Anul şcolar 2009-2010, semestrul I

Raport de activitate Subsemnata, Taga Mirabela, profesor titular pe catedra de Limbă şi literatură română, din cadrul Grupului Şcolar de Arte si Meserii, prezint activitatea mea didactică, desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010 după cum urmează: Ca profesor de Limba şi literatura română mi-am întocmit la timp planificările calendaristice în conformitate cu prevederile Programelor şcolare în vigoare; - am dat teste de evaluare iniţială la toate clasele şi le-am trecut în catalog; - am prezentat elevilor Programa pentru examenul de bacalaureat şi Metodologia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, am lucrat modele de subiecte pentru examenul de competenţe; - am participat la toate activităţile Comisiei metodice şi am făcut aprecieri asupra activităţilor desfăşurate; - am participat la Cercul pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura română care s-a desfăşurat la Colegiul tehnic „Al.I.Cuza”, Bârlad. - am stabilit și am început orele de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XIII-a Ca profesor diriginte al clasei a IX-a F, am întocmit planificarea orelor de Consiliere şi orientare în conformitate cu reglementările în vigoare şi graficul activităţilor extraşcolare. Am făcut aprecieri asupra tuturor activităţilor desfăşurate şi am încheiat procesele verbale. În cadrul lectoratului cu părinţii pe şcoală am prezentat referatul cu tema: Interferenţa dintre educaţia în şcoală şi educaţia în familie. Sunt responsabil cu organizarea Cercului literar în școală și am organizat prima întâlnire cu elevii, ocazie cu care au fost recitate poezii din opera marelui poet M. Eminescu, au fost interpretate melodii pe versurile poetului, elevii au audiat poezii în lectura unor mari actori şi au vizionat un fragment din filmul Un bulgăre de humă în care era ilustrată prietenia dintre Ion Creangă şi Mihai Eminescu... Am însoţit elevii la spectacole de teatru care au avut loc la Teatrul V. I. Popa din Bârlad.

Profesor. . dar și Casa memorială sadoveniană din Iași. cu sprijinul d-nei bibliotecare Soitu Iulia.Sunt responsabilul Comisiei de redactare a revistei şcolii şi în această calitate sunt preocupată de publicarea unor materiale de actualitate. în care s-a prezentat viaţa și opera acestui scriitor. promovez astfel activităţile desfăşurate în şcoală şi înafara ei. Reprezint imaginea şcolii şi în această calitate sunt preocupată de realizarea unor activităţi care să fie promovate în cât mai multe medii. Am organizat un simpozion cu ocazia comemorării celor 130 de ani de la nașterea scriitorului M. unde au participat elevii clasei a XI-a D. Sadoveanu. Cu această ocazie elevii au vizionat prezentări ppt. Taga Mirabela. pentru a ne face cunoscuţi şi apreciaţi.