ACTELE PROCESUALE SI PROCEDURALE COMUNE

Sectiunea I Notiune si clasificare 1. Notiune Actele procedurale si actele procesuale sunt acele acte prin intermediul carora sunt realizate activitati in cadrul procesului penal, fiind reglementate in Codul de procedura penala in Titlul V al Partii generale. Prin acte procesuale se inteleg acele manifestari de vointa princare organele judiciare si partile din proces dispun, in limitele dreptului lor, cu privire la desfasurarea procesului penal1. Pot fi mentionate: inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, trimiterea in judecata, luarea masurilor preventive sau a ma-surilor asiguratorii, dispozitia de citare a unor anumite persoane etc. Sunt considerateacte procesuale si solutiile de netrimitere in judecata, care, practic, finalizeaza procesul penal prin oprirea sa numai la faza de urmarire penala: clasarea, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale etc. Alaturi de organele judiciare, si partile pot indeplini anumite acte procesuale, cu 545f51f m ar fi: introducerea plangerii prealabile de catre persoana vatamata, declaratia de participare a persoanei vatamate ca parte civila, declararea apelului, retragerea plangerii prealabile, impacarea partilor, propunerea administrarii de noi probe etc. Actele procedurale sunt acele mijloace juridice prin intermediul carora se aduc la indeplinire sarcinile ce decurg din actele si masurile procesuale2. Ele pot fi: ascultarea unui martor, ridicarea unor obiecte sau inscrisuri, mandatul de arestare preventiva, procesulverbal de perchezitie. Uneori, atat actul procesual, cat si cel procedural poarta aceeasi denumire; astfel, actul procesual prin care instanta solutioneaza cauza penala este o hotarare si tot hotarare se numeste si inscrisul in care este consemnata solutia data de completul de judecata1.

Dosarele penale sunt constituite din inscrisuri judiciare in care se constata existenta actelor procesuale si procedurale, ca manifestari de vointa a organelor judiciare si a partilor legate de rezolvarea cauzelor penale. Astfel, in cazul unei perchezitii domiciliare, actul procesual il constituie dispozitivul incheierii judecatoresti, iar actul procedural este chiar procesul-verbal de efectuare a perchezitiei. 2. Acte procedurale comune 2.1. Citatia Organele judiciare, pentru a asigura prezenta partilor sau altor persoane in proces, folosesc institutia citarii.

fax si intotdeauna individuala. in materialitatea ei. cum ar fi incunostintarea[incunostintarea partilor despre efectuarea cercetarii la fata locului . insotita de procedura de instiintare a persoanei citate. Neprezentarea unei persoane care nu are calitatea de parte. scrisa.Chemarea unei persoane in fata organului de urmarire sau a instantei de judecata se face prin citatie scrisa. parte responsabila civilmente). Neprezentarea partii in urma incunostintarii sau chemarii nu este sanctionata de lege (parte vatamata. iar citatia. 175 alin. dar se poate face si prin nota telefonica sautelegrafica. Potrivit art. Dispozitia de citare reprezinta actul procesual. citatia trebuie sacuprinda: . 58 alin. Legea insa mai prevede si alte cazuri cand prezenta partilor sau a altor persoane poate fi asigurata si prin intermediul altor modalitati. Acestia sunt persoane anume insarcinate din cadrul instantei sau persoane din cadrul serviciului postal (in acele situatii cand citatiile se transmit prin intermediul serviciului postal). (1)].art. care a fost citata legal. parte civila. (1). (1)]. Citatia este inmanata de catre agentii procedurali. Citatia este. reprezinta actul procedural. nota telefonica sau telegrafica [art. 176 alin. poate atrage sanctionarea cu amenda sau aducerea silita pe baza unui mandat de aducere. de regula. 129 alin. sau despre introducerea si termenul fixat pentru solutionarea cererii de stramutare – art. (2).

(2) si (3). numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. iar in cazul in care partea nu isi alege un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat. Referitor la locul de citare. Bolnavii aflati in spital sau intr-o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora.a) denumirea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata care emite citatia. iar in comune: judetul. luna si anul. f) ca. in vederea exercitarii dreptului la aparare. locul de infatisare. data emiterii si numarul dosarului. In caz de schimbare a adresei aratate in declaratia invinuitului sau inculpatului. iar daca aceasta nu este cunoscuta. invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. prin comandantul acesteia. ziua. Detinutii se citeaza la locul de detinere. citatia se semneaza de cel care o emite. e) ca partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat. precum si invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicate. prin administratia acestuia. art. Cand activitatea infrac-tionala s-a desfasurat in mai multe locuri. care trebuie sa cuprinda. potrivit art. el este citat la locul indicat. In citatie se mentioneaza. prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. sediul sau. comuna si satul. d) ora. apararea este obligatorie. sa consulte dosarul aflat in arhiva instantei. Totdeauna. 171 alin. . 180 ca s-a produs o schimbare de adresa. strada. orice alte date necesare pentru stabilirea adresei celui citat. printr-o declaratie data in cursul procesului penal. Militarii se citeaza la unitatea din care fac parte. prenumele celui citat. acesta este citat la noua sa adresa. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala. i se va desemna un aparator din oficiu. in orase si municipii: localitatea. c) adresa celui citat. g) ca partea citata poate. cand este cazul. numarul si apartamentul unde locuieste. calitatea in care este citat si indicareaobiectului cauzei. cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare. b) numele. la adresa locului sau de munca. judetul. Daca. Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca. 177 precizeaza ca invinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste.

(1)]. Daca persoana citata nu vrea sau nu poate sa semneze dovada de primire. Cand sunt citate unitati din cele prevazute in art. danduse eficienta dispozitiilor art. In cazul in care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un invinuit sau inculpat care locuieste in strainatate nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii sau din orice alt motiv. administratia locului de detinere. 178 alin. comandantul unitatii militare. iar in lipsa unor asemenea norme. sau alte persoane juridice. In acest caz. citatia este afisata pe usa locuintei sale. sub luare de dovada. Unitatile la care se refera art. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. ocazie cu care se va incheia un proces-verbal. citarea se face potrivit normelor de drept international aplicabile in relatia cu statul solicitat. in conditiile legii. avizul de primire a scrisorii recomandate. de necesitatea ca citatia in vederea infatisarii sa fie primita cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de ziua stabilita pentru infatisare. semnat de destinatar. (2). 178 alin. iar daca acesta refuza s-o primeasca. iar in cazul neidentificarii sediului. 178 alin. 145 din Codul penal si alte persoane juridice se citeaza la sediul acestora. se tine seama de normele internationale aplicabile in relatia cu statul pe teritoriul caruia se afla invinuitul sau inculpatul. 145 C. agentul procedural ii va lasa citatia. institutiile respective au obligatia sa-i inmaneze de indata citatia. Dovada de indeplinire a procedurii de citare este predata agentului procedural care o inainteaza organului de urmarire penala sau instantei de judecata de la care emana. precum si in cazul in care statul . sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare. citatia se preda la registratura sau functionarului insarcinat cu primirea corespondentei. (2)].pen. administratia spitalului sau casei de odihna. Citatia se va inmana personal celui citat. care va semna dovada de primire [art. In absenta unei asemenea norme sau in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil o permite.certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura acesteia [art. Cand persoana este citata prin serviciul de personal. (3)]. Citarea altor persoane decat invinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor mai sus expuse.In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate. 178 alin. mentionandu-se aspectele aparute [art. La stabilirea termenului pentru infatisarea invinuitului sau inculpatului aflat in strainatate. citarea se face prin scrisoare recomandata.

numele. Dovada de primire a citatiei trebuie sa cuprinda: numarul dosarului. calitatii si semnaturii persoanei careia i s-a inmanat citatia. 178 alin. dupa caz [art. pentru aflarea noii adrese. in mod obisnuit. calitatea si semnatura celui care inmaneaza citatia. Mai mult. Cand nici pe aceasta cale nu se poate ajunge la inmanare. denumirea organului de urmarire penala sau a instantei care a emis citatia. (1)]. . (21)]. Persoana care primeste citatia semneaza dovada de primire. In cazul cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. Daca investigatiile au ramas fara rezultat. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei. Cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. infor-mandu-se. portarului sau celui care in mod obisnuit il inlocuieste. Daca persoana citata nu se afla acasa. incheind proces-verbal si facand mentiune despre imprejurarile care au facut imposibila inmanarea citatiei. iar agentul.destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai. citatia se afiseaza la sediul parchetului sau al instantei. agentul este obligat sa faca investigatii pentru a afla aceasta. unei rude sau oricarei persoane care locuieste cu ea ori care. certificarea de catre acesta a identitatii. incheind proces-verbal. data pentru care este citata. mentionand in procesul-ver-bal datele obtinute (art. cu prilejul predarii sau afisarii unei citatii. Mijlocul prin intermediul caruia organele judiciare aduc la cunostinta persoanelor care participa la desfasurarea procesului penal actele procedurale efectuate estecomunicarea. in lipsa persoanelor mai sus mentionate. numele. se incheie un proces-verbal. incheie proces-verbal. ii primeste corespondenta. totodata. In lipsa unor asemenea persoane. 179 alin. agentul inmaneaza citatia sotului. prenumele. Daca persoana respectiva nu voieste sau nu poate semna dovada de primire. daca in citatie nu s-a indicat apartamentul ori camera in care locuieste. agentul afiseaza citatia pe usa principala a cladirii. citatia se preda administratorului. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei persoanei citate. data inmanarii citatiei. Ori de cate ori. agentul este obligat sa se intereseze cand poate gasi persoana citata pentru a-i inmana citatia.certificand identitatea si semnatura. acesta va cuprinde in mod corespunzator si mentiunile aratate. incheind proces-verbal. legiuitorul obliga agentul sa afiseze citatia pe usa locuintei aratate in citatie atunci cand persoana citata si-a schimbat adresa. Citatia nu poate fi inmanata unui minor sub 14 ani sau unei persoane fara discernamant [art. prenumele si calitatea persoanei citate. 180).

nu s-a prezentat. (2)]. li se comunica copii de pe dispozitivul hotararii. in scris. inculpatului detinut. (1)]. Astfel. este adus la judecata. sau. cat si de la pronuntare. celui internat intr-un centru de reeducare sau institut medical educativ li se comunica in copie hotararea. .2. Functioneaza aceleasi dispozitii legale care se refera la citare. art. daca a lipsit de la pronuntarea ei. care este rechizitoriul. fiind arestat. 2. iar martorii nu sunt citati. iar aducerea propriu-zisa (actul de executare a mandatului) constituie un act procedural de constrangere. se arata ca procurorul instiinteaza persoanele interesate despre incetarea urmaririi penale. inculpatul. Mandatul de aducere Mandatul de aducere este actul procesual prin care se ordona conducerea unei persoane in fata organului judiciar. in baza unui mandat numai daca.Comunicarea actelor procedurale se poate face prin transmiterea actului procedural constatator sau prin instiintarea despre indeplinirea unui act procedural in cadrul procesului penal (comunicarea realizandu-se prin transmiterea unei copii de pe inscrisurile mentionate). 183 alin. dupa ce in prealabil i se comunica copia dispozitivului hotararii. ci sunt adusi cu mandat. in art. daca organul de urmarire penala sau instanta constata motivat ca in interesul rezolvarii cauzei se impune aceasta masura” [art. „Invinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar inainte de a fi fost chemat prin citatie. 159 alin. (11) prevede ca durata prelungirii arestarii preventive se comunica administratiei locului de detinere. iar ascultarea ori prezenta ei este absolut necesara [art. Regula consta in faptul ca o persoana este adusa fortat in fata organului judiciar. 360 stipuleaza ca partilor care au lipsit atat de la judecata. precum si administratia locului de detinere cu privire la dispozitia de punere de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului. art. Instiintarea este o forma a comunicarii si se concretizeaza in actul prin care se aduce la cunostinta. Astfel. atunci cand este vorba despre locul unde se face comunicarea. militar in termen. 183 alin. care este obligata sa o aduca la cunostinta inculpatului. 246. un fapt procesual. dispozitiile art. elevului institutiei militare de invatamant. 313 arata ca inculpatului aflat in stare de detinere i se comunica o copie de pe actul de sesizare a instantei de judecata. La judecarea infractiunilor flagrante. modul de inmanare sau predarea actului comunicat si dovada de indeplinire a procedurii comunicarii. anterior citata. De asemenea.

ea este ascultata de indata de catre organul judiciar. in care se va mentiona despre cercetarile facute. jandarmeriei sau politiei comunitare. in afara de cazul cand s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora” [art. In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. Orice adaugire. raman valabile. indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 1. 183 alin. cel insarcinat cu executarea acestuia va face cercetari si. (31)]. dar care nu schimba intelesul frazei. Sectiunea a II-a Modificarea actelor procedurale. (3)]. 184 alin. . Cand invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. Modificarea actelor procedurale Actele procedurale se consemneaza intr-un document scris. in cuprinsul sau la sfarsitul lui. Nu se poate vorbi de executarea mandatului atunci cand organul insarcinat cu aducerea persoanei incheie un proces-verbal in care consemneaza ca a comunicat persoanei sau unui membru al familiei acestuia ca trebuie sa se prezinte in fata organului judiciar la o anumita data si ora. cel insarcinat cu executarea mandatului incheie un proces-verbal prin care se constata motivul imposibilitatii de aducere la indeplinire si care se inainteaza de indataorganului de urmarire penala ori instantei de judecata. 184 alin. daca nu ajunge la niciun rezultat. Modificarile neconfirmate. persoana nu poate fi adusa. Mandatele de aducere privind pe militari se executa prin comandantul unitatii militare sau prin comandantul garnizoanei. Adica. din motive de boala sau orice alta cauza. In cazul in care persoana prevazuta in mandat nu este gasita la adresa indicata. Sunt situatii in care actele procedurale constatatoare pot contine erori materiale sau omisiuni vadite pentru care este necesara modificarea lor.„Persoanele aduse cu mandat (…) nu pot ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul strict necesar pentru audierea lor. de catre cei care l-au semnat. el va fi prezentat cu forta in fata organului judiciar [art. el va fi adus constrans la organul judiciar. Mandatul de aducere se executa prin organele politiei. (3)]. incheie un proces-verbal. urmand a-l inainta de indata organului de urmarire penala ori instantei de judecata [art. corectura ori suprimare facuta in cuprinsul unui act procedural este tinuta in seama numai daca sunt confirmate in scris. Daca.

Locurile nescrise in cuprinsul unei declaratii trebuie barate. Procedura de inlaturare a omisiunilor vadite este aceeasi ca si in cazul indreptarii erorilor materiale. (3)]. trecerii unor calitati procesuale. nefiind necesare administrarea de probe sau recurgerea la alte mijloace. 195 alin. aparatori. Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se indreapta de insusi organul de urmarire penala sau de instanta de judecata care l-a intocmit. (1)]. dactilografierii unei cifre etc. Inlaturarea unor omisiuni vadite Omisiunea vadita presupune absenta unor mentiuni pe care trebuia sa le cuprinda actul procedural. (2)]. ridicarea masurilor asiguratorii sau asupra sumelor de bani pretinse de martori. care privesc solutionarea de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata a unor aspecte legate de rezolvarea cauzei penale. facandu-se mentiune si la sfarsitul actului corectat [art. Se considera a fi o eroare materiala evidenta cand aceasta rezulta. Eroarea materiala evidenta nu trebuie dovedita. In scopul indreptarii erorii materiale. In raport cu prevederile art. 3. 2. se considera omisiuni vadite situatiile in care organul de urmarire penala sau instanta nu s-a pronuntat cu privire la restituirea lucrurilor. experti. uneori. pot produce alte efecte juridice decat cele normale. 196. . o incheiere. ce ar fi decurs dintr-un act fara greseli. iar instanta de judecata. partile pot fi chemate spre a da lamuriri [art. 195 alin. Incheierile date in camera de consiliu pentru indreptarea erorilor materiale sau pentru inlaturarea unor omisiuni vadite sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile la care se refera. (3)]. 195 alin. fara indoiala. daca nu sunt indreptate. Indreptarea erorilor materiale Erorile materiale apar. astfel incat sa nu se poata face adaugiri [art. la cererea celui interesat ori din oficiu [art. 194 alin. la redactarea actelor procedurale si. Organul de urmarire penala intocmeste un proces-verbal despre interventia facuta pentru corectarea erorii materiale. Erorile materiale sunt acele greseli facute in cazul scrierii numelui sau prenumelui. interpreti. din compararea celor consemnate gresit cu datele dosarului sau cu ceea ce cuprinde insusi actul in care s-a produs eroarea.

Termenele Termenele sunt intervale de timp inauntrul sau dupa epuizarea carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau procedurale. Capitolul IV reglementeaza cheltuielile judiciare. termenele pot fi pe ore. Chiar actele procesuale si actele procedurale sunt indeplinite intr-o perioada de timp strict prevazuta de lege. 1. Termenele sunt acele intervale de timp in cuprinsul sau dupa trecerea carora. 1. . Amenda judiciara este o sanctiune pecuniara ce se aplica acelor persoane care savarsesc unele abateri judiciare in legatura cu actele procedurale ori cu actele procesuale. 3853). in functie de aspectele specifice fiecarei cauze penale. Nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la indeplinirea actelor procesuale si procedurale atrage ca sanctiuni procedurale nulitatile. luni si ani: . In acest sens: Capitolul III cuprinde reglementari privind termenele. Capitolul VI se refera la nulitati. cat si partile. Capitolul VII priveste amenda judiciara. Clasificarea termenelor Termenele se clasifica1: a) In functie de durata. . 363. Actele cu privire la care nu sunt fixate anumite termene pot fi efectuate oricand. cuprinde si alte institutii care.1. au o stransa legatura cu acestea. atat organele judiciare.de 48 de ore: organul de cercetare penala are obligatia sa inainteze procurorului plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala (art.Sectiunea a III-a Institutii legate de actele procesuale si procedurale Codul de procedura penala. in Titlul V al Partii generale. art. desi nu reprezinta acte procesuale sau procedurale. 276). isi pot exercita un drept procesual.pe zile: termenul general de 10 zile in care se declara apel sau recurs (art. Articolul 198 arata ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a unor acte de procedura este considerata abatere si se sanctioneaza de lege cu amenda judiciara. zile.

(1)].. 159 alin. propunerea de prelungire a arestarii preventive este avizata de procuror. art. instantei competente sa judece cauza in fond [art. Termenele dilatorii sunt intervalele de timp dupa expirarea carora pot fi indeplinite anumite acte. Termenele peremptorii sunt intervalele de timp in interiorul carora trebuie indeplinite anumite acte. termenele pot fi de succesiune si de regresiune. In acest sens.pe ani: termenul de un an pentru introducerea cererii de revizuire [art. b) In raport cu caracterul lor sau cu efectele pe care le produc. Termen dilatoriu il constituie intervalul de timp care desparte momentul pronuntarii hotararii judecatoresti de momentul ramanerii ei definitive. . (4)]. cel de 24 ore privind recursul impotriva incheierilor de sedinta prin care s-a dispus arestarea preventiva sau prelungirea arestului preventiv. c) In functie de factorul care stabileste durata termenelor. precum: cel de apel de 10 zile [art. care efectueaza supravegherea. Termenele de recomandare sunt acele termene inauntrul carora este recomandat a se efectua un anumit act procesual sau procedural. pot fi termene legale si termene judiciare. deoarece numai dupa expirarea acestuia hotararea poate fi pusa in executare. Astfel. in functie de nevoile impuse pentru buna rezolvare a cauzei penale. Sunt termene peremptorii: cel de 10 zile in care poate fi exercitat recursul impotriva unei hotarari judecatoresti. (1)]. dilatorii si de recomandare. termenul de apel se calculeaza de la pronuntarea hotararii sau de la comunicarea copiei de pe dispozitivul acesteia. cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii. Termenele judiciare sunt cele stabilite de organele de urmarire penala sau deinstanta de judecata. 425).pe luni: termenul de 3 luni pentru depunerea recipisei de plata a amenzii penale (art. termenele pot fi peremptorii. Neindeplinirea actului inainte de expirarea termenului prevazut de lege conduce la decaderea din exercitiul dreptului respectiv si la nulitateaactului facut peste termen. fixeaza un termen la care sunt chemate partile si expertul. d) In functie de sensul de calculare. cand dispune efectuarea unei expertize. 4081alin. si inaintata de acesta. Astfel. 363 alin. 120 prevede ca organul de urmarire penala sau instanta. 228 . Termenele legale sunt cele stabilite de lege. Termenele de succesiune se calculeaza in sensul curgerii normale a timpului (dupa ziua de luni urmeaza marti).

(2)]. adica de la termenul respectiv catre inapoi. la prescriptia raspunderii penale etc. se calculeaza inapoi catre remiterea si ajungerea efectiva in posesia acestuia a citatiei si actului de inculpare [art. La calcularea termenelor procedurale se porneste de la ora. iar in situatia in care arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului. 154 C. Astfel.. termenul curge de la data emiterii mandatului. luna sau anul mentionat in actul care a provocat curgerea timpului. sunt incidente dispozitiile art. cunoscanduse termenul fixat pentru judecata. termenul expira in ultima zi a acelei luni. in sensul ca ora sau ziua la care incepe si la care se sfarseste termenul intra in durata acestuia.2. calculul termenelor substantiale pe ore si zile se face peunitati pline de timp. (1)]. in sensul ca ora sau ziua de la care incepe sa curga termenul si ora sau ziua in care termenul se implineste nu intra in durata lui.Termenele de regresiune se calculeaza in sensul invers al curgerii timpului. In acest caz. durata timpului material este mai mare cu 2 unitati de timp decat termenul procedural in sine. adica luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga. dar nu se ia in calcul ziua in care se implineste). Termenele pe ore si pe zile se calculeaza pe unitati libere de timp. 149 alin. In raport cu art. 1. si anume in cazul duratei arestarii inculpatului.pen. Cand ultima zi a termenului pe luni sau pe ani cade intr-o luna ce nu are zi corespunzatoare.). cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului. in cazul procedurii de citare a inculpatului si inmanarii rechizitoriului. . 188. 186 alin. termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare preventiva [art. citatia trebuie inmanata cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat. intra in durata termenului ziua de la care incepe sa curga. Termenele pe luni sau pe ani se calculeaza calendaristic si expira la sfarsitul zilei corespunzatoare a ultimei luni ori la sfarsitul zilei si lunii corespunzatoare din ultimul an (in aceasta situatie. Exista o singura exceptie de la aceasta regula. Modul de calcul al termenelor Termenele substantiale sunt intervalele de timp stabilite de lege pentru ocrotirea unor drepturi sau interese extraprocesuale (cele referitoare la durata masurilor de preventie. 313 alin. la liberarea conditionata. afara de cazul cand legea dispune altfel [art. (1)]. ziua. In ceea ce priveste modul de calcul al termenelor substantiale pe luni si ani.

Decaderea „Cand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen. o citatie intocmita de catre un expert sau alte parti din proces. termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza. 2. in caz contrar fiind posibila aplicarea de sanctiuni.Daca ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. in cazul inexistentei. o declaratie data de o persoana care nu exista. civila sau penala.persoana care nu a declarat apel sau recurs in termenul prevazut de lege. 2. Spre deosebire de sanctiunile juridice de natura administrativa. dar exista anumite dispozitii legale care fac trimitere la aceasta .2. sanctiunile procedurale privesc actele incheiate prin nerespectarea legii. actul procesual nu a luat fiinta juridica. . civila sau penala. Inadmisibilitatea Codul de procedura penala nu reglementeaza in mod expres inad-misibilitatea.persoana careia i s-a produs un prejudiciu material prin infractiune nu s-a constituit parte civila pana la citirea actului de sesizare a instantei. Sanctiuni procedurale penale Toti participantii care contribuie la solutionarea cauzei penale pe tot parcursul desfasurarii procesului penal trebuie sa actioneze in consonanta cu principiul legalitatii. (1)]. 185 alin. 2. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen” [art. Intervine decaderea daca: . de natura administrativa. Se considera ca inexistenta: o hotarare judecatoreasca intocmita de un grefier sau un procuror. Inexistenta In Codul de procedura penala nu este reglementata aceasta sanctiune procedurala. Sanctiunile procedurale sunt acele mijloace prin intermediul carora actele procesuale sau procedurale indeplinite in mod nelegal devin lipsite de valabilitate.1.3. 2. adica pur si simplu nu exista. care se indreapta impotriva persoanelor care au incalcat legea cu ocazia rezolvarii cauzelor penale. Se considera ca.

poate fi indreptata atat impotriva actelor procesuale. sau la primul termen de judecata cu procedura completa. art. in acest sens. (2)]. privind efectuarea referatului de evaluare in cauzele cu infractori minori. 42 alin. referitoare la prezenta invinuitului sau inculpatului. prin omisiunea sau violarea formelor prescrise de lege. 197 alin. nulitatile sunt strans legate de existenta unei vatamari procesuale. Nulitatile virtuale rezulta din reglementarea generala privind respectarea legii in desfasurarea procesului penal si se au in vedere art. privind publicitatea sedintei de judecata (art. 197 alin. cand partea este prezenta. (1) si alin. care au luat insa fiinta prin nerespectarea dispozitiilor legale. daca anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei” [art. Nulitatile exprese sunt acelea care se aplica in cazul nerespectarii unor norme procesuale individualizate de lege. Nulitatile relative intervin in cazul incalcarii oricaror alte dispozitii legale decat cele prevazute in alin. nulitatile lovesc actele procedurale existente. (4). a)]. 1 lit. care nominalizeaza dispozitiile a caror incalcare atrage sanctiunea nulitatii absolute: cele relative la competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei (organul de urmarire penala. final). cat si cea suplimentara – art. Inadmisibilitatea interzice si efectuarea unui act pe care legea nu il ingaduie. privind asistarea acestora de catre aparator. (1). hotararea de declinare a competentei nu este supusa apelului si nici recursului (art. 2. Nulitatile Ca sanctiuni procedurale. ca sanctiune procedurala. 2. 197 alin. privind participarea procuroruluicand este obligatorie. cat si instanta). cum ar fi cele prevazute in art. 335.institutie. 379 pct. . Astfel. 197 alin. cand este obligatorie. privind compunerea instantei.4. In dreptul procesual roman. 290). care trebuie sa se fi produs prin efectuarea unui act in conditii nelegale. cat si impotriva actelor procedurale. se arata ca instanta respinge apelul mentinand hotararea atacata daca apelul este tardiv sau inadmisibil [art. in orice stare a procesului. cand partea a lipsit la efectuarea actului. Nulitatile absolute intervin in cazurile expres prevazute de lege [art. 197 alin. (2) si atrag nulitatea actului in conditiile art. referitoare la sesizarea instantei (sesizare primara – art. „Instanta ia in considerare din oficiu incalcarile. Nulitatea. numai daca au fost invocate in cursul efectuarii actului. (2). 264. 336-337). (4)].

Cu toate acestea. prin incheiere. b) Refacerea actului. aceasta produce doua efecte principale consecutive. alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului penal. Dupa cum se cunoaste. de catre oricine. In cadrul cheltuielilor judiciare intra cheltuielile necesare pentru: efectuarea actelor de procedura.Dupa ce nulitatea a fost constatata si declarata potrivit legii. Martorul. cat si in cazul nulitatii absolute. este indreptatit sa primeasca si o compensare. expertul si interpretul chemati de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport. cum ar fi sumele cuvenite martorului. Efectul se produce atat in cazul nulitatii relative. dar are venit din munca. martorul care nu este salariat. si nu dovedita.1. Ministerului Public si Ministerului Internelor si Reformei Administrative. a) Anularea actului. in cazul nulitatilor relative. Actele procesuale sau procedurale nule sau anulate suntrefacute de catre chiar organul judiciar care le-a intocmit si numai rareori de catre alte organe. locuinta si a altor cheltuieli necesare [art. Actul se considera a fi lipsit de efecte juridice din chiar momentul efectuarii lui cu incalcarea legii (ex tunc). (1)]. expertului si interpretului. Cu atat mai de inteles este faptul ca ea se ia in considerare chiar si din oficiu. prilejuita de chemarea la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata. si nu din momentul constatarii nulitatii (ex nunc). Cheltuieli judiciare si amenda judiciara 3. vatamarea fiind prezumata. 3. 197 alin. administrarea probelor. iar expertul si . retribuirea aparatorilor. neputand fi inlaturate in niciun mod. (5)]. pe durata lipsei de la serviciu. si anume: anularea si refacerea actului. Cei care sunt salariati au dreptul si la venitul de la locul de munca. in bugetul de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei. incalcarea dispozitiilor legale. dupa caz. nulitatile absolute pot fi ridicate oricand pe parcursul procesului penal. 190 alin. conservarea mijloacelor materiale de proba. in ipoteza in care refacerea actului anulabil se poate face in fata instantei care a constatat. Toate aceste cheltuieli sunt avansate de stat si sunt cuprinse distinct.Cheltuieli judiciare Cheltuielile judiciare sunt toate acele cheltuieli care se fac pentru bunadesfasurare a procesului penal. intretinere. instanta acorda un termen scurt pentru refacerea imediata a actului [art.

3. in cazul impacarii lor. cheltuielile de procedura pot fi suportate si de catre partea responsabila civilmente. (3)]. in caz de condamnare. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de condamnare Potrivit art. c) partea vatamata. in masura in care aceasta este obligata solidar cu acesta la acoperirea pagubei [art. potrivit legii. desi achitat. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de achitare sau de incetare a procesului penal In caz de achitare. 192 alin. 191 alin. obligat la repararea pagubei [art. In cazul condamnarii inculpatului. inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. si numai in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. suporta cheltuielile judiciare avansate de stat cand a fost. 1 lit. 190 alin. b1). Daca solutia pronuntata este de incetare a procesului penal. b) inculpat si parte vatamata. Retributia martorului. interpretului salariat este asigurata deangajatorul acestora. Sumele se platesc martorului imediat dupa infatisare. expertului. (1) lit. totusi. Cand sunt mai multi inculpati condamnati. cand s-a dispus inlocuirea raspunderii penale sau exista o cauza de nepedepsire. cheltuielile avansate de stat sunt suportate de: a) partea vatamata. . in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. care raman in sarcina statului. b)partea civila careia i s-a respins actiunea civila. in cazurile si conditiile prevazute de lege [art. toate aceste sume se platesc pe baza dispozitiilor luate de organul care a dispus chemarea si in fata caruia s-au prezentat martorul. 3. cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de: a) inculpat. dupa ce acestia si-au indeplinit insarcinarile. c) inculpatul. d) inculpat. iar expertului si interpretului. expertul sau interpretul. (2)-(4)]. in totul sau in parte. (1) pct.interpretul au dreptul la o retributie pentru indeplinirea insarcinarii date. 190 alin. Inculpatul nu va acoperi cheltuielile ocazionate de plata interpretilor desemnati de organele judiciare. c)].2. in caz de retragere a plangerii sau cand plangerea a fost tardiv introdusa. precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita. (5). in cazul cand a fost achitat in temeiul art. 3. din fondul cheltuielilor special alocat. Asa cum reiese din continutul art. 191. 10 alin.

193 alin. (2) combinat cu art. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia [art. instanta poate obliga pe inculpat la plata totala sau partiala a cheltuielilor judiciare. 3.5. 13 alin. in toate cazurile. (2)]. sunt mai multi condamnati ori daca exista si parte responsabila civilmente. Dispozitiile prevazute la pct. In situatia declararii unei cai de atac sau a introducerii oricarei alte cereri. precum si partii civile. 193 alin. In caz de achitare. (2). in caz de condamnare. 3. In toate celelalte situatii. a) si d). cheltuielile judiciare efectuate [art. pentru asistarea partilor. (4)]. prescriptie sau retragerea plangerii ori in cazul existentei unei cauze de nepedepsire. In cazul cand sunt mai multe parti obligate la suportarea cheltuielilor judiciare. in sarcina statului [art. (1)]. In raport cu art. Cand actiunea civila este admisa numai in parte. sa plateasca partii vatamate. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare [art.d) statul. 192 alin. in cazul incetarii procesului penal pentru amnistie ori decesul inculpatului. recursul sau cererea. cheltuielile judiciare se suporta de partea vatamata sau inculpat. in cauza penala. raman. potrivit legii. 191 alin. (3). cheltuielile judiciare sunt suportate de catre persoana careia i s-a respins ori care si-a retras apelul. careia i s-a admis actiunea civila. 192 alin. Cheltuieli de judecata Plata cheltuielilor judiciare facute de parti este suportata de catre cel in sarcina caruia a fost retinuta raspunderea penala sau culpa procesuala. dupa cum se aplica art. de scoatere de sub urmarire sau de incetare a urmaririi penale. a) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de condamnare. se aplica in mod corespunzator si in caz de clasare. (6)]. iar in dosar a fost desemnat un aparator din oficiu. corelata cu solutia data in rezolvarea laturii civile a cauzei. 1 lit. in functie de solutia data in latura penala a cauzei. 192 alin. 2 si 3.4. b) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de achitare. Cheltuielile pentru plata interpretilor desemnati de organele judiciare. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorata de fiecare. precum si la pct. suportarea cheltuielilor judiciare facute de . daca. Situatii speciale Daca inculpatul cere continuarea procesului penal in caz de amnistie. Inculpatul este obligat. (2) sau alin.

cheltuielile judiciare facute de parti in cursul procesului penal vor fi restituite in conditiile stabilite de legea civila. expertilor desemnati de organul judiciar in conditiile legii. 198. In caz de renuntare la actiunea civila. precum si altor salariati ai instantelor si parchetelor. (3)]. daca prin acestea s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei: a) impiedicarea in orice mod a exercitarii. c) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in celelalte cazuri. ori inlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apararea se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei.In celelalte cazuri. de transmitere a dosarelor. instanta se pronunta asupra cheltuielilor la cererea partilor [art.inculpat ori de catre partea responsabila civilmente revine partii vatamate. personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor. c) tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcina-rilor primite. Lipsa nejustificata a martorului se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 250 lei la 5000 lei. agentilor procedurali. imperfecta. (5)]. b) lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat. in conditiile legii. Sediul materiei se regaseste in continutul art. in masura in care cheltuielile au fost provocate de aceasta [art. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1000 lei: a) neindeplinirea sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale. cat si una administrativa. a atributiilor ce revin organelor judiciare. b) neindeplinirea sau indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale. precum si neexecutarea mandatelor de aducere. in legatura cu procesul. Amenda judiciara Amenda judiciara este considerata a fi atat o sanctiune cu caracter procesual. 3. precum si a oricaror alte lucrari. fara a asigura substituirea. . Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu.6. 193 alin. 193 alin. atipica.

f) neluarea de catre reprezentantul legal al persoanei juridice in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei. i) nerespectarea de catre invinuit sau inculpat a obligatiei de a incunos-tinta in scris. iar de catre instanta de judecata. g) nerespectarea de catre parti. Amenzile judiciare astfel aplicate constituie venituri la bugetul de stat. precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii. e) nerespectarea obligatiei de pastrare a obiectelor ce servesc ca mijloc de proba. dupa caz. interpretilor sau ale oricaror alte persoane. prin ordonanta. aparatorii acestora. expertilor. h) manifestarile ireverentioase ale partilor. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii. in termenul stabilit de acesta. Amenda judiciara se aplica de organul de urmarire penala. martorilor. aparatorilor acestora. in termen de 3 zile. la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata. prin incheiere. experti. fata de judecator sau procuror. interpreti sau orice alte persoane a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata in vederea asigurarii ordinii si solemnitatii sedintei. Cand aceasta justifica cauza pentru care nu si-a putut indeplini obligatia pentru care a fost sanctionat. potrivit legii.d) neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare. organul judiciar poate dispune scutirea sau reducerea am . organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal. j) neindeplinirea de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului. a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea. Este de la sine inteles ca aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala atunci cand abaterea savarsita constituie infractiune. martori.cuprinzandu-se distinct in bugetul Ministerului Public sau Ministerului Justitiei. Persoana amendata poate solicita scutire de amenda ori reducerea acesteia in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful