P. 1
Serviciul Fiscal

Serviciul Fiscal

|Views: 101|Likes:
Published by Vicol Viorica

More info:

Published by: Vicol Viorica on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Serviciul Fiscal ca istorie

Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinzînd atît drepturile, cît si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. În RSSM, ca si în URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si încasare în buget a impozitelor si altor plati percepute de la întreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lînga Ministerul Finantelor, si-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenta organelor financiare locale. Începînd cu anul 1991, în republica a început sa se aplice propria legislatie fiscala, tinîndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie, de exemplu, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a satului si complexului agroindustrial, în care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului întreprinderilor, însotite de o lista suplimentara de înlesniri, acordate acestor gospodarii. În aprilie 1992 a fost adoptata Legea cu privire la investitiile straine. Astfel, a fost prevazut un sir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru întreprinderile mixte cu investitii straine. Ulterior au fost introduse anumite modificari care au simplificat considerabil ordinea acordarii lor. În afara de aceasta, întreprinderile mixte se bucura si de scutirile de baza prevazute pentru întreprinderile autohtone. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. Aceasta lege determina principiile economice, juridice si organizationale generale de constituire a sistemului fiscal, prevede tipurile impozitelor si competenta organelor puterii de stat, drepturile si obligatiile contribuabililor, drepturile, obligatiile si responsabilitatea organelor fiscale, apararea contribuabililor, raspunderea pentru încalcarea legislatiei. Aceasta lege este asemanatoare cu cea ruseasca. Sistemul fiscal e voluminos, prevede 10 impozite generale de stat si 10 locale, numarul carora ulterior creste. De la 2 decembrie 1992 intra în vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor. Impozitului sînt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care îsi exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor. Întreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii. Beneficiul obtinut din activitatea neagricola si beneficiul întreprinderilor de tip industrial este impozitat în baza principiilor generale. Impozitului pe beneficiu nu se supuneau sumele de binefacere, sustinerea institutiilor de ocrotire a sanatatii, de cultura, învatamînt, educatie fizica în valoare de 2 la suta din beneficiul impozabil si un procent din beneficiul de bilant, transferat în fondul de sustinere sociala a populatiei.

în repetate rînduri s-au modificat. formate la fiecare etapa de producere si vînzare a marfii. care la acel moment. care desfasoara activitati de întreprinzator. altor mijloace de transport. cotele impozitului funciar s-au majorat. a fost aprobat titlul V al Codului fiscal: „Administrarea fiscala”. În legatura cu aceasta. Platitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice si juridice cu terenuri de pamânt cu titluri de proprietate.a.Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei în noiembrie 1994. Platitoare de impozit sunt întreprinderile si cetatenii. obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s. si anume: dispozitii generale. accizele au fost stabilite prin taxe fixe în exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor în loc de procentele care se aplicau înainte la pretul de realizare. Începînd cu 1995. a intrat în vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova. Din 1996 însa a început sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier Pentru întregul sistem fiscal si nu numai. cetatenii au început sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor. de fapt. Accizele sunt un impozit indirect de stat. Initial. Ea prevede un impozit indirect de stat. metodele de prelevare. posesiune si bineficiere. Din 1995 întreprinderile agricole au început sa plateasca un impozit funciar unic. în dependenta de bonitate. inclus în pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator. Cota impozitului este aprobata în marime de 20 la suta din volumul operatiunilor impozabile si poate fi precizata de Parlament în timpul aprobarii bugetului pentru anul viitor. Aceasta Lege a fost abrogata odata cu punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. adoptata în decembrie 1992. includea doar doua titluri: „Dispozitii generale” si „Impozitul pe venit”. cotele impozitului dat au fost neînsemnate si diferentiate. accizele. . Drept ca în decursul anilor cotele impozitului. care includea si impozitele imobiliar si rutier. Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993. Pe parcursul anilor anumite modificari a suferit si Legea cu privire la impozitul funciar si modalitatea de impozitare. a început sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive. politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca cît mai exact posibil. pe care trebuie sa le îndeplineasca instrumentele folosite în procesul mobilizarii resurselor financiare. de felul de utilizare agricola. precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie. executare a muncii si acordare a serviciilor. inclusiv straini. pentru procurarea autoturismelor. sociale sau de alta natura.). Actualmente în republica actioneaza noua titluri ale Codului fiscal. important s-a dovedit a fi adoptarea Legii cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. diferitelor constructii auto. conform decretului Presedintelui Republicii. taxa pe valoarea adaugata. Astfel. exceptie facând cetatenii care obtin un venit anual din comercializarea marfurilor mai mic de 400 salarii minime si institutiile finantate de la buget. precum si obiectivele economice. În anul 2005. aplicat la suma valorii adaugate. Începînd cu anul 1997. Impozitul imobiliar. precum si marimea venitului neimpozabil. impozitul pe venit. platite anterior separat. produse de tutun. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice. La sfârsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. impozitul de tranzit si un impozit rutier special.

a fost initiata prestarea serviciilor electronice fiscale. etc.Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fiscale din statele membri ai Comunitatii Statelor Independente (CCCSF).„Evidenta operatiunilor de schimb valutar în numerar”.03. reiesind din valoarea estimata (de piata) a acestora. Proiectul respectiv constituie un pas marcant în facilitarea lucrului cu contribuabilii. notificarea despre primirea declaratiilor de catre Serviciul Fiscal de Stat si erorile din aceste declaratii. „Facturi fiscale”. în anii 2005-2007. în regim on-line. a fost lansat „Portalul serviciilor fiscale”. fara a vizita organul fiscal teritorial. Serviciul Fiscal de Stat îsi va orienta actiunile întru realizarea obiectivelor de baza stabilite în diverse programe guvernamentale. pe lînga relatiile de colaborare bilaterala. precum si în directia îmbunatatirii activitati de administrare fiscala . În scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate. 1208 din 20. au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul fiscal”. Pentru informarea contribuabililor. prin Hotarîrea Guvernului nr. „Despre contribuabil”. precum si oportunitatile oferite de acesta. ce include: serviciul „Declaratie electronica”. alta decît cea pe suport de hîrtie.administrarea fiscala. taxele locale.md. A fost initiata implementarea celei de-a doua etape de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinatie comerciala si industriala. ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat în baza tehnologiilor web. Totodata. România. serviciul „Declaratie rapida”. Sistemul Informational Automatizat . prin intermediul caruia.fisc. La capitolul cooperare internationala. Estonia.2006 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010.Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA). a fost lansat „ghiseul electronic”. marcînd începutul unei noi etape de dezvoltare. Lituania. taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere În anul 2006. ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale. În anul 2009 a fost dat în exploatare industriala. Trebuie de mentionat si faptul ca. si anume în mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale. La 01. . precum si în cîstigarea încrederii acestora. Servicii de certificare si eliberare a semnaturilor digitale. s-a lansat mecanismul ce prevede notificarea contribuabililor despre termenul de prezentare a declaratiilor si a darilor de seama fiscale (calendarul fiscal). Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit. Serviciul Fiscal de Stat conlucreaza în baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tarilor de Jos. a fost initierea crearii SIA „e-Declaratii”. Alaturat. Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. pe larg a fost popularizat site-ului oficial: www.10. Franta.2010. la fel. în Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat. a fost lansat proiectul „Declaratie electronica pentru persoanele fizice”. În continuare. a garajelor si terenurilor pe care acestea sînt amplasate si a loturilor întovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele. menite sa contribuie la fortificarea temeliei administrarii fiscale pusa în anii precedenti. serviciile de acces la informatii: „Descarca formulare”. Cehia. impozitul pe bunurile imobiliare. Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil: .

a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei sînt stabilite în Regulamentul. în mod voluntar. examineaza scrisorile. prin colaborarea permanenta si sustinerea acestora prin acordarea unei asistente consultativ-informative adecvate.In contextul celor mentionate. înregistrate pîna acum. b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern. asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale. prezentul si viitorul Serviciului Fiscal Stat este determinat si direct influentat de nivelul civismului fiscal al contribuabililor. fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat. Rezultatele perfectionarii legislatiei în domeniul fiscal. al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei.de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. dar si necesitatea de a evolua în continuare. . aprobat de Guvern. au demonstrat eficienta activitatii desfasurate. al hotarîrilor Parlamentului. d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale. raspunde la scrisorile. constient si corect a obligatiilor fiscale. ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat. al decretelor Presedintelui Republicii Moldova. inclusiv. al Codului fiscal si al altor legi. instructiuni si alte acte în vederea executarii legislatiei fiscale. Atributiile organului fiscal Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale în vederea exercitarii controlului fiscal. Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova. Modul de functionare a organului fiscal. de aprobare a structurii. iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor . este de notat ca. ia masuri în vederea eficientizarii activitatii lor. prin oferirea de noi servicii fiscale care sa contribuie la reducerea costurilor. al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului. se vor realiza noi performante la capitolul – onorarea de catre contribuabil. c) emite ordine. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte în activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora. Obiectivele şi funcţiile organeleor fiscale Sarcina de baza si principiile generale de organizare a organului fiscal Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale. reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor în modul stabilit. prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta. Astfel. asupra calcularii corecte.

depisteaza si curma încalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti. elaborate în conformitate cu instructiunile respective. în conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor. k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale. d) efectueaza controale fiscale. tine evidenta lor. f) organizeaza si efectueaza. Organizarea concursurilor se efectueaza în modul stabilit de Guvern. iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile în afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. timbre (marci) de acciz în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. cu exceptia celor administrate de alte organe. contra plata. b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile. g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului în care contribuabilii. cereri prealabile si emite decizii asupra lor. h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale în activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri vizÎnd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au încalcat legislatia fiscala. inclusiv asupra restantelor. direct sau indirect. a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe.e) efectueaza controale fiscale. alte persoane respecta legislatia fiscala. f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale. cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care. n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. i) examineaza contestatii. l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. i) organizeaza diferite concursuri. executarea silita a obligatiilor fiscale. j) colaboreaza cu autoritati din alte state în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza în cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este. g) elibereaza. organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale. efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile în numerar. dupa caz. cererile si reclamatiile contribuabililor. c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale. subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale. Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) întreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale. si-au adus contributia la îmbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea încasarilor la bugetul public national. e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale. m) preîntîmpina. sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor . h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor.

în conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil. g) sa ridice de la contribuabil documente în cazurile si în modul prevazut de prezentul titlu. persoana cu functie de raspundere a contribuabilului. precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator. potrivit legii. precum si copiile de pe ele. necesare în exercitarea atributiilor. cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat. altor obiecte. constituie secret de stat. j) sa ceara si sa verifice lichidarea încalcarii legislatiei fiscale. operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului. persoana presupusa a fi subiectul impozitarii. d) sa deschida si sa examineze. i) sa porneasca în instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind: . f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului. b) în procesul controalelor fiscale. a prezenta documente si informatii în problema de interes pentru organul fiscal. depozitele. . n) sa sechestreze. m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale în modul stabilit de legislatia fiscala. a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). cu exceptia celui care. indiferent de locul aflarii lor. h) sa constate încalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie.identificate în timpul controlului. sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora. folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru întretinerea obiectelor impozabile.alte actiuni în conformitate cu legislatia. organizatiei în cazul încalcarii modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si încasarea veniturilor obtinute de acestea. spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei. k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor. taxe. cu exceptia contului de împrumut. majorarilor de întîrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor. daca acestea se anexeaza la actul de control. sa sigileze.lichidarea întreprinderii. în modul stabilit de lege. e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului. date. taxelor.anularea înregistrarii întreprinderii. documente. masuri de constrîngere. sa utilizeze metode si surse directe si indirecte. dupa caz. dupa caz. documentelor. în modul stabilit de lege. cu exceptia documentelor si informatiilor care. organizatiei în temeiurile stabilite de legislatie si încasarea veniturilor obtinute de acestea. . .anularea unor tranzactii si încasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii. majorari de întîrziere (penalitati) si/sau amenzi. c) sa efectueze vizite fiscale. r) în procesul determinarii cuantumului impozitelor. orice bun. sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii. inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii. s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale în alte tari în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. o) sa suspende. încaperile de productie. p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul. sa aplice. . l) sa primeasca în numerar impozite.

conform legislatiei fiscale. alti participanti la raporturile fiscale. inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. y) sa întreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite în plus sau a sumelor care.t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma. modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma înregistrarea în calitate de platitor al impozitului pe venit si T. despre impozitele si taxele în vigoare. Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. cu Codul fiscal si cu alte acte normative. la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei împuternicite de el (platitorul venitului). precum si a rudelor lui apropiate. amenintarea. Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze în stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova. perfectati si protejati conform legislatiei în domeniu. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. c) sa popularizeze legislatia fiscala. în conditiile legislatiei. i) în lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea. x) sa foloseasca mijloace de informare în masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale. ofensarea. în cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia. Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal sînt executorii pentru toate persoanele. d) sa informeze contribuabilul. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate. v) sa utilizeze dari de seama fiscale. la cererea contribuabilului.. despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective. urmeaza a fi restituite. g) sa efectueze. f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala. Functionarul fiscal îsi exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale în baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal. în care se indica destinatia certificatului. b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul. împotrivirea. sa modifice sau sa suspende. . în timpul exercitarii atributiilor sau în legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel. la cerere. actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. despre drepturile si obligatiile lui. atentarea la viata. e) sa informeze contribuabilul. la sanatatea si la averea functionarului fiscal. sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute în Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele decît cele instituite în conformitate cu actele legislative si alte acte normative.V. Împiedicarea de a-si exercita atributiile. reprezentantul lui. u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau înstiintarea acestora din urma. violentarea. Organul fiscal este în drept sa revoce. h) la cererea scrisa a contribuabilului.A.

numele si prenumele functionarului fiscal si ale persoanei de la care se ridica documentele. dupa caz. c) date despre proprietar sau posesor. hotaraste asupra instituirii posturilor fiscale. unde îsi exercita atributiile. cererile si reclamatiile contribuabililor în modul stabilit de lege. c) în alte cazuri expres prevazute de legislatia fiscala. în el se va consemna refuzul. în raza teritoriului controlat. În cazul crearii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic. Postul fiscal este constituit din cel putin un functionar fiscal si. f) numele. Ridicarea documentelor Documentele se ridica în cazurile: a) necesitatii de a proba prin documente încalcarea fiscala. dupa caz. în care se indica: a) data si locul întocmirii. Documentele ridicate. asigurat cu mijloace tehnice. o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia. sînt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau. din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ.j) sa primeasca si sa înregistreze cereri. iar daca ea lipseste sau refuza sa participe la procedura de ridicare. în prezenta a doi martori asistenti. adresa martorilor asistenti. Asupra cazului de ridicare a documentelor se întocmeste un proces-verbal. r) sa întreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. aproba regulamentul lor. dupa utilizare. Ridicarea documentelor se efectueaza în prezenta persoanei de la care acestea se ridica. precum si în scopul exercitarii altor atributii de administrare fiscala. prenumele. decizia emisa. l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale. decizia este coordonata cu organul executiv al administratiei publice locale. m) sa efectueze controale fiscale si sa întocmeasca actele de rigoare. stabileste tipul si locul de amplasare. Functionarii fiscali ridica documentele indiferent de apartenenta si de locul aflarii lor. în comun cu organele de resort. b) probabilitatii disparitiei acestora. acesta . n) în cazul depistarii unei încalcari fiscale si neîndeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal. în functie de caz si de modul efectuarii controlului. Postul fiscal Postul fiscal se creeaza de organul fiscal în scopul prevenirii si depistarii cazurilor de încalcare fiscala. În cazul crearii de posturi fiscale în locuri publice. d) lista documentelor ridicate. Posturile fiscale pot fi stationare si mobile. inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligatiilor fiscale. e) timpul si motivul ridicarii. în lipsa acesteia. Postul fiscal mobil. asigurînd pastrarea lor în organul fiscal. Postul fiscal stationar este amplasat într-un loc stabil si special amenajat. k) sa examineze petitiile. Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a întocmit si de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenti. Daca persoana de la care se ridica documentele refuza sa semneze procesul-verbal. b) functia. comunicari si alte informatii despre încalcari fiscale si sa le verifice. p) sa nu foloseasca situatia de serviciu în interese personale meschine. dupa caz. se deplaseaza. în termenele prevazute de legislatia fiscala. sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni. persoanei care o înlocuieste. inclusiv de transport. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Organul fiscal decide în mod autonom asupra programului de activitate. al caror model si mod de eliberare sînt stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. încadrarea si concedierea functionarilor fiscali Functionarii fiscali sînt selectati. Organul fiscal colaboreaza cu alte autoritati publice. La cererea organelor de drept. . consilier de stat de gradul II în serviciul fiscal. Functionarului fiscal îi este interzis sa desfasoare în cumul o alta activitate remunerata (în afara de activitatea stiintifica. cu exceptia datelor a caror prezentare este expres interzisa prin lege. ca o confirmare a împuternicirilor lor. Colaborarea organului fiscal cu autoritatile publice Autoritatile publice prezinta organului fiscal datele si materialele necesare îndeplinirii atributiilor ei. sex. didactica si de creatie) si sa fie împuternicit al unui tert în organul fiscal. Controalele si alte actiuni ale lui nu pot fi sistate decît de organele abilitate cu acest drept în temeiul legislatiei. cu însemnele gradului de calificare respectiv. Functionarilor fiscali. Functionarul fiscal în exercitiul functiunii este reprezentant al puterii de stat si se afla sub ocrotirea statului. Încadrarea în organul fiscal se face în conformitate cu legislatia privind serviciul public si legislatia muncii. Selectarea. si elaboreaza indicatii metodice în domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale. conform modelului si normelor stabilite de Guvern. au studiile corespunzatoare. precum si la judecarea cazurilor de încalcare a legislatiei fiscale. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali Pentru functionarii fiscali se instituie urmatoarele grade de calificare: consilier principal de stat în serviciul fiscal. aplicarea de masuri disciplinare functionarului fiscal tin de competenta autoritatii care l. consilier de stat de gradul III în serviciul fiscal. confesiune. organul fiscal acorda asistenta la determinarea obligatiilor fiscale în cadrul proceselor penale. Autoritatile administratiei publice centrale si locale deleaga persoane cu functie de raspundere pentru a acorda asistenta organului fiscal în îndeplinirea atributiilor ei.este obligat sa asigure personalului lor accesul si conditiile necesare exercitarii atributiilor. eliberata gratuit. concedierea. li se elibereaza legitimatii. indiferent de rasa. în conformitate cu legislatia. consilier de stat de gradul I în serviciul fiscal. din rîndurile cetatenilor Republicii Moldova care domiciliaza pe teritoriul ei. sînt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei si nu cad sub incidenta restrictiilor prevazute de Legea serviciului public. Persoanele încadrate în organul fiscal în calitate de functionar fiscal depun juramîntul în conformitate cu Legea serviciului public si sînt supuse înregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii. Transferul. Decizia privind delegarea persoanei cu functie de raspundere se adopta în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre organul fiscal.a încadrat si se efectueaza în conformitate cu legislatia. cu exceptia cazurilor de urgenta. origine etnica. în limita atributiilor prevazute de legislatia fiscala. Functionarii fiscali au dreptul sa poarte în exercitiul functiunii uniforma. conform legislatiei în vigoare. nationalitate.

Pentru pierderile suportate în legatura cu îndeplinirea atributiilor în organul fiscal. Modul de conferire a gradelor de calificare si cuantumul suplimentelor pentru ele se stabilesc în Regulamentul Serviciului Fiscal de Stat. Apararea drepturilor si intereselor functionarilor fiscali Drepturile si interesele functionarilor fiscali sînt aparate conform Legii privind protectia muncii si Codului fiscal. Persoanele ale caror actiuni au cauzat functionarului fiscal decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele platite conform alin. Asigurarea materiala si sociala a functionarului fiscal Functionarul fiscal în exercitarea atributiilor este asigurat cu mijloace de transport.invalizilor de gradul III. b) în cazul unor leziuni corporale care exclud posibilitatea functionarului fiscal de a exercita în continuare profesia. inspector de gradul III în serviciul fiscal. Pot fi prevazute.invalizilor de gradul II. se acorda urmatoarele despagubiri: a) în caz de deces al functionarului fiscal. si alte masuri de asigurare materiala si de acordare a asistentei sociale personalului organului fiscal. Asistenta sociala si asigurarea cu pensie a functionarului fiscal se efectueaza în modul stabilit de legislatie. functionarul fiscal poarta raspunderea prevazuta de legislatie. calculat în functie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatului. . aprobat de Guvern. 20 % . conform legislatiei. Conferirea gradului se consemneaza în carnetul de munca. fata de suma calculata conform lit. Decizia organului fiscal si actiunea functionarului fiscal pot fi contestate de contribuabil în modul prevazut de Codul fiscal si de alte acte normative. Raspunderea functionarului fiscal. 40 % . Dreptul de a contesta actiunile lui Pentru actiuni ilegale. suma reparatorie fiind încasata ulterior de la persoanele vinovate.a) în proportie de: 60 % .invalizilor de gradul I.inspector de gradul I în serviciul fiscal.(2). tehnice si alte mijloace necesare îndeplinirii obligatiilor de serviciu. se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. Prejudiciul cauzat bunurilor functionarului fiscal în legatura cu exercitarea atributiilor în organul fiscal se repara pe deplin de la bugetul de stat. inspector de gradul II în serviciul fiscal. Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiune ilegala urmeaza sa fie reparat în modul prevazut de legislatie. familiei acestuia sau persoanelor întretinute de el li se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. echivalent cu 10 salarii anuale. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali se egaleaza cu gradele de calificare prevazute de Legea serviciului public în ordinea stabilita de Guvern.

md/common/about/teritorial/structura_IFS_Chisinau_actuala.pdf .fisc.http://www.

se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea Codului Fiscal. 6)taxa deaplicare a simbolicii locale. taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine detaxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici dinunitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor. 2. 4)taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale. iar impozitul pe bunurileimobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 5)taxa de plasare a publicităţii (reclamei). a modului şi termenelor de achitare a impozitelor şi taxelor locale şi la aplicareafacilităţilor suplimentare. 8) taxa de piaţă. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. lista şi plafoanele taxelor locale se aprobă de către Parlament. 11)taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale. 2)taxele pentru resursele naturale. 10)taxa balneară. Impozitele locale. 3 Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la modificarea. Coteleimpozitelor şi taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal se numesc cotele maxime ale impozitelorşi taxelor locale. orăşăneşti şi săteşti (comunale). Impozitele şi taxele generale de stat şi locale se stabilesc.2 Legislaţia fiscală a RM. . de asemenea. în limitele competenţei lor. surse de reglementare aveniturilor sistemului bugetar sunt. 13)taxa de la posesorii de cîini. 12)taxa pentru parcare. Cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale nu trebuie să depăşească cotele maxime. acotelor. Cotele impozitelor şi taxelor locale modificate de cătreautorităţile administraţiei publice se numesc cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale. care se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificărilecorespunzătoare ale bugetelor locale. fabricate pe teritoriulunităţii date. 14)taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. 7)taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. 9) taxa pentru cazare. Impozitul pe venit şi taxele percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentrufolosirea drumurilor.1)impozitul pe bunurile imobiliare. percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în RM)reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. 3)taxa pentru amenajarea teritoriului.

07.alte acte legislative adoptate în conformitate cu Codul Fiscal. Aplicarea în spaţiu a legii fiscale este dirijată de principiul teritorialităţii impozitelor.financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizează primordial cu specificul fiscal al impozitării. Codul Fiscal. precum şi de definitivare a lor în cazuri decontestare. Cea de a doua categorie cuprinde formele fiscale de natură procedurală.2006 Titlul 9 „Taxele rutiere” în vigoare din 01. Potrivit necesităţilor de realizare practică a veniturilor bugetul.01. În RM legislaţia fiscală este reprezentată prin: 1.tariful de calcul. Prima categorie are în general un conţinut de drept material.2007 2.01.coordonat cu natura de drept public a acestor compartimente structurale ale finanţelor publice. coordonat cu cerinţa de evitare a dublei impuneri a veniturilor.01. taxele şi alte venituri bugetarefac parte din strategia finanţelor publice şi în cadrul acestora sunt reglementate nu autonom.01. precum şi a soluţionării litigiilor dintre contribuabili şi organizaţiile fiscale ale statului. Potrivit necesităţilor de ainstitui legal fiecare impozit în parte.norme privind procedura fiscală a stabilirii şi încasării impozitelor şi taxelor. precum şi cu acte normative privind executareasilită a impozitelor şi taxelor.2005 Titlul 8 „Taxele pentru resursele naturale” în vigoare din 01. astfel ca necesităţile şi interesele finanţelor publice să fie protejate şi realizate în mod raţional şi conform maximelor fundamentale a impunerii. taxe şi celorlalte venituri bugetare. termenii şi alte condiţii de plată a acestora.norme privind obiectul şi subiectele debitare de impozite.2001 Titlul 5 „Administrarea fiscală” în vigoare din 01.2001 Titlul 7 „Taxele locale” în vigoare din 01. cum ar fi: . subiectul impozabil sau taxabil. precizându-se obiectul.07.reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice: Categoria I .01.Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor este instituită potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale în timp şi în spaţiu. cicoordonat cu reglementările cheltuielilor publice.01.1998 Titlul 4 „Accizele” în vigoare din 01. În realitatea financiară impozitele. care conţine 9 titluri: Titlul 1 „Dispoziţii generale” în vigoare din 01. potrivitnecesităţii de stabilire şi încasare a impozitelor.1998 Titlul 3 „Taxa pe valoarea adăugată” în vigoare din 01. Aplicarea în timp a legii fiscale este bazată pe principiul anualităţii impozitelor.2002 Titlul 6 „Impozitul pe bunurile imobiliare” în vigoare din 01. Alăturat acestora. legislaţia fiscala este completată cu acte normative carereglementează sancţiunile aplicabile contribuabililor care declară corectitudinea obiectuluiimpozitului sau săvârşesc alte infracţiuni fiscale.1998 Titlul 2 „Impozitul pe venit” în vigoare din 01.Legislaţia fiscală (drept fiscal) pune în evidenţă ansamblul reglementărilor juridice. Categoria II .01. bugetului de stat şi împrumutului de stat.

dacă actul respectiv nu prevede altceva. Actele normative adoptate de către Guvern. Regulamente. Decrete ale Preşedintelui RM Hotărâri ale Guvernului şi altele. În cazul apariţiei unor divergenţe între actele normative adoptate de către Guvern. Serviciul Fiscal de Stat în baza şi pentru executarea Codului Fiscal nu trebuie să contravină prevederilor lui sau sădepăşească limitele acestuia. care sunt în vigoare la termenul stabilit pentru achitarea impozitelor şi taxelor (Monitorul Oficial). stipuleazăalte reguli şi prevederi decât cele fixate în Codul Fiscal sau în alte acte ale legislaţiei fiscaleadoptate conform Codului Fiscal. .- Codul Vamal. Orice interpretare (explicare)se publică în mod oficial. Ministerul Finanţelor. Legea Bugetului pentru anul corespunzător. Ministerul Finanţelor. la care Republica Moldova este parte şi care este ratificat în modul stabilit. Serviciul Fiscal de Stat şi a Codului Fiscal. Dacă un acord internaţional sau o convenţie internaţională privind evitarea dubleiimpuneri. se aplică prevederile codului. Instrucţiuni elaborate în baza titlurilor Codului Fiscal. se aplică dispoziţiile codului. se aplică regulile şi prevederile acordului internaţional sau aconvenţiei internaţionale. Interpretarea (explicarea) prevederilor actelor legislaţiei fiscale se efectuează de cătreorganul care le-a adoptat. Impozitarea se efectuează în baza actelor legislaţiei fiscale publicate în mod oficial. În cazul în care prevederile Codului Fiscal diferă de prevederile altor acte legislative privind impozitarea şi acordarea înlesnirilor fiscale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->