ACTELE PROCESUALE SI PROCEDURALE COMUNE

Sectiunea I Notiune si clasificare 1. Notiune Actele procedurale si actele procesuale sunt acele acte prin intermediul carora sunt realizate activitati in cadrul procesului penal, fiind reglementate in Codul de procedura penala in Titlul V al Partii generale. Prin acte procesuale se inteleg acele manifestari de vointa princare organele judiciare si partile din proces dispun, in limitele dreptului lor, cu privire la desfasurarea procesului penal1. Pot fi mentionate: inceperea urmaririi penale, punerea in miscare a actiunii penale, trimiterea in judecata, luarea masurilor preventive sau a ma-surilor asiguratorii, dispozitia de citare a unor anumite persoane etc. Sunt considerateacte procesuale si solutiile de netrimitere in judecata, care, practic, finalizeaza procesul penal prin oprirea sa numai la faza de urmarire penala: clasarea, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale etc. Alaturi de organele judiciare, si partile pot indeplini anumite acte procesuale, cu 545f51f m ar fi: introducerea plangerii prealabile de catre persoana vatamata, declaratia de participare a persoanei vatamate ca parte civila, declararea apelului, retragerea plangerii prealabile, impacarea partilor, propunerea administrarii de noi probe etc. Actele procedurale sunt acele mijloace juridice prin intermediul carora se aduc la indeplinire sarcinile ce decurg din actele si masurile procesuale2. Ele pot fi: ascultarea unui martor, ridicarea unor obiecte sau inscrisuri, mandatul de arestare preventiva, procesulverbal de perchezitie. Uneori, atat actul procesual, cat si cel procedural poarta aceeasi denumire; astfel, actul procesual prin care instanta solutioneaza cauza penala este o hotarare si tot hotarare se numeste si inscrisul in care este consemnata solutia data de completul de judecata1.

Dosarele penale sunt constituite din inscrisuri judiciare in care se constata existenta actelor procesuale si procedurale, ca manifestari de vointa a organelor judiciare si a partilor legate de rezolvarea cauzelor penale. Astfel, in cazul unei perchezitii domiciliare, actul procesual il constituie dispozitivul incheierii judecatoresti, iar actul procedural este chiar procesul-verbal de efectuare a perchezitiei. 2. Acte procedurale comune 2.1. Citatia Organele judiciare, pentru a asigura prezenta partilor sau altor persoane in proces, folosesc institutia citarii.

sau despre introducerea si termenul fixat pentru solutionarea cererii de stramutare – art.art. 176 alin. cum ar fi incunostintarea[incunostintarea partilor despre efectuarea cercetarii la fata locului . parte responsabila civilmente). Potrivit art. scrisa. Citatia este. de regula. (1). (1)]. reprezinta actul procedural. (1)]. 129 alin. in materialitatea ei. nota telefonica sau telegrafica [art. Dispozitia de citare reprezinta actul procesual. Neprezentarea unei persoane care nu are calitatea de parte. fax si intotdeauna individuala.Chemarea unei persoane in fata organului de urmarire sau a instantei de judecata se face prin citatie scrisa. Acestia sunt persoane anume insarcinate din cadrul instantei sau persoane din cadrul serviciului postal (in acele situatii cand citatiile se transmit prin intermediul serviciului postal). poate atrage sanctionarea cu amenda sau aducerea silita pe baza unui mandat de aducere. insotita de procedura de instiintare a persoanei citate. 58 alin. dar se poate face si prin nota telefonica sautelegrafica. care a fost citata legal. (2). Neprezentarea partii in urma incunostintarii sau chemarii nu este sanctionata de lege (parte vatamata. Legea insa mai prevede si alte cazuri cand prezenta partilor sau a altor persoane poate fi asigurata si prin intermediul altor modalitati. citatia trebuie sacuprinda: . Citatia este inmanata de catre agentii procedurali. 175 alin. parte civila. iar citatia.

numai daca a incunostintat organul de urmarire penala ori instanta de judecata de schimbarea intervenita sau daca organul judiciar apreciaza pe baza datelor obtinute potrivit art. judetul. Referitor la locul de citare. Cand activitatea infrac-tionala s-a desfasurat in mai multe locuri. e) ca partea citata are dreptul la un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat. printr-o declaratie data in cursul procesului penal. art. sediul sau. in vederea exercitarii dreptului la aparare. . la adresa locului sau de munca. numarul si apartamentul unde locuieste. Detinutii se citeaza la locul de detinere. potrivit art. invinuitul sau inculpatul a indicat un alt loc pentru a fi citat. prin administratia acestuia. el este citat la locul indicat. c) adresa celui citat. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. comuna si satul. calitatea in care este citat si indicareaobiectului cauzei. sa consulte dosarul aflat in arhiva instantei. g) ca partea citata poate. 177 precizeaza ca invinuitul sau inculpatul se citeaza la adresa unde locuieste. data emiterii si numarul dosarului. prin serviciul de personal al unitatii la care lucreaza. Totdeauna. acesta este citat la noua sa adresa. prin comandantul acesteia. strada. d) ora. b) numele. luna si anul. 171 alin. i se va desemna un aparator din oficiu. in orase si municipii: localitatea. Daca nu se cunoaste adresa unde locuieste invinuitul sau inculpatul si nici locul sau de munca. cand este cazul. Militarii se citeaza la unitatea din care fac parte. care trebuie sa cuprinda. f) ca. Bolnavii aflati in spital sau intr-o casa de sanatate se citeaza prin administratia acestora. Daca. 180 ca s-a produs o schimbare de adresa. citatia se semneaza de cel care o emite. cu aratarea consecintelor legale in caz de neprezentare. iar daca aceasta nu este cunoscuta. iar in comune: judetul. orice alte date necesare pentru stabilirea adresei celui citat.a) denumirea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata care emite citatia. ziua. locul de infatisare. apararea este obligatorie. (2) si (3). In caz de schimbare a adresei aratate in declaratia invinuitului sau inculpatului. prenumele celui citat. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala se afla organul care efectueaza urmarirea penala. precum si invitarea celui citat sa se prezinte la data si locul indicate. In citatie se mentioneaza. iar in cazul in care partea nu isi alege un aparator cu care sa se prezinte la termenul fixat.

Dovada de indeplinire a procedurii de citare este predata agentului procedural care o inainteaza organului de urmarire penala sau instantei de judecata de la care emana. iar daca acesta refuza s-o primeasca. administratia spitalului sau casei de odihna. avizul de primire a scrisorii recomandate. sub luare de dovada.certificandu-i semnatura sau aratand motivul pentru care nu s-a putut obtine semnatura acesteia [art. administratia locului de detinere. danduse eficienta dispozitiilor art. 145 C. de necesitatea ca citatia in vederea infatisarii sa fie primita cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de ziua stabilita pentru infatisare. citatia este afisata pe usa locuintei sale. iar in lipsa unor asemenea norme. 178 alin. La stabilirea termenului pentru infatisarea invinuitului sau inculpatului aflat in strainatate. In cazul in care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un invinuit sau inculpat care locuieste in strainatate nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii sau din orice alt motiv. comandantul unitatii militare. citarea se face potrivit normelor de drept international aplicabile in relatia cu statul solicitat. citatia se preda la registratura sau functionarului insarcinat cu primirea corespondentei. se tine seama de normele internationale aplicabile in relatia cu statul pe teritoriul caruia se afla invinuitul sau inculpatul. iar in cazul neidentificarii sediului. mentionandu-se aspectele aparute [art. (2). sau alte persoane juridice. sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare. precum si in cazul in care statul . Cand sunt citate unitati din cele prevazute in art. agentul procedural ii va lasa citatia. Cand persoana este citata prin serviciul de personal. 178 alin. In acest caz. (1)].In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate. Unitatile la care se refera art. 178 alin. Daca persoana citata nu vrea sau nu poate sa semneze dovada de primire. care va semna dovada de primire [art.pen. (2)]. (3)]. in conditiile legii. citarea se face prin scrisoare recomandata. institutiile respective au obligatia sa-i inmaneze de indata citatia. Citatia se va inmana personal celui citat. 145 din Codul penal si alte persoane juridice se citeaza la sediul acestora. citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea. 178 alin. ocazie cu care se va incheia un proces-verbal. In absenta unei asemenea norme sau in cazul in care instrumentul juridic international aplicabil o permite. semnat de destinatar. Citarea altor persoane decat invinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor mai sus expuse.

Citatia nu poate fi inmanata unui minor sub 14 ani sau unei persoane fara discernamant [art. dupa caz [art. portarului sau celui care in mod obisnuit il inlocuieste. In cazul cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. agentul este obligat sa faca investigatii pentru a afla aceasta. 178 alin. mentionand in procesul-ver-bal datele obtinute (art. daca in citatie nu s-a indicat apartamentul ori camera in care locuieste. agentul este obligat sa se intereseze cand poate gasi persoana citata pentru a-i inmana citatia. incheind proces-verbal.certificand identitatea si semnatura. legiuitorul obliga agentul sa afiseze citatia pe usa locuintei aratate in citatie atunci cand persoana citata si-a schimbat adresa. Persoana care primeste citatia semneaza dovada de primire. in mod obisnuit. Dovada de primire a citatiei trebuie sa cuprinda: numarul dosarului. numele. In lipsa unor asemenea persoane. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei. Mai mult. prenumele. . calitatea si semnatura celui care inmaneaza citatia. certificarea de catre acesta a identitatii. agentul afiseaza citatia pe usa principala a cladirii. acesta va cuprinde in mod corespunzator si mentiunile aratate. cu prilejul predarii sau afisarii unei citatii.destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai. Daca investigatiile au ramas fara rezultat. prenumele si calitatea persoanei citate. (1)]. Ori de cate ori. se incheie un proces-verbal. numele. denumirea organului de urmarire penala sau a instantei care a emis citatia. iar agentul. Daca persoana citata nu se afla acasa. totodata. calitatii si semnaturii persoanei careia i s-a inmanat citatia. agentul inmaneaza citatia sotului. infor-mandu-se. (21)]. in lipsa persoanelor mai sus mentionate. incheind proces-verbal si facand mentiune despre imprejurarile care au facut imposibila inmanarea citatiei. agentul afiseaza citatia pe usa locuintei persoanei citate. 180). incheind proces-verbal. data pentru care este citata. data inmanarii citatiei. citatia se afiseaza la sediul parchetului sau al instantei. ii primeste corespondenta. citatia se preda administratorului. 179 alin. incheie proces-verbal. Cand persoana citata locuieste intr-un imobil cu mai multe apartamente sau intr-un hotel. unei rude sau oricarei persoane care locuieste cu ea ori care. Mijlocul prin intermediul caruia organele judiciare aduc la cunostinta persoanelor care participa la desfasurarea procesului penal actele procedurale efectuate estecomunicarea. Daca persoana respectiva nu voieste sau nu poate semna dovada de primire. Cand nici pe aceasta cale nu se poate ajunge la inmanare. pentru aflarea noii adrese.

se arata ca procurorul instiinteaza persoanele interesate despre incetarea urmaririi penale. atunci cand este vorba despre locul unde se face comunicarea. La judecarea infractiunilor flagrante. De asemenea. inculpatul. in art. 159 alin. (11) prevede ca durata prelungirii arestarii preventive se comunica administratiei locului de detinere.2. 183 alin. inculpatului detinut. art. sau. care este rechizitoriul. daca a lipsit de la pronuntarea ei. elevului institutiei militare de invatamant. 360 stipuleaza ca partilor care au lipsit atat de la judecata. dispozitiile art. in baza unui mandat numai daca. iar aducerea propriu-zisa (actul de executare a mandatului) constituie un act procedural de constrangere. „Invinuitul sau inculpatul poate fi adus cu mandat chiar inainte de a fi fost chemat prin citatie. anterior citata. Astfel. este adus la judecata. un fapt procesual. in scris. modul de inmanare sau predarea actului comunicat si dovada de indeplinire a procedurii comunicarii. daca organul de urmarire penala sau instanta constata motivat ca in interesul rezolvarii cauzei se impune aceasta masura” [art. (1)]. ci sunt adusi cu mandat. nu s-a prezentat. precum si administratia locului de detinere cu privire la dispozitia de punere de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului. . Functioneaza aceleasi dispozitii legale care se refera la citare. Astfel. dupa ce in prealabil i se comunica copia dispozitivului hotararii. care este obligata sa o aduca la cunostinta inculpatului. iar martorii nu sunt citati. 2. 183 alin. fiind arestat. art. militar in termen. iar ascultarea ori prezenta ei este absolut necesara [art. 313 arata ca inculpatului aflat in stare de detinere i se comunica o copie de pe actul de sesizare a instantei de judecata. Regula consta in faptul ca o persoana este adusa fortat in fata organului judiciar. Mandatul de aducere Mandatul de aducere este actul procesual prin care se ordona conducerea unei persoane in fata organului judiciar. li se comunica copii de pe dispozitivul hotararii. (2)]. Instiintarea este o forma a comunicarii si se concretizeaza in actul prin care se aduce la cunostinta. celui internat intr-un centru de reeducare sau institut medical educativ li se comunica in copie hotararea. 246.Comunicarea actelor procedurale se poate face prin transmiterea actului procedural constatator sau prin instiintarea despre indeplinirea unui act procedural in cadrul procesului penal (comunicarea realizandu-se prin transmiterea unei copii de pe inscrisurile mentionate). cat si de la pronuntare.

(3)]. Adica. Nu se poate vorbi de executarea mandatului atunci cand organul insarcinat cu aducerea persoanei incheie un proces-verbal in care consemneaza ca a comunicat persoanei sau unui membru al familiei acestuia ca trebuie sa se prezinte in fata organului judiciar la o anumita data si ora. (31)]. cel insarcinat cu executarea mandatului incheie un proces-verbal prin care se constata motivul imposibilitatii de aducere la indeplinire si care se inainteaza de indataorganului de urmarire penala ori instantei de judecata. 184 alin. Mandatul de aducere se executa prin organele politiei. Modificarea actelor procedurale Actele procedurale se consemneaza intr-un document scris. Sunt situatii in care actele procedurale constatatoare pot contine erori materiale sau omisiuni vadite pentru care este necesara modificarea lor. Mandatele de aducere privind pe militari se executa prin comandantul unitatii militare sau prin comandantul garnizoanei. In ipoteza in care invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. corectura ori suprimare facuta in cuprinsul unui act procedural este tinuta in seama numai daca sunt confirmate in scris.„Persoanele aduse cu mandat (…) nu pot ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul strict necesar pentru audierea lor. Daca. indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite 1. In cazul in care persoana prevazuta in mandat nu este gasita la adresa indicata. (3)]. jandarmeriei sau politiei comunitare. urmand a-l inainta de indata organului de urmarire penala ori instantei de judecata [art. el va fi prezentat cu forta in fata organului judiciar [art. din motive de boala sau orice alta cauza. Sectiunea a II-a Modificarea actelor procedurale. daca nu ajunge la niciun rezultat. . in care se va mentiona despre cercetarile facute. de catre cei care l-au semnat. Orice adaugire. persoana nu poate fi adusa. dar care nu schimba intelesul frazei. 184 alin. el va fi adus constrans la organul judiciar. incheie un proces-verbal. Cand invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga. Modificarile neconfirmate. in afara de cazul cand s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora” [art. cel insarcinat cu executarea acestuia va face cercetari si. raman valabile. 183 alin. in cuprinsul sau la sfarsitul lui. ea este ascultata de indata de catre organul judiciar.

Inlaturarea unor omisiuni vadite Omisiunea vadita presupune absenta unor mentiuni pe care trebuia sa le cuprinda actul procedural. . Erorile materiale sunt acele greseli facute in cazul scrierii numelui sau prenumelui. se considera omisiuni vadite situatiile in care organul de urmarire penala sau instanta nu s-a pronuntat cu privire la restituirea lucrurilor. o incheiere. care privesc solutionarea de catre organul de urmarire penala sau instanta de judecata a unor aspecte legate de rezolvarea cauzei penale. (3)]. nefiind necesare administrarea de probe sau recurgerea la alte mijloace. la redactarea actelor procedurale si. 2. aparatori.Locurile nescrise in cuprinsul unei declaratii trebuie barate. pot produce alte efecte juridice decat cele normale. (3)]. daca nu sunt indreptate. ridicarea masurilor asiguratorii sau asupra sumelor de bani pretinse de martori. Organul de urmarire penala intocmeste un proces-verbal despre interventia facuta pentru corectarea erorii materiale. astfel incat sa nu se poata face adaugiri [art. iar instanta de judecata. la cererea celui interesat ori din oficiu [art. Se considera a fi o eroare materiala evidenta cand aceasta rezulta. Incheierile date in camera de consiliu pentru indreptarea erorilor materiale sau pentru inlaturarea unor omisiuni vadite sunt supuse acelorasi cai de atac ca si hotararile la care se refera. interpreti. Eroarea materiala evidenta nu trebuie dovedita. dactilografierii unei cifre etc. experti. 195 alin. fara indoiala. In raport cu prevederile art. partile pot fi chemate spre a da lamuriri [art. Indreptarea erorilor materiale Erorile materiale apar. 195 alin. 194 alin. din compararea celor consemnate gresit cu datele dosarului sau cu ceea ce cuprinde insusi actul in care s-a produs eroarea. 3. Procedura de inlaturare a omisiunilor vadite este aceeasi ca si in cazul indreptarii erorilor materiale. In scopul indreptarii erorii materiale. (2)]. Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se indreapta de insusi organul de urmarire penala sau de instanta de judecata care l-a intocmit. trecerii unor calitati procesuale. (1)]. uneori. ce ar fi decurs dintr-un act fara greseli. facandu-se mentiune si la sfarsitul actului corectat [art. 195 alin. 196.

de 48 de ore: organul de cercetare penala are obligatia sa inainteze procurorului plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala (art. Actele cu privire la care nu sunt fixate anumite termene pot fi efectuate oricand.1. Clasificarea termenelor Termenele se clasifica1: a) In functie de durata. In acest sens: Capitolul III cuprinde reglementari privind termenele. Capitolul VI se refera la nulitati. 276). .Sectiunea a III-a Institutii legate de actele procesuale si procedurale Codul de procedura penala. art. cuprinde si alte institutii care. desi nu reprezinta acte procesuale sau procedurale. 3853). isi pot exercita un drept procesual. 1. Articolul 198 arata ca neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a unor acte de procedura este considerata abatere si se sanctioneaza de lege cu amenda judiciara. cat si partile. Termenele sunt acele intervale de timp in cuprinsul sau dupa trecerea carora.pe zile: termenul general de 10 zile in care se declara apel sau recurs (art. Capitolul IV reglementeaza cheltuielile judiciare. . atat organele judiciare. 363. zile. 1. in functie de aspectele specifice fiecarei cauze penale. termenele pot fi pe ore. luni si ani: . in Titlul V al Partii generale. Amenda judiciara este o sanctiune pecuniara ce se aplica acelor persoane care savarsesc unele abateri judiciare in legatura cu actele procedurale ori cu actele procesuale. au o stransa legatura cu acestea. Nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la indeplinirea actelor procesuale si procedurale atrage ca sanctiuni procedurale nulitatile. Termenele Termenele sunt intervale de timp inauntrul sau dupa epuizarea carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau procedurale. Capitolul VII priveste amenda judiciara. Chiar actele procesuale si actele procedurale sunt indeplinite intr-o perioada de timp strict prevazuta de lege.

(1)]. d) In functie de sensul de calculare. termenul de apel se calculeaza de la pronuntarea hotararii sau de la comunicarea copiei de pe dispozitivul acesteia. . instantei competente sa judece cauza in fond [art. pot fi termene legale si termene judiciare. Termenele legale sunt cele stabilite de lege. cel de 24 ore privind recursul impotriva incheierilor de sedinta prin care s-a dispus arestarea preventiva sau prelungirea arestului preventiv. (4)]. 363 alin. deoarece numai dupa expirarea acestuia hotararea poate fi pusa in executare. fixeaza un termen la care sunt chemate partile si expertul. In acest sens. c) In functie de factorul care stabileste durata termenelor.pe ani: termenul de un an pentru introducerea cererii de revizuire [art. Termenele de succesiune se calculeaza in sensul curgerii normale a timpului (dupa ziua de luni urmeaza marti). cand dispune efectuarea unei expertize. termenele pot fi de succesiune si de regresiune. termenele pot fi peremptorii. 425). dilatorii si de recomandare. Termenele judiciare sunt cele stabilite de organele de urmarire penala sau deinstanta de judecata. 120 prevede ca organul de urmarire penala sau instanta. Termenele peremptorii sunt intervalele de timp in interiorul carora trebuie indeplinite anumite acte.. b) In raport cu caracterul lor sau cu efectele pe care le produc. Neindeplinirea actului inainte de expirarea termenului prevazut de lege conduce la decaderea din exercitiul dreptului respectiv si la nulitateaactului facut peste termen. 228 . Sunt termene peremptorii: cel de 10 zile in care poate fi exercitat recursul impotriva unei hotarari judecatoresti.pe luni: termenul de 3 luni pentru depunerea recipisei de plata a amenzii penale (art. si inaintata de acesta. 4081alin. Termenele dilatorii sunt intervalele de timp dupa expirarea carora pot fi indeplinite anumite acte. Astfel. in functie de nevoile impuse pentru buna rezolvare a cauzei penale. care efectueaza supravegherea. precum: cel de apel de 10 zile [art. 159 alin. (1)]. cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii. art. Astfel. Termenele de recomandare sunt acele termene inauntrul carora este recomandat a se efectua un anumit act procesual sau procedural. propunerea de prelungire a arestarii preventive este avizata de procuror. Termen dilatoriu il constituie intervalul de timp care desparte momentul pronuntarii hotararii judecatoresti de momentul ramanerii ei definitive.

186 alin. durata timpului material este mai mare cu 2 unitati de timp decat termenul procedural in sine. termenul curge de la data emiterii mandatului.pen. Cand ultima zi a termenului pe luni sau pe ani cade intr-o luna ce nu are zi corespunzatoare. (1)]. dar nu se ia in calcul ziua in care se implineste). Termenele pe ore si pe zile se calculeaza pe unitati libere de timp. la liberarea conditionata. adica de la termenul respectiv catre inapoi. In ceea ce priveste modul de calcul al termenelor substantiale pe luni si ani. afara de cazul cand legea dispune altfel [art.Termenele de regresiune se calculeaza in sensul invers al curgerii timpului. Termenele pe luni sau pe ani se calculeaza calendaristic si expira la sfarsitul zilei corespunzatoare a ultimei luni ori la sfarsitul zilei si lunii corespunzatoare din ultimul an (in aceasta situatie. Astfel. (2)]. 188. citatia trebuie inmanata cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat. sunt incidente dispozitiile art.). 154 C. In acest caz. in cazul procedurii de citare a inculpatului si inmanarii rechizitoriului. La calcularea termenelor procedurale se porneste de la ora. in sensul ca ora sau ziua de la care incepe sa curga termenul si ora sau ziua in care termenul se implineste nu intra in durata lui. Exista o singura exceptie de la aceasta regula. Modul de calcul al termenelor Termenele substantiale sunt intervalele de timp stabilite de lege pentru ocrotirea unor drepturi sau interese extraprocesuale (cele referitoare la durata masurilor de preventie. adica luna si anul se socotesc implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care au inceput sa curga.2. 313 alin. si anume in cazul duratei arestarii inculpatului. ziua. termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare preventiva [art. cunoscanduse termenul fixat pentru judecata. In raport cu art. luna sau anul mentionat in actul care a provocat curgerea timpului. cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului. . termenul expira in ultima zi a acelei luni. (1)]. se calculeaza inapoi catre remiterea si ajungerea efectiva in posesia acestuia a citatiei si actului de inculpare [art. iar in situatia in care arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului. intra in durata termenului ziua de la care incepe sa curga. 1. in sensul ca ora sau ziua la care incepe si la care se sfarseste termenul intra in durata acestuia. 149 alin. la prescriptia raspunderii penale etc. calculul termenelor substantiale pe ore si zile se face peunitati pline de timp..

nerespectarea acestuia atrage decaderea din exercitiul dreptului si nulitatea actului facut peste termen” [art. (1)]. de natura administrativa. care se indreapta impotriva persoanelor care au incalcat legea cu ocazia rezolvarii cauzelor penale. actul procesual nu a luat fiinta juridica.1. 185 alin. in caz contrar fiind posibila aplicarea de sanctiuni. Decaderea „Cand pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen. 2. in cazul inexistentei. Inadmisibilitatea Codul de procedura penala nu reglementeaza in mod expres inad-misibilitatea.2. Intervine decaderea daca: . o declaratie data de o persoana care nu exista. Sanctiuni procedurale penale Toti participantii care contribuie la solutionarea cauzei penale pe tot parcursul desfasurarii procesului penal trebuie sa actioneze in consonanta cu principiul legalitatii. 2.3.Daca ultima zi a unui termen cade intr-o zi nelucratoare.persoana careia i s-a produs un prejudiciu material prin infractiune nu s-a constituit parte civila pana la citirea actului de sesizare a instantei. dar exista anumite dispozitii legale care fac trimitere la aceasta . Sanctiunile procedurale sunt acele mijloace prin intermediul carora actele procesuale sau procedurale indeplinite in mod nelegal devin lipsite de valabilitate. o citatie intocmita de catre un expert sau alte parti din proces. sanctiunile procedurale privesc actele incheiate prin nerespectarea legii. 2. Se considera ca. Spre deosebire de sanctiunile juridice de natura administrativa. termenul expira la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza. 2. Inexistenta In Codul de procedura penala nu este reglementata aceasta sanctiune procedurala. civila sau penala. .persoana care nu a declarat apel sau recurs in termenul prevazut de lege. civila sau penala. adica pur si simplu nu exista. Se considera ca inexistenta: o hotarare judecatoreasca intocmita de un grefier sau un procuror.

Nulitatile relative intervin in cazul incalcarii oricaror alte dispozitii legale decat cele prevazute in alin. cand partea este prezenta. numai daca au fost invocate in cursul efectuarii actului. . cand partea a lipsit la efectuarea actului. 336-337). se arata ca instanta respinge apelul mentinand hotararea atacata daca apelul este tardiv sau inadmisibil [art. Nulitatile virtuale rezulta din reglementarea generala privind respectarea legii in desfasurarea procesului penal si se au in vedere art. cat si impotriva actelor procedurale. nulitatile sunt strans legate de existenta unei vatamari procesuale. cum ar fi cele prevazute in art. poate fi indreptata atat impotriva actelor procesuale. Inadmisibilitatea interzice si efectuarea unui act pe care legea nu il ingaduie. Nulitatile Ca sanctiuni procedurale. Nulitatile absolute intervin in cazurile expres prevazute de lege [art. hotararea de declinare a competentei nu este supusa apelului si nici recursului (art. 197 alin. Astfel. privind publicitatea sedintei de judecata (art. (2) si atrag nulitatea actului in conditiile art.4. Nulitatea. 42 alin. 197 alin. (4)]. (2). Nulitatile exprese sunt acelea care se aplica in cazul nerespectarii unor norme procesuale individualizate de lege. 197 alin. referitoare la sesizarea instantei (sesizare primara – art. 197 alin. ca sanctiune procedurala. care trebuie sa se fi produs prin efectuarea unui act in conditii nelegale. daca anularea actului este necesara pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei” [art. a)].institutie. In dreptul procesual roman. 197 alin. final). privind asistarea acestora de catre aparator. (4). care au luat insa fiinta prin nerespectarea dispozitiilor legale. 379 pct. 335. 2. privind efectuarea referatului de evaluare in cauzele cu infractori minori. care nominalizeaza dispozitiile a caror incalcare atrage sanctiunea nulitatii absolute: cele relative la competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei (organul de urmarire penala. art. privind compunerea instantei. (1) si alin. referitoare la prezenta invinuitului sau inculpatului. cat si cea suplimentara – art. prin omisiunea sau violarea formelor prescrise de lege. 1 lit. 2. 264. in orice stare a procesului. nulitatile lovesc actele procedurale existente. (1). cat si instanta). sau la primul termen de judecata cu procedura completa. privind participarea procuroruluicand este obligatorie. cand este obligatorie. 290). „Instanta ia in considerare din oficiu incalcarile. (2)]. in acest sens.

administrarea probelor. neputand fi inlaturate in niciun mod. expertul si interpretul chemati de organul de urmarire penala ori de instanta de judecata au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport. expertului si interpretului. Actele procesuale sau procedurale nule sau anulate suntrefacute de catre chiar organul judiciar care le-a intocmit si numai rareori de catre alte organe. in bugetul de venituri si cheltuieli ale Ministerului Justitiei. 197 alin. retribuirea aparatorilor. in ipoteza in care refacerea actului anulabil se poate face in fata instantei care a constatat. cum ar fi sumele cuvenite martorului.Cheltuieli judiciare Cheltuielile judiciare sunt toate acele cheltuieli care se fac pentru bunadesfasurare a procesului penal.1. de catre oricine. a) Anularea actului. martorul care nu este salariat. In cadrul cheltuielilor judiciare intra cheltuielile necesare pentru: efectuarea actelor de procedura. (5)]. prin incheiere. (1)]. iar expertul si . prilejuita de chemarea la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata. Cu atat mai de inteles este faptul ca ea se ia in considerare chiar si din oficiu. pe durata lipsei de la serviciu. conservarea mijloacelor materiale de proba. 3. dupa caz. intretinere. aceasta produce doua efecte principale consecutive. Toate aceste cheltuieli sunt avansate de stat si sunt cuprinse distinct. Cei care sunt salariati au dreptul si la venitul de la locul de munca. instanta acorda un termen scurt pentru refacerea imediata a actului [art. Dupa cum se cunoaste. Efectul se produce atat in cazul nulitatii relative. b) Refacerea actului. Ministerului Public si Ministerului Internelor si Reformei Administrative. nulitatile absolute pot fi ridicate oricand pe parcursul procesului penal. vatamarea fiind prezumata. in cazul nulitatilor relative. dar are venit din munca. este indreptatit sa primeasca si o compensare. cat si in cazul nulitatii absolute. si nu dovedita.Dupa ce nulitatea a fost constatata si declarata potrivit legii. alte cheltuieli ocazionate de desfasurarea procesului penal. Cu toate acestea. locuinta si a altor cheltuieli necesare [art. si anume: anularea si refacerea actului. Martorul. si nu din momentul constatarii nulitatii (ex nunc). 190 alin. Cheltuieli judiciare si amenda judiciara 3. Actul se considera a fi lipsit de efecte juridice din chiar momentul efectuarii lui cu incalcarea legii (ex tunc). incalcarea dispozitiilor legale.

b)partea civila careia i s-a respins actiunea civila. in caz de retragere a plangerii sau cand plangerea a fost tardiv introdusa. in totul sau in parte. in caz de condamnare. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de condamnare Potrivit art. Daca solutia pronuntata este de incetare a procesului penal. (1) lit. Plata cheltuielilor avansate de stat in caz de achitare sau de incetare a procesului penal In caz de achitare. c) inculpatul. b) inculpat si parte vatamata. c)]. totusi. 1 lit. d) inculpat.2. dupa ce acestia si-au indeplinit insarcinarile. si numai in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. cheltuielile de procedura pot fi suportate si de catre partea responsabila civilmente. in cazurile si conditiile prevazute de lege [art. 3. 191. desi achitat. In cazul condamnarii inculpatului. 10 alin. Retributia martorului. iar expertului si interpretului.3. c) partea vatamata. b1). (2)-(4)]. . cheltuielile avansate de stat sunt suportate de: a) partea vatamata. 3. (1) pct. in cazul impacarii lor. 191 alin. Cand sunt mai multi inculpati condamnati. expertul sau interpretul. cand s-a dispus inlocuirea raspunderii penale sau exista o cauza de nepedepsire. in masura in care cheltuielile au fost determinate de aceasta. potrivit legii.interpretul au dreptul la o retributie pentru indeplinirea insarcinarii date. Asa cum reiese din continutul art. 190 alin. in cazul cand a fost achitat in temeiul art. 192 alin. Inculpatul nu va acoperi cheltuielile ocazionate de plata interpretilor desemnati de organele judiciare. suporta cheltuielile judiciare avansate de stat cand a fost. cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate de: a) inculpat. precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita. Sumele se platesc martorului imediat dupa infatisare. (3)]. obligat la repararea pagubei [art. toate aceste sume se platesc pe baza dispozitiilor luate de organul care a dispus chemarea si in fata caruia s-au prezentat martorul. expertului. (5). 190 alin. care raman in sarcina statului. interpretului salariat este asigurata deangajatorul acestora. in masura in care aceasta este obligata solidar cu acesta la acoperirea pagubei [art. din fondul cheltuielilor special alocat. inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

193 alin. precum si la pct. careia i s-a admis actiunea civila. In toate celelalte situatii. 191 alin. in cazul incetarii procesului penal pentru amnistie ori decesul inculpatului. in toate cazurile. prescriptie sau retragerea plangerii ori in cazul existentei unei cauze de nepedepsire. 192 alin. (1)]. daca. (2) sau alin. iar in dosar a fost desemnat un aparator din oficiu. sa plateasca partii vatamate. recursul sau cererea. (2)]. potrivit legii. cheltuielile judiciare sunt suportate de catre persoana careia i s-a respins ori care si-a retras apelul. precum si partii civile. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorate de fiecare [art. Cheltuielile pentru plata interpretilor desemnati de organele judiciare. dupa cum se aplica art. in caz de condamnare. In raport cu art.4. Cheltuieli de judecata Plata cheltuielilor judiciare facute de parti este suportata de catre cel in sarcina caruia a fost retinuta raspunderea penala sau culpa procesuala. in sarcina statului [art. a) si d). (2) combinat cu art. b) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de achitare. in cauza penala. (6)]. (3). de scoatere de sub urmarire sau de incetare a urmaririi penale. Inculpatul este obligat. Cand actiunea civila este admisa numai in parte. instanta poate obliga pe inculpat la plata totala sau partiala a cheltuielilor judiciare. sunt mai multi condamnati ori daca exista si parte responsabila civilmente. (4)]. 13 alin. instanta hotaraste partea din cheltuielile judiciare datorata de fiecare. pentru asistarea partilor. Dispozitiile prevazute la pct. 192 alin. cheltuielile judiciare se suporta de partea vatamata sau inculpat. In cazul cand sunt mai multe parti obligate la suportarea cheltuielilor judiciare. se aplica in mod corespunzator si in caz de clasare. 3. 193 alin. 1 lit. In situatia declararii unei cai de atac sau a introducerii oricarei alte cereri.5. In caz de achitare. cheltuielile judiciare efectuate [art. a) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in caz de condamnare. in functie de solutia data in latura penala a cauzei. 3. corelata cu solutia data in rezolvarea laturii civile a cauzei. (2). cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia [art. 192 alin. suportarea cheltuielilor judiciare facute de . raman. Situatii speciale Daca inculpatul cere continuarea procesului penal in caz de amnistie. 2 si 3.d) statul.

instanta se pronunta asupra cheltuielilor la cererea partilor [art. cat si una administrativa. 3. expertilor desemnati de organul judiciar in conditiile legii. b) lipsa nejustificata a expertului sau interpretului legal citat. Lipsa nejustificata a martorului se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 250 lei la 5000 lei. in legatura cu procesul. personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor. 193 alin. Lipsa nejustificata a aparatorului ales sau desemnat din oficiu. precum si neexecutarea mandatelor de aducere. c) Suportarea cheltuielilor judiciare facute de parti in celelalte cazuri. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei: a) impiedicarea in orice mod a exercitarii. daca prin acestea s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal.inculpat ori de catre partea responsabila civilmente revine partii vatamate. b) neindeplinirea sau indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale.6. Sediul materiei se regaseste in continutul art. imperfecta. Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctio-neaza cu amenda judiciara de la 100 lei la 1000 lei: a) neindeplinirea sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale. ori inlocuirea sau refuzul acestuia de a asigura apararea se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 lei la 5000 lei. precum si altor salariati ai instantelor si parchetelor. 193 alin. cheltuielile judiciare facute de parti in cursul procesului penal vor fi restituite in conditiile stabilite de legea civila. fara a asigura substituirea. in conditiile legii. precum si a oricaror alte lucrari. a atributiilor ce revin organelor judiciare. (3)].In celelalte cazuri. de transmitere a dosarelor. In caz de renuntare la actiunea civila. (5)]. in masura in care cheltuielile au fost provocate de aceasta [art. Amenda judiciara Amenda judiciara este considerata a fi atat o sanctiune cu caracter procesual. atipica. agentilor procedurali. 198. c) tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcina-rilor primite. .

Persoana amendata poate solicita scutire de amenda ori reducerea acesteia in termen de cel mult 10 zile de la comunicarea ordonantei ori a incheierii de amendare. prin ordonanta. organul judiciar poate dispune scutirea sau reducerea am . in termenul stabilit de acesta. a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea. dupa caz. in termen de 3 zile. e) nerespectarea obligatiei de pastrare a obiectelor ce servesc ca mijloc de proba. f) neluarea de catre reprezentantul legal al persoanei juridice in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei. j) neindeplinirea de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor scrise ale procurorului. aparatorilor acestora. precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii. potrivit legii. iar de catre instanta de judecata. organele judiciare despre orice schimbare a locuintei pe parcursul procesului penal. Cand aceasta justifica cauza pentru care nu si-a putut indeplini obligatia pentru care a fost sanctionat. la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata. Amenzile judiciare astfel aplicate constituie venituri la bugetul de stat. martori. expertilor. Este de la sine inteles ca aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala atunci cand abaterea savarsita constituie infractiune. prin incheiere. g) nerespectarea de catre parti. martorilor. Amenda judiciara se aplica de organul de urmarire penala. precum si impiedicarea de catre orice persoana a efectuarii expertizei in conditiile legii.d) neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare. fata de judecator sau procuror. interpretilor sau ale oricaror alte persoane. h) manifestarile ireverentioase ale partilor. interpreti sau orice alte persoane a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata in vederea asigurarii ordinii si solemnitatii sedintei. experti.cuprinzandu-se distinct in bugetul Ministerului Public sau Ministerului Justitiei. aparatorii acestora. i) nerespectarea de catre invinuit sau inculpat a obligatiei de a incunos-tinta in scris.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful