ESEU ARGUMENTATIV ‚EU SI PROFESIA DIDACTICA’ CUPRINS • 1.Motivaţia alegerii profesiei didactice; • 2.

Percepţia despre propriile aptitudini şi abilităţi didactice;

3.Temerile legate de viitoarea mea activitate la catedră;

• 4.Proiecte de dezvoltare personală şi profesională. 1.Principalele motive pentru care am optat la alegerea profesiei de cadru didactic, au fost următoarele: • Semnificaţia profund umană a muncii; • Siguranţă; • Satisfacţii intelectuale; • Programul de lucru; • Altruismul; • Atmosfera, relaţiile cu copiii; • Admiraţia faţă de o persoană care are această profesie; • Accesul facil la cursurile DPPD. Cu ajutorul profesorilor formatori,din cadrul cursurilor DPPD, ma pregătesc pentru a deveni profesor cu datoria să ma ridic la un nivel înalt de calitate, iar cercetarea mea m-a ajutat sa cunosc cerinţele şi să le inserez în profilul lor de competenţă. Doresc aprofundarea unei educaţii formale deoarece pune accent pe funcţia culturală şi cea instructivformativă, se caracterizează prin faptul că are loc într-un cadru instituţionalizat (grădiniţă, şcoală, universitate), special organizat în acest sens, cu un personal pregătit pentru a desfăşura procesul instructiveducativ. Mediul (scoala)devine sursa a dezvoltarii psihice prin faptul ca imi ofera circumstante si conditii concrete de viata, obiecte , informatii si modele de conduita, susceptibile a fi percepute si invatate; de asemenea el ofera prilejuri de comunicare si schimburi afective intre individ si cei care il inconjoara. Mediul poate actiona ca o bariera sau ca un factor care favorizeaza, faciliteaza, avantajeaza dezvoltarea psihica. Personalitatea este deopotrivă “produs creat”, şi creatoare a culturii, modelată şi modelatoare de cultură, transformată, şi transformatoare a culturii. 2. Percepţia despre propriile aptitudini pedagogice: este pozitivă pentru mine deoarece am avut contact cu profesia didactica inca de 2 ani,iar activităţile concrete cu caracter didactic au avut ca efect conştientizarea

Fiecare are un rol mai mic sau mai mare in definirea. relaţii dificile cu părinţii copiilor. naveta la ţară. a valorilor culturii naţionale şi universale. chiar dacă aparent este prea puţin valorizată. Remarcăm la nivelul ţărilor europene preocuparea susţinută pentru reformarea sistemelor de învăţământ. Printre cele mai des invocate aspecte care generează îngrijorare şi nelinişti. necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. formează . adoptarea de recomandări. 3. Educatia este reprezentată de însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice.Analizând programele de formare şi dezvoltare profesională din diverse sisteme de învăţământ. bazată pe colaborare internaţională. a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste. Toate acestea sunt importante in educarea unui individ. Educatorul trebuie sa inteleaga.Temerea legata de viitoarea mea activitate la catedră. ştiinţifice. mutarea de la o şcoală la alta. armonizarea legislaţiei şi a practicilor în ceea ce priveşte măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. declaraţii şi hotărâri comune. incat sa nu reflecte totusi imagini intr-un fel oarecare. al schimbului liber de opinii. fiecare are propia lui ratiune si ca orice copil daca este educat cum trebuie si inteles poate sa insuseasca cunostintele necesare. sa stie ca fiecare copil e diferit. condiţii de lucru improprii în şcoli. educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. crearea momentelor de reflexie personală legate de propriile abilităţi şi stimularea aspectelor motivaţionale ale personalităţii. menţionez indisciplina elevilor şi lipsa lor de preocupare pentru învăţătură. oferă provocări intelectuale.ansamblului competenţelor didactice necesare profesiei. formarea capacităţilor intelectuale. In prezent politica educaţională românească în domeniul formării cadrelor didactice este aceea că pregătirea de înalt nivel a profesorilor este o prioritate a sistemului de învăţământ. al demnităţii şi al toleranţei. urmează un model al profesiei. ca premise pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a societăţii şi a calităţii vieţii în Uniunea Europeană. asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală. tehnice şi estetice. Educatorul ştie ce urmăreşte a obţine la nivelul sistemului psihocomportamental al educatului si are cel mai mare rol in educarea acestuia. adaptarea si progresarea spre o educare care sa fie cat mai aproape de ideal. e indoielnic sa existe o tabla atat de zgrunturoasa incat sa nu putem scrie totusi ceva pe ea.examenele periodice ale profesorilor pe care trebuie sa le promovez. Comenius raspunde: “ E indoielnic sa existe o oglinda atat de murdarita. bază materială precară. La replica posibila ca exista “ capete stupide “ care nu sunt in stare sa invete nimic. pot formula opinia că demersurile formative eficiente sunt cele care se bazează pe cunoştinţe ample despre complexitatea activităţii de predare-învăţare-evaluare.

acordă timp suficient. reprezinta un plan de dezvoltat necunoscut deocamdata. dar mai ales activitatea practică. ocazii şi suport cadrelor didactice. oferind coerenţă şi consistenţă procesului de formare iniţială. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele.În acest fel. în vederea modernizării şi creşterii calităţii învăţământului românesc. Diverse definiţii ale competenţei. Competenţa e o realitate dinamică şi flexibilă. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor. dar şi în reformarea strategiilor de pregătire a profesorilor. Experienţele altor ţări în privinţa profesionalizării se dovedesc pozitive. de informare. în spiritul paradigmei postmoderniste. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele. care să fie considerat reper unitar. de aceea pot fi utilizate ca surse de inspiraţie în reorganizarea şi restructurarea profesiei didactice din România. dorinţa de a învăţa tehnici de predare moderne şi de a avea relaţii bune cu elevii. 4. model) de competenţă. Este elementul cel mai puţin de reprezentat.profesionişti şi manifestă respect faţă de cadrele didactice ca profesionişti. ca premisă a .din plan facand parte intenţia mea de a-mi diversifica şi aprofunda cunoştinţele de Psihologie.deoarece proiectele personale de viitor. dorinţa de a forma la elevi comportamente specifice materiei predate turism respectiv priceperi si deprinderi ale competentelor. Proiectele mele de dezvoltare profesională şi personală. În acelaşi timp. fac referire la relaţia dintre cel care desfăşoară o activitate şi rezultatele bune ale activităţii sale. cu scopul de a-i determina să-şi formeze noi competenţe şi să le integreze în propriile achiziţii profesionale. îmbunătăţirea programelor de pregătire profesională nu poate fi realizată decât în urma proiectării la nivel naţional a unui profil (model) de competenţă. ca premisă a profesionalizării carierei didactice. viitorul cadru didactic va dobândi o cultură profesională solidă. greu de surprins şi de cuantificat. oferite de literatura de specialitate. asigurarea calităţii programelor de pregătire a educatorilor nu poate fi realizată decât în urma utilizării la nivel naţional a unui profil (cadru. Competenţele didactice constituie elementele cheie ale procesului de pregătire profesională a viitorilor profesori. competenţa didactică este obiectivul central al tuturor programelor de formare profesională. care să poată fi luat ca reper unitar. Indiferent de poziţionarea paradigmatică adoptată. este necesară atât activitatea teoretică. având şanse să devină un bun profesionist. De aceea. asigurând coerenţa şi consistenţa procesului de formare iniţială. desfăşurată într-un context profesional real.

legităti. Ca ramură a psihologiei. dar mai ales activitatea practică. stiintele comunicării etc. standard profesional minim. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor este necesară atât activitatea teoretică. sunt premise necesare pentru formarea ulterioară a competenţelor didactice. precum si în sistemul stiintelor care se ocupă de educatie: psihologia generală. relatii. precum: legile ce guvernează activitătile psihocomportamentale si psihologia socială a indivizilor supusi influentelor educatiei. Competenţa este legată de o meserie. psihologia copilului. de o situaţie profesională sau socială de referinţă. psihologia educatiei ocupă un loc important în domeniul mai larg al cunostintelor psihologice fundamentale si aplicativ-practice. care permit unui individ exercitarea eficientă a unei activităţi complexe. totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice. desfăşurată într-un context profesional real. însă este necesară acoperirea unei varietăţi cât mai mari de competenţe. psihologia patologică. pe baza unor cercetări psihologice să se amelioreze o activitate sau alta. pedagogie. psihologia judiciară. în cazul acesta de profesia de cadru didactic. activităti. în accepţiunea lor de standarde profesionale minim admise la care trebuie să ma ridic . În contextul lucrării de faţă am utilizat termenul de competenţă. în următoarele accepţiuni: ansamblu de comportamente potenţiale (cognitive. pe lângă multe altele cum ar fi: psihologia muncii. psihologia dezvoltării. etc. . la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice. uneori specificat prin lege. Psihologia educatiei studiază o multitudine de fenomene. fundamentele psihologice ale instruirii si educatiei (modul în care se dobândesc . psihomotorii). psihologia sportului. psihologia medicală. de o profesie. de informare. CONCLUZII Aptitudinile pedagogice ale mele – de viitor profesor. respectiv competenţă didactică. ansamblul capacităţilor unei persoane de a realiza. la un anumit nivel de performanţă. Urmărind optimizarea instruirii si educatiei. psihologia educatiei este o ramură aplicativă a psihologiei. ca indicatori ai profesionalizării carierei didactice. de un statut.profesionalizării carierei didactice. Toate urmăresc ca. sociologie. Atitudinile pozitive ale mele faţă de viitoarea profesie fac posibilă evoluţia de la aptitudini la competenţe.dezvoltarea psihismului de-a lungul diferitelor stadii de vârstă (si în special la vârsta scolară) si factorii dezvoltării psihice. afective. Programele de formare iniţială nu-şi pot propune în mod realist decât stimularea apariţiei competenţelor didactice.

se construiesc abilitătile). conditiile exterioare ale procesului educational).). climatul educativ. atitudinilor si aspiratiilor individului. Necesitatea cunoasterii psihologice derivă din aceea că actul de instruire si de educatie trebuie să se adapteze la situatii infinit de variate. .dimensiunile psihologice ale agentilor implicati în activitătile instructiveducative (relatiile dintre educat si educator. . etc.bazele psihologice ale selectării si utilizării metodelor de interventie asupra individului (metode de predare învătare-evaluare). elemente de psihologie a grupului. psihologia educatiei contribuie hotărâtor la pregătirea psihologică a profesorilor. Din punct de vedere practic.aspectele subiective ale unor fenomene cu conotatii pozitive sau negative în viata individului (succesul sau insuccesul scolar si social). . se formează trăsăturile de personalitate. dată fiind diversitatea aptitudinilor.cunostintele. . cunostintele acumulate de psihologia educatiei sunt pretioase pentru toti cei implicati în actul educativ si oricine este supus influentelor educative si exercită asemenea influente. aducând solutii practice în rezolvarea unor probleme educative. . În consecintă.relatiile dintre diverse variabile educationale (formele de educatie socioprofesională.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful