Sunteți pe pagina 1din 7

ELEMENTE DE CINEMATICĂ

REALIZATOR
ING. PROF. FÂSAN MIHAIL
GENERALITĂŢI
DEFINIŢII
MĂRIMI SPECIFICE CINEMATICII
TIPURI DE MIŞCĂRI
DEFINIŢII
A) CINEMATICA este partea mecanicii care studiază mişcarea
corpurilor.
B) MIŞCAREA UNUI CORP reprezintă modificarea în timp a
poziţiei sale în raport cu un sistem de referinţă
C) TRAIECTORIA este locul geometric al poziţiilor succesive
ale corpului aflat în mişcare
GENERALITĂŢI
MŞRIMI SPECIFICE CINEMATICII
LUNGIMEA drumului parcurs, poartă numele de spaţiu , UM
este “metrul”
TIMPUL scurs între momentul plecării corpului şi momentul
opririi lui, adică durata mişcării, UM este “secunda”
GENERALITĂŢI
TIPURI DE MIŞCĂRI

Mişcare de translaţie
Mişcare de rotaţie
Mişcare elicoidală
Mişcare plan paralelă
GENERALITĂŢI
MIŞCAREA DE TRANSLAŢIE
DEFINIŢII
CLASIFICAREA MIŞCĂRILOR DE TRANSLAŢIE
EXEMPLE DE MIŞCĂRI DE TRANSLAŢII
DEFINIŢII 1
• Un corp efectuează mişcare de translaţie, dacă în cursul
deplasării, dreapta care uneşte două puncte arbitrare ale
corpului rămâne paralelă cu ea însăşi.

• OBS: traiectoria corpului la mişcarea de translaţie rectilinie


este o dreaptă
CLASIFICAREA
MIŞCĂRILOR DE TRANSLAŢIE
I. În funcţie de sensul mişcării
a) mişcare într-un singur sens - mişcare continuă
b) mişcare în ambele sensuri - mişcare alternativă
II. În funcţie de modulul vectorului viteză în timpul mişcării
a) cu modul constant – mişcare uniformă
b) cu modul variabil – mişcare variată
EXEMPLE 1
• MIŞCAREA CREIONULUI LA TRASAREA UNEI LINII
DREPTE
• MIŞCAREA CUŢITULUI DE STRUNG
• MIŞCAREA UNUI MOBIL PE UN DRUM DREPT
EXEMPLE2
• MIŞCAREA ACULUI DE LA MAŞINA DE CUSUT
ELECTRICĂ
• MIŞCAREA PISTONULUI DE LA MOTOARELE
TERMICE
• MIŞCAREA PILEI LA OPERAŢIA TEHNOLOGICĂ DE
PILIRE
MIŞCAREA DE ROTAŢIE
DEFINIŢII
CLASIFICAREA MIŞCĂRILOR DE ROTAŢIE
EXEMPLE DE MIŞCĂRI DE ROTAŢII
DEFINIŢII 2
• Un corp execută o mişcare de rotaţie dacă fiecare punct al
corpului se mişcă pe un cerc; centrele acestor cercuri se află
pe aceiaşi dreaptă numită axa de rotaţie
• OBS. Corpul care în timpul mişcării sale are două puncte
care rămân fixe, execută mişcare de rotaţie
CLASIFICAREA
MIŞCĂRILOR DE ROTAŢIE
I. În funcţie de sensul mişcării
a) mişcare într-un singur sens - mişcare continuă
b) mişcare în ambele sensuri - mişcare alternativă
II. În funcţie de modulul vectorului viteză în timpul mişcării
a) cu modul constant – mişcare uniformă
b) cu modul variabil – mişcare variată
EXEMPLE 3
• MIŞCAREA PIETREI DE POLIZOR
• MIŞCAREA CHEII ÎN BROASCĂ
• MIŞCAREA UNIVERSALULUI DE LA STRUNG
• MIŞCAREA CREIONULUI LA TRASAREA UNUI
CERC
• MIŞCAREA BALANSIERULUI DE LA PENDULĂ
• MIŞCAREA ROTORULUI ÎN INTERIORUL
STATORULUI
MIŞCAREA ELICOIDALĂ

DEFINIŢII
OBSERVAŢII
EXEMPLE DE MIŞCĂRI ELICOIDALE
DEFINIŢII

• Un corp efectuează o mişcare elicoidală atunci când


proiecţiile a două puncte arbitrare ale sale, pe o dreaptă
fixă, se deplasează tot timpul mişcării
OBSERVAŢII
1. Dreapta fixă pe care facem proiecţia punctelor se numeşte axa
mişcării elicoidale
2. Mişcarea elicoidală este compusă dintr-o mişcare de rotaţie şi
o mişcare de translaţie în direcţie paralelă cu axa de rotaţie
3. Curba care materializează traiectoria mişcării elicoidale se
numeşte elice.
4. Distanţa dintre un punct oarecare al corpului şi axa mişcării
elicoidale este constantă.
EXEMPLE
DE MIŞCĂRI ELEICOIDALE
• Mişcarea tarodului respectiv a filierei la filetarea manuală
• Mişcarea burghiului la operaţia de găurire
• Mişcarea glonţului pe ţeavă
• Mişcarea realizată de robinet la deschidere/închidere
• Mişcarea şurubului/piuliţei la înşurubare/deşurubare
MIŞCAREA PLAN PARALELĂ
DEFINIŢIE
OBSERVAŢII
EXEMPLE
DEFINIŢIE
• Un corp efectuează mişcare plan-paralelă, atunci când trei
puncte ale sale, necoliniare, rămân în tot timpul mişcării
într-un plan fix, numit plan director.
OBSERVAŢII
• 1. În planul fix există un punct a cărui viteză este nulă şi
poartă numele de centru instantaneu de rotaţie
• 2. Punctele corpului care au viteză zero se găsesc pe o
dreaptă perpendiculară pe planul fix al mişcării, numită axa
instantanee de rotaţie
• 3. Poziţia axei instantanee de rotaţie şi a centrului
instantaneu de rotaţie se schimbă mereu, de aceea corpul
nu execută mişcare de rotaţie în jurul axei instantanee
de rotaţie

Mişcare plan-paralelă
EXEMPLE4
• Mecanismul pantograf
• Alunecarea unei scânduri pe duşumea scândura fiind
sprijinită de perete
• Mecanismul bielă manivelă