Sunteți pe pagina 1din 3

Dreptul Uniunii Europene-curs 7-17.11.

2011 Art 263 alin 4 TFUE-orice persoana fizica sau juridica poate ataca urmatoarele 3 tipuri de acte: y y y Acte destinate(ex.:decizii ale Comisiei Europene adresate companiilor din statele membre in privinta concurentei)-decizii:legislative sau nelegislative. Acte care ii privesc direct si individual,dar sunt adresate altui destinatar( avem deciziile catre alte companii decat cele reclamante si putem sa avem si regulamente si directive) Acte normative care ii privesc pe particulari direct(Tratatul de la Lisabona a sters cuvantul individual),dar nu presupun masuri de executare(nu avem directive,fiind vizate doar doar regulamentele)

DIRECT->Regione Siciliana 2006(C-417/04P)un resortisant este privit direct de un act al Uniunii daca este afectat in mod direct si daca nu exista marja de discretie a destinatarului-exc Piraiki Patraiki(11/82/985) INDIVIDUAL->Plaumann(25/62,63): Alte persoane decat destinatarii unei decizii nu pot pretinde ca sunt in mod individual interesati decat in cazul in care aceasta decizie le aduce atingere din cauza anumitor calitati care le sunt specifice datorita unor circumstante care le caracterizeaza I raport cu orice alta persoana si le individualizeaza in mod asemanator cu destinatarul . ->UPA(uniunea micilor din Spania)-c-50/00P ->Rothley c-167/02 P ->Jego Quere T 177/01,C-263/02 P

ACTIUNEA IN CARENTA Art 265-266-360 paragraful 2. Consta in posibilitatea pusa la dispozitia statelor membre, institutiilor Uniunii precum si a resortisantilor de a ataca in anumite conditii in fata CJUE abtinerea sau decizia de a se abtine a Parlamentului European, Consiliului, Consiliului European, Comisiei,BCE de a decide in materii in care potrivit tratatetelor aceste institutii au obligatiade a lua o anumita masura.Fiind un mijloc de control jurisdctional,actiunea in carenta are un rol deosebit agrantand exercitarea puterilor Uniunii conferite institutiilor prin Tratate si urmarind sa oblige institutia competenta sa actioneze.Scopul actiunii este deci de a obtine o hotarare a Curtii care sa constate ca isntitutia respectiva a actionat nelegal prin neluarea unei decizii. Legitimarea procesuala activa: Titulari privilegiati:Parlamentul,Consiliul European,Consiliul, Comisia Titularul semiprivilegiat:BCE Titularii neprivilegiati:resortisanti-persoane fizice sau juridice care pot sesiza Curtea cu o plangere impotriva unei institutii a Uniunii care a omis sa-I adreseze un act(altul decat o recomandare sau un aviz)

Legitimarea procesuala pasiva: Parlamentul European Comisia Consiliul Consiliul European BCE Organele,oficiile si agentiile Uniunii Procedura actiunii Exista o etapa adiministrativa,prealabila obligatorie,necontencioasa.Actiunea in carenta nu poate fi exercitata decat daca institutia in cauza a fost in prealabil invitata sa actioneze si daca la expirarea unui termen de 2 luni de la aceasta invitatie nu a luat atitudine sau nu si-a precizat pozitia.In cadrul acestei etape,partea interesata trebuie sa solicite institutiei sa puna capat inactivitatii sale.Este de fapt o punere in intarziere.Trebuie sa fie clara,precisa si sa avertizeze institutia ca perseverarea inactiune va duce la o actiune in carenta.Este necesar ca cererea sa precizeze data de la care curge termenul de 2 luni in decursul caruia institutia trebuie sa actioneze.Practic cererea respectiva traseaza limitele in care viitoare actiunea in carenta va putea fi introdusa.Daca institutia in cazua se achita de obligatii,procedura se opreste aici,deoarece ramane fara obiect,daca nu,se trece la etaa a2a a procedurii,etapa contencioasa sau faza judiciara si anume se introduce o actiune in carenta la Curte intr-un nou termen de 2 luni.Potrivit jurisprudentei Curtii,aceasta apreciaza ca orice act sau actiune a institutiei respective chiar fara a imbraca un caracter formal si obligatii trebuie considerat ca fiind o luare de pozitie care pune capat inactiunii si care nu mai justifica intentarea actiunii in carenta. Institutiile a caror abtinere a fst declarata contrara tratatelor sunt obligate sa ia masurile care se impun ptr executarea hotararii CJUE(art 266 TFUE).Hotararea are 2 elemente:constata ilegalitatea abtinerii, obliga institutia sa actioneze.Hotararea nu ia locul actului care trebuie sa fie adoptat,insa Curtea poate sa indice ce act este necesar ptr ca institutia sa se conformeze hotararii Curtii. Potrivit art 266 TFUE,obligatia institutiei de a lua masurile necesare in vederea executarii hotararii Curtii nu aduce atingere aplicarii art 340 paragraful 2 din TFUE care prevede ca in materie de raspundere extracontractuala,Uniunea etse obligata sa repare,in conformitate cu principiile generale comune ordinilor juridice ale statelor membre,prejudiciile cauzate de institutiile sale sau de agentii sai in exercitiul functiunilor lor.Temeiul ptr 265 este incalcarea unei obligatii legale de a actiona.Nu exista restrictii cu privire la titularul actiunii in despagubire(340 tfue) pe motivul raspunderii extracontractuale.Termenul limita este de 5 ani.Art 340 paragraful 2 poate fi invocat fie independent fie impreuna cu actiunea in carenta (sau cu actiunea in anulare).Termenul de 5 ani curge de la momentul de la care persoana prejudiciata a devenit constienta de evenimentul care a condus la introducerea actiunii. Conditiile actiunii in despagubire: Sa fie vorba de un act al unei institutii(lato sensu) sau abtinere a unei institutii Actul sau abtinerea sa fie ilegale potrivit Tratatelor

Sa existe un prejudiciu(trebuie sa fie real si sigur sau cel putin iminent si previzibil cu anumita siguranta) Sa existe legatura de cauzalitate intre prejudiciu si actul sau abtinerea ilegala