P. 1
ESEU ARGUMENTATIV

ESEU ARGUMENTATIV

|Views: 3,085|Likes:
Published by adriana24matei5871

More info:

Published by: adriana24matei5871 on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

ESEU ARGUMENTATIV ‚EU SI PROFESIA DIDACTICA’ CUPRINS • 1.Motivaţia alegerii profesiei didactice; • 2.

Percepţia despre propriile aptitudini şi abilităţi didactice;

3.Temerile legate de viitoarea mea activitate la catedră;

• 4.Proiecte de dezvoltare personală şi profesională. 1.Principalele motive pentru care am optat la alegerea profesiei de cadru didactic, au fost următoarele: • Semnificaţia profund umană a muncii; • Siguranţă; • Satisfacţii intelectuale; • Programul de lucru; • Altruismul; • Atmosfera, relaţiile cu copiii; • Admiraţia faţă de o persoană care are această profesie; • Accesul facil la cursurile DPPD. Cu ajutorul profesorilor formatori,din cadrul cursurilor DPPD, ma pregătesc pentru a deveni profesor cu datoria să ma ridic la un nivel înalt de calitate, iar cercetarea mea m-a ajutat sa cunosc cerinţele şi să le inserez în profilul lor de competenţă. Doresc aprofundarea unei educaţii formale deoarece pune accent pe funcţia culturală şi cea instructivformativă, se caracterizează prin faptul că are loc într-un cadru instituţionalizat (grădiniţă, şcoală, universitate), special organizat în acest sens, cu un personal pregătit pentru a desfăşura procesul instructiveducativ. Mediul (scoala)devine sursa a dezvoltarii psihice prin faptul ca imi ofera circumstante si conditii concrete de viata, obiecte , informatii si modele de conduita, susceptibile a fi percepute si invatate; de asemenea el ofera prilejuri de comunicare si schimburi afective intre individ si cei care il inconjoara. Mediul poate actiona ca o bariera sau ca un factor care favorizeaza, faciliteaza, avantajeaza dezvoltarea psihica. Personalitatea este deopotrivă “produs creat”, şi creatoare a culturii, modelată şi modelatoare de cultură, transformată, şi transformatoare a culturii. 2. Percepţia despre propriile aptitudini pedagogice: este pozitivă pentru mine deoarece am avut contact cu profesia didactica inca de 2 ani,iar activităţile concrete cu caracter didactic au avut ca efect conştientizarea

ca premise pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a societăţii şi a calităţii vieţii în Uniunea Europeană. asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală. 3. adaptarea si progresarea spre o educare care sa fie cat mai aproape de ideal. al demnităţii şi al toleranţei. armonizarea legislaţiei şi a practicilor în ceea ce priveşte măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. sa stie ca fiecare copil e diferit. oferă provocări intelectuale.ansamblului competenţelor didactice necesare profesiei. La replica posibila ca exista “ capete stupide “ care nu sunt in stare sa invete nimic. crearea momentelor de reflexie personală legate de propriile abilităţi şi stimularea aspectelor motivaţionale ale personalităţii.Analizând programele de formare şi dezvoltare profesională din diverse sisteme de învăţământ. Printre cele mai des invocate aspecte care generează îngrijorare şi nelinişti. condiţii de lucru improprii în şcoli. naveta la ţară. Toate acestea sunt importante in educarea unui individ. Fiecare are un rol mai mic sau mai mare in definirea.examenele periodice ale profesorilor pe care trebuie sa le promovez.Temerea legata de viitoarea mea activitate la catedră. bazată pe colaborare internaţională. chiar dacă aparent este prea puţin valorizată. declaraţii şi hotărâri comune. incat sa nu reflecte totusi imagini intr-un fel oarecare. necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. Educatia este reprezentată de însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice. In prezent politica educaţională românească în domeniul formării cadrelor didactice este aceea că pregătirea de înalt nivel a profesorilor este o prioritate a sistemului de învăţământ. e indoielnic sa existe o tabla atat de zgrunturoasa incat sa nu putem scrie totusi ceva pe ea. Educatorul ştie ce urmăreşte a obţine la nivelul sistemului psihocomportamental al educatului si are cel mai mare rol in educarea acestuia. ştiinţifice. tehnice şi estetice. educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. al schimbului liber de opinii. relaţii dificile cu părinţii copiilor. fiecare are propia lui ratiune si ca orice copil daca este educat cum trebuie si inteles poate sa insuseasca cunostintele necesare. formarea capacităţilor intelectuale. adoptarea de recomandări. a valorilor culturii naţionale şi universale. urmează un model al profesiei. menţionez indisciplina elevilor şi lipsa lor de preocupare pentru învăţătură. a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste. mutarea de la o şcoală la alta. Remarcăm la nivelul ţărilor europene preocuparea susţinută pentru reformarea sistemelor de învăţământ. Comenius raspunde: “ E indoielnic sa existe o oglinda atat de murdarita. bază materială precară. pot formula opinia că demersurile formative eficiente sunt cele care se bazează pe cunoştinţe ample despre complexitatea activităţii de predare-învăţare-evaluare. Educatorul trebuie sa inteleaga. formează .

Diverse definiţii ale competenţei. Competenţele didactice constituie elementele cheie ale procesului de pregătire profesională a viitorilor profesori. cu scopul de a-i determina să-şi formeze noi competenţe şi să le integreze în propriile achiziţii profesionale. dar mai ales activitatea practică. în vederea modernizării şi creşterii calităţii învăţământului românesc. competenţa didactică este obiectivul central al tuturor programelor de formare profesională. asigurând coerenţa şi consistenţa procesului de formare iniţială. Competenţa e o realitate dinamică şi flexibilă. De aceea. acordă timp suficient. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele. reprezinta un plan de dezvoltat necunoscut deocamdata. oferind coerenţă şi consistenţă procesului de formare iniţială. este necesară atât activitatea teoretică. dorinţa de a forma la elevi comportamente specifice materiei predate turism respectiv priceperi si deprinderi ale competentelor.deoarece proiectele personale de viitor. 4. Experienţele altor ţări în privinţa profesionalizării se dovedesc pozitive. Proiectele mele de dezvoltare profesională şi personală.profesionişti şi manifestă respect faţă de cadrele didactice ca profesionişti. ocazii şi suport cadrelor didactice. Este elementul cel mai puţin de reprezentat. dar şi în reformarea strategiilor de pregătire a profesorilor. oferite de literatura de specialitate.din plan facand parte intenţia mea de a-mi diversifica şi aprofunda cunoştinţele de Psihologie. de aceea pot fi utilizate ca surse de inspiraţie în reorganizarea şi restructurarea profesiei didactice din România. care să poată fi luat ca reper unitar. de informare. în spiritul paradigmei postmoderniste. Indiferent de poziţionarea paradigmatică adoptată. În acelaşi timp. ca premisă a . viitorul cadru didactic va dobândi o cultură profesională solidă. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele.În acest fel. dorinţa de a învăţa tehnici de predare moderne şi de a avea relaţii bune cu elevii. model) de competenţă. care să fie considerat reper unitar. desfăşurată într-un context profesional real. având şanse să devină un bun profesionist. greu de surprins şi de cuantificat. fac referire la relaţia dintre cel care desfăşoară o activitate şi rezultatele bune ale activităţii sale. ca premisă a profesionalizării carierei didactice. îmbunătăţirea programelor de pregătire profesională nu poate fi realizată decât în urma proiectării la nivel naţional a unui profil (model) de competenţă. asigurarea calităţii programelor de pregătire a educatorilor nu poate fi realizată decât în urma utilizării la nivel naţional a unui profil (cadru.

fundamentele psihologice ale instruirii si educatiei (modul în care se dobândesc . respectiv competenţă didactică. CONCLUZII Aptitudinile pedagogice ale mele – de viitor profesor. însă este necesară acoperirea unei varietăţi cât mai mari de competenţe. psihologia dezvoltării. Ca ramură a psihologiei. psihologia educatiei ocupă un loc important în domeniul mai larg al cunostintelor psihologice fundamentale si aplicativ-practice. Competenţa este legată de o meserie. psihologia educatiei este o ramură aplicativă a psihologiei. activităti. Toate urmăresc ca. în următoarele accepţiuni: ansamblu de comportamente potenţiale (cognitive.profesionalizării carierei didactice. psihologia patologică. Programele de formare iniţială nu-şi pot propune în mod realist decât stimularea apariţiei competenţelor didactice. legităti. la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice. psihologia copilului. psihologia sportului. relatii. etc. dar mai ales activitatea practică. afective. la un anumit nivel de performanţă. totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice. psihologia medicală. de o profesie. precum: legile ce guvernează activitătile psihocomportamentale si psihologia socială a indivizilor supusi influentelor educatiei. de o situaţie profesională sau socială de referinţă. psihomotorii).dezvoltarea psihismului de-a lungul diferitelor stadii de vârstă (si în special la vârsta scolară) si factorii dezvoltării psihice. . desfăşurată într-un context profesional real. sociologie. sunt premise necesare pentru formarea ulterioară a competenţelor didactice. uneori specificat prin lege. Urmărind optimizarea instruirii si educatiei. Atitudinile pozitive ale mele faţă de viitoarea profesie fac posibilă evoluţia de la aptitudini la competenţe. psihologia judiciară. în cazul acesta de profesia de cadru didactic. de informare. precum si în sistemul stiintelor care se ocupă de educatie: psihologia generală. stiintele comunicării etc. În contextul lucrării de faţă am utilizat termenul de competenţă. în accepţiunea lor de standarde profesionale minim admise la care trebuie să ma ridic . Psihologia educatiei studiază o multitudine de fenomene. pe baza unor cercetări psihologice să se amelioreze o activitate sau alta. ca indicatori ai profesionalizării carierei didactice. de un statut. ansamblul capacităţilor unei persoane de a realiza. care permit unui individ exercitarea eficientă a unei activităţi complexe. standard profesional minim. pe lângă multe altele cum ar fi: psihologia muncii. pedagogie. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor este necesară atât activitatea teoretică.

psihologia educatiei contribuie hotărâtor la pregătirea psihologică a profesorilor.). dată fiind diversitatea aptitudinilor.relatiile dintre diverse variabile educationale (formele de educatie socioprofesională. etc. elemente de psihologie a grupului. . .dimensiunile psihologice ale agentilor implicati în activitătile instructiveducative (relatiile dintre educat si educator. cunostintele acumulate de psihologia educatiei sunt pretioase pentru toti cei implicati în actul educativ si oricine este supus influentelor educative si exercită asemenea influente.aspectele subiective ale unor fenomene cu conotatii pozitive sau negative în viata individului (succesul sau insuccesul scolar si social). se construiesc abilitătile). atitudinilor si aspiratiilor individului. . . Din punct de vedere practic. climatul educativ. Necesitatea cunoasterii psihologice derivă din aceea că actul de instruire si de educatie trebuie să se adapteze la situatii infinit de variate. . În consecintă. se formează trăsăturile de personalitate. conditiile exterioare ale procesului educational).cunostintele.bazele psihologice ale selectării si utilizării metodelor de interventie asupra individului (metode de predare învătare-evaluare). aducând solutii practice în rezolvarea unor probleme educative.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->