necesitate cercetatorilor.

Dan Simonescu.

BARBULESCU, PAUL, Un uitat St. O. Iosif, (Pasclrea albastrd, an. I (1935), nr. 3, P. 7)
ACSINTEANU, GEORGE, Panwit Istrati, (Conxorbiri literare an. LXVIII (1935), P. 135).
AMARU, BOGDAN, La grocipa lui Panait Istrati, (Viafa
literard, an. X (1935), nr. 1, p. 3).
BALTEANU, DAN, Ideile politice ale lui Panait Istrati,
(Craciatta roman:ism:alai, an. I (1935), nr. 39, p. 3).
BARBULESCU, PAUL, Un orn sincer: Panait Istrati, (Cru-

ciada ronalnismului, an. I (1935), nr. 6, p. 6).


Viafa
moartea lui Panait Istrati, (Cruciada romdnismului, an. I,
(1935), nr. 21, p. 8).

BARCAROIU, CONSTANTIN, La moartea tut Panait


Istrati, (Craciada romdnismului, an. I (1935), nr. 21, p. 3).
BERNEA, ERNEST, Panait Istrati, (Rdnduiala, an. I
(1935), p. 243)

BIRIS, GH. J., Comentar la confesiunile liti Panait Istrati,


(Blajul, an. II (1935), p. 369).
BOTEZ, DEMOSTENE, Cazul Panait Istrati, (Cuvntul liber, an. III (1935), nr. 1, P. 3).
CAVARNALL VLADIMIR, Panait Istrati qi tinerii sera(Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 23, p. 4).
S'a prabwrit idolul meu [Panait Istrati] (Cruciada rontanismului, an. I (1935), nr. 21, p. 8).
COLIU, EMIL, Panait Istrati, (Adevrta /iterar si artistic,
s. II, an. XIV (1935), nr. 751, p. 12).
Panait Istrati, (Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 45)
CONSTANTINESCII, POMPILIU, La moartea lui Panait
Istrati, (Vremea an. VIII (1935), Pasti, p. 47),
CORNEANU GHEORGHE, Dona schife necunoscute ale
Lai Panait Istrati: Ca lul lui
lan; 1 Mai (Cuvntul liber,

an. II (1935), nr. 28, p. 4).


DESTHIEUX, JEAN, Panait Istrati, traducere de ALE-

www.digibuc.ro

298

MIRON SURU

XANDRU TALEX, (Cruciada romdnismului, an. I (1935),


nr. 35, p. 1).

D. G., Panait Istrati, a trddat, (CinAntul liber, an. II, (1935),

nr. 48, nr. 5, p. 5).


GHITULESCU, ANGHEL, Strdinismele" din limba francezd a lui Pandit Istrati, (Cruciada roradnismului, an. I (1935),
nr. 31, p. 5).
ELIADE, MIRCEA, Destinul lui Panait Istrati, (Vremea,
an. VIII (1935), nr. 402, p. 10).
IVASCU, G., Pamait Istrati, (Manifest, an. H (1935), nr. 4,
P. 3).
MANCAS, MIRCEA, Panait Istrati, (Manifest, an. II (1935),

nr. 7, p. 3).

MANOLESCU, ION AUREL, A murit Pandit Istrati, (Cruciada romdmismului, an. I (1935), nr. 21, p. 10).
MANOLIU, PETRU, Aderarea lui Panait Istrati, (Azi, an.
IV (1935), p. 1651).
MARTINESCU, PERICLE, t Parfait Istrati, (Reporter, an.
ILE (1935), nr. 66-68, p. 2).
MATEESCU, MIRCEA, Panait Istrati, copilul i oamenii,
(Cruciada romdmismului, an. I (1935), nr. 21, p. 4).
MIRONESCU, AL., Panait Istrati,
s. III, an. H
(1935), nr. 2, p. 67).
MUCENIC-ARGES, AUREL, Un cititor de,spre Panait

Istrati, (Crueiada romdnismului, an. I (1935), nr. 23, p. 3).


NEGURA, ALEX., Panait Istratl, (Luceafdrul, an. I (1935),
p. 329).

NICANOR, P. & COMP., Epitaf pentru Pandit Istrati,

(Viafa romineascd, an. XXVII (1935), p. 102).

PELTZ, I., Panait Istrati, (Vremea, an. VIII (1935), nr.

409, p. 6).
PETRESCU, CAMIL, Panait Istrati, (Revista fumdatiilor
regale, an. II (1935), nr. 6, p. 661).
POPESCU, GHITA, Pandit Istrati, (Revista vremii, an. LE
(1935), nr. 1-2, p. 11).
RIEGER, ERWIN, Intellnire cu Pandit Istrati, (Pasdrea albastr, an. I (1935), nr. 3, p. 1).
ROBOT, AL., Amintiri despre Panait Istratl, (Reporter. an.
III (1935), nr. 70, p. 2).
STELESCU, MIHAIL, Panait Istrati, (Cruciada remdnismului, an. I (1935), nr. 20, p. 5).
Romdnismul lui Panait
Istrati, (Cruciada romelnismului, an. I (1935), nr. 21, p. 5)
SEBASTIAN, LASCAR, La moartea lui Pamait Istrati, (Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 25, p. 2).
STANCIU, V. V., Panait Istrati i mediul social romdnesc,
(Cuvantul liber, an. II (1935), nr. 28, p. 4).
TALEX, ALEXANDRU, Panait Istrati, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 6, p. 5).
Panait Istrati, date biografice, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 21, P. 3).
Pane/it Istrati, emu/ i scriritorul, (Cruciada romdnismului, an.
I (1935), nr 21, p. 6-7).
Opera lui Panait Istrati, (Cruciadd
romdnismului, an. I (1935), nr. 22, p. 4).
Panait Istrati,
scriitar francez, (Cruciacla romnismului, an. I (1935), nr. 29,
p. 5).
Panait Istrati, la editura Hertz, (Cruciada romdnismului, an. I (1935), nr. 37, p. 2).
Pandit Istrati, a trddat?
(Cruciada romdni.smului, an. I (1935), nr. 44, p. 3).
Panait

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

299

Istrati 0 Rusia sovieticd, (Cruciada rortulnisinului, an. II

(1935), nr. 54, p. 12-13).


Panait Istrati: Mediterrane, (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 9).
TRANDAFIR, HORIA, Panait Istrati, (Societatea de mdine, an. XII (1935), nr. 3-4, p. 56).

VLADESCU, TOMA, Moartea lui Panait Istrati, (GlIndirea,


an. XIV (1935), p. 279).
Rdspuns lui Pandit Istrati, sau
intre anarhie ilusionism, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 101).
Replied lid Pandit Istrati, (Gdadirea, an. XIV (1935), p.
159).

VRIONI, AIDA, Cu Panait Istrati la Menton... (Crueiada


remdmismului, an. II (1935), nr. 54, p. 6).
ADERCA, F., Kogfilniceanu, omul dela Dundre al veacului,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 410, p. 4).
COMARNESCU, PETRU,

Ideea

romdneascd

gi

M.

Koglniceanu, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 390, p. 6).


CORNEANU, GHEORGHE, Mihail Kogilniceanu, apdreitorul onwlui, (CunlIntul liber, an. II (1935), nr. 30, p. 9).
DELEANU, PAVEL COSTIN, Mihail Kogiilniceanu: Interpretare radical reactionard, (Ideea raradneased, an. I (1935),
P. 3)GHELASE, I., M. Koglniceanu,

moccvnii din Dobrogea,

(Gazeta cdrfilor, an. IV (1935), nr. 15-16, P. 3).


HANES, PETRE V., Dragostea lui Mikail Koglniceanu de
Paris 0 de Franta, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935),
p. 486).
MAZILU, DR. D., M. Kogillniceanu, la Lunetrille In 18841835, (Gazeta cdrtilor, an. IV (1935), nr. 11-12, p. 1).
MURARASU, D., Un mare ctitor al Romdniei moderne: M.
Koglniceanu, (Tinerimea romdnd, an. LIII (1935), nr. 292).
VLAD, N., Mihail Koglniceanu, (Tinerimea raindnd, an.
LIII (1935), p. 305).
BOTEZ, OCTAV, George Lesnea, (Manifest, an. II (1935),
nr. 5, p. 5).
AGAVRILOAIEI, GH., Romanomania lui Eugen Lovinescu,

(Manifest, an. II (1935), nr. 11, p. 1)

REPORTER, Un sfert de ce,as au E. Lovinescu, (Reporter,


Cm E. Lovinescu, despre Bdan. III (1935), nr. 78, p. 8).
(Viata literard, an. X (1935), nr. 4, p. 2).
S(ERBU), I(ERONIM), Cu E. Lovinescu, des-pre Beilduca",
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 413, p. 14).
CALINESCU, G., Moartea lui Alexandru Macedonsid, (Ade-

vdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 760, p. 7).

IACOBESCU, AL., Alexandru Macedonski, (Luceafdrul, an.


I (1935), p. 301).
PELTZ, I., Al. Macedonski, (Vremea, an. VIII (1935), nr.
373, p. 5).
POHONTIU, EUGEN, Alexandra Alex. Macedonski, viat,
atitudini, adversitti, influente franceze i conceptiile despre
art. Valoarea i modernismul operei Macedonski si generatiile tinere. Bucureqti, 1935. Tip. Bucovina. 16,5X24. 156 p.
60 lei. Recensii de: BOITOS, OLIMPIU, (Gana romdnesc, an.

www.digibuc.ro

300

MIRON SURU

III (1935), p. 503), CALINESCU, G., (Adevral lilerar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 758, p. 9); PAPADIMA, OVIDIU, (Getrulirea, an. XIV (1935), p. 435).
E. POHONTIIT: ALEXANDRU MACEDONSKL

Pe cat de usor poti Irtmuri omrd care a fost Alexandru

Macedonski, pe atilt de greu sa-1 definesti ca scriitor. Omul

acesta care a fost atilt de poet in viata,


care a intrupat
de minune tipul de bard, vanitos, irascibii, fantezist i nepractic, in care burgliezul pretinde s, indentifice pe orice
prieten al clinchetelor de argint ale poeziei
e uneori revoltktor de putin poet in versurile sale. Frantuzit pn la
incerearea ratatil de a se impmnteni cu totul in marea
literaturk a Parisului
e totusi atilt de unfit el insusi, incat
poti identifica extrem de greu, aproape de loc isvoarele
strrtine ale inspiratiei. Socotit prunl azi ca un liric prin excelentd,

iti apare totusi mult mai bogat, mai autentit, mai

autohton chiar, la o cercetare amanuntit a prozei sale.


De aceea poate, figura sa literar e privit i azi cu pruCercetatit usor, opera sa nu te atrage prea mult, prin
aparenta ei rileeal strvezie; adancind-o, ajungi la un complex de constatri printre cad ti-e foarte dificil s te orientezI, cad in evolutia atilt de grabit, si de divers& a lui Alexandru Macedonski sunt atittea cotiturl Inct e greu si rml pfintl la urm cu o imagine unitark.
Pe cnd Alexandru Macedonski omul ti se contureaz atilt
de energic inciit iti impune imediat chiar i azi
o atitudine

de hipt, pro sau contra (si de aceea, dupil avalansa de


invective de cari a avut parte in timpul pelerinajul situ VAmntesc, azi aproape toate cele serise despre el ca orn
viat iau involuntar tonuri aproape de aprare) poetul e
greu de prins in undo., atrlt de mobil& l clar a versului

Cu aceste dificultti se lupti iI incercarea de sintezil. prezentat de E. Pohontiu.


In ceeace priveste cursul bogat al vietii lui Alexandru Macedonski, cartea lui E. Pohontiu aduce date inmilnunchiate
logic, insrt farri a depiisi cu mult informatia din studiul publicat de Iordchescu in 1923, in Adevrul literar.
Familia sa, copilftria l studiile, activitatea sa ziaristick
chiar, snt capitole din biografia sa cari trebuiesc implinite.
In ceeace priveste opera sa, E. Pohontiu procedeaz academic, citutnd sa-i identifice izvoarele, operatie care aid
n'a dus la rezultate sigure, tocmai din pricina paradoxelor
pe cari ariltarn c e clilditrt figura poeticrt a lui Alexandru
Macedonski. Asa ea' poetul rondelurilor nu apare incA, sub
unei definitli clare.
Al treilea compartiment al carpi e inchinat vaiorificrii
lui Alexandru Macedonski ca precursor al modernismulul
nostru
o problema lmurit., care nu are nevoie atilta de
argumentare, cat de completri de date. Capitolul acesta aduce, cu un oarecare entuziasm in triaj aceste date. Am fi
doHt poate o mai atentrt cercetare a prozei lui Alexandru
Macedonski care e adesea mal revelatoare decilt versul sari.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

301

In rezumat, o carte serios construit, care actualizeazit in


chip fericit problema situatiei lui Macedonski in literatura
noastr5.

Ovidiu Papadima.

STAMATIAD, AL. T., Note 0 insemnd?i, Mom tea lui Dante

Aligheri de Alexandru Macedonski, (Adevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 760, p. 8).

BASSARABESCU, I. A., Patru scrisori dela Titu Maloreseu,


(Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 209-214).
TOROUTIU, I. E., Titu Maioreseu, tinedit. (Fdt-Frumos, an.
X (1935), nr. 5-6, p. 206).

L E. TOROUTIU: TITU MAIORESCU INEDIT.

Se publicit o scrisoare din 1876, a lui Titu Maioreseu, catre sora lui Emilia, din care reies dour), informatii: Emilia-

scriitoare, Titu Maiorescu poet. Poezia acestuia All und

crede, pe
Nichts porneste din sentimentul erotic inspirat
de Anieuta-Rosetti Maiobunk dreptate I. E. Toroutiu
rescu.

I. C. Cazan.

DAMASCHIN, VASILE, Ceva despre tlmcirile domnulvi


Alexandra Marcu, (Azi, an. IV (1935), p. 1657).
ARGHEZI, T., 'Veda lion Regina Maria, (Adevdrul literar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 779, p. 1).
MILLER, VERGHY, MARGARETA, Regina Maria in opera
ei literard, (Revista scriitoarelor scriitoriler rometni, an. IX
(1935), nr. 10-11, p. 16).
ODOBETEANU, VICTOR, Simbolul in literatura reginei
Maria, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935). p. 415).
PETRESCU, NICOLAE, Regina Maria 0 rdsboiul, (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 411).
STELIAN, CONSTANTIN, Sensul unei col oane, (Regina
Maria), (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 405).
TZIGARA-SAMURCA, AL., Regina artistd (Maria), (Convorbiri literare, an. LXVIII (1935), p. 425).
COSTIN, LUCIAN, Simeon Florea Marian, ( Banatul lite-

rar, an. I (1935), nr. 8, p. 3).


Alexei
TEPORDEI, VASILE, Valoarea tradueerilor
Mateevici, (Viata Basarabici, an. IV (1935), nr. 1, p. 29).

ADRIAN, GEORGE, Gib. I. Mih5,escu, (Cuvantia liber an.

II (1935), nr. 51, p. 6).


A. GH., Gib. I. Milifiescu, (Cruciada romdnismului, an. I
(1935), nr. 46, p. 3).
ARIA, GEORGE, Gib. Mihrtescu a fost frdint de moarte,

(Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 1, p. 1).


ATANASIU, GH., Gib. I. Milaescu, (Luceaf drat, an. I
(1935), P. 515).

BERNEA, ERNEST, Gib. I. Milutescu, (Rdnduiala, an. I

(1935), p. 358).
BOTEA, ELENA si HORIA, Gib. Mihdeseu, (13(1m4ntul, an.

IV (1935), nr. 114, p. 3).


CALINESCU, G., Gib. I. Mihileseu, (Adevdrul literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777, p. 1).

www.digibuc.ro

302

MIRON SURU

CHINPZU, ION, Gib. I. MihAescu, (Gand romdnesc, an. III


(1935), p. 502).
CIOCULESCU, SERBAN, Gib. I. Mihrtescu, (Revista fun-

datiilor regale, an. II (1935), nr. 12, p. 628).


CONSTANTINESCU, POMPILIU, Gib. I. Milaescu, (Vrernea, an. VIII (1935), nr. 411, p. 10).

CRAINIC, NICHIFOR, Gib. I. Mihilescu, (Geindirea, an. XIV


(1935), p. 489).
CRISTINOIU, N., A murit Gib. I. MihEtescu, (Viara romineasca, an. XXVII (1935), nr. 8-9, p. 101).
DEMETRESCU, ROMULUS, Gib. I. Mihiiescu, (Pagini li-

terare, an. II (1935), p. 378).


FORTUNESCU, C. D., La moartea lui Gib. I. Mihrtescu,
(Arhivele Olteniei, an. XIV (1935), p. 453-456).
GHIMBASANU, M., Gib. I. Mihdescu, (Munca literarei, an.
III (1935), nr. 24-25. p. 1).
MARTINESCU, PERICLE, Gib. I. Milaescu, (Reporter, an.
Gib. I. Militiescu, (Societatea de
III (1935), nr. 83, p. 2).
incline, an, XII (1935), p. 157).

PAPADIMA OVIDIU, Gib. I. Mihfiescu, (Gdndirea, an. XIV


(1935), p. 530).

PETRESCU CEZAR, Amintiri dintr'o viatel moartd (despre Gib. I. Miii5escu, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 508-514).

PHLIPPIDE, AL., Scriitorul si opera (Gib. I. Milaescu),


(Adeveirul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 777,

P. 1).

SADOVEANU, IZABELA, Nu vom mai astepta (Gib. I.

Mihiiescu), (Adevdrul titerar i artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 778, p. 3).
STAHIESCU, D. L., Gib. I. Mihilescu, (Revista vremii, an.
II (1935), nr. 3-4, p. 16).

STEFAN, ION, Gib. I. Miliiescu, (Junimea literard, an.

XXIV (1935), p. 390).


SULUTIU, OCTAV, Gib. I. Milfgescu, (Familia, s. III, an.
II (1935), nr. 7-8, p. 109).
MARTINESCU, VICTOR VALERIU, N. Milcu: un sensitiv,

(Revista fundafiilor rega/e, an. II (1935), nr. 10, p. 202).


SADOVEANU, IZABELA, Romanul roindnesc: Virgiliu
Monda, (Adevtirul literar $ artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
736, p. 3).
GYR, RADU, George Murnu, (Luceafdrul literar $ i critic,

an. IX (1935), nr. 1, p. 43).

VIANU, T., G. Mugur, (Ramuri, an. XXVII (1935), p. 432).


POPESCU, PR. VICTOR, Poezia lui D. Nanu, o experienfei

religioasei. Bucuresti, 1935. Edit. gi tip. Fntana darurilor

13X21. 36 p. 20 lei.
PODOLEANU, S., Barbu Nemteanu, 16 ani dela moartea lui

(Reporter, an. III (1935), nr. 72, p. 2).


SATEANU, C., N. Nicoleanu, (Luceaftirut, an. I. (1935),
p. 461).

BANUT, A. P., Constaintin Nottara, profesorta,amintiri


(Societatea de indine, an. XII (1935), p. 39).

DIMA, AL., Al. Odobescu, privire sintetia. asupra operei


personalit4ii. Sibiu, 1935. Tip. Dacia Traian'a. 14X20,5. 32 p.

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

303

gruparii intelectuale Thesis. 20 lei. Recensii de:


CHINEZU, I. (G&W romnesc, an. III (1935), p. 188); POPA,

GRIGORE, (Pagini literare, an. I (1935), p. 666).Personalitatea esteticei a lai Alexamdru Odobescu, (Revista fundariilor
rega/e, an. 11(1935), nr. 10, p. 196).
IROAIE, PETRU, Folkloristul Odobescu, (Feit-Frumos, an.
X (1935), p. 88).
PETRU IROAIE: FOLKLORISTUL ODOBESCU.

Bun cunoscator al folklorului Alexandru Odobescu intretese in Pseudokyneghetikos motive din basme, ca Vulpea
beam& i Basmul cu fata din piatra si cu feciorul de imparat
cel cu noroc la vanat, pe care autorul articolului inceareri
BA le desprind insotindu-le de comentarii.

I. C. Cazan.

TZIGARA-SAM1JRCAS, AL., Al. Odobescu, Bucuresti, 1935,


Edit. si tip. Cartea romneasca, 32 p. 12,5 X19,5. 8 lei. Bib lioteca Cunostinte folositoare seria c. nr. 53.

LAPADAT, DUMITRU, Virgil Onitiu, amintiri din timerefe. (Tara RIrsei, an. VII (1935), p. 539).

TECULESC1J, HORIA, Un ziditor de suflete Virgil Onitiu,


(Tara Brsei an. VII (1935), p. 519).

LuCOSMA, AUREL, Scriitorul bnfean Th. V. Plc:


ceafdrul, an. I (1935), p. 509).
RACOVEANU, GHEORGHE, Virtfa i nevoinfele prea fericitului Paisie, starelul sfintelor mndstiri Neamtul gi Secul.
Data acum pe slova noua i graiu indreptat. Ramnicu-Vlcea,
1935. Tip. episcopul Vartolomeiu. 18X21,5, 120 p. Initiale,
gravuri si coperta de Mac Constantinescu. 80 lei. Cuprinde:
Cuvnt de lamurire. Viata fericitului Paisie. Stih. pentru fericitul intru pomenirea. parintelui staretul Paisie. Scrisoarea sta-

retului Paisie care Maria Sa Constantin Moruzi Voevod.

Note. Recensii de: AMZAR, D. C., (Rdnduiala, an. I (1935),


p. 349); GHERGHINESCU, VANIA, (Gnd romeinesc, an.
III (1935), p. 611); SEMNOS, (Ideea rom4nechsc, an. I
(1935), p. 342-344).

G. RACOVEANU: VIATA SI NEVOINTELE


FERICITULUI STRET PAISIE.

G. Racoveanu retipareste cu schimbdri, biografia lui din


1836, a lui Paisie de la Neamt, de ucenicul lui, Platon, in

traducerea datorita duhovnicului rus Chiriac. Se adauga scrisoarea lui Paisie catre Voda Alexandru Moruzi, publicata in
Studii i documente si (le acolo in brosura Mnstirea Neamtului 1912).
N. Iorga.

YGREC, DOCTORUL, Fenomenul antisemit (Gli. Panu),


(Cuvntul liber, an. III (1935), nr. 2, p. 3).
LOVINESCU, E., Hortensia Papadat-Bengescu poeta (Familia, s. III an. II (1935), nr. 3, p. 21).
PETRAS1NCU, DAN, Cu scriitoarea H. Papadat-Bengescu

www.digibuc.ro

304

MIRON SURU

despe r()namul Logodnieul" si despre creafie, (Vrentea, an.


VIII (1935), nr. 389, p. 9).
TALEX, ALEXANDRU, Semnificaria /cue( aniversdri, (Vasile Parvan), (Cnwiada ronidnismului, an. I (1935), nr. 30,
p. 5).
Vctsi le Pfirvan, precursorul (Pascirea albastrd, an. I
(1935), nr. 1, p. 5)
Viata lni Va,sile Parvan, fragment (Crueiada romdmismulni, an. I (1935), nr. 24, p. 4).
DONEA, VALER, D. D. Piardscanu, literatul i omul (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 774, p. 1).
DUMITRESCU, GEORGE, Ion Patin Pincio, (Vremen, an.
VIII (1935), nr. 408, p. 10).
BRANISCE-CALIMAN, V.,Cincinat Pavelescu, (Tara BCD--

sci, an. VII (1935), p. 40).


BRATE, RADU, Cincinat Pavelescu, (Pagini literare, an.
I (1935), p. 608).
COLAN, ION, Sti ada neagrd, amintiri despre Cincinat Pavelescu, (Brapvul literar, an. IV (1935), nr. 21-22, p. 137).
CFtAINIC, NICHIFOR, Cincinat Pavelescu, (Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22, p. 135).
Cinebnat Pavelescu,
(Gdndirea, an. XIV (1935), P. 45)

DAIANU, DR. ILIE, Cunostiinfa mea cu Cineinat Pavelescu


Bra,ovul literal% an. IV (1935), nr. 21-22, p. 147).
FLORESCU, ION TH., Primele acorduri, amintiri despre
Cincinat Pavelescu, (Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22,
p. 131).
FOCSANEANU, ION, In memoriam-Cineinat Pavelescu,
(Brasovul literar an. IV (1935), nr. 21-22, p. 129).
LOVINESCU, E., Cincinat Pavelescu, (Viafa, literal* an.
IX (1935), nr. 165, p. 1).
POPESCU-POLYCLET, I. C., Cincinat Pavelescu, Craiova,
1935. Tip. Ramuri. 12 X16,5, 32 p. 0 fotografie. 20 lei.
RED., Poetul Cincinat Pavelescu, (Convorbiri critice, s.
Cincinat Pavelescu, (Viata Basanoua (1935), nr. 1, p. 11)
rabiei, an. IV (1935), nr. 1, p. 57).
TEODORESCU, PETRU I., Cincinot Pavelescu, inedit (BraO ultimd
fovul literar, an. nr (1935), nr. 21-22, p. 149)
ord en Cineinat Pavelescu, (Braqcymil liteiar, an. IV (1935).
nr. 21-22, p. 145).
TEODORESCU, RAUL, Cincimat Pavelescu, (Litere, an.

III (1935), nr. 16, p. 1).


VACARESCO, HELENE, Un pate latin: Cincinat Pavelescu, (Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22, p. 134).
AMARU,' BOGDAN, I. Peltz, titanul rnizeriei (Reporter,
an. III (1935), nr. 62, p. 3).
CHIRESCU, AUREL, Contra preeizdri pentru I. Peltz,
(Litere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 5).
LOVINESCU, E., I. Peltz, (Viafa literard, an. X (1935),
nr. 1, p. 5).
MATEESCU, MIRCEA, Rdspuns lui I. Peltz, (Crveiada
romanismului, an. I (1935), nr. 14, p. 4).

SADOVEANU, IZABELA, Ronumele lui I. Peltz, (Adevdrid


artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 737, p. 9).
literar
MILLER-VERGHY, MARG., lon R. Peretz, (RPvista seriitonrclor ii scliiitorilor rovulni, an. IX (1936), nr. 3-4, p. 23).
IORDAN, IORGU, Alesandru Philippide, (Manifest, an. II
(1935), nr. 7, p. 3).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

395

MACIU, VASILE, Alexandra Philippide in crolutia, cultic,*


)onaineVi (G(Vndul vremiii, an. HI (1935), nr. 7, p. 32).
NICANOR & COMP., Elogiul NI Alex. Philippide, p. 118;
Iryonra Philippide, poezia?, p. 119. (Viata romineascd, an.
XXVII (1935), nr. 5-6).
PETROVICI, IOAN, Alexandra Philippide, n evolutia eiLtturii romelne0i, diseurs rostit la 28 Mai in sedin0, solemn:7i
cu rIspunsul lui C. RADULESCU-MOTRU. Bucuresti, 1935.
Edit. Academia romanii. Tip. M. O. Imprimeria nationalft.
32. p. 17,5X 24,5. 20 lei. Discursuri de receNie LXVI. Recensii de NARLY, C. (Revista de pedagogie, an. V caet IV (1935),
p. 408); POPOVICI, D. (Atheneum, an. I (1935), p. 560);
STELIAN, CONSTANTIN, (Convorbiri literare, an. LXVIII
(1935), p. 501-503).

PETRESCU, HORIA PETRA, Di4 vilqa lui Than PopReteganul, (Tara Bdrsei, an. VII (1935), p. 325).
CRAINIC, NICHIFOR, Ronuinismul d-lui C. RadulescuMotru, (Gdndirea, an. XIV (1935), p. 391).
ELIADE, MIRCEA,Romdnismul d-lui C. Riiduleseu-Motru,

(Vremea, an. VIII (1935), nr. 395, p. 6).


ADERCA, F., Un telndr semicentenar (Licit( Rebreanu)
(Cztvdntal liber, an. III (1935), ri.r. 4, p. 4).
BALTAZAR, CAMIL, Livia Rebreanu ifi povestelte viata

(Vreinea, an. VIII (1935), nr. 416, p. 5). De vorbci ea autorui


,Rdscoalei", (Liviu Rebreanu), (Cavdntal liber, an. III (1935),
nr. 4, p.5).
BOUREANU, RADU, Livia Rebreanu, ( Reporte r, an. III
(1935), nr. 8. p. 5).
CALINESCU, G., Livia. Rebreanu, (Adevebal literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 783, p. 1).
DOMINIC, AL., Itic qtrul dezertor" ( Livia Rebreanu), (Cava:at/a liber, an. III (1935), nr. 4, p. 4).
DONEA, VALER, Livia Rebreanu, (Adeudrul literar 0 ar-

tistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 783).

JEBELEANU, EUGEN, Fenomenul social, Livia Rehreanu),

(Cavntal liber, an. III (1935), nr. 4, p. 4)-

MANOLESCU, ION AUREL, Livia Rebreanu, pe cloud co-

loane, (Cruciada ronceinismulai, an. II (1935), nr. 53, p. 3).


Livia Rebreanu, plagiator? (Cruciada romAnismatui. an. H
(1935), nr. 52, p. 3).
MANOLESCU, MIHAI M., Romanzil lui Livia Rebreanu,
(Vleistaral, an. XII (1935), nr. 2-3, p. 23).
MATEESCU, MIRCEA, Ronwnal Zia Livia Rebreanu, (Cru-

ciada ronidnismulai, an. II (1935), nr. 52, p. 3).


NICANOR & COMP., Livia Rebreanu, a implinit 50 de ani,
(Viata roniineasd, an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 87).
PETRASINCU, DAN, Lan,gd Livia Rebreanu, 1,1 ziva
celor 50 dc Ma, (Via ta literard, a.n. X (1935), nr. 4, p. 3).
Cu Livia Rebreanu despre ReLscoala, (Adevdral literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 760, p. 1).
PETRESCU, CAMIL, Livia Rebreanu, (Mimeo li(erard, an.

III (1935), nr. 26, p. 4).


sulletal multanii, (Adel:aPHILIPPIDE, AL.,Rebreanu
ryl literar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 783, p. 1).

www.digibuc.ro

306

MIRON SURU

RED., Livia Rebreanu, (Familia, s. III, an. II (1935), nr.


p. 112).

7-8,

ROMAN, HORIA, Livia Rebreanu, (Ctivntul liber, an. III


(1935), nr. 4, p. 1).
SAHIA, ALEXANDRU, 1907, (Livia Rebreanu), (Cataintal
liber, an. III (1935), nr. 4, p. 4).
TOMUTA, ION, Livia Rebreanu, (Societatea de mdine, an.
XII (1935), p. 154).
WEISS, AURELIU, Romanele qi nuvelele lai Livia Rebreanu, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 739, p. 5).

Lui Livia Rebreanu, (Fdt-Framos, an. X (1935), p.

117).

CONDURACHI, EMIL, C. A. Rosetti, (Manifest, an. II


(1935), nr. 4, p. 4).
VALJAN, I., Rada Rosetti, (Vremea, an. VIII (1935), nr.
388, p. 6).
CHELARIU, TRAIAN, Un poet al sinceritiltii discrete G.
Rotica, (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 205).
COSTIN, LUCIAN, Din viata scriitorilor Mihail Sadoveanu,

(Banatul literar, an. I (1935), nr. 7, p. 1).


DONEA, VALER, Viata, personalitatea si opera lai Mihail
Sadoveanu, (Adeveiral literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 767, 768, 769, 770, p. 3, nr. 771, p. 1).

LOVINESCU, VASILE, Esoterismal in opera lai Mihail


Sadoveanu, (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 781, p. 3).
STRATON, L., Un romantic: Mihail Sadoveanu, (Santier,
an. III (1935), nr. 10, p. 12).
SAINEANU, CONST., Lazeir kaineanu. Bucuresti, 1935.
Edit. Cultura poporului. Tip. Luceafiirul. 48 p. 15,5X 23. 25 lei.
GIUVELIC, ST. U., Contributiuni la biogra fia scriitoralui
C. Sandu-Aldea, (Analele Brdilei, an. VII (1935), nr. 1, p. 47).
T. U. GIUVELIC: C. SANDU ALDEA.

Informatiunile sunt culese dela Baba Stanca, _erban Gostin, matusa lui C. Sandu-Aldea , si dela tefan I. Petrea,
vile. Se adauga o scrisoare a lui C. Sandu-Aldea catre Giuvelic, datat Salle Buzias 22 August 1924, privind cminul
cultural C. Sandu-Aldea" din Tichilesti.
D. Bodin.

DUMITRESCU, GEORGE, Mihail Silulescu, (Vremea, an.


VIII (1935), nr. 414, p. 13).
IACOBESCU, AL., Poetul 1Wihail Silulescu, (Laceafdral,

an. I (1935), p. 553).


NICOLAE, Pentra Mihail Sebastian, (Azi, an. IV
(1935), p. 1576).
PAPADIMA, OVIDIU, Un poet de demult (Alex. Sihleanu),

(Ramnri an. XXVII (1935), p. 360).


BARBULESCU, MIRCEA, Nuvela liti Slavici, (Vldstaiul,
an. XII (1935), nr. 2-3, p. 21).
CIUHANDU, GH., loan Slavici, ca pedagog, (Hotaral, an.
II (1935), nr. 12, p. 15).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

307

PHILIPPIDE, AL., Slavici i etilici ardelean, (Adevdrul /i-

terar 0 artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 782, p. 1).

POP, AUGUSTIN, Slaviei, (Convorbiri literare, an. LXVIII


(1935), p. 323).
SLAVICI, ELEONORA, Apdrarea unui proces sufletese

(lan Slavici) (Hotarul, an. II (1935), nr. 12, p. 3).


CALUGARU, ION, Theodor Sperantia, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 382, p. 6).

PATRASCU, N., Un scriitor al micii buraltezii (T. C. Stan),


(Reporter, an. III (1935), nr. 71, p. 4).
POP, AUGUSTIN, Damian Shinoiu, (Convorbiri literare,
an. LXVIII (1935), p. 207).
ADERCA, F., Roman,cierul Stere, (Curdntul liber, an. III
(1935), nr. 3, p. 5).
BOTEZ, DEMOSTENE, Cehlaul (C. Stere), (Cuvntul liber,
an. III (1935), nr. 3, p. 5).
BOTEZ, OCTAV, Constantin Stere, (Manifest, an. II (1935),
nr. 11-12, p. 5).
CALINESCU, G., Constantin Stere, (Adevdrul /item). 0
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 781, p. 1).
VALER, DONEA, C. Stere, veizut de aproape, (Adevdrul
literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 784, p. 3).
JEBELEANU, EUGEN, C. Stere si Ardealul, (Cuvdntul
liber, an. III (1935), nr. 3, p. 4).
LIVEZEANU, OCTAV, <Trddatorul Stere, (CuvOntul liber, an. Irt (1935), nr. 3, p. 4).
NICANOR & COMP., C. Stere la 70 de ani, (Vkita romineascd, an. XXVII (1935), nr. 11-12, p. 87).
POPESCU, GHITA, Constan,tin Stere, (Revista vremii, an.
II (1935), nr. 3-4, p. 5).
RED.. C. Stere, (Reporter, an. III (1935), nr. 86-88).
SADOVEANU, IZABELA, Ion Rutu in. vltoare... (C.
Stere), (Adevdrul literar artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
784, p. 1).
SERBAN, MIHAIL, Destinul lui Vania Rdutu (C. Stere),
(Civodntul liber, an. III (1935), nr. 6, p. 6).
VLADESCU, TOMA, C. Stere la 70 de ani, (Sfarind piatra,
an. I (1935), nr. 3, p. 3).
IGIROSEANU, 1., De vortni ci autoarea Ste/6i robilor, (H.
Yvonne Stahl), (Adevdrul literar gi artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 734, p. 9).
BOCA, ROMAN, Mircea Streinul, (Fruncea, an. II (1935),
nr. 6, p. 6).
SMANTANESCU, DAN, /on Suchianu, (Tinerimea ronalnd.
an. LIV (1935), p. 25).
DONEA, VALER, lonel Teodoreanu, (Aderd al Wei ar si
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 785, p. 9).
I(VASCU), G., Cu Ionel Teodoreanu, despre Lorelei", (Manifest, an. II (1935), nr. 9, p. 5).
STAN, T. C., Pdstorel Teodoreanu, (Al. O.) sau biata fara
a Moldovei, (Convorbili literarc, an. LXVIII (1935), p. 204).
VACARESCU, ELENA, Endchitd, Vacareseu, (Adevdrul literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 776, p. 7).
BERNEA, ERNEST, Tudor Vianu critic literar, (Rdnduiala, an. I (1935), p. 229).

www.digibuc.ro

MIRON SURU

308

TOPLICEANU, TRAIAN, Victor Vlad dela Marina, (Luceafdrul, an. I (1935), p. 74).
GYR, RADII, G. M. VIAdescu. (Convorbiri literare, an.
LXVIII (1935), p. 344)
TOROUTIIJ, I. E., Alexandra Vlahutii (Fdt-Frumes, an. X
(1935), p. 33; Litere, an. III (1935), nr. 18-19, p. 1).
I. E. TOROUTIU: ALEXANDRU VLAHUTA.
Documentele vin

contureze in Drill puternice personali-

tates marelui gAnditor si poet nationalist si in acelasi timp


poate cel mai pronuntat umanitarist... ca o fireascii integrare
aspiratillor nationale in cadrul sentimentelor si intereselor
etnice i generale ale umanitlitii".
I. C. Cazan.
VLADESCU, TOMA, Poezia lui Vasile Voieulescu, (Gd.ncli-

rea, an. XIV (1935), p. 309).

POP, LICU, Un filosof al istoriei: Al. Xenopol. Sibiu, 1935.


Publicaliile grupdrii intelectuale Thesis, tip. Dacia-TraianA,
14X20. 28 p. 15 lei. Recensie de: LUTCAN, V., (Vicita Basarabiei, an. IV (1935), nr. 5; p. 77).

PELTZ, I., Duiliu Zamfireseu, (V7emea, an. VIII (1935),


nr. 376, p. 6).
STANESCU, CONST. N., Duiliu Zamfirescu traduccitor

italieneste, (Studii italiene, an. II (1935), p. 187-206).


CHINEZU, ION, Paul Zarifopol, (Revista fundatiilor regale,
an. II (1935), nr. 2, p. 431).
ELIADE, MIRCEA, Cum trebue citit Paul Zarifopol, ( Revista fututlatiilor regale, an. II (1935), nr. 3, p. 658).
FLORIAN, MIRCEA, Paul Zarifopol i luciditatea ca
destin, (Retista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 1, p. 169).
PETRESCU, CAMIL, Pau/ Zarifopol si spiritul critic, (Revista fu.ndatiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 243).
SAN-GIORGIU, ION, aHerr Doktor (Paul Zarifopol) ( Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 422).
PAPACOSTEA, CEZAR, qtefan Zeletin si opera lui. Bucuresti, 1935. Tip. Tiparul universitar, 24X16, 72 p. 100 lei.
Extras din Revista de filosofie, an. XX (1935), p. 201.

www.digibuc.ro

2. STRAINI.

M0-ANDREI, MIHAI, Don Louis de Gonyora y Argote,


(Vremea, an. VHI (1935), nr. 370, p. 5).
GRINDEA, M., Schalom Asch, (Cievantul liber, an. II
(1935), nr. 50, p. 5).

BERNEA, ERNEST, Jaques Bainville, (Randuiala, an. I

(1935), p. 482-484).

ARGHEZH, T., In loc de prohod (Henry Barbusse), (Adevdrui literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 770, p. 1).
CALUGARU, ION, Henry Barbusse, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 404, p. 11).

MATEESCU, MIRCEA, A murit Henry Barbusse, (Cru-

ciada remetinismului, an. I (1935). nr. 40, P. 3).


M. N., Henry Barbusse, (Aclevdrul literar i artistic, s.
an. XIV (1935), nr. 770, p. 1).
SADOVEANU, IZABELA, Licciriri in caris! ( Henry Barbusse), (Adevdrul literar qi artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
771, p. 1).
MENICOVICI, MANUEL, Maurice Barrs sau rdddeinile
nafionalismiaui, (Cuwintui liber, an. II (1935), nr. 51, p. 4).
STINO, AUREL GEORGE, 0 ferneie u. treent... (Ch. Bau-

delaire), (Adevdrul literar .7i artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 772, P. 3).

YGREC, DOCTORUL, Viat.a t filosofia lui Henri Bergson


cu o prefatZt de P. P. NEGIJLESCU. Bucuresti, 1935. Tip. Adevltrul. 156 p. 13 X19, 5. 0 fotografie. 50 lei.

www.digibuc.ro

310

MIRON SURU

DONEA, VALER, Johan Bojer, (Adevdrul literar si artistic,


s. II, an. XIV (1935), nr. 777).

MANCAS, MIRCEA, Filosofia lui L. Brunschvicg, (Gdndul

vremii, an. III (1935), nr. 3, p. 6).


TATU, N., L. Brunschvicg, (Adevdrul literar si artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. 748, p. 3).
UTA, MIHAI, La philosophic de Leon Brunschvicg, (Atheneum, an. I (1935), p. 213).

ELIADE, MIRCEA, Carducci, (Vremea, an. VIII (1935),


nr. 397, p. 11).
BALTAZAR, CAMIL, Don Quichote (Cervantes), (Cuvdintia liber, an. II (1935), nr. 32, p. 2).
PILLAT, ION, Cervantes: Don Quijote, (Revista fundatiilor
regale, an. II (1935), nr. 3, p. 559).
CLARNET, Henri Cocardas poet anonim, (Cuvntul liber,
Henri Cocardas, in 'memoriam,
an. II (1935), nr. 23, p. 6).
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 378, p. 6),
GRAUR, AL., Coney B.: Istorja na beilgarskij ezik II (Bulletin lWguistique, an. II (1935), p. 193).
HEYCK, MELANIA, Balzac de Robert Curtius, (Revista
fundafiilor regale, an. II (1935), nr. 1, p. 177).
FECIORU, D., Vicila sfetntului loan Damaschin. Studiu de
istorie literarrt crestin. Bucuresti, 1935. Tip. seminarului monahal Cernica-Ilfov, 17 X24,5. VIII+208 p. 150 lei.
CANARACHE, ANA, Cum se fac traducerile, Dickens in
ronaineste (Cuvdntul liber, an. II (1935), nr. 47, p. 6).
BUNESCU, I., Geniul lui Dostoewsky, (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 755, p. 3-4).
CROITORU, M., Dostoewsky, (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 415, p. 4).
GEORGESCU, VALENTIN AL., Problema rciului la Dostoewsky, (Junimea literard, an. XXIV (1935), p. 152).
NEAMTZU, IONEL, Citind pe Dostoewsky, (Blajul, an. II
(1935), P. 15).
CLARNET, Georges Duhamel, (Cuvdntul liber, an. III
(1935), nr. 4, p. 3).
DEMETRESCU, ROMULUS, Georges Duhamel, (Pagini literare, an. II (1935), p. 413).
GRINDEA, M., Georges Duhamel, (Cuvantia liber, an. II
(1935), nr. 34, p. 2; an. III (1935), nr. 1, p. 7).
NAUGHIN, JOSIF' E.. Sociologismul lai Durkheirn, Reoista teologicii, an. XIV (1935), nr. 476).

LIPCAN, S., Serghie Esenin poetul unei epoci, (Curantul


liber, an. III (1935), nr. 8, p. 7).
CLARNET, Robert de Flers, (Cuvntul liber, an. III (1935),

nr. 8, p. 7).
CLARNET, Amintiri despre Anatole France, (Vrenzea, an.
VIII (1935), nr. 21).
NICANOR & COMP., Impopularitatea lui Anatole France,
(Viafa romineascd, an. XXVII (1935), nr. 3-4, p. 103).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

311

ACTERIAN, ARSAVIR, Andr Gide, catre fervoare


creaintd, (Ideea romaneascd, an. I (1935), p. 328-331).
OPRESCU, GABRIELA, Teatrul lui Andre Gide, (Viata romineased, an. XXVII (1935), nr. 3-4, p. 41-47).
SAHIA, ALEXANDRU, Nordahl Grieg, (Cuvdntul liber,
an. II (1935), nr. 52, p. 5).
GHERGHEL, ION, Bibliogra fie criticd despre Goethe in

literatura romand, cap. III, p. 137; Partea II, cap. I, p. 153


(Revista germanistilor romdni, an. IV (1935).
LOVINESCU, VASILE, Rene Gunon,
III (1935), nr. 3, p. 51).

s.

II, an.

NAUM, T. A., Horatiu, (Gdncl romdnesc, an. III (1935), P.


513).

NICULESCU, CONST. I., Non omnis moriar (Horatiu),

Vremea, an. VIII (1935), nr. 417, p. 9).


HOLBAN, ANTON, Victor Hugo, (Vremea, an. VIII (1935),
nr. 381, p. 7).
Cincizeci de ani de/a moartea lui Victor Hugo,
(Vremea, an. VIII (1935), nr. 390, p. 7).
IONESCU, EUGEN, Victor Hugo, (Ideea romdneascd, an.
1 (1935), p. 103; p. 231-256).
POPA, NICOLAE I., Actualitatea lui V. Hugo, (Atheneum,
an. I (1935), p. 340).
RAIN, I. G. $ i MIHAI ANASTASIU, Victor Hugo, (qantier, an. III (1935). nr. 6, p. 8).
SADOVEANU, IZABELA, Religia lui Victor Hugo, (Adeyarn/ literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 748, p. 9).
SULUTIU, OCTAV, Victor Hugo dupd 50 ani dela nioarte.
(Viata literard, an. X (1935), nr. 2, p. 1).
VLADESCU, TOMA, Sensul grandoarei in opera lui Ibsen,
(Gandirca, an. XIV (1935), p. 18-24).
IORGA, N., Despre Dora d'Istria, (Revista istoricd, an. XXI
(1935), nr, 4-6, p. 103).

PANA, SASA, Alfred Jarry, (Azi, an. IV (1935), p. 1620).

BIBERI, ION, James Joyce, (Revista fundafiilor regale,


an. II (1935), nr. 5, p. 392),
CONSTANTIU, DRAGOMIR, Jules Laforgue, (Azi, an. IV
(1935), p. 1922).
MARTINESCU, PERICLE, Poetul freneziei: Lawrence,

(Vremea. an. VIII (1935), Pasti, p. 13).


BALTAZAR, CAMIL, Rosamond Lehman: Dusty Answer,
(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 5, p. 439).

IOANID, M. D., Maeterlinck, misticul renegat, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 8-9, p. 43).
BACOV, EMILIAN, Vladimir Mayakowsky, (Societatea de
maine, an. XII (1935), p. 102).
GINZBOURG, DR. I., Maimonide Rabi Mose Ben Maimon
(Roban) in romaneste de: B. MAZAL DERERA. Bucuresti,
1935. Edit. si tip. Slova. 136 p. 12,5X20. Diverse ilustratii.
60 lei. Cuprinde: Pribegia, medicul, talmudistul, filosoful,
etica, pro $ i contra.

www.digibuc.ro

raIRON SURU

312

URMAN, IOSIF, Maimonide, viata si opera lui. Bolgrad,


1935. Tip. Victoria, 24 p. 12X16,5.
ITTA, MIHAI, Mose Malmonide. Bucuresti, 1935. Edit Ofidu de librdrie. 72 p. 16X24. 50 lei. Recensie de: GAINA, S.
(Revista de pedagogie, an. V (1935), nr. 4, p. 415).
Mose
Maimonide, (Atheneum, an. I (1935), p. 355).
DINTJ, GHEORGHE, Scriitorta lurnii, (Andr Malraux),
(Cuvlintul liber, an. II (1935), nr. 37, p. 7).
GRINDEA, M., Thomas Mann, (Cuvdntul liber, an. II
(1935,) nr. 46, p. 5).
BUSUIOCEANU, AL., Arturo Marpicati, (Gdndirea, an.
XIV (1935), p. 387).
UTA, MIHAI, Oamenii lui Francois Mauriac, (Viola romi'teased, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 23).
TEODORESCU, PETRU I., Adrian Mickiewicz: Pan Tadeusz, 1834. ( Brasovul literar, an. IV (1935), nr. 21-22, p. 153)TEMPEANU, VIRGIL, Eduard Mrike, (Revista germanistilor romdni, an. IV (1935), p. 195).
IREAGU, OCTAVIAN, 0 celebritate medievald: Thomas

Morus, (Adevdrul literar $ i artistic, s. II, an. XIV (1935),


nr. 764, p. 9).
DRAGOMIRESCU-BRANGA, AL., Axel Munthe, (Vldsta-

rul, an. XI (1935), nr. 3, p. 8).

MICU, CONSTANTIN, Actualitatea Nietzsche, (Vremea


an. VIII (1935), nr. 386, p. 9).
SAHIA, ALEXANDRU, Boris Pilinak, (Cuivdintul liber, an.

II (1935), nr. 49, p. 4).

BEUCHE, ARISTIA, Pirandello i pirandelliern, (Aden& ut

literar i artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 778, p. 7).


MATEI, NICODIM ION, In legetturd cu abdicarea lui
Luigi Pirandello, (Cruciada ronuinismului, an. I (1935), nr.
36, p. 3).
CALUGARUL, ION, Un sob: letien Po, (Vremea, an. VIII
(1935), nr. 379).
MARTINESCU, VICTOR VALERIU, Edgar Allan Poe, (Re-

porter, an. III (1935), nr. 54, p. 2).


HOLBAN, ANTON, Asemdnfiri (Marcel Proust), (PasdMarcel Proust intre
rea albastrd, an. I (1935), nr. 4, p. 1).
alp scriitori, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 415, p. 9).
PETRESCU, CAMIL, Marcel Proust, (Reporter, an. III
Noua structurd fi opera lui Marcel
(1935), nr. 64, p. 4).

Proust, (Revista fundafillor regale, an. II (1935), nr.

11,

p. 377).
ROW, NICOLAE, Destinul lui Marcel Proust, (Convorbiri

l(terare, an. LXVIII (1935), p. 316).


MIHAILOV, A., Alexandra Serghievici Puschin, (Gazeta
cdrfilor an. IV (1935), nr. 13-14, P. 1).
C. AL., Poetul sdrenfdrossilor Jelum Rictus, (Cuvdmtul liber,

an. II (1935), nr. 52, p. 6).

MARTINESCU, PERICLE, Odiseeia lui Rimbaud, in Abisinia (Vremea, an. VIII (1935), nr. 412, p. 5).

PROTOPOPESCU, DRAGOS, Edwin Arlington Robinson,,


(Gdndirea, an. XIV (1935), p. 317).
MARTINESCU, PERICLE, Drieu la Rochelle, (Vrenvea, an_

VIII (1935), nr. 376, p. 7).

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

313

SADOVEANU, IZABELA, Un cugeteitor rus: W. W. Rozanov, (Adevdru2 literar si artistic, s. II, an. XIV (1935), nr.
781, p. 1).
MARINESCU, G., Schiller: Das lied von der Glocke (VIdsta-

ria an. XI (1935),nr. 7-8, p. 12).

POP, MIRCEA, V., Opera dramaticd a lui Fr. Schiller, (Vlastarul, an. XI (1935), nr. 7-8, p. 8).
STERIADE, N., Fredrich Schiller, (Vldstarul, an. XI (1935),
nr. 7-8, p. 4).
D. GH., Inteligenta (Bernard Shaw), (Cwvantul liber, an.

II (1935), nr. 43, p. 5).


SEREANU, L., Umerul (Bernard Shaw), (Cuvntul liber,
an. II (1935), nr. 43, p. 5).
KYO, Stendhal, (Adevdrul Warm- i artistic, s. II, an. XIV
(1935), nr. 761, p. 7).
MARTINESCU, PERICLE, Stendhal, in 1935, (Vremea,
an. VDT (1935), nr. 406).
ELIADE, MIRCEA, Despre Italo Svevo, (Revista fundatiilor rega/e, an. II, (1935), nr. 7, p. 201).
ADERCA, F., Tolstoi,

jandarmii, (Cuveitn,ul liber, an. III

(1935),nr. 1, p. 7).
BARBULESCU, PAUL, Lew. Tolstoi, (Cruciada rontdnismului, an. I (1935), nr. 50, p. 1).
BUNESCU, I.,lovvierea" /ui Tolstoi, (gantier, an. III
(1935), nr. 12, p. 10).
CALIMACHI, SCARLAT, Lew. Tolstoi, in Bucurerti, (Cu-

vdntul liber, an. III (1935), nr. 1, p. 5).


DENSUSIANU-FIUL, O., Despre Tolstoi, (Cele trei Criruri, an. XVI (1935), p. 177).
DIMA, F., Proorocul dela Iasnaia Po liana, (Tolstoi), (Cu-

vntut liber, an. III (1935), nr. 1, p. 5).


DINU, GHEORGHE, Doua generatii de scriitori Leon N.
Tolstoi-Atexis Tolstoi, (Cuvdntul liber, an. III (1935), nr. 1,
IL 5).

FLORESCU, PETRE, Uric. In,/ deia /asnaia Po liana (Tol-

stoi), (Pasdrea albastrd, an. I (1935), nr. 3, p. 5).

GORKI, MAXIM, Omul, Note, Note despre Tolstoi omul;


(Cuvdntul liber, an. lU (1935), nr. 1, p. 1, 4, 7).
GRINDEA, M., Tolstoi i ntuziea, (Cuvdntul liber, an. III
(1935), nr. 1, p. 6).
INCULET, TH., Cu prilejul im.plinirii unui pdtrar de veac
dela moartea lui Tolstoi, (Viata Basarabiei, an. IV (1935),
nr. 11-12, p. 7).

ISAIU ION, Un sfert de veac dela moartea lui Tolstoi,

(Familia, s. III, an. II (1935), nr. 7-8, p. 115).


NOUR, ALEXIS, Inteleptul (Tolstoi), (Adevdrul literar qi
Comemorarea
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 781, p. 5).
lid Tolstoi, in U. R. S. S. (Adevdrul literar fi artistic, s. 11,
an. XIV (1935), nr. 782, p. 5).
PARDU, LEO, Lew. Nic. Tolstoi, spiritul lwi progresist,
(Cuveintul liber, an. III (1935), nr. 1, p. 4).
PETRESCU, C. TITEL, Tolstoi, (Cuvntul iiber, an. III
(1935), nr. 1, p. 4).

www.digibuc.ro

mIRON SuRU

314

PETRESCU, C. TITEL, Tolstoi, (Curdiztul liber, an. III


(1935), nr. 1, p. 4).
SATEANU, C., Cdte ceva despre Tolstoi, (Adevarul literar si artistic, s. II, an, XIV (1935), nr. 782, p. 5).
Memoriile postume ale lui Tolstoi, (Adevdrul literar si artistic, s.
II, an. XIV (1935), nr. 757, P. 1).
BALTAZAR, CAMIL, Georg Trakl, un mare poet austriac,
(Revista fundatiilor regale, an. II (1935), nr. 12, p. 650).
VEREA, LILI, Trilussa, (Vremea, an. VIII (1935), Pasti,
p. 22).
IORDAN, IORGU, Miguel de Unamuno i noul spirit spaniol. Bucuresti, 1935. Tip. AdevArul. 24 p. 23X16. Extras din
Viata romineascd. an. XXVII (1935), nr. 5-6, p. 54.
VRANCEANU, DRAGOS, Giuseppe Ungaretti, (Azi, an.

IV (1935), p. 1929).

IONESCU-DUNAREANU, I., Metodica artei lui Paul


Valry, (Viata romineascd, an. XXVII (1935), nr. 1, p. 33)
MILCOVICI, ZINCA, Lope de Vega; trei sute de ani dela
moartea, lui (Adevdrul literar si artistic, s. II, an. XIV (1935),
nr. 769, p. 6).
ROBOT, AL., Ronutnele lui Roger Vercel,(Reporter, an.
III (1935), nr. 59, p. 2).

PAPU, EDGARD, Vico in cultura romeineased, (Studiti italiene, an. II (1935), p. 161-186).
ALESSANDRESCU, ALFRED, Richard Wagner, muzicant
poet, (Muzicd i poezie, an. I (1935), nr. 2, p. 23).
CIOMAC, EM., Viata si opera lui Richard Wagner, Bucu-

resti, 1934. Edit. Fundatia pentru literatur si art regele

Carol II-lea. Tip. M. O. Imprimeria nationalk 12,5X19,5. 314


p. 8 planse in afara de text. 60 lei. Scriitorii romni contemporani. Recensii de: CALINESCU, G. (Adevdrul literar
artistic, s. II, an. XIV (1935), nr. 760, p. 9); COMARNESCU,
PETRU, (Vremea, an. VIII (1935), nr. 376, p. 7).
URSU, VICTORIA, Tannliduser; cavaler poet, maestru
cdntdret al dragostei, (Richard Wagner), (Muzicei si poesie,

an. I (1935), nr. 1, p. 29).

MATEI, NICODIM ION, Dialectica existentelor in romanul


lai Jacob Wassermann, (Pastirea albastrd, an. I (1935), nr. 3,
p. 4).
TEMPEANU, VIRGIL, Cdntecele de cruciatd ale lui Walter
von der Vogel Weide, FAlticeni, 1935, Tip. J. Bendit, 240 p.
14X21,5, 85 lei.
MARTINESCU, VICTOR VALERIU, Karel van der Woe-

stijne, (Reporter, an. III (1935), nr. 53, p. 2).

SEBASTIAN, MIHAIL, Notd /a an roman. eagles; Virgina

Woolf: Night and day, (Revista fundatiilor regale, an. II

(1935), nr. 1, p. 171).


MORARIU, VICTOR, Un roman german cu subiect romd-

nesc, So lange die Erde steht de Ernest Wurm, ( Junimea literaid, an. XXIV, nr. 8-9, p. 280; Revista germanistilor romdni,

an. IV (1935), p. 224).

GRINDEA, M., Stefan Zweig, (Cuodntul liber, an. II (1935),

nr.47, p, 7).

www.digibuc.ro

INDICE

www.digibuc.ro

1. PERIODICELE CONSULTATE.

Pentru alcatuirea acestei sinteze, in anul 1935, am urmftrit


aproape 90 de periodice din ale cAror pagine am inregistrat
tot materialul interesant in domeniul literaturii rg disciplinelor care vin in imediatri legatur cu studiul i istoria literaturil romftne. Ceeace a riimas nesemnalat este de mult prea
redus interes i intr'un mic procent, flip de materialul inregistrat.
In indicele care urmeazA diim scurte lirmuriri in dreptul
fieciirui periodic in legiiturri cu importanta, infriptuirile si
programul lui, cum si ceeace am gdsit de cuviintil sii extragem sau sa lftsm deoparte. De asemeni in paranteze dupii
titlul periodicelor insemmim numerele pan& unde a mers
urmEirirea in anul 1935, sau numerele pe care nu le-am consultat, pn in prezent, din motive independente de vointa
noastrii.
In fine o ultimfi iiirnurire, in legriturii en materialul din zia-

rele neconsultate in acest an 1935, ne giisim obligati s o


(him aici. Nu am fricut aceastA, grea, dar din cele rnai folositoare lucrri, din lipsii de ajutoare si din lipsa insrisi a zia-

relor, pe cari deabia in anul ce-a venit, se pot consnita in

www.digibuc.ro

318

MIRON SURU

biblioteca Academiel romne. Si pentrucrt nu vrem srt lslim Iipsit bibliografia noastr& de acest material, chteodati
si in ce priveste literatura modern& de multe ori, de mare
utilitate, promitem ea in sinteza biblio-criticrt a anului 1936,
se va grisi inregistrat i materialul din ziarele apitrute in
anul 1935.

ACADEMIA ROMANA, ANALELE. S'au inregistrat numai

raporturile de premii ale cartilor apdrute in 1935 si trecute


in sintezfi.

ACADEMIA ROMANA, BULLETIN DE LA SECTION

HISTORIQUE.

ACADEMIA ROMANA, MEMORIILE SECTIUNII ISTO-

RICE. S'au inregistrat extrasele a diror subiecte erau in

mai strEtns& legriturit cu studiul i istoria literaturii.


ACADEMIA ROMANA, MEMORHLE SECTIUNH LITERARE.
ADEVARUL LITERAR SI ARTISTIC, revisa de populari-

zare a literaturii, de informatie literarit general& cu colaborfiri insemnate si o cronic5, literard redactat& de G. Gall-

nescu. Din materialul ei am omis aceea serie intreagit

de prozii tradusa din diversi autori straini moderni, filr& important& pentru miscarea traducerilor in romneste. De ase-

meni am hisat neinregistrat materialul publieat la rubrica


Primii pasi" consacratil debutantilor anonimi cari vin cu
lucruri lipsite de o personalitate ce se vrea remareat

de nici un interes pentru eercetrttorul serios.


ALMANAHUL ZIARELOR ADEVARUL I DIMINEATA
PE ANUL 1936.
ANALELE BRAILEI, (urmrit& pfm5, in Martie 1935, inclusly), revistil de cercetitri istorico-culturale in legritudi cu
Briti Ia. Public& de multe ori i cercetri, critice, contributiuni
literare.
ANALELE DE PSIHOLOGIE.

ANUARUL ARHIVEI DE FOLKLOR, public& studii


culegeri de folklor romfmesc intr'o tinutit si cercetare
serioas. Pretioasa bibliografia folklorului .si studiilor
despre folklor publicat la sfilrsitul fieertrui volum.
ANUARUL ATENEULUI ROMAN, din care am inregistrat rezumatele conferintelor i prelegerilor in legilturri cu
obiectul acestei sinteze.
ARHIVA, apare la Iasi .si public& studii de literaturri veche
si diverse chestiuni relativ la istoria limbii.
ARHIVELE OLTENIEI, cercetare istorico-cultural& a Olte-

niei. Pub liert si literatur& modern& cum si diverse cronici,

notite, dfiri de seam& cu mult spirit de constiinciozitate.


ATHENEUM.

AZI, revistd de literaturrt, critic& si artzt, in jurul crireia


sunt grupate o serie de tinere talente cari lupt i muncesc
pentru distigarea hegemoniei fatti, de celelalte reviste conduse de tineri. Intrebarea: vor reusi?..

www.digibuc.ro

1935 LITERAR

319

BANATUL LITERAR.
BISERICA ORTODOXA ROMANA, din care am inregistrat

studiile despre literatura si limba romana veche, mai ales


literatura bisericeasca.
BLAJUL, constiincioasa Publicatie ardeleana cu studii in-

grijite de informatie cum si cu recensii sau scurte note de


actualitate literara.
BOABE DE GRAU. Am consultat anul V (1934) si s'au
inregistrat monografiile privitoare la institutiile in imediata
legaturii cu cartea, cu miscarea literaturii (biblioteci, tipo-

grafii, etc.). De asemenea diverse note si recensii.


BRASOVUL LITERAR, aparut intr'un sin gur numar dedicat memoriei lui Cincinat Pavelescu.
BULETINUL GARTH RO3IANESTI, ne-a servit mai ales
pentru urmarirea cartilor si periodicelor aprute in anul 1935.
BULETINUL INSTITUTULUI DE FILOLOGIE ALEX.
PHILIPPIDE, apare la Iasi.
BULLETIN LINGUISTIQUE, condus de profesorul Al. Ro-

setti publica in fiecare an studii, note, recensii in legatura


cu istoria si fonetica limbii romane.

CALENDARUL ZIARULUI UNIVERSUL, PE ANUL 1936.

CELE TREI CRI5URI, revista de cultura din care am inregistrat materialul in legatura ea obiectul acestei sinteze.
CODRUL COSMINULUI.

CONVORBIRI CRITICE (urmarita pana la nr. 4 serie


noua (1935) inclusiv), continua in aceasta forma vechea publicatie scoasa tot de Mihail Dragomirescu. Am inregistrat
materialul beletristic si unele recensii mai obiectiv redactate.
CONVORBIRI LITERARE, fara sa mai fie astazi revista
unei scoli sau unui curent literar, aduce totusi in paginele
ei o literatura de tinuta decenta si o informatie clara.

CRITERION, (urmarita pana la nr. 7

(1935) inclusiv),

revista de ideologie care adunase in jurul ei cateva nume de


tineri dornici sa Ifimureasca marelui public gandurile, faptele,
planurile bor.
CRUCIADA ROMANISMULUI, publica i literatura avand

totodata o permanenta cronica literara.


CUGET MOLDOVENESC, din al chrui material am neglijat de multe ori versurile si proza obscura a unor colaboratori si mai obscuri.
CUVANTUL LIBER, revisal, de politica, ideologie si lite-

raturd sociala de stanga. Din continut am inregistrat tot


ceeace vine in mai direct contact cu obiectul acestei sinteze.

FAMILIA, revist de eultura apare la Oradea intr'o ingrijita tinuta cu colaboratori de pretutindeni, cu mare dragoste pentru lucrul frumos. Cronica literara scrisa regulat
cu constiinciozitate de Octav Su lutiu este Jima o not buna
data acestei publicatii de provincie.

FAT-FRUMOS, apare la Cernauti publica literatura si

studii de istorie si critica literara cateodata de viu interes.


FRIZE,(urmarita numai in Martie si Aprilie 1935).
FRUNCEA, revista banateana, apare la Timisoara, publica
literaturd regionala.
GAND, (neurmarite numerele 2, 3 (1935).

www.digibuc.ro

320

MIRON SURII

GANDIREA, revista de literatura i ideologie traditionalista, din care s'a inregistrat mai tot materialul. Este,
l ne
vedem siliti ca o datorie de constiinta s'o marturisim aicicea
mai frunios si complet aleatuita revista romaneasca, cu toata
ideologia sanatoasa, dar de restrhas cerc pe care vrea sa-o
impuna.

GANDUL VREMII, din care am inregistrat cateva lucrari


de nn mai larg interes pentru cercetatorul literaturii romane.
GAND ROMANESC, apare la Chij cu un bogat material
literar si ideologic, senmat de condee energice si de reale talente.

GAZETA CARTILOR, publica bibliografie, diverse infor-

matii privitoare la scriltorl i viata cartil de eri 11 de azi,


nu am inregistrat materialul literar (versuri, proza) lipsit de
()rice interes pentrucii sau este elite o scurti antologie de
lueruri publicate in volumele nou aparute, sau lueru inedit
si lipsit de semnificatie.
GAZETA FESTIVA A CARTII, aparutii intr'un singur numar cti ocazia saptamanii cartii.

110TARUL, (urmitrit numal in lunile Aprilie-Octombrie),


aduce un modest material literar.
/IYPERION, (urmarit numai in lunile Ianuarie-Februarie)
o revista de putina importanta publicand de preferinta niunai
versuri i mai ales pe cele ale redactorului C. Argintaru care
ii umple paginele chiar si cu tradueeri de infim interes.

IDEEA ROMANEASCA, cu un material nou, inedit umple multe goluri in ceeace privese revistele romanesti. Cu
studiile si notitele serios redaetate aceasta revista scoasa
de un grup de tineri intelectuali indragostip de frumos
muncii constructiva, reusise sa se impuna.
JUNIMEA LITERARA, continua sa apar cu colaborarea
unui manunchi de tineri bucovineni cari ii dau tot sufletul,

fara insa a interesa prea mult din cauza unei accentuate

crize de stabilire in actualitate.

LINIA DREAPTA, in ale carei pagini se gasea si material


in legatura cu obiectul nostru.
LITERE, (urniarita in lunile Ianuarie-Februarie).
LUCEAFARUL, redactat de Aurel Cosma la Timisoara
aduce un bogat material prezentat in frumoase conditiuni.
Revista provinciala care a inteles
alcatuiasea
urmeze un program in care faptul i creatia s respire in
actualitate lucrul sanatos, nu lipsit de interes.
LUCEAFARUL LITERAR SI ARTISTIC, urmarit pentru
intreg materialul in care de multe ori se gaseau lucruri pretioase.

MAGAZINUL, din paginile caruia langa cateva piese de

teatru am extras versuri i prozii originala romaneasea.


MANIFEST, (neurmarit nr. 10), apare la Iai cu o aecentuata alitudine spre stanga publica proza, versuri i cronica
literara.

MERIDIAN, apare la Craiova periodic de literatura cu


accente de modernism in scoala dela Unu".

www.digibuc.ro

1936 LITERAR

321

MIHAI EMINESCU, buletin care public& studii, recensii,


documente, inedite in legatura, cu viata si opera marelui poet.
MUNCA LITERARA, se osteneste prin redactorul el poetul

loan Georgescu sa fie o constiincioasd publicatle de informatie literara.


MUZICA I POEZIE, revista societhtil Filarmonica public& versuri 1 studii in legato* ca obiectul acestei bibliograf

PAGINI LITERARE, apale la Turda scoas& din entu-

siasmul cfttorva tincri intelectuali se prezina exceptional din


toate punctele de vedere. La cronica ne-a surprins plficut
bogata i obiectiva informatie
PAMANTUL, respir& un aer de siinatoas& atmosfer&
PARLAMENTUL ROMANESC, s'au inregistrat diteva noversuri.
PASAREA ALBASTRA, revista de literatura, critical si

ti%e

RAMURI, (ne turnarit nr. 7), continua sa aparl la Craiova


in frumoase conditiuni si tinuta.
RANDUIALA, arhiva de gAnd ,si fapt& romaneascil public& studii, versuri i recensii. Nota de seriozitate, i documentarea complet fac cinste redactorilor ei Dim. Ammir si
Ernest Bernea.
RASARITUL, din care am inregistrat miele lucrurl literare mai insemnate.
RAZE DE LUMINA, revista studentilor in teologie.
REACT/LINEA LITERARA, apdrutil inteun singur numar.
REPORTER, un magazin de literatur& ca pretioase informat11 si cronicil

REVUE DE TRANSYLVANIE, apare la Cluj.


REVIE HISTORIQE DU SUD-EST EUROPEEN.
REVISTA COLEGIULUI NATIONAL SF. SAVA, (ne urmarit numarul 5 anul IN), am inregistrat cateva recensii
si articole de istorie literara.
REVISTA CRITICA, scoasd de profesorul George Pasco

publicA studii de istorie literarfi. Nu am inregistrat notele


din lipsa de seriozitate i obiectivitate a celor cari le-au redactat.
REVISTA DE FILOSOFIE, (ne urmarit nr. 4), am inregistrat nurnal ceeace era in mai strnsa legatur& cu disciplina istoriei st esteticei literare.
REVISTA DE PEDAGOGIE.
REVISTA FUNDATHLOR REGALE, aduce un material
bogat i foarte divers. Fara, a avea Inca un program fix si
Hull a impune o atitudine criticd, revista fundatiilor regale
nu este Weft ceeace ce trebue sA fie.
REVISTA GENU,RALA A INVATAMANTULUI.
REVISTA GERMANISTILOR ROMANI, public& studii de

istorie literar& comparata, traduceri, bibliografie.


REI,ISTA ISTORICA, condusa de N. Iorga, pretioas& pentrn nenum&ratele notite critice l unele articole In oblectul
nostru.
REVISTA ISTORICA ROMANA, din care am InregIstrat

cateva studil in legatur cu obieetul acestei sinteze, do age-

www.digibuc.ro

322

MIRON SURU

meni am folosit pentru orientare si control notitele bibliografice.

REVISTA SCRIITOARELOR 51 SCRIITORILOR RO-

MANI.

REVISTA TEOLOGICA, din care am notat cfiteva scorte


recensii si notite mince.
REVISTA VREMII, apare la Galati nu am putut urmri
dealt numdrul pe Noemvrie i Decemvrie. Pub lied literaturd
scurte note Hui prea mare interes.
ANTIER, revist sociald aduce si material in legaturd cu
obiectul acestei bibliografii.
SFARMA PIATRA, publica lfingd comentarii politice si
literaturil.
SOCIETATEA DE MAINE, apare la Cluj Mug& un bogat
material in legaturd cu politica si sociologia isl face loc literatura semnat de seriitori tineri.

TARA BARSEI, revistii regionald s'a inregistrat tot materialul literar sit istoric in legAturit cu obiectul nostru. Un
gand bun redactorilor cari se silesc s publice studii bine
ingrijite i serios documentate.

TINERIMEA ROMANA, revista societAtii cu acelasi nume,

publicd diverse buctiti literare. 0 cronied literard viu scristi


de profesorii D. Murdrasu, Dan Simonescu, Dan Smfintdnescu, etc...

VIATA BASARABIEL apare la Chisindu prezentind cfiteva

nume de scriitori basarabeni cu mica rdspfindire dar nu lipsip de interes. Bine informat si tinutd la zi, cronica.
VIATA LITERARA, apare nu prea regulat. Am inregi-

strat tot materialul si am admirat rdvna pe care o depune

redactorul I. Valerian sd o clued mai departe pe drumul plin


de promisiuni pe care a mers pfind acurn.
VIATA ROMINEASCA, cu colaborfiri i lucruri foarte
capricios prezent'ite completeazd totusi linia generald in care
ar trebui sd acdveze revista.
VLASTARUL, (ne urindrit an. IX nr. 6), revista tinerilor
dela liceul Spiru-Haret; am inregistrat ciiteva recensii
articole de istorie literard.
VREMEA, magazin politic, literar, social foarte de actualitate, vio scrisd este singura reusitd in acest gen in romdneste. S'a inregistrat materialul literar in legaturd ea obiectul acestei bibliografii exceptfind pagina humoristied i cea
a spectacolelor.

www.digibuc.ro

2. RECENSII i NOTE.

BARNA, VLAICU, (Aron Cotrus: Horia) p. 20.


BODIN, D., (D. Gazdaru: Originea i r&spandirea motivului ain&rit& turturicA) p. 237.
(qt. U. Ginvelic: C. SanduAldea) p. 306.
(Ovidiu Papadima: Simion Brnutiu), p.
281.
(1. Petrovici: O amintire filologic&) p. 244.
RADU, (Mircea Vulainescu: Ion Creang& vAzut
de generada actual&) p. 285-286.
BUCUR, SEPTIMIU, (Mircea Eliade: Huliganii) p. 111(Ceear Petrescu: Dumineca orbului) p. 127-128.
112.
CALINESCU, G., (Florica Mumuianu: Joc in tirnp) p. 44.
CAZAN, I. C., (Al. Ciordnescu: Un poet mussetian: P. V.
(Em. Haivas: Propsirea sub foarGrigoriu) p. 293-294.
Petru Iroaie: Folkloristul Odofeca cenzurii) p. 256-257.
(Octav Minar: Eminescu profesor la Iasi)
bescu) p. 303
(D. Murdrart: Ce te legeni codrule de Mihai
p. 288.
(Eugen I. Pdunel: Vasile Alecsandri
Eminescu) p. 289.
(Scarlat Preajbd: Vasile Alecsandri
Carol Miculi) p. 218.
(I. E. Toroufiu: Junimism
poezia populara) p. 279
(I. E. Toroupa: Titu Maiorescu
semfm&torism) p. 238.
inedit) p. 301.
(I. E. Toroufiu: Alexandru Vlahut&) p.
308.

CHINEZU, ION, (Sextil Pu,scariu: Lucian Blaga) p. 282.


CIOCULESCU, *ERBAN, (Tudor Arghezi: Cartieie& de
(Tudor Argheri: Ochii Maicii Domnului)
narit) p. 6-7.

www.digibuc.ro

324

mIRON SITRU

p. 104-105. - (Ury Benador: Subiect banal) p. 106. - (Anton Holban,: Ioana) p. 116-117. - (Hortensia Papadat-Bengescu: Logodnicul) p. 123-124. - (Dan Petrasincit: Sdngele)
p. 126. - (Octavian
Noua 1iric. ardeleantL) p. 192193. - (Rimion Stobnicul: Pod eleat) p. 57.
CONSTANTINESCU, POMPILIU, ($erban

Cioculescu:

Corespondenta dintre I. L. Caragiale si Paul Zarifopol) p.


231-235.- (Virgil Gheorghiu: Marea vntoare) p. 29-30. (Adrian Maniu: Cntece de dragoste t moarte) p. 39.
DAMASCHIN, VASILE, (Nichifor Crainic: George Cosbuc

poetul rasei noastre) p. 285.

GEORGESCU, E., (Radu Gyr: Stele pentru leagn)

p.

32-33.

GRECESCU, C., (N. Iorga: Practica domneascri. a unui

ideolog, Dirnitrie Cantemir) p. 283.

IORGA, N., (C. Antoniade: Trei figuri din cinquecento)


p. 153. - (George Balculescu i loan Massoff: Teatrul romnese acum o sut de ani) p. 239. - (Al. David: Tipariturile romftnesti in Basarabia) p. 186. - (D. Mazilu: Analiza
Luceafrului de Mihai Eminescu) p. 288.
(Petre Pandrea:
Filosofia politico-juridicb, a lui Simion Barnutiu) p. 281. - (G.
Bacovenau: Viata i nevointele fericitului staret Paisie) p.
303. - (Dui liu Zamfirescu: Viata la tara, editie ingrijitti. de

Mariana Rarincescu) p. 229. - (Tratatul despre sublim) p.


270.

MANOLIU, PETRU (N. Iorga: Oameni cari au fost) p.


156-157. - (Cezar Petrescu: Cheia visurilor) p. 126-127.
MATEESCU, MIRCEA, (N. D. Cocea: Nea Nae) p. 108Dan: Sens unic) p. 22.
109. (N. Davidescu:
(PaRoma) p. 24. - (Mircea Eliade: antier) - p. 113.
nait Istrati: Codin) p. 83-84. - (E. Lovinescu: 136.1auca) p.
158. - (Nuvele inedite, Editura Adevrul) p. 190-191. - (I.

Peltz: Foc in hanul cu tei) p. 124-125. - I. Peltz: Actele


vorbeste) p. 125. - (Mihail Sadoveanu: Paste le blajinilor)
Sadoveanu: Fratii Jderi) p. 130.
p. 129-130. (Henrietta Yvonne Sthal: Steaua robilor) p. 135-136.
MURA.RAFT, D., (I. M. Ewa: Eminescu i catolicismul)

p. 289-291.

PAPADIMA, OVIDIU, (Matei Aleccandrescu: Leagtm de


ingeri) p. 5-6. - (V. Ciocdlten: Poesii) p. 17. - (Al. Marcu:
Simion Brnutiu, Al. Papiu-Ilarlan i Iosif Hodos la studii

in Italia). p. 252-255. - (Gib. Mihdescu: Donna Alba) p. 120121. - (Miliai Eniinescu: CUM nebunul, editie ingrijit. de

D. Murttrasu) p. 225. - (E. Pohonfiu: Alexandru Mace