Sunteți pe pagina 1din 2

ERORI DE ARGUMENTARE

SOFISME SI PARALOGISMESofismul
este eroarea comisa in mod intentionat, iar
paralogismul
este o eroarecomisa in mod neintentionat.Pe langa
erorile formale
(care se produc datorita nerespectarii regulilor devaliditateale inferentelor deductive),
exista si
erori materiale
(erori de continut, legate desensul si semnificatia termenilor si a propozitiilor din
componenta lor).
Sofismele materiale
sunt grupate in 5 clase:
1 . s o f i s m e l e
d e
l i m b a j
(ale ambiguitatii) sunt determinate de folosirea gresita atermenilor:
- e c h i v o c a t i a
se datoreaza folosirii intr-un mod ambiguu a unui termen
- a m f i b o l i a
apare atunci cand o expresie sau o propozitie dintr-un argumenteste ambigua din punct de
vedere sintactic
- a c c e n t u l
se produce datorita sublinierii improprii a unui cuvant sau a uneiexpresii dintr-un
argument
- d i v i z i u n e a
apare atunci cand un termen este folosit in mod colectiv in premisa , in timp ce in
concluzie e folosit in mod diviziv (distributiv)
- c o m p o z i t i a
apare atunci cand un termen e folosit distributiv in premisa siin concluzie colectiv
2 . s o f i s m e l e
c i r c u l a r i t a t i i
(argumentele circulare) sunt determinate de presupunerea a ceea ce urmeaza a fi
argumentat:
-argumentul circular
se produce atunci cand se argumenteaza ca o propozitie este adevarata pentru ca este
adevarata
-expresiile circulare
presupun ca ceea ce este de demonstrat a fost djdemonstrat
-intrebarea complexa
apare atunci cand este pusa o intrebare care presupune raspunsul la o alta intrebare, dar
care nu a fost pusa
-afirmarea repetata
se produce atunci cand cineva incearca sa impuna oide prin repetarea ei
3 . s o f i s m e l e s u p o z i t i e i n e i n t e m e i a t e
sunt argumentele care se bazeaza pesupozitii false:
- b i f u r c a t i a

apare atunci cand se presupune ca sunt posibile doar douasolutii, cand de fapt sunt mai
multe posibile
- f a l s a d i l e m a
se datoreaza unei bifurcatii, intemeindu-se pe supozitii false
- i n c o n s i s t e n t a
se produce in baza unor premise inconsistente, din acestea putand fi derivata orice
concluzie
4 . s o f i s m e l e
d e
r e l e v a n t a
se produc atunci cand premisele, desi sunt adevarate,nu sunt relevante pentru stabilirea
concluziei: