P. 1
Delincventa juvenila- o perspectiva psihosociala

Delincventa juvenila- o perspectiva psihosociala

|Views: 3,667|Likes:
Published by druelle

More info:

Published by: druelle on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Semnificaţia teoriei în abordarea delincvenţei juvenile
 • 2.1.1. Teoriile somatotipului
 • 2.1.2.Teorii genetice
 • 2.1.3. Teorii neurofiziologice
 • 2.2.1. Teoria personalităţii criminale
 • 2.2.2. Teoria psihanalitică asupra delincvenţei juvenile
 • 2.3.1. Teoriile învăţării sociale
 • 2.3.2. Teorii ale controlului
 • 2.4. Scenariul sociologic Anomie, dezorganizare, excludere şi conflict social
 • 3. Reţelele socializării şi agenţii ei
 • 4. Locul socializării în ansamblul sistemului social
 • 5.1. Paradigma psihanalitică
 • 5.2. Paradigma funcţionalistă
 • 5.3. Accentele structuralismului
 • 5.4. Paradigma interacţionismul simbolic
 • 5.5. Modelul dramaturgic al socializării
 • 6. Diminuarea devianţei şcolare

TABLA DE MATERII INTRODUCERE……………………………………………........ I. DELINCVENŢA JUVENILĂ - FORMĂ A DEVIANŢEI PENALE ADOLESCENTINE………………………………… 1. Devianţă şi delincvenţă – delimitări conceptuale………………. 2.

Noţiunea de delincvenţă juvenilă………………………............. 3. Multidisciplinaritatea domeniului delincvenţei juvenile………. 4. Criminologia şi aspectul juridic……………………………….. 4.1. Specificul abordării criminologice a delincvenţei juvenile... 4.2. Formele criminalităţii……………………………………….. 4.3. Răspunderea penală a minorilor……………………………. 4.4. Sistemul sancţionator al minorilor…………………………... 4.5. Evoluţia delincvenţei juvenile în România…………………... II. SCENARII EPISTEMOLOGICE ASUPRA DELINCVENŢEI JUVENILE…………………………………. 1. Semnificaţia teoriei în abordarea delincvenţei juvenile……….. 2. Teorii şi modele etiologice ale delincvenţei juvenile…………... p.9 p.13 p.13 p.18 p.21 p.23 p.23 p.27 p.30 p.34 p.36

p.41 p.42 p.45

5

2.1. Scenariul biologic al constituţiei criminogene………………. 2.1.1.Teoriile somatotipului………………………………………. 2.1.2. Teorii genetice……………………………………………... 2.1.3. Teorii neurofiziologice…………………………………...... 2.2. Teorii psihologice……………………………………………. 2.2.1. Teoria personalităţii criminale…………………………….. 2.2.2. Teoria psihanalitică asupra delincvenţei………………….. 2.3. Scenariul psihosocial………………………………………… 2.3.1. Teoriile învăţării sociale…………………………………… 2.3.1.1.Teorii ale imitaţiei………………………………………… 2.3.1.2.Teoria asocierilor diferenţiale……………………………. 2.3.1.3. Teoria situaţională……………………………………….. 2.3.2. Teorii ale controlului………………………………………. 2.3.2.1. Teoria rezistenţei la frustrare……………………………. 2.3.2.2. Teoria controlului social………………………………… 2.3.2.3.Teoria neutralizării……………………………………….. 2.4.Scenariul sociologic. Anomie, excludere şi conflict social…… 2.4.1. Teoria anomiei……………………………………………... 2.4.2.Teoria tensiunii structurale………………………………… 2.4.3.Teoria dezorganizării sociale………………………………. 2.4.4. Teoria excluderii sociale…………………………………... 2.4.5. Teoria ecologiei sociale…………………………………… 2.4.6. Teoria subculturilor delincvente…………………………… 2.4.7. Teoriile conflictului………………………………………… 2.4.8. Teoria etichetării………………………………………….. 3. Caracteristicile sociologice ale tânărului delincvent şi portretul său statistic……………………………………………... 4. Evaluarea teoriilor privind delincvenţa juvenilă……………… 5. Un posibil model etiologic al delincvenţei în România………..

p.45 p.46 p.50 p.52 p.54 p.54 p.59 p.63 p.63 p.64 p.66 p.69 p.69 p.69 p.71 p.74 p.75 p.75 p.76 p.78 p.79 p.79 p.79 p.81 p.83 p.86 p.89 p.92

6

III. SOCIALIZARE ŞI DELINCVENŢĂ……………………… 1. Nevoia socială de conformitate………………………………... 2. Educaţie şi socializare ca modalităţi de impunere a conformităţii……………………………………………………… 3. Reţelele socializării şi agenţii ei……………………………….. 4. Locul socializării în ansamblul sistemului social……………... 5. Delincvenţa din perspectiva paradigmelor socializării………. 5.1. Paradigma psihanalitică…………………………………….. 5.2. Paradigma funcţionalistă……………………………………. 5.3. Accentele structuraliste……………………………………… 5.4. Paradigma interacţionistă…………………………………… 5.5. Modelul dramaturgic al socializării…………………………. IV. VARIABILE ALE SOCIALIZĂRII ÎN FAMILIE ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ………………………………….. 1. Caracteristici ale socializării în copilărie şi adolescenţă……... 2. Funcţiile socializatoare ale familiei contemporane…………… 2.1. Tipul familiei…………………………………………………. 2.2. Tipul de disciplină parentală………………………………… 2.3. Maltratarea şi efectele ei…………………………………….. V. EŞECUL ŞCOLAR ŞI DELINCVENŢA…………………... 1. Relaţia dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă……….. 2. Scenariul segregar al insuccesului şcolar…………………….. 3. Variabile ale procesului educaţional şi delincvenţa………….. 4. Variabile ale vieţii de grup şi delincvenţa……………………... 5. Abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă……………………… 6. Diminuarea devianţei şcolare………………………………….. VI. EVALUAREA, PREDICŢIA ŞI PREVENIREA

p.97 p.97 p.99 p.103 p.108 p.110 p.110 p.118 p.124 p.127 p.135

p.143 p.143 p.156 p.159 p.168 p.173 p.181 p.181 p.187 p.192 p.195 p.201 p.203

7

DELINCVENŢEI JUVENILE…………………………………. 1. Modalităţi de evaluare şi predicţie ale delincvenţei juvenile……..................................................................................... 2. Programe speciale de prevenire a delincvenţei juvenile………. BIBLIOGRAFIE…………………………………………………

p.205 p.205 p.209 p.225

8

Bucureşti. este ca şi floarea: de se va lega la vreme bună. 9 . O astfel de premisă este asumată şi de autorul acestei lucrări. cu alte cuvinte a mediului în care ea se dezvoltă. „Roada bună” sau „şi rea” a „florii” umane este efectul calităţii „vremii”. ea face roadă bună. 309. iar de se va lega la vreme rea. Dimitrie Cantemir1 Cuvintele prinţului moldav.Introducere A doua şi a treia vârstă. în traducerea versiunii greceşti de Virgil Cândea. face şi roadă rea. Editura Minerva. 1990. ce recunoaşte plasticitatea iniţială a fiinţei umane şi rolul contextelor paideice în devenirea sa. p. la care vârstă ajungând omul. prefigurează un anume tip de demers epistemologic. care pleacă de la convingerea intimă că dincolo de posibilele predispoziţii moştenite ale conduitelor noastre. suntem ceea ce suntem 1 Dimitrie Cantemir. sau legarea florii vieţii omeneşti este copilăria şi aşa-zisa adolescenţă. scrise pe la 1698 („de la mântuinţa lumii”). Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea sau Giudeţul sufletului cu trupul.

Înţelegerea unei astfel de probleme complexe impune o abordare multi. privarea de şanse. incluzând aici familia. ca argumente pentru identificarea unor modalităţi de prevenire. Dacă o bună perioadă de timp devianţa (şi subclasa acesteia. 10 . după delimitările conceptuale absolut necesare tratării unui astfel de subiect. antropologică. anomia socială. Ca problemă socială. schiţăm perspectiva 2 De semnalat în spusele înţeleptului moldovean prezenţa conjuncţiei: unii copii şi adolescenţi au şi comportamente indezirabile.şi inter-disciplinară. lipsa de resurse. pedagogică şi psihologică să fie completate cu cea juridică şi sociologică. mecanismele de socializare. mecanismele socializării şi disfuncţiile acestora. sancţionare şi reabilitare socială. şcoala. de control. astăzi ea a devenit o problemă socială majoră cu care se confruntă societăţile contemporane.datorită experienţelor noastre de viaţă. marginalizarea. dintre care cele mai importante sunt cele din perioada „legării florii vieţii omeneşti”. factorii favorizaţi şi semnificaţiile individuale şi sociale ale conduitelor delincvente. sărăcia relativă. percepţia inechităţii sociale. cultura societăţii. ci ca o problemă strâns legată de modul în care funcţionează societatea în ansamblul ei. formele de manifestare ale delincvenţei juvenile. Despre „roada şi rea”2 a acestei perioade de vârstă. diminuare şi intervenţie eficientă în domeniu. ea nu mai este privită doar prin prisma eşecului educaţie. perioada copilăriei şi adolescenţei. adică despre comportamentele deviante vom vorbi în această lucrare. De pe coordonatele unei astfel de abordări am încercat să decelăm cauzele. în care perspectiva biologică. la vârsta „legării”. În primul capitol. ca urmare a deficitului „climateric”. devianţa penală sau delincvenţa) era tratată ca o componentă ce ţinea exclusiv de buna educaţie.

un concept juridic şi criminologic. univ. ţin să aduc mulţumiri Prof. pentru încrederea acordată şi colegilor Conf. univ. Nicolae Martin. 11 . univ. Ediţia de faţă actualizează datele statistice ale volumului precedent. Capitolul al doilea prezintă sintetic principalele teorii etiologice şi comprehensive asupra delincvenţei juvenile. criminologi. celelalte perspective urmând a fi detaliate în capitolele următoare. Prin această tematică. dr. lucrarea se adresează în mod special studenţilor Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. În încheierea acestui cuvânt introductiv. profesori. de erorilor generatoare de conduite deviante şi delincvente. urmând traseul individ. realizate în şcoală şi influenţele grupului asupra constituirii eului social. desfăşurate în familie. mediul social. variabile ale socializării primare. Filaret Sîntion şi Conf. dar în egală măsură şi altor specialişti a căror activitate are tangenţe cu fenomenul supus analizei. Anca Dragu. dr. jurişti. responsabile de instituirea conformităţii şi. în primul rând. Capitolul final este dedicat prezentării unor metode şi mijloace de evaluare şi predicţie a delincvenţei juvenile şi a unor posibile programe sociale de prevenţie şi intervenţie eficace în domeniu. plecând de la premisa că delincvenţa juvenilă este. poliţişti sau asistenţi sociali. pentru încurajările generoase şi sugestiile utile pe parcursul elaborării lucrării. prezentând succint diverse paradigmele teoretice. introduce prevederile Noului Cod Penal şi realizează unele îndreptări minimale în raport cu vechea ediţie (2007).criminologică. IV şi V urmăresc identificarea mecanismelor socializării. decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Ovidius Constanţa. sociologi. dr. societate. în egală măsură. ale socializării secundare. Capitolele III.

2009 Autorul 12 .Constanţa. noiembrie.

Noţiunea de delincvenţă juvenilă 3. indică obiectul studiului – delincvenţa juvenilă. DELINCVENŢA JUVENILĂ – FORMĂ A DEVIANŢEI PENALE ADOLESCENTINE Structura temei: 1.Multidisciplinaritatea domeniului delincvenţei juvenile 4.I. Devianţă şi delincvenţă . dar nu şi 13 . Introducere în problematica delincvenţei juvenile.Criminologia şi aspectul juridic Specificul abordării criminologice a delincvenţei juvenile Formele criminalităţii Răspunderea penală a minorilor Sistemul sancţionator al minorilor Evoluţia delincvenţei juvenile în România 1.delimitări conceptuale 2. conceptuale Devianţă şi delincvenţă .delimitări Titlul lucrării.

dar pentru început vom urmări ce spun dicţionarele3.. Dacă termenul este utilizat în mai multe discipline. (1996.perspectiva ştiinţifică din care este abordat obiectul. Această omisiune este deliberată. iar 3 Zorba grecul îl întrebă pe profesor: „Ce spun cărţile. În primul caz se vorbeşte de încălcarea legii – ceea ce sugerează un aspect juridic al problemei. La fel şi cu dicţionarele… 14 . stabilirea relaţiilor cu ceilalţi termeni ai aceluiaşi univers de discurs. Tot de la cursul de logică ne amintim şi faptul că majoritatea definiţiilor ştiinţifice se realizează prin gen (proxim) şi diferenţă specifică. pentru a sugera intenţia de abordare multidisciplinară. care să permită integrarea lui precisă în sistemul conceptual al disciplinei respective. de ce mor oamenii?” Profesorul răspunde: „Cărţile vorbesc despre neputinţa oamenilor de a răspunde la această întrebare”. Integrarea în sistem implică – alături de definirea termenului – realizarea unei clasificări şi/sau diviziuni. În Dicţionarul de sociologie coordonat de R Boudon ş. 78) la termenul delincvenţă suntem trimişi la crimă şi devianţă. definiţia trebuie contextualizată. iar la devianţă „transgresiune. p. La crimă găsim definiţia lui Durkheim „comportament pe care legea este autorizată să-l sancţioneze”.a. prima parte a definitorului va indica o noţiune reprezentativă pentru clasa definitului. Amintindu-ne de o exigenţă ridicată la cursul de logică. a normelor în vigoare într-un sistem social dat”. Vom încerca să respectăm aceste exigenţe în cele ce urmează. intenţie motivată de complexitatea obiectului. Este cazul multora dintre termenii cu care vom opera în acest curs. posesiunea comprehensivă a unui termen presupune o definire corectă. identificată ca atare şi sancţionată. iar în situaţia în care se operează cu un alt tip de definiţie conotativă.

În cazul acesta. după natura gravităţii. Cele două definiţii diferite ne amintesc de o altă distincţie impusă la cursul de logică. În consecinţă. definiţia neutră. devianţa reprezintă o conduită care încalcă normele scrise sau nescrise ale societăţii. După criteriul normativ. delictul şi contravenţia.în cel de-al doilea se vorbeşte de normă – ceea ce sugerează un aspect social. în care ni se sugerează ideea că devianţa este rezultatul reacţiei fireşti la o situaţie anormală. sau ale unui grup social particular. Ursula Şchiopu). Merton. trei clase: crima. Sellin ca „ansamblul comportamentelor îndreptate împotriva normelor de conduită sau a ordinii instituţionale” şi de către R. dacă există şi alt gen de infracţiuni. Babel. 9). având. prezentă în al doilea caz. iar crima nu este un delict. Vom înţelege mai târziu semnificaţia acestei definiţii mertoniene. prezentă în primul caz. 15 . Ar rămâne de văzut ce se înţelege prin infracţiune şi apoi prin infracţiune penală. care considera devianţa drept „o reacţie normală a oamenilor normali în condiţii anormale” (apud Rădulescu. defineşte delincvenţa ca fiind „ansamblul infracţiunilor penale”. Bucureşti. comportamentul mediu este în relaţie cu cel considerat normal. (coord. p. Termenul de devianţă a fost utilizat pentru prima dată în anul 1938 de către sociologii americani T. orice atentat la opinia publică este o infracţiune. 1997. aşadar situaţia este vinovată. iar aceasta este o specie a devianţei4. Nota caracteristică pentru actul deviant este 4 Dicţionarul de psihologie. 1994. Cele mai frecvente definiţii ale devianţei se realizează în raport cu criteriul normei sau în raport cu criteriul mediei statistice. şi anume. Ed. şi definiţia persuasivă. actul delincvent este definit prin crimă. Aşadar. La infracţiune găsim „conduită ce atentează la prevederile restrictive ale legii sau ale opiniei publice”. în ultimă instanţă. pentru a înţelege natura delincvenţei este utilă analiza prealabilă a genului proxim – devianţa.

după care devianţii sunt persoane care. el încetează a mai fi deviant. 16 . p. Atunci când este vorba de încălcarea unei norme nescrise. Când actul nu mai este dezaprobat de către comunitate. Am putea spune că nu condamnăm 5 De precizat totuşi că aceste criterii nu sunt singurele utilizate în definiţia delincvenţei. Cu o astfel de accepţiune operează în general sociologii. ilustrativă în acest sens fiind definiţia lui M. p. Media sugerează „omul mediu”. Combinând cele două accepţiuni am putea spune că devianţa reprezintă un tip de comportament care se opune celui mediu. în sensul că societatea nu consideră că aceea abatere este atât de periculoasă încât să o sancţioneze prin lege. 6 „Nu obiectul este important. normele sau valorile lor şi care. după care devianţa un proces definiţional (vezi teoria etichetării). riscă să trezească din partea lor reprobare şi sancţiuni” (M.încălcarea normei şi consecinţa este dezaprobarea socială. putem vorbi de o devianţă tolerată. 1997. boala apare astfel ca singură devianţă legitimă şi criteriul reacţiei sociale.440). o astfel de devianţă are o mare relativitate şi variabilitate. Prin urmare. prin încălcarea unor norme scrise sau nescrise ale societăţii. căci „tipul normal se confundă cu tipul mediu” (Durkheim. Privită istoric. Cusson: „Devianţa este ansamblul conduitelor şi stărilor pe care membrii unui grup le judecă drept neconforme cu aşteptările. convenţional sau conformist. 105)5. După criteriul statistic. nu posedă capacitatea de a respecta normele sociale. devianţa este o abatere semnificativă de la media comportamentelor membrilor grupului sau ai societăţii. în consecinţă. ceea ce numim deviant depinde de contextul normativ care reglementează comportamentele considerate ca fiind normale într-o societate dată. datorită unor deficienţe fizice sau psihice. 1974. având un statut similar frumuseţii: există numai în ochii celui ce o priveşte6. normal. în Jurnal de scriitor. Cusson. Menţionăm aici încă două criterii pe care le vom dezvolta ulterior: criteriu medical. ci ochiul” spunea Dostoievski.

un comportament pentru că este deviant. sancţionată penal. . 17 .pozitivă (inovativă). Prin urmare. omorul sau furtul. Pe lângă delictele grave.după natura devianţei: . Autorul unui delict este un delincvent. .individuală.tolerată (ţinuta indecentă).politică. .autoagresivă. a devianţei: .relativ tolerată sau contravenientă. .ascunsă (corupţia).sexuală. .familială. (vizibilitate) .negativă (infracţiune). . . delictele minore diferă de la societate la societate.după actor: . fie ea şi aproximativă. Ceea ce este considerat devianţă în sensul legal variază istoric şi geografic.religioasă. constituind clasa delictelor. Acţiunile care sunt prohibite prin coduri legale formale şi în cazul cărora există pedepse pentru cei care le comit sunt considerate deviante din punct de vedere legal. În baza acestor observaţii preliminare.penală. .deschisă (transparentă). în raport cu dinamica legislativă. . putem realiza o tipologie.după gravitatea actului: .neutră (excentricităţi).gravă.după forma de manifestare : . . universal reprimate. . . (efectul) . devianţa legală reprezintă delincvenţa. .după tipul normei încălcate: . răpirea. ci este deviant pentru că îl condamnăm. cum sunt incestul.grupală. violul.

. Cusson sugerează ideea că în universul devianţei există o gradaţie de la perfect voluntar la involuntar. sectarism. . 18 .devianţele religioase. care se întreabă în legătură cu oportunitatea includerii în categoria devianţei a lucrurilor atât de diferite cum sunt omuciderea şi surditatea. erezii.după vârstă: . cât şi pentru a realiza o imagine de ansamblu asupra fenomenului devianţei. categorie în care intră toate tipurile de încălcări ale legii. vrăjitorie. Desigur că este cel puţin discutabilă introducerea bolilor mentale şi a handicapurilor fizice printre categoriile devianţei. de la cele mai uşoare până la cele mai grave.juvenilă.normală.consumul de droguri şi toxicomania. homosexualitatea. Deşi clasele sunt insuficient de precise. . . Utilizând ca singur criteriu forma de manifestare sau regimul normalităţii transgresate. în care autorul include diverse categorii de dependenţă. inclusiv alcoolismul.infracţiuni şi delicte. . fapt datorat în mare măsură aglutinării fenomenului şi vaguităţii determinărilor conceptuale..patologică. Maurice Cusson (1997) alcătuieşte o listă cu următoarele şapte categorii ale devianţei în accepţiunea sociologilor: .transgresiunile sexuale. lucru conştientizat şi de către autor. prostituţia. . .după criteriul medical: .handicapurile fizice. clasificarea este cerută de exigenţa unei minime rigori.adultă. . .bolile mentale. pornografia.sinuciderea.

202).S. În cazul noţiunii de delincvenţă juvenilă imprecizia definiţională este şi mai mare. în anumite condiţii.. fuga de acasă. Noţiunea de delincvenţă juvenilă Am constatat ambiguitatea noţiunilor devianţă şi delincvenţă. Prin urmare. în clasa delincvenţei juvenile intră pe lângă acte care definesc delicte în general şi altele care sunt specific legate de vârstă.În raport cu legislaţia actuală din România. Rădulescu S. dat fiind faptul că în conotaţia termenului ar intra.. p. M. fapt relevat şi de participanţii la primul Congres al Naţiunilor Unite pentru Prevenţia Criminalităţii şi Tratamentul Delincvenţilor (1955). acte pentru care adultul nu este sancţionat. 19 . în parte cel puţin. fumatul ş. De aici şi dificultatea unei definiţii necontestabile. 2003). „orice act care încalcă exigenţele de conformism impuse de către adulţi minorilor şi tinerilor” (Rădulescu M. care nu au reuşit să ajungă la o definiţie lipsită de echivoc a termenului de delincvenţă (Grecu F. cum ar fi „starea de neascultare”. datorată.a. Majoritatea conduitelor delincvente în cazul minorilor pot fi încadrate în patru mari categorii: . diverselor perspective din care este abordată problema.. vagabondajul. conform unor autori. în categoria actelor delincvente (a infracţiunilor în limbajul juridic) intră pe lângă prima clasă a taxonomiei de mai sus şi următoarele trei. vorbim de delincvenţa juvenilă.. Atunci când delictul vizează minorii. „chiulul de la şcoală”. 1999. consumul de băuturi alcoolice.încălcarea legilor de statut. 2.

comportamente agresive. pentru a desemna acele abateri nesancţionate penal.g. 7 Banciu.furtul (principala cauză a proceselor penale în cazul minorilor). arată astfel: A B 7 - A= devianţă socială (sens larg)8 B= devianţă penală = delincvenţă Vom utiliza. (exempli gratia) pentru „de exemplu”. indiferenţa faţă de şcoală şi educatori etc. 20 . celor care au fugit de la domiciliu sau din mediul şcolar. atitudini agresive sau indecente. cum sunt conduitele de evaziune ale adolescenţilor (hoinăreala. celor care au tulburări de comportament. receptat de către ceilalţi ca fiind periculos.comportamentul de bandă. consumul frecvent de alcool.. având un comportamentul de evaziune. fiind aplicat celor care transgresează legea. dar care sunt indicatori ai unei posibile evoluţii spre conflictul cu legea penală. dar şi celor care se integrează în anturaje potenţial delincvente. Rădulescu.g. . fuga de acasă sau de la şcoală). termenul de delincvenţă juvenilă desemnează conduite inadecvate ale tinerilor care n-au împlinit vârsta majoratului. Punctul de vedere legal reduce delincvenţa la raportul cu norma penală şi urmările vătămătoare ale acţiunilor care sunt sancţionate juridic. din punctul de vedere al extensiunii lor. . Raporturile dintre termenii discutaţi. abrevierea latină e. pentru economie în exprimare. unii autori (e. vagabondând. 2002) propun utilizarea conceptului de predelincvenţă juvenilă. Pentru a exclude ambiguităţile generate de utilizarea prea largă a conceptului de delincvenţă juvenilă. violente. După cum putem sesiza din cele de mai sus.

C C= devianţă penală adolescentină = delincvenţă juvenilă Figura 1. D. Banciu şi Sorin M. 21 . Universul de discurs al devianţei Făcând distincţie între predelincvenţă şi delincvenţă juvenilă. Rădulescu propun următoarea schemă a criteriilor normative de definire a delincvenţei juvenile: Criterii de definire a delincvenţei juvenile Vârsta majoratului penal Sistemul de tratament şi sancţiuni Predelincvenţa juvenilă Delincvenţa juvenilă Impulsivitat e Fugă de acas ă Consum Furt Vagabondaj Agresiuni Tâlhărie de alcool Sancţiuni şi tratament 8 Sancţiuni şi tratament Unii autori utilizează termenul de devianţă socială într-un sens restrâns. care nu încalcă şi legea juridică. prin care desemnează ceea ce noi am numit devianţă tolerată.

p.. D. 77) Ca alternativă psihologică pentru a desemna fenomene cuprinse în conceptul sociologic de devianţă. caracteriale. 22 . După anii 1980. 2002. Multidisciplinaritatea domeniului delincvenţei juvenile Ca formă distinctă de devianţă (de natură penaladolescentină)... M. Rădulescu S. Prin încălcarea normei sociale. 3. conceptul de tulburare de comportament a fost înlocuit treptat cu cel de problemă de comportament. psihopatice şi psihotice.Măsuri de protecţie Măsuri medicale Măsuri educative Pedepse Figura nr. Această accepţiune de tip juridic este utilă întrucât ne permite evitarea echivocului altor definiţii. pentru a sugera diminuarea încărcăturii psihopatologice. Rădulescu S. concept care desemnează orice deviere de la normele psihomorale. p. prin faptul că presupune încălcarea legii penale. incluzând aici manifestări neurosomatice. În denotaţia conceptului problemă de comportament sunt incluse toate tipurile de devianţe. delincvenţa juvenilă constituie un fenomen complex. M. 3. Criterii normative de definire a delincvenţei juvenile (Apud Banciu. 80). 2002. în anul 1950 s-a introdus conceptul de tulburare de comportament. delincvenţa ţine de abordarea sociologică.. dar simplifică poate prea mult complexitatea fenomenului.. care defineşte „ansamblul conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penală” (Banciu D.

dimensiunea pedagogică vizează analiza relaţiei dintre insuccesul şcolar. Actul delincvent fiind în ultimă instanţă produsul acţiunii unui individ. Referindu-se la persoane aflate într-o etapă de vârstă încadrată în mod normal în regimul şcolarităţii. fiind şi alte organe ale statului de drept. gravitatea prejudiciilor aduse. devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă.dimensiunea statistică evidenţiază amploarea şi evoluţia fenomenului (în procente. delincvenţa juvenilă este şi o problemă psihopedagogică. de inadaptare şi marginalizare. Analiza multidimensională a delincvenţei creează posibilitatea înţelegerii fenomenului la diferite nivele: . culturali. . atitudinea delincventului în raport cu fapta comisă (discernământ. .dimensiunea juridică evidenţiază tipuri de norme încălcate. tipurile de sancţiuni aplicate şi modalităţile de resocializare. analize factoriale) în corelaţie cu diverşi indicatori sociali (economici. periculozitatea lor socială. sociali. 23 .dimensiunea sociologică pune delincvenţa în raport cu multiplele fenomene de dezorganizare socială. mobilurile comiterii delictului. iresponsabilitate).dimensiunea psihologică evidenţiază structura personalităţii delincvente. Accentele analizelor cad divers. deferirea justiţiei şi în prevenţie. medii. motivaţiile. fenomenul cere o abordare ce ţine de psihologie sau chiar de psihiatrie. al unei personalităţi. în funcţie de specificul unghiului de abordare.fiind o subclasă a criminalităţii sau a infracţionalităţii. implicate în depistarea. . delincvenţa juvenilă ţine de domeniul juridic şi criminologic. geografici etc). .

cu studierea fenomenului criminal. pe de o parte. Durkheim. criminologia” (Durkheim.40). p. a separa.dimensiunea prospectivă angajează viziunea dinamicii în viitor a fenomenului şi propensiunea spre delincvenţă a anumitor indivizi sau grupuri sociale. Obiectul criminologiei îl reprezintă astăzi ansamblul cercetărilor cu caracter ştiinţific ce se ocupă. „Punem numele de crimă – afirma Durkheim – oricărui act pedepsit şi facem din crima astfel definită obiectul unei ştiinţe speciale. însemnând decizia judiciară . este încă un deziderat. O viziune holistă. preluat în limba latină sub forma crimen. Criminologia şi aspectul juridic 4.apoi acuzaţia. a alege. ştiinţă.dimensiunea economică poate indica aşa-zisul cost al delictului. sociologică şi pedagogică vor fi dezvoltate în capitolele următoare. urmărind cunoaşterea complexă a - 24 . În ceea ce ne priveşte. vom prezenta în subpunctul următor câteva aspecte legate de perspectiva juridică. Bazele criminologiei au fost puse de către E. cu sensul originar de a judeca. prin evidenţierea consecinţelor directe şi indirecte ale diferitelor infracţiuni. prin extindere. actul de a judeca un comportament. perspectiva psihologică. indică prezenţa unei discipline ştiinţifice care are ca obiect de studiu crima. Specificul abordării criminologice a delincvenţei juvenile Termenul criminologie provine de la grecescul krimein. 2002. care formulează următorul postulat: este de tip criminal orice act care provoacă sancţiunea.1. Asocierea termenului grecesc logos. 4. integratoare a tuturor acestor dimensiuni. teorie. raţionalitate. . desemnând cuvânt.

noţiunea de crimă are sensul larg. împărţirea tripartită (din codul de la 1865 şi din cel de la 1936) este înlocuită în anul 1969 cu o concepţie unitară despre infracţiune. Într-un prim sens. nejustificată şi imputabilă persoanei care a săvârşit-o” (CP. . SanMarino şi Grecia. p. de regulă. 1998. Această poziţie va fi preluată în Codul Napoleon (1810) şi menţinută în codurile penale din Franţa. Olanda (1886) şi Italia (1889) trec la o împărţire bipartită a infracţiunilor: . explicativă.delicte. pentru care legiuitorul stabileşte. iar pe de altă parte. crima desemnează o infracţiune gravă. În noul Cod Penal.contravenţii şi . care desemnează toate faptele prevăzute de legea penală. în scopul optimizării acesteia (Cioclei V. Cel care comite o infracţiune este un infractor sau un delincvent. art. termenul crimă este definit diferit în funcţie de codurile de legi adoptate. în raport cu celelalte infracţiuni (Cioclei V. p. Luxemburg. fiind sancţionată penal. 15. contravenţiile ieşind din sfera de reglementare a justiţiei penale.acestuia.. 25 . 57). predictivă şi profilactică. Criminologia are o funcţie descriptivă. În România. În consecinţă. pedepse diferite şi proceduri penale speciale. În limbaj juridic. cu evaluarea practicii anti-criminale.1). infracţiunea este definită drept „fapta prevăzută de legea penală.contravenţii.. referindu-se la infracţiune în general.6).crime. . definită prin violarea unui articol de lege în vigoare. Acest sens este reflexul împărţirii tripartite a infracţiunii în codul penal al Revoluţiei Franceze în: .delicte. Belgia. 1998.

în marea lor majoritate cei din mediile sociale defavorizate. identificată. infracţiune. raportul dintre aceste concepte se prezintă astfel: Acte vizibile Acte invizibile 1 2 3 4 Legendă: 26 . psihologul pe cel de tulburare de comportament. Din estimările făcute de criminologi. Unii specialişti (e. în „haloul” semnificant.g.. Rădulescu S. chiar dacă în conotaţia lor. În extensiunea sa. doar o parte dintre ei sunt sancţionaţi.. delict au aceeaşi denotaţie.În consecinţă. dintre cei judecaţi. judecată şi. desemnează aceleaşi „obiecte logice”. 2002). numai unul singur este trimis în judecată. cât şi delincvenţa ascunsă. criminologul pe cel de criminalitate. eventual. canadianul Marc Le Blanc) estimează că delincvenţa ascunsă este de douăzeci de ori mai mare decât cea cunoscută. invizibilă sau aşa-numita „cifră neagră” a criminalităţii. Schematic. din patru cazuri de minori identificaţi de organele de poliţie. pot fi sesizate diferenţe de nuanţe: poliţistul preferă termenul infracţionalitate.M. conceptul delincvenţă cuprinde atât delincvenţa oficială. în legislaţia noastră termenii crimă. sociologul pe cel de delincvenţă. sancţionată. Alte studii longitudinale americane au constatat că mai puţin de 2% din actele ilicite comise de minori au devenit cazuri de delincvenţă juvenilă (apud Banciu D.

delincvenţa identificată de către organele de poliţie. Titlul X. Infracţiuni contra autorităţii (ultraj. tăinuirea. Titlul III. Infracţiuni contra siguranţei publice (pe căi ferate. infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. în criminologie sunt analizate următoarele forme ale 9 criminalităţii (Oancea I. tulburare de posesie etc). vieţii private etc). Titlul IV. libertăţii persoanei. Titlul V. Infracţiuni electorale. integrităţii sexuale. înşelăciune. Titlul VII. 2. traficul de influenţă. delincvenţa judecată de către instanţele judecătoreşti. a integrităţii corporale. Titlul IX. Infracţiuni contra 27 . Infracţiuni de corupţie şi de serviciu (mita.. delincvenţa ascunsă (invizibilă sau neidentificată). ajungându-se la un sistem de categorii relativ unitar şi coerent. Titlul V. fătului. spălarea de bani). moralei. Titlul VIII. care pot fi repartizate în anumite grupe. Infracţiuni contra patrimoniului (furt. uzurpare de calităţi oficiale). delapidarea). contra familiei. după anumite criterii obiective şi subiective. Figura 2. asupra familiei. delincvenţa sancţionată prin măsuri administrative sau corecţionale. Infracţiuni de fals. 4. Clasele delincvenţei reale 4. Infracţiuni contra persoanei (contra vieţii. primirea de foloase necuvenite. Formele criminalităţii Criminalitatea cuprinde o mare diversitate de fapte. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (nedenunţarea.2. libertăţii religioase şi respectului datorat morţilor). 3. 1998): 9 În noul Cod Penal infracţiunile sunt grupate în 12 «titluri». Având ca punct de reper valorile sociale periclitate. tâlhărie. domiciliului. contra sănătăţii publice). drumuri. Titlu II. omisiunea sesizării.1. după cum urmează: Titlul I. Infracţiuni ce aduc atingere unei relaţii privind convieţuirea socială (traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile.

Titlul XI. uzurparea de calităţi oficiale. Criminalitatea contra siguranţei statului. cu un număr de 15 specii de infracţiuni ca: furtul. omor deosebit de grav. crime (infracţiuni) contra libertăţii persoanei (lipsire de libertate. spionajul. atentatul). tâlhăria. subminarea puterii de stat. dintre care amintim: trădarea. calomnie). care cuprinde un număr de 31 de specii de crime. sabotajul. omor calificat. 5. atentatul contra statului. crime cu privire la viaţa sexuală (viol. 28 . Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României (dezertarea. uciderea din culpă). 2.1. violare de domiciliu. cum sunt: falsificarea de monedă. Criminalitatea de fals cuprinde un număr de 12 infracţiuni. raport sexual cu o minoră) şi infracţiuni sau crime contra demnităţii (insultă. spionajul etc. sustragerea sau distrugerea de înscrisuri. contra umanităţii şi de război. lovituri cauzatoare de moarte). şi anume: crime contra vieţii (omor. dintre care putem aminti: defăimarea unei organizaţii. 3. înşelăciunea etc. 4. pruncucidere. complotul. Criminalitatea contra proprietăţii publice sau personale. încălcarea consemnului etc) şi Titlul XII. vătămare corporală. ultrajul. ce cuprinde un număr de 10 infracţiuni. crime contra integrităţii corporale sau sănătăţii (lovituri. fals în înscrisuri sub semnătură privată etc. ruperea de sigilii şi trecerea frauduloasă a frontierei. Criminalitatea contra persoanei. Criminalitatea contra autorităţii. repartizate în mai multe subgrupe. abuzul de încredere. Infracţiuni de genocid. şantaj). care cuprinde un număr de 17 tipuri de crime. securităţii naţionale (trădarea.

divulgării secretului economic. prostituţie). 7. 8. a majorilor şi a vârstnicilor. sustragerii de la serviciul militar. îndeosebi omoruri. infracţiuni care aduc atingere convieţuirii sociale. încorporare sau concentrare. şi anume: criminalitatea minorilor. unele dintre ele fiind dezincriminate. ca de exemplu vagabondajul. Criminalitatea contra convieţuirii sociale. Criminalitatea economică. organizaţii publice şi alte organizaţii cuprinzând 32 de infracţiuni de tipul abuzului în serviciu. vagabondaj. de tipul dezertării. etc. Această formă de criminalitate include 29 de infracţiuni specifice activităţii militare. Minorii cu vârsta până la 14 ani comit mai frecvent infracţiuni ce privesc disciplina familială şi şcolară. luării de mită. se pot distinge alte patru forme ale criminalităţii. falsificării de mărfuri. Este evident faptul că dinamica legislativă reaşează categoriile infracţiunii. 29 . în care se înscriu 29 de infracţiuni. Criminalitatea contra activităţii unor organizaţii de stat. 1. a tinerilor majori. infracţiuni de parazitism social (cerşetorie. 9. infracţiuni contra asistenţei celor aflaţi în primejdie. ce cuprinde infracţiuni de tipul concurenţei neloiale.6. mărturiei mincinoase. Luând drept punct de referinţă vârsta infractorilor. sustragerii de la recrutare. infracţiuni contra sănătăţii publice (traficul de stupefiante). Criminalitatea contra capacităţii de apărare a ţării. ca: infracţiuni contra familiei (bigamia). infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice. în timp ce minorii între 14-18 ani ajung să comită infracţiuni din ce în ce mai grave. Criminalitatea minorilor este o parte importantă a criminalităţii generale şi cuprinde totalitatea delictelor săvârşite de persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

în România. din cele 59. (Oancea. iar în totalul populaţiei. dintre care 2. contra bunelor moravuri. Conform unor opinii avizate. 10 Conform datelor Poliţiei. 21-25 ani. infracţiuni contra avutului şi contra normelor de convieţuire socială10. ci pe subgrupe de vârstă (18-21 ani. 3. au participat tineri între 18-26 ani într-un procentaj de 37. Criminalitatea adulţilor sau majorilor este cea care ocupă locul cel mai important în spaţiul criminalităţii. contra bunurilor şi infracţiuni cu privire la legea circulaţiei pe drumurile publice. 12% pentru tâlhărie. tinerii cu vârsta între 18 şi 21 de ani comit delicte de tipul infracţiunilor contra persoanei. 80% au fost pentru furt. datorită faptului că perioada de vârstă a adulţilor este mai extinsă (18-60 de ani). 1999). într-o perioadă de 5 ani.). la un total de 100 infracţiuni săvârşite. Adulţii tineri sunt cei care participă mult mai mult la infracţionalitate în comparaţie cu adulţii “confirmaţi” sau infractorii cu vârsta între 35-55 ani. 11 De remarcat faptul că în statisticile recente ale MAI. La un total de 100 infracţiuni de omor şi tentativă de omor au participat 33. 30 .105 învinuiri. aceştia ocupă ponderea cea mai mare.188 au fost infracţiuni cu violenţă.07%. Dintre învinuirile minorilor. Această formă a criminalităţii nu este examinată în bloc.44% tineri între 18 şi 20 de ani. 11. 2. la nivelul anului 2005. 25-30 ani etc. în categoria “tineri” sunt incluse persoanele cuprinse între 18 – 30 ani.59% pentru vătămare corporală şi 0.violuri. Criminalitatea tinerilor majori este acea formă a criminalităţii ce cuprinde infracţiunile comise de indivizi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani11. Din punct de vedere statistic.6% pentru prostituţie.400 au fost aduse minorilor. 3.

Funcţia justiţiei este de a proteja libertăţile individuale. ceremonie. cum ordonă Carol cel Mare).4. formulate de Beccaria. considerat fondator al dreptului penal modern. Criminalitatea vârstnicilor – a celor peste 60 de ani – există într-un procent mult mai redus. care aplică principiile Iluminismului în sistemul penal.3. 31 . mărturisire) sau exemplară (legea talionului. Răspunderea penală a minorilor Societatea se protejează împotriva crimei printr-un sistem complex de acţiuni. stau şi 12 Cesare Bonesana. tinerilor majori şi majorilor. pentru cât mai mulţi oameni. Tradiţional. îmbrăcând forme deosebite. legea fiind instrumentul organizat după principiul utilitarist: cât mai multă fericire posibilă. tăierea nasului celor neospitalieri. sancţiunile prevăzute pentru a repara greşeala conţineau o dimensiune mântuitoare (reintegrarea în colectivitate printr-un act ritualic: magie. 4. marchiz de Beccaria. Cele trei principii raţionale ale pedepsei. O perspectivă raţionalistă asupra crimei şi pedepsei consecvente se conturează la sfârşitul secolului al XVIII-lea. în comparaţie cu criminalitatea minorilor. sub aspectul cauzelor şi formelor de manifestare. cititor al lui Montesquieu şi Rousseau. paternitatea fiindu-i atribuită juristului italian Cesario Beccaria 12 (1738-1794). Pedeapsa ar avea scopul de a provoca frica de sancţiune. publică în anul 1764 la Milano (când nu împlinise 27 de ani) lucrarea Despre delicte şi pedepse. elementul determinant reprezentându-l totuşi sancţionarea delincvenţilor.

Responsabilitatea exprimă actul de angajare a individului în procesul interacţiunii sociale. Bentham este cunoscut pentru textele sale de filosofie juridică (The Theory of Legislation. comportamentele ce intră în conflict cu legea. plăcerea asociată actului criminal este superioară durerii aşteptate privind posibila pedeapsă. că motivaţiile comportamentelor umane sunt reprezentate de imperativul trăirii plăcerii şi evitării durerii. Aspectul intelectiv presupune capacitatea individului de a înţelege pericolul faptei comise şi urmările ei. cel care consideră. pedepsele trebuie să fie suficient de mari pentru prevenirea recidivei şi descurajarea crimei. Responsabilitatea unei conduite presupune un aspect intelectiv şi unul volitiv. caracterul infracţional al unei fapte include în mod cumulativ trei componente: 13 J. În teoria şi practica penală. forma modernă a hedonismului. Rationale of Punishment) şi mai ales pentru ideea unui panopticon. conform acestei paradigme. care solicită comportamente responsabile şi trag la răspundere. ca proiect de arhitectură a închisorilor pentru facilitarea maximei supravegheri a deţinuţilor. sancţionând. prin asumarea consecinţelor faptelor sale. proporţionalitatea pedepsei cu gravitatea infracţiunii şi originea legislativă a regimului de penalitate. iar în cazul delicventului. În absenţa acestor două elemente ne aflăm în prezenţa iresponsabilităţii penale. An Introduction to the Principels of Moral and Legislation. iar aspectul volitiv exprimă capacitatea individului de a voi comiterea faptelor în vederea unor scopuri. Pe aceste baze teoretice s-au constituit codurile juridice moderne.astăzi la baza dreptului penal: certitudinea crimei. 32 . care poate fi stabilită în urma expertizei medico-psihiatrice care trebuie să stabilească discernământul. Răspunderea este obligaţia exterioară sau sancţiunea impusă. Poziţia lui Beccaria este în acord cu poziţia fondatorului utilitarismului Jeremy Bentham (1748–1838)13. Prin urmare.

Dacă în Olanda minorii sunt sancţionaţi în cadrul unui regim juridic special încă de la vârsta de 12 ani. Prin degrevare de la acest principiu există situaţii care pot conduce la înlăturarea caracterului penal al faptei (excluzând implicit infracţiunea şi răspunderea penală): legitima apărare. consideră ca fiind tânăr orice persoană sub 25 de ani..P. Dacă vârsta majoratului civil este. la excluderea caracterului penal al faptei. Documentele O. Grecu F. constrângerea fizică şi morală. 78). din culpă sau cu intenţie depăşită”.M. cea a majoratului penal este sensibil coborâtă. starea de necesitate. 3. Incriminarea . cu dispensă la 33 . 15 De remarcat faptul că maturitatea este interpretată diferit din punct de vedere sexual. Noul Cod Penal român (C. Banciu D.art. variind între 16 şi 18 ani.U. p.M. juridic.114) stabileşte trei categorii 15 de minori : 14 Vinovăţia este definită în noul Cod Penal drept “fapta comisă cu intenţie. Femeia se poate căsători la 16 ani.. 2. social şi politic. beţia completă involuntară. Germania. Austria şi Ungaria (fixată la 14 ani). iresponsabilitatea şi minoritatea făptuitorului înlătură caracterul penal al faptei.28). eroarea de fapt. cauză de neimputabilitate).. Rădulescu S. Pericolul social .1. iar delincventul juvenil un copil sau tânăr vinovat de a fi comis un delict. pentru majoritatea sistemelor legislative europene. iresponsabilitatea şi minoritatea făptuitorului (art 27 al noului Cod Penal. excepţie făcând ţările scandinave (stabilită la 15 ani).fapta să fie prevăzută de legea penală. Lipsa oricăreia dintre aceste trei componente conduce. Rădulescu S. 2002. 2003.fapta să fie comisă cu vinovăţie14. Franţa şi Polonia (stabilită la 13 ani)(Cf. în Belgia. Aşadar.N. orice persoană sub 18 ani. fixată la 18 ani. Vinovăţia . p. vârsta responsabilităţii penale este de 18 ani (cf. copil.. cazul fortuit. pe cale de consecinţă.fapta să prezinte pericol social.

a posteriori. ceea 15 ani. minorul sub 10 ani poate fi ascultat separat privind opţiunea de a rămâne cu unul dintre părinţi. . 34 . absenţa sau prezenţa acestuia putând duce la exonerarea sau sancţiunea penală.. peste 18 ani se bucură de toate drepturile civile. psihologic. după un anumit timp de la comiterea faptei. deşi prezumţia legală este cea de inexistenţă absolută a lui. deşi. are drept la muncă de la 16 ani.minori care au împlinit 16 ani şi răspund penal. din punct de vedere juridic.minori sub 13 ani care nu răspund pentru faptele antisociale comise întrucât în favoarea lor există o prezumţie absolută de lipsă de discernământ. într-un institut de specialitate la cererea judecătorului.minori care au împlinit 13 ani dar nu depăşesc 16 ani. Vinovăţia este legată de noţiunea de discernământ. Stabilirea discernământului se face. . Simplu spus. moral şi civic. bărbatul după 18 ani. care au răspundere penală numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ. Stabilirea lipsei de discernământ se face pe baza expertizei medicolegale psihiatrice. căci în realitate putem constata existenţa discernământului faptei antisociale la minori sub 13 ani. discernământul reprezintă capacitatea persoanei de a conştientiza consecinţele acţiunilor sale într-un context axiologic. cu unele excepţii. peste 14 ani poate alege locuinţa în funcţie de interesele sale. după cum există situaţii de lipsă a discernământului după 16 ani. cu permisul şi interzisul. sarcina dovedirii discernământului revine acuzării. de fapt. Limitele de vârstă în care minorul este. când prezumţia legală este cea a existenţei absolute a acestuia. în opinia noastră. el este. care nu este obligat să accepte concluziile expertizei. post factum. adică în raport cu binele şi răul. Rezultă că noţiunea de discernământ este exclusiv un concept psihiatric şi judecătoresc. susceptibil de a avea discernământ reprezintă o convenţie.

De menţionat că lipsa de discernământ a minorului înlătură sancţiunea penală asupra lui. există unele situaţii în care se poate lua o măsură educativă privativă de libertate. Ne întrebăm ce se întâmplă dacă măsura educativă aplicată pentru infracţiunea anterioară nu a fost executată integral „înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat”? 35 . evidenţiază periculozitatea infractorului. pentru minorii care la data săvârşiri infracţiunii aveau vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani se ia o măsură educativă neprivativă de libertate. . 115 C. gravitatea. . tocmai ancheta asupra minorului îl face pe acesta să conştientizeze consecinţele acţiunilor sale. cu consecinţe nefaste pentru funcţionarea justiţiei. .. căci de multe ori. atunci când minorul se află în una dintre următoarele situaţii: .a comis infracţiunea prin exercitarea de ameninţări sau violenţe. numărul sau frecvenţa acestora.este judecat pentru săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni concurente care.4.ce relativizează precizia stabilirii acestuia. dar nu exclude răspunderea civilă a persoanelor care aveau minorul în supraveghere. ori dacă s-a produs decesul unei persoane.P. pentru care i s-a aplicat o măsură educativă ce a fost executată înainte de comiterea infracţiunii pentru care este judecat16. prin natura. Totuşi. Sistemul sancţionator al minorilor Conform art.dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea comisă este închisoare de 10 ani sau mai mulţi (ori detenţia pe viaţă – precizare inutilă în opinia noastră). 4.a mai săvârşit o infracţiune. 16 Iată un exemplu tipic de ambiguitate de limbaj.

ce are în vedere gravitatea faptei. b) Supravegherea „constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său zilnic. condiţiile sociale ş. c) consemnarea la sfârşit de săptămână. întocmirea referatelor de evaluare a persoanelor atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată. fără a afecta programul şcolar sau profesional al minorului. pe o durată cuprinsă între două şi 4 luni. asigurarea participării şi supravegherea minorului pe durata cursului de formare civică căzând în sarcina serviciului de probaţiune17. a) Stagiul de formare civică „constă în obligaţia minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult două luni. Vom clarifica în cele ce urmează fiecare dintre aceste măsuri. În primele şase luni ale anului 2009 se aflau în supravegherea serviciilor de probaţiune un număr de 1. starea minorului (psihică. pentru promovarea alternativelor la detenţie.Alegerea tipului de sancţiune ţine de instanţa de judecată. în esenţă.a. fizică.206 de minori. d) asistarea zilnică. pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea 17 Serviciul de probaţiune este alcătuit din consilieri care intervin în procesul penal. O altă competenţă a serviciilor de probaţiune este aceea a consilierii psihologice şi acordării altor forme de asistenţă victimelor unor infracţiuni. morală). pentru a-l ajuta să conştientizeze consecinţele legale şi sociale la care se expune în cazul săvârşirii de infracţiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor”. 36 . Măsurile educative neprivative de libertate sunt: a) stagiul de formare civică. b) supravegherea. organizarea. de către serviciul de probaţiune.

instanţă. d) să nu depăşească limita teritorială stabilită de instanţă fără acordul serviciului de probaţiune. care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor zilnice precum şi interdicţiile impuse minorului”. e) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive. d) Asistarea zilnică „constă în obligaţia minorului de a respecta un program zilnic. Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate instanţa impune minorului respectarea uneia sau mai multora dintre următoarele obligaţii: a) să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională.desfăşurării unor activităţi sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare al acestuia”. pe cât posibil. 118121 CP). a unor consecinţe asemănătoare cu cele produse de minor prin infracţiunea săvârşită. în condiţiile stabilite de instanţă. stabilite de instanţă. pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni. c) să participe la activităţi care au drept scop înlăturarea sau diminuarea consecinţelor unor infracţiuni şi. stabilit în sarcina sa de serviciul de probaţiune. Aceste activităţi pot fi desfăşurate şi în favoarea persoanei vătămate cu acordul acesteia. c) Consemnarea la sfârşit de săptămână „constă în obligaţia minorului de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbătă şi duminică. b) să frecventeze un program de consiliere psihologică sau alte programe de reintegrare socială organizate sau coordonate de serviciul de probaţiune. afară de cazul în care în această perioadă are obligaţia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă”. culturale ori la alte adunări publice. 37 . pe o durată între 3 şi 6 luni (art.

pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani (excepţie făcând cazul în care pedeapsa pentru infracţiune este de 20 de ani sau mai mare. sau cu internarea într-un centru de detenţie (art. În raport cu comportamentul. b) Internarea într-un centru de detenţie „constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor. precum şi programe de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale”. Măsurile educative privative de libertate sunt: a) internarea într-un centru educativ. b) internarea într-un centru de detenţie. unde va urma programe intensive de reintegrare socială. atunci când nu este posibil. g) să se prezinte la judecătorul pentru minori care a luat măsura educativă sau. tratament sau îngrijire medicală. stabilite de instanţă. ori de câte ori este chemat.f) să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia. Dacă minorul nu respectă obligaţiile ce-i revin. situaţie în care internarea e cuprinsă între 5 şi 15 ani). În funcţie de comportamentul minorului în această perioadă. 125 CP). la un alt judecător pentru minori. h) să se supună măsurilor de control. pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani. cu regim de pază şi supraveghere. unde va urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale. precum şi programe de reintegrare socială”. cu persoanele cu care a săvârşit infracţiunea ori cu alte persoane. măsura poate fi înlocuită cu una neprivativă de libertate. se pot dispune măsuri privative de libertate. a) Internarea într-un centru educativ „constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor. minorul poate fi premiat cu 38 .

5. situaţie în care cifrele în expresie absolută ale delincvenţei juvenile nu mai sunt foarte relevante.). Măsurile educative. Evoluţia delincvenţei juvenile în România în perioada de după anul 1989 La nivel mondial. specifică postmodernităţii. contextele etc. de sărăcie şi percepţia inechităţii sociale. este potrivit să avem mai multe rezerve. spre exemplu. operaţionalizarea conceptelor. atât în ceea ce priveşte rata minorilor implicaţi în activităţi delincvente. se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate. nu atrag interdicţii.18 18 Referitor la cifrele (statistici. căci modalităţile de recoltare. decăderi sau incapacităţi. Măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. 126 CP. se precizează în cod. fenomenul delincvenţei juvenile a cunoscut în ultimele decenii o creştere îngrijorătoare. conform legii (art. în general) vizând dinamica infracţionalităţii. La cauzalitatea generală. de criza autorităţii şi anomia socială şi altele legate de dinamica demografică şi rata natalităţii. sunt diferite. iar cele privative. faptul că în anul curent sunt raportate cu 50% mai multe spargeri decât în anul 1960 spune ceva despre dinamica fenomenului sau despre dinamica raportării (prin accesul la telefon)? 39 . Sub acest aspect România se înscrie în tendinţa generală. 4.„asistarea zilnică” sau pedepsit cu prelungirea internării. dar nu mai puţin de 2 ani. în cazul României se adaugă elementele legate de dificultăţile economice ale tranziţiei. cât şi în privinţa gravităţii faptelor comise de către aceştia.

Evoluţiei delincvenţei juvenile în perioada 1989-2006 40 .659 281.197 7.398 15.142 312.119 15.310 13.204 276.502 73.Conform datelor publicate de Poliţia Română.238 80.527 62.167 5.637 14. statistica delincvenţei juvenile după anul 1989 se prezintă astfel: Minori sub 14 ani Minori 14-18 ani Total minori 4.388 721 464 378 410 616 491 637 634 428 14.637 208.054 46.401 27.279 17.292 14.670 13.206 13.831 67.783 14.539 83.108 15.504 16.947 13.961 15.605 65.560 20.239 232.281 3.678 Tineri 18 – 30 ani Total infracţiuni Anul 1989 1993 1995 1997 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 / primele 6 luni Tabelul 1.698 14.831 7.727 82.253 14.841 231.234 22.457 289.583 14.111 16.116 15.010 2.331 163.

M.M. . sau am avut îndoieli în legătură cu corectitudinea lor.. 2 penitenciare pentru minori şi tineri (Tichileşti şi Craiova) şi trei centre de reeducare (Buziaş.T. consultat în data de 20 oct.P. A. creşterea sensibilă a infracţiunilor comise de tineri prin violenţă şi agresivitate. pentru spaţiile libere nu am dispus de date. site-ul A.181 de minori se aflau în penitenciare pentru adulţi. 2003. din care: . Această situaţie explică şi scăderea vârstei de sancţionare a minorului la 13 ani în noul Cod Penal. 41 . 2009.anp-just. un penitenciar pentru femei. 20 Cf. statisticile şi rapoartele poliţiei vorbesc despre creşterea procentului de minori aflaţi în conflict cu legea penală. existau: .T. 6 penitenciare spital.politiaromana.P. 19 Pentru anii 2002 – 2006 am utilizat http://www. apud Grecu.ro/ statistici. Dinamica efectivelor. intensificarea gravităţii faptelor comise de minori şi scăderea nivelului de vârstă la care minorii îşi încep cariera infracţională. Tichileşti). potrivit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor20.N.ro/. La data de 13 octombrie 2009.(Sursa: Ministerul Administraţiei şi Internelor19) Chiar dacă nu putem extrage concluzii evidente din aceste date. Rădulescu.N. iar pentru anii anteriori.122 în penitenciarele pentru minori şi tineri (42 în P. ceea ce putem sesiza ca dinamică 2002-2006 este creşterea numărului de delincvenţi minori sub 14 ani. pe un fond general de sensibilă reduce în expresie absolută a infracţionalităţii în categoria minorilor. http://www. fapt ce m-a determinat să nu le includ în tabel.htm.456 de minori în sistemul penitenciarelor din România. Găieşti şi Târgu Ocna). deţine 30 de penitenciare pentru adulţi. Craiova şi 262 în P. Pe ansamblu.

ştiut fiind că penitenciarele sunt. în fapt. deficit în rezolvarea de probleme. de comunicare şi relaţionare.151 în centrele de reeducare (50 de băieţi la C. pentru reintegrarea socială a delincventului. asupra copiilor aflaţi în detenţie. Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal.N. Reeducarea delincventului22 în condiţii de recluziune.R. 21 Situaţia nu diferă semnificativ de cea din data de 15 iulie 2008.. ridică probleme speciale. 42 .P. dintre care 117 în penitenciarele pentru adulţi. s-au constatat carenţe grave în educaţie. 184 se aflau în centrele de reeducare şi şase în spitalele penitenciar. 1974. şcoala şi comunitatea.R. aşa se explică şi faptul că minorii deţinuţi prezintă o rată de recidivă mult mai mare decât cei care au fost sancţionaţi cu măsuri neprivative de libertate.2 minori internaţi în spitale penitenciar21. sancţiunile şi pedepsele sunt considerate „măsuri de constrângere” şi totodată „mijloace de reeducare”. La resocialisation du jeune délinquant. Toate acestea înclină balanţa spre utilitatea înlocuirii măsurilor privative cu cele neprivative de libertate. 22 Vezi în acest sens Maurice Cusson. Pe de altă parte. când erau privaţi de libertate 425 de minori. potrivit unor studii desfăşurate de A. în scopul „prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni”. 160 pp. Buziaş. în condiţiile unei supravegheri atente a evoluţiei minorului. care permit menţinerea legăturilor cu familia. mai mult sau mai puţin severe.R. 118 în penitenciarele pentru minori şi tineri. 54 băieţi la C. mai degrabă şcoli de specializare în infracţiune decât instituţii de reeducare. Găieşti din care 38 băieţi şi 9 fete) şi . Potrivit Codului Penal. lipsa unor abilităţi sociale. neîncredere în forţele proprii şi traume datorate absenţei relaţiilor cu familia. Târgu Ocna şi 47 minori la C.

delincventul ajunge la o anume acomodare cu sine şi cu soarta. aşa cum se pretinde. şansele de recidivă sunt mult mai mari. cu acces la toate resursele educaţionale. prin acuza dură. noul Cod Penal ar trebui însoţit şi de o reformă 43 . terapia în grup şi terapia de comportament pot contribui. permiţând intervenţia educativă sau/şi terapeutică. fără nici un menajament a delincventului. terapia prin realitate pleacă invers. factori care se conjugă în nevroza de detenţie. din punct de vedere psihologic este cunoscut faptul că reeducarea începe în condiţii total defavorabile. violentă.Nu este mai puţin adevărat şi faptul că centre de reeducare vor trebui să devină. pentru ca treptat să se lase loc de speranţă în omenescul potenţial şi reconstructiv al delincventului. altfel. datorită agresivităţii iniţiale a delincventului. menită să obţină liniştirea şi resemnarea delincventului. După faza agresivă. vom preciza totuşi faptul că intervenţia educativă este susceptibilă de a da rezultate atunci când sunt aplicate diverse tehnici şi procedee terapeutice. care să faciliteze reinserţia socială a tânărului. a obişnuinţelor cotidiene din condiţiile de libertate. pe fondul căreia să se provoace restructurarea de personalitate. în forme specifice. de la determinarea şocului. adevărate comunităţi educaţionale ce acţionează specializat pentru protecţia şi recuperarea minorului într-un mediu securizant. semideschis. cum ar fi psihoterapia. a şocului traumatic suferit de pe urma schimbării mediului de viaţă. Succesul activităţilor de reeducare este condiţionat şi de existenţa unui sistem de asistenţă post-penală. Prin urmare. Fără a intra în detalii. care trăieşte acut frustrări. Făcând abstracţie de vârstă. a proceselor de redefinire a identităţii. la reeducarea delincventului.

instituţională, care să permită realizarea în fapt a dezideratului de reeducare şi integrare socială a tânărului delincvent23. Reeducarea sau resocializarea adolescentului sau tânărului are ca premisă implicită asumarea ideii că actul delictual se datorează deficitului de socializare sau socializării negative la care a fost expus delincventul. Etiologia delincvenţei este însă mult mai complexă.
23

Paşi în acest sens au fost iniţiaţi prin Ordonanţa nr. 92 din 29 august 2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, care în articolul 11 prevedea, printre altele, şi următoarele atribuţii: „g) iniţiază şi derulează programe speciale de protecţie, asistenţă socială şi juridică a minorilor şi tinerilor care au săvârşit infracţiuni; h) iniţiază şi derulează, împreună cu voluntarii şi reprezentanţii societăţii civile, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale române şi străine, programe de resocializare a persoanelor prevăzute în art. 1 şi în art. 3 alin. (2) care au solicitat să participe la aceste programe, pentru sprijinirea acestora în respectarea condiţiilor impuse de instanţa de judecată şi pentru reintegrarea lor socială; i) colaborează cu instituţiile publice şi private, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza lor de competenţă, în vederea identificării, după caz, a locurilor de muncă disponibile, a cursurilor şcolare, precum şi a celor de calificare sau recalificare profesională”; Această instituţie va deveni serviciu de probaţiune (vezi Legea nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune, în care se spune la art. 6: „Scopul exercitării funcţiei de consilier de probaţiune îl constituie creşterea gradului de siguranţă publică prin informarea şi consilierea victimelor infracţiunilor, promovarea alternativelor la detenţie, prevenirea infracţionalităţii, reducerea riscului de recidivă şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au încălcat legea penală”). Tot în acest sens putem semnala şi Protocolul de colaborare încheiat între Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali în data de 7 octombrie 2009, care prevede, printre altele, şi „Colaborarea şi atragerea de parteneri şi colaboratori în vederea dezvoltării unor proiecte de interes local, regional şi strategic în domeniul asistenţei sociale a persoanelor private de libertate, precum

44

Despre teoriile etiologice ale comportamentelor delincvente vom vorbi în capitolul ce urmează.

II. SCENARII EPISTEMOLOGICE ASUPRA DELINCVENŢEI JUVENILE

Structura temei: 1. Semnificaţia teoriei în abordarea delincvenţei juvenile 2. Teorii şi modele etiologice în domeniul delincvenţei juvenile 2.1. Scenariul biologic al constituţiei criminogene 2.1.1. Teoriile somatotipului 2.1.2. Teoriile genetice 2.1.3. Teorii neurofiziologice 2.2. Scenarii psihologice 2.2.1. Teoriile personalităţii criminale 2.2.2. Teorii psihanalitice
şi a persoanelor eliberate condiţionat sau aflate în perioada de post-detenţie”.

45

2.3. Scenariul psihosocial 2.3.1. Teoriile învăţării sociale 2.3.2. Teorii ale controlului 2.4. Scenariul sociologic. Anomie, excludere, dezorganizare şi conflict social 3. Caracteristicile sociologice ale tânărului delincvent şi portretul său statistic 4. Evaluarea teoriilor privind delincvenţa juvenilă 5. Un posibil model etiologic al delincvenţei în România

1. Semnificaţia teoriei în abordarea delincvenţei juvenile Eficienţa acţiunii profesioniste este condiţionată de înţelegerea fenomenelor care constituie obiectul intervenţiei. Faptele, privite empiric şi separat, oferă informaţii limitate, uneori contradictorii, teoria fiind cea care le înglobează într-un întreg coerent, construind o imagine cuprinzătoare. În cazul particular al delincvenţei juvenile, o singură teorie nu poate acoperii complexitatea domeniului; teoriile oferă explicaţii specifice unui anumit nivel de abordare, fără a epuiza posibilităţile explicative. Este necesară considerarea teoriilor drept ipoteze plauzibile şi alternative de explorare a fenomenului, aflate într-o posibilă completare sau complementaritate.

46

Manifestă prin transgresarea normativităţii sociale, delincvenţa juvenilă are o cauzalitatea şi o condiţionare multiplă, care impune analiza complementară a factorilor de natură individuală, ce ţin de personalitate, în strânsă relaţie cu cei legaţi de mediul socializant al familiei, şcolii, grupului de egali şi a factorilor ce ţin de societate în ansamblul ei. O rută multinivelară de abordare a fenomenului delincvenţional, începând cu nivelul macrosocial (societate), trecând prin palierul microsocial (grup, familie) şi ajungând la unicitatea structurii individuale de personalitate, propune şi A. Walsh (1988, apud Bocancea; Neamţu, 1991), într-o schemă de analiză sugestivă:

Societate, cultură, mediu

ANOMIE valori, norme, structură socială oportunităţi legitime ASOCIEREA DIFERENŢIATĂ bande, presiunea prietenilor, valori şi credinţe opuse comportamentului legal CONTROL SOCIAL experienţe individuale unice din mediul familial, afectivitate,

Subsisteme (subculturi)

Mediul familial

47

şi a subclasei acesteia. Ruta cunoaşterii fenomenului delincvent După unii analişti (e. fenomenul care precede şi determină un efect. Epistemologic. finală (scopul). pot fi grupate în două mari clase. o astfel de schemă logică nu permite inferarea cu certitudine a unei concluzii. Aşa-numitele „teorii cauzale” încearcă să identifice factorii care generează acte de tip delincvent. teorii cauzale şi teorii comprehensive. Prin structura sa. în general.g. Posedând 48 . Teoriile cauzale iau act de existenţa criminalităţii şi încearcă să explice etiologia. 2002). prin care se produc efectele. cauzalitatea se exprimă într-o implicaţie. Ştiinţa de după Descartes (îndeosebi prin pozitivism) renunţă la efortul (speculativ) de a căuta aceste cauze. Prin cauză se înţelege. Atunci când este vorba de acţiuni umane. pentru a contribui la eradicarea ei. adică la descoperirea legilor. probleme personale. în timp ce teoriile comprehensive încearcă să descifreze motivaţiile conduitei deviante. materială (conţinutul). „atitudini negative” Figura 4. interpretările devianţei. angajare Caracteristici individuale Delincvent PSIHOPATIE.implicare. la modul general. plecând chiar de la noţiunea de infracţiune şi precizând locul pe care îl deţine reacţia socială în definirea actului delincvent. consum de droguri. în care antecedentul determină secventul. ci doar infirmarea ei. individul în acţiunea lui nu poate fi considerat doar un mijlocitor. limitându-se la stabilirea raporturilor constante între fenomene. prin 24 Aristotel distinge mai multe categorii de cauze: formală (mobilul). eficientă (agentul). DEPRIVARE AFECTIVA caracteristici moştenite şi dobândite CONDUITE DELINCVENTE alcoolism. teoriile delincvenţei. Ogien A.. printr-o utilizare „lejeră” a conceptului de cauză 24.

Rădulescu S. pornind dinspre individ spre societate. iar cea de-a treia ar aparţine unei explicaţii eclectice. alteori motiv sau mobil al acţiunii. prin conceptul de „cauză”. 49 . Vom menţine această semnificaţie generală a conceptului. vom prezenta succint principalele teorii asupra etiologiei delincvenţei juvenile. F. în următoarea succesiunea a scenariilor epistemologice: teorii biologice. scopuri. Prima categorie ar aparţine genului de explicaţie biologică. 2. clasifică teoriile în trei mari categorii: a) teorii care susţin că delincvenţa juvenilă este o condiţie moştenită. cât şi psihosocială şi sociologică. Asumându-ne relativa acurateţe a clasificărilor cu care operăm. există condiţii. psihosociale şi sociologice. motive. Ansamblul acestora este desemnat. care îmbină cele două explicaţii.. M.. psihologice. Alţi autori (Grecu. a doua ar aparţine atât genului de explicaţie psihologică. 2003). intenţii. omul este întotdeauna cauza (eficientă) a acţiunilor sale. În rest. factori care predispun.. Teorii şi modele etiologice în domeniul delincvenţei juvenile grade de libertate. b) teorii care apreciază că delincvenţa este o conduită dobândită socio-cultural. condiţie favorizantă. c) teorii mixte. „lejer” spuneam. datorându-se unor factori cu caracter genetic-ereditar.care se înţelege uneori factor predispozant.

tarat genetic. fie în caracteristici neurofiziologice. degenerat (Omul delincvent. caracteristicile înnăscute ale individului explică.1. Oamenii acţionau în moduri iraţionale pentru că erau posedaţi de „diavol” sau de „spirite rele”. fie în codul genetic. avându-şi sursa fie într-un gen aparte de constituţie somatică. direct sau indirect. Scenariul biologic Primele tentative de explicare a conduitelor delincvente pornind de la faptele de observaţie pot fi subsumate scenariului biologic. Ignoranţa şi teama. 1992). Astfel de „explicaţii” mai persistă marginal în medii subculturale şi în timpurile noastre. incluzând aici toate acele teorii care consideră că delincvenţa este o caracteristică înnăscută. La originea cercetărilor sale s-a aflat descoperirea unui craniu de criminal. explică în parte această inerţie. 2. violente şi criminogene.1.1. [1876]. care 50 . 2. cauzele comportamentului delincvent erau considerate a fi forţele supranaturale. Conform acestor teorii.Vreme îndelungată. Teoriile somatotipului Una dintre primele explicaţii pozitive ale delincvenţei a fost susţinută de către profesorul de psihiatrie italian Cesare Lombroso (1836 – 1909). comportamentele agresive. în relaţie cu „spiritul fabulos”. care va formula teza criminalului înnăscut. dezvoltarea ştiinţei duce la înlocuirea treptată a superstiţiilor cu explicaţii bazate pe faptele de observaţie. Începând cu secolul al XIX-lea.

sinusurile frontale foarte dezvoltate. pielea mai pigmentată. îngrijoraţi şi în permanentă mişcare.21). ceea ce i-a sugerat ipoteza atavismului. barba rară. dezvoltarea enormă a maxilarelor şi a zigomelor. craniul turtit. simplicitatea articulaţiilor. Lombroso sfârşeşte prin a considera că din totalul celor care comit delicte numai 35 – 40% 51 . fruntea teşită. ucigaşul se evidenţiază prin volumul mai mic al craniului. prin nasul turtit. prin ochii săi mici. Lombroso vorbeşte de tipul de „criminalul perfect” (5 – 6 trăsături). sau de tipul de „criminalul imperfect” (3 – 4) trăsături specifice. părul mai des şi creţ. p.907 de cranii ale unor delincvenţi în viaţă. oblicitatea orbitelor. urechi voluminoase…” (1992. trăsătură ce se regăsea la unele cranii primitive. Trăsăturile atavice ar fi specifice diverselor tipuri de delincvenţe: cel cu înclinaţii spre viol se caracterizează prin lungimea urechilor. uşor de recunoscut după atribute fizice transmise ereditar: „…capacitate craniană mică. prin sprâncenele sale dese şi lăsate pe ochi. extinzând cercetarea asupra diverselor „stigmate” la organisme inferioare. sub trei trăsături nu am avea de-a face cu un tip criminal. marea grosime a oaselor craniene. ipoteza a fost verificată prin studierea a 393 de cranii de criminali decedaţi şi a 5. lungimea excesivă a bărbiei. ochii oblici şi foarte apropiaţi. fiind purtători ai unor stigmate tipice. frunte teşită. În funcţie de numărul stigmatelor. copii sau bolnavi psihic. (…) ieşire în evidenţă a liniei oblice a temporalului. prognatismul. prin lungimea maxilarelor. ci cu predispoziţii la agresivitate şi violenţă. hoţul se distinge printr-o remarcabilă mobilitate a feţei şi a mâinilor.prezenta în zona occipitală medie o adâncitură. pomeţii obrazului proeminenţi etc. omul sălbatic. ei ar fi subdezvoltaţi din punct de vedere biologic. Lombroso conchide că delincvenţii au trăsături fizice distincte. În urma numeroaselor critici.

cu faţă rotundă. ce cuprinde indivizi corpolenţi. Cu toate limitele pe care le incumbă un astfel de scenariu predestinal. În ultima etapă a cercetărilor sale. se 52 . ceilalţi fiind încadraţi. Unul dintre aceştia este psihiatru german Ernest Kretschmer (1942). cercetările lombrosiene au constituit punctul de plecare al unor numeroase investigaţii cu caracter ştiinţific. 1992). remuşcării şi milei. 2002). Cu toate acestea. ca „una din psihozele cele mai atavice”. psihiatrul britanic Charles Goring (1913). „nucleu al tuturor degenerescenţelor”. cicatrizarea rapidă a rănilor) şi morale (lipsa ruşinii. care consideră că în funcţie de constituţia corporală se pot distinge patru tipuri de indivizi. adeseori inteligenţi şi expansivi. după caracterul relativ înnăscut al înclinaţiilor criminale. criminalistul italian adaugă epilepsia. alături de atavism. vanitatea). factor cheie în etiologia delincvenţei. un alt medic de închisoare. În concluzie. rezultând faptul că nu există diferenţe fizice esenţiale între criminali şi necriminali (cf. Goodman N. comparând 3000 de criminali cu 1000 de studenţi de la Cambridge a constatat că trăsăturile pe care Lombroso le-a atribuit criminalilor erau prezente şi la necriminali. Într-o cercetare ulterioară. ideea potrivit căreia criminalii constituie un biotip distinct a continuat să aibă adepţi. scunzi. criminali de ocazie şi criminali din pasiune (apud Ogien.aparţin acestei categorii de atavici. Analiza minuţioasă a trăsăturilor criminalului face din Lombroso un precursor al biotipologiei. criminalitatea reprezintă o anormalitate biologică bazată pe atavism organic şi psihic şi pe o patologie epileptică. fiecare categorie având o înclinaţie mai puternică spre comiterea anumitor specii de infracţiuni: 1) tipul picnicomorf. şi alte caracteristici fiziologice (insensibilitatea la durere. conform teoriei lombrosiene. calviţie. în criminaloizi. onoarei.

insensibil şi impulsiv. eliminarea celor care. slabe. caracterizat printr-un sistem osteo-muscular puternic. Această ipoteză a legăturii criminalităţii de „tipul anatomic” (somatotipul) este reluată de către medicul american William Sheldon (1949). decât ectomorf (înalt. ei comit de regulă delicte sexuale. slab şi fragil. care oscilează între sensibilitate şi brutalitate. energic. ce se caracterizează printr-o criminalitate precoce şi o tendinţă spre recidivă. cu deficienţe ale caracterelor sexuale ori malformaţii corporale. de regulă. care a descris criminalul ca fiind. sunt patrimoniale (furt. printr-o criminalitate brutală (omoruri. cu corespondent clinic în schizofrenia heboide). sensibil şi nervos. cu chip prelung. Propunerea lui pentru a pune capăt crimei era eugenia socială. 4) tipul displastic. cu tendinţă spre viaţă uşoară. abuz de încredere). operează neaşteptat (uneori stupid. mereu agitat. 2) tipul leptomorf (sau astenic): defineşte persoanele înalte. mai degrabă. dotate divers din punct de vedere intelectual. sau un endomorf (scund şi gras. îndeosebi. tâlhării) şi o tendinţă de recidivă indiferent de vârstă. predispus la tulburări delirante de natură paranoidă). psiho-medical regăsim în această categorie debilii mintal şi schizofrenicii. 1999). cu adaptare socială precară. cel mai adesea foarte slabi. introspectiv. cuprinde indivizii înapoiaţi în plan psihic şi morfologic. se remarcă. fraudă). alteori sălbatic). predispus la psihoze maniaco-depresive). un mezomorf (musculos şi atletic. infracţiunile comise. dominat de puternice componente heboide.caracterizează printr-o criminalitate tardivă şi vicleană (înşelăciune. caracterizat prin tulburări şi deprivări afective. 3) tipul atletomorf. interiorizate. sociabil şi petrecăreţ. îşi încep cariera criminală de regulă după 18 ani şi sunt expuşi recidivei (apud Cioclei. conform 53 .

mai extrovertiţi. smulgând jucăria râvnită din mâinile altor copii. nu vor reuşi niciodată adaptarea la exigenţele vieţii sociale. Relaţia între caracteristicile fizice şi criminalitate ar fi. În rezumat. mediată de anumite trăsături de personalitate. Principiile generale ale poziţiei lui W. nu este o cauză directă a criminalităţii. aşadar. care au examinat comparativ un eşantion de 500 de minori delincvenţi şi un eşantion similar de copii nedelincvenţi. se întăreşte în şcoală. sunt mai răzbunători. 1950). spre deosebire de adolescenţii nedelincvenţi. neîncredere şi antisociabilitate) care i-ar putea împinge la acte criminale. afirmă ei. Glueek (1934. delincvenţii sunt mai neîncrezători.7% înainte de 10 ani (apud Ogien. mezomorfii au un tip de personalitate (caracterizată prin extravertire. O constituţie bio-psihologică i-ar predispune la delincvenţă pe cei care au parte de o 25 M. Sheldon au fost susţinute şi de criminologii americani S. muşcând şi ţipând. cercetătorii americani susţin existenţa unui potenţial delincvent ce se constituie în prima copilărie. atitudini de ostilitate. eşecul şcolar fiind puternic corelat cu delincvenţa. lovind cu pumnii şi picioarele. În opinia lor. 2002). 44% dintre delicvenţi comiţând fapte reprobabile înainte de vârsta de 7 ani şi 87. ambivalenţi faţă de autoritate. comportament agresiv. Tipul anatomic. ostili şi suspicioşi. când copilul reacţionează violent. manifestă mai multe comportamente defensive. insensibilitate faţă de alţii. către 2 ani. Cercetarea lor din anii 1930 atestă extrema precocitate25 a conduitelor delincvente. se tem mai mult de eşec şi de respingere.predicţiei ştiinţifice. Glueek şi E. una indirectă. Educaţia ar presupune tocmai exersarea controlulului impulsurilor şi regresiunea comportamentelor agresive. Cusson (2006-b) subliniază faptul că cercetările recente stabilesc că unele comportamente agresive ating un vârf de frecvenţă foarte devreme în cursul copilăriei. Concluzia lor a fost că. pentru a descoperi diferenţele semnificative la nivel de personalitate. 54 .

frecvenţa anomaliei printre criminali este de 5 până la 10 ori mai mare decât în rândul populaţiei generale. barba rară sau absentă. După unele cercetări. Pe această bază teoretică ei realizează „tabele sociale predictive”. potenţate prin dispreţul tacit sau exprimat al celor din jur. unele dintre ele fiind de tip delincvent. factorii biologici individuali fiind mediaţi de cei sociali. au o pilozitate pubiană de tip feminin. Una dintre anomaliile modelului cariotipic este reprezentată de formula 47 XXY. care pot genera sentimente de inferioritate.socializare primară defectuoasă. iar din punct de vedere psihic se evidenţiază prin timiditate. tendinţe spre ipohondrie şi depresie. în contextul prezentării metodelor de predicţie a delincvenţei juvenile 2. Faptele comise de aceste persoane sunt 55 . Justificarea unor astfel de teorii provine din faptul că geneticienii au constatat că în cazul delincvenţilor abaterile de la cariotipul normal sunt mai frecvente. Somatotipul este luat în considerare mai ales sub aspectul unor afecţiuni sau disfuncţii organice. sexul este condiţionat genetic de modelul cariotipic. sentimente care incită la comportamente compensatorii. Legătura între prezenţa deficienţei şi delincvenţă s-a dovedit a fi însă slabă. anomalie denumită sindromul Klinefelter. După cum se ştie.2. Subiecţii cu această anomalie sunt înalţi şi slabi. respectiv de existenţa suplimentară a unui cromozom X. Asupra tabelelor Glueek vom reveni în ultimul capitol. cel masculin fiind 46 XY. ci caracteristici de factură psihologică. ce nu au ca itemi somatotipul. Teorii genetice În categoria teoriilor constituţiei criminogene intră şi teorii de factură genetică.1. iar cel feminin 46 XX. De aici şi ipoteza unei componente genetice a delincvenţei.

. cel mai bun indicator al verificării ipotezei caracteristicilor moştenite ale delincvenţei este analiza comparativă a conduitei copiilor adoptaţi în raport cu taţii biologici şi a gemenilor 26 Witkin şi colegii săi au identificat într-un eşantion de 4. cu o înclinaţie generală spre crimă mai evidentă decât în sindromul Klinefelter. frecvenţa acestei anomalii printre criminali ar fi de 10 ori mai mare decât în populaţia generală. rezultă faptul că rolul lor este eventual acela de predispoziţie spre devianţă şi nu de determinare cauzală. 1986) au dovedit că aceştia nu sunt mai agresivi decât alţii. indivizii sunt înalţi.diverse. apud Mitrofan.. 19. Science. 56 . 27 Unele studii (Wilson şi Hernstein. dar se poate observa o tendinţă spre tematica sexuală: homosexualitate. Jacobs. uneori cu o anomalie în conformaţia urechilor. A. O altă anomalie este constituită de prezenţa suplimentară a unui cromozom masculin. Alte studii (Witkin et. al. exhibiţionism. din 389 infractori s-au găsit 5 cazuri de tipul XYY (Witkin et al. apud Mitrofan. 1997) indică un QI de 92 pentru criminali. şi Paul N. pedofilie. După unele studii. 1984. supermasculinizaţi. În general. Se apreciază că existenţa acestei anomalii predispune spre violenţă şi omucideri. dar fără prezenţa violenţei. în cazul băieţilor cu această structură cromozomială s-a constatat o mai pronunţată tendinţă spre delincvenţă. din care 3 (19%) infractori.25). p. voaierism etc. Se pare că excesul de cromozomi X are drept consecinţă o personalitate deseori anormală psihiatric. în formula 47 XYY (P. deci cu 8 puncte sub media populaţiei generale. 1965). G. calviţie şi miopie. 1997. dar că au o inteligenţă relativ mai redusă27 şi o anumită imaturitate emoţională.. „XYY and XXY men: Criminality and aggresion”.139 de bărbaţi : 12 cazuri XYY din care 5 (42%) infractori şi 16 cazuri XXY. În acest caz. Cum ambele anomalii există şi la indivizi perfect integraţi. 1976. furt din raţiuni fetişiste. 197626 sau Radcliffe S.

fie datorită nereprezentativităţii eşantioanelor. Rezultatele majorităţii cercetărilor ce relevă dependenţa delincvenţei de factorul ereditar au fost contestate. În privinţa semnificaţiei anomaliilor bioelectrice unii autori le consideră ca fiind indiciul unei potologii cerebrale (M. 1964).înfiaţi de familii diferite. 1963). alţii al unei întârzieri de câţiva ani în maturizare (G. Concluzia ar fi aceea că tendinţa spre tâlhărie. A. fără a exclude posibilitatea unor predispoziţii moştenite. Ceea ce putem accepta astăzi în urma unor astfel de studii. Teorii neurofiziologice În urmă cu aproape 50 de ani cercetătorii au descoperit în cazul multor delincvenţi existenţa unor disfuncţii cerebrale relevate prin EEG. Verdeaux. între ei şi cu taţii lor biologici. Verdeau şi J. 2. fie datorită unor proceduri de prelucrare şi interpretare. este înnăscută. spre furt. 2003). Silverman. Kimura şi Y. Cercetarea relevă existenţa unei corelaţii pozitive semnificative între infracţionalitatea tatălui biologic şi cea a fiului adoptiv. selectând 14. Rădulescu.000 de copii adoptaţi. este concluzia moderată conform căreia factorul ereditar nu constituie un element determinant în constelaţia multiplă şi diversă a etiologiei conduitei de tip delincvent.3. 1963) iar unii drept mărturia unor situaţii tensionat conflictuale (D. Mednick (1994).1. Semnificative în acest sens sunt cercetările desfăşurate în Danemarca de către S. dar numai în privinţa infracţiunilor contra proprietăţii. dar nu şi violenţa (apud Grecu. într-o perioadă lungă de timp. 57 . Nakazawa. care au cuprins statisticile cu privire la adopţii pentru întreaga populaţie daneză.

asociat cu extroversia. s-a constatat prezenţa unor anomalii EEG la 91 de cazuri (82%). dacă celălalt tip caută stimulul. alcoolism. apud Grecu. Dragomirescu prezentate în Psihopatologia comportamentului deviant (1976). 1983). stările depresive. a relaţiei directe între nivelul crescut de testosteron (hormon masculin) şi agresivitate. ar 58 . asociat introversiei. la 31 dintre cazuri anomaliile sugerează disfuncţii în dinamica cerebrală. 2003). subiecţii de acest tip văd mediul ca fiind deficient pe linia stimulării.. pp. O altă serie de cercetări este reprezentată de cele privind existenţa.Toate aceste ipoteze au fost confirmate de cercetările lui V. 26-27) referitoare la inhibiţia corticală. pe de o parte. cu vârsta între 12 şi 17 ani. se plictisesc repede şi caută mereu noi surse de excitare. Eysenck (apud Mitrofan. dintre acestea. impulsivitate şi omucidere (Virkunnen M. relaţia inversă între nivelul de serotonină (neurotransmiţător) şi agresivitate (Linnoila. b) tipul CIS (cortical inhibition slowly). iar pe de altă parte. ei sunt mai dificil de socializat şi mai predispuşi la conduite delincvente. iar la 24 de minori s-au evidenţiat şi prezenţa unor anomalii de tip epileptic. cuprinde subiecţi la care inhibiţia apare mai încet şi resimt mai mult stimulul. În raport cu viteza instalării inhibiţiei corticale pot fi distinse două categorii de subiecţi: a) tipul CIR (cortical inhibition rapidly). 1997. Rădulescu. Cumularea celor doi factori. În urma cercetărilor efectuate pe 111 minori cu conduite deviante. nivel crescut de testosteron şi scăzut de serotonină. aceştia evită stimulul. la 36 de cazuri sau înregistrat anomalii ce relevă o retardare neuropsihică. Tot în această mare grupă putem introduce şi teoria lui H. Nivelul scăzut de metabolizant al serotoninei în fluidul cerebrospinal ar fi în legătură cu tendinţele de suicid. 1989. se caracterizează printr-o mare rapiditate a instalării inhibiţiei şi prin resimţirea mai slabă a stimulării.

aceleaşi proceduri au produs senzaţii de teamă şi agresivitate. Intervenţiile chirurgicale de extirpare a unor tumori din aceste părţi ale creierului nu s-au dovedit semnificative asupra violenţei pacienţilor. factorii de personalitate şi cei din mediul social jucând un rol important în promovarea sau inhibarea oricărei influenţe pe care caracteristicile biologice le pot avea asupra unui comportament. în cazul oamenilor.genera o reacţie agresivă incontrolabilă de către subiect. astăzi.2. introducem aici şi cercetări care au pus în relaţie stările emoţionale şi sexuale cu sistemul limbic (Bandler. dar se pot constitui în circumstanţe atenuante pentru actul violent.. 2005). În general. Aceste determinante psihofiziologice nu exonerează subiectul de responsabilitate. Stimularea electrică a nucleului amigdalian sau a hipocampului generează. se concentrează 59 . agresivitate. considerat sediu al vieţii emoţionale. 1985). între ele intercalându-se orientarea psihosociologică. Scenarii psihologice Abordarea psihologică. R. cercetătorii sunt de acord asupra faptului că factorii ereditari şi cei neurofiziologici au un eventual rol de element predispozant pentru criminalitate şi nu unul cauzal. „creier emoţional” (Goleman. fără a ignora influenţele condiţiilor de mediu în determinarea tendinţelor spre delincvenţă. cea psihologică şi cea sociologică. în unele cazuri. Analiza etiologică a delincvenţei este dominată astăzi de două orientări complementare. În fine. înregistrându-se o incapacitate a pacientului de a mai relaţiona afectiv cu semenii. în cazul şoarecilor sau pisicilor. 2.

2. acţiuni dificil de înţeles sau anticipat. 1913).1. Richard Dugdale.mai ales pe analiza particularităţilor psihice. 60 . sentimente lipsite de profunzime şi de empatie. 2003. Hervey Clecklei (1976) formula următoarele criterii în baza cărora se poate identifica o personalitate antisocială (apud Grecu. psihologii realizând portrete tipice ale personalităţii criminale. delincventul este un psihopat. Conform acestora (Philipe Pinel. care a moştenit anumite tare psihice ce îl determină la o conduită antisocială. incapacitate de a învăţa din experienţele trecute şi absenţa temerilor. ale personalităţii delincvente. Rădulescu. înnăscute sau dobândite. ideea „psihopatului” sau a „sociopatului” continuă să rămână actuală. p. 1801. În Masca sănătăţii mentale. 1895. conduite impulsive. Chiar dacă astăzi nu se mai pune accentul pe moştenirea tarelor. 2. Teoria personalităţii criminale Cele mai vechi tentative de explicare psihologică a delincvenţei atribuie criminalului o personalitate aparte. de cele mai multe ori nemotivate. ce oferă posibilitatea manipulării celorlalţi prin simulare. egocentrism patologic. centrarea asupra propriului eu şi incapacitate de ataşament afectiv. indiferenţă manifestată faţă de consecinţele negative ale faptelor comise. 100): farmec superficial şi inteligenţă emoţională. Henry Goddard. un „degenerat” mintal. sau „sociopat”. absenţa conştientizării greşelilor şi lipsa remuşcărilor.

al delincventului de mare periculozitate este realizat de un grup de psihiatri canadieni (K. care consideră că diferenţa dintre delincvent şi nedelincvent este graduală şi că orice om. După cum se poate sesiza. Gray. . Neamţu.lipsa de semnificaţie a pedepsei. H. 164). ca element de modificare a comportamentului (apud. (La société criminogéne. caracteristicile atribuite criminalului în cele două teorii (şi în multe altele pe care nu le mai evidenţiem) sunt aproape identice. . ultimii rezistând tentaţie. Ceea ce îi deosebeşte pe infractori de neinfractori este trecerea la act. . 1964). prin extensie. p. nesinceritate. 1999. diferită net de cea a nedelincventului? La această întrebare ne răspunde criminologul francez Jean Pinatel. C. în circumstanţe excepţionale poate deveni un delincvent. G.atitudini de neîncredere.purtare pregnant antisocială şi distructivă.simţ moral puternic diminuat sau chiar absent.egocentrism puternic. . . Conform acestora. Un inventar complex al trăsăturilor de personalitate care ar corespunde profilului psihopatului şi. . profilul psihopatic al delincventului s-ar caracteriza prin: . iresponsabilitate şi rea-credinţă.imaturitate emoţională. . . relaţii sociale instabile şi de scurtă durată.neputinţa de a profita de experienţa altora.lipsa sentimentului de responsabilitate.un control deficitar sau chiar absenţa controlului asupra unor impulsuri. Componentele nucleului personalităţii criminale care determină trecerea la act sunt în opinia lui: 61 . Să însemne aceasta faptul că delincventul are un tip de personalitate aparte. Hutchinson. Bocancea.imposibilitatea de a relaţiona cu semnificaţie şi de durată. în timp ce primii nu. 1971).

W. egocentrici. impulsivitatea.C. În ultimă instanţă. improvizaţie). Băieţii cu conduite delincvente au fost caracterizaţi ca instabili emoţional. dau un caracter particular personalităţii în ansamblul ei. Faptul că subiectul nu va fi reţinut de ameninţarea pedepsei este explicat prin labilitate. când subiectul ajunge în situaţia de a comite o crimă. egocentrismul sau ostilitatea. Miller). suspiciunea. atentând la persoana sau bunurile acestuia. Conger.indiferenţa afectivă. Numai reunirea tuturor componentelor.egocentrismul (tendinţa subiectului de a raporta totul la sine însuşi). nefericiţi şi nesatisfăcuţi de experienţa lor de viaţă. suspicioşi. Pentru ca un subiect să treacă la act este necesar ca el să nu fie reţinut de oprobriul social care este asociat răufăcătorului. .agresivitatea (de la simpla afirmare a eului şi dinamism combativ până la ostilitate): . Cele patru componente nu trebuie considerate în mod individual. . - 62 .labilitatea (instabilitate. anxioşi. reliefează că până la vârsta de 15 ani delincvenţii pot fi diferenţiaţi de nondelincvenţi atât prin intermediul testelor psihologice. Un studiu realizat în statul american Colorado în anul 1956 (J. impulsivi. precum şi semnificaţia corelaţiilor dintre acestea. având în vedere un eşantion reprezentativ pentru băieţii cu conduite delincvente. cu ostilitate disproporţionată în raport cu situaţia. fluctuaţie. cât şi prin evaluările făcute de profesori. Obstacolele materiale susceptibile să împiedice executarea crimei sunt învinse prin agresivitate. Acest proces de “autolegitimare subiectivă” este asigurat de egocentrism.J. este necesar ca el să nu fie reţinut de sentimentul că produce rău aproapelui său. în funcţie de indicatori cum ar fi: stabilitatea emoţională. Indiferenţa afectivă asigură această ultimă etapă a trecerii la act.

cei mai inteligenţi fiind „oameni cinstiţi”? Pe 63 . Răşcanu. Ceea ce este evident este faptul că printre minorii delincvenţi găsim un număr relativ mare de cazuri ce prezintă carenţe în dezvoltarea lor psiho-intelectuală.subestimarea greşelilor şi actelor antisociale comise. imaturitatea caracterială se caracterizează (cf. îndeosebi a celor morale. .indolenţă. indiferenţă. sau au fost prinşi din această cauză. afirmă psihologii. suntem îndreptăţiţi să ne întrebăm dacă delincvenţii au comis delictul pentru că au o capacitate intelectuală redusă. tulburările caracteriale pot fi descifrate încă din copilăria timpurie.dorinţa unei vieţi uşoare. Asemănător. În majoritatea cazurilor. slaba dezvoltare a emoţiilor şi sentimentelor superioare.impulsivitate şi agresivitate. . să evalueze raţional raportul dintre câştiguri şi pierderi.Majoritatea cercetătorilor vorbesc în cazul delincvenţei juvenile de prezenţa unei imaturităţi afective sau a uneia caracteriale. În legătură cu imaturitatea intelectuală sau cu inteligenţa delincvenţilor lucrurile nu sunt la fel de clare. cronicizânduse ulterior şi caracterizând „copilul problemă”. .opoziţie şi respingere a normelor social-juridice şi morale. Capacităţile intelectuale reduse îi împiedică pe mulţi dintre ei în anticiparea consecinţelor şi implicaţiilor acţiunilor. de ordin social şi a sentimentelor morale. în acelaşi timp.autocontrol insuficient. Imaturitatea afectivă se traduce prin inconsistenţa stărilor afective. . 1994) prin: . a trebuinţelor inferioare.exacerbarea unor motive personale egoiste. mai ales pe termen lung şi. instabilitate. . .absenţa sau insuficienta dezvoltare a unor motive superioare. indiferenţă. Totuşi. dispreţ faţă de muncă: . ambivalenţă afectivă.

sau mai târziu. sunt categorii de delicte ce solicită capacităţi deosebite şi sunt comise de către persoane cu o inteligenţă superioară. dar numai un model. Şi în al treilea rând.de altă parte. respectiv cu contextul socializării. atunci când este asociat cu perturbări de ordin emotiv-afectiv şi cu alte elemente ce ţin de valorile şi atitudinile subiectului. La finalul acestor consideraţii. Pare mai plauzibil să conchidem că nivelul mintal scăzut poate prezenta o premisă a infracţionalităţii. profilul psihologic al criminalului ignoră categoriile de infracţiuni. Dacă Ion Creangă ar fi fost etichetat ca delincvent. furtul cireşelor şi alte năzbâtii ale copilăriei sale ar fi intrat într-o schemă ce prefigurau comportamentul criminal. că personalitatea delincventului ar fi aceeaşi. între cel care conduce sub influenţa băuturilor alcoolice şi funcţionarul care primeşte mită? Evident că întrebarea este doar retorică. plecând de la premisa simplistă şi. sau dintre un criminal în serie şi femeia părăsită care se prostituează. Suntem ceea ce suntem ca rezultat al combinării factorilor moşteniţi cu cei dobândiţi în prima copilărie. biografiile criminalilor sunt întotdeauna reconstrucţii consecvente unei etichetări retrospective. Profilul personalităţii delincventului este un model abstract. ca orice altă dimensiune a umanului. se cuvine să facem câteva observaţii. care prin mijloace „subtile” prejudiciază statul de sume imense şi un consumator de droguri. în fond. şi consolidaţi ulterior prin experienţele particulare de viaţă. nelipsit de semnificaţie. În al doilea rând. În primul rând nu trebuie să uităm că trăsăturile de personalitate se înscriu. eronată. cu toate limitele asociate unei astfel de simplificări. Putem însă ignora diferenţele dintre un violator înrăit şi un adolescent care fură dintr-un magazin. în anumite 64 . pe un continuum şi numai modalitatea specifică de analiză raţională face ca acest continuum să fie secţionat în categorii distincte. între înaltul demnitar.

traumele acestei vârste vor avea consecinţe pe întreaga durată a vieţii. generatoare de acte impulsive şi agresive proiectate asupra celor din jur.2. cu Erosul. sau absenţa identificării cu tatăl. Analizele de orientare psihanalitică atribuie tânărului delincvent o structură nevrotică. Iar dacă este să ne referim la un act (criminal) anume. care caracterizează adaptarea socială. Carenţele afectivităţii materne. Despre rolul factorilor din prima copilărie vorbesc. în urma unui proces lent de reprimare şi sublimare a pulsiunilor. Comportamentul delincvent este înţeles ca produs al compensării frustrărilor şi al proiecţiei agresivităţii.2. starea victimei. Agresivitatea este. Teoria psihanalitică asupra delincvenţei juvenile Conform teoriei psihanalitice. care face un cuplu indisolubil cu pulsiunea vieţii. căruia i se vor opune treptat exigenţe ale principiului realităţii. manifestă prin conflicte intra. o tendinţă psihică înnăscută. Ea poate fi introiectată sau proiectată asupra obiectelor exterioare.şi interpersonale. teoriile psihanalitice. în Thanatos. îndeosebi. originată în pulsiunea morţii. aici intervin în discuţie şi elemente ale contextul situaţional (legate de starea subiectului.condiţii ale mediului social. generate de momentele constituirii supraeului şi de eşecul rezolvării complexului Oedip. în raport cu puterea 65 . ar genera traumatisme care reapar la vârsta adolescenţei sub forma crizei de identitate. în opinia lui Freud. guvernată de principiul plăcerii. copilul vine pe lume ca o fiinţă pur instinctivă. 2. Comportamentul delincvent este determinat de prezenţa unor conflicte infrapsihice ale copilăriei. situaţia de fapt etc).

cu suprimarea simbolică a părintelui de acelaşi sex. .un supraeu foarte puternic dezvoltat în prima copilărie ar putea determina reprimarea pulsiunilor şi emoţiilor negative. a substituirii pulsiunilor inconştiente cu activităţi socialmente acceptate. Lacan completează această perspectivă cu una culturalistă asupra genezei personalităţii şi dependenţei sale de mediul social şi cultural. agresivitatea va fi direcţionată spre acte criminale.supraeului. care acumulând tensiune psihică ar exploda în acte violente în adolescenţă. Freud. . am putea distinge următoarele accente explicative: .un tânăr având sentimentul culpabilităţii indus de supraeul puternic va avea o dorinţă incontrolabilă de a se autopedepsi şi va căuta cu obstinaţie satisfacerea acestei nevoi.complexul oedipian. E. Sadismul nu este decât o proiectare externă a agresivităţii. de a simţi vina sau 66 . deseori cu mutilarea victimelor.ura faţă de tată ar determina proiecţia acesteia asupra figurii autorităţii. generează tensiuni ce pot lua forma unor conduite antisociale.comportamentul delincvent este rezultatul evoluţiei nevrotice a personalităţii.un supraeu deficitar va genera incapacitatea de a de inhiba impulsurile orientate spre căutarea plăcerii. Erikson şi J. .absenţa sublimării. . pedeapsa apare ca o justificare morală a crimei comise. poate genera un complex de vinovăţie. dacă ostilitatea faţă de tată este reprimată. Dacă ar fi să sistematizăm teoriile susţinute de către adepţii lui Freud. în timp ce masochismul poate fi gândit ca orientare a pulsiunii agresive asupra propriului eu. . ducând la conduite inexplicabile prin cruzime. . Plecând de la concepţia originară a lui S.

activitate excitantă. Briar şi Piliavin (1965. sau sadici. * Evaluând teoriile care pun criminalitatea pe seama caracteristicilor individuale. . iar alţii adaugă enurezisul. corelând elementele unui triunghi compus din lipsă de afectivitate – psihopatie – violenţă. probaţi oficial. pentru a-şi compensa pulsiunile anale.indivizii care posedă predispoziţii identice nu urmează cu necesitate acelaşi itinerariu.indivizii deprivaţi în prima copilărie de obiecte ale dorinţei lor ar dezvolta o reacţie compensatorie. .factorii etiologici nu operează niciodată în mod uniform. însingurare. de unde şi un comportament agresiv şi antisocial. cu incendierea sau plăcerea privirii focului. nesiguranţă.o proporţie mică de delincvenţi.majoritatea delincvenţilor adolescenţi renunţă la aceste obişnuinţe la vârsta adultă. 2002) formulează următoarele concluzii: .unele manifestări delincvente pot apărea ca modalităţi de supracompensare a unor crize narcisice. putând deveni alcoolici pentru a-şi satisface pulsiunile orale. adică nu devin automat delincvenţi. 67 . resimţite ca stări de devalorizare. apud Oigen. . cu cruzimea faţă de animale. .compasiune faţă de ceilalţi. La acestea. posedă trăsăturile psihologice care compun modelul criminalului. unii cercetători adaugă privarea de dragoste în copilărie. indicând lipsa de simpatie faţă de victime. printre indicii de diagnoză sau prognoză pentru conduita delincventă. ca semn al unui sistem nervos autonom hipo-reactiv. .

ce are loc în situaţii în care eul este ameninţat iminent. Giddens (2001. 197) recunoaşte meritul teoriilor biologice şi psihologice.criminalii nevrotici. care cuprinde trei tipuri de criminali: . dar care sunt taraţi din punct de vedere social. care realizează următoarea clasificare: . . Despre criminalitatea acestora din urmă. Butoi. . Staub (apud Mitrofan. care acţionează în funcţie de mobiluri inconştiente. îi predispun pe anumiţi indivizi să-şi îndrepte 68 .Explicaţiile psihanalitice par a fi adecvate mai ales comportamentului compulsiv al nevroticului sau psihoticului. Distincţii între diverse tipuri de criminalitate găsim la Alexander şi H. Scenariul psihosocial Teoriile care se înscriu în acest scenariu pun în relaţie caracteristicile biologice şi psihice ale copilului şi tânărului cu mediul în care este el socializat.criminalitate obişnuită. sănătoşi psihic dar taraţi din punct de vedere social. p. care comit delictul ca urmare a unor presiuni iraţionale irepresibile şi mai puţin situaţiei delincventului raţional şi calculat. .3.criminalitate imaginară. sănătoşi din punct de vedere psihic.criminalitatea ocazională. vorbesc teoriile psihosociale şi cele sociologice. 1992).criminalii organici. . cu o personalitate ce ţine de psihiatria clasică (bolnavi cu alterări mintale). Zdrenghea. fantezii sau acte ratate. care transpare în vise. în anumite contexte de învăţare socială şi experienţă.criminalii normali. 2. care „pot identifica anumite caracteristici de personalitate care.

p. Ignorarea motivaţiilor personale ale tânărului. impulsivitate şi agresivitate. afecţiune. B. comportamentale şi sexuale. Analiza psihologică se extinde asupra factorilor generatori de tensiuni şi conflicte. dintre care cei legaţi de familia tânărului sunt consideraţi a fi cei mai importanţi. . Skinner) subliniază erorile educaţiei şi ale socializării morale.. 69 . Eysenck. în primul rând. Carenţele funcţiilor principale ale familiei (subzistenţă. protecţie. împiedică dezvoltarea autonomiei morale. caracteristicile individuale reprezintă doar potenţialităţi ce se pun în valoare. se actualizează. ai mediului în care copilul creşte şi se dezvoltă. care generează eşecul asimilării şi internalizării normelor de conduită.147) enumeră ca trăsături ale imaturităţii psihosociale următoarele caracteristici: . numai în anumite condiţii de mediu. datorită. mecanismelor specifice proceselor de învăţare socială. interdicţiile severe. M.atenţia supra actelor delictuale”. .egocentrism. cu cei sociali. J. socializare) explică de ce peste jumătate dintre delincvenţi provin din familii dezorganizate. modele negative etc. Eşecul socializării se manifestă ca un deficit al maturizării sociale şi implicit ca un deficit al dezvoltării personalităţii. Premisa de la care pleacă aceste teorii este aceea că orice conduită de tip delincvent este rezultanta interacţiunii factorilor individuali. cercetătorul italian Giacomo Canepa (apud Petcu. unii cercetători (H. În anul 1970. Dintr-o astfel de perspectivă. întărind motivaţiile negative ale conduitelor. sistemul defectuos de sancţiuni.autocontrol deficitar. dobândind tulburări psihomotorii. bio-psihici.toleranţă scăzută la frustrare. Copilul receptează ca o cutie de rezonanţă conflictele şi tensiunile intrafamiliale..

subdezvoltarea sentimentelor morale. . Markerii „sindromului personalităţi antisociale”. dorinţa realizării uşoare. 28 Rezultatele investigaţiilor sale arată că delincvenţii se caracterizează prin: . opoziţie faţă de normele juridice. . respingerea rolului social jucat înainte de a deveni delincvent. Mucchielli (1965) vorbeşte de o disocialitate a delincventului. pp.agresivitate. la 46%. . Mitrofan et. Având în vedere polivalenţa delincvenţilor recidivişti.egocentrism. tendinţa spre plictideală.indiferenţă afectivă. la 41% . 70 . al. la 50% (cf.evitarea efortului voluntar.subestimarea gravităţii actelor antisociale comise. . . datorii neplătite.000 de recruţi din armata elveţiană identifică 371 de violatori şi agresori ce se disting printr-o puternică „tendinţă de disocialitate” ar fi participare la prostituţie. conform Henriette Hass (2001) care din 20. la 72% . manifestă prin divergenţa faţă de mediu social exprimată prin: . . la 27% . frecventarea cazinourilor.tendinţe de opoziţie..scepticism. comportament sexual de risc. R.falsa percepţie socială a celor din jur.neacceptarea colectivului. fără muncă. Aceste caracteristici ale delincventului s-ar datora conjuncţiei trăsăturilor de personalitate cu mediul în care trăieşte şi se formează copilul. la 68% dintre ei. . . a motivelor superioare de ordin social (învăţare. 56-57). 1997. Cu un sens apropiat celui de imaturitate psihosocială.. morale etc28.impulsivitate mărită. .lipsa aprofundării şi evaluării adecvate a consecinţelor actelor comise. muncă).

care sunt expuşi unor modele comportamentale agresive sau 71 . considerând că un comportament delincvent se învaţă aşa cum se învaţă şi comportamentul conformist. Potrivit acestuia.3. de specificul proceselor de învăţare socială şi de mecanismele de control şi autocontrol.legăturile foarte strânse dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă şi corelaţiile dintre furt.3. codează informaţia despre comportament şi o foloseşte apoi drept ghid pentru acţiunile sale ulterioare. Aceste predispoziţii sunt moştenite şi dobândite într-un raport niciodată precizabil. parţial discreditată o vreme. Teoriile învăţării sociale Teoriile învăţării sociale acordă importanţă deosebită socializării.1. sinucidere şi toxicomanie. Teorii ale imitaţiei. valorilor şi tehnicilor de comportament. „o virtualitate difuză susceptibilă de a se actualiza într-un mare număr de comportamente condamnate”. Teoria imitaţiei. care îi redă nobleţea pierdută. Tarde (La criminalité comparée) considera delincvenţa un produs al imitaţiei rezultată din contactul repetat cu alţi delincvenţi. Încă G. prin relevarea importanţei agenţilor sociali ca sursă de pattern-uri comportamentale. iar actualizarea acestei virtualităţi depinde de nişa existenţială.1. prin interiorizarea modelelor. agresiune. 2. copilul. observându-i pe ceilalţi. Experimentele realizate de Bandura în colaborare cu Dorothea Ross şi Sheila Ross (1961) se desfăşoară pe copiii de la grădiniţă. pp. Maurice Cusson (1997. manifestă prin transgresiuni polimorfe. este reluată şi actualizată de către Albert Bandura. 2. a normelor. prin intermediul socializării. 450 – 451) conchide asupra existenţei la anumiţi indivizi a unei predispoziţii spre devianţă.1.

de la personaje reale. cea a lui E. dar toate converg la acelaşi rezultat: simpla expunere la modele agresive amplifică tendinţele agresive ale observatorului. unul dintre foştii lui studenţi). concluziile lor fiind identice: conduita de tip delincvent este învăţată. 2. având o sarcină simplă. respectiv la modele agresive pedepsite. sancţiune sau recompensă pentru conduita agresivă. După aşteptări. Cressey.1. 72 .3. printre care şi păpuşa cu pricina. apoi introduşi pentru 20 de minute într-o cameră. Imitarea modelului depinde în bună măsură de mecanismele de întărire. ci este învăţată în cursul socializării. la expunere de film şi desene animate. criminalitatea nu este nici înnăscută şi nici nu rezultă din dispoziţiile psihice dobândite. prin expunerea la modele agresive recompensate. expunerea la modelul violent dura 10 minute.nonagresive. prin interacţiune şi 29 Într-unul dintre experimente. subiecţii erau uşor frustraţi. După expunere. Bandura utilizează trei grupuri de copii. confirmânduse ipoteza conform căreia există o relaţie directă între gradul de realitate al modelului şi tendinţa subiectului de a-i imita comportamentul. Sutherland provine din sociologie. Teoria asocierilor diferenţiale. primul expus unui model agresiv. cu diverse jucării. În alte experimente sunt vizate consecinţele tipurilor de întăriri consecvente conduitei agresive. Conform acestei teorii propuse de Edwin Sutherland (1939). grupul al doilea avea aceeaşi sarcină. reprezentant al Şcolii de la Chicago (completată de teoria transmiterii culturale formulată împreună cu D. copiii expuşi la modelul agresiv îl reproduceau. copiii fiind expuşi unor modele agresive situate pe un continuum realfictiv. Experimentele se complică ulterior. Variantele experimentelor sale sunt diferite29. dar cu posibilitatea urmăririi unui adult ce se comporta violent cu o păpuşă. Copiii din grupul agresiv erau aşezaţi într-un colţ al laboratorului. Dacă teoria lui Bandura vine din psihologie.2. dar adultul îşi făcea de lucru cu nişte jucării. de modelul adecvat statusului sexual (tendinţa băieţilor de a imita conduita modelelor masculine şi a fetiţelor de a imita modele feminine). ignorând păpuşa. al doilea unui model nonagresiv şi un grup de control.

În teoria asocierii diferenţiale. ceea ce contează este frecvenţa contactelor cu aceste valori şi norme. Atât tinerii cât şi adulţii se confruntă cu modele pozitive (de conformare la normă) şi cu modele negative (nonconformiste) de comportament. indivizii îşi dezvoltă atitudini şi valori care îi fac mai mult sau mai puţin dispuşi să se conformeze normelor sociale. durata. Copiii şi tinerii. intensitatea lor şi vârsta la care au loc aceste contacte. c) principalul conţinut al învăţării este rezultatul influenţelor exercitate de către grupurile cu caracter intim şi personal. Ataşarea sau asocierea de grupuri care respectă legea reduce riscul unei cariere delincvente. impulsurilor. Prin interacţiunea cu „alţii semnificativi”. 73 . aşa cum asocierea cu modele criminale va determina o conduită de tip delincvent. sunt mai vulnerabili la influenţele care conduc spre un comportament delicvent. raţionalizărilor şi atitudinilor asociate acestui comportament. Teoria asocierii diferenţiale poate fi sintetizată în următoarele opt enunţuri: a) comportamentul criminal se învaţă. d) procesul de învăţare presupune asimilarea tehnicilor de comitere a crimei. b) învăţarea comportamentului se realizează în interacţiunea cu alte persoane prin intermediul comunicării. devianţa este rezultatul prezenţei unei subculturi deviante. aşa cum este învăţată şi respectarea legilor.comunicare. în care se învaţă norme şi comportamente antisociale. a direcţiilor specifice ale motivelor. e) învăţarea presupune apropierea unor definiţii favorabile sau nefavorabile a codurilor legale. Toţi oamenii pot învăţa valori şi norme care ar putea fi numite antisociale. având o mai redusă experienţă.

conduce. fără a se deosebi din punct de vedere moral de alţi tineri.f) persoana devine delincventă din cauza expunerii excesive la definiţii favorabile violării normelor. sau să muncească pe cel cinstit). 74 . cartiere periferice. h) atât comportamentul criminal. motivând acţiunea prin influenţa unor presiuni externe. care arată că majoritatea tinerilor aflaţi în derivă recunosc normele şi valorile convenţionale.3. ca justificări subalterne. Teoria neutralizării. cât şi cel noncriminal. la sporirea criminalităţii (teoria reîntăririi diferenţiale). 2. Această teorie explică persistenţa criminalităţii în anumite comunităţi marginale. şi recompensarea conduitelor delincvente în interiorul comunităţii. reprezintă o expresie a aceloraşi trebuinţe şi valori generale (aceeaşi nevoie de bani îl face să fure pe hoţ. Printre tehnicile de neutralizare autorii menţionează: a) negarea responsabilităţii. O explicaţie pertinentă privind relaţia dintre valori şi delincvenţa juvenilă formulează Gresham Sykes în colaborare cu David Matza (1961). Întărirea unor astfel de conduite. a sancţiunilor. împotriva propriei voinţe. a unor stări inexplicabile. g) asocierile diferenţiale pot varia din punct de vedere al frecvenţei. comunităţile respective devenind adevărate pepiniere pentru comportamentul criminal. priorităţii şi intensităţii expunerii la modele criminale sau noncriminale.1. în care valorile subculturii şi comportamentele aferente sunt replicate de la o generaţie la alta prin socializare. Ei ajung să comită delicte numai atunci când sunt capabili să stăpânească tehnicile de neutralizare. prin absenţa controlului social.3. duratei. mahalale.

„îşi merită soarta”). la neîmplinirea unor aşteptări şi speranţe. 1981). cu excepţia războiului sau legitimei apărări. violenţi şi stupizi). considerat un fleac. ci ca unele condiţionale. când devine scuzabil).3.2.b) negarea prejudiciului provocat. a codului de onoare). c) negarea victimei (blamarea sau acuzarea ei. Aceste alternative sunt învăţate în procesul socializării. ci „se împrumută”). ce permit multe excepţii (nu e bine să omori. B. alături sau împreună cu valorile convenţionale. Frustrarea este definită ca fiind o „stare emoţională negativă. lipsit de importanţă pentru victimă (cei care au făcut armata ştiu că acolo nu se fură.1. Invocarea tehnicilor de neutralizare a sentimentului de culpabilitate consecvent crimei constituie pentru Matza indiciul acceptării principiale a codului moral convenţional de către delincvenţi. tehnicile de neutralizare sunt posibile întrucât normele morale nu acţionează ca imperative categorice.3. d) condamnarea acuzatorilor (poliţişti corupţi. 2. e) apelul la loialitate (invocarea spiritului de camaraderie. 2. Teorii ale controlului În această categorie includem acele teorii care consideră că un comportament delincvent este datorat absenţei controlului exterior şi a autocontrolului subiectului. frustrarea este considerată a fi starea 75 .. Teoria „rezistenţei la frustrare” combină perspectiva psihologică cu cea sociologică. T. ce apare la privarea individului sau a grupului de drepturile cuvenite.. Într-o accepţie apropiată. ori ca efect al nesatisfacerii unor trebuinţe” (Tucicov.2.

care s-a întrebat de ce. Comportamentul criminal rezultă din lipsa unui control intern. în forma ei cea mai rudimentară. 76 . Conform teoriei rezistenţei la frustrare. orientarea spre scopuri dezirabile şi toleranţă la frustrare. găsind soluţii alternative de compensare. comportamentul delictual aparţine celor cu o slabă rezistenţă la frustrare. chiar şi în zonele cu criminalitate ridicată. O teorie mai complexă a fost elaborată de Walter C. Răspunsul lui este acela că în faţa diverselor frustrări indivizii acţionează diferit. 1967.unei persoane care „este privată de o satisfacţie legitimă şi care este înşelată în aspiraţiile sale” (Sillamy N. ci ca percepţie subiectivă a individului în legătură cu aşteptările sale. Reckless (1961). Rezistenţa interioară este matricea care asigură tânărului conştiinţa identităţii de sine şi a imaginii de sine în raport cu alţii. efectuat de societate. Capacitatea individului de a se adapta situaţiilor frustrante. Clinard toleranţă la frustrare. unii tineri nu ajung delicvenţi. Aceste elemente pot fi cunoscute prin teste de personalitate. efectiv şi adecvat.. 127). vecinătate. şi din lipsa unui control extern. Rezistenţa exterioară este alcătuită din grupurile socializatoare (familie. efectuat de individ. în raport cu rezistenţa internă şi cea externă. p. care oferă posibilitatea dobândirii unui status şi sentimentul identificării cu grupul. Frustrarea nu generează automat un comportament agresiv. ci determină stări de tensiuni psihice ce pot declanşa acte agresive sau pot fi inhibate. de a nu reacţiona prin violenţă. Deşi nu ne propunem o discuţie asupra conceptului. prieteni). trebuie să subliniem totuşi că situaţia care generează frustrarea nu trebuie înţeleasă ca fiind încălcarea unor „drepturi cuvenite” sau „privarea de o satisfacţie legitimă”. a fost numită de către Marshall B.

crezi că eşti o persoană calmă.Pentru Reckless. probabil. dezvoltarea unei imagini bune despre sine. unii care au încălcat legea?” e) „Ai încredere în tatăl tău?” f) „Părinţii tăi te pedepsesc?” g) „Personal. toleranţa la frustrare servesc ca izolatori faţă de subcultura delicventă înconjurătoare şi ca mecanisme de protecţie în calea reacţiei la frustrare prin agresiune.. 77 . Grecu. Plecând de la teoria lui Durkheim asupra controlului social. ?” Convingerea cercetătorilor americani este că aceşti itemi pot constitui un puternic predictor al conduitelor delincvente. p.. orientarea spre scopuri pozitive. să ajungi.2. Cel mai important factor este controlul intern sau autocontrolul. Integrarea este definită de calitatea şi frecvenţa relaţiilor interpresonale ale unei persoane cu membrii grupului din care face parte şi prin participarea la proiecte comune.. Travis Hirschi (1969) construieşte o teorie ce subliniază rolul factorilor externi ai controlului social în geneza conduitelor. împotriva ta?” d) „Există printre prietenii tăi. Hirschi afirmă că integrarea şi legăturile sociale puternice îi fac pe oameni să accepte normele şi valorile comunităţii lor şi să se conformeze acestora. 2003. normală. orizont moral consistent. simţul accentuat al legăturilor de familie. un eu puternic. la închisoare?” b) „Dacă descoperi că un prieten te bagă într-un bucluc. continui să mai fii prieten cu el?” c) „Sunt adulţii.. Teoria controlului social. Rădulescu. dinamică.2.3. asumarea unor roluri sociale semnificative. cândva. autodisciplina. 115) au utilizat pentru studiul autocontrolului tinerilor din ariile criminogene următorii itemi: a) „Ai vrea. Dacă Reckless a pus accentul pe factorii interni ai controlului.. de obicei. Reckless şi Dinitz (cf. 2.

ceea ce îi făceau mai puţin dispuşi să se angajeze în acţiuni 78 . puteau avea familii. căci pierderile ar fi mai mari decât beneficiile. au câteva caracteristici definitorii. Dintr-o astfel de perspectivă. afirmă Goodman (1992). dacă familia este deficitară sub acest aspect (dezorganizată. făcându-i. Numeroase studii (de la Durkheim. 1989 sau Cusson. la Hirschi.angajamentul. în primul rând. 1969. Angajamentul corespunde unei socializări anticipative. care îi fac pe oameni să respecte normele. în consecinţă. energiei. Legăturile sociale puternice. le temperează comportamentul. locuri de muncă sigure. atunci riscurile delincvenţei sunt minime. după toate probabilităţile. eforturilor depuse. Dacă investiţia este una semnificativă sub aspectul duratei. şcolii şi comunităţii de a impune conformitatea. 2006) demonstrează faptul că tendinţa spre delincvenţă variază invers proporţional cu calitatea relaţiilor de familie.Integrarea este generatoare de conformitate. 30 În anii ’60.ataşamentul implică legăturile puternice ale tânărului cu anumite persoane semnificative din comunitate şi. care îi proiectează pe tineri spre cariere nondelincvente30. sau investiţia tinerilor în construirea unei cariere sociale legale. care reprezintă tot atâtea forme de control social: . . ataşamentul faţă de şcoală şi faţă de locul de muncă. Figurile simbol şi grupurile de referinţă se fixează în etapa copilăriei la nivelul grupului familial. poziţii sociale. 1923. un strigăt mobilizator al celor care susţineau schimbarea socială era “nu aveţi încredere în nimeni peste treizeci de ani”. să acţioneze în moduri responsabile. delincvenţa juvenilă apare ca fiind determinată în mod esenţial de un deficit al socializării. fără ataşament). manifest prin incapacitatea familiei. Ideea fundamentală a acestui slogan era aceea că oamenii peste vârsta de treizeci de ani erau puternic angajaţi social. cu părinţii. atunci riscul socializării ratate este mult mai mare. Relaţia cu alţii semnificativi oneşti îi determină pe copii şi tineri să ia în considerare sentimentele şi preocupările acestora. Braithwaite.

pp. ale cărui angajamente sociale nu s-au consolidat. cu cât lipsesc aceste constrângeri. sporindu-le rezistenţa la tentaţiile unor comportamente deviante. 119-120) ajunge la următoarele concluzii: .În absenţa angajării în proiecte de durată ce au ca scop realizarea de sine şi atingerea unui anumit statut social. lasă mai puţin timp pentru comportament delincvent.tinerii profund ataşaţi de părinţi sunt mai puţin înclinaţi să comită acte delincvente.implicarea în activităţi nedeviante şi cu oameni nedevianţi. tinerii au tendinţa unor conduite hedoniste. ca frecventarea şcolii şi refuzul de a chiuli sau consuma alcool sunt indicatori ai comportamentului nondelincvent. cu atât este mai facilă transgresarea normelor convenţionale. . 79 . riscul delincvenţional este mai ridicat. Mult mai expus este tânărul. cu atât este mai puţin probabil un comportament delincvent. Cu cât sunt mai puternice cele patru elemente. Situaţia lor îi condiţiona să se conformeze valorilor şi normelor sociale existente.angajarea în activităţi convenţionale. societatea nu reuşeşte realizarea controlului prin intermediul celor patru legături sociale menţionate. în aceste situaţii. asociindu-se în grupuri pentru a trăi mai intens bucuria clipei prezente. 2003.000 de elevi californieni. iar asumarea riscului reprezintă o tentaţie.tinerii delincvenţi au legături slabe şi distante cu persoanele semnificative. . . . Hirschi (apud Grecu. afirma Hirschi. În urma verificării teoriei prin intermediul unei cercetări asupra unui lot de 4. în urma cărora puteau pierde totul. În cazul delincvenţilor. şi reciproc.sistemele de credinţe în valori legitime împărtăşite leagă laolaltă membrii comunităţii.

p. ambiţia etc. Crima se poate face pentru a servi multiplelor pasiuni: lăcomia. fiecare om fiind un potenţial infractor. dorinţele. Cusson (1997. gelozia. variaţia criminalităţii este invers proporţională cu probabilitatea încarcerării”. faptul că prieteniile unor tineri delincvenţi pot fi mai puternice decât cele între nedelincvenţi. care structurează astfel relaţiile interpersonale încât pe termen lung respectarea normei să fie mai profitabilă decât încălcarea ei. sau că ataşamentul faţă de părinţii delincvenţi poate spori riscul delincvenţei juvenile. Cusson (1983) defineşte controlul social ca reprezentând toate mijloacele utilizate în mod expres de societate pentru a preveni sau reduce criminalitatea. mânia. „În condiţii altminteri egale. plăcerile. ca şi diminuarea controlului societal favorizează conduitele delincvente.tratamentul. - 80 . criminalistul canadian introduce patru categorii: . M. Majoritatea oamenilor rezistă ispitei de a încălca normele datorită mecanismelor de control social. Într-o abordare mai largă. ci şi explicit. Cercetări ulterioare au evidenţiat inconsistenţa unor dintre presupoziţiile lui Hirschi. În tipologia acestora. relevând. de pildă. Ea este o ispită general umană. afirmă M. Dincolo de limitele posibile ale unor astfel de teorii. plecând de la premisa că acesta are o tulburare de personalitate de care trebuie tratat. aşa cum am văzut la Hirschi. 446). de factură sociologică. ceea ce este evident este faptul că lipsa autocontrolului individual. realizat de către societate prin instituţiile specializate în controlul social. Trangresarea legii este pur şi simplu un mijloc pentru a-ţi satisface poftele. care urmăreşte reabilitarea şi resocializarea infractorilor. pofta. resentimentul.convingerile despre societate sunt similare tinerilor delincvenţi şi nondelincvenţi. al înfrânării tentaţiilor narcisiste. Controlul nu este doar implicit. poliţie şi justiţie.

. teoriile psihosociale explică delincvenţa juvenilă prin caracteristici ale nişei proximei dezvoltări: imitaţia modelelor. Teoria controlului social în abordarea lui M. fără a nega rolul posibil al unor predispoziţii înnăscute. . - 2. criza autorităţii. În concluzie. dezorganizare. Cusson a constituit o bună prefaţă.4.moralitatea. excludere şi conflict social Abordarea sociologică completează perspectiva psihosocială. Scenariul sociologic. asocierile diferenţiale şi întăririle în absenţa unor factori frenatori.descurajarea. prin condamnarea crimei. plecând de la convingerea că tendinţa spre delincvenţă este ţinută în frâu de convingeri morale solide. conflictelor şi disfuncţiilor sistemului social. Situaţia din România postrevoluţionară oferă dovezi evidente asupra relaţiei ce există între criza valorilor. învăţarea socială.justiţia. prin distribuirea echitabilă a beneficiilor. prin legislaţie punitivă şi încarcerarea infractorilor. ce ţin de controlul intern şi extern. Anomie. Plasat într-un mediu defavorizat. injustiţia socială şi delincvenţa juvenilă. în care accentele explicative cad pe cadrele societale. Delincvenţa apare drept un conflict al tânărului cu valorile societăţii în ansamblul 81 . Aceste teorii de nivel mediu permit trecerea spre scenariile sociologice. adolescentul nu are mijloace legitime de a-şi atinge scopurile şi adoptă mijloace ilicite. convinge indivizii că este în interesul lor să trăiască într-o societate unde persoana şi proprietatea sunt respectate. punând în dependenţă tendinţele spre delincvenţă de mediul sociocultural mai larg al deficienţelor.

Absenţa standardelor clare pentru a ghida comportamentul face ca oamenii să fie dezorientaţi. Preluând acest concept. este tot mai dificilă menţinerea coeziunii sociale. J. cu un grad redus de integrare socială. pe măsură ce societatea devine tot mai complexă. în care acţiunea regulatorie a grupului social nu se mai poate exercita. Teoria anomiei. Guyau este cel care introduce termenul de anomie. Această insuficienţă normativ-reglatorie într-o societate este caracteristică crizelor de creştere sau de recesiune. E. şi norma interiorizată. care reduce funcţia de socializare şi control exercitată de comunitate şi vecinătate din satele tradiţionale. un protest la adresa inegalităţilor şi barierelor sociale ale societăţii adulţilor. Durkheim îi atribuie un înţeles uşor diferit.1. La această caracteristică generală se adaugă şi dezorganizarea socială determinată de marile crize sau depresiuni.4. acela de situaţie disfuncţională a societăţii.ei. caracterizată prin relaxare 82 . M. ca normă ideală. anxioşi. în care comunitatea nu mai reuşeşte integrarea membrilor şi controlul normativ al conduitelor. Aspectul acesta este cu atât mai evident în postmodernitate. sau forma în care aceasta se regăseşte în mod concret în sistemul axiologic al unui subiect. prin procesele de industrializare şi urbanizare. o astfel de situaţie este o caracteristică a modernităţii târzii. În parte. prin care desemna discrepanţa sau distanţa care există între o anumită normă morală sau religioasă. bazată pe o solidaritate de tip organic. şi anume. dezorganizarea socială răsfrângându-se la nivelul dezorganizării personalităţii. Reducerea sau absenţa controlului exterior induce conduite de tip delincvent. normele tipice care ghidează comportamentul ne mai fiind adecvate sau eficiente. 2. Starea de derută normativă şi slăbirea controlului exercitat de societate îi restrânge acesteia posibilitatea de a mai structura un comportament adecvat.

conformistul acceptă atât scopurile 31 Poate această presiune pentru succes. cu o populaţie de 58 de milioane de locuitori. R. Când scopurile nu pot fi atinse prin mijloacele conformismului social. Devianţii sunt incapabili să atingă scopurile aflate sub presiunea pentru succes31. 203) afirmă că în Detroit. accesibilitatea armelor de foc. care statuează consumatorismul şi hedonismul ca forme normale de existenţă. K. prin diferite bariere structurale. (după unele statistici de nouă ori mai mare decât media ţărilor europene (A. Această situaţie duce la un sentiment de inadecvare la structurile societale. de pildă. liturghia austeră a datoriei fiind înlocuită cu elogiul drepturilor şi libertăţilor individuale. dar ratele violenţei sunt extrem de mici. în parte. în opinia autorului citat. Pe această bază teoretică. care îi blochează posibilităţile de utilizare a mijloacelor legale. 2. 2001. în condiţiile unei mari inegalităţi a veniturilor şi a unei politici publice insensibile faţă de cei dezavantajaţi explică. au loc mai multe crime raportate decât în întreaga Marea Britanie. p. faptul că Statele Unite au cea mai înaltă rată a infracţiunilor violente. Modalităţile de adaptare a individului la situaţia la care ia parte sunt. Încălcarea normelor apare astfel ca un răspuns „normal” al persoanei care acţionează în cadrul unui anumit sistem de organizare a societăţii. cel care asigură stabilitatea obişnuită a societăţilor. care rezultă din lipsa unei relaţii de adecvare între scopurile susţinute cultural şi mijloacele oferite de societate pentru atingerea acelor scopuri. următoarele: .morală. Giddens. din cauza lipsei de mijloace adecvate. nu poate fi o explicaţie. armele de foc sunt foarte accesibile. căci în Elveţia. cu o populaţie de un milion şi jumătate de locuitori. în opinia lui Merton. sunt alese alternative delincvente. cel mai răspândit mod.2.Conformitatea.4. arătând că devianţa se naşte dintr-o tensiune structurală. Teoria tensiunii structurale. 83 . Anumitor grupuri de indivizi li se refuză sistematic accesul către scopurile culturale recunoscute. Merton (1938) reformulează şi dezvoltă teoria.

cât şi mijloacele aprobate cultural. . beţivi cronici. . acţionează totuşi în moduri aprobate de societate (e. 186). vagabonzi. p. crt. dar nu acceptă mijloacele consacrate social pentru atingere a acestor scopuri. cerşetori. Următorul tabel surprinde relaţia scop-mijloc ca modalităţi specifice de adaptare. redând cu + acceptarea şi cu . exilaţi. birocratul stereotipic. 1 2 3 4 5 Moduri de adaptare Conformitate Inovaţie Ritualism Evaziune Rebeliune Scopuri + + ± Mijloace + + ± 84 .respingerea: Nr. renunţând atât la scopurile.” (Merton.g. care este mai atent la a se asigura că toate formularele sunt completate decât la atingerea scopului acestor formulare). revoluţionarul sau cel care protestează pentru drepturi civile). „retrasul” (Giddens.Evaziunea descrie situaţia persoanei care a abandonat viziunea competitivă. paria. . rătăcitori. drogaţi etc..culturale cât şi mijloacele instituţionalizate pentru atingerea acestor scopuri.Inovaţia.Ritualismul se referă la situaţii în care persoanele care nu acceptă sau par să nu înţeleagă scopul cultural.g. 1965. .Rebeliunea este un mod de adaptare prin care persoana respinge scopurile şi mijloacele aprobate cultural şi le înlocuieşte cu alte scopuri şi mijloace alternative (e. când o persoană acceptă scopurile culturale standard. lunatici. 2001) este individul care se află în societate fără să fie: „bolnavi mintal.

Clifford Shaw şi Henry Mac Kay (1942) realizează o anchetă în Chicago şi apoi în alte douăzeci de oraşe americane. sursa devianţei se regăseşte în societate. inseparabilă de viaţa comunităţii.4. desenând hărţi ale criminalităţii. în cazul căreia căile legitime pentru succes sunt mai puţin accesibile. 2.Thomas. teoreticienii şcolii de la Chicago. Teoria dezorganizării sociale. după unii autori (W. comunităţile eterogene. Prin urmare. F.Tabelul 2.I. locul de domiciliu este un bun indicator al destinului probabil al individului. cu grad scăzut de structurare şi coeziune. indezirabile social.4. mai curând decât în individ. în structura socială şi în cultură.4. Argumentul forte care susţine o astfel de teorie este acela că devianţa este mult mai frecventă în clasa de jos. Soluţia pentru diminuarea fenomenului ar viza remodelarea mediului social. Dezorganizarea socială se asociază. Znaniecki). care funcţionează 85 . cu un control social deficitar şi ineficace se caracterizează printr-o rată ridicată a criminalităţii. Teoria excluderii sociale. Operaţionalizând teoria lui Merton. considerând că excluderea socială generează modele alternative de conduită. Modalităţi de adaptare Potrivit teoriei tensiunii structurale. corelând dosarele delincvenţilor minori judecaţi de tribunal cu cartierele din care provin. Rezultatele cercetării îi determină să conchidă că în marile metropole americane rata delincvenţei este mult mai ridicată decât în celelalte oraşe. De pe poziţiile fundamentale ale tensiunii structurale au fost elaborate teorii ce accentuează dimensiunea ideologică.3. în cartierele sărace delincvenţa prezentându-se ca o tradiţie socială. unei dezorganizări de personalitate. 2.

să adopte conduite deviante: „… diferite modele de socializare sunt asociate diferitelor clase sociale. Teoria „ecologiei sociale” elaborată de J. consideră autorii. Gordon în teoria subculturilor deviante (apropiată teoriei grupurilor de la marginea străzii – W.4. afirmă criminologul american A. cele ale valorilor dominante vehiculate în mediul şcolar şi în mijloacele de comunicare şi cele ale mediului lor înconjurător. dar le inversează sensul. Conduita delincventului este normală. 2. în raport cu principiile subculturii sale. Cohen. iar socializarea în clasa mijlocie se arată a fi mult mai eficace pentru a-i pregăti pe copii pentru reuşita socială decât 86 . Cohen şi M. Whyte) susţin că „subcultura” apare ca reacţie de protest faţă de normele şi valorile societăţii. Rădulescu. 2. cuprinzând indivizi care au sentimentul că le sunt blocate căile de supravieţuire şi ascensiune socială. Copiii mediilor populare sunt prinşi între două registre de prescripţii. „Subcultura delincventă. Blau (1982. îşi extrage normele proprii din cultura globală. tocmai pentru că ea este anormală după normele culturii globale” (1955.F. Proximitatea vecinătăţii dintre săraci şi bogaţi acutizează procesele de comparare socială şi.26). p. situaţie care se regăseşte şi în România.5. A.6. apud Grecu. decalajul celor două structuri normative conducându-i pe unii dintre ei. Teoria subculturilor deviante. 2003) avertizează asupra riscului deprivării relative generate de amestecarea populaţiei sărace cu populaţia bogată.4. uneori chiar în opoziţie cu acestea. se constituie într-un predictor puternic al unei rate înalte de criminalitate. şi P.ca mecanisme de protecţie socială pentru acele categorii sociale excluse. De aceea. subcultura include un set de valori şi norme diferite de cele ale modelului cultural dominant. ca o reacţie funcţională.

negativism. Mecanismul interiorizării „noilor jocuri” este cel al socializării în grup. mai ales în rândul adolescenţilor din zonele urbane: . care se bazează pe valori de tip delincvent. 2002). în sensul că tinerii participă cel mai adesea la comiterea delictelor din solidaritate şi nu necesar din raţiuni de câştig. Un mijloc prin care pot rezolva această problemă constă în repudierea şi retragerea din joc. care are ca normă de bază violenţa. în refuzul de a recunoaşte autoritatea regulilor şi în născocirea de noi jocuri cu propriile lor reguli sau criterii de statut. comiţând acte delincvente ca o sfidare la adresa celorlalţi. Din acest motiv şi din altele. 134).modelul conflictual. prin care subcultura se reproduce. jumătate dintre ei fiind consumatori de droguri. versatilitate. în general. forţa sau ameninţarea cu forţa în rezolvarea oricăror probleme. Aceste modele apar deseori în forme combinate. tinerii încercând prin fraudă. ei sunt antrenaţi într-un joc în care alţii sunt tipic învingători. Conform autorilor amintiţi. şantaj să obţină câştiguri materiale. ei fiind perdanţi.modelul delincvent. ce cuprind în total aproximativ 1000 de membri. reguli prin care ei se pot realiza în mod satisfăcător” (Cohen. furt. există trei tipuri dominante de subcultură delincventă. implicând generaţii succesive de copii ce reacţionează într-un mod asemănător nevrozei. prin nonutilitarism. numai în Bucureşti există peste 200 găşti de cartier. 32 Conform datelor organelor de poliţie. Pe scurt. copiii din clasele inferioare au mai multe şanse să cunoască eşecul şi umilinţa. 1971.socializarea la clasele inferioare. prin care tânărul se retrage într-un univers propriu. guvernat de senzaţiile aduse de narcotice. . neclasaţi. maliţiozitate. exteriorizând frustrarea şi asociindu-se în „bande” cu conduită delincventă (Banciu. p. 87 . . bandele de 32 tineri caracterizându-se.modelul evazionist sau de izolare.

băutura. orientat spre maximizarea profitului. Quinney (1974. mizerie. în mare parte. fie ca să obţină ceea ce ei cred că ar trebui să aibă (muncitorul “exploatat”). pentru a se putea menţine cel puţin la un nivel minimal de existenţă. fie să păstreze sau să dezvolte ceea ce au dobândit (capitalistul). cât a privilegiilor celor ce asigură funcţia de conducere. Fundamentul teoretic al conflictualismului se găseşte în teoria marxistă.g. şomaj. 1991) afirmă că proprietarii mijloacelor de producţie controlează sistemul legal. chiar acele crime care par neînsemnate (e. a unui sistem de norme şi valori opuse.. justiţie.autonomie.4. şi în incapacitatea muncitorilor de a realiza venitul necesar. bandele se structurează şi funcţionează pe baza unui consens intim al membrilor. Din această perspectivă. armată). 88 . 2. Acest conflict îşi are originea în competitivitatea inerentă capitalismului. Normele sunt mijloace de reproducere a dominaţiei. angajarea în legături sexuale ilicite) sunt considerate că ameninţă valorile muncii intense şi sobrietăţii pe care se bazează structura capitalistă. Reunind tineri care se confruntă cu probleme asemănătoare (sărăcie. Întrucât controlul asupra resurselor necesare nu este repartizat în mod egal. Teoriile conflictului. jocurile de noroc. legitimitatea provenind din monopolul puterii şi din utilizarea forţei (poliţie. Menţinerea ordinii sociale nu vizează atât asigurarea coeziunii sociale. lipsa afectivităţii familiale). cf. ei definesc ca fiind delict sau crimă orice faptă ce le-ar ameninţa privilegiile şi proprietăţile pe care le-au acumulat. societatea îi face pe oameni să se angajeze în comportament criminal.7. în baza unor coduri de drepturi şi obligaţii. De pe o astfel de poziţie încărcată ideologic. societăţii globale. conform căreia societatea este constituită din raporturi de dominaţie. Goodman.

4. p. Becker.8. De pildă. nu devianţa produce controlul social. ca răspuns adaptativ al claselor defavorizate de o societate nedreaptă. 2001. Howard S. Fiind o încălcare a regulilor. fiind rezultatul unei reacţii sociale. iar pe de altă parte. Mai mult. el afirmă că. Din această perspectivă critică. 2. pe de o parte. Teoria reacţiei sociale de marcaj sau teoria etichetării (labeling theory) este construită de către reprezentaţii etnometodologiei şi interacţionismului simbolic. Teoria etichetării. delincvenţa apare. Teza principală a teoreticienilor reacţiei sociale (Edwin Lemert. întrucât cei care fură ameninţă proprietatea celor bogaţi. acest comportament este definit delictual. ci controlul social produce devianţa. ale celor elaborate de către cei bogaţi. Erwing Goffman) este aceea că nici un comportament nu este prin el însuşi deviant sau conformist. 89 . ca o etichetă pe care cei puternici o aplică unor conduite. În opinia lor. pentru a fi respectate de către cei săraci (Giddens. 195). susţine Edwin Lemert. prin care grupurile care deţin puterea elaborează şi aplică norme ce califică unele acte ca fiind deviante. teoreticienii conflictului se întrebă „ale cui reguli?”. o cerinţă importantă în organizaţiile ierarhice capitaliste. Spitzer (1980) evidenţiază modul în care autoritatea controlează aparatul legal pentru a condamna tot ceea ce ameninţă funcţionarea sistemului. capitaliştii îi definesc drept devianţi din punct de vedere social pe cei care nu vor să efectueze munca necesară pentru a face să funcţioneze maşinăria capitalistă. Kai Erikson. În consecinţă. sau pe cei care nu arată respectul cuvenit faţă de autoritate. Rolul etichetei va fi dezvoltat de teoria reacţiei sociale de marcaj sau teoria etichetării. Devianţa reclamă o definiţie. dreptul penal ar avea ca mandatul unic reprimarea supuşilor pentru perenitatea puterii.În mod similar.

în construcţia şi reconstrucţia imaginii de sine.Teoria reacţiei sociale leagă. o expresie a nonconformismului adolescentin). considerat o joacă inofensivă. furtul dintr-un magazin al unui tânăr dintr-o familie avută.g. mai degrabă. le observă”. ci. producând o degradare de statut. Ceea ce este important pentru teoria etichetării nu este actul însuşi. p. nu este o proprietate inerentă anumitor forme de conduită: e o proprietate conferită acestor forme de către publicuri care. modurile micro şi macro de abordare a devianţei. 296). 1973. consecinţa aplicării de către ceilalţi a unor reguli şi sancţiuni împotriva unui contravenient. recunoaşterea oficială a acestei încălcări de către o instanţă desemnată în acest scop. Deviantul este un individ căruia i s-a aplicat această etichetare. ci devianţa secundară. 9). Eticheta alterează sentimentul de identitate al persoanei. Traiectul discursului argumentativ al teoreticienilor etichetării poate fi sintetizat astfel: deşi din când în când toţi oamenii se angajează în acte care sunt definite de societatea (sau grupul) lor ca fiind deviante. afirmând că „devianţa nu este o calitate a actului comis. dacă sunt observate. aceste acte nu sunt totdeauna observate sau. iar Becker întăreşte. în felul acesta. Acceptarea identităţii deviante de către persoana care a comis actul poate fi considerată ca un stigmat. sistemul justiţiei criminale producând mult din ceea ce intenţionează să corecteze. iar aplicaţiile acestor definiţii au loc prin interacţiunea personală cu alţii şi joacă un rol semnificativ în dinamica identitară a individului. ele sunt considerate comportamente tranzitorii (e. adică etichetarea publică. Definiţiile devianţei sunt realizate de către „antreprenorii morali”. Delincventul devine delincvent pentru că este etichetat astfel. „Devianţa. Aceasta este numită devianţă primară (faptul de a încălca o normă). afirmă Erikson (1967. care schimbă în mod substanţial atât 90 . p. conduita deviantă este o conduită pe care ceilalţi o etichetează ca atare” (Becker. în mod direct sau indirect.

suntem în prezenţa unui efect pervers: reacţia socială creşte probabilitatea perpetuării unui comportament delincvent în loc să îl resoarbă. cu îndepărtarea de normalitate. atribuită pe baza unor expectanţe şi una reală. Pe scurt. să-şi reconsidere identitatea şi să se solidarizeze cu alţii aflaţi în situaţia lui. Marginalizarea şi devianţa sunt indisociabile. Vom putea obiecta. constată Cusson (1997). astfel încât. punându-li-se o etichetă negativă. pentru a o face să se conformeze identităţii prezente deviante. care atestă adevăratele caracteristici ale persoanei. cea virtuală. Reacţia socială în faţa deviantului. generează ca efect pervers o mişcare centrifugă. care face din individ o fiinţă discreditată. ci indivizi puşi în situaţia de a purta un stigmat. dar. Devianţii etichetaţi sau excluşi caută soluţii pentru a supravieţui şi sunt nevoiţi să frecventeze mediul marginal deviant. la o etichetare retrospectivă a identităţii trecute a unei persoane. identitatea socială are două dimensiuni. O identitate virtuală este întotdeauna susceptibilă să cuprindă caracteristici care să contamineze identitate reală. 1963). Pentru E. Orice atribut care suscită o îndoială privind adecvarea între cele două identităţi este un stigmat. Goffman. în care presiunile pentru conformitate nu se mai exercită. efectele ei putând fi reversibile. arătând că etichetarea nu este un marcaj irevocabil pentru un destin.identitatea interpersonală. de 91 . Purtătorul unui astfel de stigmat nu va mai fi capabil să reintre în circuitul social. nu există delincvenţi ca atare. ci puncte de vedere. cât şi conştiinţa de sine a persoanei etichetate şi o conduce spre o “carieră deviantă” (Goffman. fiind obligat la noi infracţiuni. Normalul şi stigmatizatul nu sunt persoane. Contactul cu justiţia îl face pe tânăr să accentueze tehnicile de neutralizare folosite. reacţia socială împotriva criminalităţii este o operaţiune de etichetare prin care cei care au avut ghinionul de a fi prinşi sunt stigmatizaţi ca delincvenţi. de asemenea. Un act de devianţă secundară poate duce.

consumul ostentativ.cele mai multe ori. noi suntem cu toţii nişte contravenienţi. ucigaşi plătiţi) şi în diverse tipuri de instituţii pentru boli psihice. 1986. în cazul adolescenţilor. dar ne deosebim între noi după modelele în care se încadrează infracţiunile noastre. faptul de a fi etichetat ca deviant este un stimulent puternic de a-şi schimba mai degrabă comportamentul decât de a-l continua.. spiritul aventurii. deoarece comportamentul lor este o ameninţare pentru ei înşişi sau pentru alţii şi nu pentru că acţiunile lor au fost arbitrar definite de către cei care au autoritate ca fiind deviante.4.9. Desigur că se pot aduce şi critici la adresa teoriei: unii criminali se angajează în practici criminale chiar dacă nu sunt prinşi şi niciodată expuşi unei identităţi bazate pe devianţă secundară. Din această perspectivă. 59). Distincţia propusă de sociologul „dramaturgiei sociale” ne face să înţelegem afirmaţia lui Cohen: „pe scurt.g. nonconformismul. O serie de cercetători consideră că analiza situaţiilor oferă un răspuns adecvat problemelor legate de geneza devianţei. pentru care valorile subalterne asociate vârstei. în care unele pot conduce la altele. O astfel de poziţie ne atenţionează asupra riscului etichetării în general şi. conform unei progresii caracteristice” (Cohen. există oameni în închisori (e. Pentru unii. În final. nu se întâmplă astfel. situaţia reprezintă ansamblul circumstanţelor externe care precedă şi însoţesc comiterea unui act deviant şi care fac ca acest act să fie mai mult sau mai puţin 92 . Teoria situaţională. curajului şi durităţii pot fi uşor etichetate ca fiind conduite delincvente. după frecvenţa şi după combinaţiile lor. îndrăzneala. violatori. p. 2. Odată ce ne-am însuşit eticheta intrăm pe drumul unei progresii ireversibile. cu atât mai mult. Aceste modele diferă după numărul diferitelor infracţiuni comise. aprecierea bărbăţiei.

nesupraveghere). luând în discuţie vârsta. 3. Delincvenţii procedează la o „selecţie situaţională” după care îşi orientează acţiunea în fiecare dintre etapele realizării infracţiunii şi în funcţie de evenimentele care se produc. sociologii stabilesc caracteristici ale delincventului. Caracteristicile sociologice ale tânărului delincvent şi portretul său statistic Prin prelucrări statistice ale datelor. Cusson (1990. sau ale reducerii monoxidului de carbon eliberat de arderile motoarelor cu combustie internă). un interes aparte în sociologia devianţei îl prezintă mass-media („devianţa observată” în producţii de film. având în analiză mai ales criminalitatea din Statele Unite. p.. atât în ceea ce priveşte starea deviantului. rasa etc. În acest sens. descreşterea sinuciderilor în Marea Britanie în momentul reducerii componentelor toxice ale gazului metan. g. Cultura deviantă însuşită constituie o posibilitate care se actualizează atunci când există circumstanţe favorabile. pentru predicţia şi prevenţia fenomenului deviant. cât şi a obiectului. diverse emisiuni TV. atracţie. respectiv vulnerabilitatea ţintelor (expunere. Asupra impactului mass-media asupra delincvenţei juvenile vom reveni. care pot stimula imaginaţia şi imitaţia). proximitate. sunt corelaţi şi factorii care contribuie la stimularea iniţiativei sau reuşitei delictuale (e. De asemenea. Norman Goodman (1998). constată că majoritatea delictelor sunt 93 . clasa socială.realizabil. mai ales. accesul la tehnica necesară etc. oferind numeroase date interesante pentru analiza şi.86) enumeră 19 măsuri utile pentru reducerea criminalităţii printr-o mai bună protejare a obiectelor care pot atrage delictul. genul.

Această situaţie este explicată prin specificul socializării. toxicomania. acest grup de vârstă explicând mai mult de 40% din crimele violente şi aproximativ jumătate din toate delictele împotriva proprietăţii.3%) şi furtul şi comerţul cu bunuri furate (18. De asemenea. ei formau cam 28% din arestări pentru crime grave. la fel şi victimele lor. În ceea ce priveşte clasa socială. cea mare parte dintre delicvenţi sunt din clasa de jos.comise de tineri cuprinşi între 14 şi 24 de ani. a presiunii pentru succes în raport cu genul dar şi prin specificul unor acte delictuale. rasa este implicată în infracţiune întrun mod copleşitor. bărbaţii comit delicte împotriva proprietăţii de aproximativ patru ori mai mult decât femeile şi cam de nouă ori mai multe crime violente.2%). În 1986. Conform lui Goodman. 33% 33 Situaţia actuală din România este elocventă pentru a susţine această afirmaţie. se apreciază că agenţii care aplică legea sunt deseori mai şovăielnici în a eticheta femeile drept criminale decât în a eticheta bărbaţii. (2001). uneori amânând succesiv procesele până la prescrierea faptei. Conform lui Giddens. După acelaşi autor. 94 . Este tot atât de adevărat şi faptul că probabilitatea de a fi arestaţi şi condamnaţi e mai mare pentru oamenii din clasa de jos33. când aceştia constituiau 12% din populaţie. omuciderile şi sinuciderile sunt preponderente la această categorie de vârstă. în Marea Britanie femeile reprezintă 3% din populaţia britanică din închisori. Furturile. dominante în categoria delictelor la nivelul anului 1993 fiind frauda şi falsul (22. Americanii africani sunt mult mai frecvent arestaţi decât proporţia lor din populaţie. care sunt legate automat de gen (violul este o infracţiune preponderent masculină. iar prostituţia o infracţiune preponderent feminină). numeroase fiind cazurile în care cei din clasa bogată găsesc diferite portiţe juridice de a scăpa de pedeapsă.

are rezultate şcolare mediocre . Alături de vârstă. status social. În final. De asemenea. instrucţie şcolară. 95 .între 15-25 de ani . 1987). care afectează rata criminalităţii. familie. violenţă. originea etnică. între care există legături foarte strânse34. există o relaţie între clasa socială şi rasă. categoria socio-profesional. după John Braithwaite (1989). omucidere şi sinucidere.cu reşedinţa într-un oraş mare .care a cunoscut o mare mobilitate rezidenţială . toxicomanie. Biroul Federal de Investigaţii al Statelor Unite.este în relaţii bune cu delincvenţii Tinerii ar fi mai puţin angajaţi în delincvenţă dacă: . Totuşi. de menţionat tendinţa de aglutinare a diverselor devianţe: furt.individ de sex masculin . majoritatea criminalilor sunt albi.ar avea aspiraţii profesionale înalte . Giddens. să spunem că delincvenţă este comisă în cea mai mare parte a cazurilor de către un: . profil psihologic. gen.pentru crime împotriva proprietăţii şi 45% pentru crime împotriva persoanei (cf.ar fi foarte legaţi de părinţii 34 Pentru mai multe date statistice vezi A. alcoolism. Americanii africani sunt mai frecvent arestaţi decât sunt albii. Acumularea datelor statistice permit.ar fi puternic ataşaţi de activităţi şcolare . analizele cantitative ale fenomenului delincvent iau în calcul numeroase alte variabile ca rezidenţa.celibatar . ducând spre realizarea unui portret statistic al delincventului. 2001. dar probabilitatea de a comite delicte ale gulerelor albe este mai mică pentru americanii africani decât pentru albi. tipul infracţiunii. clasă sau rasă.

el abia ştie să scrie şi să citească. subzistând datorită ajutorului mamei. Cusson 35 (1990. 96 . Este orientat atunci spre un program minimal. Abandonează şcoala şi îşi caută un loc de muncă. ci mai curând criminalitatea determină 35 Maurice Cusson.ar crede în respectarea legii. Université de Montréal. care l-a răsfăţat. Având în vedere astfel de caracteristici. 71) realizează următorul portret-tip al delincventului juvenil: „Este un băiat crescut de o mamă singură destul de ocupată. Chercheur. a cedat capriciilor sale. Învaţă într-o şcoală profesională în care profesori fără prea multă experienţă îi facilitează mai mult eşecul şcolar. în care îşi pierde timpul. Professeur à l’École de Criminologie. p. se iniţiază în furt şi începe să fumeze marijuana.. Capătă obişnuinţa de a lenevi. 2002. Centre international de Criminologie comparée. 42). Poziţia lui Cusson ţine mai curând de o abordare comprehensivă şi fenomenologică decât de una determinist-cauzală. ajutoarelor sociale şi puţinilor bani obţinuţi ocazional. Întrebările la care răspunde Cusson (2006) sunt: „Care este stilul de viaţă al delincventului?” „Ce-l atrage într-o astfel de viaţă? „De ce acest stil de viaţă determină la trecerea la actul delincvent?” Răspunsul la aceste întrebări îl determină pe Cusson la o regândire a fundamentelor tradiţionale ale criminalităţii. M. Nu sărăcia determină criminalitatea. dispreţuieşte muncile de jos care îi sunt oferite. La mijlocul ciclului şcolar. p. Având ambiţii nerealiste. specialistul canadian încercând să înţeleagă fenomenul delincvenţional pornind de la descrierea vieţii delincventului. dar nu i-a dezvoltat suficient dragostea de muncă. Mai mulţi ani supravieţuieşte de pe o zi pe alta. Prin furt ajunge să trăiască destul de precar şi să-şi procure uneori droguri” (apud Oigen.

cap.sărăcia. dacă avem în vedere conturile goale şi datoriile. „Erotismul în căutarea continuităţii pierdute. fără truda muncii şi fără sacrificii. violul. O viaţă extravagantă. G. Traiectoria acestora începe încă din adolescenţă sau chiar din copilărie. 1976. în Œuvres complètes. Ed. VII. 2010.000 $. În mod tradiţional. 37 Sondajele efectuate în închisorile canadiene relevă un câştig (penal) mediu anual al deţinuţilor intervievaţi de 52. Omul şi sacru. Deasupra tutror acestora. Pentru el viaţa e o sărbătoare continuă: „Life as a party”. Bataille”. Evaluarea teoriilor privind delincvenţa juvenilă Considerate separat. intensitate şi exces. Essai d’économie générale.. obscenitate.36 Ceea ce este pentru omul mediu o excepţie. 4. jaful. Avem tendinţa să uităm faptul că criminalitatea poate fi o modalitate uşoară de a-ţi promova interesele şi de a-ţi satisface toate pasiunile fără efort. sau G. Gallimard. Delincventul adoptă un stil de viaţă pe care omul comun şi-l permite doar în sărbătoare. ca o petrecere fără de sfârşit. cheltuieli ostentative şi jocuri de noroc. frauda. femei uşoare şi droguri. O astfel de viaţă costă. O sinteză a acestora în Marica. medicamente psihotrope şi adrenalină. este regula la delincvent. prin transgresiunea rituală a interdictelor. M. Nu. dacă avem în vedere stilul de viaţă. în sărbătoare tabu-urile sunt ridicate şi toate excesele sunt permise. fiecare dintre teoriile enunţate sunt susceptibile de a fi criticate pentru faptul că neglijează anumite aspecte Vezi în acest sens Roger Caillois. Delincvenţii sunt sclavii distracţiei. Nemira. prostituate şi cazinouri. un dispreţ suveran faţă de muncă. 36 97 . de aici furtul. La Part maudite. Bataille. Sărăcie? 37 Da. agresivitatea. 1997. fiinţe ale nopţii. Beţie şi orgie.

2003. apud Grecu. o anume imagine a realităţii. în conformitate cu care teoriile ştiinţifice sunt paradigme asemeni jocurilor puzzle. În opinia noastră. Rădulescu. aprecieri pe care le prezentăm sintetic în Tabelul nr. pentru a reda o imagine particulară a aceleaşi lumi. Nu lipsesc. Siegel (1989. 175-176). cu figurine specifice (concepte şi instrumente). pp. eludând anumite categorii de delicte şi actori ai acestora. alte jocuri operează cu alte figurine. aceste teorii nici nu-şi propun să prezinte o explicaţie exhaustivă asupra etiologiei posibile a delincvenţei. 3. Aşa procedează J. ambiţii de a surprinde în imagini holiste lumea delincvenţei în întregul ei. desigur. 1982).ale realităţii. Vom urmării în paragraful următor astfel de încercări. diversele jocuri ne întregesc imaginea despre lume. care realizează o evaluare a punctelor forte şi a celor vulnerabile din cadrul teoriilor sociologice asupra delincvenţei. Probabil cea mai potrivită atitudine în raport cu aceste teorii este cea sugerată de epistemologia lui Thomas S. şi nu imaginea lui absolută. Kuhn ( 1976. care compun. Meritul lor principal constă în faptul că ne oferă o anume imagine asupra fenomenului. 98 . L. dar nici una dintre ele nu reuşeşte să surprindă lumea în ansamblul ei.

Explică de ce anumite persoane din ariile cu măsura aceste definiţii sau cum se poate dovedi că o persoană a fost criminalitate înaltă nu ajung delincvenţi sau infractori. fără a se ale oraşului. Ignoră deosebirile între indivizi. expusă excesiv influenţei lor?. 99 Explică geneza criminalităţii şi prezenţa ei în toate elementele Nu explică: a) unde se formează definiţii antisociale?. deşi au fost recompensaţi pentru comiterea unor acte deviante? . urbane. cei recompensaţi pentru conduite diferenţiale”. Nu oferă indicii asupra modului de testare a teoriei. Pune în legătură explicaţiile psihologice cu cele convenţionale.Puncte forte Puncte vulnerabile Stabileşte de ce ratele de criminalitate sunt mai ridicate în Nu explică: a) de ce există şi infracţiuni comise de clasa mijlocie? b) ariile slums-urilor. Adaugă principiilor teoriei învăţării pe cele ale „asocierilor Nu explică: a) de ce. infracţiuni?. aşa cum sunt membrii clasei mijlocii. totuşi. Evaluează ratele şi tendinţele criminalităţii angaja în cariere infracţionale. comit şi ei sociologice. b) de ce unii tineri delincvenţi nu ajung infractori adulţi. b) cum se pot structurii sociale. Evidenţiază factorii care produc de ce anumiţi tineri nu adoptă o conduită delincventă? c) cât de criminalitatea. c) ce determină actele iraţionale de violenţă?. Sugerează programe de reducere a adecvate sunt statisticile oficiale? criminalităţii. Se limitează la criminalitatea urbană. Explică ratele ridicate de criminalitate în ariile dezorganizate Nu ţine seama de persoanele care trăiesc în arii urbane.

conduce la crimă. defavorizate. Explică actele de vandalism şi faptul că delincvenţa este un act raţional şi chiar profitabil. creată de incapacitatea de a realiza viaţă ale claselor defavorizate produc testată empiric.Teoria Premisa majoră Puncte forte Teoria Puncte vulnerabile Premisa majoră Teoria neutralizării Tinerii învaţă căile de neutralizare a constrângerilor Explică de ce numeroşi delincvenţi nu Nu indică dacă „neutralizările” apar este un sau după violarea legii. care manifestă pattern-urilor comportamentului criminal. Conflictele şi problemele vieţii Teoria subculturilor delincvente Frustrarea de status caracteristică băieţilor din clasele Explică modul în care condiţiile de Ignoră infracţiunile comise de reprezentanţii clasei mijlocii. succesul dobândit de reprezentanţii claselor mijlocii. dezorganizare socială şi conflicte de aşa conduite convenţionale. Nu explică infracţiunile comise de membrii claselor favorizate. conflictuale şi evazioniste. . Teoria ecologiei sociale Crima apare atunci când săracii şi bogaţii trăiesc în imediata apropiere. criminală. îi crima. Ignoră crimei. determină să se alăture bandelor cele violente. Nu Teoria ecologică Crima înainte produs al comunităţilor de morale şi alunecă periodic în interiorul şi în afara devin infractori adulţi. Nu a fost sociale urbane au un rol important în apariţia defavorizate. Recompensa pentru devianţă implică într-un anumit tip de activitate infracţiune. Ignoră influenţele exercitate de cultura clasei mijlocii. consumul şi dependenţa de heroină. de exemplu. Explică de ce explică de ce unii tineri „alunecă” înspre o carieră delincventă şi alţii vecinătate aflate în tranziţie. definiţii antisociale Identifică în mod coerent elementele culturii claselor defavorizate care îi determină pe reprezentanţii lor să comită infracţiuni. iar eforturile de cercetare sunt neconcluzive. Evidenţiază conduitele convenţionale şi sancţiunile pentru criminale. cum este. tinerii delincvenţi pot adopta şi nu?. Teoria reîntăririi diferenţiale Comportamentul criminal depinde de experienţele Teoria oportunităţilor diferenţiale Blocarea oportunităţilor convenţionale îi determină pe Arată că oportunităţile ilegale sunt Ignoră criminalitatea claselor favorizate. Identifică conflictele dintre reprezentanţii claselor defavorizate şi cei ai claselorTeoria asocierilor diferenţiale Oamenii învaţă să comită crime prin expunerea la mijlocii. Nu oferă evidenţă empirică în sprijinul existenţei unei „culturi” a claselor defavorizate. cât şi cele favorizate au valori similare. Indică motivul pentru care indivizii se faptul că bandele de tineri nu sunt specializate într-un anume tip de conduitele deviante. Nu poate explica motivaţia anumitor acte autodistructive. 100 Teoria culturii claselor defavorizate Indivizii care se supun regulilor de stradă ale vieţii claselor defavorizate se găsesc în conflict cu cultura dominantă. Presupune că atât clasele persoanei în ceea ce priveşte recompensele pentru tinerii din clasele defavorizate să se alăture bandelor structurate diferit în cadrul societăţii. valori.

La nivel individual regăsim rezonanţe ale tuturor acestor fenomene în structura psihică unică şi irepetabilă a fiecăruia dintre noi. putem aminti insuficienţele şi disfuncţiile instanţelor cu rol socializator. Un posibil model etiologic al delincvenţei în România Având în vedere ansamblul teoriilor privind geneza şi semnificaţia delincvenţei.5. diversificarea proceselor de aculturaţie. criza de autoritate. familie. grup de muncă. ca fiinţă bio-psihosocio-culturală. scăderea controlului parental. corupţia şi dispreţul guvernanţilor şi parlamentarilor. nejustificate legal şi moral. creşterea numărului copiilor problemă. creşterea ratei divorţialităţii şi instabilităţii cuplului familial. procesele dizarmonice şi disfuncţionale. cu aspecte de anomie şi patologie socială.55) sintetizează aceşti factori în felul următor: 101 . putem afirma că omul. disoluţia controlului comunitar tradiţional. creşterea permisivităţii şi a toleranţei sociale. instabilitatea economică. multiplicarea dificultăţilor economice. şcoală. Fenomenul delincvenţei juvenile este favorizat de procese ce se petrec la nivel macrosocial. La acestea se adaugă inegalităţile uriaşe. Şcoala. este rezultatul unei sinteze originale şi irepetabile între potenţialităţile dobândite şi achiziţiile din mediul socio-cultural. dezorganizarea sau disoluţia familiei. şomajul. inflaţia. Gilles Ferreol (1988. indisciplina şi mediocritatea. apariţia unor subculturi. p. cum ar fi creşterea aglomerărilor urbane. incapabilă să facă faţă multiplelor probleme care sunt lăsate pe seama ei de către ceilalţi factori demisionari. La nivel mezosocial. mişcările masive de populaţie. proliferează evaziunea şi abandonul şcolar. decăderea moravurilor şi obiceiurilor tradiţionale. sfidarea şi ignorarea problemelor reale.

imaturitate afectivă Sociali .Biologică . selectarea şi ordonarea principalelor variabile explicative în raport cu locul şi importanţa lor în lanţul cauzal.Contracultură criminală .Schimbări sociale .Psihologică Tipuri de probleme .Familie .Microgrupuri socializatoare: . 126 – 135) au încercat proiectarea unui model de analiză etiologică a delincvenţei juvenile în România.Fenomenul bandelor . pp.Rolul mass-media .Şcoală .Conflicte culturale sau între generaţii .Situaţii favorizante Tabelul 4. Factori implicaţi în geneza conduitelor delincvente Dan Banciu şi Sorin M. reţinând ca dimensiuni şi variabile: 102 .Grup de prieteni .Conflicte .Tulburări senzo-motorii .Permisivitate mai mare .Eşec şcolar . Rădulescu ( 2002.Cultură .Alcoolism .Toxicomanie .Extinderea urbanizării . prin identificarea.Factori Individuali Componente .Dificultăţi de integrare socială .Egocentrism.

. fluctuaţie potenţială). modelul evidenţiază ca fiind mai importanţi: . stil educativ. model de autoritate etc).nivelul de interdependenţă a disfuncţiilor activităţilor educative şi eşecurilor socializării. performanţele şcolare ale tinerilor.gradul scăzut de pregătire şi adaptare şcolară (eşec. 103 . grad de coeziune.eşecul socializării sau socializarea discordantă şi negativă în familie. . .). colegi.nivelul de intensitate şi forma abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a actelor de încălcare a legii de către minori şi tineri. „gaşcă”) şi modalităţi de petrecere a timpului liber. natura şi intensitatea unor acte predelincvente comise în şcoală şi în afara ei etc. tipurile specifice de control exercitate de către factorii educativi.a) structura şi funcţionalitatea familiei (caracterizată prin status socioeconomic.absenţa unor modalităţi adecvate de petrecere a timpului liber. Dintre factorii sociali cu influenţe criminogene. . Aceste variabile au fost grupate şi ierarhizate în funcţie de trei niveluri explicative intermediare: . relaţii intrafamiliale. b) influenţa formativă a şcolii (evidenţiată de rezultatele obţinute în munca educativă.nivelul situaţiei social-economice şi culturale a tânărului deviant şi a familiei acestuia. c) rolul socializării profesionale exercitate de către grupul profesional: d) efecte exercitate de către grupul de apartenenţă (prieteni.nivelul scăzut de integrare profesională sau integrarea profesională „negativă” (absenteism. indisciplină. abandon şcolar). .

factori de personalitate MANIFESTĂRI PREDELINCVENTE COMPORTAMENT NORMAL DELINCVENŢĂ . INTEGRARE ŞI CONTROL SOCIAL .Rezultatele cercetării pot fi redate succint în următorul model de analiză: NIVELUL DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ – indicatori statistici şi demografici . În cele ce urmează vom analiza aceste mecanisme. scopuri ale diferitelor instituţii şi organizaţii SOCIALIZARE SOCIALIZARE SOCIALIZARE ÎN FAMILIE ŞCOLARĂ ÎN GRUP FORME NEGATIVE FORME POZITIVE DE SOCIALIZARE DE SOCIALIZARE MANIFESTĂRI PREDELINCVENTE .indicatori statistici şi demografici MODALITĂŢI DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER INSTANŢE CU ROL DE SOCIALIZARE.tip de infracţiune Figura 6. Un posibil model de analiză etiologică a delincvenţei juvenile Ca urmare. 104 . orice proiect de reducere a delincvenţei juvenile trebuie să aibă ca punct de plecare înţelegerea mecanismelor socializării. modele. norme. începând cu cele din familie şi continuând cu cele din şcoală şi grupul de egali.ocazie .valori.situaţie infracţională .

III. Nevoia socială de conformitate 105 . SOCIALIZARE ŞI DELINCVENŢĂ Structura temei: 1.

Paradigma interacţionistă 5. ce reglează comportamentele şi asigură stabilitatea societăţii respective. în acelaşi timp.3. Existenţa şi funcţionarea oricărei societăţi este dependentă de consensul şi conformitatea indivizilor şi grupurilor sociale ce o compun la un anumit model normativ. convieţuirea şi interacţiunea membrilor comunităţii. Normele sunt prescripţii de comportament. permit funcţionarea 106 . Reţelele socializării şi agenţii ei 4.2.5.4. Ele generează sistemul de drepturi şi obligaţii. Educaţia şi socializarea ca modalităţi de impunere a conformităţii 3. Locul socializării în ansamblul sistemului social 5. Menirea lor este aceea de a asigura organizarea. este necesar să înţelegem mai întâi mecanismele interiorizării normelor care generează comportamentul conformist.Paradigma funcţionalistă 5. Accentele structuralismului 5. Acest model normativ este compus dintr-un ansamblu ierarhizat de valori. Paradigma psihanalitică 5. norme şi îndatoriri. ca abatere semnificativă de la normele de comportament acceptate de comunitate. Nevoia de conformitate Pentru a înţelege delincvenţa. Modelul dramaturgic 1. Valorile reprezintă dezirabilul comun în raport cu care se structurează normele de comportament. Delincvenţa din perspectiva paradigmelor socializării 5. ca resurse pentru acţiunea socială. resimţite deopotrivă ca obligaţii ale fiecărui individ şi.1.2. coeziunea şi solidaritatea grupurilor şi instituţiilor.

Exercitarea corectă. normală şi performantă a rolurilor este răsplătită social cu recunoaşterea unui anumit status social. la cel de încrucişare şi cel de ordonare în ambele sensuri. 107 . complexităţii raporturilor existente între cele două procese sau fapte sociale. altele sunt specifice.organizaţiilor şi grupurilor. instituirea conformităţii este sarcina prioritară a socializării. pe de o parte. Normele apar astfel ca obligaţii specifice rolurilor sociale ale modelului normativ. stabilesc reguli de conduită şi acţiune pentru indivizi. adresându-se diverselor rol-statusuri. socializare şi educaţie. epuizează gama raporturile de concordanţă între termeni. Exigenţele sau aşteptările societăţii de la un individ ce ocupă un anumit status definesc rolul social. identitatea lui recunoscută social printr-un set de drepturi şi îndatoriri. Poziţia pe care un individ o ocupă într-o dimensiune a sistemului social defineşte statusul individului. Unele dintre ele sunt generale. a nomelor ce asigură consensul social. iar pe de altă parte. Educaţia şi socializarea ca modalităţi de impunere a conformităţii În literatura de specialitate accepţiunile acordate celor doi termeni. 2. Diversitatea accepţiunilor este datorată. Abaterea de la modelul normativ apare ca disfuncţie şi este sancţionată social în raport cu gravitatea abaterii. cu alte cuvinte. Învăţarea şi interiorizarea rolurilor sociale. obligatorii pentru toţi membrii unei comunităţi. perspectivelor diferite din care este abordat subiectul. de la raportul de identitate. Ce se înţelege prin socializare şi care este raportul dintre socializare şi educaţie urmează să analizăm în paragraful următor.

care pun accent pe iniţiativa individului. Neculau (1983. Bucureşti. 108 . integrată în tipul de cultură în care s-a născut. acţionare” (Cherkaoui. până la ieşirea acestuia din ea. nici cu cel al integrării sociale (definit prin aderarea liber consimţită a individului la un set de norme şi atitudini specifice unui grup social). p. Prin socializarea primară copilul devine treptat o fiinţă conştientă de sine. cu intensităţi diferite.227 şi urm. la termenul socializare. vezi şi Dicţionar de psihologie. 1996. 248). Ed. având ca agenţi familia. 55) defineşte socializarea ca „un complex proces psihosociologic de interiorizare a unor norme şi modele sociale de comportament. Şchiopu. U. 1997. Bucureşti. perioadă esenţială în formarea eului nostru social. 38 Vezi şi Marshall (2003.38 Definită astfel. Adaptarea şi integrarea socială sunt componente ale socializării. Babel. Ed. Acest proces presupune educaţia. inculcându-i moduri de gândire. 39 Pentru diferenţierea accepţiunilor sociologice de cele psihologice. Psihologul ieşean A. În alte accepţiuni. socializarea începe odată cu intrarea individului în societate şi continuă.. sens prin care noi vom desemna socializarea primară. socializarea desemnează procesul prin care învăţăm să devenim membri ai unei societăţi. Ştiinţifică şi Enciclopedică. p. 532). p. prin interiorizarea normelor şi valorilor societăţii respective şi prin deprinderea anumitor roluri sociale. privită ca un atribut al copilăriei. proces realizat prin interiorizarea valorilor. p. conducând la obţinerea statutului de membru al unei colectivităţi sociale de către individ”. simţire. M. atitudinilor şi modelelor de comportament specifice grupului sau comunităţii din care face parte39. Socializarea nu se identifică nici cu procesul adaptării sociale (care presupune ajustarea conduitelor la anumite situaţii de interacţiune socială). p..În accepţiunea noastră. termenul socializare are o conotaţie restrânsă la transformarea unui individ „dintr-o fiinţă asocială într-o fiinţă socială. 1981. 647 şi următoarele la termenul sociabilitate şi Dicţionarul de psihosociologie. coord.

Prin educaţie40 desemnăm ansamblul de măsuri aplicate mai mult sau mai puţin intenţionat şi sistematic asupra individului. desemnăm acea componentă a personalităţii constituită din trăsăturile originale. cât şi individualizarea sau diferenţierea subiectului ca personalitate distinctă. Termenul educaţie e mai complex. 41 Prin eu social desemnăm acea componentă dobândită a personalităţii. ci şi difuz şi fără intenţie (influenţa pe care o are grupul de egali asupra unui tânăr. Dacă socializare presupune absorbţia socialului la sine. dar din considerente didactice suntem constrânşi să operăm cu o anumită convenţie. Raportul acesta dintre socializare şi individualizare a conturat două tipuri distincte de orientări pedagogice: . intelectuale în conformitate cu un scop urmărit. implicând în mod necesar o relativă standardizare şi uniformizare a individului. exprimând ceea ce este identic între indivizii unei colectivităţi. în vederea dezvoltării unor însuşiri fizice. asumându-ne toate limitele inevitabile unui astfel de schematism. atât socializarea individului (constituirea eului său social41. Conform accepţiunilor propuse. şi ca unul de personalizare a fiinţei umane. comune majorităţii membrilor unei colectivităţi. concept corelativ eului social. în acelaşi timp. constituită din trăsături relativ coerente şi stabile. particularizare. care să-i permită integrarea şi adaptarea socială). unică şi irepetabilă (constituirea eului său individual42). morale. care îl individualizează pe subiect în raport cu ceilalţi membri ai colectivităţii. sau influenţa mijloacelor de informare în masă). 42 Prin eu individual. care acordă prioritate socialului şi stabileşte ca finalitate a educaţiei integrarea optimă a individului în 40 Nu dorim să ne substituim pedagogilor cu această definiţie. dar. realizată nu doar intenţionat şi explicit. individualizare. iar ca finalitate. 109 . socializarea vizează influenţa societală globală asupra individului. Educaţia apare conform accepţiunilor noastre ca un proces de socializare. presupunând pe lângă dimensiunea formativă şi pe cea informativă. educaţia înseamnă şi diferenţiere.orientarea sociocentrică.

. o astfel de orientare „se refuză unor scopuri prestabilite ce ar violenta şi perverti natura copilului” (Păun. În concluzie. În practică.mecanismul social. este poziţia specifică orientărilor funcţionaliste sau structuralfuncţionaliste. 80). drept mijlocul cel mai important al actualizării posibilităţilor latente ale naturii umane individuale. determinarea acceptării şi supunerii faţă de exigenţele normative ale grupului şi societăţii în ansamblul ei. putem spune că socializarea presupune atât ceea ce pedagogii numesc educaţie formală. Dacă nu folosim termenul de socializare. care în accepţiunea noastră nu este propriu-zis educaţie. de la Platon şi Aristotel şi până în modernitate. educaţia vizând actualizarea posibilităţilor latente ale copilului. atunci 110 . scopul educaţiei îl reprezintă realizarea conformităţii. cât şi ceea ce ei numesc educaţie informală sau nonformală. cele două orientări nu există în formă pură. atunci putem să vorbim de educaţie formală şi informală. iniţiatorul acestei orientări este considerat a fi J. cu ideea conform căreia omul este bun de la natură. orientare ce domină cultura europeană din antichitatea greacă. ale devenirii sociale a fiinţei umane şi. Din această perspectivă. Rousseau. 1982. Dacă introducem în discuţie termenul socializare. În prelungirea unei astfel de orientări se situează abordările de tip interacţionist şi reprezentanţii „noiilor educaţii”. ce acordă prioritate omului individual. în acelaşi timp. ci influenţă socializatoare. p. Majoritatea teoriilor contemporane înţeleg educaţia deopotrivă ca una dintre cele mai importante mecanisme ale socializării. pentru ca acesta să-şi poată găsi fericirea. prin urmare.orientarea antropocentrică. dar societatea îl corupe. fiind vorba de accente puse fie pe dimensiunea socială. scop unic şi suficient sieşi. copilul trebuie să-şi consolideze natura bună. în absenţa constrângerilor sociale. J. printr-o dezvoltare liberă. fie pe cea individuală a fiinţei umane.

acela de integrare a individului în colectivitate. despre caracteristicile ereditare şi cele dobândite din diverse medii şi experienţe de viaţă. secundară şi terţiară sau continuă. Cu cât educaţia este mai eficace. Ineficacitatea educaţiei. cu atât individul este mai bine integrat în universul valoric al spaţiului social în care trăieşte. putem distinge între socializarea primară. delincvenţa juvenilă este expresia eşecului educaţiei şi socializării în a impune copilului şi tânărului modelele dezirabile de comportament. dar nu că este educat cât trăieşte. vom putea spune că „omul învaţă cât trăieşte”. insatisfacţie personală şi expunere la riscul ratării sociale. Între acţiunea educativă şi influenţele socializatoare diverse pot exista şi disonanţe sau chiar conflicte. Reţelele socializării şi agenţii ei Nişele existenţiale în raport cu care omul modern realizează procese de socializare fiind extrem de diverse. Oricum am privi lucrurile. În consonanţă cu aceste consideraţii. prin prisma oricărei teorii etiologice. intenţiile urmărite prin educaţie fiind prejudiciate de presiuni contrare. 3. de a determina conformitatea. se poate vorbi apoi despre cauzele acestui eşec. ci că se constituie într-un mediu de rezonanţă a influenţelor socializatoare întreaga viaţă. artificialitatea acesteia. ce vin din partea diverselor medii cu care subiectul intră în contact. Cu toate acestea. 111 . este atins prin educaţie. adică. putem vorbi de mai multe tipuri de socializări: În raport cu mediul în care se realizează. generează dificultăţi de adaptare şi integrare socială. putem spune că scopul socializării.ceea ce numeam educaţie informală poate fi considerată influenţă socializatoare. Socializarea primară este primul tip de socializare la care este expus nou-născutul.

nu se putea recunoaşte în oglindă. Anna moare la 10 ani bolnavă fiind de hepatită. În absenţa mediului uman în primii ani de viaţă. îşi sfâşia hainele. să poarte haine. normative. să se îmbrace singur. Isabelle. care nu a mai reuşit progrese semnificative. aspecte rudimentare ale grijii de sine. prezentat de Kingsley Davis. este de asemenea cunoscut cazul fetiţei Genie. A făcut mici progrese şi a murit în vârstă de aproximativ 40 de ani. Ambele fete aveau în jur de 6 ani când au fost descoperite. Toate aceste cazuri demonstrează importanţa contactului uman în prima copilărie. merge sau îngriji. asocial în raport cu oricare dintre colectivităţile umane. Imensul ei avantaj. constă. fără a repurta progrese semnificative: câteva cuvinte şi expresii. creative. dobândeşte primul său eu social. descoperit în pădurile de lângă satul Saint-Serin din sudul Franţei. A fost învăţat să meargă la toaletă. p. prima sa identitate socială. care a fost izolată cu mama surdomută. în care copilul să se bucure de îngrijire. a făcut progrese mult mai mari. cognitive. cercetătorii indică drept primă condiţie a devenirii normale a personalităţii prezenţa unui mediu social. care părea mai degrabă animal decât om. 204). izolată între 2 şi 13 ani. mângâiere şi dragoste. neputând vorbi. atenţie. Importanţa mediului social în devenirea omului ca om este relevată de cazurile nefericite în care copiii şi-au petrecut primii ani departe de un contact uman normal43. socializarea primară echivalează cu umanizarea individului” (Stănciulescu. urla. în vârstă probabilă de unsprezece sau doisprezece ani. 112 . 1996. pe 9 ianuarie 1800. în doi ani ajungând la o dezvoltare aparent normală şi reuşind să meargă la şcoală. un alt caz devenit celebru este cel al celor două fete ţinute în izolare de către bunici. care îi explică şi durabilitatea peste timp. dar n-a reuşit niciodată să stăpânească mai mult de câteva cuvinte. Analizând efectele izolării. în faptul că se realizează întotdeauna într-un climat impregnat de afectivitate. care facilitează 43 Literatura de specialitate aminteşte în acest sens cazul copilului sălbatic din Aveyron. pe de o parte. nu avea simţul igienei. copilul îşi pierde multe dintre disponibilităţile de tip uman.putând fi definită ca „procesul prin care un individ biologic. Socializarea în familie are mai multe componente: afective.

113 . manifest în incapacitatea de integrare în regimul şcolar sau în devianţa de tip şcolar. că se desfăşoară în momentele de maximă plasticitate a sistemului psihic. Socializarea secundară este realizată în instituţiile din afara familiei. E. 169) consideră primară socializarea ce constituie primul eu social sau prima identitate socială. Succesul ei depinde de calitatea interacţiunilor din familie şi de congruenţa ei cu celelalte forme de socializare. de a se integra în diverse grupuri sau instituţii. grădiniţă şi şcoală. partidele politice. desemnată în limbajul uzual prin „cei şapte ani de-acasă” şi 44 Utilizând drept criteriu al clasificării eul social sau identitatea socială. În absenţa familiei. Socializarea terţiară44 sau continuă. omul aflându-se frecvent în situaţia de a-şi interioriza noi roluri. Pentru o perioadă de timp socializarea primară însoţită de socializarea secundară. în bună măsură eşecul socializării secundare. 1996. iar pe de altă parte. drept cea prin care individul dobândeşte o pluralitate de euri sau identităţi sociale. de muncă) etc. Succesul socializării secundare depinde de continuitatea sau concordanţa valorilor în virtutea cărora se exercită cele două tipuri de socializări. cum ar fi biserica. sau de demisia explicită sau implicită a unuia dintre agenţii socializării. p. Stănciulescu. iar socializare secundară.însuşirea valorilor şi normelor. se referă la influenţele pe care le generează contactul cu alte medii. Socializarea terţiară continuă toată viaţa. p. armata. instituţii care suplinesc parţial şi completează socializarea primară. Popovici 2003. în acest sens este nu mai putem vorbi de o socializare terţiară. respectiv în creşă. g. Fundamentală rămâne însă socializarea primară. este determinat de existenţa unor presiuni socializatoare contradictorii în cele două medii. 204. în afara familiei şi şcolii. astfel de instituţii preiau şi sarcina socializării primare. unii autori (e. cămin. D. grupul (de egali.

cu rare 45 L. secunda fiind divizată în socializare publică profesională şi socializare publică cetăţenească. sau de o socializare negativă. ce anticipează viaţa de familie. specialiştii disting şi alte tipuri. distinge între socializarea pentru viaţa privată şi socializarea pentru viaţa publică. socializarea ocupaţională sau profesională. În raport cu timpul pentru care se desfăşoară socializarea. socializarea pentru viaţa publică ş. care anticipează grupul de muncă. Culda (2000. îndepărtării ei de contextele sau persoanele care i-au satisfăcut necesităţile de interacţiune.socializare anticipativă – realizată ca pregătire pentru integrare într-un alt grup viitor.socializare adaptativă – realizată în interiorul unei colectivităţi. pp. 58-66). Desocializarea este procesul de renunţare la normele şi valorile asociate socializării anterioare. utilizând drept criteriu contextul social al realizării ei. socializarea politică.cea secundară. Alături de cele trei clase ale socializării. Pentru integrarea socială a persoanei care este victima unei socializări negative este nevoie de multe ori de desocializare şi resocializare. sau practica de specialitate a studenţilor. prin interiorizarea valorilor dezirabile comunitar. desocializarea se poate asocia izolării fizice şi sociale a unei persoane. în raport cu diverse criterii utilizate. . 114 . vom putea distinge între: . căreia îi sunt interiorizate valorile. În raport cu domeniul vizat se vorbeşte de socializarea muncii. normele şi modelele de comportament. prin interiorizarea unor norme ce ţin de subculturi sau contraculturi de tip deviant. aşa cum este cazul cuplurilor de tineri îndrăgostiţi. socializarea pentru viaţa privată. 45 În raport cu normele interiorizate se poate realiza o distincţie între socializare pozitivă. şcolară. procese ce vor constitui suportul oricărei socializări ulterioare.a.

testele de supunere etc). ([1961]. 2000. Bucureşti sau Editura Polirom. Resocializarea este procesul complementar desocializării. de soţ. De văzut schimbările radicale în cariera morală a instituţionalizatului. 46 Erving Goffman. de comportarea zilnică. spitalele de boli psihice. este „omni-disciplinară” (p. (sau Editura Paralela 45. sociologul american include lagărele de concentrare. dezinfectat. Iaşi. rearanjarea priorităţilor şi a rolurilor. 297). dezbrăcat. (2004)). presupune abandonarea vechiului rol de celibatar). A supraveghea şi a pedepsi. care consideră închisoarea ca „imagine concentrată şi austeră a tuturor formelor de disciplină” (p. de exemplu. Resocializarea se impune şi în cazul delincvenţilor. 115 . 2005). o anumită specializare. 322). înregistrat numeric.excepţii (cazul sihăstriei. amprentat. În aceste instituţii. plecând de la premisa că ei au fost victime ale unei socializări negative. anonimat. Naşterea închisorii. poate) desocializarea presupune concomitent resocializare. de care este „prelucrat”. spălat. atelierul sau armata. Goffman. într-o măsură mult mai mare decât şcoala. proces realizat de instituţii totale. cum le numeşte E. tuns. alături de alţi filosofi. procedurile de „ajustare” sau „programare” prin transformarea individului într-un obiect al mecanismului administrativ. cântărit. istorici şi scriitori. în acelaşi sens vezi şi Michel Foucault. Group d´information sur les prisons (Grup de informare cu privire la închisori). În mai multe sensuri: trebuie să se ocupe de toate aspectele individului. Bucureşti. închisoarea. care implică. La începutul anilor `70 Foucault înfiinţează. resocializarea presupune redefinirea radicală a sinelui. care „trebuie să fie un aparat disciplinar exhaustiv. jurnalişti. Editura Humanitas. ritualurile de ştergere a eului (deposedarea de roluri. 2004. aşa-numitul GIP. avocaţi. alături de închisori 46. Aziluri. de înclinaţiile lui. 1997. de atitudinea morală. fiecare. sociologi. În cazul unora dintre aceştia. Editura Humanitas. activitatea acestora având un rol esenţial în reformarea penitenciarelor şi în orientarea tribunalelor pentru minori în favoarea soluţiilor alternative încarcerării. de aptitudinea lui pentru muncă. prin care se abandonează vechile norme şi valori şi se învaţă altele noi (un nou rol. medici. de modelarea lui fizică.

În astfel de aşezăminte. specialiştii identifică dintr-o perspectivă sistemică următoarele structuri aflate într-o interacţiune: a) structurile de socializare. de succesul acesteia depinzând performanţele noii noii lumi. întreaga viaţă a individului este controlată de către instituţia care urmăreşte în mod deliberat anihilarea socializării anterioare şi resocializarea în raport cu noi norme şi valori. Locul socializării în ansamblul sistemului social Pentru a înţelege locul pe care îl ocupă socializarea în ansamblul mecanismelor prin care societatea îşi reproduce şi dezvoltă condiţiile propriei existenţe. mass-media. în cazul unora procesul a fost mai rapid şi mai puţin dureros. care transmit membrilor unei comunităţi o anumită cultură. sau aproape deloc. religioase. care ar putea fi relativ repede recuperat prin import. atitudini şi comportamente specifice vechii societăţi colectiviste. 116 . întârzierile în ţările estice în raport cu cele occidentale nu sunt datorate doar tehnologicului. biserica. ci ţin în principal de mecanismele de resocializare în raport cu noile valori al antreprenoriatului. ştiinţifice. marginal. în perioadele postrevoluţionare se produce o masivă resocializare la nivelul întregii societăţi. este şi cazul nostru. anumite valori morale. partidele. asociaţii culturale. alteori. politice. concurenţei. legitimând comportamentele acceptabile sau dezirabile pentru comunitate. al celor care după anul 1989 am fost în situaţia de a abandona norme. 4. act ce impune o recodificare integrală a existenţei individului. libertăţii responsabile etc. în cazul altora desocializarea s-a făcut doar superficial. valori. familie. mănăstirile.unităţile militare. şcoală.

instrumentul specific al subsistemului fiind puterea politică instituţionalizată (statul). prin persuasiune sau constrângere. Ca „proces prin care o fiinţă biologică se transformă întrun subiect al unei culturi specifice” (B. Bernstein).b) structurile economice. reguli. reglementând funcţionarea celorlalte subsisteme. Prin diverse mecanisme (învăţare socială. legi care au drept funcţie stabilirea şi menţinerea solidarităţii sociale. influenţă socială. expresive (nonverbale). ce presupune deprinderea rolurilor sociale conform unor norme şi reguli specifice şi elaborarea unor comportamente corespunzătoare acestora. una culturologică. c) structurile politice. 117 . control social – premiere şi sancţiune) socializarea transmite şi se structurează: • modalităţi de comunicare: limbajul oral. d) structurile normative. scris. scopuri dezirabile şi indezirabile social şi una sociologică. mijlocul de reglementare fiind banul. mijloace legitime şi ilegitime. fiind responsabil de calitatea omului ce acţionează în toate subsistemele. socializarea are în conţinutul său o dimensiune psihologică. care definesc obiectivele colective şi acţionează pentru îndeplinirea lor. ce presupune internalizarea normelor şi valorilor sociale pentru a putea distinge între conduite permise şi prohibite. codurile de comunicare simbolice. a serviciilor şi forţei de muncă. norme. care deţine monopolul coerciţiei legitime. ca având rolul fundamental de a reproduce condiţiile culturale ale existenţei sociale. aşadar. care au ca funcţii producţia şi circulaţia bunurilor. ansamblul de instituţii. presiune socială. ce ţine de maturizarea personalităţii. Sistemul de socializare este înţeles.

am selectat din multitudinea teoriilor una de factură psihologică – psihanaliza. În legătură cu mecanismele prin care se structurează astfel de abilităţi s-au formulat teorii diverse. şi una de factură psihosociologică. 64-65). 118 . Copilăria şi adolescenţa prezintă ritmurile cele mai intense. una de factură sociologică – funcţionalismul. • seturi instrumentale: modalităţi de cunoaştere. • 5. pe baza unor norme funcţionale considerate valori într-o anumită cultură: conduite domestice şi roluri ale sexelor. interacţionismul. de învăţare. cu extinderea lui dramaturgică. strategii acţionale. cu ritmuri şi intensităţi variabile. cunoştinţe. 2003. abilităţi profesionale. Din raţiuni de concizie. Pe cele mai importante dintre acestea le vom prezenta în cele ce urmează. întemeiate pe alocare unui status social. cu faze de maximă intensitate urmate de ritmuri mai lente. fapt pentru care teoriile socializării se concentrează asupra acestor etape de vârstă. pp. forme de relaţionare interpersonale. • norme de internalitate (de interpretare a acţiunilor celorlalţi şi a conduitelor personale) şi modelare afectiv-atitudinală a individului (Neamţu. care poartă amprenta specifică paradigmei de care aparţin. cu extensiunea sa structuralistă.modele sociale de comportament. Delincvenţa din perspectiva paradigmelor socializării Socializarea este un proces progresiv. C..

5.1. Paradigma psihanalitică Noutatea psihanalizei o constituie răsturnarea raportului tradiţional dintre conştient şi inconştient în favoarea celui din urmă; inconştientul va deveni responsabil de echilibrul şi dezechilibrul vieţii noastre psihice. Freud analizează mecanismelor inconştiente sub aspect structural, funcţional şi dinamic. Din punct de vedere structural, zona cea mai adâncă a psihicului ar constitui-o Sinele, reprezentând natura din noi, cu pulsiunile ei tăinuite, forţă oarbă care, asemeni unui fluviu, trebuie săşi croiască o albie, iar această albie este cea a plăcerii. În interacţiune cu lumea exterioară, o parte a sinelui se dezvoltă devenind Eu. Acesta este sediul satisfacţiilor şi insatisfacţiilor noastre conştiente, instanţă organizată, coerentă, lucidă a personalităţii. El este hubloul care dă înspre realitate. Ca excrescenţă a Sinelui, Eu-l are rolul de a media interesele proprii în faţa lumii exterioare. Această lume exterioară este pentru om o realitate socială, iar ca efect al presiunilor acesteia ia naştere o altă entitate psihică numită Supraeu. Acesta se cristalizează până în jurul vârstei de 6 ani şi îşi are originea în interdicţiile preluate din mediul educativ, interiorizate sub formă de cenzuri inconştiente. Supraeul poate fi gândit ca produs al socializării primare a fiinţei umane, al interiorizării normativităţii constrângătoare. Restricţiile exterioare impuse de părinţi şi alţi agenţi educativi devin, prin interiorizare, o a doua natură din noi. Acest Supraeu determină introiecţia imaginii idealizate a părinţilor noştri, în special a părintelui de acelaşi sex. Astfel, sub efectul înşelător al dependenţei afective originare, autoritatea parentală, aproape divină, se transferă chiar în interiorul copilului, unde îşi va stabili sediul şi va trona în viitorul adult, cu toată omniscienţa, infailibilitatea şi omnipotenţa pe care

119

mentalitatea puerilă i le atribuie. Această putere, supraveghindu-ne din interior, ne va spiona, ne va suspecta şi ne va culpabiliza pentru totdeauna. Din acest moment, Eul, „înainte de a trece la satisfacerea instinctelor, are de luat în seamă nu numai ameninţările venite din afară, ci şi protestele supraeului, având astfel şi mai multe motive de a se abţine de la satisfacerea vieţii instinctuale” (Freud S., 1991, p. 270). Supraeul ia locul părinţilor şi impune „renunţarea la satisfacerea instinctelor, datorită presiunii autorităţii care îl înlocuieşte şi îl continuă pe tată” (Ibidem, p. 273). El va acţiona ca instanţă de interdicţie pentru pulsiunile sinelui, la fel de inconştient ca şi acesta, prin mecanismele de refulare. Refularea este „o reprezentare ireconciliabilă cu eul”, o dorinţă imperioasă care a intrat într-o acută opoziţie cu alte aspiraţii ale individului şi care este incompatibilă cu exigenţele etice şi estetice ale persoanei. Dinamica personalităţii apare astfel ca rezultanta interacţiunii celor trei instanţe psihice: Sine, Eu, Supraeu. Din punct de vedere funcţional, individul fiinţează simultan în două dimensiuni diferite, caracterizate prin procese şi principii psihice specifice: inconştientul, guvernat de principiul plăcerii care include „procese mai vechi, primare, reziduurile unei faze de dezvoltare în care ele erau singurele tipuri de procese psihice”. Aceste procese nu caută altceva decât să obţină plăcerea şi să evite neplăcerea; nestăpânit, principiul plăcerii intră în conflict cu mediul natural şi uman. Individul ajunge treptat să înţeleagă faptul traumatic că satisfacerea deplină şi fără durere a nevoilor sale este imposibilă. După această experienţă dezamăgitoare un nou principiu de funcţionare psihică va câştiga supremaţia, principiul realităţii, care determină renunţări la satisfacţia imediată, efemeră, nesigură şi distructivă în favoarea plăcerii amânate.

120

Eul apare astfel ca zona tampon între pulsiunile instinctuale ale Sinelui, guvernat de principiul plăcerii, şi exigenţele morale ale Supraeului, guvernat de principiul realităţii; el devine astfel un mijlocitor între natură şi cultură în fiinţa noastră, cu funcţia de reprimare, amânare sau deviere a impulsurilor incompatibile cu exigenţele Supraeului, compensând prin sublimare sau angoasă acele pulsiuni ale căror reprezentări sunt reprimate. Din punct de vedere dinamic, fundamentul energiilor pulsionale ale sinelui îl reprezintă libido-ul47, ansamblul tendinţelor spre plăcere, în miezul cărora se află instinctul sexual, rădăcina naturală a pulsiunilor instinctuale. Tot ceea ce realizează fiecare dintre noi se datorează libidoului sublimat. Sublimările sunt mecanisme de apărare împotriva angoasei, adică a suferinţei morale, iar diferenţa dintre acestea şi angoasă este doar de valoare practică, vizând aspectul social al fenomenului; în timp ce nevroza izolează, sublimarea uneşte, fiind creat ceva nou pentru grup sau în folosul lui. Fondată în libido, sexualitatea propriu-zisă nu mai apare, pentru psihanalist, la vârsta pubertăţii, ex-nihilo, ci este rezultatul unei metamorfoze complexe şi îndelungate. Copilul aduce pe lume germenii vieţii sexuale, care vor străbate succesiv mai multe stadii, în conformitate cu zona erogenă caracteristică etapei de vârstă, până la maturizarea deplină a organismului. Conţinutul primar al sexualităţii îl reprezintă „funcţia de obţinere a plăcerii din diferite zone ale corpului”. În tipul primei copilării, instinctul sexual nu este încă centrat, fiind la început fără obiect, autoerotic. În primul stadiu, cel pregenital, este preponderent un erotism oral, care vizează ca obiect privilegiat sânul mamei, în al doilea este un autoerotismul zonei anale, în cursul căreia copilul cunoaşte constrângerile impuse de curăţenie, de toaleta
47

Libido, termen latinesc ce desemnează etimologic dorinţă.

121

anală şi stăpânirea de sine, pentru ca în a treia fază, cea genitală, în viaţă sexuală să devină predominantă zona genitală propriu-zisă, în care copilul trăieşte conflictul alegerilor sexuale (complexul lui Oedip48) şi realizează identitatea în diferenţierea sexelor. La capătul acestei evoluţii, copilul desexualizează raporturile cu părinţii săi, prin intermediul sublimării, proces care face posibilă apariţia de noi obiecte în care libidoul se va investi. Din această perspectivă sunt atenuate deosebirile radicale dintre „iubirea firească” şi cea „nefirească”, întrucât tiparele „iubirii contra firii” sunt croite încă din copilărie. Sexualitatea infantilă parcurge, aşadar, drumul de la autoerotism la alegerea obiectului exterior, cu perioade de latenţă (6-13 ani)49 în care energia este, în mare parte, deturnată spre alte scopuri decât cele sexuale, contribuind prin diversele baraje sexuale (dezgustul, pudoarea, aspiraţiile morale şi estetice) la formarea sentimentelor sociale, înainte de a se ajunge la stadiul genital propriuzis, cu maximă înflorire la vârsta de 17 –18 ani (Freud, 1991). Ulterior, între autoerotism şi alegerea obiectului exterior Freud intercalează o etapă intermediară, în care tendinţele sexuale care erau independente una de cealaltă se reunesc într-una singură şi sunt dirijate spre propriul eu, numind acest stadiu narcisism.
48

Fenomenele reprezentate de complexul Oedip sunt considerate de către psihanaliză ca fiind cruciale în istoria dezvoltării individuale şi în etiologia simptomelor fizice funcţionale şi a tulburărilor de comportament. Vezi în acest sens lucrarea unei fidele psihanaliste franceze Françoise Dolto, 1993, Psihanaliza şi copilul, trad. Cristina şi Costin Popescu, Ed. Humanitas, Bucureşti. 49 În Moise şi monoteismul, p.233, Freud lansează ipoteza că, din moment ce dezvoltarea pretimpurie a sexualităţii se încheie în jurul vârstei de 5 ani - urmată de latenţă până la pubertate, omul ar putea deriva dintr-o specie de animal care era matur din punct de vedere sexual la vârsta de 5 ani; începerea de două ori consecutiv a vieţii sexuale ar avea de-a face cu procesul de transformare a animalului în om.

122

Noua deschiderea filosofică îi permite lui Freud să facă trecerea de la o psihanaliză a individului la o psihanaliză a societăţii. Ambivalenţa afectivă în raport cu tatăl. prin care fiii îşi urau tatăl care stătea în calea nevoilor lor de putere şi a pretenţiilor sexuale. Freud regăseşte în complexul Oedip începuturile simultane ale societăţii.Dacă în stadiul iniţial al dezvoltării sale. O astfel de analiză este anunţată încă din 1913. Eros şi instinctul morţii.29). prin care renunţau la posesiunea femeilor râvnite. moralei şi artei. (libidinale) şi cele de conservare (ale eului). generează conştiinţa vinovăţiei. 123 . lupta dintre aceste necesităţi umane fundamentale. Thanatos50. adică la scopul principal pentru care îşi uciseră tatăl. în stadiul final ea se centrează pe conflictul dintre instinctul vieţii. spre populaţiile primitive. îl admirau şi îl iubeau. sau „pulsiuni”. în studiile reunite sub titlul „Totem şi tabu”. teoria psihanalitică se centrează pe antagonismul dintre instinctele sexuale. întorcându-se spre copilăria umanităţii. De aici înainte. operând cu acelaşi demers de tip „anamnezic”. instincte fundamentale desprinse din trunchiul comun al vieţii instinctuale. p. explică întreaga drama a vieţii noastre. au devenit rivali de îndată ce şi-au omorât tatăl şi s-au aflat înaintea femeilor. care explică nevoia oamenilor de a stabili legături între ei şi de a-şi manifesta afecţiunea şi „Thanatos”. Această ambivalenţa a complexului patern. 1991. sau pulsiunea morţii. În consecinţă. se află la rădăcina structurilor socio-culturale. considerată baza înclinaţiei noastre agresive. dar. în acelaşi timp. Singura cale pentru a nu ruina noua organizare a fost instituirea interdicţiei incestului. religiei. ceea ce tatăl le interzicea 50 De precizat totuşi faptul că Freud nu foloseşte termenul Thanatos. opoziţia dintre „Eros” sau instinctul vieţii. Prin „aplicarea metodei psihanalitice la faptele oferite de psihologia popoarelor” (Freud S. adică acel amestec de iubire şi ură.. Fraţii uniţi împotriva duşmanului comun.

a matriarhatului. iubirea şi agresivitatea sunt pulsiuni umane fundamentale. 1991.153). omorul şi incestul51.odinioară. Aşadar. întemeiat pe legăturile de sânge. religia pe conştiinţa vinovăţiei şi pe căinţa subsecventă. a îngrădirilor morale şi a religiei. 1991. 124 . Heine: „desigur că trebuie să le iertăm duşmanilor noştri. Societatea se bazează acum pe complicitatea la o crimă săvârşită în comun. De aici acea mobilizare de metode care îi incită pe oameni la identificări şi la relaţii de iubire inhibate în ceea ce priveşte scopul. fraţii paricizi realizau o identificare cu puterea tatălui. a început dezvoltarea a ceea ce poate fi descrisă ca o lentă reîntoarcere a elementelor refulate (Freud. pe de altă parte (Totem şi tabu. (1998). „După instituirea clanului fratern. care concordă cu cele două dorinţe reprimate ale complexului lui Oedip. Bucureşti. vezi Bataille G. fiii îşi refuză acum. Erotismul. exogamiei şi totemismului. societatea – mereu ameninţată cu ruina – limitează agresivitatea cu ajutorul reacţiilor psihice de ordin cultural. şi pe trebuinţa de ispăşire generată de conştiinţa vinovăţiei.” Omul nu este făptura blajină. p. pe de o parte. Această conştiinţă a culpabilităţii fiului ar fi generat două tabu-uri fundamentale ale totemismului. Freud îl citează pe H. Este ceea ce se numeşte supunere retrospectivă. 284). Ca urmare a ostilităţii primare. p. Editura Nemira. Hoarda paternă a fost înlocuită cu clanul fratern. dar nu înainte de a-i vedea spânzuraţi. act aflat la începutul organizării sociale. ci mai curând homini lupus. o fiinţă care include în datele sale instinctuale o puternică 51 Despre interdicte şi mecanismele de transgresiune. Prin actul consumării corpului tatălui.. morala pe necesităţile acestei societăţi. Ceea ce se poate spera este doar devierea instinctelor agresive pentru a nu-şi găsi exprimarea în război. de aici restricţii ale vieţii sexuale şi idealul iubirii aproapelui. În ceea ce priveşte iubirea aproapelui sau duşmanului.

între instinctul vieţii şi instinctul distrugerii. consecinţa a fost intoleranţa faţă de neconvertiţi. 336). umanitate. Când apostolul Pavel. englezii şi scoţienii. comunităţi vecine şi chiar înrudite se ridiculizează reciproc ca urmare a acestui „narcisism al micilor deosebiri” (Ibidem. a făcut din iubirea universală de oameni substanţa creştinismului. Pulsiunea agresivă se opune însă acestui program al civilizaţiei. Ca urmare. Civilizaţia este opera Erosului. Este posibil să uneşti o masă de oameni prin legăturile iubirii. germanii de Nord şi de Sud. Odată reprimată şi transferată asupra supraeului. Poporul evreu. Ea este descendenta şi reprezentanta principală a instinctului morţii. singura condiţie fiind ca alţii să rămână în afară spre a primi lovituri: spaniolii şi portughezii. din acest punct de vedere. Împiedicarea satisfacţiei erotice antrenează o anumită agresivitate împotriva persoanei care împiedică această satisfacere şi trebuie ca. cu care Erosul îşi împarte dominaţia lumii. agresivitatea se transformă ea însăşi în sentiment de 125 . Este o modalitate comodă şi relativ inofensivă de satisfacere a înclinaţiei spre agresiune. Ca urmare. triburi. p. dată fiind diseminarea sa peste tot. 342).înclinaţie spre agresiune. care tinde să unească indivizii izolaţi în familii. a slujit. va conchide Freud. fără uniunea libidinală nu ar da coeziunea dorită. la rândul ei. progresul civilizaţiei trebuie plătit printr-o pierdere a fericirii. cu demnitate. civilizaţia popoarelor care l-au găzduit. Educaţia păcătuieşte. fiind tentat să-şi satisfacă trebuinţa de agresiune pe seama aproapelui. crede Freud. Evoluţia civilizaţiei se explică prin această luptă între Eros şi Thanatos. p. această agresivitate să fie reprimată. „agresivitatea constituie o dispoziţie instinctivă primitivă şi autonomă a fiinţei umane (…) pentru civilizaţie ea constituie obstacolul cel mai redutabil” (Ibidem. Avantajele muncii în comun. naţiuni. prin ignorarea agresivităţii la care copiii sunt destinaţi să-i facă faţă. popoare.

Supraeul este instanţa ce reprezintă socialul condensat în psihismul nostru de adâncime. cu întregirea lui structuralistă. Dintr-o astfel de 126 . În concluzie la perspectiva psihanalitică.culpabilitate. la rândul lor. satisfacţiile şi frustrările noastre. provin din această instanţă infiltrată adânc şi irezonabil în structura abisală a psihicului. în prima copilărie. analiza privilegiind acest aspect funcţional. umanitatea în întregul ei a devenit nevrotică sub influenţa civilizaţiei însăşi.2. introiecţiile şi proiecţiile. un întreg organic. fericirea şi nefericirea. 5. Din această perspectivă delincventul apare ca un individ ce suferă de o mare nevoie compulsivă de a fi pedepsit. Mai mult. măsura sublimărilor compensatorii. nivelul reprimărilor. fără voia lor. istoria prezentă. mecanismele de apărare ale eului sunt condiţionate de istoria noastră timpurie şi condiţionează. au făcut să fim. în sociologie paradigma dominantă a aceleiaşi perioade a fost funcţionalismul. Aşa se explică angoasa în civilizaţia noastră. putem afirma ideea existenţei unui determinism abisal al eului social. Explicaţia delincvenţei juvenile trebuie căutată în perioada constituirii acestor mecanisme intime. identificările. Paradigma funcţionalistă Dacă în psihologie paradigma ce a dominat problematica socializării primele două treimi ale secolului trecut a fost psihanaliza. Funcţionalismul sociologic pleacă de la premisa că societatea reprezintă un ansamblu de elemente solidare. dependent de contextele particulare ale dezvoltării şi soluţionării complexului oedipean. Robusteţea Supraeului. care contaminează toate alegerile noastre ulterioare. Suntem iremediabil ceea ce părinţi. Echilibrul. în care părţile sale constitutive îndeplinesc funcţii dependente de nevoile întregului.

Ed. [1897]. ce răspunde unei nevoi a întregului. dintre care amintim: Regulile metodei sociologice. 127 . Educaţie şi sociologie. [1927]. trad rom. [1923]. Determinarea faptului moral [1906]. un astfel de fapt social este şi educaţia. fondator al funcţionalismului. trad. sau un „lucru”. Despre sinucidere. 1930. Iaşi. Educaţia morală. Evoluţia pedagogiei în Franţa. Sociologul francez Emile Durkheim52.. 52 Emile Durkheim (1858-1917). un dat „sui generis”. Bucureşti. în cursul cărora are loc procesul de interiorizare (încorporare) a conştiinţei colective în conştiinţa individuală. constituită anterior oricărui individ. a scris un număr impresionant de lucrări fundamentale în domeniul educaţiei şi al sociologiei. capabil să exercite individului o constrângere exterioară”. Lecţii de sociologie [1950]. între societate şi individ. Didactică şi Pedagogică. Polirom. Iaşi. sau nou-venit. Societatea este privită de către sociologul francez. trad. trad. Ştiinţifică. rom. este educaţia. ca un fapt social53. nevoii sale de reproducere a condiţiilor de funcţionare. o realitate exterioară. prin interiorizarea constrângerilor exterioare. Ed. 1993. desemna prin termenul socializare totalitatea influenţelor pe care societatea le exercită asupra individului pentru a-l integra funcţional în substanţa sa. fixat sau nu. rom. poartă numele de socializare. ce ţin de voinţa individului prin constrângerea exterioară prin care acţionează asupra individului: „este fapt social orice fel de a face. trad.perspectivă generală este înţeles şi sistemul de socializare. rom. Termenul care mediază între constrângerea exterioară şi cea interioară.[1895]. realitate ce se impune constrângător oricărui nou-născut. Institutul European. 53 Faptele sociale constituie unitatea elementară de analiză. Societatea exercită presiuni integratoare asupra fiecărui candidat la condiţia de membru al ei. constrângându-l să-i accepte propriile reguli. rom. 1995. deosebindu-se de faptele individual. 1974. Formele elementare ale vieţii religioase [1912]. Ansamblul acestor presiuni. Bucureşti. [1938]. şi anume. 1972.

expresie a cerinţelor integratoare ale sistemului social. Aceste constrângeri nu trebuie considerate a fi limitări ale libertăţii copilului. calm. aceasta se întâmplă pentru că ea dă naştere treptat unor obişnuinţe şi trebuinţe interioare. p.Educaţia are rolul. de a orienta şi stimula potenţialul genetic cu care copilul se naşte. inseparabilă de fiinţa individuală. în viziunea lui Durkheim. pe care acţiunea colectivă o clădeşte în fiecare din noi. ceea ce este cu deosebire omenesc în noi” (Ibidem. cât şi mediul special căruia îi este cu deosebire destinat” (Durkheim. pe care le reclamă de la el atât societatea politică în ansamblul ei. pe calea educaţiei. 41). să doarmă la ore regulate. să bea. are drept scop „socializarea metodică a tinerei generaţii”. intelectuale şi morale. 1980. cea a omul social. care acţionează inconştient. „căci fiinţa nouă. Efortul educativ este orientat către a impune copilului moduri de a vedea. explică sociologul. permiţând actualizarea sau realizarea naturii umane. ci numai prin intermediul constrângerilor. Dacă în timp constrângerea exterioară nu mai este resimţită. obedienţă. idei ce exprimă grupul din care facem parte. să muncească. Încă din primele zile de viaţă. la curăţenie. căci ele acţionează tocmai în interesul lui. Crearea fiinţei sociale este rezultatul acţiunii educative exercitate de generaţia adultă asupra generaţiei tinere. fapt ce presupune a crea în noi un sistem de obişnuinţe. să respecte uzanţele. Individul nu este decât produsul acestui proces. simţii şi acţiona specifice comunităţii. reprezintă ceea ce este mai bun. la care individul n-ar fi putut ajunge spontan. părinţii îl constrâng pe copil să mănânce. p. 39). Această interiorizare a normativităţii sociale prin intermediul educaţiei este echivalentă cu o a doua naştere. convenienţele. Educaţia. sentimente. mai târziu îl constrâng să ţină cont de celălalt. Dacă fiinţa individuală este 128 . Educaţia „are ca obiect să provoace şi să dezvolte la copil un număr oarecare de stări fizice. Prin aceasta se naşte în noi fiinţa socială.

societatea modernă generează individualism şi egoism. nu mai este suficientă. Şcoala apare astfel ca un instrument al realizării acestei solidarităţi organice. iar prima dintre aceste condiţii o constituie integrarea membrilor săi prin realizarea unei anumite omogenităţi („asemănări existente pe care le presupune viaţa colectivă”). Într-o astfel de societate. consideră sociologul francez.reprezentată „din toate stările psihice care nu se raportează decât la noi înşine şi la evenimentele vieţii noastre personale”. Datorită nivelului redus de integrare. p. se caracterizau prin omogenitate şi solidaritate mecanică. ci grupul sau grupurile diferite din care facem parte. educaţia familială. în 129 . sentimente şi obişnuinţe. Raportul dintre fiinţa individuală şi cea socială este dependent de nivelul de integrare pe care sistemul îl impune. 68). fiind atât de puternic integrate încât subordonau total individul. permiţând individului o mare libertate de mişcare. fiinţa socială reprezintă „un sistem de idei. Elementele constitutive ale moralităţii sunt. ca: credinţele religioase şi practicile morale. în aceste societăţi educaţia în familie era suficientă. Conţinutul central al educaţiei îl constituie domeniul moral. Educaţia apare drept „mijlocul prin care societatea îşi reînnoieşte condiţiile propriei existenţe”. nu personalitatea noastră. până şi ticurile fizionomice ale părinţilor. prin şcoală copilul devine un bun naţional. impersonal şi neutru. Eterogenitatea societăţii actuale impune educaţia de tip şcolar. fiindcă societatea însăşi era o mare familie. opiniile colective de tot felul” (Ibidem. Societăţile premoderne. al normelor şi datoriei. Dacă familia face din copil un bun personal. care exprimă în noi. încărcată de afectivitate şi particularism. lumea modernă se caracterizează prin eterogenitate şi solidaritate organică şi realizează un grad de integrare mult mai redus. el reproducând toate particularităţile ei. tradiţiile naţionale sau profesionale.

Limita sistemului său. 130 . Acest tip mediu este cerut de structura societăţii respective. prin viaţa în colectivitate şi prin participarea la practicile ei. care este tratat ca un simplu receptacol pasiv. cu caracteristicile cele mai frecvente. al educaţiei şcolare în dinamica unei societăţi. spiritul de disciplină. creative. cunoaşterea societăţii. asigurând interiorizarea comportamentelor fixate ca normale pentru colectivitatea respectivă. generează ataşamentul faţă de grupul social şi dezvoltarea autonomiei personale. Este meritul sociologului francez de a fi subliniat rolul deosebit de important al educaţiei şi. de personalizare a individului. Educaţia este văzută mai ales prin prisma funcţiei sale de omogenizare. manifestându-se deviant sau delincvent. prin aceasta individul se înscrie în limitele tipului mediu. Educatorul este redus la condiţia unui mediator. incapabil de discernământ şi decizie. ataşamentul faţă de grupul social şi autonomia voinţei. Aşadar. ci şi influenţe ale actorului social asupra mediului. respectiv de controlul pe care îl exercită societatea asupra individului. Tendinţa de a imita conduitele la care este martor şi sugestibilitatea copilului sunt premisele educării spiritului de disciplină. de individualizare şi diferenţiere. iar conduitele se abat tot mai mult de la standardele anterioare. Sunt minimalizate sau neglijate aspectele active.opinia sociologului francez. generate de schimbări societale rapide sau de convulsii şi crize. este analiza exclusivă a factorului de presiune dinspre societate spre individ. normele devin disfuncţionale. Sociologul francez omite faptul că socializare nu înseamnă doar presiunea mediului asupra individului. Reuşita acestui proces de socializare este dependentă de nivelul de integrare. care transmite algoritmul social individului. explicabilă istoric. educaţia socializează. în mod deosebit. slăbesc controlul. Situaţiile anomice.

o astfel de poziţie nu mai are prea mare aderenţă. în anumite limite. timpul va restabili buna măsura a lucrurilor. căci normalitate este pur şi simplu o problemă de regularitate a conduitelor. Aşa se explică faptul că. este 131 . de a impune mecanismele conformităţii. Delincvenţa apare din această perspectivă ca eşec al socializării individului. numai excesul fiind de natură morbidă. care a fost martorul constrângerilor totalitare.Fără a-i nega virtuţi explicative. o astfel de paradigmă în înţelegerea raportului dintre individ şi societate are un viciu de fond: individul îşi are ca singură raţiune de a fi societatea. având rolul ei în organizarea şi coeziunea socială. ea este factor al „sănătăţii publice”. Trăim însă excesul invers. greşelile ce par de nimic omului de rând ar provoca acelaşi scandal pe care îl declanşează delictul uzual în conştiinţele obişnuite (1974). În astfel de momente creşte probabilitatea conduitelor ce se abat de la medie şi. crima este normală. a conduitelor delincvente. dar educaţia o poate face mai repede. ca element al sistemului. el îşi găseşte justificarea numai în şi pentru societate. implicit. deşi „normală” în anumite limite. al individualismului iresponsabil. Existenţa unor astfel de conduite nu este. un semn al patologiei sociale. Precedentele unei astfel de poziţii le putem identifica încă în antichitatea greacă. nu numai ea. pentru contemporanul nostru. Criminalitatea. în opinia sociologului francez. în primul rând al familiei şi şcolii. într-o societate de sfinţi. Un astfel de eşec poate fi favorizat de contextele anomice pe care le traversează societatea. situaţii caracterizate de disfuncţii integratoare. eşec determinat de incapacitatea actorilor. În opinia lui Durkheim. desigur. Dacă atunci cultul cetăţii era justificat. nici o societate nu poate impune conformarea totală a tuturor membrilor ei la valorile şi normele pe care le promovează. în filosofia unui Platon (Republica) sau Aristotel (Politica).

consideră sociologul american. [1951]). prin elaborarea unui funcţionalism structural (Structura acţiunii sociale. 55 Talcott Parsons (1902–1979) a reprezentat în primele decenii postbelice personalitatea teoretică cea mai importantă a sociologiei anglofone. 5. a debutat în lingvistică (F. de Saussure) şi antropologie (Claude Lévi-Strauss). comportamentul fiind predictat de către epistemă (Cuvintele şi lucrurile). constată sociologul francez. marxism (Louis Althusser). 54 Structuralismul. care accentuează importanţa structurilor sociale instituţionalizate pentru modelarea indivizilor. Totuşi. psihanaliză (Jacques Lacan). iar în această mobilizare permanentă de energii societatea îşi modernizează principiile de organizare.3. Societatea. ca perspectivă teoretică. criminalul punând sub semnul întrebării obiceiurile şi regulile tradiţiei obligă colectivitatea să reacţioneze solidar. conducând la diminuarea motivaţiei spre conformitate. trasând şi retrasând contururi între ceea ce este permis şi ceea ce este interzis. Accentele structuralismului Structura generală a funcţionalismului durkheimian este preluată şi prelucrată în cadrele structuralismului54 de către sociologul american Talcott Parsons55. diferite calitativ şi organizate ierarhic. 132 . la subminarea încrederii în ordinea socială. [1937]. ce răspunde cerinţelor sistemului.disfuncţională. Sistemul social. este un sistem constituit dintr-o pluralitate de subsisteme. a cărui funcţionare este condiţionată de integrarea şi conformitatea indivizilor la un anumit model normativ. În filosofie Michel Foucault proclamă „moartea omului” şi victoria structurilor.

iar sistemul cultural este un sistem de control al sistemului social. în opinia lui Parsons. care este explicată prin funcţia ei într-o structură dată. ideologii). în ordine ierarhică. prin informaţia pe care le-o procură şi le-o difuzează. valori. simplificat. Sistemul superior exercită control asupra sistemelor aflate mai jos. dintre subsistemele sistemului social. în opinia lui Parsons. integrarea (coordonare internă) şi stabilitatea (sau păstrarea formei structurale). de sistemul biologic. în condiţiile evitării frustrării şi optimizării gratificaţiilor. societatea controlează sistemul de personalitate. Ca sistem mai bogat în informaţie. sistemului politic şi celui economic. ca subsistem mai bogat în energie.Elementul privilegiat al analizei lui Parsons îl constituie acţiunea socială. esenţa explicaţiei lui Parsons: individul (ego) este motivat pentru acţiune de imperativul satisfacerii nevoilor şi intereselor. individul nu interiorizează roluri izolate. din patru sisteme suprapuse: sistemul cultural. Personalitatea este un sistem de control al organismului biologic. ci sisteme de roluri complementare. reconstruind-o permanent. atingerea scopurilor (organizând resursele în vederea obţinerii recompensei). apoi de sistemul personalităţii şi la bază. Socializarea este primul. Funcţia acestui sistem este aceea de dezvoltare la indivizi a spiritului de angajare şi a capacităţilor care sunt cerinţe preliminare esenţiale ale viitoarei lor performanţe de rol (Parsons. propunând individului modele culturale şi scopuri colective. care funcţionează ca modele de interacţiune asociate structurii. patru condiţii fundamentale: adaptarea (la mediu). Pentru a supravieţui. Sistemul general al acţiunii este compus. compus din elemente simbolice (cunoştinţe. urmat de cel social. fiecare sistem trebuie să îndeplinească. 133 . personalitatea condiţionează societatea. Iată. 1964). superior instituţiilor de control. Din această perspectivă. care se plasează în vârful ierarhiei.

rolul lui alter. cât şi educatul. prin urmare. De aceea. ordine legitimată de ansamblul de valori împărtăşite de membri şi concretizată în sistemul de roluri complementare. Fiecare participant la acţiunea socială este la rândul lui un altul pentru celălalt.. Rolul complementar este rolul celuilalt. De aceea ei sunt obligaţi să se conformeze unei ordini normative care reglementează viaţa comunitară. Această orientare spre aşteptările celuilalt este reciprocă sau complementară.” (Parsons. nici probabil. participă la procesul de construcţie a socialului. previzibilitate. E. la rândul său. În procesul educaţiei. a învăţa să fi complementul cuiva într-o anumită relaţie reglementată structural. 40 – 41). 43). individual sau colectiv. pp. atât educatorul. T. pp. A învăţa roluri sociale înseamnă. În situaţii de conflict de rol stabilim ierarhii de accentuare a identităţii prin selecţia rolului care asigură o mai înaltă autoapreciere. Aici îşi are sursa devianţa şi delincvenţa. în anumite limite. ca toate aspectele unei situaţii ce trebuie confruntate în sens practic să fie tratate de actor în conformitate cu toate canoanele unui sistem de valori dat.” (Ibidem. ci doar de un eu situat adică de o identitatea de rol folosită într-o situaţie anume. 2001. iar „premisa acestei reciprocităţi sau complementarităţi este comunicarea printr-un sistem de simboluri. Shils. individul nu pot reacţiona satisfăcător la ceea ce celălalt aşteaptă de la el. ci presupun. de standarde pentru acţiune (un pattern normativ). „Nu este necesar şi. el este nevoit să interacţioneze cu altul (alter) şi va încerca să-i procure acestuia o reacţie pozitivă. care nu sunt altceva decât abateri de la 134 . desigur. afirmă Parsons. care poate fi. interpretări şi transformări creative în evenimentele situaţionale. care sunt esenţa ordinii.Pentru aceasta. Imperativele funcţionale ale sistemelor normative nu sunt însă absolute. prin elemente de creativitate. Acest lucru presupune existenţa unei tendinţe spre conformitate cu un set de norme. Fără stabilitate şi. în primul rând. nu putem vorbi de un eu în sine.

From the Standpoint of a Social Behaviorist. (coord). Erving 56 În România. Bucureşti. [1934]. Merton va ajunge la formularea teoriei tensiunii structurale. Plecând de la ideile lui Durkheim despre socializare şi anomie şi de la structuralismul lui Parsons. 5.repertoriul rolurilor şi statusurilor sociale. societatea reacţionează prin mecanisme coercitive. sociolog şi filosof pragmatist american. termenul este introdus de către Herbet Blumer în anul 1937. Ilie Bădescu Dan Dungaciu. care se autocreează pe sine ca fiinţă socială în exerciţiul dramaturgic asistat al jocurilor de rol. interacţionismul 56 deplasează accentele pe rolul creativ al subiectului. este considerat unul dintre cei mai importanţi fondatori ai unei tradiţiei sociologice ce va fi denumită după moartea sa interacţionism simbolic. Paradigma interacţionismul simbolic Dacă funcţionalismul structuralist vede socializarea ca rezultat al unei presiuni realizate de sistem asupra unui individ inert. în măsură să restabilească echilibrul funcţional. Dewey. Radu Baltasiu. Self and Society. orientarea interacţionistă este inaugurată de către C. 135 . este autorul lucrării fundamentale. Interacţionismul simbolic. Chicago. [1904] şi Puterea sufletească. Ralph Linton. (1996). C. dezvoltat de către George Herbert Mead57 şi continuat de către Herbert Blumer. editată după notele de curs ale studenţilor. publicată postum. Editura Eminescu. The University of Chicago Press. Jh. Cooley. Motru prin lucrările Cultura română şi politicianismul. profesor la Universitatea din Chicago. constrâns de imperativele acţiunii la conformitate. R. R.4. Sub această ameninţare la adresa sistemului. Istoria sociologiei. James. Mind. iniţiat de către pragmatiştii americani W. [1907] (Cf. mecanismele instituţionale de control şi presiunile interne ale constrângerilor interiorizate prin intermediul procesului de socializare nu sunt suficient de eficiente. 57 George Herbert Mead (1863-1931). Teorii contemporane.

explică procesualitatea constituirii personalităţii. Eul nostru nu există „decât în măsura în care eul celorlalţi există şi intră ca atare în experienţa 136 . impulsul parental şi impulsul de solidaritate. Orice act social. cel al semnificaţiilor. 40. Edwin Lemert ş. nu comunicarea este produs al conştiinţei. p. 1996. conştiinţa este cea care îşi află originea în comunicare. ci dimpotrivă. afirmă Mead. Pentru Mead. În opinia autorului american. este ceva supus dezvoltării. adică se dezvoltă înlăuntrul unui individ anume. prin intermediul mecanismelor comunicării simbolice. Dacă un act reflex este înscris în limitele codului genetic. în încercarea de a descifra sensul acţiunii.a.Goffman. cât de simplu ar fi el. Teza fundamentală a interacţionismului afirmă că sinele ia naştere şi se dezvoltă în procesul social al interacţiunii: „Sinele. un gest simbolic are o anumită semnificaţie. 41). comportamentul social al speciei umane are o bază biologică. sau sinele individual. Aceasta bază biologică creează premisele socializării. Conştiinţa. cunoaşterea şi acţiunea lui fiind mediate de simboluri. ca rezultat al relaţiei sale cu acest proces considerat ca întreg” (1934. 338). „În experienţa noastră.. apud Bădescu. sub aspectul concentratului de viaţă colectivă sedimentat în ea. Presupoziţia pe care se situează interacţionismul este aceea că omul există într-un registru ontologic distinct. proces în care rolul fundamental îl deţine comunicarea. ci se naşte în procesul experienţei sociale şi al activităţii. p. p. presupune comunicare. are ca punct de plecare comunicarea prin gesturi simbolice în procesul de interacţiune subiect-obiect. interiorizarea conversaţiilor prin gesturi purtate cu ceilalţi în procesul social este esenţa însăşi a gândirii” (Ibidem. constând din impulsul sexual. el nu este de la naştere acolo. în contextul experienţei sociale. Interacţionistul priveşte în spatele acestor simboluri. argumentează George Herbert Mead.

La patru ani copiii încep joaca cooperativă (cf. preluând fără întrerupere atitudini din anturajul său. începută de la vârsta de un an. la rândul ei. op. copilul se inserează în câmpul relaţiilor sociale. de joaca asociativă. când observă şi răspunde la ce fac ceilalţi. 38–39). la asumarea unor unităţi de roluri şi interiorizarea unui altul colectiv din ce în ce mai complex. Gândirea poate fi înţeleasă. ilustrează modul în care copilul este pus în situaţia de a interioriza atitudinea celuilalt. tata. care în linii generale. astfel. câteva categorii ale dezvoltării jocului.noastră” (Ibidem. în cadrul procesului de comunicare prin gesturi simbolice semnificative. A. ca o conversaţie interioară. Procesul constituirii sinelui social are la bază asumarea de roluri ale celuilalt. Conduitele de rol devin treptat o a doua natură a individului. cit. după modelul altului semnificativ (mama. De aici şi numele de interacţionism simbolic. bunicul). conştiinţa este o ficţiune. într-un studiu din 1932. Activităţile ludice. în jurul vârstei de trei ani. de trecere de la asumarea de roluri izolate. printrun proces stadial. 69). La început copilul se va juca singur. apare. Giddens. Cel mai important gest simbolic este limbajul. Joaca independentă. 137 . p. Eu-l social. dar treptat va solicita tot mai mult prezenţa unui partener. pp. prin interiorizarea atitudinilor sau rolurilor celorlalţi. în special ale persoanelor de care depinde sau cu care intră în interacţiune (membrii familiei). 58 Mildred Parten defineşte. solitară. Conform acestei paradigme. în afara construcţiei sale dintr-un material lingvistic. ca de altfel întreaga organizare socială. preluând roluri. jocul58. ca produs al comunicării prin gesturi simbolice în procesul interacţiunii indivizilor. Această experienţă este baza învăţării. va fi urmată de activitatea paralelă prin imitaţie şi apoi. prin care ne construim facultăţile intelectuale. conştiinţa de sine se constituie progresiv. continuă să fie acceptate şi astăzi.

filosof pragmatist. sau joaca (play). Procesul prin care învăţăm să ne vedem pe noi înşine aşa cum credem că ne văd ceilalţi a fost analizat încă de către Cooley 59. Identificarea cu modelul este prilej de cunoaştere atât a celuilalt. predominante fiind jocurile ficţionale. căci acesta se va vedea pe sine însuşi în raport cu percepţia raportării celuilalt la el. 59 Charles Horton Cooley (1864 – 1929). Privirea celuilalt apare ca o nevoie imperioasă de etalon al sinelui. adresându-se sieşi cu personajul pe care îl joacă. adică el intră în diverse roluri. profesor la Universitatea din Michigan. dar este. Un copil se joacă de-a mama. imaginându-şi coparticipanţi cu rol de modele. de-a învăţătorul. Filosoful pragmatist remarca faptul că întotdeauna copilul tinde să se vadă pe sine aşa cum îl văd adulţii. Constatăm aici fundamentele justificative pentru teoriile învăţării sociale. ale imitaţiei. ci şi prin felul în care se raportează la copil. Copilul practică jocul liber. referenţi reali. Persoana semnificativă este importantă nu doar prin prisma calităţii modelului oferit. de-a tata. căci „fiecare-i pentru fiecare o oglindă” (Cooley. 1902. Asumarea de rol nu înseamnă doar imitaţie. desigur. Rolul jucat are. ale subculturilor delincvente. De aici importanţa esenţială a calităţii modelelor oferite pentru astfel de jocuri. până spre patru ani. considerat a fi unul dintre precursorii interacţionismului. p. jocul dobândeşte puternice valenţe socializatoare. Ea reprezintă totodată şi o ieşire din egocentrism şi acomodarea la cerinţele celuilalt. în ultimă instanţă.Într-o primă etapă. copilul îşi asumă roluri prin imitarea adulţilor semnificativi pentru mediul în care trăieşte. ci şi creaţie. rezultatul unei experienţe imaginare. De la patru la şase ani. 138 . care l-a numit sinele-oglindă (looking-glass self). de-a poliţistul. cât şi a sinelui propriu în contextul relaţional. căci acestea se vor constitui în grile de lectură prin care va fi decodificată realitatea socială.

la care reacţionăm ca eu psihologic. Eul social reprezintă „ansamblul organizat de atitudini ale celorlalţi pe care ni le asumăm”. Dacă „eul” reprezintă componenta personală. cu atât mai mult în cazul copiilor. distincţia între „eu” şi „pe mine”. de inferioritate. admirativă sau acuzatoare mă confirmă sau mă infirmă ca fiinţă cu valoare. 86). Privirea celuilalt. iar apoi începem să avem sentimentele şi reacţiile ce decurg din aceste judecăţi. considerând-o răutăcioasă. Ca urmare „persoanele şi societatea trebuie să fie mai întâi studiate în imaginaţie” (Ibidem. p. care reprezintă oglinda ce serveşte ca sistem de referinţă pentru individ întreaga viaţă. Ca adult. „pe mine” reprezintă componenta sociologică.183. apud Bădescu. de aici complexul de vinovăţie. În constituirea imaginii de sine intervin trei momente: ne imaginăm cum le apărem celorlalţi. Dobândirea conştiinţei de sine implică pentru Mead. ele au consecinţe reale chiar dacă sunt eronate. sinele fiind o realitate oglindită. ce există mai întâi în mintea celor ce o compun. o „substanţă”. Copilul este însă descoperit. de percepţie a percepţiei celuilalt. un fapt imaginar. eul ca obiect sau eul social al copilului care reuşeşte să se vadă pe sine aşa cum îl văd ceilalţi. aşadar. prin interacţiunea cu grupul. eul psihologic sau eu-l ca subiect generat de reacţia organismului la atitudinile celorlalţi. eu posed mecanisme exersate de a respinge privirea acuzatoare a celuilalt. privirea dură a celuilalt este pentru el semnul insuficienţei sale. Atitudinile şi comportamentele indivizilor sunt determinate de imaginea pe care o au despre ei înşişi. Cu alte cuvinte. Paradigma sineluioglindă este aceea că societatea este o construcţie mentală. Deşi sunt doar interpretări şi reacţii personale la aceste interpretări. Eul nostru nu este. 326). 1996. 139 . noi suntem ceea ce ne imaginăm că alţii cred despre noi. p. neîncrederea în sine. ne imaginăm cum ne judecă ceilalţi.

mediile socializatoare se multiplică o dată cu intrarea copilului în şcoală. creator. El posedă un sine cu lentile proprii în decodificarea lumii. Copilul reacţionează acum într-un spaţiu de reglementări complexe. Grupul de egali permite o tranziţie securizantă între familie şi societate. Constituirea acestuia are loc. Acum începe să practice jocuri sociale reglementate (games) prin reguli care trebuie înţelese. a acestor reacţii sociale în individ. impunând cunoaşterea şi acceptarea rolului tuturor celorlalţi. un rezultat al interacţiunii dintre eul psihologic. De la şase-şapte ani. în raport cu rolul pe care acesta îl exercită. dobândind o semnificaţie particulară. în jurul vârstei de cinci ani. şi cel social. Astfel. asumarea de rol presupune o selecţie şi o resemnificare a experienţei. Copilul nu mai este însă un simplu receptor de mesaje. iar răspunsul. Jocul de echipă ilustrează situaţia care dă naştere unei personalităţi. toate mesajele se pliază pe sensibilitatea sa. ca la Durkheim. care se constituie într-un altul colectiv. oferind copilului alte modele pe care familia şi şcoala nu le poate oferi. Altul generalizat desemnează ansamblul de aşteptări pe care individul crede că ceilalţi le au de la el. este scopul educaţiei. conformist. Conştiinţa socială se realizează plenar prin interiorizarea multiplelor roluri care reflectă atitudinile comune ale grupului. achiziţiile devin parte integrantă a sinelui individual. ca lume a sa.ci un proces. ţinând seama de partiturile dinamice ale celorlalţi coechipieri sociali. funcţionând ca instanţe interioare de control. 140 . în opinia lui Mead. onestitate şi participare egală. În această perioadă copiii încep să înţeleagă valorile şi moralitatea prezente în cultura în care ei se dezvoltă. O dată interiorizate. prin încorporarea normelor jocului social. Implantarea acestor atitudini comune. Numai interiorizarea unui proces social în integralitatea sa permite construirea sinelui complet.

poliţistul. Părintele nu este deţinătorul unic al puterii suverane. prin care individul interiorizează rolurile altului semnificativ (mama. în care rolul activ îl are copilul. este elaborat în funcţie de această semnificare.comportamentul. în câmpul acestora. în raport cu diverşi interlocutori şi situaţii. Selecţia vizează protejarea imaginii de sine şi sporirea autoaprecierii. copiii sunt capabili să-şi mobilizeze resursele emoţionale pentru a influenţa la rândul lor deciziile şi atitudinile părinţilor. ci rezultatul complex al acestei relaţii. corespunzătoare diferitelor situaţii sociale. Discutăm politică cu unii. formarea personalităţii este un proces care are la bază comunicarea. Conceptul de eu negociat sugerează faptul că eul social este rezultatul selecţiilor pe care noi le facem pentru diverse oglinzi şi diverşi alţi semnificativi. ca efect reproducerea structurilor sociale în subiect în scopul integrării sale. existând multiple diferenţieri ale sinelui. Ca urmare a interiorizării rolurilor diferite în situaţii distincte. Mesajul se recreează prin permanente negocieri şi compromisuri. doctoriţa). religie cu alţii. diferenţiată în raport cu multitudinea relaţiilor sociale. Pe de altă parte. ce-şi interiorizează sublumile sociale în jocul său social. ca urmare a interacţiunilor. aşadar. sinele este subdivizat într-o multitudine de sineităţi. Divizarea sinelui unitar în sineităţi componente este rezultatul rolurilor sociale diferite pe care individul le joacă pe scena vieţii. În concluzie. tata. o dată cu construirea sinelui propriu. ci reconstrucţia intergeneraţională a acestor structuri. copilul participă el însuşi la construcţia socialului. construcţia eului social nu este rezultatul unei acţiuni exercitate exclusiv de generaţia adultă asupra generaţiei tinere. o personalitate multiplă. Personalitatea matură este. ale altului colectiv (după modelul jocului de echipă) şi în final ale altului generalizat (interiorizarea sentimentului 141 . interacţiunea prin gesturi simbolice. prin urmare. Educaţia nu are.

Influenţa nu este unidirecţională. imediate. sunt reprezentate de persoanele aflate în proximitatea noastră încă din primii ani de viaţă. cu medicii sau poliţiştii.responsabil de membru al colectivităţii). a întâlnirii dintre experienţe şi semnificaţii. Studiile de psihanaliză culturalistă nuanţează modalităţile prin care se constituie eul social. înţelegem impactul asupra noastră a datului cultural. abilitată să surprindă caracterul intenţional al activităţilor şi produselor noastre 142 . aducând în atenţie importanţa factorului cultural în constituirea a cea ce Kardiner şi Linton (1945. Socializare nu înseamnă. Prin identificare (a te pune în locul celuilalt). 1968) numesc personalitate de bază. ci şi inversă. Din această perspectivă. sub presiunea mediului extern. modelelor şi normelor. în baza selecţiilor şi reinterpretării mesajelor. ca nucleu al idealului cultural al personalităţii. aşadar doar absorbţia. lumea socială este o scenă a intersubiectivităţii. Tot mai importante în timpul din urmă devin modelele mediatice. ci şi influenţa actorului social asupra mediului său. ci intermediat de mijloacele moderne de informare în masă. dinspre individ spre comunitate. ca tip mediu de personalitate. continuând cu învăţătorii şi profesorii. ce comportă trăsăturile considerate normale într-o cultură. iar metoda adecvată de cunoaştere este cea fenomenologică. a rolurilor. dinspre societate spre individ. cu care subiectul nu se află în contact imediat. Socializarea apare din această perspectivă ca o reconstrucţie permanentă a socialului. Modelele reale. Din faptul că formarea personalităţii are loc prin acest joc de roluri. iar la confluenţa tuturor acestora se structurează modelul personal. rezultă importanţa pe care o au modelele în viaţa noastră. introiecţie (asimilarea celuilalt în eu) şi proiecţie (introducerea eului în ceilalţi). La acestea se adaugă modelele ficţionale ale literaturii.

5. e 60 Erving Goffman (1922–1982) este creatorul perspectivei dramaturgice în sociologie. cum ar fi interacţiunile faţă în faţă în întâlnirile întâmplătoare. la adunări. acordând atenţie simbolurilor şi ritualurilor prin care în interacţiunile cotidiene. „faţă în faţă”. mai târziu. Producerea eului social nu se va mai constitui într-un produs finit. ca un efect dramaturgic. Obiectul predilect al analizei nu-l mai constituie de această dată formele instituţionale organizate şi ordinea normativă. 143 . 5. ci reprezentările individuale şi ordinea interacţională a vieţii cotidiene. la petreceri. într-un fel de sociologie a circumstanţelor. gestionând impresii pentru a face credibile anumite personaje. la cozi. Analiza lumii ca spectacol este instrumentul sociologiei dramaturgice. ci într-un proces ce se desfăşoară continuu. Deconstrucţia postmodernă a atins. Modelul dramaturgic al socializării Sociologia dramaturgică iniţiată de sociologul american Erving Goffman60 se instituie în prelungirea „sociologiei comprehensive” sau „interpretative” iniţiate de Max Weber şi a curentului interacţionist (în special cel din creaţia lui Everett Hughes şi Herbert Blumer). ce implică o permanentă construcţie şi reconstrucţie a ordinii sociale.comunicative. oamenii îşi joacă rolurile.

a sinelui în conformitate 61 Importanţa definirii situaţiei este evidenţiată de către sociologul american William Isaac Thomaas (1899–1977). „structural” . de cazuri sau indivizi. obiceiuri. Tradiţional. sau „socialul în forma lui şifonată” (Lahire. în funcţie de modul în care definesc contextul interacţional în care se desfăşoară acţiunea lor. ea devine reală 144 . 265). cotidiană. etichetă etc. totodată.prin raportare la acţiunile pe care fiecare participant le poate pretinde de la alţii. mode. identitatea şi interrelaţiile echipelor care performează în instituţia respectivă (Goffman. care a început să se abată de la regula durkheimiană a studierii comportamentelor generale. medii. normale. 2003. 13). „politic”. care formulează o teoremă ce îi poartă numele: „Atunci când oamenii consideră o situaţie ca fiind reală.în termeni de eficienţă. Actorii ce se prezintă „sub învelişul unui personaj” (Ibidem. Abordarea dramaturgică se instituie într-o a cincea perspectivă. p. în „pliurile” căruia se găseşte concentratul social din individ. valori ce ţin de tradiţii. le respectă sau le încalcă. 27). adică de socialul individualizat. la tipurile de control social care coordonează exercitarea autorităţii. ci şi eschiva. Modelele de adaptare includ nu doar conformarea. individul este constrâns să formuleze o definiţie a situaţiei61 şi.prin raportare la valorile care influenţează activitatea. la tipurile de privaţiuni sau recompense ce pot fi distribuite. p. şi sociologia.adevărat. p. contravenţiile scuzabile sau infracţiunile şi violările flagrante. Premisa de la care pleacă Goffman este aceea că valorile şi normele prind viaţă numai în experienţa zilnică. interesându-se tot mai ades de minorităţi.prin raportare la diviziunile de statut orizontale şi verticale şi la relaţiile care le leagă şi „cultural” . ce urmăreşte descrierea tehnicilor de gestionare a impresiei în instituţie. În fiecare întâlnire faţă în faţă. 2000. instituţiile erau analizate din punct de vedere „tehnic”.

înfăţişarea compusă pentru interpretarea rolului. Bucureşti. partitura sau rutina este „modul de acţiune prestabilit care se desfăşoară în cursul unei performări şi care poate fi prezentat sau preluat şi în alte ocazii” (ibidem. statura. îşi combină toaleta. Scena se compune din faţadă şi culise. 43). O condiţie a dramaturgiei sociale. gesturile. Diana Bolcu. expresiile faciale. spectacol şi gestiune de impresii. vorbirea. obiecte şi faţada personală (faţa sau masca) . Faţada. El se află într-o situaţie similară actorului care interpretează o partitură. în care faţada este întotdeauna bine decorată. înainte de a urca pe scenă. în care intră sexul. de Beauvoir în Al doilea sex (trad. cele mai importante fiind decorul. netedă.” 145 . rom. Editura Univers. dând expresie unui personaj. aflate în neorânduială. curată. în aşteptarea luptei. 1998) afirmând: „Lângă celelalte femei. pentru a convinge publicul de veridicitatea definiţiei situaţiei pe care jocul său o propune. vestimentaţia. 62 Despre secretele strategice ale femeilor vorbeşte S. femeia se află în spatele decorului. are mai multe componente. p. îşi lustruieşte armele. a relaţionării sau comunicării sociale. manierele62. De aici Randall Collins va conchide ideea că „Puterea provine din abilitatea de a controla definirea situaţiilor”. Delia Verdeş. Prin reprezentaţie se înţelege totalitatea activităţilor unei persoane într-o împrejurarea dată. mobilier. la rândul ei. este dobândirea exerciţiului de a-ţi construi o faţă prin consecinţele ei” (teorema lui Thomas) (The Child in America). ce cuprinde elementele scenice. Relaţia dintre faţadă şi culise este înţeleasă prin analogie cu spaţiul arhitectural. îşi pregăteşte vicleniile: lâncezeşte în papuci şi halat prin culise. inventează un nou machiaj. Prestaţia subiectului într-o întâlnire faţă în faţă este analizată în termenii unei reprezentaţii teatrale.cu acea situaţie şi să propună o partitură partenerilor săi într-o manieră suficient de convingătoare pentru a fi credibil. vârsta. în realitate totul fiind interpretare. iar culisele ascund elemente intime.

Sunt actualizate întotdeauna acele părţi ale eului social care corespund exigenţelor întâlnirii. Aceste rutine sociale prind carne în structura intimă a fiinţei noastre şi compun ceea ce numim identitate personală. dezvoltă francezul Emmanuel Levinas (vezi Între noi. culpabilităţii şi fugii64. transmiţând celorlalţi numai ceea ce aceştia pot accepta. faţa sau masca socială este sinele mai bun pe care l-am vrea pentru noi. cei social neîmpliniţi.sau o mască63 socială şi de a accepta tacit faţa sau masca celorlalţi. Tendinţa actorului este aceea de a răspunde aşteptărilor normative ale publicului pe care le estimează pornind de la experienţa reprezentărilor sale anterioare. personalul. 2000). reprimându-şi primele impulsuri şi sentimente. Pentru a-şi păstra propria faţă. 47–48). demnitate. 64 O filosofie a întâlnirii. Încercare de a-l gândi pe celălalt. prin compunerea unei măşti. De aceea. Editura All. 146 . spatele este asociat ruşinii. Poate face acest lucru 63 Goffman face trimitere la înţelesul etimologic al termenului persoană – persona = masca actorului (2003. actorul va căuta să-şi mobilizeze resursele astfel încât să transmită celorlalţi acel tip de impresie capabilă să provoace în ei răspunsul pe care el doreşte să-l obţină. adulţii sociali intră prin faţa unei clădiri. A întoarce spatele celui ce-ţi vorbeşte este gest de dispreţ. în care conceptul central este cel de chip sau faţă. Interpretările zilnice devin rutiniere. copiii intră prin spatele ei. Dacă faţa sau chipul este întâmpinare. În jocul să. Altfel se pierde faţa şi personajul este distrus. aplicând stereotip aceleaşi moduri de a reacţiona. respect şi responsabilitatea (suntem chip şi asemănare cu divinul). el îşi prezintă doar o viziune idealizată asupra lui şi asupra produselor sale. Adulţi admit tacit să nu fie indiscreţi cu problemele importante pentru celălalt. pp. În ultima instanţă. individul trebuie să se supună unor constrângeri şi să protejeze faţa partenerilor.

al croitorului. pentru a-i întocmi inventarul. vine către consumatori cu un pas puţin prea viu. pe care îl restabileşte mereu cu o mişcare uşoară a braţului sau a mâinii. El nu caută înfăţişările care îl individualizează. Această obligaţie nu diferă de cea care li se impune tuturor comercianţilor: condiţia lor este în întregime cea de curtoazie. cu o 147 .prezentându-se în conformitate cu trăsăturile categoriale ale tipului ideal. Pentru a înţelege ceea ce vrea să spună Goffman ne ajută Sartre: „Să-l privim cu atenţie pe acest picolo. el îşi conferă sprinteneala şi rapiditatea nemiloasă a lucrurilor. punând-o într-un echilibru continuu instabil şi continuu rupt. aşa cum soldatul în poziţie de drepţi se face lucru-soldat. Politeţea cere ca el să se menţină în funcţia sa de băcan. există jocul băcanului. purtându-şi tava cu un fel de cutezanţă de dansator pe sârmă. picoloul se joacă cu condiţia sa pentru a o realiza. un pic prea precis. Copilul se joacă cu corpul său pentru a-l explora. ci cu categoria generică a actelor sale. se înclină cu puţin prea mare grabă. Nu există nimic aici care să ne poată surprinde: jocul este un fel de reperare şi de investigare. Un băcan care visează este ofensator pentru cumpărător. ci mai ales pe cele care îl apropie de genul proxim. un pic prea rapid. fiindcă nu mai este în întregime băcan. iată-l în sfârşit revenind. încercând să imite în mersul său rigoarea inflexibilă a nu se ştie cărui automat. Are gestul viu şi apăsat. mimica şi vocea sa chiar par mecanisme. Dar de-a ce se joacă el? Nu trebuie să-l observi prea mult pentru a-ţi da seama: se joacă de-a picoloul. ochii îi exprimă un interes puţin prea plin de solicitudine pentru comanda clientului. al evaluatorului în licitaţii. El se străduieşte să-şi înlănţuie mişcările ca şi cum ele ar fi mecanisme care se comandă unele pe altele. publicul cere de la ei s-o realizeze ca pe o curtoazie. un evaluator. prin care ei se străduiesc să-şi convingă clientela că nu sunt altceva nimic decât un băcan. vocea sa. se amuză. Întreaga sa conduită ni se pare un joc. El nu vrea să semene cu cineva anume. un croitor. Se joacă.

adevăratul secret din spatele misterului nu există. cât şi spitalul. Ei nu trebuie să supraliciteze prezenţa în regiunile expuse. Unităţile sociale mari (echipe. trebuie să evite legăturile afective cu publicul. Între performeri şi public există un pact tacit pentru a susţine spectacolul. Acest lucru presupune existenţa unei imagini identitare a echipei. cu fiecare performare. loialitatea dramaturgică între coechipieri. legitimitatea acestor unităţi este testată. Iată numeroase precauţii pentru a închide omul în ceea ce este” (Jean-Paul Sartre. Dacă suntem surprinşi performând o reprezentare denaturată. dar care nu vede. care nu mai este făcută pentru a vedea. Mecanisme similare sunt puse în act şi în contextele ce vizează identitatea instituţională.privire directă. a publicului şi o serie de postulate privind etosul care trebuie menţinut prin reguli de politeţe şi etichetă. Operaţia greşită a chirurgului discreditează atât omul. interacţiunea şi structura socială. evitarea nervozităţii. instituţii). reputaţia fiindu-le pusă permanent în joc. ne simţim profund umiliţi. îşi pun reputaţia în joc de fiecare dată când un individ îşi performează rutina. trebuie conservat misterul. pp. căci familiaritatea naşte dispreţ. ca primă exigenţă. Pentru protecţia spectacolului dramaturgic se cere. Disfuncţionalităţile de ordin dramaturgic au consecinţe la trei nivele: personalitatea. de vreme ce regulamentul şi nu interesul de moment este cel care determină punctul pe care privirea trebuie să-l fixeze (privirea „fixată la zece paşi”). 148 . prevederea şi planificarea punerilor în scenă. dar „marea problemă este să împiedici publicul să afle acest lucru” (Ibidem. 94). 108–109). Deseori. „ne pică faţa”. În raport cu publicul trebuie menţinută o anumită distanţă socială. În interiorul oricărei instituţii sociale există o echipă de performeri care cooperează pentru a oferi publicului o anumită definiţie a situaţiei. Se cere o disciplină dramaturgică. circumspecţie. 2004. afirmă Goffman.

într-o nouă întâlnire faţă în faţă. un ciclu de mişcare înainte-înapoi. Atributele pe care se presupune că le posedă un individ în baza performării sale îi definesc identitatea virtuală. prin instalarea în persoana care nu-i este proprie. Arta conspiraţiei face parte din natura şi specificul interacţiunii umane. deconspirarea imposturii se soldează cu discreditarea şi stigmatizarea actorului trişor. care gestionează impresii . iar pe de altă parte. Este firesc să existe între cele două identităţi o anume distanţă. care conspiră cu toată arta: consensul de faţadă şi asasinatul de culise. manipulează personaje. persoana respectivă expunându-se la două categorii de riscuri: pe de o parte. gesturi şi cuvinte. al conspiratorului intenţionat. cinicul. spectacular. Orice individ parcurge într-o situaţie nouă. Imaginea omului ca fiinţă socială este imaginea actorului perpetuu. condamnat să confunde realul cu rutina şi cel al omului cinic. o manipulează în interes personal. Goffman afirmă că realitatea socială este cuprinsă între doi poli.Revenind la calitatea performării individuale. iar cele pe care le posedă ca atare îi definesc identitatea reală. un spaţiu de acoperit prin propria strădanie între cel ce sunt şi cel ce doresc să fiu. evoluând pe scena vieţii nu atât pentru a trăi pentru sine cât pentru a-i convinge pe alţii de veridicitatea realităţii propuse şi compuse în jocul său. cel al omului inocent. reglându-şi conduita prin îmbinarea şireteniei cu prefăcătoria admisă tacit de toţi. Reducerea societăţii la un act de spectacol şi a omului la un actor care joacă roluri. între cinism şi sinceritate. între mascaradă şi banală iluzie. conştientizând iluzia. Nefirescul se naşte atunci când distanţa între ele este prea mare.face 149 . ea singură se condamnă unei anxietăţii asociate sentimentului unei permanente neîmplinirii (broasca ce se umflă pentru a părea un elefant sfârşeşte prin a plesni). Omul obişnuit mânuieşte spontan arta camuflării. Inocentul este victima iluziei create în jocul social. costume. se expune riscului im-personalizării.

iar din om o fiinţă amorală. ci o imagine.din sociologie o ştiinţă cinică. ci din întreaga scenă a acţiunii sale. fiind produs şi nu cauză a ei. A se vedea voinţa definitorie a puterii actuale de a eticheta homosexualitate şi prostituţia ca acte deviante sau normale. El nu provine din posesorul său. 150 . Sinele pus în scenă nu este o entitate organică. un efect dramatic iradiat difuz din performarea unei scene. Viaţa socială apare ca o sursă de imagini pe care le proiectăm pentru alţii şi pe care alţii le proiectează pentru noi. Din această perspectivă şi delincvenţa apare ca rezultat sau efect dramaturgic al spectacolului social. Delincventul este tocmai persoana ce suportă procesul de etichetare negativă. în care unii actori posedă puterea de a impune definiţii asupra altora.

ca actor şi membru într-un sistem interactiv. spre sfârşitul perioadei. Maltratarea şi efectele ei 1.Caracteristicile socializării în copilărie şi adolescenţă 2. Caracteristicile socializării în copilărie şi adolescenţă Vorbind despre delincvenţa juvenilă avem în vedere o anumită categorie de vârstă. distingându-se. Totuşi. în etiologia delincvenţei am constatat cauze.Funcţiile socializatoare ale familiei contemporane 3. Este motivul pentru care vom face câteva consideraţii şi asupra copilăriei. În perioada primei copilării (0-3 ani) copilul se diferenţiază progresiv de mamă.Tipul de familie 4. cu accent pe criza juvenilă. fiziologic şi afectiv.Tipul de disciplină parentală 5. factori şi condiţii favorizante ce ţin de o etapă de vârstă mai mică. mergând până spre prima copilărie. Cele mai multe dintre lucrările consacrate acestui subiect analizează caracteristicile adolescenţei. Debutul existenţei copilului este marcat de dependenţa totală faţă de adult.IV. adolescenţa. având 151 . VARIABILE ALE SOCIALIZĂRII ÎN FAMILIE ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ Structura temei: 1.

Lahire (2000) afirmă că ordinea domestică şi ordinea cognitivă cerută mai târziu de activitatea şcolară sunt indisolubile. Toţi copiii zâmbesc. Se acordă importanţă curăţeniei. punctualităţii. a despărţirii de copil. considerându-se că însăşi familia este modelată de evoluţia copilului. Dacă psihanaliza evidenţiază efectele grave pe care le poate genera separarea de mamă asupra dezvoltării armonioase a copilului. p. 107).un nivel elementar al conştiinţei de sine. predispuse să funcţioneze ca structuri de ordonare a lumii. ordinii. perioada poate fi subîmpărţită în stadiul psihosexual oral (0-2 ani) în care gura (suptul. apud Păun. impactul cel mai semnificativ sub raport socializator avându-l mama. Controlul sfincterelor are pentru Parsons semnificaţia de prim rol autonom al copilului. Această fază se caracterizează prin absenţa diferenţierilor eu-lume. alte teorii semnalează efectele negative asupra mamei şi asupra familiei în întregul ei. cu care realizează „contagiunea afectivă”. Este semnul interiorizării unei relaţii. Comunicarea se desfăşoară pe o bază accentuat afectivă. B. Momentul acesta se produce în jurul vârstei de 21 –25 de 152 . Zâmbetul este primul semn al sociabilităţii. Din punct de vedere psihanalitic. ce permite prima diferenţiere a sinelui ca obiect. chiar şi cei născuţi orbi. 1982. după o lună sau şase săptămâni. dezvoltarea personalităţii fiind influenţată de experienţa toaletei anale.stadiul anal. La 2-3 ani sursa plăcerii devine regiunea anală . Copilul care trăieşte întrun univers domestic ordonat dobândeşte implicit metode de organizare a structurilor cognitive ordonate. prin narcisism primar şi prin dependenţă faţă de mamă. un „instrument de organizare a relaţiilor şi contactelor sociale primare” (Osterrieth. Prima „reuşită socială” a copilului este consimţământul de a-şi lăsa mama să se îndepărteze fără să manifeste angoasă. muşcatul) este sursa principală a plăcerii.

În momentul acestei „descoperiri” se declanşează criza oedipiană. Tot acum apar tandreţea şi ruşinea. tatăl. lovit. Criminologii acordă atenţie deosebită dinamicii violenţei. Spre 4 ani egoul se maturizează. pentru a face față unui mediu ostil. dar suntem echipați pentru apărare și atac. Conform unei anchete longitudinale canadiene asupra a 22. purtător al „genelor sociale”. cu care trebuie să o împartă. dat din picioare) atinge un maxim între 27 şi 29 de luni. de a acţiona pe cont propriu. lumea „reală” a fiecăruia fiind într-o mare măsură o construcţie inconştientă bazată pe obiceiurile lingvistice ale grupului (Bernstein. muşcat.luni. Apoi. Rolurile sociale se învaţă în procesul comunicării în care obiceiurile lingvistice ale grupului au o importanţă deosebită pentru evoluţiile ulterioare. când copilul ajunge să se recunoască pe sine. 2006-b). ca premise ale judecăţii morale. când 53% dintre băieţi şi 41% dintre fete lovesc şi muşcă. Limbajul va fi mediatorul culturii şcolare.831 de copii între 0 şi 11 ani. Perioada 3–6 ani debutează cu prima criză de independenţă faţă de adult. manifestă în dorinţa de a face totul singur. copiii învăţând progresiv să se controleze (cf. accese de furie. iar sursa plăcerii se transferă treptat către regiunea genitală. Nu ne naștem răi. Unul dintre cele mai importante evenimente socializatoare al perioadei este achiziţia limbajului. frecvenţa comportamentelor violente (ţipete. ucenicia non-violenţe trebuie să înceapă foarte devreme. De aceea. 1978). dragostea rămâne centrată pe mamă. sub presiunea educaţiei aceste comportamente regresează. Cusson. consideră Cusson. manifestă în atracţia faţă de părintele de sex opus şi rivalitatea faţă de 153 . Criza de independenţă este un salt în autonomia comportamentală. producând diferenţieri şi chiar handicapuri cu repercusiuni asupra succesului şcolar. dar se descoperă „străinul intim”.

E. în acelaşi timp când îşi construieşte reprezentarea despre diviziunea muncii între sexe.. părinţii fiind concepuţi deopotrivă ca adulţi generoşi. Aceasta îi determină pe copii şi să respecte normele. M. acordând fetelor mai multă atenţie şi afecţiune. 45). Sartre: „Copilul îşi consideră părinţii drept zei. Baudelaire. conştientizarea identităţii sexuale şi incorporarea dispoziţiilor asociate unei definiţii sociale determinate a funcţiilor sociale ce le revin bărbaţilor şi femeilor merg mână în mână cu adoptarea unei concepţii socialmente definite despre diviziunea sexuală a muncii” (2000. asigurând reglarea conduitelor. pe de o parte. Petrişor. „Copilul îşi construieşte identitatea sexuală. element capital al identităţii sociale.125).-P.U.L. Interiorizarea normelor se produce paralel cu accelerarea diferenţierii sexuale şi rapida învăţare a rolului de sex. afirmă Pierre Bourdieu.65 securizanţi. 154 . p. E. inseparabil. agresive. dar. Bucureşti. în timp ce băieţilor le impun o disciplină instrumentală mai riguroasă. bărbaţii sunt mai implicaţi în cultivarea rolurilor de sex. pe de altă parte. care acţionează ca un fel de voce interioară a părinţilor. perfecţi. biologici şi sociali.-P. dar şi să le încalce. legea. Cu alte cuvinte. Imaginea parentală interiorizată este contradictorie. 1969. Rezolvarea crizei se realizează prin identificarea cu părintele de acelaşi sex. trad. pornind de la acelaşi ansamblu socialmente definit de indici ce sunt. şi un sentiment al securităţii. în acelaşi timp. Se constituie o conştiinţă morală primară (supraeul în limbaj freudian). 1997). Interiorizarea imaginii parentale face ca prezenţa efectivă a părinţilor să nu mai fie necesară pentru respectarea normelor şi consemnelor impuse.. ei încarnează raţiunea universală. Actele ca şi judecăţile lor sunt absoluturi. în momentul în care se 65 J. şi ca fiinţe frustrante.părintele acelaşi sex. sensul şi scopul lumii” (J. manifestând faţă de ei o mai mare exigenţă. Discriminările sexuale de mai târziu îşi au o parte din origini aici. p. Potrivit unor studii americane (citate de Stănciulescu. Sartre.

şi intrarea în alte subsisteme sociale. 1982. Exaltarea succesului sau a 155 . importantă fiind consonanţa valorilor internalizate în familie cu cele internalizate în şcoală. caracterizat prin particularism şi afectivitate. şcolară. Raportul dependenţă – autonomie evoluează către o rebeliune a copilului împotriva autorităţii parentale sesizabilă mai ales în relaţia tată-fiu. excesiv de sensibil. unde cadrul lui de referinţă se diversifică. pregătindu-l pe copil. mai întâi. Este etapa în care activitatea solitară de până la trei ani. dezvoltă capacitatea de achiziţie de noi roluri sociale.internalizează rolul de sex. Intrarea în şcoală face ca vechea identitate cu familia să se destrame. p. cu tendinţă de a dramatiza. provoacă interiorizarea valorilor şi normelor societale. iar apoi asociativă (5–6 ani) şi colectivă (6–7 ani) (Osterrieth. cu întreaga constelaţie atitudinală asociată acestuia. cea cu covârstnicii este concurenţială şi consensuală. când copilul îi tratează pe cei din jur ca pe nişte obiecte. Grupul şcolar. printr-o activitate paralelă (3–4 ani). asumarea solului de elev este aspectul esenţial al acestei faze. 112). Socializarea primeşte noi dimensiuni prin integrarea copilului în grădiniţă. Socializarea secundară. ce cu cei de aceeaşi vârstă. caracterizat prin neutralitate afectivă şi universalism. Perioada soluţionării complexului Oedip este considerată crucială de către psihanaliză. Dacă relaţia cu vârstnicii este prioritar afectivă şi constrângătoare. cu achiziţii culturale rezultate din contactul cu alte grupuri decât familia. se deschide spre ceilalţi. relaţia cu părinţii fiind concurată de o nouă relaţie. copilul devenind impulsiv. Perioada post-oedipiană (6–11 ani) este o perioadă de stabilitate sexuală. apud Păun. pentru depăşirea limitelor sistemului familiei. Elevul este constrâns în şcoală să accepte condiţia neutralităţii afective şi a diferenţierilor pe axa performanţei şcolare.

iar noile opţiuni sunt încă în faza de tatonare. Adolescenţa este deschisă de preadolescenţă sau pubertate (11–15 ani). Confuzia identitară este agravată şi de înclinaţia adolescentului spre autochestionare. Aceste noi tipuri de diferenţieri. Conform studiului canadian citat anterior. axate aproape exclusiv pe axa performanţei de tip şcolar. 1997. urmată de adolescenţa propriu-zisă (15 –18 ani). În cazul copiilor care trăiesc insatisfacţii în familie. în care găsesc compensare prin respectul şi aprecierea profesorilor şi colegilor. Dependenţa de instituţia şcolară generează dificultăţi în integrarea socială de după şcoală. altele abia intuite. a crizei sau revoluţiei adolescenţilor. doar 14% dintre băieți și 8% dintre fete mai manifestă violență fizică. tânărul situându-se deseori într-un spaţiu al unor valori încă nedefinite. Societatea adulţilor îi apare 156 .insuccesului poate provoca ruperea punţilor cu familia. ceea ce face să apară uneori nelinişti. 29). Ieşirea din conformismul infantil face ca autoevaluarea să nu mai găsească suport. Se produce o deplasarea de interes dinspre mediul securizant al familiei spre cel al grupurilor de egali. la 11 ani. Dar evoluția nu este liniară. un loc al satisfacţiilor de multe ori neconştientizate. anxietate. cum este considerată perioada pubertară. sunt tot mai des criticate astăzi pentru caracterul lor artificial în raport cu viaţa socială. când moştenirea culturală este desacralizată. pregătindu-se noi criterii de evaluare şi clasificare a indivizilor. datorită simţului său critic deosebit de ascuţit. depresii. unele contestate. Rolurile sexuale se întreţes cu diferenţieri calitative ale tipurilor de performanţă. Debutul adolescenţei. succesul şcolar îi poate face dependenţi de instituţie. Bourdieu vorbeşte despre “lipsa de gravitaţie socială” a învăţării şcolare. p. este marcat de o scădere a stimei de sine. Este perioada vârstei critice. ceea ce a fost important în perioada anterioară nu mai este actual. care ar fi “liberă de sancţiunea directă a realului” (Bourdieu.

crescând.-P. p. gândurile confuze care-i păreau altădată reflexele frânte ale realităţii sale metafizice devin dintr-o dată unicul său mod de a exista. Flexibilitatea atitudinii parentale.deseori adolescentului ca fiind o societate represivă. Acest neant de care vorbeşte existenţialistul francez poate fi umplut cu înţelegere. capacitatea părinţilor de a accepta frământările şi dorinţa de independenţă. astfel încât momentul tensional din existenţa adolescentului să fie depăşit fără dramă şi fără dramatism. în societăţile 157 . Datoriile. Or. în spatele lor nu este nimic: depăşindu-şi părinţii. dat fiind că o raţiune divină nu le mai gândeşte. rezultând din atitudinea societăţii faţă de adolescent. 1969. Pe loc lumea trebuie refăcută. el face brusc experienţa teribilei sale libertăţi. îşi depăşeşte părinţii cu un cap şi priveşte peste umerii lor. Tatăl şi mama au descrescut. dat fiind că privirea care le fixa nu mai este decât o lumină neînsemnată printre atâtea altele. decad la rangul de păreri şi dispoziţii.-P. care reflectau universul. Totul trebuie luat de la început: el ţâşneşte în singurătate şi neant” (J. Referindu-se la adolescenţa lui Baudelaire. dominatoare şi manipulatoare. De altfel. respectul şi consideraţia acordată adolescentului sunt factori ce contribuie la depăşirea silenţioasă a perioadei. iată-i pirpirii şi mediocri. Sartre. obligaţiile precise şi limitate au dispărut deodată. în virtutea criteriului vârstei şi al unor valori ce nu mai au relevanţă pentru el. copilul îşi pierde esenţa şi adevărul. criza juvenilă are semnificaţii eminamente sociale. J.46). judecându-i poate. consideraţie şi iubire. nejustificabili şi nejustificaţi. toate treptele şi ordonanţa însăşi a lucrurilor sunt contestate şi. el face experienţa propriei sale transcendenţe. riturile. majestoasele gânduri. Nejustificat. Sartre caracterizează inspirat situaţia oricărui tânăr: „Drama începe – afirma filosoful francez – când copilul. dispoziţiile vagi. nejustificabil.

Unele studii comparativ-culturale (Schlegel. Coleman). fie prin coborâre a vârstei adulte. Suspendat între paradisul pierdut al copilăriei şi vârsta adultă refuzată. Această perioadă se caracterizează prin absenţa funcţiei sociale a adolescentului. sau păianjenul să-l învăluie cu pânza. ambele putând provoca revolta adolescentului. un rol tranzitoriu. iar individualismul şi realizarea personală sunt valori culturale centrale. schimbările socioeconomice rapide. greu va mai ajunge 158 . maturizarea biologică a coborât la 11 ani. nici copil şi nici adult. iar cea socială întârzie mult după 18 ani. Marcuse) sau de „generaţia evaziunii” (J. care este ca un fruct a cărui calitate ca dulceaţă sau amăreală nu s-a stabilit încă. relaţiile adolescenţilor cu familiile lor sunt armonioase. Se produc acum destructurări şi restructurări. vorbind de „tineretul revoltat” (H. ca nu cumva să se întâmple să vină gândacul să-l strice.primare ea nefiind prezentă. întins pe o perioadă foarte lungă. 1991) constată că. Berry. 66 Iată ce spune despre această etapă de vârstă prinţul moldav. fie prin extindere a copilăriei. se pendulează între originalitate şi conformism66. de aceea trebuie să fie bine păzit şi nevătămat păzită. derutat. căci cât de puţin l-ar strica. în general. Datorită condiţiilor de nutriţie şi nu numai. cu ambiguitate de statut social. Dimitrie Cantemir. care este doar consumator de buget şi nu producător. O problemă dificilă în această perioadă o constituie concilierea impulsurilor sexuale deosebit de puternice cu modelele de comportament deja instalate în stadiile precedente şi cu sistemul de constrângeri şi presiuni culturale datorate distanţării în timp a maturizării biologice de cea socială. conflictele apărând în special în societăţile în care rezidenţa este nelocală. Atitudinile sociale tipice ale adulţilor sunt contradictorii. tânărul este ezitant. Alte cercetări accentuează dimensiunea conflictuală. în Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea: „A patra vârstă sau rodul de curând legat al vieţii omeneşti este tinereţea.

oscilând între egocentrism şi altruism. preţuiţi. atitudini ce exprimă aspiraţia la independenţă. la dulceaţa şi gustul ce urma să aibă când se coace. autonomie şi libertate şi vor sfârşi prin realizarea unui nou echilibru al personalităţii. la această vârstă sângele este mai abundent. Minerva. nonconformismul. p. În al doilea rând. prin radicalism al opiniilor. protestul. Tot aşa. Mai întâi. de care trebuie să ne păzim foarte mult” (Dimitrie Cantemir. prin teribilisme de tot felul. El se caută fără a se regăsi. deoarece are duşmani mai mulţi la această vârstă decât la alta. Comportamentul adolescentului trebuie îndrumat spre depăşirea conformismului anost înspre o creativitate în acord cu aspiraţiile individuale şi sociale. se manifestă acut la 14–16 ani. Astfel de atitudini port fi uşor etichetate de către educatori grăbiţi drept tendinţe spre devianţă. Este vârsta la care tânărul se află în căutarea identităţii. În fapt n-are cum să se regăsească fiindcă încă n-a fost. adică poftele sporesc cu prisosinţă. solitudine şi socialitate. pentru că această vârstă este însăşi vârsta tinereţii. 1990. manifestând tendinţe contradictorii. De aici instabilitatea afectivă. agresivitatea. dorinţă de a fi acceptaţi. Tânărul este dispus să-l urmeze pe adultul care-l respectă. dar se opun tendinţei de a fi acaparaţi. constă în a-l considera pe adolescentul ce se vrea original ca pe un copil neştiutor. fiind mai numeroase şi mai puternice decât la celelalte vârste. indisciplina. 159 . ce va să fie. iubiţi. Există la adolescenţi o mare nevoie afectivă. deoportivă ale părinţilor şi profesorilor. ostilitatea la intruziunea în spaţiul intimităţii confuze. Divanul sau Gâlceava înţeleptului cu lumea. tânărul la toate trebuie să ia seama. care este oarecum rătăcită şi neaşezată. Ed. 311). Una dintre erorile frecvente ale educaţiei. urmarea fiind rezistenţa la actul educaţional şi la comunicare. prin episoade violente şi spectaculoase. El este doar un proiect. Bucureşti.Originalitatea. pârghie fundamentală în educaţie.

Cei apropiaţi. Controlul social exterior se interiorizează. trebuie să respecte aceste nevoi. prietenul. dar nu de singurătate – stare subiectivă generată de insatisfacţia relaţionării sociale. părinţii. compus din clipe egale. Fuga. Educatorul. Adultul este situat inconştient pe dimensiunea timpului prezent. Identitatea psihosocială. Criza adolescenţilor sau conflictul dintre generaţii este datorat şi situării în timpi psihologici diferiţi. Descifrarea sensului autentic al moralităţii adolescentine presupune un act hermeneutic de stăpânire a codului şi a tehnicilor de decodificare. Pentru adolescent privirea celuilalt semnificativ are o importanţă capitală fiindcă el se află într-o criză identitară. actele deviante nu sunt decât manifestări ale creativităţii de protecţie. iar „adolescentul are viitorul în sânge” (Tofler). Criteriul respectului necondiţionat al regulilor sau al strictei moralităţi este inaplicabil. Uneori. Presiunea necondiţionată şi indiscutabilă spre conformism nu mai are aderenţă. imaginea de sine. în căutare şi nevoie a confirmării de sine. părinte sau profesor. vagabondajul. cerşetoria pot reprezenta forme de evaziune. o importanţă deosebită în constituirea personalităţii o au identificările cu modelul. aventuri eliberatoare sau. devenind 160 . până la un anumit punct. La această vârstă. cu asocierea ideii de responsabilitate libertăţii şi încrederii reciproce. alteori. Adolescenţa este marcată de tendinţe aparent contradictorii: nevoia de afiliere şi nevoia de intimitate. chiulul. trebuie să practice un stil mai puţin directiv. este rezultatul privirii celuilalt semnificativ. astfel de conduite pot fi expresia capriciilor vârstei. eroul. dar şi profesorii. modalităţi de supravieţuire.Menţionăm aici şi faptul că mediul social acţionează (şi acest fapt e vabil nu doar pentru adolescent) ca o oglindă. De aici prieteniile durabile şi nevoia de a le îndruma cu tact. care permit tânărului o anumită independenţă şi evitarea rigorilor convenţiei moralei adulte.

permiţând integrarea în colectivitatea adultă. tendinţe conflictuale sau frustrante. Soluţionarea crizei adolescenţei conduce la maturizarea deplină. la dominanta normală. comportamente marginale sau deviante. Cu vârsta.autocontrol. O astfel de pedagogie a conformismului social riscă înscrierea adolescentului mai curând pe panta alunecoasă a devianţei. Stilul de educaţie autoritar şi represiv. modelul comportamental. model şi libertate. scad formele primitive și inofensive de violență. printr-o dialectică subtilă între constrângere. În ceea ce privește evoluția violenței. climatul conjugal. un studiu american (Dobrin et al. reglată interior. acte de violenţă şi agresivitate. pentru ca după 13 ani procentajul să scadă constant. pentru a se reduce apoi cu regularitate la vârstele următoare. sistemul ocupaţional şi comunitatea locală prezintă 161 . dar apar forme mai elaborate și mai primejdioase. motivaţiile comportamentului trecând de la dominanta normativă. Conform Centrului canadian de statistică juridică frecvența omuciderilor atinge un maxim la 18 ani. decât pe cea a integrării şi realizării de sine. toate aceste aspecte ale vieţii de familie influenţează puternic socializarea morală a tinerilor. gradul de organizare şi coeziune. cu tendinţe spre evaziune. relaţii intrafamiliale. care-şi propune învăţarea necondiţionată a consemnelor şi conformităţii.. Cusson (2006-b) arată că la 12 ani 59% dintre respondenți recunosc că s-au bătut în ultimul an. un gen de „personalitate colectivă”. Valorile şi atitudinile. generează insecuritate afectivă. reglată exterior. crize prelungite. a cărei armonie sau dizarmonie are rezonanţă în structura personalităţii morale a adolescenţilor. în care familia de procreare. Majoritatea anomaliilor de socializare provin din absenţa realizării adecvate a funcţiilor familiei. cu reprimarea oricăror opoziţii prin care tânărul îşi rezervă dreptul la autonomie morală. conduite structurate defectuos. 1996) citat de M.

percepţie realistă. rolul profesional. crize de depăşit. capacitatea de intuiţie şi umor. Conform lui Allport (1991) personalitatea matură se distinge prin următoarele caracteristici: . rolul de cetăţean. Tânărul are libertatea de a crea legături sexuale sau maritale. Procesul de socializare se desfăşoară de această dată cu anticipaţie. relaţii profesionale.obiectivarea eului. libertate care implică „condamnarea la responsabilitate” despre care vorbeşte Sartre. prin închegarea unei viziuni unificatoare asupra existenţei. asumarea raţională a riscurilor. . . suntem zguduiţi de această 162 . .raportarea caldă a eului la ceilalţi. Din păcate. în adolescenţă.o anume filosofie a vieţii. în colectivităţile ce prefigurează structurile societăţii adulte: cuplurile de adolescenţi funcţionează ca proto-familii de procreare. Integrarea în aceste noi colectivităţi impune interiorizarea de roluri inaccesibile până acum: rolul de soţ. toleranţei.securitatea emoţională. . asumarea sarcinilor şi disponibilitatea rezolvării lor. soţie. respectului. compasiunii.extensiunea simţului eului. adică încorporarea în personalitate a unor noi rol-statusuri.importanţă deosebită. manifestări ale intimităţii. * Socializarea nu se încheie aici. de enoriaş. . iar sistemul şcolar dobândeşte caracteristicile unui protosistem ocupaţional. existând tranziţii de realizat. toleranţă la frustrare. prin depăşirea egocentrismului infantil. ci continuă pe întreg parcursul vieţii.

criza vârstei de mijloc. Acomodarea la inutilitate şi dispreţul social pot fi destul de dureroase. atunci când încă nu e prea târziu. Redăm aceste stadii în următorul tabel: 163 . acceptarea. care desemnează adolescenţa („vârsta metafizică”). ca punct final al unei existenţei. peste ani. pentru că suntem singuri şi nu avem nici o scuză în faţa conştiinţei noastre în privinţa alegrilor pe care le facem. depresia şi. fiecare dintre ele caracterizându-se printr-o situaţie de „criză psihosocială”. care aminteşte următoarea succesiune: negarea. Crizei adolescenţei îi poate urma. mânia. E condamnare. Stadiul al cincilea. Căderea în această conştiinţă a temporalităţii fiinţării noastre poate repune în discuţie opţiunile anterioare. generată de sentimentul irosirii şi conştiinţa irepetabilităţii clipei. Aşa se face că uneori alegerile nu sunt dintre cele mai fericite. în care persoana se va situa în apropierea uneia dintre valorile dominante (încredere – neîncredere. hărnicie – inferioritate etc. Cea mai complexă stadialitate este realizată de E. tocmeala. deşi nu deţinem toate datele necesare unor astfel de alegeri în cunoştinţă de cauză. iniţiativă – vinovăţie. Pentru primele patru stadii un rol important în criza psihosocială îl au familia şi şcoala. care a distins opt stadii principale ale parcursului vieţii. mult prea devreme. uneori. este considerat crucial pentru cristalizarea identităţii de sine. Vârsta pensionării răstoarnă canoanele unei existenţe de o viaţă de om. autonomie – ruşine.). în raport cu experienţa particulară de viaţă. Uneori o putem lua de la capăt. Despre stadiile procesului comprimat de socializare şi adaptare la iminenţa morţii vorbeşte Elisabeth Kübler-Ross (1987).condamnare la libertatea alegerii în raport cu propria viaţă uneori prea târziu. valorile şi fundamentele acestora. Erikson (1950). Şi mai dureros este orizontul morţii. Dar târziul vine întotdeauna prea devreme.

Perioada de la 4 la 5 ani 4. şcoală Dobândirea simţului iscusinţei şi competenţei Grup prieteni Parteneri de de Dezvoltarea identităţii eului ca simţ coerent al sinelui Autentică intimitate. autostimei simţului fără de pierderea Familie Învăţarea direcţiei şi scopului activităţilor Vecini. Prematuritate (20-30 ani) Crize sociale Încredere spre neîncredere Autonomie spre ruşine. Copilăria timpurie (2-3 ani) 3. în viitoare şi societatea prietenie şi sex 7. munca Pensionare şi moarte iminentă Dobândirea sentimentului satisfacţie cu privire la realizările vieţii individuale 164 . Pruncia (primul an) 2. Perioada de la 6 ani până la instalarea pubertăţii 5. Bătrâneţe (după 60 de ani) Sârguinţă spre disperare Generativitate spre stagnare Noua familie. Perioada adultă (40-50 ani) 8.Stadiul de dezvoltare 1. îndoială Iniţiativă spre vinovăţie Sârguinţă spre inferioritate Identitatea spre confuzia identitară Intimitate spre izolare Amplasare socială Familie Produs favorabil Dezvoltarea încrederii în sine. Adolescenţă (10-20 ani) 6. ca premise pentru o viaţă afectivă ulterioară echilibrată Dezvoltarea ceea ce altor priveşte preocupări generaţiile de dincolo de familia apropiată. sentimentul „pierderii unuia în celălalt”. în părinţi şi în lume Familie Dezvoltarea autocontrol.

Socializarea secundară nu va avea eficienţa şi profunzimea celei primare. 2003. Aceasta face ca structurile dobândite în familie să fie fundamentul tuturor celorlalte influenţe. căci orice disfuncţie a familiei este susceptibilă să inducă tulburări în personalitatea copilului. Majoritatea cercetătorilor identifică două funcţii fundamentale ale educaţiei familiale: . oferind matricea în interiorul căreia se vor structura cele mai importante trăsături morale şi caracteriale. Rădulescu.Tabelul nr.cea de producere a personalităţii sociale şi 165 . care îl vor marca ireversibil pentru întreaga viaţă. Stadiile de dezvoltare psiho-socială după Erikson (prelucrare după Grecu. Funcţiile socializatoare ale familiei contemporane Familia este factorul primordial al formării şi socializării copilului. 2. Socializarea primară este decisivă pentru viitoarea personalitate a copilului. pp. Intuiţia simţului comun vorbeşte de „cei şapte ani de acasă”. 166 – 167) Aceste stadii şi caracteristicile asociate lor trebuie privite în relativitatea şi convenţionalitatea lor. De aici şi importanţa socializării primare. dezvoltarea personalităţii fiind un proces continuu şi singular. Rezistenţa socializării în familie derivă din faptul că acţiunea ei se desfăşoară într-un cadru informal. Celelalte influenţele socializatoare se vor plia pe schemele socializării primare. 5. copilul rămânând timp îndelungat prizonierul lumii definite de către părinţi. în care suportul afectiv joacă rolul primordial. reprezentând în viziunea structural-funcţionalistă „cureaua de transmisie a normelor culturale din generaţie în generaţie” (Merton).

cu posibilitatea opţiunii între anumite limite ale libertăţii. O personalitate puternică şi echilibrată a copilului se pare că este rodul acceptării lui necondiţionate de către părinţi (Neamţu.consolidarea sentimentului unei personalităţi distincte. 2003.cea de transmitere intergeneraţională a modelelor culturale şi a statutelor sociale. Securitatea presupune: . ostilitatea sau - 166 . la rândul ei.coerenţa şi stabilitatea cadrului de dezvoltare. Aceasta mediază. cele două funcţii se presupun reciproc. iar aceste achiziţii asigură reproducţia culturală. Cercetările evidenţiază faptul că majoritatea copiilor cu perturbări emoţionale şi conduite deviante au primit din partea părinţilor o acceptare condiţionată. . C. de bună purtare sau de performanţă. 66).protecţia împotriva factorilor externi. în care adulţii respingeau anumite aspecte ale personalităţii lor. O mamă care acceptă necondiţionat personalitatea copilului va fi mai capabilă să îl înveţe pe acesta să tolereze frustrarea. pe societate (reproducere culturală). care îi permite construcţia echilibrată a personalităţii. . funcţia elementară a familiei este cea de factor al securităţii. . oferind copilului sentimentul siguranţei. pentru prima accentul căzând pe individ (personalitate). iar pentru cea de a doua. p.satisfacerea trebuinţelor elementare. În ordine cronologică. . ..asigurarea sentimentul de a fi acceptat necondiţionat ca membru al familiei. În realitatea lor concretă. conştiinţa de sine a copilului. distincţia lor vizând mai mult referentul.prezenţa iubirii părinteşti. Aspectele criticate ale personalităţii vor fi ulterior negate de copil şi proiectate asupra altor persoane sau exprimate în moduri inacceptabile. Cele două funcţii nu pot fi decât artificial disociate. personalitatea socială presupunând achiziţiile culturale.

abilitatea de a oferi copilului experienţe noi. respectul pentru celălalt. cât şi modelele şi climatul. 167 . în raport cu abilităţile lor: . socialiyarea în familie presupune și o dimensiune cognitivă.abilitatea de a-şi înfrâna propriile frustrări şi porniri agresive fără a le răsfrânge asupra copilului. dar şi în sine.abilitatea de a da prioritate satisfacerii nevoilor de bază ale copilului. va genera restaurarea sentimentului de frustrare şi neîncredere în alţii. iar eşecul.capacitatea de a avea aşteptări realiste faţă de copil. conţinutul socializării primare nu se reduce doar la dimensiunea afectivă. . exercită direct şi indirect influenţe educaţional formative. Controlul impulsivității. . Părinţii. Desigur. Alături de aceste dimensiuni. Pierderea acceptării de către mamă determină încercări de stabilirea a relaţiei cu alt adult. disciplina. familia reprezintă filtrul hermeneutic prin care copilul îşi apropie lumea făcând-o o lume a sa. de a-l stimula cognitiv şi afectiv. în raport cu care educația parentală este răspunzătoare.abilitatea de a avea o relaţie empatică cu copilul. de cele mai multe ori inevitabil. . . am putea spune că dimensiunea afectivă este mediul socializării în această perioadă a copilăriei.aspectele negative ale personalităţii sale. . dar educaţia familială presupune şi dimensiunea normativă. Acceptarea necondiționată nu înseamnă tolerarea comportamentelor negative ale copilului.capacitatea de a percepe copilul în mod realist. și asumarea de responsabilități sunt dimensiuni vitale. în calitatea lor de primi adulţi semnificativi. Atât educaţia directă. Kari Killen (1998) identifică şapte funcţii parentale pe care părinţii le exercită diferenţiat. au rol important în maturizarea copilului. oferind primele modele de identificare într-un anumit climat afectiv. Explicit sau implicit.

Valorile celor două morale sunt mijloacele specifice de conservare a existenţei. p. 61) argumentează teza conform căreia părinţii aparţinând unor categorii socio-economice diferite transmit copiilor valori diferite. cu cât statutul este mai scăzut. Desigur că această dependenţă a valorilor educative de statutul socio-economic are relevanţă statistică. Văzută dinspre societate. Numeroase studii de sociologie a educaţiei (enumerate de Stănciulescu.abilitatea de a răsplăti şi de a valoriza copilul. La fel se prezintă lucrurile şi în raport cu profesiile părinţilor: că cât statutul ocupaţional este mai înalt. o dimensiune afectivă. - 168 . dimpotrivă. cu distincţia între „morala sclavilor” şi „morala aristocrată”. 1997. de apartenenţa socio-profesională. şi o dimensiune pragmatică sau comportamentală. constituindu-se într-un ghid pentru acţiune. cu atât este mai apreciată autonomia copilului. de nivelul de instrucţie.evaluativă (ce e „bine” şi ce e „rău”). intervenind cumulat o multitudine de alţi factori. imaginaţia şi creativitatea. implicând un ataşament diferenţiat în raport cu diversele valori. de mediul de rezidenţă şi de alţi factori. Dacă în clasele mijlocii şi superioare sunt valorizate superior autonomia şi stăpânirea de sine. teza susţinută de ei o regăsim în filosofie încă de la sofiştii greci. Constatările inductive ale sociologilor nu constituie o noutate ideatică. obedienţă şi respect al vârstei. în clasele de jos accentul este pus pe ordine şi curăţenie. Seturile valorice pe care familiile le transmit sunt dependente de structura socială. familia este cea care transmite valorile şi atitudinile specifice unui anumit model cultural. dar nu trebuie absolutizată. care făceau distincţie între morala celor mulţi şi morala stăpânilor şi până la Nietzsche. Valorile educative au o dimensiune cognitiv . Vom discuta în cele ce urmează câteva dintre variabilele familiale cu implicaţii semnificative în evoluţia copilului şi tânărului. cu atât mai mare este accentul pus pe conformitate şi obedienţă.

comunicare. înţelegere şi sprijin reciproc. marcată de diminuarea natalităţii. acord în legătură cu problemele majore. performanţa sau eşecul şcolar al copilului. 1997. studiile privind eficienţa socializării. . 137 şi urm. cum sunt: . argumentând ideea că ceea ce este important pentru dezvoltarea copilului nu este atât forma sau tipul familiei („organizată” sau „dezorganizată”). Dinamica familiei contemporane.).sistemul atitudinilor parentale în raport cu valorile preţuite.dinamica şi modul de soluţionare a stărilor tensionale sau a conflictelor.modul de raportare interpersonală a părinţilor (apropiere. creşterea numărului de copii născuţi în afara familiei. atmosfera sau climatul ei. dragoste. . Tipul familiei O bună perioadă de timp. pp. multiplicarea coabitărilor. . explozia ratei divorţialităţii (Stănciulescu. Este şi motivul pentru care conceptul de familie „dezorganizată” tinde să fie înlocuit cu cel de familie monoparentală. 169 . respect. Climatul familial este conceptul de maximă generalitate ce caracterizează atmosfera sau cadrul general de relaţionare interpersonală. putând fi surprins prin intermediul mai multor indicatori. sau dimpotrivă). cât funcţionalitatea acesteia.3. a repus în discuţie disjuncţia tradiţională. pentru a sublinia existenţa relaţiei parentale independent de relaţia conjugală. comportamentul conformist sau delincvent. complementaritate de sarcini. se structurau pe distincţia tranşantă dintre familia organizată şi cea dezorganizată.modul în care este perceput şi tratat copilul.

. . p. asupra băieţilor. Neamţu 2003.asocierea cu delincvenţa este mai puternică în cazul familiilor dezorganizate prin divorţ sau separare. . respectiv. climatele tensionale.nu există o evidenţă asupra rolului părinţilor vitregi în delincvenţa juvenilă. arată că: . conflictuale contribuind în mod semnificativ la geneza conduitelor deviante ale copiilor. .modul de aplicare a sancţiunilor şi recompenselor. .nu există o diferenţă semnificativă între impactul dezorganizării familiei asupra fetelor şi.gradul de acceptare şi tolerare a comportamentelor variate ale copilului. Studiile recente argumentează importanţa deosebită pe care o are climatul familial pentru dezvoltarea copilului.satisfacţia resimţită de fiecare membru pentru viaţa de familie. . .corelaţia dintre familia dezorganizată şi delincvenţa juvenilă este mai puternică pentru formele minore de abateri şi mai slabă pentru formele grave de comportament infracţional.nu s-a scos în evidenţă rolul vârstei la care survine dezorganizarea familiei asupra delincvenţei juvenile. . Concluziile unei meta-analize a peste 50 de studii privind relaţia dintre dezorganizarea familiei şi delincvenţă (rezumate de C. - 170 . 67).gradul de deschidere şi sinceritate a copilului în raport cu părinţii. .modalităţile de manifestare a autorităţii părinteşti (unitar sau diferenţiat). comparativ cu cele dezorganizate prin deces.prevalenţa delincvenţei în familiile dezorganizate este cu 10–15% mai mare decât în familiile organizate.

asupra cărora. spaţiu. modelelor şi exigenţelor explicite. timp. Indicatori identităţii sunt similitudinea atitudinii generale a membrilor ei faţă de viaţă (familii harnice. arogante) şi dispoziţia de fond ce caracterizează familia (stenice. flexibilitatea. chip şi asemănare a ei. interese. a atmosferei ce se respiră în interiorul familiei. În familiile cu o coeziune scăzută. independenţă. talia şi tipul de autoritate exercitat. În raport cu fiecare dintre aceste variabile se pot realiza tipologii diverse. adaptabilitatea. petrec cea mai mare parte a timpului în afara familiei şi nu participă decât rareori la activităţi comune. Copilul este întotdeauna un mediu de rezonanţă al familiei. Coeziunea exprimă măsura în care membrii familiei sunt dispuşi să renunţe la o parte din gratificaţiile. leneşe. Coeziunea este una dintre cele mai importante caracteristici ale familiei privite ca microgrup social. coeziunea familială poate fi măsurată prin diverse variabile: angajare emoţională. Identitatea familială este rodul sedimentării inconştiente a rolurilor. prieteni. opiniile şi conduitele individuale în favoarea familiei ca întreg. Coeziunea familiei este indicată şi de o altă caracteristică a grupului familial pe care o putem numi identitatea familială. 171 . frontiere. Manifestă prin intensitatea legăturii emoţionale dintre membrii familiei. agresive etc).Fără a intra în distincţii tipologice complexe asupra familiei şi particularităţilor sale. din considerente legate de concizie. întâlnirile membrilor se transformă deseori în teatrul unor tensiuni şi conflicte. luarea deciziilor. nu ne propunem să vorbim aici. loisir. în aceste condiţii. O serie de studii psihosociologice evidenţiază existenţa unei corelaţii între incidenţa conduitelor delincvente şi nivelul scăzut al coeziunii familiale. modeste. generoase. vom lua în discuţie în acest paragraf câteva variabilele precum coeziunea. partenerii cuplului au o conduită centrată pe nevoile şi aspiraţiile personale. variabile considerate a fi factori cheie în socializarea copilului.

reguli relaţionale şi mecanisme de autoreglare. Prin apariţia copilului. după apariţia copilului. Cercetările în acest domeniu relevă faptul că dacă în familiile fără copii soţul are o autoritate mai mare decât soţia. posibilităţi de afirmare a sinelui. ce ţin de particularităţile de personalitate ale membrilor îşi pun amprenta asupra relaţiilor dintre părinţi şi dintre aceştia şi copii. Incapacitatea de autoreglare duce la tensiuni şi. în scopul menţinerii integrităţii şi identităţii sale. de putere şi reguli. Disfuncţiile familiei legate de starea socio-economică (şomaj. Dacă pentru schimbările generate de apariţia copilului soţii sunt oarecum pregătiţi şi adaptarea se realizează mai uşor. în ultimă instanţă. ca răspuns la un stres emoţional generat de o disfuncţie în raport cu obişnuinţele funcţionale ale sistemului. complementaritate de roluri. la destrămarea cuplului. precum şi altele. stil de negociere. spaţiu de locuit. 172 . sau adaptabilitatea. tată-copil). Naşterea primului copil poate constitui momentul unor schimbări esenţiale în relaţia de cuplu.Capacitatea de autoreglare. control. constituindu-se noi relaţii diadice (mamă-copil. sărăcie). modificările neanticipate în funcţionalitatea familiei pot genera adevărate şocuri. relaţia afectivă diadică (soţ-soţie) se transformă în triadă (soţie-copil-soţ). Adaptabilitatea unei familii este caracterizată prin următoarele variabile: disciplină. schimbând structurile de roluri. sau de ritmul trepidant al existenţei (angajarea în activităţile legate de serviciu şi timpul redus de comunicare şi activitate comună). iar soţul preia unele dintre activităţile menajere ce reveneau anterior soţiei. schimbări ce solicită autoreglări. este definită prin măsura în care sistemul familial se poare restructura. Studiile evidenţiază faptul că implicarea soţului în diferite sarcini educative corelează pozitiv cu nivelul studiilor acestuia. O astfel de situaţie ce necesită adaptabilitate poate fi generată de apariţia primului copil. soţia participă într-o măsură mai mare la luarea deciziilor.

anxietatea.Separarea părinţilor are implicaţii şi asupra copiilor. 140-141). momente ce presupun restructurări şi redefiniri atât ale eu-lui individual cât şi ale celui familial. tulburările de comportament. la situaţia în care apare copilul. deci structura completă sau incompletă a familiei. tipul de interacţiune familială şi comportamentul fiecărui membru al familiei contează mai mult decât prezenţa sau absenţa unuia dintre părinţi. sunt doar câteva dintre consecinţele separării. cu atât este mai mare probabilitatea ca băieţii între cinci şi zece ani să sufere de tulburări comportamentale. este flexibilitatea ei în diversele etape ale dinamicii sale: trecerea de la familie fără copii. Absenţa posibilităţii de identificare. amploarea acestora fiind condiţionată de vârsta copilului şi de posibilităţile ulterioare de susţinere. trecerea de la statutul de părinte de preşcolar la cel de părinte de copil şcolar şi de aici la cel de părinte de student. pp. O altă caracteristică a familiei. Numeroase 173 . retard în dezvoltarea psiho-afectivă asupra acestora din urmă. autoculpabilizarea. abandonuri ale copiilor. când întreaga afectivitate este absorbită în relaţia de cuplu. Studiile asupra familiei monoparentale conchid asupra faptului că „probabilitatea de a identifica naşteri ilegitime. unele cercetători consideră că cu cât este mai mare gradul de dezacord marital. aflată în relaţie cu autoreglarea. abandon/eşec şcolar ori chiar delincvenţă este mai mare în această categorie de populaţie” (Stănciulescu. Dezacordul marital poate fi mult mai nociv pentru copil decât separarea părinţilor. cu urmări majore în devenirea copilului. urmată de părăsirea familiei de către copil. ce preia o parte din afectivitatea reciprocă a soţilor. o serie de cercetări din ultima perioadă demonstrează că pentru dezvoltarea psihosocială normală a copilului. Talia familiei şi poziţia copilului în seria fraternă are implicaţii asupra constituirii eu-lui social al copilului. Cu toate acestea.

dar este inabil în relaţiile umane. adesea. Psihosociologii afirmă că relaţia fraternă are un rol important în dezvoltarea personalităţii. Dacă părinţii. deoarece el polarizează afectivitatea adulţilor şi va fi superprotejat. competiţie şi conflict. În absenţa unor astfel de experienţe. 174 . centrul lumii. fugă de acasă. insatisfacţiile generate de eşecuri îi generează frustrări cărora nu este obişnuit să le facă faţă şi îl determină să reacţioneze discordant. datorită relaţiilor umane mai bogate. atunci când apare în familie un frate nou. va fi mai dependent de adulţi şi mai puţin realist comparativ cu copilul care provine dintr-o familie numeroasă.studii au abordat problema specifică a copilului unic. demonstrând vulnerabilitatea sa psihologică. relaţia familială poate genera sentimente de afecţiune reciprocă. Rivalitatea fraternă se constituie iniţial în raport cu mama. Nucleu al familiei. mama în special67. dar şi pe cea a raporturilor de cooperare-solidaritate. nu rareori prin conduite de tip predelincvent. copilul unic se poate considera. dar poate antrena şi rivalitate şi gelozie. prin violenţă. care declanşează reacţia de gelozie a primului născut. nu îl 67 Cu toate schimbările care afectează astăzi relaţiile dintre soţi. Trăind într-un mediu lipsit de diversitate relaţională şi de dimensiunea rivalitate – solidaritate. contribuind la formarea unor structuri atitudinal-relaţionale ce intervin ulterior în adaptarea în mediul social. având şanse crescute să devină mai echilibraţi şi mai responsabili. copiii mai mari în seria fraternă pot deveni modele de identificare. ataşament şi solidaritate durabilă între fraţi. mai variate. Pe de altă parte. De obicei. el poate obţine succese şcolare şi apoi profesionale. furturi. În funcţie de atitudinile şi valorile părinţilor. copilul unic are o probabilitate mai mare să creeze situaţii problematice. familial. şcolar. cercetările arată că bărbaţii alocă educaţiei durate de timp mult mai mici comparativ cu soţiile. cunosc experienţa rivalităţii şi a competiţiei.

sunt mai disponibili (primul născut. interdicţii. concurenţă ce se va ilustra ca punere în valoare prin conduite compensatorii. Deşi solidaritatea fraternă poate fi un factor de succes în integrarea şcolară şi socială. Dificultăţi sunt însă şi în cazul unei familii prea numeroase. de tip normativ (permisiuni. de educare a frăţiorului. deoarece el nu poate deveni nici cel mai mare şi mai puternic. îi încredinţează mici sarcini de supraveghere. este implicat în construcţia conjugalităţii). fiind mai tineri. intervenind foarte curând după căsătorie. de statutul de subordonat pe care îl are în raport cu acesta. recomandări). explicaţia fiind aceea că primilor născuţi li se acordă o atenţie mai mare (în absenţa concurenţei celorlalţi). Al doilea născut beneficiază de experienţa fratelui mai mare. Ultimul născut pare avantajat de faptul că monopolizează atenţia şi afecţiunea tuturor membrilor familiei. 1997) arată că primul născut pare mai dispus să accepte modelul parental de identificare şi să împlinească dorinţele părinţilor. cea care îi susţine şi emoţional. Studii recente (Stănciulescu. Sentimentul de frustrare generat de apariţia unui frăţior se atenuează pe măsură ce seria fraternă se lărgeşte. nici cel mai mic pentru a se bucura de centrul atenţiei. rivalitatea se va manifesta numai în legătură cu monopolul atenţiei părinţilor. cercetările din acest domeniu arată că în familiile intervenţiile lor în reglarea comportamentului copiilor sunt de două ori mai puţine decât cele ale mamelor şi. ci îl valorizează în continuare pe primul născut. 175 . care vor avea o contribuţie importantă în adaptarea la mediul competitiv. iar părinţii. ca urmare. Mijlociul din familie are poziţia în care conflictele dintre identificări ating apogeul. Compararea cu fratele mai vârstnic din familie catalizează procesul de autocunoaştere şi accelerează maturizarea afectivă.ignoră. dar se simte frustrat de lipsa de putere. de cele mai multe ori. şi copiii au tendinţa de a se îndrepta în comunicare preponderent spre mamă.

căutând loc de muncă sau muncind în orare neregulate. numărul copiilor abandonaţi în maternităţi.000. 2004. sarcină pe care aceştia nu sunt pregătiţi să o realizeze eficient. simţindu-se părăsiţi. Din aceste familii 68 Conform estimărilor organizaţiei „Salvaţi Copiii”. ce scapă controlului părinţilor prea ocupaţi pentru a mai putea face faţă solicitărilor de părinte. de către fraţi. se refugiază în alcool. Explicaţiile acestui fenomen trimit nu doar la eficienţa disciplinei familiale. Tensiunile intrafamiliale cresc şi atmosfera familiei degenerează în agresivitate şi violenţă. leagăne. Confruntaţi cu dificultăţi economice numeroşi părinţi îşi neglijează copiii. case de copii şi alte centre de plasament instituţional era în anul 2007 de aproximativ 100.numeroase legătura copilului cu părinţii tinde să slăbească. Cele mai mari costuri ale reformei au fost plătite de familiile cu mai mulţi copii. unii dintre ei având statutul de marginalizaţi. sau se angajează în activităţi delincvente. unii părinţi au obiceiul de a-i delega pe copiii mai mari să se ocupe de disciplinarea şi educarea fraţilor mai mici. Părinţii cu mai mulţi copii au dificultăţi mai mari în disciplinarea şi supravegherea copiilor comparativ cu familiile restrânse. în mare parte din sarcinile lor. 148). 176 . părinţii fiind substituiţi. se fac şi se desfac alianţe. Climatul educativ în astfel de familii este expus riscului de a cunoaşte două extreme: una a atmosferei cvasimilitare (Diaconu. demisionând din familie. ci şi la riscul sărăciei şi alegerea mijloacelor ilegitime de supravieţuire. Studiile pe această problemă atestă faptul că familiile numeroase corelează cu delincvenţa juvenilă mai puternic decât familiile restrânse. excluşi. Sărăcia a determinat o creştere dramatică a numărului de pruncucideri şi de copii abandonaţi68. sau a climatului anarhic. familie organizată dar cu puţină afecţiune. Sărăcia cronică a familiei este unul dintre factorii cei mai importanţi în amplificarea fenomenului delincvenţei juvenile. Între fraţi au loc procese concurenţiale.

177 . 52% dintre aceşti copii au vârsta de 7–15 ani. prin intermediul copiilor. autoritar. indirect. de interiorizarea valorilor de întrajutorare. Când educă majoritatea părinţilor reacţionează într-o manieră emoţională. părinţii pot retrăi anumite conflicte nerezolvate ale propriei lor copilării. oraşele mari. sau vor să se realizeze compensatoriu prin ei.000–3. mai mult de jumătate dintre ei se află în stradă de circa 3 ani. Tipul de disciplină parentală Integrarea socială a copilului este condiţionată de dobândirea conduitei civilizate în grup. Iaşi având un număr ce variază între 100 şi 200 de copii.000. simţindu-se ofensaţi atunci când copilul nu ascultă de regulile impuse şi acţionează în funcţie de propriile sale pulsiuni şi dorinţe. Timişoara.sărace provin şi marea majoritate a copiilor străzii 69. jumătate dintre ei aflându-se în Bucureşti. De aici rezultă că sărăcia este. Constanţa. Principala dificultate a părinţilor în acţiunea de disciplinare a 69 Oficial se estimează că la nivel de ţară numărul copiilor străzii este de circa 2. conform statisticilor Poliţie. Tipurile de disciplină parentală – permisiv. care constituie. jumătate din numărul copiilor delincvenţi. 4. sentimentul că şi-au ratat viaţa. 25% au vârsta de 16–18 ani. conform organizaţiei “Salvaţi Copiii”. un indicator relevant al delincvenţei juvenile. solidaritate. În toate acestea. cooperare. indiferent – circumscriu atitudinea părinţilor faţă de copii. având. Psihanaliştii arată că această atitudinea faţă de copii este determinată de o multitudine de sentimente inconştiente: prin copii. nu de puţine ori. 71% fiind băieţi. dar că o pot recupera substitutiv. modelul de comportament oferit de părinte este esenţial.

Copilul va putea deveni responsabil şi integrat social eficient numai dacă părinţii echilibrează cele două tendinţe. pp. Prin urmare. iar educaţia liberală favorizează interiorizarea interdicţiei. permisivitatea necritică şi indiferenţa – ca stiluri de disciplină parentală. acţionând compulsiv impun copilului frustrări inutile. 178 . pretenţiile vor deveni insuportabile. psihologul francez N.le reprimă cu o mare severitate. caz în care ele se vor dezvolta. Spre exemplu. op. adulţii reacţionează în faţa manifestărilor pulsionale ale copilului în două moduri: . În general. rezultatul acestor măsuri fiind o dezvoltare într-o manieră patologică. sunt indicatori importanţi ai predicţiei eşecului şcolar şi. caracterizată de paralizia vieţii afective în domeniul social şi sexual. Educaţia autoritară produce o determinare exterioară. cea mai profitabilă condiţie pentru copil dovedindu-se a fi cea a echilibrului dintre autoritate şi toleranţă. în absenţa cenzurilor necesare. Reacţiile extreme – autoritarismul. cu sentimentul autodeterminării: „Îmi face plăcere”.tolerează sau nu supraveghează acest gen de manifestări. Experimente numeroase confirmă aceste teze. apud Monteil. fiind guvernate mai ales de principiul plăcerii. cit. . făcând din ea o valoare proprie. considerându-le maladive sau semn de răutate.. practicile parentale permisive favorizează dobândirea normei de internalitate. 136–137) cere copiilor să aleagă între două explicaţii posibile ale unei conduite generoase (împrumutul jucăriei preferate): „Au făcut-o pentru că părinţii lor vor să-i facă să-şi împrumute lucrurile sau pentru că le place să facă mici bucurii colegilor?” Copilul cu educaţie autoritară va alege primul răspuns. fără durabilitate în timp. ai delincvenţei juvenile. Dubois (1987. iar cel crescut în mod liberal va opta pentru a doua variantă. cu dificultăţi ale afirmării de sine. în corelaţie.copilului provine din faptul că ei uită că acţiunile copilului se supun altor legi decât cele ale adulţilor.

. H. . . prin ajutor în evaluarea acţiunilor şi consecinţelor. de regulă. prin aport informaţional şi feed-back.oferă puţine feed-back-uri corective. un stil educativ favorabil îl are mama care: .arată rareori stări ostile faţă de copil.pretinde şi oferă justificări.stimulează gândirea copilului. . . . compensate de o mai intensă comunicare cu mama. studiile de sociologia educaţiei evidenţiază predominanţa feminină şi rolul secundar al tatălui în educaţia copiilor. 179 .manifestă stimă faţă de copil. Mamele copiilor inadaptaţi dirijează acţiunile acestora.-P. . carenţele acestei comunicări sunt.lasă iniţiativa copilului în învăţare. Desmet. .recompensează.exprimă puţine sentimente de anxietate.furnizează copilului standarde de performanţă.adaptează exigenţele la posibilităţile copilului. . recompensă şi exigenţă în controlul conduitei. formulează ele însele soluţiile şi nu oferă posibilităţi de opţiune copiilor. 1991). Dacă taţii comunică mai puţin cu copiii. Mamele copiilor cu bună integrare practică un stil educativ caracterizat prin orientarea şi ghidarea copiilor în sarcini de explorare sau rezolvare de probleme. Pourtois. .între susţinere parentală. anxioase. Cu toate schimbările legate de emanciparea femeii şi de dinamica familiei contemporane.facilitează învăţarea atunci când copilul se confruntă cu dificultăţi. în special în faţa eşecului. Conform unor cercetări recente (J. sunt autoritare. încurajare.

au dificultăţi în a-şi face prieteni. nesigur. căci el se exercită şi indirect (cf. pentru Bowlby.-P. impactul asupra performanţelor şcolare este mult mai mare. Pourtois afirmă că familia (mama) este responsabilă direct de 70. p.afecţiunea maternă este importantă pentru sănătatea mintală. furios şi îşi va canaliza aceste emoţii împotriva celorlalţi70. Teoria ataşamentului elaborată de Bowlby (1951) argumentează teza conform căreia afectivitatea constituie forţa care determină natura vieţii individuale. (2003). . la fel de importantă pentru sănătatea mentală. dezacordurilor între stilurile educative parentale ducând spre eşecul şcolar. concluziile acestor cercetări susţinând că: . Separarea de mamă în primii cinci ani dezvoltă un potenţial caracter delincvent. Dragostea mamei este. 1997.. Pentru eficienţa educaţiei se cere acordul şi consecvenţa ambilor părinţi. 105 – 106).63% din variaţia achiziţiilor şcolare. În condiţii de insecuritate emoţională copiii au mai puţină încredere în sine decât ceilalţi. Cercetările din domeniul delincvenţei juvenile evidenţiază faptul că fenomenul inadaptării se corelează cu nivelul scăzut al aşteptărilor familiale. J. deoarece privarea de afectivitate duce la tulburări emoţionale ireversibile. cu forme brutale. se simt incapabili de a face faţă solicitărilor mediului. ostil.I. 70 Vezi o analiză amănunţită în Şoitu. 180 . Copilul devine anxios. Impactul deprivării emoţionale asupra copilului este susţinut şi prin analiza orfelinatelor din România. ca vitaminele şi proteinele pentru sănătatea fizică. pe care îl percep drept ostil. stil educativ). Mamele copiilor delincvenţi manifestă mai frecvent atitudini de ostilitate sau de respingere faţă de copil.Evaluând diferite caracteristici ale mamei (Q. trăsături de personalitate. Stănciulescu. violente de manifestare a autorităţii faţă de copil.63% din variaţia în dezvoltarea intelectuală a copilului de 7 ani şi de 13.deprivarea afectivă este sursă de „infecţie socială”.

se dezvoltă mai mult 181 . stereotipe. comportamente fără conţinut. retard în dezvoltarea conştiinţei de sine şi în dezvoltarea identităţii sexuale. Dacă accentul în analizele psihologice cade pe relaţia mamă – copil. apatie sau instabilitate psihomotrice. care operează compensatoriu.. independenţa. în realitate o fiinţă slabă. importantă fiind constituirea motivaţiei interioare pentru conduita socialmente dezirabilă şi pentru succesul şcolar. afecţiunea maternă conducând mai degrabă la insuccese. în timp ce tatăl tiran. care are o personalitate puternică. nu trebuie să ignorăm atitudinea tatălui faţă de copil. Vincent. generează inhibiţie şi frică. la rândul lor. disciplina. retard psihosomatic. decât cei afectuoşi dar mai puţin autoritari. care rămâne fixat de un ataşament matern. puterea de a fi propriul stăpân. atunci când este dublată de o permisivitate necritică în raport cu conduita şcolară a elevului. inhibaţi sau rebeli şi autoritari. ce pretinde ascultare. Printre cauzele evoluţiei nevrotice Erich Fromm (1995) indică mama iubitoare. relaţia afecţiune-reuşită şcolară nu este mecanică. manifestat prin apariţia de tulburări în aproape toate sectoarele dezvoltării psihice. dar mai puţin independenţi şi creativi. Deprivarea afectivă şi carenţa afectivă cronică sunt responsabile de „sindromul dezorganizării structurale”. Părinţii afectuoşi şi autoritari în acelaşi timp au în general copii mai bine socializaţi moral. instabilitate şi dezechilibru afectiv. Atitudinea autoritară a tatălui (tatăl autoritar în tipologia lui R. lipsindu-i trăsăturile paterne. Totuşi. repetitive. generează copii timizi. pe fundamentul afectiv.deprivarea maternă precoce duce la dezvoltarea psihopatiei şi a caracterului instabil. căutând „mame” în toţi cei din jur. 1972). dar prea indulgentă sau dominatoare şi tatăl slab sau lipsit de interes pentru copil. exigentă. Nevroza obsesională. conchide Fromm.

comunicare deschisă presupunând ascultarea activă a celor spuse de copil şi încercarea de a înţelege mesajul real pe care doreşte să-l comunice. care îmbină blândeţea. cum ar fi retragerea gratificaţiilor pentru un timp. intrându-se într-un stil de ataşament ambivalent-anxios. De la violentarea copiilor mulţi părinţi trec imediat la tandreţe. . care suplimentează efectele negative asupra copiilor. căldura şi drăgălăşenia cu fermitatea. suferind alături de copii. antropologi şi alţi specialişti. atât pentru copii (generând resentimente. sociologi. care. incapacitatea de afirmare sau stările depresive derivă din centrarea pe mamă. având scopul de a învăţa din ea şi nu de a produce suferinţă. iar isteria. chiar dacă rezolvă pe termen scurt un comportament nedorit. ură). pp. care să implice Respectul şi nu umilinţa şi care să fie Rezonabilă. Petru Iluţ (2005. mânie. 182 . care se simt ulterior vinovaţi. În locul pedepselor fizice ar trebui practicate alte principii ale modificării comportamentului. au consecinţe negative pe termen mediu şi lung. necăjiţi.fără pedepse fizice.respectul reciproc părinţi-copii. pedepsele fizice induc un comportament violent. frică. care se va reproduce şi în viaţa adultă. alcoolismul. Sintetizând o bogată literatură de specialitate produsă de psihologi. .pe baza unui ataşament unilateral faţă de tată. confuzi. în asigurarea căruia rolul conducător revine părinţilor. lipsa de realism. pentru a lua decizia cuvenită. 213–215) enumeră ca principii orientative în educaţia copiilor următoarele: .constanţă şi claritate în atitudini şi preocuparea de a-i învăţa pe copii importanţa consecinţelor logice ale acţiunii prin aplicarea regulii celor trei R: soluţie Relaţională. . cât şi pentru părinţi.

Killen.15). 1998. p.76): . care poate apărea în familiile cu o funcţionare normală. perceput ca modalitate oarecum normală de relaţionare şi reprodus ulterior cu diverse prilejuri. sau neglijarea lor astfel încât sănătatea fizică. b) maltratarea transgeneraţională. frustrarea materială. chiar şi atunci când este mai mult simbolică. confruntate cu o anumită situaţie de stres. 2003. apud C. 183 . este tot mai mult criticată de către adepţii liberalismului educaţional. îi determină pe părinţi să reacţioneze violent faţă de copii (dacă asemenea situaţii sunt rare. dar care. insecuritatea socială prelungită. Din perspectiva consecinţelor actului. Neamţu. sexual.Pedeapsa fizică. specifică familiilor a căror mod de viaţă este haotic. este util să distingem între: a) maltratarea de criză. impactul asupra copiilor poate fi redus). iar relaţiile dintre părinţi şi copii sunt dezorganizate. izolarea socială sau marginalizarea). şomajul. emoţional. naturalizat. p. emoţională şi dezvoltarea le sunt periclitate” ( K. Specialiştii problemei consideră că maltratarea este rezultatul interacţiunii a patru categorii de factori stresori (Killen. Maltratarea şi consecinţele ei Maltratarea este definită ca „expunere de către părinţi a copiilor la comportamente abuzive din punct de vedere fizic.factori de stres exteriori familiei (sărăcia. fără o distribuţie clară şi stabilă a rol-statusurilor. situaţie în care abuzul este interiorizat. 5.

consum exagerat de substanţe nocive (alcool. cunoaşterea şi comunicarea în cuplu). afectivitate. educator) .dereglare emoţională .stres Variabile legate de îngrijitorul copilului (părinte. droguri etc.abuz în copilărie . creativitatea conjugală. Modelul integrativ al răului tratament al copilului 184 . Figura următoare sintetizează aceşti factori de risc de abuz asupra copilului: Variabile socioculturale sărăcie loc aglomerat izolare mutări frecvente . empatie.caracteristici individuale de personalitate ale părinţilor (maturitate şi stabilitate afectivă.tehnici de disciplină neadecvate Variabile legate de copil hipe racti v imp ulsiv neas cultă tor neat ent Risc de abuz asupra copilului Figura nr.nevoia de control asupra copilului . .factori maritali sau familiali (balanţa motivaţional-afectivă. . de caracteristicile familiei (climatul familial) cu caracteristicile fiecărui membru se constituie în factori de risc asupra copilului.. tutore. Combinarea acestor elemente ce ţin de statusul social al familiei (sărăcia şi insecuritatea socială). 7.părinte/tutore prea tânăr şi singur . autocontrol).) . aptitudinile maritale.caracteristici ale copilului.

constituirea unei imagini de sine deformate şi strategii de supravieţuire prin retragerea în lumea interioară sau prin agresarea compensatorie a altor copii. .Consideră că cea mai eficientă metodă de educaţie e pedeapsa corporală. abuzul sexual şi neglijarea. au aşteptări 185 . . apud Iluţ. . Efectele abuzului fizic depind de vârsta. iar în plan psihic generează spaimă. iar agresivitatea copilului este unul dintre cei mai puternici predictori ai violenţei adulte. astfel încât agresivitatea părintelui se transmite asupra copilului. dezaprobarea permanentă. Iluţ (2004) enumeră: .Provin dintr-un mediu în care s-a practicat violenţa. Cu efecte psihice asemănătoare. intensitatea. Pe de altă parte.În raporturile cu copiii se practică un stil confuz. Pedeapsa corporală poate duce la sechele fizice. anxietate. violenţa întreţine şi perpetuează violenţa. în care se foloseşte pe scară largă pedeapsa fizică şi violenţa verbală.În familie se practică violenţa între soţi. Copiii agresivi trăiesc în familii agresive. 2004. ameninţarea şi înjosirea sau umilirea copilului. frecvenţa şi percepţia lui ca legitim sau ilegitim de către copil. chiar dacă nu implică lovire: iritarea şi cicăleala. cu atât ea se devalorizează şi părintele este tentat să fie şi mai violent. ţipetele.(Brehm. bărbatul impunându-şi astfel „autoritatea”.133) Conceptul de maltratare include trei forme: abuzul fizic. p. se soldează şi violenţa verbală şi atitudinală. uneori mai grave sub aspect psihic. Există un adevărat cerc vicios al violenţei: cu cât violenţa este utilizată mai des. derutant (ambivalent/anxios). Printre cele mai importante caracteristici ale părinţilor care-şi abuzează copiii P. contradictoriu.

care au urmărit biografiile unor persoane începând de la vârsta de cinci ani pe perioade de zeci de ani. 8. izolare. stare de alertă permanentă. conduite evazioniste şi deviante persistente (vagabondaj. dureri somatice (de cap.209). p. Rădulescu. severitatea şi duritatea pedepselor. Numeroasele studii longitudinale. abuz de alcool. vătămări inexplicabile sau incompatibile cu istoria accidentului. 3. 11. 186 . 9. avantajelor. 7. coşmaruri. gradul de nervozitate a părinţilor şi dizarmonia cuplului sunt printre cei mai reprezentativi predictori ai carierei delincvente. Grecu. prostituţie. 6. 2003. urmărirea siguranţei. pasivitate. absenteism. stomac. căutare permanentă a hranei. comportament autodistructiv. 10. alergii). poluţii. droguri. dificultăţi şcolare: performanţe scăzute. tulburări nocturne: insomnii. După cercetători ai domeniului ( cf. înclinat spre accidente. principalii indicatori care arată prezenţa unui mediu familial caracterizat de violenţă ar fi următorii: 1. 4. prin succesele copiilor vor să-şi satisfacă orgolii şi nevoi personale. plânset disperat sau absenţa plânsului. indisciplină. emotivitate.nerealiste de la ei. guturai cronic.Nu sunt îngrijoraţi de rănile fizice şi psihice produse copiilor („aşa cresc mari!”). 2. teamă de contactul fizic iniţiat de părinţi sau alţi adulţi. ajung invariabil la concluzia că abuzurile comise de părinţi asupra propriilor copii. 13. agitaţie în timpul somnului. 12. serviciilor. inversarea rolului: copilul tutelează adultul: 5. conduite agresive ale copilului. .

iar majoritatea autorilor sunt bărbaţi. îngrijire medicală. dar poate fi considerat şi ca o formă deosebită de celelalte. Un studiu desfăşurat în SUA 71 Datele asupra agresiunilor de tip sexual sunt. Efectele maltratării se cumulează. copiii cu tată vitreg (cf. Spre deosebire de abuzul fizic. cele mai multe victime fiind fetele. Patterson). 2001. care tind să devină preponderent violenţi Abuzul emoţional este haloul tuturor formelor de maltratare. îmbrăcăminte. abuzul sexual se petrece în toate clasele sociale. Iluţ. fetele fiind de trei ori mai expuse acestui risc decât băieţii. confort. copiii cu un singur părinte. incestul şi întreţinerea de relaţii sexuale ilegale cu minorul. prin consecinţele sale devastatoare asupra personalităţii. cel sexual nu e asociat cu rasa. foarte aproximative. incluzând în această categorie violul71. preadolescenţii (8-10 ani). izolare. Bowlby. supraveghere. aproximativ 13% din totalul abuzurilor faţă de copii sunt de natură sexuală. Spre deosebire de alte forme de abuz. constând în insultă. degradare. umilire. pederastia. Conform estimărilor. în general. între 10 şi 20% dintre copii au suferit o formă sau alta de abuz sexual. J. alimentaţie. aceşti copii tind să devină hoţi de profesie într-o proporţie mai mare decât cei abuzaţi.g. 2005). În SUA. datorită faptului că o mare parte dintre victime nu raportează delictul. etnia sau statutul socio-economic. 217). fiind mai expuşi abuzului fetele.Abuzul sexual este considerat a fi cel mai traumatizant din punct de vedere psihologic. 187 . Conform unor cercetători ( e. igienă. se cristalizează şi stabilizează în personalităţi tarate. p. G. Neglijarea apare în toate situaţiile în care părinţii nu satisfac trebuinţele fundamentale ale copilului: îngrijire. ce corelează puternic cu gradul de sărăcie a familiilor. o cercetare din Marea Britanie relevă faptul că o femeie din şase a fost violată (Giddens. sodomia. R. denigrare.

C. pp. Rădulescu.5% 7. apud.(Widom. învăţare. 1997. abuzul fizic poate determina efecte neurologice. Grecu. dezvoltând neîncredere în ceilalţi. Relaţia abuz – infracţiune În general. care ating uneori regiuni ale creierului ce răspund de memorie.6% 7.1% 5. pp.. 2003. la rândul lor. iar cei maltrataţi fizic exprimă mai mult sentimente negative. putem să ne aşteptăm la reproducerea mecanismului.9% Tabelul nr.1% 7. Copiii neglijaţi manifestă o mai redusă afectivitate. Ionescu. dintre copiii maltrataţi. exprimarea emoţiilor. relevă corelaţiile care există între diversele acte de abuz pe care aceştia le-au suferit în copilărie: Acte de abuz în copilărie Abuz fizic Neglijare Abuz fizic şi neglijare Abuz sexual şi alte abuzuri Numai abuz sexual Control sever fără maltratare Condamnaţi pentru infracţiuni violente 15. asupra însuşirii limbajului şi structurării capacităţilor de abstractizare. 6. Dacă avem în vedere şi faptul că peste 50% dintre părinţii abuzatori provin. S. 212-213) pe condamnaţii pentru infracţiuni violente. deprivarea afectivă are efecte negative asupra dezvoltării cognitive. 30 – 37) şi marea majoritate a delincvenţilor fac parte din această categorie. incapacitate de cooperare şi agresivitate..8% 12. 1989. Studiile arată că peste 50% dintre copiii maltrataţi nu frecventează şcoala (cf. Copiii maltrataţi au toate şansele să 188 .

iar ca adulţi. a autorităţii şi calităţii performării sale. Societatea. la aceste fenomene ce ţin de tendinţele dinamicii familiei sau cuplului postmodern se adaugă. cu degradarea lentă. fenomene legate de dificultăţile tranziţiei. dar continuă. fenomene care explică în bună măsură rata de creştere a delincvenţei juvenile în majoritatea statelor lumii dezvoltate. în ansamblul ei. ca tineri să devină delincvenţi. care ar putea suplini parţial funcţiile familiei. pentru ţările estice ale Europei. iar şcoala. şi în special pentru România. „exodul economic” spre ţările vestice. nu a fost pregătită pentru o astfel de evoluţie. are propriile ei dificultăţi şi limite. Despre socializarea şcolară vom discuta în capitolul următor. sărăcia. părinţi ce-şi maltratează copiii. * În finalul acestui capitol. semnalăm procesul de eroziune structurală la care este expusă familia contemporană. 189 . cu demisia parţială de la funcţiile ei tradiţionale. mizeria existenţială.eşueze şcolar. cu întreg cortegiu de consecinţe nefavorabile pentru educarea şi formarea tinerelor generaţii.

Variabile ale procesului educaţional şi delincvenţa juvenilă 4. facilitând învăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. 2003. Variabile ale vieţii de grup şi delincvenţa 5. cooptarea elevilor în organizarea vieţii şcolare.V. la favorizarea conduitelor delincvente în rândul copiilor şi tinerilor. Diminuarea devianţei şcolare 1. pp. o relaţie mai apropiată între 190 .82–83) şi au avut un design metodologic asemănător. Primele cercetări care au încercat să înţeleagă rolul şcolii în incidenţa delincvenţei juvenile au avut loc în Marea Britanie la sfârşitul anilor ’60 (Cf. Neamţu. Relaţia dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă 2. corelând rata delincvenţei juvenile din diverse şcoli cu aspectele organizatorice şi funcţionale ale respectivelor instituţii educative. prin aceasta. DEVIANŢA ŞCOLARĂ ŞI DELINCVENŢA JUVENILĂ Structura temei: 1. Relaţia dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă Şcoala. Disfuncţiile manifeste în funcţionalitatea ei contribuie într-o măsură semnificativă la geneza devianţei şcolare şi. Concluziile unor astfel de cercetări reliefează faptul că un control mai puţin rigid în şcoală. Scenariul segregar al insuccesului şcolar 3. Abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă 6. reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii. alături de familie.

corelaţiile dintre aceste două variabile fiind atât de puternice încât cu greu pot fi disociate”. delincvenţii având. lipsa de prestigiu a şcolii sunt caracteristici ale organizării vieţii şcolare asociate comportamentului deviant. afirmă Maurice Cusson (1997. Copiii inadaptaţi şcolar intră în categoria „copiilor problemă”. Majoritatea specialiştilor în problematica delincvenţei juvenile subliniază strânsa corelaţie dintre delincvenţă şi nivelul pregătirii şcolare. în timp ce politica şcolară incoerentă.şcoală şi părinţi sunt factori criminoinhibitivi puternici. devianţa şcolară putând fi un indicator semnificativ al unei evoluţii spre devianţa penală. sistemul de recompense subdimensionat. p. un nivel de pregătire şcolară redus. O parte dintre ele se subsumează conceptului general de devianţă. ce se înscriu tendenţial pe linia delincvenţei. Formele iniţial uşoare de devianţă şcolară se agravează şi se cronicizează. dependenţa de finanţarea publică. 448). „Devianţa şcolară. conducere incoerentă şi ineficientă. de regulă. Devianţa Delincvenţa Delincvenţa juvenilă Devianţa şcolară Figura 8 Relaţia între devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă 191 . lipsită de fermitate şi discriminatorie. merge mână în mână cu delincvenţa juvenilă. iar altele intră sub incidenţa comportamentului delincvent. Prin devianţă şcolară desemnăm toate tipurile de abateri de la normele şi valorile ce reglementează rol-statusul de şcolar.

elevii pot avea două tipuri de reacţii: fie contestă legitimitatea. consideră Cristina Neamţu (2003. ori. 42). utilizarea precoce şi frecventă a limbajului obscen. care consideră drept constante ale comportamentului delincvent: absenteismul şcolar. care duce la pierderea motivaţiei. atitudinea rebelă faţă de autorităţile şcolare.Evoluţiile recente semnalează contextul anomic al educaţiei formale. abandonează şcoala”. când sunt prezenţi. furturile frecvente. Ceea ce se poate afirma este faptul că toţi delincvenţii a fost devianţi şcolari. „În această situaţie. 192 .9). minciunile. nu trebuie să tragem concluzia că deviantul şcolar va fi un delincvent. care se confruntă tot mai îngrijorător cu fenomene de inadaptare şi abandon şcolar. angajându-se în conduite ofensive faţă de reprezentanţii/simbolurile şcolii. Deşi devianţa şcolară este „cel mai important indicator predictiv către o carieră delincventă” (Neamţu. fie recurg la conduite evazioniste: fug de la şcoală. Relaţia dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă a fost pusă în evidenţă de numeroase cercetări sociologice. etichetare şi marginalizare. reacţiile disproporţionate şi violente faţă de colegi. preocupările sexuale precoce ş. validitatea etichetei. în cele din urmă. la eşec. O astfel de situaţie este pusă de unii analişti pe seama distanţei care există între cultura şcolară şi realitatea extraşcolară. şi. se refugiază în reverii compensatorii.a. tendinţa de a se asocia cu elemente delincvente. chiar înainte de 9 ani. dar numeroşi devianţi şcolari nu ajung să fie delincvenţi. 2003. întreţinute sau nu de consumul substanţelor psihoactive. subliniind existenţa unei puternice corelaţii între nivelul scăzut al instrucţiei şi delincvenţa juvenilă. p. Studiile privind inadaptarea şcolară confirmă forţa predictivă a devianţei şcolare pentru conduita delincventă. p. indiferenţa faţă de învăţătură.

asigurarea şanselor de reuşită înainte de a acţiona Tabelul 7. deprimare Neputinţă. printre motivaţiile unei astfel de conduite 193 . obstinaţie Emulaţie. conformare Curtarea adultului. plagiat. angoasă. „perierea” Refuzul riscurilor. Gordon (1981. apud Neamţu. ostilitate Frustrare Ură. nelinişte Tristeţe. uneori. intimidare. respingerea pierderilor Supunere. 2003) schiţează următorul tablou al mecanismelor de apărare la care recurg elevii în funcţie de coloratura afectivă a situaţiilor şcolare: Sentimente Ranchiună. calomnie. Mecanisme de apărare la care recurg elevii Printre cele mai semnificative forme de manifestare ale devianţei şcolare. un mecanism de apărare a elevului în faţa constrângerilor lumii adulte şi. o formă de rezistenţă la adresa instituţiei şcolare. rezistenţă. aversiune Jenă. umilinţă Teamă. mânie. apatie Încăpăţânare. bârfă Fraudă. înşelătorie. bravadă Dorinţa de a câştiga totul. stânjeneală Ruşine. tolerată şi uneori chiar încurajată de unele cadre didactice. Cristina Neamţu (2003) analizează următoarele: • copiatul. rivalitate Mecanisme de apărare Revoltă. disimulare Blamarea altora.Devianţa şcolară constituie. neîncredere Răzbunare (principiul „ochi pentru ochi”) Minciună. Psihologul american Th. ca formă specifică şi relativ generalizată de înşelăciune manifestă în şcoala românească. în particular. copiat Ameninţare.

profitabilitatea unui astfel de comportament. a violenţei tinerilor în şcoală şi în afara ei este subliniată de către Eliot Sorel. cuţite. care argumentează ideea că la sfârşitul secolului XX. muniţie. care arată că majoritatea profesorilor apreciază că în şcoli vandalismul şi violenţa nu mai pot fi controlate. stilete. putem regăsi presiunea părinţilor în raport cu notele elevilor.. • absenteismul şcolar şi abandonul şcolar. revolta la adresa volumului de cunoştinţe solicitat. în special.deviante. de dorinţa de libertate etc. strategie de supravieţuire a copiilor într-un mediu marcat de dominaţia adulţilor. aici vrem doar să subliniem un aspect pe care nu l-am discutat. 194 . C. şi anume. p. în special al televizorului şi al jocurilor pe computer. • fuga de la şcoală / de acasă. Preşedintele Asociaţiei Internaţionale de Psihiatrie Socială. moda etc. ci violenţa (Sorel. E. dinamită. caracterul exterior al normei constrângătoare. iar la percheziţia dulapurilor elevilor s-au găsit droguri.. Importanţa devianţei şcolare şi. conduite de tip evazionist cu un mare potenţial delincvenţional. Spre aceeaşi idee converg şi rezultatele unui studiu efectuat în 1980 pe un eşantion de 575 de profesori din Los Angeles (apud Neamţu. • toxicomania. care corelează pozitiv cu sărăcia. • suicidul. cauza principală a morţii tinerilor între 15 şi 24 de ani nu este cancerul sau alte maladii. 1999). presiunea examenelor. Am discutat în capitolul al doilea etiologia violenţei. cauzele pot fi legate de mediul familial conflictual. bâte şi arme de foc. de mediul şcolar perceput ca ostil. • violenţa şi vandalismul. rolul mass-media. 239). 2003. fenomene cu o escaladare spectaculoasă în ultima perioadă.

p. vizionarea programelor violente. Conform specialiştilor. săgeata puntată (catharsisul) indicând reducerea agresivităţii: Dezinhibiţie Învăţarea de tehnici de agresiune Expunerea la violenţa mass-media Afectează operaţionalitatea sistemului cognitiv Desensibilizare faţă de victimă Catharsis Figura nr. Efectele mass-media asupra agresivităţii (apud Iluţ.în geneza comportamentelor agresive. În schema de mai jos este redată relaţia dintre expunere la violenţă şi agresivitate. 9. o impregnare sau orientare a gândirii şi memoriei spre actele de tip agresiv.a. mijloacele de comunicare contribuie în mod semnificativ la geneza şi exacerbarea comportamentelor delincvente. provoacă şi o dezinhibare a conduitelor agresive. pe lângă faptul că oferă modele de imitaţie şi învăţare prin identificarea cu personajele agresive. 120) Desigur că nu putem imputa mass-mediei toate relele socialului. sugestie agresională ş. 195 Agresivitate . Numeroase studii sociologice scot în evidenţă legătura indubitabilă între violenţa mass-media şi comportamentul agresiv. dar nici nu putem omite faptul că pe lângă rolul benefic indiscutabil. desensibilizare emoţională. 2004.

2. principii. absenteismul. următoarele conduite deviante la elevi: lenea. norme pe care le prezintă ca indiscutabile şi universale. prin diplome. clientela. iar cele mai puternice îşi impun arbitrarul cultural ca fiind singurul legitim prin intermediul diverselor instrumente ale puterii. într-o ordine relativă a gravităţii abaterii. suicidul. consumul curent de alcool. vagabondajul. consumul de droguri. Pentru o analiză detaliată a fiecărora dintre acestea recomand lucrarea Cristinei Neamţu.Scenariul segregar al insuccesului şcolar Numeroase teorii leagă insuccesul şcolar de apartenenţa clasială a elevului. valori. Aceste valori specifice diverselor grupuri aflate în competiţie socială compun ceea ce Bourdieu numeşte „arbitrariu cultural”. masa. fără pretenţia unei ierarhii precise. obrăznicia. nesupunerea. copiatul. difuzând idei. manifestări perverse. minciuna. violenţa verbală. chiulul. fumatul ostentativ. Grupurile îşi dispută publicul. care argumentează ideea că sistemul de învăţământ este un factor al reproducţiei inegalităţilor şi dominaţiei. aflate în concurenţă.În finalul acestui subpunct. în avantaje sociale. abandonul şcolar. Reproducând acest arbitrariu cultural. tâlhăria. din rândul cărora şcoala joacă un rol primordial. şcoala 196 . Unele dintre aceste forme ale devianţei şcolare pot fi considerate conduite predelincvente. afirmă Bourdieu. vom enumera. În societate. diferite atitudini nonconformiste. iar altele constituie forme ale delincvenţei juvenile. violenţa fizică. ce transformă avantajele sociale în avantaje culturale şi pe acestea. căutând fiecare să-şi apere interesele. există grupuri sociale diferite. Devianţa şcolară. egoismul. furtul. vandalismul. prostituţia. Cel mai reprezentativ dintre aceşti autori este sociologul francez Pierre Bourdieu.

reproduce raporturile de forţă legitimându-le. Cultura legitimă nu este în fond decât un arbitrariu cultural dominant. În felul acesta, prin şcoală, aristocraţia ia forma meritocraţiei. Este în fapt o nouă formă de violenţă, prin care puterea impune semnificaţii ca legitime, disimulând raporturile de forţă, procedură numită violenţă simbolică. Şcoala este instituţia care impune arbitrarul cultural al clasei dominante prin violenţă simbolică. Rolul şcolii în acest proces este argumentat astfel: puterea nu se mai impune prin violenţa brută, materială, ci prin violenţa simbolică, prin sistemul de semnificaţii; nici un sistem ideologic însă nu poate impune agenţilor semnificaţii dacă acestea nu găsesc predispoziţiile în personalitatea lor. De aceea, pentru a fi eficientă, violenţa simbolică începe prin a construi în agent aceste predispoziţii prin constituirea unui habitus. Habitusul este structura de profunzime, inconştientă a personalităţii, ce cuprinde scheme de percepţie, de gândire, de evaluare, de limbaj, în baza cărora individul decodifică şi interpretează realitatea. Fiecare habitus individual este o variaţiune a habitusului de clasă, stilul personal particularizând stilul clasei, grupului căruia îi aparţine; el este cel ce asigură coeziunea şi identitatea socială, conservând sensul comun al realităţii. Habitusul este produsul unor acţiuni pedagogice de inculcare efectuate de colectivitate implicit, prin influenţe anonime, sau explicit, prin agenţi specializaţi ai şcolii. Familia inculcă un habitus primar, al grupului, care constituie principiul constituirii ulterioare a oricărui habitus; schemele de percepţie şi gândire vor funcţiona ca principii de selecţie pentru experienţele ulterioare. Conţinuturile pe care ea le inculcă sunt deosebit de durabile şi constituie baza pentru habitusul secundar. Orice proces de educaţie, producând habitusuri, funcţionează ca putere ce impune ca legitime semnificaţii şi funcţionează prin

197

violenţă simbolică. Şcoala este instanţa acţiunii pedagogice ce concurează familia. Reuşita şcolară este determinată de distanţa dintre habitusul încorporat în familie şi habitusul secundar, pe care şcoala urmăreşte să-l inculce drept cultură legitimă, în fond, arbitrarul cultural dominant. Acţiunea pedagogică nu constă în transmiterea neutră a unei culturi neutre de la o generaţie la alta, ci într-un proces de inculcare a unui arbitrariu cultural. Instituţia şcolară dispune de autoritatea pedagogică în calitate de mandatar al unor grupuri dominante, ca deţinătoare prin delegaţie a dreptului de exercitare a violenţei simbolice. Copiii familiilor favorizate social beneficiază de un avantaj imens; ei au acces la mijloacele multimedia, călătoresc, îşi însuşesc de mici un limbaj mai bine adaptat cerinţelor şcolii, o imagine despre lume, un habitus care le permite o mai bună adaptare la exigenţele cotidiene şi şcolare. Copiii claselor defavorizate sunt constrânşi să convertească habitusul anterior într-un habitus nou, ceea ce echivalează cu o a doua naştere necesară ascensiunii sociale. Cei ce se prezintă la start se află în poziţii inegale datorită habitusului. Prin urmare, şcoala funcţionează ca o maşină cognitivă care recunoaşte ca dotaţi şcolar pe cei dotaţi social şi operează clasamente care reproduc în forme specifice poziţii iniţiale cu o aparenţă de neutralitate. Clasamentele sociale sunt transformate îi clasamente şcolare şi invers. În felul acesta şcoala îndeplineşte funcţia de reproducere structurală a societăţii mascând raporturile de forţă, întărind şi legitimând dominaţia. „Sistemul de învăţământ – afirmă Bourdieu – contribuie la furnizarea de către clasa dominantă a unei teodicee a propriului său privilegiu nu atât prin ideologiile pe care le produce sau pe care le inculcă, ci mai degrabă prin justificarea practică a ordinii stabilite pe care o procură ascunzând relaţia evidentă, pe care o garantează, între titluri şi posturi, relaţia pe care o înregistrează în

198

secret, sub aparenţa egalităţii formale, între titlurile obţinute şi capitalul cultural moştenit, adică prin legitimarea pe care o aduce ca şi prin transmiterea acestei forme de moştenire” (Bourdieu, 2000, p.219). Copiii din mediile populare, afirmă în urma unor studii şi B. Lahire (2000), ajung uneori să trăiască situaţii atât de derutante încât asimilarea/acomodarea lor devine problematică. Ei pot oscila între mai multe variante: 1) reduc situaţiile şcolare la propria lor logică, dar primesc sancţiuni negative; 2) încearcă stângaci, noua logică şi suportă, şi de această dată, sancţiuni mai curând negative; 3) o parte dintre ei ajung, într-o manieră mai mult sau mai puţin precară, la a construi scheme culturale specifice şcolii, care se află, total sau parţial, în disonanţă cu schemele dobândite anterior în sânul universului familial şi încep să dea sens unei vieţi duble. Din această perspectivă, delincvenţa apare ca reacţie de protest la adresa unei societăţi nedrepte, ca singură modalitate a tânărului exclus de a accede la poziţia socială refuzată de un sistem ce conservă şi reproduce privilegii prin violenţă simbolică. * În aceeaşi ordine de idei, sociologul englez B. Bernstein a elaborat teoria codurilor lingvistice, conform căreia, în societate funcţionează două coduri lingvistice, unul restrâns, celălalt elaborat, aflate în opoziţie. Această opoziţie dintre cele două tipuri de limbaje are ca efect două modalităţi diferite de structurare a experienţei despre lume, două moduri diferite de situare în lume. Codul restrâns se caracterizează printr-o formă condensată, rigidă de exprimare, cu utilizare limitată a adjectivelor, adverbelor,

199

prin rigiditatea sintaxei, supleţe redusă în structurarea frazei, tendinţa de a face asimilări, noi devenind mai puternic decât eu. Codul elaborat se caracterizează prin complexitatea enunţurilor, precizia construcţiilor, alegerea subtilă a adjectivelor, utilizarea simbolismului expresiv ce permite diferenţieri de nuanţe, subînţelesuri. Copilul aparţinând claselor populare poate înţelege codul elaborat al celor din clasele superioare numai după traducerea acestuia. Diferenţele de limbaj determină diferenţieri de stil cognitiv în definirea lumii şi a eului. De aici diferenţe de atitudini culturale şi de valori; pe de o parte, pasivitate, fatalism, resemnare, iresponsabilitate, de cealaltă, raţionalism, voluntarism, spirit competitiv. Clasele inferioare valorizează mai puţin instrucţia, preferând o calificare rapidă, salariu şi avantaje imediate. Clasele superioare sunt înclinate spre ascetism, meritocraţie corelate pozitiv cu reuşita socială. Etica interiorizării şi stăpânirii de sine, părinţi permisivi şi deschişi exigenţelor şcolii, climatul familial, toate predispun la reuşita şcolară. Prin impunerea codului elaborat ca singur legitim, şcoala operează o selecţie arbitrară a elevilor, selecţie bazată pe apartenenţa clasială şi se face astfel răspunzătoare de menţinerea inegalităţilor şi, prin aceasta, de excluderea şi marginalizarea unor categorii de copii şi tineri. Ca reacţie de răspuns se naşte delincvenţa. În concluzie, din această perspectivă se poate spune că şcoala, în exerciţiul legitimării arbitrariului, impune excluziuni sociale, generând indirect, prin condamnarea la insucces a unor categorii de tineri, delincvenţa juvenilă. Injustiţia socială, sărăcia, şomajul, promiscuitatea, sunt, în mare parte, efecte ale violenţei simbolice, în exercitarea căreia şcoala joacă un rol important. 3. Variabile ale procesului educaţional şi delincvenţa juvenilă

200

A învăţa să fii (1973). Gourevitch. semnalează existenţa unor disproporţii între cererea şi oferta de educaţie. Ivan Ilitch sau şcoala fără societate (1973). J. Edgar Faure.incapacitatea învăţământului de a oferi o autentică egalitate a şanselor. Educaţia în criză (1973). Paris. ideea crizei educaţiei72 semnifică existenţa unei inadecvări fundamentale între educaţie şi societate. cel care lansează sintagma „criză a educaţiei” în anul 1968. . în principal. ş. caracterul învechit al planurilor şi programelor.incapacitatea sistemului educaţional de a pregăti tânărul contemporan pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Ivan Ilitch. al metodelor şi structurilor organizatorice din învăţământ. În anii ce au urmat s-au desfăşurat numeroase studii ce relevă şi alte limite ale învăţământului. din următoarele: . Corwin. 1968. Sintetizând. A schimba şcoala (1970). . între educaţia şcolară şi cea non-şcolară. Hubert Hannouon. între resursele alocate şi cele necesare educaţiei.pierderile semnificative înregistrate pe parcursul procesului de învăţământ. nemulţumirile legate de învăţământul actual derivă. Lansată spre sfârşitul anilor '60 şi amplificată în anii '70. R. Coombs. O societate fără şcoală (1971). 72 Sintagma „criză educaţională” a fost lansată de către Philip Coombs în lucrarea La crise mondiale de l’éducation apărută la Presses Universitaires de France.P. În următorii a apărut un număr impresionant de studii şi publicaţii cu acest subiect (Hannah Arendt. ce solicită acţiuni pentru transformări de amploare în domeniul educaţional. datorate lipsei de motivaţie şi autoeliminării grupurilor defavorizate.a. 201 . Sfidarea educaţiei (1973).G. Philip H.Numeroasele disfuncţii ale educaţiei şcolare au impus în opinia specialiştilor ideea unei crize a învăţământului.

depăşind caracterul ritualic şi artificial al instituţiei şcolare. Miroiu (1998). ajungând să vorbească de o „şcoală fără societate” (Ivan Illich73) într-un puternic curent antipedagogic.desincronizarea între cererea de educaţie şi oferta învăţământului. . amânarea satisfacţiei şi alte atitudini ce sunt menite să facă din viitorul cetăţean un ins conformist. . care produce o dependenţă de instituţie cu mecanismul ei de suprimare a spontaneităţii şi creativităţii. mediocru şi tolerant. obedienţa faţă de autoritate. Date fiind aceste limite.costurile tot mai ridicate.caracterul artificial şi ritualic al şcolii. . Foucault). sub coordonarea lui A.centralismul excesiv al sistemului care afectează capacitatea lui de adaptare. sunt inventariate supoziţiile tacite ale învăţământului 73 - Pedagog mexican. . care plecând de la limitele reale ale şcolii contemporane realizează o critică nedreaptă şi uneori distructivă la adresa şcolii. pentru familie şi pentru stat.explozia demografică şi afluxul progresiv de elevi care a surprins nepregătite sistemele tradiţionale de învăţământ. în condiţiile penuriei de resurse alocate învăţământului. . Se impută şcolii curriculum ascuns ce cultivă. 202 . De aici şi pedagogia nondirectivă care încearcă să umanizeze actul educaţional. înlocuite prin conformism şi acceptare rigidă. prin intermediul predării şi organizării şcolare. unii autori denunţă şcoala ca o instituţie a prizonieratului (M. ca urmare a exploziei cunoştinţelor şi a marelui stoc informaţional ce se vrea a fi transmis.supradimensionarea programelor şi supraîncărcarea elevului.inadecvarea structurilor şi conţinuturilor la dinamica schimbărilor şi la finalităţi. În lucrarea Învăţământul românesc azi. .

forme diverse de devianţă. c) segregarea şi asocialitatea. tendinţe de rezistenţă şi evaziune. Toate aceste limite ale educaţiei şcolare au drept consecinţă creşterea insatisfacţiei în raport cu activitatea şcolară. 2002. hiperierarhizarea şi hipercentralizarea. excepţionalismul şi intelectualismul. Variabile ale vieţii de grup şi delincvenţa Şcoala este „un creuzet privilegiat al dinamicii sociale” (Jean-Marc Monteil. obiectivele şi conţinuturile învăţământului. p. 1997. d) autoritarismul. 4. b) elitismul. 203 . Specialiştii din domeniul educaţiei identifică disfuncţii generatoare de inadaptare şcolară la nivelul tuturor componentelor procesului educaţional. metodele de predare-învăţare şi evaluare. în marea lor majoritate. eşec şcolar. au rămas actuale: a) autocentrarea şi autosuficienţa. e) depersonalizarea şi antihedonismul. supoziţii care. f) conservatorismul şi inegalitatea de şanse. începând cu elementele legate de proiectarea şi dezvoltarea curriculumului. formele de organizare a învăţării şi până la conduita şi tactul profesorului în relaţiile cu elevii74.românesc din perioada de după revoluţie. cultura şcolii. abandon şi delincvenţă juvenilă.71). care funcţionează ca o 74 Vezi o analiză dezvoltată în Neamţu.

Unitatea centrală a şcolii este clasa de elevi. p. şi în al doilea rând grupul informal. sau prieteni din cartier. 1983. cu grupuri şi subgrupuri. clasa de elevi poate fi considerată drept un „grup de muncă specific. cu ierarhii specifice. 2000. teoria asocierilor diferenţiale. Este motivul pentru care vom analiza câteva caracteristici ale vieţii de grup. în care pot fi regăsite toate caracteristicile grupurilor sociale. Este vorba de un grup relativ mic. El se constituie în mediu al socializării şi integrării sociale. răspunde nevoilor asociative. ale căror raporturi sunt reglementate oficial de tipul sarcinii şi de normele de funcţionare” (Neculau. al învăţării rolurilor sociale. din şcoală. în cadrul căruia se operează metabolizarea realităţii dinăuntru şi dinafară”. loc de tranziţie. un „spaţiu intermediar. de egali. cu relaţii concomitent de comunicare şi afective. În felul acesta vom înţelege mai bine acele teorii care pun accentul în explicarea delincvenţei pe grup (teoria subculturilor delincvente. 52). nevoilor de apartenenţă. situat între viaţa interioară şi realitatea exterioară. recunoscându-şi dependenţa mutuală. p. Din perspectiva analizei grupurilor. cu interacţiuni preponderent „faţă în faţă”. compus dintr-un număr de membri egali între ei (elevii) şi dintr-un animator (profesorul). Nevoia 204 .). având ca referent în primul rând grupul formal. Ca orice grup. teoria grupului de la marginea străzii etc. cu valori şi norme proprii. formalizat şi ierarhizat.microsocietate. Grupul oferă individului securitate şi mediu de afirmare. pentru realizarea anumitor obiective specifice. clasa îndeplineşte mai multe funcţii. clasa de elevi. recipient şi cadru al fiinţei individualizate” (Rouchy. care poate fi compus din colegii de clasă. reprezentând „un câmp de experienţă intermediar. mijloc de reproducţie a valorilor şi normelor comunităţii. Una dintre cele mai importante funcţii este cea de integrare socială. Grupul poate fi definit ca un ansamblu de persoane care interacţionează pe baza unor valori şi norme comune. 105).

norme implicite. În strânsă legătură cu integrarea se află şi sentimentul de securitate pe care îl oferă grupul membrilor săi. iar izolarea generează anxietate. determinând unitatea şi coeziunea grupului. ostilitate. ea este totodată un criteriu de evaluare a conduitelor individuale. Tendinţa spre conformism. Normele şcolare postulează conduite standardizate de a căror acceptare depinde primirea şi rămânerea în grupul şi instituţia şcolara. de a menţine o anume consistenţă comportamentală.de apartenenţă. în cele din urmă. normele rezultă dintr-un proces cumulativ al interacţiunii în cadrul grupului şi prescriu modele de comportament comune. în grupurile informale. elastice. la ridicarea nivelului de aspiraţie. ca dorinţă de a fi în acord cu ceilalţi membri ai grupului. de integrare în grup este în relaţie cu confortul sau disconfortul pe care elevul îl resimte în interiorul grupului. Norma este o regulă de conduită recunoscută şi acceptată de membrii grupului. regulamente de ordine interioară). Existenţa unui sistem de norme este premisa oricărui grup. 205 . Procesul prin care apare norma de grup este numit normalizare. de a căror acceptare este condiţionată apartenenţa la grup. Relaţiile armonioase cu membrii grupului conduc la creşterea stimei de sine. la dorinţa de a coopera. agresivitate şi. oferind previzibilitate conduitelor. grupul exercitând presiuni asupra indivizilor pentru a-i determina la conformism. unele dintre norme sunt prescrise (regulamente şcolare. negociate. se poate vorbi şi de funcţia de reglementare a relaţiilor intraindividuale şi intergrupale şi de cea de constituire a identităţii de sine proprie grupului. la acceptarea normei de grup. în timp ce altele sunt rezultatul interacţiunii membrilor. Normele joacă rolul de ghid pentru comportamentul fiecărui membru al grupului şi reduc ambiguitatea. contraperformanţă şi tendinţe spre devianţă. ea are rol reglator. este generată de nevoia de a păstra statutul.

evidenţiază puternica presiune spre conformism exercitată de grup. Experimentele lui Muzafer Sherif. În cazul în care presiunea spre conformitate nu vine din partea grupului.conflictul normativ intrinsec. De aici şi importanţa normelor de grup pentru înţelegerea comportamentelor copiilor şi tinerilor. ci din partea autorităţii. pentru a evita situaţiile dezagreabile care pot rezulta din nonconformismul lor. „grupul de cartier”. sau cum dorim să îl numim.de a fi acceptat de grup. vorbim de obedienţă (vezi cercetările lui Stanley Milgram). tendinţa spre conformism în raport cu grupul înseamnă devianţă în raport cu normele culturii globale. putem afirma că membrii unui grup manifestă tendinţă spre conformism pentru a câştiga sau menţine aprobarea grupului pe care îl consideră atractiv. trecută cu vederea). Solomon Asch. cu cât individul este mai atras de grup. care încurajează sau determină comportament duplicitar şi o 206 . Dacă grupul de egali. Pe de altă parte. datorită dorinţei de a menţine relaţia cu ceilalţi membrii ai grupului. ca în situaţia absurdă. dar din păcate destul de frecventă. în situaţii în care există norme contradictorii în interiorul sistemul normativ sau în atitudinea autorităţii în raport cu norma. de nevoia de aprobare socială. a interdicţie permise (nesancţionată. cu atât schimbarea de atitudine este mai semnificativă. Ca urmare a unor astfel de evidenţe. promovează norme ce pot fi considerate ca aparţinând unei contraculturi. Cercetătorii arată că cu cât coeziunea este mai mare. Devianţa şcolară constă în abaterea de la normele prescrise şi este favorizată de disfuncţionalităţile normative ce ţin în general de: . „grupul stradal”. cu atât presiunea spre uniformitate este mai mare şi creşte tendinţa de a-l exclude pe deviant. Allport. grupul sancţionând deviantul de la normă cu excluderea.

cu accent exclusiv pe prescriptiv şi absenţa negocierii. copiii. apud Monteil. timp de cinci minute. Odată lăsaţi singuri. . observaţi printr-o oglindă falsă. Determinarea exterioară se va transforma astfel în autodeterminare. . inadecvarea lor la lumea în care trăim.inculcarea inadecvată a normei. „merge şi aşa” etc). bazată pe sentimentul de libertate. Experimentul constă în a-i face pe copii să renunţe la a se juca cu jucăria preferată. După câteva săptămâni. care este tocmai semnul socializării reuşite. Experimentatorul constată că acei copii care în faza precedentă a experimentului au fost supuşi unei ameninţări puternice se joacă ulterior cu robotul într-o proporţie de două ori mai mare decât ceilalţi. pp.artificialitatea normelor în raport cu realitatea. 1997. Rezultă de aici ideea că pedagogia ordinului prescriptiv trebuie să facă loc unei pedagogii a angajamentului. . una uşoară şi alta foarte puternică. oferind sentimentul libertăţii opţiunii. un robot foarte atractiv. care argumentează ideea conform căreia o normă are durabilitate mai mare dacă este impusă cu o constrângere mai puţin severă decât sub o ameninţare puternică. generat de situaţia în care normele interne (ale şcolii) intră în dezacord cu alte norme externe (ale grupului de apartenenţă). spre susţinerea acestei idei merg şi experimentele realizate de Fredman (1965. operând cu două tipuri de ameninţări.133-134). indiferent de tipul ameninţării la care au fost supuşi.atitudine generală dispreţuitoare faţă de normă („există pentru a fi încălcate”. respectă consemnul.conflictul normativ extrinsec. li se oferă acestor copii ocazia de a se juca cu mai multe obiecte. Explicaţia este aceea că ameninţarea slabă a creat senzaţia renunţării de bună voie la jucărie. printre care şi faimosul roboţel. care pare să favorizeze interiorizarea normelor de comportament. Alte cercetări (Osfield şi Katz) nuanţează aceste concluzii arătând că 207 .

nivelul de reuşită în acţiunile comune. încurajarea iniţiativei elevilor este benefică (clasele apatice sunt disciplinate.efectele ameninţării slabe („mă voi supăra dacă ai folosi jucăria interzisă”) sunt eficace în cazul copiilor din clasele medii. p. atitudinile şi opiniile personale. Totuşi. 210). .existenţa unor perspective ale grupului.conştientizarea şi asumarea scopurile comune. Aprecierile pentru grup menţin solidaritatea şi accentuează cooperarea. La baza ei stau: . prin tendinţa lor de a rămâne împreună. care reprezintă măsura în care grupul dispune de unitate. dar nu şi în cazul copiilor de origine socială defavorizată. . Coeziunea unui grup. în general. cooperantă şi rezistentă la destructurare. prin atmosfera prietenoasă.cunoaşterea reciprocă. Coeziunea grupului de elevi exprimă măsura în care elevii sunt dispuşi să renunţe în favoarea grupului la o parte din gratificaţii. în particular. 1999. prin constituirea 208 . ea variază de la un minim (grupuri slab coezive) la un maxim (grupuri puternic coezive). concluzia cercetătorilor afirmă că „este posibil ca ameninţarea cu o pedeapsă mai degrabă uşoară decât gravă să fie un mijloc eficace de asigurare a formării unui sistem de valori la copii” (Doise. Încercăm să menţinem sau să mărim stima de sine prin afilierea la grupuri care contribuie la satisfacerea acestei nevoi. . Interacţiunea optimă a acestor parametrii duce la coeziune. . Analiza coezivităţii grupului este un indicator şi pentru satisfacţia de sine înregistrată de fiecare membru în interiorul grupului. poate exista în raport cu valorile instituţionale sau în raport cu valori aflate în opoziţie. Respectarea sau abaterea de la normă este mediată de coeziunea grupului. dar slab coezive şi performante). dorinţele.gradul de satisfacţie generat de viaţa de grup. şi a clasei.

vom părăsi grupul căutând satisfacţia în alte grupuri. Studiile care încearcă surprinderea relaţiei dintre abandonul şcolar şi delincvenţă au ca fundament teoretic teoria tensiunii psihice. subculturilor delincvente. Abandonul şcolar este expresia inadaptării elevului la cerinţele vieţii şcolare. abandonul determină. C. în ultimă instanţă. constatând că: 209 . când această nevoie nu este satisfăcută. 5. dar indică în acelaşi timp şi incapacitatea şcolii de a se adapta la cerinţele şi nevoile tânărului. Aşa se explică faptul că elevii care înregistrează eşec şcolar şi insatisfacţie în grupul clasă au tendinţa de a evada în alte medii. Elliot şi H. Abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă Cumularea insatisfacţiilor generate de viaţa şcolară generează atitudini evazioniste.unei identităţi sociale de apartenenţă. care au urmărit evoluţia unor eşantioane reprezentative pe durata a patru ani. o intensificare a conduitelor delincvente.. în abandon şcolar. Voss. Despre rolul grupurilor informale în etiologia delincvenţei vorbesc teoriile asocierilor diferenţiale. în conformitate cu care abandonul şcolar ar implica o scădere a tensiunii. 2003. stimă de sine etc. care le satisfac nevoile legate de recunoaştere socială. grupurilor de la marginea străzii. 206). cum sunt grupurile de la marginea străzii. Unele cercetări longitudinale (D. prin scăderea controlului social. apud Neamţu. manifeste în fuga de la şcoală. ceea ce ar avea ca efect scăderea frecvenţei conduitelor delincvente şi. care consideră că. absenteism şi. p. teoria controlului social. validează teoria tensiunii sociale. dimpotrivă. la polul opus.

s-ar reduce motivaţia pentru delincvenţă. . La astfel de concluzii s-a putut ajunge prin cercetări pe termen scurt. şansele ridicate de divorţ şi infracţionalitatea sporită pe care o constată cercetările desfăşurate asupra celor care au abandonat şcoala. reliefează faptul că abandonul şcolar. Vulnerabilitatea la abandon şcolar poate fi identificată relativ uşor. Explicaţia cercetătorilor ar fi aceea că părăsirea şcolii ar reduce frustrarea şi alienarea şi. perioadele mai lungi de şomaj.indicele de delincvenţă al celor care abandonează şcoala descreşte în perioada imediat următoare plecării din şcoală. tendinţa de scădere rămânând constantă. cum ar fi - 210 . reprezintă principalul indicator predictiv al orientării indivizilor către o carieră delincventă. Aşa se explică dificultăţile economice. comparativ cu cei care şi-au continuat studiile. determină pe termen lung o creştere a activităţii infracţionale. reducând controlul social asupra individului. Analizele desfăşurate pe o perioadă mai mare de timp. în timp ce delincvenţa tinerilor care nu au abandonat şcoala creşte constant în perioada celor patru ani de studiu. al abandonului în mod special.indicele delincvenţei este considerabil mai ridicat la tinerii care au abandonat şcoala. prin estimarea unor factori semnificativi. . alături de formele grave de violenţă. Cei care abandonează şcoala au şanse de reuşită pe piaţa muncii şi posibilitatea unor câştiguri obţinute prin mijloacele recunoscute social mult mai reduse în comparaţie cu cei care îşi termină studiile. Concluziile unor astfel de cercetări converg în a susţine ideea că abandonul şcolar.natura experienţelor şcolare este motivul cel mai frecvent al conduitelor de devianţă şcolară. astfel.

combinarea agresivităţii cu eşecul şcolar şi vârsta cronologică mai ridicată a elevului în raport cu cea a colegilor de clasă. La aceste elemente ce vizează elevul, dacă se adaugă familia conflictuală sau dezorganizată, sărăcia şi promiscuitatea, obţinem indici de certitudine în privinţa traseului delictogen al copilului. În astfel de situaţii, şcoala este lipsită de mijloace, cazul trebuind a fi preluat de structurile de asistenţă socială.

6. Diminuarea devianţei şcolare Diminuarea devianţei şcolare nu se poate realiza printr-un efort izolat al şcolii, chiar dacă aceasta ar funcţiona perfect. Şcoala nu reprezintă decât un subsistem al sistemului social global, care poartă amprenta întregului. În privinţa fenomenului deviant, între şcoală şi comunitate relaţia de cauzalitate este de natură circulară, modelele de conduită deviantă din afara şcolii sunt aduse în şcoală şi se manifestă atât în spaţiul şcolii, cât şi în afara lor. Ca urmare, orice măsură eficace de prevenţie a devianţei vizează legătura complexă dintre şcoală şi societate. Aceasta nu înseamnă că şcoala nu produce sau nu contribuie prin disfuncţiile sale la geneza sau influenţa comportamentelor deviante. Reflectând sistemul social care îl înglobează, sistemul şcolar discriminează, ierarhizează, selecţionează, recompensează. La o astfel de competiţie nu toţi elevi au aceeaşi şansă. Unii, inevitabil, vor fi expuşi eşecului în competiţia şcolară, situaţie în care vor aborda strategii de compensare a imaginii de sine. În situaţia în care percepem inferioritatea în competiţie, avem la îndemână mai multe posibilităţi de reacţie: tentativa de a-i ajunge şi depăşi pe ceilalţi cu care ne aflăm în competiţie, abandonarea concursului, renunţarea la comparaţie,

211

introducerea altor criterii de evaluare pentru a deveni incomparabili. Dacă vom constata că nu putem câştiga, reacţionăm pentru a nu pierde, introducând noi criterii de evaluare. Cine se angajează într-o competiţie când jocurile sunt dinainte făcute? Aşa procedează elevul pentru a scăpa de consecinţele psihologice ale insuccesului şcolar, înlocuind criteriile reuşitei cu altele, prin care se obţine o remediere a stimei de sine. Noile criterii sunt cele pe care le etichetăm drept deviante. Într-un anume fel, şcoala, cu criteriile ei de evaluare şi selecţie, generează devianţă şi chiar delincvenţă. Pentru a evita astfel de situaţii trebuie să-i creăm elevului condiţiile necesare pentru o comparaţie în măsură să îi asigure o imagine de sine psihosociologic acceptabilă. Altfel, afirmă Monteil, „străin printre ai săi, elevul nu va înceta să ceară un paşaport pentru a părăsi teritoriul. Fără bagaje, având drept sprijin o reprezentare dihotomică a universului şcolar şi, de aici, a societăţii, un anume număr de copii intră astfel pe drumul care duce, în cele din urmă, la centrele de asistenţă socială. Instituţiile educative le cer acestora să rezolve de urgenţă probleme pe care ele însele le-au creat în timp” (Monteil, 1997, pp. 96–97). Eşecul şcolar este urmat de abandonul şcolar, unul dintre cei mai importanţi factori criminogeni; abandonul şcolar este însoţit de ancorarea în grupuri delincvente, bande sau găşti de cartier, ce comit acte de vandalism şi alte delicte grave. Dată fiind corelaţia foarte strânsă între devianţa şcolară şi delincvenţă, rezultă că cel mai important factor al reducerii delincvenţei este diminuarea devianţei şcolare. Aşa se face că şcoala devine nucleul activităţilor de prevenţie a delincvenţei. Investiţia în calitatea activităţilor şcolare este o investiţie nu doar în performanţele intelectuale şi profesionale ale viitoarelor generaţii adulte, ci, poate în primul rând, în calitatea lor umană.

212

* Încheiem acest capitol rezumând semnele ce anunță o predispoziție la delincvență conform M. Cusson (2006-b, p. 80): Factori de risc Familie: Raporturi copii-părinți în care măsurile coercitive domină relațiile pozitive; Măsuri disciplinare aplicate în mod inconsecvent sau excesiv de dur; Părinți neatenți sau indiferenți: nu cunosc bine faptele și gesturile copiilor. Comportamente: Agresiune; Comportament de împotrivire; Impulsivitate și hiperactivitate; Rare raporturi de cooperare. Dezvoltare cognitivă: QI slab; Eșec sau/și retardare școlară; Dificultate de concentrare; Dificultăți în a anticipa, planifica și gândi înainte de a acționa, neprevedere; Dificultate în a adopta punctul de vedere al celuilalt (egocentrism). Amici: Frecventare a unor amici devianți;

213

Respingere din partea unor colegi prosociali. Acești factori ne oferă indicii privind țintele unor acțiuni preventive.

VI. EVALUAREA, PREDICŢIA ŞI PREVENIREA DELINCVENŢEI JUVENILE Structura temei: 1. Modalităţi de evaluare şi predicţie a delincvenţei juvenile 2. Programe speciale de prevenire a delincvenţei juvenile

214

. de influenţele din partea anturajului. fără a uita că avem de-a face cu minori ce se află în derivă. iar societatea în întregul ei este responsabilă de o astfel de stare de lucruri. este necesară realizarea unei distincţii între caracterul obiectiv al infracţiunii şi caracterul ei subiectiv. cercetarea ştiinţifică a fenomenului delincvenţei juvenile se poate realiza printr-un ansamblu complex de tehnici psihologice. în cazul altora. sociologice. în cazul tinerilor se cere maximă prudenţă profesională. Ţinând seama de influenţa negativă a etichetării. predelincvenţa constituie o anticameră a delincvenţei. de conţinutul socializării morale primite în familie. testele psihologice. aşa cum sunt experimentele psihologice. ci şi decriptarea semnificaţiilor personale şi decelarea ansamblului de factori care au determinat sau favorizat respectiva conduită. de prezenţa discernământului. sociogramele. caz în care intervenţia socială corectivă este absolut obligatorie. ei înşişi victime la rândul lor.1. În cazul unora dintre ei. datorită caracteristicilor vârstei ale cărei manifestări glisează permanent între normalitate şi devianţă. criminalistice. Spre deosebire de evaluarea delincvenţei adulte. Modalităţi de evaluare şi predicţie a delincvenţei juvenile Evaluarea şi predicţia fenomenului de predelincvenţă şi delincvenţă juvenilă este o condiţie esenţială a instituirii programelor de prevenire şi diminuare a actelor infracţionale în rândul tinerilor. a grupului de egali etc. 215 . Cu aceste asumpţii. între conformism şi nonconformism. ţinând de particularităţile de dezvoltare. De aceea este necesară nu doar constatarea prezenţei unei conduite ce poate fi etichetată ca fiind delincventă. maturizarea determină eliminarea conduitelor indezirabile şi integrarea firească în societatea adultă.

sociologi şi investigatori sociali. care pot aduce multiple clarificări fenomenului. o coeziunea familiei. alcătuită din antropologi. tehnica scalării centroide a variaţiei. cazuisticile. Rădulescu. o suspiciune. . o supravegherea minorului de către mamă. scale de măsurare a atitudinii faţă de delincvenţa juvenilă. similar ca structură. Tabelele de predicţie Glueck. Primele instrumente ştiinţifice de predicţie în domeniul delincvenţei juvenile au fost construite de către Sheldon şi Eleanor Glueck (1967) în perioada interbelică.. D. tehnica bazată pe principiul „extrapolării”. alcătuit din copii nedelincvenţi.biografiile. o sfidare. expertizele psihiatrice. analizele statistice. Le vom prezenta succint. care au valoare predictivă numai dacă sunt considerate împreună: . 2002) inventariază următoarele metode şi tehnici de cercetare a tendinţelor spre delincvenţă: tabelele de predicţie Glueck.M. studiile de caz. o afecţiunea tatălui.tabelul I cuprinde factori psihosociali predictivi: o disciplinarea minorului de către tată. prin compararea unui lot de 500 de minori delincvenţi cu altul.tabelul II este bazat pe cinci trăsături predictive ale structurii caracteriale: o afirmare socială. 216 . dintre care cele mai semnificative au fost grupate câte cinci în patru tabele de predicţie. o afecţiunea mamei. anchetele cu subiecţi minori. evaluările dosarelor penale. Prin compararea loturilor au rezultat 402 caracteristici. teste de măsurare a propensiunii spre delincvenţă. Cercetarea s-a făcut de către o echipă multidisciplinară. psihologi. . Specialiştii în domeniu (Banciu. psihiatri. S.

Rădulescu. Tabelele s-au dovedit utile pentru estimarea şanselor unui minor de a ajunge delincvent. .atitudine indiferentă faţă de învăţătură.minciună şi furturi frecvente. o sugestibilitate. intitulată The Kwaraceus Delinquency Pronennes Scale and Check List. o scorul calcului aritmetic al vârstei în luni. . . Un alt instrument de predicţie este scala dezvoltată de W. Kwarceus (1966). cu toate că ulterior s-au dovedit a nu avea eficienţa predictivă scontată (cf. D.utilizarea limbajului obscen. . o instabilitate afectivă. .M. .preocupări sexuale precoce. 2002).reacţii disproporţionate şi violente.atitudine rebelă faţă de autorităţile şcolare. o labilitate emoţională.tendinţa de asociere cu elemente depravate. .tabelul III inventariază trăsături de personalitate: o aventurism. o extravertit în acţiune. . S. o abatere de la scor.tabelul IV este bazat pe cinci factori predictivi ai testului psihologic: o scor de informaţie. o coeficient aritmetic.o tendinţe distructive.. 217 .. Banciu. o încăpăţânare. . .absenţe frecvente de la şcoală. care utilizează indicatori precum: . o coeficient de lectură.

) este considerat util pentru evidenţierea unor sentimente şi atitudini faţă de anumite persoane (părinţi. Printre cele mai utilizate teste în domeniul cunoaşterii fenomenului delincvenţei se numără cele de inteligenţă.consum de literatură pornografică etc (cf. N.I.). inerţie etc. ca şi pentru descifrarea unor motivaţii şi tendinţe ale conduitei (impulsivitate. testele de personalitate şi testele sociometrice. Tehnica scalării centroide a variaţiei pleacă de la premisa că delictele care caracterizează o carieră delincventă se leagă între ele într-o anume succesiune. Testul de percepţie tematică (T. ceea ce dă posibilitatea schiţării traiectoriei predictibile a comportamentului delincvent. Inventarul de personalitate pentru copii (P.C. Scala concepţiei despre sine a lui - 218 . Testul Rorschach oferă informaţii semnificative asupra unor componente ale personalităţii.). prieteni) şi situaţii sociale frustrante. Inventarul multifazic de personalitate Minnesota (MMPI) este util în evidenţierea unor trăsături care caracterizează morala adolescentină şi raporturile tânărului cu educatorii. echilibru. atitudinile şi opiniile subiecţilor). Mitrofan. Testul Rosenzweig evidenţiază anumite tendinţe agresive sau masochiste care pot caracteriza tânărul cu tendinţe antisociale. Testul Szondi identifică tendinţele fundamentale şi caracteristicile antisociale ale personalităţii tânărului. Mitrofan (1999) subliniază şi importanţa Scalei de socializare „SO” din The California Psychological Inventory (CPI). „The Jesness Inventory” (pentru a măsura convingerile. 1999). Inventarul lui Jesness. părinţii şi alţi actori semnificativi pentru adolescent.T. Pentru predicţie se dovedesc de a fi de o utilitate deosebită şi testele proiective.şi interpersonale şi asupra mobilurilor specifice unor conduite antisociale. educatori.A. agresivitate. asupra conflictelor intra.

Grant și J. . .atitudinea faţă de lege şi morală.F.atitudinea faţă de delincventul minor. L. Kohlberg (1968). Tratate cu prudenţă. scalele de maturizare socială M. dezvoltată de M.Q. sunt utile Scara de socializare SO a lui G. . în baza căreia se pot stabili apoi programe speciale de prevenţie.A. dezvoltată de N. Sletto.H. elaborată de E.atitudinea faţă de lege şi justiţie.A. Alături de acestea. Maher în 1958. cu 54 de itemi.T. autocontrol și socializare din CPI. Rundquist şi R. în anul 1936. B.atitudinea faţă de justiţie. Scala lui Mulligan („The Mulligan Scale” – inadaptare şi agresivitate pentru 13 –15 ani) şi Scala lui Rutter („The Rutter Scale”. Dintre scalele de măsurare a atitudinilor. 2. scalele de adaptabilitate. astfel de instrumente se pot dovedi utile în cunoaşterea fenomenului delincvent. elaborată de A. Grant (1957). O normă elementară de deontologie ne obligă să tratăm rezultatele obţinute prin astfel de teste cu multă precauţie. W. Banciu şi Rădulescu (2002) amintesc: . fără a le absolutiza valoarea diagnostică sau prognostică şi fără ca în baza lor să recurgem la etichetări. elaborată de W E. Watt şi B. Palmer (1969). pentru 9–10 ani). Gough. Alberts. Programe speciale de prevenire a delincvenţei juvenile 219 . Kay (1970). W. Chapman în 1960. Kratz în 1931.atitudinea faţă de organismele juridice.Reckless şi Dinitz („The Self-Concept Scale”).R. .

tendinţele de intensificare manifeste în ultimul timp impun o mai intensă şi coerentă activitate preventivă.Faptul că este mult mai eficient să previi decât să tratezi este o aserţiune de domeniul evidenţei. într-un efort conjugat. În funcţie de instituţiile care participă la realizarea prevenirii. coerent şi realist. în accepţiunea lui Cusson (2006-b. diferite instituţii. o prevenţia situaţională sau contextuală. p. ca poliţia şi justiţia. o prevenţia secundară. care să implice într-o acţiune coerentă. Chiar dacă nivelul delincvenţei juvenile în ţara noastră este încă departe de a-l egala pe cel din alte ţări. 8) „într-un ansamblu de acţiuni necoercitive asupra cauzelor delictelor în scopul specific de a le reduce probabilitatea sau gravitatea”. Cazul particular al delincvenţei juvenile reclamă o activitate complexă. diminuarea prejudiciilor sociale produse în urma delictului. îndreptată spre combaterea şi neutralizarea delincvenţilor. şcoala. şi sectoriale. unii autori (Rădulescu. Pentru a avea eficacitate. începând cu cele educative. O astfel de activitate cere coroborarea autorităţilor publice cu comunitatea şi organismele non-guvernamentale. ce nu se poate realiza prin activităţi sporadice. continuând cu cele de asistenţă socială şi cu cele sancţionatoare. de tip campanie. susţinută şi pe termen lung. familia. prin antrenarea instituţiilor cu rol de socializare şi control social în acţiunile de identificare şi combatere a surselor potenţiale de criminalitate. declanşate de o anumită instituţie într-un anumit interval de timp. prin atragerea comunităţii şi publicului în acţiunea de prevenire şi 220 . Banciu. restabilirea ordinii şi sancţionarea delincvenţilor. prevenţia delincvenţei juvenile trebuie să fie parte componentă a politicii sociale. Prevenirea delincvenţei constă. 1996) disting între: o prevenţia primară. comunitatea.

Majoritatea criminologilor contemporani relevă necesitatea planificării acţiunilor de prevenire a delincvenţei juvenile. Componentele programelor trebuie 221 .măsuri adoptate înainte de producerea delictului (singurele măsuri care pot fi numite la propriu prevenţie). dar adevărata prevenţie este cea realizată în scopul de a preîntâmpina producerea delictului (ante delictum). utilizându-se în acest scop o serie de măsuri ce vizează informarea publicului şi a indivizilor din arii şi zone criminogene despre pericolele posibile ale comiterii unor delicte. reprezentanţi ai administraţiei.neutralizare a delictelor şi delincvenţilor. existenţa unor factori de risc în anumite zone etc. care să implice efortul conjugat al diverselor structuri şi specialişti.măsuri adoptate în timpul producerii delictului. .măsuri aplicate după comiterea delictului (măsuri sancţionatorii şi corective). întreprinse de organismele de poliţie. putem distinge între: . . de pe poziţii multidisciplinare. psihologi. Punctul de plecare al unei astfel de planificări trebuie să fie cunoaşterea situaţiilor de fapt. inclusiv sancţiunea şi încarcerarea au şi un rol preventiv. asistenţi sociali. în baza cercetărilor de teren. sociologi. în relaţie cu nevoile şi resursele comunităţii. O planificare a unei astfel de activităţi presupune formularea raţională. plecând de la premisa că o astfel de întreprindere nu poate avea succes dacă se desfăşoară haotic şi conjunctural. justiţie (pe care le putem numi măsuri de intervenţie). ai comunităţilor locale etc. În raport cu momentul desfăşurării acţiunilor preventive. Desigur că toate aceste acţiuni. jurişti. concretă şi realistă a obiectivelor. cuprinzând criminologi. procuratură.

Citând un proiect american cu o durată de doi ani.terapia de grup. psihiatri. În categoria acestora sunt intră: . Cusson consideră terapia de grup chiar nocivă. Spusele lăudăroase în legătură cu faptele comise ale unora erau 222 . În absenţa unor programe coerente pe plan naţional. nu orice terapie se dovedeşte eficientă. psihologi.terapia şi consilierea individuală. susține că nu s-au obținut ameliorări în raport cu grupul martor. care porneşte de la principiile schiţate de Moreno. care a reunit tineri predelincvenţi şi delincvenţă între 13 şi 14 ani în grupuri de discuţie ce urmăresc dezvoltarea abilităţilor de a rezolva probleme interpersonale. vom sintetiza în cele ce urmează experienţa în domeniu a SUA. 2001). prezentată de Florentina Grecu şi Sorin M. Rădulescu în Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană. Acest fapt nu trebuie însă să ne facă să ignorăm experienţa altor ţări care au o bogată tradiţie în acest domeniu. utilizând ca metode principale psihodrama şi sociodrama75. Cusson (2006-b) relatează cazul echipei de psihologi din Oregon. autorii citaţi enumeră: a) Programe bazate pe mobilizarea eforturilor comunităţii. cât şi în cadrul familiei.Programe clinice de orientare şi ghidare a minorilor care ridică probleme speciale. ofiţeri de probaţiune. Printre componentele programelor de prevenire a delincvenţei juvenile. şcolii şi al aplicării programelor de probaţiune de către specialişti anume instruiţi. fără a copia necritic modele străine. asistenţi sociali. atât în cadrul instituţional. Cusson (2006-b) include terapia individuală la categoria procedeelor ineficiente. în care sunt incluse: . bazat pe conseling individual (Gotffredson.adaptate specificului naţional şi local. . cu ignorarea condiţiilor particulare. 75 În legătură cu terapia de grup nu trebuie să fim prea optimişti. M. Studiu comparativ între Statele Unite şi România (2003).

formată din delincvenţi şi foşti delincvenţi. (La acestea Cusson adaugă . 223 . primite cu admiraţie de ceilalţi. inclusiv în România prin 19 școli din câteva județe (Programul Necenzurat). morale.comunitatea terapeutică. sanitare. S-a constatat. . program încheiat cu un eșec.Asociaţii formate din tineri şi adulţi ca modalitate de prevenire. se urmărește destigmatizarea lor. câţiva ani mai târziu. că sesiunile de discuţii în grup nu doar că sunt ineficace.programe având ca scop dezvoltarea respectului de sine a adolescenților predelincvenți. Relevant pentru această categoriei este proiectul iniţiat de Lewis Yablonsky în 1953. dar evaluarea a fost strict formală. . Este citat programul american DARE. cei din grupul de discuţie comiţând mai multe delicte decât cei din grupul martor. care viza mobilizarea comunităţii pentru rezolvarea propriilor probleme sociale. Shaw. în care poliția a organizat 17 cursuri privind mijloacele de ˶ a spune nu drogurilorˮ . . iniţiat de C.conferințe și expuneri asupra respectării legii care nici ele nu sunt mai eficiente. plecând de la premisa stigmatizării adolescenților predelincvenți. . pe bază de chestionar de cunoștințe și de satisfacție a cursanților. educaţionale. ca formă complementară a terapiei de grup. Gottfredson (2001) constată ineficiența programelor de acest tip.. denumit „Asocierea între tineri şi adulţi”. Interacţiunea din sânul grupului de adolescenţi devianţi riscă să devină ea însăşi criminogenă. ci accentuează predispoziţia la delincvenţă. Un program asemănător (dar derulat de către profesori instruiți și adresat simultan și părinților) a rulat și în Europa.activitățile pur recreative.Programe zonale de prevenire a delincvenţei juvenile ce au ca model „Proiectul Zonei Chicago”. care nici ele nu au nici o legătură cu delincvența). economice.

aparţinând unor bande sau grupuri stradale. cu acţiuni şi reguli. doar că. mentorii specializaţi aveau în medie 30 de întâlniri pe an cu copiii. prin mobilizarea voluntarilor adulţi. se întâlneau cu ei în diverse locuri. alături de activităţi sportive se acorda importanţă dezvoltării activităţilor recreative. Ca şi cum. afirmă Cusson (2006-b). La sfârşitul experimentului cercetătorii n-au descoperit nicio diferenţă semnificativă între cele două grupuri în privinţa delincvenţei. Totuşi. Cercetătorii au recrutat 650 de băieţi de 12 ani şi mai puţin. cu adulţi responsabili. Proiectul Cambridge-Somerville Youth Study desfăşurat într-o zonă cu criminalitate ridicată din Massachusetts pe o perioadă de cinci ani şi jumătate nu a avut rezultatele scontate. În grupul experimental. b) Programe de intervenţie în sprijinul familiilor care au copii aflaţi în situaţie de risc. nu s-a constatat diferenţe în privinţa activităţii delictuale. îi sfătuiau şi îi ajutau când aceştia se confruntau cu dificultăţi la şcoală sau acasă. programe şi orare de antrenament şi competiţii. din care au compus sub control riguros 325 pentru grupul experimental şi 325 pentru grupul martor. un rol important era acordat acţiunilor sportive. Nici peste 30 de ani. în mod curios. intervenţia ar fi avut ca efect pe termen lung fragilizarea subiecţilor.prin care se urmărea realizarea unei interacţiuni naturale şi constructive între tinerii delincvenţi. minimalizând influenţa nocivă exercitată de bande asupra tinerilor. subiecţii trataţi sufereau mai adesea de probleme de alcoolism şi de tulburări mentale decât ceilalţi. se organizau astfel încât să fie prezenţi în taberele din perioada verii. proveniţi din familii în care tatăl era absent sau oferea modele negative. luând fiinţă ligi şi cluburi sportive. utilizarea facilităţilor comunităţii şi obţinerea sprijinului moral şi financiar din partea comunităţii locale. nici astfel de măsuri nu au rezultate spectaculoase. întreţineau o relaţie amicală şi călduroasă cu ei. Plecând de la premisa că factorii principali 224 . când subiecţii avea în jur de 40 de ani.

grupurilor şi comunităţii în ansamblul ei: INFLUENŢE INDIVIDUALE Formarea tinerilor pentru o carieră profesională Cluburi sportive Dezvoltare şi conducere personală Cluburi de băieţi şi fete Activităţi recreative Sănătate fizică şi mentală Incapacităţi în domeniul instrucţiei şi învăţării INFLUENŢE FAMILIALE Grupuri de sprijin pentru părinţi Prevenirea consumului de alcool/ al sarcinii Intervenţia în situaţii de criză familială Educarea capacităţilor părinţilor şi familiei Servicii pentru fuga tinerilor de acasă/ Planificarea modului de creştere şi pentru cei de pe străzi. şcolii. familia monoparentală şi abuzul parental. fără locuinţă educare a copiilor Avocaţi desemnaţi special de Tribunal Educaţia vieţii de familie pentru adolescenţi şi părinţi INFLUENŢE ŞCOLARE Instrucţie profesională Prevenirea consumului de alcool şi droguri Prevenirea violenţei Instrucţie juridică Reducerea absenteismului şcolar Programe orientate către instruire (alfabetizare) INFLUENŢELE ANTURAJULUI Prevenirea şi intervenţia în cazul Servicii comunitare pe bază de fenomenelor bandelor de tineri voluntariat Rezolvarea conflictelor – medierea în Participarea la echipe sportive cadrul anturajului Consilierea şi supravegherea anturajului Adolescenţi. familiei. Principalele repere ale planului pentru justiţia şi prevenirea delincvenţei juvenile elaborat de Departamentul de Justiţie al SUA cuprinde o reţea complexă de actori şi acţiuni desfăşurate la nivelul individului. au fost implementate programe ce vizează asistenţa pentru reducerea dificultăţilor financiare. infracţiuni şi comunitate PROGRAME COMUNITARE ŞI ALE GRUPURILOR DE VECINĂTATE Politică comunitară Mobilizarea grupului de vecinătate Îndrumare 225 . terapii familiale pentru ameliorarea comunicării.asociaţi cu riscul conduitelor delincvente sunt sărăcia. reducerea absenteismului şi a eşecului şcolar prin intervenţii cu caracter specific în şcoală.

cu infiinţarea de cluburi pentru tineri. Cu resursele materiale şi mijloacele logistice limitate de care dispun autorităţile române. pe loisir. Repere ale planului pentru prevenirea delincvenţei juvenile în SUA76 Conform estimărilor experţilor. înfiinţarea de echipe sportive (base-ball. fotbal. 2006-b). Evident că astfel de sume încă nu pot fi suportate de autorităţile române77. mai mult. elevi în pericolul de a fi victimele racketului. birouri pentru căutarea locurilor de muncă şi o mai bună supraveghere. dar a scăzut şi acolo unde nu se intervenise. în anumite arii ea a crescut. Cusson (2006-b) afirmă că rezultatele au fost îndoielince. Un alt mare proiect american a fost Neighborhood Anti-Crime Self Help Program lansat în anul 1982. Insuccesul este pus de Cusson pe seama concentrării pe acţiunile recreative. Verdictul evaluării a fost acela că proiectul n-a reuşit să reducă delincvenţa.Refugii sigure pentru tineri Programe în sprijinul victimelor Supravegherea grupului de vecinătate Programe extraşcolare finanţate de comunitate pentru supraveghere. box). securitatea rutieră) şi „counseling” pentru membrii bandelor. (cf. 77 În anul 2000 Centru naţional canadian de prevenire a crimei a distribuit în Québec aproape 6 milioane de dolari pentru a sprijini finanţarea a 134 de proiecte care vizau tinerii susceptibili să alunece în delincvenţă. îndrumare. 226 . criminalitatea scăzând în zonele de implementare. au fost întreprinse în ultima perioadă 76 Astfel de programe îşi au originea concepţia sociologică a Şcolii de la Chicago. baschet. 7. costul unor astfel de programe aplicate în SUA ajunge la o sumă anuală cuprinsă între 2. dar jucând mai mult base-ball.000 şi 3. copiii familiilor dezorganizate continuând să stea pe stradă. recreere şi activităţi culturale pentru securitatea comunităţii Bunici luaţi sub îngrijire Zone şcolare eliberate de droguri Instrucţia şi ucenicia profesională a tinerilor Tabelul nr. program ce urma trei categorii de acţiuni: organizarea loisirului pentru tinerii din sector cu trimiterea lor în tabere de vară.000 dolari pe copil. a şcolilor. Cusson. femei pândite de brutalitatea conjugală etc. activităţi sportive. care a lansat în anii ˈ30 Chicago Area Project . renovarea urbană (ameliorarea serviciilor publice.

De remarcat în acest context şi activitatea unor organisme nonguvernamentale. cum ar fi organizaţia „Salvaţi Copiii”. şcoala este o instituţie publică. unde autorităţile şi comunitatea sunt obligate să intervină. Printre aceste măsuri aflate în derulare amintim reforma sistemului penitenciar. care a desfăşurat un amplu proiect de recuperare socială a copiilor străzii. Pentru a opera la acest nivel. ca efect imediat a fost lansat programul naţional de protecţie a copilului denumit „Integrarea socială a copiilor străzii”. instituirea tribunalelor speciale pentru minori. În prezent se desfăşoară un amplu program de dezinstituţionalizare a copiilor. totuşi. unde autoritatea nu poate interveni decât prin măsuri de protecţie. acţiunile ar trebui să vizeze mai ales familia şi şcoala. au în vedere mai ales ameliorarea unor efecte şi nu operează în domeniul cauzalităţii. prin plasarea lor în familii de adopţie. dezinstituţionalizarea sancţionatorie a minorilor delincvenţi prin înlocuirea pedepsei cu închisoare cu măsuri alternative. de remediu sau substituţionale în cazul încălcărilor de drepturi. eliberarea de probă. sprijinind reintegrarea lor socială şi profesională. 227 . după cum lesne se poate sesiza. Cum familia este. cu fonduri nerambursabile sub monitorizarea Uniunii Europene. în centre de plasament şi în alte instituţii de ocrotire. începând cu revizuirea legislaţiei şi continuând cu constituirea diverselor organisme guvernamentale şi neguvernamentale de intervenţie. incluzând aici serviciul de probaţiune. munca în folosul comunităţii. o zonă a intereselor private. În anul 1993 a fost iniţiat de către Ministerul de Interne în colaborare cu Ministerul Educaţiei Programul Naţional de Prevenire a Delincvenţei Juvenile. Toate aceste măsuri „de prevenire”. iar în anul 2000 a fost creată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copiilor.măsuri de prevenire a delincvenţei.

78 Prin prevenire situaţională se înţelege „modificările circumstanţelor speciale în care delictele ar putea fi comise. în timp ce nici în oraşe turistice nu funcţionează iluminatul public fiindcă primăriile nu au fonduri! 228 . şi mult mai puţine activităţi de prevenirea socială. politicile de prevenţie implică un parteneriat care reuneşte poliţia. prin pliante ce amintesc utilitatea alarmei. portari. p. cât şi pentru individ. 34). încuietorilor79 etc. Cusson (2006-b. gardieni. detectoare) menite să ducă la creşterea riscului delictului.Dată fiind legătura dintre devianţa şcolară şi delincvenţa juvenilă. asociaţiile comunităţii în jurul unui pivot central. sisteme electronice. Premisa de la care se pleacă este aceea că dacă se acţionează în sensul însănătoşirii morale a mediului educativ. la noi domină activităţile de prevenire situaţională78. 2006-b. intervenţia juridică trecând în plan secundar faţă de intervenţia educativă. investiţia în educaţie în comparaţie cu investiţia în constrângere şi corecţie. atât pentru societate. începând cu anii ̀ 80 şcoala a devenit nodul central al activităţilor de prevenţie. riscante sau neinteresante pentru cei care ar fi tentaţi să le comită” (Cusson. se poate preveni nu doar comiterea delictului în prezent. 2003). ci şi criminalitatea viitoare (Neamţu. care este şcoala. Aşa se face că astăzi. supraveghetori. Printre măsurile de prevenire situaţională M. 35-36) include: . astfel încât ele să pară dificile. camere de luat vederi.suprevegherile şi verificările (poliţişti. care au funcţia de a proteja persoanele şi bunurile împotriva unor ameninţări precise. care ţin de educaţie şi formare. Din păcate. serviciile administrative. În activitatea acesteia. ca spargeri din locuinţe şi autovehicole. serviciile sociale. dispozitivele de ajutor (guvernamentale şi neguvernamentale). un rol important îl are psihologul şi consilierul şcolar. Este mult mai preferabilă. patrule. jandarmi. pp. 79 Se recomandă parcarea autovehicolelor în zone bine luminate. de protecţie.

dispozitive antifurt. diminuarea folosului scontat (coduri funcţionale. deprinderea de a-l face să ceară fără să ţipe. percheziţii) controlul factorilor favorizanţi (limitarea accesului la arme. marcarea pieselor.- - - protecţii fizice (uşi solide. Pentru aceasta părinţii trebuie iniţiaţi în „arta de a fi părinţi”. socială. controlarea violenţei lui. gratii. separarea adversarilor. ştergerea rapidă a graffiti-urilor pentru a împiedica satisfacţia oferită de admirarea operei). care vizează „civilizarea micului barbar”. înclinarea în a-şi face prieteni. pentru ca evoluţia intelectuală. asumarea responsabilităţilor etc. împrejmuiri. Prevenirea situaţională trebuie însă completată cu prevenirea socială. pistele false). morală a copilului să-şi urmeze cursul firesc. În condiţiile în care celelalte modele de prevenire şi-au dovedit ineficienţa. în a respecta regulile. Aceste măsuri au scopul diminuării opţiunilor delincvenţilor potenţiali. deturnările (modificarea traseelor. orarelor. care urmăreşte restaurarea condiţiilor educative normale. buna iluminare stradală). 229 . intrfoane). controale la accese şi la ieşiri (bariere. substanţe şi unelte care facilitează trecerea la act. case de fier. ziduri. alarme. Cusson (2006-b) propune prevenirea prin dezvoltare. sporind riscurile şi dificultăţile şi reducând beneficiile.

Bailly. (1992). Editura Humanitas. D. Iaşi. G.. A. (1991). Psihologia copilului greu educabil.. Parquet. Editura Institutul European. (1999). Editura Didactică şi Pedagogică... J. „Grupurile şi sociabilitatea”. Baechiler. Tratat de sociologie.W. Bucureşti.BIBLIOGRAFIE Allport.. Toxicomania.J. Bucureşti. Ph. Adler. 230 . Editura IRI. (1998). Structura şi dezvoltarea personalităţii. în Raymond Boudon. Bucureşti.

Ross S. Ross S. „Social learning through imitation”. (1962). D. D. Jones (ed. Bucureşti. în Journal of Personality and Social Psychology. (1963a). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile.A. Cercetare şi prevenire socială. Elemente de sociologie juridică.). A.J. Bandura. Rădulescu S. în M.. în Journal of Abnormal and Social Psychology. (2000). Editura Lumina Lex. 67 (6). (1990). Bădescu I. în Journal of Abnormal and Social Psychology.. M. A. Bucureşti. Ross S. pp. Ed. Bucureşti.A.A.. Ross.Banciu. în Journal of Abnormal and Social Psychology. McDonald.. Voicu.. University of Nebraska Press. Bandura. pp. Bucureşti.. Bandura. Bucureşti.. „Imitation of film mediated aggressive models”. Bandura.R.. Ross. F. Nebraska Symposium on Motivation. Banciu.. de.. A.. 575-582. (1963b). 231 . Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 63 (5). Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. (1985). S. Lumina Lex. Banciu. „Vicarious reinforcement and imitative learning”. „Transmission of aggression through imitation of aggressive models”. D. 601-607.teorii contemporane.. Editura Univers. Lincoln. D. (col) Istoria sociologiei . Bucureşti. 66 (1). (1998). „Influence of social reinforcement and the behavior of models in shaping children’s moral judgments”. Bandura. M. Evoluţii ale delincvenţei juvenile în România. A. 67 (3). (2002). Beauvoir.. (1961). Ross. Editura Medicală. 3-11. D. Banciu. pp. Editura Eminescu. (1996). Al doilea sex.. D. M. (1963). Rădulescu. S. 274-281. A. D.

University of Chicago Press.. Vol. Editura Humanitas. (1978). Chicago. Agression: its causes. New York. J. (1999). L. Probleme de psihologie judiciară. Berkovitz. O teorie a acţiunii.. Cuza”. Bucureşti.. Tratat de sociologie. 232 . Neamţu. P. Gary S. P. Editura Polirom. Bucureşti. 106. T. Bucureşti. Şt.. (1964). P. Boncu.. Bucureşti. III. Maternal Care and Mintal Health.. (1999). Geneva... Iaşi... Construirea socială a realităţii. (1997). Mc Graw Hill Inc. Luckmann. (1999). (1997).Becker. R. Editura Didactică şi Pedagogică. „Frustration-aggression hypothesis”. OMS. T. I. (2000).. Ştiinţifică. Boudon. Devianţa tolerată. (1973). University of Wisconsin Madison.H. Bocancea. S. (1998). Bourdieu. C. Raţiuni practice. (1951). Becker. Bucureşti. Simţul practic. Editura Eurosong & Book. Editura Univers.Free Press. în Psychological Bulletin. (1973). O analiză teoretică şi empirică cu referire specială la educaţie. Bourdieu. „Control of aggression”.. B. Studii de sociologia educaţiei. Iaşi. Editura Universităţii „Al. G. Ed. New York. Editura All. L. în Review of Child Development Research. Outsiders. Editura Polirom. R. Capitalul uman. Bernstein. Bogdan. L. (2000). Elemente de asistenţă socială. Berger. Bowlby.. USA. (1972). Berkowitz. Bucureşti. consequences and control. Editura Meridiane. Boudon. Efecte perverse şi ordinea socială. Bucureşti. Iaşi. (1993). Berkowitz..

Delinquent Boys. C.. Brochu.. (2002). T. (coord. Butoi. Clarke.. Londra. Successful Case Studies. Clinard.Bowlby. Paris.. vol.. La Déviance. Clarke. Ed. (2000). The Free Press of Glencoe. Chantraine. Cioclei. A.. Duculot. (1980). Crima sub lupa detectorului de minciuni. V. The Sociology of Deviant Behaviour. K. Harrow and Heston.. Une question complexe. (1998). Bucureşti.I: Attachment. (2004). (1996).. Illinois. Par delà les murs. B. Cohen. Paris. J. Editura All Beck. Ciupercă.V. Situational Crime Prevention. M. M. 2ième edition. Manual de criminologie. Instituţia pentru minori. Holt.. Bucureşti. R. (1957). Hogarth Press. Editura Universul Juridic.) (1997). Robert Laffont.. Presses Universitaires de France et Le Monde. L. Chelcea. (1969). Editura Univers Enciclopedic. New York. (2004). New York. Un secol de cercetări psihosociale: 1897-1997. Editura Tipoalex. (1997). Gembloux. 233 . Drogue et criminalité. G. S. (1955). Bucureşti.V. Coca-Cozma..: Jill Dando Institute of Crime Science. (1971). Eck. (col). Cherkaoui. S... Editura Polirom. Cohen.. Montmartre du plaisir et du crime. Montréal. R. (2002). Editura Press Mihaela. Guilderland. Chevalier.. (1995). Iaşi. Londra. Become a Problem-Solving Crime Analyst. Cuplul modern între emancipare şi disoluţie. Bucureşti. J. A. M. Attachmentand Loss. Rinehart and Winston. Bucureşti. Presses de l’Université de Montréal. Dicţionar de sociologie.

Cusson. (2006-b). (1993). Deschamps. Paris. M. A. Editura Gramer.. Frustration and Agression.. (ed. une vie choisie”. Prentice Hall. Deviance and control. Dolto. Cusson. şi Colab. Paris. F. Cusson. Doise. (2006-a). V. Devianţa.. La Criminologie. J. Psihologie socială experimentală. (1987). Editura Ovidius University Press. Presses Universitaires de France. în Boudon. Durkheim. M. Genève. M. (1990). (1939). vol 54. L'éducation morale. New-Jersey. Psihologie educaţională. Bucureşti. 234 . Mugny. Pourquoi punir ?. Paris. (1997). R. New York. M. Editura Polirom. (2003). M. Presses Universitaires de France. Paris. Editura Humanitas. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Croissance et décroissance du crime. avril-juin 2006. (1986). W. G. (1998). (2005). M.. Cooley. R. (1923). (1996). 1997). Paris. A.-Cl. Englewood Cliffs. Bucureşti. Presses Universitaires de France. Presses Universitaires de France.. Cusson. Dragomirescu. Cusson. Bucureşti. Constanţa. Human Nature and the Social Order. Conflictul social modern.. Iaşi. Prevenirea delincvenţei. Dollard. Dragu. pp... E.. Dalloz.. 4° éd. Editura Humanitas....Cohen. M. Dahrendorf. New Haven: Yale University. C.. “La délinquance. 131-148. Le Contrôle social du crime. (1902).. J. Cusson. Bucureşti. Hachette. S. M. Paris. (1983). Cusson.. Psihosociologia comportamentului deviant. consultată în Les Classiques des sciences sociales. Cristea. Cusson. Criminologie actuelle. în Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique. Psihanaliza şi copilul. (1976). (1999).

Mémoire de maîtrise. Eibl-Eibesfeldt I. Durkheim. (2001). (1905). Iaşi. Adolescenţii şi toxicomania. Harper and Rows. R.. A Theory of Cognitive Dissonance. Freud. Iaşi. (1957). Editura Polirom. S. La gravité de la délinquance : mesure. évolution et prédiction.Durkheim. (1995). Bucureşti. École de criminologie. Sociologie de la délinquance. Piteşti. Sexualitatea infantilă. (1998). Glueck. Bucureşti. Iubire şi ură. (2005). Université de Montréal... M. (2004). A supraveghea şi a pedepsi. (1980). La sociologie criminelle. PUF. (1998).. (1995). Stanfort University Press. (2000). Festinger.. Bucureşti.. Fromm. G. Editura Trei. 235 . Ferri. Studii despre societate şi religie. (coord. Editura Anima. Iaşi. (2000). Bucureşti. Editura Paralela 45. Paris. Ed. Bucureşti... Editura Trei. S. Felix Alcan.). E. Sociologie.. É. (1993). Gagnon. Ed.. Editura Didactică şi Pedagogică. Paris. Physique and delinquency. Polirom. Agresivitatea umană. New York. E.. Editura BIC ALL. Măiastra. Despre sinucidere. (1991). (1956). Ferréol. Educaţie şi sociologie. în Trei eseuri privind sexualitatea. Foucault. F. Editura Trei. Bucureşti.. E.. A. Eibl-Eibesfeldt I. Glueck E. Bucureşti. G. (2001). L. Faculté des études supérieures. Ferréol. Fillieule. Giddens. Arta de a iubi. Editura Institutul European. Freud. Opere 4. S. Dicţionar de sociologie..

Gordon.. Bucureşti. Cal. M. Enseignans efficaces. S. Gordon. Stanford University Press. California. Gottfredson. Grecu.ro. A.. . Bucureşti. Jacobs. Editura Polirom.. Rădulescu S.Glueck. The Concept of the Subculture. Th. grupul de referinţă) asupra comportamentelor predelincvente ale elevilor. Aarau. Québec.. Ed.. London. (2001). H.R. şcoala. Editura Curtea Veche Publishing. Ibiş. Inteligenţa emoţională. Cambridge. Bucureşti. A. Studiu comparativ între Statele Unite şi România.. D.Editura Lumina Lex. (2005). Glueck E. Stanford. Aziluri. Suisse : Sauerländer.D. A General Theory of Crime. New York. Robbing Drug Dealers. Goffman. Sydney. University of California Press. (1981).. Goffman. în The Sociology of Crime and Delinquency.. Haas. Viaţa cotidiană ca spectacol. Influenţa agenţilor socializării (familia. Harvard University Press. a II-a. Toronto. Predicting Delinquency and Crime. (2004). Agressions et victimisations : une enquête sur les délinquants violents et sexuels non détectés. Hirschi. (1969). (2001). Editura Comunicare. E. Hirschi. Iaşi.. Berkley. M.. (1967). Eseuri despre situaţia socială a pacienţilor psihiatrici şi a altor categorii de persoane instituţionalizate. (1962).. Causes of Delinquency. Goleman. E. Massachusetts. T. (1990).. 236 . New York. Walter de Gruyter. B. Pansofia. F. Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană. (2003). Le Jour Éditeur. John Wiley & Sons Inc. (2000). Bucureşti. (2005).. T...

). Kübler. (2007). M. în „American Sociological Review”. Marica. Körporbau und Character. Constanţa. Kuhn. Bucureşti. K. E. Editura Polirom. (2003). Aşa-zisul rău. P. T. Timişoara.. Bucureşti. Popa.. Editura Univers Enciclopedic. (1998).Iluţ. Kuhn. V. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Springer Verlag. Introducere în sociologia educaţională. R. T. Berlin. Humanitas... M. Petru. (1994). B. Lorenz. Marshall. Sociologie Juridică. G. Editura Măiastra. Killen. Iaşi. 237 . London.. Bucureşti. Valori. Timişoara.. Studii despre tradiţie şi schimbare în ştiinţă.. Lombroso.. K.. (1942). Luminosu D. Lahire. Editura Helicon. (1992). Fundamentul cultural al personalităţii. Despre istoria naturală a agresiunii. Omul plural.. Sykes. (1987). Living with Death and Dying. (1976). Kretschmer.. (2005).. C. nr. Juvenile Delinquency and Subterranean Values. Souvenir Press.Ross E. Matza D.. Linton. Bucureşti. Dicţionar de sociologie. (1961). Sociopsihologia şi antropologia familiei. Iaşi. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. S.. Iaşi. Către o sociologie psihologică. Structura revoluţiilor ştiinţifice. 26. A. G. S. Teme actuale de psihosociologie. Editura Ştiinţifică. Ioana Constantin. Polirom. (2000). (1998). trad. Tensiunea esenţială. atitudini şi comportamente sociale. Ed. Omul delicvent. Iluţ. (1995).. (2004). Bucureşti.. Bucureşti. (1982).S. Copilul maltratat. Editura Polirom. Eurobit. (ed.. Editura Ovidius University Press.

Le Cherche midi et Gallimard. Sociologie generală.. A. Bucureşti. Mitrofan. . Eléments de théorie et de méthode sociologique.. Bucureşti. Caspi. M.. (2003).. T. Mitrofan. Monteil. Bucureşti. Familia în societăţile europene. (1965). R. N. M. Mead. Silva. Psihologie judiciară. (2001). (coord. vol.. I. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.. PUF. Mic dicţionar al vieţii de familie. Bucureşti. (2001). (1991). Sex Differences in Antisocial Behaviour : Conduct Disorder. Butoi. Editura Polirom. Mihăilescu. „Influenţa cercetării empirice asupra teoriei sociologice”. Mind. UNICEF.. H. Zdrenghea. N. (1998). Miroiu. P. Mitrofan N. Mihăilescu. ... în Teorie şi metodă în ştiinţele sociale. Un deceniu de tranziţie. (ed. A. Iaşi. Învăţământul românesc azi. Editura Polirom. (1996). and Violence in the Dunedin Longitudinal Study. Moffitt. V. 1963... L' Esprit.Maurice. Editura Universităţii din Bucureşti. Cambridge University. Cuplul conjugal. Iaşi. Editura Ştiinţifică. Editura Garell Publishing House. Casa de editură şi presă „Şansa”. R. trad. Merton.. Paris.. I. G. Educaţie şi formare. Bucureşti. I. Familia de la A … la Z. P. De la haine à la vie. Concepte fundamentale şi studiu de caz. Cambridge . Mihăilescu. University of Chicago. Paris. Rutter. K. VIII. 238 . Iaşi.A.. I. Minulescu. (1997). Editura Politică. (1934). Delinquency. Armonie şi dizarmonie. Self and Society. le soi et la société. T. Merton. Editura Polirom. Plon. Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică. E.. (1997). (1972). Situaţia copilului şi a familiei în România. (1989).). Mitrofan. Paris.. (2001). .-M. Bucureşti. 2000). J. fr.

Cuj-Napoca. Editura Dacia. (2002). (1997). Pinatel. Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt.. Parsons.. Editura Cartier. (1999). Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.. „Clasa şcolară ca sistem social”. E. F. Iaşi. Oancea. (1984). Psihologie juridică. (2001). Parsons. (1971). Editura Polirom. Cluj-Napoca. T. (coord. 239 ... Iaşi. Bucureşti. E. C. Cultură şi societate. Iaşi. Delincvenţa. Shils. T... Bucureşti. Păunescu. (2001).. Ogien. A. Collier MacMillan Ltd.. Ed. J. Social structure and Personality.. M. J. Piaget. Editura Polirom. G. Institutul European. London. (1964). în Alexander Seidman. Judecata morală la copil. Neculau. Sociologia devianţei. M.. La Société Criminogène. (2006). Neculau.. A. Psihologia schimbării. Editura Argonaut. Bucureşti. Păun. Ferreol.. (coord). Mahler. Parsons. Neamţu.Moscovici. Petcu. S. Iaşi.. Iaşi. în Sociologia educaţiei şi învăţământului Antologie de texte contemporane de peste hotare.) (1977). Calmann-Levy.. Repere psihosociale. Păun. The Free Press. Editura Polirom. (1998). A. Iaşi. (1992). „Valori şi sisteme sociale”. Coordonatele metodologice ale recuperării minorului inadaptat.. E. Editura Polirom. Bucureşti. Sociopedagogie şcolară. Editura Didactică şi Pedagogică. Probleme de criminologie. Editura Didactică şi Pedagogică. Petcu. Paris.. C. (1994). (2003). Devianţa şcolară. Editura All Educational. (1999). T. Manual de Psihologie Socială. (1999). Editura Polirom. (2003). Şcoala – abordare sociopedagogică. I. Iaşi. Editura Polirom.

M. Banciu.. Preda. M. Rădulescu. Editura Lumina Lex. Delincvenţa juvenilă.. (1994). (1999). S. Banciu. Dependenţă şi drog: aspecte teoretice şi clinic ameliorative. S. B. M. S. Rădulescu.. Porot.. Toxicomaniile.. Delincvenţa juvenilă. Porot. Bucureşti. Preda V. Anomie. Universite de Geneve. Bucureşti. S. Presa Universitară Clujeană. Quinney. M. Teorii sociologice în domeniul devianţei şi al problemelor sociale.. (1994). Psihologia comportamentului deviant. Editura Universităţii din Bucureşti.. Bucureşti. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică... Casa de Editură şi Presă „Şansa”. (1996). Boston. (1991). Editura Ştiinţifică. Răşcanu. Cluj-Napoca. Editura Universitatea.Pingeot. Profilaxia delincvenţei şi reintegrarea socială. Computer Publishing Center. Devianţă. M. Rădulescu. A. (1995). devianţă şi patologie socială. Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society.. 240 . O abordare multidisciplinară. Sociologia devianţei. S. R. Bucureşti. Ed. (1998). (1990).. D. V. Adolescenţa – între normalitate şi devianţă. La délinquance juvenile comme alternative a la represion.. Introducere în sociologia delincvenţei juvenile. (1998). Sociologia crimei şi criminalităţii. Editura Victor. (2008). Bucureşti. Editura Universităţii ClujNapoca. Little Brown. Răşcanu. (1999). Bucureşti.. Bucureşti. criminalitate şi patologie socială. Rădulescu. R. (1974). Rădulescu. (1994). (1981).. M.. Editura Hyperion. Preda V.. Editura Medicală. R. Rădulescu. M. D.. S. Bucureşti.

New-York. Sheldon W. A. Smith. (1981). W. McKay. Teorii sociologice ale educaţiei. Varieties of Delinquent Youth. Cressey. 241 ...R. Suicid şi agresivitate. (1961).H. Editura Didactică şi Pedagogică.. Agresivitatea în şcoală. Stănciulescu. S. E. Polirom.. M.. Constanţa. (2003). 1/1999. D. A.. Hart E. Iaşi. Tratat de asistenţă socială.. Papari. 1998). . Roché. Philadelphia. McGrawHill. Iaşi. (2003). New York. Juvenile delinquency. „Copilul instituţionalizat– perspective psihosociale”. Violenţa la sfârşitul secolului XX (extrase din conferinţă).. Rudică. Hârnoveanu. Editura Semne. Editura Psihomnia. The Crime Problem. C. (2001). L. (1973). G.D. E. C. E. (2003). Crime et folie. (1999). M. Cambridge University Press. Iaşi. Iaşi. Reckless. Iaşi. C. Paris. Familia în faţa conduitelor greşite ale copilului. . Editura Institutul European... T. Fayard. (1996). Psihologie organizaţională. Scripcariu. Shaw.. (2002). Revista de Criminologie şi de Criminalistică. Cambridge. (1997. Juvenile Delinquency and Urban Arteas. F. II.Reckless. Drogurile.. I.. McDermott E. (1939). Giller. Polirom. M. Şelaru. H. vol.. C.. W. Prentice-Hall. H. Polirom. Sociologia educaţiei familiale.. Şoitu. (1949). (1999). Lippincott. (1942)... New York. (1996). (1998). în Neamţu. Sorel. Iaşi. Harper. Şoitu.. La Délinquance des jeunes. Renneville.R. Sîntion. Editura Fundaţia Andrei Şaguna. Hagell. Sutherland. University of Chicago Press.. Chicago. Nr. Rutter. Paris. le Seuil. Stănciulescu E.. Antisocial Behavior by Young People.. (2001). M. (coord). Bucureşti. Principles of Criminology. L.

Bucureşti.. 242 . Cambridge. Editura Didactică şi Pedagogică. R. Gangs and Delinquency in Developmental Perspective. Bucureşti. Editura Politică. T. . P. Krohn. Criminology: Crime and Criminality. Cunoaşterea copilului. Cambridge University Press.A.Thornberry. Bucureşti.. (1981). Vincent. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. . (1988). A. Harper Collins Publishers.. C. Yablonski. Psihosociologia socială a grupurilor şcolare. Understanding.. Assesing and Counselung the Criminal Justice Client. Inc. M. L. Smith.. 1999. Lizotte A. (1972).. A. Dicţionar de psihologie socială. B. . T. Zlate. (2003). Brooks-Cole Publishing Co.. (1972). California. M. D. Walsh. Tucicov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->