Sunteți pe pagina 1din 17

1.

ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A FIRMEI


1.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI

ANALIZA STABILITATII FINANCIARE


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Simbol 1998 1999 2000 Capitalul permanent mii lei 8013059 8199905 9035931 Cpm Indicele de crestere a Cpm mii lei 1,00 1,02 1,10 IcCpm Pasivul total mii lei 13096723 14799068 14076042 PT Indicele de crestere a pasivului 1,00 1,13 0,95 IcPT Rata stabilitatii financiare % 61,18 55,4 64,19 Rsf Valoarea minim acceptabila % 50 50 50 Min Specificatie UM

Pe intreaga perioada de analiza firma dispune de un grad de autonomie relativ bun,situat peste valoarea minim acceptabila.Totusi indicatorul a inregistrat oevolutie ascendenta,datorita cresterii mai lente ca ritm a resurselor permanente fata de cele curente.Reducerea ponderii indicatorului in anul1999 cu 5,78% fata de anul1998 reflecta ocrestere a ponderii resurselor cu caracter ciclic in finantarea firmei.In ultimul an de analiza firma isi finanteaza peste 64% din activitate din capitalurile permanente,inregistrand o crestere de 8,79% fata de anul anterior.
Rata stabilitatii financiare

66 64 62 60 58 56 54 52 50 55,4 61,18

64,19

Rata stabilitatii financiare

ANALIZA GRADULUI DE FINANTARE CURENT


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 Specificatie Datorii pe termen scurt Pasiv total Grad de finantare curent Valoarea maxim acceptabila UM 1998 1999 2000 mii lei 5083664 6599163 5040111 mii lei 13096723 14799068 14076042 % 38,81 44,59 35,8 % 50 50 50 Simbol DTS PT Gfc Max

Grad de finantare curent


50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 Grad de finantare curent 38,81 44,59 35,8

Pe intreaga perioada gradul de finantare a activitatii din resurse curente a fost destul de ridicat (fara sa depaseasca insa nivelul max. admis),dar a inregistrat o tendinta de reducere la nivelul ultimului an,datorata in general scaderii mai rapide ca ritm a resurselor curente fata de cele permanente.Principalul motiv al acestei scaderi in anul 2000 il constituie reducerea creditelor bancare pe termen scurt,in acest an firma isi finanteaza activitatea in proportie de 36% surse ciclice. STRUCTURA FINANTARII CURENTE
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Specificatie UM 1998 1999 5083664 6599163 3364119 3896085 777230 436092 942315 2266986 66 59 15 7 19 34 84 90 58 55 2000 5040111 2588658 504212 1947241 51 10 39 47 25 Simbol DTS De Df Dx Rde RDf RDx Dz Dz

Datorii pe termen scurt mii lei -din exploatare mii lei -financiare mii lei -alte datorii mii lei Rata datoriilor din exploatare % Rata datoriilor financiare pe TS % Rata altor datorii pe TS % Rotatia datoriilor curente zile Rotatia datoriilor exploatarii zile

Ponderea majoritara o detin datoriile curente legate de activitatea de exploatare si care prezinta o tendinta de scadere pe perioada analizata.Situatia nu este favorabila deoarece aceste datorii trebuie sa detina min. 75% din total si trebuie sa manifeste o tendinta de crestere.In ultimul an acestea detin 51% din totalul datoriilor curente,cu 15%mai putin fata de 1998,fapt datorat relaxarii termenelor de plata intro masura mai mica decat relaxarea duratei medii de plata a datoriilor curente .Ca importanta in structura urmeaza alte datorii curente .Datoriile financiare pe termen scurt (credite bancare de trezorerie)care detin 10% din total manifesta o tendinta de scadere in anul 2000.Situatia este favorabila indicand un echilibru financiar pe termen scurt.

EVOLUTIA STRUCTURII FINANTARII 70 60 50 40 30 20 10 0 1 15 19 7 2 10 3 34 66 59 51 39 Rata datoriilor din exploatare Rata datoriilor financiare pe TS Rata altor datorii pe TS

STRUCTURA FINANTARII PE TERMENE


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 Specificatie UM 1998 1999 2000 5083664 6599163 5040111 8013059 8199905 9035931 63,44 80,47 55,77 Simbol Rt Cpm Isft

Resurse curente mii lei Capital permanent mii lei Structura finantarii pe termene %

Structura finantarii pe termene

100 80 60 40 20 0 1998 1999 63,44

80,47 55,77 Structura finantarii pe termene

2000

AUTONOMIA FINANCIAR GLOBALA


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie UM Simbol Cp IcCp PT IcPT Rafg Min 1998 1999 2000 Capital propriu mii lei 8013059 8199905 9035931 Indicele de crestere a Cp mii lei 1,00 1,02 1,1 Pasiv total mii lei 13096723 14799068 14076042 Indicele de crestere a pasivului 1,00 1,13 0,95 Autonomia financiara globala % 61,18 55,4 64,19 Valoarea minim acceptabila % 33 33 33

Autonomia financiara globala


66 64 62 60 58 56 54 52 50 1998 1999 2000 55,4 61,18 Autonomia financiara globala

64,19

In ultimul an firma isi finanteaza activitatile in proportie de 64% din resurse proprii,adica cu 3,01% fata de 1998 si cu 8,79%fata de 1999.Aceasta tendinta de crestere a autonomiei financiar globale are loc ca urmare a modificarii capitalului propriu intr-un ritm mai mare decat totalul resurselor(adica al cresterii rezultatului net al exercitiului intr-un ritm mai mare fata de celelalte elemente de capitaluri proprii). Firma dispune de o autonomie financiara globala foarte buna pe intreaga perioada analizata.

INDICELE AUTONOMIEI FINANCIARE GLOBALE


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie Capital propriu Indicele de crestere a Cp Datorii totale Indicele de crestere a DT Indicele autonomiei globale Valoarea minim acceptabila UM mii lei mii lei mii lei % % 1998 1999 2000 8013059 8199905 9035931 1,00 1,02 1,1 5083664 6599163 5040111 1,00 1,29 0,76 158 124 179 55 55 55 Simbol Cp IcCp DT IcDT Iafg Min

In ultimul an firma este capabila sa-si acopere mai mult decat integral datoriile totale pe seama capitalurilor proprii.Capitalurile proprii au fost cu 79% mai mari decat cele imprumutate si atrase,adica cu 55% mai mult decat anul anterior,fapt datorat:-cresterii capitalurilor proprii ,ceea ce confirma rentabilitatea activitatii -scaderii datoriilor totale intr-un ritm mai accentuat datorita scaderii datoriilor pe termen scurt pe seama scaderii datoriilor din exploatare si a celor financiare.Firma dispune de o autonomie financiara globala foarte buna pe intreaga perioada analizata cu o tendinta de crestere datorata lipsei resurselor imprumutate si atrase.

INDATORAREA GLOBALA
Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie UM Perioada de analiza Simbol 1998 1999 2000 5083664 6599163 5040111 DT 1,00 0,44 0,76 IcDT 13096723 14799068 14076042 PT 1,00 1,13 0,95 IcPT 38,81 44,59 35,8 Rigl 66 66 66 Max

Datorii totale mii lei Indicele de crestere a DT mii lei Total pasiv mii lei Indicele de crestere a pasivului Rata indatorarii globale % Valoarea maxim admisibila %

Rata indatorarii globale

50 40 30 20 10 0 1998 38,81

44,59 35,8

1999
Rata indatorarii globale

2000

Din acest punct de vedere firma se afla intr-o situatie favorabila,pe intreaga perioada de analiza aflandu-se sub valoarea maxim admisa a indicatorului,inregistrand totusi o scadere in ultimul an .Aceasta scadere are loc pe seama modificarii datoriilor totale intr-un ritm mai lent decat modificarea pasivului ,adica pe seama reducerii creditelor de trezorerie. INDICELE INDATORARII GLOBALE
Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie Datorii totale Indicele de crestere a DT Capital propriu Indicele de crestere a Cp Indicele indatorarii globale Valoarea maxim admisibila UM mii lei mii lei mii lei % % Perioada de analiza Simbol 1998 1999 2000 5083664 6599163 5040111 DT 1,00 0,44 0,76 IcDT 8013059 8199905 9035931 Cp 1,00 1,02 1,1 IcCp 63,44 80,47 55,77 Iigl 200 200 200 Max

Indicele indatorarii globale 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80,47 63,44 55,77 Indicele indatorarii globale

1998

1999

2000

Din acest punct de vedere firma analizata se afla in siguranta,pe intreaga perioada analizata aflandu-se sub valoarea maxim admisa a indicatorului,manifestand o scadere in ultimul an datorita cresterii mai rapide a capitalurile proprii fata de datoriile totale.Scaderea indicatorului in anul 2000 s-a datorat : -scaderii datoriilor totale(scaderea datoriilor pe termen scurt ca urmare a scaderii datoriilor de exploatare precum si a celor financiare) -cresterii capitalurilor proprii,dar intr-un ritm superior fata de restul resurselor.

1.2.ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI


GRADUL DE IMOBILIZARE A ACTIVULUI Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Specificatie Imobilizari Activul total Rata activelor imobilizate Valoarea maxim acceptabila Indicele de crestere a AI Indicele de crestere a AT Indicele de crestere a CA UM mii lei mii lei % % % % % 1998 5732947 13096723 43,77 60 1,00 1,00 1,00 1999 2000 6183209 7587727 14799068 14076042 41,78 53,9 60 60 1,07 1,22 1,12 0,95 1,39 1,28 Simbol Ain AT Rai Max IcAin IcAT IcCa

Rata activelor imobilizate

60 50 40 30 20 10 0 1998 1999
Rata activelor imobilizate

53,9 43,77 41,78

2000

Valoarea ei in ultimul an poate fi considerate normala ,aceasta crescand cu 10,13% fata de1998 ca efect al modificarii intr-o proportie mai mare a valorii imobilizarilor fixe in raport cu valoarea activului total .Situatia este favorabila datorita faptului ca cifra de afaceri se modifica intr-o proportie mai mare decat cea a valorii imobilizarilor,reflectand o accelerare a vitezei de rotatie. RATA IMOBILIZARILOR NECORPORALE
Nr.crt 1 2 3 Specificatie UM Perioada de analiza Simbol 1998 1999 2000 0 0 21576 Inc 5732947 6183209 7587727 Ain 0 0 0,28 Rin

Imobilizari necorporale nete mii lei Active imobilizate nete mii lei Rata imobilizarilor necorporale %

Valoarea ratei din ultimul an al perioadei de analiza este nesemnificativa,ea manifestand o usoara crestere fata de anii anteriori.

RATA IMOBILIZARILOR CORPORALE


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Specificatie Imobilizari corporale nete Active imobilizate nete Rata imobilizarilor corporale Valoarea minim acceptabila Indicele de crestere a Inc Indicele de crestere a Ain Indicele de crestere a Ca UM mii lei mii lei % % 1998 1999 2000 4846629 4970070 6057495 5732947 6190963 7620412 84,53 80,27 79,49 85 85 85 1,00 1,02 1,21 1,00 1,07 1,22 1,00 1,39 1,28 Simbol Ic Ain Ric Min IcInc IcAin IcCa

Rata imobilizarilor corporale 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 84,53

80,27

79,49

1998

1999
Rata imobilizarilor corporale

2000

Valoarea ratei pe toata perioada analizata este redusa ea situandu-se sub valoarea minima acceptata (85%) .Rata imobilizarilor corporale are un trend descrescator,situatia nu poate fi considerata favorabila. STRUCTURA IMOBILIZARILOR CORPORALE
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Specificatie Imobilizari corporale nete Terenuri Mijloace fixe Imobilizari corporale in curs Rata terenurilor Rata mijloacelor fixe Rata imobilizarilor in curs UM mii lei mii lei mii lei mii lei % % % 1998 1999 2000 4846629 4970070 6057495 1143064 1143064 1143064 3703565 3827006 4914431 0 0 0 23,58 22,99 18,87 76,41 77 81,12 0 0 0 Simbol Ic T Mf Icc RT RMf Ricc

Rata mijloacelor fixe manifesta o tendinta de crestere ,ajungand sa detina 81% in ultimul an adica cu 4% mai mult decat anul anterior.Din acest punct de vedere situatia poate fi interpretata ca pozitiva,deoarece reflecta cresterea investitiilor in mijloace productive.Rata terenurilor este in scadere,cedand loc imobilizarilor corporale.

RATA IMOBILIZARILOR FINANCIARE


Nr.crt 1 2 3 Specificatie Imobilizari fianciare Active imobilizate nete Rata imobilizarilor financiare UM mii lei mii lei % Perioada de analiza Simbol 1998 1999 2000 0 0 11109 If 5732947 6190963 7620412 Ain 0 0 0,14 Rif

RATA ACTIVELOR CIRCULANTE


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Specificatie Active circulante Activ total Rata activelor circulante Valoarea minim acceptabila Indicele de crestere a AC Indicele de crestere a AT Indicele de crestere a Ca UM 1998 1999 2000 mii lei 8250094 9821244 7985862 mii lei 13096723 14799068 14076042 % 62,99 66,36 56,73 % 40 40 40 1,00 1,19 0,81 1,00 1,12 0,95 1,00 1,39 1,28 Simbol AC AT RAC Min IcAC IcAT IcCa

Rata activelor circulante 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 66,36 62,99 56,73

1998

1999 Rata activelor circulante

2000

Valoarea indicatorului pe perioada de analiza se situeaza peste nivelul minim admis ,insa avand o evolutie descrescatoare pe perioada analizata.Acesta fapt se datoreaza modificarii activelor circulante intr-o proportie mai mica decat cea a activului total ,de unde rezulta o situatie pozitiva avand in vedere realizarea unei cifre de afaceri superioare,asigurand realizarea unei viteze de rotatie superioare perioadei de baza. RATA STOCURILOR
Nr.crt Specificatie UM 1998 Perioada de analiza 1999 Simbol 2000

1 2 3 4 5 6 7

Stocuri Active circulante Rata stocurilor Valoarea max.acceptabila Indicele de crestere a St Indicele de crestere a AC Indicele de crestere a Ca

mii lei mii lei % -

3831123 3199533 2855103 8250094 9821244 7985862 46,43 32,57 35,75 50 50 50 1,00 0,83 0,89 1,00 1,19 0,81 1,00 1,39 1,28

St AC RSt Max IcSt IcAC IcCa

Rata stocurilor
50 40 30 20 10 0 1998 1999 Rata stocurilor 2000 46,43 35,75 32,57

Rata stocurilor prezinta pe intreaga perioada de analiza o evolutie descrescatoare ,insa situandu-se sub nivelul maxim admis.Acest lucru inseamana o scadere a ponderii stocurilor ca urmare amodificarii valorii lor intr-o proportie mai mica decat cea a activelor circulante,situatie care se dovedeste a fi pozitiva avand in vedere realizarea unei cifre de afacer superioare acesteia. RATA CREANTELOR
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie Creante Active circulante Rata creantelor Indicele de crestere a Cr Indicele de crestere a AC Indicele de crestere a Ca UM mii lei mii lei % 1998 1999 2000 3670078 3743743 3535355 8250094 9821244 7985862 44,48 38,11 44,27 1,00 1,02 0,94 1,00 1,19 0,81 1,00 1,39 1,28 Simbol Cr AC RCr IcCr IcAC IcCa

Indicatorul inregistreaza o tendinta de scadere pe perioada analizata.Acest lucru inseamna ca ponderea creantelor creste ca urmare a modificarii valorii lor intr-o proportie mai mica decat cea a activelor circulante.Situatia este favorabila avand in vedere realizarea unei cifre de afaceri intr-o proportie superioara,asigurand astfel o viteza de rotatie superoare celei de baza.

Rata creantelor
46 44 42 40 38 36 34 1998 Rata creantelor 1999 2000 38,11 44,48 44,27

RATA DISPONIBILITATILOR
Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie Disponibilitati Active circulante Rata disponibilitatilor Valoarea min acceptabila Valoarea max acceptabila UM mii lei mii lei % % % Perioada de analiza Simbol 1998 1999 2000 748893 2877968 1595404 Dbp 8250094 9821244 7985862 AC 9,07 29,3 19,97 RDbp 5 5 5 Min 25 25 25 Max

Rata disponibilitatilor 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 Rata disponibilitatilor 2000 9,07 19,97 29,3

Ponderea lichiditatilor se reduce in ultimul an,ajungand sa detina 20% din total active circulante ,sub valoarea maxim admisa de 25% .Situatia este favorabila in termini de echilibru financiar.

2.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR


FONDUL DE RULMENT
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificatie Capital permanent Indicele de crestere a Cpm Active imobilizate nete Indicele de crestere a Ain Fond de rulment net Ponderea FRN in Cpm Finantarea AC din FR
Indicele de crestere cu baza in lant

UM Mii lei % Mii lei % Mii lei % % % % %

Variatia indicatorului Ritm mediu de crestere

Simbol 1998 1999 2000 8013059 8199905 9035931 Cpm 1,00 1,02 1,1 IcCpm 5732947 6183209 7587727 Ain 1,00 1,07 1,22 IcAin 2280112 2016696 1448204 FRN 28 25 16 PFRN 27 21 18 RfAC 100 88 72 IcFR 0 -12 -28 dvFR x Rmc

Fond de rulment net 2280112 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1998 1999 Fond de rulment net 2000 2016696 1448204

Pe intreaga perioada de analiza se inregistreaza valori pozitive si un trend descrescator al fondului de rulment ,firma reusind sa-si finanteze integral alocarile permanente ramanand si un surplus pentru finanrarea nevilor ciclice.Acest fapt s-a datorat cresterii permanente intr-un ritm superior pe perioada de analiza a resurselor permanente fata de crestera alocarilor stabile.In ultimul an fondul de rulment a scazut cu 28%fata de anul anterior reprezentand 16% din capitalul permanent,adica cu 9% mai putin decat anul precedent.Fondul de rulment este insa capabil sa finanteze 18% din activele circulante,de asemenea cu 3% mai putin decat anul anterior.

VITEZA DE ROTATIE A FONDULUI DE RULMENT MII LEI


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie Fond de rulment net Cifra de afaceri Nr de rotatii Durata in zile a unei rotatii Marja de securitate min. Marja de securitate max 1998 1999 2000 2280112 2016696 1448204 22016912 30803465 39517731 9,65 15,27 27,28 38 24 14 30 30 30 90 90 90 Simbol FRN Ca nrot dz min max

Pe perioada analizata observam ca in primul an indicatorul este bun ,marja de securitate incadrandu-se in limitele normale.La nivelul acestui an fondul de rulment se reconstituia pe seama cifrei de afaceri in aproximativ 38 de zile.Scaderea duratei in zile a rotatiei in anii urmatori semnifica o scadere a importantei finantarii stabile asupra activitatii,adica cifra de afaceri se realizeaza cu un fond de rulment mai mic fata de perioada anterioara,situatie pe care o consideram favorabila. NECESARUL DE FOND DE RULMENT Mii lei
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Specificatie 1998 Stocuri Creante Active curente Pasive curente Necesar de fond de rulment
Indicele de crestere cu baza in lant

Simbol 1999 3199533 3743743 6943276 6089885 853391 26% -74% 2000 St Cr Ac Pc NFR IcI dvI Rmc Rnc 3831123 3670078 7501201 4171844 3329357 100% 0% 44% 2855103 3535355 6390458 4457855 1932603 226% 126% -24% 12% 30%

Variatia indicatorului Ritm mediu de crestere Rata nevoilor curente

Necesar de fond de rulment 3329357

3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0

1932603 853391 Necesar de fond de rulment

1998

1999

2000

Nevoia de fond de rulment a inregistrat valori pozitive si o tendinta descrescatoare pe intreaga perioada de analiza,ceea ce inseamna ca a existat permanent un surplus de nevoi temporare in raport cu sursele temporare.Acest lucru sa datorat practice cresterii intr-un ritm mai rapid a activelor ciclice decat a surselor ciclice.In ultimul an necesarul de fond de rulment a crescut cu100% fata de anul precedent ,lucru datorat urmatoarelor aspecte: - cresterea cifrei de afaceri - scaderea activelor circulante (reducerea vitezei de rotatie a stocurrilor si creantelor) cu efect negativ asipra activitatii. Rata nevoilor curente,care arata partea neacoperita a activelor ciclice de catre pasivele ciclice ,a fost in ultimul an de 30%(fata de 50% maxim admis) scazand cu14% fata de anul 1998.Situatia poate fi considerate satisfacatoare deoarece nevoile ciclice au putut fi acoperite intr-o proportie de 30% din resursele curente.Acest lucru indica un echilibru in finantarea curenta a activitatii.

VITEZA DE ROTATIE A NFR Mii lei


Nr.crt 1 2 3 4 5 6 Specificatie Perioada de analiza 1998 1999 2000 3194767 780205 1854559 22016912 30803465 39517731 6,89 39,48 21,3 52,96 9,24 17,12 30 30 30 90 90 90 Simbol NFR CA nrot Dz Min max

NFR Cifra de afaceri Nr de rotatii Durata in zile a unei rotatii Marja de securitate min. Marja de securitate max

In ultimul an al perioadei de analiza rotatia fondului de rulment prin cifra de afaceri a avut o valoare de 17 zile ,valoare care se situeaza sub nivelul minim admis (30de zile).Fata de anul 1998 scade NFR-ul necesar realizarii cifrei de afaceri,situatie pe care o consideram relativ buna.

TREZORERIA NETA Mii lei


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 Specificatie Fond de rulment Necesar de fond de rulment Trezoreria neta 1998 1999 2000 2280112 2016696 1448204 3329357 853391 1932603 -1049245 1163305 -484399 Simbol FR NFR Tn

In primul si in ultimul exercitiu al perioadei analizate s-a inregistrat un deficit de trezorerie .Situatia din acest punct de vedere se considera negativa.Acest deficit a tebuit sa fie acoperit din credite de trezorerie care au generat cheltuieli cu dobanzile,care au avut ca efect reducerea rezultatului exercitiului.Acest lucru s-a datorat valorilor mai mari ale necesarului de fond de rulment in raport cu fondul de rulment.

Trezoreria neta
1500000 1000000 500000 0 -500000 -1000000 -1500000 1998 -1049245 Trezoreria neta 1999 2000 -484399 1163305

RATA DE FINANTARE STABILA Mii lei


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie Capital permanent Active imobilizate nete Rata finantarii Ain prin Cpm Valoarea min admisa Valoarea max admisa 1998 1999 2000 8013059 8199905 9035931 5732947 6183209 7587727 140% 133% 119% 85% 85% 85% 150% 150% 150% Simbol Cpm Ain Rfs Min Max

Finantarea nevoilor permanente din surse permanente


145% 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 140% 133% 119%

1998

1999

2000

Rfs

Nivelul indicatorului pe intreaga perioada de analiza arata ca nevoile cu caracter permanent au fost acoperite integral din surse permanente ,degajand excedent de resurse financiare stabile,adica un fond de rulment pozitiv.Tendinta indicatorului este de scadere ,dar se incadreaza in limitele admise.

RATA DE FINANTARE CICLICA Mii lei


Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 5 Specificatie Surse ciclice Active ciclice Rata finantarii AC prin SC Valoarea min admisa Valoarea max admisa 1998 1999 2000 Simbol 5083664 6599163 5040111 Dts 8250094 9821244 7985862 Ac 62% 67% 63% Rfc 50% 50% 50% Min 115% 115% 115% Max

Finantarea nevoilor curente din surse curente


68% 67% 66% 65% 64% 63% 62% 61% 60% 59% 67%

62%

63%

1998

1999 Rata finantarii AC prin SC

2000

Nivelul indicatorului pe intreaga perioada de analiza arata ca nevoile cu caracter temporar au fost acoperite partial din surse cu caracter temporar rezultand un necesar de fond de rulment pozitiv.Tendinta generala de crestere a indicatorului evidentiaza un echilibru financiar din activitatea curenta. RATA DE FINANTARE GLOBALA Mii lei
Perioada de analiza Nr.crt 1 2 3 4 Specificatie Fond de rulment Necesar de fond de rulment Rata finantarii NFR prin FR Valoarea min admisa 1998 1999 2000 2280112 2016696 1448204 3329357 853391 1932603 68% 236% 75% 100% 100% 100% Simbol FR NFR Rfef Min

Finantarea NFR din FR 250% 200% 150% 100% 50% 0% 1998 1999 Rata finantarii NFR prin FR 2000 68% 75% 236%

Nivelul ratei in ultimul an arata ca surplusul de nevoi ciclice nu poate fi acoperit din surplusul de resurse permanente.Deci NFR nu poate fi acoperit din FR.Valoarea de 75% reflecta deficitul in acoperirea globala a nevoilor de finantat prin resursele financiare globale,reflectand dezechilibrul financiar global ,manifestat prin trezoreria negativa.Restul neviolor de finantat ce au ramas neacoperite si care in cazul firmei sunt nevoi ciclice au trebuit sa fie acoperite din credite de trezorerie.Reducerea indicatorului fata de anul precedent confirma un flux de trezorerie negativ.