ACTELE PROCESUALE SI PROCEDURALE COMUNE

Sectiunea I Notiune si clasificare 1. Notiune Actele procedurale si actele procesuale sunt acele acte prin intermediul carora sunt realizate activitati in cadrul procesului penal, fiind reglementate in Codul de procedura penala in Titlul V al Partii generale. Prin acte procesuale se inteleg acele manifestari de vointa princare organele judiciare si partile din proces dispun, in limitele dreptului lor, cu privire la desfasurarea procesului penal1. Pot fi mentionate: inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, trimiterea in judecata, luarea masurilor preventive sau a ma-surilor asiguratorii, dispozitia de citare a unor anumite persoane etc. Sunt considerateacte procesuale si solutiile de netrimitere in judecata, care, practic, finalizeaza procesul penal prin oprirea sa numai la faza de urmarire penala: clasarea, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale etc. Alaturi de organele judiciare, si partile pot indeplini anumite acte procesuale, cu 545f51f m ar fi: introducerea plangerii prealabile de catre persoana vatamata, declaratia de participare a persoanei vatamate ca parte civila, declararea apelului, retragerea plangerii prealabile, impacarea partilor, propunerea administrarii de noi probe etc. Actele procedurale sunt acele mijloace juridice prin intermediul carora se aduc la indeplinire sarcinile ce decurg din actele si masurile procesuale2. Ele pot fi: ascultarea unui martor, ridicarea unor obiecte sau inscrisuri, mandatul de arestare preventiva, procesulverbal de perchezitie. Uneori, atat actul procesual, cat si cel procedural poarta aceeasi denumire; astfel, actul procesual prin care instanta solutioneaza cauza penala este o hotarare si tot hotarare se numeste si inscrisul in care este consemnata solutia data de completul de judecata1.

Dosarele penale sunt constituite din inscrisuri judiciare in care se constata existenta actelor procesuale si procedurale, ca manifestari de vointa a organelor judiciare si a partilor legate de rezolvarea cauzelor penale. Astfel, in cazul unei perchezitii domiciliare, actul procesual il constituie dispozitivul incheierii judecatoresti, iar actul procedural este chiar procesul-verbal de efectuare a perchezitiei. 2. Acte procedurale comune 2.1. Citatia Organele judiciare, pentru a asigura prezenta partilor sau altor persoane in proces, folosesc institutia citarii.

nota telefonica sau telegrafica [art.Chemarea unei persoane in fata organului de urmarire sau a instantei de judecata se face prin citatie scrisa.art. cum ar fi incunostintarea[incunostintarea partilor despre efectuarea cercetarii la fata locului . iar citatia. 176 alin. Citatia este. parte civila. (1). Neprezentarea partii in urma incunostintarii sau chemarii nu este sanctionata de lege (parte vatamata. sau despre introducerea si termenul fixat pentru solutionarea cererii de stramutare – art. care a fost citata legal. fax si intotdeauna individuala. reprezinta actul procedural. (1)]. Citatia este inmanata de catre agentii procedurali. dar se poate face si prin nota telefonica sautelegrafica. citatia trebuie sacuprinda: . insotita de procedura de instiintare a persoanei citate. scrisa. Neprezentarea unei persoane care nu are calitatea de parte. 175 alin. Acestia sunt persoane anume insarcinate din cadrul instantei sau persoane din cadrul serviciului postal (in acele situatii cand citatiile se transmit prin intermediul serviciului postal). Legea insa mai prevede si alte cazuri cand prezenta partilor sau a altor persoane poate fi asigurata si prin intermediul altor modalitati. (2). 129 alin. in materialitatea ei. de regula. Potrivit art. Dispozitia de citare reprezinta actul procesual. 58 alin. poate atrage sanctionarea cu amenda sau aducerea silita pe baza unui mandat de aducere. parte responsabila civilmente). (1)].

cand este cazul. strada. el este citat la locul indicat. in orase si municipii: localitatea. iar in cazul in care partea nu isi alege un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat. luna si anul. in vederea exercitarii dreptului la aparare. d) ora. (2) si (3). acesta este citat la noua sa adresa. precum si invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicate. orice alte date necesare pentru stabilirea adresei celui citat. numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. i se va desemna un aparator din oficiu. Bolnavii aflati in spital sau intr-o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora. iar daca aceasta nu este cunoscuta. apararea este obligatorie. data emiterii si numarul dosarului. numarul si apartamentul unde locuieste. locul de infatisare. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala. sa consulte dosarul aflat in arhiva instantei. prenumele celui citat. iar in comune: judetul. invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat. c) adresa celui citat. Totdeauna. prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. citatia se semneaza de cel care o emite. Militarii se citeaza la unitatea din care fac parte. judetul. Cand activitatea infrac-tionala s-a desfasurat in mai multe locuri. cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare. art. comuna si satul. calitatea in care este citat si indicareaobiectului cauzei. In citatie se mentioneaza. la adresa locului sau de munca. potrivit art. care trebuie sa cuprinda. Referitor la locul de citare. sediul sau.a) denumirea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata care emite citatia. g) ca partea citata poate. printr-o declaratie data in cursul procesului penal. e) ca partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat. ziua. prin administratia acestuia. Detinutii se citeaza la locul de detinere. 180 ca s-a produs o schimbare de adresa. Daca. In caz de schimbare a adresei aratate in declaratia invinuitului sau inculpatului. b) numele. . 171 alin. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. prin comandantul acesteia. f) ca. Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca. 177 precizeaza ca invinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste.

institutiile respective au obligatia sa-i inmaneze de indata citatia. administratia spitalului sau casei de odihna. avizul de primire a scrisorii recomandate. Daca persoana citata nu vrea sau nu poate sa semneze dovada de primire.certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura acesteia [art.In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate. citatia se preda la registratura sau functionarului insarcinat cu primirea corespondentei. citarea se face potrivit normelor de drept international aplicabile in relatia cu statul solicitat. de necesitatea ca citatia in vederea infatisarii sa fie primita cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de ziua stabilita pentru infatisare. administratia locului de detinere. (1)]. sau alte persoane juridice. 178 alin. citatia este afisata pe usa locuintei sale. 145 din Codul penal si alte persoane juridice se citeaza la sediul acestora. sub luare de dovada. Citarea altor persoane decat invinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor mai sus expuse. (2)]. sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare. citarea se face prin scrisoare recomandata. Citatia se va inmana personal celui citat. ocazie cu care se va incheia un proces-verbal. danduse eficienta dispozitiilor art. In absenta unei asemenea norme sau in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil o permite. (2). citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. in conditiile legii. care va semna dovada de primire [art. Cand sunt citate unitati din cele prevazute in art. semnat de destinatar. se tine seama de normele internationale aplicabile in relatia cu statul pe teritoriul caruia se afla invinuitul sau inculpatul. In acest caz. comandantul unitatii militare. iar daca acesta refuza s-o primeasca. 178 alin. 145 C. iar in lipsa unor asemenea norme. mentionandu-se aspectele aparute [art. precum si in cazul in care statul . agentul procedural ii va lasa citatia. 178 alin.pen. Unitatile la care se refera art. Cand persoana este citata prin serviciul de personal. In cazul in care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un invinuit sau inculpat care locuieste in strainatate nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii sau din orice alt motiv. 178 alin. La stabilirea termenului pentru infatisarea invinuitului sau inculpatului aflat in strainatate. iar in cazul neidentificarii sediului. (3)]. Dovada de indeplinire a procedurii de citare este predata agentului procedural care o inainteaza organului de urmarire penala sau instantei de judecata de la care emana.

numele. calitatea si semnatura celui care inmaneaza citatia. se incheie un proces-verbal. data inmanarii citatiei. calitatii si semnaturii persoanei careia i s-a inmanat citatia. In lipsa unor asemenea persoane. Ori de cate ori. Persoana care primeste citatia semneaza dovada de primire.destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai. daca in citatie nu s-a indicat apartamentul ori camera in care locuieste. agentul inmaneaza citatia sotului. ii primeste corespondenta. Dovada de primire a citatiei trebuie sa cuprinda: numarul dosarului. 180). unei rude sau oricarei persoane care locuieste cu ea ori care. totodata. Cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. pentru aflarea noii adrese. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei persoanei citate. data pentru care este citata. 179 alin. Daca persoana respectiva nu voieste sau nu poate semna dovada de primire. prenumele si calitatea persoanei citate. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei. in mod obisnuit. Mai mult. (21)]. Daca persoana citata nu se afla acasa. (1)]. mentionand in procesul-ver-bal datele obtinute (art. citatia se afiseaza la sediul parchetului sau al instantei. incheind proces-verbal si facand mentiune despre imprejurarile care au facut imposibila inmanarea citatiei. infor-mandu-se. In cazul cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. Cand nici pe aceasta cale nu se poate ajunge la inmanare. Mijlocul prin intermediul caruia organele judiciare aduc la cunostinta persoanelor care participa la desfasurarea procesului penal actele procedurale efectuate estecomunicarea. citatia se preda administratorului. numele. prenumele.certificand identitatea si semnatura. acesta va cuprinde in mod corespunzator si mentiunile aratate. . incheind proces-verbal. Daca investigatiile au ramas fara rezultat. agentul este obligat sa se intereseze cand poate gasi persoana citata pentru a-i inmana citatia. agentul este obligat sa faca investigatii pentru a afla aceasta. legiuitorul obliga agentul sa afiseze citatia pe usa locuintei aratate in citatie atunci cand persoana citata si-a schimbat adresa. agentul afiseaza citatia pe usa principala a cladirii. in lipsa persoanelor mai sus mentionate. dupa caz [art. certificarea de catre acesta a identitatii. 178 alin. incheie proces-verbal. cu prilejul predarii sau afisarii unei citatii. iar agentul. denumirea organului de urmarire penala sau a instantei care a emis citatia. Citatia nu poate fi inmanata unui minor sub 14 ani sau unei persoane fara discernamant [art. incheind proces-verbal. portarului sau celui care in mod obisnuit il inlocuieste.

360 stipuleaza ca partilor care au lipsit atat de la judecata. Regula consta in faptul ca o persoana este adusa fortat in fata organului judiciar. inculpatului detinut. care este obligata sa o aduca la cunostinta inculpatului. iar martorii nu sunt citati. in baza unui mandat numai daca. celui internat intr-un centru de reeducare sau institut medical educativ li se comunica in copie hotararea. La judecarea infractiunilor flagrante. . modul de inmanare sau predarea actului comunicat si dovada de indeplinire a procedurii comunicarii. Astfel. ci sunt adusi cu mandat. dispozitiile art.Comunicarea actelor procedurale se poate face prin transmiterea actului procedural constatator sau prin instiintarea despre indeplinirea unui act procedural in cadrul procesului penal (comunicarea realizandu-se prin transmiterea unei copii de pe inscrisurile mentionate). nu s-a prezentat. 313 arata ca inculpatului aflat in stare de detinere i se comunica o copie de pe actul de sesizare a instantei de judecata. li se comunica copii de pe dispozitivul hotararii. un fapt procesual. Instiintarea este o forma a comunicarii si se concretizeaza in actul prin care se aduce la cunostinta. (11) prevede ca durata prelungirii arestarii preventive se comunica administratiei locului de detinere. care este rechizitoriul. precum si administratia locului de detinere cu privire la dispozitia de punere de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului. 183 alin. iar aducerea propriu-zisa (actul de executare a mandatului) constituie un act procedural de constrangere. Functioneaza aceleasi dispozitii legale care se refera la citare. (1)]. art. 183 alin. 2. „Invinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar inainte de a fi fost chemat prin citatie. art. este adus la judecata. daca organul de urmarire penala sau instanta constata motivat ca in interesul rezolvarii cauzei se impune aceasta masura” [art. in art. Astfel. inculpatul. in scris.2. dupa ce in prealabil i se comunica copia dispozitivului hotararii. elevului institutiei militare de invatamant. 246. Mandatul de aducere Mandatul de aducere este actul procesual prin care se ordona conducerea unei persoane in fata organului judiciar. se arata ca procurorul instiinteaza persoanele interesate despre incetarea urmaririi penale. cat si de la pronuntare. daca a lipsit de la pronuntarea ei. fiind arestat. sau. (2)]. anterior citata. De asemenea. atunci cand este vorba despre locul unde se face comunicarea. militar in termen. 159 alin. iar ascultarea ori prezenta ei este absolut necesara [art.

corectura ori suprimare facuta in cuprinsul unui act procedural este tinuta in seama numai daca sunt confirmate in scris. In cazul in care persoana prevazuta in mandat nu este gasita la adresa indicata. Adica. Daca.„Persoanele aduse cu mandat (…) nu pot ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul strict necesar pentru audierea lor. Modificarea actelor procedurale Actele procedurale se consemneaza intr-un document scris. 183 alin. dar care nu schimba intelesul frazei. In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. Orice adaugire. in care se va mentiona despre cercetarile facute. cel insarcinat cu executarea mandatului incheie un proces-verbal prin care se constata motivul imposibilitatii de aducere la indeplinire si care se inainteaza de indataorganului de urmarire penala ori instantei de judecata. jandarmeriei sau politiei comunitare. Mandatul de aducere se executa prin organele politiei. de catre cei care l-au semnat. Mandatele de aducere privind pe militari se executa prin comandantul unitatii militare sau prin comandantul garnizoanei. 184 alin. cel insarcinat cu executarea acestuia va face cercetari si. Nu se poate vorbi de executarea mandatului atunci cand organul insarcinat cu aducerea persoanei incheie un proces-verbal in care consemneaza ca a comunicat persoanei sau unui membru al familiei acestuia ca trebuie sa se prezinte in fata organului judiciar la o anumita data si ora. din motive de boala sau orice alta cauza. urmand a-l inainta de indata organului de urmarire penala ori instantei de judecata [art. raman valabile. daca nu ajunge la niciun rezultat. incheie un proces-verbal. in afara de cazul cand s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora” [art. Modificarile neconfirmate. el va fi prezentat cu forta in fata organului judiciar [art. (3)]. indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 1. (31)]. in cuprinsul sau la sfarsitul lui. Sectiunea a II-a Modificarea actelor procedurale. persoana nu poate fi adusa. ea este ascultata de indata de catre organul judiciar. Cand invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. Sunt situatii in care actele procedurale constatatoare pot contine erori materiale sau omisiuni vadite pentru care este necesara modificarea lor. 184 alin. (3)]. . el va fi adus constrans la organul judiciar.

2. Se considera a fi o eroare materiala evidenta cand aceasta rezulta. pot produce alte efecte juridice decat cele normale. ce ar fi decurs dintr-un act fara greseli. experti. 196. In raport cu prevederile art. iar instanta de judecata. In scopul indreptarii erorii materiale. Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se indreapta de insusi organul de urmarire penala sau de instanta de judecata care l-a intocmit. fara indoiala. daca nu sunt indreptate. Inlaturarea unor omisiuni vadite Omisiunea vadita presupune absenta unor mentiuni pe care trebuia sa le cuprinda actul procedural. partile pot fi chemate spre a da lamuriri [art. . trecerii unor calitati procesuale. astfel incat sa nu se poata face adaugiri [art. la redactarea actelor procedurale si. aparatori. se considera omisiuni vadite situatiile in care organul de urmarire penala sau instanta nu s-a pronuntat cu privire la restituirea lucrurilor. Erorile materiale sunt acele greseli facute in cazul scrierii numelui sau prenumelui. 3. Eroarea materiala evidenta nu trebuie dovedita. Organul de urmarire penala intocmeste un proces-verbal despre interventia facuta pentru corectarea erorii materiale. Incheierile date in camera de consiliu pentru indreptarea erorilor materiale sau pentru inlaturarea unor omisiuni vadite sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile la care se refera. nefiind necesare administrarea de probe sau recurgerea la alte mijloace. 195 alin. care privesc solutionarea de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata a unor aspecte legate de rezolvarea cauzei penale. Indreptarea erorilor materiale Erorile materiale apar. din compararea celor consemnate gresit cu datele dosarului sau cu ceea ce cuprinde insusi actul in care s-a produs eroarea. (3)]. 195 alin. (2)]. (1)]. Procedura de inlaturare a omisiunilor vadite este aceeasi ca si in cazul indreptarii erorilor materiale. 194 alin. (3)]. ridicarea masurilor asiguratorii sau asupra sumelor de bani pretinse de martori. uneori. 195 alin.Locurile nescrise in cuprinsul unei declaratii trebuie barate. o incheiere. la cererea celui interesat ori din oficiu [art. dactilografierii unei cifre etc. facandu-se mentiune si la sfarsitul actului corectat [art. interpreti.

. in functie de aspectele specifice fiecarei cauze penale. au o stransa legatura cu acestea. Articolul 198 arata ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a unor acte de procedura este considerata abatere si se sanctioneaza de lege cu amenda judiciara. Capitolul VI se refera la nulitati. atat organele judiciare. 1. cat si partile. Capitolul IV reglementeaza cheltuielile judiciare. In acest sens: Capitolul III cuprinde reglementari privind termenele.Sectiunea a III-a Institutii legate de actele procesuale si procedurale Codul de procedura penala. Nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la indeplinirea actelor procesuale si procedurale atrage ca sanctiuni procedurale nulitatile. in Titlul V al Partii generale. 3853). Clasificarea termenelor Termenele se clasifica1: a) In functie de durata. 276). Capitolul VII priveste amenda judiciara. luni si ani: . Termenele Termenele sunt intervale de timp inauntrul sau dupa epuizarea carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau procedurale. . isi pot exercita un drept procesual. Amenda judiciara este o sanctiune pecuniara ce se aplica acelor persoane care savarsesc unele abateri judiciare in legatura cu actele procedurale ori cu actele procesuale.pe zile: termenul general de 10 zile in care se declara apel sau recurs (art. Actele cu privire la care nu sunt fixate anumite termene pot fi efectuate oricand. zile. cuprinde si alte institutii care. art. Chiar actele procesuale si actele procedurale sunt indeplinite intr-o perioada de timp strict prevazuta de lege. desi nu reprezinta acte procesuale sau procedurale. Termenele sunt acele intervale de timp in cuprinsul sau dupa trecerea carora. termenele pot fi pe ore.de 48 de ore: organul de cercetare penala are obligatia sa inainteze procurorului plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala (art.1. 363. 1.

d) In functie de sensul de calculare. termenul de apel se calculeaza de la pronuntarea hotararii sau de la comunicarea copiei de pe dispozitivul acesteia. In acest sens. c) In functie de factorul care stabileste durata termenelor. propunerea de prelungire a arestarii preventive este avizata de procuror. Sunt termene peremptorii: cel de 10 zile in care poate fi exercitat recursul impotriva unei hotarari judecatoresti. dilatorii si de recomandare. Termenele dilatorii sunt intervalele de timp dupa expirarea carora pot fi indeplinite anumite acte. deoarece numai dupa expirarea acestuia hotararea poate fi pusa in executare. in functie de nevoile impuse pentru buna rezolvare a cauzei penale. 120 prevede ca organul de urmarire penala sau instanta. cand dispune efectuarea unei expertize. termenele pot fi peremptorii. Termenele de recomandare sunt acele termene inauntrul carora este recomandat a se efectua un anumit act procesual sau procedural. Termen dilatoriu il constituie intervalul de timp care desparte momentul pronuntarii hotararii judecatoresti de momentul ramanerii ei definitive. Termenele peremptorii sunt intervalele de timp in interiorul carora trebuie indeplinite anumite acte. si inaintata de acesta.pe ani: termenul de un an pentru introducerea cererii de revizuire [art. Termenele judiciare sunt cele stabilite de organele de urmarire penala sau deinstanta de judecata. fixeaza un termen la care sunt chemate partile si expertul. 228 . 4081alin. (1)]. Termenele de succesiune se calculeaza in sensul curgerii normale a timpului (dupa ziua de luni urmeaza marti). (4)]. cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii. precum: cel de apel de 10 zile [art. Neindeplinirea actului inainte de expirarea termenului prevazut de lege conduce la decaderea din exercitiul dreptului respectiv si la nulitateaactului facut peste termen. Termenele legale sunt cele stabilite de lege. 425). Astfel.. cel de 24 ore privind recursul impotriva incheierilor de sedinta prin care s-a dispus arestarea preventiva sau prelungirea arestului preventiv. (1)]. care efectueaza supravegherea. instantei competente sa judece cauza in fond [art. . Astfel. termenele pot fi de succesiune si de regresiune. art. pot fi termene legale si termene judiciare. 363 alin.pe luni: termenul de 3 luni pentru depunerea recipisei de plata a amenzii penale (art. 159 alin. b) In raport cu caracterul lor sau cu efectele pe care le produc.

Exista o singura exceptie de la aceasta regula.Termenele de regresiune se calculeaza in sensul invers al curgerii timpului. 1. 154 C. dar nu se ia in calcul ziua in care se implineste). (2)]. 186 alin. in cazul procedurii de citare a inculpatului si inmanarii rechizitoriului. In acest caz. calculul termenelor substantiale pe ore si zile se face peunitati pline de timp. in sensul ca ora sau ziua la care incepe si la care se sfarseste termenul intra in durata acestuia. Modul de calcul al termenelor Termenele substantiale sunt intervalele de timp stabilite de lege pentru ocrotirea unor drepturi sau interese extraprocesuale (cele referitoare la durata masurilor de preventie. 313 alin. . ziua. 149 alin.pen. in sensul ca ora sau ziua de la care incepe sa curga termenul si ora sau ziua in care termenul se implineste nu intra in durata lui. durata timpului material este mai mare cu 2 unitati de timp decat termenul procedural in sine. La calcularea termenelor procedurale se porneste de la ora. termenul expira in ultima zi a acelei luni. cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului. si anume in cazul duratei arestarii inculpatului. termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare preventiva [art. 188.2. (1)]. (1)]. Termenele pe ore si pe zile se calculeaza pe unitati libere de timp. afara de cazul cand legea dispune altfel [art. Termenele pe luni sau pe ani se calculeaza calendaristic si expira la sfarsitul zilei corespunzatoare a ultimei luni ori la sfarsitul zilei si lunii corespunzatoare din ultimul an (in aceasta situatie. termenul curge de la data emiterii mandatului. la liberarea conditionata. intra in durata termenului ziua de la care incepe sa curga. citatia trebuie inmanata cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat. sunt incidente dispozitiile art. la prescriptia raspunderii penale etc. Cand ultima zi a termenului pe luni sau pe ani cade intr-o luna ce nu are zi corespunzatoare. Astfel.). In raport cu art. luna sau anul mentionat in actul care a provocat curgerea timpului. iar in situatia in care arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului. cunoscanduse termenul fixat pentru judecata. In ceea ce priveste modul de calcul al termenelor substantiale pe luni si ani. adica de la termenul respectiv catre inapoi.. adica luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga. se calculeaza inapoi catre remiterea si ajungerea efectiva in posesia acestuia a citatiei si actului de inculpare [art.

termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza. actul procesual nu a luat fiinta juridica. Se considera ca inexistenta: o hotarare judecatoreasca intocmita de un grefier sau un procuror.1. . 2.Daca ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare. Sanctiuni procedurale penale Toti participantii care contribuie la solutionarea cauzei penale pe tot parcursul desfasurarii procesului penal trebuie sa actioneze in consonanta cu principiul legalitatii. (1)]. civila sau penala. sanctiunile procedurale privesc actele incheiate prin nerespectarea legii.persoana care nu a declarat apel sau recurs in termenul prevazut de lege.2. 2. care se indreapta impotriva persoanelor care au incalcat legea cu ocazia rezolvarii cauzelor penale. civila sau penala. o citatie intocmita de catre un expert sau alte parti din proces. Inexistenta In Codul de procedura penala nu este reglementata aceasta sanctiune procedurala. de natura administrativa. in caz contrar fiind posibila aplicarea de sanctiuni. Se considera ca. Decaderea „Cand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen. nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen” [art. Spre deosebire de sanctiunile juridice de natura administrativa.persoana careia i s-a produs un prejudiciu material prin infractiune nu s-a constituit parte civila pana la citirea actului de sesizare a instantei. adica pur si simplu nu exista. 2. Intervine decaderea daca: .3. in cazul inexistentei. o declaratie data de o persoana care nu exista. Inadmisibilitatea Codul de procedura penala nu reglementeaza in mod expres inad-misibilitatea. 185 alin. Sanctiunile procedurale sunt acele mijloace prin intermediul carora actele procesuale sau procedurale indeplinite in mod nelegal devin lipsite de valabilitate. dar exista anumite dispozitii legale care fac trimitere la aceasta . 2.

final). 379 pct. sau la primul termen de judecata cu procedura completa. care nominalizeaza dispozitiile a caror incalcare atrage sanctiunea nulitatii absolute: cele relative la competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei (organul de urmarire penala. (4)]. cand partea este prezenta. in acest sens. (2) si atrag nulitatea actului in conditiile art. Nulitatile exprese sunt acelea care se aplica in cazul nerespectarii unor norme procesuale individualizate de lege. In dreptul procesual roman. in orice stare a procesului. Nulitatea. art. daca anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei” [art. privind efectuarea referatului de evaluare in cauzele cu infractori minori. Nulitatile absolute intervin in cazurile expres prevazute de lege [art. 197 alin. 197 alin. prin omisiunea sau violarea formelor prescrise de lege. cat si impotriva actelor procedurale. 197 alin. se arata ca instanta respinge apelul mentinand hotararea atacata daca apelul este tardiv sau inadmisibil [art. (2). (4). privind asistarea acestora de catre aparator. (1) si alin. 197 alin. numai daca au fost invocate in cursul efectuarii actului. cat si cea suplimentara – art. 290). 197 alin. (2)]. care au luat insa fiinta prin nerespectarea dispozitiilor legale. a)]. . 2. privind publicitatea sedintei de judecata (art. cum ar fi cele prevazute in art. privind participarea procuroruluicand este obligatorie. nulitatile lovesc actele procedurale existente. 336-337). hotararea de declinare a competentei nu este supusa apelului si nici recursului (art. „Instanta ia in considerare din oficiu incalcarile. referitoare la sesizarea instantei (sesizare primara – art. privind compunerea instantei. nulitatile sunt strans legate de existenta unei vatamari procesuale. cand partea a lipsit la efectuarea actului. Nulitatile relative intervin in cazul incalcarii oricaror alte dispozitii legale decat cele prevazute in alin. cat si instanta). 42 alin. Astfel. cand este obligatorie.institutie.4. (1). ca sanctiune procedurala. 2. 264. referitoare la prezenta invinuitului sau inculpatului. poate fi indreptata atat impotriva actelor procesuale. care trebuie sa se fi produs prin efectuarea unui act in conditii nelegale. Nulitatile Ca sanctiuni procedurale. Inadmisibilitatea interzice si efectuarea unui act pe care legea nu il ingaduie. 335. Nulitatile virtuale rezulta din reglementarea generala privind respectarea legii in desfasurarea procesului penal si se au in vedere art. 1 lit.

Cheltuieli judiciare Cheltuielile judiciare sunt toate acele cheltuieli care se fac pentru bunadesfasurare a procesului penal. Ministerului Public si Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Actele procesuale sau procedurale nule sau anulate suntrefacute de catre chiar organul judiciar care le-a intocmit si numai rareori de catre alte organe. 197 alin. 190 alin. Actul se considera a fi lipsit de efecte juridice din chiar momentul efectuarii lui cu incalcarea legii (ex tunc). prilejuita de chemarea la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata. Efectul se produce atat in cazul nulitatii relative. locuinta si a altor cheltuieli necesare [art. dar are venit din munca.1.Dupa ce nulitatea a fost constatata si declarata potrivit legii. a) Anularea actului. (1)]. nulitatile absolute pot fi ridicate oricand pe parcursul procesului penal. cum ar fi sumele cuvenite martorului. intretinere. b) Refacerea actului. (5)]. retribuirea aparatorilor. Dupa cum se cunoaste. expertului si interpretului. neputand fi inlaturate in niciun mod. prin incheiere. In cadrul cheltuielilor judiciare intra cheltuielile necesare pentru: efectuarea actelor de procedura. instanta acorda un termen scurt pentru refacerea imediata a actului [art. si nu din momentul constatarii nulitatii (ex nunc). Toate aceste cheltuieli sunt avansate de stat si sunt cuprinse distinct. in bugetul de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei. Cei care sunt salariati au dreptul si la venitul de la locul de munca. 3. in cazul nulitatilor relative. dupa caz. este indreptatit sa primeasca si o compensare. Cheltuieli judiciare si amenda judiciara 3. Cu toate acestea. iar expertul si . incalcarea dispozitiilor legale. martorul care nu este salariat. Martorul. expertul si interpretul chemati de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport. pe durata lipsei de la serviciu. vatamarea fiind prezumata. si anume: anularea si refacerea actului. alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului penal. si nu dovedita. conservarea mijloacelor materiale de proba. cat si in cazul nulitatii absolute. Cu atat mai de inteles este faptul ca ea se ia in considerare chiar si din oficiu. aceasta produce doua efecte principale consecutive. de catre oricine. in ipoteza in care refacerea actului anulabil se poate face in fata instantei care a constatat. administrarea probelor.

interpretului salariat este asigurata deangajatorul acestora. totusi. Daca solutia pronuntata este de incetare a procesului penal. in cazul impacarii lor. d) inculpat. 1 lit. 190 alin. 191. b1). 10 alin. expertul sau interpretul. cheltuielile avansate de stat sunt suportate de: a) partea vatamata. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de condamnare Potrivit art. b)partea civila careia i s-a respins actiunea civila. Sumele se platesc martorului imediat dupa infatisare. c) partea vatamata. .3. (1) lit. Inculpatul nu va acoperi cheltuielile ocazionate de plata interpretilor desemnati de organele judiciare. in cazul cand a fost achitat in temeiul art.interpretul au dreptul la o retributie pentru indeplinirea insarcinarii date. care raman in sarcina statului. in caz de retragere a plangerii sau cand plangerea a fost tardiv introdusa. (2)-(4)]. iar expertului si interpretului. potrivit legii. obligat la repararea pagubei [art.2. c) inculpatul. Asa cum reiese din continutul art. c)]. cheltuielile de procedura pot fi suportate si de catre partea responsabila civilmente. 3. expertului. dupa ce acestia si-au indeplinit insarcinarile. inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. cand s-a dispus inlocuirea raspunderii penale sau exista o cauza de nepedepsire. 191 alin. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. in totul sau in parte. 192 alin. in cazurile si conditiile prevazute de lege [art. desi achitat. in masura in care aceasta este obligata solidar cu acesta la acoperirea pagubei [art. Cand sunt mai multi inculpati condamnati. 3. b) inculpat si parte vatamata. suporta cheltuielile judiciare avansate de stat cand a fost. 190 alin. in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. Retributia martorului. In cazul condamnarii inculpatului. (1) pct. (5). Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de achitare sau de incetare a procesului penal In caz de achitare. cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de: a) inculpat. toate aceste sume se platesc pe baza dispozitiilor luate de organul care a dispus chemarea si in fata caruia s-au prezentat martorul. din fondul cheltuielilor special alocat. precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita. in caz de condamnare. si numai in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. (3)].

5. (2). instanta poate obliga pe inculpat la plata totala sau partiala a cheltuielilor judiciare. 192 alin. Cheltuieli de judecata Plata cheltuielilor judiciare facute de parti este suportata de catre cel in sarcina caruia a fost retinuta raspunderea penala sau culpa procesuala. corelata cu solutia data in rezolvarea laturii civile a cauzei. In cazul cand sunt mai multe parti obligate la suportarea cheltuielilor judiciare. 1 lit. pentru asistarea partilor. 193 alin. (2) combinat cu art. sa plateasca partii vatamate. Cand actiunea civila este admisa numai in parte. Inculpatul este obligat. (2) sau alin. in functie de solutia data in latura penala a cauzei. sunt mai multi condamnati ori daca exista si parte responsabila civilmente. in cazul incetarii procesului penal pentru amnistie ori decesul inculpatului. in toate cazurile.4. Cheltuielile pentru plata interpretilor desemnati de organele judiciare. In toate celelalte situatii. a) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de condamnare. a) si d).d) statul. 3. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorata de fiecare. iar in dosar a fost desemnat un aparator din oficiu. dupa cum se aplica art. In raport cu art. Situatii speciale Daca inculpatul cere continuarea procesului penal in caz de amnistie. de scoatere de sub urmarire sau de incetare a urmaririi penale. in cauza penala. potrivit legii. careia i s-a admis actiunea civila. in sarcina statului [art. 2 si 3. precum si la pct. precum si partii civile. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare [art. cheltuielile judiciare sunt suportate de catre persoana careia i s-a respins ori care si-a retras apelul. (6)]. raman. 192 alin. suportarea cheltuielilor judiciare facute de . in caz de condamnare. (3). 13 alin. In situatia declararii unei cai de atac sau a introducerii oricarei alte cereri. cheltuielile judiciare se suporta de partea vatamata sau inculpat. 192 alin. recursul sau cererea. 193 alin. (2)]. In caz de achitare. Dispozitiile prevazute la pct. se aplica in mod corespunzator si in caz de clasare. daca. 3. (1)]. b) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de achitare. (4)]. cheltuielile judiciare efectuate [art. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia [art. 191 alin. prescriptie sau retragerea plangerii ori in cazul existentei unei cauze de nepedepsire.

Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu. Sediul materiei se regaseste in continutul art. imperfecta. agentilor procedurali. precum si neexecutarea mandatelor de aducere. in legatura cu procesul. in masura in care cheltuielile au fost provocate de aceasta [art. precum si a oricaror alte lucrari. Lipsa nejustificata a martorului se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 250 lei la 5000 lei.6. b) neindeplinirea sau indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1000 lei: a) neindeplinirea sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale. c) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in celelalte cazuri. instanta se pronunta asupra cheltuielilor la cererea partilor [art. Amenda judiciara Amenda judiciara este considerata a fi atat o sanctiune cu caracter procesual. (5)]. expertilor desemnati de organul judiciar in conditiile legii. personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei: a) impiedicarea in orice mod a exercitarii. b) lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat. c) tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcina-rilor primite. daca prin acestea s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal. cat si una administrativa. 3. (3)].inculpat ori de catre partea responsabila civilmente revine partii vatamate. . precum si altor salariati ai instantelor si parchetelor. 193 alin. in conditiile legii. 198. de transmitere a dosarelor. cheltuielile judiciare facute de parti in cursul procesului penal vor fi restituite in conditiile stabilite de legea civila. ori inlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apararea se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei. In caz de renuntare la actiunea civila. a atributiilor ce revin organelor judiciare. fara a asigura substituirea. atipica.In celelalte cazuri. 193 alin.

d) neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare. iar de catre instanta de judecata. a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea. Cand aceasta justifica cauza pentru care nu si-a putut indeplini obligatia pentru care a fost sanctionat. prin incheiere. organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal. organul judiciar poate dispune scutirea sau reducerea am . martorilor. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii. Amenzile judiciare astfel aplicate constituie venituri la bugetul de stat. precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii. g) nerespectarea de catre parti. in termenul stabilit de acesta. h) manifestarile ireverentioase ale partilor. i) nerespectarea de catre invinuit sau inculpat a obligatiei de a incunos-tinta in scris. j) neindeplinirea de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului. aparatorii acestora. dupa caz. potrivit legii. in termen de 3 zile. Persoana amendata poate solicita scutire de amenda ori reducerea acesteia in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare. fata de judecator sau procuror. f) neluarea de catre reprezentantul legal al persoanei juridice in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei.cuprinzandu-se distinct in bugetul Ministerului Public sau Ministerului Justitiei. interpreti sau orice alte persoane a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata in vederea asigurarii ordinii si solemnitatii sedintei. aparatorilor acestora. prin ordonanta. la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata. interpretilor sau ale oricaror alte persoane. e) nerespectarea obligatiei de pastrare a obiectelor ce servesc ca mijloc de proba. experti. Amenda judiciara se aplica de organul de urmarire penala. expertilor. martori. Este de la sine inteles ca aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala atunci cand abaterea savarsita constituie infractiune.