P. 1
Fenomenologia Sentimentului Iubirii in Romanul Anna Karenina de Lev Tolstoi

Fenomenologia Sentimentului Iubirii in Romanul Anna Karenina de Lev Tolstoi

|Views: 852|Likes:
Published by Mirela Goia

More info:

Published by: Mirela Goia on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Fenomenologia sentimentului iubirii în romanul “Anna Karenina” de Tolstoi

Iubirea este o temă inepuizabilă, de o vechime imemorabilă, deoarece originile ei se leagă de originile culturii umane. Oricât de repetabilă ar fi ea de-a lungul istoriei literaturii, tema iubirii rămâne vie şi mereu fascinantă. Ea reprezintă o obsesie nu doar a poeţilor, prozatorilor şi dramaturgilor, ci şi a celor care vor să o evalueze teoretic şi să o facă inteligibilă logic: Stendhal, Proust, Octavio Paz şi mulţi alţii. Or, sentimentul iubirii, deşi etern şi repetabil, pare să se sustragă încercărilor de definire. În literaturile lumii iubirea e un spaţiu tematic de o surprinzătoare complexitate, de la Cântarea Cântărilor şi Epopeea lui Ghilgameş, la mari creaţii moderne Matei Iliescu de Radu Petrescu, în literatura română, sau ca Anna Karenina de Tolstoi. Romanul lui Lev Tolstoi, Anna Karenina, este unanim recunoscut ca fiind unul din piscurile cele mai înalte ale artei literare. Totodată este şi romanul cel mai clasic nu numai în literatura rusă ci şi în litertura universală întrucât, cum observa la timpul său şi Garabete Ibrăileanu,” nici un roman din literatura universală nu întruneşte atât de multe şi variate însuşiri “1. Operă desăvârşită, după cum au spus criticii din întreaga lume, romanul Anna Karenina reprezintă un punct important în istoria literaturii universale. Tolstoi însuşi considera că romanul său, apărut în volum în 1877, este primul lui roman adevărat din punctul de vedere al creării personajelor, deşi acesta a venit după cealaltă carte celebră a autorului, „Război şi pace”. Tolstoi prezintă, în caracterizarea epocii şi mai ales în caracterizarea eroilor, noi şi noi trăsături de o nemaiîntâlnită profunzime psihologică. Anna, Vronsky, Karenin, Levin, Kitty, şi numeroase alte personaje din roman reprezintă realizări artistice excepţionale. Neobişnuita amploare a preocupărilor, năzuinţa de a înţelege în întregime cele mai complexe probleme ale progresului uman şi neobosita căutare a adevărului, sunt trăsăturile de bază ale drumului de creaţie străbătut de marele scriitor, care s-a ridicat pe cele mai înalte culmi ale culturii mondiale
1

Garabete Ibrăileanu, Note şi impresii, Cap. Note pe marginea cărţilor, articolul Anna Karenina, în Opere, Vol. 2, Ed. Minerva, 1975, p. 234.

1

Putem observa acest conflict în situaţia problemă dintre Levin şi ţărani. Inspirată de o poveste reală. raţiune şi democraţie. de fapt. I-III. condiţiile morale ale căsătoriei şi vieţii de familie. În primul plan însă rămâne lumea nobilimii. despre viaţă şi moarte. a aristocraţiei citadine. cartea este. mai mult individual.şi a cărui operă a constituit un pas înainte în dezvoltarea artistică a omenirii. despre iubire. negustori. ilustrate prin cazul personajelor principale. pură. cuprinzând intelectuali. Naratorul fără nume a romanului prezintă atât fapte cât şi gânduri lăuntrice ale personajelor. Maria Hartung. devastatoare. povestit la persoAnnaa treia. mai puţin social. ţărani. într-un viu efect de contrast. pe când liberalii cred în technologie. în centrul căreia se derulează povestea de viaţă a eroinei principale. o frescă a Rusiei celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. reprezentată de familia Levin. căreia îi este opusă. în cadrul căreia. viaţa simplă. 1968-1971 2 . o iubire nefericită a fiicei lui Alexander Puşkin. Bucureşti. au un caracter diferit. vorbeşte despre sensul vieţii. ţăranii având încredere în vechile metode ruseşti de cultivare a pământului. sinceră. etc. În Rusia Annei Karenina se dezlănţuie o bătălie între valorile patriarhale care susţin aristocraţii şi valorile liberale deseori numite liber gânditori în roman. a nobilimii rurale. Conservatorii cred în tradiţii precum guvernarea autoritară. dintre iubire şi fericire. dintr-o respectată membră a aristocraţiei. relaţia dintre viaţa şi moarte. Problemele aduse în discuţie. Tolstoi îşi plasează povestea despre adulter şi autocunoaştere într-un cadru rus cu un val năvalnic de uriaşe schimbări istorice din ultima jumătate a secolului al XIX-lea.2 Cadrul social din roman este amplu şi atent investigat. Istoria literaturii universale. O dragoste adulterină. apreciază Ovidiu Drimba. cu subliniate tendinţe moralizatoare. Privirile scriitorului se extind însă şi asupra unui câmp social vast. pe care niciun personaj al 2 Ovidiu Drimba. într-o persoană dispreţuită. având în prim plan atât aspectele istorice cât şi cele personale şi psihologice. care refuză să accepte inovaţiile agriculturale pe care Levin încearcă să le introducă. demonstrate de destinul lor. Ed. Romanul. mai nuanţat filozofic: sensul şi scopul vieţii. Tolstoi ţine să pună în relief corupţia lumii mondene. o obligă pe Anna Karenina să-şi părăsească soţul şi copilul şi o transformă. Didactică şi Pedagogică.

scris şi editat cu minuţiozitate. atenţia multor critici a fost atrasă de problematica operei. iubirea şi fericirea: “Dacă ierţi. dar totodată apar şi gândurile altora. de la început chiar. 5 3 . nu mai e bine. într-un limbaj firesc. căsătoria. viaţa de familie (destinul Anei şi destinul lui Levin) şi valoarea filozofică a agriculturii. obsesie şi acea disperare care îi face pe oameni să acţioneze necugetat. Tolstoi intenţiona ca Anna Karenina să fie o reîntoarcere la genul romanului familist. Valoarea estetică. remuşcare. Editura Polirom. rostite de personaje din sfere sociale diferite şi care acoperă teme mari. pură şi care nu-şi găseşte vreo vină până la suferinţa necruţătoare. Cartea lui Lev Tolstoi poate fi privită ca o culegere de aforisme. fiindcă asta nu e raţional”. precum firea omului. nici atunci nu mai e bine. Tolstoi a reuşit să picteze în detalii ameţitoare un tablou viu al societăţii ruse din secolul al XIXlea. Pag. “Anna Karenina” este un roman care arată o întreagă revoluţie a sentimentelor. iartă totul! Altfel n-ar mai fi iertare”.acţiunii nu l-ar putea ştii. Lev. pentru a se bucura de dragostea fermecătorului conte Vronski. Tolstoi a scris Anna Karenina în parte ca o dezbatere a propriei viziuni despre familie. El pune în contrast lumea oraşului (plină de orgolii şi care se autodistruge) cu lumea satului.. naratorul descriind sentimentele şi atitudinile personajelor. Iaşi. fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei. 2007. în care munca izbăveşte omul. Anna Karenina. marele Tolstoi dă şi reţete pentru o viaţă perfectă.” 3 Astfel începe romanul.. 3 Tolstoi. Schematizând. Binele e în afara înlănţuirii de cauze şi efect”. simplă şi pură. dacă are ca efect răsplata. sensul şi scopul vieţii. Mai ales în ceea ce-i priveşte pe Anna şi Levin. socială şi ideologică a romanului “Anna Karenina” poate fi relevată din mai multe puncte de vedere. concentrând povestea în jurul a două mari idile. “Raţiunea nu putea descoperi iubirea de aproapele. Precum putem observa din această faimoasă frază de la începutul romanului. gelozie. reflectând modul în care autorul percepea dragostea şi tragedia. Dincolo de lecţiile de moralitate pe care le predă fără ezitare. şi acestea în antiteză: cea care îi uneşte pe Kitty şi Levin şi adulterul de care se face vinovată tânăra soţie a bătrânului Karenin. „Toate familiile fericite seamănă între ele. “Dacă binele are o cauză. Explicabil. care prezintă toate ipostazele unei relaţii: de la dragostea năvalnică. am putea grupa punctele de vedere în jurul a trei aspecte: schimbările sociale în Rusia secolului al XIX-lea.

Tolstoi prezintă familia ca sursă a fericirii. Tolstoi a scris Anna Karenina în parte ca o dezbatere a propriei viziuni despre familie. Tolstoi divulgă ipocrizia înaltei societăți.” Un alt exeget rus considera că “Anna Karenina” este o “grandioasă epopee psihologică”. Axat pe tragedia unei femei aflate sub imperiul distructiv al unei pasiuni adulterine. că nu poate face ceea ce doreşte. nimeni nu va contesta că “Anna Karenina” reprezintă şi o frescă socială de o uimitoare plasticitate. sau mai exact este romanţioasă. bărbatul ideal. Tolstoi ia o poziţie în favoarea familiei în roman. care. Sklovski. V. Această limitare de libertate individuală este evidenţiată şi prin surprinderea lui Levin când nu-şi poate vizita fratele muribund când doreşte. familiile izolate constituie unităţi economice. pe când Levin întemeiază o familie şi încheie romanul fericit. intitulează unul din capitole “de ce romanul Anna Karenina nu este un roman de familie” şi-şi sprijină argumentarea pe constatarea că activitatea gospodărească a lui Levin nu este un detaliu ci “dezvăluie temelia romanului”. Receptării lumii de către o conștiință individuală și raționalistă 4 . pe când Levin găseşte sensul vieţii lui. menţiona într-o notă ca “tot la el găsim şi concepţia profundă că în toate societăţile defectuase.acesta fiind popular în Rusia câteva decenii mai devreme. vorbind despre Fourier. distrugerea instituției familiei. în volumul său monografic. a comfortului. În acelaşi timp. după cum aflăm din ultimul paragraf al romanului. un bărbat dedicat cu totul dragostei precum ea”. sfâşiate de antagonisme. Însă . dar este sincer şi imparţial în legătură cu dificultăţile vieţii de familie. Totuşi în ciuda acestor restricţii ale libertăţii individului. Annadistruge o familie şi moare în nefericire. În cele din urmă putem trage concluzia că credinţa şi viaţa de familie merg întotdeauna împreună. zugrăvește descompunerea modului de viață patriarhal. dar care îşi pierdu-se popularitatea până în anii 1870. din primele pagini ale romanului. vrea imposibilul. În cele din urmă viaţa Anei îşi pierde sensul. întrucât “suferă de idealism. Această primă afirmaţie despre familiile fericite şi nefericite pune accent pe importanţa acestei idei. Sklovski descoperă în această împrejurare chiar un fel de consonanţă cu o observaţie a lui Engels. şi în ciuda certurilor ce urmăresc fiecare familie prezentată în Anna Karenina. Anna e comparată cu Emma Bovary a lui Flaubert. ba încă şi mai mult. şi a transcendenţei filozofice. ci trebuie să se sfătuiască cu soţia şi cedând insistenţelor acesteia să fie acompaniat de ea. Ideea că familia îngrădeşte libertatea individuală este evidenţiată în realizarea uimitoare a lui Stiva.

de disperare . dar profund legată de fiul acestuia . fericirea propriului copil şi. manifestându-se drept un "criptovăzător al trupului" după cum îl numește Dmitri Merejkovski. de milă.tot prin intermediul unui mujic . de gelozie. de remuşcare. Căsătorită prematur cu Alexandrovici . eroul îşi capătă liniştea sufletească în urma aflării . întelegând consimţâmântul drept renunţare deliberată la copilul iubit.ca cel pe care Tolstoi îl face asupra membrilor triunghiului conjugal. care-l aduce la un pas de sinucidere. Anna Karenina compromite . şi iubirea vinovată dintre tânăra soţie a bătrânului Karenin şi frumosul ofiţer. în nestatornicia haotică și în concretetea ei reală. în incercările lui de a găsi calea cea mai justă în comportare în condiţiile dezvoltării capitalismului. în interesul amândurora. 5 . Anna Karenina este centrat pe cele trei personaje cu cea mai mare încărcătură afectivă: Annaşi Alexei -nume dedublat de scriitor -pe de o parte soţul legitim. în infinitul. Rareori în întreaga literatură universală a fost realizat cu atâta fineţe şi forţă de studiu al evoluţiei sentimentelor . Annase vede constrânsă a refuza . istorie care se desfăşoară paralel. El se ridică împotriva tendinţelor de dezvoltare capitalistă în domeniul agriculturii şi luptă pentru găsirea unei limbi comune de înţelegere între mujici şi moşieri. contele Vronski. de suferinţă. Mersul firesc al istoriei contrazice însă teoriile lui Levin şi el cade într-un profund pesimism. Levin suferă la vederea ruinării nobilimii şi speră într-o redresare. în mod gratuit . prin aranjament familial .Vronski în care eroina investeşte esenţialul până la renunţarea parţială a fiului Serioja şi.de dragoste pură. Problemele sociale fundamentale îşi găsesc expresia în căutările lui Levin. Este istoria a două iubiri. o dată cu ea . până la renunţarea totală de sine. Anna este privată de dragostea soţului (ceea ce o aruncă în braţele lui Vronski ). singura ei raţiune care o face să penduleze dureros între cei doi bărbaţi. în final . de obsesii. Viaţa intimă a eroilor se desfăşoară pe fondul unor adânci contradicţii sociale care le determină în cele din urmă soarta. de dorinţă.iar pe de altă parte .modern .desfăşurat pe trei planuri paralele. propria fericire. Ca şi în „Război şi pace”. care pentru el se concretizează în principiul „autodesăvârşirii” morale. în numele iubirii.în cele din urmă. Alexandrovici .a „sensului şi adevărului” vieţii. Roman realist . Conţinutului de idei îi corespunde o măiestrie artistică desăvârşită. contrapunctic: cea care îi uneşte pe Kitty şi Levin în armonia vieţii calme de familie.scriitorul îi opune valoarea în sine a vieții. Oferindu-i-se în primă instanţă divorţul.

şi dragostea ei de mamă pe de altă parte. Întradevăr Tolstoi ne dă acces la mult mai puţine gânduri ale lui Vronsky decât la celelalte personaje ale romanului. soţul Anei. deşi sentimentele lui faţă de ea se atenuează. Anna Karenina o aristocrată frumoasă din St. Vronsky. Anna crede în dragoste. şi îl consideră pe soţul ei. Petersburg. acordă o deosebită atenţie Anei. convenţionalitatea fără sentimente pe care o detestă. are caracteristici ale singuraticului ideal. Este intimidat de convenţiile sociale având mereu o prezenţă perfectă de om capabil şi educat. însuşi întruchiparea falsităţii. Anna Karenina se zbate între pasiunea ei pentru Vronsky şi dorinţa ei de a fi independentă pe de o parte şi datoria ei de soţie. citeşte cu pasiune. teatrul. Nu poate fi acuzat de faptul că ar fi un soţ sau un tată 6 . Relaţia adulteră a Anei o azvârle în exil de societate.Dragostea celui de-al doilea (Vronski ) . captează atenţia mai tuturora din înalta societate . este un om extrem de formalist. învăţată. aparent nestăvilită . unul dintre cei mai importanţi oameni din St.spre exasperarea Anei care . Există o lacună în aproape orice acţiune a lui dealungul romanului. Anna detestă cel mai mult falsitatea. dar totuşi este evident decepţionat când relaţia lor îl obligă să renunţe la dorinţa lui de a avansa în carieră. Lumea interlopă . precumputem observa din devotamentul ei pentru fiul ei. ci şi în dragostea de familie. jocurile de noroc alcătuiesc delectarea omului care a ales izolarea soţiei din cauza societăţii abjecte . căsătorită. nu doar în cea romantică. capătă aspect obişnuit . parcă Tolstoi refuză să permită cititorului să se apropie prea mult de adevăratul caracter al lui. Vronskz este mai mult sfânt decât demonic şi comportamentul lui faţă de Anna este impecabil. totuşi citeşte poezie. Alexei Alexandrovich Karenin. este inteligentă. din efortul ei fervent de ai împăca pe Stiva şi Dolly Oblonsky . şi în prietenie deasemenea. şi într-un final la sinucidere. revendică aceeaşi dragoste lipsită de orice fel de libertate . citeşte istoria universală dar pare extrem de îngrădit. dar nu are opinii poetice. Vronsky modelat după eroul romantic din perioada precedentă a literaturii. la sfârşitul romanului. jertfind totul pentru iubire . Totuşi are o parte întunecată în interiorul personalităţii sale. Karenin. care în căutarea dragostei şi a onestităţii emoţionale este proscrisă din societate. pasionat.la nefericire. scrie cărţi pentru copii. Chiar dacă decizia lui de a rupe relaţia cu Kitty aproape distruge viaţa acesteia. Alexei Kirillovich Vronsky este un militar bogat şi elegant a cărui dragoste pentru Anna o motivează pe aceasta să-şi părăsească soţul şi fiul. şi are o abilitate înnăscută de a preţui arta. Petersburg. Annaeste frumoasă în toate sensurile. Fermecătoare dar rezervată.

reprezintă temelia credinţei religioase la care ajunge după căsătorie. Se simte frustrat de cultura rusă. Logodna şi căsătoria lui Levin şi Kitty are o importanţă deosebită pentru Anna Karenina. dar un intelectual mărinimos preocupat de viata rurală şi în special de agricultură. Levin se retrage la reşedinţa de la ţară şi renunţă la visele lui de a avea o familie. În cele din urmă birocratul şters rămâne Karenin pe care îl . Îşi îndeplineşte rolul în familie ca şi celelalte sarcini din lista cu obligaţiile sale sociale. Însă spre sfârşitul romanului cei doi se căsătoresc şi duc o viaţa de familie în deplină armonie. Konstantin Dmitrich Levin este un stângaci în sfera socială. totuşi arată puţină tandreţe faţă de soţia sa Anna şi faţă de fiul său. Căsnicia lor este o afirmaţie a legăturii lui Levin cu alţii şi participarea lui la ceva mai amplu decât el însuşi. Stângaci în sfera socială suferă de complexul inferiorităţii. şi demisionează din postul său de la puterea executivă locală. ce a urmat după terminarea Annei Karenina. Se zbate să-şi redescopere propria identitate şi să ajungă la o înţelegere a acestei lumi înstrăinate şi confuze din punctul de vedere al credinţei. Devastat de refuzul lui Kitty. Levin începe să se gândească la credinţă abia când este nevoit să meargă la confesiune pentru a obţine licenţa de căsătorie. Viziunile lui îl îndepărtează atât de la nobilime cât şi de la ţărani. ducând cu repeziciune la căsătorie. Levin este alter egoul autorului. Declaraţia de credinţă a lui Levin de la sfârşitul romanului rezumă propriile convingeri ale lui Tolstoi. reprezintă mai mult decât o logodnă. Levin trăieşte o deziluzie atunci când Kitty îi refuză cererea în căsătorie. dar nu se simte confortabil nici cu obiceiul European.absent. întrebarea 7 gata să apară. Cea mai importantă motivaţie a lui atât în carieră cât şi în viaţa personală este siguranţa şi protecţia individuală. deoarece o consideră nefolositoare şi birocratică. Flacăra iubirii dintre Levin şi Kitty care se reaprinde. Tolstoy conturează căsnicia ca pe o acceptare şi un devotament încăpăţânat al individului faţă de o altă fiinţă umană. în final ajunge să creadă în Dumnezeu. Deşi este cinic în legătură cu dogma religioasă. acesta modelând relaţia dintre Levin şi Kitty după propria căsnicie. Dacă la început Levin este un liber-cugetător. Levin este un fel de proscris la începutul romanului. cu toate înţelesurile filozofice şi religioase pe care acesta le poartă. marcând începutul stadiului din viaţa lui caracterizată prin credinţăreligioasă profundă. Obiectivul lui este să fie sincer şi productiv în tot ceea ce face. Când îşi iartă soţia crezând că este pe patul de moarte vedem o aluzie a unui Karenin mai profund cunoscusem. precum putem observa din nesiguranţa şi îndoielile lui când vrea să o ceară pe Kitty de soţie. Seryozha.

sub alte forme.îl impresionează puternic şi durabil prin arta magistrală cu care Anna Karenina trece de la psihologie la etică. Ibrăileanu admira la Tolstoi cunoasterea profundă a sufletului feminin. aşa cum G. Acestuia îi consacră un excepţional studiu critic . Proza lui e ritmată de bătăile propriei noastre inimi. 8 . trecutului şi viitorului. Vladimir Nabocov apreciază că măreţia lui Tolstoi se datorează calităţii lui rare de a se adapta la statura noastră. Nu este o întâmplare că soarta şi căsnicia pătrund în viaţa lui Levin aproape simultan. în special. Ibrăileanu o va iubi pe Adela. iar mai apoi la o regenerare spirituală. disecând necontenit sufletul sfâşiat de remuşcări al eroinei.pusă de preot declanşează un lanţ de gânduri ce conduc într-o criză. Iubirea este şi va rămâne tema fundamentală a literaturii tuturor prezentului. Iubirea este o temă inepuizabilă şi oricât s-ar scrie despre iubire. De aceea noii scriitori. descriind noi trăiri. Tolstoi îşi iubeşte eroina şi suferă pentru ea. Afirmaţia finală a lui Levin de pe ultima pagină a romanului este rezultatul experienţelor obţinute după căsătorie. sub alte titluri. la ritmul nostru. iar personajele sale par să se mişte la fel de firesc în lumea noastră ca trecătorii care ni se perindă pe sub ferestre în timpul lecturii. mai rămân încă multe de scris. deoarece ambele sunt afirmaţii ale centrului existenţei individului. viitoarele nume sonore continuă să scrie despre dragoste.

http://www. Margareta. 1968-1971 2. Ed. Dolinescu. un reper de calitate . 2. Iaşi. Curs pentru uzul studenţilor.roportal. Note şi impresii. Târgu Mures. Minerva. articolul Anna Karenina. Ed. Note pe marginea cărţilor.com/lit/anna/ 9 . Didactică şi Pedagogică. 2008 1.htm 5. Literatura comparată. http://www. Cap. Lev Tolstoi. Garabete. 2007 SURSE SECUNDARE Boldea. Iulian. Drimba.BIBLIOGRAFIE SURSE PRIMARE 1.sparknotes. Dan Boicea . Ibrăileanu. 1975 3. Ovidiu. Zamfirescu. Bucureşti. 1970-1971 Ziarul Adevărul.ro/articole/510. Istoria literaturii universale. Didactică şi Pedagogică. Vol. “Anna Karenina”.30 decembrie 2008 4. în Opere. Ed. I-III. Editura Universităţii Petru Maior. Ion. Editura Polirom. Bucureşti. Istotia literaturii universale. Anna Karenina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->