Sunteți pe pagina 1din 13

Bazele contabilitatii Curs 1 + 2

Mirela Paunescu

Prima definiie dat contabilitii: Contabilitatea este un ansamblu de principii i tehnici privind nregistrarea n partid dubl a averii unui negustor, precum i toate afacerile acestuia, n ordinea n care au avut loc.

Contabilitatea reprezint un sistem de principii i cunotine care explic i clasific tranzaciile i evenimentele care marcheaz viaa diverselor entiti n scopul furnizrii de informaii necesare lurii deciziilor.

Contabilitatea este arta nregistrrii, clasificrii i rezumrii, ntr-o manier semnificativ i n exprimare bneasc, a tranzaciilor (operaiunilor) i evenimentelor (faptelor) care au caracter financiar, precum i interpretarea rezultatelor acestei aciuni.

Utilizatori
1. Actionarii pe termen scurt 2. Actionarii pe termen lung 3. Creditorii pe termen lung 4. Creditorii pe termen scurt 5. Clientii 6. Salariatii 7. Statul 8.Managerii

Cine trebuie s organizeze i s conduc propria contabilitate?


societile comerciale, instituiile publice, asociaiile, societile/companiile naionale, regiile autonome, institutele naionale de cercetaredezvoltare, societile cooperatiste, celelalte persoane juridice cu sau fr scop lucrativ i persoanele fizice autorizate s desfoare activiti independente.

Situatii financiare
1. Bilant 2. Cont de profit si pierdere 3. Situatia fluxurilor de numerar 4. Situatia modificarilor capitalurilor proprii 5. Notele explicative

Definitii
a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al carui cost poate fi evaluat n mod credibil; b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care ncorporeaza beneficii economice; (c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor n activele unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Venituri cresteri de active sau scaderi de datorii, altele decat cele in legatura cu aportul actionarilor Cheltuieli scaderi de active sau cresteri de datorii, altele decat cele rezultate in urma distribuirii catreactionari

Principii
Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se prezume ca entitatea si desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul. Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, si n special: a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului; b) trebuie sa se tina cont de toate datoriile aparute n cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilantului si data ntocmirii acestuia; c) trebuie sa se tina cont de toate datoriile previzibile si pierderile potentiale aparute n cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai ntre data bilantului si data ntocmirii acestuia; d) trebuie sa se tina cont de toate deprecierile, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

Principii
Principiul independentei exercitiului. Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data ncasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilantul de nchidere alexercitiului financiar precedent. Principiul necompensarii. Orice compensare ntre elementele de activ si de datorii sau ntre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa. Eventualele compensari ntre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa nregistrarea n contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principii
Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinnd seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate, si nu numai de forma juridica a acestora. Principiul pragului de semnificatie. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere pot fi combinate daca: (a) acestea reprezinta o suma nesemnificativa,sau (b) o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat n notele explicative.

Multumesc!