Sunteți pe pagina 1din 6

Etapele cercetarii sociologice

Cercetarea sociologica este conceputa si desfasurata in baza unui program riguros


eleborat pentru cunoasterea stiintifica a realitatii sociale.
Elaborarea unei cercetari sociologice este realizata pe parcursul a 3 stadii importante:
1. Proiectarea cercetarii sociologice;
2. Cercetarea de teren propriu-zisa;
3. Analiza informatiilor si formularea concluziilor.
1. Proiectarea cercetarii sociologice
Acestui stadiu al cercetarii sociologice ii corespund urmatoarele etape:
a. Delimitarea domenilui si atemei de cercetare
rice cercetare sociologica incepe cu acesata etapa de alegere a domeniului de cercetare!
apoi urmeaza delimitarea temei si a problemei de cercetare. Pentru delimitarea temei de cercetare
este necesar sa o incadram mai intai intr-un domeniu de cercetare. E"emplu de tema de cercetare:
#Efectele di$ortului asupra e$olutiei scolare a copilului%.
b. &nformarea si documentarea
Aceasta etapa se refera la colectarea de informatii necesare cercetarii! lecturarea si asimilarea lor.
Aici sociologul trebuie sa stabiliasca metodele pe care le $a utiliza pentru colectarea
informatiilor si stabilirea formelor de recenzare a informatiilor.
Documentarea este o etapa importanta in cadrul cercetarii deoarece il a'uta pe cercetator sa isi
dea seama daca $a continua cercetarea pe tema aleasa de acesta sau o $a reformula. Aceasat
trebuie sa fie urmata de prezentarea anc(etelor care au fost intreprinse de informatii.
c. )i"area obiecti$elor specifice temei de cercetare
&n aceasta etapa cercetatorul isi stabileste scopul si obiecti$ele pe care le $a urmari pe parcursul
cercetarii. E"emplu de scop al cercetarii: #*copul cercetarii este de a surprinde modul in care
di$ortul afecteaza e$olutia scolara a copilului%.
d. Analiza conceptelor si operationalizarea lor
Analiza conceptelor este o etapa premergatoare! necesara masurarii acestora. Determinarea
semnificatiei conceptelor se realizeaza pe calea definitiilor. &n cadrul operationalizarii
conceptelor sunt utilizati urmatorii termeni: concept! $ariabila +dependenta! independenta,!
dimensiune! indicator si indice.
Etapele operationalizarii conceptelor sunt:
- *abilirea dimensiunilor;
- Alegerea indicatorilor;
- Constructia indicilor.
e. Elaborarea ipotezelor de cercetare +teoretica! de lucru,
E"emplu de ipoteza teoretica: #Copii a caror parinti au di$ortat au rezultate scolare mai slabe%.
E"emplu de ipoteza de lucru: #Cu cat relatia dintre ele$ si cadrele didactice este mai stransa cu
atat riscul de aparitie a unui comportament de$iant este mai redus%.
f. Delimitarea populatiei supusa cercetarii
Aceasta etapa presupune realizarea a trei operatii metodologice:
- *tabilirea populatiei totale;
- -ruparea populatiei;
- Esantionarea in cercetarea sociologica +definirea esantionului! marimea esantionului!
eroarea de esantionare! tipuri de esantionare,
Delimitarea populatiei supusa cercetarii se realizeaza prin e"tragerea unui esantion reprezentati$
din populatia totala printr-un procedeu de esantionare! un anumit numar de indi$izi care trebuie
sa intrunesca insusirea reprezentati$itatii.
Populatia trebuie sa aiba anumite caracteristici cum ar fi se"ul! $arsta! starea ci$ila! mediul
social de pro$enienta +rural! urban,! $enitul.
Esantionarea este o operatie necesara in orice anc(eta sociologica ce se inteprinde cu a'utorul
calculelor statistice si matematice. Aceasta este o parte a populatiei studiate stabilita prin
diferite procedee si a carei cercetare ne conduce la concluzii care sunt reprezentati$e pentru
populatia din care a fost e"tras.
.ipuri de esantionare:
- Esantionarea probabilistica +aleatoare, reprezinta acea te(nica de esantionare in care
selectia subiectilor se realizeaza independent de cercetator! fiecare membru al
colecti$itaii a$and aceeasi sansa de a fi inclus in esantion.
- Esantionarea neprobabilistica +nealeatoare, reprezinta acea te(nica de esantionare in care
apare situatia ca probabilitatea sau sansa unui membru al populatiei selectate de a fi ales
in esantion nu poate fi determinata. Acest tip de esantionare nu asigura
reprezentati$itatea datelor si eroarea de esantionare nu poate fi calculata.
Esantionarea probabilistica are urmatoarele metode de esantionare:
- Esantionarea aleatoare simpla: fiecare membru al populatiei are aceeasi sansa de a fi
selectat;
- Esantionarea sistemica;
- Esantinare tip cluster +multistadiala,: se realizeaza pe mai multe stadii;
- Esantionarea aleatoare stratificata: participantii sunt selectati aleator si toti membrii unui
grup selectionat sunt testati.
Esantionarea neprobabilistica are urmatoarele metode de esantionare:
- Esantionarea prin selectie arbitrara: persoanele se aleg arbitrar de catre operatorul de
intre$iu sau de persoana care se ofera $oluntar;
- Esantionarea prin selectia rationala: aceasta metoda de esantionare se bazeaza pe
rationament sau pe presupunderea controlata a operatorului de inter$iu ca responsabil
reprezinta populatia de interes;
- Esantionarea prin selectia in lant +metoda bulgarelui de zapade,: aceasta metoda de
esantionare presupune ca responsabilul sa ofere numele altor responsabile care fac parte
din populatia de interes;
- Esantionarea pe cote: esantioanele au un numar precis de indi$izi din fiecare categorie
de interes care trebuie c(estionati.
g. *tabilirea metodelor si te(nicilor de cercetare
/etodele si te(nicile de cercetare sunt: obser$atia sociologica! anc(ete bazate pe c(estionar!
inter$iul! analiza documentelor sociale! e"perimentul si te(nica sociometrica.
- /etoda obser$atiei sociologice
Aceasta este o metoda de baza utilizata in sociologie! fundamenttala pentru cunoasterea realitatii
sociale deoarece permite obtinerea de date si de informatii prin contactul direct al obser$atorului
cu realitatea sociala.
Caracteristici ale obser$atiei sociologice:
- Este te(nica principala de in$estigatie sociologica care ne ofera informatii cu $aloare de
fapte! specifica unor analize calitati$e;
- Este baza oricarei cercetari si analize sociologice;
- Este o sursa de date;
- Este o proba decisi$a a concluziilor la care se a'unge.
Principalele tipuri de obre$atie:
- bser$atia sistemica +stiintifica,;
- bser$atia nesistemica +spontana,.
.ipuri ale obser$atiei stiintifice:
- bser$atia participati$a presupune contactul cercetatorului cu colecti$itatea studiata si o
anumita integrare in colecti$itate a acestuia;
- .e(nica participantului obser$ator presupune o cercetare mai indelungata de timp si de
aceea cercetatorul desemnaza un membru al grupului care ober$a pentru acesta.
Etapele obser$atiei sociologice:
- *tabilirea temei si a obiecti$elor;
- *tabilirea ipotezelor;
- bser$area si conser$area faptelor! fenomenelor sociale;
- 0edactarea si prelucrarea datelor;
- 0edactatea si satbilirea concluziilor.
- Anc(ete bazate pe c(estionar
Aceasta metoda ne pune la dispozitie opinii! adica o imagine a obiectului in$estigat.
Anc(eta prin c(estionar se deosebeste de celelalte te(nici prin:
- &n c(estionar se pun intrebari cu pri$ire la domeniul studiat;
- 1u se intra in contact direct cu realiatea sociala;
- *ubiectii sunt c(estionati in afara mediului social al problemei.
Anc(eta bazata pe c(estionar este comoda! aflata la indemana oricui! cu caracter cantitati$ al
informatiilor! un mi'loc de prelucrare electronic si un instrument secundar de in$estigatie.
Etapele anc(etei prin c(estionar sunt:
- *tabilirea si delimitarea temei;
- *tabilirea obicti$elor +acestea pot fi teoretice! metodologice si practice,;
- /i'loace materiale necesare anc(etei;
- Prelucrarea si documentarea;
- *tabilirea ipotezelor +teoretice si de lucru,;
- Construirea esantionului;
- 0edactarea c(estionarului;
- Pretestarea si definiti$area c(estionarului;
- Anc(eta pilot;
- Administrarea raspunsurilor si analiza datelor;
- 0edactarea concluziilor si a raportului de anc(eta.
.ipuri de intrebari utilizate in c(estionar:
- &ntrebari de identificare +se"! $arsta!profesie! scolarizare,;
- &ntrebari filtru +de control,;
- &ntrebari de odi(na si rela"are +intercalate intre cele dificile,;
- &ntrebari dificile;
- &ntrebari tip scala.
C(estionarul se aplica fie prin auto-administrare! administrare indirecta +de catre
operator,! fie prin auto-adminstrare supra$eg(eata +tip e"temporal.
&ntrebarile din c(estionar trebuie sa fie simple! clare! aran'ate intr-o anumita ordine in functie
de tema! obiecti$e! de tipul intrebarilor si de caracteristicile subiectilor.
- &nter$iul
&nter$iul este una dintre cele mai aplicate metode de cercetare utilizat in stiintele sociale dar si in
desfasurarea di$erselor acti$itati profesionale. Acesta este o te(nica de in$estigatie stiintifica!
aplicat de ec(ipele de cercetare in scopul cunoasterii socilogice.
Caracteristici ale inter$iului:
- Culege informatii despre modul in care oamenii gandesc sau actioneaza;
- 2tilizeaza ca instrument g(idul de intre$iu;
- 1unar mic de indi$izi;
- 1u se urmareste reprezentati$itatea;
- Colecteaza informatii comple"e si se suprapune partial cu cercetarea calitati$a;
- Contact direct! de scurta durata cu terenul.
.ipuri de inter$iu:
- &nter$iu de opinie;
- &nter$iu documentar;
- &nter$iu personal;
- &nter$iu de grup +focus-grup,.
- E"perimentul
&n cercetarea stiintifica a realitatii sociale! $aloare e"perimentului este data de posibilitatea
acestuia de a $erifica ci e"actitate ipotezele cauzale! iar rezultatele e"perimentului se prezinta ca
fapte stiintifice.
/etoda e"perimentala se intemeiaza pe teorie incepand cu $erificarea relatiilor de cauzalitate si
se termina cu formularea unor noi ipoteze. *pre deosebire de alte metode de cercetare
sociologica! specificul e"perimentului consta in posibilitatea de a controla situatiile
e"perimentului.
Caracteristici ale e"perimentului:
- Este o obser$atie promo$ata;
- Presupune masurarea efectelor manipularii $ariabilei independente asupra $ariabilei
dependente intr-o situatie e"perimentala controlata .
.ipuri de e"perimente:
- E"perimentul de laborator: reprezinta o situatie artificiala in care se realizeaza
cercetarea;
- E"perimentul natural: presupune desfasurarea lui in situatii sociale reale.
Etapele cercetarii e"perimentale sunt:
- *tabilirea temei! obiecti$elor si a problemei cercetarii;
- Elaborarea ipotezelor;
- *tabilirea $ariabilelor e"perimentale +dependente si independente,;
- *tabilirea situatiei si a subiectilor e"perimentale;
- /anipularea si masurarea $ariabilelor;
- Prelucrarea datelor;
- 0edactarea raportului de cercetare.
E"perimentul nu necesita utilizarea si a altor metode de cercetare.
- .e(nica sociometrica
Aceasta are un caracter contro$ersat! dar in acelasi timp instrumentele sale de lucru e"ercita o
mare atractie asupra cercetatorilor.
Caracteristici ale te(nicii sociometrice:
- 3oaca un rol secundar intr-o cercetare sociologica;
- Are o aplicatie restransa! limitata;
- *ociometria este atat o teorie! cat si o te(nica de cercetare.
.e(nica sociometrica dispune de un important set de mi'loace si instrumente de lucru:
simboluri! grafice! tabele.
&nstrumente ale te(nicii sociometrice: testul sociometric! matricea sociometrica! indicii
sociometrici si sociograma.
Analiza documentelor sociale
Alaturi de obser$atia sociologica! analiza documentelor sociale este una din principalele surse
de date si de informatii sociologice. Analiza documentelor sociale constituie o metoda
complementara de in$estigatie.
Documentele asigura o di$ersificare a informatiilor si permit elaborarea unor modele e"plicati$e
ale ffenomenelor sociale.
E"emple de documente sociale: acte oficiale! ziare! re$iste! 'urnale! acte de identitate!scrisori!
documentare! documente statistice! bibliografii.
(. Elaborarea instrumentelor necesare recoltarii informatiilor
&nstrumentele necesare recoltarii informatiilor cercetarii sunt:
- Pentru metoda obser$atiei sociologice: g(idul de obser$atie si fisa de obser$atie;
- Pentru anc(eta bazata pe c(estionar: c(estionarul;
- Pentru intre$iul sociologic: g(idul de inter$iu;
- Pentru te(nica sociometrica: testul sociometric.
&ntrebarile din instrumentele necesare recoltarii informatiilor $or fi construite pe baza
indicatorilor obtinuti prin operationalizarea conceptelor.
2. Cercetarea de teren propiu-zisa
Acestui stadiu al cercetarii sociologice ii corespund urmatoarele etape:
a. Anc(eta pilot
&n cadrul acestei etape a in$estigatiei sociologice se pretesteaza instrumentele de cercetare.
Aceasta etapa se realizeaza inaintea cercetarii de teren propriu-zisa. *copul anc(etei pilot este
de a $erifica corectitudinea instrumentului pentru definiti$area lui. *ubiectii folositi in
pretestare pot fi interogati asupra intelesului unor termeni inclisi in instrument. De asemenea
pretestarea poate furniza informatii pretioase referitoare la imaginea ce si-o formeaza cel ce
raspunde. Pretestarea se realizeaza asupra unor persoane care nu $or intra ulterior in esantionul
calculat! dar care prezinta aceleasi caracteristici cu cele ale persoanelor alcatuind uni$ersul
anc(etei.
b. Cercetarea de teren
Apliacrea pe teren a instrumentelor cercetarii! sau mai bine zis cercetarea de teren propriu-zisa
este o importanta etapa a cercetarii deoarece prin cercetarea de teren se obtin informatii care $or
fi colectate si ulterior $alorifucate.
3. Analiza informatiilor si formularea concluziilor
Acesta este ultimul stadiu al unei cercetarii sociologice so cel mai important. Etapele acestui
stadiu sunt:
a. Prelucrarea datelor! a informatiilor obtinute
&nformatiile obtinute prin aplicarea in tern a instrumentelor trebuie clasificate si pregatite in
$ederea prelucrarii lor matematice. &nformatiile se prelucreaza in mod diferit in functie de
sursa de la care au fost obtinute si de instrumentul utilizat. Apoi de codifica prin atribuirea
unui numar sau litere fiecarei categorii de informatii.
b. Analiza informatiilor! interpretarea si e"plicarea faptelor studiate
&nformatiile obtinute se raporteaza la obiecti$ele si ipotezele cercetarii. Acesta este momentul in
care se argumenteaza confirmarea sau infirmarea fiecarei ipoteze de lucru.
&n analiza infformatiilor ! interpretarea si e"plicarea faptelor studiate se grupeaza raspunsurile
la diferite intrebari si se intocmesc tabele si grafice. 2ltima operatie este analiza datelor care se
refera la ipotezele de lucru.
c. )ormularea concluziilor
&n urma analizei si interpretarii datelor colectate! a stabilirii semnificatiei lor in raport cu
problema abordata si cu ipotezele eeleborate! se trece la formularea concluziilor intregii
cercetari.
Cincluziile trebuie sa fie clare! precise! scurte! complete! si se includ doar ideile generale la care
se a'unge! idei care conduc la a declara daca ipotezele de la crae am plecat sunt sonfirmate sau
infirmate.
Concluzia cercetarii sociologice este confirmata doar daca sunt donfirmate si ipotezele de lucru
sau infirmata doar daca si ipotezele de lucru sunt infirmate.
d. 0edactarea raportului de cercetare
Aceasta etapa reprezinta etapa finala a cercetarii aociologice. 0ezultatele cercetarii se publica in
urma caruia se realizeaza redactarea unui raport de cercetare. .otodata e necesar sa se faca:
- introducere in problema studiata;
- 2n rezumat al cercetarilor anterioare;
- 2n istoric al proectului de cercetare;
- clara reformulare a problemei;
- 0edactarea completa a procedeelor utilizate pentru culegerea si prelucrarea informatiilor;
- Prezentarea detaliata a rezultatelor;
- 2n rezumat cu interpretarea datelor.
Bibliografie:
1. C(elcea! *eptimiu! #C(estionarul in in$estigatia sociologica%! Editura *tiintifica si
Enciclopedica! 4ucuresti! 1567.
2. 0otariu! .raian! si &lut! Petre! #anc(eta sociologica si sonda'ul de opinie% +.eorie si
practica,! Editura Polirom! &asi! 1556.
3. *ite: 888.smar9uest.ro.
:. /iftode! ;asile! #/etodologia sociologica%! Editura Porto-)ranco! 1557.

S-ar putea să vă placă și