P. 1
Serviciul Fiscal

Serviciul Fiscal

|Views: 101|Likes:
Published by Vicol Viorica

More info:

Published by: Vicol Viorica on Dec 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Serviciul Fiscal ca istorie

Decenii de-a rîndul sistemul fiscal autohton s-a dezvoltat paralel cu cel al URSS, dupa aceleasi legi, principii si regulamente, cuprinzînd atît drepturile, cît si obligatiile, responsabilitatile inspectoratelor fiscale. În RSSM, ca si în URSS, a fost stabilit un sistem strict centralizat de calculare si încasare în buget a impozitelor si altor plati percepute de la întreprinderile si organizatiile de stat, cooperativele agricole si de producere, precum si de la populatie. Primul document despre crearea inspectoratelor fiscale de stat orasenesti si raionale este cel cu numarul 68 din luna martie 1990, aprobat de Sovietul Ministrilor al RSSM. Tot atunci, pe lînga Ministerul Finantelor, si-au început activitatea anumite subdiviziuni fiscale, dar care nu intrau în componenta organelor financiare locale. Începînd cu anul 1991, în republica a început sa se aplice propria legislatie fiscala, tinîndu-se cont de specificul economiei si interesele bugetare nationale. La 15 februarie, de exemplu, Sovietul Suprem adopta Legea privind prioritatile dezvoltarii sociale a satului si complexului agroindustrial, în care se prevad particularitatile impozitarii beneficiului întreprinderilor, însotite de o lista suplimentara de înlesniri, acordate acestor gospodarii. În aprilie 1992 a fost adoptata Legea cu privire la investitiile straine. Astfel, a fost prevazut un sir de scutiri de impozit pe beneficiu pentru întreprinderile mixte cu investitii straine. Ulterior au fost introduse anumite modificari care au simplificat considerabil ordinea acordarii lor. În afara de aceasta, întreprinderile mixte se bucura si de scutirile de baza prevazute pentru întreprinderile autohtone. La 17 noiembrie 1992 Parlamentul adopta Legea privind bazele sistemului fiscal. Aceasta lege determina principiile economice, juridice si organizationale generale de constituire a sistemului fiscal, prevede tipurile impozitelor si competenta organelor puterii de stat, drepturile si obligatiile contribuabililor, drepturile, obligatiile si responsabilitatea organelor fiscale, apararea contribuabililor, raspunderea pentru încalcarea legislatiei. Aceasta lege este asemanatoare cu cea ruseasca. Sistemul fiscal e voluminos, prevede 10 impozite generale de stat si 10 locale, numarul carora ulterior creste. De la 2 decembrie 1992 intra în vigoare Legea privind impozitul pe beneficiul întreprinderilor. Impozitului sînt supusi toti agentii economici - persoane juridice de pe teritoriul Republicii, indiferent de formele de proprietate si de cadrul juridic, inclusiv întreprinderile cu investitii straine, asociatiile si organizatiile internationale care îsi exercita activitatea de antreprenoriat nemijlocit sau prin intermediul reprezentantelor permanente si filialelor. Întreprinderile agricole, cu exceptia celor de tip industrial, nu platesc impozitul pe beneficiul provenit din fabricarea si desfacerea productiei agricole, precum si din desfacerea productiei obtinute prin prelucrarea industriala a materiei prime proprii. Beneficiul obtinut din activitatea neagricola si beneficiul întreprinderilor de tip industrial este impozitat în baza principiilor generale. Impozitului pe beneficiu nu se supuneau sumele de binefacere, sustinerea institutiilor de ocrotire a sanatatii, de cultura, învatamînt, educatie fizica în valoare de 2 la suta din beneficiul impozabil si un procent din beneficiul de bilant, transferat în fondul de sustinere sociala a populatiei.

formate la fiecare etapa de producere si vînzare a marfii.). Platitoare de impozit sunt întreprinderile si cetatenii. Initial. care includea si impozitele imobiliar si rutier. în repetate rînduri s-au modificat. precum si marimea venitului neimpozabil. În anul 2005. pe care trebuie sa le îndeplineasca instrumentele folosite în procesul mobilizarii resurselor financiare. si anume: dispozitii generale. includea doar doua titluri: „Dispozitii generale” si „Impozitul pe venit”. Din 1996 însa a început sa actioneze Legea cu privire la fondul rutier Pentru întregul sistem fiscal si nu numai. sociale sau de alta natura. Platitori sunt persoanele fizice si juridice care produc si realizeaza marfuri supuse accizelor (nu de prima necesitate: bauturi alcoolice. platite anterior separat. produse de tutun. posesiune si bineficiere. Din 1995 întreprinderile agricole au început sa plateasca un impozit funciar unic. impozitul pe venit. taxa pe valoarea adaugata. aplicat la suma valorii adaugate. diferitelor constructii auto. Ea prevede un impozit indirect de stat. adoptata în decembrie 1992. La sfârsitul lunii decembrie 1994 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la accize. în dependenta de bonitate. Actualmente în republica actioneaza noua titluri ale Codului fiscal. precum si de cetatenii posesori de cladiri si edificii. a intrat în vigoare Codul fiscal al Republicii Moldova. Pe parcursul anilor anumite modificari a suferit si Legea cu privire la impozitul funciar si modalitatea de impozitare.Legea cu privire la taxa pe valoarea adaugata a vazut lumina zilei în noiembrie 1994. metodele de prelevare. Accizele sunt un impozit indirect de stat. În legatura cu aceasta. Astfel. impozitul de tranzit si un impozit rutier special. Începînd cu anul 1997.a. cotele impozitului funciar s-au majorat. a fost aprobat titlul V al Codului fiscal: „Administrarea fiscala”. precum si obiectivele economice. de felul de utilizare agricola. Conform Legii cu privire la impozitul rutier din iunie 1993. . care la acel moment. accizele. sursele de formare a fondurilor bugetare de care statul are nevoie. accizele au fost stabilite prin taxe fixe în exprimare baneasca la o unitate a marfurilor supuse accizelor în loc de procentele care se aplicau înainte la pretul de realizare. conform decretului Presedintelui Republicii. cetatenii au început sa achite anumite plati pentru exploatarea autostrazilor. altor mijloace de transport. de fapt. a început sa fie platit de toate persoanele juridice cu fonduri fixe de productie si neproductive. cotele impozitului dat au fost neînsemnate si diferentiate. politica financiar-fiscala aferenta veniturilor statului trebuia sa defineasca cît mai exact posibil. pentru procurarea autoturismelor. inclus în pretul marfii (productiei) si este achitat de consumator. important s-a dovedit a fi adoptarea Legii cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Impozitul imobiliar. obiecte din metale pretioase cu sau fara nestemate s. Platitori ai acestui impozit sunt persoanele fizice si juridice cu terenuri de pamânt cu titluri de proprietate. executare a muncii si acordare a serviciilor. Începînd cu 1995. Drept ca în decursul anilor cotele impozitului. exceptie facând cetatenii care obtin un venit anual din comercializarea marfurilor mai mic de 400 salarii minime si institutiile finantate de la buget. care desfasoara activitati de întreprinzator. Cota impozitului este aprobata în marime de 20 la suta din volumul operatiunilor impozabile si poate fi precizata de Parlament în timpul aprobarii bugetului pentru anul viitor. Aceasta Lege a fost abrogata odata cu punerea în aplicare a titlurilor I si II ale Codului fiscal. inclusiv straini.

Totodata. Franta. alta decît cea pe suport de hîrtie.Organizatia Intra-Europeana a Administratiilor Fiscale (IOTA).Consiliul Coordonator al Conducatorilor Serviciilor Fiscale din statele membri ai Comunitatii Statelor Independente (CCCSF). Pentru informarea contribuabililor.03. în anii 2005-2007. a fost initierea crearii SIA „e-Declaratii”. notificarea despre primirea declaratiilor de catre Serviciul Fiscal de Stat si erorile din aceste declaratii. marcînd începutul unei noi etape de dezvoltare. . „Despre contribuabil”. La 01. în Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat.2010. Estonia. menite sa contribuie la fortificarea temeliei administrarii fiscale pusa în anii precedenti. au fost initiate lucrari de elaborare a unui nou sistem de impozitare a contribuabililor prin implementarea Sistemului Informational Automatizat „Cadastrul fiscal”. a garajelor si terenurilor pe care acestea sînt amplasate si a loturilor întovarasirilor pomicole cu sau fara constructii amplasate pe ele. Serviciul Fiscal de Stat este membru a doua organizatii internationale de profil: . Un alt proiect semnificativ elaborat de Serviciul Fiscal de Stat. ce ofera o metoda alternativa de prezentare a darilor de seama fiscale.md. În anul 2009 a fost dat în exploatare industriala. reiesind din valoarea estimata (de piata) a acestora. serviciul „Declaratie rapida”. 1208 din 20. În continuare. Cehia. România. etc. serviciile de acces la informatii: „Descarca formulare”. Serviciul Fiscal de Stat îsi va orienta actiunile întru realizarea obiectivelor de baza stabilite în diverse programe guvernamentale. prin intermediul caruia.2006 a fost aprobata Strategia de Dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010. taxele pentru resursele naturale si taxele rutiere În anul 2006. pe larg a fost popularizat site-ului oficial: www. a fost lansat proiectul „Declaratie electronica pentru persoanele fizice”. Servicii de certificare si eliberare a semnaturilor digitale. ce constituie la ora actuala un sistem complex elaborat în baza tehnologiilor web.10. La capitolul cooperare internationala. la fel. a fost lansat „Portalul serviciilor fiscale”. Alaturat. Trebuie de mentionat si faptul ca. Lituania. „Facturi fiscale”. Proiectul respectiv constituie un pas marcant în facilitarea lucrului cu contribuabilii. taxele locale. a fost lansat „ghiseul electronic”. impozitul pe bunurile imobiliare.„Evidenta operatiunilor de schimb valutar în numerar”. pe lînga relatiile de colaborare bilaterala. Sistemul Informational Automatizat .fisc. ce include: serviciul „Declaratie electronica”.administrarea fiscala. precum si în directia îmbunatatirii activitati de administrare fiscala . precum si în cîstigarea încrederii acestora. precum si oportunitatile oferite de acesta. s-a lansat mecanismul ce prevede notificarea contribuabililor despre termenul de prezentare a declaratiilor si a darilor de seama fiscale (calendarul fiscal). În scopul optimizarii administrarii impozitului pe proprietate. Serviciul Fiscal de Stat conlucreaza în baza programelor de cooperare bilaterale cu administratiile fiscale din Regatul Tarilor de Jos. Acest serviciu permite persoanelor fizice primirea gratuita a semnaturii digitale pentru prezentarea declaratiei pe venit. si anume în mod electronic cu aplicarea semnaturii digitale. a fost initiata prestarea serviciilor electronice fiscale. prin Hotarîrea Guvernului nr. A fost initiata implementarea celei de-a doua etape de impozitare a bunurilor imobiliare cu destinatie comerciala si industriala. fara a vizita organul fiscal teritorial. în regim on-line.

prin oferirea de noi servicii fiscale care sa contribuie la reducerea costurilor.de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. prin alinierea la standardele internationale si revizuirea tuturor indicatorilor de performanta. în mod voluntar. de aprobare a structurii. constient si corect a obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor si fiecare inspectorat fiscal de stat teritorial. aprobat de Guvern. înregistrate pîna acum. au demonstrat eficienta activitatii desfasurate. instructiuni si alte acte în vederea executarii legislatiei fiscale. asigura crearea si functionarea unui sistem informational unic privind contribuabilii si obligatiile fiscale. b) controleaza activitatea inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. se vor realiza noi performante la capitolul – onorarea de catre contribuabil. cererile si reclamatiile referitoare la actiunile acestora. ce definesc activitatea de ansamblu a Serviciului Fiscal de Stat. al Codului fiscal si al altor legi. Pe parcursul anilor sistemul fiscal a suferit schimbari esentiale. examineaza scrisorile. varsarii depline si la timp la buget a sumelor obligatiilor fiscale. asupra calcularii corecte. d) organizeaza popularizarea legislatiei fiscale.In contextul celor mentionate. iar raza de activitate a organelor fiscale teritoriale si raza de deservire a contribuabililor . raspunde la scrisorile. . dar si necesitatea de a evolua în continuare. Structura organizatorica a Serviciului Fiscal de Stat se aproba de Guvern. Ministerul Finantelor exercita dirijarea metodologica a activitatii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat fara ingerinte în activitatea lui si a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. al hotarîrilor Parlamentului. al hotarîrilor si ordonantelor Guvernului. c) emite ordine. Modul de functionare a organului fiscal. a personalului scriptic si a fondului de retribuire a muncii precum si modul de atribuire a gradelor de calificare functionarilor ei sînt stabilite în Regulamentul. ia masuri în vederea eficientizarii activitatii lor. Obiectivele şi funcţiile organeleor fiscale Sarcina de baza si principiile generale de organizare a organului fiscal Sarcina de baza a organului fiscal consta în exercitarea controlului asupra respectarii legislatiei fiscale. prin colaborarea permanenta si sustinerea acestora prin acordarea unei asistente consultativ-informative adecvate. este de notat ca. al decretelor Presedintelui Republicii Moldova. reclamatiile si la alte petitii ale contribuabililor în modul stabilit. inclusiv. Rezultatele perfectionarii legislatiei în domeniul fiscal. fiind subordonat primului: a) au statut de persoana juridica si sînt finantate de la bugetul de stat. prezentul si viitorul Serviciului Fiscal Stat este determinat si direct influentat de nivelul civismului fiscal al contribuabililor. Atributiile organului fiscal Inspectoratul Fiscal Principal de Stat exercita urmatoarele atributii: a) efectueaza supravegherea activitatii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale în vederea exercitarii controlului fiscal. al deciziilor în problemele fiscale adoptate de autoritatile administratiei publice locale în limitele competentei. Astfel. b) activeaza în temeiul Constitutiei Republicii Moldova.

dupa caz. l) deleaga atributii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale. efectueaza controale privind utilizarea/neutilizarea lor de contribuabili la decontarile în numerar. f) organizeaza si efectueaza. Drepturile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au dreptul: a) sa efectueze controale asupra modului în care contribuabilii. h) exercita controlul asupra respectarii legislatiei fiscale în activitatea organelor vamale si serviciilor de colectare a impozitelor si taxelor locale si prezinta autoritatilor competente propuneri vizÎnd tragerea la raspundere a functionarilor acestor autoritati care au încalcat legislatia fiscala. cu stimularea din surse bugetare a contribuabililor care. în conformitate cu instructiunile Ministerului Finantelor. direct sau indirect. tine evidenta lor. e) efectueaza executarea silita a obligatiilor fiscale. a marfurilor si serviciilor provenite din tranzactiile economice externe. Organizarea concursurilor se efectueaza în modul stabilit de Guvern. iar inspectoratul fiscal de stat teritorial poate sa-si exercite atributiile în afara teritoriului stabilit numai cu autorizarea conducerii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. i) organizeaza diferite concursuri. j) exercita alte atributii prevazute de legislatie. cereri prealabile si emite decizii asupra lor. f) asigura gratuit contribuabilii cu formulare tipizate de dari de seama fiscale. g) elibereaza. cererile si reclamatiile contribuabililor. Inspectoratul fiscal de stat teritorial exercita urmatoarele atributii: a) întreprinde masuri pentru asigurarea stingerii obligatiilor fiscale. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat îsi exercita atributiile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. sa ceara explicatiile si informatiile de rigoare asupra problemelor . si-au adus contributia la îmbunatatirea procesului de administrare fiscala si/sau la majorarea încasarilor la bugetul public national. k) prezinta informatii si rapoarte asupra obligatiilor fiscale. h) sigileaza masinile de casa si de control ale contribuabililor. d) efectueaza controale fiscale. cu exceptia celor administrate de alte organe. contra plata. i) examineaza contestatii. timbre (marci) de acciz în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. m) preîntîmpina. subiectilor impunerii formulare de facturi fiscale. n) exercita alte atributii prevazute de legislatie. elaborate în conformitate cu instructiunile respective. g) examineaza contestatii si emite decizii pe marginea lor. j) colaboreaza cu autoritati din alte state în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte si activeaza în cadrul organizatiilor internationale de specialitate al caror membru este. c) asigura evidenta integrala si conforma a contribuabililor si a obligatiilor fiscale. executarea silita a obligatiilor fiscale. b) popularizeaza legislatia fiscala si examineaza scrisorile. organele vamale si serviciile de colectare a impozitelor si taxelor locale. alte persoane respecta legislatia fiscala. depisteaza si curma încalcarile ce tin de repatrierea mijloacelor banesti. inclusiv asupra restantelor.e) efectueaza controale fiscale.

cu exceptia celui care. necesare în exercitarea atributiilor. . p) sa citeze la organul fiscal contribuabilul. organizatiei în cazul încalcarii modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislatiei si încasarea veniturilor obtinute de acestea.alte actiuni în conformitate cu legislatia. cu exceptia contului de împrumut. depozitele. documente. organizatiei în temeiurile stabilite de legislatie si încasarea veniturilor obtinute de acestea. dupa caz. dupa caz. date. d) sa deschida si sa examineze.anularea unor tranzactii si încasarea la buget a mijloacelor obtinute din aceste tranzactii. sa sigileze.anularea înregistrarii întreprinderii. în conformitate cu prezentul cod si cu alte acte legislative nu este sechestrabil. persoana presupusa a fi subiectul impozitarii. g) sa ridice de la contribuabil documente în cazurile si în modul prevazut de prezentul titlu. a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social). altor obiecte. daca acestea se anexeaza la actul de control. f) sa controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenta si din darile de seama fiscale ale contribuabilului. precum si a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecti ai activitatii de întreprinzator. masuri de constrîngere. taxelor. . documentelor. cu exceptia informatiilor care constituie secret de stat. k) la estimarea obiectelor impozabile si la calcularea impozitelor si taxelor. c) sa efectueze vizite fiscale. b) în procesul controalelor fiscale. indiferent de locul aflarii lor. a prezenta documente si informatii în problema de interes pentru organul fiscal.identificate în timpul controlului. m) sa efectueze executarea silita a obligatiilor fiscale în modul stabilit de legislatia fiscala. sa solicite de la institutiile financiare (sucursalele sau filialele acestora) prezentarea documentelor referitoare la clientii acestora. în modul stabilit de lege. taxe. precum si copiile de pe ele. s) sa solicite efectuarea si sa efectueze controale fiscale în alte tari în baza tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte. l) sa primeasca în numerar impozite. n) sa sechestreze. sa ceara si sa primeasca gratuit de la orice persoana informatii. e) sa aiba acces la sistemul electronic de evidenta contabila al contribuabilului. majorari de întîrziere (penalitati) si/sau amenzi. operatiunile la conturile bancare ale contribuabilului. majorarilor de întîrziere (penalitatilor) si/sau amenzilor ori al perceperii lor.lichidarea întreprinderii. spatiile comerciale si alte locuri cu exceptia domiciliului si resedintei. sa utilizeze metode si surse directe si indirecte. cu exceptia documentelor si informatiilor care. sa aplice. i) sa porneasca în instantele judecatoresti competente actiuni contra contribuabililor privind: . persoana cu functie de raspundere a contribuabilului. r) în procesul determinarii cuantumului impozitelor. o) sa suspende. h) sa constate încalcarile legislatiei fiscale si sa aplice masurile prevazute de legislatie. j) sa ceara si sa verifice lichidarea încalcarii legislatiei fiscale. . încaperile de productie. potrivit legii. constituie secret de stat. folosite pentru obtinerea de venituri sau pentru întretinerea obiectelor impozabile. inclusiv responsabilul de evidenta documentelor referitoare la persoana presupusa a fi subiectul impozitarii pentru a depune marturii. . în modul stabilit de lege. orice bun.

ofensarea. despre modul si termenele lor de achitare si despre actele normative respective. inclusiv pentru cele cu functie de raspundere. Împiedicarea de a-si exercita atributiile. v) sa utilizeze dari de seama fiscale. sa modifice sau sa suspende. amenintarea. despre drepturile si obligatiile lui. la cererea contribuabilului. precum si a rudelor lui apropiate. perfectati si protejati conform legislatiei în domeniu.A. h) la cererea scrisa a contribuabilului. g) sa efectueze.. Actele inspectoratelor fiscale de stat teritoriale care contravin legislatiei pot fi anulate. modificate sau suspendate si de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. e) sa informeze contribuabilul. Functionarul fiscal îsi exercita atributiile privind controlul fiscal la fata locului sau privind executarea silita a obligatiei fiscale în baza unei decizii emise de conducerea organului fiscal. împotrivirea. în cazurile prevazute de legislatia fiscala sau la solicitarea acestuia. c) sa popularizeze legislatia fiscala. violentarea. i) în lipsa tratatului international care reglementeaza impozitarea sau include norme care reglementeaza impozitarea. y) sa întreprinda alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. reprezentantul lui. atentarea la viata. Formularul-tip al certificatelor mentionate se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. la sanatatea si la averea functionarului fiscal. actele sale cu caracter normativ si cele cu caracter individual daca ele contravin legislatiei. x) sa foloseasca mijloace de informare în masa pentru popularizarea si respectarea legislatiei fiscale. b) sa trateze cu respect si corectitudine contribuabilul. f) sa asigure gratuit contribuabilul cu formulare tipizate de dare de seama fiscala. la solicitarea scrisa a nerezidentului sau persoanei împuternicite de el (platitorul venitului). corespondenta cu contribuabilii si informatii ale autoritatilor publice pe suporti electronici si de alt fel. despre impozitele si taxele în vigoare.t) sa solicite organelor competente din alte state informatii despre activitatea contribuabililor fara acordul acestora din urma.V. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat are dreptul sa instituie posturi fiscale altele decît cele instituite în conformitate cu actele legislative si alte acte normative. cu Codul fiscal si cu alte acte normative. sa elibereze certificatul despre sumele veniturilor obtinute în Republica Moldova si impozitele achitate (retinute). u) sa prezinte organelor competente din alte state informatii despre relatiile contribuabililor straini cu cei autohtoni fara acordul sau înstiintarea acestora din urma. alti participanti la raporturile fiscale. sa elibereze certificate privind lipsa sau existenta restantelor fata de buget si certificate care confirma înregistrarea în calitate de platitor al impozitului pe venit si T. la cerere. urmeaza a fi restituite. în care se indica destinatia certificatului. compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor platite în plus sau a sumelor care. Obligatiile organului fiscal si ale functionarului fiscal Organul fiscal si functionarul fiscal au urmatoarele obligatii: a) sa actioneze în stricta conformitate cu Constitutia Republicii Moldova. în timpul exercitarii atributiilor sau în legatura cu aceasta atrag raspunderea prevazuta de lege. . Cerintele si dispozitiile legale ale functionarului fiscal sînt executorii pentru toate persoanele. d) sa informeze contribuabilul. conform legislatiei fiscale. Formularul-tip al certificatului mentionat se elaboreaza de catre Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lînga Ministerul Finantelor. în conditiile legislatiei. Organul fiscal este în drept sa revoce.

Postul fiscal stationar este amplasat într-un loc stabil si special amenajat. sînt restituite persoanei de la care au fost ridicate sau. sa emita decizie privind aplicarea de sanctiuni. în comun cu organele de resort. b) probabilitatii disparitiei acestora. asigurat cu mijloace tehnice. dupa caz. comunicari si alte informatii despre încalcari fiscale si sa le verifice. iar daca ea lipseste sau refuza sa participe la procedura de ridicare. n) în cazul depistarii unei încalcari fiscale si neîndeplinirii cerintelor legale ale functionarului fiscal. în prezenta a doi martori asistenti. Procesul-verbal este semnat de persoana care l-a întocmit si de persoana de la care s-au ridicat documentele ori de martorii asistenti. m) sa efectueze controale fiscale si sa întocmeasca actele de rigoare. Ridicarea documentelor Documentele se ridica în cazurile: a) necesitatii de a proba prin documente încalcarea fiscala. Functionarii fiscali ridica documentele indiferent de apartenenta si de locul aflarii lor. d) lista documentelor ridicate. în raza teritoriului controlat. Daca persoana de la care se ridica documentele refuza sa semneze procesul-verbal. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. hotaraste asupra instituirii posturilor fiscale. stabileste tipul si locul de amplasare. Postul fiscal mobil. unde îsi exercita atributiile. acesta . Documentele ridicate. aproba regulamentul lor. asigurînd pastrarea lor în organul fiscal. Posturile fiscale pot fi stationare si mobile. numele si prenumele functionarului fiscal si ale persoanei de la care se ridica documentele. În cazul crearii de posturi fiscale în locuri publice. b) functia. În cazul crearii de posturi fiscale pe teritoriul unui agent economic. Postul fiscal este constituit din cel putin un functionar fiscal si. r) sa întreprinda si alte actiuni prevazute de legislatia fiscala. cererile si reclamatiile contribuabililor în modul stabilit de lege. în functie de caz si de modul efectuarii controlului. adresa martorilor asistenti. precum si în scopul exercitarii altor atributii de administrare fiscala. Postul fiscal Postul fiscal se creeaza de organul fiscal în scopul prevenirii si depistarii cazurilor de încalcare fiscala. dupa caz. dupa utilizare. o) sa remita contribuabilului sau reprezentantului acestuia. se deplaseaza. în termenele prevazute de legislatia fiscala. c) în alte cazuri expres prevazute de legislatia fiscala. c) date despre proprietar sau posesor. dupa caz. decizia este coordonata cu organul executiv al administratiei publice locale. inclusiv de transport. k) sa examineze petitiile. Asupra cazului de ridicare a documentelor se întocmeste un proces-verbal. prenumele. e) timpul si motivul ridicarii. în care se indica: a) data si locul întocmirii. persoanei care o înlocuieste. l) sa tina evidenta contribuabililor si a obligatiilor fiscale. din colaboratori ai organelor afacerilor interne sau ai unui alt organ. în lipsa acesteia. inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligatiilor fiscale. f) numele. p) sa nu foloseasca situatia de serviciu în interese personale meschine. decizia emisa. Ridicarea documentelor se efectueaza în prezenta persoanei de la care acestea se ridica. în el se va consemna refuzul.j) sa primeasca si sa înregistreze cereri.

Selectarea. din rîndurile cetatenilor Republicii Moldova care domiciliaza pe teritoriul ei. Persoanele încadrate în organul fiscal în calitate de functionar fiscal depun juramîntul în conformitate cu Legea serviciului public si sînt supuse înregistrarii dactiloscopice de stat obligatorii. au studiile corespunzatoare. consilier de stat de gradul II în serviciul fiscal. concedierea. nationalitate. si elaboreaza indicatii metodice în domeniul administrarii impozitelor si taxelor locale. origine etnica. confesiune. li se elibereaza legitimatii. sînt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei si nu cad sub incidenta restrictiilor prevazute de Legea serviciului public. Functionarul fiscal în exercitiul functiunii este reprezentant al puterii de stat si se afla sub ocrotirea statului. Functionarii fiscali au dreptul sa poarte în exercitiul functiunii uniforma. Functionarilor fiscali. cu exceptia cazurilor de urgenta. Functionarului fiscal îi este interzis sa desfasoare în cumul o alta activitate remunerata (în afara de activitatea stiintifica. sex. cu însemnele gradului de calificare respectiv. Încadrarea în organul fiscal se face în conformitate cu legislatia privind serviciul public si legislatia muncii. în conformitate cu legislatia. încadrarea si concedierea functionarilor fiscali Functionarii fiscali sînt selectati. La cererea organelor de drept. ca o confirmare a împuternicirilor lor. aplicarea de masuri disciplinare functionarului fiscal tin de competenta autoritatii care l. Colaborarea organului fiscal cu autoritatile publice Autoritatile publice prezinta organului fiscal datele si materialele necesare îndeplinirii atributiilor ei. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali Pentru functionarii fiscali se instituie urmatoarele grade de calificare: consilier principal de stat în serviciul fiscal. Organul fiscal decide în mod autonom asupra programului de activitate. Transferul. conform modelului si normelor stabilite de Guvern. eliberata gratuit. indiferent de rasa. Organul fiscal colaboreaza cu alte autoritati publice. consilier de stat de gradul III în serviciul fiscal. consilier de stat de gradul I în serviciul fiscal. organul fiscal acorda asistenta la determinarea obligatiilor fiscale în cadrul proceselor penale. . Autoritatile administratiei publice centrale si locale deleaga persoane cu functie de raspundere pentru a acorda asistenta organului fiscal în îndeplinirea atributiilor ei. Controalele si alte actiuni ale lui nu pot fi sistate decît de organele abilitate cu acest drept în temeiul legislatiei. în limita atributiilor prevazute de legislatia fiscala. precum si la judecarea cazurilor de încalcare a legislatiei fiscale. didactica si de creatie) si sa fie împuternicit al unui tert în organul fiscal.a încadrat si se efectueaza în conformitate cu legislatia. conform legislatiei în vigoare. Decizia privind delegarea persoanei cu functie de raspundere se adopta în termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii de catre organul fiscal.este obligat sa asigure personalului lor accesul si conditiile necesare exercitarii atributiilor. cu exceptia datelor a caror prezentare este expres interzisa prin lege. al caror model si mod de eliberare sînt stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Asistenta sociala si asigurarea cu pensie a functionarului fiscal se efectueaza în modul stabilit de legislatie.invalizilor de gradul I. tehnice si alte mijloace necesare îndeplinirii obligatiilor de serviciu. echivalent cu 10 salarii anuale. inspector de gradul II în serviciul fiscal. Gradele de calificare ale functionarilor fiscali se egaleaza cu gradele de calificare prevazute de Legea serviciului public în ordinea stabilita de Guvern.invalizilor de gradul II.inspector de gradul I în serviciul fiscal. calculat în functie de salariul din ultimul an calendaristic de activitate al decedatului. aprobat de Guvern. Pot fi prevazute. b) în cazul unor leziuni corporale care exclud posibilitatea functionarului fiscal de a exercita în continuare profesia. . Asigurarea materiala si sociala a functionarului fiscal Functionarul fiscal în exercitarea atributiilor este asigurat cu mijloace de transport. fata de suma calculata conform lit. inspector de gradul III în serviciul fiscal. Raspunderea functionarului fiscal. Prejudiciul cauzat de functionarul fiscal prin actiune ilegala urmeaza sa fie reparat în modul prevazut de legislatie. Decizia organului fiscal si actiunea functionarului fiscal pot fi contestate de contribuabil în modul prevazut de Codul fiscal si de alte acte normative. Conferirea gradului se consemneaza în carnetul de munca. 40 % . functionarul fiscal poarta raspunderea prevazuta de legislatie.invalizilor de gradul III. 20 % . se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. Pentru pierderile suportate în legatura cu îndeplinirea atributiilor în organul fiscal. Persoanele ale caror actiuni au cauzat functionarului fiscal decesul ori leziuni corporale sau au contribuit la ele restituie la bugetul de stat sumele platite conform alin. Dreptul de a contesta actiunile lui Pentru actiuni ilegale.(2). Modul de conferire a gradelor de calificare si cuantumul suplimentelor pentru ele se stabilesc în Regulamentul Serviciului Fiscal de Stat. si alte masuri de asigurare materiala si de acordare a asistentei sociale personalului organului fiscal. familiei acestuia sau persoanelor întretinute de el li se plateste de la bugetul de stat un ajutor unic. conform legislatiei. Prejudiciul cauzat bunurilor functionarului fiscal în legatura cu exercitarea atributiilor în organul fiscal se repara pe deplin de la bugetul de stat. se acorda urmatoarele despagubiri: a) în caz de deces al functionarului fiscal. Apararea drepturilor si intereselor functionarilor fiscali Drepturile si interesele functionarilor fiscali sînt aparate conform Legii privind protectia muncii si Codului fiscal. suma reparatorie fiind încasata ulterior de la persoanele vinovate.a) în proportie de: 60 % .

fisc.pdf .md/common/about/teritorial/structura_IFS_Chisinau_actuala.http://www.

8) taxa de piaţă. care se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificărilecorespunzătoare ale bugetelor locale. fabricate pe teritoriulunităţii date. surse de reglementare aveniturilor sistemului bugetar sunt. Pentru unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. 4)taxa pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale. în limitele competenţei lor. 2)taxele pentru resursele naturale. 11)taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale. percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în RM)reprezintă surse de reglementare a veniturilor sistemului bugetar. 7)taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Coteleimpozitelor şi taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal se numesc cotele maxime ale impozitelorşi taxelor locale. iar impozitul pe bunurileimobiliare reprezintă sursa de reglementare a veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. . 9) taxa pentru cazare. 13)taxa de la posesorii de cîini. acotelor. a modului şi termenelor de achitare a impozitelor şi taxelor locale şi la aplicareafacilităţilor suplimentare. Impozitele şi taxele generale de stat şi locale se stabilesc. Impozitele locale. 3 Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la modificarea.1)impozitul pe bunurile imobiliare. 14)taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei vamale. Impozitul pe venit şi taxele percepute în fondul rutier (în partea ce ţine de taxa pentrufolosirea drumurilor. Cotele impozitelor şi taxelor locale modificate de cătreautorităţile administraţiei publice se numesc cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale. de asemenea. 2. taxa pe valoarea adăugată (în partea ce ţine detaxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate de agenţii economici dinunitatea autonomă) şi accizele la mărfurile (producţia) supuse accizelor. orăşăneşti şi săteşti (comunale). Cotele concrete ale impozitelor şi taxelor locale nu trebuie să depăşească cotele maxime. lista şi plafoanele taxelor locale se aprobă de către Parlament. 6)taxa deaplicare a simbolicii locale.2 Legislaţia fiscală a RM. 3)taxa pentru amenajarea teritoriului. 10)taxa balneară. 12)taxa pentru parcare. se modifică sau se anulează exclusiv prin modificarea şi completarea Codului Fiscal. 5)taxa de plasare a publicităţii (reclamei).

tariful de calcul.07. precum şi de definitivare a lor în cazuri decontestare. Alăturat acestora. Cea de a doua categorie cuprinde formele fiscale de natură procedurală.2005 Titlul 8 „Taxele pentru resursele naturale” în vigoare din 01.01. taxele şi alte venituri bugetarefac parte din strategia finanţelor publice şi în cadrul acestora sunt reglementate nu autonom. Potrivit necesităţilor de realizare practică a veniturilor bugetul. Prima categorie are în general un conţinut de drept material. subiectul impozabil sau taxabil. Categoria II . cum ar fi: .Legislaţia fiscală (drept fiscal) pune în evidenţă ansamblul reglementărilor juridice. precizându-se obiectul. astfel ca necesităţile şi interesele finanţelor publice să fie protejate şi realizate în mod raţional şi conform maximelor fundamentale a impunerii.1998 Titlul 3 „Taxa pe valoarea adăugată” în vigoare din 01.01. În RM legislaţia fiscală este reprezentată prin: 1. precum şi cu acte normative privind executareasilită a impozitelor şi taxelor.07. coordonat cu cerinţa de evitare a dublei impuneri a veniturilor.coordonat cu natura de drept public a acestor compartimente structurale ale finanţelor publice. Aplicarea în timp a legii fiscale este bazată pe principiul anualităţii impozitelor. bugetului de stat şi împrumutului de stat. care conţine 9 titluri: Titlul 1 „Dispoziţii generale” în vigoare din 01.01. legislaţia fiscala este completată cu acte normative carereglementează sancţiunile aplicabile contribuabililor care declară corectitudinea obiectuluiimpozitului sau săvârşesc alte infracţiuni fiscale.01. cicoordonat cu reglementările cheltuielilor publice.financiare categoria normelor juridice privind veniturile publice care se realizează primordial cu specificul fiscal al impozitării.1998 Titlul 4 „Accizele” în vigoare din 01.alte acte legislative adoptate în conformitate cu Codul Fiscal.01. Potrivit necesităţilor de ainstitui legal fiecare impozit în parte. precum şi a soluţionării litigiilor dintre contribuabili şi organizaţiile fiscale ale statului. Codul Fiscal.2001 Titlul 5 „Administrarea fiscală” în vigoare din 01.1998 Titlul 2 „Impozitul pe venit” în vigoare din 01.01. taxe şi celorlalte venituri bugetare.2007 2.2006 Titlul 9 „Taxele rutiere” în vigoare din 01.norme privind obiectul şi subiectele debitare de impozite.2002 Titlul 6 „Impozitul pe bunurile imobiliare” în vigoare din 01.Reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor este instituită potrivit unor criterii de aplicare a legii fiscale în timp şi în spaţiu.norme privind procedura fiscală a stabilirii şi încasării impozitelor şi taxelor.2001 Titlul 7 „Taxele locale” în vigoare din 01.reglementarea juridică a impozitelor şi taxelor cuprinde 2 categorii de norme juridice: Categoria I . Aplicarea în spaţiu a legii fiscale este dirijată de principiul teritorialităţii impozitelor.01. potrivitnecesităţii de stabilire şi încasare a impozitelor. termenii şi alte condiţii de plată a acestora. În realitatea financiară impozitele.

Regulamente. se aplică dispoziţiile codului. Orice interpretare (explicare)se publică în mod oficial. dacă actul respectiv nu prevede altceva. la care Republica Moldova este parte şi care este ratificat în modul stabilit. care sunt în vigoare la termenul stabilit pentru achitarea impozitelor şi taxelor (Monitorul Oficial). se aplică regulile şi prevederile acordului internaţional sau aconvenţiei internaţionale. Legea Bugetului pentru anul corespunzător. Instrucţiuni elaborate în baza titlurilor Codului Fiscal.- Codul Vamal. Serviciul Fiscal de Stat în baza şi pentru executarea Codului Fiscal nu trebuie să contravină prevederilor lui sau sădepăşească limitele acestuia. Actele normative adoptate de către Guvern. Impozitarea se efectuează în baza actelor legislaţiei fiscale publicate în mod oficial. Dacă un acord internaţional sau o convenţie internaţională privind evitarea dubleiimpuneri. În cazul în care prevederile Codului Fiscal diferă de prevederile altor acte legislative privind impozitarea şi acordarea înlesnirilor fiscale. stipuleazăalte reguli şi prevederi decât cele fixate în Codul Fiscal sau în alte acte ale legislaţiei fiscaleadoptate conform Codului Fiscal. Interpretarea (explicarea) prevederilor actelor legislaţiei fiscale se efectuează de cătreorganul care le-a adoptat. În cazul apariţiei unor divergenţe între actele normative adoptate de către Guvern. Decrete ale Preşedintelui RM Hotărâri ale Guvernului şi altele. se aplică prevederile codului. Serviciul Fiscal de Stat şi a Codului Fiscal. Ministerul Finanţelor. Ministerul Finanţelor. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->