Sunteți pe pagina 1din 12

Microorganismele şi gazda

umană
Clasificarea microorganismelor
după patogenitate
 Comensalism=asociaţie în care un microorganism
foloseşte ca mediu de viaţă un alt organism, fără să-l
prejudicicieze (flora comensală a …)
 Mutualism=o relaţie care se stabileşte în beneficiul
ambilor parteneri(bacilii lactici+gazda umană)
 Parazitism=o relaţie care se stabileşte în mod cert în
beneficiul microorganismului şi detrimentul gazdei
(microorganismele patogene)
Clasificarea bacteriilor după
patogenitate
Flora înalt
patogenă
Flora oportunistă

Flora nepatogenă
Flora
normală a
organismului
Flora
normală a
intestinului
Numărul de bacterii ce
colonizează organismul

Număr pe gram de ţesut


omogenizat, ml de
lichid
sau cm2 de piele
Imagine EM a unei secţiuni transversale a mucoasei colonului
la şobolan. Segmentul indică grosimea stratului de bacterii situat între
mucoasă şi lumen.
Masa de bacterii B situată în imediata apropiere de mucoasă
Rolul florei normale
 Factor important în apărarea antiinfecţioasă
naturală
– Ac recţionează încrucişat cu cu alte specii
– Deprimă înmulţirea florei patogene prin mecanism
competitiv pe receptori şi substrat nutritiv
 Contribuie la nutriţia şi metabolismul organismului
(E.coli)
 Constituie sursa majoră a infecţiilor oportuniste
(S.epidermidis, E.coli)
Antagonismul bacterian

Mecanisme prin care flora normală intră în competiţie cu flora patogenă


Infecţii posibile determinate de flora
normală
Relaţii ecologice între microorganisme
 De indiferenţă=speciile se tolerează reciproc (nu influienţează gazda
umană)
 De comensalism= M1 are nevoie de M2 (H.influenzae - S.aureus
=satelitism)
 Simbioza=asocierea a două specii care se favorizează reciproc (Bacilii
lactici-levurile)
 Sinergismul=relaţia dintre 2M frecvent dăunătoare organismului
(Fuzobacterium-Treponema)
 Parazitismul=folosirea unei specii de către altă specie ca habitat
(bacteriofagii)
 Antagonismul=efectul inhibitor al lui M1 pe M2
– Prin diferenţa de vitalitate
– Nespecific (eliberare de subst. toxice neselective)
– Specific (eliberare de subst. netoxice asupra organismului, dar
nocive pe alte microorganisme: Antibiotice)