Sunteți pe pagina 1din 2

Marketing de proiect si asigurarea calitatii

Marketing de proiect Succesul unui proiect depinde in mare masura de felul cum a fost vandut opiniei publice si publicului de specialitate atat in interiorul cat si in exteriorul organizatiei.Prin marketing de proiect se inteleg toate masurile care conduc la acceptanta si intelegerea proiectului.Orice demers de marketing trebuie sa se orinteza spre piata si spre clientela specifica-in cazul proiectelor existand o clientela interna(cei implicati,insitutia si angajatii ei)si una externa (publicul de specialitate,organe de contol). Responsabilitatea pentru marketingul de proiect o are atat conducatorul de proiect cat si personalul de proiect.Pentru proiectele mari se impune o echipa de marketing specializata. In sens larg,marketing de proiect inseamna munca de proiect orientata spre piata si spre client-deci un permanent dialog cu acesta.In sens restrans,marketingul de proiect are in vedere masurile de marketing propuse de ex masuri de introducere a personalului in munca de proiect (masuri start-up) cu scopul de a-l motiva pe acesta,masuri de cunoastere reciproca a celor implicati (masuri get-together),masuri de prezentare a proiectului opiniei publice (mese rotunde,ziua usilor deschise,prezentari etc). Toate masurile au menirea sa creeze un climat favorabil pentru proiect si pentru efectele acestuia sau s previna opinia publik in privinta aspectelor negative,oferind solutii. Asigurarea calitatii Derularea proiectelor are in vedere intotdeauna realizarea obiectivelor propuse.Cu cat gradul de indeplinire a obiectivelor e mai mare, cu atat si nivelul calitativ e mai ridikt.Obiectivele de sistem se refera la cerintele privind solutiile elaborate.Aspectele care conduc la un nivel calitativ ridicat sunt cele care tin de cerintele de sistem si cerintele de procedura. Unitatea si gradul de indeplinire a cerintelor sistemului elaborat se reflecta in urmatoarele cerinte de sistem: .functionalitatea este indeplinita? .sistemul/solutia elaborata este conforma cu cerintele utilizatorului?(de ex:rapid,ieftin,actual etc) .indeplinirea cerintelor s-a realizat complet?(de ex:s au stabilit proceduri pentru cazuri de criza in care sistemul nu functioneaza,exista alternative?)

.integritatea(interfete necesare,rezolvarea disfunctionalitatilor,proceduri in cazul reclamatiilor,siguranta datelor etc) .modularitatea(solutii modulare care permit inlocuirea componentelor) .compatibilitatea(solutia este compatibila cu celelalte solutii existente?) .service-ul(administrarea si sustinerea solutiei este simpla si produce costuri mici?) CERINTELE DE PROCEDURA in privirea asigurarii calitatii se refera la indeplinirea tuturor cerintelor privind derularea proiectului(respectarea termenelor,informarea in cadrul proiectelor etc).Aici apar aspecte de calitate care tin de cultura si mentalitatea celor implikti in proiect si de gradul lor de constientizare a acestor aspecte. Pt a asigura calitatea unei solutii se utilizeaza diferite tehnici,cele mai cunoscute fiind testele utilizatorilor si metoda structured-walk-through (o forma structurata de control din partea membrilor comisiei de specialitate sau a altor membri).