Sunteți pe pagina 1din 8

LUCRARI DE LICENTA

EDUCATIE FIZICA -
LUCRARI DE DIPLOMA
EDUCATIE FIZICA
Click pe titlu pentru a copia/vizualiza cuprinsul lucrarii de
licenta / diploma.
ASPECTE LEGATE DE
TEHNICA LOVITURII
DE REVER (STÂNGA)
1 SAU BACHAND.
MIJLOACE PENTRU
ÎMBUNATATIREA EI
LA ÎNCEPATORI
ASPECTE ALE
PREGATIRII TEHNICE
2
IN TENIS LA
INCEPATORI
ASPECTE ALE
PREGATIRII TEHNICE
IN TENIS LA
ÎNCEPATORI SI
3 IMPORTANTA El
PENTRU SPORTUL DE
PERFORMANTA;
MIJLOACE PENTRU
ÎMBUNATATIREA EI
CERCETARE CU
PRIVIRE LA
CONTINUTUL SI
METODOLOGIA
LECTIEI CU PROFIL DE
4 INITIERE IN
SPORTURILE DE
SEZON CU ELEVII DIN
ÎNVATAMÂNTUL
GIMNAZIAL (CLASELE
V - VI)
5 CERCETARI PRIVIND
APORTUL
SERVICIULUI IN
CÂSTIGAREA
PUNCTELOR LA TENIS
DE CÂMP,
VÂRSTA 9-10 ANI SI 11
- 12 ANI. MIJLOACE
PENTRU
CONSOLIDAREA SI
PERFECTIONAREA LUI
CERCETARI PRIVIND
PREGATIREA
CALITATII MOTRICE.
6 FORTA LA JUCATORII
DE TENIS ÎNCEPATORI
MIJLOACE PENTRU
DEZVOLTAREA EI
Continutul si metodica
pregatirii juniorilor de 16 -
7
18 ani la clubul FC. Arges
Dacia Pitesti
CONTINUTUL SI
PLANIFICAREA
PREGATIRII ELEVILOR
8 DIN CICLUL
GIMNAZIAL LA
TETRATLONUL
SCOLAR
CONTRIBUTIA
JOCURILOR DE
MISCARE LA
9
DEZVOLTAREA
CALITATII MOTRICE -
ÎNDEMÂNAREA
CONTRIBUTII LA
DEZVOLTAREA
REZISTENTEI IN
REGIM DE FORTA
10 PENTRU PROBA DE
200 m
LIBER IN PERIOADA
PREGATITOARE LA
ÎNOT JUNIORI II
11 Contributii la elaborarea
programei de lupte pentru
clasele speciale din ciclul
gimnazial clasele
V-VIII
CONTRIBUTII LA
SELECTIA SI
PREGATIREA
12 JUCATORULUI
RIDICATOR -
COORDONATOR
( JUNIORI I)
CONTRIBUTII LA
SELECTIONAREA Sl
EXPERIMENTAREA
13 UNOR MIJLOACE
PENTRU
DEZVOLTAREA
VITEZEI LA COPII
CONTRIBUTII
METODICE PRIVIND
INSTRUIREA TEHNICO
- TACTICA A
14
MIJLOCASULUI
COORDONATOR ÎN
JOCUL DE FOTBAL
MODERN
Contributii metodice
privind învatarea sariturii
15 în lungime cu un pas si
jumatate în zbor la clasa a
VI a
CONTRIBUTII PRIVIND
PREGATIREA
MUSCULARA A
ELEVELOR DIN
16
CICLUL GIMNAZIAL
ÎN CADRUL ORELOR
DE CERC SPORTIV LA
HANDBAL
CRESTEREA
17 EFICIENTEI LECTIEI
DE DE Ed. FIZICA
18 DEZVOLTAREA
CALITATILOR
MOTRICE DE BAZA LA
ELEVII CLASEI A V A
PRIN MIJ SOECIFICE
JOC HANDBAL
DEZVOLTAREA
CALITATILOR
MOTRICE
19
REZISTENTA SI
MOBILITATE LA COPII
10-12 ANI
Dezvoltarea calitatilor
motrice rezistenta si
20
mobilitate la copii 10 - 12
ani
Dezvoltarea vitezei la
juniorii de categoria a I-a
21
la liceul cu program
sportiv
DEZVOLTAREA
AMBIDEXTRIEI LA
LOVITURA DE ATAC
22
LA NIVELUL UNEI
GRUPE DE AVANSATI
JUNIORI III
DINAMICA
PARAMETRILOR
SOMATO-
23 FUNCTIONALI SI
MOTRICI LA ELEVII
DIN CICLUL
GIMNAZIAL
EDUCAREA FORTEI
LA ELEVII DIN
24
INVATAMANTUL
GIMNAZIAL
ELABORAREA
MODELULUI DE
DEZVOLTARE FIZICA
25
SI MOTRICA A
ELEVILOR DIN CLS. A
IX -A
26 EVALUAREA
EXPERIMENTALA A
EFICIENTEI
TRATAMENTULUI
NONFARMACOLOGIC
AL HIPERTENSIUNII
ARTERIALE
EXPERIMENTAREA
UNOR MIJLOACE
TEHNICO TACTICE
27
SPECIFICE ATACULUI
LA ECHIPA DE
JUNIOARE III
EXPERIMENTAREA
UNOR MODELE DE
INSTRUIRE IN
28 HANDBAL, LA
NIVELUL ECHIPELOR
DE JUNIORI II CS
DACIA PITESTI
Gimnastica respiratorie în
29 tratarea Astmului Bronsic
- Importanta
Studiu comparativ privind
profilul somatic al elevilor
30 din clasa a VII-a din
mediul rural si urban, care
practica jocul de handbal
31 Istoria jocului de handbal
METODA PRACTICA
DE APRECIERE A
32 FORTEI DE LOVIRE A
MINGII CU PICIORUL,
IN FOTBAL
METODE RAPIDE DE
CRESTERE A
33
CAPACITATII DE
EFORT IN ATLETISM
MODALITA DE
INTERACTIUNE A
ELEVUL UI CU
34 PROFESORUL ÎN
ACTUL CUNOASTERII
SI AL FORMARII CA
PERSONALITATE
35 MODALITATI DE
PREVENIRE A
DURERILOR
MUSCULARE
TARDIVE POSTEFORT
FIZIC IN SCHIUL
RECREATIV -
APLICATIV
MODELE DE
DEZVOLTARE A
FORTEI GENERALE SI
36
SPECIFICE LA
BASCHETBALISTII
JUNIORI I
MODELE DE
INSTRUIRE ALE
ELEVILOR DIN
37
INVATAMANTUL
GIMNAZIAL IN JOCUL
DE BASCHET
Modelul de pregatire si
concurs tehnico-tactic al
38 sportivei de performanta
specializata pe postul de
portar-senioare
MODIFICARI ALE
PERSONALITATII SUB
39 INFLUENTA
PRACTICARII
SPORTULUI
OPTIMIZAREA
LECTIEI DE EDUCATIE
FIZICA PRIN
FOLOSIREA
40
JOCURILOR DE
MISCARE LA VÂRSTA
SCOLARA MIJLOCIE
(10-14 ANI)
OPTIMIZAREA
STRATEGIEI DE
41 SELECTIE LA
FOTBALISTII
ÎNCEPATORI
42 PARTICIPAREA SI
PRESTATIA
SPORTIVILOR
ROMANI LA JOCURILE
OLIMPICE DE VARA
PARTICULARITATI
METODICE PRIVIND
CONSOLIDAREA
43 TEHNICILOR DE JUDO
KYURI -LE 4 SI 3 LA
GRUPA DE FETE
AVANSATE
PARTICULARITATILE
DE DEZVOLTARE A
VITEZEI IN
44
ANTRENAMENTUL
SARITORILOR IN
LUNGIME
PARTICULARITATILE
METODICE PRIVIND
CONSOLIDAREA
45 TEHNICILOR DE JUDO
KIURILE 4 SI 3 LA
GRUPA DE FETE
AVANSATE
PARTICULARITATILE
PREGATIRII UNEI
ECHIPE
46
REPREZENTATIVE
SCOLARE LA SCHI-
FOND
PROFILUL BIOLOGIC
AL SPORTIVULUI IN
47
MEDIUL RURAL IN
HANDBAL
Programarea obiectivelor
de instruire si a
48 mijloacelor de actionare
pentru pregatirea
sistemului de aparare 5+1
49 RELATIILE DINTRE
REZULTATUL
OBTINUT LA PROBA
DE SPECIALIZARE
PREZUMTIVA SI
GRADUL DE
PREGATIRE ATLETICA
POLIVALENTA LA
ATLETELE
SARITOARE IN
LUNGIME JUNIOARE
III (14-15 ANI)
RELATIILE PSIHO-
SOCIALE DINTRE
50 LIDER SI JUCATORII
INLOCUITORI IN
JOCUL DE BASCHET
STUDIUASUPRA
CONTINUTULUI
TEHNICO-TACTIC SI
PREGATIRII
MIJLOCASULUI
51
COORDONATOR IN
FOTBAL INSISTEMELE
ACTUALE DE JOC
VARIANTELE 1;5;3;2 SI
1;5;2;3
STUDIU ASUPRA
JUCATORULUI DE
52 FOTBAL SPECIALIZAT
PE POSTUL DE
PORTAR