Sunteți pe pagina 1din 2

Anul şcolar 2009-2010, semestrul I

Raport de activitate

Subsemnata, Taga Mirabela, profesor titular pe catedra de Limbă şi literatură


română, din cadrul Grupului Şcolar de Arte si Meserii, prezint activitatea mea
didactică, desfăşurată pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2009-2010 după
cum urmează:
Ca profesor de Limba şi literatura română mi-am întocmit la timp planificările
calendaristice în conformitate cu prevederile Programelor şcolare în vigoare;
- am dat teste de evaluare iniţială la toate clasele şi le-am trecut în catalog;
- am prezentat elevilor Programa pentru examenul de bacalaureat şi
Metodologia de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română, am lucrat modele de subiecte pentru examenul de
competenţe;
- am participat la toate activităţile Comisiei metodice şi am făcut aprecieri
asupra activităţilor desfăşurate;
- am participat la Cercul pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura
română care s-a desfăşurat la Colegiul tehnic „Al.I.Cuza”, Bârlad.
- am stabilit și am început orele de pregătire suplimentară cu elevii claselor a
XIII-a
Ca profesor diriginte al clasei a IX-a F, am întocmit planificarea orelor de
Consiliere şi orientare în conformitate cu reglementările în vigoare şi graficul
activităţilor extraşcolare. Am făcut aprecieri asupra tuturor activităţilor
desfăşurate şi am încheiat procesele verbale. În cadrul lectoratului cu părinţii pe
şcoală am prezentat referatul cu tema: Interferenţa dintre educaţia în şcoală şi
educaţia în familie.
Sunt responsabil cu organizarea Cercului literar în școală și am organizat
prima întâlnire cu elevii, ocazie cu care au fost recitate poezii din opera marelui
poet M. Eminescu, au fost interpretate melodii pe versurile poetului, elevii au
audiat poezii în lectura unor mari actori şi au vizionat un fragment din filmul
Un bulgăre de humă în care era ilustrată prietenia dintre Ion Creangă şi Mihai
Eminescu...
Am însoţit elevii la spectacole de teatru care au avut loc la Teatrul V. I.
Popa din Bârlad.
Sunt responsabilul Comisiei de redactare a revistei şcolii şi în această
calitate sunt preocupată de publicarea unor materiale de actualitate, promovez
astfel activităţile desfăşurate în şcoală şi înafara ei.
Reprezint imaginea şcolii şi în această calitate sunt preocupată de realizarea
unor activităţi care să fie promovate în cât mai multe medii, pentru a ne face
cunoscuţi şi apreciaţi.
Am organizat un simpozion cu ocazia comemorării celor 130 de ani de la
nașterea scriitorului M. Sadoveanu, cu sprijinul d-nei bibliotecare Soitu Iulia, unde
au participat elevii clasei a XI-a D. Cu această ocazie elevii au vizionat prezentări
ppt. în care s-a prezentat viaţa și opera acestui scriitor, dar și Casa memorială
sadoveniană din Iași.

Profesor,
Taga Mirabela.

S-ar putea să vă placă și