Sunteți pe pagina 1din 2

Mortalitatea

Definitie:Mortalitatea reprezinta un indice rezultat din raportarea numarului de decese dintr-o populatie, intr-o anumita perioada la totalul populatiei respective, pe un anumit teritoriu. Indice(rata) de mortalitate generala: M=d/Lx1000, unde M=indice mortalitate generala, d= nr decedati intr-un teritoriu si perioada data, L=nr mediu de locuitori Indicele(rata) de mortalitate corectata prin metoda populatiei standard (metoda standardizarii directe), care tine cont si de structura populatiei pe sexe, grupe de varsta: Mc=Mx x Sx/1.000.000, unde Mc=mortalitate corectata, Mx=mortalitate pe ani de varsta, Sx=populatia standard pe ani de varsta. Indicele de mortalitate corectata prin metoda mortalitatii standard(metoda standardizarii indirecte): se compara indicii de mortalitate generala bruta, alegandu-se un indica de referinta comun (de ex. Cel pe intreaga tara in cazul compararii intre judete) care se considera =1. Indicele mortalitatii specifice pe grupe de varsta: Mx=(dx/Lx)x 1.000 Indicele mortalitatii pe sexe: M(m,f)=d(m,f)/L(m,f) x 1.000 Indicele mortalitatii pe sexe si grupe de varsta: Mx=dx(m,f)/Lx(m,f)x1.000 Indicele de mortalitate pe cauze de boala: Mca=(dcax/lx)x1.000 Mcax(m.f)=(dcax(m,f)/Lx(m,f))x1.000 Mca, Mcax, Mcax(m,f)= indici de mortalitate specifici pe cauze de deces, pe cauza si varsta, pe cauza, sex, grupa de varsta. Indicile de letalitate: evidenteaza ponderea unei cauze de deces din totalul deceselor. L=(dc/d)x100, unde L= letalitatea, dc=nr decedati de o anumita cauza, d= nr total de decedati Indicele de deces la 100 de bolnavi: Dc%=(dc/bc)x100, dc=nr decedati de o anumita cauza, bc= bolnavi de o anumita cauza. Se mai calculeaza: Mortalitatea pe diverse medii:urban, rural Mortalitatea pe sexe si cauze Mortalitatea pe grupe de varsta si cauze De exemplu, in tabelul urmator sunt numarul de decedati la 1000 locuitori in Chile, in 1965:
120 100 80 60 40 20 65-74ani 55-64ani 5-14ani 15-24ani 25-34ani 35-44ani 45-54ani +75ani 0ani 0 1-4ani 0ani 1-4ani 5-14ani 15-24ani 25-34ani 35-44ani 45-54ani 55-64ani 65-74ani +75ani

Mortalitatea prin complicatia sarcinii, nasterii si lauziei: Msue=(dsue/nv)x1.000, unde dsue= nr decedati prin aceste complicatii, iar nv= nascuti vii. Sursa datelor o constituie inregistrarea deceselor pe baza unui certificat constatator care se inregistreaza la nivelul serviciilor, oficiilor de stare civila. Aici se completeaza buletinul statistic care se prelucreazza la nivel national. Certificatul constatator al mortii: se completeaza de medic, in unele tari si de personalul mediu.

In caz de neelucidarea diagnosticului de deces, banuiala de moarte violenta, omucidere, sinucidere: se anunta Politia, Procuratura. Certificatul se inmaneaza rudei celei mai apropiate, care trebuie sa declare decesul la biroul starii civile in maxim 3 zile, iar mortile violente se declara in maxim 24h. Oficiile de stare civila, pe baza actelor mentionate, completeaza Registrul de acte de moarte si Buletinul statistic de moarte care se trimite la Directia judeteana de statistica. Partea medicala a certificatului contine cauza de deces in conformitate cu certificatul international de deces OMS: Partea I: boala care a determinat decesul a) cauza directa a decesului (de ex. Septicemie) b) cauza intermediara a decesului (de ex. Gangrena) c) cauza initiala a decesului (de ex. Diabet zaharat) Partea a II-a:alte stari morbide importante care au contribuit la deces, fara sa fie in legatura cu boala de la partea I (de ex. Glomerulo-nefrita cronica)