P. 1
ESEU ARGUMENTATIV

ESEU ARGUMENTATIV

|Views: 3,209|Likes:
Published by adriana24matei5871

More info:

Published by: adriana24matei5871 on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

ESEU ARGUMENTATIV ‚EU SI PROFESIA DIDACTICA’ CUPRINS • 1.Motivaţia alegerii profesiei didactice; • 2.

Percepţia despre propriile aptitudini şi abilităţi didactice;

3.Temerile legate de viitoarea mea activitate la catedră;

• 4.Proiecte de dezvoltare personală şi profesională. 1.Principalele motive pentru care am optat la alegerea profesiei de cadru didactic, au fost următoarele: • Semnificaţia profund umană a muncii; • Siguranţă; • Satisfacţii intelectuale; • Programul de lucru; • Altruismul; • Atmosfera, relaţiile cu copiii; • Admiraţia faţă de o persoană care are această profesie; • Accesul facil la cursurile DPPD. Cu ajutorul profesorilor formatori,din cadrul cursurilor DPPD, ma pregătesc pentru a deveni profesor cu datoria să ma ridic la un nivel înalt de calitate, iar cercetarea mea m-a ajutat sa cunosc cerinţele şi să le inserez în profilul lor de competenţă. Doresc aprofundarea unei educaţii formale deoarece pune accent pe funcţia culturală şi cea instructivformativă, se caracterizează prin faptul că are loc într-un cadru instituţionalizat (grădiniţă, şcoală, universitate), special organizat în acest sens, cu un personal pregătit pentru a desfăşura procesul instructiveducativ. Mediul (scoala)devine sursa a dezvoltarii psihice prin faptul ca imi ofera circumstante si conditii concrete de viata, obiecte , informatii si modele de conduita, susceptibile a fi percepute si invatate; de asemenea el ofera prilejuri de comunicare si schimburi afective intre individ si cei care il inconjoara. Mediul poate actiona ca o bariera sau ca un factor care favorizeaza, faciliteaza, avantajeaza dezvoltarea psihica. Personalitatea este deopotrivă “produs creat”, şi creatoare a culturii, modelată şi modelatoare de cultură, transformată, şi transformatoare a culturii. 2. Percepţia despre propriile aptitudini pedagogice: este pozitivă pentru mine deoarece am avut contact cu profesia didactica inca de 2 ani,iar activităţile concrete cu caracter didactic au avut ca efect conştientizarea

Temerea legata de viitoarea mea activitate la catedră. asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală. al schimbului liber de opinii. Comenius raspunde: “ E indoielnic sa existe o oglinda atat de murdarita. bazată pe colaborare internaţională. a valorilor culturii naţionale şi universale. relaţii dificile cu părinţii copiilor.examenele periodice ale profesorilor pe care trebuie sa le promovez. formează . mutarea de la o şcoală la alta. Educatorul ştie ce urmăreşte a obţine la nivelul sistemului psihocomportamental al educatului si are cel mai mare rol in educarea acestuia. declaraţii şi hotărâri comune. oferă provocări intelectuale. adaptarea si progresarea spre o educare care sa fie cat mai aproape de ideal. incat sa nu reflecte totusi imagini intr-un fel oarecare. tehnice şi estetice. pot formula opinia că demersurile formative eficiente sunt cele care se bazează pe cunoştinţe ample despre complexitatea activităţii de predare-învăţare-evaluare. naveta la ţară. Fiecare are un rol mai mic sau mai mare in definirea. sa stie ca fiecare copil e diferit.ansamblului competenţelor didactice necesare profesiei. educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste. Educatorul trebuie sa inteleaga. crearea momentelor de reflexie personală legate de propriile abilităţi şi stimularea aspectelor motivaţionale ale personalităţii. Toate acestea sunt importante in educarea unui individ. condiţii de lucru improprii în şcoli. adoptarea de recomandări. al demnităţii şi al toleranţei.Analizând programele de formare şi dezvoltare profesională din diverse sisteme de învăţământ. urmează un model al profesiei. bază materială precară. 3. e indoielnic sa existe o tabla atat de zgrunturoasa incat sa nu putem scrie totusi ceva pe ea. ştiinţifice. Educatia este reprezentată de însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice. formarea capacităţilor intelectuale. necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi. Remarcăm la nivelul ţărilor europene preocuparea susţinută pentru reformarea sistemelor de învăţământ. menţionez indisciplina elevilor şi lipsa lor de preocupare pentru învăţătură. In prezent politica educaţională românească în domeniul formării cadrelor didactice este aceea că pregătirea de înalt nivel a profesorilor este o prioritate a sistemului de învăţământ. armonizarea legislaţiei şi a practicilor în ceea ce priveşte măsurile de îmbunătăţire a calităţii educaţiei. chiar dacă aparent este prea puţin valorizată. La replica posibila ca exista “ capete stupide “ care nu sunt in stare sa invete nimic. Printre cele mai des invocate aspecte care generează îngrijorare şi nelinişti. fiecare are propia lui ratiune si ca orice copil daca este educat cum trebuie si inteles poate sa insuseasca cunostintele necesare. ca premise pentru ridicarea nivelului de dezvoltare a societăţii şi a calităţii vieţii în Uniunea Europeană.

Diverse definiţii ale competenţei. ca premisă a . care să poată fi luat ca reper unitar. Este elementul cel mai puţin de reprezentat. de aceea pot fi utilizate ca surse de inspiraţie în reorganizarea şi restructurarea profesiei didactice din România. este necesară atât activitatea teoretică. fac referire la relaţia dintre cel care desfăşoară o activitate şi rezultatele bune ale activităţii sale.profesionişti şi manifestă respect faţă de cadrele didactice ca profesionişti. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele. Varietatea abordărilor problematicii competenţei didactice conduce la o diversitate de criterii pe baza cărora este apreciată activitatea profesorilor din învăţământul de toate gradele. model) de competenţă. oferind coerenţă şi consistenţă procesului de formare iniţială. oferite de literatura de specialitate.din plan facand parte intenţia mea de a-mi diversifica şi aprofunda cunoştinţele de Psihologie. Indiferent de poziţionarea paradigmatică adoptată. acordă timp suficient.deoarece proiectele personale de viitor. Competenţa e o realitate dinamică şi flexibilă. De aceea. greu de surprins şi de cuantificat. cu scopul de a-i determina să-şi formeze noi competenţe şi să le integreze în propriile achiziţii profesionale. de informare. Experienţele altor ţări în privinţa profesionalizării se dovedesc pozitive. ca premisă a profesionalizării carierei didactice. reprezinta un plan de dezvoltat necunoscut deocamdata. având şanse să devină un bun profesionist. Proiectele mele de dezvoltare profesională şi personală. viitorul cadru didactic va dobândi o cultură profesională solidă. în spiritul paradigmei postmoderniste. desfăşurată într-un context profesional real. 4. competenţa didactică este obiectivul central al tuturor programelor de formare profesională. asigurând coerenţa şi consistenţa procesului de formare iniţială. ocazii şi suport cadrelor didactice. în vederea modernizării şi creşterii calităţii învăţământului românesc. Competenţele didactice constituie elementele cheie ale procesului de pregătire profesională a viitorilor profesori. dorinţa de a învăţa tehnici de predare moderne şi de a avea relaţii bune cu elevii. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor. dar mai ales activitatea practică. asigurarea calităţii programelor de pregătire a educatorilor nu poate fi realizată decât în urma utilizării la nivel naţional a unui profil (cadru. îmbunătăţirea programelor de pregătire profesională nu poate fi realizată decât în urma proiectării la nivel naţional a unui profil (model) de competenţă.În acest fel. dar şi în reformarea strategiilor de pregătire a profesorilor. dorinţa de a forma la elevi comportamente specifice materiei predate turism respectiv priceperi si deprinderi ale competentelor. În acelaşi timp. care să fie considerat reper unitar.

la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice. psihologia dezvoltării. de un statut. psihologia medicală. Competenţa este legată de o meserie. ansamblul capacităţilor unei persoane de a realiza. de informare. însă este necesară acoperirea unei varietăţi cât mai mari de competenţe. psihologia judiciară. precum: legile ce guvernează activitătile psihocomportamentale si psihologia socială a indivizilor supusi influentelor educatiei. Ca ramură a psihologiei. ca indicatori ai profesionalizării carierei didactice. uneori specificat prin lege. respectiv competenţă didactică. relatii. Toate urmăresc ca. activităti. fundamentele psihologice ale instruirii si educatiei (modul în care se dobândesc . pe lângă multe altele cum ar fi: psihologia muncii. în următoarele accepţiuni: ansamblu de comportamente potenţiale (cognitive. psihomotorii). psihologia patologică. sunt premise necesare pentru formarea ulterioară a competenţelor didactice. psihologia educatiei ocupă un loc important în domeniul mai larg al cunostintelor psihologice fundamentale si aplicativ-practice. în accepţiunea lor de standarde profesionale minim admise la care trebuie să ma ridic . în cazul acesta de profesia de cadru didactic. pe baza unor cercetări psihologice să se amelioreze o activitate sau alta. stiintele comunicării etc.dezvoltarea psihismului de-a lungul diferitelor stadii de vârstă (si în special la vârsta scolară) si factorii dezvoltării psihice. Pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor este necesară atât activitatea teoretică. legităti. la un anumit nivel de performanţă. În contextul lucrării de faţă am utilizat termenul de competenţă.profesionalizării carierei didactice. dar mai ales activitatea practică. de o profesie. Atitudinile pozitive ale mele faţă de viitoarea profesie fac posibilă evoluţia de la aptitudini la competenţe. Programele de formare iniţială nu-şi pot propune în mod realist decât stimularea apariţiei competenţelor didactice. CONCLUZII Aptitudinile pedagogice ale mele – de viitor profesor. Urmărind optimizarea instruirii si educatiei. psihologia copilului. totalitatea sarcinilor tipice de muncă specifice profesiei didactice. desfăşurată într-un context profesional real. psihologia sportului. sociologie. afective. psihologia educatiei este o ramură aplicativă a psihologiei. . de o situaţie profesională sau socială de referinţă. etc. Psihologia educatiei studiază o multitudine de fenomene. pedagogie. standard profesional minim. precum si în sistemul stiintelor care se ocupă de educatie: psihologia generală. care permit unui individ exercitarea eficientă a unei activităţi complexe.

atitudinilor si aspiratiilor individului. . elemente de psihologie a grupului. cunostintele acumulate de psihologia educatiei sunt pretioase pentru toti cei implicati în actul educativ si oricine este supus influentelor educative si exercită asemenea influente. se construiesc abilitătile). etc. În consecintă.). . .relatiile dintre diverse variabile educationale (formele de educatie socioprofesională.dimensiunile psihologice ale agentilor implicati în activitătile instructiveducative (relatiile dintre educat si educator. dată fiind diversitatea aptitudinilor. Din punct de vedere practic. psihologia educatiei contribuie hotărâtor la pregătirea psihologică a profesorilor. .aspectele subiective ale unor fenomene cu conotatii pozitive sau negative în viata individului (succesul sau insuccesul scolar si social). se formează trăsăturile de personalitate. conditiile exterioare ale procesului educational). climatul educativ.cunostintele. Necesitatea cunoasterii psihologice derivă din aceea că actul de instruire si de educatie trebuie să se adapteze la situatii infinit de variate. aducând solutii practice în rezolvarea unor probleme educative. .bazele psihologice ale selectării si utilizării metodelor de interventie asupra individului (metode de predare învătare-evaluare).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->